Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
ANTONIEWICZ Włodzimierz – O fałszowaniu zabytków i współczesnych dzieł sztuki. Kraków 1917. Tow. Numizmatyczne. 8, s. 20. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Stan dobry. Ekslibrisy (m.in. Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik). Tekst odczytu drukowany uprzednio w "Wiadomościach Numizmatyczno-Archeologicznych".
64.–
Sprzedano za: 64.–
2.
BADECKI Karol – Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta I. Lwów 1921. Wyd. Ossolineum. Druk. W. Łoziński. 16d, s. 106, [5]. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz. Odb. z "Gaz. Lwowskiej".
Stan dobry. Ekslibris "Z Księgozbioru T. J. Kałkowskiego". Wyd. 600 egz. num., ten bez numeru. Ilustracje w tekście.
60.–
3.
BERSOHN Mathias – O rytownikach gdańskich. Podręcznik dla zbierających sztychy polskie. Warszawa 1887. Druk. S. Lewentala. 8, s. 70. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Zaw. m.in. wiadomości biograficzne, wzory sygnatur.
100.–
4.
BOROWIEC Franciszek – Podręcznik dla zbieraczy znaczków pocztowych. Kraków 1941. Nakł. autora. 16d, s. 61, [2]. brosz.
Góra 466. Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry.
40.–
5.
[BRANDT Józef]. Józef Brandt. Łódź [nie przed 1915]. A. J. Ostrowski. 16d podł., s. [2], tabl. 20. brosz.
Okł. lekko otarte, pierwsza strona nieco zakurzona. Album zaw. dwustronicowy (pośmiertny) biogram artysty i 20 czarno-białych reprodukcji jego obrazów.
120.–
6.
BURKAMP Dieter – Jerzy Panek. Werkverzeichnis der graphischen Arbeiten 1939-1993. Hrsg. von ... Mit Texten von M. Rostworowski, W. Schmidt, G. Burkamp. Bielefeld [?] [cop. 1995]. Kerber Verlag. 4, s. 239. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco zakurzona, zaplamiona i naddarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Najpełniejszy katalog prac zmarłego w 2001 r. artysty grafika, obejmujący 551 grafik i 33 ekslibrisy. Na karcie przedtyt. oryg. drzeworyt (Autoportret nr 11). Liczne ilustracje w tekście.
280.–
Sprzedano za: 280.–
7.
CHOMIŃSKI Wiktor – Skorowidz monet polskich. Lwów 1929. Związek Numizmatyków Lwowskich. 16d, s. 30. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Ślad po ekslibrisie na przedniej okł. Krótki wykaz znanych monet polskich będących w obiegu od X po XX w.
64.–
Sprzedano za: 110.–
8.
CZAPSKI Józef – Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce. [Warszawa] 1936. M. Arct. 8, s. 205, tabl. 46. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Na tablicach 155 reprodukcji prac Pankiewicza. Klasyczna i jedna z najlepszych monografii twórczości artysty, napisana przez ucznia Józefa Pankiewicza w krakowskiej ASP, wybitnego malarza, eseistę i pisarza J. Czapskiego (1896-1993).
J. Pankiewicz (1866-1940) - malarz i grafik, uczeń W. Gersona i A. Kamińskiego, przedstawiciel rodzimego impresjonizmu i koloryzmu, członek Tow. Artystów Pol. "Sztuka" i grupy kapistów.
120.–
Sprzedano za: 120.–
9.
DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka województwa śląskiego. L'art en Silésie Polonaise. Katowice 1933. Muzeum Śląskie. 4, s. 151, [1], tabl. 1, mapa 1. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę. Wyd. Muzeum Śląskiego, dz. 1, t. 4.
Lekkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. Blisko 150 ilustracji w tekście.
140.–
10.
ESTREICHER Karol – Cultural Losses of Poland. Index of Polish cultural losses during the German occupation, 1939-1944. Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944. Pod red. ... Londyn 1944. 16d, s. XVII, [1], 497. opr. oryg. pł., górne obcięcie barwione.
Polonica 3482. Stan dobry. Wstęp równoległy angielski i polski, tekst zasadniczy po angielsku. Strony parzyste niezadrukowane, z miejscem na notatki i uzupełnienia. Lista strat wojennych kultury polskiej. Przy większości zabytków architektonicznych adnotacja "Destroyed by the Germans", przy niektórych pomnikach: "Removed by the Germans to be melted down", przy bibliotece gimnazjalnej w Białej Podlaskiej: "Books were removed by te Germans and turned into paper pulp". Los trzech najcenniejszych obrazów z kolekcji Czartoryskich (Leonarda, Rafaela i Rembrandta) pozostawał nieznany. Przypuszczano, że zdobi ściany willi H. Franka pod Monachium.
160.–
Sprzedano za: 380.–
11.
GOBELINY wileńskie, ich pochodzenie, wartość, losy. Wilno 1933. Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych. 8, s. LXXXVIII, 45, [2], tabl. 9. brosz.
Niewielkie załamania i naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Zaw.: M. Morelowski "Wartość historyczna i artystyczna gobelinów katedry wileńskiej" i "Obrona gobelinów wileńskich. Fakty, dokumenty, głosy prasy".
100.–
Sprzedano za: 100.–
12.
GOLLERBACH E. F., FARMAKOVSKIJ M. B. – Russkij chudožestvennyj farfor. Sbornik statej o Gosudarstvennom Farforovom Zavode pod redakciej ... Leningrad 1924. Gosudarstvennoe Izdatelstvo. 4, s. 162, [5], tabl. 32. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Skasowana piecz. Tom zawierający artykuły dotyczące historii i aktualnego stanu słynnej rosyjskiej wytwórni porcelany oraz technologii produkcji i zdobienia porcelany. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Na końcu wykaz figurek wyprodukowanych przez tę manufakturę w l. 1914-1922, wzory sygnatur, biogramy artystów.
220.–
Sprzedano za: 220.–
13.
GROŃSKA Maria – Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wrocław 1971. Ossolineum. 8, s. 510, [2], tabl. 6. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Najlepsze i najobszerniejsze w naszym piśmiennictwie opracowanie tematu. Liczne ilustracje w tekście, biogramy artystów.
220.–
Sprzedano za: 220.–
14.
GUMOWSKI Marjan – Mennica wileńska w XVI i XVII wieku. Warszawa 1921. E. Wende i S-ka. 8, s. [4], VI, 200, tabl. 18. brosz. Bibliot. Wydz. Zabytków Tow. Straży Kresowej, t. 2.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 440.–
15.
GUMOWSKI Maryan – Portrety Kościuszki. (47 reprodukcyi). Lwów 1917. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska. 8, s. [8], 80, tabl. 38. brosz., obw. Studya Ikonograficzne do Dziejów Polskich, t. 1.
Obw. z niewielkim ubytkiem, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Ryszarda. Omówienie ikonografii kościuszkowskiej; 46 czarno-białych reprodukcji portretów przywódcy insurekcji.
140.–
Sprzedano za: 220.–
16.
GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria – Historia ubiorów. Wrocław 1968. Ossolineum. 8, s. 961, [1], tabl. 8. opr. oryg. pł., obw.
Nieznaczne naddarcie obw., stan bardzo dobry. Najobszerniejsze opracowanie tematu w naszym piśmiennictwie; 870 ilustracji w tekście, wykroje, dodatki.
220.–
Sprzedano za: 420.–
17.
GÜNDEL Christian – Die Goldschmiedekunst in Breslau. Berlin [1942?]. Steiniger-Verlag. 4, s. 38, [2], tabl. rozkł. 1, tabl. 100. opr. oryg. kart. Die Goldschmiedekunst der deutschen Städte.
Grzbiet reperowany, wewnątrz stan dobry. Zachowana przednia część obw. Praca poświęcona wrocławskiemu złotnictwu. Na tablicach przykłady prac od XIII w. po lata 30. XX w.
140.–
Sprzedano za: 140.–
18.
HEYDUK Bronisław – Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów "Potopu" 1656-1657. Wstęp A. Przybosia. Wrocław 1971. Ossolineum. 8 podł., s. 205, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Liczne reprodukcje sztychów i rysunków przedstawiających miasta polskie w czasach szwedzkiego potopu.
100.–
Sprzedano za: 100.–
19.
ISKIERSKI Stanisław – Bronzy Zamku Królewskiego i Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. Warszawa 1929. Min. Wyznań Religijnych [...], Dyr. Zbiorów Państw. 8, s. 28, [4], tabl. 16. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Tekst po polsku i francusku.
80.–
Sprzedano za: 80.–
20.
IWANEK Witold – Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim. Bytom 1967. Muz. Górnośląskie. 8, s. 175. brosz. Rocznik Muz. Górnośl., Sztuka, zesz. 2.
Stan dobry. Zaw. biogramy 1.442 artystów; indeksy. Piecz.
80.–
21.
[JABŁCZYŃSKI Feliks]. Feliks Jabłczyński. Monografia zbiorowa. Warszawa 1938. Druk. Galewski i Dau. 8, s. 66, tabl. barwne 2. brosz.
Okł. lekko otarte, załamania krawędzi pierwszej karty. Zaw.: Życiorys, Grafika F. Jabłczyńskiego, F. Jabłczyński, Gerylasówka pana Feliksa. Autorzy: F. Siedlecki, C. Jellenta, B. Winawer. Liczne ilustracje w tekście.
F. Jabłczyński (1865-1928) - grafik i malarz, chemik; opracował własne techniki graficzne: ceratoryt i ziarnoryt, opatentował nowy rodzaj pasteli (produkowanych z wykorzystaniem wazeliny). Do najciekawszych jego prac należą stylizowane widoki Warszawy, był autorem ekslibrisu dla Hieronima Wildera.
80.–
Sprzedano za: 220.–
22.
JASIEŃSKI Feliks, CYBULSKI Adam Łada – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ... Barwne reprodukcje dzieł najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. Lwów [przedm. 1904]. H. Altenberg, Księg. Wyd. folio, s. [4], k. 23, tabl. 23. opr. pł. zdob., z epoki.
Otarcia grzbietu, przednia wyklejka lekko nadpęknięta, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Album zaw. barwne reprodukcje malarstwa polskiego przełomu XIX/XX w., którym towarzyszą teksty - kolejno: Feliksa Jasieńskiego do obrazu "Jeździec" Piotra Michałowskiego, K. M. Górskiego do obrazu "Portret ciotki artysty" Henryka Rodakowskiego, Stanisława Witkiewicza do obrazu "Przeprawa rotmistrza pancernego przez Dniestr" Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego do obrazu "W Tatrach" Wojciecha Gersona, Stanisława Witkiewicza do obrazu "Kościół" Wojciecha Gersona, Stanisława Witkiewicza do obrazu "Hołd pruski" Jana Matejki, Stanisława Tarnowskiego do obrazu "Zygmunt Stary słuchający 'Zygmunta'" Jana Matejki, Feliksa Jasieńskiego do obrazu "Polowanie w XVIII wieku" Maksymiliana Gierymskiego, Stanisława Witkiewicza do obrazu "Na folwarku" Józefa Chełmońskiego, Kazimierza Mokłowskiego do obrazu "Trójka" Józefa Chełmońskiego, Feliksa Jasieńskiego do obrazu "Spotkanie" Władysława Podkowińskiego, Adama Łada Cybulskiego do obrazu "Wizja" Witołda Pruszkowskiego, K. M. Górskiego do obrazu "Portret" Wojciecha Weissa, Feliksa Jabłczyńskiego do obrazu "Zima" Stanisława Masłowskiego, Maryana Olszewskiego do obrazu "Studyum portretowe" Teodora Axentowicza, Wilhema Mitarskiego do obrazu "Święcenie wody" Teodora Axentowicza, K. M. Górskiego do obrazu "Portret" Józefa Mehoffera, Tadeusza Żuk-Skarszewskiego do obrazu "Święcenie" Włodzimierza Tetmajera, Feliksa Jabłczyńskiego do obrazu "Portret dziewczynki" Józefa Pankiewicza, Adama Łada Cybulskiego do obrazu "Franek i Janek" Wojciecha Weissa, Feliksa Jasieńskiego do obrazu "Głowa mężczyzny" Artura Grottgera. Patrz też poz. 682.
400.–
Sprzedano za: 400.–

Katalogi

23.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Biuro Wystaw Artystycznych. Plakat do roku 1939 ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. Kraków, X 1972. 8, s. [142], tabl. barwnych 6. brosz.
Grzbiet i okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Opis ponad 300 polskich plakatów przedwojennych, liczne ilustracje, indeks.
64.–
Sprzedano za: 64.–
24.
Bernheim-Jeune, Galerie. La Neige en Auvergne. Exposition Wladimir de Terlikowski. Paris, IV-V 1913. 16d, s. [16]. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog paryskiej wystawy Włodzimierza Terlikowskiego (1873-1951) - malarza związanego z École de Pars; studia artystyczne ukończył w Monachium i Paryżu, wypracował własny styl malowania posługując się głównie szpachlą. Ulubionymi tematami prac artysty był portret, martwa natura, krajobrazy i kwiaty. Katalog zaw. wstęp A. Girodie, spis 44 prezentowanych prac, 6 dwubarwnych reprodukcji, zapowiedzi kolejnych wystaw galerii.
80.–
Sprzedano za: 80.–
25.
Bibljoteka Narodowa. Katalog wystawy wołyńskiej. Warszawa 1935. Druk. i Litogr. J. Cotty. 8, s. 126, [2], tabl. 3. brosz. Katalogi Wystaw, [t.] 5.
Stan bardzo dobry. Przedmowa M. Danilewiczowej. Celem wystawy było "odtworzenie przeszłości historycznej Wołynia do r. 1914 na podstawie materjałów, któremi [Bibliot. Narodowa] dysponuje: druków, rękopisów, grafiki i map" (z przedmowy). Katalog podzielony na części: Wołyń, Wołyniacy, Krzemieniec, Ryciny i rysunki: portrety, widoki. Na końcu indeks nazwisk.
80.–
26.
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Śląskie we Wrocławiu. Karykatura XIX wieku w zbiorach ... Informator wystawy. Wrocław 1963. 8, s. 12, [3], tabl. 16. brosz.
Naddarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz.
64.–
27.
Biuro Wystaw Artystycznych w Sopocie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Sztuka Młodej Polski. Katalog wystawy. Sopot-Kraków, VIII 1965. 8, s. 75, [2], tabl. 18. brosz.
Stan dobry. Na stronie tyt. naklejka treści "XVIII Festiwal Sztuk Plastycznych". Wstęp H. Blum, biogramy artystów, opis 488 obiektów (malarstwo, grafika, rzeźba), na końcu spis 71 dzieł sztuki Dalekiego Wschodu. Katalog zaw. m.in. pełny opis "Teki Melpomeny" i 39 zaproszeń "Zielonego Balonika".
64.–
Sprzedano za: 64.–
28.
Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach. Irena Nowakowska-Acedańska, Zygmunt Acedański. 50-lecie pracy twórczej. Katowice 1982. 8 podł., s. [24]. brosz.
Stan dobry. Zaw. biogramy obojga artystów, spis ich wystaw, wykaz prezentowanych na wystawie prac, reprodukcje grafik i obrazów.
64.–
Sprzedano za: 110.–
29.
Biuro Wystaw Artystycznych. Antoni Rząsa. Białystok 1991. 8 podł., s. 67, [1]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Tekst wstępny, reprodukcje rzeźb Rząsy, biogram artysty. Katalog wystawy prezentowanej w Białymstoku, Warszawie, Paryżu i Zakopanem. Tekst polski i francuski.
60.–
Sprzedano za: 110.–
30.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Ignacy Płażewski 1899-1977. Fotografika. Warszawa 1984/1985. 8 podł., s. [24]. brosz.
Stan dobry. Wstęp biograficzny Janiny Mierzeckiej, 24 czarno-białe reprodukcje, spis 91 prezentowanych na wystawie fotogramów.
48.–
31.
DESA, P.P., Dzieła Sztuki i Antyki. Katalog wystawy biżuterii artystycznej. Warszawa, IX-XII 1972. 16d podł., s. [24], k. 1 luzem. brosz.
Stan dobry. Wstęp I. Huml, biogramy twórców, zdjęcia przykładowych obiektów, na luźnej karcie ceny poszczególnych wyrobów.
60.–
32.
Galeria Rząsy. [Informator]. Zakopane [1984]. 8 podł., s. [4]. brosz.
Pionowe załamanie kart. Krótki informator Galerii Antoniego Rząsy, zaw. 5 czarno-białych zdjęć rzeźb artysty, jego portret fotograficzny, biogram i krótki fragment wypowiedzi Tadeusza Brzozowskiego o rzeźbach Rząsy. Dołączono 5 kart z reprodukcjami zdjęć rzeźb tego artysty (3 różne ujęcia, 2 dublety).
40.–
Sprzedano za: 40.–
33.
Galeria ZPAF. Benedykt J. Dorys. Aktorzy i moda lat trzydziestych. Warszawa, V-VI 1974. 4, s. [4], tabl. 10, oryg. teczka kart.
Stan dobry. Wystawa z cyklu "Z mojego archiwum".
60.–
Sprzedano za: 60.–
34.
Galeria ZPAF. Bogdan Łopieński. Wystawa fotografii "Tytuł do uzgodnienia". Warszawa, XI-XII 1974. 4, s. [4], tabl. 6. oryg. teczka kart.
Stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 48.–
35.
Galeria ZPAF. Włodzimierz Puchalski. Zwierzęta w obiektywie. Kraków, I-II 1975. 4, s. [4], tabl. 6. oryg. teczka kart.
Stan dobry.
48.–
36.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Leopolda Gottlieba. Warszawa, VI 1935. 16d, s. 29, [3], tabl. 9. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podkreślenia i zapiski ołówkiem. Zaw. wykaz 185 prac w zakresie malarstwa, rysunków i grafiki.
80.–
Sprzedano za: 80.–
37.
Komitet Organizacyjny. Katalog wystawy Legionów Polskich. Lublin, VII-VIII 1917. 8, s. 18. brosz.
Podklejone niewielkie naddarcie okł. w grzbiecie, poza tym stan dobry. Okładka projektu Zofii Stryjeńskiej (tu jako Lubańska-Stryjeńska). Wstęp J. A. Teslara. Katalog obejmuje 318 prac, podano ceny sprzedażne.
100.–
Sprzedano za: 100.–
38.
Lach Józef, Księgarnia, Antykwariat, Hobistyka. Plakaty art[tystyczne] i afisze ze zbiorów Gabrielii Pałys. Katowice, X 1971. 8, s. 58. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Maszynopis powiel. Wydano 50 (?) egz. Katalog ofertowy katowickiego antykwariatu J. Lacha. Zaw. opisy i ceny 442 plakatów i afiszów ("ceny w złotych loko antykwariat"). Rzadkie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
39.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Miniatury portretowe z dwóch stuleci. Katalog wystawy. Kraków, XII 1962-XI 1963. 8, s. VIII, [9]-139, [4]. brosz.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście, biogramy artystów. Oprac. Zofia Tobiaszowa i Zofia Kucielska.
60.–
Sprzedano za: 85.–
40.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. T. 1. Kraków 1976. 8, s. [71], tabl. barwnych 8. brosz.
Stan dobry. Zaw. obszerny biogram, kalendarium życia i twórczości, wzory sygnatur, reprod. 8 prac temperą. T. 2 ukazał się w 1989.
70.–
Sprzedano za: 70.–
41.
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Pasy jedwabne polskie i wschodnie. Katalog zbiorów. [Oprac.] Aleksandra Wasilkowska. Poznań 1967. 8, s. 40, [1], ilustr. 59. brosz., obw. Katalogi Zbiorów MNP, t. 3.
Stan dobry. Opis 68 obiektów. Wydano 750 egz.
80.–
Sprzedano za: 125.–
42.
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wojciech Weiss 1875-1950. Wystawa monograficzna. Poznań, VI-IX 1977. 8 podł., s. 385, [4]. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Katalog wielkiej wystawy dorobku artystycznego W. Weissa prezentującej jego obrazy olejne, akwarele, pastele, rysunki, grafiki i rzeźby. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
43.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Pamiętnik wystawy. Warszawa 1966. 8, s. 145, [2], tabl. 41. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Praca zbiorowa zawierająca m.in.: S. Lorenz "Słowo wstępne"; J. Ruszczycowa "Źródła twórczości artysty", "Sprawozdanie z wystawy"; K. Mytarewa "W Petersburgu", "Z materiałów archiwalnych"; P. Krakowski "O symboliźmie w pejzażach F. Ruszczyca"; E. Szwankowski "Inscenizator i scenograf"; I. Kołoszyńska "Wydział Sztuk Pięknych USB w Wilnie" oraz obszerne wspomnienia o Ruszczycu. Praca zawiera cenny zbiór fotografii prac artysty i zdjęć archiwalnych związanych z historią jego życia i twórczości.
90.–
Sprzedano za: 90.–
44.
Muzeum Narodowe w Warszawie. 75 lat warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tendencje twórcze pedagogów. Monografia katalog wystawy. Warszawa, IV-V 1980. 8 podł., s. 107, [25]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Obszerny wstęp historyczny, opis eksponowanych prac, kilkanaście zdjęć z przeszłości ASP. Podsumowanie dziejów akademii w dziedzinie malarstwa w l. 1904-1979.
60.–
45.
Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabinet Grafiki i Rysunków Współczesnych. Graficy "Rytu". Drzeworyt w dwudziestoleciu międzywojennym. Warszawa 1989. 8, s. [24]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zwięzła prezentacja twórczości drzeworytniczej członków "Rytu": T. Kulisiewicza, T. Cieślewskiego syna, S. Mrożewskiego, S. Ostoi-Chrostowskiego i in. Tekst wstępny M. Sitkowskiej, 15 reprod. w tekście.
48.–
Sprzedano za: 48.–
46.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Fotografia we Lwowie do roku 1939. Wrocław, X-XI 1991. 8, s. 78. brosz.
Okł. otarte, nieco załamane, wewnątrz stan bardzo dobry. Liczne reprodukcje, biogramy twórców, dane o lwowskich firmach fotograficznych.
64.–
Sprzedano za: 150.–
47.
Muzeum Okręgowe w Krośnie. Lampy naftowe ze zbiorów ... [Oprac.] Danuta Janowska, Mieczysław Wieliczko. Lublin 1981. KAW. 8, s. 84. brosz.
Stan dobry.
40.–
48.
Muzeum Okręgowe w Przemyślu. Fryderyk Antoni Hayder. 50 lat pracy twórczej. Przemyśl 1984. 8 podł., s. 31, [29]. brosz.
Stan dobry. Na okł. podtyt.: "Wystawa malarstwa".
60.–
49.
Muzeum Sztuki w Łodzi. Marian Wawrzeniecki. Baśń i historia. Łódź 1982. 8, s. 58, [1], tabl. 17 [w tym 2 barwne]. brosz.
Stan bardzo dobry.
60.–
50.
Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym. Polska biżuteria artystyczna z lat 1945-1950 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa 1999. Wyd. DiG. 8, s. [2], 38, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 70.–
51.
Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. Józef Szermentowski 1833-1876. Katalog wystawy. Oprac. I. Jakimowicz. Warszawa 1969. WAiF. 8, s. 88, [2], ilustr. 40. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Obszerny wstęp, szczegółowe opisy 66 obrazów olejnych i 42 rysunków i akwareli.
64.–
52.
Polski Czerwony Krzyż, Okręg Warszawski. Wystawa prac Zofji Stryjeńskiej, Henryka Kuny. Warszawa, XI 1930. 16d, s. 16, [4]. brosz.
Okł. nieco otarte i pożółkłe, niewielkie rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Wystawę zorganizowano w salonach Philipsa S. A. w Warszawie. Katalog zawiera wstępy J. Warchałowskiego i M. Tretera, wykaz wystawianych prac (79 i 20), reklamy. .
100.–
53.
Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog Wystawy Sztuki Polskiej od roku 1764-1886. Wydał Jan Bołoz Antoniewicz. Z 75 illustracyami. Lwów 1894. Dyrekcya Powszechnej. Wystawy Krajowej. 16d, s. XXIV, 384, tabl. 28. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okl. otarte, blok poluźniony. Podpis własn. Katalog wielkiej wystawy retrospektywnej malarstwa polskiego zorganizowanej we Lwowie z okazji odbywającej się Powszechnej Wystawy Krajowej, zawierający opisy 1.539 obiektów (obrazy olejne, akwarele, gwasze, pastele, rysunki, sztychy, rzeźby, fotografie z okresu od wstąpienia na tron Stanisława Augusta aż do pierwszej wielkiej wystawy sztuki polskiej zorganizowanej w Krakowie w 1887) i biogramy artystów. Na końcu alfabetyczny wykaz artystów.
280.–
54.
Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog illustrowany Wystawy Sztuki Współczesnej we Lwowie 1894. Wyd. I. Lwów 1894. Nakł. Dyrekcyi Powszechnej Wystawy Krajowej. 8, s. 45, [2], tabl. 33. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł. brosz., wewnątrz stan dobry. Zaw. wykaz 450 wystawionych obiektów i 98 reprodukcji obrazów czołówki polskich artystów tamtego czasu.
140.–
55.
Powszechna Wystawa Sztuki Polskiej we Lwowie. Katalog ... Lwów, V 1910. 8, s. [71], tabl. 36. brosz. wt.
Drobne zaplamienia karty tyt., stan dobry. Prezentacja prac najlepszych artystów polskich pocz. XX w. Katalog wymienia 464 obrazy i 86 rzeźb.
120.–
Sprzedano za: 260.–
56.
Stare ryciny. Katalog wystawy urządzonej na dochód Tow. Dzieciątko Jezus staraniem Eleonory ks. Lubomirskiej we Lwowie 1918 roku. Lwów 1918. Druk. Ossolineum. 16d, s. 40. brosz.
Okładka w późniejszej kopii (?), stan dobry. Zapiski ołówkiem (zapewne ceny obiektów). Na wystawie zaprezentowano blisko 300 sztychów portretowych, głównie królów polskich i członków ich rodzin. Na końcu indeks artystów i właścicieli obiektów.
64.–
Sprzedano za: 64.–
57.
Towarzystwo Artystów Grafików Krakowskich. Nowoczesna grafika polska. Kraków [1938]. 8, s. 62, [3]. brosz.
Załamanie narożnika przednej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Katalog sprzedażny Związku Artystów Grafików w Krakowie. Wśród oferowanych prac znajdują się grafiki m.in. A. Bunscha, W. Chomicza, T. Cieślewskiego syna, W. Komorowskiej, L. Kowalskiego, T. Korpala, L. Misky'ego, J. Pochwalskiego, S. Raczyńskiego, Z. Stankiewicz, P. Stellera, W. Zakrzewskiego. Reprodukowano 100 grafik. Biogramy artystów, ceny.
50.–
Sprzedano za: 50.–
58.
Towarzystwo Artystów Grafików w Krakowie. Katalog wystawy ... urządzonej w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków, VI 1939. 8, s. 34. brosz.
Stan dobry. Piecz. Wstęp S. Jakubowskiego, wykaz 127 prezentowanych prac, 16 czarno-białych reprodukcji. Drzeworytowe zdobniki w tekście.
80.–
59.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Katalog wystawy ... w Krakowie. Kraków, VII 1906. Druk. "Czasu". 16d, s. 16. brosz.
Stan dobry. Piecz. Odręczne zapiski w tekście: poprawiono błędy druku, dopisano ceny obrazów. Przy "Studium dziewczynki" Wyspiańskiego dopisano: "12/7 1906 nabyła Pani Dobrowolska Marya".
80.–
60.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon 1934. Kraków, V-VII 1934. 16d, s. 18, [1], tabl. 8. brosz.
Okł. lekko otarta, wewnątrz stan dobry. Piecz. Na tablicach reprod. prac m.in.: W. Borowskiego, S. O. Chrostowskiego, T. Grotta, A. Karpińskiego, W. Weissa, C. Rzepińskiego.
64.–
61.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Fryderyka Pautscha. Kraków, III 1936. 8, s. 11, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., grzbiet nieco przetarty. Zapiski ołówkiem na tylnej okł. Wstęp Wlastimila Hofmana, wykaz 91 obrazów i 59 szkiców z wojny światowej.
64.–
Sprzedano za: 64.–
62.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zbiorowa Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) 1846-1916, Wystawa morska, Wystawa zbiorowa Sotera Jaxy-Małachowskiego. Kraków, IX-X 1938. 8, s. 19, [1], tabl. 4. brosz.
Okł. nieco pożółkła, wewnątrz stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
63.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Józef Mehoffer i jego uczniowie. Kraków, X-XI 1938. 8, s. 15, [1], tabl. 12. brosz.
Okł. nieco zakurzone. Podpis własn. na przedniej okł. Wystawiono blisko 50 prac J. Mehoffera oraz obrazy jego uczniów, m.in.: S. Filipkiewicza, T. Makowskiego, J. Mierzejewskiego, K. Pochwalskiego, K. Sichulskiego, S. I. Witkiewicza.
60.–
64.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jan Wojnarski (1879-1937). Wystawa grafiki brytyjskiej: grafika XX w., sztychy 18-go i pocz. 19-go w. Malarze warszawscy. Rzeźby Antoniego Madeyskiego (1862-1939). Kraków, II-III 1939. 8, s. 25, [1], tabl. 18. brosz.
Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Główną część katalogu stanowi wykaz 198 prac (obrazy olejne, grafika) J. Wojnarskiego, pokazanych na największej prezentacji dzieł artysty.
60.–
65.
Towarzystwo "Sztuka". Jan Stanisławski. Wystawa pośmiertna. Kraków, XI 1907. Druk. A. Koziańskiego. 4 podł., s. [109] + [36 - reklamy]. brosz.
Okł. lekko otarte, uzupełnione ubytki grzbietu, drobne zaplamienia. Wykaz 155 prac Jana Stanisławskiego i blisko 100 obrazów jego uczniów. Liczne całostronicowe czarno-białe reprodukcje. Wystawę urządzili S. Filipkiewicz i H. Szczygliński. Tekst A. Grzymały-Siedleckiego i W. Mitarskiego. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 160.–
66.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Salon 1925. Przewodnik No 8. Warszawa, XII 1925. 16d, s. 32, [2], tabl. 16. brosz.
Okł. lekko otarta, wewnątrz stan dobry. Na tablicach reprod. prac m.in.: W. Kossaka, K. Pochwalskiego, T. Axentowicza, A. Karpińskiego, S. Czajkowskiego, W. Weissa, B. Jamontta, K. Lasockiego, M. Kuleszy.
60.–
67.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Przewodnik nr 35: Wielka wystawa zbiorowa Wojciecha Kossaka, wystawa ogólna. Warszawa, VI-VIII 1928. 8, s. 15, [5], tabl. 4. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione. Zaw. biogram W. Kossaka autorstwa S. Popowskiego, wykaz 110 wystawionych prac (z podaniem nazwiska właściciela), spis blisko 60 obrazów eksponowanych na wystawie ogólnej, 8 reprodukcji obrazów W. Kossaka.
60.–
68.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Piękny. Przewodnik nr 43. Warszawa, IV 1929. 8, s. 17, [4], tabl. 7. brosz.
Przednia okł. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Zaw.: Wystawa prac Zrzesz. Pol. Artystów Plast., Wystawa jubileuszowa prac K. Lasockiego, Wystawa zbiorowa prac S. Bagieńskiego, Kolekcja prac S. Domaradzkiego, Wystawa ogólna.
60.–
69.
Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Wielkopolski. Polska fotografia reklamowa 1978. Poznań 1978. 16d podł., s. [22]. brosz.
Stan bardzo dobry.
50.–
Sprzedano za: 50.–
70.
Związek P[olskich] Artystów Plastyków. Polonia. Wystawa szkiców z wojny 1939/1944. Lublin, XII 1944-I 1945. 8, s. 14, [1]. brosz.
Pionowe załamanie bloku. Odręczna (obca?) dedykacja na przedniej okł. Prace prezentowano w salach KUL. W wystawie udział wzięli m.in.: J. Kurzątkowski, Z. Lengren, S. Teisseyre, H. Tomaszewski, I. Witz, J. Zaruba.
60.–
71.
Związek Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Architektów R.P. Wystawa jubileuszowa (50 lat pracy artystycznej) Stanisława Czajkowskiego. Warszawa, IV 1949. 8, s. 19, tabl. 5. brosz.
Okł. nieco pożółkła, poza tym stan dobry.
60.–
72.
Związek Polskich Artystów Plastyków. Bronisław Jamontt. Wystawa jubileuszowa styczeń 1955. Toruń, I 1955. 8, s. 11, tabl. 4. brosz.
Okł. nieco pożółkła, poza tym stan dobry. Tekst J. Puciata-Pawłowska. Wykaz 73 obiektów w zakresie malarstwa i 27 grafiki i rysunku.
60.–
Sprzedano za: 130.–
* * *
73.
[KRASIŃSKI Edward]. Maszynopisowy list Edwarda Krasińskiego z 1970.
Maszynopis na arkuszu form. 29,7x21 cm. List po francusku, w nagłówku adres Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris i odbita pieczątka z datą dzienną 16 XII 1970. Artysta podaje informacje dotyczące słynnej niebieskiej taśmy, która stanowiła jego znak rozpoznawczy, po czym dołącza komentarz: "L'art est ici a moins qu'il n'y soit pas, mais une chose est sure scoth - blue - larg. 20 mm" (pol "Jest w tym sztuka. Chyba że jej nie ma? Tylko jedno jest pewne - niebieska taśma klejąca 20 mm"). Dołączona karta tego samego formatu będąca odbitką kserograficzną strony ogłoszeniowej francuskiej gazety z nakreśloną poziomą niebieską linią i z dodanym napisem "Scotch bleu - Largeur 19 m/m. Longeur inconnue". Stan dobry.
E. Krasiński (1925-2004) - rzeźbiarz, malarz, autor form przestrzennych, instalacji i sytuacji artystycznych, jeden z najważniejszych protagonistów neo-awangardy polskiej lat 60. i 70. XX wieku (www.culture.pl).
240.–
Sprzedano za: 550.–
74.
KURPIEWSKI Janusz – Praktyczny poradnik czyszczenia, konserwacji oraz przechowywania monet i medali. Warszawa 1987. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Oddz. Warszawski. 8, s. 74. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., poza tym stan bardzo dobry. Maszynopis powiel.
64.–
Sprzedano za: 110.–
75.
LA SIZERANNE Robert de – Ruskin i kult piękna. Z francuskiego przeł. Antoni Potocki. T. 1-2. Lwów 1899. Księg. H. Altenberga. 16d, s. [4], 164, tabl. 1; [4], 173, [2]. opr. oryg. pł. Wiedza i Życie, r. 1, t. 1, 3.
Stan dobry. Piecz. Obca dedykacja.
J. Ruskin (1819-1900) - pisarz, poeta, myśliciel, najwybitniejszy angielski krytyk sztuki epoki wiktoriańskiej. Wywarł ogromny wpływ na swoją epokę i posiada do tej pory licznych czytelników. Popularyzował między innymi sztukę J. M. W. Turnera i prerafaelitów, ochronę dziedzictwa kulturowego, ochronę środowiska naturalnego, wspierał idee "Arts and Crafts Movement" - ruchu propagującego tworzenie sztuki użytkowej służącej całemu społeczeństwu. Jego idee inspirowały Gandhiego, Tołstoja i Prousta.
80.–
Sprzedano za: 110.–
76.
LEPSZY Leonard – Przemysł złotniczy w Polsce. Kraków 1933. Miejskie Muzeum Przemysłowe. 8, s. 358, [2]. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Piecz. i podpis własn. Zaw. m.in. podobizny znaków złotniczych polskich warsztatów i manufaktur.
160.–
77.
LEWANDOWSKI Stanisław – Henryk Siemiradzki. Z dziewięćdziesięcioma trzema illustracyami w tekscie, dziesięcioma heliograwurami, dwoma kolorowemi facsimiliami szkiców olejnych i portretem. Warszawa 1904. Gebethner i Wolff. 4, [4], 125, [1], tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Opr. nieco otarta, blok lekko poluźniony, poza tym stan dobry. Oprawa w kolorze zielonym. Na przedniej wyklejce obca dedykacja i piecz. własn. Liczne ilustracje w tekście. Pierwsza obszerna, wydana po śmierci artysty, monografia twórczości Siemiradzkiego (1843-1902) - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego akademizmu.
240.–
78.
MAJKOWSKI Hilary – Franciszek Zygart 1883-1926. Przedsłowie Leona Przybyszewskiego. Poznań 1931. Jan Jachowski, Księg. Uniwersytecka. 8, s. [35]. brosz., obw.
Otarcia obw., wewnątrz stan dobry. Wydano 500 egz., ten nr 130. Krótka, pośmiertna monografia poznańskiego malarza, absolwenta Akademii Krak., ucznia J. Fałata. Ilustracje w tekście.
50.–
79.
MALARSTWO polskie. W. Skoczylas. Słowo wstępne Wacława Husarskiego. Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 4, s. [8], tabl. barwnych 5. brosz. Monografje Artystyczne, z. 3.
Okł. nieco otarte, poza tym stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
80.
[MALCZEWSKI Jacek]. Jacek Malczewski. 16 reprodukcyj. Warszawa [1922]. Gebethner i Wolff. 4, s. [4], tabl. 16. brosz.
Okł. nieco zakurzone, grzbiet oklejony papierem. Wstęp W. Mitarskiego (po polsku i francusku) oraz 16 całostronicowych czarno-białych reprodukcji obrazów. Dane wydawnicze na naklejce umieszczonej na tylnej okł.
120.–
81.
MAURLOT Fernand – Picasso Lithographs. Paris 1970. Boston Book and Art Publisher, André Sauret. 4, s. [12], 299, [10]. opr. oryg. kart., obw.
Obw. lekko otarta i uszkodzona, poza tym stan dobry. Katalog prac litograficznych w opracowaniu przyjaciela artysty, u którego ten odbijał swe prace przez prawie trzydzieści lat. Ilustracje kolorowe i czarno-białe. 407 prac z adnotowanymi opisami zaw. datę powstania, format, specyfikację nakładu.
120.–
Sprzedano za: 140.–
82.
ORENDI Julius – Das Gesamtwissen über antike und neue Teppiche des Orients. Mit 1260 Teils Ganzseitigen Abbildungen und 2 Landkarten. Bd. 1-2. Wien 1930. Selbsverlag des Verfassers. 8, s. 281, tabl. 7, mapy 2; 327, tabl. 11. opr. oryg. pł. złoc.
Stan dobry. Pierwsze wydanie klasycznego podręcznika dla miłośników wschodnich kobierców.
300.–
83.
POLKOWSKI Ignacy – Wykopalisko głębockie średniowiecznych monet polskich objaśnił i opisał ... Gniezno 1876. Nakł. autora. 8, s. [4], 75, tabl. 7. brosz.
Okł. nieco nadkruszone, poza rym stan bardzo dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Opracowanie jednego z najważniejszych znalezisk polskich, w którym zawarte były głównie brakteaty Mieszka III.
280.–
Sprzedano za: 280.–
84.
RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w 24 barwnych reprodukcjach art. mal. ... Warszawa 1916. Chlebowski i Michałowski. 16d podł., k. [1], tabl. 24. opr. oryg. pł.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wyklejek, poza tym wewnątrz stan bardzo dobry. Tytuł okł.: "Krajobrazy polskie".
140.–
Sprzedano za: 220.–
85.
RHEIN Erich – Die Kunst des manuellen Bilddrucks. Eine Unterweisung in den grafischen Techniken. Dritte Aufl. Ravensburg 1964. Otto Maier Verlag. 8 podł., s. 240. opr. oryg. pł., obw.
Otarcia i naddarcia obw., poza tym stan dobry. Bogato ilustrowany podręcznik technik graficznych.
100.–
86.
RUSSISCHE Filmkunst. Vorwort von Alfred Kerr. Mit 144 Tafeln. Berlin [cop. 1927]. E. Pollak Verlag. 8, s. 28, ilustr. 144. opr. oryg. kart.
Grzbiet lekko otarty, stan dobry. Notatki ołówkiem. Piecz. Jerzego Skarżyńskiego. Na tabl. fotosy z najwybitniejszych dzieł kinematografii rosyjskiej.
220.–
Sprzedano za: 220.–
87.
RYSZKIEWICZ Andrzej – Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim. Wrocław 1953. Ossolineum. 8, s. 122, [4], ilustr. 23. opr. wsp. pł. z szyldzikiem. Studia z historii sztuki polskiej, t. 4.
Stan dobry. Na końcu wykaz nazwisk.
80.–
88.
[RZĄSA Antoni]. Antoni Rząsa. Zakopane 1999. Fundacja Antoniego Rząsy. 8, s. [48]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Książka zaw. barwne zdjęcia rzeźb Rząsy i cytaty z jego wypowiedzi programowych. Na końcu biogram artysty i kilka jego zdjęć.
80.–
Sprzedano za: 130.–
89.
SAWICKI Tymoteusz – Bernardo Belotto Canaletto i jego widoki Warszawy. XV wystawa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości [...]. Warszawa [1922]. B. w. 16d, s. 51, [1], tabl. 5. opr. pł. zdob. z epoki.
Stan dobry. Zaw. wykaz i opis obrazów wystawionych na wystawie "Warszawa za Stanisława Augusta. Obrazy Canaletta odzyskane z Rosji". Z przedmowy: "Urządzona w 1922 r. staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Wystawa dzieł sztuki, rewindykowanych z Rosji, pozwoliła mi po raz pierwszy na dokładne zaznajomienie się z niezrównanemi pracami Canaletta na temat Warszawy i Wilanowa, które winny co rychlej znaleźć wyczerpujące monograficzne opracowanie. Chcąc jednak już teraz spłacić choć cząstkę należnego wielkiemu artyście długu, poświęcam mu to o nim wspomnienie".
100.–
90.
SKRUDLIK Mieczysław – Królowa Korony Polskiej. Szkice z historji malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce. Lwów 1930. Tow. "Bibliot. Religijna". 8, s. 372. opr. ppł. z epoki.
Okł. i grzbiet lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Jedna z podstawowych publikacji pośw. kultowi maryjnemu w Polsce. Zaw. m.in.: Madonny czeskie, Mater Dolorosa, Legenda o św. Łukaszu, malarzu Najśw. Panny, Niekatolickie przedstawienia "Zwiastowania", Patronka stolicy, Madonna Kotwiczna, Polskie legendy o żydach i Najśw. Pannie, Najśw. Marja Panna Ostrobramska, Matka Boska Kodeńska, Legendy o polskich malarzach Najśw. Panny, Madonna Mickiewicza, Najnowsze źródła do ikonografji Bogarodzicy. 109 ilustracji w tekście.
120.–
Sprzedano za: 320.–
91.
SYGIETYŃSKI Antoni – Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst ... Z 24-ma rycinami. Warszawa 1886. Red. Wędrowca. folio, s. 79, [2], tabl 2. opr. wsp. ppł.
Papier pożółkły, podklejony ubytek połowy karty dedykacyjnej. Piecz J S. Zubrzyckiego. W tekście 28 reprodukcji, wbrew temu, co nadrukowano na stronie tytułowej. Nieczęste.
300.–
92.
SZABLOWSKA Anna Agnieszka, SEŃKIW Mariana – Plakat polski. Ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Warszawa 2009. Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 4, s. 619. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Najobszerniejszy katalog poświęcony dawnemu polskiemu plakatowi. Zaw. barwne reprodukcje i szczegółowe opisy 854 plakatów wydanych przed 1945, biogramy twórców, indeksy. Tytuł i tekst także po ukraińsku.
160.–
Sprzedano za: 160.–
93.
SZEMBERG Henryk – Polish Poster. Editor ... Designed by Józef Mroszczak, Bolesław Penciak. Warszawa 1957. Wyd. Artystyczno-Graficzne. 4, s. [6], 187, [2]. opr. oryg. pł.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Angielska wersja albumu "Plakat polski". Prezentacja dorobku najwybitniejszych polskich plakacistów. 234 reprod. w tekście (również barwne). Liczne przykłady plakatu socrealistycznego.
100.–
94.
TESSARO-KOSIMOWA Irena – Warszawa w starych albumach. Warszawa 1978. PWN. 16d podł., s. 143. brosz.
Stan dobry. Monografia XIX w. widoków Warszawy publikowanych seryjnie (w albumach, seriach wydawniczych, zbiorach rycin) w różnych technikach graficznych. Umieszczony w końcowej części katalog obejmuje 364 poz. Ponad 60 całostronicowych ilustracji.
64.–
95.
WIERCIŃSKA Janina – Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności. Wrocław 1968. Ossolineum. 8, s. 219, tabl. 31. brosz., obw. Studia z Historii Sztuki, t. 12.
Stan bardzo dobry. Podstawowa, najobszerniejsza monografia TZSP - organizacji artystów i miłośników sztuki działającej w Warszawie od 1860 do 1939 (wznowionej w 1990). Omawia historię Towarzystwa, wystawy, działalność artystyczną i popularyzatorską, związanych z nią twórców i działaczy, zbiory, działalność handlową, a także najważniejsze warszawskie salony artystyczne. Indeks nazwisk.
80.–
96.
WIĘCEK Adam – Śląsk w drzeworytach warszawskiego Tygodnika Ilustrowanego drugiej połowy XIX w. Opole 1964. Instytut Śląski. 8, s. 88. brosz.
Stan dobry. Zaw. krótki wstęp i 62 reprodukcje dawnych drzeworytów prasowych dotyczących Śląska.
64.–
Sprzedano za: 64.–
97.
WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. Lwów 1922. Księg. Wyd. H. Altenberga. 4, s. 87, tabl. 36. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz. Jeden z podstawowych podręczników technik graficznych. Szczegółowemu opisowi poszczególnych technik towarzyszą dobrej jakości reprodukcje, a czasem nawet oryginalne odbitki. Książka zaw. m.in. 2 oryginalne litografie Leona Wyczółkowskiego, drzeworyt Władysława Skoczylasa i Józefa Holewińskiego. Na końcu kilkujęzyczny słownik terminów graficznych.
480.–
Sprzedano za: 500.–
98.
WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbior. pod red. ... Wrocław 1967. Ossolineum. 4, s. 270, [1], ilustr. 184. opr. oryg. ppł.
Brak obw., zarysowanie przedniej okł., załamanie karty tyt., poza tym wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, Przegląd problematyki architektonicznej, Szkolnictwo artystyczne, Instytucje opieki nad sztuką, Stowarzyszenia i grupy artystyczne, Kolekcjonerstwo i handel dziełami sztuki, Czasopiśmiennictwo.
200.–
99.
[ZIARNKO Jan]. Numer pisma "La France et la Pologne" (r. 1, t. 1, nr 2/3) z IV-X 1938 z artykułem S. M. Sawickiej "Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart du XVII-e siècle". Paris 1938. Bibliothèque Polonaise. 4, s. [2], 103-267, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Artykuł wypełnia niemal w całości numer pisma. Zaw. m.in. katalog prac graficznych Jana Ziarnki i wiele ilustracji.
J. Ziarnko (1575-1630) - urodzony we Lwowie polski malarz i grafik działający głównie we Francji, sygnujący swe prace "J. Ziarnko", z francuska "I. Le Grain", po włosku "Grano" - niemal zawsze z przydomkiem "Polonus", czasem "Leopoliensis". Wykonał m.in. blisko 40 ilustracji do "Biblii" Frizona, z czego ponad 30 własnoręcznie sztychował (pozostałe zostały wykonane przez rytowników francuskich).
160.–
Sprzedano za: 160.–
100.
ŻYGULSKI Zdzisław – Kostiumologia. Kraków 1972. ASP. 4, s. 235, [1]. brosz., obw. Zeszyty Naukowe ASP, [nr] 7.
Stan bardzo dobry. Blisko 400 ilustracji w tekście.
140.–
Sprzedano za: 220.–

Listy Zdzisława Beksińskiego do Andrzeja Urbanowicza

Z. Beksiński (1929-2005) - malarz, grafik, fotograf (jeden z najwybitniejszych polskich twórców w tej dziedzinie); mieszkał w rodzinnym Sanoku, potem w Warszawie; jako malarz zdobył dużą popularność wypracowując swój własny turpistyczno-oniryczny styl; w późniejszym okresie zajął się grafiką komputerową.
A. Urbanowicz (1938-2011) - malarz, grafik, performer; studiował w krakowskiej ASP, działał w Katowicach (był jednym z głównych przedstawicieli tamtejszego środowiska undergroundowego), w l. 1972-1991 mieszkał w USA.
Przyjaźń obu artystów datuje się od końca lat 60. Beksiński, z inspiracji Urbanowicza, zainteresował się wówczas religiami i filozofią Dalekiego Wschodu, co znalazło odzwierciedlenie w jego pracach z przełomu lat 60. i 70. XX w.
101.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 31 I 1970 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 6 stronach form. A4. Artysta próbuje wyjaśnić nieporozumienia wynikłe po jego wcześniejszym liście ("nie zamierzałem np. z Chrystusa drwić", "Twoja prośba jest idiotyczna" itp.), pisze o "hippiesach", erotyce, precyzuje myśli zawarte w poprzednich listach. Ostatnia część listu napisana odręcznie. Nieczytelne podpisy pod kolejnymi fragmentami listu. Stan dobry.
600.–
Sprzedano za: 600.–
102.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 31 I 1970 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami na 4 stronach form. A4. Podstawą rozważań artysty jest potrzeba "dorównywania". W dalszej części listu pisze o "hippiesach", swojej nieznajomości geografii ("wg mnie świat się kończy 7 km od Sanoka"), ostatnich lekturach, wspomina o śmierci ojca. Pod tekstem nieczytelny podpis. Niewielkie zaplamienie narożnika pierwszej karty.
600.–
Sprzedano za: 600.–
103.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 5 II 1970 w Sanoku.
Rękopis jednostronny na ark. form. A4. Krótki list informujący o przyczynach przerwania pracy nad obrazem (ból głowy, pranie...) i naprawie magnetofonu. Nieczytelny podpis pod tekstem. Dołączono jednokartkowy druk z warunkami konkursu na plakat polityczny rozpisanego przez WAG, z maszynopisowym komentarzem Beksińskiego. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 750.–
104.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 6 II 1970 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 6 stronach form. A4. List jest odpowiedzią na korespondencję przesłaną przez Urbanowicza. Beksiński snuje rozważania na temat świętości człowieka, "niekoniecznie w katolickim znaczeniu tego słowa". Pisze o pornografii, hipnozie, pomyśle podania w czasie wernisażu pierogów, bigosu i flaków. Nieczytelny podpis pod tekstem. Stan bardzo dobry.
600.–
Sprzedano za: 600.–
105.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 6 II 1970 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami na 4 stronach form. A4. Artysta relacjonuje postępy w pracach nad "strikte pejzażem dużego formatu 120x100 przedstawiającym ptaka nad wzburzonym morzem", dzieli się refleksjami dotyczącymi własnej twórczości ("[...] wszystko co robię i robiłem jest ciągle za mało żywe, jest z kamienia, brakuje temu powietrza, brakuje miękkości"), pisze o metodzie eliminowania zakłóceń fal radiowych opracowanej przez Stefana Manczarskiego. W dopisku z dnia następnego Beksiński zawarł uwagi eksploatacyjne dotyczące magnetofonu, kilka zdań poświęcił telepatii. Nieczytelne podpisy pod oboma częściami tekstu. Ślady złożenia, stan dobry.
420.–
Sprzedano za: 420.–
106.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 23 II 1970 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 3 stronach form. A4. Beksiński pisze o przygotowaniach do wystawy swoich prac w Warszawie "z początkiem kwietnia" i o kłopotach z tym związanych ("jeśli idzie o przesyłki to muszę je nadawać przez jakie 10 dni kolejno, bo pociąg na dworcu stoi przez 30 sekund zgodnie z rozkładem [...]. W sumie oni mogą mi jednorazowo [...] przyjąć maksimum 1 paczkę dużą (obraz) i jedną mniejszą, inaczej nie dadzą rady tego powrzucać do wagonu". Sporo miejsca poświęca artykułom prasowym, których publikacja podczas trwania wystawy byłaby pożądana i recepcji swoich ostatnich prac. Kończy uwagami o niewesołej sytuacji finansowej. Nieczytelny podpis pod tekstem. Stan dobry.
600.–
Sprzedano za: 600.–
107.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 4 XI 1970 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami na 4 kartach form. A4. Artysta skarży się na nieustanny ból głowy uniemożliwiający pracę i złe samopoczucie ("Dziwne mnie ostatnio myśli nachodzą, obawiam się czy to nie objawy wariactwa, tak jest jakby mi ktoś w środku gadał, szczególnie w nocy"), pisze o wycofaniu jednego jego obrazu z wystawy w Moskwie, o sprzedaży swoich prac, o prowadzeniu gospodarstwa domowego przez żonę Zofię i zmianach przez nią zaprowadzonych ("Tomek bluźni, bo przedtem miał stale mięso"), o pornografii ("najgrubiej dzieląc będziemy mieli pornografię jako ersatz erotyczny służący wyłącznie masturbantom oraz pornografię jako antytabu czyli pokazującą to czego pokazywać się nie zwykło"). W przypisie mocno krytykuje Kozikowskiego za jego książkę o Zegadłowiczu, wspomina o ilustracjach Żechowskiego: "świetne z tym, że tandeta miesza się tu z genialnością, wszyscy chyba uczniowie Szukalskiego byli tacy, ale i Linke chyba to samo. Czy przed wojną było takie powietrze?". Nieczytelny podpis pod tekstem. Załamania krawędzi jednej karty, stan dobry.
720.–
Sprzedano za: 720.–
108.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 5 XI 1970 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami, na 3 kartach form. A4. Beksiński pisze obszernie o swoich eksperymentach i doświadczeniach z żółcią kadmową różnych producentów, o sztuce ludowej ("[...] ja się na ludzie i rzeźbach nie znam, ja naprawdę sztukę ludową to uważam za takie więcej indyferentne gówno, którym się onanizują etnografowie"), o życiu ("[...] zazdroszczą mi koledzy ze studiów, że jestem 'artystą', a ja zazdroszczę im, że mają samochody"). Pod tekstem nieczytelny podpis. Stan dobry.
360.–
Sprzedano za: 550.–
* * *

Grafika

109.
[JAN III Sobieski, portret]. Jan Sobieski.
Litografia barwna w owalu form. 35,5x28,2  na ark. 48x36,5 cm. Plansza wydana w Berlinie przez A. Felgnera zapewne w latach 80. XIX stulecia. Sobieski sportretowany w pełnej postaci, wsparty na lasce trzymanej w prawej dłoni; lewa ręka oparta o kamienny mur. Sobieski w lekkim pancerzu, w narzuconym na ramiona płaszczu podszytym futrem gronostajowym, w wysokich butach, z szablą przy boku i orderami na piersi. Niektóre części stroju (pas, ordery, zapinka płaszcza, pochwa szabli, zdobienia pancerza) zdobione dodatkowo naklejonymi elementami w kolorze złotym. W tle pagórkowaty krajobraz z namiotami wojskowego obozu. Arkusz, poza owalem, w kolorze czarnym, wokół kompozycji złoc. ramka liniowa ze zdobnikami w narożnikach. Pod dolną ramką złoc. nadruk "Druck und Verlag von A. Felginer in Berlin" i tytuł ryciny. Niewielkie ubytki arkusza (korniki?), ślad wilgoci w górnej części arkusza (tło nieco rozmyte wokół głowy Sobieskiego).
480.–
110.
[KOŚCIUSZKO Tadeusz, portret]. Tadeusz Kosciuszko.
Litografia barwna w owalu form. 36,3x28,3 na ark. 48x36,5 cm. Plansza wydana w Berlinie przez A. Felgnera zapewne w latach 80. XIX stulecia. Kościuszko sportretowany w pełnej postaci, z lewą dłonią na szabli i prawą ręką ukrytą częściowo pod płaszczem i sukmaną. Kościuszko w ciemnoniebieskim płaszczu, białej sukmanie czapce-krakusce i wysokich butach, przy szabli. Niektóre części stroju (pas, wykończenie płaszcza, pochwa szabli, zdobienia mankietów, ostrogi) zdobione dodatkowo naklejonymi elementami w kolorze złotym. W tle pagórkowaty krajobraz z wieżą i zabudowaniami kościelnymi. Arkusz, poza owalem, w kolorze czarnym, wokół kompozycji złoc. ramka liniowa ze zdobnikami w narożnikach. Pod dolną ramką złoc. nadruk "Verlag von A. Felginer in Berlin" i tytuł ryciny. Stan dobry.
480.–
Sprzedano za: 480.–
111.
MEHOFFER Józef – Trójbarwna litografia okładkowa "Sztuka polska. Malarstwo" z 1903.
Litografia form. 38,5x28,5 cm, odbita ciemnozieloną, złotą i czarną farbą. Kompozycja przedstawia dziewczynę z jednorożcem w ogrodzie, obok skrada się wilk w owczej skórze. Plansza sygnowana na kamieniu "Józef Mehoffer 1903". Okładka pochodzi z zeszytu albumu "Sztuka polska. Malarstwo" autorstwa F. Jasieńskiego i A. Łady-Cybulskiego, wydawanego w początku XX w. we Lwowie przez Księgarnię H. Altenberga. Niewielkie załamania krawędzi.
360.–
Sprzedano za: 529.–
112.
MŁODZIANOWSKI Kazimierz – Swemu komendantowi Młodzianowski. 1916.
Litografia form. 22,3x17,8 ca (w świetle passe-partout). Jeden z najbardziej znanych portretów Józefa Piłsudskiego, wykonany przez Kazimierza Młodzianowskiego (1880-1928) - malarza, żołnierza Legionów, późniejszego gen. brygady Wojska Polskiego. Portret ukazuje lewy profil komendanta, obok artysta wpisał (na kamieniu) dedykację oraz datę dzienną (17 V 1916). Rycina we wsp. passe-partout i ramie drewnianej. Stan dobry.
850.–
113.
NORBLIN Jan Piotr – Wskrzeszenie Łazarza (mniejsze). [1789].
Akwaforta form. 14,4x12,2, płyta form. 17,2x12,2 na arkuszu form. 18,2x13,2 cm. Wariant bez sygnatury artysty na dolnym marginesie. Stan dobry.
"We 'Wskrzeszeniu Łazarza, zwanem 'mniejszem', spotykamy się po raz pierwszy u Norblina z tematem z Pisma św., tak rzadkim u artystów francuskich XVIII w. poza kołem akademików i tradycyonistów. Rozwiązania tego tematu nie może oczywiście Norblin wyobrazić sobie bez zapożyczania się w pomysłach mistrza, Rembrandta. Cud wskrzeszenia musi się odbyć w mrocznej krypcie fantastycznie monumentalnej [...]. Akcenty światła padają jaśniej tylko na środek, na postać Chrystusa, przedstawionego bez brody, i na Łazarza wstającego z rozwartego w posadzce grobu. Rycinę tę wykonał Norblin w r. 1784, ale nie poprzestał na tem, miał w niej jeszcze coś do poprawienia w r. 1789" (Z. Batowski "Norblin", Lw. 1911, s. 52).
750.–
Sprzedano za: 750.–

Typy ludowe Jana Piotra Norblina

Ryciny wg rysunku Jana Piotra Norblina rytowane przez P. L. Debucourt z albumu "Zbior rozmaitych stroiow polskich. Costumes polonais", wydanego w Warszawie w 1817 r. Stan rycin dobry i bardzo dobry; miejscami niewielkie zażółcenia marginesów, niewielki ślad kornika na dolnym marginesie. Tablice w akwaforcie z akwatintą, kolorowane przez nakładanie poszczególnych kolorów z osobnych płyt. Kompozycje form. ca 16,5x11 cm na arkuszu ca 30,5x22 cm. Pod rycinami przeważnie sygn.: "Norblin del." i "Debucourt sculp.", poniżej podpis po polsku i francusku. Album zawierał 50 tablic i był pierwszym polskim albumem etnograficznym.
"'Album ubiorów polskich' jest bezcennym źródłem do poznania [...] stroju polskiego na przełomie XVIII i XIX wieku" (H. Blumówna w przedmowie do katalogu wystawy prac J. P. Norblina, Puławy 1959, s. 16).
114.
BARTNIK podbieraiący m[i]od. Manière de retirer miel des ruches.
300.–
Sprzedano za: 420.–
115.
FURMAN żydowski. Chartier juif.
300.–
Sprzedano za: 420.–
116.
KOŁODZIEY. Marèchal-charon.
300.–
Sprzedano za: 420.–
117.
PODLASIANKA. Paysanne de Polesie.
300.–
Sprzedano za: 550.–
118.
STRÓŻE nocni. Gardiens de nuit.
300.–
119.
ŻID przedaiacy towary po ulicy. Marchand juif ambulant.
300.–
Sprzedano za: 300.–
* * *

Portrety sławnych Polaków w litografii Feliksa Walkiewicza

Portrety w barwnej litografii form. ca 32x23,7 na ark. ca 43x33 cm. Pod kompozycją imię i nazwisko sportretowanego oraz nadruki wydawnicze: "Nakładem Domu Wydawniczego A. Chlebowski p. f. 'Świt' w Warszawie", "Druk. i Lit. p. f. 'Jan Cotty' w Warszawie" oraz - przy niektórych portretach - "Rys. na kam. F. Walkiewicz". Portrety wydano zapewne w drugiej dekadzie XX w.
120.
ADAM Mickiewicz.
Niewielki ubytek dolnego narożnika.
160.–
121.
HENRYK Sienkiewicz.
Podklejony prawy margines.
160.–
122.
IGNACY Paderewski.
Podklejone naddarcia prawej krawędzi.
160.–
Sprzedano za: 160.–
123.
JAN Sobieski.
Załamanie dolnego narożnika.
160.–
124.
JAN Kiliński, Pułkownik Wojsk Polskich i R. M. W.
Nieznaczny ubytek narożnika, niewielkie załamania krawędzi.
160.–
125.
WŁADYSŁAW Jagiełło.
Podklejony niewielki ubytek narożnika, podklejone od spodu naddarcia prawego marginesu.
160.–
* * *
* * *