Fotografie

311.
[BRODNICA - fotografie widokowe]. [1923]. Zestaw 6 fotografii form. 8,2x11,2 cm, 11,2x8,2 cm, nieznanego autorstwa.
Na zdjęciach ujęcia: Dużego Rynku z ratuszem, Wieży Mazurskiej, Wieży Zamkowej, Pałacu Anny Wazówny, murów miejskich, rzeźby Matki Boskiej z dzieciątkiem. Na odwrocie napisy identyfikujące ołówkiem. Stan bardzo dobry.
Brodnica – miasto obecnie w województwie kujawsko-pomorskim, położone po obu stronach rzeki Drwęcy. Historyczne centrum miasta leży na prawym (zachodnim) brzegu rzeki, w ziemi chełmińskiej. Miasto królewskie lokowane w 1238 roku.
120.–
Sprzedano za: 190.–
312.
[DZIAŁDOWO - fotografie widokowe]. [1923]. Zestaw 3 fotografii form. 11,2x8,2 cm, nieznanego autorstwa.
Na zdjęciach: ratusz, rynek, ruiny muru. Na odwrocie napisy identyfikujące ołówkiem. Stan bardzo dobry.
Działdowo – miasto obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, położone nad rzeką Działdówką (nazwa odcinka Wkry). Jedyne miasto na Mazurach, które leżało w granicach II Rzeczypospolitej. Założone na początku XIV wieku.
60.–
Sprzedano za: 85.–
313.
[HUCULSZCZYZNA - "Partya skał powyż kratera kamienia w Jamnie. Powiat Nadwórna" - fotografia sytuacyjna]. [nie przed 1871]. Fotografia form. 17,6x25,3 cm na oryg. podkładzie form. 25x33 cm, autorstwa Juliusza Dutkiewicza w Kołomyi.
Na dolnym marginesie podkładu nadruki identyfikacyjne. Podkład zaplamiony i lekko uszkodzony, stan zdjęcia dobry.
J. Dutkiewicz - fotograf i właściciel koncesjonowanej Drukarni Kart i Wizytówek w Stanisławowie. W 1866 prowadził wspólnie z Julianem Wangiem zakład przy pl. Mariackim 6 we Lwowie obok Hotelu Europejskiego. Od 1871 prowadził zakład fotograficzny w Kołomyi. Zdobywca medali na wystawach w Kołomyi (1880, 1881), Przemyślu (1882), Krakowie (1887).
240.–
Sprzedano za: 550.–
314.
[HUCULSZCZYZNA - "Lisniczowka w uściu Sarata ze skałą Czorny Dił. na Białym Czeremoszu. - Powiat Kossowski" - fotografia sytuacyjna]. [nie przed 1871]. Fotografia form. 18,2x24,9 cm na oryg. podkładzie form. 25x33 cm, autorstwa Juliusza Dutkiewicza w Kołomyi.
Na dolnym marginesie podkładu nadruki identyfikacyjne. Podkład zaplamiony, stan zdjęcia dobry.
240.–
Sprzedano za: 550.–
315.
[LWÓW - ministrowie - fotografia sytuacyjna]. [1911?]. Klisza szklana form. 12,9x17,8 cm, nieznanego autorstwa.
Grupa mężczyzn przy samochodzie przed gmachem. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Ministrowie Długosz i Sztik. Lwów, Sejm, 1911 r."). Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
240.–
316.
[LWÓW - komendant Policji Państwowej inspektor Walerian Wilczyński?- fotografia portretowa]. [1919?]. Klisza szklana form. 12x8,3 cm, nieznanego autorstwa.
Komendant pełniący swe obowiązki w latach 1919–1927 pozujący w ujęciu do pasa, w mundurze. Na górnym i dolnym marginesie odręczny napis: "Komendant policji w roku 1919". Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Komendant policyi. 1919 r."). Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
160.–
317.
[LWÓW -  uroczystość Bożego Ciała - fotografia sytuacyjna]. [1924?]. Klisza szklana form. 12,7x17,8 cm, nieznanego autorstwa.
Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości na lwowskim rynku. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Boże Ciało. Lwów. Rynek, 1924 r."). Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
180.–
Sprzedano za: 180.–
318.
[LWÓW - pomnik hrabiego Aleksandra Fredry - fotografia widokowa]. [l. 10. XX w.]. Klisza szklana form. 17,8x12,5 cm, nieznanego autorstwa.
Widok na pomnik pisarza usytuowany przy placu Akademickim. Pomnik w brązie autorstwa Leonarda Marconiego został odsłonięty w 1897, staraniem Koła Literacko-Artystycznego. Po II wojnie św. został wywieziony ze Lwowa i w 80. rocznicę śmierci poety, 15 VII 1956, ustawiony na rynku we Wrocławiu. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, pomnik Fredro"). Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
180.–
319.
[LWÓW - reklama lwowskiego browaru - fotografia sytuacyjna]. [pocz. XX w.]. Klisza szklana form. 9,8x14,8 cm, nieznanego autorstwa.
Widoczne dwa wozy z olbrzymimi beczkami z piwem. Na jednym z nich dwaj mężczyźni z przygotowanymi produktami do degustacji. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym (Lwowskie browary (Reklama)"). Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
240.–
Sprzedano za: 640.–
320.
[LWÓW -  młodzież - fotografia sytuacyjna]. [l. 10./20. XX w.]. Klisza szklana form. 9,9x14,8 cm, nieznanego autorstwa.
Licznie zgromadzeni młodzi uczestnicy niezidentyfikowanej lwowskiej uroczystości. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, polska młodzież"). Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
180.–
321.
[LWÓW - skauci - fotografia sytuacyjna]. [1929?]. Klisza szklana form. 8,8x11,8 cm, nieznanego autorstwa.
Skauci, duchowieństwo (widoczny najprawdopodobniej arcybiskup metropolita lwowski Bolesław Twardowski), wojskowi i cywile podczas uroczystości. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym. Dołączono wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 300.–
322.
[NOWY Targ - fotografie widokowe i sytuacyjne]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.?]. Zestaw 39 fotografii form. ca 9x14 cm, 17x21,5 cm, 18x23,5 cm, autorstwa Edwarda Morawetza w Nowym Targu.
Na fotografiach i reprodukcjach fotograficznych m.in.: rynek, okolicznościowe spotkanie na rynku, pożegnanie żołnierzy przed wyruszeniem do legionów, uroczystości "Święta Morza" w Nowym Targu przy rzece Czarny Dunajec, zawody kajakowe na Czarnym Dunajcu, zbiórka obywateli przed ratuszem z okazji uroczystości "Strzelca", spotkanie nowotarżan na terenie budowy nowego kościoła, budowa kościoła, ołtarz i wnętrze kościoła św. Katarzyny, budynek Starostwa - Rady Powiatowej, budynek bursy dla uczniów przy gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego, budynek "Sokoła", budynek Szkoły Rolniczej, budynek nowego szpitala i jego wnętrz z personelem i pacjentami po otwarciu, budynek starego szpitala, pomnik Adama Mickiewicza w parku, pomnik Orkana przed szkołą, uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Władysława Orkana, kościółek na cmentarzu przy ul. św. Anny, cegielnia, fotograf w bryczce, stare schronisko na Turbaczu, Juhasi z owcami - wypas na hali pod Turbaczem, plebania. Na odwrocie trzech zdjęć piecz. fotografa, na większości pozostałych (24 szt.) wyciski: "E. Morawetz Nowy Targ" w dolnych narożnikach. Na odwrocie większości zdjęć odręczne napisy identyfikujące długopisem ręką Kazimierza Morawetza, syna fotografa, też fotografa. Stan dobry i bardzo dobry.
E. Morawetz (1866-1966) - jeden z pierwszych zawodowych fotografów na Podhalu. Pobierał nauki u Brunona Kaliszewskiego w Tarnopolu. W 1912 osiadł w Nowym Targu i zaczął pracować w zakładzie fotograficznym Józefa Christa, by po dwóch latach go przejąć. Prowadził go do 1966 roku. Był autorem fotografii ważnych podhalańskich wydarzeń, górali, mieszkańców miasta, architektury, widoków Nowego Targu i okolic. Po śmierci zakład prowadziła jego córka Irena Starczowska. Zakład istnieje do dzisiaj pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 12. Jego syn Kazimierz, również fotograf prowadził atelier w Zakopanem.
540.–
Sprzedano za: 540.–
323.
[POWSTANIE styczniowe - fotografie portretowe]. Zestaw 15 fotografii form. ca 8,5x5,5 cm na oryg. podkładach, autorstwa m.in. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Augusta Zeuschnera i Fryderyka Zeuschnera w Poznaniu.
Zestaw stanowią fotografie:
1. Borelowski. [pocz. l. 60. XIX w.]. Portretowany ujęty w całej postaci stoi przy stoliku na którym leży rozłożona mapa z napisem "Królestwo Polskie". Na odwrocie napis atramentem: "Borelowski". ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 33).
2. Callier. [1863]. Portretowany ujęty w popiersiu w rozpiętej kurcie szamerowanej. Na odwrocie napis atramentem: "Callier". ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 42).
3. Cieszkowski. [1863]. Portretowany ujęty w całej postaci, w stroju powstańczym z szarfą oficerską i z szablą. Na odwrocie napis atramentem: "Cieszkowski". ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 54).
4. Czachowski. [1861]. Portretowany ujęty w całej postaci, stoi przy postumencie. Na ramieniu widoczna biała żałobna kokarda. Na odwrocie napis atramentem: "Czachowski". ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 55).
5. Wysocki. [ok. 1862]. Portretowany ujęty w całej postaci, stoi przy krześle przed kotarą. Na odwrocie napis atramentem: "Wysocki Jenerał". ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 452).
6. Sobański i Niemojewski. [l. 60. XIX w.]. Portretowani w ujęciu do pasa. Na odwrocie napis atramentem: "Sobański Niemojewski".
7. Kaczmarski. [nie po 1863]. Portretowany ujęty w całej postaci, w stroju powstańczym, z bronią z bagnetem. Na odwrocie napis atramentem: "Kaczmarski zginął w roku 1863. za Wiarę i Ojczyznę".
8. [Young]. [1863]. Portretowany ujęty w całej postaci, w mundurze przerobionym na powstańczy z przypiętym doń orderem. ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 463.
9. Okrajny. [l. 60. XIX w.]. Portretowany ujęty w całej postaci, w sukmanie przepasanej szerokim pasem. Na odwrocie napis atramentem: "Okrajny".
10. 3 fotografie kobiet w strojach z okresu żałoby narodowej. [l. 60. XIX w.]. Wszystkie ujęte w całej postaci w czarnych sukniach z białymi kołnierzykami spiętymi broszką i białymi rękawami. Na odwrocie jednego zdjęcia napis atramentem: "Magdalena Wilkoszewska 1862".
11. Fotografia niezidentyfikowanego mężczyzny ujętego w popiersiu, z profilu. [nie przed 1861]. Na odwrocie piecz.: "J. Mieczkowski w Warszawie Róg Senatorskiej i Miodowej Ner 496".
12. dołączono 2 fotografie portretowe kobiety i mężczyzny z atelier z Rzymu i Pragi.
Narożniki i marginesy wszystkich podkładów zdjęć obcięte do, bądź w obrębie fotografii, lica i tyły zaplamione i nieco uszkodzone. Wszystkie obiekty należały do jednej z krakowskich rodzin, przechowywane przez lata w albumie i traktowane jako pamiątka narodowa.
Marcin Maciej Borelowski, ps. „Lelewel” (1829-1863) – rzemieślnik, działacz społeczny i patriotyczny, pułkownik, komisarz wojenny woj. podlaskiego w V i VI 1863. Zginął 6 IX 1863 w bitwie pod Batorzem.
Edmund Callier (1833-1893) – literat, historyk i publicysta, w powstaniu styczniowym dowódca piechoty w oddziale Mielęckiego, od VI do VIII 1863 naczelnik sił zbrojnych woj. mazowieckiego.
Teodor Leon Cieszkowski (1833-1863) – uczeń szkoły wojskowej w Cuneo. Podpułkownik, w 1862 walczył pod komendą Langiewicza. Zamordowany przez kozaków pod Broszęcinem 10 IV 1863.
Dionizy Feliks Czachowski (1810-1863) – ziemianin, jeden z najwybitniejszych dowódców partyzantki powstańczej, od IV 1863 naczelnik wojenny woj. Sandomierskiego. Poległ 6 XI 1863 pod Wierzchowiskami.
Józef Wysocki (1809-1873) - generał, uczestnik powstania listopadowego, emigrant. Od II 1863 w Galicji, m.in . jako naczelnik wojskowy woj. lubelskiego i Rusi.
Young de Blankenheim Leon (ok. 1837-1863) - podpułkownik, ochotnik z armii francuskiej zwerbowany przez Hotel Lambert. Walczył na Kujawach. Poległ pod Brdowem 29 IV 1863.
W. Rzewuski (1837-1888) - fotograf krakowski, działacz społeczny, jeden z pionierów polskiej fotografii. Studiował w Instytucie Technicznym w Krakowie i w l. 1857-1858 na politechnice w Wiedniu. Od 1859 pracował jako fotograf, najpierw na wolnym powietrzu, później w pracowni w wynajętym pokoju przy ul. Grodzkiej 83. W 1861 otworzył zakład przy ul. Krupniczej 6, następnie przy ul. Kopernika 29. W l. 1864-1867 wystawił dom przy ul. Kolejowej 27b, gdzie 1 XI 1867 otworzył swój renomowany zakład z nowocześnie wyposażonym atelier laboratorium. Wybitny obywatel i radny miasta Krakowa. Znany z fotografii etnograficznej, pejzaży Tatr, tworzył tzw. "żywe obrazy". Autor portretów, w tym powstańców z 1863 i pierwszych albumowych zdjęć aktorów.
A. Zeuschner (1820-1899) i F. Zeuschner (1829-1886) - nadworni fotografowie prowadzący swe atelier w Poznaniu i Berlinie. W l. 1855-1878 przy ul. Wilhelmastresse 25, w l. 1878-1883 przy ul. Wilhelmstrasse 27, w l. 1886-1901 przy tej samej ulicy pod numerem 5, zaś w l. 1902-1905 pod numerem 24 oraz w Berlinie w l. 1864-1870 przy ul. Unter den Linden 47.
800.–
Sprzedano za: 3.200.–
324.
[POWSTANIE styczniowe - Francois de Rechebrune - fotografia portretowa]. [nie po 21 III 1863]. Fotografia form. 9x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,6x6 cm, autorstwa Walerego Rzewuskiego w Krakowie.
Portretowany ujęty w 3/4 postaci w stroju żuawa, z szablą i lunetą. Na odwrocie zapiski ołówkiem i informacje identyfikujące atramentem oraz reklamowa winieta z nadrukiem: "Walery Rzewuski Fotografował w Krakowie. ulica Kopernika No 29 naprzeciw Zakładu klinicznego". Ujęcie ukazało się w formie litografii we francuskich pismach ilustrowanych właśnie 21 III 1863. Niewielkie zaplamienia i uszkodzenia, stan ogólny dobry. ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 311).
F. Rochebrune (1830-1870) - Francuz, generał powstańczy. W l. 1855-1857 zatrudniony w Krakowie jako prywatny guwerner i nauczyciel fechtunku, potem - do 1862 - w piechocie francuskiej, następnie prowadził w Krakowie szkołę szermierki. W powstaniu organizator oddziału żuawów śmierci, walczącego w partiach Kurowskiego i Langiewicza. Uczestniczył w przygotowaniach wyprawy na Wołyń, w której nie wziął udziału. Poległ podczas wojny francusko-pruskiej pod Montretout 19 XI 1870. (biogram za literaturą j. w.).
200.–
Sprzedano za: 1.200.–
325.
[MOŚCICKI Ignacy podczas wizyty w Nowym Targu - fotografia sytuacyjna]. [1932/l/ 60. XX w.?]. Fotografia form. 9x13,9 cm, autorstwa Edwarda Morawetza w Nowym Targu.
Fotografia z oryg. fotografii. W prawym dolnym narożniku wycisk: "E. Morawetz Nowy Targ". Na odwrocie napis długopisem ręką Kazimierza Morawetza, syna fotografa, też fotografa: "Prezydent Ignacy Mościcki na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu. Fot. Edward Morawetz". Stan bardzo dobry.
I. Mościcki (1867-1946) - polityk, prezydent RP w l. 1926-1939, budowniczy przemysłu chemicznego w Polsce.
E. Morawetz (1866-1966) - jeden z pierwszych zawodowych fotografów na Podhalu. Pobierał nauki u Brunona Kaliszewskiego w Tarnopolu. W 1912 osiadł w Nowym Targu i zaczął pracować w zakładzie fotograficznym Józefa Christa, by po dwóch latach go przejąć. Prowadził go do 1966 roku. Był autorem fotografii ważnych podhalańskich wydarzeń, górali, mieszkańców miasta, architektury, widoków Nowego Targu i okolic. Po śmierci zakład prowadziła jego córka Irena Starczowska. Zakład istnieje do dzisiaj pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 12. Jego syn Kazimierz, również fotograf prowadził atelier w Zakopanem.
64.–
326.
[WOJTYŁA Karol - podczas przemowy z okazji konsekracji kościoła w Niegowici - fotografia sytuacyjna]. [1966]. Fotografia form. 14x9,1 cm, nieznanego autorstwa.
Przyszły papież podczas przemowy w z okazji konsekracji kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie pełnił swoją pierwszą posługę kapłańską. Na odwrocie napis identyfikacyjny długopisem. Stan bardzo dobry.
120.–
327.
[I WOJNA światowa - Kraków w czasie wojny - fotografie sytuacyjne i widokowe]. [l. 1914/1918]. Zestaw 21 fotografii form. ca 17x11,5 cm, 12,5x17,5 cm, 8x10 cm, nieznanego autorstwa.
Na ujęciach m.in.: widok na kościół Mariacki z Sukiennic, Wawel, Barbakan, kościół św. Piotra i Pawła, ogród botaniczny, kopiec, kuźnię, fragment fortu na kopcu Kościuszki. Na jednym ze zdjęć msza podczas Święta Zmarłych na cmentarzu komunalnym, jedno ze zdjęć to ujęcie z lotu ptaka. Na trzech pozostałych ujęcia flotylli wiślanej z widocznym w tle masywnym neogotyckim gmachem z czworoboczną wieżą nieistniejącej do dzisiaj willi Rożnowskich zbudowanej w zakolu Wisły, na Bulwarze Poleskim, niemal na wprost Wawelu. Na odwrocie kilku zdjęć ślady po odklejeniu z albumu, niektóre ze śladami wilgoci, stan ogólny dobry.
280.–
Sprzedano za: 3.200.–
328.
[I WOJNA światowa - okolice Krakowa w czasie wojny - fotografie sytuacyjne i widokowe]. [l. 1914/1918]. Zestaw 60 fotografii form. ca 15x12 cm, 10x17 cm, 9x8 cm, nieznanego autorstwa.
Na ujęciach m.in.: obóz jeniecki na Dąbiu (na dolnych marginesach klisz napisy: "Gr. or. Festgottesdienst im Gefang. lag. Dąbie" - 6 szt.), widok na Opactwo Cystersów w Mogile, uroczystości kościelne, procesje ("Dorfkirche Mogiła", "Weichselbrücke bei Mogiła. Uberschwem Aug. 15" - 11 szt.), rynek w Wieliczce ("Haus am Ringplatz in Wieliczka von eine Granate getroffen" - 1 szt.), Chorągwica ("Besprechung auf Δ 436 Chorągwica", "In Chorągwica", Bildstock in Chorągwica", Blick v. Chorągwica gegen Krakau" - 6 szt.), Łuczanowice ("277 nachst Łuczanowice" - 3 szt.), Pychowice ("Weichselbrücke b. Pychowice. Uberschwem Aug. 15", "Steinbruch bei Pychowice. Uberschwem Aug. 15" - 3 szt.), Przewóz ("Weichselbrücke bei Przewóz", "Nachst Przewóz" - 2 szt.), Bielany (3 szt.), Tyniec ("Bei Tyniec. Überschwem Aug. 15", Kls. Fof. Tyniec", "Tyniec" - 5 szt.), Kostrze ("Bei Kostrze, Überschwem Aug. 15" - 2 szt.), Raciborsko ("Auf 427 Raciborsko" - 1 szt.), Wróblowice (Jnsp. Eh. K.F.J. Bt. Wróblowice 3" - 1 szt.), Bronowice ("Bk. Lg. Bronowice" - 2 szt.), Biały Kościół (1 szt.), Skała Kmity ( 1 szt.), Modlnica (1 szt.), kapliczka w Kurdwanowie (1 szt.), Płaszów (1 szt.), Węgrzce ("Keflfront Węgrzce" - 2 szt.), Dojazdów ("Nächst Δ 365 Dojazdów" - 1 szt.), Kocmyrzów ("Nächst Zollhaus Koczmyrzów" - 1 szt.), Noyau ("Nachst Noyau Stpkt. 31" - 1 szt.), Widoma ("Soldatengraber nächst Widomachata" - 2 szt.), chata w Rożnowej (1 szt.), chata z indykami. Na odwrocie kilku zdjęć ślady po odklejeniu z albumu, na kilku ślady wilgoci, stan ogólny dobry.
780.–
Sprzedano za: 4.200.–
329.
[I WOJNA światowa - działania i zniszczenia wojenne - fotografie sytuacyjne i widokowe]. [l. 1914/1918]. Zestaw 11 fotografii form. ca 12,5x18 cm, 9x17 cm, nieznanego autorstwa.
Na ujęciach m.in.: Tarnów (na dolnych marginesach klisz napisy: "Russ. Stellg. 402 s.w. Tarnów", "Russ. Unterst. 402 s.w. Tarnów" - 2 szt.), Gorlice ("Hptplatz Gorlice", "Friedhof Gorlice", "Blick auf Gorlice", "Südeingang Gorlice", "Gorlice" - 5 szt.), Biała ("Zerst. Białabrücke" - 1 szt.), Drwinia ("An d. Drwinia), Przemyśl ("Przemyśl. Wiarbrücken" - 2 szt.). Na odwrocie kilku zdjęć ślady po odklejeniu z albumu i niewielkie uszkodzenia, poza tym stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 160.–
330.
[I WOJNA światowa - działania wojenne - fotografie sytuacyjne]. [l. 1914/1918]. Zestaw 12 fotografii form. ca 12x17,5 cm, 8,5x17 cm, 7,5x10,5 cm, nieznanego autorstwa.
Na dolnych marginesach klisz napisy: "Kaiserparade 1915. Defilierung" - 2 szt., "Tormentieren der 30.5 cm Mörser bei Chełm", "Tormentieren 30.5 cm Mörser." ("Škoda 305 mm Model 1911 – ciężka haubica (moździerz oblężniczy) zaprojektowana i zbudowana w zakładach Škoda, używana w okresie I wojny światowej. W odróżnieniu od ,Grubej Berty' zwana ,Chudą Emmą'” - Wikipedia), "45 cm. A. S. Scheinwerferpatr. No 63. (Halbpatrouille)", "Blesierten-Wagen" (ambulans konny z rannymi), "Krakau. Verköstig Station a Bhf." (jeńcy w kolejce po posiłek), "Fs. Feldbahn russ. Gefangene beim Rang. Bhf. Bau Plaszów" (duża grupa jeńców rosyjskich przy torach), "Ganienbauhof. Aüfrollen gebr. Drähle", "Ganienbauhof.K.G. bei der Arbeit." (jeńcy na peronie dworca), żołnierze rosyjscy z 2. kompanii 7. kolejowego batalionu na stacji Tarnów w I 1915 przy pocisku moździerzowym Škody z podanymi jego wymiarami (42x156). Na odwrocie dwóch zdjęć ślady po odklejeniu z albumu, stan bardzo dobry.
460.–
Sprzedano za: 1.200.–
331.
[I WOJNA światowaTwierdza Dęblin (Iwangorod, Iwanogród) - działania wojenne - fotografie sytuacyjne i widokowe]. [l. 1914/1915]. Zestaw 19 fotografii form. ca 11,5x17 cm, 9x17,5 cm, 9,5x8,5 cm, nieznanego autorstwa.
Na dolnych marginesach klisz napisy: "Iwangorod. H. H. Dęblin", "Iwangorod. am Friedhof b. Młynków", "Iwangorod. Dorf Irena", "Iwangorod. Bei Brzeziny", "Iwangorod. Bei Stężyca", "Iwangorod. russ. Stützpkt. b. Brzeście", "Iwangorod. russ. Unterkünfte b. Bhf.", "Iwangorod. Steintransport b. Rycice", "Iwangorod. Heimkehnende Flüchtlinge b. Gołąb", "Iwangorod. Bastion IV. u. Koffer", "Iwangorod. Anschluss a.d. russ. Stellg. b. Brzeziny", "Iwangorod. russ. Schützengr. b. M. H. Wymyslów", "Iwangorod. russ. Unterkft. b. Wymyslów", "Iwangorod. russ. Masch. Stand b. Bonów", "Iwangorod. Eisenb. Br. ü.d. Weichsel", "Iwangorod. Eisenb. Unfall a.d. neuen Weichselbr.". Na odwrocie kilku zdjęć ślady po odklejeniu z albumu, stan dobry.
Twierdza Dęblin (Iwangorod, Iwanogród) – zespół obiektów fortecznych wzniesionych przez Rosję w XIX wieku u zbiegu Wieprza i Wisły, w miejscowości Dęblin. W 1909 roku twierdza została skasowana. W następnych latach wiele elementów twierdzy zostało rozebranych bądź wysadzonych. Kolejna zmiana planów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej ponownie nadała Dęblinowi status twierdzy i zadanie obrony przepraw przez Wisłę. W latach 1914–15 okolice twierdzy były polem ciężkich zmagań między wojskami rosyjskimi a niemieckimi i austro-węgierskimi. Sama twierdza jednak została opuszczona w tych samych dniach, co inne umocnienia rosyjskie na zachodzie Cesarstwa. 4 sierpnia 1915 roku do twierdzy wkroczyły wojska niemieckie. W okresie międzywojennym cytadelę obsadzało Wojsko Polskie, zaś w większości fortów kontynuowano prace rozbiórkowe. W Dęblinie i jego rejonie mieściły się bardzo ważne magazyny wojskowe (w Stawach) oraz słynna szkoła lotnicza. (z Wikipedii).
280.–
Sprzedano za: 600.–
332.
[I WOJNA światowa - uroczystości z okazji odczytania w dniu 8 XI 1916 roku w Sali Rady miejskiej w Krakowie proklamacji Aktu 5 listopada z obietnicą powstania Królestwa Polskiego - fotografie sytuacyjne]. [5 XI/8 XI 1916]. Zestaw 10 fotografii form. ca 9,5x12,5 cm, 8,5x13,5 cm, 8x10,5 cm, nieznanego autorstwa.
Na jednym ujęciu uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 8 XI i na której odczytano Akt 5 listopada z widocznym przemawiającym prezydentem Krakowa Juliuszem Leo. Na innym widoczni m.in. komendant Józef Piłsudski i płk Kazimierz Sosnkowski w drodze na Wawel na uroczystą mszę św. Na pozostałych licznie zgromadzeni (przed Pałacem Wielopolskich, do dzisiaj mieszczącym krakowski magistrat, na rynku, przed kościołem św. Piotra i Pawła) rajcy  w strojach narodowych, mieszkańcy, legioniści. Kilka zdjęć ze śladami wilgoci.
160.–
Sprzedano za: 800.–
333.
[I WOJNA światowa - sztuka legionowa - zwiedzanie wystawy "Legiony Polskie" w Pałacu Sztuk Pięknych w Krakowie - fotografie sytuacyjne]. [29 III 1916]. Fotografia form. 9,2x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Widoczni m.in.: komendant Józef Piłsudski i stojący za nim por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski oraz Jerzy Mycielski. Na wystawie zaprezentowano prace stworzone przez artystów (malarzy, grafików, rzeźbiarzy) - żołnierzy legionowych, których około stu osiemdziesięciu służyło w szeregach Legionów Polskich. Podobne ujęcie reprod. w: W. Wyganowska "Sztuka Legionów Polskich 1914-1918", War. 1994, s. 55. Stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 600.–
334.
[I WOJNA światowa - wystawa sztuki legionowej - fotografie sytuacyjne]. [po 1917]. Zestaw 10 fotografii form. ca 12,5x17 cm, 9x13,5 cm, nieznanego autorstwa.
Prace alegoryczno-symboliczne, portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, batalistyczne, rzeźby stworzone przez artystów - malarzy, grafików, rzeźbiarzy - żołnierzy legionowych, których około stu osiemdziesięciu służyło w szeregach Legionów Polskich. Już w czasie I wojny św. w 1915 w Wiedniu odbyła się wystawa "Legiony w sztuce". Rok później w III i IV 1916 w Pałacu Sztuk Pięknych w Krakowie odbyła się pierwsza wielka wystawa sztuki o tematyce legionowej "Legiony Polskie". Tutaj prezentujemy kolejną ekspozycję poświęconą sztuce legionowej. W lewych dolnych narożnikach czterech zdjęć napisy na kliszy: "Artill. Labor Museum.". Na trzech zdjęciach sale wystawowe - dwa oznaczone napisem "I. Krakau", jedno "II. Iwangorod (Dęblin)". Pozostałe trzy zdjęcia z ujęciami z przedstawień "szopki legionowej". Stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 1.200.–
335.
[I WOJNA światowa - cesarz Karol I Habsburg na froncie - fotografie sytuacyjne]. [1915/1916]. Zestaw 2 fotografii form. 8,4x16 cm, 11,5x7,8 cm, nieznanego autorstwa.
Na zdjęciach arcyksiążę w szpitalu podczas opatrywania rannych oraz na moście przeprawowym. Stan dobry.
Karol I Habsburg-Lotaryński (1887-1922) - ostatni władca Austro-Węgier. Lata 1914-1916 spędził jako dowódca sztabowy na froncie I wojny światowej.
100.–
Sprzedano za: 100.–
336.
[I WOJNA światowa - wizyta cesarza Karola I Habsburga i cesarzowej Zyty Parmeńskiej w Krakowie - fotografie sytuacyjne]. [17 V 1917]. Zestaw 5 fotografii form. ca 12,5x11,5 cm, 13x8,5 cm, 10x8,5 cm, nieznanego autorstwa.
Na zdjęciach arcyksiążę austriacki Karol I z małżonką podczas wizyty w Galicji. Na dwóch ujęciach para cesarska widoczna w Barbakanie, miejscu gdzie rozpoczęto uroczystości związane z pierwszą wizytą władcy w Krakowie. Dwa zdjęcia ze śladami wilgoci, poza tym stan dobry.
180.–
Sprzedano za: 180.–
337.
[WOJSKO Polskie - żołnierze z Centralnej Szkoły Strzelniczej z Torunia na poligonie - fotografia sytuacyjna]. [28 IX 1929]. Fotografia form. 8,9x11,7 cm, nieznanego autorstwa.
Na odwrocie napis atramentem: "Toruń, 28 września 1929 r. Centralna Szkoła Strzelnicza (na poligonie)". Stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 150.–
338.
[WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. [nie przed II 1931]. Fotografia form. 21,6x16,4 cm, autorstwa Edwarda Morawetza w Nowym Targu.
Generał ujęty w całej postaci. W prawym dolnym narożniku wycisk: "E. Morawetz Nowy Targ". Na odwrocie napis długopisem ręką Kazimierza Morawetza, syna fotografa, też fotografa: "Generał Józef Haller - fot. Edward Morawetz ok 1934 ?". Zdjęcie zostało wykonane na specjalne życzenie fotografa skierowane do generała Hallera w czasie Zjazdu Hallerczyków w Nowym Targu (w budynku - siedzibie miejscowej organizacji sokolej). Stan dobry.
J. Haller von Hallenburg (1873-1967) - generał broni, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny.
E. Morawetz (1866-1966) - jeden z pierwszych zawodowych fotografów na Podhalu. Pobierał nauki u Brunona Kaliszewskiego w Tarnopolu. W 1912 osiadł w Nowym Targu i zaczął pracować w zakładzie fotograficznym Józefa Christa, by po dwóch latach go przejąć. Prowadził go do 1966 roku. Był autorem fotografii ważnych podhalańskich wydarzeń, górali, mieszkańców miasta, architektury, widoków Nowego Targu i okolic. Po śmierci zakład prowadziła jego córka Irena Starczowska. Zakład istnieje do dzisiaj pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 12. Jego syn Kazimierz, również fotograf prowadził atelier w Zakopanem.
240.–
Sprzedano za: 380.–
339.
[WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller w Nowym Targu - fotografia sytuacyjna]. [nie przed II 1931]. Fotografia form. 16,1x22,7 cm, autorstwa Edwarda Morawetza w Nowym Targu.
Generał siedzi w pierwszym rzędzie, w otoczeniu uczestników zjazdu. Na odwrocie piecz.: "Fot. Edward Morawetz [...]" oraz maszynopisowy napis: "W 1931 roku odbył się w Nowym Targu Zjazd Hallerczyków z Podhala z udziałem ich dowódcy - generała Hallera. Wspólne zdjęcie w jednej z sal Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół'". Stan bardzo dobry.
160.–
340.
[WOJSKO Polskie - wizyta gen. Józefa Hallera w Nowym Targu]. [7 II 1931/l. 60. XX w.?]]. Zestaw 3 fotografii form. ca 9x14 cm, autorstwa Edwarda Morawetza w Nowym Targu.
Na fotografiach generał i zgromadzeni uczestnicy uroczystości podczas Zjazdu Hallerczyków na rynku i w sali "Sokoła". W prawych dolnych narożnikach dwóch zdjęć wyciski: "E. Morawetz Nowy Targ". Na odwrocie odręczne napisy identyfikujące długopisem ręką Kazimierza Morawetza, syna fotografa, też fotografa. Stan dobry.
80.–
341.
[WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. [1918?]. Fotografia pocztówkowa form. 13,3x8,4 cm, nieznanego autorstwa.
Przedstawia "Błękitnego generała" w popiersiu, zwróconego na prawo. Ubrany w mundur, na głowie czapka. Na dolnym marginesie napis: "Gen. Józef Haller". Stan bardzo dobry.
80.–
342.
[WOJSKO Polskie - tworzenie Armii Polskiej we Włoszech - ochotnicy - fotografia sytuacyjna]. [1917]. Fotografia pocztówkowa form. 8,8x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Przedstawia dużą grupę mężczyzn - ochotników do wstąpienia do armii gen. Hallera na tle namiotu. Widoczni m.in. żołnierze w mundurach "Błękitnej Armii" gen. Hallera, mundurach armii austriackiej i włoskiej. Krawędzie nieco otarte, poza tym stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 300.–
343.
[WOJSKO Polskie - 48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych -  fotografie sytuacyjne]. [1931]. Zestaw 3 fotografii form. ca 9x14 cm.
Oficerowie i podoficerowie podczas święta pułkowego. W centrum pierwszego rzędu na jednym ze zdjęć widoczny dowódca pułku płk dypl. Władysław Kaliński ps. "Zubosz". Na odwrocie jednej z fotografii piecz.: "Fot. M. Jędryk Stanisławów". Niewielkie zaplamienia, stan ogólny dobry.
48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (48 pp) - oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP. Powstał w III 1919 we Francji. Stacjonował w garnizonie Stanisławów.
160.–
Sprzedano za: 280.–
344.
[WOJSKO Polskie - zawody we władaniu białą bronią z udziałem 1. Pułku Strzelców Konnych z Garwolina w Otwocku - fotografia sytuacyjna]. [29 VI 1934]. Fotografia form. 9x11,8 cm, autorstwa Henryka Andrzejkowicza.
Przedstawia kaprala Franciszka Jarząbka podczas tzw. "rąbania łozy" w trakcie zawodów. Zdjęcie bez piecz. drugiego fotografa 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Na odwrocie odręczny numer ołówkiem: "930". Stan bardzo dobry.
100.–
345.
[WOJSKO Polskie - oficerowie i podoficerowie w Sali Morskiej kasyna oficerskiego 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotografia sytuacyjna]. [1933/1934]. Fotografia form. 9,4x14,8 cm, autorstwa Narcyza Witczak-Witaczyńskiego.
Widoczni siedzący za stołem m.in.: dowódca 1. PSK płk Adam Zakrzewski siedzący w głębi obok mjr. Józefa Mularczyka (2. od prawej), adiutant pułku por. Edmund Grunwald (4. od prawej), ppor. Stanisław Sierawski (5. od prawej w przedniej części stołu). Zdjęcie bez piecz. pierwszego fotografa 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Stan bardzo dobry.
N. Witczak-Witaczyński (zginął w 1942) - fotograf, dokumentalista pokroju Witolda Pikiela, choć mało znany. Publikował swoje zdjęcia i artykuły m.in. w "Wiarusie", Jeźdźcu i Hodowcy", "Polsce Zbrojnej", "Ilustrowanym Kurierze Codziennym". Członek redakcji "Wiarusa". Żołnierz Legionu Puławskiego, 1 Pułku Ułanów 1 Korpusu w Rosji, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, szwadronu przybocznego Naczelnika Państwa, 1 Pułku Szwoleżerów, 1 Pułku Strzelców Konnych, szef szwadronu przybocznego Prezydenta R.P., uczestnik szarży pod Krechowcami. Zginął na Majdanku.
120.–
346.
[WOJSKO Polskie - taczanki 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w marszu w okolicy Garwolina - fotografia sytuacyjna]. [22 VI 1934]. Fotografia form. 14x9,4 cm, autorstwa Narcyza Witczak-Witaczyńskiego.
Na odwrocie napis ołówkiem ręką fotografa: "2101". Zdjęcie bez piecz. pierwszego fotografa 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Stan bardzo dobry. Fotografia reprodukowana w: S. Zieliński, L. Nagórny "Szwoleżerowie ułani i strzelcy konni w fotografii Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego". War. 2013, s. 161.
1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego - oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP. Utworzony w 1918 z inicjatywy rtm. Gustawa Orlicz-Dreszera. Pułk stacjonował w Warszawie. Szwadron Przyboczny w l. 1927-1939 pełnił funkcje reprezentacyjne i służbę wartowniczą w Belwederze.
120.–
347.
[WOJSKO Polskie - 9 Dywizja Piechoty w Krakowie - fotografia sytuacyjna]. [2 XII 1935]. Fotografia form. 9,1x13,8 cm, wykonana na zlecenie Agencji Fotograficznej "Światowida" w Krakowie.
Żołnierze upozowani do pamiątkowej fotografii na dachu Pałacu Prasy podczas wycieczki do Krakowa. Na odwrocie m.in. piecz.: "[...] Agencja Fotograficzna 'Światowida'", "2 grud. 1935" oraz napisy ołówkiem i atramentem: "Pałac Prasy - wycieczka". Stan bardzo dobry.
9 Dywizja Piechoty (9 DP) – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II RP. Dywizję sformowano 12 czerwca 1919 na froncie poleskim. W okresie międzywojennym dowództwo i sztab 9 DP stacjonował w Siedlcach. W kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. Rozbita w korytarzu pomorskim w pierwszych dniach września 1939. (Wikipedia).
80.–
Sprzedano za: 130.–
348.
[WOJSKO Polskie - marszałek Edward Śmigły-Rydz podczas powrotu po złożeniu oficjalnej wizyty we Francji - fotografia sytuacyjna]. [IX 1936]. Fotografia pocztówkowa form. 8,4x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych w otoczeniu cywilów i wojskowych witany m.in. przez burmistrza Cieszyna Władysława Michejdę na peronie stacji kolejowej w Zebrzydowicach, po powrocie z oficjalnej wizyty we Francji. Na odwrocie znaczek pocztowy i zamazana korespondencja, Stan dobry.
E. Śmigły-Rydz (1866-1941) - marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r. Polityk, ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 10 XI 1936 mianowany generałem broni i marszałkiem Polski.
140.–
Sprzedano za: 140.–
349.
[WOJSKO Polskie - kompania strzelecka Korpusu Ochrony Pogranicza z baonu "Snów" - fotografia zbiorowa]. [VIII 1939]. Fotografia form. 9x13,8 cm, autorstwa Edwarda Morawetza w Nowym Targu.
Na odwrocie odręczny napis identyfikujący długopisem ręką Kazimierza Morawetza, syna fotografa, też fotografa: "Kompania strzelecka Korpusu Ochrony Pogranicza z baonu 'Snów' na Wileńszczyźnie skierowana na Podhale dla obrony południowego odcinka granicy polskiej, skoszarowana przed wybuchem II wojny światowej w Czarnym Dunajcu. sierpień 1939 r. Fot. E. Moratwetz". W prawym dolnym narożniku wycisk: "E. Morawetz Nowy Targ". Stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 340.–
350.
[WOJSKO Polskie - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - życie codzienne żołnierzy - fotografie sytuacyjne]. [l. 40. XX w./l. 60. XX w.?]. Zestaw 115 reprodukcji fotograficznych form. ca 13x18 cm, nieznanego autorstwa.
Fotoreprodukcje z oryginalnych fotografii, bądź klisz. Na zdjęciach żołnierze m.in. z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na swym szlaku bojowym m.in. w Iraku, Palestynie, Syrii, Jerozolimie, Egipcie. Na odwrocie jednej z fotografii maszynopisowy nadruk: "Podhalanie - żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - od lewej: Tętnowski, J. Siaśkiewicz, L[udwik] Mrugała (przy wielbłądach) wszyscy z Nowego Targu", które zostało zamieszczone w nr 233 (13545) "Echa Krakowa" z dn. 3 XII 1991 jako ilustracja artykułu napisanego przez Czesława Morawetza pt. "Szczury Tobruku" (dołączono fragment gazety z w/w artykułem). Na odwrocie części zdjęć niezbyt wyraźne napisy identyfikujące ołówkiem (np. "Irak - Kirkut", "w drodze z Syrii do Palestyny na platformie pociągu", "na cmentarzu w Bejrucie", "Barak - Palestyna", Syria Homsk - urządzenie nawadniające po prawej - Ludwik Mrugała", "żołnierz Legii Amerykańskiej i żołnierze syryjscy z Polakami", "Meczet w Homsku z przygodnie spotkanymi dziećmi", "Spotkanie na ulicy Bejruckiej z mieszkańcami Bejrutu", "Nazaret", "Jerozolima przed Domem Polskim", "W drodze z Syrii do Palestyny na platformie pociągu", "Barak - Palestyna", "Na statku 'Warszawa' w drodze do Syrii - Bejrutu", "Przysięga tych którzy wstąpili do wojska - Aleksandria", "Stadion Sportowy w Aleksandrii"). Stan bardzo dobry. Ciekawa dokumentacja fotograficzna o tematyce wojskowej z czasów II wojny św.
360.–
Sprzedano za: 730.–
351.
[II WOJNA światowa - rząd RP na uchodźstwie - prezydent Władysław Raczkiewicz w Londynie - fotografia sytuacyjna]. [l. 40. XX w.]. Fotografia form. 12,1x16,8 cm.
Fotografia prasowa. Prezydent Władysław Raczkiewicz przed frontem Szkotów z Czarnej Straży. Na odwrocie piecz.: "No 308 Republic of Poland Ministry of Information Photo Service [...]". Stan bardzo dobry.
W. Raczkiewicz (1885-1947) - działacz polityczny, społeczny, wojskowy. Minister spraw wewnętrznych w l. 1921, 1925-1926, 1935-1936, senator, prezydent RP na uchodźstwie w l. 1939-1947. Prezes Rady Organizacji Polaków z Zagranicy (1929), Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934), Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej (od 1934), Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wielokrotnie odznaczany.
80.–
Sprzedano za: 290.–