Łowiectwo, leśnictwo, przyroda

1175.
BRZEZIŃSKI Józef – Hodowla drzew i krzewów owocowych. Wyd. II przejrzane i dopełnione. Warszawa 1910. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 558. opr. pł. z epoki.
Odbarwienia narożnika przedniej okł., niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Oprawa Karola Wójcika z Krakowa (naklejka na przedniej wyklejce).
240.–
Sprzedano za: 320.–
1176.
HABERKANTÓWNA Wanda – Śmietnik. Opowiadania przyrodnicze. Z 48 rys. Warszawa 1910. Nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda Sów, Skład gł. w Księg. E. Wende i Ska. 8, s. 8, s. [4], 76, [3]. brosz.
Grefkowicz 1587. Stan bardzo dobry. Wyd. I. Ilustracje w tekście.
64.–
1177.
JEDLIŃSKI Władysław – Modrzew polski (Larix polonica), jego znaczenie ze stanowiska leśnego oraz analiza pniowa. Zamość 1922. Zygmunt Pomarański i Sp. 8, s. 56, [15]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, załamania i naddarcia krawędzi okł., naddarcie pierwszej karty. Wyd. II.
48.–
Sprzedano za: 64.–
1178.
ŁADOWSKI [Remigiusz] – Historya naturalna Kraiu Polskiego czyli Zbior krótki przez Alfabet ułożony, Zwierząt, Roślin, i Minerałow znayduiących się w Polszcze i Litwie, zebrana z Pisarzów godnych wiary, z Rękopismow i świadkow oczywistych. T. 1-2. Kraków 1804. Druk. A. Gröbla Pozostałey Wdowy i Sukcessorow. 16d, s. 340, [26]; 378, [29]. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte, ślady zawilgocenia okł., drobne ślady kornika w grzbietach obu tomów. Piecz., częściowo zachowany ekslibris klasztorny. Układ alfabetyczny, t. 1: A-Ł, t. 2: M-Z. "Dzik iest wieprz leśny, który zadniemi nogami w biegu przestępuie ślady przednich nóg, i tym się tylko różni od wieprza swoyskiego", "Piołun ziele wszędzie rośnie, i wszystkim znaiomy, bardzo iest pomocny żołądkowi i śledzionie. Wina i wodki piołunkowe są bardzo zdrowe".
1.800.–
Sprzedano za: 2.800.–
1179.
PAULIN-DESORMEAUX A. O. – Les amusemens de la campagne, contenant: 1. La description de tous les Jeux qui peuvent ajouter à l'agrément des Jardins, servir dans les fêtes de famille et de village, et répandre la joie dans les fêtes publiques; 2. L'Histoire naturelle, les soins qu'exige la volière, l'art d'empailler les animaux; le Jardinage, la Pêche, les diverses Chasses, la Navigation d'agrément [...] et généralement Tout ce qui peut contribuer à charmer les loisirs de ceux qui habitent la campagne. Avec 40 Planches gravées. T. 1-4. Paris 1926. Audot. 16d, s. VIII, 330, [1], tabl. 4; [4], 360, tabl. 4; [4], 366, [1], tabl. 12; [4], 333, [1], 8, tabl. 18. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., ślady zawilgocenia, zaplamienia kart, zabrązowienia papieru, w t. 3 grzbiet reperowany i ślady kornika w oprawie; w t. 4 brak tabl. nr 4 oraz 19. Piecz. herald. "Biblioteka Hr. Bielińskich". Podręcznik ogrodnictwa.
320.–
Sprzedano za: 650.–
1180.
PAWLICKI Stefan – Człowiek i małpa. Ostatnie słowo Darwina. Studium. Lwów 1872. Seyfarth i Czajkowski. 8, s. [2], 75. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., podklejony ubytek tylnej okł., grzbiet oklejony papierem, niewielki ślad zawilgocenia.
64.–
Sprzedano za: 320.–
1181.
[REHFUS Karl] – Układanie wyżłów, przez Oberlaendera [pseud.]. Z ostatniego (piątego) wydania niem. przełożył Jerzy Oreński. Warszawa 1906. Nakł. Redakcyi "Łowca Polskiego". 8, s. 460, IV. opr. pł. z epoki.
Zaplamienia okł., niewielkie nadpęknięcie grzbietu, zabrudzenia kart. Piecz. Ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 220.–
1182.
SOKOŁOWSKI Stanisław – Las tatrzański. Z 18 rycinami i 3 mapami. Zakopane 1936. Muzeum Tatrzańskie. 16d, s. 136, tabl. 16, mapy rozkł. 3. brosz. Z Tatr i Podhala, nr 2.
Grzbiet pożółkły, niewielkie przebarwienia strony tyt., stan dobry. Podpis własn. Na przedniej okładce odręczna dedykacja autora dla chemika i fizjologa roślin prof. Władysława Vorbrodta.
100.–
Sprzedano za: 170.–
1183.
STATISTIKA konevodstva i skotovodstva v desjati gubernijach Carstva Polskago v 1870 i 1899 g.g. Varšava 1901. Varšavskij Statističeskij Komitet. 8, s. [4], 68, 217, [1], 63, [4]. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę.
Otarcia okł. Dublet bibliot. (skasowana piecz., naklejki i zapiski inwentarzowe). Statystyka hodowli koni i bydła w Królestwie Polskim.
140.–
1184.
STRZELECKI Henryk – Cięcie lasu. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Z portretem Autora. Lwów 1889. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. [8], 298, [1]. opr. pł. z epoki.
Zaplamienia okł., kilka kart podklejonych w grzbiecie, drobne zaplamienia, miejscowe zażółcenia papieru. Brak portretu autora. Piecz. Na stronie tyt. nadtytuł: Gospodarstwo lasowe. .
120.–
Sprzedano za: 140.–
1185.
SZCZERBOWSKI Ignacy – Skorowidz leśny na rok 1909 zawierający wzory techniczne, wiadomości statystyczne i historyczne z dziedziny leśnictwa, oraz spis właścicieli lasów i personalu [!] leśnego w Królestwie Polskiem, wraz z mapą leśną Królestwa, pod red. ... [...] opracowali dla Królestwa Polskiego Ignacy Szczerbowski i Jan Miklaszewski. R. 1 (w Królestwie Polskiem). Lwów-Warszawa 1909. Nakł. I. Szczerbowskiego. 8, s. [24], 367, [9], mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., nieznaczne naddarcie mapy, stan dobry. Podpis własn. Zaw. m. in.: Kalendarz myśliwski dla Królestwa Pol., Cesarstwa i Galicyi, Kalendarz rybacki dla Galicyi, Ruja zwierząt łownych, Terminologia myśliwska, Przepisy o polowaniu w Król. Pol., Wiadomości z dziedziny leśnictwa, Przegląd szkodliwych owadów, Bibliografia leśnicza, Wiadomości o gospodarstwach leśnych i o osobach w nich zatrudnionych.
360.–
Sprzedano za: 460.–
1186.
SZTOLCMAN Jan – Nad Nilem Niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiego do Sudanu. Z illustr. Józefa Rapackiego. Warszawa 1902. Nakł. "Łowca Pol.". 8, s. [4], 234, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., papier okleinowy i przednia wyklejka lekko pofałdowane. Obca dedykacja (od wujostwa Jurków Tyszkiewiczów).
240.–
Sprzedano za: 670.–
1187.
ŚNIADECKI Jędrzej – Teorya jestestw organicznych. T. 1-2. Warszawa 1804-1811. Druk. No 646 przy Nowolipiu; Druk J. Zawadzkiego. 8, s. 264; 454. razem opr. wsp. psk.
Stary grzbiet ze złoceniami naklejony na nowy. Stan dobry. Piecz. i podpis autora na karcie tyt. t. 2. Wyd. I. "Rozprawa ta przedstawiała przełomową, pojawiającą się w ówczesnej nauce tezę o przemianie materii w organizmach żywych i jej wymianie między organizmami a środowiskiem przyrodniczym jako dwóch podstawowych cechach odróżniających te organizmy od materii nieożywionej" (PSB).
1.200.–
Sprzedano za: 5.500.–
1188.
ZALESKI Antoni – Drzewa przy drogach, ich gatunki i odmiany. Jak je sadzić i opiekować się niemi. Warszawa 1929. Spółka Wyd. "Samorząd". 8, s. 2130, [1], tabl. 1. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Bibljot. Samorządu.
Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Zadrzewienia przydrożne w Polsce, ich stan dawny i obecny, W jakich miejscach sadzić, jak gęsto, Jakie gatunki i odmiany drzew sadzić przy drogach publicznych, Sadzenie i pielęgnowanie drzew posadzonych, Ochrona drzew od ludzi złej woli, Święta sadzenia drzew, Przepisy prawne o drzewach przydrożnych.
140.–
Sprzedano za: 170.–