Druki ulotne

352.
MOWA Jaśnie Oświeconego Xięcia Druckiego Lubeckiego, Ministra Przychodów i Skarbu, miana w Izbie Poselskiey na posiedzeniu dnia 21. Maja 1825 roku przy wniesieniu Proiektu do Prawa o Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem [...]. [Warszawa], 25 V 1825.
Druk dwustronny na 4 s. form. 36,6x21,5 cm. Mowa Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w Izbie Poselskiej. Marginesy skrajnych kart nieco zakurzone. Patrz też poz. 353, 1086.
120.–
Sprzedano za: 320.–
353.
MOWA Jaśnie Oświeconego Xięcia Druckiego Lubeckiego, Ministra Przychodów i Skarbu, miana na posiedzeniu Senatu dnia 3. Czerwca 1825 roku przy wniesieniu Proiektu do Prawa o Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem [...]. [Warszawa], 3 VI 1825.
Druk dwustronny na 4 s. form. 34,2x21,5 cm. Mowa Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w Izbie Senackiej. Stan bardzo dobry. Patrz też poz. 352, 1086.
120.–
Sprzedano za: 320.–
354.
X. HIERONIMA Kajsiewicza list otwarty do braci xieży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych. Pilno nam ostrzedz niektórych braci naszych niewątpliwie wszelką miarę godziwą przekraczających [...]. Rzym, w oktawie Trzech Króli r. p. 1863. Czcionkami Drukarni Tygodnika Katolickiego w Grodzisku.
Druk dwustronny na 5 stronach form. 28,7x22,7 cm. Druk dwuszpaltowy. Przedruk z "Tygodnika Katolickiego". Głośny list otwarty Kajsiewicza opublikowany w prasie poznańskiej 22 I 1863 i będący "gwałtownym atakiem przeciwko związkom tajnym jako bezbożnym i potępionym przez Kościół [...]. W obliczu toczącej się walki [powstanie styczniowe!] wyskok Kajsiewicza poczytany został za zdradę narodową, a Rząd Narodowy napiętnował autora jako 'moskiewskiego sługę'" (PSB). Niewielkie zaplamienie ostatniej strony, stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 64.–
355.
DNIA 28 listopada 1907 roku zmarł w Krakowie Stanisław Wyspiański. Poeta wielki i wszechstronny artysta, był jednym z największych synów umęczonej Ojczyzny, umiał kochać i cierpieć za miljony, umiał do Narodu przemówić tonem Adama, Juljusza i Zygmunta, bo z Wieszczów był [...]. [Kraków?, XI 1907].
Druk dwustronny na 3 s. form. 16,1x10,5 cm. Na pierwszej stronie, w żałobnej ramce tekst informujący o śmierci Wyspiańskiego w żałobnej ramce, na środkowych dwóch stronach hymn Veni creator, na ostatniej nadruk "Przedruk za zezwoleniem rodziny". Stan dobry.
60.–
356.
TOWARZYSZE! Obywatele! W tym roku obchodzimy święto robotnicze 1-go maja w całkiem wyjątkowych warunkach [...]. Walki klasowe wewnątrz społeczeństwa i wojny między społeczeństwami dowodzą, jak stosunki dziś dalekie są od bratniej harmonii [...]. W takich czasach nie może być mowy o reformach społecznych, w imię których demonstrowano 1-go maja [...]. W dniu 1-ym Maja, kiedy robotnicy oko mają zwrócone w przyszłość, ślubujcie, Towarzysze i Bracia, że walczyć będziecie o wolną Ojczyznę dla wolnego ludu polskiego [...]. Precz z najazdem moskiewskim! [...] Niech żyje socyalizm! Niech żyje wolna Polska ludowa! [Warszawa?], IV 1915. [Podp.] Centralny Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socyalistycznej.
Druk jednostronny na ark. 44,2x17 cm. Papier w kolorze ciemnoróżowym. PPS-owska ulotka pierwszomajowa. Poprzeczny ślad złożenia, niewielkie złamania narożników.
64.–
Sprzedano za: 64.–
357.
ZAKOPANE dla głodnych Wilna. Odezwa! Ze wszystkich miast, w których mowa polska rozbrzmiewa przez wieki [...] najnieszczęśliwsze jest Wilno [...]. Jak głosi wieść straszliwa, najbiedniejsza część ludności tego miasta z nędzy wymarła [...]. Polska obdarta dziś i zgłodniała, krwawiąca bose nogi na kamienistej drodze do wolności, ostatnią kromkę chleba, którą niesie do ust, winna rozłamać i połowę podać konającej siostrze [...]. Zakopane, 25 VII 1917. [Podp.] Komitet: Ks. Kanonik Dr Paweł Frelek, przewodniczący, Dr Antoni Kuczewski, sekretarz [...], Jan hr. Tarnowski, skarbnik [...], Stefan Żeromski [...], Władysław Skoczylas [...].
Druk jednostronny na ark. 94,3x62,8 cm. Afisz informujący o zbiórce datków na głodujących w Wilnie. W dwóch miejscach widać ślad po usuniętym tekście. Sprawę wyjaśnia odręczna notatka A. Kuczewskiego umieszczona na afiszu: "Owoczesny c. k. starosta w Nowym Targu, Stanisław Psarski, który cenzurował tę odezwę, kazał usunąć wzmiankę o Kaliszu, aby 'nie obrazić sojusznika', t. j. Niemców". Usunięte fragmenty dopisano odręcznie i kwestionowane zdania otrzymały pierwotne brzmienie: "Nie może się z niem [Wilnem] porównać ani jedno z miejsc, nawet Kalisz. Gdy na bruk Kalisza waliły się czasu klęski gruz jego budowli, na ulice Wilna wala się z głodu i konają jego mieszkańcy". Ślady złożenia, naddarcia na zgięciach.
320.–
Sprzedano za: 570.–
358.
ŻOŁNIERZE polscy! Do broni! Jako zastępca Komendanta Józefa Piłsudskiego, minister wojny i naczelny dowódzca wojsk Polskiej Republiki Ludowej wzywam wszystkich Polaków [...], wszystkich żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej by w najbliższych polskich komendach stawili się do szeregu. Burza wojenna kona [...], z bagnetów wał ochronny trzeba tworzyć - Fortecę Republiki Polskiej! [...] Okażmy, że godni jesteśmy losu, który nam pozwala zwać się żołnierzami Republiki Polskiej! Lublin, 7 XI 1918. [Podp.] Edward Rydz-Śmigły, Generał.
Druk jednostronny na ark. 58,5x42 cm. Druk w kolorze czerwonym. Odezwa wodza naczelnego po utworzeniu w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (rządu I. Daszyńskiego). Ślad złożenia, niewielkie naddarcie na zgięciu.
400.–
Sprzedano za: 400.–
359.
DLACZEGO kocham Polskę? Kocham Polskę, bo matka moja jest Polką, bo krew, która płynie w mych żyłach jest polską [...]. Kraków [192-?]. [Podp.] Z pism Stefana Żeromskiego. Wydawnictwo Zarządu Głównego T.S.L. Kraków. Drukarnia Przemysłowa [...].
Druk trójbarwny, jednostronny na ark. 33,8x42 cm. Tekst w ozdobnej bordiurze, z widokami Warszawy, Krakowa, Poznania, Lwowa i Wilna. Na dolnej listwie godło narodowe. Pionowe załamanie arkusza, naddarcia górnej krawędzi.
120.–
Sprzedano za: 750.–
360.
STRZEŻCIE się chorób wenerycznych! Odwieczny wróg spustoszył Wasze siedziby [...], lecz najstraszniejsze zło, które spłynęło na Was od niego, jest niewidzialne, bo z niem niejeden z Was starannie się ukrywa! Są to choroby weneryczne, któremi był zarażony nieomal co drugi żołnierz bolszewicki! [...]. Jeśli chcecie uniknąć nieszczęścia, leczcie się natychmiast i dokładnie u doktorów [...]. Porady w szpitalach i Urzędach Sanitarno-Obyczajowych, są dla niezamożnych bezpłatne. Warszawa [1920?]. [W nagłówku] Ministerstwo Zdrowia Publicznego. [Pod tekstem] Tłocznia Zakładu Leczn.-Szkoln. dla Inwalidów Woj. - Warszawa, Tłomackie 9.
Druk jednostronny na ark. 62,2x46,8 cm. Papier w kolorze jasnoceglastym. Ostrzeżenie przed chorobami wenerycznymi w związku z wojną polsko-bolszewicką. W tekście omówienie objawów trzech najczęściej występujących chorób. Na górze nieczytelna pieczęć oraz odręczna notatka: "Celem rozmieszczenia na widocznym miejscu [...]. Do Kom. Policji Kolejowej". Ślady złożenia, poza tym stan dobry. Nieczęste.
200.–
Sprzedano za: 200.–
361.
OBYWATELE miasta Krakowa! W sobotę, dnia 26 września 1931 r. [...] przybywa do Grodu naszego i zagości w starem Piastów i Jagiellonów dworzyszczu wawelskiem [...] Prezydent Prof. Dr. Ignacy Mościcki. Obywatele! Otwórzcie serca Wasze na przyjęcie Najdostojniejszego Gościa! [...]. Kraków, 19 IX 1931. [Podp.] Prezydent Stoł. Król. Miasta Krakowa Władysław Belina-Prażmowski.
Druk jednostronny na ark. 124x62,5 cm. Tekst drukowany ciemnoniebieską farbą. W dolnej części program uroczystości. Pod nim skład Komitetu Honorowego i Wykonawczego. Ślady złożenia, niewielkie ubytki na zgięciach. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 280.–
362.
PAMIĄTKA budowy kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. Kraków 1935.
Drzeworyt dwubarwny na ark. 25x20 cm, autorstwa Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Zdobiona bordiura roślinna zwieńczona profilem Marszałka z szablą i buławą, poniżej tekst wewnątrz bordiury. Pod kompozycją z lewej sygn. na klocku "Chrostowski". Załamanie dolnych narożników, stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
363.
OSZCZĘDZAJ! Kraj czeka [...]. London [nie przed 1944]. Issued by the National Savings Committee, London, on behalf of the Polish Forces Savings Committee.
Folder form. 23,7x10,2 cm (po rozłożeniu 23,7x30,8 cm). Publikacja adresowana do przebywających w Wielkiej Brytanii polskich żołnierzy, zachęcająca do gromadzenia oszczędności na powrót do kraju. Druk w kolorze czarnym i czerwonym. Układ graficzny A. Wasilewskiego. Niewielkie załamania narożników.
100.–
Sprzedano za: 250.–
364.
POLSKIE Stronnictwo Ludowe w województwie śląsko-dąbrowskim urządza w niedzielę, dnia 7 kwietnia 1946 r. [...] uroczystość poświęcenia sztandarów P. S. L. z udziałem Prezesa Polskiego Stronnictwa Wicepremiera Stanisława Mikołajczyka [...]. Katowice, IV 1946. [Podp.] Sekretariat Wojewódzki [PSL] [...].
Druk dwustronny na ark. 10,4x14,3 cm. Zaproszenie na uroczyste poświęcenie sztandarów PSL wystawione dla Henryka Przystolika (imię i nazwisko wpisano odręcznie). Na odwrocie wydrukowano program uroczystości. Pionowe załamanie arkusza, drobne zaplamienia.
80.–
Sprzedano za: 260.–
365.
DO WSZYSTKICH Członków i Sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. 30 czerwca idziemy do głosowania ludowego i głosujemy w ten sposób: Kartka do głosowania ludowego. a) Czy jesteś za zniesieniem Senatu! Nie. b) Czy chcesz utrwalenia [...] ustroju gospodarczego [...]? Tak. c) Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic [...]? Tak [...]. Wszyscy Ludowcy do urn wyborczych! [...]. Kraków, VI [1946]. Nakładem Zarządu Okręgowego P. S. L. w Krakowie. Drukarnia Związkowa, Kraków.
Druk jednostronny na ark. 21,3x15,4 cm. Papier jasnożółty. Ulotka Mikołajczykowskiego PSL-u wydana przed referendum ludowym, planowanym na 30 VI 1946. Wbrew mocno propagowanej przez rząd koncepcji "3xTak", PSL był za utrzymaniem Senatu w polskim parlamencie. Poprzeczne załamanie arkusza, lekkie przetarcia na zgięciu.
140.–
366.
DROGI Obywatelu! Musimy się porozumieć. Los kraju, los Twój i mój [...] nie zależy od samego rządu. Zależy od każdego obywatela, zależy także od Ciebie. Dlatego w chwili tak ważnej [...] dla przyszłości narodu - musimy porozumieć się bezpośrednio, nie przez radio, nie przez prasę czy przemówienia. Chcę Ci wyjaśnić jak naprawdę jest z Polską [...]. Rozmawiałem nieraz o tym z ob. Mikołajczykiem i tłumaczyłem mu potrzebę jedności. Niestety - nie zrozumiał [...]. Warszawa, 1 I 1947. [W nagłówku] Edward Osóbka Morawski, Przewodniczący C.K.W. P.P.S.
Druk dwustronny na 8 s. form. 21,7x15,4 cm. Rękopis powielany. Noworoczny list przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego "lubelskiej" PPS skierowany do obywateli. Prosi w nim o jedność, o pogodzenie się z nową rzeczywistością (utratą kresów wschodnich i pozyskaniu Ziem Odzyskanych), o współpracę z narodami słowiańskimi, o aktywny udział w odbudowie zniszczonego kraju. Przy okazji krytykuje ostro poczynania Stanisława Mikołajczyka. List kończy prośba: "Chętnie bym zapoznał się z Twoimi uwagami na tematy ogólno-państwowe, gdybyś zechciał mi odpisać i skreślić parę słów". Ślady złożenia, stan dobry.
80.–
367.
STADION Wojska Polskiego, Warszawa, ul. Łazienkowska 3. Piłka nożna, I liga. GTS Wisła Kraków - CWKS Legia Warszawa [...]. .
Afisz sportowy form. 49,3x69,4 cm. W tle barwy klubowe Legii: biały, czerwony, zielony. Mecz rozegrano w sobotę 5 IV 1980. Wygrała Legia 2:0 po bramkach A. Topolskiego i M. Kusto. Stan bardzo dobry.
140.–