Literatura piękna, językoznawstwo

Dedykacje i autografy pisarzy

749.
BARAŃCZAK Stanisław – Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971. Opracował graficznie W. Freudenreich. Poznań 1972. Wyd. Poznańskie. 16d, s. 82, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zachowana foliowa koszulka ochronna. Wyd. I. Tom wierszy. Odręczna dedykacja autora. Dołączone dwa wycinki z warszawskiej "Kultury" dotyczące innych tomów Barańczaka.
140.–
Sprzedano za: 220.–
750.
BARAŃCZAK Stanisław – 159 wierszy.1968-1988. Kraków 1990. Znak. 8, s. 214, [2]. brosz.
Załamanie narożnika bloku, poza tym stan dobry. Podpis autora na stronie przedtyt. Wklejone prasowe zdjęcie autora, dołączony wycinek z "Pisma Literacko-Artystycznego" dotyczący Barańczaka.
100.–
Sprzedano za: 130.–
751.
BIAŁOSZEWSKI Miron – Obroty rzeczy. Wiersze. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 138, [1]. brosz.
Okł. nieco pożółkła, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga. Wyboru dokonał Artur Sandauer. Poetycki debiut książkowy Białoszewskiego.
M. Białoszewski (1922-1983) - poeta, dramatopisarz, aktor, twórca "Teatru na Tarczyńskiej" i "Teatru Osobnego", mimo przynależności do pokolenia wojennego, jego twórczość wyraźnie odbiegała od dokonań artystycznych innych przedstawicieli tej generacji; nie należał do żadnej grupy artystycznej, nie angażował się w działalność polityczną, pozostał "poetą osobnym". "Miron Białoszewski zgodnie uznawany jest za jedną z najistotniejszych postaci literatury polskiej wieku dwudziestego i, równie zgodnie, za postać wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju, zarówno jeżeli chodzi o poetykę twórczości, jak i filozofię życia" (www.culture.pl). Debiut Białoszewskiego został przyjęty entuzjastycznie zarówno w kraju ("Przy zjawiskach tak nowatorskich i artystycznie nowinkarskich rodzi się zawsze pytanie: prawdziwy postęp sztuki czy jeszcze jeden snobizm. W przypadku Białoszewskiego sprawa nie ulega [...] żadnej wątpliwości, postęp, najprawdziwszy postęp" - M. Głowiński w "Twórczości"), jak i zagranicą ("Powitajmy poetę. Jest on autentyczny. Ciągły wysiłek stanięcia na granicy wyrażalnego, uczciwość artysty - to cechy nowe w Polsce i w pełni rewolucyjne" C. Miłosz w paryskiej "Kulturze"). Cytaty za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 234).
120.–
Sprzedano za: 400.–
752.
BRZĘKOWSKI Jan – Paryż po latach. Kraków 1977. Wyd. Literackie. 8, s. 44, [4]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom wierszy.
100.–
753.
BRZĘKOWSKI Jan – Poezje. Przedmowa Z. Bieńkowskiego. Warszawa 1973. PIW. 16d, s. 237, [7]. opr. oryg. kart. Bibliot. Poetów.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.
80.–
754.
BRZĘKOWSKI Jan – Styczeń. London 1970. Oficyna Poetów i Malarzy. 16d, s. 27, [2]. opr. oryg. miękka kart.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom poezji. Wydano 300 egz., ten nr 226.
120.–
Sprzedano za: 130.–
755.
BRZĘKOWSKI Jan – W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. Warszawa 1968. PIW. 16d, s. 309, [1], tabl. 18. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Wspomnienia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy literackiej okresu międzywojennego; obejmują okres od zakończenia I wojny po lata 60. XX w. Na tablicach m.in. reprodukcje okładek wydawnictw awangardowych.
120.–
756.
FIEDLER Arkady – Dziękuję ci kapitanie. Warszawa 1946. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 8, s. 236, [3], tabl. 8. opr. ppł. z epoki.
Okł. lekko otarte, ubytek prawego dolnego marginesu s. 77, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z XII 1946. Zbiór opowieści o przygodach polskich marynarzy w czasie II wojny światowej.
100.–
Sprzedano za: 100.–
757.
FILIPOWICZ Kornel – Ciemność i światło. Kraków 1959. Wyd. Literackie. 16d, s. 158, [2]. brosz., obw.
Otarcia i naddarcia obw., blok lekko wygięty. Odręczna dedykacja autora. Tom opowiadań.
80.–
Sprzedano za: 140.–
758.
FILIPOWICZ Kornel – Koncert f-moll i inne opowiadania. Kraków 1982. Wyd. Literackie. 8, s. 145, [3]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione. Odręczna dedykacja autora. Tom opowiadań.
100.–
Sprzedano za: 100.–
759.
FILIPOWICZ Kornel – Kot w mokrej trawie. Kraków 1977. Wyd. Literackie. 8, s. 129, [2]. brosz.
Otarcia grzbietu. Odręczna dedykacja autora. Tom opowiadań.
80.–
Sprzedano za: 130.–
760.
FILIPOWICZ Kornel – Miejsce i chwila. Kraków 1985. Wyd. Literackie. 8, s. 536, [3]. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wybór opowiadań publikowanych w poprzednich tomach.
100.–
Sprzedano za: 100.–
761.
FILIPOWICZ Kornel – Między snem a snem. Kraków 1980. Wyd. Literackie. 8, s. 142, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Tom opowiadań.
80.–
Sprzedano za: 80.–
762.
FUCHSÓWNA Jola – Bagaż sentymentalny. Kraków 1934. S. A. Krzyżanowski. 16d, s. 189, [3]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., ubytki marginesów kilku kart. Egz. częściowo nierozcięty. Odręczna dedykacja autorki ("przyjaciółce kwiatów i - biednych literatów"). Zbiór felietonów dziennikarki i pisarki, współautorki (z J. Brzękowskim) powieści "Czarny Paryż". Tom zaw. m.in. teksty: Romantyzm wielkich magazynów, Czarodzieje Paryża, Hallo Rabka, Kobieta o przedwojennych zasadach, Ja nie chcę kupować, Kleptomania acuta, Feljeton o modzie. Interesująca, anonimowa okładka.
120.–
Sprzedano za: 200.–
763.
HARASYMOWICZ Jerzy – Przejęcie kopii. Kraków 1958. Wyd. Literackie. 8, s. 81, [2], tabl. 6. brosz., obw.
Nieznaczne otarcia obw., niewielkie przebarwienia dwóch skrajnych kart, drobne zaplamienia. Zapiski inwentarzowe. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga. Projekt obwoluty i fotogramy na tablicach autorstwa Marka Piaseckiego (1935-2011) - jednego z najbardziej oryginalnych fotografów współczesnych.
80.–
764.
HERBERT Zbigniew – Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 1962. Czytelnik. 16d, s. 265, [3]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora z niewielkim rysunkiem Herberta przedstawiającym kota. Wyd. I. Dziesięć szkiców z podróży po Włoszech i Francji. Obwolutę projektował Andrzej Heidrich. Dołączony wycinek prasowy z "Tygodnika Literackiego" z 1991.
160.–
Sprzedano za: 1.400.–
765.
HERBERT Zbigniew – Hermes, pies i gwiazda. Warszawa 1957. Czytelnik. 16d, s. 174, [6]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Odręczna dedykacja autora (z dorysowanymi kwiatkami) dla Jana B. Ożoga. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Wyd. I. Okładkę i kartę tyt. projektował Władysław Brykczyński. Tom poezji.
140.–
Sprzedano za: 550.–
766.
HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83, [3]. brosz., obw.
Obw. lekko zakurzona i zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Podpis autora. Podpis własn. J. B. Ożoga. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Wyd. I. Trzeci tom poetycki Z. Herberta. Obwoluta Andrzeja Heidricha.
100.–
Sprzedano za: 460.–
767.
IWASZKIEWICZ Jarosław – Heydenreich. Cienie. Dwa opowiadania. Poznań 1964. Wyd. Poznańskie. 16d, s. 169, [3]. brosz., obw.
Lekkie otaecia obw., stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga.
100.–
Sprzedano za: 120.–
768.
KOCZNUR Jan – Pieśń o zbójniku Proćpaku. Kraków 1945. Nakł. Druk. "Patria". 8, s. 38. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Okł. i ilustr. Leszka Górskiego.
64.–
769.
KRYNICKI Ryszard – Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady. Kraków 1989. Znak. 16d, s. 188, [3]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora wraz z datą dzienną (26 VI 2000), nieliczne autorskie poprawki w tekście. Okładka i ilustracje Henryka Wańka.
70.–
770.
KUREK Jalu – Posągi z wiatru. Warszawa 1966. Czytelnik. 8, s. 210, [2]. brosz., obw.
Obw. zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Kwiatkowskiego ("z sympatią").
80.–
Sprzedano za: 80.–
771.
MIŁOSZ Czesław – Kontynenty. Paryż 1958. Instytut Literacki. 8, s. 387, [2]. brosz. Bibliot. "Kultury", t. 29.
Otarcia i zaplamienia okł. Podpis autora na stronie przedtyt. Wyd. I. Pierwszy tom esejów i szkiców literackich Miłosza. Nie był nigdy przedrukowany przez autora, miał nieliczne edycje podziemne w kraju; oficjalnie w Polsce ukazał się dopiero w 1999 nakładem "Znaku". Zaw. m.in.: Notatnik amerykański, List półprywatny o poezji, Biali i Indianie, Sobie samemu do sztambucha na Nowy Rok, Gombrowiczowi, Czechowicz - to jest o poezji między wojnami, Przekłady i Gałczyński, W obronie Europy.
120.–
Sprzedano za: 240.–
772.
MROŻEK Sławomir – Amor. Kraków 1979. Wyd. Literackie. 16d, s. 237, [2]. brosz., obw.
Obw. lekko otarta i zabrudzona, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Razem wydane krótkie dramaty: Krawiec, Garbus, Amor, Polowanie na lisa, Serenada, Lis filozof, List aspirant.
120.–
Sprzedano za: 180.–
773.
NOWAK Tadeusz – Psalmy. Kraków 1971. Wyd. Literackie. 8, s. 62, [1]. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga.
100.–
774.
NOWAKOWSKI Marek – Chłopak z gołębiem na głowie. Warszawa 1979. PIW. 8, s. 168, [4]. brosz., obw. Polska Proza Współczesna.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora z 2007. Pierwsze wydanie jednego z najważniejszych tomów opowiadań M. Nowakowskiego - przedstawiciela pokolenia "Współczesności", piewcy życia podmiejskiego.
70.–
Sprzedano za: 150.–
775.
NOWAKOWSKI Zygmunt – Wymarsz. Kraków 1937. Nakł. Tow. Szkoły Ludowej, 16d, s. 161. brosz., obw.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora na karcie przedtyt. Wyd. II. Opowiadanie z wątkami autobiograficznymi, ogłoszone po raz pierwszy w "Czasie" w 1917, o czasie służby w legionach.
60.–
Sprzedano za: 60.–
776.
PRZYBOŚ Julian – Próba całości. Warszawa 1961. Czytelnik. 8, s. 72, [4]. brosz.
Stan dobry. Podpis autora na stronie przedtyt. Tom poezji.
80.–
Sprzedano za: 80.–
777.
ROJÓWNA Helena – Podhale. Obrazek sceniczny w trzech aktach. Warszawa 1938. Inst. Teatrów Lud. 8, s. 79, [4], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco pożółkła, wewnątrz stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autorki dla Józefa Pieniążka.
70.–
Sprzedano za: 70.–
778.
RÓŻEWICZ Tadeusz – Wiersze. Wstępem poprzedził Stefan Lichański. Warszawa 1974. PIW. 16d, s. 317, [3]. brosz.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Waldemara Voisé. Wyd. I.
120.–
Sprzedano za: 120.–
779.
STAFF Leopold – Wiersze wybrane. Warszawa 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 262, [1], tabl. 1. brosz.
Tylna okł. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora zielonym atramentem.
400.–
780.
SZYMBORSKA Wisława – Koniec i początek. Poznań 1993. Wyd. a5. 8, s. 41, [3]. brosz. Bibliot. Poetycka.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki i naklejone czerwone serduszko. Tom wierszy.
140.–
Sprzedano za: 220.–
781.
SZYMBORSKA Wisława – Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2. Rys. Szymon Kobyliński. Kraków 1981. Wyd. Literackie. 16d, 237, [2]. brosz.
Załamanie okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autorki. Wyd. I.
140.–
Sprzedano za: 190.–
782.
SZYMBORSKA Wisława – Ludzie na moście. Warszawa 1986. Czytelnik. 16d, s. 44, [4]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki (nieco astrologiczna). Tom poezji. Wyd. I. Oprac. graficzne A. Heidricha.
160.–
Sprzedano za: 550.–
783.
SZYMBORSKA Wisława – Sól. Warszawa 1962. PIW. 16d, s. 57, [3]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Jana B. Ożoga. Tom wierszy późniejszej noblistki wyróżniony Nagrodą Min. Kultury II stopnia w 1963. Wyd. I. Okł. E. Frysztak-Witowskiej.
160.–
Sprzedano za: 320.–
784.
SZYMBORSKA Wisława – Wielka liczba. Warszawa 1976. Czytelnik. 16d, s. 43, [2]. opr. oryg. kart.
Grzbiet lekko otarty, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis autorki. Tom wierszy. Wyd. I. Okładka A. Heidricha.
120.–
Sprzedano za: 280.–
785.
ŚLIWIAK Tadeusz – Znaki wyobraźni. Kraków 1974. Wyd. Literackie 8, s. 54, [4]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Tom poezji.
64.–
Sprzedano za: 64.–
786.
WAŻYK Adam – Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył autor. Warszawa 1973. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 16d, s. 129, [7]. brosz. Biblioteka Poetów.
Pionowe załamania okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora (A. W.) dla Jana B. Ożoga (J. B. O.).
70.–
787.
WŁODEK Adam – Liryki i satyry. Kraków 1956. Wyd. Literackie. 8, s. 56, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla niewymienionego z nazwiska Jerzego, jako "podsumowanie naszych wykwintnych rozmów edytorskich".
60.–
788.
WOROSZYLSKI Wiktor – Po zagładzie. Warszawa, III 1974. KMPiK "Ściana Wschodnia". 8, s. 23. brosz., obw. Generacje, seria 4, t. 3.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wydano 247 egz., ten nr 25 z podpisem autora na skrzydełku obw. W tekście odręczne poprawki, wykonane zapewne ręką autora, pod mottem na s. 16 poeta dopisał nazwisko Czesława Miłosza, które cenzura uprzednio usunęła. Dołączono wycinek prasowy z recenzją S. Barańczaka.
80.–
Sprzedano za: 80.–
789.
WYKA Kazimierz – Krzysztof Baczyński (1921-1944). Kraków 1961. Wyd. Literackie. 8, s. 132, [2], tabl. 1. brosz., obw.
Zarysowanie tylnej części obw., poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga. Podstawowa monografia życia i twórczości czołowego przedstawiciela pokolenia Kolumbów.
80.–
Sprzedano za: 140.–
790.
ZAGÓRSKI Jerzy – Przyjście wroga. Poemat - baśń. Warszawa 1934. Nakł. Tyg. "Państwo Pracy". 8, s. 53, [2]. brosz.
Grzbiet z niewielkim ubytkiem, okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Poemat katastroficzny współtwórcy grupy literackiej "Żagary".
64.–
791.
ŻUKROWSKI Wojciech – Z kraju milczenia. Opowiadania. Wyd. II. Warszawa 1947. Czytelnik. 8, s. 278, [2]. brosz.
Brak tylnej okł., przednia nieco otarta, papier pożółkły. Odręczna dedykacja autora dla Jana B. Ożoga, ekslibris tegoż luzem.
80.–
Sprzedano za: 80.–
* * *
792.
[BALIŃSKI Karol] – Grosz wdowi. Kolęda z roku 1851 na rok 1852 na korzyść sierot polskich wychowywanych w Szkole Narodowej Polskiej [...]. Paryż 1852. Druk. L. Martinet. 16d, s. 34
[oraz] BRODZIŃSKI Wiesław – Sielanka krakowska. Wyd. poprawne. Kraków 1850. Nakł. Księg. Pod Sową. 16d, s. 31. razem opr. pł. z epoki.
Niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Na licu złoc. napis: "Szkoła Narodowa Polska". Na przedniej wyklejce naklejka "Nagroda przyznana" dedykowana Arturowi Czernikowi, uczniowi Szkoły Narodowej Polskiej w Batignolles, z odręcznymi podpisami Prezesa Rady Alojzego Biernackiego i dyrektora szkoły Stanisława Malinowskiego. Pierwsza publikacja zaw. na końcu wiersz A. Goreckiego "Pieśń ofiarowana dla uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu". Pozycja druga z licznymi odręcznymi dopiskami i poprawkami atramentem w tekście i na marginesach. Na tylnej wyklejce odręczny wiersz, prawdopodobnie ręką autora dopisków.
480.–
793.
BOBROWSKI Florian – Lexicon latino-polonicum. Słownik łacińsko-polski na wzór najcelniejszych europejskich słowników, a mianowicie nowego wydania E. Forcelliniego, Schellera, Freundta, Passowa, Hederika etc. przez ... ułożony. Z dodaniem wyrazów, w naukach medycznych używanych przez F. Rymkiewicza. Edycya II zupełnie przerobiona i znacznie powiększona. T. 1-2. Wilno 1841-1844. J. Zawadzki. 8, s. VIII, 1012; [2], 1002, [1]. opr. skóra zdob. z epoki.
Niewielkie otarcia okł., miejscami zabrązowienia papieru i drobne zaplamienia. Grzbiety złoc., okł. ślepo tłoczone. Słownik F. Bobrowskiego (1779-1846), jezuity i leksykografa, po raz pierwszy ukazał się w 1822. "Obejmował on 1232 stron trójszpaltowego drobnego druku (154 ark.) [...]. W 20 lat później syn Józ. Zawadzkiego, Adam, wydał nową edycję 'Słownika' Bobrowskiego, przerobioną i powiększoną" (PSB).
2.400.–
Sprzedano za: 2.600.–
794.
BOCCACCIO Giovanni – Labirynt miłości albo skrzeczący kruk. Tłomaczył z włoskiego, wstępem i objaśnieniami opatrzył Edward Boyé. Warszawa 1923. Hulewicz i Paszkowski. 8, s. [6], XII, [6], 63, [2]. brosz.
Załamanie karty przedtyt., poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Okł. projektu Edwarda Federowicza. Wg C. Lechickiego ("Przewodnik po beletrystyce" z 1935) "ordynarny paszkwil antyfeministyczny" autorstwa znanego "lekkoducha i rozpustnika" i obdarzonego "beztroską swobodą libertyna".
60.–
Sprzedano za: 60.–
795.
BUŁHAK Jan – Dom. Opowieść w 18 obrazach z ilustracjami autora. Wilno 1937. Nakł. "Przeglądu Fotograficznego". 16d, s. 91, [2], tabl. 6. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Książka dedykowana w druku "rodakom pozbawionym przez wojnę gniazda rodzinnego". Opowieść wybitnego fotografika o życiu we dworze w Stawiszynie. Za ilustracje służą zdjęcia wykonane przez autora. Zaw. m.in.: Imieniny mamy, Nocna jazda, Trzmiele w cząbrach, Śmierć dziadunia, Pożar, Gość zdaleka, Majówka, Wakacje.
120.–
Sprzedano za: 600.–
796.
BYSTROŃ Jan St[anisław] – Komizm. Lwów-Warszawa 1939. Książnica-Atlas. 4, s. 540. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielki ślad zawilgocenia (karty lekko pofałdowane, przebarwienia tylnej okł., zaplamienia tylnej wyklejki), brak obw. Liczne ilustracje w tekście. Luksusowe wydawnictwo drukowane na grubym, kredowym papierze.
J. S. Bystroń (1892-1964) - etnograf i socjolog, profesor uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk. Autor prawie 40 książek. Wybitny, choć kontrowersyjny uczony. Jako pierwszy w Polsce uznał komizm za zjawisko socjologiczne. Wydany w 1939 roku "Komizm" był wydarzeniem. Opierając się na szerokim materiale ilustracyjnym autor zawarł w książce oryginalną typologię humoru oraz traktowaną interdyscyplinarnie teorię komizmu. Bystroń wydziela dwa podstawowe gatunki komizmu: komizm charakterów i komizm słowny, oraz trzy elementy komizmu: komizm zmiany, zestawienia i związku. Bystroń pisze we wstępie: "Opinia publiczna lekceważy komizm, uważa go za lekką zabawę, której nie warto poświęcać czasu [...]. Ale człowiek mało inteligentny nie może mieć czucia komizmu. Mamy tu przecież do czynienia z wysiłkiem intelektualnym, nieraz bardzo znacznym [...]. Nie mam żadnych złudzeń co do tego, że większość czytelników będzie traktowała niniejszą książkę jako zbiór mniej lub więcej wesołych opowiadań. Niech i tak będzie". Książka zawiera fragmenty tekstów literackich. Znakomita ikonografia i układ graficzny Kazimierza Piekarskiego, ilustracje Włodzimierza Bartoszewicza uzupełnione reprodukcjami rysunków innych artystów. Są wśród nich: K. Sichulski, F. Topolski, St. Wyspiański, L. Wyczółkowski, J. Kossak, A. Bartels, C. Norwid, F. Kostrzewski, K. Frycz, S. I. Witkiewicz, A. Szyk, J. Matejko, Z. Czermański, W. Wyrwiński, J. J. Grandville, J. Piwarski, M. Berezowska, W. Jarocki, A. Wasilewski, T. Trepkowski, J. Zaruba. Wydanie powojenne z 1960 r. zostało pozbawione końcowych rozważań autora, pominięto także fragmenty tekstu, dotyczące głównie mniejszości narodowych.
240.–
Sprzedano za: 280.–
797.
CZECHOWICZ Józef – Poezje. Kraków 1968. ASP. 16, s. [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Projektował Kazimierz Stasz, student rzeźby ASP. Wydano 20 egz. Druk w prac. drukarskiej Katedry Grafiki Książki ASP.
60.–
Sprzedano za: 110.–
798.
DA VINCI Leonardo – Bajki. Zebrał i przeł. Leopold Staff. Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 8, s. [4], III, [3], 61, [4], tabl. 8. opr. oryg. ppł. zdob.
Stan dobry. Numer inwentarzowy na stronie przedtyt. Tytuł na okładce i karcie tyt. również po włosku ("Favole"). Tekst zilustrowany 8 reprodukcjami rysunków Leonarda.
70.–
799.
[DEMBOWSKI Ludwik] – Pisma wierszem i prozą. Kraków 1821. Druk. J. Mateckiego. 8, s. III, 3, 72. brosz.
Brak grzbietu, okł. zaplamione. Wydanie anonimowe. Zaw.: Wiersz na śmierć X. Poniatowskiego, Podróż do Drezna r. 1818, Pamiątka Stefanowi Dembowskiemu, Wyiąyek z opisania Puław, Przechod Galatei do życia, z Delila, Napis pod portretem X. Bogucickiego, Do WJP. Ludw. Osińskiego, Bayki rożne, Olbracht i Karolina, powieść, Szczęśliwe pożycie, powieść, Przenosiny.
140.–
Sprzedano za: 340.–
800.
DZIULIKOWSKI Henryk W. – Milwaukee. Poznańskie miasto. (Szkice polsko-amerykańskie). Dom - Ameryka, Polska - kraj przodków, Wojna i zwycięstwo - Dalsza walka o wolność "Waszą i Naszą". Powieść, reportaż. Chicago [1946]. Book-Druk, Publ. 8, s. 158, [1]. brosz.
Polonica 3316. Tylna okł. lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Familia Dobrowolskich, Wędrówka Apolonii Kwiat, Ród Wolfke i jego satelici, Polityka, Troski Polonii, Romans Joycy, Kulawe życie, Czego Polska dokazała, Prasowe kumoterstwo, Słówko o kulturze, Demokracja we wszystkich przypadkach. Nieczęste.
80.–

Elementarze

801.
FALSKI Marian – Elementarz dla I klasy szkół powszechnych miejskich. Z dodatkiem zadań elementarzowych [...]. [Warszawa?] 1946. Państw. Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 16 podł., s. 160. brosz.
Okł. nieco zakurzone, niewielkie zaplamienie ostatniej karty. Brak zeszytów ćwiczeniowych. Ilustracje Wacława Borowskiego. Wiersze Juliana Tuwima.
80.–
Sprzedano za: 220.–
802.
MIKULSKI Antoni, WÓJCIK Stanisław, KOZERA Eugenjusz – Elementarz powszechny. Wyd. IV. Lwów 1930. Ossolineum. 8, s. [2], 124. opr. oryg. ppł.
Pilarczyk 1150. Otarcia i zaplamienia okł., atramentowe niewielkie zaplamienia ostatnich kart. Ilustracje Stanisława Wójcika.
120.–
Sprzedano za: 170.–
803.
NAUKA czytania pisma polskiego. Teraz z przydatkiem nowego Katechizmu dla małych dzieci zebrana. Kraków [ca 1830]. Druk. D. E. Friedleina. 16d, s. [32]. brosz.
Pilarczyk 1273. Stan bardzo dobry. Piecz. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 600.–
804.
PRÓSZYŃSKI Konrad – Elementarz na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni i przytem jednocześnie pisać. Ułożył K. Promyk. Wyd. LVIII doprowadzone z poprzedniemi do liczby 1 milijona i 170-ciu tysięcy odbić tego elementarza. Warszawa 1913. Księg. Krajowa i Gazeta Świąteczna. 8, s. 31, [1]. brosz.
Pilarczyk 1529. Otarcia i zaplamienia okł.
100.–
Sprzedano za: 100.–
805.
PRÓSZYŃSKI Konrad – Elementarz na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni i przytem jednocześnie pisać. Ułożył K. Promyk. Wyd. LX doprowadzone z poprzedniemi do liczby 1 milijona i 200-tu tysięcy odbić tego elementarza. (Z pisaniem zaś jest to wydanie tego elementarza dziesiąte). Warszawa 1914. Księg. Krajowa. 8, s. 39, [1]. brosz.
Pilarczyk — (są inne wydania). Otarcia i zaplamienia okł.
100.–
806.
SZAJOWSKI Edward – Ruski elementarz porównawczy do nauki drugiego języka krajowego. Lwów 1904. Nakł. autora. 8, s. 16. opr. oryg. pł.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Nieliczne zapiski. Elementarz ukraiński z początku XX w.
100.–
Sprzedano za: 180.–
* * *
807.
ERENBURG Ilja – Trzynaście fajek. Z upoważnienia autora przeł. Aleksander Wat. Warszawa 1927. Tow. Wyd. "Rój". 8, s. 215, [1]. opr. oryg. skóra złoc., górne obcięcie złoc. Wyd. zbiorowe, t. 4.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Obca dedykacja. Grzbiet z dwubarwnym szyldzikiem, ze złoceniami liniowymi. Okładkę broszurową projektowała Teresa Żarnowerówna; w tej wersji oprawy wydawniczej okładki broszurowej nie dodawano (tu dołączono jej współczesną kopię).
150.–
808.
GILIŃSKI M[otl] – Lalki. Muzyka: J[ankiel] Troupiański. Warszawa 1937. Spółdz. Wydawn. "Kultur-Liga". 8, s. 47. brosz.
Załamania krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Notatki ołówkiem (po rosyjsku) na tylnej okł. Tekst w całości w jidysz, w powyższym opisie wykorzystano dane ze stopki wydawniczej w jęz. polskim. Zaw. tekst libretta i nuty. Okładka proj. Bencjona Michtoma - jednego z najbardziej znaczących członków modernistycznej żydowskiej grupy artystyczno-literackiej Jung Wilna. Ilustracje wykonał M. Wasersztrom. Rzadkie.
1.200.–
809.
GOSZCZYŃSKI Seweryn – Pisma. T. 1-3. Lwów 1838. Nakł. F. Pillera i Sp. 16d, s. XVI, 180, [3], tabl. 1; X, [2], 255, [1]; [2], 261. razem opr. pł. z epoki.
Okł. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia i drobne zaplamienia wewnątrz. T. 1: Zamek kaniowski, Poezyje liryczne, t. 2-3: Poezje Osjana. Na tablicy litografowana ilustracja do "Zamku kaniowskiego" wykonana przez Karola Auera.
600.–
Sprzedano za: 600.–
810.
HOMER – Odysseja. Przekład L. Siemieńskiego. Wyd. nowe. Warszawa 1903. Gebethner i Wolffa. 16, s. [4], 524. opr. oryg. psk. z szyldzikami, obcięcie złoc. [Bibliot. Miniaturowa Gebethnera i Wolffa].
Otarcia tylnej okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 540.–
811.
IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] – Wici. Cieniom roku 1914 poświęcone. Warszawa 1914. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 24. brosz.
Grzbiet lekko wypłowiały, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Drugi z kolei tomik poetycki K. Iłłakowiczówny (po "Ikarowych lotach" z 1911).
100.–
Sprzedano za: 420.–
812.
IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Trzy struny. Warszawa-Kraków 1919. Tow. Wyd. 16d, s. 74, [6]. brosz.
Ubytki grzbietu, krawędzie okł. nieco nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Tom poezji z 1917 dedykowany w druku Józefowi Piłsudskiemu.
80.–
813.
IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Obrazy imion wróżebne. Warszawa 1926. F. Hoesick. 16, s. 85, [3]. brosz.
Okł. otarte i lekko nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Podpis ochronny autorki na odwrocie karty tyt.
140.–
814.
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Słowik litewski. Poezje. Warszawa 1936. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 227. brosz.
Niewielkie zaplamienia grzbietu, okł. lekko nadkruszone i odbarwione, poza tym stan dobry. Podpis ochronny autorki (inicjałami). Tom wierszy zaw. m.in. cykle poetyckie: Słowik litewski, Wiersze belwederskie, Polonia Restituta, Treny.
120.–
Sprzedano za: 120.–
815.
JARRY Alfred – Ubu król, czyli Polacy. Przełożył i przedmową opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa 1936. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 179, [12]. opr. ppł. z epoki z zach. przednią częścią obw.
Stan dobry. Boyowski przekład najgłośniejszej sztuki prekursora teatru absurdu, opatrzony obszernym wstępem (s. 5-50); akcja toczy się "w Polsce, czyli nigdzie".
120.–
Sprzedano za: 170.–
816.
[JASIEŃSKI] Félix – Manggha. Promenades a travers le monde, l'art et les idées. Varsovie 1901. Libraire J. Fiszer. 16d, s. [4], 990. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Przednia okł. zakurzona, papier nieco pożółkły. Na przedniej okładce podpis autora. "W książce tej [...] inspirowanej niewątpliwie przez 'Dziennik' braci Goncourt, wydarzenia bieżącego życia kulturalnego Paryża i innych stolic Europy posłużyły Jasieńskiemu za pretekst do błyskotliwych komentarzy, paradoksalnych uwag i impresji na tematy związane ze sztuką, literaturą, filozofią" (PSB).
F. Jasieński (1861-1929) - krytyk i kolekcjoner sztuki, barwna postać krakowskiej cyganerii; zgromadził i przekazał Krakowowi niezwykle bogatą kolekcję sztuki japońskiej przechowywaną dziś w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manghha".
120.–
Sprzedano za: 120.–
817.
KONOPNICKA Marya – Italia. Z portretem autorki. Warszawa 1901. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 201, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Wyd. I. Poezje ułożone w działach: Którzy idziemy, Sonety włoskie, Po drodze, Prace amora, Faun, Echa florenckie, Madonna, W Sykstynie.
150.–
Sprzedano za: 340.–
818.
[KRASZEWSKI Józef Ignacy]. Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1880. Druk. J. Ungra. 4, s. [14], XVIII, [4], CIV, 527, tabl. 27. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, miejscami zabrązowienia papieru, część kart podklejonych w grzbiecie. Przekreślone piecz. ("Biblioteka Kresowa im. ś. p. Konrada O---wicza, Redaktora 'Kurjera Warszawskiego'"). Zaw. życiorys pisarza napisany przez A. Pługa, od s. 505 "Kartka z niedawnej przeszłości" przez A. Kraushara oraz obraz działalności literackiej Kraszewskiego w l. 1830-1880 w dziedzinie powieściopisarstwa, poezji, filozofii, dziejopisarstwa, krytyki literackiej, podróżopisarstwa, dziennikarstwa i edytorstwa.
320.–
Sprzedano za: 460.–
819.
KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Żacy krakowscy w r. 1549. Prosta kronika spisana przez ... Lwów 1845. K. Jabłoński. 16d, s. [4], 218, [2]. opr. wsp. ppł.
Podklejony ubytek karty tyt., miejscami rdzawe zaplamienia. Wyd. I. Drukowano w Wiedniu "w tłoczni A. Straussa wdowej i Sommera".
140.–
Sprzedano za: 420.–
820.
KRUČENYCH A[leksej]. Apokalipsis v russkoj literature. Moskva 1923. Tipografija CIT. 18,4x13,8 cm, s. 46, [2]. brosz.
Brak okł., grzbiet oklejony papierem, miejscami zaplamienia. Podpis własn. Esej Aleksieja Kruczonycha (1886-1968) - rosyjskiego poety i teoretyka okresu srebrnego wieku, związanego z kubofuturyzmem i futuryzmem. Tematem pracy jest obecność wątków apokaliptycznych i wizji końca świata w literaturze rosyjskiej.
300.–

Książki dla dzieci i młodzieży

821.
BARRIE J[ames] M[atthew] – Przygody Piotrusia Pana. Przekład Zofii Rogoszówny. Ilustracye Artura Rackhama. Warszawa-Kraków [1913]. Wyd. J. Mortkowicza. 4, s. [4], 130, [6], tabl. barwnych 16. opr. oryg. pł. złoc.
Grefkowicz 223; Mortkowicz 139. Reperowane pęknięcie grzbietu, niewielkie załamania narożników kilku ilustracji, poza tym stan dobry. Ekslibris J. i H. Dolińskich. Barwne (naklejone na tablicach) i czarno-białe (w tekście) ilustracje A. Rackhama, jednego z najwybitniejszych ilustratorów książki secesyjnej.
360.–
Sprzedano za: 360.–
822.
BEŁZA Władysław – Katechizm polskiego dziecka. Wyd.V z ryc. Lwów 1912. Nakł. autora. 16d, s. [2], 42. opr. oryg. kart.
Grefkowicz 288. Stan dobry. Cztery całostronicowe ilustracje w ramach paginacji.
W. Bełza (1847-1913) - poeta neoromantyczny i piewca polskości, związany z lwowskim Ossolineum, który zyskał wielką popularność swoimi antologiami. Autor słynnego "Katechizmu polskiego dziecka" ("Kto ty jesteś? - Polak mały. Jaki znak twój? - Orzeł biały").
70.–
Sprzedano za: 160.–
823.
BEŁZA Władysław – Zaklęte dzwony. Legenda z dziejów polskich. Wyd. III z ilustracyami. Lwów 1906. Nakł. Tow. Pedagog. 16d, s. [4], 60. opr. ppł. z epoki z fragmentem okł. brosz. naklejoną na lico opr.
Grefkowicz 300. Stan dobry. Cztery całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Na przedniej wyklejce tekst nagrody pilności dla Maryli Grzegorczykówny z 1908.
80.–
Sprzedano za: 80.–
824.
CHAMIEC Jadwiga – Żaki krakowskie. Ilustrowała Irena Janczewska. Warszawa [1963]. Biuro Wyd. "Ruch". 4, s. 22, [2]. opr. oryg. ppł.
Otarcia narożników okł., stan dobry. Ilustracje stylizowane na dawne drzeworyty.
80.–
825.
CZYTANKI Przyjaciela Dziatwy. Cz. 1. Grudziądz 1912. Nakł. "Gazety Grudziądzkiej". 16d, s. 80, tabl. 5. brosz.
Grefkowicz 976. Okł. lekko otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Następne części nie ukazały się. Na okł. nadruk "Podarek od 'Gazety Grudziądzkiej'". Grefkowicz pisze o 6 tablicach, wspomina o egzemplarzach wyposażonych w jedną tablicę; tu 8 ilustracji na 5 tablicach. Zaw. m.in.: Modlitwa dziecka, Urszulka Kochanowska, Miasta w Polsce, Królowa Kinga i kopalnie soli, Kopiec Kościuszki, Postrzyżyny u Piasta, Dożynki, O szkle, Szarotka - baśń tatrzańska, Baśń o dyable Rokicie i przebiegłym chłopie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
826.
CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej – Mały Ziuk. Jak Marszałek Piłsudski był małym chłopakiem. Bajka dla dzieci. Barwna okładka i rysunki Kamila Mackiewicza. [Warszawa 1927]. Związek Strzelecki. 8, s. 46. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1361. Okł. lekko otarte, stan dobry. Obca dedykacja. Opowieść wierszem o dzieciństwie Piłsudskiego.
Jeno w domu, wieczorami,
gdy dom cały na sen legł,
gdy mróz trzaskał za oknami
i gdy padał cichy śnieg,
Ziuk przymrużał siwe oczy
i zapadał w jawne sny,
że na czele wojska kroczy,
a to wojsko - same lwy [...].
Że kraj cały  z nim się zrywa,
a ten kraj to wolny lud.
I że Polska wstaje żywa,
że ta Polska życia cud".
140.–
Sprzedano za: 600.–
827.
DAWSON Elmer A. – Szkolna drużyna piłkarska. Przełożył z angielskiego N. Reich. Warszawa 1936. Wyd. "Ciekawa Lektura". 16d, s. 212, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1406. Przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, blok nieco wygięty. Obca dedykacja. Okładka sygn. "Rejngold".
70.–
Sprzedano za: 70.–
828.
EJSMOND Juljan – W zbożu. Opowieść o polnych szczurkach. Wiersze ... Rys. Mikołaja Wisznickiego. Warszawa 1924. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka. 4, s. [24]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 1790. Otarcia krawędzi okł. i miejscami lekkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. Na okł. data wyd.: 1925. Podpis własn. Ilustracje w ramach paginacji wykonane w Lit. Art. W. Główczewskiego w Warszawie.
280.–
Sprzedano za: 280.–
829.
KIERST Jerzy – Nad potoczkiem. Ilustrował Jerzy Karolak. Warszawa 1958. Nasza Księgarnia. 4, s. [47]. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 965. Otarcia narożników okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Wiersze o Tatrach. Wyd. II.
70.–
Sprzedano za: 70.–
830.
KONOPNICKA Maria – O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1954. Nasza Księg. 4, s. 153, [3], tabl. 9. opr. oryg. kart.
Łasiewicka I 753. Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Wyd. II z tymi ilustracjami.
110.–
Sprzedano za: 110.–
831.
KOSSUTHÓWNA B[arbara] St[efania] – W moim ogródeczku. Wiersze napisała ... Rysunki wykonała R[ie] Cramer. Warszawa [1927]. M. Arct. 16d podł., s. [32]. opr. org. ppł.
Krassowska 3890. Okł. nieco otarte, brak przedniej wyklejki. Egzemplarz opisany przez Krassowską i egzemplarz z katalogu cyfrowego Biblioteki Narodowej posiada znacznie mniejszą objętość (odpowiednio 11 i 12 s.). Rzadkie.
140.–
Sprzedano za: 320.–
832.
KROTKI zbior wszystkich umieiętności dla użytku dzieci; czyli nauka początkowa grammatyki, geografii, mitologii, historyi staro i nowożytney, historyi wyznań różnych, arytmetyki, matematyki, fizyki, historyi naturalney, sztuk i rzemiosł, i t.d. Dzieło służące dzieciom do powzięcia pierwszych wiadomości naypotrzebnieyszych i ozdobione wielu pięknemi rycinami. Po polsku i po francuzku. T. 2 [właśc. 1]. Warszawa 1820. Nakł. N. Glücksberga. 16d, s. [4], 523, tabl. 3. opr. kart. z epoki.
Boczar 1702. Grzbiet oklejony płótnem, wyraźne otarcia okł., blok poluźniony, miejscami zaplamienia kart. Brak karty tyt., egz. wyposażono błędnie w kartę tyt. tomu 2. Dublet bibliot. (ślad po piecz., wytarte zapiski inwentarzowe). Tekst równoległy francuski i polski (tytuł franc.: "Abrégé de toutes les sciences a l'usage des enfans"). Do kompletu brak t. 2.
240.–
Sprzedano za: 330.–
833.
ORLEWSKI Jerzy – Panna sroka ze Sanoka. Kraków 1948. Wyd. "Horyzont". 8, s. 48. brosz. Bibliot. "Nowe Bajki", s. 2, t. 1.
Łasiewicka I 1008. Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan dobry. Opowieść wierszem z anonimowymi ilustracjami w tekście.
60.–
Sprzedano za: 75.–
834.
OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni – Życie i przygody małpki. (Pamiętnik szympansiczki "Kaśki"). 48 rycin. Lwów-Warszawa 1929. Książnica-Atlas. 16d, s. VIII, 228. opr. oryg. ppł. Bibljot. Iskierek, [t.] 3.
Krassowska 5791. Otarcia okł., wyklejki podklejone w grzbiecie, blok nieco wygięty. Wyd. I. Ilustracje i okładka K. Mackiewicza.
60.–
835.
PAWŁOWSKA Marya – Bezkrólewie i Kazimirz I. Odnowiciel (1034-1058). Młodzieży polskiej opowiedziała ... Brody 1891. F. West. 16d, s. 132. opr. oryg. ppł. Powiastki Ojczyste, [t.] 5.
Boczar 2515. Otarcia okł., przednia wyklejka nieco uszkodzona, miejscami zaplamienia wewnątrz. Tytuł okł.: "Powiastki ojczyste dla młodzieży". Rzadkie.
280.–
Sprzedano za: 280.–
836.
PORAZIŃSKA Janina – Dziewięć płaczek-nieboraczek. Ilustrował Mikołaj Wisznicki. Lwów 1930. K. S. Jakubowski. 4, s. 24, [1]. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6087. Otarcia okł., wyklejki podklejone w grzbiecie, miejscami zaplamienia. Piecz. Opowieść wierszem.
120.–
Sprzedano za: 120.–
837.
PRZYBOROWSKI Walery – Berek pod Kockiem. Powieść historyczna dla młodzieży. Z ilustr. S[tefana] Norblina. Z przedm. Henryka Mościckiego. Warszawa 1933. Nakł. K. Treptego. 16d, s. 133, tabl. 6. opr. oryg. ppł., obw.
Krassowska 6200. Obw. uszkodzona, poza tym stan dobry. Piecz. własn.
80.–
838.
PRZYJACIEL Dzieci. Tygodnik z rycinami, zawierający nauki: religii i moralności; wiadomości z fizyki, historyi naturalnej; życiorysy sławnych Polaków i Polek; powiastki i różne wiersze moralne, zagadki i t. d. a poświęcony uczącej się dziatwie. Lwów. Red. H. Witowski. Druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich. 8. opr. pł. z epoki.
R. 2, cz. 2, nr 27-52: 1 VII-23 XII 1850. s. IV, [209]-416.
Okł. nieco zaplamione, naddarcie jednej karty, niewielkie zaplamienia. Na przedniej okł. naklejona okładka jednego z numerów pisma. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści półrocznika. Zaw. m.in.: Syn marnotrawny, Głos i odgłos (echo), Galicya - opis znaczniejszych miast, miasteczek i wsi, Niedźwiedź, O wodzie, Żywoty hetmanów, Bóbr i jego mieszkanie, Krzywousty na polowaniu, Bóg widzi wszystko, Nauka o powietrzu, Słoń, O przemianach owadów, Wojny mrówek, Sławne Polki, Niedowiarstwo Tomasza, Wędrówki ptaków, Dzióbozwierz. W nr. 40 wydrukowano "Powrót taty" Adama Mickiewicza. Drzeworyty w tekście.
240.–
Sprzedano za: 360.–
839.
ROGOSZÓWNA Zofia – Dzieci Pana Majstra. Z 52 ryc. czarnemi i 2 kolorowemi Kamila Mackiewicza. Wyd. V. Warszawa 1939. Gebethner i Wolff. 8, s. 166, [2], tabl. 2. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6503. Otarcia narożników okł., przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, tylna zaplamiona, mimo to stan dobry. Obca dedykacja.
80.–
Sprzedano za: 110.–
840.
RYDEL Lucyan – Pan Twardowski. Poemat w XVIII pieśniach. Kraków 1923. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s. 88, VI, [1], tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Krassowska 6649. Stan dobry. Piecz. Opowieść wierszem. Ilustracje sygnowane W. T.
64.–
Sprzedano za: 64.–
841.
SAMOZWANIEC Magdalena – Smoki po wojnie oraz inne fraszki dla młodzieży. Warszawa-Kraków 1946. Wyd. "Interprint" B. S. Szczepski. 16, s. 23, [1]. brosz. Czytajcie!, nr 14.
Łasiewicka I 1938. Okł. nieco zaplamione, stan ogólny dobry. Zaw.: Co postanowiły robić po wojnie smoki z czarodziejskich bajek?, Dwie szczotki, Strach ma wielkie oczy, Jaśnie państwo Marcepaństwo, Mała blagierka, Niedokładne zamówienie, Co tam piszczy w trawie, Królewna Śmieszka, Biedna mysz, a ma 'tyż", Zamówienie, Smutek, Moja laleczka, "Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska...", Przyszły lotnik.
60.–
Sprzedano za: 90.–
842.
SŁOŃSKI Edward – Na progu Polski. Z inicjałami i rycinami E. Niewiadomskiego. Kraków 1921. Gebethner i Wolff. 4, s. [2], 100, [1]. brosz.
Krassowska 7063. Przednia wyklejka przyklejona do okladki, drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. (także na przedniej okł.). Opowieść o czasach I wojny we Lwowie i życiu legionowym.
80.–
843.
SZELBURG-ZAREMBINA Ewa – Legendy Warszawy. Wyd. II. Warszawa 1939. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 75, [2]. opr. oryg. pł.
Krassowska 7507. Stan bardzo dobry. Ilustracje i inicjały wg drzeworytów Stefana Mrożewskiego. Zaw. dziesięć legend (Wróżba panny wodnej, Kocur z kamienicy książąt mazowieckich, Widmo, Złota kaczka, Burmistrz i Śmierć, Pan Jezus u fary, Płaszcz matki, Cud u św. Anny, O Basi Giżance, Przestroga). Każdej legendzie towarzyszy całostronicowa ilustracja w ramach paginacji. W tekście reprodukcje drzeworytowych inicjałów i finalików tego samego autorstwa.
120.–
Sprzedano za: 170.–
844.
SZPALSKI Karol, ZAŁUCKI Marian – Uszanowanie, panie bocianie. Ilustrowała Barbara [Gawdzik-]Brzozowska. Warszawa 1961. Nasza Księgarnia. 8 podł., s. 45, [3]. brosz.
Stan dobry. Wiersze o zwierzętach.
70.–
Sprzedano za: 70.–
845.
VERNE Juljusz – Archipelag w płomieniach. Powieść. Z 19 rycinami. Lwów 1925. Księg. M. Bodeka. 16d, s. 256. brosz.
Krassowska 7937; Verne 34.1. Okł. nieco otarte, blok lekko nadpęknięty i wygięty, egz. czytany. Piecz. własn. Ilustracje w tekście L. Benetta z edycji francuskiej.
64.–
846.
WOROSZYLSKI Wiktor – Mniejszy szuka dużego. Opracowanie graficzne Bohdan Butenko. Warszawa 1973. Nasza Księgarnia. 16d, s. 252, [3]. opr. oryg. ppł., obw.
Stan dobry. Wyd. I. Klasyka!
60.–
Sprzedano za: 140.–
ZIEMOMYSŁ. Pismo czasowe dla dzieci. Warszawa. Druk. Kommissyi Rz. W. R. i O. Publ. 16d. opr. psk. z epoki.
Czas. BJ 9, 350. Okł. nieco otarte, podklejony ubytek kart tyt. i marginesu jednej karty w każdym tomie. Piecz. Pismo wychodziło w 1830, ukazały się 4 tomy zawierające 24 numery. Każdy tom ze zbiorczą kartą tyt. i spisem zawartości na końcu.
847.
T. 2 (nr 7-12): 15 IV-30 VI 1830. s. 189, [3], tabl. 1.
Zaw. m.in.: Młode lata Władysława IV, O początku liter i pisma, Zygmunt Rożen, O gęsi, Zwiedzenie grobów królewskich w Krakowie, Wiadomość o Koperniku.
160.–
Sprzedano za: 330.–
848.
T. 3 (nr 13-18): 15 VII-30 IX 1830. s. 188, [3], tabl. 1.
Ślad kornika w grzbiecie. Zaw. m.in.: Szymon Zimorowicz, O jałmużnie, Puławy - wyjątek z dziennika podróży w r. 1827, Niektóre staropolskie przypowieści, Wincenty Kadłubek, Oswojenie psa dzikiego, Wincenty Gosiewski, Drzewo wełniane, O Kurpiach.
160.–
Sprzedano za: 330.–

Książki przestrzenne

Klasyczne bajki dla dzieci w formie składanych i samoczynnie otwierających się przestrzennych ilustracji z elementami ruchomymi. Wydania czechosłowackie, tekst po polsku.
849.
CZERWONY Kapturek. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1969]. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
850.
DZIEŃ dobry, dzieci! Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1971]. Pragopress. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
851.
JAŚ i Małgosia. Oprac. graficzne Vojtech Kubašta. Praha [cop. 1961]. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Podklejone naddarcia kilku elementów.
80.–
852.
KOPCIUSZEK. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1972]. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
853.
KOT w butach. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha 1972. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
854.
KRÓLEWNA Śnieżka. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1969]. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
855.
O RYBAKU, jego żonie i złotej rybie. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1969]. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Tłumaczył T. Karpiński.
80.–
Sprzedano za: 220.–
856.
WESOŁE miasteczko. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1971]. Pragopress. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 200.–
857.
ŻABI król. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. Praha [cop. 1969]. Artia. 4, k. [7]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Tłumaczył T. Karpiński.
80.–
Sprzedano za: 200.–
* * *
* * *
858.
LECHICKI Czesław. Przewodnik po beletrystyce. Poznań 1935. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. 8, s. 414, [1]. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł., pierwsze karty podklejone w grzbiecie. Podpisy własn. Piecz. Słynny kuriozalny poradnik czytelniczy grupujący omawiane powieści - polskie i zagraniczne - w czterech działach: dla młodzieży, dla wszystkich, tolerowane i niebezpieczne, szkodliwe. Twórczość Diderota, Dumasa, Erenburga, Gide'a, Maupassanta, Rabelaisego, Rousseau, Shawa, Stendhala, Zoszczenki, Dołęgi-Mostowicza, Gombrowicza, Krzywickiej, Sterna, Themersona, Witkacego, Irzykowskiego zaliczono w całości do tej ostatniej kategorii.
100.–
859.
MACZUSKI Andrzej – O przyiaźniach i przyiaciołach. Pismo wydane w Dobromilu według wszelkiego do prawdy podobieństwa między rokiem 1530 a 1540, na iaw ogłasza z dodatkiem textow oryginalnych Symon Felix Żukowski. Wilno 1817. J. Zawadzki. 8, s. XX, 208, tabl. 2. brosz.
Okł. nieco otarte, drobne zabrudzenia. Dublet bibliot. (skasowana piecz.). Fragmenty tekstu po łacinie i po grecku. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 340.–
860.
MALICKI Tadeusz – Ludzie z gór. Opowiadania. Warszawa 1939. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 263, [2]. brosz.
Okł. otarte i nadkruszone, blok nieco wygięty. Obca dedykacja na odwrocie karty przedtyt. Okładka Jadwigi Hładki[-Wajwód]. Zaw. rozdziały: Zły rok,. Bratowie, Józek Dezenter, Śrybelnia na Pysznej, Wojtek Mateja, Ksiądz Szczepan, Ostatnia nuta.
100.–
Sprzedano za: 100.–
861.
MERWIN Bertold – Listy miłosne sławnych ludzi. Oprac. ... Lwów-Poznań 1922. Wyd. Pol. 16d, s. XVIII, [2], 134, [10]. brosz.
Okł. mocno zakurzone, zaplamienia na prawych dolnych narożnikach kart przedtyt. i tyt., poza tym stan dobry. Okł. T. Gronowskiego.
70.–
Sprzedano za: 70.–
862.
MICIŃSKI Tadeusz – Nietota. Księga tajemna Tatr. Warszawa [1910]. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księg. 16d, s. [4], 487, [4]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz. własn. Wyd. I. Przednia okładka i karta tyt. projektu Kazimierza Stabrowskiego. "Jest to powieść zakopiańsko-tatrzańska i o znanych postaciach ówczesnego Zakopanego (bez ich nazwisk) w powiązaniu z ogólnymi sprawami narodu polskiego, ale wszystko w formie przekształconej nawet zniekształconej" i udziwnionej. Jest to też powieść z kluczem (np. Zmierzchoświt to Stanisław Witkiewicz, Wieszczka Mara to Maria Dembowska) i pełna metafor; bardzo rozmaicie była oceniana. W każdym razie stanowi w tatrzańskiej literaturze zjawisko wybitne i jedyne w swoim rodzaju" (WET, s. 737). Stanowisko "Nietoty" w tatrzańskiej literaturze młodopolskiej przedstawił szczegółowo Kolbuszewski w swojej pracy "Tatry w literaturze polskiej 1805-1939" (Kr. 1982, s. 366-366).
220.–
Sprzedano za: 220.–
863.
MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 1-4. Paryż 1828-1832. U przedsiębierców Barbezat i Delarue (t. 1-2), U przedsiębiercy J. Barbezat (t. 3), Nakładem autora (t. 4). 16d, s. [2], VII, [3], 236; [4], 216; [4], XII, 178; 278. opr. wsp. ppł.
Ślad zawilgocenia pierwszych kart t. 1, brak karty przedtyt. w t. 1, ślad kornika w t. 4, podklejone uszkodzenia trzech kart w t. 4, portret poety w t. 1 i s. 278-285 i 1 nlb w t. 4 we wsp. kopiach na starym papierze; zaplamienia we wszystkich tomach. Podpis własn. Cztery pierwsze tomy ośmioczęściowej edycji wierszy Mickiewicza (wychodziła w l. 1828-1836). Druk prezentowanych tu dwóch pierwszych tomów sfinansowała Klementyna z Sanguszków Ostrowska, wydano 1.000 egz. Na początku t. 1 umieszczono przedmowę Leonarda Chodźki przybliżającą okoliczności powstania tego wydania.
"Edycja paryska zawiera w dwóch tomach powtórzenie wydania wileńskiego, wiersz "Do Lelewela", "Sonety" i dwa drobne utwory, drukowane w 'Dzienniku Warszawskim' w 1826 r. Opuszczono w niej rozprawę Mickiewicza o poezji romantycznej [...]. [Wydanie] jest najpiękniejszą edycją 'Poezyj" Mickiewicza i naprawdę istnem cackiem typograficznem. Na wytwornym białym papierze, druk prześliczny (czcionki nowo odlane); tytuły poezyj poszczególnych, pismem ozdobnem jakby kaligrafowane, w zakończeniach zaś, tu i ówdzie piękne i pomysłowe winiety drukarskie. Karta tytułowa to istne cacko [...] na karcie tytułowej [...] wyciśnięto ozdobną winietę przedstawiającą złamaną kolumnę, z wyrytemi na niej imionami wielkich Polaków, od Kopernika do Czackiego; u stóp kolumny tarcza z imionami wielkich wodzów i księga otwarta, na której kartach imiona twórców konstytucji 3-go maja i innych patrjotów. Dopełniają dekoracji sztandary z Orłem i Pogonią, lutnia, miecz, waga sprawiedliwości i gałązka laurowa [...]. J. Barbezat [...] wydaje tom trzeci 'Poezyj', zawierający 'Konrada Wallenroda' i wszystko, co z czterech tomików poznańskich wyjąć się dało, poza tem jeszcze 'Sen' w 'Dzienniku Warszawskim' drukowany [...]. Tom trzeci [...] podobny jest zupełnie do poprzedzającego go, starszego rodzeństwa. Ten sam w nim papier wykwintny i druk piękny, te same tytuliki ozdobne w nagłówkach wierszy [...]. 'Dziadów' część trzecią wydano nakładem autora [tu po raz pierwszy], jako tom czwarty 'Poezyj' wydania paryskiego [...] prawdopodobnie w nakładzie 1.500 egzemplarzy. Pod względem zewnętrznym, tom ten nie różni się niczem od poprzednich" (Semkowicz 51-98). "Tomy paryskich 'Poezyj' Mickiewicza dziś jeszcze budzą podziw doskonałym układem typograficznym. Druk piękny" (Syga 66).
3.200.–
Sprzedano za: 6.500.–
864.
MICKIEWICZ Adam – Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia. Wyd. II [...] ozdobione popiersiem autora. Paryż 1833. Nakł. Alexandra Jełowickiego. 16d, s. 287, [1], tabl. 1. opr. pł. z epoki.
BUAM 424; AMZB 132. Otarcia okł., brak tylnej wyklejki, miejscami zażółcenia i niewielkie zaplamienia kart, większe zaplamienie karty przedtyt. Drugie wydanie tekstu trzeciej części "Dziadów" (pierwodruk ukazał się jako "Poezji" t. 4 w 1832), niniejsza edycja jest pierwszym osobnym wydaniem tego utworu - jednego z najważnieszych w dziejach naszej literatury. Na stronie przedtyt. nadruk "Dziady. Poema". "Zwraca uwagę wewnętrzna karta tytułowa, złożona w misternym wprost układzie różnorodnych czcionek, a przy niej przepyszny sztych Oleszczyńskiego, przedstawiający popiersie Mickiewicza z medaljonu Dawida d'Angers. Pod ryciną dedykacja Oleszczyńskiego, Stefanowi Witwickiemu, po francusku. Druk tekstu [...] piękny i wzorowy" (Semkowicz 145). "Drugie wydanie 'Dziadów' jest jednym z najpiękniejszych druków Mickiewiczowskich wydanych za życia poety [...] sztych Antoniego Oleszczyńskiego [...] zadziwia wprost wyrazistością i artyzmem" (Syga 106).
2.400.–
Sprzedano za: 2.400.–
865.
MICKIEWICZ Adam – Do Napoleona III. Na zdobycie Bomarsundu. Oda. Z łacińskiego przez Wiktora hr. Baworowskiego. Tarnopol 1863. Druk. J. Pawłowskiego. 4, s. [4]. brosz. wt.
Poprzeczny ślad złożenia, zaplamienia, podklejone naddarcie obu kart. Jeden z ostatnich utworów poetyckich Mickiewicza. "Lecz ozwał się już nie twórca 'Dziadów' i 'Pana Tadeusza', ale były profesor lozański, starym Rzymian językiem" (Semkowicz 229). Oda powstała na wieść o sukcesie wojsk angielsko-francuskich w wojnie krymskiej - zdobyciu rosyjskiej twierdzy Bomarsund na Wyspach Alandzkich. Wiersz (po łacinie) ukazał się drukiem w 1854 w listopadowym numerze paryskiego pisma "La Constitutionnel" i wkrótce potem, już w 1855, jako druk ulotny. Był to ostatni druk mickiewiczowski wydany za życia poety. W kilka miesięcy po [...] ukazaniu się ["Ody"], Karol Sienkiewicz przetłumaczył ją na język polski; przekład jego umieściły 'Wiadomości Polskie' [...] w Paryżu [...]. Później tłumaczyli odę: Wiktor Baworowski (Tarnopol 1863) i Mikołaj Epstein (Lwów 1887). Wydanie oryginalne 'Ody do Napoleona III' jest bardzo rzadkie; również rzadkie, choć w mniejszym stopniu, są wszystkie jej tłumaczenia, wydane w znikomej liczbie egzemplarzy" (Semkowicz 229-230).
140.–
Sprzedano za: 402.–
866.
OSSOLIŃSKI Józef Maxymilian – Wiadomosci historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polszcze albo o Polszcze pisali, oraz o ich dziełach [...] przez Jozefa Maxymiliana hrabię z Tęczyna Ossolińskiego [...]. T. 1-3. Kraków i Lwów 1819-1822. W Druk. Gröblowskiej, Druk. J. Mateckiego. 8, s. [2], XV, [1], 516, [7], tabl. 1; [2], X, 625, [10], tabl. 1; [8], 507, [5]; [2], VIII, [4], 391, tabl. 1. opr. w 4 wol. pperg. z epoki.
Banach 75. Grzbiety nieco zakurzone, zaplamienia dwóch stron w t. 3, poza tym stan dobry; brak jednej tablicy w t. 1 (3 portrety) i frontispisu w t. 3 (Typus christiani militis) - obie brakujące ryciny zastąpione współczesnymi kopiami. T. 3 w 2 woluminach. W 1852 ukazał się (pośmiertnie) t. 4, którego tu brak. "Jedynym dziełem wydanym za życia Ossolińskiego (choć publikację kontynuowano także po jego śmierci) były 'Wiadomości [...]". Kształt dzieł był na owe czasy nowatorski; składały się na nie małe monografie, rozrastające się, jak w przypadku Stanisława Orzechowskiego do całych tomów [...], zawierały one, oprócz życiorysu, bibliograficzny opis dzieł, ich treść, a często ciekawsze wyjątki [...]. Głosząc zasadę, że naród dopóty nie zginie, dopóki zna i pielęgnuje swój język i kulturę, Ossoliński postanowił w 'Wiadomościach' zawrzeć materiał dla przyszłych historyków literatury polskiej [...]. Współcześni przyjęli pracę Ossolińskiego z uznaniem: życiorys Kadłubka przetłumaczył na język niemiecki i wydał oddzielnie S. B. Linde" (PSB). Dzieło podsumowujące dorobek historyczno-bibliograficzny autora. Nieczęste.
2.600.–
Sprzedano za: 3.600.–
867.
PARANDOWSKI Jan – Dysk olimpijski. Wyd. III. Warszawa 1938. Gebethner i Wolff. 16d, s. 292, [8], mapy 2. brosz.
Nieznaczne otarcia okł., stan dobry. Okładka Tadeusza Piotrowskiego.
64.–
868.
PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków – Niebieskie migdały. Kraków 1922. Krak. Spółka Wyd. 16d, s. [2], 96. brosz.
Brak karty przedtyt., okł. lekko otarte i nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Ilustracja na przedniej okł. Tom poezji. Wyd. I. Debiut książkowy.
Maria z Kossaków, 1v. Bzowska, 2v. Pawlikowska, 3v. Jasnorzewska (1891-1945) - córka Wojciecha Kossaka i wnuczka Juliusza, poetka, mistrzyni miniatury lirycznej o kunsztownej formie i precyzji języka. Wiersze o miłości, pożądaniu, szczęściu, tęsknocie pisane bez patetycznych tonów, w sposób naturalny i bezpośredni, śmiały, ale delikatny. Liryczne wiersze przyniosły jej miano "największej polskiej poetki miłości" (J. Przyboś).
180.–
Sprzedano za: 700.–
869.
PAWLIKOWSKA Marja – Pocałunki. Warszawa 1926. F. Hoesick. 16d, s. 46, [1]. brosz.
Grzbiet z ubytkami, okł. nieco zaplamione i nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Wyd. I. Piąty z kolei tomik poetycki.
160.–
870.
PAWLIKOWSKA Marja – Dancing. Karnet balowy ... Warszawa 1927. F. Hoesick. 16d, s. 41, [3]. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Wyd. I. Siódmy z kolei tomik poetycki.
140.–
Sprzedano za: 140.–
871.
PAWLIKOWSKA Marja – Cisza leśna. Warszawa 1928. Księg. F. Hoesicka. 16d, s. 37, [2]. brosz.
Trzy karty i grzbiet od tyłu na dolnym marginesie z niewielkim ubytkiem, okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Wyd. I. Dziewiąty z kolei tomik poetycki.
120.–
872.
JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Śpiąca załoga. Warszawa 1933. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 50, [2]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Wyd. I. Tom poezji w oryg. oprawie broszurowej.
120.–
873.
JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Śpiąca załoga. Warszawa 1933. J. Mortkowicz. 16d, s. [4], 50, [2]. opr. oryg. pł. złoc. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko odbarwione, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Wyd. I. Tom poezji w oryg. oprawie płóciennej.
140.–
Sprzedano za: 320.–
874.
JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Balet powojów. Warszawa 1935. J. Mortkowicz. 16d, s. 64, [2]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. lekko zażółcone, poza tym stan dobry. Wyd. I. Wyd. 1.100 num. egz., ten nr 120. Tom poezji.
100.–
Sprzedano za: 100.–
875.
JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Krystalizacje. Warszawa 1937. J. Mortkowicz. 16d, s. 75, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Wyd. I. Tom poezji.
120.–
Sprzedano za: 120.–
876.
JASNORZEWSKA Marja – Szkicownik poetycki. Warszawa 1939. Tow. Wydawnicze. 16d podł., s. 167, tabl. 1. brosz.
Stan dobry. Tom krótkich utworów pisanych prozą poetycką; ostatnia przedwojenna książka Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, kolejne opublikowała już na emigracji. Niezbyt częste.
200.–
Sprzedano za: 320.–
877.
POEZJA sowiecka w przekładach Celiny Becker. Warszawa [1935]. Wyd. "Kultura Wschodu". 16d, s. 148, [3]. brosz.
Okł. nieco zaplamiona, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty i nieobcięty. Zaw. utwory m.in. A. Bezimieńskiego, A. Błoka, S. Jesienina, W. Majakowskiego, B. Pasternaka.
80.–
Sprzedano za: 150.–
878.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. Wyd. II przejrzane. Warszawa 1905. J. Fiszer. 16d, s. [4], XIX, [1], 296, [1]. opr. psk. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Grzbiet nieco otarty, stan dobry. Tekst publikowany był w czasopismach, pierwsze wydanie książkowe ukazało się w 1901. "Za duży sukces życiowy w tym okresie Głowacki uważał napisanie swej pierwszej - jak sądził - pracy naukowej, mianowicie 'Najogólniejszych ideałów życiowych' [...]; było to studium raczej pedagogiczne niż naukowe z zakresu psychologii, moralności i socjologii" (PSB).
140.–
879.
PRZYBYSZEWSKI Stanisław. Listy. Zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Helsztyński. T. 1-3. Gdańsk-Warszawa i Wrocław 1937-1954. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki, Sp. Wyd. "Parnas Pol." i Ossolineum. 8, s. XL, 374 [jest mylnie 274], [2], tabl. 35; [377]-872, [4], tabl. 16; 654, [2], tabl. 27. opr.: t. 1-2 nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz., t. 3 - oryg. pł. zdob.
Okł. t. 3 nieco zakurzona, stan dobry. Jedyny zbiór korespondencji S. Przybyszewskiego zawierającą ponad 1.700 listów. T. 1: 1879-1906, t. 2: 1906-1917, t. 3: 1918-1927.
280.–
Sprzedano za: 280.–
880.
[RZEWUSKI Henryk] – Mieszaniny obyczajowe, przez Jarosza Bejłę [pseud.]. Wilno 1841. T. Glücksberg. 8, s. [2], 293, [2]. brosz. wt.
Zaplamienia kilku kart, załamania narożników, ubytek narożnika ostatniej karty. Egz. nieobcięty. W 1843 ukazał się t. 2, którego tu brak. Zaw. m.in.: Scena w księgarni Glücksberga, Szlachectwo, Mammona, Filozofia narodowa, Bardowie polscy, Szarmant prowincji, Popularność literacka.
140.–
Sprzedano za: 140.–
881.
SAINT-EXUPÉRY Antoni de – Nocny lot. Przedmowa A. Gide'a. Przekład autoryzowany M. Czapskiej i St. Stempowskiego. Warszawa 1933. Gebethner i Wolff. 16d, s. 164. brosz.
VG 19. Niewielki ubytek grzbietu i narożnika przedniej okł., załamania i naddarcia krawędzi przedniej okł. Okładka Tadeusza Piotrowskiego. Pierwsze polskie wydanie.
140.–
Sprzedano za: 260.–
882.
SCHILLER Fryderyk – Dzieła poetyczne i dramatyczne illustrowane przez znakomitych artystów w najlepszych przekładach polskich. Zebrał i wydał [Fr. J.] Albert Zipper. T. 1-2. Lwów [1885]. Nakł. Księg. H. Altenberga. 4, s. VI, 427, [1], tabl. 1; III, [1], 393, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiety lekko wytarte, wyklejki w t. 1 lekko nadpęknięte, niewielkie nadpęknięcia w grzbiecie, zaplamienie przy portrecie w t. 1, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. własn. Liczne całostronicowe ilustracje, ozdobniki w drzeworycie. Tom 1 zaw.: Poezye, "Semele" - we dwóch scenach, "Zbójcy" - dramat, "Sprzysiężenie Fieska w Genui" - tragedya, "Intryga i miłość" - tragedya, "Don Karlos, infant hiszpański" - poemat dramatyczny. Tom 2 zaw.: "Wallenstein" - poemat dramatyczny, "Marya Stuart" - tragedya, "Dziewica Orleańska" - tragedya romantyczna, "Oblubienica z Messyny czyli Bracia rywale" - tragedya, "Wilhelm Tell" - dramat.
480.–
Sprzedano za: 850.–
883.
SIELAŃSKI Stanisław – Raz na ... widelec. Rzeczy własne, podsłuchane i skradzione. Z przedm. Henryka W. Dziulikowskiego. Chicago 1946. Book-druk, Publishers. 16d, s. 124, [2]. brosz.
Polonica 14798. Stan dobry. Tom wierszy i monologów znanego aktora komediowego i artysty kabaretowego. Właściwe nazwisko - Stanisław Nasielski (1899-1955).
64.–
Sprzedano za: 220.–
884.
SIEMIEŃSKI Lucian – Podania i legendy polskie, ruskie, litewskie. Zebrał ... Poznań 1845. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. XX, 163, [1]. opr. kart. z epoki.
Opr. nieco otarta, miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Rozpoczyna wstęp autorski "Kilka słów o ważności podań ludowych", po nim następuje 158 krótkich opowieści. Zaw. m.in.: Smok, Żupy solne w Wieliczce, Dziwo w jeziorze krakowskiem, Kamienna figura na kollegiacie wiślickiej, Wąsy króla Jana, Zamek Jazłowiecki, Piwo Grodziskie, Obraz na księżycu, Pieczary w Bruśniku, Jamy zbójeckie, Księgi czarnoksięzkie, Morskie oko, Janoszczyk, Zemsta czarownicy, Zwierciadło Twardowskiego. Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 600.–
885.
SKOBEL F[ryderyk] K[azimierz] – O skażeniu języka polskiego w dziennikach i w mowie potocznej, osobliwie w Galicyi. Spostrzeżenia i uwagi ... Wyd. II powiększone. Kraków 1871. Druk. Akademicka. 8, s. [4], VIII, 102. opr. ppł. z epoki.
Podklejony ubytek narożnika karty tyt., niewielkie ubytki jednej karty. Podpis własn. prof. Michała Frąckiewicza. Papierowa naklejka na grzbiecie. Podkreślenia i notatki. W następnych latach ukazały się jeszcze dwie części, których tu nie dodano.
70.–
886.
SKOKOWSKI Stanisław Ed. – Zakopiański Farys. Zbiór poezji. Zakopane 1921. Druk. "Polonia", 8, s. 112. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Zbigniewa Krupczyńskiego. Barwna okł. brosz. drukowana w Lit. Inż. W. Krzepowskiego w Krakowie.
160.–
Sprzedano za: 160.–
887.
[SŁOWACKI Juljusz]. Piękne rodzinne miasto Juljusza Słowackiego, z listów i poezji wybór. Wybór Emilja Kornaszewska. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. Wyd. II uzupełnione. Krzemieniec 1939. Druk. Artystyczna "Grafika", Wilno. 16, s. 89, [2]. opr. oryg. pł.
Przednie wyklejka nadpęknięta w grzbiecie, stan dobry. Na przedniej okł. złoc. faksymile podpisu Słowackiego. Wybór fragmentów pism poety odnoszących się do jego rodzinnego Krzemieńca.
100.–
Sprzedano za: 100.–
888.
SZTAUDYNGER Jan – Ballady poznańskie. Poznań 1930. Roln. Druk. i Księg. Nakł. Sp. z o.o. 8, s. [47]. brosz. "Bibljoteka Studwudziestu", nr 7.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Piecz. Egzemplarz nr 27. Tomik poezji dedykowany Karolowi Hubertowi Rostworowskiemu. Druk pod zarządem Jana Kuglina. Znak bibljoteczny i winietę tytułową wykonał Artur Marja Swinarski.
100.–
889.
ŚNIADECKI Jan – Pisma rozmaite ... T. 1-4. Wilno 1818-1822. Nakł. J. Zawadzkiego. 16d, s. VIII, 357, [1]; X, [6], 361; VIII, 401, [3]; XXIV, 492. opr. w 2 wol. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Reperowane niewielkie nadpęknięcie grzbietu pierwszego wol., brak kart przedtytytułowych, brak kart tytułowych t. 1 i 4, karta tyt. t. 2 oprawiona przed t. 1, drobne zaplamienia. Skasowane piecz. bibliot. T. 1-2 w wyd. II. T. 1: Żywoty uczonych Polaków, t. 2: Zagaienia i rozprawy w naukach, t. 3: Listy i rozprawy w naukach, t. 4: Rozprawy filozoficzne i filozofiią ludzkiego umysłu. Zaw. m.in.: O Obserwacyach Astronomicznych, O nauk matematycznych początku i wpływie na oświecenie powszechne, O ięzyku narodowym w Matematyce, O Metafizyce, O ięzyku polskim, O Logice i Retoryce, O rachunku losów, O pismach klassycznych i romantycznych, Nauka Kanta nie iest i nie powinna nazywać się filozofiią.
480.–
Sprzedano za: 1.100.–
890.
TOLSTOJ Aleksej – Drevnij put. Rasskazy. Moskva 1927. Artel Pisatelej "Krug". 16d, s. 182, [2]. opr. oryg. kart.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., poza tym stan dobry. Tom opowiadań A. Tołstoja. Prócz tytułowego zaw.: Vasilij Sučkov, Sožitel, Slučaj na Bassejnoj, Byvalyj čelovek, Belaja noč.
240.–
891.
TUWIMÓWNA Irena – 24 wiersze. [Warszawa] 1921. Tow. Wydawn. 16, s. 29. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Egz. nieobcięty. Debiut poetycki I. Tuwim (1899-1987) - poetki, prozaika i tłumaczki, siostry Juliana Tuwima.
100.–
Sprzedano za: 280.–
892.
TUWIM Irena – Listy. Warszawa 1926. W. Czarski i Ska. 16d, s. 42, [2]. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Drugi z kolei tomik poetycki autorki.
100.–
Sprzedano za: 100.–
893.
TUWIM Julian – Wiersze wybrane. Kraków [1958?]. Druk w prac. doświadczalnych Zakł. Grafiki Użytkowej ASP. 8, s. [12]. brosz.
Stan bardzo dobry. Opracowanie typograficzne i ilustracje Krzysztofa Litwina - ówczesnego studenta Wydz. Malarstwa ASP, późniejszego popularnego aktora. Zaw. wiersze: Do jenerałów, Walc starych panien, Rachunek i Motyle.
80.–
Sprzedano za: 160.–
894.
WAJDA Andrzej – Kino i reszta świata. Autobiografia. Kraków 2013. Znak. 8, s. 332, [4]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla niewymienionej z nazwiska Julii Hartwig. Wyd. II.
120.–
Sprzedano za: 120.–
895.
WASYLEWSKI Stanisław – W srebrnym dworku z modrzewia. Lwów 1919. Wyd. Polskie. 16d, s. [4], 128, [4]. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Zachowana część banderoli księgarskiej "Nowa książka autora 'U księżnej pani'". Na kartach pierwszych dwóch rozdziałów piecz.: "C. k. Dyrekcya Policyi we Lwowie, Oddział Prasowy, cenzurowano - zezwala się drukować".
120.–
Sprzedano za: 120.–
896.
WOYCICKI Kazimierz Władysław – Kurpie. Powieść historyczna. T. 1-2. Lwów 1834. Nakł. B. Jabłońskiego, Druk. P. Pillera.16d, s. 123, [1]; 176. razem opr. psk. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Wyd. I powieści historycznej K. W. Wóycickiego (1807-1879) - literata i wydawcy, historyka Warszawy, zbieracza starożytnych podań słowiańskich, autora zapisu wielu opowieści ludowych.
480.–
897.
WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Oprac. Leon Płoszewski. Warszawa 1939. Instytut Wyd. "Bibljoteka Pol.". 16d, s. XXIX, [1], 279. brosz.
Stan dobry. Dwie składki w przedmowie pomyłkowo (jak w wielu egzemplarzach) zamienione miejscami (s. XXV-XXIX). Nieliczne zapiski ołówkiem. Tekst niniejszej edycji, ostatniej przedwojennej, oparto na wyd. III z 1903 - ostatnim za życia autora. "Z całego nakładu, którego druk ukończono w sierpniu 1939 - ocalało około 100 egzemplarzy, reszta uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych" (M. Stokowa "Stanisław Wyspiański. Monografia bibliograficzna. Twórczość pisarska, życiorys", Kr. 1967, s. 91). Egzemplarz jednego z najrzadziej pojawiających się w handlu wydań "Wesela" - najsłynniejszego młodopolskiego dramatu.
200.–
Sprzedano za: 240.–
898.
[WYSPIAŃSKI Stanisław]. Okolicznościowa stylizowana paleta malarska wykonana z okazji 50. rocznicy śmierci artysty w 1957.
Przecięty skośnie konar drzewa przypominający kształtem paletę malarską (z wywierconym otworem), form. ca 46x27x2 cm. Na przedniej stronie przymocowano okrągły, wykonany z brązu medalion (średn. 12 cm) z podobizną Wyspiańskiego i datami 1907 i 1957 oraz z nieczytelną sygnaturą monogramową. Obok przytwierdzono pędzel malarski (z ułamaną końcówką) oraz metalową podobiznę kwiatu.
320.–
899.
Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). Wilno 1906. Księg. W. Makowskiego. 8, s. 254, tabl. 8. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. lekko otarta, miejscami zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Ilustracje na tablicach i w ramach paginacji. Wśród autorów m.in.: E. Orzeszkowa, A. Karpowicz, W. Mickiewicz, W. Zahorski, W. Szukiewicz, H. Skirmuntt, M. Czarnkowska, E. Miłkowski, J. Bieliński, H. Drucki-Lubecki, H. Mościcki, W. Bruchnalski.
260.–
Sprzedano za: 360.–
900.
ZAPOLSKA Gabrjela – Małka Szwarcenkopf. Powieść. Z dramatu ... przerobiła Aniela Kallas. Warszawa 1927. "Lector-Polonia". 16d, s. VII, [1], 256. brosz. Wydanie zbiorowe dzieł ...
Stan dobry. Zachowana oryg. zewnętrzna bibułka ochronna.
80.–
Sprzedano za: 80.–
901.
ZEGADŁOWICZ Emil – Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część wtóra. Wadowice 1925. Druk. Foltina. 4, s. 99, [3]. brosz.
SPKL 252; Ratajczak 1055. Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Okładka w dwubarwnym linorycie Ludwika Misky'ego.
200.–
Sprzedano za: 200.–
902.
ŻMICHOWSKA Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej. Wyd. III niezmienione. Warszawa 1894. Nakł. G. Gebethnera i Spółki. 16d, s. [4], XV, [1], 494. opr. oryg. pł. bogato zdob.
Okładki nieco otarte, blok lekko nadpęknięty, niewielkie zaplamienia wewnątrz; stan ogólny dobry. Oprawa wydawnicza Karola Wójcika z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.).
320.–
Sprzedano za: 320.–