Z księgozbioru Jarosława Dolińskiego

Jarosław Doliński (1881-1971)
inżynier chemik, profesor nauk technicznych; absolwent Politechniki Lwowskiej, wieloletni pracownik i wicedyrektor (1935-1952) krakowskiej Gazowni Miejskiej, redaktor „Czasopisma Krakowskiego Towarzystwa Technicznego” i periodyku „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, twórca i kierownik Centralnego Laboratorium Gazownictwa, autor wielu prac naukowych i popularyzatorskich; numizmatyk (swój bogaty zbiór przekazał Katedrze Historii UJ), bibliofil niezwykle czynny w międzywojennym Towarzystwie Miłośników Książki, kawaler Orderu Białego Kruka i członek kapituły tego odznaczenia. Gromadzony przez dziesięciolecia księgozbiór zawierał m.in. pierwsze wydania arcydzieł literatury polskiej XIX w., rzadkie edycje najważniejszych utworów literackich tego okresu, pamiętniki polskie XIX w., książki ilustrowane. Zlecał fachową konserwację uszkodzonych egzemplarzy, zamawiał kosztowne oprawy wykorzystując niekiedy unikatowe materiały, jak np. fragmenty wawelskich kurdybanów.
661.
BARTOSZEWICZ Kazimierz – Księgi humoru polskiego. Zebrał, ułożył i objaśnił ... Wydanie ozdobione portretami i autografami humorystów i satyryków polskich. T. 1-4. Petersburg 1897. Księg. K. Grendyszyńskiego. 16d, s. [4], 339; 336; 332; 335. opr. późn. ppł. w 2 wol.
Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Komplet. Ilustracje w tekście. Na grzbietach złoc. nazwisko autora antologii i jej tytuł. Oprawa zapewne międzywojenna.
320.–
Sprzedano za: 750.–
662.
BIELOWSKI August – Antoni Malczewski, jego żywot i pisma ozdobione popiersiem. Wydał ... Lwów-Stanisławów-Tarnów 1843. Nakł. J. Milikowskiego. 16d, s. 165, [8], portret 1. opr. nieco późn. pł. złoc.
Banach 327. Brak portretu Malczewskiego - dołączono wsp. kopię. Większe i mniejsze ubytki fragmentów marginesów czterdziestu pierwszych stron uzupełnione przez introligatora, papier miejscami lekko zabrązowiony, stan ogólny dobry. Podpis własn. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na grzbiecie i licu opr. wyzłoc: "Antoni Malczewski Maria". Tom zawiera: Przedmowę, Żywot Antoniego Malczewskiego, tekst "Marii", Przypisy i objaśnienia, Dokumenta mające związek z osnową Marii, Drobne pisma Antoniego Malczewskiego (opisana wyprawa na Mont Blanc, którą Malczewski odbył w 1818 r.), Powiastki (Infigenia, Atenais, Podróż), Wiersze (Do Julii, Do Piotra i Pawła), Sprostowanie myłek. August Bielowski jako pierwszy opublikował dokumenty sugerujące, że treść Marii wiąże się ze zbrodnią popełnioną 13 II 1771 r. na Gertrudzie Komorowskiej, pierwszej żonie Szczęsnego Potockiego. Są to zamieszczone w tym tomie: intercyza ślubna Szczęsnego Potockiego i Gertrudy Komorowskiej spisana 18 XI 1770 oraz manifest ojca Gertrudy Jakuba Komorowskiego z 28 VIII 1773 r. przeciwko Potockim, opisujący okoliczności zawarcia ślubu, napaści w nocy na jego dom przez ludzi ojca Szczęsnego Potockiego oraz porwanie jego córki.
180.–
Sprzedano za: 420.–
663.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. Kraków 1933. PAU. 8, s. [2], 260. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Ogólne wiadomości o przysłowiach, Paremjografja polska, Komizm, Gra słów, Schematy przysłowiowe, Związek przysłowi z życiem, Obrzędy rodzinne, Przepowiednie pogody, Polskie grupy etniczne, Drobna szlachta, Obce ludy, Przysłowiowe cytaty z autorów, Przysłowia biblijne.
120.–
Sprzedano za: 140.–
664.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de ... Paris 1839-1841. Au Bureau Central. 4, s. [4], 472, tabl. 43, mapa rozkł. 1. opr. psk. z epoki.
Banach 309 (wyd. II z 1842). Grzbiet lekko zaplamiony, załamanie jednej karty, miejscami charakterystyczne zażółcenia papieru, stan dobry. Egzemplarz kompletny, z pełnym zestawem rycin. Podpis własn. A. Guzowskiego, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego, notatka tego ostatniego na przedniej wyklejce. Tom uzupełniający trzytomową edycję "La Pologne" (przez Banacha uważany za tom 4). Koncentruje się na historii najnowszej Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do okresu napoleońskiego i lat późniejszych. Osobny rozdział poświęcony jest republice krakowskiej w latach 1815-1840. Publikacja zyskała wielką popularność i do roku 1847 miała sześć wydań (ta edycja jest pierwszą). Ryciny ukazują, podobnie jak w wydawnictwie trzytomowym, widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, pomniki, m.in. piękną panoramę Krakowa, Teatr Wielki w Warszawie, wybrzeże Bałtyku, Napoleona oglądającego dom Kopernika w Toruniu, Kościół w Malatyczach, plan bitwy pod Kliszowem, podkolorowaną wydawniczo rozkładaną mapę Polski, portrety księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, Pułaskiego, Kniaziewicza, Jana Henryka Dąbrowskiego i wiele innych. W tekście znajduje się kilka ładnych winiet w drzeworycie.
640.–
Sprzedano za: 640.–
665.
[CHRZANOWSKI Leon] – Chwila teraźniejsza i posłannictwo Polski. Przez L. C. [krypt.]. Paryż 1846. Druk. i Litografia Maulde i Renou. 8, s. [2], 18. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwsza praca L. Chrzanowskiego (1828-1899) - polityka, publicysty i historyka, redaktora "Czasu", utrzymującego bliskie stosunki z Goszczyńskim, Mickiewiczem, Towiańskim.
80.–
Sprzedano za: 180.–
666.
[Chrzanowski Leon] – Dźwięki méj duszy przez L. C. [krypt.]. Paryż 1847. Drukarnia i Litografia Maulde i Renou. 16d, s. 63. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Nazwisko autora uwidocznione na przedniej okł. brosz. Tom poezji Leona Wojciecha Chrzanowskiego (1828-1899) – historyka, publicysty, polityka i literata z Krakowa.
320.–
Sprzedano za: 320.–
667.
CHWALEWIK Edward – Losy zbiorów polskich w rosyjskiej Bibliotece Publicznej w Leningradzie. Warszawa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. 8, s. 43, [5]. brosz. Odb. ze "Zbiorów polskich".
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wydano 450 egz., ten nr 258.
48.–
Sprzedano za: 48.–
668.
[CIAMPI Sebastian] – Flosculi historia Polonae sparsi Pulaviis inter concelebrantes idus Augusti A. MDCCCXXX. Puławy 1830. Typis Bibliothecae Pulaviensis. 8, s. XI, [1], 43. opr. późn. ppł.
Podklejone marginesy pierwszych kilku kart, podklejony ubytek pierwszych trzech kart, papier nieco pożółkły. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. materiały dotyczące historii Polski z XVII i XVIII w.
80.–
669.
[CZARTORYSKA Izabela] – Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wiejskie z dodaniem powieści. Ozdobione 16 rycinami. Wydanie M. Orgelbranda podług I-ej edycyi Warszawskiej. Warszawa 1852. Nakł. wydawcy. 16d, s. [4], IV, 412, [3], tabl. 16, tabela rozkł. 1. opr. późn. skóra, obcięcie barwione.
Banach 446. Ślad zawilgocenia wewnątrz, podklejone przedarcia tabeli rozkł., drobne zaplamienia. Piecz. "Biblioteka hr. Bielińskich", ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Oprawa w ozdobny kurdyban (niesygnowana, wykonana przez Łukasza Kruczkowskiego zapewne w 1940). Tablice odbito w litografii tonowanej; przedstawiają gł. portrety panujących, także pielgrzyma, św. Wojciecha, Jana Kochanowskiego, Jana Tarnowskiego i Stefana Czarnieckiego. Za podstawę posłużyły rysunki wybitnego drzeworytnika W. Smokowskiego, dalekie od tych, do których przyzwyczaił nas Matejko, "przeznaczone dla ludu, i to autentycznego" (Banach, s. 380). .
420.–
Sprzedano za: 680.–
670.
DANTE Alighieri – Boska komedja w przekładzie Edwarda Porębowicza. [T.] 1-3. Warszawa 1904-1909. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16, s. [4], 352, tabl. 1; [4], 354, tabl. 1; [4], 334, tabl. 1. opr. oryg. psk. złoc., obcięcie złoc. [Bibliot. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Niewielkie otarcia krawędzi okł., nieznaczne otarcie jednego szyldzika na grzbiecie, stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego.  T. 1 i 2 - w wyd. II przerobionym. T. 1: Piekło (1904), t. 2: Czyściec (1909), t. 3: Raj (1906).
400.–
Sprzedano za: 400.–
671.
[DZIEKOŃSKI Tomasz] – Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich podług oryginalnych obrazów z Galeryi Wersalskiej. Warszawa 1841. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. [4], 193, [2], tabl. 46. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarta, brak fragmentu przedniej wyklejki, stan ogólny dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Piecz. własn. Na tablicach całopostaciowe portrety marszałków Napoleona odbite w miedziorycie. Zaw. m.in. biografię i portret ks. Józefa Poniatowskiego. Na grzbiecie złoc. tytuł dzieła i monogram M. S.
3.200.–
672.
[ESTREICHER Stanisław, ESTREICHER Tadeusz] – Szopka krakowska. Spisał, objaśnił i oprac. Dr Jan Krupski [pseud.]. Kraków 1904. Druk. "Czasu". 8, s. 128, tabl. 3. opr. ppł. z epoki. Bibliot. Krakowska, [nr 24].
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. wstęp historyczny i teksty jasełek.
70.–
673.
FÉNELON François de – Podróże i przypadki Telemaka syna Ulisesowego. Z dzieł Fenelona na nowo przełożone przez J[gnacego] Stawiarskiego. Ozdobione ośmią kopersztychami i portretem autora. T. 1-2. Wrocław 1810. W. B. Korn. 8, s. XLIV, [2], 338, [2], tabl. 6; [2], 372, [2], tabl. 3. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Banach 31. Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn. (X. Rakowski), piecz. (m.in. N. Zrzelskiego i Wacława Lasockiego), ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Ryciny sygn. na płycie "Sander sc.". Na grzbiecie złoc. czerwone i zielone szyldziki. Na końcu obu tomów "Uwagi krytyczne i historyczne". Na końcu t. 2 "Wiadomość historyczna o życiu i pismach Fenelona" i indeks osobowy do całości.
640.–
Sprzedano za: 1.700.–
674.
[FREDRO Aleksander] – Nieszczęścia nayszczęśliwszego męża. Dziennik. Lwów 1832. Druk. P. Pillera. 16d, s. 120, [1]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Drobne zaplamienia wewnątrz, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wyd. I.
480.–
Sprzedano za: 600.–
675.
FREDRO Alex[ander] – Dożywocie. Komedija w 3 aktach wierszem. Lwów 1838. Księg. Wildta (Eduard Winiarz). 16d, s. 119. opr. wsp. skóra bogato złoc.
Podklejone ubytki karty tyt., zaplamienia kart. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwsze wydanie dramatu Fredry. Egzemplarz z własną historią: na dodatkowej czystej karcie na końcu maszynopisowa notatka treści: "Zależało mi na ładnej oprawie pierwszego wydania 'Dożywocia' A. Fredry. Udałem się do firmy 'Starodruk' w Krakowie i prosiłem dra R. Jahodę o opiekę nad starannym wykonaniem oprawy. Czekałem długo, bardzo długo - zapłaciłem dużo, bardzo dużo (450 zł), ale za to otrzymałem okaz z rażącymi usterkami. Po pierwsze: poprzekładano kartki fantastycznie, a kartę tytułową umieszczono w środku tekstu. Po drugie: w złotym nadruku umieszczono zamiast A-Ą i wyskrobano ogonek, co jest widoczne. Książkę odebrała moja córka bez protestu, bo ufała dumnie noszącej się firmie. Kopię tego listu włączę do książki ku wiecznej rzeczy pamiątce. Kraków d. 13.I 1964 J. Doliński".
2.400.–
676.
GOCZAŁKOWSKA Julia [z Lewickich] – Polska w obrazach przez [...]. Kraków 1862. Druk. "Czasu". 16d, s. 105, tabl. 20. opr. nieco późn. pł. złoc. Osobne odb. z "Wieńca".
Grzbiet lekko odbarwiony, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Podpis własn. na karcie tyt. Na przedniej okładce nadrukowany tytuł: "Opis Krakowa". Opis miasta z elementami przewodnika ozdobiony 20 (dodatkowo wprawionymi), wyraźnie odbitymi litografiami widokowymi Jędrzeja Brydaka z przedstawieniami zabytków Krakowa i okolic pochodzącymi najprawdopodobniej z "Illustrowanego przewodnika po Krakowie i jego okolicach" Władysława Łuszczkiewicza. Ryciny w kolejności: 1. Zamek Krakowski (od wschodu), 2. Kościół Katedralny za zamku w Krakowie, 3. Kościół Katedralny na zamku w Krakowie (od strony południowej), 4. Kościół Panny Maryi i Św. Wojciecha w Krakowie, 5. Kościół Panny Maryi w Krakowie od wschodu, 6. Kościół o.o. Franciszkanów w Krakowie, 7. Kościół sgo Piotra w Krakowie, 8. Kościół na Skałce w Krakowie, 9. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, 10. Kościół Sej Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie, 11. Zamek Krakowski od strony północnej, 12. Sukiennice i wieża ratuszna w Krakowie, 13. Widok z Bramy Floryańskiej w Krakowie, 14. Kollegium Jagiellońskie (Biblioteka) w Krakowie, 15. Ratusz na Kazimierzu w Krakowie, 16. Ogród Botaniczny i Obserwatoryum w Krakowie, 17. Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 18. Ruiny Zamku Tenczyńskiego pod Krakowem, 19. Brama Floryańska od strony plantacyi w Krakowie, 20. Zwierzyniec i Mogiła Kościuszki od Wisły. Rzadkie.
860.–
Sprzedano za: 1.600.–
677.
GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część pierwsza [i] druga. Wadowice 1926. Nakł. i druk Fr. Foltina w Wadowicach. 8, s. 238, tabl. 1; 356, [4]. opr. pperg. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Ratajczak 1057. Stan bardzo dobry. Obca dedykacja (ołówkiem) dla Jarosława Dolińskiego, ekslibris F. Seiferta dla tegoż. Wydano 1.050 egz., ten nr 625 z podpisem Emila Zegadłowicza i Franciszka Foltina. Na tablicy portret Goethego wg akwaforty F. Siedleckiego. Prócz tekstu zawiera reprodukcje 7 zdjęć projektów scenograficznych Zbigniewa Pronaszki oraz 7 fotografii Jana Malarskiego z wystawienia sztuki w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1926 r. W przedstawieniu brali udział wybitni aktorzy m.in. Józef Węgrzyn i Jerzy Leszczyński. Tłumaczenie Zegadłowicza było mocno krytykowane, ale miało i ma swoich zwolenników. Cechuje go dość duże przegadanie i eksperymenty językowe (stylizacja ludowa), ale tłumacz stara się przekazać wszystkie treści oryginału.
Złocone szyldziki na grzbietach, papier okleinowy i wyklejki klajstrowe, kompozycje liternicze umieszczone na nich wykonał Franciszek Seifert w 1932 (sygnowane na tylnych okładkach monogramem artysty). Piękny egzemplarz!
600.–
Sprzedano za: 750.–
678.
[GORECKI Antoni] – Poezyie Litwina. Paryż 1834. Wyd. A. Jełowickiego. 16d, s. VIII, 276. opr. nieco późn. pł. zdob.
Ślad zawilgocenia skrajnych kart w grzbiecie, miejscami zabrązowienia papieru. Zapiski na przedniej wyklejce. Piecz. Władysława Łukaszewicza, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na grzbiecie złoc. tytuł książki, na obu okł. ślepo tłocz. zdobniki florystyczne.
A. Gorecki (1787-1861) - uczestnik wojen napoleońskich, powstaniec 1831, autor wierszy politycznych, ojciec zięcia Adama Mickiewicza. "Poezje" zawierają m.in. wiersze z powstania listopadowego.
240.–
Sprzedano za: 600.–
679.
GRABOWSKI Ambroży – Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku. Poprzedza kronika x. Krzysztofa Zelnera, mansyonarza kościoła Panny Maryi. Tę, oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów wydał ... Kraków 1835. Nakł. J. Czecha. 8, s. [8], 96, [1], tabl. 4. opr. późn. skóra z zach. okł. brosz.
Banach 232. Podklejony ubytek narożnika karty przedtyt., miejscami zażółcenia papieru. Piecz. M. Kowarza ze Lwowa, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na przedniej wyklejce odręczna notatka J. Dolińskiego: "Oprawiona w kurdyban z Wawelu przez p. Łukasza Kruczkowskiego w Krakowie, w lipcu 1940 r.". Pozwala to przypuszczać, że oprawy kurdybanowe innych książek z tego księgozbioru wyszły z warsztatu tego samego introligatora w tym samym czasie. W tekście 4 drzeworyty przedstawiające królów polskich bite z XVI w. klocków, na tablicach miedziorytowe kopie dawnych portretów naszych monarchów. Zaw. m.in.: Koronacya Jana III, Monety i medale w gałce wieży ratusza, Listy starych Polaków i Polek. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 2.000.–
680.
[GRABOWSKI Ambroży, JUSZYŃSKI Hieronim] – Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli apophtegmata, anekdoty, odpowiedzi dowcipne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy i porównania piękne, i t.p. Z rzadkich dzieł i rękopismów oyczystych zebrane. Kraków [1819]. Nakł. Ambr. Grabowskiego. 16d, s. [2], VI, 146. opr. późn. pł.
Drobne zaplamienia, mimo to stan bardzo dobry. Piecz. bibliot. Oborskich, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zbiór ciekawostek z dawnych dzieł zebranych; np. "Kalinowski hetman Kor. mawiał: wolę bóty żołte iak czerwone; bo woienne ptaki, iako iastrzębie, krogulce, orły, żołte nogi maią. Czerwone zaś nogi u wszystkich pieszczonych ptaszków".
300.–
Sprzedano za: 850.–
681.
HOŁOWIŃSKI [Ignacy] – Teka rozmaitości. Wydał X. ... Wilno 1844. Nakł. T. Glücksberga. 8, s. [4], 411, [2], tabl. 1. opr. znacznie późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Podklejony ubytek karty tyt., miejscami niewielkie zażółcenia papieru. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na tablicy litografowany portret Dominiki Hołowińskiej, matki wydawcy. Zaw.: Życie mojej Matki, Opuszczony klasztor i xiądz kapucyn, Wieczór na wsi, O metodzie filozofii, ŚŚ. Perpetua i Felicyta, O św. Teresie i jej dziełach. Na początku odręczna notatka dotycząca autora i informacja, że książkę zakupiono w antykwariacie przy ul. Sławkowskiej w Krakowie w 1961 za 60 zł.
120.–
Sprzedano za: 320.–
682.
JASIEŃSKI Feliks, CYBULSKI Adam Łada – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ... Pięćdziesiąt reprodukcyj najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. Wyd. II. Lwów [po 1904]. Księg. H. Altenberga. 4, k. 51, tabl. 50. opr. skóra z epoki, obcięcie złoc.
Okł. nieco otarte, niewielki ubytek dolnej części grzbietu. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pięćdziesiąt barwnych reprodukcji obrazów zamontowanych na kartonowych podkładach, każdej planszy towarzyszy karta z tekstem objaśniającym. Patrz też poz. 22.
360.–
Sprzedano za: 480.–
683.
JAWORSKI Franciszek. O szarym Lwowie. Z przedmową Ludwika Finkla. Z 18 rycinami. Lwów [1917]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp. 8, s. X, [2], 245, [2], tabl. 12. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. Bibliot. Historyczna Altenberga.
Ostatnie karty podklejone w grzbiecie paskami papieru, poza tym stan dobry. Piecz. (faksymile podpisu), ekslibris J. i H. Dolińskich. Zaw. m.in.: Mistrze i pacykarze, Medycyna cechowa, Plac Solskich, Na drewnianych skrzydłach, Masonerya we Lwowie, Rok 1863. Indeks nazwisk.
140.–
Sprzedano za: 140.–
684.
JEZIORAŃSKI Franciszek – Papier i jego znaczenie. Dąbrowica [1929]. Druk. "Jedność", Kielce. 8, s. 43, [1]. opr. wsp. pł.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Druk na papierze czerpanym z papierni w Dąbrowicy. Zaw. m.in.: Historja papieru, Papier czerpany i jego wyrób, Główne gatunki papierów czerpanych i ich zastosowanie.
60.–
Sprzedano za: 110.–
685.
KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. Paryż. Księg. i Druk. Pol. 16d, s. [14], 115. opr. późn. psk.
Chojnaccy I 707; Gocel kat. 3092. Miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. Ekslibris Jarosława Dolińskiego (proj. F. Seiferta). Część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Zaw. m.in.: Polacy zmarli na pielgrzymstwie w r. 1838, Lista Polaków zamieszkałych w Paryżu (m.in. Mickiewiczowie), Adressa niektórych Polaków zamieszkałych w departamentach Francyi i w celniejszych miastach Anglji, Belgji i Szwajcarji, Adressa Polaków mających zakłady handlowe, fabrykantów, artystów we Francji, Celniejsze książki znajdujące się do przedania w Księgarni Polskiej [...], Wspomnienia siedmiu lat pielgrzymstwa polskiego.
400.–
686.
KAMIŃSKI Jan Nepomucen – Haliczanka czyli zbiór nowszy wierszy ... Lwów 1835. Czcionkami P. Pillera. 16d, s. [4], 118. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu i okł., podklejone naddarcie karty tyt., drobne zaplamienia. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Lunatyk, czyli sześć wieczorów kasztelana, Myśl pod krzyżem, Waryjacyja czasu, Kantata [...] na obchód ozdrowienia [...] Xiążęcia JMci Augusta Longina Lobkowicza, gubernatora królestw Galicyi i Lodomeryi, Przypadek na odpuście, Wiersz na założenie kamienia węgielnego na kościół w Łyscu.
220.–
687.
[KARWICKI Józef Dunin]. Józef Włast [pseud.] – Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów. Kraków 1897. Spółka Wydawnicza Pol. 8, s. VIII, [5]-144. opr. ppł. z epoki.
Gruca 155. Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Ze wstępu: "Słucz jest rzeką czysto wołyńską, bo bierze swój początek w powiecie Starokonstantynowskim [...], prawie na samej granicy galicyjskiej; łączy się z Horyniem w powiecie Rówieńskim [...], tuż u pogranicza litewskiego Polesia".
140.–
688.
[KIRKOR A[dam] H[onory] – Przechadzki po Wilnie i jego okolicach przez Jana ze Śliwina [pseud.]. Wyd. II, poprawne, dopiskami uzupełnione i planem miasta ozdobione. Wilno 1859. Nakł. M. Orgelbranda. 16d, s. XII, 384, plan rozkł. 1. opr. późn. ppł. złoc.
Grzbiet lekko odbarwiony, poza tym stan dobry. Podpis własn., skasowane piecz. bibliot. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na początku spis treści i indeks. Na litografowanym planie data 1862. Rzadkie.
280.–
Sprzedano za: 750.–
689.
KRASICKI [Ignacy] – Myszeidos pieśni X. Z 24 ilustracjami Norblina, z podobizną rękopisu Krasickiego i karty tytułowej edycji pierwszej. Wydał i wstępem opatrzył Wilhelm Bruchnalski. Lwów-Warszawa 1922. Nakł. czasopisma "Ex-libris". 8, s. XLIII, [5], 112, tabl. 11. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Niewielkie otarcia i zarysowania grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskego. Oprawa Roberta Jahody (naklejka na tylnej wyklejce). Wydano 1.000 egz., ten nr 63.
280.–
Sprzedano za: 280.–
690.
[KRASIŃSKI Józef Wawrzyniec] – Rozrywka na długie wieczory czyli zbiór rozmaitych kabałek zwykle patience (pasians) zwanych, przez Wydawcę Piasta [pseud.]. Warszawa 1839. Druk. A. Dietrich. 8, s. 90, [3]. opr. późn. psk. z zach. okł. oryg.
Otarcia okł. brosz., drobne zaplamienia. Podpis własn. Zofii Ossolińskiej (zapewne córki Aleksandra hr. Chodkiewicza, senatora Królestwa Kongresowego i żony ostatniego z Ossolińskich, Wiktora Maksymiliana Józefa), ekslibris J. Dolińskiego (sygn. Zb. J. K.?). Odręczna notatka czerwoną kredką "Muzeum Rudki", dotycząca pałacu Ossolińskich w Rudce w pow. bielskim (biblioteka tam przechowywana uległa zniszczeniu w 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej). Oprawa zapewne międzywojenna. Na przedniej wyklejce odręczny biogram autora książki przepisany z encyklopedii S. Orgelbranda. Opisanie 46 pasjansów, ilustrowane licznymi drzeworytami. Zaw. m.in.: Zgadywania, Sekwens zwykle nazywana Napoleona, Nakrywka, Powszechnie zwane masło, Stary przyjaciel, Ślepa babka, Egoista, Wujaszek. Piramida, Samotnik podwójny, Wietrak inaczej Haldejska. Inny egzemplarz tego tytułu został wystawiony na 1. aukcji Rara Avis (17 X 1992, poz. 79) z ceną wywoławczą 1.000.000 zł, nie znalazł jednak nabywcy. Rzadkie.
300.–
Sprzedano za: 440.–
691.
KROPIŃSKI Ludwik – Rozmaite pisma ..., byłego jenerała wojsk polskich i wielu towarzystw uczonych członka itd. Lwów, Stanisławów i Tarnów 1844. Nakł. J. Milikowskiego. 8, s. [8], 316, [3], tabl. 29, portret autora 1. opr. późn. psk. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Banach 348. Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Tablice w stalorycie, miedziorycie, akwaforcie (K. W. Kielisiński), portret autora w litografii. Tekst w ozdobnej ramce. Zawiera utwory wierszem i dramat "Ludgarda".
400.–
Sprzedano za: 800.–
692.
KUNICKI Leon – Szkice humorystyczne rysunkowe i literackie. Warszawa 1868. Nakł. S. Arcta, Lublin. 8, s. 24, [1], tabl. 8. opr. późn. pł.
Banach –. Część kart podklejona w grzbiecie, drobne zaplamienia. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Synkowie tegocześni, Konkury paipinka, Kilka praktycznych rad i zasad, Literackie utwory pana Jacentego. Na tablicach karykatury i rysunki satyryczne odbite w Litografii L. Herknera.
L. Kunicki (1828-1873) - powieściopisarz i rysownik, karykatury zamieszczał gł. w warszawskich czasopismach. Jak wynika z listów do J. I. Kraszewskiego zamierzał regularnie wydawać książki ze swoimi karykaturami; prezentowane tu wydawnictwo było jedyną realizacją tego pomysłu. Warto nadmienić, że to samo imię i nazwisko (przypadkowo) nosił pryncypał Nikodema Dyzmy (patrz poz. 205). I tak to się plecie i mota... Nieczęste.
320.–
693.
KURZEWSKI J[ózef] H[enryk] – Blondyna czyli zamek opuszczony. Powieść romantyczna oryginalnie wierszem napisana. Kraków 1834. Druk. St. Gieszkowskiego. 16d, s. VIII, [9]-32, tabl. 1. opr. późn. ppł.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Opowieść wierszem ozdobiona litografowaną tablicą przedstawiającą rycerza zmierzającego konno ku zamkowi. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 950.–
694.
LELEWEL Joachim – Bałwochwalstwo sławiańskie. Poznań 1853. J. K. Żupański. 8, s. 37. opr. późn. ppł.
Miejscami niewielkie zażółcenia papieru. Dublet bibliot. (piecz.), ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego.
100.–
695.
LELEWEL Joachim – Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. Poznań 1857. J. K. Żupański. 8, s. 148, tabl. 2. opr. psk. z epoki.
Hleb 712. Otarcia grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Osobno wydany fragment "Narodów na ziemiach sławiańskich".
120.–
Sprzedano za: 600.–
696.
LELEWEL Joachim – Dzieje Polski, ... potocznym sposobem opowiedział. Lwów 1848 [właśc. 1849?]. Druk. Ossolineum. 16d, s. 246, VIII, mapy 3. opr. ppł. złoc. z epoki, obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Ekslibris J. i H. Dolińskich. Na końcu trzy rozkł. historyczne mapki Polski w litografii ręcznie kolorowanej (liniowo). Grzbiet złoc.
240.–
Sprzedano za: 800.–
697.
LELEWEL Joachim – Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalenia bytu i niepodległości. (Wydanie, po czwarty raz pomnożone, z dodaniem trzech konstitucij 1791, 1807, 1815). Paryż 1839. Księg. Polska. 16, s. 156, [1], tabl. rozkł. 1. brosz.
[oraz] tenże – Trzy konstitucje polskie 1791, 1807, 1815, porównał i różnice ich rozważył ... Wyd. III pomnożone przemową do francuzkiego przekładu napisaną, a w niniejszym wydaniu na końcu umieszczoną. Paryż 1839. Księg. Polska. 16, s. [2], 63, [1], XXXIX, [1]. brosz., wspólny późn. futerał kart.
Miejscami drobne zażółcenia papieru. Na futerale ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Odręczna notatka; "Od Eustachego". Egz. wyjęte z oprawy. Obie pozycje ukazały się razem, na karcie przedtyt. drugiego tytułu nadruk: "Dzieło, służące za dodatek do Dziejów panowania Stanisława Augusta".
220.–
Sprzedano za: 260.–
698.
LWÓW i Ziemia Czerwieńska. Lwów [1938]. Państw. Wyd. Książek Szk. 8, s. 324, mapy 2. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Autorzy: K. Maleczyński, T. Mańkowski, F. Pohorecki, M. Tyrowicz. Ponad 150 ilustracji w tekście.
200.–
Sprzedano za: 280.–
699.
MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Z illustracyami W. Gersona. Lipsk-Warszawa [cenz. 1883]. K. F. Köhler i F. Hösick. 16d, s. 101, tabl. 3. opr. oryg. pł. bogato zdob., obcięcie złoc.
Banach 791. Brak karty przedtyt. i jednej tablicy, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Liczne winiety tytułowe i inicjały projektowane przez Wojciecha Gersona. Efektowna oprawa wydawnicza (czerwona).
300.–
Sprzedano za: 550.–
700.
MĄCZYŃSKI Fr[anciszek] – Ze starego Krakowa. Ulice, bramy, sienie. Kraków 1908. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 4, s. 16, tabl. 91, plan 1. opr. psk. z epoki.
Nieznaczne otarcia szyldzika na grzbiecie, stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Rysunkowe widoki ulic Krakowa z początku XX w. i detale architektoniczne zabytkowych kamienic.
240.–
Sprzedano za: 420.–
701.
[MICKIEWICZ Adam]. Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez Jana Juliana Szczepańskiego. T. 4. Lwów 1827. Druk. P. Pillera. 16d, s. 179. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, wyklejki zabrązowione. Podpis własn., piecz., ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na początku wklejono rękopiśmienną kartkę z informacjami związanymi z książką. Tom zawiera w całości "Wybór pism Adama Mićkiewicza" i stanowi przedruk utworów z edycji wileńskiej, uzupełniony jednak o jeden wiersz. Tym dodatkowym wierszem jest "Oda do młodości", która miała tu swój pierwodruk. Tekst, bez wiedzy i pozwolenia autora, wydrukował lwowski nauczyciel Jan J. Szczepański z krążących licznych rękopiśmiennych odpisów. Zarówno odpisy, jak i ingerencje samego Szczepańskiego w tekst (także w tytuł), nie zawsze zgodne były z intencją samego Mickiewicza. Szczegółową analizę tekstu utworu w pierwodruki i kolejnych wydaniach przeprowadza K. Górski w artykule opublikowanym w "Pamiętniku Literackim" z 1961. Komplet "Polihymni" składał się z 6 tomów ("W handlu antykwarskim spotyka się 'Polihymnię' nawet często, ale... bez tomu czwartego, którego widocznie najwięcej był rozchwytywany" (Semkowicz, s.32)).
"Oda do młodości", zatytułowana pierwotnie "Hymn do młodości" i "Młodość", jest jednym z najbardziej znanych wierszy Mickiewicza i pierwszym w naszej literaturze wierszem poświęconym młodości. Pierwotna wersja utworu powstała w końcu 1820. Próby włączenia go do pierwszego, potem drugiego tomu "Poezji", nie powiodły się. W obu przypadkach na przeszkodzie stanęła cenzura. Wydany przez Szczepańskiego wariant i późniejsze publikowane wersje utworu nie były autoryzowane przez Mickiewicza. Tekst autorski ukazał się dopiero w 1838 w wydaniu paryskim. Z czasem "'Oda' stała się zbiorem wyjątkowo popularnych cytatów i powiedzeń, których do dziś dostarcza językowi polskiemu niemal każdy jej wers" ("Mickiewicz. Encyklopedia", War. 2001, s. 365).
2.400.–
Sprzedano za: 2.400.–
702.
MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. T. 1-4. Wyd. III nowo poprawione. Poznań 1865. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. XLVIII, 533, [2]; XII, 381, [4]; X, 301, [2]; VII, [1], 248, [2]. opr. w ppł. z epoki.
Stan dobry. Ekslibrisy K. Homolacsa dla Bibliot. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, piecz. "Z dubletów Biblioteki Muzeum Przem.", ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego.
420.–
Sprzedano za: 420.–
703.
MICKIEWICZ Adam – Żywila. Powiastka z dziejów litewskich. Odszukana i wydana z tłómaczeniem francuzkiem przez Władysława Mickiewicza. Ozdobiona ryciną. Paryż 1866. Księg. Luxemburgska. 16d, s. 31, tabl. 1 [akwaforta B. Zaleskiego]. opr. późn. bibliot. ppł.
Banach 658. Miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Karta tyt. również po francusku. Tekst równoległy polski i francuski. Wyd. I samoistne.
160.–
Sprzedano za: 650.–
704.
MICKIEWICZ Adam – Nieznane pisma Adama Mickiewicza (1817-1823) z Archiwum Filomatów. Wydał Józef Kallenbach. Kraków 1910. G. Gebethner i Sp. 8, s. XVII, [1], 423, tabl. 3. opr. skóra z epoki.
Wyklejki lekko pożółkłe, stan dobry. Ekslibris J. i H. Dolińskich. Na tablicach portret młodego Mickiewicza i faksymile autorskiego rękopisu "Romantyczności". Podstawą publikowanych tu tekstów było archiwum Filomatów, zgromadzone i przechowane "dzięki wytrwałości iście litewskiej i pietyzmowi archiwariusza", jak pisze Kallenbach, przez Onufrego Pietraszkiewicza.
160.–
Sprzedano za: 320.–
705.
MIEROSŁAWSKI L[udwik] – Bitwa grochowska. Wiersz. Paryż 1835. Druk. Bourgogne et Martinet. 8, s. 23, [1]. opr. późn. pł.
Niewielkie zaplamienia kart, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego.
"Śpij święta Polsko! niech się lance studzą;
Jutro zobaczym co twa lanca zdoła.
Jutro cię śmiechy granatów przebudzą,
Jutro cię szatan na ostre wywoła".
160.–
Sprzedano za: 200.–
706.
MIEROSŁAWSKI Ludwik – Rozbiór krytyczny kampanii 1831 roku i wywnioskowane z niej prawidła do wojny narodowej. Oddz. 1-2. Paryż 1845. Druk. Bourgogne i Martinet. 16d, s. [4], 511, [7], mapy 2; 813, [6], mapy  rozkł. 1. opr. nieco późn. psk. z szyldzikami.
Karty tyt. i przedtyt. w oddz. 2 w odpisie rękopiśmiennym, brak 5 map, podklejone marginesy kilku kart, tabl. podklejona na zgięciach, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Brak 1 mapy w t.1; zażółcenia papieru. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Ukazało się jako cz. 3 "Kursu sztuki wojskowej". Rzadkie.
480.–
Sprzedano za: 950.–
707.
[MINISZEWSKI Józef Aleksander] – Galerya obrazów szlacheckich. Opowiadania Cześnikiewicza [pseud.]. T. 1-3. Warszawa 1860. S. Orgelbrand. 16d, s. 304; 310; 321. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., niewielkie otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw.: Wielki Post panny Katarzyny, Pogląd zyzowatego na rzeczy ludzkie, Portrety z jednej parafji, Awantury mojego kałamarza, O zięciu z szarego końca, Jak Litwin wychował żonę bratu na drugim świata krańcu, Pamiętniki lokatora.
420.–
Sprzedano za: 700.–
708.
[MINISZEWSKI Józef Aleksander] – Listy Cześnikiewicza [pseud.] do Marszałka. Warszawa 1858. A. Nowolecki. 16d, s. [8], 306, [5]. opr. wsp. pł.
Miejscami drobne zaplamienia. Piecz., ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Przedruk książkowy felietonów drukowanych we współczesnej prasie. "Apelując do poczucia humoru i tradycji szlacheckiej Miniszewski wzywał mieszczaństwo do poprawy obyczajów, ulepszenia gospodarki i likwidacji pańszczyzny" (PSB). Na końcu katalog książek wydanych przez A. Nowoleckiego. W 1860 ukazała się seria 2., której tu brak.
160.–
Sprzedano za: 160.–
709.
[MODLITEWNIK, rękopis]. "Książka do modlenia" w rękopisie wykonanym przez Jana Ostoję Soleckiego ok. 1850.
Rękopis na 386 stronach form. 17x13 cm, opr. późn. skóra złoc. Na przedniej okł. złoc. krzyż, na grzbiecie złoc. tytuł i dwie niewielkie rozetki. Na początku odręczna notatka J. Dolińskiego: "Przepisana ze starej książki przez Jana Ostoję Soleckiego około roku 1850. Solecki ur. się w r. 1791". Doliński pisze także, że wszedł w posiadanie rękopisu w 1901. Na karcie tyt. kompozycja (tusz lawowany) z kamienną tablicą z tytułem książki i dwoma aniołkami. W kaligrafowanym starannie tekście liczne inicjały, finaliki, bordiury - głównie florystyczne, ale także pochylony krzyż, klęczący anioł, strzaskane kolumny. Ekslibris J. i H. Dolińskich. Otarcia okł.
360.–
Sprzedano za: 470.–
710.
NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Juliana Ursyna Niemcewicza, Senatora, Kasztelana list do Karola Kniaziewicza, Jenerała Wojsk Polskich, napisany we Francji roku 1834 w czasie pobytu obudwóch [!] w Montmorency. Wyd. II. Paryż 1835. A. Jełowicki. 16d, s. 23, tabl. 2. brosz., późn. futerał.
Okł. lekko otarte, miejscami zabrązowienia papieru. Dublet Bibliot. Kórnickiej (piecz.), ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na tabl. portrety Niemcewicza i Kniaziewicza w stalorytach Antoniego Oleszczyńskiego. Panegiryk "czytany na obchodzie czwartej rocznicy 29go listopada w Towarzystwie Literackim Pol. w Paryżu".
150.–
Sprzedano za: 340.–
711.
NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. Edycya druga. Warszawa 1818. Drukarnia Nro 646. 16d, s. 437, [3], tabl. 33, nut 34. opr. skóra z epoki, z szyldzikiem.
Banach 63. Otarcia okł., nadpęknięcie bloku, wyraźne ślady kornika w grzbiecie, podklejone przedarcie s. 209, miejscami niewielkie zaplamienia i zabrązowienia papieru - egzemplarz wymaga interwencji introligatora. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Tablice w miedziorytach, powtórzone z wyd. I z 1816.
280.–
Sprzedano za: 400.–
712.
NORWID Cyprian – Poezye ... Pierwsze wydanie zbiorowe. Lipsk 1863 [właśc. XI 1862]. F. A. Brockhaus. 16d, s. VI, 292. opr. oryg. pł. Bibliot. Pisarzy Pol., t. 21.
Miejscami charakterystyczne zabrązowienia papieru, widoczne zwłaszcza na pierwszych i końcowych stronach, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Oprawa bordowa ze złoceniami na grzbiecie.
300.–
Sprzedano za: 650.–
713.
NOWOWIEJSKI Franciszek – Andrzej z Tęczyna. Powieść narodowa z dziejów XV. wieku. Kraków 1833. J. Czech. 16d, s. 54, tabl. 1. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, miejscami zabrązowienia papieru, niewielki ubytek marginesu tylnej okł. brosz. Podpis własn. (Ludwika Schreib---), ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na tablicy litografowane "Ruiny zamku tenczyńskiego pod Krakowem" wg rys. J. Brydaka. Kilka drzeworytowych finalików w tekście, herb Krakowa na tylnej okł. brosz.
160.–
Sprzedano za: 240.–
714.
ODYNIEC Antoni Edward – Poezye. Nowa, powiększona i przerobiona edycya. Poznań 1832. Nowa Druk. Pompejusza i Sp. 8, s. XII, 124, [2]. opr. późn. kart.
Ślady zawilgocenia, podklejone marginesy i naddarcia dwóch kart, zaplamienia. Podpis własn., ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. działy: Ballady i legendy, Poemata opisowe (tu "Góra" i "Kasyno Wileńskie"), Listy, Wiersze różne. Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 300.–
715.
OSIŃSKI Alojzy – Dwa wyiątki Łza i Nadzieia z bogactw mowy polskiey zebranych od ... Wilno 1835. Druk. T. Glücksberga. 4, s. [2], 21. brosz.
Stan niezbyt dobry: poprzeczne załamanie bloku, załamania narożników kart, ślad zawilgocenia, brązowe zaplamienie wszystkich kart. Obca dedykacja. Piecz. biblioteki hr. Bielińskich, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Dwa hasła: łza i nadzieja, z przygotowywanego przez Osińskiego słownika języka polskiego. Prócz krótkiego objaśnienia znaczenia haseł, zaw. bardzo obszerne spisy powiedzeń, przysłów, związków frazeologicznych z nimi związanych. Nieczęste.
A. Osiński (1770-1842) - pijar, filolog, leksykograf i badacz piśmiennictwa staropolskiego, profesor Liceum Krzemienieckiego.
320.–
Sprzedano za: 420.–
716.
PASZKOWSKI Franciszek – Mowa miana przy założeniu podstawy mogiły, za pomnik Tadeuszowi Kościuszce na górze Bronisławy dnia 16-go Października 1820 przez ... Kraków 1820. Druk. J. Mateckiego. 16d, s. 12. brosz.
Stan dobry. Ekslibris J. i H. Dolińskich. Niniejsza mowa wygłoszona została na inaugurację kopca.
F. Paszkowski (1778-1856) - gen. bryg. WP, pisarz, biograf i spadkobierca T. Kościuszki, po sprowadzeniu zwłok na czele komitetu organizującego uroczystości pogrzebowe T. Kościuszki, inicjator sypania kopca w Krakowie.
120.–
717.
PIEKARSKI K[azimierz] – Memorjał o początku i sukcesjej papierni prądnickiej. Wydał i poprzedził słowem wstępnem ... Kraków 1926. Miejskie Muz. Przem. 4, s. 34, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wydano 350 egz., ten nr 196. Druk dedykowany II Zjazdowi Bibliofilów Polskich w Warszawie w 1926.
80.–
718.
PIEŚŃ o półku Igora. Starosławiański poemat z XII wieku. Przekład Ks. Adama Stanisława Krasińskiego. Petersburg 1856. Czcionkami B. M. Wolffa. 4, s. [4], XV, [1], 36, tabl. 4. opr. pł. złoc. z epoki.
Niewielkie otarcia górnej krawędzi grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Odręczna dedykacja tłumacza dla dr. (zapewne Izydora) Kopernickiego. Cztery tablice odbito w litografii na tincie, sygn. "Imp. Lith. de Munster". Jeden z kilku polskich przekładów staroruskiego eposu, budzącego do dziś kontrowersje i kryjącego liczne zagadki. Tekst poprzedzony wstępem historyczno-filologicznym. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 410.–
719.
PIŁSUDSKI Bronisław – Krzyże litewskie. Życiorysem autora poprzedził J. Talko-Hryncewicz [oraz] WIKTOR Jan — Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków 1922. Nakł. Red. "Orlego Lotu". 16d, s. XII, 51. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. Bibliot. "Orlego Lotu", nr 3.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Tytuł okł.: "Krzyże i kapliczki przydrożne". Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
720.
PLEJADA polska. Wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. Petersburg 1857. Nakł. wydawcy. 4, s. [8], 220. opr. późn. psk., obcięcie barwione.
Banach 528. Miejscami wyraźne zabrązowienia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Bogato ilustrowany zbiór dziewięciu polskich utworów poetyckich; zaw.: "Wiesław" K. Brodzińskiego, "Jan Bielecki" J. Słowackiego, "Luli niemowlęciu Iwoni" B. Zaleskiego, "Wiązanie Anielce" E. Wasilewskiego, "Lirnik wioskowy" W. Syrokomli, "Przygody JP. Benedykta Winnickiego" W. Pola, "Wesele, Łzy" A. Odyńca, "Sierota" I. Hołowińskiego, "Sobótka" S. Goszczyńskiego. "Jest to może najładniejsza polska książka ilustrowana stulecia. Praca nad nią trwała cztery lata, od roku 1854" (Banach, s. 333). Książkę zdobi 200 większych i mniejszych drzeworytów wykonanych przez rytowników francuskich wg rysunków Juliusza Kossaka, Maksymiliana Fredry, Leonarda Straszyńskiego i Franciszka Kostrzewskiego. Banach uważa ukazanie się "Plejady" za początek "epoki dobrego drzeworytu". Nieczęste.
600.–
Sprzedano za: 730.–
721.
POTOCKI Jan – Podróż do Turcyi i Egiptu. Z wiadomością o życiu i pismach autora przez Żegotę Paulego. Kraków 1924. Nakł. Tow. Miłośników Książki. 16d, s. VIII, 102. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wydano 300 num. egzemplarzy, ten nr 10 imienny dla Jarosława Dolińskiego. Relacja z podróży po Bliskim Wschodzie odbytej w 1784 przez słynnego powieściopisarza, archeologa i historyka z przedmową Przecława Smolika.
120.–
Sprzedano za: 150.–
722.
REYCHMAN Kazimierz – Bibljografja polskiego exlibrisu 1874-1925. Kraków 1925. Druk. Narodowa. 8, s. 16. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wydano 150 egz. z okazji I Zjazdu Bibliofilów Pol., ten egz. (jeden ze stu) przeznaczono dla uczestnika zjazdu.
64.–
723.
[ROLLE Józef Antoni]. Dr. Antoni J. [krypt.] – Opowiadania historyczne. Serya 3, t. 1-2. Warszawa 1882. Gbethner i Wolff. 8, s. [4], 268, [3]; [4], 269, [2]. opr. późn. ppł.
Stan dobry. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Karol Prozor, ostatni oboźny litewski, Dyzma Bończa Tomaszewski, Straszny Józef, Czartoryscy i Repnin, Tron książęcy za kobietę, Jak się żyło na kresach ukrainnych przed inkursyą kozacką, Gospodarstwo naszych prababek, Niemierycze.
160.–
Sprzedano za: 320.–
724.
SIEMIEŃSKI Lucyan – Wieczornice. Powiastki, charaktery, życiorysy i podróże, zebrane przez ... T. 1-3. Wilno 1854. J. Zawadzki. 16d, s. 263; 335; 294. razem opr. nieco późn. ppł.
Podklejony margines karty tyt. t. 1, karty przedtyt. t. 2 i 3 w rękopiśmiennych kopiach, drobne zaplamienia. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zbiór opowiadań i szkiców L. Siemieńskiego - komplet. Zaw. m.in.: Kochanka Hetmańska, Przypadki Karola Chełkowskiego w podróży z Tunis do Konstantyny, Podróże i pamiętniki Tomasza Kajetana Węgierskiego, Posłowie Siewierscy, Zamek Oleski (wspomnienie z podróży), Szklanny Człowiek, O Architekturze Chrześcijańskiej, Rysy Górali Tatrzańskich: podania, rozbojnicy, pieśni, Djabeł w Krakowie, Portret Króla Jana.
480.–
Sprzedano za: 480.–
725.
[SKARBEK Fryderyk] – Pan Antoni. Cz. 1-2. Warszawa 1824. N. Glücksberg. 16d, s. [4], IX, [1], 137, [3], tabl. 1; [4], 176, [1]. razem opr. późn. ppł.
Zaplamienie i ślady zawilgocenia górnego marginesu karty tyt. cz. 1, otarcia skrajnych kart obu części, drobne zaplamienia. Podpisy A. Rościszewskiego, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Oprawa zapewne międzywojenna. Na litografowanej tablicy portret "Pan Antoni w szczęściu". "Pierwszym naprawdę godnym utworem Skarbka stała się powieść 'Pan Antoni'. Oparta na znanym ze stanisławowskiej tradycji schemacie przygód i upadku naiwnego a lekkomyślnego młodzieńca, wiązała się jednakże z innymi wzorcami, a mianowicie z tzw. literaturą pikarejską [...]. W rezultacie jest 'Pan Antoni' po części powieścią o pisaniu powieści, po części parodystycznym ujęciem tradycyjnych już zabiegów literackich, przynosi pełną sceptycyzmu negację satyry upraszczającej rzeczywistość, oświeceniowej moralistyki oraz złudzeń i konwencji sentymentalizmu" (PSB).
280.–
726.
SŁOWACKI Juliusz – Poezye. T. 1-3. Paryż 1832-1833. T. Barrois Syn i A. Pinard. 16d, s. [4], 210; [4], 248; X, [2], 144, [1]. razem opr. późn. psk. złoc.
Otarcia krawędzi okł., ślad zawilgocenia w t. 3. Piecz. K. Grodzickiego w t. 1, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwsze wydanie zbiorowe wierszy Słowackiego. Oprawa międzywojenna (granatowy półskórek złocony ze zwięzami).
3.200.–
Sprzedano za: 3.200.–
727.
[SŁOWACKI Juljusz] – Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny. Paryż 1834. Nakł. autora. 16d, s. [4], 159. opr. późn. kartonowa z szyldzikiem z zach. okł. brosz.
Miejscami ślady wilgoci i zabrązowień papieru, stan ogólny dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwodruk jednego z najważniejszych pism polskiego romantyzmu, uważany za najlepsze dzieło okresu młodości autora, w którym zawarł polemikę z niehonorową walką o niepodległość. Dramat Słowackiego "Kordian" powstał w Genewie w 1833, został ogłoszony drukiem w Paryżu w 1834 (anonimowo). Utwór "miał być wyzwaniem rzuconym Mickiewiczowi, współzawodnictwem z nim na polu poezji, a zarazem [...] stanowić głos w dyskusji o najżywotniejszych sprawach narodu" (LPPE).
4.600.–
Sprzedano za: 6.000.–
728.
SŁOWACKI Juljusz – Anhelli. Paryż 1838. W Księgarni i Drukarni Polskiej. 16d, s. 108. opr. psk. z epoki.
Podklejony ubytek karty przedtyt., ślady zawilgocenia. Na stronie przedtyt. obca dedykacja (dla J. Dolińskiego) podpisana K. J. Mazanowski, ekslibris J. i K. Dolińskich. Wyd. I. Poetycka replika na Mickiewiczowskie "Księgi narodu".
2.400.–
Sprzedano za: 5.000.–
729.
SŁOWACKI Juliusz – Balladyna. Tragedija w 5 aktach. Paryż 1839. W Księgarni i Drukarni Polskiej. 16d, s. VIII, [4], 212. opr. późn. pperg. ze złoc. szyldzikiem, obcięcie barwione.
Karta tyt. i list dedykacyjny autora dla Zygmunta Krasińskiego - "poety ruin", w kopii na starym papierze. Miejscami niewielkie zaplamienia i zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. i podpisy własn. Alfreda Rottera (1886-1933 - niemieckiego reżysera, producenta i operatora teatralnego). Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwodruk jednego z najczęściej wystawianych dramatów Słowackiego.
3.200.–
Sprzedano za: 6.500.–
730.
SŁOWACKI Juliusz – Trzy poemata. Paryż 1839. W Drukarni i Księgarni Polskiej. 16d, s. [4], 121, [3]. opr. późn. psk. zdob. z szyldzikami.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwodruk trzech poematów. Zawiera: Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław.
3.200.–
Sprzedano za: 4.800.–
731.
SŁOWACKI Juliusz – Lilla Weneda. Tragedija w 5 aktach. Paryż 1840. W Księgarni i Drukarni J. Marylskiego. 16d, s. XV, [1], 174, [1]. opr. późn. pperg. ze złoc. szyldzikiem, obcięcie barwione.
Miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. i podpisy własn. Alfreda Rottera (1886-1933 - niemieckiego reżysera, producenta i operatora teatralnego). Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwodruk jednego z najważniejszych dramatów Słowackiego. Zapowiadając ukazanie się książki "Tygodnik Literacki" pisał: "P. J. Słowackiego tragedia Lilla Weneda wyjdzie wkrótce w druku. Jest ona (jak nam jeden z szanownych literatów [Michał Czajkowski] donosi), równie jak i pierwsze płody tego autora, mało zrozumiała dla czytającego" (cyt. za "Kalendarium życia i twórczości J. Słowackiego", Wr. 1960, s. 353).
3.200.–
Sprzedano za: 5.000.–
732.
SŁOWACKI Juliusz – Mazepa. Tragedya w 5ciu aktach. Paryż 1840. W Księgarni i Drukarni Polskiej. 16d, s. 145, [1]. opr. późn. pperg. ze złoc. szyldzikiem, obcięcie barwione.
Miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. i podpisy własn. Alfreda Rottera (1886-1933 - niemieckiego reżysera, producenta i operatora teatralnego). Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Rzadki pierwodruk. Pierwsza wersja dramatu (z 1834) została przez autora spalona po lekturze "Pana Tadeusza". "Z materiału o bardzo różnej proweniencji stworzył autor utwór poetycki wysokiej rangi, jedną z najwybitniejszych tragedii w dziejach polskiego dramatu" (LPPE).
3.400.–
Sprzedano za: 4.200.–
733.
SŁOWACKI Juliusz – Xiądz Marek. Poema dramatyczne we trzech aktach. Paryż 1843. Druk. Maulde i Renou. 16, s. [4], 158. opr. późn. skóra złoc.
Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Pierwodruk dramatu Słowackiego. Książka ukazała się w XI 1843. "Wydanie 'Księdza Marka' drukiem stało się jedną z przyczyn zerwania stosunków Słowackiego z Krasińskim, który czuł się urażony ujemnym przedstawieniem w dramacie jednego ze swych przodków" (J. Sawrymowicz "Kalendarz życia i twórczości J. Słowackiego", Wr. 1960, s. 456).
2.000.–
Sprzedano za: 5.000.–
734.
SŁOWACKI Juliusz – Xiąże niezłomny. (Z Calderona de la Barca). Tragedja we trzech częściach. Paryż 1844. Druk. Maulde i Renou. 16, s. [2], 172.
[oraz] tenże – Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Paryż 1844. Druk. Maulde i Renou. 16, s. [4], 210. razem opr. późn. psk. złoc. z szyldzikami, obcięcie barwione.
Opr. lekko otarta, niewielkie ślady wilgoci wewnątrz, stan ogólny dobry. Brak karty przedtyt. w poz. pierwszej, zatarty podpis własn. na pierwszej karcie tyt. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Piękny zbiór dwóch pierwodruków ważnych w twórczości Słowackiego utworów.
Poz. 1: Pierwodruk przekładu dramatu Calderona dokonanego przez Słowackiego pod koniec 1843. Druk książki ukończono w pierwszej połowie roku następnego. "Tretiak podkreśla, że napisanie 'Księcia Niezłomnego' jest dowodem, iż mimo zerwania z Kołem [Sprawy Bożej] Słowacki nie zerwał z ideą towianizmu [...]. Towiańczycy cenili bowiem wysoko twórczość Calderona, a w Kole uchwalono nawet 'przetłumaczyć celniejsze dramata tego pisarza hiszpańskiego' [...]. Słowacki pisząc 'Księcia Niezłomnego' zgodny więc był całkowicie z tą uchwałą" (J. Sawrymowicz "Kalendarz życia i twórczości J. Słowackiego", Wr. 1960, s. 457).
Poz. 2: Pierwodruk dramatu. "Autor dokonuje historiozoficznej interpretacji tzw. koliszczyzny (powstania chłopskiego na Ukrainie 1768) w duchu podstawowych założeń nauki A. Towiańskiego: idei cierpienia, ofiary i miłości, a także wprowadza romantyczno-towianistyczną wykładnię snów, znaków i wróżb, które mają ujawniać człowiekowi jego powołanie" (LPPE).
4.800.–
Sprzedano za: 4.800.–
735.
[SŁOWACKI Juliusz] – Do autora Trzech psalmów przez * * *. Lipsk 1848. Nakł. Księg. Zagranicznej. 16d, s. 20. opr. późn. ppł.
Papier z charakterystycznymi zabrązowieniami, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Głośny poemat polemiczno-programowy, skierowany do Zygmunta Krasińskiego, znany jako "Odpowiedź na Psalmy przyszłości". Powstał na przełomie lat 1845-1846 i polemizował z tezami Z. Krasińskiego głoszonymi w trzech pierwszych "Psalmach przyszłości" (następne dwa stanowiły odpowiedź Krasińskiego na krytykę zawartą w prezentowanym tu poemacie). Wydanie pierwsze, bez wiedzy autora. "Edycja lipska wywołała oddźwięk o posmaku skandalu; okoliczności przekazania rękopisu do druku, a zwłaszcza osoba sprawcy do dziś są przedmiotem dociekań" (LPPE). Następne wydanie miało miejsce dopiero po śmierci poety, w t. 1 "Pism pośmiertnych" (1866). Rzadkie.
980.–
Sprzedano za: 1.300.–
736.
SŁOWACKI Juliusz – Król-Duch. Wyd. zupełne, komentowane. Ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski. Brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski. Wyd. II. T. 1-2. Lwów 1925. Nakł. H. Altenberga. 8, s. XVI, 608; VII, [1], 492, tabl. 8. opr. luksusowa pperg. złoc. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie prószone, futerały kart.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Odręczna dedykacja J. Pawlikowskiego. Oprawa anonimowa. T.1: Teksty, t. 2: Komentarz. T. 1 wydano w nakł. 1.100 egz., ten nr 294. T. 2 ukazał się bez daty wyd., z nadrukiem "Wydanie drugie".  Na tablicach w t. 2 podobizny rękopisu. Fundamentalna edycja poematu historiozoficznego, jednej z "najważniejszych wypowiedzi poetyckich J. Słowackiego" (LPPE). Utwór powstawał od 1845 aż do ostatnich dni życia poety; poza niewielkim opublikowanym w 1847 fragmentem, pozostał w licznych rękopiśmiennych wariantach.
800.–
Sprzedano za: 1.700.–
737.
SOKOŁOWSKI Jan Bogumił – Ptaki ziem polskich. T. 1-2. Warszawa 1958. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 4, s. 441, [1]; 569, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarte, z naddarciami krawędzi, podklejone przedarcie obw. t. 2, wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Podstawowa praca polskiej ornitologii. Przed wojną (w 1936) ukazał sie tylko t. 1, niniejsza edycja jest pierwszym wydaniem całości.
100.–
Sprzedano za: 230.–
738.
STEMPOWSKI Leon – Żywot Piotra Łagowskiego, pułkownika wojsk polskich [tytuł nagłówkowy]. Paryż 1845. Druk. i Lit. Maulde i Renou. 8, s. 16, tabl. 1. brosz. wt., futerał kart.
Otarcia tylnej strony tablicy, miejscami zabrudzenia. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Nazwisko autora uwidocznione po tekście. Biogram uczestnika powstań kościuszkowskiego i listopadowego. .
80.–
Sprzedano za: 220.–
739.
STRASZEWICZ Giuseppe – I Polacchi della rivoluzione del 29 novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell'ultima guerra dell'indipendenza polacca col Fac-Simile della loro firma eseguiti in litografia sopra disegni originali dai piu distinti artisti: SS. Grevedon, Maurin, Vigneron, Belliard, Deveria, Bazin, Desmadryl, Lecler, Desmaisons, Kuroskwi [!], officiale polacco, ec., ec. Accompagnati da una biografia per ... Prima Edizione Italiana. T. 1-2. Capolago 1833-1834. Tipografia e Libreria Elvetica. 8, s. 546, tabl. 57 [litografie]; 272, tabl. 30 [litografie]. opr. pł. z epoki.
Banach 220. Brak w t. 2 85 stron na końcu (powinno być 357) i 8 tablic: Gadon, Kicki, Kuszel, Jełowicki, Czartoryski, Plater i 2 portrety zbiorowe. Niewielkie przebarwienia okł., stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Egzemplarz zaw. łącznie  87 rycin w litografii (zamiast 95). Włoska (wzorowana na francuskiej) zmniejszona wersja albumu wydanego w 1832 i zawierającego wizerunki Polek i Polaków biorących czynny udział w powstaniu listopadowym. Po krótkim wstępie następują biografie powstańców. Każdej biografii towarzyszy tablica z litografowanym portretem i faksymile podpisu. Występują w kolejności: t. 1: Pac, Potocka, Łukasiński, Zan, Grużewski, Sierawski, Umiński, Wołłowicz i Przecławski, Sowiński, Bieliński, Tomaszewska, Kaszyc, Sołtyk, Małachowski, Ostrowski, Hoffman, Mycielski, Niemojowski, Biernacki, Chłopicki, Różycki, Jasieński, Staniewicz, Wołowski, Grothus, Dwernicki, Matuszewicz, Morawski, Giedroyć, Tyszkiewicz, Mycielski, Raszanowicz, Plichta, Prozor, Dembiński, Stempowski i Romanowski, Barzykowski, Ledóchowski, Soroka, Rybiński, Bem, Nowosielski, Niemojowski, Szlegel, Szymanowski, Ostrowski, Małachowski, Zaliwski, Szemisth, Herubowicz, Loga, Brzezański, Tyszkiewicz, Zienkowicz, Szretter, Janowicz, Lach Szyrma; t. 2: Czacki, Stecki, Wysocki, Kamiński, Blendowski, Sobański, Plater, Ogiński, Woliński i Czerski, Sznayde, Różycki, Ogińska, Mielżyński, Załuski, Ledóchowski, Sczaniecka, Zwierkowski, Niemcewicz, Morawski, Chłapowski, Lelewel, Olizar, Parczewski, Jerzmanowski, Zawisza i Borzewski, Skrzynecki, Plater, Orlikowski i 1 portret zbiorowy.
Józef Straszewicz (1801-1838) - major, brał udział w powstaniu, potem po jego upadku dostał się przez Litwę do Francji. W latach 1833-1836 był w Paryżu jednym z redaktorów czasopisma "Le Polonais" i członkiem Towarzystwa Literatury Polskiej.
980.–
Sprzedano za: 980.–
740.
SZOPKA krakowska "Zielonego Balonika" wykonana po raz pierwszy "W Jamie Michalikowej" dnia 5 stycznia 1911 roku. Napisali Boy [Tadeusz Żeleński] & Taper [Witold Noskowski]. Czwarty tysiąc. Kraków [1911]. Nakł. autorów. 8, s. [4], 76. opr. ppł. z epoki z zach. okł. .
Grzbiet lekko zakurzony, papier nieco pożółkły, mimo to stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego.
120.–
741.
SZYMONOWICZ Szymon, GAWIŃSKI J[an] – Poezye ... Z popiersiami autorów. Lipsk 1837. Breitkopf et Haertel. 16, s. XII, [2], 272, [2], tabl. 2.
[orazWĘGIERSKI Tomasz Kajetan - Poezye ... Z popiersiem autora. Lipsk 1837. Breitkopf & Haertel. 16, s. XII, [2], 174, [4], tabl. 1. razem opr. psk. złoc. z epoki. Bibliot. Kieszonkowa Klassyków Pol., t. 28-29.
Grzbiet nieco otarty, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn. Kajetana Morawskiego, ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Dwa współoprawne tomy poetyckie wydane przez J. N. Bobrowicza.
220.–
Sprzedano za: 220.–
742.
ULRICH Leon – Powstańcy polscy w 1833 roku; obraz dramatyczny [...] z dołączeniem Wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy, przez Konstantego Gaszynskiego. Agen [1834]. Trzcionkami Juliana Quillot. 8, s. 39. brosz., późn. futerał kart.
Załamania kart w grzbiecie, miejscami zażółcenia i drobne zaplamienia papieru. Piecz., na futerale ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. pierwodruk wiersza K. Gaszyńskiego. Rzadkie.
360.–
Sprzedano za: 460.–
743.
WERESZCZYŃSKI Józef – Pisma polityczne ..., biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie, z wiadomością o jego życiu i pismach i z dołączeniem podobizny własnoręcznego jego podpisu. Wyd. J. Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibliot. Polskiej. 16d, s. XVI, 184, tabl. 1. opr. późn. ppł., obcięcie prószone.
Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Złoc. szyldzik na grzbiecie.
120.–
Sprzedano za: 120.–
744.
WĘŻYK Franciszek – Okolice Krakowa, poema ... Wyd. III. Kraków 1833. Nakł. J. Czecha. 16, s. 89, [11]. opr. późn. pł. z zach. brosz.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Piecz. własn. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Zamek krakowski, Droga do Bielan, Wola, Zrzódło Prądnika, Ojców, Mogiła Wandy, Wzmianka o moście krakowskim, Powódź, Prokocim, Wieliczka.
320.–
745.
[WILCZYŃSKI Albert] – Dziecię niedoli i dziecię próżności. Opowiadanie przez Autora Kłopotów Starego Komendanta. W dwóch tomach. T. 1-2. Warszawa 1856. J. Unger. 16d, s. [4], 264; [4], 258. razem opr. nieco późn. psk. złoc.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego.
240.–
Sprzedano za: 240.–
746.
ZIMOROWICZ Szymon – Sielanki. Z popiersiem autora. Lipsk 1836. J. N. Bobrowicz, Breitkopf et Haertel. 16d, s. XII, [4], 244, [4], tabl. 1. opr. skóra z epoki. Bibliot. Kieszonkowa Klassyków Polskich.
Zabrązowienia wyklejek, stan dobry. Ekslibris J. Dolińskiego. Na tablicy portret autora w litografii. Na początku "Krótka wiadomość o życiu Szymona Zimorowicza".
320.–
Sprzedano za: 320.–
747.
ŻÓŁKOWSKI Aloizy – Momus. Pod red. ... T. 1-3. [Warszawa] 1836. 16, s. [4], 76; 79; 64. razem opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., ślady zawilgocenia i zaplamienia wewnątrz. Ekslibris J. Toma dla A. Trepińskigo i F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. fraszki, szarady, opowiadania satyryczne, anegdoty, kalambury, zagadki. "Momus" ukazywał się nieregularnie w l. 1820-1836.
220.–
Sprzedano za: 220.–
748.
ŻYCIA sławnych Polaków. Wyd. nowe Jana Nep. Bobrowicza. T. 1-5. Lipsk 1837-1838. Breitkopf & Haertel. 8, s. XIV, 295, tabl. 1; X, 296; X, [2], 355, tabl. 1; [6], 317, tabl. 1; XII, 303, tabl. 1. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Piecz. (faksymile podpisu - Mieszkowski). Ekslibris J. i H. Dolińskich, w t. 1 odręczna notatka na końcu: "Z biblioteki ś. p. X. Biskupa Cybichowskiego". Zaw.: T. 1-2: A. Naruszewicz "Historya J. K. Chodkiewicza, wojewody wileńskiego [...]", t. 3: F. Bohomolec "Życie Jana Zamojskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego [...]" i M. Krajewski "Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego [...]", t. 4: S. Orzechowski "Życie Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego [...]" i K. Kognowicki "Życie Lwa Sapiehy, kanclerza wielkiego [...]", t. 5: F. Bohomolec "Życie J. Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego [...]". .
540.–
Sprzedano za: 950.–