Literatura piękna, językoznawstwo

Poezja polska dwudziestego wieku

928.
BRONIEWSKI Władysław – Poezje. Warszawa 1957. PIW. 16d, s. 135, [1]. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Podpis autora na stronie przedtyt. i data (15 V 1960, Warszawa).
100.–
Sprzedano za: 150.–
929.
BRONIEWSKI Władysław – Wybór poezji. [Warszawa] 1950. "Książka i Wiedza" na zlecenie Komitetu Upowszechniania Książki. 8, s. 224, [5]. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia okł. brosz., podklejone przedarcie karty tyt. Na stronie tyt. autograf autora i data (18 XI 1959, Mielec), powyżej wklejone zdjęcie prasowe Broniewskiego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
930.
GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Wiersze liryczne. Warszawa 1952. Czytelnik. 8, s. 61, [2]. brosz.
Zaplamienia i otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Ilustracje Jana Lenicy.
320.–
Sprzedano za: 600.–
931.
GINCZANKA Zuzanna – O centaurach. Warszawa [1936]. J. Przeworski. 16d, s. 33, [2]. brosz.
Okł. lekko otarte, zażółcenia pierwszej strony. Jedyny tomik poetycki Z. Ginczanki (1917-1944) wydany za życia autorki (w chwili debiutu miała 19 lat). Pochodziła z rodziny żydowskiej, w domu mówiono po rosyjsku. Samodzielnie nauczyła się języka polskiego, zafascynowana poezją Tuwima. Poetka uważana była za jedną z najzdolniejszych literatek dwudziestolecia, publikowała w "Skamandrze", "Wiadomościach Literackich", "Szpilkach", pozostawała w przyjaźni ze skamandrytami i z W. Gombrowiczem, uczestniczyła w życiu towarzyskim międzywojennej Warszawy, powszechny podziw budziła jej niezwykła uroda. Przed zakończeniem wojny, aresztowana przez gestapo, została rozstrzelana w Krakowie na dziedzińcu więzienia przy ul. Montelupich.
120.–
Sprzedano za: 1.200.–
932.
HEMAR Marjan – Ballada o białym byku. Z rysunkami E. Hamunta [= Henryka Mundta]. Lwów 1923. Księg. Nowości. 8, s. 31. opr. kart. z epoki.
SPKL 152. Grzbiet nowy, płócienny, wyklejki nowe, otarcia krawędzi okł., zaplamienia ostatnich kart, ślad po naklejce inwentarzowej na tylnej okł. Piecz., numery inwentarzowe na stronie tyt. Odręczna dedykacja Mariana Hemara dla Ostapa Ortwina ("w dowód najgłębszej czci, szacunku i poważania"). Podpis własn. Ostapa Ortwina (Or-Ota). Tom poezji. Pięć całostronicowych, niezwykle oryginalnych barwnych wczesnych kompozycji H. Mundta, ukrytego tu pod pseudonimem "E. Hamunt". Jedna z nich została zreprodukowana na obwolucie książki H. Wiercińskiej "Sztuka i książka".
1.200.–
933.
HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. Warszawa 1974. Czytelnik. 8, s. 78, [4]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora i niewielki rysunek. Tom wierszy Zbigniewa Herberta, z kończącym go słynnym "Przesłaniem Pana Cogito" ("Bądź wierny Idź"). Wyd. I. "To właśnie stanowi o randze nie tylko poetyckiej, ale o wyjątkowej moralistycznej doniosłości tego tomu. Rzecz bowiem w tym, że wyboru dokonujemy w każdej chwili życia - i wybór ten tym trudniejszy, im sytuacja bardziej nieokreślona" (S. Barańczak w "Polityce", cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 550).
540.–
Sprzedano za: 1.100.–
934.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Dionizje. Warszawa 1922. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 94, [2]. brosz.
Drobne zaplamienia tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Wyd. I. Wklejona marka ochronna (w formie ekslibrisu wydawnictwa) z podpisem poety. Wydano 2.206 egz., ten nr 993. Pierwszy nowatorski tomik poezji Iwaszkiewicza oferujący oryginalną wersję polskiego ekspresjonizmu ma dwóch patronów: Arthura Rimbauda i Dionizosa. W wierszach krzyżują się biegunowe nastroje i wzruszenia. Pojawiają się motywy śmierci w połączeniu z miłosnym spełnieniem, nastroje niepokoju i tęsknoty do transcendencji. Po latach Czesław Miłosz napisze: "Mnie się wydaje, że po prostu Iwaszkiewicz bardzo dużą rolę odegrał jako kondensator, soczewka rozmaitych zjawisk, które powinny były w Polsce znaleźć się w orbicie świadomości gdzieś koło tysiąc dziewięćsetnego, a przyszły z opóźnieniem jakichś dwudziestu lat. Dionizje na przykład przecież to rewelacja! Rewelacja poezji wykraczającej poza metrum, rytm i strofę [...]. Dzisiaj, jeżeli zobaczę szarą okładkę pierwszego wydania czuję dreszcz".
140.–
Sprzedano za: 220.–
935.
KAMIEŃSKA Anna – Bicie serca. Warszawa 1954. Czytelnik. 16d, s. 67, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte. Odręczna dedykacja autorki dla Juliana Przybosia. Piecz.
140.–
Sprzedano za: 140.–
936.
KERN Ludwik Jerzy – Wiersze i wierszyki. Książkę ilustrował Marian Eile. Warszawa 1957. Iskry. 16d, s. 140, [3]. brosz., obw.
Obw. otarta, podklejone jej niewielkie naddarcie, poza tym dobry. Podpis autora. Egz. zaw. komplet 10 wklejonych barwnych ilustracji wykonanych w modnym wówczas stylu abstrakcji geometrycznej (tzw. pikasy).
60.–
Sprzedano za: 60.–
937.
[KONOPNICKA Maria]. Jan Sawa [pseud.] – Śpiewnik historyczny 1767-1863. Lwów 1905. Polskie Tow. Nakładowe. 16d, s. [6], 243, [5]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Okł. lekko otarte, wyklejki nowe, poza tym stan dobry. Okł. brosz. projektu A. S. Procajłowicza, litografowana, zaw. kompozycję z Orłem w wieńcu i z rozetkami kwiatowymi. Wyd. I.
160.–
Sprzedano za: 270.–
938.
KONOPNICKA Marya – Italia. Z portretem autorki. Warszawa-Kraków 1901. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. [4], 201, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Wyd. I. Poezje ułożone w działach: Którzy idziemy, Sonety włoskie, Po drodze, Prace amora, Faun, Echa florenckie, Madonna, W Sykstynie.
120.–
939.
KOZIKOWSKI Edward – Koniec Hortensji Europy. Poezje ... Warszawa-Kraków 1924. Wyd. "Czartak". 16d, s. 51, [3]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, załamania i niewielkie ubytki krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Odręczna dedykacja autora. Ekspresjonistyczna okładka projektu Edwarda Porządkowskiego. Wydano 500 egz., ten nr 492 z podpisem autora. Przejaw tendencji ekspresjonistycznych i futurystycznych w twórczości poety (LPPE).
180.–
Sprzedano za: 240.–
940.
KOZIKOWSKI Edward – W towarzystwie wierzby. Poznań i in. [1929]. Nakł. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. 42, [3]. brosz.
Stan dobry. Skasowane piecz.: "Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Poznaniu Egzemplarz obowiązkowy [...] z odręcznie wpisaną datą 14 X 1929" i "Druk zbędny Biblioteki Pisarzy". Winieta okładkowa projektu W. Jastrzębowskiego. Poezje ułożone w działach: W granicach Beskidu, Na wąskiej dróżce, Nieznanym traktem.
64.–
Sprzedano za: 64.–
941.
KOZIKOWSKI Edward – Wymarsz świerszczów. Poezje beskidzkie. Warszawa 1925. Nakł. Czartaka. Druk. Krajowa. 8, s. 62, [1]. brosz.
Grońska 213. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Tomik wierszy beskidzkich E. Kozikowskiego (1891-1980), jednego z twórców grupy poetyckiej "Czartak". Na okładce drzeworyt Zdzisława Gedliczki, w tekście inicjał Edwarda Porządkowskiego. Wydano 510 egz.
120.–
942.
LECHOŃ Jan – Srebrne i czarne. Warszawa 1924. Tow. Wyd. Ignis. 8, s. [4], 24, [1]. opr. wsp. kart. z zach. okł. brosz.
Podklejone ubytki narożników tylnej okł., ślady zawilgocenia wewnątrz. Zachowane obie okł. brosz. Okł. projektował Edward Bartłomiejczyk.  W 1925 werdyktem jury konkursu literackiego tom ten uzyskał nagrodę Związku Polskich Księgarzy-Wydawców. Drugi i ostatni tom czysto poetycki (pierwszym był "Karmazynowy poemat"), wydany w dwudziestoleciu międzywojennym. Poeta w wierszach pisanych trzynastozgłoskowcem pisze o samotności, miłości, śmierci...
160.–
Sprzedano za: 320.–
943.
LEŚMIAN Bolesław – Łąka. Warszawa-Kraków 1920. J. Mortkowicz. 16d, s. 192, [4]. opr. nieco późn. pperg.
Złocenia na przedniej okł. częściowo zatarte, stan dobry. Zapiski (obce?) na dodatkowej karcie na początku. Pierwsze wydanie jednego z ważniejszych tomików poetyckich okresu międzywojennego, drugiego w dorobku poety. "Mimo odosobnionych głosów entuzjazmu [...] minął bez szerszego echa w opinii lit.; z czasem dopiero [...] ugruntował sławę poetycką autora" (LPPE). Zaw. m.in. cykle: W zwiewnych nurtach kostrzewy, Ballady, Trzy róże i - przede wszystkim - W malinowym chróśniaku.
300.–
Sprzedano za: 600.–
944.
LEŚMIAN Bolesław – Sad rozstajny. Warszawa 1912. J. Mortkowicz. 16d, s. [2], 187, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów.
Ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Na stronie tytułowej podpis własn. i notatka "Nie kradnij". Debiutancki tom poezji Bolesława Leśmiana, będący "świadectwem przełamywania konwencji młodopolskiej i manifestacją własnej postawy poetyckiej ]...], której filozoficznym zapleczem są idee Nietzschego i Bergsona" (LPPE).
280.–
Sprzedano za: 560.–
945.
LEŚMIAN Bolesław – Wiersze rosyjskie. Przeł. Marian Pankowski. Londyn 1961. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. [2], 20, [3]. brosz.
Stan dobry. Wydano 135 egz., ten nr 94. Polski przekład wszystkich odkrytych rosyjskich wierszy B. Leśmiana (drukowanych w czasopismach "Zolotoe Runo" i "Vesy").
80.–
Sprzedano za: 170.–
946.
LOEBL Bogdan – Kwiaty rzeźne. Kraków-Wrocław 1983. Wyd. Literackie. 16d, s. 71, [1]. brosz.
Stan dobry. Tom wierszy pisarza znanego m.in. z poetyckich tekstów śpiewanych przez grupę Breakout Tadeusza Nalepy. Odręczna dedykacja autora dla niewymienionego z nazwiska prof. Stanisława Jaworskiego.
70.–
947.
ŁOBODOWSKI Józef – Demonom nocy. Warszawa 1936. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 85, [2]. brosz.
Podklejony ubytek tylnej okł. i grzbietu, załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Tom wyróżniony Nagrodą Młodych Polskiej Akademii Literatury w 1937; ostatni przedwojenny tom wierszy Łobodowskiego.
80.–
Sprzedano za: 320.–
948.
ŁOBODOWSKI Józef – Gwiezdny psałterz. Lublin 1931. Nakł. autora. 16d, s. 95. brosz.
Otarcia i zabrudzenia okł., ubytki grzbietu. Okładka Czesława Stefańskiego. Odręczna dedykacja autora dla Czesława Stefańskiego (autora kompozycji okładkowej). Drugi tom wierszy lubelskiego poety.
140.–
Sprzedano za: 240.–
949.
ŁOBODOWSKI Józef – Jarzmo kaudyńskie. London 1969. Księg. Polska Orbis. 8, s. 91, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje Mirosława Sokołowskiego. Wybór wierszy powstałych w l. 1936-1953.
80.–
950.
ŁOBODOWSKI Józef – Pieśń o Ukrainie. Z przekładem na język ukraiński Światosława Horodynskiego. Paryż 1959. Instytut Literacki. 8, s. 33, [2]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 38.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Wyd. II - pierwsze ukazało się rok wcześniej.
80.–
Sprzedano za: 130.–
951.
ŁOBODOWSKI Józef – Rozmowa z ojczyzną. Warszawa 1936. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 76, [3]. brosz.
Podklejone naddarcia tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Wklejone zdjęcie prasowe autora. Notatki ołówkiem (tłumaczenia niektórych słów na rosyjski). Wyd. II uzupełnione i poprawione (pierwsze ukazało się rok wcześniej w Lublinie).
80.–
952.
ŁOBODOWSKI Józef – Słońce przez szpary. Lublin 1929. Nakł. autora. 16d, s. 79. brosz.
Okł. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Okładka Czesława Stefańskiego. Debiut książkowy J. Łobodowskiego, wówczas gimnazjalisty.
100.–
Sprzedano za: 500.–
953.
ŁOBODOWSKI Józef – Uczta zadżumionych. Paryż 1954. Nakł. subskrybentów i autora. 8, s. 179, [5]. brosz., obw.
Polonica 9192. Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Okł. i karykatura na frontispisie W. Januszewskiego.
80.–
954.
ŁOBODOWSKI Józef – W przeddzień. Lublin 1932. Druk. "Popularna". 16d, s. 43, [2]. opr. pł. z epoki.
Miejscami zaplamienia. Brak okł. brosz. Czwarty tom w dorobku literackim Łobodowskiego. Wydano 100 egz. "wyłącznie dla znajomych i przyjaciół". Wiersze drukowane wyłącznie małymi literami, tytułu kolejnych utworów uwidoczniono tylko w spisie treści. "Tom skonfiskowany  w 1932; nakład 100 egz. zniszczony" (WPPiBL). Nieczęste.
180.–
955.
ŁOBODOWSKI Józef – Złota Hramota. (Drzeworyty - Jurij Kulczyćkyj). Paryż 1954. Instytut Literacki. 8, s. 189, [3]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 8.
Polonica 9194. Okł. nieco otarte, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy zaw. także przekłady Łobodowskiego na język ukraiński.
140.–
Sprzedano za: 140.–
956.
MALISZEWSKI Aleks[ander], SEBYŁA Władysław – Poezje. Warszawa 1927. Druk. Techniczna. 8, s. 30, [1]. brosz.
Okł. otarte, krawędzie okł. załamane, naddarte, z ubytkami, grzbiet podklejony od spodu, niewielki ślad zawilgocenia. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Odręczna dedykacja A. Maliszewskiego. Wspólny tom wierszy dwóch poetów z kręgu "Kwadrygi". Okładka Bolesława Surałło (tu podpisanego "Surało").
120.–
Sprzedano za: 260.–
957.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Czerwona rękawiczka. Kraków 1948. Sp. Wyd. "Książka". 16d, s. 56, [2]. brosz.
Okł. lekko pożółkłe, stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Wyd. I.
80.–
Sprzedano za: 80.–
958.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Nic w płaszczu Prospera. Warszawa 1962. PIW. 16d, s. 156, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Okł. proj. Ewa Frysztak-Witowska. Zaw. 11 wierszy i dwa dramaty: "Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja" i "Grupa Laokoona".
60.–
959.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Pięć poematów. Warszawa 1950. Czytelnik. 16d, s. 67, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. W kilku miejscach odręczne ołówkowe notatki porównujące drukowane tu wiersze z tekstem publikowanym wcześniej w czasopismach.
80.–
Sprzedano za: 80.–
960.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Poemat otwarty. Kraków 1956. Wyd. Literackie. 8, s. 66, [4]. brosz.
Okł. nieco pożółkła, stan bardzo dobry. Okładkę projektował Jerzy Tchórzewski. Wyd. I.
60.–
Sprzedano za: 80.–
961.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Równina. Kraków 1954. Wyd. Literackie. 16d, s. 46, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Okładka i ilustracje Adama Marczyńskiego. Wyd. I.
80.–
Sprzedano za: 80.–
962.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Srebrny kłos. Warszawa 1955. Czytelnik. 16d, s. 63. brosz.
Nieznaczne otarcia grzbietu, stan dobry. Wyd. I. Tom poetycki zaw. dwa cykle wierszy: "Nad wyraz" i tytułowy "Srebrny kłos".
60.–
963.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Wiersze i obrazy. Warszawa 1952. Czytelnik. 16d, s. 59, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Przy jednym wierszu odręczne ołówkowe notatki porównujące tekst wiersza z pierwodrukiem drukowanym w czasopismach. Okładkę projektował Andrzej Heidrich.
60.–
Sprzedano za: 60.–
964.
SEBYŁA Władysław – Koncert egotyczny. Warszawa-Kraków 1934. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. [4], 60, [3]. brosz.
Otarcia i naddarcia okł., ślady załamania narożników części kart.
64.–
Sprzedano za: 64.–
965.
STAFF Leopold – Autunaj agordoj. Trad. Juljan Tuwim. Varsovio 1912. Eldono de Jan Günther. 16d, s. [2], 7. brosz.
Niewielkie ubytki narożnika okł. i kart, podklejone naddarcie przedniej okł., papier pożółkły. Pierwociny literackie osiemnastoletniego Tuwima: przekład dwóch wierszy L. Staffa "W mroku" i "Deszcz jesienny" na esperanto. Rzadkie.
220.–
Sprzedano za: 500.–
966.
STAFF Leopold – Wiersze wybrane. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 262, [1], tabl. 1. brosz.
Tylna okł. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora zielonym atramentem.
540.–
967.
TUWIM Juljan – Biblja cygańska i inne wiersze. Warszawa 1933 [właśc. 1932]. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 103, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Niewielki ubytek grzbietu, okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Obca dedykacja na karcie przedtyt. Wyd. I.
100.–
968.
TUWIM Juljan – Słowa we krwi. Warszawa 1926. W. Czarski i S-ka. 16d, s. 77, [3]. brosz.
Niewielkie ślady zaplamień przedniej okł., stan dobry. Okł. rys. Tadeusz Gronowski. Piąty tom poezji w dorobku Tuwima.
80.–
Sprzedano za: 190.–
969.
WAŻYK Adam – Wiersze zebrane. Warszawa 1934. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 77, [2]. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Przedruk (ze zmianami) wierszy publikowanych uprzednio w tomach "Semafory" i "Oczy i usta".
80.–
970.
ZAWISTOWSKA Kazimiera – Poezye. Z rękopisów wydał i wstępem poprzedził Stanisław Wyrzykowski. Z przedmową Miriama. Warszawa-Kraków 1923. Wyd. J. Mortkowicza. 16d, s. 197, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione.
Stan dobry. Na tablicy portret autorki. Drugi, wydany pośmiertnie (podobnie jak pierwszy z 1903) tom poezji K. Zawistowskiej z przedmową Z. Przesmyckiego.
K. Zawistowska (1870-1902) - poetka okresu Młodej Polski, tłumaczka. Publikowała stylizowane erotyki, wiersze z życia wsi podolskiej, przekłady wierszy symbolistów francuskich w czasopismach literackich Krakowa i Lwowa. Zmarła śmiercią samobójczą.
80.–
971.
ZEGADŁOWICZ Emil – Podsłuchy. Warszawa 1933. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 116. brosz.
Grzbiet i okł. pożółkłe, zaplamione i lekko uszkodzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Józefa Pieniążka z 1933. Na okładce rok wydania 1932.
160.–
Sprzedano za: 280.–
972.
ZEGADŁOWICZ Emil – Pokosy. Wybór poezyj 1907-1932. Układu dokonał, wstępem oraz bibljografją zaopatrzył Kazimierz Foryś. Wadowice 1933. Wyd. Kom. Jubileuszowego 25-lecia Pracy Twórczej E. Zegadłowicza. 16d, s. 93, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte i lekko zaplamione, wewnątrz stan dobry. Podpis autora na stronie przedtyt.
120.–
Sprzedano za: 120.–
* * *
973.
AMBRAŠKA J., LAZAUSKAS J. – Mano knygelé. Elementorius ir pirmieji skaitymeliai. Kaunas 1940. A. Ptašenko Knygyno Leidinys. 8, s. 112. opr. oryg. ppł.
Okł. otarte, tylna okł. poluźniona, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. "Ludwika Ruszczycówna". Dołączono "Słownik do litewskiego elementarza [...] 'Mano knygelé" (s. 31) z odręcznymi zapiskami ołówkowymi. Litewski elementarz wydany w Kownie w latach II wojny.
120.–
Sprzedano za: 180.–
974.
[BAŁUCKI Michał] – Tajemnice Krakowa spisane przez samego Lucypera i dewotkom krakowskim w dowód uznania ich zasług dedykowane. Kraków 1870. Wyd. "Djabła". 16d, s. [2], 146. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. J. S. Zubrzyckiego. Zapiski inwentarzowe. Na karcie tyt. i w tekście 14 drzeworytów (z których dwa sygn. na klocku monogramem M. D.). Obrazek obyczajowy z XIX-wiecznego Krakowa, ważny m.in. ze względu na dawną gwarę krakowską, którą posługują się bohaterowie powieści.
360.–
Sprzedano za: 500.–
975.
BAUDELAIRE Karol – Drobne poezye prozą. Tłum. Helena z Sienkiewiczów Żuławska. Z portretem autora i z przedm. Jerzego Żuławskiego. Kraków 1901. Księg. D. E. Friedleina. 16d, s. 179, [5], tabl. 1. opr. ppł. z epoki.
Okł. wyraźnie otarte. Egz. z księgozbioru Zofii i Jędrzeja Moraczewskich (ekslibris, piecz., zapiski inwentarzowe). Pierwsze polskie wydanie książkowe "Paryskiego spleenu" Baudelaire'a.
J. Moraczewski (1870-1944) - działacz niepodległościowy, poseł na Sejm RP, minister, premier pierwszego rządu II RP, publicysta.
140.–
Sprzedano za: 260.–
976.
BAUDELAIRE Karol – Kwiaty zła. Przełożył Bohdan Wydźga. Warszawa 1927. Gebethner i Wolff. 8, s. 384, [3], portret autora. opr. pł. z epoki.
Otarcia tylnej okł., zaplamienie pionowej krawędzi bloku, drobne zaplamienia wewnątrz. Kolejny polski przekład skandalizującego tomu wierszy Baudelaire'a; francuski pierwodruk ukazał się w 1857.
120.–
Sprzedano za: 140.–
BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyków Polskich. Wydana przez Jana Nep. Bobrowicza. Lipsk. Breitkopf et Haertel. 16d. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte, zabrązowienia narożników wyklejek, stan dobry i bardzo dobry. Na grzbietach złoc. ornamenty, nazwisko autora i numery tomów. Każdy tom obj. ca 250-300 s.
977.
Tomik 1-10: KRASICKI Ignacy - Dzieła ... Z portretem autora. T. 1-10. 1834-1835. opr. w 5 wol.
W t. 1 litografowany portret autora na osobnej tablicy.
840.–
Sprzedano za: 1.500.–
978.
T. 17-21: KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła ... Z popiersiem autora. T. 1-5. 1835-1836. opr. w 2 wol.
W t. 1 litografowany portret autora na osobnej tablicy.
380.–
Sprzedano za: 480.–
979.
T. 22-23: KLONOWICZ Fabian Sebastyan - Dzieła ... Z popiersiem autora. T. 1-2. 1836. razem opr.
W t. 1 litografowany portret autora na osobnej tablicy.
220.–
Sprzedano za: 360.–
980.
Tomik 24-25: TREMBECKI Stanisław - Poezye ... Z popiersiem autora. T. 1-2. 1836. razem opr.
W t. 1 litografowany portret autora na osobnej tablicy.
220.–
Sprzedano za: 420.–
981.
Tomik 26: SZYMANOWSKI Józef - Pisma ... Z popiersiem autora. 1836.
[oraz] Tomik 27: ZIMOROWICZ Szymon - Sielanki ... Z popiersiem autora. 1836. razem opr.
Na początku każdego tomu litografowany portret autora na osobnej tablicy.
240.–
Sprzedano za: 420.–
982.
BIELOWSKI August – Antoni Malczewski, jego żywot i pisma ozdobione popiersiem. Wydał ... Lwów-Stanisławów-Tarnów 1843. Nakł. J. Milikowskiego. 16d, s. 165, [8], portret 1. opr. psk. z epoki.
Banach 327. Otarcia okł., miejscami zabrudzenia i zażółcenia papieru, niewielki ślad wilgoci, mimo to stan dobry. Podpis własn. ("Przyłucki"), piecz. ("Tomasz Maczuga"). Grzbiet ze złoconą tytulaturą i rozetkami roślinnymi. Na tablicy niezwykły litografowany portret Malczewskiego w owalu z teorbanem podpisany: "Antoni Malczewski +2 maja, 1826 r." (Portr. BN 3192). Tom zawiera: Przedmowę, Żywot Antoniego Malczewskiego, tekst "Marii", Przypisy i objaśnienia, Dokumenta mające związek z osnową Marii, Drobne pisma Antoniego Malczewskiego (opisana wyprawa na Mont Blanc, którą Malczewski odbył w 1818 r.), Powiastki (Infigenia, Atenais, Podróż), Wiersze (Do Julii, Do Piotra i Pawła), Sprostowanie myłek. August Bielowski jako pierwszy opublikował dokumenty sugerujące, że treść Marii wiąże się ze zbrodnią popełnioną 13 II 1771 r. na Gertrudzie Komorowskiej, pierwszej żonie Szczęsnego Potockiego. Są to zamieszczone w tym tomie: intercyza ślubna Szczęsnego Potockiego i Gertrudy Komorowskiej spisana 18 XI 1770 oraz manifest ojca Gertrudy Jakuba Komorowskiego z 28 VIII 1773 r. przeciwko Potockim, opisujący okoliczności zawarcia ślubu, napaści w nocy na jego dom przez ludzi ojca Szczęsnego Potockiego oraz porwanie jego córki.
480.–
Sprzedano za: 480.–
983.
BRODZIŃSKI Wiesław – Pisma rozmaite. T. 1. Warszawa 1830. Nakł. autora. Druk. J. Węckiego. 8, s. [2], 318, [1]. brosz.
Wgniecenie po sznurze na tylnej okł. i ostatnich kartach, grzbiet nieco zabrązowiony, stan dobry. Egz. nieobcięty i nierozcięty. Następne tomy nie ukazały się. Zaw.: O krytyce, O życiu i pismach Karpińskiego, O satyrze, O Fabianie Birkowskim, O elegii, O exaltacyi i entuzyazmie.
160.–
984.
BYRON Jerzy Gordon – Don Juan. Przekład E. Porębowicza. Wydanie nowe przerobione. Warszawa 1922. Inst. Wyd. "Bibljoteka Polska". 16d, s. [2], 631. opr. psk. zdob. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, reperowane pęknięcie grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego sygnowana ślepo tłoczonym monogramem wiązanym na tylnej okł. Ostatnie, wielkie, choć niedokończone dzieło lorda Georga Gordona Byrona (1788-1824) - jednego z największych poetów i dramaturgów XIX w.
800.–
Sprzedano za: 800.–
985.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska polskie. Wyd. II poprawione i rozszerzone. Lwów-Warszawa 1936. Książnica-Atlas. 8, s. 334, [2]. brosz.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia karty tyt., poza tym wewnątrz stan dobry. Z przedmowy autora: "Książka ta jest pierwszą obszerniejszą próbą ujęcia historii nazwisk polskich [...] jedynym tematem mej książki jest zwyczaj nazywania osób, jego kształtowanie się i zmiany w ciągu wieków". Zaw. rozdziały: Nazwiska pospolite, Nazwiska odimienne, Nazwiska odmiejscowe, Nazwiska wtórne, Nazwiska szlachty, Nazwiska małżonków i dzieci, Zmiany, Nazwiska obce na ziemiach polskich, Nazwiska polskie w obcej postaci, Nazwiska Żydów, neofitów, Ormian i Tatarów polskich oraz dodatki: Nazwiska pochodzące od imion chrzestnych, Zabawne zestawienia nazwisk. Na końcu indeks nazwisk.
100.–
Sprzedano za: 100.–
986.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. Kraków 1933. PAU. 8, s. [2], 260. brosz.
Załamania krawędzi okł., otarcia tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Ogólne wiadomości o przysłowiach, Paremjografja polska, Komizm, Gra słów, Schematy przysłowiowe, Związek przysłowi z życiem, Obrzędy rodzinne, Przepowiednie pogody, Polskie grupy etniczne, Drobna szlachta, Obce ludy, Przysłowiowe cytaty z autorów, Przysłowia biblijne.
120.–
Sprzedano za: 120.–
987.
CZAJKOWSKI Michał – Bułgarja. Powieść sławiańska. [Wyd. nowe]. Lipsk 1900. F. A. Brockhaus. 16d, s. [8], 304. opr. oryg. pł., Bibliot. Pisarzy Pol., t. 64.
Okł. nieco otarte, ślad czerwonej kredki na stronie przedtyt. Ukazało się jako t. 10 "Pism" Czajkowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
988.
CZAJKOWSKI Michał – Dziwne życia Polaków i Polek. Dzieło po pierwszy raz wydane. [Wyd. nowe]. Lipsk 1865. F. A. Brockhaus. 16d, s. [8], 256. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 32.
Maliszewski 991. Okł. nieco otarte, miejscami nieliczne zażółcenia papieru. Ukazało się jako t. 9 "Pism" Czajkowskiego. Zaw. m.in.: Aleksander Pausza, Julia Wąsowiczówna, Iskinder Pasza, Adam Baranowski, sandżaktor pułku kozaków ottomańskich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
989.
CZAJKOWSKI Michał – Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. Wyd. nowe. Lipsk 1900. F. A. Brockhaus. 16d, s. X, [2], 210. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 18.
Okł. nieco otarte, miejscami zaplamienia i zabrązowienia papieru. Podpis własn. Ukazało się jako t. 6 "Pism" Czajkowskiego. Dotyczy osoby Jana Wyhowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
990.
CZAJKOWSKI Michał – Kirdżali. Powieść naddunajska. Wyd. II, przejrzane i poprawione. Lipsk 1900. F. A. Brockhaus. 16d, s. XIV, [2], 201. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 14.
Okł. nieco otarte, przednia okł. zaplamiona, ślad zawilgocenia na pierwszych kartach. Ukazało się jako t. 2 "Pism" Czajkowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
991.
CZAJKOWSKI Michał – Koszowata i Ukrainki. Wyd. nowe. Lipsk 1899. F. A. Brockhaus. 16d, s. X, [2], 274. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 19.
Okł. nieco otarte, miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru. Podpis własn. Ukazało się jako t.7 "Pism" Czajkowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
992.
CZAJKOWSKI Michał – Nemolaka. Powieść sławiańska. Lipsk 1873. F. A. Brockhaus. 16d, s. [6], 282. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 65.
Okł. lekko otarte, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Ukazało się jako t. 11 "Pism" Czajkowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
993.
CZAJKOWSKI Michał – Powieści kozackie i gawędy. Wyd. II przejrzane i poprawione. Lipsk 1863. F. A. Brockhaus. 16d, s. XIII, [3], 294. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Polskich, t. 15.
Okł. nieco otarte, miejscami zażółcenia papieru, niewielki ślad zawilgocenia, drobne zaplamienia. Stan dobry. Piecz. Ukazało się jako t. 3 "Pism" Czajkowskiego. Tom dedykowany w druku Stanisławowi Drozdowskiemu. Zaw. m.in.: Swatanie Zaporożca, Kościół w Grużyńcach, Skałozub w Zamku Siedmiu Wież, Ataman Kunicki, Staro-Kijowianie 1809, Bitwa pod Mołoczkami - opowiadanie Żyda, Bitwa pod Lipskiem - opowiadanie pułkowe, Dzień jesienny - opowiadanie z Halczyńca.
80.–
Sprzedano za: 80.–
994.
ESTREICHER K[arol] – Szwargot więzienny. Zestawił ... Kraków 1903. Księg. D. E. Friedleina. 16d, s. [4], 177, [2]. brosz.
Okł. i hgrzbiet otarte, zaplamienia tylnej okł. i ostatnich kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Podkreślenia fragmentów tekstu. Zaw.: Przedmowa, Słownik, Abecadłowe zestawienie wyrazów polsko-złodziejskich, Wiersze więzienne.
120.–
Sprzedano za: 460.–
995.
FALSKI Marian – Elementarz. Ilustr. Jerzy Karolak. Warszawa 1972. PZWS. 8 podł., s. 168. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry - co rzadkie! Wyd. XV.
140.–
Sprzedano za: 140.–
996.
GODEBSKI Cypryan – Dzieła wierszem i prozą ... Pułkownika Dowódzcy Pułku 8go Piechoty Woysk Księstwa Warszawskiego [...], poległego pod Raszynem d. 19 Kwietnia 1809 r. Po śmierci autora zbierane po większey części drukiem nieogłoszone. Cz. 1-2. Warszawa 1821. N. Glücksberg. 8, s. [8], 461, tabl. 1. razem opr. psk. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., zaplamienia przedniej okł., miejscami nieszpecące zabrązowienia papieru. Obie części z osobnymi kartami tyt., z ciągłą paginacją. Zaw. m.in.: Pochwała Konfucyusza, Nemrod czyli początki bałwochwalstwa na ziemi, Krótka wiadomość o legiach polskich, Listy o wsi, Wiersz do płci piękney, Przeklęstwo kochanki, Piiak bliski zgonu.
800.–
Sprzedano za: 1.100.–
997.
[GOSZCZYŃSKI Seweryn] – Sobótka. Z powieści pod napisem Kościelisko. Wrocław 1852. Nakł. Z. Schlettera. 16d, s. [4], 40. brosz.
Przednia okł. mocno nadkruszona, papier miejscami zaplamiony. Egz. nieobcięty. Piecz. Tyt. okł.: "Sobótka. Z powieści pod napisem Kościelisko. Przez autora Zamku Kaniowskiego". Tom poezji. Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 150.–
998.
HŁASKO Marek – Opowiadania. Paryż 1963. Instytut Literacki. 8, s. 188, [3]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 87.
Okł. i grzbiet nieco otarte. Tom zaw. m.in. opowiadania: Ósmy dzień tygodnia, Port pragnień, Zbieg, Miesiąc Matki Boskiej, Powiedz im kim byłem, W dzień śmierci Jego.
120.–
999.
HŁASKO Marek – Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. Paryż 1964. Instytut Literacki. 8, s. 354, [2]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 96.
Blok lekko wygięty, niewielkie zaplamienia przedniej okł. Podpis własn. Wyd. I dwóch powieści Hłaski, z których pierwsza została dedykowana (w druku) Sonii Ziemann - żonie Hłaski, a druga Dawidowi Griesmerowi.
150.–
1000.
HOMER – Iliada Homera przekładania Franciszka Dmochowskiego. T. 3 zamykający wiadomość o życiu Homera, iego dziełach, tłumaczach, i uwagi nad Iliadą. Warszawa 1801. Druk. Xięży Piiarów. 16d, s. [12], 270, LVI. opr. skóra z epoki.
Niewielki ubytek górnej o dolnej krawędzi grzbietu, stan dobry. Egzemplarz z księgozbioru Juliana Ursyna Niemcewicza (na przedniej wyklejce jego ekslibris "z Zbioru Xiąg Jul. Ursin Niemcewicza" z herbem Rawicz). Podpis Hieronima Stroynowskiego (biskupa wileńskiego, rektora Uniw. Wileńskiego), piecz. Andrzeja Szczepki. Końcowy, uzupełniający tom do tłumaczenia "Iliady" - dwa pierwsze tomy ukazały się w 1800 (patrz też poz. 804).
480.–
Sprzedano za: 570.–
1001.
IRZYKOWSKI Karol – Pałuba. Sny Maryi Dunin. Lwów 1903. Księgarnia Polska B. Połonieckiego. 8, s. [6], 532. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia grzbietu, załamania krawędzi karty tyt., stan dobry. Podpis własn. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Wyd. I. "Przełomowe rozszerzenie dotychczasowego zakresu możliwości literackich, [utwór] miał dalekosiężne, chociaż nie od razu ujawnione konsekwencje dla rozwoju form gatunkowych powieści [...], ["Pałuba"] stanowiła świadome wyzwanie wobec ówczesnej literatury pol." (LPPE).
700.–
1002.
IRZYKOWSKI Karol – Walka o treść. Studja z literackiej teorji poznania. 1: Zdobnictwo w poezji. 2: Treść i forma. Warszawa 1929. Księg. F. Hoesicka. 8, s. X, 278, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, naddarcia i załamania krawędzi okł., ślad po taśmie na obu okł. i na grzbiecie. Podpis własn. "Znaczną część książki wypełniła polemika z teorią Czystej Formy S. I. Witkiewicza, obfitująca w erudycyjne dygresje problemowe" (LPPE).
180.–
1003.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Księżyc wschodzi. Warszawa 1964. Czytelnik. 16d, s. 234, [2], tabl. 1. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora (podpisana "Jarosław") z 1970. Wznowienie powieści napisanej 40 lat wcześniej.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1004.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Legendy Demeter. Warszawa 1921. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 119, [1]. brosz.
Ubytek narożnika jednej karty, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Okładka Tadeusza Gronowskiego. Tom baśniowo-lirycznych opowiadań dedykowanych w druku Józefowi Czapskiemu. Wyd. I.
120.–
1005.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Zenobja Palmura. Powieść poetycka. Poznań 1920. Nakł. Zdroju. 8, s. 60, [2]. brosz.
Grzbiet reperowany, papier pożółkły. Jedyne samoistne wydanie skandalizującej powieści J. Iwaszkiewicza. Pierwodruk ukazał się w "Skamandrze", a redaktor odpowiedzialny W. Zawistowski został skazany na 3 tygodnie aresztu za obrazę moralności. Po opublikowaniu powieści w formie książkowej, J. Iwaszkiewicz pracujący wówczas jako nauczyciel synów księstwa Woronieckich, stracił pracę.
100.–
Sprzedano za: 320.–
1006.
[JATOWT Maksymilian] – Kaukaz czyli ostatnie dni Szamyla. Powieść historyczna przez J. Gordona [pseud.]. Lipsk 1865. F. A. Brockhaus. 16d, s. s. VIII, 240. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 34.
Maliszewski 2188. Miejscami niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: O książkach i ludziach, Rys Kaukazu, Podróż do Meszedalów, Derwisze, Polacy w wąwozach kredowych, Sekta Skopców, Przybycie do Odessy. Książka dedykowana przez autora "braciom poza Wołgą i Uralem".
100.–
1007.
KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Rubikon. Warszawa [1921]. Tow. Wydawnicze "Ignis". 16d, s. 60, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1008.
KŁOSY i kwiaty. Książka zbiorowa. Kraków 1869. Druk. W. Kirchmayera. 8, s. [4], 410, [2]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet i narożniki okł. nieco otarte, miejscami zażółcenia papieru i niewielkie zaplamienia, pierwsza karta pomięta, poza tym wewnątrz stan dobry. Piecz. i podpis własn. Zaw. m.in. artykuły: Pani na Barwałdzie, Urywek z pamiętników Jana Bugaja (z XVII wieku), Nieprzyjaciele kozic tatrzańskich, Urywek z podróży do Tatr i Pienin odbytej w r. 1860 oraz liczne utwory poetyckie.
240.–
1009.
KONOPNICKA Marya – Pan Balcer w Brazylii. Piąty tysiąc. Warszawa 1910. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 396. opr. oryg. psk. złoc. z zach. okł. brosz.
Zaplamienia i otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn., piecz. Obszerny poemat epicki w sześciu częściach przedstawiający ciężkie losy polskich osadników w Brazylii.
220.–
1010.
[KRASIŃSKI Zygmunt] – Agay-Han. Powieść historyczna oryginalnie napisana przez A. K. [pseud.]. Wrocław 1834. W. B. Korn. 16d, s. VI, 212, [1]. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, miejscami zabrązowienia kart. Piecz. "Edward Podlewski". Na grzbiecie szyldzik ze złoc. tytułem książki. Pierwodruk powieści Krasińskiego. Autor pracował nad nią podczas pobytu we Włoszech i w Genewie. "Wówczas powstał najdojrzalszy utwór tego okresu, obszerna powieść historyczna ukończona 7 I 1832 r. pt. 'Agay-Han' [...], ukazująca dzieje Maryny Mniszchówny" (PSB).
2.400.–
Sprzedano za: 2.600.–
1011.
[KRASIŃSKI Zygmunt] – Noc letnia. Paryż 1841. W Drukarni i Litografii. Maulde i Renou. 16d, s. 122. opr. psk. z epoki.
Brak dwóch kart - 37/38 i 123/124, opr. otarta, grzbiet nadpęknięty, niewielkie zabrudzenia papieru, poza tym wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. ("Zbiór Wiktora Gomulickiego"). Od str. 91 "Pokusa". Wydanie I dwóch poematów napisanych w 1837. "Noc letnia", nawiązująca do "Marii" Malczewskiego, została wysoko oceniona przez Juliusza Słowackiego i do dziś jest komentowana, odczytywana na nowo.
980.–
Sprzedano za: 2.100.–
1012.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Kamienica w Długim Rynku. Powieść. Warszawa 1868. M. Glücksberg. 16d, s. [2], 292. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia. Podpis własn. Pierwsze wydanie powieści Kraszewskiego; kolejna edycja miała miejsce dopiero w 1987; pierwodruk ukazał się na łamach "Bluszczu". Obrazek z XIX-wiecznego Gdańska.
140.–
Sprzedano za: 420.–

Książki dla dzieci i młodzieży

1013.
ANDERSEN H[ans] [Christian] – Bajki. Wybrał [Edmund Krüger] Edmund Jezierski [pseud.]. Ilustracje Haliny Krüger. Warszawa 1938. Księg. J. Przeworskiego. 8, s. 393, [3], tabl. 12 [w tym 4 barwne]. opr. oryg. pł. złoc., zdob., futarał.
Krassowska 91. Futerał nieco otarty i zaplamiony, poza tym stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 650.–
1014.
ARTYNIEWICZ Krystyna – O ziemniaczku obieżyświatku. Ilustrował Witold Chmielewski. Warszawa 1950. Nasza Księgarnia. 8, s. 37, [2]. brosz.
Łasiewicka I 870. Stan bardzo dobry.
64.–
Sprzedano za: 110.–
1015.
BRZECHWA Jan – Kaczka Dziwaczka. Rysunki Franciszki Themerson. Wrocław 1945. Czytelnik. 8, s. [49]. brosz.
Łasiewicka I 885. Grzbiet oklejony płótnem, karty podklejone w grzbiecie. Wyd. I powojenne - przedruk w niezmienionej formie edycji z 1939. Egzemplarz redakcyjny, opatrzony licznymi pieczęciami cenzury (Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie) z lat 1983-1985, zezwalających na druk lub podwyższenie nakładu. W tekście wiele ołówkowych notatek ustalających układ poszczególnych elementów druku na kolejnych kartach.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1016.
BRZECHWA Jan – Ptasie plotki. Ilustrował Eryk Lipiński. Warszawa-Kraków [1946]. Wyd. E. Kuthana. 4, s. 32. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 900. Otarcia krawędzi okł., wyklejki naddarte, podklejone w grzbiecie. Wyd. I.
120.–
1017.
CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Pogadanki z dziećmi. Warszawa 1896. Gebethner i Wolff. 16d, s. 347, [1], III. opr. oryg. ppł.
Boczar 486. Okł. otarte i zaplamione, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Zaw. m.in.: Pogadanki moralno-obyczajowe, Pogadanki geometryczne, Pogadanki o zmysłach, Pogadanki zoologiczne, Pogadanki botaniczne, Ćwiczenia mowy.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1018.
CROTTOLINA Erasmo – Przygody Mikroba. Z upoważnienia autora przeł. z włoskiego H. Grotowska. Z rycinami Antoniego Gawińskiego. Warszawa 1923. M. Arct. 8, s. 151, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1262. Okł. nieco otarte i zażółcone, wewnątrz stan dobry.
64.–
1019.
HERMANOWICZ Anna – Dzień dobry, Albercie! [Warszawa?] 1966. 16d podł., k. 2, s. 2-16. brosz.
Makieta książki, która nigdy nie została wydana. Stan dobry. Makieta wykonana tuszem i gwaszem, z zastosowaniem kolażu. Opowieść o małej Agatce i jej żółwiu. Tekst wpisano w kilku miejscach odręcznie, dłuższe partie opowieści przepisano na maszynie i wklejono na poszczególne karty makiety. Na okładce data 1962 i logotyp Naszej Księgarni. Projekt (tekst i ilustracje) wykonała Anna (Wiktoria) Hermanowicz, absolwentka warszawskiej ASP w 1967 (wydz. konserwacji), córka Henryka Hermanowicza, fotografika. Unikat.
240.–
Sprzedano za: 450.–
1020.
KARWICKA J. – Gwiazda Przewodnia. Opowiadania dla młodzieży. Warszawa-Kraków [1928]. Księg. J. Czerneckiego. 8, s. 55. opr. oryg. ppł.
Krassowska 3084. Stan dobry. Podpis własn. Zaw.: Beatynka, Przyjaciel młodzieży (T. Czacki), Z przekonania, Przytomność umysłu, Wybije jeszcze nasza godzina!
64.–
1021.
KONOPNICKA Maria – W domu i w świecie. Książka dla dzieci od lat 10 do 12. Z 17 illustracyami H. Benneta. Kijów-Warszawa [cenz. 1891]. L. Idzikowski, Księg. M. Arcta. 8, s. [34]. opr. oryg. ppł.
Boczar 1544. Okł. lekko otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Obca dedykacja ("Ukochanej moje córeczce na pierwszą polską gwiazdkę daje mamusia [...]" z datą 24 XII 1918). Zaw. 8 całostronicowych barwnych ilustracji i kilka mniejszych jednobarwnych. Egz. wykazuje niewielkie różnice w stosunku do wydanego w tym samym roku egzemplarza udostępnionego w formie cyfrowej przez Bibliotekę Narodową; tu zastosowano inne finaliki, każdy wiersz otrzymał otwierający go ozdobny inicjał. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 1.000.–
1022.
KONOPNICKA Marja – Wesołe chwile małych czytelników opisała ... Z 17 obrazkami H. Benneta. Warszawa [cenz. 1899]. Nakł. M. Arcta. Druk. E. Nistera, Norymberga. 8, s. [25]. opr. oryg. ppł.
Boczar 1546. Otarcia okł., karta przedtyt. we wsp. barwnej kopii (wydruk cyfrowy), niektóre karty podklejone w grzbiecie, zaplamienia. Obca dedykacja na przedniej wyklejce. Reprod.: J. Dunin "Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci". Wr. 1991, s. 87. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 600.–
1023.
KONOPNICKA Marya – O Janku Wędrowniczku. Dzieciom opowiedziała ... Warszawa [1893]. M. Arct. 4, k. [14]. opr. późn. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Boczar 1538; Empireum 9. Egz. reperowany: podklejone naddarcia kart, część kart podklejona w grzbiecie, grzbiet reperowany. Pierwsze wydanie znanej książki dla dzieci, w efektownej, secesyjnej szacie graficznej. Zaw. dwubarwną kartę tyt., "Kartkę wstępną" i 12 kart jednostronnie drukowanych, na dobrym papierze, z ilustrowanymi wierszami składającymi się na historię Janka Wędrowniczka. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 1.500.–
1024.
KSIĄŻĘ Świniarek i inne bajki. Przeł. Fr. Mirandola. Lwów-Poznań [1924]. Wyd. Polskie. 16d, s. 80, tabl. 5. opr. oryg. ppł.
Krassowska 4170. Miejscami niewielkie zaplamienia. Piecz. Zaw.: Książę Świniarek, Krzesiwo, Duży Maciek i Mały Maciek, Ziarnko grochu, Nowe szaty Cesarza, Igła do cerowania.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1025.
KÄSTNER Eryk – Emil i detektywi. Powieść dla dzieci. Kraków [ok. 1930]. Księg. Powsz. 8, s. 270, [2]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 3090. Opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście Waltera Triera. Przeł. i oprac. D. Lazer. Wyd. I polskie.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1026.
LASKOWSKI Wojciech – Plutonowy Brzdąc. Opowieść z powstania warszawskiego. Warszawa 1948. Wyd. Galster, Lauter i Rutkowski. 8, s. 116. opr. wsp. psk.
Łasiewicka I 370. Miejscami zaplamienia, poza tym stan dobry. Ilustracje autora.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1027.
MAKUSZYŃSKI Kornel – Bezgrzeszne lata. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań [1928]. Wyd. Pol. (R.Wegner). 8, s. [8], 226, [5], tabl. 6. opr. oryg. pł. zdob.
Krassowska 4617?. Reperowane nadpęknięcie grzbietu, drobne zaplamienia.
64.–
1028.
OPPMAN Artur (Or-Ot) – Pan Twardowski. Z ilustracjami Wacława Oppmana. Warszawa [1937]. Księg. Popularna. 16d, s. 157, [1], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5524. Przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, poza tym stan dobry. Kilka piecz.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1029.
[POTOCKA Anna Zofia] – Ofiara dziatek. Przez An. Zof. [krypt.]. Poznań 1887. Druk. "Dziennika Poznańskiego". 16d, s. 36. opr. oryg. ppł.
Boczar -. Okł. nieco otarte, drobne naddarcia kart. Piecz. Zaw wiersze: Do dziatek polskich, Cnotliwa sierotka, Nygusek, Poświęcenie Franka, Grosz babuni, Pożegnanie dziatkom.
60.–
Sprzedano za: 320.–
1030.
ROGOSZÓWNA Zofia, ROGOSZ-PIEŃKOWSKA Józefa – W słoneczku. Poezye dla dzieci i młodzieży. Illustrowała Zofia Lubańska-Stryjeńska. Kraków 1918. S. A. Krzyżanowski. 4, s. 80, tabl. 8. opr. oryg. kart.
Krassowska 6522. Blok nadpęknięty, brak tylnej wyklejki. Kilka ilustracji tekstowych pokolorowanych kredkami.
140.–
Sprzedano za: 240.–
1031.
TUWIM Julian – Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1951. Książka i Wiedza. 16d podł., s. [47]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 1074. Stan bardzo dobry. Trzecie powojenne wydanie "Lokomotywy". Tytuł okł.: "Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla dzieci".
160.–
Sprzedano za: 160.–
1032.
UMIŃSKI Władysław – Krwawy chleb. Przygody młodego tułacza. Warszawa 1912. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 344, [1], tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob.
Grefkowicz 4784. Wyklejki pęknięte w grzbiecie, poza tym stan dobry. Ilustracje E. Lindemana. Powieść ukazywała się później jako "Znojny chleb".
120.–
Sprzedano za: 240.–
* * *
1033.
ŁOZIŃSKI Władysław – Opowiadania jmć pana Wita Narwoja, rotmistrza konnej gwardyi koronnej. A. D. 1760-1767. Spisał ... Lwów 1873. Seyfarth i Czajkowski. 8, s. [4], 313, [2]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, drobne zaplamienia wewnątrz. Dublet bibliot. (piecz.). Zaw.: Dwunasty gość, Przygoda w Radomiu, Zapatan, Pan Kasztelanic.
120.–
Sprzedano za: 260.–
1034.
MACKIEWICZ Józef – Kontra. Paryż 1957. Instytut Literacki. 8, s. 272, [3]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 20.
Okł. lekko otarte i zaplamione, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Wyd. I. "Powieść [...] o Kozakach dońskich, obywatelach ZSRR i emigrantach politycznych, którzy w wojnie sowiecko-niemieckiej walczyli przeciwko bolszewikom, a następnie zostali im wydani przez aliantów na podstawie układu jałtańskiego nad rzeką Drawą w Austrii w 1945 roku" (Wikipedia).
150.–
Sprzedano za: 340.–
1035.
MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Sobranie sočinenij v četyrech tomach. Pod red. L. J. Brik i P. K. Luppola. T. 1-4. Moskva 1936. Chudožestvennaja Literatura. 16d, s. 395, [5], tabl. 1; 381, [1], tabl. 1; 364, [3], tabl. 1; 382, [2], tabl. 1. opr. oryg. pł.
Brak tylnej wyklejki w t. 1, zaplamienia dwóch stron w t. 1, brak karty przedtyt. w t. 2, zaplamienia przedniej okł. t 3. Obca dedykacja w t. 2. Pośmiertnie wydany wybór wierszy i dramatów Majakowskiego. Każdy tom z podtyt.: "Stichi, poemy, pesy" i zakresem czasowym ich powstania: t. 1: 1912-1921, t. 2: 1921-1925, t. 3: 1926-1927, t. 4: 1928-1930. W każdym tomie portret autora.
500.–
1036.
MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Warszawa 1825. W Druk. N. Glücksberga. 16d, s. [2], II, [3]-96. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, drobne zaplamienia, stan dobry. Egzemplarz z biblioteki Emila Zegadłowicza, z jego podpisem i ekslibrisem (autorstwa Ludwika Misky'ego). Podpis własn. na karcie tyt. (Karol Mozych?). Na karcie tyt. nazwisko autora obocznie: Malczeski. Otwiera list dedykacyjny do J. U. Niemcewicza. Na ostatniej stronie, pod tekstem naklejka z wydrukowanym tekstem "Wolno drukować, J. K. Szaniawski [...]". Na tylnej wyklejce przyklejono wycinek prasowy z 1924 dotyczący książki. Wyd. I. "Maria jest pierwszą [...] i najbardziej złożoną artystycznie polską powieścią poetycką, stanowi oryginalną, niezależną od Mickiewicza, propozycję epiki romantycznej" (LPPE).
1.200.–
Sprzedano za: 4.800.–
1037.
MICHNIK Adam – Wściekłość i wstyd.. Warszawa 2005. Zeszyty Literackie. 8, s. 311, [5]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Julii Hartwig.
100.–
Sprzedano za: 130.–
1038.
MICKIEWICZ Adam – Histoire populaire de Pologne par ... Publiée avec préface, notes et chapitre complémentaire par Ladislas Mickiewicz. Paris 1867. J. Hetzel, Libraire-Editeur. 16d, s. [4], XXIV, 617, [2]. opr. wsp. pł. złoc.
Niewielkie zaplamienia papieru, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wyciąg z wykładów w ramach "Kursu literatury słowiańskiej" w Collège de France z lat 1840-1844, zrobiony przez A. Lèvy jeszcze za życia poety.
240.–
1039.
MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich przez ..., w Petersburgu w r. 1828 za pozwoleniem cenzury wydana. Kraków 1828. W Drukarni Braci Gieszkowskich. 16d, s. VIII, 96, tabl. 4. opr. późn. bibliot. ppł.
Wyraźne otarcia okł., zaplamienia i ślady zawilgocenia wewnątrz. Egzemplarz z księgozbioru Emila Zegadłowicza z jego podpisem i zapiskami na przedniej wyklejce. Na stronie tyt. podpis M. Skurzyńskiego (?). Drugie wydanie poematu Mickiewicza, opublikowane w tym samym roku, co petersburski pierwodruk, bez wiedzy i zgody autora. Na trzech tablicach w tekście ilustracje Wincentego Smokowskiego, skopiowane z pierwszego wydania przez Bizańskiego w litografii P. Wyszkowskiego. "Niestety, egzemplarzy z portretem i rycinami było tylko sto, na ogólną liczbę pięciuset [...]. Jeżeli weźmiemy pod uwagę niewielką ilość nakładu [...], dojdziemy do wniosku, że uznanie tej edycji za rzadkość wyjątkową jest zupełnie uzasadnione. Nie posiadają jej też nawet niektóre znaczniejsze bibljoteki, lub posiadają, ale ... bez rycin" (Semkowicz 46). "Ten błyskawiczny przedruk ma historię niezwykle romantyczną i doprawdy wzruszającą [...]. Sprawcą nowego 'plagiatu' był bowiem młodzieniec szlachetny i wyjątkowo uczciwy, Mieczysław Darowski, późniejszy oficer w powstaniu listopadowym [...]. Krakowski 'plagiat' Wallenroda był zupełnym naśladownictwem wydania petersburskiego [...]. Książkę wydano bardzo starannie, a ponadto zaopatrzono w portret autora według litografii sprzedawanej w Warszawie; jest to pierwszy portret Mickiewicza dodany do książki z jego utworami. Krakowska edycja Wallenroda (wydali: Henryk Bogusz i Mieczysław Darowski, [...]) jest niezwykłą rzadkością; dotyczy to zwłaszcza egzemplarzy z rysunkami i portretem, gdyż odbito ich tylko sto" (Syga 49-56).
2.400.–
Sprzedano za: 8.500.–
1040.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2. Paryż 1834. Wydanie Alexandra Jełowickiego z popiersiem autora. 16d, s. 253, [2], tabl. 1; 300, [3]. razem opr. pł. z epoki.
Okł. lekko otarte, miejscami zabrązowienia papieru, podklejone naddarcie jednej karty. Egzemplarz z księgozbioru Emila Zegadłowicza (na przedniej wyklejce jego podpis własn.). Pierwsze wydanie i zarazem pierwodruk jednego z najważniejszych utworów naszej literatury. Na tablicy portret Adama Mickiewicza w stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego wg medalionu Pierre'a-Jeana Dawida d'Angers. Na s. 205 t. 2 niewielki drzeworytowy portret Napoleona.
5.000.–
Sprzedano za: 17.000.–
1041.
MICKIEWICZ Adam – Pisma ... na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 4. Paryż 1844. Druk. Bourgogne et Martinet. 16d, s. XVI, 308, [2]. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł. i krawędzi grzbietu, miejscami nieliczne zażółcenia papieru, stan dobry. Wydanie E. Januszkiewicza; ostatnie wydanie zbiorowe za życia autora (tzw. wydanie profesorskie), które ustaliło ostateczną wersję większości utworów Mickiewicza. Całość składała się z czterech tomów. Ten, ostatni, zaw. tłumaczenia (m.in. "Giaura", fragment "Romea i Julii", wiersze Goethego i Schillera, "Przypomnienie" Puszkina) oraz utwory prozą (m.in. "O krytykach i recenzentach warszawskich", "Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego").
980.–
1042.
MICKIEWICZ Adam – Wiersz do matki Polki. Przełożył z polskiego na francuski i niemiecki język R. M. K. [krypt. wdawcy]. Na korzyść internowanych. Tarnopol 1864. Nakł. Rafała Mora Korytowskiego. Druk. J. Pawłowskiego. 8, s. [2], 8
[oraz] tenże - Wiersz do matki Polki. Przełożył z polskiego na francuzki i niemiecki język R. M. K. Na korzyść rannych. Lwów 1864. Nakł. Rafała Mora Korytowskiego. Druk. J. Winiarza. 8, s. 8. razem zbrosz. wt.
Pionowe załamanie bloku, zabrązowienia pierwszej publikacji, podklejony ubytek górnego marginesu karty tyt. publikacji drugiej. Dwie razem zbroszurowane edycje wiersza Mickiewicza z tłumaczeniami na francuski i niemiecki.
140.–
Sprzedano za: 320.–
1043.
MICKIEWICZ Adam – Żywila. Powiastka z dziejów litewskich. Odszukana i wydana z tłómaczeniem francuzkiem przez Władysława Mickiewicza. Ozdobiona ryciną. Paryż 1866. Księg. Luxemburgska. 16d, s. 31, tabl. 1 [akwaforta B. Zaleskiego]. opr. późn. bibliot. ppł.
Banach 658. Miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Piecz. Karta tyt. również po francusku. Tekst równoległy polski i francuski. Wyd. I samoistne.
140.–
1044.
[MICKIEWICZ Adam]. PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umieiętności. Warszawa. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 16d. brosz.
R. 5, t. 13: I-IV 1819. s. 126.
Czas. BJ 6, 297. Przednia okł. obca. Egz. nieobcięty i częściowo nierozcięty. Na s. 71-107 pierwodruk obszernego artykułu Adama Mickiewicza "Uwagi nad Jagiellonidą Dyzmasa Bończy Tomaszewskiego, drukowaną w Berdyczowie r. 1818". Tekst artykułu młody Mickiewicz przesłał Lelewelowi z prośbą o pomoc w publikacji, o ile uzna go za wystarczająco interesujący. Lelewel spełnił prośbę swego byłego ucznia i "Uwagi nad Jagiellonidą" ukazały się w pierwszym zeszycie z 1819. Trzeci drukowany tekst Mickiewicza.
800.–
1045.
[NIEMCEWICZ Julian Ursyn] – Giermkowie krola Jana. Komedya w jednym akcie z pieśniami, naśladowana z Francuzkiego i z odmianami do Teatru Narodowego przystosowana przez J. U. N. [krypt.]. Reprezentowana pierwszy raz w miesiącu grudniu na Teatrze Warszawskim. Warszawa 1808. B. w. 16d, s. 62. brosz. wt.
Stan dobry. Utwór gloryfikujący osobę ostatniego wielkiego króla Jana III Sobieskiego został  wystawiony w Warszawie 23 grudnia 1808. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
1046.
NIKOROWICZ Ignacy – Krwią i łzami. Powieść z zarania nowego szczęścia Ojczyzny. B. m. 1922. Nakł. Bibliot. "Emigranta Pol.". 8, s. 108. [1]. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami i podklejony, okł. otarte, krawędzie okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście wg rysunków Jósefa Ryngiela. Wydali Roman Hernicz i Adam Hampel. Powieść I. Nikorowicza (1866-1951) - dramaturga, powieściopisarza, publicysty pochodzenia ormiańskiego. Zaw. m.in. rozdziały: Farma Pługa, Spotkanie, W gospodzie "Zielonego Jack'a", Chata polska wśród preryi, W okopach, Szturm, Zemsta, W ambulatorium, Po bitwie, Po zwycięstwie, W zaraniu nowego szczęścia Ojczyzny.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1047.
NORWID Cyprian Kamil – Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Przez autora Pieśni społecznej czterech stron [pseud.]. Paryż 1851. Nakł. autora. Druk. L. Martinet. 8, s. 56. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Egzemplarz z księgozbioru Emila Zegadłowicza z jego ekslibrisem (autorstwa Ludwika Misky'ego). Dublet biblioteki Ossolineum we Lwowie (skasowana piecz. - "Wtórot"). Nazwisko autora uwidocznione po tekście. Wyd. I. Tekst powstał prawdopodobnie w l. 1848-1849. Został opracowany przez autora w końcu 1850 i wydany drukiem w początkach lutego roku następnego w nakładzie 300 egz., nakładem generałowej Marii Dziekońskiej, staraniem jej córki Laury Czosnowskiej. Zaw.: wiersz wstępny (inc.: Tobie - Umarły, te poświęcam pieśni...), Wstęp (wierszem) (inc.: Więc pożegnałem was...), Do czytelnika, Bogumił - dialog, w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki, jako forma, Wiesław - dialog, w którym jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu, jako treść, Epilog. "Utwór miał przynieść społeczeństwu polskiemu nowe pojmowanie sztuki narodowej, traktowanej przez poetę jako podstawowy czynnik odrodzenia społecznego i narodowego. [...] pozostawał w wyraźnym związku ze sporem o rację istnienia i kierunki rozwoju sztuki narodowej, toczącym się w Polsce i na emigracji 1840-60. Poematem swoim opowiadał się Norwid za możliwością i potrzebą rozwoju narodowej sztuki plastycznej; rozszerzał przyjęte wówczas pojmowanie sztuki o sztukę użytkową, a równocześnie wykazywał życiodajne źródło sztuki - sztukę ludową, która w muzyce (przez Chopina) i w literaturze (przez poezję romantyczną) została podniesiona do rangi ogólnonarodowej [...]. 'Promethidion' zawiera szereg poglądów nowych w polskim piśmiennictwie [...]. Poemat był pierwszym z większych utworów Norwida, które zadecydowały o jego późniejszym znaczeniu jako poety-prekursora i myśliciela. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się w dobie Młodej Polski i w 20-leciu międzywojennym; do zawartych w nim koncepcji nawiązywali m.in. S. Witkiewicz i S. Brzozowski" (LPPE). Pierwodruk jednego z najważniejszych tekstów w naszym piśmiennictwie. Rzadkie.
6.000.–
Sprzedano za: 10.500.–
NORWID Cypryan – Pisma zebrane. Wydał Zenon Przesmycki. Warszawa-Kraków. J. Mortkowicz. 16d. opr. pł. z epoki, obcięcie barwione.
Stan dobry. Trzy części zbiorowej - nieukończonej - edycji dzieł Cypriana Kamila Norwida opracowanej przez Z. Przesmyckiego; ukazały się tomy: A, C, E i F. Na tablicach faksymile rękopisów poety i reprodukcje jego rysunków i rycin. Karty tytułowe i inicjały projektował Adam Półtawski.
1048.
T. A, cz. 2: Krąg "Quidam". 1912. s. 493-1110, tabl. 10.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł.
150.–
Sprzedano za: 160.–
1049.
T. C: Pism dramatycznych ... dział pierwszy. 1911 [właśc. 1912]. s. III, [5], 468, [2], VI, tabl. 14.
150.–
Sprzedano za: 150.–
1050.
T. E: Pism prozą ... dział pierwszy obejmujący legendy i nowele. 1911. s. III, [5], 330, tabl. 14.
150.–
Sprzedano za: 170.–
1051.
PNIEWSKI Władysław – Język polski w dawnych szkołach gdańskich. Gdański 1938. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. 8, s. VIII, 240. brosz. Studia Gdańskie, [t.] 2.
Ostatnia strona pożółkła, stan dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Na końcu zestawienia bibliograficzne gdańskich podręczników do nauki języka polskiego.
80.–
1052.
POPE Alexander – Wiersz o człowieku. Z angielskiego przełożony przez L[udwika] Kamińskiego. Warszawa 1816. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 8, s. [8], 54, [2], tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Grzbiet uszkodzony, otarcia krawędzi okł., miejscami zażółcenia i zaplamienia kart. Podpis własn. Na tablicy scena alegoryczna "samego Pana Pope", ukazująca "próżność chwały ludzkiey w fałszywych ubieganiach się za szczęściem". .
220.–
1053.
POTOCKI Stanisław – O wymowie i stylu. T. 4. Warszawa 1815. Nakł. Zawadzkiego i Węckiego. 16d, s. [4], 16, 571, [5]. brosz.
Blok nadpęknięty, stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Piecz. "Lubostroń" - biblioteki hr. Skórzewskich ("Doborowa liczna książnica w stare druki zasobna z manuskryptami" (E. Chwalewik "Zbiory polskie", War.-Kr. 1926, t. 1, s. 364)). Ostatni tom dzieła S. Potockiego, stanowiącego "jeden z pierwszych zarysów dziejów literatury [polskiej]" (PSB). Na końcu errata do wszystkich czterech tomów.
360.–
1054.
PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. Warszawa [1906]. Nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16d podł., s. [2], 156, [2], tabl. 4. opr. wsp. pł. z szyldzikiem z zach. fragmentem okł. brosz., obcięcie barwione.
Karta tyt. lekko uszkodzona, stan dobry. Duże fragmenty okł. brosz. wklejone na początku i na odwrocie karty przedtyt. Ekslibris Zbigniewa Krupczyńskiego i wpis na przedniej wyklejce: "Egzemplarz z księgozbioru Stefana Zwolińskiego". Ilustracje Stanisława Sawiczewskiego. Zaw.: Przedmowa, Bajeczny świat Tatr, Janosik, Zbójnicy, Pieśni zbójeckie, Pojęcia religijne dawnych Górali, Skarby zaklęte. Książka, "która stać się miała pierwszą 'mitologią Tatr'" (J. Kolbuszewski "Tatry w literaturze polskiej 1805-1939". Kr. 1982, s. 312).
160.–
Sprzedano za: 160.–
1055.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Kartki z Węgier. Warszawa 1953. Czytelnik. 16d, s. 89, [3]. brosz.
Okł. i grzbiet nieco otarte, drobne zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Pierwsze wydanie zbioru reportaży Różewicza z Węgier. Zaw. m.in.: Kartka z życiorysu, Barwy Budapesztu, Pomnik dla oszukanych, Godzina języka węgierskiego, Najpiękniejsza węgierska puszta.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1056.
[RZEWUSKI Henryk] – Pamiątki starego szlachcica litewskiego. Wilno 1844. T. Glücksberg. 8, s. LVI, 253, [2]. opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia okł. i grzbietu, miejscami zaplamienia wewnątrz. Piecz., zapiski inwentarzowe. Obca dedykacja. Fragment "Pamiątek JPana Seweryna Soplicy" "przerobiony dla cenzury" ("Nowy Korbut", t. 9, s. 109). W roku następnym ukazał się t. 2, którego tu brak. Ten tom zaw. m.in.: Pan Ogiński, Rejten, Xiądz Marek, Xiąże Radziwiłł Panie Kochanku, Trybunał lubelski, Ożenienie.
480.–
1057.
SAINT-EXUPÉRY Antoni de – Nocny lot. Przedmowa A. Gide'a. Przekład autoryzowany M. Czapskiej i St. Stempowskiego. Warszawa 1933. Gebethner i Wolff. 16d, s. 164. brosz.
VG 19. Okł. lekko otarte, stan dobry. Okładka Tadeusza Piotrowskiego. Pierwsze polskie wydanie.
140.–
Sprzedano za: 380.–
1058.
SAMOZWANIEC Magdalena – Dodatek nadzwyczajny. Kartki z pamiętnika młodej mężatki. Warszawa [1926]. E. Wende i Ska. 16d, s. 44, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. I.
80.–
Sprzedano za: 210.–
1059.
SAPIŃSKI Stanisław – Garść ziemi obcej. Kraków 1927. Druk. "Głosu Narodu". 16d, s. 343, [5]. opr. pł. zdob. z epoki, górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Okleina z surowego płótna z barwną krajką. Wydanie na prawach rękopisu. Zaw.: Drogą łamaną na przełęcz, W dolinie rzeki Isargo, Nad zatoką Tiguljusza, Na grobie Biedaczka z Asyżu, Epilog, Porto Fino.
120.–
1060.
SCRIBE [Eugène] – Szpital wariatów, opera w jednym akcie, z francuskiego P. ... Muzyka i przekład Andrzeia Listowskiego. Wilno 1832. Druk. A. Marcinkowskiego. 16d, s. [6], 52, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan bardzo dobry. Piecz.
480.–
Sprzedano za: 850.–
1061.
SEELIGER E[wald] G[erhard] – Błękitna flota. Kraków 1909. Gebethner i Wolff. 16d, s. 365. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Zaplamienie karty tyt. (rozmyta obca dedykacja), poza tym stan dobry. Piecz. na okł. brosz., podtyt.: "Powieść z niedalekiej przyszłości". Na okł. brosz. litografowana scena bitwy morskiej z tonącymi okrętami i unoszącymi się powyżej aparatami powietrznymi. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 212.–
1062.
SIENKIEWICZ Henryk – Bez dogmatu. Powieść w trzech tomach. T. 1-3. Warszawa 1891. Nakł. "Słowa". 16d, s. [4], 320; [4], 356; [4], 355. opr. pł. tłocz. z epoki.
Okł. lekko otarte, bloki nieco wygięte, grzbiet t. 3 jednostronnie nadpęknięty. Piecz. Oprawa Józefa Tillingera ze Lwowa (ślepy tłok na tylnej okł. t. 1) zapewne dla Księgarni Polskiej we Lwowie (nazwa księgarni, a także nazwisko autora, tytuł i numer tomu, złocone na grzbietach). Pierwsze wydanie powieści Sienkiewicza, jednej z niewielu obyczajowych w jego dorobku pisarskim. J. Krzyżanowski w "Henryk Sienkiewicz. Kalendarium życia i twórczości" pisze, że książkę wydano w nakładzie 3.000 egz. Zestawienie bibliograficzne dołączone do "Dzieł" (War. 1953) podaje więcej szczegółów: "Wyd. w 3000 egz.; części ich mają napis na karcie tytułowej: 'Pierwszy tysiąc', 'Drugi tysiąc', 'Trzeci tysiąc'". Prezentowany egz. zaopatrzono w nadruk "Piąty tysiąc", co wskazuje, że nakład znacznie przekroczył 3.000 egz.
400.–
1063.
SIENKIEWICZ Henryk – Krzyżacy. Powieść. Z przyzwoleniem autora dla ludu przerobił B. M. T. 1-6. Chicago, Ill. 1898-1900. Druk. J. F. Smulskiego i Sp. (t. 1, 3-6), Druk Gazety Katolickiej (t. 2). 16d, s. 326; 272; 241; 182; 171; 116. razem opr. w 2 wol. psk. z epoki.
Drobne zaplamienia okł., stan dobry.
Krzyżacy - powieść historyczna H. Sienkiewicza napisana w l. 1896-1900, jeden z najbardziej znanych jego utworów epickich, zekranizowany przez A. Forda w 1960. Powieść ukazywała się po raz pierwszy w odcinkach na łamach "Tygodnika Illustrowanego" od I 1897 do V 1900 i była przedrukowywana wielokrotnie na łamach innych pism krajowych i zagranicznych. Publikowano także na bieżąco skróty i opracowania dostępnego tekstu w formie książkowej. Całość po raz pierwszy została wydana osobno w czterech tomach w Warszawie w 1900 przez Gebethnera i Wolffa. Bibliografia "Nowy Korbut" odnotowuje następne całościowe wydanie w sześciu tomach, opublikowane w Chicago przez Smulskiego. Prezentowany tu egzemplarz zawiera dwa pierwsze tomy "w przeróbce dla ludu" dokonanym przez B. M. (zapewne Bernarda Milskiego) wydane w Chicago w 1898 i 1899 (NK 17-3, s. 159) oraz cztery kolejne - z zachowaniem ciągłości fabularnej - wydane tamże w l. 1899-1900 (NK 17-3, s. 157). Nieczęste!
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
1064.
SŁOWACKI Juljusz – Balladyna. Tragedija w 5 aktach. Paryż 1839. W Księgarni i Drukarni Polskiej. 16d, s. VIII, [2], 212
[oraz] tenże - Lilla Weneda. Tragedija w 5 aktach. Paryż 1840. W Księgarni i Drukarni J. Marylskiego. 16d, s. XV, [1], 174, [1]. razem opr. nieco późn. psk.
Otarcia narożników okł., brak przedniej wyklejki i karty przedtyt. "Balladyny", miejscami zaplamienia, załamania krawędzi kart, niewielkie ślady zawilgocenia. Zapiski na przedniej wyklejce. Pierwodruki dwóch ważnych dla twórczości Słowackiego utworów. Tekst "Balladyny" poprzedzony jest drukowaną na sześciu stronach dedykacją autora dla Z. Krasińskiego - "poety ruin". Zapowiadając ukazanie się drugiego przezentowanego tu utworu "Tygodnik Literacki" pisał: "P. J. Słowackiego tragedia Lilla Weneda wyjdzie wkrótce w druku. Jest ona (jak nam jeden z szanownych literatów [Michał Czajkowski] donosi), równie jak i pierwsze płody tego autora, mało zrozumiała dla czytającego" (cyt. za "Kalendarium życia i twórczości J. Słowackiego", Wr. 1960, s. 353).
3.200.–
Sprzedano za: 6.000.–
1065.
SŁOWACKI Juljusz – Piękne rodzinne miasto Juljusza Słowackiego, z listów i poezji wybór. Wybór Emilja Kornaszewska. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. Wyd. II uzupełnione. Krzemieniec 1939. Druk. Artystyczna "Grafika", Wilno. 16, s. 89, [2]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Na przedniej okł. złoc. faksymile podpisu Słowackiego. Wybór fragmentów pism poety odnoszących się do jego rodzinnego Krzemieńca.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1066.
[SUFFCZYŃSKI Kajetan] – Rodzina konfederatów. I. Pan starosta warecki. II. Pan marszałek łomżyński. Obrazki historyczne przez K. S. Bodzantowicza [pseud.]. Lwów 1869. K. Wild. 8, s. VI, [2], 86, [2], 375. opr. ppł.z  epoki.
Otarcia krawędzi okł., niewielkie ubytki papieru okleinowego, miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz. Dotyczy Józefa i Kazimierza Pułaskich.
120.–
1067.
SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilja – Zarys piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich. Działdowo 1935. Muzeum Mazurskie. 8, s. 42, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł brosz.
Stan dobry. Piecz. Naklejka poznańskiej introligatorni przy ul. Grobla 19.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1068.
SZCZEPAŃSKI Jan Julian – Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez ... T. 2: Wybór pism różnych autorów. Lwów 1827. Wyciśnięto u Piotra Pillera. 8, s. 171, [3]. brosz.
Ubytki i uszkodzenia grzbietu i okł., ślady kornika w grzbiecie, okł. nieco zaplamione i podklejone, nieliczne marginalia ołówkiem. Egz. nieobcięty. Druga część sześciotomowego cyklu antologii poetyckich wydawanego w l. 1827-1828 przez J. J. Szczepańskiego. Na końcu prezentowanego tu tomu umieszczono "Pożegnanie Chile-Harolda (Z L[orda] Byrona)" Adama Mickiewicza (pierwodruk ukazał się nieco wcześniej).
180.–
Sprzedano za: 280.–
1069.
SZCZEPAŃSKI Jan Julian – Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez ... T. 6: Wybór przekładów i naśladowań różnych autorów. Lwów 1828. Wyciśnięto u Piotra Pillera. 8, s. 167, [9]. brosz.
Ubytki grzbietu i okł., okł. zaplamione i nieco podklejone, niewielkie ślady wilgoci wewnątrz. Egz. nieobcięty. Na okł. i stronie tyt. zatarty numer tomu. Szósta część sześciotomowego cyklu antologii poetyckich wydawanego w l. 1827-1828 przez J. J. Szczepańskiego.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1070.
ŚWIĄTKOWSKI Stanisław – Novyj rossijsko-polskij bukvar. Nowy rossyysko-polski elementarz, ułożony przez ... Teraz na nowo przedrukowany, z dodaniem przy końcu małego Słowniczka. Vilna 1837. V Tipografii Manesa Romma. 16d, s. 56. brosz.
Pilarczyk 1697. Grzbiet oklejony papierem, niewielkie zaplamienie przedniej okł., egz. nieco obcięty. Piecz. Rzadkie.
480.–
Sprzedano za: 850.–
1071.
TIMMERMANS Rudolf – Lwy Alkazaru. Opis bohaterskich zmagań obrońców toledańskiej twierdzy. Katowice 1937. Księgarnia i Drukarnia Katolicka. 8, s. 152, tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Piecz., podpis własn. Opowieść o walkach toczonych podczas wojny domowej w Hiszpanii.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1072.
TISCHNER Józef – Etyka solidarności. Kraków 1981. Znak. 16d, s. 104, [4]. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Wyd. I. Odręczna dedykacja autora z 1984.
J. Tischner (1931-2000) - kapłan, filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, związany z Podhalem (kapelan Związku Podhalan), nieformalny kapelan "Solidarności".
120.–
Sprzedano za: 120.–
1073.
TISCHNER Józef – Spowiedź rewolucjonisty. Czytając "Fenomenologię ducha" Hegla. Kraków 1993. Znak. 16d, s. 234, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Na tylnej okł. piecz.: "Pamiątka Koronacji Obrazu Matki Boskiej Łaskawej Księżnej Wieliczki".
100.–
Sprzedano za: 100.–
1074.
TRIPPLIN [Teodor] – Dwa duchy. Powieść Dra Tripplina. T. 1-2. Żytomierz 1860. Druk. A. Kwiatkowskiego i Komp. 16d, s. 189, [2]; 153, [1]. opr. ppł. z epoki.
Opr. otarte, ślady wilgoci i zabrązowień papieru wewnątrz. Liczne piecz. własn. oraz piecz.: "M. H. Szeinfeld Introligator w Sieradzu". T. 1 zaw. prolog "Trzy miłości" i rozdziały: Płaszczyzna, Góry, Przemiana, Popis publiczny, Kraków, Sny, Fiametta, Polowanie na kaczki, Rywal, Plany na przyszłość. T. 2 rozdziały: Walka z losem. Młody urzędnik, Nieprzewidziana burza, Przyjacielska trójka, Lazaret, Szpital, Aż do końca, Dzieje lat czternastu, Młoda uczenica, Panna Adela, Zawód oraz List Doktora Gilberta do Bronisława, Dwa duchy i epilog.  Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 240.–
1075.
TUROWICZ Jerzy – Kościół nie jest łodzią podwodną. (Wybór publicystyki z lat 1964-1987). Wybór i redakcja Józefa Hennelowa. Kraków 1990. Znak. 16d, s. 418, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.
J. Turowicz (1999) - dziennikarz, publicysta, wieloletni redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" (za wyjątkiem l. 1953-1956), działacz ruchu soborowego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1076.
TURSKI J[an] K[anty] – Ostatnia wola. Powieść z życia ludu górskiego. Poznań 1887. Czcionkami i w komisie Wojciecha Simona. 16d, s. 61, [3]. opr. wsp. pł.
Lewa krawędź karty tyt. nieco nadkruszona, papier zażółcony, stan ogólny dobry. Piecz. własn. Wyd. II. Powieść J. K. Turskiego (1832-1870) - poety, pisarz, dramaturga zafascynowanego Tatrami.
100.–
Sprzedano za: 170.–
1077.
VOLTAIRE [Arouet Franciszek Maria] – Meropa. Tragedya w piąciu aktach. Z francuzkiego tłumaczona przez Jana Drozdowskiego. Warszawa 1803. Druk. Tomasz Le Brun, sukcessora P. Dufour. 16d, s. 79. brosz.
Okł. zaplamione, drobne zaplamienia wewnątrz., otarcia dolnego marginesu karty tyt. (ślad po piecz.?). Podpis własn.
800.–
1078.
WAJDA Andrzej – Podwójne spojrzenie. Warszawa 1998. Prószyński i S-ka. 8, s. 95, [1], tabl. 8. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Julii Hartwig (niewymienionej tu z nazwiska).
100.–
Sprzedano za: 180.–
1079.
WAŃKOWICZ Melchior – Polacy i Ameryka. [Londyn] 1954. Oficyna Poetów i Malarzy na Emigracji w Anglii. 16d, s. 181, [1]. brosz., obw.
Polonica 17915. Stan dobry. Na obw. podtytuł "Odpowiedź Sharpowi, zdemaskowanie lattimoriady zachodniej". Odręczna dedykacja autora.
120.–
Sprzedano za: 200.–
1080.
WITWICKI Stefan – Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. Lipsk 1866. F. A. Brockhaus. 16d, s. X, [2], 232; IX, [3], 249. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 38-39.
Miejscami zażółcenia papieru, część kart zabrązowiona. Oprawa bordowa bez zdobień.
120.–
1081.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Paryż 1892-Kraków 1897. Kraków [1898]. Nakł. autora. 16d, s. 90. opr. wsp. pł.
Karta tyt. nieco zakurzona, zaplamienia kilku kart. Układ typograficzny i ilustracje autora. Debiut książkowy Stanisława Wyspiańskiego. Książka opuściła drukarnię w ostatnich dniach III 1898. Z komentarza redakcyjnego M. Stokowej do "Dzieł zebranych" (Kr. 1967, t. 15, vol. 1, s. 4): "Podwójne daty wskazują miejsce i czas powstania utworu, który - jak świadczy nota autorska na s. 90 - w tej pierwszej wersji ukończony został 9 września 1897 [...]. Na karcie tytułowej: kwiat ostu w technice cynkograficznej, na s. 55 winieta roślinna, na s. 57 - rys. stylizowanych kwiatów lnicy pospolitej. Wszystkie rys. sygn. SW".
360.–
Sprzedano za: 850.–
1082.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1901. Nakł. autora. 8, s. 229. opr. ppł. z epoki.
Ostatnia strona wyraźnie zabrązowiona, drobne zaplamienia, stan dobry. Wyd. II jednego z najbardziej znaczących utworów w naszym piśmiennictwie, "należącego do najważniejszych w procesie kształtowania się zarówno literatury i teatru w Polsce, jak w ogólniejszym znaczeniu - polskiej świadomości narodowej w XX w." (LPPE). Na końcu obsada przedstawienia krakowskiego i lwowskiego.
280.–
Sprzedano za: 400.–
1083.
ZACHARJASIEWICZ Jan – Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach. Lipsk 1867. F. A. Brockhaus. 16d, s. [8], 341. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 49.
Okł. nieco otarte, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1084.
ZALESKI Hilary Leonowicz – Mieczysław, xiążę polski. Trajedja oryginalna w pięciu aktach wierszem. Z przydaniem rozmaitych poezyi i pism niewiązaną mową. Poznań 1842. W. Stefański. 16d, s. XXVI, [2], 183, [3]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Nieznaczne otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Odręczne numery inwentarzowe. Wśród dodanych wierszy: Do potomka Lubomirskich, Pod wizerunkiem Napoleona, Do Karola Kaczkowskiego doktora medycyny, Tytków.
80.–
1085.
ZBIÓR piosnek rozmaitych wraz z krakowiakiem po ś.p. Xięciu Józefie Poniatowskim i pieniem żałobnym, pogrzebowym tegoż Xięcia. [Warszawa] 1823. 8, s. 16 [jest mylnie 14]. brosz. wt.
Pierwsza karta wyraźnie otarta, z ubytkiem marginesu. Nieczęste.
180.–
1086.
ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Warszawa 1908. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pracowników Księgarskich. 8, s. 217. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Józefa Weyssenhoffa. Na odwrocie strony tyt. wklejona marka ochronna proj. Edwarda Okunia z odręcznym numerem (11) i inicjałem S. Ż. ręką S. Żeromskiego. Ekslibris J. Weyssenhoffa. W kilku miejscach podkreślenia i zapiski ołówkiem. Wyd. I.
1.200.–
1087.
[ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Słowo o Bandosie. Wyd. II. Kraków 1913. Nakł. autora. 19,7x15 cm, s. 27. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Ślady kornika w grzbiecie, drobne zaplamienia wewnątrz. Odręczna dedykacja autora (dla Jana?) z datą 3 V 1913. Podpis własn., ekslibris. Na tylnej wyklejce odręczna notatka ołówkiem: "Nakład 200 egz. Nakładem autora i jego korektą osobistą [...]".
980.–
Sprzedano za: 980.–