Kartografia

Mapy

525.
[EUROPA]. Mitteleuropa politisch. Mapa barwna form. 95x109,4 cm.
Mapa polityczna Europy (bez części Skandynawii) wydana w Bückeburgu (Saksonia) przez Ernst Fusbahn Verlag w 1939, druk offsetowy w zakładach Wüsten & Co we Frankfurcie n. Menem. Tytuł w lewym górnym narożniku, tamże dane wydawnicze i skala (1:3.380.000). Mapa pokazuje sytuację między 28 IX (podpisanie traktatu o przebiegu granicy niemiecko-rosyjskiej) i 26 X (utworzenie Generalnego Gubernatorstwa). Na jednej części ziem polskich widnieje nadruk "Deutsches Interessen", na drugiej "Russische Gebiet". Na odwrocie nadruk tytułowy: "Mitteleuropa (politisch) [...] unter Berücksichtigung der neuesten Grenzen". Niewielkie naddarcia na zgięciach, verso częściowo zakurzone.
240.–
Sprzedano za: 420.–
526.
[ALTAS historyczny]. BALICKI K. – Historyczny atlas Polski. Ułożył ... na podstawie kart i atlasów Lelewela, Hecka, Babireckiego, Majerskiego, Niewiadomskiego, Putzgera, Lewickiego i Bojarskiego. Stanisławów [ca 1905]. W. Doboszyński. 16d podł., s. [4], 19, [1], map barwnych 12. brosz.
Okł. nieco otarte, zatarte napisy na przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Jako pierwsza mapa "Polska za Bolesława III. Krzywoustego", na końcu "Galicya".
220.–
527.
[ATLAS historyczny]. BAZEWICZ J[ózef] M[ichał] – Atlas historyczny Polski. Wyd. V. Warszawa 1921. Nakł. autora. 17x26,5 cm, k. [8]. brosz.
Niewielkie przetarcia grzbietu, stan dobry. Atlas zaw. 12 barwnych map na 8 kartach. Otwiera "Polska za Mieczysława I", zamyka "Królestwo Polskie".
280.–
Sprzedano za: 280.–
528.
[POLSKA]. Jana Topolnickiego mapa do dziejów Polski. Litografia barwna form. 57,5x76,5 cm.
Drugie uzupełnione wydanie mapy historycznej J. Topolnickiego kosztem AU w Krakowie w 1888. Druk E. Hölzla w Wiedniu, foto-litografia Angerera i Göschla tamże. Tytuł w ramce przy lewej krawędzi, tamże podziałki liniowe i wykaz źródeł. Poniżej dwie mapki ukazujące podział kraju podczas rozbiorów oraz zmianę granic po Kongresie Wiedeńskim. W lewym górnym narożniku legenda, w prawym dolnym - tabela z podziałem politycznym Polski. Ślad zawilgocenia, ślady złożenia.
160.–
Sprzedano za: 160.–
529.
[POLSKA]. Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek; dla użytku rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu. Mapa w litografii trójbarwnej form. 114,7x100,5 cm.
Szaniawska II 366. Ścienna mapa komunikacyjna Królestwa Polskiego wykonana przez K. Naake-Nakęskiego, wydana w Warszawie przez Tow. Automobilistów Król. Pol. przed 1914. Tytuł po polsku i francusku w górnej części mapy, z lewej. Poniżej legenda. Przy prawej krawędzi i w lewym dolnym narożniku "Marszruty w Król. Pol." zawierające odległości drogowe. Skala 1:504.000. Mapa rozcięta wydawniczo na 42 części podklejone wspólnie na płótnie, oryg. etui kart. Stan dobry, etui nieco zaplamione. Nieczęste.
700.–
Sprzedano za: 860.–
530.
[POLSKA]. Mapa Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce. Mapa barwna form. 62,5x55,5 cm.
Przyłuska II B45. Mapa opracowana w Instytucie Geograficznym Uniw. Poznańskiego pod kierunkiem St. Pawłowskiego, wydana przez Instytut Kartograf. im. E. Romera w 1927 nakładem Książnicy-Atlas. Przedsięwzięcie wsparł finansowo prymas E. Dalbor. Tytuł w lewym górnym narożniku, tamże dane wydawnicze, podziałka liniowa i skala (1:1.500.000). W lewym dolnym narożniku legenda. Data wydania w prawym dolnym narożniku ramki okalającej mapę. Mapa archidiecezji, diecezji i dekanatów. Niewielki ubytek dolnego narożnika, ślady złożenia, drobne naddarcia na zgięciach, niewielkie otwory w narożnikach arkusza.
220.–
Sprzedano za: 420.–
531.
[POLSKA]. Mapa stanu dróg samochodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 1937. Mapa dwubarwna form. 104,8x82,5 cm.
Mapa drogowa Polski oprac. przez Alojzego Świkłę, wydana przez Automobilklub Polski w Warszawie w 1937, odbita w Zakł. Graficznych B. Wierzbickiego i S-ki. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, z prawej legenda, skala (1:1.000.000) i podziałka liniowa. Wokół mapy, przy ramce plany poboczne Bydgoszczy, Gdyni, Warszawy, Wilna, Łucka, Lwowa, Krakowa, Katowic, Łodzi i Poznania oraz mapki wybrzeża, okolic Warszawy i Śląska. W dolnej części arkusza reklamy firm motoryzacyjnych. Verso czyste. Ślady złożenia, podklejone przetarcia na zgięciach.
160.–
Sprzedano za: 320.–
532.
[POLSKA]. Rzeczpospolita Polska. Mapa administracyjna. Mapa barwna form. 55x66 cm.
Mapa Polski opracowana przez Henryka Cytowskiego, wydana nakładem Spółdzielni Gospodarczej Prac. Prezydium Rady Ministrów w VII 1946. Druk w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Mapa sprzed korekty granic z ZSRR w okolicach Ustrzyk Dolnych i Sokala. Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, tamże legenda, podziałka liniowa, skala (1:1.250.000). Dane wydawnicze pod dolną ramką. Piecz. Księgarni i Antykwarni T. Wilczyńskiego w Krakowie. Verso czyste. Ślady złożenia, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 220.–
533.
[GALICJA]. Mapa Galicyi. Mapa barwna form. 68,3x103 cm.
Piąta edycja mapy A. Herricha poprawiona przez F. Barańskiego, wydana we Lwowie ok. 1915 nakł. Księg. Polskiej B. Połonieckiego (dane wyd. pod dolną ramką - tamże podziałka liniowa i skala 1:600.000). Tytuł na górnym marginesie w centrum. W prawym dolnym narożniku podział administracyjny w formie tabeli oraz legenda. Egz. rozcięty na 32 sekcje podklejone wspólnie na płótnie. Miejscami zaplamienia (widoczne zwłaszcza na odwrocie i na marginesach), otarcia powierzchni mapy. Metalowe zawieszki w narożnikach.
320.–
534.
[POMORZE]. Karpowicza specjalna mapa wybrzeża Bałtyku i Gdańska. Mapa barwna form. 73,8x64,5 cm.
Mapa wydana przez Wytwórnię Map Franciszka Karpowicza w Warszawie w latach 30. XX w. (ok. 1930?). Tytuł nad górną ramką, w prawym górnym narożniku legenda, skala pod dolną ramką (1:125.000), pomiędzy reklamami wydawcy. Verso czyste. Zachowana papierowa okł. luzem z reklamami wydawcy. Stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 300.–
535.
[POMORZE]. Karte der Ostseebäder Ückeritz, Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck, Swinemünde u. Misdroy mit Umgebungen. Nach amtl. Quellen und eigenen Erkundungen [...]. Mapa barwna form. 48,8x49 cm.
Mapa opracowana przez Gustava Müllera, wydana w Świnoujściu przez W. Fritzsche'go zapewne w połowie lat 30. XX w. Druk w Lith. Anst. v. Leop. Kraatz w Berlinie. Ósma edycja mapy. Mapa wybrzeża Bałtyku od Ückeritz na wyspie Uznam do Wisełki. Tytuł nad górną ramką, dane wydawnicze pod dolną. W dolnej części plany poboczne Heringsdorfu, Świnoujścia (Swinemünde) i Międzyzdrojów (Misdroy). Na tle mapy głównej, pod górną ramką plan Albeku. Verso czyste. Ślady złożenia, stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 420.–
536.
[ŚLĄSK]. [Zbiór 9 map księstw Śląskich]. Miedzioryty kolorowane form. ca 16,5x25,5 cm.
Imago Sil. 186, 179, 184, 182, 180, 183, 185, 178, 181; Wytyczak 104, 58, 97, 64, 93, 101, 50, 79. Komplet 9 map księstw śląskich wydanych przez Tobiasa Conrada Lottera w Augsburgu ok. 1774. Mapy złożone na pół i zszyte razem tworząc poszyt form. 18,5x14,5 cm oklejony papierem marmoryzowanym. Na odwrocie każdej mapy odręcznie wpisany kolejny numer i nazwa głównego miasta na mapie. Mapy miały charakter kompilacyjny, powstały w oparciu o opracowania głównie J. W. Wielanda i M. Schubartha. Tytuły map w ozdobnych rokokowych kartuszach, niemal wszystkie mapy zawierają poboczne tabele z wykazem miejscowości. Mapy wchodziły w skład atlasu Lottera "Atlas Minor praecipua orbis terrarium imperia". Zbiór składa się z następujących map: 1. Principatus Saganensis, 2. Princip. Magnae Glogaviae cum libero Domin: Beuthenis in Silesia, 3. Principatus Volaviensis cu[m] Dominatu Trachenberg in Silesia inferiori, 4. Principat. Olsnensis cum liberis Dominatibus Militiensi et Wartenbergensi, 5. Principatus Iauriae et Lignitii in Silesia Inferiori, 6. Principatus Suidnitiensis in Silesia inferior, 7. Princip. Vratislaviensis cum Pertinent:, 8. Principat. Brigensis in Silesia Inferior Cum Dioecesibus Namslaviensi et Constadiensi, 9. Principatus Nissae sive Grotkaviae in Silesia Super:. Niektóre mapy obcięte do ramki, niektóre podklejone od spodu.
2.800.–
537.
[TATRY]. Tatry. Część wschodnia: Tatry Wysokie i Bielskie. Mapa barwna form. 67,4x65,2 cm.
Przyłuska II B109. Mapa oprac. przez Tadeusza Zwolińskiego, wydana we Lwowie i Warszawie w 1931 przez Książnicę-Atlas. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże legenda. Skala 1:40.000. Wielobarwna mapa turystyczna sporządzona w oparciu o własne badania terenowe autora, z precyzyjnym rysunkiem skał, żlebów i innych formacji terenowych. Wyszła tylko niniejsza "Część wschodnia", choć mapa była zaplanowana jako dwuarkuszowa. Autor zaniechał wydania "Części zachodniej" pod wpływem sugestii prof. E. Romera, który proponował opracowanie i wydanie jednoarkuszowej mapy całych Tatr w skali 1:50.000. Oryg. futerał kart. Podklejone naddarcia na zgięciu, poza tym stan dobry.
220.–
Sprzedano za: 420.–
* * *

Widoki i plany miast

538.
[KRAKÓW]. Kollegium Jagiellońskie (Biblioteka) w Krakowie. Litografia na barwnej tincie, form. 18,8x26,5 cm.
Tabkowski 35; J.Banach II 4/20. Widok dawnego budynku biblioteki uniwersyteckiej (Collegium Maius) pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu widoków Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamże nadruki: "Rys. z nat. H. Walter", "Odbito w Litografii M.Salba w Krakowie" oraz "Własność i nakład Litografii M. Salba w Krakowie". Stan bardzo dobry.
320.–
539.
[KRAKÓW]. Najnowszy plan stół. [!] król. miasta Krakowa wykonany przez Bud. Miejs. Odd. B w Krakowie w roku 1916. Plan barwny form. 65,3x71 cm.
Plan miasta oprac. przez Kazimierza Stoleckiego, wydany przez Budownictwo Miejskie w 1916, odbity w Litografii K. Kranikowskiego. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże skala (1:10.000), podziałka liniowa i informacje o autorze. Legenda w lewym dolnym narożniku, w lewym górnym barwny herb Krakowa. Plan podzielony na sektory (1-13, A-K). Ślady złożenia, zabrudzenia powierzchni arkusza na odwrocie.
240.–
Sprzedano za: 280.–
540.
[KRAKÓW]. Plan der Stadt Krakau. Plan barwny form. 53,3x73,4 cm.
Niemieckojęzyczny plan miasta wraz ze skorowidzem, wydany przez Salon Malarzy Polskich (Salon Polnischer Maler) zapewne w 1939. Tytuł w lewym górnym narożniku, obok barwny herb Krakowa, poniżej legenda, skala (1:15.000) i podziałka liniowa. W prawym górnym narożniku poboczny plan Lasu Wolskiego (Wolskiwald). Plan podzielony na sektory (1-8, A-K). Plan ukazuje rozwój układ urbanistyczny miasta tuż przed wybuchem II wojny. Skorowidz: 16d, s. [8], brosz. Podklejone niewielkie naddarcia planu na zgięciach, okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry.
120.–
541.
[LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Plan barwny form. 40,9x52,2 cm.
Przyłuska II B3. Pierwsze wyd. planu Lwowa Książnicy-Atlas we Lwowie z 1922. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, w prawym dolnym legenda, podziałka liniowa i skala (1:15.000). Plan podzielony na sektory (1-9, A-J). Na odwrocie tytuł ("Plan miasta Lwowa w podziałce 1:15.000"), reklama wydawnictwa, wykaz stacji kolejowych, hoteli, restauracji, banków, urzędów, szpitali i in. oraz skorowidz ulic i placów. Arkusz częściowo zakurzony na odwrocie, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 260.–
542.
[LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Plan barwny form. 42x52,5 cm.
Przyłuska II B110. Plan miasta wydany przez Książnicę-Atlas we Lwowie i Warszawie w 1932 (copyright 1931). Tytuł w ramce w prawym dolnym narożniku, tamże skala (1:15.000) i legenda. Plan podzielony na sektory (1-8, A-H). Pod dolną ramką z prawej numer 5532. W stosunku do poprzednich edycji uaktualniono dane i dodano rzeźbę terenu (poziomice). Na odwrocie powtórzony tytuł planu i umieszczony skorowidz ulic. Stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 320.–
543.
[LWÓW]. Plan Wielkiego Lwowa. Plan trójbarwny form. 37,3x37,9 na ark. 40x50 cm.
Plan miasta wydany we Lwowie przez Związek Popierania Turystyki król. stoł. miasta Lwowa. Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, tamże skala (1:20.000), podziałka liniowa i legenda. W prawym dolnym narożniku ramka z objaśnieniem 130 obiektów. Wewnątrz ramki okalającej plan, w jej prawym dolnym narożniku data V 1938. Plan podzielony na sektory (1-10, a-k). Na dolnym marginesie inserat "Reklamy Pocztowej", na lewym marginesie "Przewodnik orientacyjny" kontynuowany na odwrocie. Na odwrocie także skorowidz ulic. Zach. oryg. okł. brosz. Tytuł okł.: "Lwów. Plan miasta, skorowidz ulic, przewodnik orientacyjny". Na wewnętrznej stronie tylnej okł. spis kawiarni, kąpielisk oraz przebieg linii tramwajowych. Wklejona karta z powielanym "Dodatkowym spisem nowozamianowanych i przemianowanych ulic [...] 15/IX 1938". Niewielkie zaplamienia okł., stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 340.–
544.
[LWÓW]. Popularny plan Lwowa. Plan jednobarwny form. 46x63,5 cm.
Plan miasta opracowany przez Włodzimierza Horbaya, rysowany przez St. Bileckiego, wydany we Lwowie nakładem autora w 1938. Druk w Zakł. Graf. W. Horbaya. Tytuł w lewym dolnym narożniku, w prawym dolnym - legenda, w prawym górnym plan poboczny Targów Wschodnich, w lewym górnym - plan poboczny centrum miasta, poniżej schematyczny szkic połączeń kolejowych. Plan wydrukowano w kolorze ciemnoniebieskim. Na odwrocie skorowidz ulic i placów oraz tytuł "Plan Lwowa" - wszystko wydrukowano na czerwono. Odbito na papierze gazetowym. Ślady złożenia, naddarcia na zgięciach, plan częściowo zakurzony na odwrocie.
100.–
Sprzedano za: 100.–
545.
[SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosnowca. Plan barwny form. 59,5x52,7 cm.
Plan miasta ze skorowidzem wydany przez Księgarnię "Wiedza" w Sosnowcu w późnych l. 30. XX w. Druk w Drukarni Planów E. Bryłka, Chorzów. W lewym górnym narożniku w ramce tytuł, czarno-biały herb miasta, skala (1:15.000) i podziałka liniowa. Lewą dolną część arkusza zajmuje skorowidz ulic, nad nim legenda. Plan podzielony na sektory (1-18, A-R). Zachowana oryg. okł. kart. z 4 stronami reklam. Stan bardzo dobry.
140.–

Plansze Józefa Szalaya

Tablice z "Albumu szczawnickiego, czyli nabrzeży górnego Dunajca" Józefa Szalaya, wydanego w Krakowie w 1858 i składającego się z 24 widoków pienińskich. Plansze form. 32,4x41,5 cm, na każdej widokowa litografia tonowana, na dolnym marginesie nadruk tytułowy, przedzielony centralnie umieszczonym herbem. Wyraźne miejscowe zabrązowienia papieru.
546.
[CZERWONA Skałka]. Czerwona Skałka w Pieninach.
W prawym górnym narożniku nr 13.
360.–
Sprzedano za: 360.–
547.
[CZERWONY Klasztor]. Widok na cmentarz Czerwonego Klasztoru, i na skały pienińskie Zamczyska (Mons Coronae).
W prawym górnym narożniku nr 5.
360.–
Sprzedano za: 460.–
548.
[CZORSZTYN]. Zamek na Czorsztynie, Schorstein, Zornstein.
W prawym górnym narożniku nr 3.
360.–
Sprzedano za: 360.–
549.
[FRYDMAN]. Wieś Frydman.
W prawym górnym narożniku nr 2.
360.–
Sprzedano za: 360.–
550.
[LUBOWNIA]. Zamek Lubownia.
W prawym górnym narożniku nr 6.
360.–
Sprzedano za: 850.–
551.
[NIEDZICA]. Zamek Niedzica czyli Dunajec, Dunavecz, Niedecza.
W prawym górnym narożniku nr 4.
360.–
Sprzedano za: 360.–
552.
[PODOLINIEC]. Podoliniec z klasztorem księży Piarów.
W prawym górnym narożniku nr 8.
360.–
Sprzedano za: 360.–
* * *
* * *