Nowa sztuka, nowa literatura

81.
[BAUHAUS]. Staatliches Bauhaus, Weimar 1919-1923. Weimar-München 1923. Bauhausverlag. 8 podł., s. 225, [1]. opr. oryg. kart.
ZPW 262. Otarcia narożników okł. oraz krawędzi grzbietu, niewielkie zabrudzenia obu wyklejek, miejscami niewielkie zażółcenia papieru kilkunastu stron, nieznaczne naddarcia dolnej krawędzi dwóch kart (ca 1 cm). Pierwsza publikacja Bauhausu będąca katalogiem weimarskiej wystawy dorobku szkoły. Tekst drukowany w kolorze czarnym i czerwonym. Zawiera teksty niemal wszystkich najważniejszych artystów skupionych w Bauhausie: Waltera Gropiusa, Gertruda Grunowa, Paula Klee, Wassily'a Kandinsky'ego, Laszlo Moholy-Nagy'a, Oskara Schlemmera; na pozostałych stronach umieszczono ilustracje ukazujące prace uczniów i pedagogów Bauhausu. Wśród rycin - 9 barwnych litografii autorstwa Ludwika Hirschfelda-Macka (2 szt.), Rudolfa Parisa, Petera Kellera i Farkasa Molnara, Kurta Schmidta (2 szt.), Marcela Breuera, Fritza Schleifera, Herberta Bayera. Układ graficzny katalogu opracował Laszlo Moholy-Nagy. Czcionkę tytułową na przedniej okładce projektował Herbert Bayer. Wydano 2.000 egz. (i dodatkowo po 300 w wersji rosyjskiej i angielskiej).
Bauhaus - niemiecka uczelnia artystyczna powstała w 1919 z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Pierwszą siedzibą uczelni był Weimar, od  1925 Dessau, w latach 1932–1933 Berlin. Jej twórcą był Walter Gropius. Podstawową zasadą propagowaną przez tworzących tu artystów był funkcjonalizm w projektowaniu poszczególnych obiektów i otaczającej je przestrzeni. Idea ta widoczna jest w pozostawionych przez pedagogów i uczniów Bauhausu budynkach, meblach, przedmiotach użytkowych.
14.500.–
82.
BERLEWI H[enryk] – Portraits et masques. Préface. de Jules Destrée. Anvers [= Antwerpia] [1937]. De Sikkel. 4, s. [7], tabl. 32. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarta i zakurzona, napis tytułowy na grzbiecie częściowo zatarty, wewnątrz stan dobry. Wydano 200 egz., ten nr 49. Odręczna dedykacja artysty. Na tablicach portrety (często kubizujące) znanych osobistości świata kultury i polityki (odbite w światłodruku): Camille Huysmans, Baron G. Holvoet, Emile Vandervelde, C. Jussiant, Jules Destree, Frans Van Cauvelaert, Vrounvenmasker, A. Martougin, Hendrik de Man, G. Sap, P. K. Spaak, J. Opsomer, L. Pierard, F. van Isacker, Zofja Nałkowska, F. V. Toussaint van Boelaere, Willem Eekelers, S. E. Thadee Jackowski, Baron H. Baltia, H. van de Meulebroecke, Vrounvenmasker, Maurits Sabbe, Hubert Colleye, Numa Torczyner, Sander Pierron, Droom, Franz Hellens, B. Tokkie, S. E. Mühlstein, Emile Sauer, Vrounvenmasker.
H. Berlewi (1894-1967) - malarz i teoretyk sztuki, od 1928 działający w Paryżu, jeden z prekursorów malarstwa abstrakcyjnego w Polsce.
1.200.–
Sprzedano za: 2.000.–
83.
BRAUN Jerzy – Kilka słów o "futuryzmie". Kraków 1921. Druk. J. Pisza, Tarnów. 16d, s. 18. brosz.
Okł. otarte, drobne zaplamienia. Kilka piecz., podpis własn. Pierwsza osobna publikacja J. Brauna (1901-1975) - poety i prozaika, krytyka literackiego, filozofa. Tekst wyszedł spod pióra zaledwie dwudziestoletniego studenta polonistyki, założyciela akademickiego koła literackiego "Helion".
80.–
Sprzedano za: 200.–
84.
BRZĘKOWSKI Jan – Psychoanalityk w podróży. Powieść. Warszawa 1929. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 222, [2]. brosz.
Wyraźne otarcia i zaplamienia okł., ubytki prawego narożnika pierwszych kart, blok lekko wygięty, przednia okł. podklejona taśmą od wewnątrz. Piecz. własn. Nowatorski projekt formalny Brzękowskiego na polu prozatorskim - groteskowa powieść z elementami autobiograficznymi.
180.–
Sprzedano za: 180.–
85.
BRZĘKOWSKI Jan – Spectacle metallique. Avec un frontispice par Max Ernst. Paris 1937. Editions Sagesse, Librairie Tschann. 8, s. [14], [2], tabl. 1. brosz. Les Feuillets de "Sagesse", Collection Anthologique, nr 37.
ZPW 234. Okł. lekko odbarwione, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 200 num. egz., ten nr 121. Osiem francuskich wierszy Brzękowskiego. Na tablicy ilustracja Maxa Ernsta - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa surrealistycznego.
1.600.–
86.
ERENBURG Ilja – 10 HP. Życie auta. Z upoważnienia autora przeł. W. Broniewski. Warszawa 1933 [właśc. 1932]. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 246. brosz.
Straus 147. Załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Na przedniej okładce czarno-czerwony fotomontaż prawdopodobnie Zygmunta Jurkowskiego. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 660.–
87.
EUROPA. Miesięcznik. Warszawa. Red. S. Baczyński. 8. brosz.
Nr 1: IX 1929. s. 31, [1].
Czas. BJ 3, 57; Druk funkc. 48. Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Okładka projektu Henryka Stażewskiego (niesygnowana). Pierwszy numer lewicującego pisma wychodzącego w 1929 (3 numery) i 1930 (10 numerów). Numer 12 skonfiskowano. Współpracujący z pismem Strzemiński pragnął, by "Europa" stała się trybuną awangardy, jednak po pierwszych numerach przeżył jednak rozczarowanie. "Reprezentowana przez 'Europę' linia artystyczna, dzięki Strzemińskiemu dość jednolita w zakresie plastyki, w dziale literackim wykazywała pewien eklektyzm. Z jednej strony drukowali tam swoje wiersze i artykuły poeci krakowskiej awangardy: J. Przyboś i J. Kurek, a także bliski im M. Czuchnowski. Z drugiej strony wyraźne piętno nadawał pismu zwalczający awangardę K. Irzykowski" (Z. Baranowska "Europa" w: "Polskie życie artystyczne w l. 1915-1939", Wr. 1974, s. 656). Ten numer zaw. m.in.: J. N. Miller "Od wolności do podporządkowania", K. Irzykowski "Godność krytyki", P. Dermee "Literatura proletariacka", W. Strzemiński "Bilans modernizmu", S. Młodożeniec "Południe", W. Strzemiński "Fotomontaż wynalazkiem polskim", recenzję "Palę Paryż" Jasieńskiego, reklamę "Unizmu w malarstwie" W. Strzemińskiego na wewnętrznej stronie tylnej okładki. Z dostępnych nam informacji wynika, że dotychczas pojawił się zaledwie jeden zeszyt "Europy" w ofertach aukcyjnych polskich antykwariatów (aukcja 113. "Rara Avis", poz. 150). Bardzo rzadkie.
5.400.–
Sprzedano za: 8.000.–
88.
GŁOS Plastyków. Miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce plastycznej. Kraków. Zw. Zaw. Pol. Artystów Plastyków. 4. brosz.
R. 5, nr 8-12: III 1938. s. [2], 97, [3].
Grzbiet z ubytkami, okł. nieco otarte, ślady wilgoci w górnym narożniku. Ilustracje w tekście. Numer poświęcony polskiemu formizmowi: L. Chwistek "Twórcza siła formizmu", T. Czyżewski "Mój formizm", J. Hryńkowski "Wspomnienia o ekspresjonizmie w Polsce", T. Niesiołowski "Formiści", S. I. Witkiewicz "Bilans formizmu", A. Zamoyski "O formizmie", K. Winkler "Exegi monumentum".
200.–
89.
HULEWICZ Jerzy – Kain. Dramat ... Poznań 1920. Nakł. Zdroju. 8, s. 98, [1]. opr. oryg. miękka kart.
Grońska 254. Okł. lekko otarte, pionowe załamania kilku kart, niewielkie uszkodzenie marginesu jednej karty, poza tym stan dobry. Wyd. I. Winieta tytułowa i trzy całostronicowe ekspresjonistyczne drzeworyty Jerzego Hulewicza.
540.–
Sprzedano za: 600.–
90.
ILJIN M[ichaił] – Opowieść o wielkim planie. Moskwa 1932. Ogiz, Młoda Gwardja. 8, s. 196, [4]. opr. oryg. kart.
Niewielki ubytek grzbietu, niewielkie otarcia krawędzi okł. Piecz., numer inwentarzowy na stronie tyt. Na okładce kompozycja fotomontażowa Mikołaja Sedelnikowa. Radziecka publikacja propagandowa w polskim tłumaczeniu. Liczne ilustracje w tekście. .
840.–
Sprzedano za: 840.–
91.
JASENSKIJ Bruno – Bal manekenov. Pesa v trech aktach. Moskva-Leningrad 1931. Gosudarstvennoe Izdatelstvo Chudožestvennoj Literatury. 16d, s. 109, [3]. brosz. Novinki Inostrannoj Revoljucionnoj Literatury.
Otarcia okł., ubytki grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Pierwsze wydanie dramatu B. Jasieńskiego z przedmową A. Łunaczarskiego. Polski przekład (dokonany przez A. Sterna) został wydany dopiero w 1957. Fotomontażową okładkę oraz układ graficzny książki zaprojektował Mikołaj Sedelnikow. W tekście 8 całostronicowych czarno-białych ilustracji Dmitrija Moora (błędnie wymienionego w druku jako "Modr"). Nieczęste. .
800.–
Sprzedano za: 1.200.–
92.
LINJA. Czasopismo awangardy literackiej. Kraków. Red. J. Kurek. Druk. "Głosu Narodu". 8. brosz.
Nr 1: V 1931. s. 47, [1].
Czas. BJ 5, 17. Grzbiet lekko pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in. teksty: J. Kurek "Ostatni etap", J. Przyboś "Kataryniarze i strofkarze", J. Brzękowski "Kobieta i koła"."Linja" to główny organ prasowy awangardy krakowskiej, powołany do życia po zamknięciu "Zwrotnicy". Ukazało się 5 numerów. Układ typograf. Kazimierza Podsadeckiego. (Więcej o "Linii" w: T. Kłak "Czasopisma awangardy 1919-1939", Wr. 1979).
400.–
Sprzedano za: 520.–
93.
[MONDSCHEIN Józef]. Czarny John [pseud.] – "Stawanie na głowie u podnóża Parnasu...". Parodye współczesnych poetów oraz przeraźliwie wielkich "tfurcuf". Wilno 1921 [właśc. 1922]. Druk. "Żaibas". folio, k. [1], 15. brosz.
Brak grzbietu, krawędzie kart lekko nadkruszone, stan dobry. Egz. przygotowany do opr. Zbiór wierszy będących udanymi parodiami nowoczesnej poezji, zarówno w treści, jak i w formie typograficznej. Na okł. anonimowa kompozycja utrzymana w duchu poznańskiego Buntu i ekspresjonistycznych okładek "Zdroju". Tytuły niektórych wierszy: "Tram fpopszek głupoty" (dedykowany J. Jankowskiemu), "Goście" (dedykowany J. Tuwimowi), "Las" (dedykowany red. "Zdroju"), "Hymn futurysty", "Futurosnobnia w kawiarniobni" (dedykowany S. Młodożeńcowi), "Mój czyn sprośny w Dahomeju. (Arcydzieło)" (dedykowany A. Sternowi), "Marsz" (dedykowany B. Jasieńskiemu). Na ostatniej karcie "Dodatek: Futuryści warszawscy". Druk na papierze pakowym. Na okł. data 1922. Rzadkie!
J. Mondschein (1883-1961) - literat, tłumacz, publicysta, działał w Warszawie, Częstochowie, Krakowie, Żywcu, Wilnie, po II wojnie przebywał na emigracji we Francji.
1.800.–
94.
[RIEFENSTAHL Leni]. Program kinowy do filmu "Olimpiada" w reż. Leni Riefenstahl z 1936.
Program form. 17x36,6 cm (po rozłożeniu). Pierwszą stronę wydrukowano w kolorze brązowym, drugą w szarozielonym (odwrotnie niż w egzemplarzu prezentowanym na poprzedniej aukcji). Na obu stronach folderu fotomontaże złożone z fragmentów kadrów filmowych. "Olimpiada" należała do jednego z najgłośniejszych filmów wybitnej niemieckiej reżyserki, twórczyni nowej estetyki filmowej. W swoim dorobku posiada także wiele budzących kontrowersje filmów propagandowych gloryfikujących rzeczywistość nazistowskich Niemiec. Załamania, otarcia, niewielkie przetarcia na zgięciach. Piecz. kinowa.
80.–
Sprzedano za: 110.–
95.
[ŻARNOWERÓWNA Teresa]. [ZAREMBA Zygmunt] - Obrona Warszawy. Lud polski w obronie stolicy. (Wrzesień, 1939 roku). New York 1942. Nakł. Polish Labor Group. 8, s. 61, tabl. 8. opr. brosz.
Żarnowerówna 364-366; Rypson II 111; VG 83; Polonica 19094. Stan dobry. Na obu okładkach i na trzech tablicach wewnątrz fotomontaże Teresy Żarnower (tu wariant: "Niedziałkowski, Starzyński, Rataj", "W dniach grozy (2)", "Na drodze śmierci"), na pozostałych planszach zdjęcia zburzonej Warszawy. Patrz też poz. 1220.
Z. Zaremba (1895-1967) - działacz polityczny, publicysta, członek PPS, poseł na Sejm, w czasie wojny członek władz naczelnych WRN i kierownik jej wydawnictw prasowych, po wojnie osiedlił się w Paryżu.
800.–
Sprzedano za: 1.100.–

Czasopisma radzieckie

ARCHITEKTURA SSSR. Organ Sojuza Sovetskich Architektov. Moskva. Žurnalno-Gazetnoe Obedinenie. 4. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł. Tytuł także po francusku, angielsku i niemiecku. Opracowanie graficzne: El Lissitzky.
96.
[G. 1], nr 6: XII 1933. s. 53, [3].
Zaplamienia wewnątrz. Zaw. m.in. teksty dotyczące przebudowy Charkowa, budownictwa mieszkaniowego w ZSRR, wypowiedzi I. Ouda, J. Franka, R. Fischera; na końcu spis treści pierwszego rocznika pisma.
850.–
97.
G. 3, nr 6: VI 1935. s. 71, [1]. Zaw. m.in. teksty dotyczące budownictwa dla przemysłu lekkiego, architektury wnętrz mieszkalnych, sylwetki architektów B. Jofana i W. Kokorina i L. Rudniewa, plany zagospodarowania południowego wybrzeża Krymu.
850.–
DREZINA. Eženedelnoe izdanie. Moskva-Petrograd. Izd. "Gudok". folio. brosz.
Papier nieco pożółkły, niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry. Trzy numery radzieckiego pisma satyrycznego z 1923. Każdy numer objętości 16 s.
98.
Nr 2: V 1923.
Na przedniej okł. kompozycja L. Brodatego ("S barskogo pleča") szydząca z polskiego pana, wewnątrz kompozycja "Voznesenie" sygn. S. D., opowieść obrazkowa "Podlinnaja svjaz" rysowana przez L. G.,  ilustracja "Na Bližneem Vostoke" W. Koźlińskiego.
300.–
99.
Nr 3: VI 1923.
Anonimowy fotomontaż na pierwszej stronie ("Brakovannaja posuda"), wewnątrz reprodukcja rysunku W. Lebiediewa "Na raznych jazykach", kompozycja L. Brodatego "Mirovoj požar", "Soveckaja [!] plakatforma" sygn. S. D., reklama "Petrotekstil" projektu V. L., 
karykatura J. Piłsudskiego sygn. V. V. N ostatniej stronie kompozycja "Krasnyj pa želtomu" A. Kariewa.
300.–
100.
Nr 4: VI 1923.
Rysunek okładkowy ("Praktičeskij podchod") sygn. S. D., na środkowych dwóch stronach kompozycja "Na mirovoj arenie" podpisana V. V. (tu m.in. schematycznie ujęte sylwetki Piłsudskiego i Witosa), na końcu rysunek "Vostok i Zapad" sygn. L. G. .
300.–
Sprzedano za: 300.–
101.
KRASNYJ Student. Ežemesjačnyj literaturnyj, obščestvenno-političeskij i naučno-populjarnyj žurnal. Leningrad. Raboče izdatelstvo "Priboj". Red. I. Tuntul. 4. brosz.
Nr 2 (25): II 1925. s. 46, [2].
Okł. podklejone w grzbiecie (z ubytkami), marginesy ostatnich kart nadkruszone. Na przedniej okł. całostronicowa kompozycja fotomontażowa z nieczytelną sygnaturą. .
250.–
Sprzedano za: 250.–
102.
MAO. Ežegodnik Moskovskogo Architekturnogo Obščestva. Moskva. Goznak. Red. G. Barchin. folio. brosz.
Nr 6: 1930. s. [10], 162, [7].
Załamania narożników okł., podklejona górna krawędź tylnej okł. i narożnik przedniej, wewnątrz stan dobry. Tytuł także po niemiecku, francusku i angielsku. Zaw. zdjęcia, projekty i schematyczne plany obiektów w działach: biblioteki, zakłady naukowe, domy towarowe, banki, pomniki, budynki mieszkalne, urbanistyka, obiekty przemysłowe, sanatoria, domy wypoczynkowe, łaźnie, garaże. Na końcu prezentacja prac przysłanych na konkursy organizowane przez MAO w l. 1927-1928.
1.400.–
STROITELSTVO Moskvy. Ežemesjačnyj žurnal Moskovskogo Oblastnogo Ispolnitelnogo Komiteta Sovetov P., K. i K. Deputatov. Moskva. 4. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Autor nowoczesnego układu graficznego ukryty za kryptonimem "Mich. M-k".
103.
G. 7, nr 6: VI 1930. s [4], 39, [5].
Fotomontażowa okładka Wasilija Jołkina.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
104.
G. 7, nr 11: XI 1930. s. [4], 39, [5].
Naddarcia pionowego marginesu tylnej okł. Fotomontażowa okładka braci Stenberg.
1.400.–
TECHNIKA i Žizn. Moskva. Izdatel: Transpečat. Red. S. Poljakov. 4. brosz.
Niewielkie otarcia okł., pionowe załamanie bloków, poza tym stan dobry. Na przedniej okł. pierwszych trzech numerów piecz. bibliot. Autorami okładek i układu graficznego pisma byli Aleksander Rodczenko i Aleksiej Gan. Każdy numer obj. 16-24 s.
105.
N. 5. [1924].
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
106.
N. 10: 25 V 1925.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
107.
N. 14: 11 VII [1925].
1.200.–
Sprzedano za: 1.800.–
108.
N. 15: 1 VIII [1925].
1.200.–
Sprzedano za: 1.800.–
* * *

Literatura tematu

109.
CZEKALSKI Stanisław – Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2000. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 8, s. 349, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Podstawowe opracowanie dotyczące polskiego fotomontażu międzywojennego. Liczne ilustr. w tekście.
100.–
Sprzedano za: 140.–
110.
[KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu. Satyra antywojenna Mieczysława Bermana. Poznań, IX 1966. 16d, s. [32]. brosz.
Stan dobry. Piecz. Wstęp I. Jakimowicz, reprodukcje fotomontaży.
80.–
Sprzedano za: 80.–
111.
KATALOG Wystawy Nowej Sztuki. Łódź 1993. Muzeum Sztuki. 16d, s. 23. brosz.
Stan bardzo dobry. Reprint katalogu wydanego w 1923. Niezwykle rzadki oryginał pojawił się na rynku antykwarycznym tylko raz, został sprzedany w 2015 na 112. aukcji "Rara Avis" za 130.000 zł (z opłatą organizacyjną 139.100 zł), tym samym "Katalog Wystawy Nowej Sztuki" jest najdrożej sprzedaną na aukcji polską książką dwudziestowieczną.
200.–
112.
[KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Satyra Mieczysława Bermana. Warszawa, V 1966. 8, s. [32]. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Wstęp I. Jakimowicz, kalendarium życia i twórczości, wykaz prezentowanych prac (81 szt.), reprodukcje fotomontaży.
100.–
113.
STERN Anatol, BERMAN Mieczysław – Mieczysław Szczuka. Oprac. ... Warszawa 1965. WAiF. 4, s. 192. opr. oryg. pł., obw.
Podklejone naddarcia i załamania obw., wewnątrz stan dobry. Piecz. Bogato ilustrowana praca poświęcona jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego konstruktywizmu.
100.–
114.
STERN Anatol, JASIEŃSKI Bruno – Ziemia na lewo. Kraków 1987. Wyd. Literackie. 4, s. [44]. brosz.
Okł. lekko otarte. Reprint jednej z najrzadszych książek polskiej awangardy międzywojennej. Oryginał ukazał się w 1924 w nakładzie 1.000 egz., zawierał 40 nieliczbowanych stron (tu ze względów technologicznych dodano dwie karty). Okładkę i układ graficzny zaprojektował Mieczysław Szczuka.
240.–
Sprzedano za: 240.–
115.
STRZEMIŃSKI Władysław – Pisma. Zebrała, opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Zofia Baranowicz. Wrocław 1975. Ossolineum; PAN, Inst. Sztuki. 8, s. XVIII, [2], 477, [2], tabl. 9. opr. oryg. pł., obw. Teksty Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki, t. 21.
Okł. częściowo zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Zbiór rozproszonych artykułów W. Strzemińskiego ozdobiony licznymi reprodukcjami w tekście i na tablicach. Zawiera m.in.: O sztuce rosyjskiej - Notatki, Wypowiedź w Katalogu Wystawy Nowej Sztuki, B = 2, Dualizm i unizm, Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Fotomontaż wynalazkiem polskim, Zasady nowej architektury, Łódź sfunkcjonalizowana, Człowiek i maszyna w malarstwie.
120.–
Sprzedano za: 280.–
116.
TUROWSKI Andrzej – Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. Kraków 2000. Universitas. 4, s. 414. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. Autor "w pierwszej monografii tendencji modernistycznych w Polsce ukazuje awangardę w jej uwikłaniu historycznym i politycznym" (z tekstu drukowanego na obwolucie). Liczne ilustracje w tekście.
160.–
Sprzedano za: 200.–
117.
WITZ Ignacy – Fotomontaże Mieczysława Bermana. Warszawa 1964. Wyd. Artyst.-Graf. 8 podł., s. XI, tabl. 18. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Piecz. Tekst wstępny I. Witza, kalendarium życia, 36 reprodukcji fotomontaży Bermana.
50.–
Sprzedano za: 50.–
* * *