Regionalia, podróże

1189.
ANTONIEWICZ Włodzimierz – Metalowe spinki góralskie. (Z 136 ryc. i 2 mapami w tekście). Kraków 1928. PAU. 8, s. [4], 82, [1]. brosz. Prace Komisji Etnograficznej, nr 8.
Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Użytek spinek, Typy spinek, Motywy ornamentalne na spinkach, Współczesne analogje do metalowych spinek góralskich, Geneza spinek góralskich.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1190.
BOROŃSKI Lesław – Polacy na Bukowinie. Szkic statystyczny. Kraków 1896. Nakł. autora. 16d, s. 30. brosz. Odb. z "Nowej Reformy".
Okł. lekko odbarwione i załamane, poza tym stan dobry. Ze wstępu: "Szkic ten wypracowałem jako referat dla Zarządu głównego Towarzystwa Szkoły ludowej.".
48.–
Sprzedano za: 48.–
1191.
CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. Kraków-Warszawa 1904. Druk. W. L. Anczyca i Sp. folio, s. [16], 308 [pag. ciągła], XXXVII, [3], tabl. 480. opr. nieco późn. ppł.
Opr. nieco otarte, blok lekko nadpęknięte, niewielkie zaplamienia i uzupełnienia narożników kilku kart, poza tym stan dobry. Egzemplarz kompletny. Każda część z własną kartą tyt. Karty tyt. w t. 2 i 3 także po francusku. Monumentalne dzieło Maksymiliana (ojca) i Stanisława (syna) Cerchów, którzy z niewiarygodną precyzją uwiecznili w swoich rysunkach groby i tablice nagrobne, epitafia z krakowskich kościołów, detale architektoniczne, zabytki - często już nieistniejące. Część swoich prac opublikowali w prezentowanych tu "Pomnikach". Tablicom (jest ich 480, w tym 3 podwójne i 43 barwne - w całości lub częściowo) towarzyszy tekst F. Kopery omawiający krótko każdy obiekt. T. 1 obejmuje okres romański i gotycki, t. 2 renesans, t. 3 barok i rokoko. Na końcu t. 3 obszerny indeks alfabetyczny osób, miejscowości i przedmiotów oraz literatura i sprostowania i dopełnienia.
M. Cercha (1818-1907) - malarz, rysownik. Uczeń krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, kształcił się pod kierunkiem Bizańskiego i Stattlera. Całe życie przebywał w Krakowie, którego zabytków był miłośnikiem. Pozostawił mnóstwo rysunków Starego Krakowa a między nimi podobizny zabytków już nieistniejących. Rysował i kompletował rysunki grobów i nagrobków, dbając nie tyle o efekt artystyczny, ile o ścisłą dokładność i wierność aż do najdrobniejszych szczegółów. Rysunki te wydał jego syn w monumentalnym dziele "Pomniki [...]"
S. Cercha (1867-1919) - malarz i rysownik, historyk sztuki i etnograf. Syn Maksymiliana. Kształcił się naprzód u ojca, potem w l. 1881-1889 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych; w l. 1891-1896 kontynuował prace swego ojca, rysując zabytki Krakowa, a zwłaszcza dopełniając jego zbiór rysunków z kościelnych grobowców, nagrobków i epitafiów. Skompletowany w ten sposób zbiór wydał pt. "Pomniki [...]".
980.–
Sprzedano za: 1.700.–
1192.
CHODYŃSKI Stanisław – Rozrządzenie Komisyi Dobrego Porządku w mieście Włocławku roku 1787 uczynione. Z akt kapituły włocławskiej wydał ... Włocławek 1913. Druk. H. Neumana. 8, s. [2], VI, 143. brosz.
Okł. zakurzone i nieco nadkruszone, przednia podklejona od spodu, poza tym stan dobry. Piecz. własn.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1193.
CHRZANOWSKI Bernard – Z wybrzeża i o wybrzeżu. Wydanie drugie z ilustracjami. Lwów-Warszawa 1920. Książnica Pol. T-wa Naucz. Szkół Wyższych. 8, s. [6], 79. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Ludność nadmorskich wsi, Do ujścia Piaśnicy, Rzucewskie lipy, Jedyność Oksywia, Sienkiewicz, Konopnicka, Żeromski a wybrzeże.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1194.
CIECHANOWSKI Hieronim – "Taternicy" z przed lat 80. Z dziennika ... z r. 1854. Kraków 1932. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 39, tabl. 5. brosz. Odb. z "Czasu".
Stan dobry. Autor, "późniejszy wybitny jurysta [...] spisywał swe notatki odrazu z dnia na dzień, najwyżej co kilka dni, w latach 1850-1854 [...]. Chociaż w tym dzienniku przeważają przeżycia ściśle osobiste, niemniej wiele jego ustępów i epizodów maluje żywo, często barwnie i z humorem, ówczesny Kraków" (ze wstępu). Najciekawiej prezentują się obszerne fragmenty poświęcone wędrówkom po Tatrach.
80.–
Sprzedano za: 125.–
1195.
CZOŁOWSKI Aleksander – Jan III i jego pomnik we Lwowie. Z polecenia Rady Miasta napisał ... Lwów 1898. Nakł. Gminy. 8, s. 32. brosz. wt.
Przycięta tablica przyklejona na odwrocie karty tyt., stan dobry. Ekslibris.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1196.
CZOŁOWSKI Aleksander, JANUSZ Bohdan – Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego. Z 160 ilustr. na 78 tabl. i kartą zabytków. Tarnopol 1926. Powiatowa Organizacja Narod. 4, s. VIII, 198, [1], tabl. 78, mapa rozkł. 1. opr. oryg. ppł.
Okł. otarte, drobne zaplamienia wewnątrz, naddarcia mapy. Znakomita dokumentacja fotograficzna często nieistniejących już obiektów na kresach wschodnich.
320.–
Sprzedano za: 320.–
1197.
CZUBEK Jan – Z przeszłości Podhala: Początki i nazwa Zakopanego, Bitwa pod Nowym Targiem 1670 r. Kraków 1914. Nakł. autora. 8, s. [2], 41. brosz.
Grzbiet podklejony od spodu, okł. lekko otarte.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1198.
DOBRZYCKI Jerzy – Kościoły drewniane na Górnym Śląsku. Kraków 1926. Gebethner i Wolff. 4, s. 55, [1]. brosz. Odb. z "Architekta".
Okł. nieco zakurzone, zaplamienia tylnej okł., wewnątrz stan dobry. 66 ilustracji w tekście.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1199.
DUBIECKI Maryan – Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Monografia historyczna [...]. Wyd. nowe przejrzane i powiększone. Warszawa 1900. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [2], 154. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Dotyczy naddnieprzańskiej twierdzy Kudak na Ukrainie.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1200.
DÜNEN, Wälder, weites Land - Ostpreussen. Geleitwort von Hans Penk. Buchschmuck von Hans Hermann Hagedorn. Königsberg [Królewiec] [ca 1942]. Gräfe und Unzer Verlag. 4, s. 176. opr. oryg. kart., obw.
Podklejone naddarcia obw., drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Zaw. krótki tekst wstępny i 144 całostronicowe zdjęcia z Prus Wschodnich.
140.–
1201.
DYAKOWSKI Bohdan – W góry, w góry, miły bracie! Opowiadanie na tle wakacyj uczniowskich w Tatrach. Z sześcioma kartonami i licznemi rycinami w tekście. Warszawa [1912]. Wyd. M. Arcta. 8, s. 234, [4], tabl. 6. opr. oryg. ppł.
Grefkowicz 1155. Opr. lekko otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Przygodowe opowiadanie młodzieżowe. Zaw. m.in.: Hartująca kuracya, Dolinki, Poszukiwanie przewodnika, Z paniami na Zawrat, Furkami do Morskiego Oka, Do Kościeliskiej, Rysy, Pożegnanie gór.
160.–
Sprzedano za: 260.–
1202.
FIEDLER Arkady – I znowu kusząca Kanada. Indianie, bizony, szczupaki. Poznań 1971. Wyd. Poznańskie. 8, s. 243, [1], tabl. 22. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Autograf autora i data (22 X 1972 w Puszczykowie). Wyd. II.
70.–
Sprzedano za: 70.–
1203.
FIEDLER Arkady – Kanada pachnąca żywicą. Warszawa 1946. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 8, s. 245, [1]. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. i podpis własn. Wyd. VII. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z XII 1946. "'Kanada pachnąca żywicą' – książka Arkadego Fiedlera z 1935 roku, opowiadająca o jego podróży do Kanady. Autor opisuje m.in. polowania w puszczy i kulturę indiańską. W powieści pojawia się postać Stanisława – Polaka żyjącego na emigracji i wiodącego życie trapera. Fiedler opisuje Kanadę jaką zobaczył, są tu również liczne rozdziały o historii Ameryki Północnej. Autor zwiedzał Kanadę zarówno ucywilizowaną, jak i oddaloną od osiedli ludzkich o kilka dni drogi. Z dużą wrażliwością opisuje ludzi i przyrodę. Przedstawia losy poznanych Polaków mieszkających w Kanadzie, a także postacie historyczne, które miały duży wpływ na rozwój nowego państwa. Kilka historii z książki: Grey Owl, wojna z wróblami, Irokezi, Hudson's Bay Company, Pokahontas, Mikołaj Szulc, Jan Flis". (Wikipedia).
100.–
Sprzedano za: 130.–
1204.
FIEDLER Arkady – Nowa przygoda: Gwinea. Warszawa 1969. Iskry. 8, s. 261, [3], tabl. 18. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcie i załamanie obw., stan dobry. Własnoręczny autograf autora i data (22 X 1972 w Puszczykowie). Wyd. III.
70.–
Sprzedano za: 100.–
1205.
FOLEJEWSKI Józef – O samorządzie ziemskim na Litwie i Białejrusi. Oprac. ... Uzupełnił Tadeusz Wróblewski. Wilno 1910. Druk J. Zawadzkiego. 8, s. 75. brosz.
Okł. nieco otarte, ubytek grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz.
80.–
1206.
GOMULICKI Wiktor – Warszawa dawna i jej pamiątki. Przewodnik historyczno-pamiątkowy. Warszawa 1916. Nakł. "Spółki Drukarzy". 16d, s. 78. brosz.
Grzbiet i okł. podklejone, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Przewodnik podzielony na dwie części: Warszawa w ciągu wieków i Pamiątki dawnej Warszawy.
42.–
1207.
GÓRNY Bolesław – Monografia powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Biała Podlaska 1939. Nakł. autora. 4, s. [2], 342. brosz.
Niewielkie załamania okł., stan dobry. Ilustracje w tekście. Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 260.–
1208.
HEDEMANN Otton – Historja powiatu brasławskiego. Wilno 1930. Nakł. Sejmiku Brasławskiego. 8, s. XXXI, [1], 483, [1], mapa rozkł. 1. opr. bibliot. ppł.
Opr. nieco otarta, nadpękniecie i lekkie wygięcie bloku, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Ilustracje w tekście. Na końcu indeks nazwisk i miejscowości.
240.–
Sprzedano za: 280.–
1209.
JANIK Michał – Z wycieczki do Ameryki. Kilka wspomnień. Cieszyn 1900. J. Polak. 16d, s. [4], 105. brosz.
Maliszewski –. Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. .
64.–
Sprzedano za: 64.–
1210.
JAŻDŻEWSKI Wł[adysław], ERZEPKI B[olesław] – Zapiski archeologiczne poznańskie, wydawane przez Komisyą Archeologiczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, pod red. ... Zesz. 1-3. Poznań 1887. Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskie. folio, s. 36, tabl. 16. brosz.
Okł. nadkruszone, podklejone marginesy i grzbiet okł. Zaw. m.in.: O grodach wielkopolskich, Wykopalisko granowskie, Kilka uwag nad wykopaliskami z Czacza, Sulmierzyce, powiat Odolanowski, Wykopalisko monet średniowiecznych z pod Szeląga pod Poznaniem, Wykopalisko w Polskiej Przysiece, pow. Kościański, Bronzy przedhistoryczne, Wyspa na Lednicy, pow. Gnieźnieński, Szczątki fibul Italskich.
480.–
1211.
[KARŁOWICZ Mieczysław]. Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne [...]. Kraków 1910. Nakł. Sekcyi Turyst. Tow. Tatrz. 4, s. XI, [1], 82, [2], tabl. 26. brosz.
Okł. nieco nadkruszone, niewielkie uszkodzenie na prawym marginesie kilku kart, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały: Wycieczka na Króla Tatrzańskiego i na szczyt Mięguszowiecki, W ważnej sprawie, Po "młodym" śniegu, (Dziewięć dni w Tatrach), W jesiennem słońcu, Wśród śniegów tatrzańskich, Rohacze, Z wędrówek samotnych.
M. Karłowicz (1876-1909) - kompozytor, dyrygent, publicysta, taternik. Pasjonat fotografii, jego prace cechował wysoki poziom artystyczny. Wraz z Mariuszem Zaruskim stworzył podwaliny TOPR. 8 II 1909 w trakcie wycieczki narciarsko-fotograficznej zginął w Tatrach przysypany lawiną.
220.–
1212.
KOENIG Wilhelm – Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte. Mit Einschluss des Wichtigsten aus der Kulturgeschichte Schlesiens und insbesondere des Oberschlesien Industriebezirks. Laurahütte [= Siemianowice Śląskie] 1902. 8, s. XV, [1], 496, [12]. opr. wsp. psk.
Stan dobry. Piecz. (faksymile podpisu). Ilustracje w tekście.
480.–
1213.
KOMOROWSKI Władysław – Syberja jako czynnik gospodarstwa światowego. Warszawa 1936. Kasa im. Mianowskiego. 4, s. [8], 490, [2] opr. wsp. psk.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Stan wiedzy o Syberji, Stosunek Rosji i ZSRR do Syberji, Skład narodowościowy mieszkańców Syberji, Ustrój i podział administracyjny, Gospodarstwo wiejskie, Bogactwa leśne, Łowiectwo, Przemysł akwatyczny, Bogactwa mineralne, Przemysł ludowy, rzemiosła i przemysł fabryczny, Drogi.
240.–
1214.
KONECZNY Feliks – Oświęcimskie niemieckie czy też Cieszyńskie polskie? Kraków 1917. Komitet Pięciu Miast b. Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego. 8, s. V, [3], 100. brosz.
Grzbiet częściowo oklejony taśmą, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Historyczność naszych praw do Cieszyńskiego, Niemczyzna cieszyńska i bialska, Dokumenty Kazimierza Wielkiego, Słówko o statystyce.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1215.
KOVÁTS Edgar – Sposób zakopiański. Manière de Zakopane. Die Art Zakopane. Wien [1899]. Verlag von A. Schroll & Co. folio, s. [8], tabl. 24. opr. oryg. pł. zdob.
Ubytek dolnej części grzbietu, otarcia narożników opr., brak fragmentów wyklejek, miejscami zaplamienia wewnątrz, mimo to stan dobry. Tytuł okładkowy: "Zakopane". Nieczęsto spotykana praca dyrektora zakopiańskiej Szkoły Przem. Drzewnego i twórcy "sposobu zakopiańskiego" przeciwstawiającego się istniejącemu "stylowi zakopiańskiemu" S. Witkiewicza. Publikacja wywołała ostrą polemikę w prasie galicyjskiej pocz. XX w.
600.–
Sprzedano za: 1.700.–
1216.
[KRAJ Warty 1]. Odręcznie wykonany album zatytułowany "Bericht über die Ausstellung 'Kampf und Aufbau im Wartheland' in Posen, Kaiser Friedrich Museum vom 29.1.1943 - 21.3.1943".
Album form. 29,7x24,5 cm, k. [2], 134, opr. kart. Album opracował Herbert Kreye, szef Archiwum Okręgowego NSDAP dla Kraju Warty. Księga zawiera fotografie, wycinki prasowe, teksty maszynopisowe dokumentujące wielką propagandowa wystawę "Kampf und Aufbau im Wartheland" ("Walka i odbudowa w Kraju Warty") prezentowaną w poznańskim Muzeum Cesarza Fryderyka III w początkach 1943. Na pierwszej stronie podpis autora, na kolejnych m.in. blisko 200 fotografii ukazujących aranżację wystawy i poszczególne eksponaty, 15 wycinków prasowych, zaproszenie na otwarcie, bilet wstępu. Celem wystawy było pokazanie skali niemieckiego osadnictwa w Wielkopolsce. Otarcia okł., brak dwóch kart (78 i 83), ślad kornika, naddarcia krawędzi kart.
600.–
Sprzedano za: 1.900.–
1217.
[KRAJ Warty 2]. Album ze zdjęciami zatytułowany "Maler im Wartheland. Aufnahmen aus der am Tage der Freiheit 1941 im Kaiser Friedrich-Museum eröffneten Ausstellung".
Album form. 22,9x31 cm, zaw. ręcznie wykonaną kartę tytułową, 20 kart z naklejonymi 20 czarno-białymi fotograficznymi reprodukcjami obrazów form. ca 11,3x15,3 cm i maszynopisowym spisem autorów i tytułów prac. Karty przewiązane oryginalnie sznurem w grzbiecie. Swoje prace prezentowali m.in.: H. Bauer (Weimar), G. Drewanz (Schroda), O. Herdemertens (Danzig), A. Praktikel (Königsberg), R. Waher (Posen), E. Wohlfeil (Posen). Załamania ostatniej karty, poza tym stan bardzo dobry.
Pamiątka z pierwszej z cyklu wystaw "Maler im Wartheland" organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia Niemieckiej Sztuki w Kraju Warty. W wystawie uczestniczyło 40 artystów z całych Niemiec, którzy zaprezentowali 255 prac. W latach następnych liczba eksponowanych dzieł znacznie wzrosła. Te propagandowe imprezy miały na celu "potwierdzać niemiecki charakter sztuki na tych terenach" (J. Mulczyński w "Kronice Miasta Poznania", nr 3/2009). Wystawy prezentowano w poznańskim Muzeum Cesarza Fryderyka III.
320.–
1218.
KRZEMIENIEC. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. Wilno [1939]. Komitet Uczczenia J. Słowackiego w Krzemieńcu. Druk. "Grafika". 16d, s. 28, [4], plan rozkł. 1. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Krótki informator wydany z inicjatywy krzemienieckiego oddz. PTK.
70.–
Sprzedano za: 90.–
1219.
KSIĘGA pamiątkowa Koła Płocczan. Warszawa 1931. Koło b. Wychowańców Szkół Ziemi Płockiej. 4, s. 320, tabl. 14. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Zaw. m.in.: Płock (szkic geograficzny), Dzieje Płocka w zarysie, Seminarjum Nauczycielskie w Wymyślinie, Powiatowa Szkoła Rolnicza w Niegłosach pod Płockiem, Młodość Edwarda Jurgensa, Franciszek Nowodworski, Wspomnienie ze szkół płockich 1877-1884, Dawniejsze Zjazdy Koleżeńskie w Płocku.
120.–
1220.
ŁAGOCKI Zbigniew – Piwnica. Kraków 1968. PWM. 8, s. [136]. opr. oryg. pł., obw., banderola.
Stan dobry. Pierwsza publikacja książkowa poświęcona Piwnicy pod Baranami. Na stronie tytulowej podpis Piotra Skrzyneckiego, na przedniej wyklejce podpisy osób związanych z Piwnicą: Ewy Demarczyk, Kiki Szaszkiewiczowej, Leszka Długosza, Zbigniewa Preisnera, Krystyny Zachwatowicz, Zygmunta Koniecznego, Ireny Wiśniewskiej i K. Litwina (oraz jeden podpis nieczytelny). Wewnątrz książki można znaleźć jeszcze jeden podpis Ewy Demarczyk i trzy podpisy Krzysztofa Litwina. Książka zaw. teksty literackie (wiersze, piosenki, monologi), nuty i liczne fotografie ze spektakli oraz portrety wykonawców.
160.–
Sprzedano za: 650.–
1221.
ŁOWICKI Maciej – Z czasów Szymona Konarskiego pamiętnik ucznia wileńskiej Akademji Medyczno-Chirurgicznej ... p.t. Duch Akademji Wileńskiej. Wyd. i dokumentami archiwalnemi uzupełnił Wacław Gizbert-Studnicki. Wilno 1925. Druk. "Zorza". 8, s. VIII, 63, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Wileńskie Źródła Archiwalne, nr 2.
Maliszewski 2392. Stan dobry. Dublet bibliot. (skasowana piecz., naklejki i numery inwentarzowe).
80.–
1222.
ŁOZIŃSKI Władysław – O Towarzystwie Lwowskiem przy schyłku XVIII stulecia. Odczyt publiczny ... Lwów 1872. Księg. Seyfartha i Czajkowskiego. 8, s. 47. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.
48.–
Sprzedano za: 65.–
1223.
MACHAY Ferdynand – Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma. Drzeworyty wykonał Stanisław Jakubowski. Kraków 1938. Nakł. Związku Górali Spisza i Orawy. 16d, s. 111, [1]. brosz.
Grońska 285. Okł. nieco zabrudzone, grzbiet z ubytkami, wewnątrz stan dobry. Ilustracje i zdobniki w tekście. Sylwetka P. Borowego (1858-1932) - działacza ludowego, członka polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., orędownika przyłączenia Orawy i Spisza do Polski.
60.–
1224.
MACKIEWICZ Konstanty – Tatry. 10 krajobrazów ... Łódź [195-?]. Sp. Wyd. Artyst. i Użytkowych "Poziom". 8 podł., k. [10]. brosz.
Niewielkie ubytki narożników przedniej okł., stan dobry. Zaw. barwne reprodukcje obrazów K. Mackiewicza: Muzeum Lenina w Poroninie, Widok na Giewont z Gubałówki, Droga na Kasprowy, Kolejka linowa na Kasprowy Wierch, Na Hali Gąsienicowej, Schronisko na Hali Gąsienicowej, Czarny Staw, Nad Morskim Okiem, Limba nad Morskim Okiem, Dolina za Bramką.
180.–
1225.
MALINOWSKI Bronisław – Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji [...]. Słowem wstępnym poprzedził H. Ellis. 97 rycin i rysunków w tekście. Warszawa 1938. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. L, [2], 503, [1], tabl. 52. opr. oryg. pł.
Krawędzie grzbietu nieco otarte, stan dobry. Brak obwoluty. Pierwsze polskie wydanie najgłośniejszej pracy B. Malinowskiego będącej plonem wyprawy do Nowej Gwinei przedsięwziętej w l. 1914-1918. Pierwodruk angielski ("The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia") ukazał się w 1929.
200.–
Sprzedano za: 400.–
1226.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Dom Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Szkic dziejów dawnego budynku. Lwów 1916. Gal. Tow. Kredytowe Ziemskie. 4, s. 40. brosz.
Zaplamienia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibris. Drukowano jako rękopis. .
120.–
Sprzedano za: 320.–
1227.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku. Lwów 1936. Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa. 8, s. 126, [1], tabl. 16. brosz. Bibljot. Lwowska, t. 36.
Niewielkie otarcia okł. brosz. Egz. niemal w całości nierozcięty. Piecz. księgozbioru Polskiej Akademii Literatury. Zapiski inwentarzowe.
90.–
Sprzedano za: 90.–
1228.
MATLAKOWSKI Władysław – Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarysy życia ludowego. Poprzedziwszy życiorysem autora, wydał Józef Peszke. (Z 2-ma podobiznami autora, 65 tabl. i przeszło 150 ryc. w tekście). Warszawa 1901. Druk. P. Laskauera i W. Babickiego. 4, s. [12], XCI, [3], 176, [4], tabl. 65. opr. psk. z epoki.
Niewielki ślad zawilgocenia w narożniku pierwszej i ostatniej karty, stan dobry. Pierwsze wydanie klasycznej monografii kultury materialnej Podhala. Wstęp W. Tatarkiewicza. Wydana pośmiertnie praca, stanowiąca razem z wcześniejszym "Budownictwem ludowym na Podhalu" "pionierskie [...] dzieła, do dziś bezcenne, dotyczące nie tylko samego Podhala, lecz również i Tatr (pasterstwo i praca w lesie); stanowią podstawowe źródło wiedzy o tradycyjnej lud. kulturze materialnej Podhala i Tatr Polskich" (WET 730).
1.200.–
Sprzedano za: 1.400.–
1229.
MŁODZIEJOWSKI Jerzy – Morskie Oko. Odbitka z XV rocznika "Wierchów". Kraków 1938. Druk. W. L. Anczyca i Spółki. 8, s. 20. brosz.
Okł. zaplamione, rdzawe zaplamienia przy zszywkach, miejscami ślady wilgoci wewnątrz. Odręczna dedykacja autora na przedniej okł. brosz. Ilustracje w tekście.
70.–
Sprzedano za: 70.–
1230.
MORAWSKI Kazimierz Marjan – Kraków przed trzydziestu laty. Warszawa 1932. Koop. Prac. Druk. 8, s. 74, [1]. brosz. Odb. z "Myśli Narodowej".
Skrzypek 1204. Okł. lekko zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw.: Tusculum szlacheckie, Akademja wszelkich sciencyj pełna, Pięknoduchy nie z knajpy, salon krakowski na przełomie dwóch stuleci, Wielkanoc w dawnym Krakowie, O zabawach, tańcach, wakacjach i pogrzebach.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1231.
NAŁĘCZ-GOSTOMSKI Wł. – Dzieje i rozwój Wielkich Katowic jako ośrodka górnośląskiego przemysłu i stolicy autonomicznego woj. śląskiego. Katowice 1926. Nakł. Magistratu. 8, s. 252, tabl. 17, mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Piecz.: "Pamiątka z wycieczki po Polsce, Katowice, 23 V 33 r.".
120.–
Sprzedano za: 120.–
1232.
OJCÓW. Kraków 1927. Komitet Rozbudowy Osiedla Uzdrowiskowego Ojców. 8, s. 24, plan rozkł. 1. opr. wsp. psk.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Rola Ojcowa jako uzdrowiska, Ojców w literaturze, Klimat Ojcowa, Wycieczki i urządzenia Ojcowa. Na końcu tabela: "Wykaz parcel w osiedlu uzdrowiskowem Ojców (wraz z metrażem)" i "Plan parcelacyjny osiedla uzdrowiskowego 'Ojców'".
140.–
Sprzedano za: 140.–
1233.
OLIPHANT Wawrzyniec – Poselstwo lorda Elgin do Chin i Japonii w latach 1857, 58, 59. Opisał ... Przekład z ang. A. z Kr. M. [= Aniela z Krasińskich Malletska]. Ozdobione sześcioma ryc. litografowanemi. Warszawa 1862. A. Nowolecki. 8, s. [2], X, [2], 344, tabl. 6. opr. wsp. ppł.
Brak karty przedtyt., drobne zaplamienia, niewielkie ślad zawilgocenia na końcu. Piecz. W tym samym roku ukazał się t.2, którego tu brak. Tablice w litografiach tintowych ręcznie kolorowanych.
280.–
Sprzedano za: 280.–
1234.
OPPENHEIM Józef – Tatry. 32 rotograwjur. Fot[ografował] ... Zakopane [nie przed 1924]. Nakł. Sekcji Narciarskiej Tow. Tatrz. 16d podł., s. [4], tabl. 16. brosz.
Mocne otarcia i niewielkie naddarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu, lekkie zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Na dwustronnych tabl. reprodukcje fotografii: Giewont, Pierwszy śnieg, Dolina Strążyska, Giewont, Czarny Staw pod Kościelcem, Hala Gąsienicowa, Smreczyński Staw, Na grani Kościelca, Dolina Kościeliska, W drodze na Świnicę, Widok z Koziego Wierchu, Skrajna Turnia, Czarne Ściany, Igła w Buczynowej, Dolina 5-ciu Stawów Polskich, W drodze na Kasprowy Wierch, Południowa Ściana Zamarłej Turni, Droga do Morskiego Oka, Schronisko nad Morskiem Okiem, Okiść, Morskie Oko, Tatry Zachodnie, Mnich nad Morskim Okiem, Dolina Kondratowa, Panorama Morskiego Oka ze Świstówki, Gniazdo Kopy Koprowej, Szatan, Widok z Kasprowego Wierchu, Szczyrbskie Jezioro, W drodze na Wołowiec, Widok z Małej Wysokiej na Dolinę Staroleśną i Lodowy Szczyt, Na Rohaczach.
100.–
Sprzedano za: 120.–
1235.
OROBKIEWICZ Władysław – Z dziejów walk i cierpień na kresach. Z 12 ilustracjami. Lwów-Warszawa 1919. Książnica Pol. 4, s. 96, tabl. 1. brosz.
Załamania krawędzi okł., poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście Michała Sozańskiego. Dochód ze sprzedaży przeznaczono dla rodzin poległych w obronie Lwowa.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1236.
PAMIĄTKA 300-letniej rocznicy założenia miasta Żółkwi. Z rysunkami i fotografiami L. Koehlera. Żółkiew 1903. Wyd. Kom. Miejscowego. 8 podł., s. 39. brosz.
Stan dobry. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na renowację kościoła farnego w Żółkwi. Wewnątrz 26 ilustracji przedstawiających miasto, kościół, osobistości związane z Żółkwią.
100.–
Sprzedano za: 130.–
1237.
PAWLICA Władysław – W górach. Album ze zdjęć fotograficznych ... wydane w X-tą rocznicę jego zgonu z przedmową i objaśnieniami do fotografij Walerego Goetla. Kraków 1929. Nakł. własny. 8podł., s. 29, [3], tabl. 71. opr. późn. ppł. z szyldzikiem z zach. okł. brosz.
Grzbiet lekko otarty, poza tym stan dobry. Ekslibris Zbigniewa Krupczyńskiego i piecz.: "K. Zwoliński Księgarnia Zakopane". Album 71 pięknych, sepiowych fotografii tatrzańskich W. Pawlicy (1886-1919) - taternika, turysty i fotografa, autora licznych prac z zakresu petrografii Tatr. W. H. Paryski ocenia, że "jest to jeden z najciekawszych i najbardziej wartościowych albumów tatrzańskich" (WET 891).
160.–
1238.
PIASECKI Wenanty – Zakopane, stacya klimatyczno-lecznicza z zakładem przyrodo-leczniczym Dra ... w powiecie nowotarskim u podnóża Tatr. Kraków 1883. Nakł. autora. 16d, s. 19. brosz.
Okł. naddarte w grzbiecie, podklejone naddarcie karty tyt. Na przedniej okł. mapa Podhala. Zaw.: Klimat, Urządzenia dla potrzeb i wygody gości kąpielowych, Wskazania lecznicze, Środki lecznicze, Drogi do Zakopanego.
64.–
Sprzedano za: 130.–
1239.
PIOTROWSKI Henryk – Informator leczniczy i przewodnik zdrojowo-turystyczny 1930-31. Pod red. ... Warszawa 1930. Zjedn. Pracowników Niewidomych RP. 8, s. 264, XXXIV, tabl. 2, k. [7 - mapa]. opr. wsp. ppł.
Brak karty przedtyt., ostatnia karta (reklamy) w odbitce kserograf., załamania jednej tablicy. Opis walorów leczniczych i turystycznych polskich miejscowości uzdrowiskowych. Liczne ilustracje w tekście, bogaty dział ogłoszeniowy.
160.–
1240.
POL Wincenty – Północny wschód Europy i hydrografija Polski. Lwów 1876. F. H. Richter. 8, s. [2], 451. opr. ppł. z epoki.
Drobne zabrudzenia, stan dobry. Piecz. Podstawą pracy, jednej z najważniejszych w dorobku naukowym Pola, były prelekcje wygłoszone na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1850. Osobne wydanie tomu 2 "Dzieł" Pola. Ukazało się pośmiertnie.
240.–
1241.
PRAWDA o Kasprowym. Warszawa 1936. Tow. Budowy i Eksploatacji Kolei Linowej [...]. 8, s. 37, [1], tabl. 2. brosz.
Przednia okł. nieco zakurzona, stan dobry. Dotyczy budowy kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
60.–
1242.
PRUS Konstanty – O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo. Mikołów 1920. Nakł. Sp. Wyd. K. Miarki. s. 35, [1].
[oraz] I. BONCZEK Alojzy – Historya budowy kościoła w Stonawie. II. REGER Tadeusz – Socyalna-demokracya a klerykalizm. Cieszyn 1912. Nakl. red. "Robotnika Śląskiego". s. [2], 53.
[oraz] TROMBALA Franciszek – Na 60-lecie "dziedzictwa bł. Jana Sarkandra". Szkic jego prac i wysiłków w latach 1923-1933. Cieszyn 1934. Nakł. "Dziedzictwa Błog. Jana Sarkandra". s. 86, [3].
[oraz] TOMASZEK Jerzy – Gmina Dolna Leszna i jej okolica. Obrazek przeszłości i doby teraźniejszej. Z 10 zdjęciami fotograficznemi. Mor. Ostrawa 1928. Nakł. własny. s. 72, [4].
[oraz] [KWIETNIOWSKI Arnold ?] – Polityka proletaryatu w dobie obecnej. Napisał A. K. [krypt.] Przedruk "Górnika". Cieszyn [ok. 1919]. Druk. F. Machaczka. s. 15.
[oraz] FRIEDEL Franciszek - Jednodniówka. Na pamiątkę Wiecu polskiego w Cieszynie. Wydał ... Frysztat 1897. Druk. G. Axtmanna. s. 15, [1]. 8. razem opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn. Na przedniej wyklejce spis wszystkich sześciu pozycji atramentem.
200.–
Sprzedano za: 200.–
1243.
PRUSIEWICZ Al[eksander] – Zamki i fortece na Wołyniu. Łuck 1922. Nakł. Oddz. Woł. Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 16d, s. 10. brosz.
Okł. lekko zakurzone i nadkruszone, poza tym stan dobry. Dochód na odnowienie zamku w Łucku - nadruk na przedniej okł. brosz.: "Cena 1000 mkp. na fundusz restauracji zamku w Łucku". Zaw. krótki opis 17 zamków. Rzadkie.
50.–
Sprzedano za: 220.–
1244.
PRZEMYŚL w marcu 1915 - im März 1915. Lwów [1915]. Tęcza. Druk. W. A. Szyjkowskiego. 16d podł., k. [1], tabl. 24, mapa 1. brosz.
Stan dobry. Na poszczególnych tablicach zdjęcia z walk o Przemyśl w III 1915. Podpisy pod zdjęciami po polsku i po niemiecku.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1245.
PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. Warszawa [1906]. Nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16d podł., s. [2], 156, [2], tabl. 4. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona n oprawę.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Ilustracje Stanisława Sawiczewskiego. Zaw.: Przedmowa, Bajeczny świat Tatr, Janosik, Zbójnicy, Pieśni zbójeckie, Pojęcia religijne dawnych Górali, Skarby zaklęte. Książka, "która stać się miała pierwszą 'mitologią Tatr'" (J. Kolbuszewski "Tatry w literaturze polskiej 1805-1939". Kr. 1982, s. 312).
160.–
Sprzedano za: 280.–

Przewodniki

1246.
BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. Leipzig 1943. K. Baedeker. 16d, s. LXIV, 264, map 6. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Egzemplarz z księgozbioru Stefana Szmaja, grafika i malarza (piecz.). Na początku dodatkowa karta z kaligrafowanym tekstem: "Zur Erinnerung an den 1. Marinetag in Krakau v. 9-11.6.44 überreicht von der Marinekameradschaft Krakau". Jedyne wydanie przewodnika. Mapa główna z VI 1943.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1247.
BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. Leipzig 1943. K. Baedeker. 16d, s. LXIV, 264, map 6. opr. oryg. pł.
Okł. zakurzone, niewielkie ubytki grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Jedyne wydanie przewodnika. Mapa główna z IV 1943.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1248.
BROKL Kazimierz – Przewodnik po Zamku Królewskim w Warszawie. Warszawa 1936. Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ. 16d, s. 61. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Na tylnej okł. fragmentaryczne plany zamku wraz z informacjami o godzinach otwarcia.
64.–
1249.
CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. [Cz.] 1: Część ogólna, Tatry Zachodnie. Z mapą. Lwów 1907. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 16d, s. [6], III, [1], 166, mapa rozkł. 1. opr. oryg. miękka pł.
Okł. nieco otarta, stan dobry. Pierwszy z czterech tomów profesjonalnego przewodnika po Tatrach.
120.–
1250.
CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. [T.] 3: Tatry Wysokie. (Od Wagi po Polski Grzebień). Z siedemnastoma objaśniającemi tekst ilustr. Lwów 1912. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s. XIV, [2], 186, [2]. opr. oryg. miękka pł.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Piecz. księgarska. Ilustracje w tekście. Trzeci z czterech tomów profesjonalnego przewodnika wspinaczkowego po Tatrach.
120.–
1251.
FISCHER Stanisław – Ziemia Bocheńska. Krótki przewodnik turystyczny. Bochnia 1930. Bocheński Komitet dla Międzynarodowej Wystawy Turyst. w Poznaniu. 16d, s. 23, tabl. 4. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Piecz.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1252.
GALICZ Jan – Przewodnik po Beskidzie Śląskim, od Baraniej po Ostrawicę, i Śląsku Cieszyńskim z szczególnem uwzględnieniem miasta Cieszyna. W tekście 51 ilustr. [...]. Cieszyn [przedm. 1931]. Nakł. Oddz. Ciesz. PTT. 16d, s. 256 + [13 - reklamy], mapy 2. opr. oryg. pł.
Przednia okł. nieco zaplamiona, złoc. tytułowe częściowo zatarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Na końcu plan Cieszyna i szlaki turystyczne Beskidu Śl.
160.–
Sprzedano za: 280.–
1253.
HEIMBERGER J.A. – Najnowszy przewodnik po Krakowie i jego okolicach wraz z dokładnym kolorowanym planem m. Krakowa, układu ... Kraków 1881. Druk. "Czasu". 16d, s. VIII, 120. opr. pł. z epoki.
Brak planu, blok nadpęknięty. Piecz. "Biblioteka hr. Bielińskich". Rzadkie, niestety bez planu.
120.–
Sprzedano za: 190.–
1254.
HORA Ernest – Małopolska Wschodnia i Wołyń zapraszają turystów. Przewodnik informacyjno-turystyczny P.B.P. "Orbis". Lwów [ca 1937]. Druk. "Alfa". 8, s. 129, [3]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie załamania narożników pierwszych kart, drobne zaplamienia. Autor uwidoczniony na odwrocie karty tyt. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1255.
HORBAY [Bazyli] – Przewodnik wraz z planem m. Lwowa. Lwów 1935. Lwowskie Biuro Dzienników i Ogłoszeń „Nowa Reklama". 8, s. 31, [1], plan rozkł. 1. brosz.
Otarcia okł., plan w stanie bardzo dobrym. Tytuł okł.: "Plan Lwowa z przewodnikiem". Plan: "Horbaya plan orjentacyjny Wielkiego Lwowa"; plan barwny na ark. 49,6x57,3 cm.
140.–
Sprzedano za: 280.–
1256.
ILLUSTROWANY przewodnik po Włocławku z planem miasta. Włocławek 1911. Nakł. Oddz. Kujawskiego Pol. Tow. Krajozn.; Druk i Skład gł. w Księg. H. Neumana. 8, s. 39, plan rozkł. 1. brosz.
Okł. nieco zakurzone i nadkruszone, stan ogólny dobry. Piecz. własn. IIustracje w tekście. Nieczęste.
64.–
Sprzedano za: 280.–
1257.
KUNZEK Tomasz – Przewodnik po Województwie Tarnopolskiem. Monografja krajoznawcza z 82 ilustr. i 2 mapkami. Tarnopol [1936]. Podolskie Towarzystwo Turyst.-Krajozn. 16d, s. 303, mapy rozkł. 2. brosz.
Niewielkie otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry. Nieczęste.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1258.
OPPENHEIM Józef – Szlaki narciarskie Tatr Polskich i główne przejścia na południową stronę. Rysunki W. Gentil-Tippenhauer. Kraków 1936. Polski Związek Narciarski. 16d, s. 99, [13]. brosz. Przewodnik Narciarski po Karpatach i Tatrach, t. 6.
Niewielki ubytek narożnika tylnej okł., poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 90.–
1259.
ORŁOWICZ M[ieczysław] – Śląsk Zaolziański. [Warszawa 1939]. Polskie Koleje Państwowe, Liga Popierania Turystyki. 16d, s. [48]. brosz.
Skrajne strony nieco otarte i lekko zaplamione. Krótki informator o ziemiach przyłączonych do Polski w 1938. Liczne fotografie w tekście.
48.–
Sprzedano za: 220.–
1260.
ORŁOWICZ Mieczysław – Zakopane. Broszura informacyjna. Oprac. ... Z 24 ilustracjami w tekście. Zakopane [1926]. Tymczasowa Komisja Uzdrowiskowa. 16d, s. 61, [27]. brosz.
Okł. nieco otarte i lekko zaplamione, ubytek grzbietu, nieznaczne załamania narożników pierwszych kart. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Zakopane jako uzdrowisko, Wskazówki praktyczne, Wycieczki w Tatry. Bogaty dział ogłoszeniowy na końcu.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1261.
PRZEWODNIK po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracyami, planem m. Częstochowy i mapą okolic. Warszawa 1909. Pol. Tow. Krajoznawcze. 8, s. 145, [2], XVII, plan rozkł. 1, mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu dział informacyjno-adresowy.
100.–
Sprzedano za: 115.–
1262.
ZAKOPANE. Wydawnictwo subwencyonowane przez Komisyę Klimatyczną i przez Radę Gminną. Wyd. rok szósty. Kraków 1912. Kantor Wymiany i Domu Kom. W. Świeprawski. 16d, s. 91, [37]. brosz.
Zaplamienia i nadkruszenia okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście. Zaw. artykuły o walorach uzdrowiskowych Zakopanego, trasy wycieczkowe, wykaz przewodników tatrzańskich, taryfy, ważniejsze adresy, bogaty dział ogłoszeniowy.
100.–
Sprzedano za: 130.–
1263.
ZARUSKI Maryusz – Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich. Zakopane 1913. Nakł. Sekcyi Narciarskiej Tow. Tatrz. 16, s. [2], II, [5]-91, mapa rozkł. luzem 1. opr. oryg. pł.
Okł. lekko zakurzone, mimo to stan bardzo dobry. Wyd. I (następne ukazało się 1931).
160.–
Sprzedano za: 260.–
1264.
[FOLDER turystyczny 1]. The Poland Mountains. [Warszawa]-Zakopane 1937. Liga Popierania Turystyki, Zarząd Miejski. form. 21x10 cm (21x60 cm po rozłożeniu).
Miejscami przetarcia na złożeniu, poza tym stan dobry. Liczne fotografie w tekście. Wersja folderu z tekstem po angielsku.
48.–
Sprzedano za: 70.–
1265.
[FOLDER turystyczny 2]. The Tatras Poland. [Warszawa]-Zakopane 1937. Liga Popierania Turystyki, Zarząd Miejski. form. ca 21x10 cm (ca 21x40 cm po rozłożeniu), s. [12].
Miejscami przetarcia na złożeniu, poza tym stan dobry. Liczne fotografie w tekście. Wersja folderu z tekstem po angielsku.
48.–
Sprzedano za: 70.–
1266.
[FOLDER turystyczny 3]. Zakopane (830-1000 m), uzdrowisko podtatrzańskie. [Warszawa]-Zakopane 1936. Liga Popierania Turystyki, Zarząd Miejski. form. ca 21x9,5 cm (ca 21x59,5 cm po rozłożeniu).
Stan bardzo dobry. Piecz. "Orbisu" we Lwowie. Liczne fotografie w tekście.
48.–
Sprzedano za: 70.–
1267.
[FOLDER turystyczny 4]. Zakopane 830-1000 m Pologne. [Warszawa]-Zakopane 1936. Liga Popierania Turystyki, Zarząd Miejski. form. ca 21x9,5 cm (ca 21x59,5 cm po rozłożeniu).
Miejscami przetarcia na złożeniu, poza tym stan dobry. Liczne fotografie w tekście. Wersja folderu z tekstem po francusku.
48.–
Sprzedano za: 70.–
* * *
1268.
PRŽEVALSKIJ N[ikolaj] M[ichajlovič] – Mongolija i strana Tangutov. Trechletnee putešestve v vostočnoj nagornoj Azii. Pod redakcej i so vstupitelnoj statej E. M. Murzaeva. Moskva 1946. OGIZ. 4, s. 333, [2], tabl. 33, mapy rozkł. luzem 2. opr. oryg. ppł.
Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Dublet bibliot. (skasowane piecz., zapiski inwentarzowe). Powojenne wznowienie relacji z podróży do Mongolii odbytej przez N. Przewalskiego w l. 1871-1873, rosyjskiego wybitnego podróżnika o polskich korzeniach. Postać Przewalskiego kryje pewną tajemnicę: Jekaterina Geładze, matka Józefa Stalina, pracowała dorywczo jako służąca w domu Przewalskich. Ze zdjęcia umieszczonego w prezentowanej tu książce spogląda na nas jej autor łudząco podobny do rosyjskiego dyktatora. Uczeni nie potrafią definitywnie wykluczyć bliskich związków krwi obu postaci. Pewne są natomiast powiązania podróżnika z pewnym koniem, zwanym koniem Przewalskiego.
180.–
1269.
RADLIŃSKI Tadeusz – Wśród wirchów, turni i przełęczy. Warszawa 1918. Druk J. Buriana. 16d, s. 44. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Zaw.: Kroki wstępne, Dolina śmierci i Śpiczasty, Na Egenhofera!
60.–
Sprzedano za: 460.–
1270.
REINFUSS Roman – Łemkowie. Opis etnograficzny. Kraków 1936. Druk. W. L. Anczyca. 8, s. [2], 24. brosz. Odb. z "Wierchów".
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 110.–
1271.
ROZMARYNOWICZ Bolesław – Informator studencki z kalendarzem. Rok szkolny 1908/1909. Ułożył ... Kraków, IX 1908. Druk. "Czasu". 16, s. 96, [4], 73, [3]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Dzieje miasta Krakowa, Zabytki sztuki i rzeczy godne zwiedzania w Krakowie, Teatr miejski i ludowy, Przepisy do zdawania matury w szkołach gimnazyalnych i realnych, Zniżki dla młodzieży szkół średnich gimn. i realn. w Krakowie i Podgórzu, Bojkot towarów pruskich, Pieśni polskie patryotyczne, Przewodnik firmowy.
100.–
1272.
ROZWADOWSKI Jan M. – Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane [...]. Słownik Cyganów z Zakopanego. Z wstępem, uzup. i uwagami E. Klicha. Kraków 1936. PAU. 8, s. XXV, [1], 91. brosz. Prace Komisji Orjentalistycznej, nr 21.
Okł. nadkruszone, załamanie narożnika ostatnich kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Tekst po niemiecku.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1273.
SŁOWNIK geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15 [w 16 wol.]. Warszawa 1986-1987. WAiF. opr. oryg. imit. psk.
Stan bardzo dobry. Drugie wydanie reprintu "Słownika" w 1.000 egz. - oryginał ukazywał się w l. 1880-1902. T. 1-14: A-Z, t. 15 uzupełniający w 2 wol. Każdy tom obj. 600-900 s. Pomnikowe dzieło stanowiące niezastąpione źródło wiadomości historycznych i geograficznych. Jedyne w naszym piśmiennictwie tak szczegółowe całościowe opracowanie ziem polskich.
1.600.–
Sprzedano za: 1.800.–
1274.
SMOLEŃSKI M. – Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościele i plebanach z dodatkiem o Domosławicach. Kraków 1888. Nakł. autora. 8, s. 150, [5]. opr. wsp. ppł.
Podklejony niewielki ubytek narożnika karty tyt., ślad po naklejce na dwóch stronach. Piecz., zapiski własn. Wklejona ilustracja prasowa zamku Tropsztyn. Książka zaw. m.in. 4 tablice genealogiczne w ramach paginacji: Melsztyńskich, Jordanów i Zborowskich, Tarłów, Lanckorońskich.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1275.
SPIS abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie na 1939 r. Warszawa, I 1939. PP "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". 4, s. [4], 202, [2], LII, mapa 1. brosz.
Ślad zawilgocenia, poza tym stan dobry. Ważne źródło do dziejów Krakowa w przededniu wybuchu II wojny.
360.–
Sprzedano za: 360.–
1276.
SPIS ulic, placów, dworców kolejowych, ogrodów i parków oraz miejscowości poza granicami miasta z oznaczeniem przynależności do dzielnic pocztowych m. st. Warszawy. Warszawa [ok. 1936]. Dyrekcja Poczty, Zakł. Graf. Koziańskich. 8, s. 53, [3], tabl. rozkł. 1, plan rozkł. 1. brosz.
Podklejone rozdarcie planu, stan dobry. Tyt. okł.: "Poczta Telegraf Telefon na terenie m. st. Warszawy".
120.–
Sprzedano za: 150.–
1277.
SPITZER Tadeusz – Gdynia i jej znaczenie dla gospodarstwa Polski. Praca wyróżniona na II. Konkursie Instytutu Bałtyckiego. Przedmowa Adama Krzyżanowskiego. Kraków 1933. Tow. Ekonom. 8, s. 269, [3]. opr. skóra złoc. z zach. okł. brosz., obcięcie złoc.
Opr. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Oprawa: skóra w kolorze czerwonym ze złoceniami na licu i grzbiecie, wykonana w zakładzie introligatorskim Roberta Jahody w Krakowie - naklejka na tylnej wyklejce.
360.–
Sprzedano za: 900.–
1278.
STOPKA A[ndrzej] – Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodye. Kraków 1897. L. Zwoliński i Sp. 16d, s. [6], 140, tabl. 1, k. nut 7. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Obca dedykacja. Praca dedykowana w druku J. Czubkowi. "W rozwoju rodzimego piśmiennictwa tatrzańsko-podhalańskiego podstawowe znaczenie miała jego [Stopki] książka 'Sabała'" (WET).
140.–
Sprzedano za: 190.–
1279.
SZACHÓWNA Marja – Poznaj piękno Polski. Warszawa [nie przed 1934]. Wyd. "Kurjera Porannego". 16d, s. [76]. brosz.
Niewielkie załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Okładka i oprac. graf. Zygmunta Kosmowskiego. Zdjęcia Photo-Plat i H. Poddębskiego.
80.–
1280.
SZOŁDRSKI Władysław – Historya kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie. Cieszyn 1920. Nakł. oo. Redemptorystów. 8, s. VIII, 173. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście.
100.–
1281.
ŚLASKI Bolesław – Materjały i przyczynki do dziejów nadmorskiego miasta Pucka oraz dawnej ziemi Puckiej. Z mapką. Warszawa 1916. Kasa im. Mianowskiego, Czcionkami A. Pęczalskiego i Syna. 8, s. [8], 144, mapa 1. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Na końcu: "Wykaz polsko-niemieckich nazw główniejszych miejscowości dis. pow. Puckiego i Wejherowskiego".
160.–
Sprzedano za: 240.–
1282.
[TATRY]. LE BON Gustave – Excursion anthropologique aux monts Tatras. Paris 1881. 4, s. 81-112. opr. w 2 wol. oryg. pł. zdob.
Niewielkie miejscowe zażółcenia papieru, stan dobry. Piecz. Pełny rocznik czasopisma "Le Tour du Monde" z 1881 wydawanego przez E. Chartona, zawierający m.in. dwuczęściowy artykuł G. Le Bona wydrukowany w nr. 1048 (s. 81-96) i 1049 (s. 97-112). Tekst ozdobiono 20 drzeworytami wykonanymi m.in. wg zdjęć Awita Schuberta (jak podaje W. Siarzewski w pracy "Francuz w Tatrach", Zakopane 2009) i własnych oraz całostronicową mapą Tatr. Ryciny rytował G. Vuillier. Prócz tego rocznik zaw. relacje z podróży do Syrii, w Andy, do Afryki Środk., Algierii, Meksyku, Nowego Jorku i nad Niagarę.
800.–
1283.
TAUROGIŃSKI Bolesław – Z dziejów Nieświeża. Z 70 ilustr. Warszawa 1937. Archiwum Ordynacji Nieświeskiej. 4, s. XII, [4], 268, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Praca dedykowana w druku Leonowi Radziwiłłowi. Zaw. m.in.: Nieśwież od XV wieku, Ordynaci nieświescy, Wojsko ordynackie, Opis Nieświeża.
180.–
Sprzedano za: 550.–
1284.
TOMKOWICZ Stanisław – Nieco o zabytkach krakowskich ich miłośnikach i ich niszczycielach. Nr. I. Kraków 1887. Druk. "Czasu". 16d, s. 21. brosz. Odb. z "Czasu".
Okł. lekko nadkruszone, stan dobry. Piecz. bibliot.
48.–
Sprzedano za: 65.–
1285.
TYSZKIEWICZ Konstanty – Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach starożytnych na Litwie i Rusi Litewskiej. [Wilno 1858-1859]. 8, s. 84
[orazPIOTROWSKI Józef – Zamek w Łańcucie. Zwięzły opis dziejów i zbiorów. 107 ilustr. Lwów 1933. Nakł. ordynacji. 8, s. 95, [2], tabl. 31. razem opr. wsp. pł.
Załamania i otarcia okł. brosz. "Zamku w Łańcucie", drobne zaplamienia. Piecz. i podpisy (częściowo zakreślone), ekslibris (ukraiński). Pierwsza praca ukazała się jako nadbitka z "Teki Wileńskiej" (nr 3-5; dwie paginacje: w obrębie tek i ciągła).
140.–
Sprzedano za: 140.–
1286.
URBAŃSKI Antoni – Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. Zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. 82 ilustr. w tekście. Warszawa 1927. Nakł. autora. 8, s. 135, [1]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Zaplamienie okł. brosz., podklejone przedarcie karty tyt. Zamalowana piecz.? Informacje o 39 dworach i rezydencjach (m.in. Sławuta, Tulin, Hamernia, Łopatyn). Na ilustracjach fotografie dworów i dzieł sztuki w nich przechowywanych. Druga z czterech części cyklu kresowego.
160.–
Sprzedano za: 260.–
1287.
URBAŃSKI Antoni – Memento kresowe. 165 ilustr. w tekście. Warszawa 1929. Nakł. autora. 8, s. VIII, 156. brosz.
Ubytek grzbietu, zaplamienie okł., ślad zawilgocenia na początkowych kartach, naddarcia w grzbiecie; egz. w niezbyt dobrym stanie. Trzecia część czterotomowego cyklu poświęconego bezpowrotnie utraconym zabytkom kresów wsch.
120.–
Sprzedano za: 340.–
1288.
WARSZAWA w liczbach. Warszawa 1954. Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Społeczny Komitet Frontu Narodowego. 8, s. 50, [2]. brosz.
Nieznaczne załamania narożnika, poza tym stan bardzo dobry. Publikacja wydana przed wyborami do stołecznej i dzielnicowych rad narodowych. Okładka Czesława Borowczyka. Liczne diagramy statystyczne w tekście.
48.–
Sprzedano za: 64.–
1289.
WASYLEWSKI Stanisław – Historje lwowskie. Lwów-Poznań 1921. Wyd. Polskie. 8, s. [8], 171, [1]. opr. pł. z epoki.
Przednia okł. w połowie odbarwiona, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Hrabianka Lulu z orszakiem, O galileuszach i o austrjackiem gadaniu, Wtorki u pana marszałka, W mieście Kossaka i Grottgera, W redakcji lwowskiej anno 1860.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1290.
WAWRZKOWICZ Eugeniusz, KLINK Józef – Walczący Lwów w listopadzie 1918. 146 ryc. i mapka. Lwów-Warszawa [1938]. Książnica-Atlas. 8, s. 46, [9], tabl. 36, mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. brosz. otarte, poza tym stan dobry.
120.–
1291.
WILNO i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny. T. 1-2 + atlas. Wilno 1930-1937. Wojewódzki Komitet Regjonalny. 4, s. 334, [2], tabl. 1; 193, [2], tabl. 1 + s. [13], map 12 [atlas]. opr. oryg. ppł. (tekst) i brosz. (atlas).
Okł. nieco otarte i zaplamione, załamanie dolnej krawędzi grzbietu t. 1, przednia wyklejka t. 1 podklejona w grzbiecie, załamania narożników pierwszych kart t. 1, załamania krawędzi okł. atlasu. Komplet bogato ilustrowanego wydawnictwa dającego wszechstronny obraz Wileńszczyzny dawnej i współczesnej. Atlas ukazał się w 1931 pt. "Wilno i Ziemia Wileńska. 12 map ilustrujących stosunki wyznaniowe, narodowościowe, szkolne i t. p. Województwa Wileńskiego". W komitecie redakcyjnym zasiadali m.in.: Z. Hartung, T. Łopalewski, F. Ruszczyc, J. Ostrowski.
980.–
Sprzedano za: 980.–
1292.
WRÓBLEWSKI Stanisław – Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko. Napisał wskutek polecenia stałej komisyi nad sprawą tą czuwającej ... Kraków 1902. Nakł. Tow. Tatrz. 16d, s. 22. brosz.
Miejscami zaplamienia okł. i wnętrza.
64.–
Sprzedano za: 150.–
1293.
ZARUSKI Maryusz – O zachowaniu się na wycieczkach zimowych w Tatry. Zakopane 1912. Nakł. Sekcyi Narciarskiej Tow. Tatrzańskiego. 16, s. 16. brosz. Odb. z "Pamiętnika Tow. Tatrzańskiego".
Stan bardzo dobry. Tekst ukazał się później w tomie "Na bezdrożach tatrzańskich".
80.–
Sprzedano za: 80.–
1294.
ZBOROWSKI Julian – W sprawie herbu Zakopanego [oraz] SEMKOWICZ Władysław — W sprawie najstarszej pieczęci Zakopanego. Kraków 1939. 8, s. 7. brosz. Odb. z "Wiadomości Numizmat.-Archeolog.".
Niewielkie zaplamienia i ubytki narożników okł.
48.–
Sprzedano za: 48.–
1295.
ZUBRZYCKI Jan Sas – Zabytki miasta Lwowa. (Z 77 rysunkami). W rocznicę dziesięciolecia Polski. Lwów 1928. Nakł. autora. 8, s. 147. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. Odb. z "Czasopisma Technicznego".
Stan dobry. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 110.–