Księgoznawstwo

620.
BANACH Andrzej – O ilustracji. Kraków 1950. Tow. Miłośników Książki, Wyd. M. Kot. 8, s. 170, [5]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 2.000 egz., z czego 25 egz. numerowanych niesprzedażnych - ten egz. nr 15. Piecz. Okładka, zdobniki i układ graficzny Adama Młodzianowskiego. Bogato ilustrowane (103 reprodukcje w tekście), podstawowe opracowanie historii ilustracji książkowej, omawiające wszelkie rodzaje grafiki książkowej, przemiany w zakresie estetyki ilustracji i zdobnictwa książki oraz technik ich druku. Książka w ciekawym opracowaniu artystycznym, z bardzo szerokimi marginesami, na których umieszczono liczne ozdobniki oraz małe grafiki w kolorze czarnym i ceglastym. Na początku rozdziałów stylizowane inicjały, na końcu zaś ozdobne finaliki. Szata graficzna książki pozostaje w ścisłej harmonii z jej treścią.
120.–
Sprzedano za: 300.–
621.
BANACH Andrzej – O ilustracji. Kraków 1950. Tow. Miłośników Książki, Wyd. M. Kot. 8, s. 170, [5]. brosz.
Okładki nieznacznie zakurzone, stan bardzo dobry. Skromniejszy, broszurowy i nienumerowany wariant wydawniczy pozycji opisanej powyżej.
80.–
Sprzedano za: 130.–
622.
BANACH Andrzej – Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959. Wyd. Literackie. 4, s. 508, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Na końcu obszerna bibliografia książek (908 poz.) i czasopism ilustrowanych (105 tytułów), liczne ilustracje w tekście, indeks nazwisk.
120.–
Sprzedano za: 160.–
623.
BENTKOWSKI Felix – Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2. Warszawa-Wilno 1814. Nakł. Zawadzkiego i Komp. 8, s. XXIV, 712; XII, 830. opr. wsp. psk. złoc.
Egz. po konserwacji, stan dobry. Piecz. i podpis własn., zakreślony wpis własn. w t. 1. "Wbrew tytułowi powstało dzieło bibliograficzne obejmujące wszystkie gałęzie piśmiennictwa polskiego od jego początków do 1813 - pierwsza drukowana bibliografia narodowa w Polsce. T. 1: Nauki wyzwolone - zawierał literaturę piękną ułożoną wg gatunków literackich, t. 2: Umiejętności - piśmiennictwo naukowe wg dziedzin wiedzy, uzupełnione wiadomościami bibliograficznymi o autorach oraz opiniami współczesnych autorytetów literackich. W opracowaniu materiału Bentkowski wykazał dużą skrupulatność, starał się opisywać dzieła z autopsji" (SPKP 1, 56). Wiele polskich towarzystw naukowych nagrodziło Bentkowskiego i jego dzieło licznymi wyróżnieniami. Nieczęste.
1.500.–
Sprzedano za: 2.100.–
624.
BUKOWSKA Elżbieta – Aleksander Semkowicz 1885-1954. Introligator, mickiewiczolog, bibliofil. Warszawa 1992. Muz. Drukarstwa. 8, s. 79, [1]. brosz., obw.
Stan dobry. Sylwetka A. Semkowicza i katalog wystawy jego opraw w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. Ilustracje w tekście.
48.–
625.
CIEPŁOWSKI Stanisław – Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja. T.1: Księgozbiór. Warszawa 1975. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. 8, s. 331. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Opis 3.311 obiektów (książki, czasopisma, nuty, rękopisy). Poprzedza artykuł L. Gocla "Moje zbiory".
60.–
626.
d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. Kraków 1929. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. [4], 64, [1], tabl. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Artura Schrödera, pisarza i krytyka sztuki. Znakomite studium twórczości J. Mehoffera w zakresie ilustracji książkowej. Książka zawiera przykłady winiet i ozdobników książkowych artysty wybranych z wielu dzieł, na końcu zaś dodano trzy tablice odbite z oryginalnych płyt cynkowych. Wydano 600 egz. z okazji II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich i IV Zjazdu Bibliofilów w Poznaniu, ten egz. nr 299 (jeden ze 100 egz. autorskich).
140.–
Sprzedano za: 220.–
627.
JAKUBOWSKI Stanisław – Odnawianie zniszczonych druków. Kraków-Warszawa 1947. Wydawnictwo F. Pieczątkowski i Ska. 8, s. 56. brosz.
Stan bardzo dobry. Podkreślenia w tekście. Zaw. m.in.: Mycie papieru, Barwienie papieru, Naprawa rozdartych kart, Czyszczenie druków wodą chlorową, Czyszczenie kolorowanych miedziorytów, Czyszczenie książek, Odnawianie pergaminu, Przechowywanie druków.
60.–
Sprzedano za: 70.–
628.
JANTA Aleksander – A History of Nineteenth Century American-Polish Music with annotated Bibliography and Illustrations. New York 1982. The Kosciuszko Found. 8, s. XIV, 186. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustrowana bibliografia polskich druków muzycznych w Ameryce poprzedzona obszernym szkicem historycznym. Indeks nazwisk na końcu.
64.–
Sprzedano za: 64.–
629.
KAPR Albert, SCHILLER Walter – Gestalt und Funktion der Typografie. Leipzig 1983. Fachbuchverlag. 4, s. 410, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Zasady projektowania typograficznego obowiązujące w latach 80. Blisko 400 ilustracji w tekście.
100.–
630.
KATALOG Głównej Księgarni Wojskowej. Warszawa 1929. 16d, s. XIV, 242, [21], tabl. 1. brosz.
Podklejone niewielkie ubytki krawędzi przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Komisariatu Rządu m. st. Warszawy (egz. obowiązkowy, nakł. 15.000 egz.). Ilustracje w tekście. Kompozycja na okł. sygnowana "Ryszkiewicz". Na przedniej okł. pod tytułem dodatkowy nadruk: "1929-1930".
70.–
631.
KATALOG ksiąg polskich znajdujących się w księgarni przy ulicy ś. Anny pod l. 311. w Krakowie. Kraków 1840. Druk. J. Czecha. 16d, s. 184. brosz.
Okł. lekko otarte i zaplamione, stan dobry. Katalog zasobów nowo powstałej krakowskiej księgarni. "Taż Księgarnia zajmować się będzie na każde żądanie za najumiarkowańszą cenę dostarczaniem Nót muzycznych, Materyałów piśmiennych, malarskich, rysunkowych, rycin, litografii, medalów [...], uzupełnianiem dzieł niekompletnych; słowem nowy ten zakład dołoży wszelkich starań ażeby na zaufaniu Publiczności w każdym względzie zasłużył".
140.–
Sprzedano za: 140.–
632.
KONSERWACJA materiałów archiwalnych. Praca zbiorowa. Warszawa 1953. PWN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państw. 8, s. 90, [2], tabl. 8. brosz.
Stan dobry. Podkreślenia w tekście. Zaw. m.in.: Materiały pisarskie, Materiały introligatorskie, Zasadnicze podstawy konserwacji, Choroby papieru i skóry i ich rozpoznanie, Konserwacja mechaniczna (ochrona introligatorska), Wskazówki dotyczące technicznej konserwacji archiwaliów.
60.–
633.
KSIĘGOZBIÓR Feliksa Wężyka z Mroczenia. Z dziejów łódzkich księgozbiorów. [Katalog wystawy]. Red. Jerzy Weinberg. Oprac. bibliograf. M. Kuna. Łódź [1976]. Muzeum Historii m. Łodzi. 8 podł., s. [16]. brosz.
Załamanie narożnika tylnej okł. i części kart. Teksty wstępne i opis 130 druków z księgozbioru Wężyka. Ilustracje w tekście.
50.–
Sprzedano za: 120.–
634.
LELEWEL Joachim – Bibljograficznych ksiąg dwoje w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie [...] a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. Warszawa 1927. Nakł. H. Wildera. 8, s. 280, tabl. 5; 435, tabl. 12. brosz.
Nieznaczny ubytek okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Wilderowski przedruk oryginału z lat 1823-1826 uzupełniony czterema dodatkowymi tablicami. Pionierskie dzieło wybitnego historyka w dziedzinie bibliologicznej. Przyobiecany w tytule katalog inkunabułów nie został przydany.
320.–
635.
LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. Kraków 1926. Koło Miłośników Opraw przy Tow. Miłośników Książki. 4, s. 7, [1]. brosz.
Nieznaczne załamania narożników okł., przetarcia grzbietu, niewielki ślad zawilgocenia na końcu. Podpis własn. Wydano 350 egz., ten nr 86 (jeden ze 150 egz. dla uczestników zjazdu). Druk bibliofilski przeznaczony dla uczestników II Zjazdu Bibliofilów Pol. w Warszawie. Tytuł okł.: "Rzecz Bonawentury Lenarta o konserwacji książki z roku 1789".
60.–
Sprzedano za: 220.–
636.
OPAŁEK Mieczysław – Próba bibliografii polskich druków wojennych 1914-1915. Kraków 1916. Druk. Ludowa. 8, s. 47. brosz.
Okł. nieco zakurzone, załamania i naddarcia krawędzi okł. Egz. częściowo nierozcięty. Wydano 500 egz. Wykaz obejmuje 662 pozycje (broszury, czasopisma, druki ulotne).
80.–
637.
[OPRAWY]. Zbiór 35 barwnych fotografii przedstawiających zabytkowe oprawy książkowe. 1998?
Zdjęcia form. ca 24x18 cm, odbitki na błyszczącym papierze. Fotografie przedstawiają luksusowe oprawy 10 obiektów (w całości lub we fragmencie), m.in. "Magnum etymologicum graece linguae" z superekslibrisem Zygmunta II Augusta, "Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego" z 1588, "Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających" J. Rogalińskiego z superekslibrisem Stanisława Augusta Poniatowskiego, "Office de la Semaine Sainte" ze złoconym herbem Marii Leszczyńskiej jako królowej Francji, "Bibliotheque portative de voyageur" w ozdobnej kasecie imitującej księgę, dwie oprawy metalowe (złoto?, srebro?) na niezidentyfikowanych drukach, superekslibrisy złoc. królewskie i kardynalskie. Na dołączonej do zdjęć papierowej przekładce widoczny odręczny napis: "Fot. A. Kossobudzki, członek 'ZAiKS', rok 1998, Lwów?". Informacji tych nie udało się nam zweryfikować.
140.–
638.
OSIĘGŁOWSKI Janisław – Przechowywanie i konserwacja książki. Poznań 1982. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 8, s. 78. brosz.
Stan dobry. Skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa. Maszynopis powiel. Spis treści: Materiałoznawstwo, Diagnostyka, Profilaktyka, Restauracja książki, Bibliografia. Omówione m.in. metody wzmacniania papieru, sposoby usuwania plam itp.
64.–
639.
PIEKARSKI Kazimierz – Pierwsza drukarnia Florjana Unglera 1510-1516. Chronologja druków i zasobu typograficznego. Kraków 1926. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 109, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Wydano 380 egz., ten bez numeru. Czternaście tablic w ramach paginacji, inicjały, winiety i podobizny kart tytułowych. Druk dedykowany II Zjazdowi Bibliofilów Polskich w Warszawie. Staranny układ typograficzny.
120.–
Sprzedano za: 120.–
640.
PILARCZYK Franciszek – Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. Zielona Góra 2003. Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogórskiego. 8, s. 454, [2], tabl. 7. brosz.
Stan bardzo dobry. W cz. 1 omówienie stanu badań nad elementarzami polskimi, ich historii, ewolucji, metod nauczania, ilustracji, produkcji. Część druga zawiera bibliografię obejmującą 1.843 pozycje. Indeksy, ilustracje w tekście i na tablicach.
60.–
Sprzedano za: 120.–
641.
PRZEGLĄD Księgarski. [Organ Związku Księgarzy Polskich. Dwutygodnik poświęcony sprawom księgarskim]. Warszawa. Red. A. Turkuł. 4. brosz.
[R. 19], nr 25: 25 XI 1933. s. [167]-272, [2].
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika przedniej okł. Numer specjalny wydany na 25-lecie istnienia Związku Księgarzy Polskich. Zaw. m.in.: Księgarstwo polskie, Księgarstwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Z dziejów księgarstwa wielkopolskiego, Rozwój księgarstwa w Wilnie po rozbiorach, informacje o największych oficynach wydawniczych, bogaty dział ogłoszeniowy.
60.–
642.
PRZEWODNIK po Wystawie Książki Polskiej we Lwowie. Lwów, V 1925. Komitet Wystawy. 8, s. 35. brosz.
Pionowe załamanie bloku książki, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw. m.in. krótkie teksty literackie poświęcone książce, spis wystawców, inseraty reklamowe.
48.–
Sprzedano za: 48.–
643.
[RAFALSKI Walenty] – Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem podziału naukowego książek niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał W. R. [krypt.]. Lipsk 1852. F. A. Brockhaus. Druk. E. Günthera, Leszno. 8, s. [2], 268, 56, [4]. opr. ppł. z epoki.
Podklejone naddarcie karty przedtyt., drobne zaplamienia, stan dobry. Egz. w całości interfoliowany czystymi kartami. Nieliczne notatki z epoki. Rafalski "znał i rozumiał potrzeby wytwórców i użytkowników książek oraz innych wydawnictw. Z myślą o nich opracował samodzielnie i wydał dobry na owe czasy 'Katalog [...]'. Nie była to bibliografia kompletna, ale bardzo użyteczna ze względu na zgromadzenie szczegółowych danych o przeszło 4 tys. publikacji, uszeregowanych najpierw alfabetycznie, a następnie w układzie systematycznym. Dzieło Rafalskiego wykorzystywali księgarze i bibliografowie łącznie z Karolem Estreicherem" (PSB).
600.–
644.
RECEPTA bibofilska. Kraków, 4 III 1934. [Tow. Miłośników Książki]. 4, s. [4]. brosz.
Stan bartdzo dobry. Druk bibliofilski TMK. Żartobliwy, anonimowy wiersz "bibofilski", całostronicowy portret Mikołaja Kopernika (sygnatura ołówkowa nieczytelna) na wklejonej karcie. Na tylnej okł. myszka z godła TMK zgrabnie wskakuje do kielicha.
60.–
Sprzedano za: 60.–
645.
REZCOV N. A. – Bumaga w Rossii sto let nazad. [T.] 3: Pisčebumažnaja promyšlennost. S.-Peterburg 1912. T-vo R. Golike i A. Vilborg. 4, s. 63, [3], tabl. 14. brosz.
Stan dobry. Tom poświęcony przemysłowej produkcji papieru w Rosji na pocz. XIX w. Tekst po rosyjsku.
80.–
646.
RUPPEL Aloys – Stanislaus Polonus. Polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii. Wyd. polskie rozszerzone, oprac. T. Zapiór. Kraków 1970. PWN. 4, s. 275, [2], tabl. 13. opr. oryg. ppł., obw., futerał.
Niewielkie otarcia i zarysowania futerału, zaplamienia tylnej części obw., poza tym stan dobry. Wzorowo wydana monografia hiszpańskiego drukarza polskiego pochodzenia, zawierająca m.in. spis jego druków, obszerną bibliografię przedmiotową. Druk tekstu ze składu ręcznego. Na osobnej karcie słowniczek obcojęzyczny. Jedna z piękniej wydanych książek w Polsce powojennej.
140.–
647.
SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. Lwów 1926. Książnica-Atlas. 8, s. [8], 230, tabl. 1. brosz.
Zaplamienia okł. brosz., lekkie nadkruszenie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Obca dedykacja, piecz. Jedna z podstawowych publikacji dla kolekcjonerów wczesnych wydań dzieł Mickiewicza. Napisana pięknym językiem, prócz danych bibliograficznych podaje także informacje dotyczące częstotliwości pojawiania się na rynku antykwarycznym poszczególnych edycji i ich wariantów. Liczne ilustracje (podobizny kart tyt., portrety) w ramach paginacji.
120.–
Sprzedano za: 220.–
648.
SERUGA Józef – Jan Haller, wydawca i drukarz krakowski 1467-1525. Kraków 1933. Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. 4, s. 123, [2]. opr. wsp. pł. z szyldzikiem.
Po wyklejkach wklejony fragment oryg. okł. brosz., ślady wytartych piecz., stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Podstawowa praca do dziejów oficyny Hallerowskiej. Bibliografia chronologiczna druków J. Hallera.
160.–
Sprzedano za: 340.–
649.
SMOLIK Przecław – Książka i drukarz. Nieco uwag o brakach i potrzebach drukarstwa polskiego. Warszawa 1926. Druk. "Rola". 16d, s. 17, [1]. brosz. Odb. z "Grafiki Polskiej".
Niewielkie zaplamienia pierwszej strony, stan dobry. Ekslibris. Wydano 100 egz.
80.–
650.
SMOLIK Przecław – O książce pięknej. Warszawa 1926. M. Arct. 8, s. 22, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibris. Wydano 350 egz., ten nr 316. Dedykowane II Zjazdowi Bibliotekarzy Pol.
70.–
Sprzedano za: 70.–
651.
SOBIESCIANA. Bibliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy Potrzeby Wiedeńskiej z r. 1683, z ryciną Apoteozy króla Jana III dłuta P[iusa] Welońskiego. Wyd. Red. "Przewodnika Bibliogr.". Lwów 1884. Centr. Komitet Jubileuszowy. 4, s. IV, 107, [1], tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Bibliografia odnotowująca 1.472 książki, artykuły, utwory teatralne, wiersze, mowy, odezwy, programy, druki ulotne, nuty i utwory muzyczne, ryciny, litografie, fotografie oraz medale okolicznościowe wydane z okazji dwustulecia odsieczy wiedeńskiej. Przed kartą tyt. podobizna płaskorzeźby P. Welońskiego "Apoteoza króla Jana III" znajdującej się na murze kościoła Mariackiego w Krakowie, przerysowana przez Walerego Eljasza Radzikowskiego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
[SOURGET]. Librairie Patrick et Élisabeth Sourget. Manuscrits et livres précieux. Chartres. 4. opr. oryg. pł. złoc., obw.
Stan bardzo dobry. Znakomite pod względem wydawniczym i wzbudzające zachwyt przede wszystkim z powodu proponowanej zawartości katalogi ofertowe jednej z najlepszych firm antykwarycznych w Europie. Wydane w formie bogato ilustrowanych albumów zawierają doskonałe opisy prezentowanych obiektów z najwyższej kolekcjonerskiej półki (iluminowane rękopisy, atlasy, cenne książki w unikatowych i luksusowych oprawach i stanach zachowania). Dołączono karty z cenami oferowanych pozycji. Na końcach indeksy alfabetyczne.
652.
Catalogue nr 13. De la renaissance a Julien Gracq. Catalogue de vente à prix marqués de Manuscrits et Livres précieux, disponibles à la Librairie Sourget, classés par ordre chronologique. Année 1996. s. [6], 651, [2].
280.–
653.
Catalogue nr 24. De Saint-Augustin à Proust. Catalogue à prix marqués, de livres précieux, disponibles à la Librairie Sourget, classés par ordre chronologique. Année 2002. s. [6], 623, [2].
280.–
654.
STUDLEY Vance – The Art & Craft of Handmade Paper. New York 1990. Dover Publ. 4, s. 112. brosz.
Stan bardzo dobry. Informator o technikach wyrobu papieru ze 160 czarno-białymi ilustracjami.
140.–
655.
SZYMAŃSKI Mieczysław – Świat starych książek. (Antykwariat księgarski). Warszawa 1989. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. 8, s. 334, [1]. brosz.
Stan dobry. Drugie, zmienione i uzupełnione, wydanie podręcznika antykwarstwa książkowego. Pierwsze wydanie ukazało się w 1975 pt. "Antykwariat księgarski". Jedna z niewielu publikacji z tej dziedzinie w naszym piśmiennictwie. Książka ważna ze względów historycznych: ukazuje zasady funkcjonowania książkowego rynku antykwarycznego w Polsce przed transformacją polityczną 1989 r. i rewolucją technologiczną końca stulecia. "Choć praca Szymańskiego w wyniku zmian ustrojowych [...] w znacznej części szybko się zdezaktualizowała, praktyczne po dziś dzień wykorzystywana jest w szkołach księgarskich, a także w samokształceniu. Wciąż teś pozostaje nieocenionym źródłem wiedzy na temat działalności tej gałęzi księgarstwa w okresie Polski Ludowej" (G. Nieć "Wtórny rynek książki w Polsce", Kr. 2016, s. 30).
60.–
656.
ŚWIERKOWSKI Ksawery – Z dziejów książki warszawskiej. Warszawa 1939. Druk. Miejska. 8, s. 21, [1]. brosz. Poprawiona odb. z "Kroniki Warszawy".
Otarcia okł., załamania kart, niewielki ślad zawilgocenia, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Wydano 100 egz. Kilka ilustracji w tekście.
40.–
Sprzedano za: 40.–
657.
WEGEHAUPT Heinz – Alte deutsche Kinderbücher. Bibliographie 1851-1900. Zugleich Bestandverzeichnis der Kinder- und Jugendbuchabteilung den Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Berlin 1985. Der Kinderbuchverlag. 4, s. 414, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. Bogato ilustrowana bibliografia niemieckich książek dziecięcych II poł. XIX w. Zaw. krótki wstęp, opis blisko 4.000 tytułów, ilustracje (także barwne), indeksy.
220.–
658.
WESTENDORP K[arl] – Die Kunst der Alten Buchbinder auf der Ausstellung von Bucheinbaenden im Alten Schloss zu Strassburg Elz. veranstaltet im October 1907 durch Landesverwaltung von Elzass-Lothringen. 133 Abb. mit text u. Ein-Leitung von ... Halle a.d. Saale 1909. Verlegt bei W. Knapp. 8, s. [2], 25, [1], 133 ilustr. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Na licu opr. wyzłoc. inicjały: "K. H.". Ekslibris.
120.–
659.
WISE Thomas J. – A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895-1920). London 1920. Printed for private circulation only by Richard Clay & Sons. 8, s. XV, [1], 107, [4]. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Ekslibris. Bibliografia adnotowana i ilustrowana wczesnych wydań dzieł Conrada, drukowana na prawach rękopisu do obrotu prywatnego w 150 egzemplarzach.
360.–
Sprzedano za: 360.–
660.
[ZAWADZKI Józef]. Zbiór uwiadomień o książkach polskich i niektórych łacińskich, znajdujących się w księgarni pod firmą ... w Wilnie. 1780-1855. N. 1-14. Wilno 1856. 8, s. [4], 232. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte. Dublet bibliot. (skasowane piecz., zapiski inwentarzowe, naklejki bibliot.). Czternaście kolejnych katalogów ofertowych księgarni J. Zawadzkiego w Wilnie ze zbiorczą kartą tyt. ciągłą paginacją i takimż układem alfabetycznym.
140.–
Sprzedano za: 260.–