Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne

Książki XIX-wieczne

126.
ARIOSTO Ludovico – Ariost's Rasender Roland. Illustrirt von Gustav Doré. Metrisch übersetzt von Hermann Kurz, durchgesehen und hrsg. von Paul Heyse. Breslau [ca 1880]. S. Schottlaender. folio, s. [4], X, [2], 636, tabl. 81. opr. oryg. psk. bogato zdob., obcięcie złoc.
Otarcia narożników okł., niewielkie zabrudzenia kart, stan dobry. Niezwykle efektowne - i zarazem pierwsze z tymi ilustracjami - wydanie niemieckiego tłumaczenia "Orlanda Szalonego" Ariosta. Księgę zdobią liczne drzeworyty na tablicach (81) i w tekście (ok. 600) wg rysunków Gustava Doré. Publikacja została wydana przez prężną oficynę wrocławską Schottländerów.
2.400.–
127.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scénes historique, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs [...]. Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 1-3. Paris 1835-1842. Au Bureau Central. 4, s. [4], 472, tabl. 56, frontispis; [4], 480, tabl. 58, frontispis; [4], 480, tabl. 57, frontispis. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 229, 253, 273. Według spisu treści w t. 1 brak ostatnich 8 stron poświęconych Zalesiu na Litwie i 4 tablic ("Le palais Krasinski" przy s. 88, "Carte de la Pologne en 1333" przy s. 341, "Cascade de Pasieczno dans les monts Karpates" przy s. 417, "Zalesie en Lituanie" przy s. 472; 5 tabl. wprawiono nie przy stronach wynikających z ich spisu. W t. 2 brak 2 tablic ("Le château de Malborg à Marienbourg" przy s. 276, "Le ville de Lublin" przy s. 358; 2 tablice przy s. 17 i 402 wprawione odwrotnie. W t. 3 brak 1 tablicy ("L'Église de Saint-François d'Assises à Cracovie" przy s. 472). W sumie brak 7 tablic. Oprawa reperowana współcześnie - wszystkie narożniki oklejone nową skórą. Okł. lekko otarte, miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru, stan ogólny dobry. Tekst drukowany dwuszpaltowo, tablice w stalorycie i akwatincie (łącznie 171 - zamiast 178 - tablic i 3 frontispisy). Ozdobne frontispisy w t. 2 i 3 są autorstwa dwóch rytowników: tytuł z dedykacją dla Francji wyrytował Antoni Marcinkiewicz, a scenę uścisku dłoni dwóch starych wiarusów z sentencją w języku francuskim "Polacy i Francuzi przyjaciółmi po wsze czasy" narysował i wyrytował Antoni Oleszczyński. W t. 1 frontispis w części dedykacyjnej otrzymał skromniejszą formę.
Leonard Chodźko w 1835 wraz z Ignacym Stanisławem Grabowskim rozpoczął publikowanie "La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque". Na wzór popularnych w tym okresie w Europie ilustrowanych wydawnictw prezentujących zabytki, krajobrazy i mieszkańców poszczególnych krajów, Chodźko postanowił przybliżyć Francuzom kraj, z którego pochodziła największa grupa politycznych emigrantów. Dzieło zostało zadedykowane Francji. Chodźko deklarował: "Dwa bowiem walne są cele Polski Malowniczej: naprzód aby przez upowszechnienie znajomości naszego kraju zostawić trwały ślad i pamiątkę naszego pielgrzymstwa na gościnnej Franków ziemi. Powtóre: przynieść pomoc najbardziej jej potrzebującym Tułaczom". Chodźko zapraszał rodaków do współpracy - płacił za teksty, płacił za pozyskiwanie francuskich subskrybentów wydawnictwa. Po przekroczeniu 5.000 subskrybentów (ta liczba gwarantowała zwrot kosztów) planował przeznaczenie dodatkowych zysków na pomoc najbiedniejszym wychodźcom. Redaktorzy bardzo dobitnie podkreślali w prospektach reklamowych, że wydawnictwo nie zamierza się mieszać w bieżącą politykę. Liczyli na zainteresowanie i poparcie wszystkich, często poróżnionych ze sobą środowisk emigracyjnych. Dzieło odniosło wielki sukces. Skłócenia nie uniknęli niestety jego wydawcy, co znalazło odbicie w wyglądzie kart tytułowych poszczególnych wydań.
Ilustracje dzieła Chodźki przedstawiają dużą wartość dokumentalną, sentymentalną i artystyczną. Część rycin w dziele Chodźki rytowana jest przez Polaków: Antoniego Oleszczyńskiego i Antoniego Pilińskiego oraz Francuzów Augusta F. Alesa i Emila Rouargue reprezentuje niezły poziom artystyczny. Większość z nich weszła na stałe do polskiej ikonografii. Są to w szczególności widoki miast, pałaców, zabytków i pejzaży. Na pozostałych planszach ukazano liczne portrety, sceny historyczne, stroje a także kilka map i planów oraz nut. Mało jest znanych w Polsce miejscowości lub zabytków, których widoków Chodźko by nie zamieścił. Między innymi na rycinach widnieją: Ojców, Pieskowa Skała, Tyniec, Częstochowa, Puławy, Troki, Nowogródek, Czorsztyn, Kazimierz nad Wisłą, Lublin, Zarzecze, Żółkiew, Kowno, Trembowla, Iłża, Olesko, Lwów, Łysa Góra, Zalesie, Wilno, Poznań, Kruszwica, Kalisz, Gdańsk, Lanckorona, Zator, Balice, Wieliczka, Łańcut i Krasiczyn. Warszawa i okolice ukazana jest na 14 rycinach (m. in. atrakcyjne widoki Banku Polskiego i Teatru Wielkiego), na licznych rycinach widnieje także Kraków. Teksty w "La Pologne" są w dużej części autorstwa samego Chodźki i jego żony Olimpii. Dotyczą one wszystkich aspektów życia polskiego. Teksty między innymi pisali znani pisarze i publicyści: Ksawery Godebski, Feliks Wrotnowski, Ludwik Mierosławski, teksty o polskiej muzyce napisał Wojciech Albert Sowiński.
1.800.–
Sprzedano za: 2.300.–
128.
DUCHIŃSKA Sewweryna – Królowie polscy w obrazach i pieśniach. Część poetyczna ..., wstęp prozą Wojciecha Dzieduszyckiego, rys. Walerego Eljasza. Poznań 1893. Druk. Dziennika Poznańskiego. Nakł. Karola Kozłowskiego. 4, s. [4], XV, [1], 128, [3]. opr. wsp. pł.
Miejscami niewielkie zaplamienia kart. Oprawa nowa, na przednią okł. naklejono oryginalną okł. płócienną ze złoc. bordiurą i tytułem książki. Na końcu nadruk: "Rycin jest 48, tj. 44 wizerunków książąt i królów polskich, dalej 3 obrazy z przedpiastowskich czasów, a na zakończenie rycina, przedstawiająca Kościuszkę, Głowackiego i Kilińskiego". Dołączono numer "Gazety Krakowskiej" z 1988 z reprodukcjami Matejkowskiego pocztu królów polskich. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 800.–
129.
FORSTER Charles – Pologne. Paris 1840. Firmin Didot Fréres Éditeurs. 8, s. [4], 348, tabl. 55. brosz. L'Univers Pittoresque, t. 10.
Banach 282. Miejscami lekkie zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Tekst w układzie dwuszpaltowym. Na tablicach 55 stalorytów, w tym rozkładana mapa Polski. Ładny egzemplarz z kompletem grafik.
Pod obco brzmiącym nazwiskiem kryje się polski pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz, wydawca i działacz emigracyjny Karol Forster (1800-1879). Jego życie i twórczość doczekały się obszernej monografii autorstwa Romana Jaskuły, wydanej w Krakowie w 2002. Treść dzieła: L'-ancienne Pologne 800-1796 (Dawna Polska), Partages de la Pologne (Rozbiory Polski), Moeurs et coustumes (Zwyczaje i ubiory), Civilisation (Dorobek cywilizacyjny), La Pologne Renessainte (Polska odrodzona), Revolution Nationale 1830 -1831 (Powstanie narodowe), La Pologne, Province Russe 1831-1840 (Polska jako prowincja rosyjska). Staloryty na tablicach odbite w pracowni Lemaitre'a przedstawiają widoki miast i pojedynczych zabytków, sceny historyczne, portrety, stroje regionalne itp. Warszawa i Wilanów figurują na 10 planszach (m.in. kolumna Zygmunta, Teatr Narodowy, Łazienki, Pałac Namiestnikowski, Bank Polski), Kraków i Wieliczka na 12 planszach (m.in. panorama miasta, Kopiec Kościuszki, Katedra na Wawelu, pomniki królów). Wśród innych tematów jest alegoria rozbiorów Polski (słynny 'kołacz królewski'), szarża pod Somosierrą, widoki Kalisza, Malborka i Zatora, portrety Batorego, Zamojskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Kościuszki.
800.–
Sprzedano za: 1.100.–
130.
GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. Wyd II. [Seria I-II]. Warszawa 1895-[1896]. Gebethner i Wolff. folio, s. 156, [4], tabl. 20. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz., obcięcie złoc.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., nieznaczne uszkodzenie krawędzi przedniej okł., załamania części bibułek ochronnych. Na przedniej okł. i na karcie przedtyt. podtytuł: "Legendy ludowe o Matce Boskiej". Drugie wydanie pięknego albumu maryjnego uzupełnionego wydawniczo "Serią II" składającą się z 8 dodatkowych rycin. Tekst M. Gawalewicza, ilustracje P. Stachiewicza. Ozdobne inicjały, finaliki, winiety. Na tablicach heliograwiurowe reprodukcje obrazów Stachiewicza: Dziewica z kwiatu, W stajence, W ucieczce do Egiptu, Siewna, Wniebowzięcie, Po cierniowej drodze, Po gwiaździstej drodze, Sobotni promyk, Przędza matki Boskiej, Ślubne wianki, Gromniczna, Śpiewak Matki Boskiej. Seria II: Ave Maria, Święta litanja, W niedzielę, Ostatnie kłosy, Przez liliowe pola, Rajska pasterka, Pożegnanie w Nazarecie, Skowrończe gniazdo.
1.200.–
131.
GROTTGER Artur – Album Grottgera. I. Padoł płaczu ("Wojna"), II. Polonia, III. Lituania. Wiedeń [po tekście 1888]. Nakładca Franciszek Bondy. 51x36 cm, szp. 8, 6, tabl. 26. oryg. teka pł. bogato zdob.
Otarcia i zarysowania teki, brak tekstu objaśniającego do "Lituanii", podklejone marginesy tekstu do dwóch pozostałych cykli, plansze "Wojny" w stanie bardzo dobrym (dwie tablice z nieco załamanym narożnikiem), niewielkie ubytki krawędzi kilku rycin do "Polonii" i "Lituanii". Teka czerwona. Trzy cykle Grottgera we wspólnej tece. "Wojna": 11 heliograwiur odbitych u V. Angera w Wiedniu na papierze chińskim i naklejonych na podkłady (1. "Pójdź w dolinę łez", 2. Złe wróżby (Kometa), 3. Losowanie rekrutów, 4. Odjazd na wojnę, 5. Pożoga, 6. Głód, 7. Zdrada i kara, 8. Obdzieranie poległych ("Ludzie czy szakale?"), 9. Sieroty ("Już tylko nędza"), 10. Świętokradztwo ("Rabunek przed Te Deum"), 11. W pracowni artysty ("Ludzkości, rodzie Kaina!")); "Polonia": 9 heliograwiur odbitych na papierze chińskim i naklejonych na podkłady (1. Obraz symboliczny Polski, 2. Pobór w nocy, 3. Kucie kos, 4. Bitwa, 5. Schronisko rannych, 6. Obrona dworu, 7. Spustoszenie, 8. W lesie po bitwie, 9. Żałoba); "Lituania": 6 heliograwiur odbitych u J. Blechingera w Wiedniu na papierze chińskim i naklejonych na podkłady (1. Puszcza, 2. Znak, 3. Przysięga, 4. Bitwa, 5. Duch, 6. Widzenie w katordze). Tytuły pod kompozycjami po polsku i po francusku. Przednia okładka przedstawia wnętrze XIX-wiecznej pracowni malarskiej. Złocony tytuł umieszczono na sztalugach a adres wydawcy na okładce teki z rysunkami. Meble, rośliny i akcesoria tłoczone, srebrzone i malowane. Na palecie malarskiej tłoczone nazwisko autora projektu okładki Hugo Stroehla (1851-1919), austriackiego rysownika i grafika książki.
640.–
132.
ŁOSKI Józef – Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Zebrał i opisał ... Dzieło ozdobione 50 rycinami. Warszawa 1883. Nakł. autora. folio, s. 136, tabl. 45. opr. późn. psk. złoc. z zach. okł. brosz., obcięcie złoc.
Banach 790. Grzbiet spłowiały, bardzo niewielkie zaplamienia wewnątrz, mimo to stan bardzo dobry. Piecz. J. S. Zubrzyckiego. Ryciny (na tablicach i w tekście) przedstawiają gł. członków rodziny królewskiej, herby, pieczęcie, nagrobki, miejsca związane z Janem III i jego rodziną. Na końcu, od s. 117 "Dodatek" zawierający uzupełnienia przybyłe w czasie druku i cztery tablice. Wszystkie ryciny w drzeworytach sztorcowych rytowanych przez najlepszych rzemieślników warszawskich (J. Styfi, A. Regulski, J. Schübeler, B. Puc, A. Zajkowski). Nieczęste.
3.800.–
Sprzedano za: 3.800.–
133.
MALCZEWSKI Antoni – Marya. Powieść ukraińska. Z 8 fotografiami podług rys. E. M. Andriollego. Wyd. III. Warszawa 1883. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. frontispis, [4], 97, [1], tabl. 8. opr. oryg. pł. złoc., zdob., obcięcie złoc.
Opr. nieco otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Tekst i tablice w ozdobnej, czarno-czerwonej ramce; każdy rozdział rozpoczęty czerwonym inicjałem. Oprawa w kolorze granatowym.
240.–
Sprzedano za: 280.–
134.
MICKEVIČ Adam – Konrad Vallenrod. Gražina. Poemy ... Perevod V. Benediktova. S risunkami I. Tyseviča. Sanktpeterburg 1863. M. O. Volf. 8, s. [4], 191, tabl. 24, frontispis. opr. pł. zdob.
Na nowe okładki płócienne naklejone zdobione płótno okleinowe z oryginalnej oprawy, miejscami zaplamienia kart. Podpis własn. Rosyjski przekład "Konrada Wallenroda" i "Grażyny" ozdobiony ilustracjami przygotowanymi przez Jana Tysiewicza do własnej, polskojęzycznej edycji tych utworów, wydanej w Paryżu w 1851. Wśród tablic dwa portrety Mickiewicza. Zdobienia oprawy powtórzono z edycji paryskiej.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
135.
NIEMOJOWSKI Ludwik – Obrazki Syberyi. Illustrował E. M. Andriolli. Warszawa 1875. Nakł. J. Ungra. 8, s. [4], 497, [3], tabl. 6. opr. wsp. ppł.
Maliszewski 3218. Miejscami zaplamienia i zabrązowienia papieru, podklejone marginesy pierwszych i ostatnich kart; brak przedostatniej składki (s. 465-480). Zaw. m.in.: Pierwotne plemiona Syberyi, Fauna syberyjska, Syberyjska kolej żelazna, Obrazek z życia więziennego, Historya pisarza gminy wiejskiej, Mody i zwyczaje towarzyskie na Syberyi, Włóczęga na stepach, Wojna domowa w Chinach, Poszukiwacze złota w Syberyi, Filozof nad brzegami oceanu lodowatego. "W wielu z nich [rozdziałów] dominuje element autobiograficzny [...]. Stanowią one próbę ukazania sytuacji zesłańca w środowisku całkowicie obcym kulturalnie i obyczajowo. Inne utwory tomu ukazują dalszą ewolucję pisarza, którego uwagę zwracają przede wszystkim problemy społeczne i etnograficzne zachodzące na opisywanych ziemiach [...]. Książka Niemojowskiego zyskała znaczną popularność, została przetłumaczona na angielski i wydana w r. 1883 w Londynie. Do tej popularności przyczyniły się bez wątpienia szkice związane z powstaniem Taipingów" (PSB). Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
136.
OPOWIADANIE o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego. Z 12 obrazkami kolorowanemi i z 26 drzeworytami. Kraków 1863. Nakł. Józefa Bensdorffa. 16d, s. VI, [7]-54, tabl. barwnych 12. brosz. wt.
Banach 637. Pierwsza strona nieco zakurzona, załamania narożników ostatniej karty, zabrązowienie dwóch kart (wada fabryczna). Gawędy o dziejach i zwyczajach ludu polskiego. W tekście blisko trzydzieści drzeworytów przedstawiających m.in. T. Kościuszkę, górala, Jana III Sobieskiego, M. Kopernika, Wawel, ks. J. Poniatowskiego. Na tablicach litografie ręcznie kolorowane ze strojami ludowymi: Krakowiacy, Szkalmierzaki i proszowianie, Górale, Sandomierzanie, Podlasianie, Mazury, Wielkopolanie, Litwini, Rusini, Ukraińcy, Szlachta, Mieszczanie. Tytuły pod tablicami po polsku i francusku. Dwie litografie z nadrukiem "Rys. Walery Eljasz".
600.–
Sprzedano za: 600.–
137.
PŁUG Adam – Sroczka. Obrazek zaściankowy. Warszawa 1876. Nakł. autora. 4, s. [4], 58, tabl. 11. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Banach 746. Uzupełnione nieznaczne ubytki okł. brosz., ślad zawilgocenia w narożniku kart, podklejone naddarcie jednej karty, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru, marginesy kilku kart reperowane, zabrudzenia i otarcia kart. Właściwe nazwisko autora: Antoni Pietkiewicz. Tekst (wierszem) odbito w delikatnej, ozdobnej ramce, na tablicach portret autora oraz 10 ilustracji Wojciecha Gersona. Rzadkie.
360.–
Sprzedano za: 360.–
138.
ROCZNIK Krakowski. Kraków. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 4. brosz.
T. 4: 1900. s. [8], 267, [4], tablice.
Podklejony ubytek grzbietu i niewielki ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty. Okładka z oryginalną, barwną litografią Stanisława Wyspiańskiego: po obu stronach dwie roślinne kolumny, na każdej otwarte korony królewskie, pomiędzy kolumnami tytuł rocznika, w dolnej części data roczna. Sygn. monogramem wiązanym wewnątrz kompozycji z lewej. Zaw. m.in.: Gmach biblioteki Jagiellońskiej, Granice biskupstwa krakowskiego, Pergameniści i papiernicy krakowscy w ubiegłych wiekach i ich wyroby.
240.–
Sprzedano za: 380.–
139.
WÓJCICKI Kaz[imierz] Wł[adysław] – Obrazy starodawne. Z drzeworytami Wincentego Smokowskiego T. 1-2. Warszawa 1843. G. Sennewald. 8, s. [8], II, 292, [3]; [6], 284, [3]. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 342. Otarcia narożników okł., mimo to stan dobry. Zapiski inwentarzowe. W obu tomach jednakowe drzeworytowe frontispisy (rodzina z dzieckiem na tle skały, na której nadrukowano na czerwono tytuł książki. W tekście 11 rycin - "drzeworyta te są wzięte, albo ze starych drzeworytów w dawnych dziełach odbitych, albo z rękopismów". Zaw. m.in.: Hussarze, Lissowczyki, Hajducy, Żaki, Błazny, Pieśni historyczne, Turnieje i gonitwy, Tatarzy, Kalwaryje, Pątnicy, Astrologija, Chorągwie.
Wydawca we wstępie pisze: "Dzieło niniejsze wychodzi pierwsze w języku naszym ozdobione drzeworytami w kraju wykonanemi przez znakomitego artystę P. Wincentego Smokowskiego". Banach uznawał Smokowskiego za "pierwszego drzeworytnika polskiego XIX wieku", tego, który "wprowadził do Polski [...] odrodzony przez Bewicka drzeworyt". O prezentowanym tu dziele pisał: "gdy do 'Obrazów' Wójcickiego przerysowywał [Smokowski] drzeworyty dawne, nie poszedł po linii zachęcającej i łatwej: nie dał przerysów, lecz stworzył ryciny nowe" (s. 213-216). Artysta "do wszystkiego musiał dojść sam, toteż jego drzeworyty były zupełnie inne niż za granicą; ciął je rylcami i dłutkami śmiało i surowo, wydobywał z drewna jego naturalną fakturę. Był w tym nowatorem i prekursorem" (PSB). Kończąc pisać o tym rytowniku, Banach konstatuje z żalem: "Niestety, Smokowski nie pozostawił uczniów, a nawet następców i jako artysta-drzeworytnik pozostał zjawiskiem oderwanym" (s. 216).
1.200.–
Sprzedano za: 4.200.–
140.
ZALESKI Bronislas – La vie des steppes Kirghizes. Descriptions, récits & contes. Texte et illustrations à l'eau-forte par ... Paris 1865. J.-B. Vasseur. 4 podł., s. [4], 56, [11], tabl. 22. opr. psk. z epoki.
Banach 654. Okł. wyraźnie otarte i miejscami przebarwione, nadpęknięcia bloku, zaplamienia wyklejek, papier miejscami lekko zabrązowiony, niewielki ślad zawilgocenia na końcu. Odręczna dedykacja autora z 13 I 1865 (podpisana tylko imieniem) dla niewymienionego z nazwiska Gabriela.
B. Zaleski (1819-1880) - pisarz, rytownik, geolog i działacz emigracyjny; aresztowany za działalność patriotyczną na Uniw. w Dorpacie został skazany na 3-letnie zesłanie w głąb Rosji; znacznie dłuższy wyrok otrzymał w 1848 i przez kilka lat przebywał na wygnaniu w Orenburgu. Po zwolnieniu z zesłania uczestniczył w kilku wyprawach naukowych (m.in. poszukiwał złóż węgla kamiennego w zach. Kazachstanie). Od 1863 przebywał w Paryżu. Prezentowany album jest jego największym osiągnięciem rytowniczym. Na tablicach (akwaforty, sygnowane na płycie) ukazał krajobrazy i sceny z życia ludów kirgiskich.
2.600.–
141.
ŻELEŃSKA Wanda – Lirnik polski. Zbiór poezyi ułożony przez ... z rycinami W[ojciecha] Gersona. Warszawa 1881. F. Hösick. 16d, s. III-XVI, 372. opr. oryg. pł. złoc., zdob., obcięcie złoc.
Egz. po interwencji introligatora: stary grzbiet naklejony na nowy, wyklejki zdublowane, okł. brosz. naklejona na kartę, uzupełnione ubytki karty tyt. Brak 1 karty na początku. Piecz. Ilustracje w tekście. Na początku "Imienny spis poetów, których prace zamieszczone zostały w tym zbiorze", m.in. M. Reja, J. Kochanowskiego, S. Szymonowicza, E. Drużbackiej, W. Potockiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, A. Malczewskiego, S. Witwickiego, T. Lenartowicza, N. Żmichowskiej, M. Ilnickiej, M. Konopnickiej.
240.–
Sprzedano za: 320.–
* * *

Książki XX-wieczne

142.
ASKENAZY Szymon – Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Manuscrits de Napoléon en Pologne 1793-1795. Wydał ... Warszawa 1929. Nakładem Polskiego Antykwariatu Naukowego Hieronima Wildera. folio, s. 117, [1], k. faksymilowych [17], tabl. barwnych 6. brosz.
Przebarwienia przedniej okł., otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Tekst równoległy polski i francuski. Jedno z najpiękniejszych polskich wydawnictw bibliofilskich wydane w nakładzie 820 numerowanych egzemplarzy, z czego 790 przeznaczono na sprzedaż. Prezentowany egz. nosi numer 650. Specjalnie na potrzeby tej edycji wyprodukowano luksusowy, czerpany papier van Gelder Zonen ze znakiem wodnym "N". Dzieło zawiera 17 faksymilowanych dokumentów, zostało odbite w Drukarni W. L. Anczyca w Krakowie. W oferowanym egzemplarzu znajduje się komplet 6 oryginalnych grafik (akwaforty, akwatinty), które dołączono w 1931 roku do bardzo niewielkiej liczby egzemplarzy (jedynie do egzemplarzy autorskich). Odbicie grafik powierzono przebywającemu we Francji Stefanowi Mrożewskiemu. Plansze wydrukowano i kolorowano niezwykle starannie w Paryżu, przy czym jedną z ilustracji wykonał własnoręcznie w rzadko przez siebie uprawianej technice akwaforty i akwatinty barwnej sam Stefan Mrożewski; rycina przedstawia odjazd wojsk napoleońskich z Tulonu do Egiptu. Wśród pozostałych grafik zwraca uwagę piękny portret Napoleona i jego marszałków oraz dwie ilustracje do młodzieńczej, powieści o miłości autorstwa Bonapartego pod tytułem "Clisson i Eugenia", wyrytowane przez Pierre Gandona. Patrz też poz. 907.
Dokumenty napoleońskie zakupił w 1822 roku Tytus Działyński, potem - przechowywane w zbiorach Biblioteki Kórnickiej - zostały zapomniane. Odnalazł je jeszcze przed I wojną światową wybitny znawca epoki napoleońskiej Szymon Askenazy. W skład zbioru wchodzą następujące dokumenty: o obronie Ajaccio (z IV 1793), list do Carteaux (z X 1793), pismo do reprezentantów (z XI 1793), zapiska o Genui (z VII 1794), o artylerii Armii Zachodniej (z X 1794), pismo do Chauveta (z II 1795), memoriał o Armii Włoskiej (z VII 1795), pierwsza instrukcja dla Kellermanna (z VII 1795), druga instrukcja dla Kellermanna (z VIII 1795), pierwsze pismo do Kellermanna (z VIII 1795), drugie pismo do Kelermanna (z VIII 1795), postanowienie Komitetu (z VIII 1795), "Clisson i Eugenia" (VIII, IX 1795), o misji do Turcji (z IX 1795), zapiska o Armii Włoskiej (z XII 1795). Szymon Askenazy, polski historyk żydowskiego pochodzenia, zajmujący się głównie stosunkami międzynarodowymi w XVIII i XIX wieku był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego. Twórca lwowskiej szkoły historycznej nazywanej też szkołą Askenazego.
Z kompletem ilustracji wielka rzadkość antykwaryczna!!! Opisana m. in. przez Waldemara Łysiaka w jego "Wyspie zaginionych skarbów" (Chicago-Warszawa 2001, s. 260-263): "Do Paryża trafiło kilkadziesiąt egzemplarzy monumentalnej edycji. Były rozprowadzane przez firmę Trianon, która postanowiła wzbogacić dzieło o serię [sześciu] kolorowanych sztychów [...]. Tłoczono je na specjalnie zamówionym papierze 'BFK RIVES'. Miały format idealnie odpowiadający 'folio' albumu [...]. Ile tych obrazków wytłoczono? Kilkadziesiąt kompletów [...]". W przypisie autor dodaje: "Egzemplarze 'wyposażone' w te plansze są arcyrzadkością. Przez kilkadziesiąt lat mojej bibliofilskiej działalności słyszałem ledwie o dwóch, i tylko o jednym sprzedażnym [...], a i tak był to egzemplarz zdekompletowany - miał tylko 5 grawiurowych plansz".
3.600.–
Sprzedano za: 4.400.–
143.
[BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. Paris 1981. Éditions du Dialogue. 4, s. 123, [2], tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr 428. Jubileuszowe wydanie Księgi Hioba dedykowane przez wydawnictwo Czesławowi Miłoszowi w 70. rocznicę urodzin. Opracowanie graficzne Witolda Urbanowicza. Księgę otwiera obszerny wstęp teologiczno-literacki ks. Józefa Sadzika oraz przedmowa tłumacza. W tekście 21 czarno-białych ilustracji, na końcu 10 tablic z całostronicowymi kompozycjami Lebensteina. Na okładce tłocz. podobizna Hioba ze wzniesioną ręką.
980.–
Sprzedano za: 1.300.–
144.
BOCCACCIO Giovanni – Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej. Warszawa 1930. Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 4, s. XXXII, [4], 745, [1], tabl. 20. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko otarte, niewielkie zaplamienia kilku kart. Egzemplarz arcydzieła literatury światowej z uroczymi, erotycznymi ilustracjami Mai Berezowskiej. Oprócz przedmowy pióra Kornela Makuszyńskiego tekst poprzedza "Kilka słów na marginesie przekładu" autorstwa E. Boyé. Posłowie przybliża czytelnikowi epokę Boccaccia. "Dekameron", czyli "Księga dziesięciu dni", jest zbiorem krótkich historii opowiadanych przez siedem panien i trzech młodzieńców. Kiedy w 1348 roku we Florencji wybuchła zaraza, znaleźli oni schronienie poza miastem. Tu przez dziesięć dni pobytu umilają sobie czas opowieściami. Opowieści są dowcipne i frywolne, bez pruderii ukazują koloryt i obyczajowość czternastowiecznej Italii. Są pochwałą radości życia, miłości zmysłowej, rycerskości i dworności, demonstrują wiarę w człowieka i jego możliwości, zwiastują epokę renesansu. Wśród dość powszechnych pozytywnych, a czasem wręcz entuzjastycznych głosów krytyki pojawiły się i opinie negatywne; Czesław Lechicki w swoim "Przewodniku po beletrystyce" (War. 1935) pisał: "osnowa miłostki traktowane z jurną wesołością owidjuszowską, więc demoralizująco i pogańsko"; nie miał też dobrego zdania o autorze: "zamłodu lekkoduch i rozpustnik. Naiwnie rozwiązły". Ksiądz Pirożyński w poradniku "Co czytać" (Kr. 1932) dodawał: "zbiór nowel, jedna sprośniejsza od drugiej".
M. Berezowska (1898-1978) - uczennica Roericha, Pankiewicza i Wyczółkowskiego, swoimi rysunkami do "Dekameronu" świetnie wczuła się w nastrój dzieła literackiego. Należą one do jej najbardziej znanych dzieł.
260.–
Sprzedano za: 600.–
145.
CIEŚLIK Ludwik – Cierpiąca Warszawa r. 1944. Kraków [1946?]. Nakł. F. Dabiocha. 4, k. [3], tabl. 21. oryg. teczka kart.
Otarcia teki, niewielkie naddarcia krawędzi teki, wewnątrz stan dobry. Piecz. Tytuł okł.: "Warszawa cierpi i walczy 1944". Na tablicach reprodukcje rysunków ukazujących walki powstańcze, życie stolicy w dniach powstania warszawskiego, wywózkę mieszkańców do obozu w Pruszkowie, warunki życia obozowego.
120.–
146.
CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... Warszawa 1935. Wyd. J. Przeworskiego. folio, s. [5], tabl. 13. oryg. teka kart.
Teka otarta, podklejone skrzydełka teki i uzupełniony ubytek jej tylnej części, niewielkie załamania narożników i marginesu kilku plansz, mimo to tablice w stanie dobrym. Przed tablicami faksymile rękopisu gen. Rydza-Śmigłego. Plansze odbito techniką foto-offsetową. Tablice form. 47,5x33 cm zatytułowane: I. Szkic portretowy. Rok 1935, II. Pasjans. Rok 1931, III. Na Wawelu. Rok. 1928, IV. W okopach. Rok. 1914, V. Sulejówek. Rok 1925, VI. W Paryżu. Rok 1921, VII. Z Beliniakami. Rok 1915, VIII. 19 Marca. Laurka, IX. Pierwszy Marszałek Polski. Rok 1921, X. Rewja. Rok 1934, XI. Studjum portretowe. Rok 1928, XII. W Alejach Ujazdowskich. XIII. W Krakowie. Rok 1933.
480.–
Sprzedano za: 700.–
147.
DLA CIEBIE, pani!... Warszawa [1902]. M. Arct. 4, s. [13]. brosz., obcięcie złoc.
Otarcia grzbietu, zaplamienia tylnej okł., poprzeczne załamanie bloku. Barwne całostronicowe ilustracje Cathariny Klein przedstawiające kwiaty, wkomponowane teksty wierszy A. Asnyka, J. Żuławskiego, J. Kasprowicza, J. Słowackiego i in. Całość odbito w zakładach litograficznych Frey & Fils w Zurychu. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 300.–
148.
GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka Burgunda. Warszawa 1958. PIW. 8, s. 87, [1], tabl. rozkł. 5. brosz., obw.
Niewielkie załamania dolnej krawędzi obw., poza tym stan dobry. Jedyna książka ilustrowana przez Tadeusza Kantora. Piękny przykład współgrania dzieł dwóch wybitnych artystów. Kantor zaprojektował obwolutę i 5 ilustracji umieszczonych na rozkładanych tablicach. Na odwrocie każdej planszy nadrukowano tytuły rycin: Dwór i zachód słońca, Iwona i ciotki, Król i królowa, Grzechy króla i królowej, Uczta.
Pierwszy dramat Gombrowicza. Swoją prapremierę miał dopiero na fali popaździernikowej odwilży; w 1957 warszawski Teatr Dramatyczny wystawił "Iwonę" w reżyserii Haliny Mikołajskiej. Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem samoistnym (pierwodruk ukazał się w w dwóch kolejnych zeszytach "Skamandra" w 1938) i jedynym za życia autora. Następna edycja miała miejsce dopiero w 1971 w "Dziełach zebranych" (t. 5, Paryż, Inst. Literacki).
W. Gombrowicz (1904-1969) - powieściopisarz, dramaturg, od 1939 przebywający na emigracji, jeden z najwybitniejszych literatów polskich XX w.
T. Kantor (1915-1990) - malarz, reżyser teatralny, animator życia artystycznego, założyciel awangardowego teatru Cricot 2, jeden z najciekawszych nowoczesnych artystów polskich.
140.–
Sprzedano za: 160.–
149.
GRABSKI Władysław Jan – Trzy wieńce. Z trzema miedziorytami oryginalnemi Wacława Zawadowskiego, Franciszka Prochaski, Konstantego Brandla. Paryż 1926. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki. 16, s. [5]. brosz.
Grońska 26; SPKL 54. Niewielkie ubytki okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Wydano 965 egz. (w tym 465 z rycinami), ten bez numeru. Całostronicowe oryginalne miedzioryty ("Ogród" W. Zawadowskiego i "Miasto" F. Prochaski) oraz akwaforta ("Wichry" K. Brandla) w ramach paginacji, drzeworytowe godło Towarzystwa (autorstwa K. Brandla). Druga (po "Pastorałkach" Czyżewskiego) publikacja paryskiego Towarzystwa.
180.–
Sprzedano za: 240.–
150.
GUMOWSKI Jan – Widoki Krakowa. Kraków 1926. Muz. Narodowe. folio, tabl. 12. oryg. teka kart.
Grońska 227. Stan bardzo dobry. Spis tablic (po polsku i francusku) na tylnej okładce teki. Zaw.: Barbakan, Brama Florjańska i baszta pasamoników, Baszta stolarska, Ulica Florjańska, Szczyty Sukiennic, Wnętrze Kościoła Marjackiego, Bibljoteka Jagiellońska, Katedra na Wawelu, Dziedziniec Zamku królewskiego na Wawelu, Fragment krużganku Zamku król., Stara synagoga na Kazimierzu, Widok ogólny Krakowa od południa.
480.–
Sprzedano za: 600.–
151.
HAMEL Bernard – Mon beau Kraków. Avec 32 bois originaux de Stéphanie Juer-Dretler. Cracovie 1938. Musée d'Art et Industrie. 8, s. [63]. opr. oryg. kart.
Grońska 193. Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Wydano 1.000 egz., ten nr 218. Zaw. 15 całostronicowych drzeworytów (motywy krakowskie) przesłoniętych bibułkami ochronnymi oraz zdobniki w tekście. Poemat krakowski B. Hamela ozdobiony grafikami Stefanii Dretler-Flin (pod panieńskim nazwiskiem).
140.–
152.
HERZIG Max – An Ehren und an Siegen Reich. Bilder aus Österreichs Geschichte. Unter der literarischen Leitung vvon Joseph Alexander Frh. von Helfert. Hrsg. von ... Redakteur für die Bilder: Josef Derujac. Buchschmuck von Heinrich Lefler, Joseph Urban [i in.]. Wien [1908?]. M. Herzig Verlag. folio, s, XII, 392, tabl. 53 [w tym 3 barwne]. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc., pozostałe barwione.
Niewielkie uszkodzenie tylnej wyklejki, naddarcie dwóch bibułek ochronnych, drobne zabrudzenia, stan dobry. Wielkie dzieło (także pod względem gabarytowym) austro-węgierskich historyków i artystów, opracowane i wydane pod protektoratem cesarza Franciszka Józefa I. Dzieło zaw. opis ważniejszych epizodów z dziejów Austrii, wiele z nich zilustrowano światłodrukowymi reprodukcjami obrazów historycznych, w tym kompozycji Zygmunta Ajdukiewicza ("Hołd myśliwych") i Henryka Rodakowskiego ("Hrabia Wilczek błagający króla Jana Sobieskiego o pomoc dla Wiednia przeciw Turkom"). Każda tablica przesłonięta bibułką ochronną z nadrukowanym tytułem i nazwiskiem autora obrazu oraz krótkim objaśnieniem ukazanej nań sceny. Przed kartą tytułową umieszczono okazały portret Franciszka Józefa wykonany przez Kazimierza Pochwalskiego i Wilhelma Hechta. Na uwagę zasługują trzy barwne tablice będące pięknym przykładem wiedeńskiego Jugendstilu. Wyklejki skomponowane specjalnie dla tego dzieła przedstawiają władców Austrii.
600.–
153.
HERZIG Max – Viribus unitis. Das Buch vom Kaiser. Mit einer Einleitung v. Josef Alexander Freih. v. Helfert. Hrsg. v. ... Budapest-Wien-Leipzig [1908]. M. Herzig. folio, s. XXIV, 322. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Monumentalne dzieło ku czci cesarza Franciszka Józefa I wydane pod protektoratem arcyksiężny Marii Walerii z Habsburgów na jubileusz 50-lecia koronacji. Liczne ilustracje - całostronicowe i wkomponowane w tekst - najznamienitszych przedstawicieli wiedeńskiej secesji: Zygmunta Ajdukiewicza, Rudolfa Bachera, Juliusa Benczura, Juliusa von Blaas, Josefa Engelharta, Akosa von Garay'a, Wilhelma Gause, Artura Halmi, Josefa Hoffmanna, Kolomana Mosera, Feliciana v. Myrbacha, Henrika Papa, Ottokara Waltera i Theo Zasche'go. Ryciny odbite w różnych technikach (heliograwiura, światłodruk, barwna litografia). Na uwagę zasługują trzy barwne kompozycje K. Mosera na początku, odbite na grubym, szlachetnym papierze. Okładkę wg projektu architekta Josefa Hoffmanna wykonał A. Klein i H. Sperling. Wyklejki zdobione wielokrotnie powtórzonym monogramem F. J. I.
2.200.–
154.
HULEWICZ-FEILOWA Agnieszka – Rodem z Kościanek. Kraków 1988. Wyd. Literackie. 8, s. 215, [4], ilustr. 34. opr. perg. złoc. z zach. okł. brosz., górne obcięcie barwione, futerał kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Heleny Karpińskiej. Oprawa Helerny Karpińskiej (na przedniej wyklejce ekslibris Heleny Karpińskiej, na tylnej jej naklejka: "Introlig. Artyst., Karpińska Helena, Cieszyn" i odręcznie wpisana data 1989). Książka dotyczy rodu Hulewiczów z wielkopolskich Kościanek.
480.–
Sprzedano za: 580.–
155.
JAKUBOWSKI Stanisław – Bogowie Słowian. Warszawa 1933. Druk. "Powściągliwość i Praca". 4, s. 58, [1], tabl. 21. brosz. wt. z zach. okł. oryg.
Grońska 282. Stan dobry. Na obu okł. naklejono fragmenty oryginalnych okładek broszurowych z drzeworytami Jakubowskiego. Podpis autora na karcie przedtyt. Inicjały, winietki i tablice w drzeworycie Stanisława Jakubowskiego. Tytuł i tekst w jęz. polskim, francuskim i angielskim. Wydano 3.000 egz. Na tablicach stylizowane wizerunki bożków pogańskich i świętych miejsc, odbite w precyzyjnym drzeworycie na żółtej tincie: Światowit, Swarożyc, Radgost, Bielboh i Czarnboh, Trigław, Rugiewit, Jarowit, Żywia, Prowe, Porenut, Łada, Marzana, Perun, Dażboh, Stryboh, Wełes, Chors, Mokosz, Simargł, Perepłut, Arkona. W tekście i na karcie tytułowej czarne winiety i finaliki oraz czerwono drukowane ozdobne inicjały. Łącznie "Bogowie Słowian" zawierają 132 ryciny: drzeworyt tytułowy na przedniej okładce broszurowej (posąg Światowita), winietę "Retra, słowiański Akropol" na karcie tyt., 43 czarne winietki i finaliki, 66 czerwonych inicjałów drzeworytowych oraz 21 tablic. Tekst (trójjęzyczny) oparty na bogatej literaturze przedmiotu (bibliografia obejmuje 19 pozycji polskich i obcych).
S. Jakubowski (1888-1964) - malarz, grafik, profesor ASP, artysta książki.
340.–
Sprzedano za: 340.–
156.
JAKUBOWSKI Stanisław – Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. Dwadzieściasiedem [!] drzeworytów. Rysował i rytował ... Kraków 1923. Księg. "Orbis". 4, s. [7], tabl. 20. brosz.
Grońska 271. Niewielkie załamania narożników teki, stan dobry. Ślad po ekslibrisie wewnątrz teki. Tytuł okł. "Prasłowiańskie motywy architektoniczne". Tekst wstępny po polsku, francusku i angielsku. Ryciny sygnowane na klockach, odbite w czerni, brązie i ciemnym błękicie. Na tablicach przykłady dawnych chat, bram. podcieni, kapliczek, pomników grobowych, świątyń, budynków gospodarskich.
240.–
Sprzedano za: 240.–
157.
JURKIEWICZ Andrzej – Podręcznik metod grafiki artystycznej. Cz. 1-2. Kraków 1938-1939. Nakł. autora. 4, s. 64, [1], tabl. 10; 150, [3], tabl. 15. brosz.
Okładki obu części podklejone w grzbiecie, poza tym stan dobry. Cz. 1 poświęcono w całości technikom wklęsłym, cz. 2 - litografii. Planowana część trzecia (druk wypukły) nie ukazała się. Cz. 1 zaw. 10 oryginalnych grafik Andrzeja Jurkiewicza, cz. 2 - 15 litografii tegoż artysty; stanowią one przykłady omawianych w tekście technik graficznych. Wszystkie plansze (poza jedną) sygnowane odręcznie ołówkiem przez autora. Podręcznik Jurkiewicza jest jednym z najlepszych w naszej literaturze. Rzadkie.
A. Jurkiewicz (1907-1967) - grafik i rysownik, uczeń E. Pautscha i W. Weissa, profesor ASP w Krakowie i Warszawie, autor cykli graficznych (sceny uliczne, sport), ilustrator, twórca ekslibrisów.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
158.
JURKIEWICZ Andrzej – Podręcznik metod grafiki artystycznej. Cz. 1. 10 tabl. z płyt wykonanych i odbitych ręcznie. Kraków 1938. Nakł. autora. 4, s. 64, [1], tabl. 10. brosz.
Otarcia okł., załamania i naddarcia krawędzi okł., rycina okładkowa zastąpiona wsp. kopią, wewnątrz stan bardzo dobry.
480.–
Sprzedano za: 850.–
159.
KASPROWICZ Jan – Taniec zbójnicki. Cztery plansze, inicjały, zakończenia i okładkę wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas. Warszawa-Kraków 1929. Wydawnictwo J. Mortkowicza. 4, s. [4], 32, [4], tabl. 4. brosz.
Grońska 505. Okł. otarte, naddarcia i załamania krawędzi okł., stan dobry. Obca dedykacja na pierwszej czystej karcie. Wydano 1.200 egz. Książka ilustrowana oryginalnymi drzeworytami Władysława Skoczylasa: okładkę zdobi całostronicowy "Zbójnik skaczący nad ogniem" (tytuły drzeworytów za: T. Cieślewski syn "Władysław Skoczylas, inicjator i twórca współczesnego drzeworytu w Polsce", War. 1934, s. 113) z wkomponowanym tytułem i nazwiskiem autora książki, cztery drzeworyty na tablicach: "W murowanej piwnicy", "Pochód zbójników" (rozkładany), "Scena miłosna" i "Zbójnicy pod zamkiem" (rozkładany), cztery winiety: "Zbójnik ze strzelbą", "Drzewo" (odbity dwukrotnie), "Szubienice", "Mogiłka", cztery inicjały: B - "Zbójnik z ciupagą", A - "Dziewczyna płacząca", H - "Góry", Z - "Zamek Orawski". Nieczęste.
1.400.–
Sprzedano za: 2.400.–
160.
KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kraków 1929. Krakowska Spółka Wyd. 8, s. [4], 182, [2], tabl. barwnych 7. brosz.
Stan bardzo dobry. Inicjały i zdobniki w tekście zaczerpnięto z zasobów typograficznych dawnych oficyn drukarskich. Barwne ilustracje L. Pawlikowskiej zamontowane na kartonowych podkładach zostały wykonane w manierze dawnego malarstwa tablicowego. Zaw.: Św. Antoni, Św. Jerzy, Św. Franciszek Ksawery, Św. Orszula, Św. Hieronim, Krzyż św. Andrzeja, Św. Mikołaj.
100.–
Sprzedano za: 100.–
161.
KRAKÓW 1911. Kraków 1911. Komitet Gospodarczy XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie. folio, k. [1], tabl. 12. oryg. teka ppł.
Grońska 13. Otarcia krawędzi teki, nieznaczne naddarcia marginesu trzech plansz (autorstwa T. Grotta, S. Podgórskiego i K. Sichulskiego). Kompletna teka zawierająca 12 barwnych litografii widokowych Krakowa. Teka składa się z następujących plansz: litografowana karta tytułowa projektu Henryka Kunzeka, W. Błocki "Kościół Św. Marka", J. Czajkowski "Fragment z Rynku", J. Czajkowski "Kościół Św. Katarzyny", S. Filipkiewicz "Widok z Wawelu na Kraków", K. Frycz "Kurza Stopka", T. Grott "Wnętrze Kośc. Maryackiego", S. Kamocki "Kościół Sw. Barbary", S. Podgórski "Mury Krakowa", K. Sichulski "Kościół X.X. Pijarów", W. Weiss "Sadzawka Św. Stanisława na Skałce", J. Wojnarski "Kościół Św. Wojciecha", L. Wyczółkowski "Trumna  Św. Stanisława". Litografie odbito w zakładzie A. Pruszyńskiego w Krakowie. Kompozycję tytułową (na przedniej okładce teki) wykonał Karol Frycz. Litografie odbito na arkuszach form. ca 41x30 cm, wyjątkiem jest pierwsza rycina, której wymiary wynoszą 31,4x20,7 cm - została naklejona wydawniczo na papierowy podkład dostosowany formatowo do pozostałych plansz. Maria Grońska pisze: "W 1911 r. odbył się XI Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie. Komitet Gospodarczy Zjazdu upamiętnił to wydarzenie, co należy podkreślić z dużą aprobatą, ofiarowując uczestnikom piękną tekę graficzną 'Kraków 1911'. Zbiorowa praca popularnych, a także mniej znanych artystów, zawiera 12 interesujących autolitografii barwnych, przedstawiających zabytki i motywy miasta. Teka ta świadczy o wysokim poziomie artystycznej litografii w ówczesnym Krakowie" (Grońska, s, 38). Nieczęste w komplecie.
4.200.–
162.
KRAKÓW. Sześć autolitografij [...]. Premja za R. P. 1928 Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków 1928. Zakł. Art. Lit. A. Pruszyński. folio, tabl. 6. oryg. teka kart.
Grońska 28. Naddarcia krawędzi teki, tablice w stanie bardzo dobrym. Zaw.: S. Filipkiewicz "Kościół św. Andrzeja", J. Hrynkowski "Panorama z widokiem Wawelu", W. Jarocki "Barbakan i Brama Floriańska w zimie", I. Pieńkowski "Fragment katedry z kaplicą Zygmuntowską", J. Rubczak "Ulica Floriańska", J. Wojnarski "Kościół św. Wojciecha". Plansze bez podpisów, tytuły wg Grońskiej.
1.600.–
163.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Galerja Stanisława Augusta. Opracował ... przy współudziale Zygmunta Batowskiego, Kazimierza Brokla i Marjana Morelowskiego. Lwów 1932. Ossolineum. 4, s. XVIII, 528, tabl. 155 + 1. opr. oryg. skóra złoc.
Nieznaczne otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Wydano 600 egz., ten nr 51, przypisany w druku Waleremu Sławkowi. Ekskluzywny egzemplarz monumentalnego dzieła wybitnych historyków sztuki opisujący szczegółowo zbiory malarstwa europejskiego ostatniego króla Polski. Przed tekstem tablica ze światłodrukową reprodukcją portretu Stanisława Augusta pędzla Bacciarellego. Zaw. obszerny szkic dotyczący mecenatu artystycznego Stanisława Augusta, jego kontaktów z artystami, dziejów królewskiej galerii malarstwa, jej dotychczasowych inwentarzy i losów po śmierci króla. Zasadniczą część dzieła stanowi katalog zbiorów obejmujący 2.289 obrazów, ponad 200 miniatur, ponad 150 rysunków, wyposażony w indeksy i skorowidze. Na końcu tablice z czarno-białymi reprodukcjami dzieł sztuki. Oprawa w pełną skórę, na przedniej okładce złocona cyfra SAR pod koroną królewską, krawędzie przedniej okł. ozdobione potrójną złoc. ramką liniową z niewielkimi rozetami w narożnikach. Grzbiet 6-polowy, zwięzy podkreślone złoceniem punktowym, w 2. polu złoc. nazwisko autora i tytuł dzieła. Dublura złoc.
W. Sławek (1879-1939) - trzykrotny premier RP, marszałek Sejmu, członek PPS i Organizacji Bojowej PPS, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, lider obozu sanacyjnego.
4.000.–
164.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa [ok. 1923]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 274, tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia i naddarcie grzbietu. Obca dedykacja, zakreślony podpis własn. na stronie przedtyt. Zachowane bibułki przekładkowe przy tablicach. Oprawa w kolorze ciemnobrązowym. Tekst drukowany w ozdobnej ramce.
360.–
Sprzedano za: 360.–
165.
RUFFER Józef – Kwasoryt (akwaforta). Z podręczników francuskich zestawił ... Kraków 1909. R. Aleksandrowicz. 8, s. XV, [1], 55, tabl. 6. brosz.
Okł. po fachowej konserwacji, stan dobry. Na jednej z tablic oryginalna akwaforta Józefa Pankiewicza ("Ulica w Caudebec-en-Caux"), na przedniej okładce akwaforta Włodzimierza Koniecznego.
580.–
166.
SICHULSKI Kazimierz – Moim dzieciom wybrane wierszyki. Autolitografie rysował ... Wiersze Krasickiego, Bełzy, Jachowicza, Fredry. Lwów 1925. Zakł. Litograf. Piller-Neumann. 4, s. 108. opr. oryg. ppł.
Grońska 493; Krassowska 5008. Wyraźne otarcia okł., pionowe pęknięcie przedniej okł., podklejone naddarcia marginesów dwóch kart, ślady po taśmie na początku książki. Ekslibris. Tytuł litografowany, tekst 13 wierszy także. Zaw. 50 całostronicowych czarno-białych autolitografii ukazujących głównie zwierzęta, także dzieci, drzewa, krajobrazy oraz 38 mniejszych litografii. "Litografowane teksty przeplatają się z drukowanymi, całostronicowe obrazki ze szkicowymi drobiazgami przypominającymi rysunki dzieci. Książka wyłamuje się z utartych schematów. Jej dynamiczny układ jest wolny od pedantycznej symetrii układów osiowych i ram jednolitych marginesów. Swobodna kompozycja kart, sprawny rysunek stwarzają piękną i oryginalną całość" (Grońska, s. 133).
580.–
167.
SOPOĆKO Konstanty M[aria] – Jadwiga w tle. Szkicownik pisany przez plastyka, z drzeworytami. Warszawa 1989. Czytelnik. 8, s. 292, [4]. opr. perg. zdob. z zach. okł. brosz., górne obcięcie barwione, futerał kart.
Niewielkie zaplamienie futerału, złocenia na grzbiecie lekko zatarte, mimo to stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Oprawa Heleny Karpińskiej )na przedniej wyklejce ekslibris Heleny Karpińskiej, na tylnej jej naklejka: "Introlig. Artyst., Karpińska Helena, Cieszyn" z odręcznie wpisaną datą 1990).
480.–
Sprzedano za: 780.–
168.
STRUCK Hermann – Die Kunst des Radierens. Ein Handbuch. 2 vermehrte und verbesserte Aufl. Berlin 1908. P. Cassirer. 8, s. [8], 246, [1], tabl. 6. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Bogato ilustrowany podręcznik akwaforty: materiały, technologia, historia, dorobek najwybitniejszych grafików. Na tablicach oryginalne grafiki: Maxa Liebermanna, Paula Bauma, Edwarda Muncha, Andersa Zorna, Hermanna Strucka (akwaforty) i Maxa Slevogta (litografia).
600.–
Sprzedano za: 1.100.–
169.
STRYJEŃSKA Zofia – Tańce polskie. 11 wielobarwnych rotograwjur. Słowo wstępne napisał Artur Schroeder. Kraków [cop. 1929]. Druk i nakład Drukarni Narodowej w Krakowie. folio, s. [11], tabl. barwnych 11. oryg. teka pł. zdob.
Stryjeńska MNK VI.I.I.24. Nieznaczne otarcia teki, plansza tytułowa wyraźnie obcięta i pozbawiona tytułowego nadruku, brak bibułki osłonowej jednej tablicy (Kołomyjka), załamanie dolnego marginesu jednej planszy. Obca dedykacja wewnątrz teki. Każda tablica (poza jedną) przesłonięta bibułką z nadrukowanym tytułem i fragmentem zapisu nutowego. Jedna z najbardziej cenionych i popularnych tek Zofii Stryjeńskiej. Artystka przedstawiła taneczne pary w strojach ludowych z różnych regionów Polski. Prezentowane tańce: góralski, krakowiak, kołomyjka, kujawiak, mazur, oberek, polka, polonez, zbójnicki i żydowski. Artur Schroeder we wstępie podkreśla wartość dokumentalną przedstawionych strojów i walory artystyczne kompozycji Stryjeńskiej. Przykłady nutowe w opracowaniu muzykologa Zdzisława Jachimeckiego, okładka zaprojektowana przez B. Krzyżanowską.
700.–
Sprzedano za: 2.000.–
170.
[STRYJEŃSKA Zofia]. Z. Lubańska [nazw. panieńskie] – Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z[ofia] Lubańska. Kraków 1917. Wyd. Warsztatów Krak. folio podł., k. [7]. opr. oryg. ppł.
Niewielkie zaplamienia i otarcia okł., stan dobry. Na przedniej okł. data 1915 (właściwe dane wydawnicze umieszczono na tylnej okł.). Pierwsze wydawnictwo artystyczne Zofii Stryjeńskiej. "Album ten o okazałym formacie [...] jest efektowny i posiada znaczne walory dekoracyjne [...]. Występujące postacie artystka związała z ojczystym krajem, szczególnie z ziemią krakowską, a także nawiązywała do sytuacji politycznej ojczyzny: łańcuch u nóg orła jest zakończony kotwicą - symbolem nadziei [...]" (M. Grońska "Z. Stryjeńska", Wr. 1991, s. 10; tamże reprodukcja dwóch kart). "Wydanie albumowe, bardzo ozdobne, mimo że artystka zastosowała oszczędne środki wyrazu, ograniczone do trzech kolorów: czerwieni, złota i czerni [...]. Plansze odbito w trójkolorowej litografii" (M. Dziedzic "Warsztaty Krakowskie 1913-1926", Kr. 2009, s. 350).
980.–
Sprzedano za: 1.600.–
171.
TOPOLSKI Feliks – The London Spectacle 1935. Seen by ... With marginal notes and Introduction by D. B. Wyndham Lewis. London 1935. John Lane the Bodley Head. 4, s. [96]. opr. oryg. kart.
Brak obwoluty, okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. Album z rysunkami Topolskiego dokumentującymi życie codzienne Londynu.
120.–
172.
TOPOLSKI Feliks – Topolski's Chronicle for Students of World Affairs. Drawings by ... Text by John Roddam. London 1958. George G. Harrap & Co. 4, s. [96]. opr. oryg. pł., obw.
Nieznaczne naddarcie skrzydełka obw., stan bardzo dobry. Piecz.
200.–
173.
VIJF houtgravures. John Buckland Wright, Valentin Le Campion, Stefan Mrozewski, Dirk van Gelder, Mark F. Severin. Breda 1951. Eenhoorn Pers. folio, s. [3], tabl. 5. oryg. teka ppł.
Niewielkie zarysowania teki, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 90 egzemplarzy. Teka zaw. wstęp C. J. Asselbergsa (po holendersku) i pięć oryginalnych drzeworytów przedstawiających jednorożce - symbol oficyny, która wydała tekę. Cztery drzeworyty zostały odręcznie sygnowane przez artystów, odbitka Mrożewskiego jest sygnowana monogramem na klocku.
640.–
Sprzedano za: 850.–
174.
WRÓBLEWSKA Krystyna – Dwanaście exlibrisów ... Z przedmową Tadeusza Lesznera. Kraków 1950. Tow. Mił. Książki. 16d, s. 14, [10], tabl. 12. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris. 12 ekslibrisów, inicjał, zdobniki i okładkę odbito z oryginalnych klocków drzeworytniczych, wyklejki wykonano w linorycie. Wydano 100 egz. numerowanych, ten nr XIX ze skromną dedykacją autorki.
240.–
175.
WRÓBLEWSKA Krystyna – Miłość. Dwanaście drzeworytów ... [...]. Kraków 1953. 8, tabl. 13. oryg. teczka kart. .
Stan bardzo dobry. Skromna odręczna dedykacja artystki. Wydano 30 egz., ten nr 3. Zaw. drzeworytową kartę tyt. i 12 plansz: Macierzyństwo, Obrączka, Erotyk, Staruszka, Ucz się, Ślepiec, Towarzysz, Walka o życie, Kapliczka, Ptaki, Warszawa, Naprzód. Na teczce dwubarwny drzeworyt tytułowy. Grafiki odbito z oryginalnych klocków gruszkowych.
320.–
Sprzedano za: 460.–
176.
WRÓBLEWSKA Krystyna – Rozrywki niedzielne. Cykl satyryczny! Zawody, Poczęstunek, Brydż, Szachy, Teatr, Dancing. Kraków 1953. 4, tabl. 7. oryg. teka kart.
Stan dobry. Ekslibris. Skromna odręczna dedykacja autorki. Teka graficzna zaw. 6 drzeworytów z cyklu "Rozrywki niedzielne" oraz drzeworyt tytułowy. Wydano 35 egz., ten nr 20. Na tece tytuł: "Rozrywki niedzielne. Siedem drzeworytów Krystyny Wróblewskiej".
240.–
Sprzedano za: 320.–
177.
WYCZÓŁKOWSKI Leon – Kraków. 12 autolitografii. Kredą i piórem rysował Profesor ... Warszawa 1915. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne. folio, k. 1, tabl. 12. brosz., oryg. teka kart.
Grońska 624. Teka zakurzona, niewielkie zabrudzenia narożnika dwóch tablic, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nr 100 B (numer na przedniej okł.). Piecz. wydawcy. Teka zaw. litografowany spis treści i 12 tablic w litografii tintowej: Kościół Panny Maryi, Wawel od Zwierzyńca, Kościół P-ny Maryi od Małego Rynku, Kurza Stopka, Kaplica Zygmuntowska, Dziedziniec Zamkowy, Kościół S-go Piotra, Wieża Zegarowa (Wawel), Kościół Bożego Ciała, Chrystus (w Kościele P-ny Maryi), Kościół P-ny Maryi, S-ty Stanisław.
4.000.–
Sprzedano za: 4.000.–
178.
ZANGWILL Israel – Les enfants du ghetto. Traduction de Pierre Mille. Litographies de [Alicja] Halicka. Paris 1925. H. Jonquières et C-ie. 8, s. [4], 223, [6], tabl. 23. opr. skóra z epoki z zach. okł. brosz., górne obcięcie barwione.
Niewielki ubytek narożnika okł. brosz., stan dobry. Ekslibris. Wydano 565 egz., ten nr 366 na papierze Rives. Bibliofilsko wydana publikacja ozdobiona 24 oryginalnymi litografiami Alicji Halickiej o tematyce judaistycznej (23 całostronicowe na tablicach, 1 w tekście).
A. Halicka (1894-1975) - polska malarka i ilustratorka działająca w Paryżu, związana z kręgiem Ecole de Paris, żona Louisa Marcoussisa; w swojej twórczości artystycznej zajmowała się malarstwem, zdobnictwem książki, projektowaniem tkanin, scenografią teatralną.
1.200.–
179.
ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. Poznań 1929. Towarzystwo Bibljofilów Polskich. 4, s. XII, 181. brosz.
Grońska 453. Niewielkie ubytki grzbietu i krawędzi tylnej okł., stan dobry. Piecz. Wydano 350 egz. numerowanych, ten nr 144. Druk Kuglinowski - odbity w zakładach graficznych Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej w Poznaniu, pod kierownictwem Jana Kuglina (1892-1972), dyrektora tejże drukarni, artysty sztuki drukarskiej, bibliofila. Dziesięć całostronicowych barwnych drzeworytów Zbigniewa Pronaszki w ramach paginacji. Pierwsza książka drukowana nową czcionką - antykwą Jeżyńskiego. Tekst w czerwonej ramce liniowej. Na początku trzystronicowy wstęp Kuglina: "Pierwszą na wskroś polską książkę, pierwszą, bo przepojoną miłością Twoją ku ziemi, tłoczoną pierwszą polską czcionką na polskim papierze polskim czernidłem i przyozdobioną przez polskiego artystę". Książkę prezentowano na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, jako przykład jednego z największych osiągnięć typografii odrodzonej Rzeczypospolitej, a później, w 1930, także na prestiżowej wystawie bibliofilskiej British Museum w Londynie.
Z. Pronaszko (1885-1958) - jeden z czołowych polskich artystów awangardowych I połowy XX w., współtwórca formizmu, ilustrator wielu utworów Zegadłowicza.
480.–
Sprzedano za: 1.200.–
180.
ZEGADŁOWICZ Emil – Powsinogi beskidzkie. Wyd. II. Gorzeń Górny 1924. Nakł. Czartaka. Druk. F. Foltina w Wadowicach. 4, s. 77, [2]. brosz.
Grońska 388; Ratajczak 1051. Krawędzie okł. nadkruszone, ubytek grzbietu, ślady wilgoci na kilku kartach. Okładka Jana Mrozińskiego, w tekście drzeworyt Jerzego Hulewicza ("Kapliczka z Frasobliwym"). Edycja zaopatrzona w dodatkową przedmowę autorską.
200.–
Sprzedano za: 200.–
181.
ZEGADŁOWICZ Emil – Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu. Kraków 1927. Nakł. Tow. Miłośników Książki. 4, s. [53]. brosz.
SPKL 320. Okł. nieco otarte, podklejone naddarcia narożnika przedniej okł., ubytek narożnika jednej karty. Siedem całostronicowych dwubarwnych ilustracji Zbigniewa Pronaszki i tyleż niewielkich finalików tego samego artysty. Wydano 500 egz., ten nr 205.
180.–
Sprzedano za: 230.–
182.
[ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Rozdzióbią nas kruki, wrony. Wyd. III. Z rys. Stanisława Janowskiego. Lwów 1905. Polskie Towarzystwo Nakładowe. 8, s. [4], 253. opr. pł. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia krawędzi grzbietu, drobne zaplamienia przedniej okł. Liczne czarno-białe ilustracje w tekście, także całostronicowe.
120.–
Sprzedano za: 120.–
* * *