Plakaty

637.
WHAT! "A Wilson" only $ 50! [ca 1875].
Litografowany amerykański plakat reklamowy form. 71x55,8 cm, nieznanego autorstwa. Plakat odbity w Buffalo w zakładach litograficznych Clay, Cosack & Co. Elegancka dama zachwycona nową maszyną do szycia produkcji Wilson Sewing Machine Co. Ślady złożenia, przetarcia i naddarcia na zgięciach.
640.–
638.
STETTIN. Verkehrs-Verein. 1907.
Plakat reklamowy form. 82,4x59,8 cm, autorstwa Carla Schmidta. Na pierwszym planie rzeźba z pomnika Sedina odsłoniętego w 1898 u wylotu ul. Dworcowej na Plac Tobrucki (autorem pomnika poświęconego Szczecinowi rozkwitającemu dzięki żegludze i handlowi morskiemu był znany miejscowy rzeźbiarz Manzel). W tle ukazano port z cumującymi łodziami. Plakat odbity w zakładach Fritz Schneller & Co. w Norymberdze. Plakat naklejony na sztywne płótno. Stan dobry. Nieczęste.
3.000.–
639.
CHUDOŽESTVENNAJA Vystavka. Wystawa [...]. [ca 1908].
Fragment plakatu form. 61,2x65 cm, autorstwa Stanisława Kamockiego. Dwór polski i krzewy białych róż na pierwszym planie. Brak części tekstowej umieszczanej na osobnym arkuszu poniżej. Znany jest wariant o odmiennej kolorystyce i różnicach w tekście, sygn. przez S. Kamockiego i S. Filipkiewicza (patrz też poz. 641). Plakat naklejony na tekturę, krawędzie zasłonięte tekturowym passe-partout. Niewielkie zaplamienia.
360.–
640.
[W NIEDZIELĘ d. 1. marca odbędzie się w sali Starego Teatru Reduta Prasy [...]. [1908].
PPSec 21. Fragment plakatu form. 57,2x89,5 cm, autorstwa Eugeniusza Dąbrowy-Dąbrowskiego. Egzotyczna maska drukowana w kolorze czerwonym, zielonym i złotym. Fragment stanowił górną część plakatu, dolną, tu brakującą, część zajmował tekst. Rozprasowane załamania krawędzi, drobne zaplamienia, niewielkie ubytki. Nieczęste.
300.–
641.
[WYSTAWA Dzieł Artystów Morawskich i Polskich w Hodoninie na Morawach urządza Związek Artystów Morawskich [...]]. 1909.
Dydo I 51; PPPuszk 144; PPSec 33; ASP 120; Fijałkowska 185. Fragment plakatu form. ca 51,5x61,5 cm, autorstwa Stefana Filipkiewicza i Stanisława Kamockiego. Dwór polski i krzewy białych róż na pierwszym planie. Kompozycja umieszczona była na górnej części dwuczęściowego plakatu, na dolnej, tu brakującej, umieszczono dwujęzyczny tekst - czeski i polski. Kompozycja wycięta po obrysie (z zachowaniem sygnatur obu artystów), naklejona na arkusz sztywnego papieru. Niewielkie pionowe załamania. Patrz też poz. 639.
480.–
642.
[DYWANY perskie, grużone, tkane, materye, brokaty, kapy [...]. Józef Sperling, ul. Szczepańska 7 [...]]. [1910].
Szablowska I 35. Fragment plakatu form. 38x60 cm, autorstwa Jana Tadeusza Januszewskiego (sygn. monogramem J. J.). Dolna, ozdobna część plakatu, przedstawiająca białe i żółte róże. Na górnej, brakującej części wydrukowano tekst reklamujący krakowską firmę J. Sperlinga. Plakat odbito w Litografii A. Pruszyńskiego. Fragment plakatu naklejono na sztywny papier, widoczne reperowane naddarcia.
360.–
643.
[NOWOŚCI Literackie]. [ca 1910].
Fijałkowska 29. Fragment plakatu form. 43,8x46,6 cm, autorstwa Michała Borucińskiego. Młodzieniec z wieńcem w dłoni. Ozdobny fragment plakatu reklamującego serię wydawniczą Księgarni S. Sadowskiego w Warszawie. Pozostałą część plakatu, tu brakującą, zajmował tekst po rosyjsku i po polsku. Ta sama kompozycja widnieje np. na okładce "Prawd i bajek" A. Krechowieckiego, wydanych w tej serii. Fragment plakatu naklejony na sztywny papier, reperowane naddarcia i ubytki.
220.–
644.
[I-SZY BAL Akad. Związ. Esperantystów pod protektoratem [...] rektora Uniw. [...] Augusta Witkowskiego, Prezydenta Miasta [...] Juliusza Leo [...] odbędzie się w dniu 14 stycznia 1911 r. w salach Starego Teatru [...]]. 1911.
Dydo I 60; PPPusz 170; PPSec 26. Fragment plakatu form. 60x94,2 cm, autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka (sygn. monogramem E. B.). Pejzaż wieczorny z zieloną gwiazdą. Środkowa część trzyczęściowego plakatu; na pozostałych dwóch, tu brakujących, znajdował się tekst. Fragment plakatu naklejony na arkusz papieru, widoczne ślady rozdarcia, niewielki ubytki narożników.
800.–
645.
[NOWO założona Drukarnia i Zakład Art. Litograficzny "Polonia"]. [1913].
PPSec 28; PPPuszk 296; ASP 65. Górna część plakatu odbita w litografii na ark. 64,5x95,7 cm, autorstwa Adama Dobrodzickiego. Plakat składał się z dwóch części: na górnej, to prezentowanej, trzy młode kobiety o egzotycznej urodzie pracują nad batikiem (?), część dolna zawierała tekst i niewielkie zdobniki. Arkusz naklejony na sztywny podkład, ubytki krawędzi.
1.600.–
646.
GDYNIA. Nowy port nad Bałtykiem. [1926].
Szablowska I 243; Szablowska II 40; Folga 273; Wara 34; PMŚ 96. Plakat turystyczny form. 100x62,2 cm, autorstwa Stefana Norblina. Statek w porcie, na pierwszym planie krzątający się tragarze, samochody, pociąg. Nad kompozycją nadruk "Pologne, Polen, Poland", tytuł także po francusku, angielsku i niemiecku. Plakat wydany przez Ministerstwo Komunikacji, odbity w Zakł. Graf. "Biblioteki Polskiej" w Bydgoszczy. Egzemplarz po konserwacji; widoczne reperowane dwa naddarcia poziomych krawędzi (ca 9 cm na dole i 24 cm na górze). Rzadkie.
4.000.–
Sprzedano za: 8.500.–
647.
ZACZEKAJCIE! chwilę, zaraz się zagotuje. [193-?]. Plakat form. 31,3x48 cm, nieznanego autorstwa. Kucharz przy parującej kuchni polowej. Plakat wydany przez Polski Oddział Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA (dwa logotypy organizacji w dolnych narożnikach). Zaplamienie lewego marginesu, rozprasowane załamania arkusza, podklejone naddarcia.
380.–
Sprzedano za: 380.–
648.
PODRÓŻUJCIE do Ameryki i Kanady wyłącznie polskimi okrętami. Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe Sp. Akc. Linja Gdynia-Ameryka [...]. [1934].
Szablowska I 576. Plakat reklamowy form. 98,5x64,1 cm, sygnowany C (lub G). Trzy bandery na wietrze: polska, brytyjska i amerykańska, poniżej transatlantyk Polonia na falach. Reklama połączeń na trasie Gdynia, Gdańsk, Halifax, Nowy Jork. Plakat odbito w Zakładach Graficznych E. i Dr. K. Koziańskich w Warszawie. Na poziomych krawędziach dwie oryginalne metalowe listwy, górna ze sznurkiem służącym do zawieszenia na ścianie. Podklejone niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry. Rzadki i niezwykle efektowny plakat reklamowy.
4.800.–
Sprzedano za: 5.000.–
649.
WYSTAWA Sztuki Węgierskiej. 1939.
Plakat wystawowy form. 95,4x62,8 cm, sygn. "Nagy - Perjés". Stylizowany gmach targowy, dzban z pędzlami, tytuł wystawy na szarfie. Plakat towarzyszący wystawie zorganizowanej w Pałacu Sztuki w Krakowie w III i IV 1939. Druk w Budapeszcie w firmie Klösz. Załamania krawędzi, podklejone niewielkie naddarcia i ubytki marginesów, dolna część arkusza nieco zakurzona.
800.–
650.
KRWAWE fale bolszewizmu. [1944].
Plakat propagandowy form. 66,8x54,6 cm. Antybolszewicki plakat wydany przez niemieckie władze okupacyjne, z zaznaczoną na czerwono strefą zajętą przez wojska radzieckie; bielą się w niej czaszki i rozrzucone kości. Ślady złożenia, niewielkie załamania krawędzi.
800.–
Sprzedano za: 1.100.–
651.
1. OGÓLNOKRAJOWY Kongres Stronnictwa Demokratycznego. 13-14-15-VII-1946. 1946.
Plakat okolicznościowy form. 99x69,3 cm, autorstwa Cz. Piwowarczyka i M. Sabana. Dłoń trzymająca płonącą pochodnię. Plakat po fachowej konserwacji: ślady złożenia, retuszowane przetarcia na zgięciach, arkusz podklejony bibułką konserwatorską. Nieczęste.
1.200.–
652.
CARRIE kłamie. 1947.
Dydo II 90. Plakat filmowy form. 83,6x59,3 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego (niesygnowany). Kobieta w dramatycznym skoku ponad morskimi falami. Film amerykański (oryg. "Between Us Girls"). Reż. H. Koster. Wyst. D. Barrymore, R. Cummings. Podklejony i retuszowany ubytek lewej krawędzi, poza tym stan dobry.
680.–
Sprzedano za: 680.–
653.
MALI detektywi. 1948.
Dydo II 104. Plakat filmowy form. 86x61,3 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Konie na łące. Film angielski (oryg. "Bush Christmas"). Reż. R. Smart. Wyst. C. Rafferty, J. Fernside. Ślady złożenia. Piecz. i zapiski ołówkiem na odwrocie.
940.–
Sprzedano za: 940.–
654.
MŁODZI idą. Wspaniała parada sportowa w ZSRR. 1948.
Dwubarwny plakat propagandowy (filmowy?) form. 85,5x61,4 cm, nieznanego autorstwa. W centrum pięcioramienna gwiazda z wkomponowanym fotomontażem ukazującym młodzież w pochodzie; tło czerwone, litery białe. W prawym górnym narożniku "Miejsce na nalepkę". Rozprasowane ślady złożenia. Zapiski na odwrocie prześwitujące częściowo na drugą stronę. Rzadkie.
1.450.–
655.
PIROGOW. 1948.
Dydo II 114. Plakat filmowy form. 85,8x61 cm, autorstwa Romana Szałasa. Sylwetka tytułowego lekarza przy rannym na noszach, na drugim planie armata na murach twierdzy. Na górnym marginesie "Miejsce na nalepkę". Film radziecki. Reż. G. Kozincew. Wyst. K. Skorobogatow. Ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciach i krawędziach, załamania lewej krawędzi, niewielkie poprzeczne zagięcie papieru (wada technologiczna). Zapiski na odwrocie.
900.–
656.
UCZENNICA 1-ej A. 1948.
Plakat filmowy form. 86x61,2 cm, autorstwa Z. Trzcińskiej (niesygnowany). Dziewczynka w szkolnym mundurku, z książką w dłoniach. Film radziecki (oryg. "Piervoklassnica"). Reż. J. Frez. Wyst. N. Zaszczepina, T. Makarowa. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie krawędzi. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
1.200.–
657.
GDZIEŚ w Europie. 1949.
Dydo II 146. Plakat filmowy form. 86x60,7 cm, autorstwa Jana Mucharskiego. Dwa fotosy z filmu na tle konturu Europy środkowej. Film węgierski (oryg "Valahol Europaban") - "pierwszy film produkcji węgierskiej w Polsce". Reż. G. Radvanyi. Wyst. N. Gabor, A. Somlay. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
950.–
658.
KARIERA. 1949.
Plakat filmowy form. 70x49,9 cm, autorstwa Jana Mucharskiego. Globus i skręcona wokół niego wstęga. Druk w kolorze czarnym i ciemnoróżowym. Film czechosłowacki (oryg. "Kariera"). Reż. K. Stekly. Wyst. M. Vašova, L. Bohač. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia na zgięciach. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
900.–
Sprzedano za: 1.400.–
659.
SKARB. 1949.
Dydo I 223; Dydo II 145; Kowalski 58. Plakat filmowy form. 86,1x61,3 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Główny bohater w poszukiwaniu skarbu po drugiej stronie ściany. Komedia polska - jeden z najpopularniejszych polskich filmów powojennych. Reż. L. Buczkowski. Wyst. D. Szaflarska, J. Duszyński, A. Dymsza, L. Sempoliński. Naddarcia krawędzi, nieznaczny ubytek prawego marginesu. Zapiski ołówkiem na odwrocie. Rzadkie.
2.700.–
660.
[BEZ tytułu]. 1950.
Plakat polityczny form. 49,4x69 cm, nieznanego autorstwa. Dwa zielono-czarne rysunki: na pierwszym robotnik dźwiga na plecach czołg, wokół popędzający robotnika przedstawiciele świata zachodniego (m.in. W. Churchill), na drugim - przedstawiciele przygnieceni czołgiem. Pod spodem z prawej nadruk "Z rys. 'Vie Nuovo". Niewielkie załamanie narożnika, poza tym stan dobry.
140.–
661.
CÓŻ to takiego, sir? Obiecaliście ubrać mnie według najnowszej amerykańskiej mody, a okazało się, że jest to stary model berliński z 1941 roku. 1950.
Hryńczuk II 514. Plakat polityczny form. 70,2x50 cm, nieznanego autorstwa. Bevin, Acheson i Schuman jako krawcy ubierający kobietę w hitlerowski mundur. Piecz. na odwrocie. Poprzeczny ślad złożenia, stan dobry.
340.–
662.
DWIE brygady. 1950.
Plakat filmowy form. 86x61,2 cm, autorstwa Jana Mucharskiego. Zdjęcie K. Opalińskiego (jako Jerzego Borowicza) na tle wznoszącego się wykresu statystycznego. Film polski. Reż. W. Berestowski, J. Nasfeter i in. Wyst. Z. Karczewski, K. Opaliński, H. Bielicka, A. Łapicki, L. Sempoliński. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
880.–
663.
HISTORIA jednego wynalazku. 1950.
Plakat filmowy form. 86x61,4 cm, autorstwa B. A. Zelenskiego (sygnatura autora cyrylicą). Portret mężczyzny ze słuchawką przy uchu, w tle antena nadawcza i okręty na morzu. Film radziecki (oryg. "Aleksandr Popov"). Reż. W. Ejsymont, G. Rappaport. Wyst. N. Czerkasow, K. Błagowieszczeńska. Ślady złożenia, nieznaczne naddarcia podklejone od spodu. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
750.–
664.
LEŚNA opowieść. [1950].
Plakat filmowy form. 85,8x59,5 cm, autorstwa S. Grajewskiego i T. Trębickiego. Bóbr na brzegu rzeki, wokół stary las. Radziecki film przyrodniczy (oryg. "Lesnaja byl"). Reż. W. Bugajew. Ślady złożenia, ubytki trzech narożników, podklejone naddarcie narożnika; stan niezbyt dobry. Zapiski na odwrocie.
650.–
665.
MŁODOŚĆ świata. 1950.
Plakat filmowy form. 86,1x60,9 cm, nieznanego autorstwa. Trzech młodzieńców: Europejczyk, Azjata i Afrykanin pod łopocącą czerwoną flagą. Socrealizm, internacjonalizm itd. Radziecki film dokumentalny. Reż. I. Kin. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie krawędzi. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
1.200.–
666.
PSIAKREW! Jakoś nie dają się niczym zastraszyć!... 1950.
Hryńczuk II 510; Folga 583. Plakat polityczny form. 70,4x50,3 cm, autorstwa Stanisława Cielocha. Przedstawiciel zachodniego kapitału tuląc arsenał militarny spogląda na pracujących murarzy. W lewym górnym narożniku nadruk "Pracownia 'Szpilek'". Piecz. na odwrocie. Stan dobry.
340.–
Sprzedano za: 340.–
667.
RAJNIS. 1950.
Zamecznik 32. Plakat filmowy form. 85,8x61,4 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (niesygnowany). Tytułowy bohater na tle czerwonej gwiazdy. Film radziecki. Reż. J. Rajzman. Wyst. J. Grantinsz, A. Kletnijece. Wyraźne ślady złożenia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem, co widać w obrębie kompozycji.
850.–
668.
ŚLĄSK. [195-?].
Plakat kulturalny form. 99,3x67,8 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Stylizowana para w tańcu i zdobniki roślinne. Stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 380.–
669.
TAK zabezpiecz. [195-].
Plakat bhp form. 46,7x65,5 cm, autorstwa Mieczysława Teodorczyka. Nowoczesna młocarnia z zabezpieczonym pasem transmisyjnym. Stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 550.–
670.
TORPEDOWIEC "Nieugięty". 1950.
Zamecznik 33; Dydo II 154. Plakat filmowy form. 84,6x58,9 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika. Okręt wojenny na falach. Druk w kolorze niebieskim i czarnym. Film radziecki (oryg. "Povest o 'Neistovom'"). Reż. B. Baboczkin. Wyst. B. Baboczkin, H. Frołowa, J. Pierewierziew. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
980.–
671.
TRAVEL by M/S Batory. GAL - Gdynia America Line - PLO. [195-?].
Plakat reklamowy form. 83,7x60,1 cm, autorstwa Henryka Gecowa. Elegancki mężczyzna w garniturze w kratę i sylwetka M/S Batory. Plakat naklejony na płótno, wokół arkusza płócienne marginesy. Rzadkie!
3.000.–
Sprzedano za: 4.100.–
672.
WSPÓŁZAWODNICTWO pracy przyspieszy realizację Planu Sześcioletniego. 1950.
Plakat polityczny form. 100x70,2 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Trzej elektromonterzy przy słupie wysokiego napięcia, w tle cyfra 6. Nieznaczne naddarcia prawej krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.
720.–
673.
WSPÓŁZAWODNICTWO pracy skróci termin wykonania Planu Sześcioletniego. 1950.
Plakat propagandowy form. 100x69,9 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Trzech spawaczy przy słupie wysokiego napięcia, w tle cyfra 6. Nieznaczne załamania krawędzi arkusza, mimo to stan bardzo dobry.
720.–
674.
GO Home. [1952].
Plakat filmowy form. 99,6x34 cm, autorstwa Ignacego Witza (sygn. "W52"). Sylwetka amerykańskiego żandarma na tle ceglanego muru z reklamą coca-coli. Polski dokumentalny film krótkometrażowy. Scen. B. Wiernik. Poprzeczne załamania arkusza, podklejone naddarcia na zgięciu. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
880.–
675.
NIECH żyje 22 Lipca. 1952.
Plakat propagandowy form. 60x42 cm, nieznanego autorstwa. Piece hutnicze i biało-czerwone flagi. Niewielkie zaplamienia w dolnej części, załamanie dolnego narożnika.
140.–
Sprzedano za: 140.–
676.
PEŁNĄ parą. 1952.
Plakat filmowy form. 99,3x67,3 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Grupa mężczyzn, na pierwszym planie pociąg towarowy. Film węgierski (oryg. "Teljes gozzel"). Reż. F. Mariassy. Wyst. J. Sincowics, F. Bessenyei, M. Simon. Ślady złożenia, papier lekko pożółkły na zgięciach, podklejone naddarcia. Zapiski na odwrocie..
1.100.–
677.
PRZEŁOM Ławrieniewa, [cz. 2]. 1952.
Dydo II 237. Plakat filmowy form. 86x60,4 cm, autorstwa Konstantego Marii Sopoćki. Radziecki marynarz w czapce z napisem "Zarja" na tle krążownika. Film radziecki (oryg. "Razlom"). Reż. P. Bogolubow, J. Muzykant. Wyst. W. Policejmako, W. Sofronow, E. Granowska. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
1.380.–
678.
ARENA śmiałych. 1953.
Tomaszewski 333; Szemberg 178; Kowalski 115. Plakat filmowy form. 86x58,9 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Akrobata na linie ponad areną cyrkową. Radziecki film dokumentalny (oryg. "Arena smelych"). Reż. S. Gurow i J. Ozierow. Ślady złożenia, podklejone nieznaczne naddarcia na zgięciach. Zapiski na odwrocie. Bardzo rzadkie.
1.650.–
679.
CHORZY na Odrę. [1953].
Hryńczuk II 533. Plakat propagandowy form. 99,5x69,5 cm, autorstwa Karola Baranieckiego (sygn. "BAR"). Czterech pacjentów pod wspólną kołdrą: Adenauer, Frings, Dulles i Krupp, obok na stoliku portret Hitlera, na ścianie swastyki. Według autora plakatu główną dolegliwością jest granica na Odrze. Niewielki ubytek prawego marginesu, poprzeczne załamania arkusza.
680.–
680.
INDIE. [1953?].
Plakat filmowy form. 84,8x58,4 cm, nieznanego autorstwa. Pochód obrońców pokoju - na czele słoń, za nim traktory z młodzieżą i transparentami, w tle strzeliste świątynie. Radziecki film dokumentalny. Reż. L. Warłamow. Ślady złożenia, podklejone nieznaczne naddarcia na zgięciach. Zapiski na odwrocie (data: 1950). Nieczęste.
1.150.–
Sprzedano za: 1.150.–
681.
JUTRO będzie się wszędzie tańczyć. 1953.
Plakat filmowy form. 85,8x61,3 cm, autorstwa Lucjana Jagodzińskiego. Tańcząca para w strojach regionalnych. Film czechosłowacki (oryg. "Zitra se bude tancit vsude"). Reż. V. Vlček. Wyst. E. Kubešova, Z. Buchvaldek. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
650.–
682.
KOBIETA dotrzymuje słowa. 1953.
Górka 7; Dydo II 255. Plakat filmowy form. 85,8x60,6 cm, autorstwa Wiktora Górki. Kolorowe baloniki, pod nimi dwoje przedstawicieli, jak się zdaje, inteligencji pracującej. Film czechosłowacki (oryg. "Slovo dela zenu"). Reż. J. Mach. Wyst. O. Novy, J. Steimarova. Ślady złożenia, podklejone przedarcie lewej krawędzi. Zapiski na odwrocie.
800.–
683.
LAS. 1953.
Tomaszewski 334; Dydo II 264. Plakat filmowy form. 86,2x59,5 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Mężczyzna w objęciach starszej damy, z prawej dwaj złoczyńcy z bronią palną. Rejestracja spektaklu Leningradzkiego Państw. Teatru Dramatycznego wg komedii A. Ostrowskiego. Film radziecki (oryg. "Les"). Reż. W. Wiengierow, S. Timoszenko. Wyst. E. Time, K. Trofimowa. Ślady złożenia, krawędzie miejscami podklejone od spodu. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
880.–
684.
LUBOW Jarowaja. Część II. 1953.
Dydo II 258. Plakat filmowy form. 86,2x61,1 cm, autorstwa Tadeusza Gronowskiego. Kobieta w chuście i trzech carskich urzędników (?). Film radziecki (oryg. "Liubov Jarovaja"). Reż. J. Frid. Wyst. Z. Karpowa, A. Mazajew, W. Kibardina. Rozprasowane ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie na zgięciu, poza tym stan dobry. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
900.–
685.
MAŁŻEŃSTWO Kreczyńskiego. 1953.
Dydo II 272. Plakat filmowy form. 86,2x58,8 cm, autorstwa Jana Lenicy. Portret czworga głównych bohaterów w owalnej ramie. Film radz. (oryg. "Svadba Krečinskogo"). Reż. A. Zołotnicki. Wyst. E. Agurow, M. Kuznicowa. Ślady złożenia, ubytek dolnego narożnika. Zapiski na odwrocie.
780.–
686.
NA ŁASKAWYM chlebie. [1953].
Dydo II 244; Świerzy 15; Kowalski 104. Plakat filmowy form. 86x61,4 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Mężczyzna w spiczastej czapce. Film radziecki (oryg. "Nachlebnik"), adaptacja sztuki I. Turgieniewa. Reż. W. Basow i M. Korczagin. Wyst. B. Czirkow, S. Kuriłow. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie.
750.–
687.
NOC niespodzianek. [1953].
Dydo II 229; Świerzy 5. Plakat filmowy form. 86,5x58,4 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Elegancki starszy pan, na rondzie jego cylindra policjanci i złodzieje. Jeden z najwcześniejszych plakatów zmarłego w 2013 roku wybitnego artysty. Film rumuński (oryg. "O noapte furtumoasa"). Reż. J. Georgescu. Wyst. A. Giugaru, G. Demetru. Rozprasowane ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
900.–
Sprzedano za: 1.100.–
688.
STATEK-PUŁAPKA. [1953].
Dydo II 275; Zamecznik 50. Plakat filmowy form. 59,5x86,4 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (sygn. monogramem "WZ 3"). Marynarz ze słuchawką telefonu przy uchu, w tle sylwetka okrętu podwodnego. Film radziecki (oryg. "Morskoj jastreb"). Reż. W. Braun. Wyst. I. Pierewierziew, A. Fajt, L. Kmit. Podklejone dwa niewielkie naddarcia krawędzi, podklejony niewielki ubytek w obrębie kompozycji, ślady złożenia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem (co widać w obrębie kompozycji). Nieczęste.
680.–
689.
UŚMIECHNIĘTY kraj. [1953].
Świerzy 22 (z błędną reprodukcją). Plakat filmowy form. 61x84,5 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Portrety trojga bohaterów filmu. Film czechosłowacki (oryg. "Usmevava zem"). Reż. V. Gajer. Wyst. O. Korbelar, J. Mixa. Ślady złożenia, podklejone naddarcia. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
780.–
690.
CZYTAJMY radzieckie dzienniki i czasopisma. [1954].
Hryńczuk 438 (wariant). Plakat propagandowy form. 49,7x70,2 cm, autorstwa Romualda Nowickiego. Flaga czerwona i flaga biało-czerwona i tytuły czasopism radzieckich. Egzemplarz opisany w katalogu Hryńczuka nie posiada nadruku "radzieckie dzienniki i czasopisma". Naddarcia krawędzi, niewielki ubytek prawej krawędzi. Piecz. na odwrocie.
140.–
Sprzedano za: 220.–
691.
GŁOSUJEMY za szczęściem naszych dzieci. 1954.
Hryńczuk II 38. Plakat polityczny form. 80,7x57,7 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka. Dziecko wycinające z kolorowego papieru chorągiewkę w barwach narodowych. Zaplamienia i uszkodzenia krawędzi, ślady złożenia, przetarcia na zgięciach. Nieczęste.
340.–
Sprzedano za: 480.–
692.
MARYNARKA Wojenna wierna straż naszych morskich granic. 1954.
Hryńczuk II 221. Plakat propagandowy form. 96,8x67,3 cm, autorstwa Lucjana Jagodzińskiego. Na pierwszym planie biało-czerwona bandera, w oddali sylwetka niszczyciela na falach. Plakat naklejony na cienkie płótno. Ubytek górnego narożnika (ca 29x15 cm). Nieczęste.
680.–
Sprzedano za: 1.100.–
693.
POMYSŁOWY sprzedawca. 1954.
Górka 13; Kowalski 28. Plakat filmowy form. 85,1x58 cm, autorstwa Wiktora Górki. Uśmiechnięty sprzedawca ze sklepu bławatnego. Film węgierski (oryg. "Allami aruhaz"). Reż. V. Gertler. Wyst. K. Latabar, M. Gabor. Ślady złożenia, niewielkie zażółcenia na zgięciach, marginesy nieco zakurzone, drobne naddarcie krawędzi. Nieczęste.
850.–
694.
UCZTA Baltazara. [1954].
Dydo II 340; Kowalski 138; Zamecznik 62. Plakat filmowy form. 57,8x85,5 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (niesygnowany). Dwie męskie dłonie, jedna z pistoletem, na tle obrazu Tintoretta. Film polski, adaptacja filmowa powieści T. Brezy. Reż. J. Zarzycki. Wyst. J. Pietraszkiewicz, N. Andrycz. Podklejone nieznaczne naddarcie dolnej krawędzi, rozprasowane ślady złożenia.
480.–
695.
ZAKAZANE piosenki. [1954].
Plakat filmowy form. 61,5x86,5 cm, autorstwa Waleriana Borowczyka (niesygnowany). Późniejszy przedruk plakatu do pierwszego powojennego filmu polskiego (zrealizowanego w 1946, premiera odbyła się w I 1947). Fotos z filmu (scena kontroli pasażerów pociągu przez żołnierzy niemieckich). Reż. L. Buczkowski. Wyst. D. Szaflarska, J. Duszyński, J. Kurnakowicz. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie krawędzi. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem, co widać w obrębie kompozycji.
680.–
696.
1917-1955. 1955.
Hryńczuk II 450. Plakat polityczny form. 67,8x96,5 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego (sygn. monogramem T.J.). Budowa z górującymi nad nią dźwigami, czerwona gwiazda, zarys granic ZSRR oraz kwiat róży. Plakat wydany przez Wyd. Artystyczno-Graficzne. Stan bardzo dobry.
280.–
Sprzedano za: 280.–
697.
CZUWAMY. [1955].
Hryńczuk II 225. Plakat propagandowy form. 68x100,4 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Żołnierz w hełmofonie ze złotymi kłosami zboża w dłoniach, w tle wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze. Niewielkie załamania i naddarcia krawędzi, załamania górnego narożnika.
360.–
Sprzedano za: 650.–
698.
DZIECIŃSTWO Gorkiego. [1955].
Dydo II 355. Plakat filmowy form. 86,5x59,5 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Biesiadnicy przy stole, obok samowar. Czarny druk na żółtym tle. Film radziecki (oryg. "Detsvo Gorkogo"). Reż. M. Donskij. Wyst. A. Larski, M. Trojanowski. Ślady złożenia. Naklejka na odwrocie.
220.–
699.
NA STRAŻY pokoju. 1955.
Hryńczuk II 445. Plakat propagandowy form. 67,9x99,3 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Radziecki żołnierz z lornetką w dłoniach, na niebie samoloty marki Mig. Drobne naddarcia górnej krawędzi, stan dobry. Nieczęste.
540.–
Sprzedano za: 640.–
700.
NIEDZIELNY poranek. 1955.
Dydo II 333; Kowalski 61; Folga 625. Plakat filmowy form. 85x58,1 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Autobus warszawski linii 133 z dwójką bohaterów wewnątrz, w tle fragment planu Warszawy. Polski film dokumentalny. Reż. A. Munk. Podklejony ubytek górnego narożnika, ślady złożenia, podklejenia od spodu. Notatki na odwrocie.
780.–
Sprzedano za: 780.–
701.
POKÓJ światu - wolność ludom. 1955.
Hryńczuk II 491. Plakat polityczny form. 68x100 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Młot z mapą świata oraz czerwona flaga. Niewielkie naddarcia górnej krawędzi, stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 320.–
702.
ZWIEDZAJCIE XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie. 3-24 lipiec 1955. 1955.
Hryńczuk II 121. Plakat reklamowy form. 96,4x66 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka. Sieć z dobrami wszelakimi zwisająca z dźwigowego haka. Niewielkie poziome załamania arkusza (wada fabryczna), poza tym stan bardzo dobry.
340.–
Sprzedano za: 650.–
703.
ARMIA radziecka strzeże pokoju, 1918-1956. 1956.
Górka 18. Plakat polityczny form. 98x67,5 cm, autorstwa Wiktora Górki. Myśliwiec na tle czerwonej gwiazdy, obok bagnet z czerwoną flagą. W dolnej części odręczny dopisek "Rozpowszechniać", ślad po usuniętej drugiej notatce. Ślady złożenia.
540.–
704.
[BEZ tytułu]. 1956.
Tomaszewski 337. Plakat filmowy (tzw. "ślepy") form. 120x84,3 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Siedząca postać młodego mężczyzny w berecie, z tablicą w kształcie kadru taśmy filmowej na kolanach. W katalogu prac H. Tomaszewskiego (MNW 2014) opisano mniejszy formatowo plakat z taką samą kompozycją i nadrukiem "Wystawa polskiego plakatu filmowego, 16-30 VI 1956, Poznań"; opis opatrzono dopiskiem: "Wydany także w formacie A0". Na oferowanym tu egzemplarzu miejsce na tekst pozostało niezadrukowane. Naddarcia krawędzi, niektóre podklejone.
400.–
705.
JEŹDZIŁ na złączu... 1956.
Cieślewicz 5. Plakat bhp form. 67,2x47 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Mężczyzna spadający z traktora pod ciągniętą przez traktor przyczepę. Stan bardzo dobry.
280.–
Sprzedano za: 280.–
706.
NIE BĄDŹ sobie grabarzem, pracuj prawidłowo. 1956.
Plakat bhp form. 47,2x67 cm, autorstwa Jerzego Cherki. Dwa sposoby pracy w wykopach - prawidłowy i niebezpieczny. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 120.–
707.
ORBIS. K polskému moři zve Vás "Orbis". 1956.
Plakat turystyczny form. 99,4x68,2 cm, autorstwa Jerzego Srokowskiego. Opalona kobieta w promieniach słońca, żaglówka na wodzie. Tekst po czesku. Podklejone naddarcie lewej krawędzi, poprzeczne załamanie pod górną krawędzią.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
708.
W KWADRACIE 45. [1956].
Plakat filmowy form. 86,4x60,2 cm, autorstwa Jerzego Jaworowskiego. Pikujący spadochroniarz z pistoletem w dłoni, w oddali drugi, z otwartą czaszą. Film radziecki (oryg. "V kvadrate 45"). Reż. J. Wyszyński. Wyst. W. Płatow, M. Lifarowa, W. Gulajew. Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry.
680.–
709.
40 LAT władzy radzieckiej. [1957?].
Plakat propagandowy form. 100,2x67,3 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Sierp i młot na tle nieba, także sputnik na eliptycznej trajektorii. Stan bardzo dobry.
380.–
Sprzedano za: 380.–
710.
EXPOSITION Photographie artistique polonaise. 1957.
Plakat wystawowy form. 66,5x47,9 cm, autorstwa Huberta Hilschera. Stylizowana dłoń trzymająca oko, ustawiona na trójnogu fotograficznym. Plakat towarzyszący paryskiej wystawie polskiej fotografii artystycznej w IV-V 1957. Ślady złożenia, niewielkie naddarcie. Naklejka na odwrocie.
140.–
Sprzedano za: 140.–
711.
PRZESTRZEGAJ przepisy BHP. 1957.
Plakat bhp form. 47,5x66,8 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Obrabiarka, częściowo zabandażowana. Stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 200.–
712.
1943-1958. Bojownikom getta Warszawy. 1958.
Plakat rocznicowy form. 98x66,9 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Portret powstańca z warszawskiego getta, w tle płonąca menora. Stan bardzo dobry.
400.–
Sprzedano za: 400.–
713.
CÓRECZKA. 1958.
Plakat filmowy form. 83,4x57,3 cm, autorstwa Wiktora Górki. Zdjęcie dwojga głównych bohaterów na błękitnym tle. Film amerykańsko-angielski (oryg. "Shiralee"). Reż. L. Norman. Wyst. P. Finch, D. Wilson, E. Sellars. Krawędzie miejscami podklejone od spodu, ślady złożenia, niewielkie otarcia na zgięciach. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem, co widać w obrębie kompozycji.
480.–
Sprzedano za: 480.–
714.
DZIEJE Tristana i Izoldy. 1958.
Plakat teatralny form. 84,4x60,6 cm, nieznanego autorstwa. Prawa część arkusza szara, lewa - biała. Z prawej godło Teatru Rapsodycznego. Plakat do przedstawienia w Teatrze Rapsodycznym M. Kotlarczyka w Krakowie (premiera 1 I 1959, reż. D. Michałowska). Ślady złożenia, niewielkie zażółcenia na zgięciach, niewielkie naddarcia prawej krawędzi.
240.–
715.
MARYNARZU, strzeż się! [1958].
Plakat filmowy form. 85x59,1 cm, autorstwa Karola Ferstera (sygn. "Charlie"). Uciekający w popłochu marynarz, za nim panna młoda trzymana za rękę przez srogą matkę. Film angielski (oryg. "Sailor Beware!"). Reż. G. Parry. Wyst. P. Mount, C. Smith, S. Eaton. Ślady złożenia, podklejone drobne naddarcia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem, co widać w obrębie kompozycji.
800.–
716.
MOTYL z nefrytu. [1958].
Plakat filmowy form. 81,7x58,8 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Stylizowana postać kobieca. Film chiński (oryg. "Liang Shanba yu Zhu Yingtai"). Reż. Sang Hu-Huang Sza. Wyst. Yuan Hsucz-Fen, Fan Jui-Czuan. Ślady złożenia. Naklejka na odwrocie.
140.–
Sprzedano za: 320.–
717.
O JEDNO życzenie za wiele. [1958].
Plakat filmowy form. 85,4x58,8 cm, autorstwa Ewy Frysztak-Lubelskiej. Przejażdżka walcem drogowym. Film angielski (oryg. "One Wish too Many"). Reż. J. Clark. Wyst. A. Richmond, J. Pike. Ślady złożenia, zażółcenia na zgięciach, podklejone drobne naddarcia. Zapiski na odwrocie.
600.–
718.
OKNO na podwórze. 1958.
Plakat filmowy form. 59x84,5 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego. Dwa okna - w jednym wnętrze z mężczyzną (fotos z filmu), drugie zasłonięte żaluzjami. Film ameryk. (oryg. "Rear Window"). Reż. A. Hitchcock. Wyst. G. Kelly, J. Stewart. Ślady złożenia, podklejone niewielkie krawędzi. Zapiski na odwrocie. Rzadkie.
1.200.–
Sprzedano za: 2.000.–
719.
OPOWIEŚCI o Leninie. [1958].
Plakat filmowy form. 83x57,3 cm, autorstwa Jana Lenicy. Blat stolika, na nim lampa, aparat telefoniczny, złożony numer "Prawdy". Film radziecki (oryg. "Rasskazy o Lenine"). Reż. S. Jutkiewicz. Wyst. M. Sztrauch. Niewielkie naddarcia krawędzi, drobne otwory w narożnikach.
400.–
720.
PRZEGLĄD filmów włoskich 25-30 III 58. 1958.
Tomaszewski 339. Plakat filmowy form. 84,7x58,7 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego (sygn. "HT"). Dłoń z palcem wskazującym skierowanym w prawo. Druk czarno-żółty. Ślady złożenia. Naklejka na odwrocie.
320.–
Sprzedano za: 320.–
721.
PRZEGLĄD filmów włoskich 25-30 III 58. 1958.
Tomaszewski 339. Plakat filmowy form. 85,3x58,7 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego (sygn. "HT"). Dłoń z palcem wskazującym skierowanym w lewo. Druk czarno-zielony. Ślady złożenia. Naklejka na odwrocie.
320.–
Sprzedano za: 320.–
722.
ZADZWOŃCIE do mojej żony. 1958.
Plakat filmowy form. 84,7x59,3 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Kobieta z flagą polską, mężczyzna z flagą czechosłowacką. Komedia polsko-czechosłowacka. Reż. J. Mach. Wyst. B. Połomska, W. Gliński. Lewa krawędź nieco zakurzona, ślady złożenia, podklejone naddarcie krawędzi. Naklejka na odwrocie.
140.–
Sprzedano za: 140.–
723.
1 MAJA. Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! 1959.
Plakat propagandowy form. 67,2x98,1 cm, autorstwa K. Kandefera. Twarz Lenina na tle czerwonej jedynki, obok kwiat róży. Naddarcia krawędzi, niewielkie ubytki górnej krawędzi.
340.–
Sprzedano za: 340.–
724.
ADMIRAŁ Uszakow. 1959.
Plakat filmowy form. 86,3x61,4 cm, autorstwa B. A. Zelenskiego (sygnatura autora cyrylicą). Portret głównego bohatera z lunetą w dłoniach. Film radziecki (oryg. "Admiral Ušakov"). Reż. M. Romm. Wyst. J. Pierewierziew, B. Liwanow. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie.
680.–
725.
DOŁÓŻ cegiełkę na pomnik Tysiąclecia. 1959.
Plakat okolicznościowy form. 67x49 cm, autorstwa H. Goraja. Dwoje uczniów dokłada cegiełkę. Początek akcji "Tysiąc szkół na Tysiąclecie" zainicjowanej przez W. Gomułkę we IX 1958. Stan bardzo dobry.
140.–
726.
JAK lepiej gospodarować dowiesz się z pism rolniczych. Zamawiajcie u listonoszy. 1959.
Plakat społeczny form. 86,3x61,2 cm, autorstwa Alicji Laurman-Waszewskiej. Łan zboża, na jego tle okładki czasopism "Plon" i "Mały Poradnik Rolnika". Podklejone naddarcie dolnej krawędzi.
340.–
727.
MARZENIE. [1959].
Plakat filmowy form. 83,8x59 cm, autorstwa Jerzego Jaworowskiego. Młody cyrkowiec podczas spaceru na linie. Film angielski (oryg. "Circus Boy"). Reż. C. Musk. Wyst. J. Kenney, F. Stephenson. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia. Zapiski na odwrocie.
850.–
728.
MUMU. [1959].
Plakat filmowy form. 84,8x58,6 cm, autorstwa Macieja Hibnera (sygn. "Hübner"). Siedzący stary marynarz z pieskiem na kolanach. Film radziecki (oryg. "Mumu"). Reż. A. Bobrowski i E. Tietierin. Wyst. A. Koczetkow, N. Griebieszkowa. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie.
850.–
729.
URZECZONA. 1959.
Plakat filmowy form. 58,3x79,8 cm, autorstwa Andrzeja Heidricha. Zdjęcie dwojga głównych bohaterów w wagonie kolejowym. Film amerykański (oryg. "Spellbound"). Reż. A. Hitchcock. Wyst. I. Bergman, G. Peck. Rozprasowane ślady złożenia, podklejone drobne naddarcia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem. Rzadkie.
1.480.–
Sprzedano za: 2.100.–
730.
W SAMO południe. 1959.
Dydo II 423; Wilanów 69. Plakat filmowy form. 85x58,6 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego. Szeryf i elegancka dama nad ciałem rewolwerowca. Western amerykański (oryg. "High Noon"). Reż. F. Zinnemann. Wyst. G. Kelly, G. Cooper. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcie na zgięciu, niewielkie otwory w narożnikach. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem. Bardzo rzadkie.
1.800.–
731.
ŻOŁNIERZE. 1959.
Plakat filmowy form. 40,7x56,8 cm, autorstwa Andrzeja Heidricha. Pięć sylwetek żołnierzy w marszu. Film amerykański (oryg. "The Story of G. I. Joe"). Reż. W. A. Wellman. Wyst. R. Mitchum, B. Meredith. Pionowe załamanie arkusza, niewielkie naddarcia krawędzi. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone.
480.–
732.
LIST do ludożerców. Poezja współczesna: Miron Białoszewski, Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Różewicz, Jerzy Waleńczyk. 1960.
Plakat teatralny form. 61x86,5 cm, nieznanego autorstwa. Górna część plakatu biała, dolna - szara. W prawym górnym narożniku godło Teatru Rapsodycznego. Plakat towarzyszący programowi poetyckiemu w Teatrze Rapsodycznym M. Kotlarczyka w Krakowie (premiera 3 III 1960, reż. T. Malak). Ślady złożenia, naddarcia i otarcia na zgięciach, wymaga konserwacji.
160.–
Sprzedano za: 260.–
733.
MILION. [1960].
Dydo II 434. Plakat filmowy form. 83,4x58,3 cm, autorstwa Jana Lenicy. Kilka przedmiotów codziennego użytku i jedna strzałka. Film francuski (oryg. "Le Million") z 1931. Reż. R. Clair. Wyst. Annabella, R. Lefevre. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem. Nieczęste.
750.–
734.
DZIEŃ Stoczniowca. 2 lipca 1961. 1961.
Plakat okolicznościowy form. 85,5x60,5 cm, autorstwa Tadeusza Gronowskiego. Statek w stoczni, gotowy do wodowania. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
940.–
Sprzedano za: 940.–
735.
MANNEKEN Pis. 1961.
Plakat filmowy form. 81,4x57,5 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Stylizowana dłoń i figurka słynnego sikającego chłopca z Brukseli. Film holenderski (oryg. "De Zaak Manneken-Pis"). Reż. B. Haanstra. Wyst. A. Mol, I. Valenris. Rozprasowane poprzeczne załamanie arkusza, niewielki ubytek prawej krawędzi. Naklejka na odwrocie.
180.–
Sprzedano za: 180.–
736.
PRZECIWKO bogom. [1961].
Plakat filmowy form. 83,6x58 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego (niesygnowany). Trzy wzlatujące samoloty odrzutowe i sylwetka mężczyzny. Film polski. Reż. H. Drapella. Wyst. E. Berger-Jankowska, S. Zaczyk, M. Dmochowski. Ślady złożenia, podklejone naddarcie dolnej krawędzi. Zapiski na odwrocie.
550.–
737.
SOS Titanic. 1961.
Zamecznik 145; Dydo I 294; Dydo II 453. Plakat filmowy form. 81x56,5 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (sygn. "WZ61"). Kompozycja złożona z koła oraz linii pionowych i poziomych. Film angielski (oryg. "A Night to Remember"). Reż. R. Baker. Wyst. K. More, L. Naismith. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi i przedarcie w obrębie kompozycji. Zapiski na odwrocie, zakreślona piecz. Bardzo rzadkie!
3.600.–
738.
VARŠAVA dřive a nyni. 1961.
Plakat wystawowy form. 59,5x86,5 cm, autorstwa K. Kratochvila. Druk w kolorze niebieskim, czarnym i czerwonym. Na pierwszym planie ruiny, w tle nowoczesne budynki. Plakat towarzyszący wystawie "Warszawa dawniej i obecnie" prezentowanej w muzeum w Trutnovie w Czechach w dn. 20 X-12 XI 1961. Pionowe załamanie arkusza, poza tym stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 420.–
739.
GANGSTERZY i filantropi. 1962.
Plakat filmowy form. 84,3x57,8 cm, autorstwa Andrzeja Dąbrowskiego-Onegina. Stylizowana ryba-młot z wkomponowanymi portretami dwóch głównych bohaterów. Komedia polska. Reż. J. Hoffman. Wyst. G. Holoubek, W. Michnikowski, H. Bielicka. Nieznaczny ubytek dolnego narożnika, ślady złożenia. Zapiski na odwrocie.
480.–
740.
GWIAZDY w południe. [1962].
Plakat filmowy form. 82,9x57,6 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego. Alpinista na szczycie. Francuski film dokumentalny (oryg. "Les Etoiles de Midi"). Reż. M. Ichac. Wyst. L. Terray "i inni sławni alpiniści". Ślady złożenia, podklejone naddarcia krawędzi. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone, co widać w obrębie kompozycji.
450.–
741.
PRZYGODA. [1962].
Lenica 37. Plakat filmowy form. 83,5x58,8 cm, autorstwa Jana Lenicy. Wnętrze pokoju z metalowym łóżkiem. Film włosko-francuski (oryg. "L'avventura"). Reż. M. Antonioni. Wyst. M. Vitti, G. Ferzetti, L. Massari. Ślady złożenia, załamania dolnego narożnika. Zapiski na odwrocie. Nieczęste.
1.200.–
742.
TRZY światy Guliwera. [1962].
Świerzy 196. Plakat filmowy form. 83,4x58,2 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Portret czarnoskórego króla. Film amerykańsko-brytyjski (oryg. "The Three Worlds of Gulliver"). Reż. J. Sher. Wyst. K. Matthews, S. Alberoni, G. Aslan. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem.
750.–
743.
WIECZÓR poezji i jazzu. Poezja i muzyka buntu. Wykonawcy: muzyka: Jan Byrczek, S. Czani Stanczew, Wiktor Perelmuter, recytacja: Teresa Lipowska, Maria Pabiś [...], Paweł Unrug. 1962.
Plakat kulturalny form. 94,8x55,2 cm, autorstwa zapewne Wiesława Dymnego. Czarna sylwetka męska z klinem w ustach, tekst drukowany czerwono. Zaproszenie na imprezę organizowaną przez Okręgowy Komitet Studencki ZMS w Krakowie i Krakowski Jazz-Klub "Helikon". Stroną plastyczną przedsięwzięcia zajmował się W. Dymny. Poprzeczne załamania arkusza, podklejone naddarcia marginesów, zaplamienia.
280.–
744.
ZABAWNA buzia. 1962.
Plakat filmowy form. 83x58,4 cm, autorstwa Władysława Janiszewskiego. Wspólne zdjęcie dwojga głównych bohaterów i kompozycja liternicza. Amerykański film muzyczny (oryg. "Funny Face"). Reż. S. Donen. Muz. G. Gershwin. Wyst. A. Hepburn, F. Astaire. Rozprasowane ślady złożenia, niewielkie zażółcenia papieru na zgięciach, drobne załamania krawędzi. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone i widoczne w obrębie kompozycji.
680.–
745.
CICHY wspólnik. [1963].
Plakat filmowy form. 57,8x39,7 cm, autorstwa Liliany Baczewskiej. Pistolet typu parabellum i kilka strzałek. Film angielski (oryg. "The Secret Partner"). Reż. B. Cearden. Wyst. S. Granger, B. Lee. Podklejone niewielkie naddarcie krawędzi, stan dobry. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone, co widać w obrębie kompozycji. Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 120.–
746.
MARSZ żałobny. [1963].
Plakat filmowy form. 83,6x85 cm, autorstwa Wiktora Górki. Poziomo umieszczone sylwetki kilku ludzi. Film francusko-jugosłowiański (oryg. "L'enclos"). Reż. A. Gatti. Wyst. H. C. Blech, J. Negroni. Ślady złożenia, bardzo niewielki ubytek dolnego narożnika, podklejone niewielkie naddarcia. Zapiski na odwrocie, częściowo zakreślone pisakiem, co widać w obrębie kompozycji.
700.–
747.
OSTATNI kurs. [1963].
Plakat filmowy form. 83x58,5 cm, autorstwa Macieja Hibnera. Taksometr starego typu, w nim odbicie twarzy mordercy. Polski film kryminalny. Reż. J. Batory. Wyst. B. Rylska, M. Sokołowska, S. Mikulski. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie.
400.–
748.
SAMOTNOŚĆ długodystansowca. [1964].
Plakat filmowy form. 96,8x33,7 cm, autorstwa Jolanty Karczewskiej (niesygnowany). Rozmyta sylwetka biegacza i jego twarz wykrzywiona z wysiłku. Film angielski (oryg. "The Loneliness of the Long Distance Runner"). Reż. T. Richardson. Wyst. M. Redgrave, T. Courtenay. Poprzeczne ślady złożenia. Zapiski na odwrocie.
480.–
749.
JUTRO. [1966].
Plakat operowy form. 97,3x67,3 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Kompozycja liternicza. Plakat towarzyszący operze Tadeusza Bairda wystawianej w Teatrze Wielkim w Warszawie (premiera 18 IX 1966, reż. A. Bardini, libretto J. S. Sito). Niewielkie załamania krawędzi.
160.–
Sprzedano za: 220.–
750.
CHEWSURSKA ballada. [1967].
Plakat filmowy form. 84,7x59,7 cm, autorstwa Andrzeja Krajewskiego. Kompozycja liternicza, nad nią tarcza słoneczna. Film radziecki (oryg. "Chewsurskaja ballada"). Reż. S. Managadze. Wyst. S. Cziaureli, T. Arczwadze. Stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 160.–
751.
DELEGAT floty. [1967].
Folga 863. Plakat filmowy form. 80,8x57,2 cm, autorstwa Andrzeja Krajewskiego. Stylizowane śródokręcie okrętu wojennego. Film radziecki "Deputat Baltiki"). Reż. A. Zarchi, J. Chejfic. Wyst. N. Czerkasow, O. Żakow. Stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 240.–
752.
KARABINY. [1967].
Plakat filmowy form. 82,4x58,2 cm, autorstwa Andrzeja Krajewskiego. Żołnierz i młoda kobieta, pomiędzy nimi karabin. Film brazylijski (oryg. "Os Fuzis"). Reż. R. Guerra. Wyst. A. Iore, N. Xavier, M. Gladys. Stan dobry. Naklejka na odwrocie.
160.–
Sprzedano za: 220.–
753.
LA POLOGNE. Paradis des pêcheurs! 1967.
Folga 763; Górka 98; Dydo I 326 (w każdym przypadku wersja ang.). Plakat turystyczny form. 98,2x67,5 cm, autorstwa Wiktora Górki. Wielka ryba i wystająca zza niej sylwetka wędkarza. Francuska wersja jednego z najbardziej znanych polskich plakatów turystycznych lat 60. XX w. Plakat wydany przez Biuro Informacji Turystycznej. Załamania i naddarcia górnej krawędzi.
360.–
Sprzedano za: 360.–
754.
ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. 1967.
Świerzy 347. Plakat reklamowy form. 97,4x67 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Rozdziawiony hipopotam. Stan bardzo dobry.
280.–
Sprzedano za: 480.–
755.
ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967].
Świerzy 346. Plakat reklamowy form. 97x65,7 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Różowe flamingi. Bardzo niewielkie załamanie krawędzi, stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 620.–
756.
ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967].
Świerzy 348. Plakat reklamowy form. 97,6x66,7 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Okazały pawian. Drobne załamania krawędzi, mimo to stan  dobry.
280.–
Sprzedano za: 550.–
757.
ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967].
Świerzy 349. Plakat reklamowy form. 97,8x67,6 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Głowa tygrysa. Podklejone niewielkie naddarcie górnej krawędzi, poza tym stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 550.–
758.
APOCALYPSIS cum figuris. 1968.
Plakat teatralny form. 108,6x53,7 cm, nieznanego autorstwa. Czarno-biała kompozycja przedstawiająca apokaliptycznego smoka i postać św. Jana Ewangelisty. Plakat do przedstawienia we wrocławskim Teatrze Laboratorium (premiera 19 VII 1968, reż. Jerzy Grotowski). Podklejone niewielkie naddarcie górnej krawędzi, załamania narożników, zaplamienie na odwrocie.
280.–
Sprzedano za: 280.–
759.
JAZZ Jamboree 68. 1968.
Dydo I 331; Dydo IV 56. Plakat muzyczny form. 97,7x67,8 cm, autorstwa Bronisława Zelka. Barwna kompozycja przedstawiająca trąbkę połączoną z ludzkim uchem. Załamanie dolnego narożnika.
670.–
760.
SKRZYDŁA października. 1968.
Plakat filmowy form. 83,1x58,5 cm, autorstwa Kazimierza Królikowskiego. Sylwetka spadochroniarza pod czaszą spadochronu. Z lewej tekst reklamujący film: "Siła i nowoczesność radzieckiego lotnictwa w szerokoekranowym filmie [...]". Radziecki film dokumentalny (oryg. "Krylia oktiabria"). Reż. W. Bajkow. Podklejone naddarcia lewej krawędzi.
220.–
761.
WŁASNĄ drogą. [1968].
Plakat filmowy form. 83,6x58,2 cm, autorstwa Władysława Janiszewskiego. Kolorowe formy abstrakcyjne. Młodzieżowy film węgierski (oryg. "Lassatok feleim, signals"). Reż. L. Fazekas. Wyst. V. Dory, P. Huszti, I. Degi. Niewielki ubytek górnego narożnika.
140.–
Sprzedano za: 270.–
762.
ROZŚPIEWANE wakacje. [1969].
Plakat filmowy form. 82x58 cm, autorstwa Bohdana Butenki. Chłopiec stojący w wodzie, obok zanurzona niewiasta. Film prod. NRD (oryg. "Heisser Sommer"). Reż. J. Hasler. Wyst. C. Doerk, F. Schöbel. Podklejone niewielkie naddarcie w obrębie kompozycji.
200.–
Sprzedano za: 240.–
763.
3 MIĘDZYNARODOWE Biennale Plakatu. 1970.
Plakat wystawowy form. 97,5x66,7 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka. Logo imprezy w otoczeniu falistych linii. Data biennale wydrukowana na osobnej kartce naklejonej na górną część arkusza. Stan dobry.
360.–
764.
FRANK V. (Opera banku prywatnego). [1970].
Dydo III 109; Folga 750 (dwa razy wersja z 1962); Starowieyski 52b. Plakat teatralny form. 83,5x57,5 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Przedruk plakatu wydanego oryginalnie w 1962. Ludzka czaszka połączona z narożnikiem klasycyzującej budowli. Plakat do sztuki F. Dürrenmatta wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (premiera 6 V 1962, reż. K. Swinarski). Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 220.–
765.
KAPITAN Florian z młyna. 1970.
Plakat filmowy form. 82,8x57,6 cm, autorstwa Andrzeja Krajewskiego. Oficer trzymający w objęciach armatę. Film wschodnioniemiecki (oryg. "Hauptmann Florian von der Mühle"). Reż. W. Wallroth. Wyst. M. Krug, R. Beyer. Stan dobry.
180.–
Sprzedano za: 180.–
766.
CEPELIA. 1971.
Plakat reklamowy form. 98,3x67 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Stylizowany barwny ludowy kogutek. Dolna część arkusza (miejsce na wpisanie nazwy i daty imprezy) pozostała niezadrukowana. Załamania krawędzi.
120.–
Sprzedano za: 120.–
767.
CYRK. 1971.
Plakat cyrkowy form. 98,3x68 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Dziewięć portretów lwa w różnych wariantach kolorystycznych - ukłon w stronę Warhola. Niewielkie naddarcia dolnej krawędzi, poza tym stan dobry.
150.–
Sprzedano za: 240.–
768.
CZERWONY Kapturek. 1971.
Dydo III 231. Plakat teatralny form. 80,9x28,9 cm, autorstwa Jana Sawki. Kilka scen na jednej planszy. Plakat do przedstawienia w krakowskim Teatrze Stu. Stan dobry. Piecz. i naklejka na odwrocie.
140.–
769.
ANAWA. 1972.
Plakat muzyczny form. 93,6x66,5 cm, autorstwa Jana Sawki. Stylizowane drzewo w twarzami członków zespołu "Anawa" w jego koronie, w lewym górnym narożniku znak firmowy katowickiej Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych". Załamania i zarysowania powierzchni arkusza.
120.–
770.
BISTOR. 1974.
Plakat reklamowy form. 97x67 cm, autorstwa J. Danielewicza. Dwie kobiety odziane w bistor. Reklama tkaniny eksportowanej przez Textilimpex. Tekst po rosyjsku. Załamania pionowych krawędzi.
140.–
771.
LA TERRE de la grande promesse. [1975?].
Plakat filmowy form. 79,7x57,8 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Portret mężczyzny w cylindrze i białym szalu. Na lewym marginesie nadruk "Visa de censure 6773". Plakat do francuskich pokazów filmu "Ziemia obiecana" - adaptacji powieści W. Reymonta. Film polski. Reż. A. Wajda. Wyst. W. Pszoniak, D. Olbrychski, A. Seweryn. Załamania górnych narożników, ślady złożenia, podklejone krawędzie arkusza.
180.–
Sprzedano za: 180.–
772.
CZARNA karawana. 1977.
Plakat filmowy form. 93,5x67,2 cm, autorstwa Jerzego Flisaka. Ciemnoskóry mężczyzna z pociskami we włosach. Film radziecki (oryg. "Čornyj karavan"). Reż. J. Borecki. Wyst. B. Zajdenberg, A. Aławow. Stan dobry.
120.–
773.
CZŁOWIEK z marmuru. [1977].
Świerzy 583; Folga 1062. Plakat filmowy form. 66x45 cm (mała wersja), autorstwa Waldemara Świerzego. Portret głównego bohatera. Film polski. Reż. A. Wajda. Wyst. J. Radziwiłłowicz, K. Janda (debiut). Stan bardzo dobry.
60.–
774.
BUFFALO Bil i Indianie. 1978.
Plakat filmowy form. 97,7x67,7 cm, autorstwa Jakuba Erola. Portret głównego bohatera utrwalony na starych deskach. Western amerykański (oryg. "Buffalo Bill and the Indians"). Reż. R. Altman. Wyst. P. Newman, B. Lancaster, J. Grey. Załamania lewej krawędzi, podklejone naddarcia tamże.
150.–
Sprzedano za: 180.–
775.
ANNA Karenina. [1979?].
Plakat operowy form. 97,7x67 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Twarz młodej kobiety na tle motylich skrzydeł. Plakat towarzyszący operze Rodiona Szczedrina wystawianej w Operze i Operetce w Bydgoszczy (premiera 25 VI 1979). Drobne naddarcia górnej krawędzi.
160.–
776.
PINOKIO. 1979.
Plakat operowy form. 97,5x67 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Stylizowane zwierzęta i tytułowa postać na pierwszym planie. Plakat towarzyszący operze Jadwigi Szajny-Lewandowskiej wystawianej w Państwowej Operze i Operetce w Bydgoszczy (premiera 6 XII 1979, reż. Z. Korycki). Pionowe załamania arkusza, poza tym stan dobry.
140.–
777.
PODRÓŻ na koniec świata. [1979].
Plakat filmowy form. 97,8x67,5 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Spotkanie pingwina z płetwonurkiem, w oddali helikopter, balon i statek wśród gór lodowych. Francuski film dokumentalny (oryg. "Voyage au bout du monde"). Reż. J. Cousteau. Załamania górnej krawędzi.
160.–
778.
ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979.
Świerzy 654; Wilanów 250. Plakat reklamowy form. 97,4x67,8 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Foka duża i mała. Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 240.–
779.
ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979.
Świerzy 651. Plakat reklamowy form. 97,2x67,8 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Dwie żyrafy na krzyż. Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 460.–
780.
ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979.
Świerzy 653; Wilanów 250. Plakat reklamowy form. 97,3x68,5 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Niedźwiedzie polarne. Nieznaczne załamania krawędzi.
280.–
Sprzedano za: 460.–
781.
ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979.
Świerzy 655. Plakat reklamowy form. 96,1x67,5 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Koń Przewalskiego duży i mały. Niewielkie poprzeczne załamanie arkusza, załamanie górnego narożnika, poza tym stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 360.–
782.
ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979.
Świerzy 652. Plakat reklamowy form. 97,3x66,9 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Sowa. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 300.–
783.
ZOO zaprasza. 1979.
Świerzy 656. Plakat reklamowy form. 95,5x65,7 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Grupa uśmiechniętych zwierząt na czerwonym tle. Podano godziny otwarcia warszawskiego ogrodu zoologicznego. Stan bardzo dobry.
200.–
Sprzedano za: 320.–
784.
The AMERICAN Clock. 1980.
Amerykański plakat teatralny form. 76x55,6 cm, autorstwa Jana Sawki. Sylwetka mężczyzny z płonącą fryzurą. Zaproszenie na przedpremierowy pokaz ("special preview") sztuki Arthura Millera w The Harold Clurman Theatre w Nowym Jorku w V 1980. Nakład limitowany; odbito 50 egz. numerowanych, ten egz. nr 37, podpisany odręcznie ołówkiem przez artystę. Stan bardzo dobry.
480.–
Sprzedano za: 480.–
785.
BARON cygański. 1980.
Plakat teatralny form. 97x64,8 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Stylizowany portret dwojga osób. Plakat towarzyszący operze Johanna Straussa w Państwowej Operze w Bydgoszczy (premiera 30 VI 1980, reż. Feliks Tarnawski). Załamania arkusza.
140.–
786.
KNIAŹ Igor. 1980.
Plakat operowy form. 96,9x65 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Twarz kniazia w otoczeniu rumaków. Plakat towarzyszący operze Aleksandra Borodina wystawianej w Państwowej Operze w Bydgoszczy (premiera 28 IV 1975, reż. Sławomir Żerdzicki). Niewielkie pionowe załamania arkusza, stan dobry.
150.–
787.
WYKORZYSTAJ urlop na zerwanie z paleniem! 1981.
Plakat społeczny form. 68x47,5 cm, autorstwa Witolda Janowskiego. Złamany papieros marki ekstra mocne z filtrem i komiksowy dymek z nieskażoną naturą. Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
788.
MAMY tylko jedną Polskę. [1982].
Plakat propagandowy form. 97,7x66,5 cm, autorstwa W. Mysyrowicza, z wykorzystaniem zdjęcia K. Kupczyka. Fotografia małej dziewczynki wskazującej Polskę na mapie Europy. Tekst pisany dziecięcym charakterem pisma. Stan dobry.
160.–
789.
PEŁNOMETRAŻOWY film dokumentalny o strajku w Stoczni Gdańskiej "Robotnicy '80". [1982].
Amerykański plakat filmowy form. 71x53,2 cm, z wykorzystaniem elementów polskiego plakatu Andrzeja Pągowskiego do tego samego filmu. Grupa robotników, w tle wzniesiona zaciśnięta pięść. Druk w kolorze niebieskim i czerwonym. W dolnej części odręcznie wypełnione miejsce na datę (2 V - niedziela [1982]) i miejsce (Polish Community Center - 1081 Broadway [Dom Polski w Buffalo, NY]). W prawym dolnym narożniku nadruk "Printed in U. S. A.". Ślady zawilgocenia w dolnej części.
120.–
Sprzedano za: 280.–
790.
SOLIDARNOŚĆ Lives. 1982.
Szablowska II 225. Dwubarwny plakat polityczny form. 73,6x49,5 cm, autorstwa Piotra Gumpera. Czarno-biały, rysowany piórkiem portret robotnika w kasku. Projekt plakatu zdobył trzecią nagrodę w konkursie na plakat prosolidarnościowy, rozpisany w USA po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i zawieszeniu działalności związków zawodowych. Plakat wydany przez The Hope Inspiring Society w Chicago (informacje wydawnicze wydrukowano na dolnym marginesie). Stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 450.–
791.
POLISH Poster Art. Frank Fox Collection. 1985.
Plakat wystawowy form. 81x61 cm, autorstwa Rafała Olbińskiego. Dorodne drzewo, z barwnymi ptakami w koronie, unoszące się ponad sielskim krajobrazem. Plakat towarzyszący wystawie polskiego plakatu z kolekcji Franka Foxa zorganizowanej w ramach 23 Festiwalu Filmowego w Nowym Jorku w IX-X 1985. Niewielkie zaplamienia na odwrocie, stan dobry.
240.–