Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne

Książki XIX wieczne

47.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scénes historiques, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs [...]. Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 1-3.
[oraz] tenże — La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de ... Deuxiéme Edition. [T. 4]. Paris 1835-1842; 1842. Au Bureau Central. 4, s. [4], 480, tabl. 60, frontispis; [4], 480, tabl. 60, frontispis; [4], 480, tabl. 58, frontispis; [4], 472, tabl. 44, mapa rozkł. 1. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 229, 253, 273, 309. Papier miejscami zabrązowiony i ze śladami wilgoci, szczególnie w t. 3, stan ogólny dobry. W t. 3 zamiast tabl. "L'Église se Saint-François d'Assises à Cracovie" (wg. spisu przy s. 472) jest tabl. "Tombeau de Bolesla le Pudique" (przy s. 478). Oprawa jednolita, półskórki w kolorze zielonym z wyzłoconym na grzbiecie tytułem: "La Pologne" i numerami tomów: "1-4". Tekst drukowany dwuszpaltowo, tablice w stalorycie, akwatincie (łącznie 223 tablice i 3 frontispisy). Ozdobny frontispis w t. 3 jest autorstwa dwóch rytowników: tytuł z dedykacją dla Francji wyrytował Antoni Marcinkiewicz, a scenę uścisku dłoni dwóch starych wiarusów z sentencją w języku francuskim "Polacy i Francuzi przyjaciółmi po wsze czasy" narysował i wyrytował Antoni Oleszczyński. W t. 1-2 frontispis w części dedykacyjnej otrzymał skromniejszą formę.
Leonard Chodźko w 1835 wraz z Ignacym Stanisławem Grabowskim rozpoczął publikowanie "La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque". Na wzór popularnych w tym okresie w Europie ilustrowanych wydawnictw prezentujących zabytki, krajobrazy i mieszkańców poszczególnych krajów, Chodźko postanowił przybliżyć Francuzom kraj, z którego pochodziła największa grupa politycznych emigrantów. Dzieło zostało zadedykowane Francji. Chodźko deklarował: "Dwa bowiem walne są cele Polski Malowniczej: naprzód aby przez upowszechnienie znajomości naszego kraju zostawić trwały ślad i pamiątkę naszego pielgrzymstwa na gościnnej Franków ziemi. Powtóre: przynieść pomoc najbardziej jej potrzebującym Tułaczom". Chodźko zapraszał rodaków do współpracy - płacił za teksty, płacił za pozyskiwanie francuskich subskrybentów wydawnictwa. Po przekroczeniu 5.000 subskrybentów (ta liczba gwarantowała zwrot kosztów) planował przeznaczenie dodatkowych zysków na pomoc najbiedniejszym wychodźcom. Redaktorzy bardzo dobitnie podkreślali w prospektach reklamowych, że wydawnictwo nie zamierza się mieszać w bieżącą politykę. Liczyli na zainteresowanie i poparcie wszystkich, często poróżnionych ze sobą środowisk emigracyjnych. Dzieło odniosło wielki sukces. Skłócenia nie uniknęli niestety jego wydawcy, co znalazło odbicie w wyglądzie kart tytułowych poszczególnych wydań.
Ilustracje dzieła Chodźki przedstawiają dużą wartość dokumentalną, sentymentalną i artystyczną. Część rycin w dziele Chodźki rytowana jest przez Polaków: Antoniego Oleszczyńskiego i Antoniego Pilińskiego oraz Francuzów Augusta F. Alesa i Emila Rouargue reprezentuje niezły poziom artystyczny. Większość z nich weszła na stałe do polskiej ikonografii. Są to w szczególności widoki miast, pałaców, zabytków i pejzaży. Na pozostałych planszach ukazano liczne portrety, sceny historyczne, stroje a także kilka map i planów oraz nut. Mało jest znanych w Polsce miejscowości lub zabytków, których widoków Chodźko by nie zamieścił. Między innymi na rycinach widnieją: Ojców, Pieskowa Skała, Tyniec, Częstochowa, Puławy, Troki, Nowogródek, Czorsztyn, Kazimierz nad Wisłą, Lublin, Zarzecze, Żółkiew, Kowno, Trembowla, Iłża, Olesko, Lwów, Łysa Góra, Zalesie, Wilno, Poznań, Kruszwica, Kalisz, Gdańsk, Lanckorona, Zator, Balice, Wieliczka, Łańcut i Krasiczyn. Warszawa i okolice ukazana jest na 14 rycinach (m.in. atrakcyjne widoki Banku Polskiego i Teatru Wielkiego), na licznych rycinach widnieje także Kraków. Teksty w "La Pologne" są w dużej części autorstwa samego Chodźki i jego żony Olimpii. Dotyczą one wszystkich aspektów życia polskiego. Teksty między innymi pisali znani pisarze i publicyści: Ksawery Godebski, Feliks Wrotnowski, Ludwik Mierosławski, teksty o polskiej muzyce napisał Wojciech Albert Sowiński.
T. 4 to jednotomowe wydanie słynnej "La Pologne" L. Chodźki. Tom koncentruje się na historii najnowszej Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do okresu napoleońskiego i lat późniejszych. Osobny rozdział poświęcony jest republice krakowskiej w latach 1815-1840. Wydanie jednotomowe (uważane przez Banacha za czwarty tom) zyskało wielką popularność i do roku 1847 miało sześć wydań (ta edycja jest piątą w kolei). Ryciny ukazują, podobnie jak wydawnictwo trzytomowe, widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, pomniki, m.in. piękną panoramę Krakowa, Teatr Wielki w Warszawie, wybrzeże Bałtyku, Napoleona oglądającego dom Kopernika w Toruniu, Kościół w Malatyczach, plan bitwy pod Kliszowem, podkolorowaną wydawniczo rozkładaną mapę Polski, portrety księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, Pułaskiego, Kniaziewicza, Jana Henryka Dąbrowskiego i wiele innych. W tekście znajduje się kilka ładnych winiet w drzeworycie.
3.600.–
Sprzedano za: 4.500.–
48.
FORSTER Charles – Pologne. Paris 1840. Firmin Didot Fréres Éditeurs. 8, s. [4], 348, tabl. 55. opr. psk. złoc. z epoki. L'Univers Pittoresque, t. [10].
Banach 282. Miejscami wyraźne zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Tekst w układzie dwuszpaltowym. Na tablicach 55 stalorytów, w tym rozkładana mapa Polski. Ładny egzemplarz z kompletem grafik.
Pod obco brzmiącym nazwiskiem kryje się polski pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz, wydawca i działacz emigracyjny Karol Forster (1800-1879). Jego życie i twórczość doczekały się obszernej monografii autorstwa Romana Jaskuły, wydanej w Krakowie w 2002. Treść dzieła: L'-ancienne Pologne 800-1796 (Dawna Polska), Partages de la Pologne (Rozbiory Polski), Moeurs et coustumes (Zwyczaje i ubiory), Civilisation (Dorobek cywilizacyjny), La Pologne Renessainte (Polska odrodzona), Revolution Nationale 1830 -1831 (Powstanie narodowe), La Pologne, Province Russe 1831-1840 (Polska jako prowincja rosyjska). Staloryty na tablicach odbite w pracowni Lemaitre'a przedstawiają widoki miast i pojedynczych zabytków, sceny historyczne, portrety, stroje regionalne itp. Warszawa i Wilanów figurują na 10 planszach (m.in. kolumna Zygmunta, Teatr Narodowy, Łazienki, Pałac Namiestnikowski, Bank Polski), Kraków i Wieliczka na 12 planszach (m.in. panorama miasta, Kopiec Kościuszki, Katedra na Wawelu, pomniki królów). Wśród innych tematów jest alegoria rozbiorów Polski (słynny 'kołacz królewski'), szarża pod Somosierrą, widoki Kalisza, Malborka i Zatora, portrety Batorego, Zamojskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Kościuszki.
640.–
Sprzedano za: 1.100.–
49.
Les FRANÇAIS. Costumes des principales provinces de la France, dessinés d'aprés nature par M.M. Gavarni, H. Emy, Pauquet, Ferogio, R. Pelez, Loubon, P. Saint-Germain etc. Lithographiés par M. A. Coindre. Paris 1842. L. Culmer. folio, s. [34], tabl. 32. opr. pł. bogato złoc. z epoki, obcięcie złoc.
Miejscami charakterystyczne zażółcenia papieru, brak kilku bibułek ochronnych, poza tym stan bardzo dobry. Kompletny album zawierający wizerunki strojów mieszkańców różnych regionów Francji. Składa się z litografowanej i ręcznie kolorowanej strony tytułowej ukazującej uliczne rozklejanie afiszów, szesnastu kart z krótkim tekstem objaśniającym po francusku, angielsku, niemiecku i włosku, oraz z 16 tablic ze strojami (każda tablica w dwóch wersjach: czarno-białej i ręcznie kolorowanej): Mâconaise (Bretagne); Jeune Fille de Plounéour-Trez (Bretange); La Mariée du Bourg de Batz; Arlésienne; Le Basque (Gascogne); Homme de Plounéour-Trez (Bretagne); Le Caraco; Pêcheuse de St. Valery (Somme); Jeune Fille de Fouesnant (Bretange); Pêcheurs d’Etretat; Home de Quimper (Bretagne); Marseillaise; Homme de Trouville (Normandie); Femme du Pays Basque; Jeune Fille du Grand-Ergué; Grisette de Montpellier (Languedoc). Podpisy pod tablicami po francusku, angielsku i niemiecku. Rzadkie!
6.000.–
50.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stara baśń. Powieść z dziewiątego wieku. Ilustr. E. M. Andriolli. Wyd. jubileuszowe z portretem autora. Warszawa 1879. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 432, tabl. 25. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Empireum 72; Banach 762. Otarcia narożników i krawędzi okł., kilka tablic z uzupełnionym marginesem lub podklejonych w grzbiecie, ślady kleju na odwrocie kilku tablic, miejscami nieliczne zażółcenia papieru; ślad po ekslibrisie na przedniej wyklejce. Drzeworytowe tablice wg rysunku Andriolliego rytował E. Gorazdowski, J. Holewiński i in., ozdobne inicjały tego samego autorstwa. Na pierwszej tablicy portret Kraszewskiego i faksymile jego podpisu. Oprawa wydawnicza (czerwona) wykonana przez R. Gerholda w Lipsku (sygn. na przedniej okł.).
600.–
Sprzedano za: 1.300.–
51.
MATEJKO Jan – Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki ..., tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski. Wiedeń 1893. Nakł. M. Perlesa. folio, s. [4], 101, [1], tabl. 44. opr. oryg. pł. zdobione, obcięcie złoc.
Grzbiet nowy, oprawa otarta i nieco zaplamiona, tablice z brązowymi zaplamieniami marginesów. Pierwsze wydanie najpopularniejszego dzieła Jana Matejki. Pracę nad 44 planszami artysta podjął w 1890 i kontynuował przez trzy lata, niemal do śmierci. Wielką wagę przywiązywał do wiernego zrekonstruowania zarówno detali stroju i uzbrojenia, jak i rysów twarzy panujących. "Poczet" Matejki ukształtował wizerunki polskich królów w świadomości wielu pokoleń Polaków. Dziś oryginały portretów przechowywane są we wrocławskim Muzeum Narodowym (rysunki wykupił w 1916 od wiedeńskiego wydawcy Bolesław Orzechowicz i podarował miejskim zbiorom sztuki we Lwowie).
1.200.–
Sprzedano za: 2.200.–
52.
[MICKIEWICZ Adam]. La Brise du Nord. Keepsake polonais. Deuxieme Edition. Paris 1839. Chez L'Éditeur. 8, s. [6], 303, [3], tabl. 6 [staloryty]. brosz.
Banach 262 [wyd. z 1838]. Okł. nieco otarte, papier miejscami nieco zaplamiony, stan ogólny dobry. Egz. nieobcięty. Podpis własn. z 1839. Karta tyt. w stalorycie z widokiem warszawskich Łazienek. Tablice wg obrazów Antoniego Johannota w stalorycie rytowali Magne, König, Maulet, Pelée, Rouargue. Na szczególną uwagę zasługują tłumaczenia ("Farysa" i fragmentów "Pana Tadeusza" w tłumaczeniu Krystiana Ostrowskiego) utworów Adama Mickiewicza. Ponadto zaw. teksty: L. Mierosławskiego, O. Chodźko, J. U. Niemcewicza, K. Forstera, K. Gaszyńskiego, M. Czaykowskiego, K. Ostrowskiego, L. Chodźko, A. Sowińskiego, E. Grabowskiej, J. Wysłoucha, J. Szotarskiego, A. Krasnowskiego, H. E. Chońskiego. Nieczęste.
600.–
53.
NOWY alfabet historyczny. Warszawa 1830. Nakł. A. Brzeziny i Komp. 16, s. 35, tabl. luzem 22. brosz., oryg. futerał kart.
Futerał wyraźnie otarty, podklejony niewielki ubytek narożnika przedniej okł. i pierwszej karty, otarcia i zaplamienia tablic; brak jednego portretu (Stanisława Małachowskiego). Piecz. (numer inwentarzowy). Na futerale oryg. naklejka z tytułem: "Nowy alfabet historyczny złożony z 24 portretów wsławionych Polaków z dołączeniem krótkiego rysu życia". Zaw. krótką naukę czytania (litery, sylaby, słowa, zdania) i krótkie życiorysy 23 (wbrew temu, co na futerale) osobistości, których nazwiska lub imiona rozpoczynają się od kolejnej litery alfabetu. Na tablicach litografowane portrety opisanych osób: August II, Bolesław III, Chodkiewicz Karol, Działyński Paweł, Elżbieta Drużbacka, Fredro Andrzej, Godebski Cyprian, Hozjusz Stanisław, Jan III Sobieski, Krasicki Ignacy, Leszczyński Stanisław, Łokietek Władysław, Naruszewicz Adam, Ostrowski Konstanty, Poniatowski Józef, Rzewuski Wacław, Sarbiewski Kazimierz, Tarnowski Jan, Uścicki Jakub, Władysław Warneńczyk, Xiąże Adam Czartoryski, Zamojski Jan. Rzadkie.
1.200.–
Sprzedano za: 1.700.–
54.
POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VII (ilustrowane III). Kraków 1888. J. K. Żupański & K. J. Heumann. 8, s. [2], 64, tabl. 8. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Banach 827. Otarcia krawędzi okł., ciemne zaplamienia tylnej okł., miejscami zażółcenia papieru. Oprawa wydawnicza M. Żenczykowskiego z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.) - płótno ciemnozielone. Na tablicach kompozycje symboliczne poświęcone poszczególnym regionom Polski: Litwie, Żmudzi, Podolu, Wołyniu, Ukrainie, Tatrom i Krakowskiemu.
380.–
Sprzedano za: 420.–
55.
RYDEL Lucyan – Poezye. [T.] 1. Z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1899. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 85, [2]. opr. oryg. pł., obcięcie złoc.
Okł. otarte, wyklejki podklejone w grzbiecie, większość kart zaplamiona lub zabrudzona. Jedna karta (s. 49-50) we wsp. kopii cyfrowej. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Heleny Bakałowiczówny. Na końcu odręcznie przepisany w epoce "Testament św. p. L. Rydla", kończący się słowami: "Szkoda, że nie dożyję wolnej zjednoczonej, niepodległej Polski, za nią Bogu ofiaruję moją śmierć, o niej ostatnia moja myśl na ziemi". Zdobienia: winiety nagłówkowe, finaliki, a także większe ilustracje autorstwa przyjaciela poety - Stanisława Wyspiańskiego.
L. Rydel (1870-1918) - poeta i dramatopisarz uwieczniony jako Pan Młody w "Weselu" Wyspiańskiego.
320.–
Sprzedano za: 320.–
56.
STRASZEWICZ Giuseppe – I Polacchi della rivoluzione del 29 novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell'ultima guerra dell'indipendenza polacca col Fac-Simile della loro firma eseguiti in litografia sopra disegni originali dai piu distinti artisti: SS. Grevedon, Maurin, Vigneron, Belliard, Deveria, Bazin, Desmadryl, Lecler, Desmaisons, Kuroskwi [!], officiale polacco, ec., ec. Accompagnati da una biografia per ... Prima Edizione Italiana. T. 1-2. Capolago 1833-1834. Tipografia e Libreria Elvetica. 8, s. 546, tabl. 57 [litografie]; 387 [właśc. 357], tabl. 38 [litografie]. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 220. W t. 2 przednia wyklejka podklejona w grzbiecie paskiem papieru, podklejone nadpęknięcia grzbietów, grzbiety nieco uszkodzone, oprawy otarte, brak fragmentów przednich wyklejek, papier miejscami zabrązowiony. Egzemplarz z kompletem rycin (95 litografii). Włoska (wzorowana na francuskiej) zmniejszona wersja albumu wydanego w 1832 i zawierającego wizerunki Polek i Polaków biorących czynny udział w powstaniu listopadowym. Po krótkim wstępie następują biografie powstańców. Każdej biografii towarzyszy tablica z litograficznym portretem i faksymile podpisu. Występują w kolejności: t.1: Pac, Potocka, Łukasiński, Zan, Grużewski, Sierawski, Umiński, Wołłowicz i Przecławski, Sowiński, Bieliński, Tomaszewska, Kaszyc, Sołtyk, Małachowski, Ostrowski, Hoffman, Mycielski, Niemojowski, Biernacki, Chłopicki, Różycki, Jasieński, Staniewicz, Wołowski, Grothus, Dwernicki, Matuszewicz, Morawski, Giedroyć, Tyszkiewicz, Mycielski, Raszanowicz, Plichta, Prosor, Dembiński, Stempowski, Barzykowski, Ledóchowski, Soroka, Rybiński, Bem, Nowosielski, Niemojowski, Szlegel, Szymanowski, Ostrowski, Małachowski, Zaliwski, Szemist, Herubowicz, Loga, Brzezański, Tyszkiewicz, Zienkowicz, Szretter, Janowicz, Szyrma-Lach; t.2: Czacki, Stecki, Wysocki, Kamiński, Blendowski, Sobański, Plater, Ogiński, czerski, Sznayde, Różycki, Ogińska, Mielżyński, Załuski, Ledóchowski, Sczaniecka, Zwierkowski, Niemcewicz, Morawski, Chłapowski, Lelewel, Olizar. Parzewski, Jerzmanowski, Zawisza i Borzewski, Skrzynecki, Plater, Gadon, Kicki, Kuszel, Jełowicki, Czartoryski, Plater i 3 portrety zbiorowe.
Józef Straszewicz (1801-1838) - major, brał udział w powstaniu, potem po jego upadku dostał się przez Litwę do Francji. W latach 1833-1836 był w Paryżu jednym z redaktorów czasopisma "Le Polonais" i członkiem Towarzystwa Literatury Polskiej.
1.800.–
57.
TAYLOR James – The Age We Live in: a History of the Nineteenth Century. From the Peace of 1815 to the Present Time. T. 1-5 [w 8 wol.]. London [1887?]. Wiliam Mackenzie. 8, s. 480; 471; 368; 360; 112, CXXVIII, tabl. 46, map 6. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Starannie wydane dzieje XIX w. ozdobione łącznie 46 stalorytowymi tablicami. Na tablicach, prócz portretów najważniejszych osobistości światowej polityki zamieszczono widoki zamku w Windsorze, Bristolu, Kabulu, Sewastopola, Delhi, Kalkuty, St. Petersburga, Lucknow, Karsu, Aleksandrii i Kairu. Na okładkach umieszczono symbole nowych czasów: transport lądowy, wolny handel, zniesienie niewolnictwa, oświetlenie elektryczne, żeglugę parową, nowe zasady pocztowe, wystawy światowe, drukarnie parowe. W t. 1 zachowany oryg. rachunek wydawcy z 1882.
980.–
Sprzedano za: 980.–
58.
WILCZYŃSKI Albert – Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów. Opowiadanie ... Wyd. II z rysunkami E. Błotnickiego. T. 1-3. Lwów 1879. Gubrynowicz i Schmidt. 16d, s. XII, [13]-230, tabl. 8; 272, tabl. 19; 199, tabl. 16. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia, podklejone naddarcia kilku kart, podklejone uszkodzenia marginesów dwóch kart. Egz. z biblioteki Sapiehów w Krasiczynie (wielokrotnie odbita piecz. własn.). Drugie wydanie najsłynniejszej książki A. Wilczyńskiego, lwowskiego "gawędziarza ze szkoły Henryka Rzewuskiego" (Wikipedia), bliskiego znajomego H. Sienkiewicza, recenzenta jego książek w lokalnej prasie. Burzliwe losy biblioteki Sapiehów w Krasiczynie, której znakomita część trafiła w 2013 do zbiorów wawelskich, przedstawione są w katalogu wystawy "Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu" (Kr. 2014).
420.–
59.
WÓJCICKI Kaz[imierz] Wł[adysław] – Obrazy starodawne. Z drzeworytami Wincentego Smokowskiego T. 1-2. Warszawa 1843. G. Sennewald. 8, s. [8], II, 292, [3]; [6], 284, [3]. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 342. Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. W obu tomach jednakowe drzeworytowe frontispisy (rodzina z dzieckiem na tle skały, na której nadrukowano na czerwono tytuł książki. W tekście 11 rycin - "drzeworyta te są wzięte, albo ze starych drzeworytów w dawnych dziełach odbitych, albo z rękopismów". Zaw. m.in.: Hussarze, Lissowczyki, Hajducy, Żaki, Błazny, Pieśni historyczne, Turnieje i gonitwy, Tatarzy, Kalwaryje, Pątnicy, Astrologija, Chorągwie.
Wydawca we wstępie pisze: "Dzieło niniejsze wychodzi pierwsze w języku naszym ozdobione drzeworytami w kraju wykonanemi przez znakomitego artystę P. Wincentego Smokowskiego". Banach uznawał Smokowskiego za "pierwszego drzeworytnika polskiego XIX wieku", tego, który "wprowadził do Polski [...] odrodzony przez Bewicka drzeworyt". O prezentowanym tu dziele pisał: "gdy do 'Obrazów' Wójcickiego przerysowywał [Smokowski] drzeworyty dawne, nie poszedł po linii zachęcającej i łatwej: nie dał przerysów, lecz stworzył ryciny nowe" (s. 213-216). Artysta "do wszystkiego musiał dojść sam, toteż jego drzeworyty były zupełnie inne niż za granicą; ciął je rylcami i dłutkami śmiało i surowo, wydobywał z drewna jego naturalną fakturę. Był w tym nowatorem i prekursorem" (PSB). Kończąc pisać o tym rytowniku, Banach konstatuje z żalem: "Niestety, Smokowski nie pozostawił uczniów, a nawet następców i jako artysta-drzeworytnik pozostał zjawiskiem oderwanym" (s. 216).
1.600.–
Sprzedano za: 3.400.–
* * *

Książki XX wieczne

60.
[BIBLIA]. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład x. Jakuba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli [...]. Ozdobne 230 ilustracyami Gustawa Doré. Toledo, Ohio 1911. Antoni A. Paryski. folio, szp. 2232, [8], tabl. 230. opr. nieco późn. psk. złoc.
Grzbiet nieco otarty, miejscami zaplamienia wewnątrz, podklejenia marginesów 3 kart, zapiski ołówkiem i kredką, fragmenty tekstu podkreślone kredką (podkreślenia niekiedy wytarte). Amerykańska edycja Pisma św. z ilustracjami G. Doré.
3.000.–
61.
[BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. Paris 1981. Éditions du Dialogue. 4, s. 123, [6], tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Krawędzie grzbietu lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Egzemplarz z odręcznymi dedykacjami Jana Lebensteina (z 1982) i Czesława Miłosza (z 1983) dla Joanny Żamojdo (siostrzenicy malarza). Wydano 1.000 egz., ten nr 59. Jubileuszowe wydanie Księgi Hioba dedykowane przez wydawnictwo Czesławowi Miłoszowi w 70. rocznicę urodzin. Opracowanie graficzne Witolda Urbanowicza. Księgę otwiera obszerny wstęp teologiczno-literacki ks. Józefa Sadzika oraz przedmowa tłumacza. W tekście 21 czarno-białych ilustracji, na końcu 10 tablic z całostronicowymi kompozycjami Lebensteina. Na okładce tłocz. podobizna Hioba ze wzniesioną ręką.
1.200.–
Sprzedano za: 1.700.–
62.
CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 16 rysunkach ... Londyn 1960. Komitet Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w 25-cio-lecie Jego Zgonu. folio, s. [3], tabl. 16. brosz.
Podklejone niewielkie naddarcie okł., załamanie narożnika przedniej okł. Emigracyjny przedruk teki rysunków Czermańskiego z 1931 uzupełniony trzema portretami ("wspomnieniami") wykonanymi w Nowym Jorku w 1960.
240.–
Sprzedano za: 240.–
63.
GROTTGER Artur – Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna. Lwów [1911?]. Księg. H. Altenberga. 4, s. [3], tabl. 7; [3], tabl. 9; [3], tabl. 6; [[3], tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob.
Załamanie narożnika jednej ilustracji, stan bardzo dobry. Razem zabrane wydawniczo cztery powstańcze cykle rysunkowe Grottgera: Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna. Reprodukcje plansz drukowane na papierze kredowym naklejono na kartonowe podkłady. Każdy cykl z całostronicowym wstępem A. Potockiego (pierwsze trzy cykle) i T. Piniego (ostatnia seria).
1.200.–
64.
HOMER – Homerowej Iliady Pomór, Gniew. Kraków 1903. Wyd. Stanisław Wyspiański. Druk. Uniw. Jagiell. 4, s. 55. brosz.
Podklejone ubytki grzbietu i narożnika przedniej okł., miejscami zaplamienia wewnątrz. Projekt okładki oraz 11 ilustracji tekstowych autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Tekst równoległy grecki i polski. Tekst oryginału opracował prof. Leon Sternbach, przekład polski (parafraza poetycka) Juliusza Słowackiego.
"Wyspiański zamieścił w tym wydaniu 11 swoich ilustracji. Jest on też twórcą typograficznej kompozycji książki. Według projektu Wyspiańskiego zrealizowano układ ilustracji i kolumny pisma, dokonano wyboru czcionki, on też zaprojektował okładkę. Na karcie tytułowej podano jego nazwisko jako wydawcy, przez co jednak należy rozumieć raczej artystycznego redaktora książki [...]. O kompozycji i pięknie tych rysunków stanowi przede wszystkim linia oraz kontrast bieli i czerni [...] trzeba przyznać temu wydaniu 'Iliady' niewątpliwe wartości artystyczne [...]. Porównanie tych rysunków z ilustracjami do 'Iliady' najwybitniejszych nawet artystów okresów poprzedzających wypadnie na korzyść Wyspiańskiego" (E. Skierkowska "Wyspiański, artysta książki", Wr. 1960, s. 142, 167-168).
420.–
65.
HORDYŃSKI Jerzy – Perpetuum mobile. [Illustr.] Jo Karl. Hoffnungsthal 1969. Emil Pilgram. 4, k. [32], tabl. 22. opr. oryg. ppł., futerał kart.
Futerał lekko otarty, poza tym stan bardzo dobry. Bibliofilsko wydany, w dużym formacie, wybór wierszy Jerzego Hordyńskiego. Utwory tłumaczył I. Zimmermann-Göllheim. Całostronicowe ilustracje umieszczone na osobnych tablicach wykonał w litografii i sitodruku Jo Karl - niemiecki artysta z Kolonii. Pierwsza litografia, umieszczona przed kartą tyt., została odręcznie podpisana ołówkiem przez jej twórcę. Na czystej karcie przed wstępem odręczne autografy poety i ilustratora. Wydano 530 egz., ten nr 185. Rzadkie.
800.–
Sprzedano za: 800.–
66.
KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kraków 1929. Krakowska Spółka Wyd. 8, s. [4], 182, [2], tabl. barwnych 7. opr. luksusowa perg. złoc. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Podpis autorki, obca dedykacja. Oprawa anonimowa. Na przedniej okł. złoc. tytulatura i stylizowana sylwetka świętej na tle górskich szczytów. Na grzbiecie złoc. nazwisko autorki i tytuł książki. Inicjały i zdobniki w tekście zaczerpnięto z zasobów typograficznych dawnych oficyn drukarskich. Barwne ilustracje L. Pawlikowskiej zamontowane na kartonowych podkładach zostały wykonane w manierze dawnego malarstwa tablicowego. Zaw.: Św. Antoni, Św. Jerzy, Św. Franciszek Ksawery, Św. Orszula, Św. Hieronim, Krzyż św. Andrzeja, Św. Mikołaj.
1.200.–
Sprzedano za: 1.500.–
67.
KOTARBIŃSKI Janusz – Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez autora. [Poznań] 1923. Nakł. autora. 8, s. [6], 154, tabl. 4. brosz.
Grońska 329. Okł. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia wewnątrz. "Dywagacje na temat samotnej duszy artysty urozmaicił autor 'obrazkami' i 'scenkami' ze schroniska i z gór, wybornie prezentującymi schroniskową i wycieczkowo-flirtową obyczajowość tych czasów" (Kolbuszewski 561).
140.–
Sprzedano za: 140.–
68.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Wydanie na pamiątkę pięćdziesiątej rocznicy zgonu wieszcza. [Łódź 1906]. Tłocznia "Rozwoju". 8, s. 252, tabl. 24. opr. wsp. ppł.
Niewielkie zaplamienia dwóch kart, stan dobry. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Jubileuszowe wydanie "Pana Tadeusza" w układzie prozatorskim, bez podziału na wersy. Na tablicach czarno-białe ilustracje Stanisława Masłowskiego, w tekście inicjały i winiety tego samego artysty. Dołączono wycinek prasowy z nieznanym dotychczas fragmentem tekstu.
180.–
Sprzedano za: 230.–
69.
MICKIEWICZ Adam – Sonety krymskie. Lwów-Poznań 1922. Wyd. Pol. 16, s. 78, tabl. 18. opr. oryg. kart.
Grońska 184. Nieznaczne otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. księgarska. Na tablicach 18 pełnych uroku kolorowych autolitografii Ernesta Czerpera i Teodora Rożankowskiego utrzymanych w stylu art-deco. Tekst opracował dr St[anisław] Lam.
140.–
Sprzedano za: 220.–
70.
RYDEL Lucyan – Królowa Jadwiga. Poznań 1910. Wyd. K. Kozłowski, Druk. Dziennika Pozn. 4, s. [2], 324, [12], tabl. 17. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Empireum 148. Reperowane niewielkie naddarcie dolnej części grzbietu, tylna wyklejka reperowana w grzbiecie, stan dobry. Podpis własn., obca dedykacja. Liczne ilustracje w tekście. Okł. brosz. i zdobniki drukarskie projektu Jana Bukowskiego.
450.–
71.
RYDEL Lucyan – Na zawsze. Dramat w 4 aktach. Kraków 1903. Księg. D. E. Friedleina. 8, s. [8], 136, tabl. 4. brosz.
Grońska 449b. Nieznaczne otarcia okł., stan dobry. Okładka projektu A. S. Procajłowicza, na tablicach cztery litografowane kompozycje tego samego autora.
240.–
Sprzedano za: 240.–
72.
SASNAL Wilhelm – Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. Warszawa-Kraków 2001. Raster, Bunkier Sztuki. 8, s. 166 + kaseta magnetofonowa. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. oryginalnie zafoliowany wraz z kasetą. Autobiograficzny komiks Wilhelma Sasnala wydany z okazji wystaw jego prac w galerii Raster i w Bunkrze Sztuki. Na tylnej okł. nadruk: "Pierwsza prawdziwie realistyczna książka o pokoleniu urodzonych w latach 70. Uwierzysz, że twoje życie jest fascynujące". Komiksowi towarzyszy wydana przez miesięcznik "Machina" kaseta z utworami formacji: Bielizna, Kryzys, Świetliki, Brygada Kryzys, Siekiera, Izrael i in.
W. Sasnal (ur. 1972) - malarz, twórca filmów; absolwent krakowskiej ASP, współtwórca grupy "Ładnie" i jeden z najbardziej znanych jej członków. Obrazy Sasnala osiągają na świece ceny nawet kilkuset tysięcy dolarów.
800.–
73.
SCHNITZLER Arthur – Reigen. Zehn Dialoge. Berlin-Wien 1920. Verlag B. Harz. 4, s. 126, [1]. opr. oryg. pł. złoc., obw., górne obcięcie złoc.
Obw. nieco zaplamiona i naddarta, niewielkie zaplamienie okł., poza tym stan bardzo dobry. Druk na papierze czerpanym, dwukolorowy: czarno-czerwony. Wyd. 1.000 num. egz., ten bez numeru.
A. Schnitzler (1862-1931) - austriacki pisarz i dramaturg, lekarz z wykształcenia. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wiedeńskiego modernizmu. "Reigen" (Korowód) napisał Schnitzler w latach 1896-1897. Jest to seria dialogów przedstawicieli rozmaitych społecznych grup w Wiedniu w szczery sposób poruszająca kwestie seksualne. Sztuka porusza m.in. temat zdrady małżeńskiej, potajemnych romansów i kobieciarzy. Zygmunt Freud w liście do Schnitzlera wyznał, że "mam wrażenie, że pan nauczył się stosując intuicję i wrażliwą introspekcję tego co ja przez lata ciężkiej pracy dowiadywałem się studiując przypadki innych ludzi". Schnitzler został okrzyknięty pornografem, a w 1921 został mu wytoczony proces z okazji premiery "Reigen" z powodu wykroczenia przeciwko obyczajności. "Reigen" zostały sfilmowane przez Maxa Ophülsa pt. "La Ronde". Film osiągnął wielki sukces w krajach anglosaskich i sztuka Schnitzlera jest tam bardziej znana pod francuskim tytułem niż pod tytułem oryginalnym. Ze względu na jego żydowskie pochodzenie książki Schnitzlera były palone przez nazistów, a Hitler określił je jako "żydowskie świństwa". Do oferowanego tu egzemplarza dołączono tekę graficzną Georga H. Trappa "Der Reigen. Zwölf Lithographien in Rötel. Nach Motiven von Arthur Schnitler" wydaną w Wiedniu w 1933, składającą się z 12 litografowanych ilustracji w oryg. tece kartonowej (teka nieco zakurzona, plansze w stanie dobrym).
420.–
Sprzedano za: 650.–
74.
SIENKIEWICZ Henryk – Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. Warszawa 1902. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 193, tabl. 20. opr. oryg. ppł. zdob. z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Na karcie poprzedzającej właściwy tekst naklejono ilustrację P. Stachiewicza do innego wydania powieści. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja autora, po francusku, dla państwa Retzius (?) dat. 11 I 1906 w Krakowie. Pierwsze wydanie powieści z tymi ilustracjami. Oprawa wydawnicza w kolorze zielonym, sygn. ślepym tłokiem na tylnej okł. "A. Olszeniak, Kraków". Dołączony szwedzki wycinek prasowy z 18 XI 1916 z informacją o śmierci H. Sienkiewicza.
Powieść powstała w końcu XIX w., swój pierwodruk miała na łamach "Gazety Polskiej" w l. 1895-1896, pierwsze wydanie książkowe ukazało się w Krakowie w 1896. Głównym tematem powieści jest zderzenie dwóch światów: pogańsko-rzymskiego i chrześcijańskiego. "Dzieło, w którym Sienkiewicz przedstawił rozległy obraz Rymu pod koniec panowania Nerona, przyniosło mu sławę światową, zadokumentowaną przyznaniem nagrody Nobla 1905, mnóstwem przekładów (na ponad 40 języków) i przeróbek [...], a wreszcie kilku filmami" (LPPE).
3.200.–
Sprzedano za: 4.400.–
75.
[SOSZYŃSKI Jerzy] d'Ostoya – La ruée germanique sur la Pologne. 915-1915. Album de seize lithographie de ... Préface d'Antoine Potocki. Paris 1915. Ed. de la Revue de Pologne. Imp. Lith. Arneaudeau. 4, s. [4], tabl. 16 [w tym 4 barwne]. brosz.
Grońska 522. Grzbiet podklejony papierem, okł. nadkruszone, drobne zaplamienia. W stosunku do egz. opisanego przez Grońską ten posiada barwną kartę tyt. i litografowane okł. Na tablicach sceny obrazujące prześladowania ludności polskiej przez Niemców na przestrzeni dziejów. Na przedniej okł. dwa walczące orły, czarny i biały.
800.–
76.
SUZKEVER Abraham – Sibir. A Poem. Illustrated by Marc Chagall. Jerusalem 1952. Bialik Institute. 4, s. [31], tabl. 7. opr. oryg. ppł., obw.
Niewielki ślad zawilgocenia w narożniku, naddarcia krawędzi obw. Tytuł i tekst po hebrajsku, w stopce wydawniczej nazwisko autora, tytuł i dane wydawnicze także po angielsku. Przednia okładka zakomponowana przez Chagalla (kompozycję powtórzono na obwolucie i na stronie tytułowej), na tablicach siedem monochromatycznych ilustracji tego samego autorstwa.
1.800.–
77.
TETMAJER Kazimierz – Na skalnem Podhalu. Wyd. jubileuszowe. Redakcja artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona Wyczółkowskiego. Rysunki i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. Kraków 1914. Sp. Nakł. "Książka". 8, s. [4], VIII, 448, [3], tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Brak przedniej wyklejki, blok nadpęknięty, niewielkie miejscowe zażółcenia okładek i grzbietu, nieznaczny ubytek na grzbiecie, poza tym stan dobry. Wydanie, które ustaliło dobór i ostateczną kolejność opowiadań. Dzięki niezwykle starannej szacie graficznej i barwnym ilustracjom Wyczółkowskiego to wydanie "Na skalnem Podhalu" stanowi jedną z najpiękniejszych książek tatrzańskich.
720.–
Sprzedano za: 720.–
78.
TRETER Mieczysław – Sylwetki portretowe z czasów Stanisława Augusta. Album pięćdziesięciu dziewięciu sylwetek ze słowem wstępnem St. Wasylewskiego. Oprac. i wyd. ... Lwów 1923. Ossolineum. 4, s. [4], 90, [11], tabl. 59. opr. pperg. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. miejscami pożółkła, poza tym stan dobry. Piecz. Wydano 650 egz., ten nr 314. Wstęp pośw. historii sztuki sylwetkowej. Indeks nazwisk. Grzbiet płaski, bogato złoc.
600.–
79.
WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923. Wyd. Polskie. 4, s. [16], 138, [6], tabl. 8. opr. skóra zdob. z epoki z zach. okł. brosz., górne obcięcie zloc.
Grońska 501; SPKL 342. Niewielkie zabrudzenia kilku kart, stan dobry. Piecz. Na tablicach 8 oryginalnych, całostronicowych drzeworytów Władysława Skoczylasa ("Dziwożona", "Karczowanie lasu", "Kazanie św. Franciszka do ptaków", "Diabelskie pokusy", "Kara chłosty", "Pławienie czarownicy", "Pomocnica iluminatora"), 2 drzeworyty na obu okładkach ("Zakonnica w otoczeniu anioła i szatana" i winieta końcowa), 18 (wiele powtórzonych) jasnoczerwonych drzeworytowych inicjałów tego samego artysty. Oprawa anonimowa: na przedniej okł. złoc. smukły łuk gotycki i niewielkie złoc. rozetki, tylna okł. ze ślepo tłoczoną kompozycją geometryczną; grzbiet 6-polowy, ze zwięzami, w drugim polu złoc. nazwisko autora i tytuł, w pozostałych polach złoc. rozetki.
S. Wasylewski (1885-1953) - autor ponad 20 znakomitych książek poświęconych głównie polskim obyczajom i historii polskiej kultury. Jak stwierdził Krzysztof Masłoń: "Ponieważ pisał o historii zajmująco, był zwalczany przez historyków". W tej książce autor z dużą swadą i z humorem wprowadza czytelnika w groźny czasem świat średniowiecznych klasztorów, ludowych legend i zabobonów. Poszczególne rozdziały noszą tytuły: W roku pańskim 1001, O siostrach i braciach ś-tego Norberta, O śniadych cysterkach i czarnych benedyktynkach, O słowiku z Asyżu i paniach wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli, ogrodzie i morzu, Szpital, apteka, sąd boży, Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, "Niszczcie klasztory", Rebelia odszczepieńców, Zakonnice polskie wobec reformacji. Na końcu obszerna bibliografia do każdego z rozdziałów.
Pierwsza książka ilustrowana oryginalnymi drzeworytami przez Władysława Skoczylasa.
1.500.–
Sprzedano za: 2.400.–
80.
WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. Lwów 1922. Księg. Wyd. H. Altenberga. 4, s. 87, tabl. 36. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł. i grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ślad po ekslibrisie na przedniej okł. Z całego nakładu 110 egz. odbito "na papierze zbytkownym", ten egz. nr 27. Jeden z podstawowych podręczników technik graficznych. Szczegółowemu opisowi poszczególnych technik towarzyszą dobrej jakości reprodukcje, a czasem nawet oryginalne odbitki. Książka zaw. m.in. 2 oryginalne litografie Leona Wyczółkowskiego, drzeworyt Władysława Skoczylasa i Józefa Holewińskiego. Na końcu kilkujęzyczny słownik terminów graficznych.
420.–
Sprzedano za: 750.–
* * *