Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
ARTHUR i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy, pamiętniki ilustrowane licznemi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty. Podali do druku Maryla Wolska i Michał Pawlikowski. T. 1-2. Medyka-Lwów 1928. Nakł. "Bibliot. Medyckiej". 8, s. [2], 484, tabl. 6; [2], 367, [1], tabl. 5. opr. oryg. ppł. zdob., górne obcięcie barwione. Biblioteka Medycka, opus 4.
Maliszewski 3590. Otarcia krawędzi okł., płótno okleinowe t. 2 lekko pofałdowane, drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nr 150. Dzieje gwałtownej, romantycznej i niespełnionej miłości wybitnego malarza i młodej dziewczyny pochodzącej ze starej, francusko-niemieckiej, spolszczonej od dwóch pokoleń lwowskiej rodziny. Grottger poznał Wandę Monné, gdy miała 16 lat. Był od niej starszy 13 lat. Miał przed sobą zaledwie dwa lata życia. Przejmujące listy i pamiętniki zakochanych oraz nieznane, unikalne dokumenty będące w posiadaniu rodziny szczegółowo dokumentują ich losy i rzucają wiele światła na twórczość Grottgera. Biblioteka Medycka była prywatnym wydawnictwem założonym w 1925 w Medyce przez dwa zaprzyjaźnione i zasłużone dla kultury polskiej rody Pawlikowskich i Wolskich. W latach 1925-1939 ukazało się 15 tytułów, zwanych tu "opusami".
2.
AUSSTELLUNG der patriotischen Kriegsmetallsammlung im Festsaal des Militärkasinos [...]. Verzeichnis historisch und künstlerisch hervorragender Spenden. Wien 1915/1916. K. u. K. Kriegsministerium, Adt. 7. 4, s. VIII, 80, [1], tabl. 48. brosz.
Grzbiet lekko otarty, wewnątrz stan dobry. Publikacja towarzysząca wielkiej wiedeńskiej wystawie przedmiotów metalowych. Ekspozycja miała na celu skłonić posiadaczy przedmiotów wykonanych z materiałów przydatnych wojsku (np. z mosiądzu) do zamiany ich na podobne, wykonane z metali militarnie nieużytecznych. Na wystawie zaprezentowano ok. 4.500 podarowanych w patriotycznym odruchu obiektów, np.: dzbany, misy, talerze, lichtarze, kufle, zegary, sprzęty liturgiczne, biżuterię, klamry, szyldy i uchwyty meblowe. Pod nr. 3491 opisano srebrną oprawę książkową pochodzącą z biblioteki Radziwiłłów z Nieświeża.
3.
BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... Lwów 1922. Wyd. Muzeum Narod. 8, s. XIX, [1], 83, tabl. 30. opr. oryg. kart. z zach. okł. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Okładkę brosz. projektował Rudolf Mękicki. Opis bogatej kolekcji malarstwa, broni, porcelany, mebli, zegarów.
4.
BATOWSKI Zygmunt – Malowidła w kościele pokamedulskim w Pożajściu. Z 4-ma ilustracjami. Odb. z. "Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie". Wilno 1914. Druk. J. Zawadzkiego. 8, s. [2], 23, tabl. 4. brosz.
Niewielkie zaplamienie narożnika kart. Dotyczy kościoła w Pożajściu pod Kownem.
5.
BATOWSKI Zygmunt – Norblin. Z 148 ilustracyami. Lwów 1911. Wyd. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 4, s. [4], 219, [1], tabl. 22. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc. Nauka i Sztuka, t. 13.
Otarcia narożników okł. i grzbietu, niewielkie zaplamienia karty tyt., poza tym stan bardzo dobry. Oprawa w kolorze zielonym. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu indeks osób i miejscowości.
6.
BATOWSKI Zygmunt – Wizerunki Kopernika. Z 18 ilustracjami. Toruń 1933. Tow. Bibljofilów im. Lelewela. 4, s. 99, [4], tabl. 9. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. otarte, niewielki ubytek narożnika przedniej okł. Wydano 550 egz. Na tablicach reprodukcje 18 portretów astronoma.
7.
[BIEGAS Bolesław]. Boleslas-Biegas, sculpteur et peintre. Album. Paris [1906]. L. Theuveny. 4, s. 77, [2]. opr. pł. z epoki.
Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Wsp. ekslibris. Liczne reprodukcje prac rzeźbiarskich i obrazów.
8.
BLUMÓWNA Helena – Nadrealizm. Refleksje po wystawie paryskiej. Warszawa 1939. Instytut Propagandy Sztuki. 4, s. [37]-47, tabl. 3. brosz. Odb. z "Nike".
Zaplamienia okł. Relacja z wystawy surrealistów francuskich urządzonej w paryskiej Galerie Beaux Arts.
9.
BRUNO Taut. 1920-1922. Frühlicht. Eine Folge für die Verwirklichung des neuen Baugedankens. . Berlin 1963. Ullstein. 16d, s. 223, [1]. brosz., obcięcie barwione. Bauwelt Fundamente, [Bd.] 8.
Stan dobry. Przedruk artykułów z czterech pierwszych zeszytów pisma "Frühlicht" poświęconego nowoczesnej architekturze, wydawanego pod redakcją Brunona Tauta. Ilustracje w tekście. Zaw. teksty m.in. B. Tauta, K. Schwittersa, L. Miesa van der Rohe.
10.
CHAFFERS W[illiam] – Marks and Monograms on Pottery and Porcelain, with short historical notices of each manufactory, and introductory essay on the Vasa Fictilia of England by ... Illustrated with nearly a thousand woodcuts. London 1863. J. Davy & Sons. 4, s. VIII, 256. opr. pł. złoc. z epoki.
Okł. lekko otarte, blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora. Pierwsze wydanie, ilustrowane w tekście, znaków na ceramice i porcelanie zebranych przez angielskiego antykwariusza i opatrzone obszernym indeksem na końcu.
11.
CHLEBOWSKI Tadeusz – Katalog znaczków poczty obozowej oficerskiego obozu VII A Murnau-Bawaria ułożony przez filatelistów tegoż obozu w roku 1945 pod red. ... Przemyśl 1947. Wyd. "Nowe Horyzonty". 8, s. 24. brosz.
Pionowe załamanie bloku, poza tym stan dobry. Tytuł okł.: "Katalog poczty obozowej Murnau". Katalog znaczków poczty jenieckiej - drugiej, po oflagu w Woldenbergu, utworzonej w obozach jenieckich czasów II wojny św.
12.
CHOMICZ Witołd – Współczesne zagadnienia plastycznej sztuki religijnej w Polsce. Kraków 1939. Sekcja Artystów Plastyków Religijnych przy Związku Przyjaciół Dzieła Brata Alberta. 8, s. 11. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. (ołówkiem). Na przedniej okl. drzeworyt W. Chomicza "Chrystus frasobliwy".
13.
CYBULSKI Adam – Przewodnik artystyczny. Katalog dzieł mistrzów klasycznych i współczesnych obcych i polskich w reprodukcyach na składzie w Księgarni H. Altenberga we Lwowie. Ułożył i w krótkie objaśnienia historyczne zaopatrzył ... Lwów [przedm. 1902]. Ksiąg. H. Altenberga. 16d, s. 216, XXXII, [1]. opr. oryg. miękka ppł.
Okł. nieco otarte, blok lekko wygięty, niewielki ubytek górnego marginesu karty tyt. Czarno-białe ilustracje w tekście.
14.
DYDO Krzysztof – Polski plakat teatralny 1899-1999. Kraków 2000. Galeria Plakatu. 4, s. 319, [1], 4, [10]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Tytuł i tekst także po angielsku. Katalog wielkiej wystawy plakatu teatralnego prezentowanej w Ljubljanie, Krakowie, Radomiu, Katowicach, Ołomuńcu i wielu innych miastach. Reprodukcje 820 plakatów, noty biograficzne, artykuły wstępne.
15.
GARZTECKI Juliusz – Mistrz zapomniany. O Michale Greimie z Kamieńca. Kraków 1972. Wyd. Literackie. 16d, s. 405, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Otarcia, wewnątrz stan dobry. 184 ilustracje w tekście. Monografia bodaj najważniejszego polskiego fotografa pracującego w XIX w. na Kresach Wschodnich – M. Greima (1828-1911) z Kamieńca Podolskiego, wybitnie zasłużonego w dziele dokumentowania ludu wiejskiego i inteligencji kresowej, a także obiektów zabytkowych. Artysta ten, obdarzony wrażliwością etnografa, był także kolekcjonerem „starożytności krajowych”, bibliofilem, numizmatykiem i archeologiem-amatorem.
16.
GŁĘBOCKA-PIOTROWSKA Irena – Krzysztof Boguszewski i Poznańska Szkoła Malarska na początku 17 wieku. Poznań 1928. Druk. Robotników Chrześcijańskich. 4, s. 85, [3], tabl. 15. brosz. Odb. z "Kroniki Miasta Poznania".
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Okładka J. Wronieckiego.
GRAFIKA. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych. Warszawa. Wyd. Tadeusz Gronowski. 4. brosz.
Czas. BJ 3, 313. Okł. nieco otarte, naddarcia grzbietów, poza tym stan dobry. „’Grafika’ była najważniejszym czasopismem poświęconym grafice w latach międzywojennych” (A. Ryszkiewicz w: „Polskie życie artystyczne w l. 1915-1939”, Wr. 1974, s. 657). Pismo, starannie redagowane i pięknie łamane, ukazywało się w l. 1930-1934 (wyszło 17 numerów) i 1938-1939 (wydano 3 zeszyty, ostatni podwójny).
17.
[R. 4], nr 1: XII 1938. s. 53, [2], tabl. 2.
Numer zaw. m.in.: P. Smolik "Ilustracja w dawnej książce polskiej do końca wieku XVIII", E. Miller "Grafika Henryka Stażewskiego", M. Drabczyński "Kilka słów z historii czcionki", T. Gronowski "Uwagi o formie graficznej w reklamie". Okładka Tadeusza Gronowskiego.
18.
[R. 4], nr 3/4: IX-VI 1939. s. 79, [1], tabl. 1.
Ostatni numer pisma. Zaw. m.in.: P. Smolik "Złoty okres ilustracji polskiej w drugiej połowie XIX wieku", E. Miller "Elementy graficzne w malarstwie Witkowskiego", M. Drabczyński "Aldus Pius Manutius", H. Wiciński "Aktualności graficzne", T. Rogowski "Spacja i światło", reprodukcje plakatów polskich. Okładka Tadeusza Gronowskiego.
19.
GUMOWSKI Marian – Medale polskie. Z 34 tablicami. Warszawa 1925. Instytut Wyd. "Bibljoteka Polska". 16d, s. 230, [1], tabl. 34. brosz.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn. Na tablicach podobizny 262 medali.
20.
GUMOWSKI M[arian] – Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII w. Kraków 1925. Tow. Numizmatyczne. 4, s. 47, tabl. 8. brosz. Odb. z "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych".
Okł. lekko przebarwione, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty.
21.
HEYDEL Adam – Jacek Malczewski, człowiek i artysta. W tekście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. Kraków 1933. Wyd. Literacko-Naukowe (W. Meisels). 8, s. 237, [6], tabl. 51. opr. oryg. ppł., górne obcięcie złoc.
Opr. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Wydano 1.100 egz., ten nr 474. Na końcu wykaz właścicieli prac reprodukowanych w tekście. Do dziś jedna z najlepszych prac poświęconych twórczości J. Malczewskiego.
J. A. Gałuszka pisał w "Gazecie Literackiej" (nr 5 z II 1933): "Książka, za którą przedewszystkiem należą się autorowi wyrazy głębokiej wdzięczności od wszystkich wielbicieli Jacka Malczewskiego. Pokazał nam nietylko czyn twórczy genialnego artysty, ale zbliżył nas do Malczewskiego-człowieka [...]. Prof. Adam Heydel miał wielkie szczęście: dostał do rąk pamiętnik samego Malczewskiego, jego poezje i dużą korespondencję [...]. Nakładca dostroił się do wysokości zadania: dał książkę przepiękną pod każdym względem".
22.
IDZIKOWSKI Mieczysław, SYDOW Bronisław E. – Portret Chopina. Antologia ikonograficzna. Oprac. ... Wyd. II uzupełnione. Kraków 1963. Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 16d, s. 120, [2]. brosz., obw. Biblioteka Chopinowska, t. 10.
Załamanie skrzydełka obw., stan dobry. Zbiór 128 szczegółowo opisanych portretów Chopina - obrazów, rzeźb, medalionów, rysunków, grafik. Źródło niezbędne we wszelkich opracowaniach ikonograficznych dotyczących kompozytora.
23.
ISKIERSKI Stanisław – Bronzy Zamku Królewskiego i Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. Warszawa 1929. Min. Wyznań Religijnych [...], Dyr. Zbiorów Państw. 8, s. 28, [4], tabl. 16. brosz.
Stan dobry. Tekst po polsku i francusku.
24.
JARNUSZKIEWICZ Czesław – Szabla wschodnia i jej typy narodowe. Londyn 1973. Antykwariat R. Wernika. 4, s. 102, [1], tabl. 56. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Wydano 500 egz., ten bez numeru. Zaw. m.in.: Uwagi o terminologii, Szabla i jej pochodzenie, Szabla perska, Szabla indyjska, Szabla rosyjska, Szable Kaukazu, Szabla węgierska, Szabla polska, Szabla husarska, Karabela, Pałasz.

Katalogi

25.
Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej. Łódź, X 1978. 8, s. [58]. brosz.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście.
26.
Butler Institute of American Art. Julian Stanczak. A Retrospective: 1948-1998. Youngstown, Ohio 1998. 8 podł., s. 167. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja artysty (po polsku). Katalog wystawy retrospektywnej J. Stańczaka (1928-2017) - polskiego malarza działającego w USA, pioniera op-artu. "W 1940 został, wraz z całą rodziną, aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię. Wskutek ciężkiej pracy i choroby utracił władzę w prawej ręce. Uciekł z rodziną ze Związku Radzieckiego do Afryki i zamieszkał w obozie dla uchodźców z Polski. Młodość spędził w Ugandzie, gdzie pobierał pierwsze lekcje rysunku lewą ręką. Pierwszą wystawę swojej twórczości miał w Nairobi (w Kenii). W 1949 wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął studia na politechnice w Londynie, a w 1950 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął tam studia w Cleveland Art Institute w Cleveland, które ukończył w 1954" (Wikipedia). Dołączono folder towarzyszący wystawie prac Stańczaka w Cleveland w 2001 (z odręczną dedykacją żony artysty, Barbary).
27.
Casa della Cultura, Livorno. La Ditta dei Ritratti. S. I. Witkiewicz. Livorno, II 1980. 8 , s. 89, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog włoskiej wystawy portretów Witkacego. Zaprezentowano 60 prac, część z nich reprodukowano w katalogu.
28.
Cech Artystów Plastyków "Jednoróg". Ósma (VIII) wystawa ... w gmachu Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków, V 1929. 8, s. 44, [12]. brosz.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Tytuł okł. "Jednoróg". Okładka projektu Jana Hrynkowskiego. W tekście reprodukcje rysunków J. Fedkowicza, J. Hrynkowskiego, S. Żurawskiego, L. Misky'ego, J. Rubczaka i in.
29.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Plakatu. Warszawa, VI 1953. 8, s. 26, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Wstęp L. Motyki, spis 353 wystawionych obiektów.
30.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa Alfreda Lenicy. Warszawa, IX 1958. 8, s. [23]. brosz.
Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan dobry. Biogram artysty, wykaz prac, ilustracje.
31.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Niestety aktualne. Wystawa fotomontaży Johna Heartfielda, NRD. Warszawa, III 1964. 8, s. [32]. brosz.
Niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan dobry. Katalog krakowskiej wystawy prac Johna Heartfielda - wybitnego niem. twórcy nowoczesnego fotomontażu i nowoczesnej typografii. Autorami tekstów w katalogu są: I. Witz, M. Berman, W. Herzfelde. We wstępie M. Berman pisze: "Nazwisko Johna Heartfielda na trwałe związane jest z walką, jaką w XX wieku proletariat, a wraz z nim awangarda intelektualna i artystyczna toczą z terrorem politycznym i niesprawiedliwością społeczną. Wystawa jego prac, którą wreszcie po raz pierwszy możemy ujrzeć w Warszawie, stanowi dla nas - polskich uczestników wielkiego ruchu w obronie humanistycznych wartości świata - wydarzenie o wielkiej doniosłości. Jest dokumentem i świadectwem - a równocześnie sprawdzianem słuszności artystycznych poszukiwań w służbie postępowej ideologii". Katalog zaw. opis 172 prac i reprodukcje 24 fotomontaży. Wystawa była prezentowana wcześniej w Warszawie (II 1964).
32.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa prac Henryka Stażewskiego. Warszawa, XII 1965. 16d podł., s. [20]. brosz.
Stan dobry. Teksty wstępne H. Stażewskiego, H. Ptaszkowskiej i J. Ludwińskiego, wykaz 27 prezentowanych reliefów, reprodukcje 12 z nich.
33.
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. E. Hartwig. Moja galeria. Sopot, IV 1989. 8, s. 28. brosz.
Stan dobry. Podpis artysty na stronie tyt. Wystawę prezentowano także w Galerii Zachęta w VI 1989. Wstęp P. Pierścińskiego (po polsku i angielsku), reprodukcje zdjęć E. Hartwiga, jego biogram, bibliografia.
34.
Garlińskiego Czesława Salon. Przegląd Młodej Sztuki. Pamiętnik ... obejmujący działalność od kwietnia roku 1922 do maja roku 1925. Ozdobiony 24 ilustracjami. Warszawa 1925. 16d, s. 64. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Wydano 500 egz., ten nr 269. Zaw. reprod. obrazów m.in.: T. Czyżewskiego, F. Jabłczyńskiego, J. Mierzejewskiego, T. Niesiołowskiego, Z. Stryjeńskiej. Katalog podsumowujący trzyletnią działalność Salonu, jednej z prężniej działających instytucji wystawienniczych międzywojennej Warszawy. Tu debiutował m.in. T. Cieślewski syn, T. Kulisiewicz, F. Topolski. W czasie swej siedemnastoletniej działalności Salon zorganizował 252 wystawy i wydał 115 katalogów.
35.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa książki sowieckiej, ilustracji książkowej i plakatu. Warszawa 1934. 4, s. [12]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Zaw. wstęp I. Janowa, reprodukcję drzeworytu, spis działów wystawy i języków, w jakich ukazują się książki w ZSRR.
36.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa Krakowskiego Zrzeszenia Artystów-Plastyków "Zwornik" oraz wystawy zbiorowe Jana Hrynkowskiego, Adama Herszafta, Henryka Grunwalda. Warszawa, II 1938. 16d, s. 16, tabl. 6. brosz.
Miejscami zaplamienia. Podpis własn. Grupa artystyczna "Zwornik" - grupa absolwentów krakowskiej ASP, działająca w l. 1929-1939 związana z "Głosem Plastyków". Założycielami byli E. Krcha, K. i S. Pochwalscy i K. Rutkowski; współpracowali m.in. T. Czyżewski, Z. Pronaszko i J. Fedkowicz.
37.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Józefa Czapskiego. Warszawa, III-IV 1938. 16d, s. 6, [2], tabl. 2. brosz.
Miejscami zaplamienia okł. i kart wewnątrz. Podpis własn. Spis 37 prac, cztery czarno-białe reprodukcje. Tytuł okł.: "Józef Czapski. Wystawa obrazów".
38.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Wacława Wąsowicza. Warszawa, IV 1939. 16d, s. 12, tabl. 4. brosz.
Zaplamienia okł. i kart wewnątrz, dwie reprod. lekko uszkodzone. Podpis własn. Wykaz 94 prac, siedem czarno-białych reprodukcji.
39.
Klub Artystów w Krakowie. Wystawa sztuki nowoczesnej zorganizowana przez ... z subwencji Ministerstwa Kultury i Sztuki, w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Kraków, XII 1948-I 1949. 24,9x21,5 cm, s. [24] + k. 1 luzem. brosz.
Okł. wyraźnie zakurzone. Katalog w formie rozkładanej. Liczne ilustracje. Katalog I wystawy sztuki nowoczesnej, na której zaprezentowali się artyści z Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania i Warszawy: M. Bogusz, T. Brzozowski, J. Brosz-Włodarska, Z. Dłubak, A. Bunsch, Z. Gutowska, E. Hartwig, M. Jarema, T. Kantor, J. Kraupe-Świderska, A. Lenica, J. Lenica, J. Malina, J. Maziarska, K. Mikulski, J. Nowosielski, F. Obrąpalska, R. Owidzki, E. Rosenstein, J. Skarżyński, J. Sobel, L. Sempoliński, H. Stażewski, J. Stern, B. Szwacz, M. Szulc, J. Tarasin, J. Tchórzewski, T. Tyszkiewiczowa, J. Umińska, B. Urbanowicz, S. Wegner, M. Włodarski, A. Wróblewski, A. Cybulski, K. Wojtanowicz. Na luźnej karcie data trwania wystawy i spis pokazanych prac.
40.
Krywulta Salon. Wystawa wiosenna młodych polskich artystów. Katalog illustrowany. Warszawa 1902. 8, s. [13], tabl. 11. brosz.
Okł. nieco zakurzone. Tytuł i tekst dwujęzyczny rosyjsko-polski. Prezentowano prace m.in. B. Biegasa, S. Czajkowskiego, K. Krzyżanowskiego, E. Niewiadomskiego, F. Siedleckiego, W. Weissa.
41.
L'Art populaire polonais. Genève 1957. 8, s. 29, [2], tabl. 8. brosz.
Stan dobry. Katalog szwajcarskiej wystawy polskiej współczesnej sztuki ludowej; komisarzem ekspozycji i autorką wstępu była W. Telakowska. Wykaz eksponatów obejmuje 626 obiektów.
42.
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. Warszawa, V 1969. 8, s. [80]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Zapiski na stronie tyt. Podobizny 335 znaków firmowych wraz z nazwiskami twórców.
43.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. T. 1. Kraków 1976. 8, s. [71], tabl. barwnych 8. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Zaw. obszerny biogram, kalendarium życia i twórczości, wzory sygnatur, reprod. 8 prac temperą. T. 2 ukazał się w 1989.
44.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Ubiór ludowy w Polsce. Przewodnik po wystawie z działu etnografii. Oprac. Lucjan Turkowski. Warszawa 1937. 8, s. 28, [1]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Druk antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie.
45.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Grafika polska. Przewodnik po wystawie retrospektywnej. Oprac. Stanisława M. Sawicka. Warszawa 1938. 8, s. 33, [3], tabl. 8. brosz.
Stan dobry. Omówienie wystawy prezentującej dzieła polskiej grafiki od XVI w. do współczesności. Druk w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie.
46.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Maria Jarema 1908-1958. Rzeźby, obrazy, rysunki. Wystawa z cyklu: Uczniowie Xawerego Dunikowskiego. Warszawa, XI 1978-I 1979. 8, s. [24], tabl. 10. brosz.
Stan dobry. Wstęp A. Kodurowej i H. Blum, bibliografia, wykaz wystaw, spis 85 wystawionych prac, reprodukcje na tablicach.
47.
Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Józef Gielniak. Życie i twórczość. Jelenia Góra 1976. 16d, s. [16], tabl. 24. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Opis jednej z największych kolekcji wybitnego grafika (192 prace).
48.
Muzeum Wielkopolskie. Wystawa zbiorowa Cybisa Jana. Poznań, III 1948. 8, s. 11, [8]. brosz.
Ok. nieco zakurzona, pionowe załamanie bloku. Wstęp Z. Kępińskiego, kilka reprodukcji.
49.
[RZĄSA Antoni]. Antoni Rząsa. Zakopane 1999. Fundacja Antoniego Rząsy. 8, s. [48]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Książka zaw. barwne zdjęcia rzeźb Rząsy i cytaty z jego wypowiedzi programowych. Na końcu biogram artysty i kilka jego zdjęć.
50.
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Ikony, Nikifor, Nowosielski. Katalog wystawy. Kraków, VI 1959. 8, s. 20. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Zaw. wstęp Z. Maślińskiej-Nowakowej, 10 reprodukcji, wykaz 23 ikon, 51 prac Nikifora i 7 obrazów Nowosielskiego.
51.
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Wystawa rysunków z lat 1943-1962. Świat samotnych wizji Edmunda Monsiela z Wożuczyna (1897-1962). Kraków, XI-XII 1963. 8, s. 27, [1]. brosz.
Okł. nieco pożółkła i z niewielkim ubytkiem prawego dolnego narożnika, wewnątrz stan dobry. Katalog wystawy artysty-samouka cierpiącego na schizofrenię. Wstęp J. Mitarskiego (psychiatry) i I. Trybowskiego (historyka sztuki), wykaz 533 prac.
52.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 7-ma wystawa ...: Siedziby królewskie w Warszawie. Zamek, Łazienki. Warszawa 1916. Druk. W. Łazarskiego. 16d, s. 72. brosz.
Okł. nieco otarte. Tytuł okł.: "Siódma wystawa T. O. N. Z. P.". Oprac. A. Lauterbach i J. Wojciechowski.
53.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy szesnastu dzieł Arnolda Böcklina. Katalog napisał Jan Bołoz Antoniewicz. Lwów, II 1903. 16d, s. [4], XIX, [16], tabl. 17. brosz.
Niewielkie zarysowanie przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Zaw. opis i czarno-białe reprodukcje 16 obrazów Böcklina. Interesująca okładka Stanisława Dębickiego.
54.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego. Napisał Jan Bołoz Antoniewicz. Lwów, IV-V 1903. 8, s. 67. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. lekko otarte, dwie strony nieco zakurzone. Okładka Stanisława Dębickiego. Zaw. wstęp i wykaz, zwykle ze szczegółowym opisem, stu prac Malczewskiego powstałych w l. 1875-1902.
55.
[Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie]. Katalog Wystawy Podhalańskiej. Wyd. II uzupełnione. Lwów 1911. 4, s. 43, [1]. brosz. wt.
Karta tyt. nieco zakurzona, niewielki ubytek marginesu jednej karty. Zaw. m.in. obszerny tekst pośw. sztuce Podhala (budownictwo drewniane, zdobnictwo, rzemiosło).
56.
Towarzystwo [Przyjaciół] Sztuk Pięknych. Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego (1874-1924). Wyd. II uzupełnione. Kraków, XI 1924-I 1925. 8, s. 15, [1]. brosz.
Otarcia okł., pionowe załamania bloku. Podpis własn. Wstęp L. Lepszego, wykaz 135 prac powstałych od 1872 do 1922 (z podaniem nazwisk właścicieli).
57.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog XI. wystawy fotografji artystycznej oraz wystawy "Sztuka dziecka". Lwów, III-IV 1925. 8, s. 7 + k. [1] luzem [cennik]. brosz.
Załamania narożnika kart. Na wystawie zaprezentowano 193 fotografie oraz 90 rysunków i wycinanek wykonanych przez uczennice (10-14 lat) Państwowego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi we Lwowie.
58.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. X. wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków "Rytm". Lwów, IV 1930. 16d, s. 10, [6] + cennik luzem. brosz.
Blok lekko wygięty, poza tym stan dobry. Słowo wstępne Mieczysława Tretera. Zaw. spis 99 prac artystów uczestniczących w wystawie. Artyści - członkowie związku to: Wacław Borowski, Leopold Gottlieb, Wacław Husarski, Roman Kramsztyk, Henryk Kuna, Tymon Niesiołowski, Irena Pokrzywnicka, Tadeusz Pruszkowski, Władysław Roguski, Stanisław Rzecki, Władysław Skoczylas, Wacław Wąsowicz i zaproszeni goście: Eugeniusz Geppert, Adam Malicki.
59.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon 1934. Kraków, V-VII 1934. 16d, s. 18, [1], tabl. 8. brosz.
Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn. Na tablicach reprodukcje prac m.in.: W. Borowskiego, S. O. Chrostowskiego, T. Grotta, A. Karpińskiego, W. Weissa, C. Rzepińskiego.
60.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Katalog wystawy prac Kazimierza Sichulskiego. Kraków, XII 1934. 16d, s. 15, [1], tabl. 8. brosz.
Naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Wstęp W. Terleckiego, wykaz 133 prac, czarno-białe reprodukcje na tablicach.
61.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zbiorowa Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) 1846-1916, Wystawa morska, Wystawa zbiorowa Sotera Jaxy-Małachowskiego. Kraków, IX-X 1938. 8, s. 19, [1], tabl. 4. brosz.
Okł. nieco pożółkła, wewnątrz stan dobry.
62.
Towarzystwo "Sztuka". Jan Stanisławski. Wystawa pośmiertna. Kraków, XI 1907. Druk. A. Koziańskiego. 4 podł., s. [109] + [36] [reklamy]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., niewielki ślad zawilgocenia w  narożniku przedniej okł., stan dobry. Wykaz 155 prac Jana Stanisławskiego i blisko 100 obrazów jego uczniów. Liczne całostronicowe czarno-białe reprodukcje. Wystawę urządzili S. Filipkiewicz i H. Szczygliński. Tekst A. Grzymały-Siedleckiego i W. Mitarskiego.
63.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa jubileuszowa ... w Król. Polskiem 1910-1911. Warszawa, XII 1910-I 1911. 16d, s. [48], 18, tabl. 40. brosz.
Brak przedniej okł. (zastąpiona wsp. kopią), grzbiet oklejony papierem, podklejony ubytek pierwszej karty. Otarcia grzbietu. Wykaz 433 prac, reprod. 80 z nich (m.in. T. Axentowicza, J. Fałata, K. Sichulskiego, J. Krasnowolskiego, J. Brandta, S. Masłowskiego, W. Weissa). Na końcu dział ogłoszeniowy.
64.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem. Salon 1912. Warszawa, XII 1912-I 1913. 16d, s. [42], 14, tabl. 32. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Zaw. wykaz 409 wystawionych prac, czarno-białe reprodukcje 64 z nich (m.in. I. Pieńkowskiego, W. Tetmajera, W. Kossaka, H. Uziembły, J. Brandta), na końcu dział ogłoszeniowy.
65.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Stefana Filipkiewicza. Warszawa, XI 1933. 16d, s. 12, [2], tabl. 12. brosz.
Okł. nieco otarta, stan dobry. Odręczna dedykacja artysty. Wstęp W. Kozickiego, spis 59 wystawionych prac, 24 czarno-białe reprodukcje.
66.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. 97-ma (XIV) Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Przewodnik 102. Warszawa, IV 1935. 8, s. 20, tabl. 5 + k. 1 luzem [cennik]. brosz.
Okł. nieco otarte, pionowe załamanie bloku.
67.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa morska. Przewodnik 120. Warszawa, II 1937. 8, s. 20, tabl. 8. brosz.
Niewielkie otarcia okł. Zaw.: Wystawa morska z okazji XVII-ej rocznicy odzyskania dostępu do morza, Wystawa zbiorowa prac Stanisława Żukowskiego, cykl "Jugosławia" Tadeusza Nartowskiego.
68.
Vystavka polskich kinoplakatov. Moskva 1954. 8 podł., s. [32]. brosz.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Katalog moskiewskiej wystawy polskiego plakatu filmowego. Wstęp (po ros.) Jana Lenicy, reprodukcje 64 plakatów, spis 115 prezentowanych prac, krótkie biogramy twórców.
* * *
69.
KOCIATKIEWICZÓWNA Marja – Przewodnik po Muzeum Ord. Krasińskich. Z 16 ilustr. Warszawa 1930. Ord. Krasińskich. 16d, s. 35, tabl. 8. brosz.
Niewielkie załamania pierwszych kart, stan dobry.
70.
KOPERA Feliks – Muzeum Narodowe w Krakowie. [T.] 1-2. Kraków 1923. Nakł. Drukarni Narodowej. 4, s. [4], 24, tabl. 51 (132 ilustr.); 15, tabl. 60 (144 ilustr.). razem opr. psk. złoc., obcięcie barwione. Muzea Polskie pod red. F. Kopery, [cz.] 1.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. T. 1: Wybór i opis celniejszych zabytków. T. 2: Galerja sztuki współczesnej. Oprawa anonimowa.
71.
KOZICKI Władysław – Henryk Rodakowski. Z 8 tablicami i 131 rycinami w tekście. Lwów 1937. Ossolineum. 4, s. VII, [3], 564, tabl. 8. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Do dziś jedna z podstawowych, najobszerniejszych monografii H. Rodakowskiego (1823-1894).
72.
KRAUSHAR Alexander – Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta Vogla. Poznań-Warszawa [1921]. Księg. św. Wojciecha. 4, s. 67, [4], tabl. 71. opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Reprodukcje i opis 71 widoków dawnej Warszawy.
73.
KRUSZYŃSKI Tadeusz – Dzieje sztuki starochrześcijańskiej. Kraków [1914]. Księg. J. Czerneckiego. 4, s. [4], 461, [3], LXXVII, [3], tabl. 21. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia okł., stan ogólny dobry. Klasyczna monografia dotycząca sztuki pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zaw. m.in.: Katakomby, Zwyczaje pogrzebowe, Symbolika starochrześcijańska, Symbole Chrystusa, Podobizny Chrystusa i Najśw. Panny, Znak krzyża, Przedstawienia Świętych, Starochrześcijańskie kościoły, Napisy w bazylikach, Mozaiki, Malarstwo ksiąg kościelnych, Rzeźba, Złotnictwo. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Oprawa Zakładu Introligatorskiego Fr. Terakowskiego w Krakowie (ślepy tłok na tylnej okł.).
74.
KWIATKOWSKI Władysław – Obraz Rubensa w Kaliszu. Kalisz 1929. Towarzystwo Przyjaciół Książki. 8, s. 47, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienia ostatniej strony, stan dobry. Wydano 500 egz. Dedykowano uczestnikom IV Zjazdu Bibliofilów Polskich w Poznaniu. Dotyczy jedynego w Polsce obrazu Petera Rubensa "Zdjęcie z krzyża" przechowywanego w kościele św. Mikołaja w Kaliszu. Obraz został uznany za zniszczony w pożarze kościoła w 1974, jednak istnieje wiele przesłanek wskazujących na uprzednią kradzież bezcennego dzieła sztuki. Obraz do tej pory znajduje się na listach obiektów poszukiwanych przez Interpol.
75.
KÖHLER carl – A History of Costume. Edited and Augmented by Emma von Sichart. Translated by A. K. Dallas. With sixteen plates in colour and about 600 other illustrations and patterbs. London-Bombay-Sydney 1929. G. G. Harrap & Company Ltd. 8, s. 463, [1], tabl. barwnych 16. opr. oryg. pł. złoc.dob.
Opr. lekko otarta, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Ekslibris, obca dedykacja. Starannie wydane dzieje ubiorów z indeksem na końcu. Bogaty materiał ilustracyjny, wykroje.
76.
LUNDE Karl – Anuszkiewicz. New York 1977. Harry N. Abrams, Inc., Publ. 4 podł., s. 207. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Bogato ilustrowana praca poświęcona twórczości Richarda Anuszkiewicza (ur. 1930) - amerykańskiego malarza i grafika, prekursora op-artu, przedstawiciela nurtu hard-edge painting. Jego prace, zarówno wcześniejsze - figuratywne, jak i później tworzone abstrakcyjne osiągają na międzynarodowym rynku sztuki niezwykle wysokie notowania.
77.
MACIESZA Aleksander – Historia fotografii polskiej w latach 1839-1889. Płock 1972. Towarzystwo Naukowe Płockie. 8, s. 83, [4], tabl. 30. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Pierwsze, pionierskie opracowanie najwcześniejszego okresu fotografii polskiej, sporządzone jeszcze przed II wojną św. przez A. Macieszę (1875-1945), artystę fotografika, prezesa Tow. Naukowego Płockiego w latach 1907-1945. Praca została wydana z niedokończonego rękopisu autora.
78.
MALINOWSKI Jerzy – Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów Bunt, 1917-1922. Wrocław 1991. Wiedza o Kulturze. 8, s. 161, [1], ilustr. 226. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz. Na tablicach reprodukcje prac A. Zamoyskiego. J. Wronieckiego, J. Hulewicza, A. Swinarskiego, S. Kubickiego, S. Szmaja, W. Skotarka i in.
79.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku. Lwów 1936. Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa. 8, s. 126, [1], tabl. 16. brosz. Bibljot. Lwowska, t. 36.
Ubytek narożnika karty przedtyt., poza tym stan dobry.
80.
MATERIAŁY do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. Wrocław 1959. Ossolineum. 8, s. 289, [3], tabl. 16.
[orazMATERIAŁY do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Wrocław 1969. Ossolineum. 8, s. 491, [1], tabl. 34. razem opr. pł. z zach. obw. Źródła do Dziejów Sztuki Polskiej, t. 10, 14.
Stan dobry. Podpis własn. Obca dedykacja w pierwszej pracy. Opracowali: Józef E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński, Andrzej Załuski. Nakład: 530+170 egz. i 400+120 egz. Podstawowe źródło do dziejów krakowskiej ASP jako instytucji, jak również do historii sztuki polskiej tworzonej przez jej absolwentów i profesorów w XIX w I poł. XX w. Zawiera szczegółowe opracowania na temat wszystkich wydziałów uczelni w perspektywie historycznej oraz obszerny materiał biograficzny na temat kilku tysięcy artystów.Praca stanowi niezbędną bazę danych dla historyków oraz ekspertów rynku dzieł sztuki.
81.
MATZKE Stanisław – Tempera i jej użycie. Do użytku szkół i malarzy napisał ... Z trzema reprod. rzeczy malowanych przez autora. Lwów-Kraków 1911. Nakł. Fabryki Farb, dawniej J.Karmański i Sp., obecnie G.Gorski i Sp. 8, s. 32, tabl. 2. opr. wsp. pł.
Brak 1 tabl., poza tym stan dobry.
82.
MEHOFFER Józef – Trójbarwna litografia okładkowa "Sztuka polska. Malarstwo" z 1903.
Litografia form. 38,5x28,5 cm, odbita ciemnozieloną, złotą i czarną farbą. Kompozycja przedstawia dziewczynę z jednorożcem w ogrodzie, obok skrada się wilk w owczej skórze. Plansza sygnowana na kamieniu "Józef Mehoffer 1903". Okładka pochodzi z zeszytu albumu "Sztuka polska. Malarstwo" autorstwa F. Jasieńskiego i A. Łady-Cybulskiego, wydawanego w początku XX w. we Lwowie przez Księgarnię H. Altenberga. Niewielkie załamania krawędzi.
83.
MEHOFFER Józef – Uwagi o sztuce. Odpowiedź na list hr. Karola Lanckorońskiego w sprawie restauracyi Katedry na Wawelu. Kraków 1903. Nakł. autora.
Okł. nieco otarte, przetarcia grzbietu. Polemika z uwagami K. Lanckorońskiego dotyczącymi m.in. polichromii w katedrze wawelskiej zaprojektowanymi przez J. Mehoffera.
84.
MOKŁOWSKI Kazimierz – Sztuka ludowa w Polsce. Cz. 1: Dzieje mieszkań ludowych, cz. 2: Zabytki sztuki ludowej. Lwów 1903. Nakł. Księg. H. Altenberga. 8, s. [10], 552. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł., grzbiet oklejony płótnem, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Co wpływa na kształt domu, Tło życiowe u stepowców-koczowników, Rasowość ludów palowych, Pochodzenie Słowian, Myśliwy - jaskiniowiec europejski, Namiotowiec stepowy, Jaki jest totem, znak narodowo-plemienny Polaków?, Pismo obrazowe, Budownictwo leśne, Dwory i dworki szlacheckie, Dwory obronne i zamki, Kościoły, cerkwie, dzwonnice, kaplice, krzyże przydrożne i nagrobki, Bóżnice drewniane i meczety, Ratusze, Budynki gospodarcze, Sprzętarstwo. Blisko 400 ilustracji w tekście, indeksy.
85.
MUZEA gminy miasta Lwowa. Lwów 1929. Nakł. Gminy. 4, s. 107, tabl. luzem 100. oryg. teczka kart.
Niewielkie otarcia i naddarcia teki, poza tym stan bardzo dobry.  Wydano 1.000 egz., ten nr 947. Dokumentacja fotograficzna najcenniejszych obiektów zgromadzonych w lwowskich muzeach. Oprac. A. Czołowski, K. Badecki, R. Mękicki i in. Na tablicach reprodukcje obrazów, zdjęcia mebli, rzeźb, szkła, pasów polskich, broni i wielu innych.
NASI Malarze. Monografje ilustrowane "Gryfa". Warszawa 1915. Tow. Artystyczno-Wydawnicze "Gryf". 8. brosz.
Grzbiety lekko odbarwione, wewnątrz stan bardzo dobry.
86.
T. 1: SZUKIEWICZ Maciej – Jan Matejko. Z 20 ilustracjami. s. [2], 34.
87.
T. 2: JAROSZYŃSKI Tadeusz – Józef Simmler. Z 22 ilustracjami. s. 32.
88.
NIEMOJEWSKI Lech – Wnętrza architektoniczne pałaców Stanisławowskich. Szkic syntetyczny. Z 91 ilustracjami. Warszawa 1927. Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warsz. 4, s,. 70, [4], tabl. 39. brosz. Bibljot. Zakładu Architektury [...], t. 1.
Załamanie narożnika przedniej okł., tylna okł. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Karta tyt. także po angielsku.
89.
NIEMYSKA Z[ofia] – Malowanie, liworyzacja, tamponowanie. Warszawa [1929]. Tow. Wyd. "Bluszcz". 8, s. 34, [1], tabl. rozkł. luzem 1. brosz.
Okł. nieco otarte, grzbiet podklejony od spodu. Piecz. Liworyzacja to sposób zdobienia tkanin za pomocą błyszczących okruchów nakładanych na posmarowaną klejem powierzchnię.
90.
NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia – Stanisław Ostoja Chrostowski. [Warszawa] 1936. 4, s. [11], tabl. 2. brosz. Odb. z "Arkad".
Stan bardzo dobry. Na tablicach dwa drzeworyty S. O. Chrostowskiego
91.
NIEWIADOMSKI Eligjusz – Malarstwo polskie XIX i XX wieku. Warszawa 1926. M. Arct. 8, s. 332, [14], tabl. 16. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Na końcu skorowidz artystów. Zaw.: cz. 1: Preludja 1760-1860: Epoka Stanisławowska i jej tradycje, Królestwo Kongresowe. Okres paskiewiczowski, cz. 2: Złoty wiek malarstwa polskiego 1860-1920: Romantyzm w Polsce; Malarstwo historyczne; Ruch naturalistyczny (Realiści, Plener i impresjonizm, Krajobraz), Styl i fantazja.
92.
NIEWIADOMSKI Eligjusz – Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura, rzeźba, przemysł artystyczny. Warszawa 1923. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. [4], 464, [2]. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Ok. 350 ilustracji w tekście. Oprawa wydawnicza Introligatorni Artystycznej w Warszawie (ślepy tłok na tylnej okł.), płótno niebieskie.
93.
OPIEKA nad zabytkami i ich konserwacja. Z 30 ilustracjami. Warszawa 1920. Min. Sztuki i Kultury. 8, s. 87. brosz.
Zaplamienia tylnej okł., stan dobry. Zaw. m.in.: Wilgoć, Pokrycia i wiązania dachowe, Naprawa murów, Ogrodzenia i zadrzewienia cmentarzy, Witraże, Malowidła ścienne, Płyty grobowe, Obrazy, Ołtarze, Organy, Dzwony, Różne zabytki ruchome, , Powiększanie kościołów, Ruiny, Wykopaliska, Zabytki przyrody.
94.
PASIERBIŃSKI Jan – Technologja tkactwa. Cz. 2: Tkactwo ręczne i mechaniczne. Łódź 1938. Zakł. Graf. "Kompas". 8, s. [4], 272. brosz.
Okł. lekko odbarwiona, stan bardzo dobry. Piecz. monogramowa. Ilustracje w tekście. Brak cz. 1 ("Wiadomości ogólne o surowcach, przędzy i tkaninie", 1932). Nieczęste.
95.
PIEGŻA Karol – Malarze śląscy. (Garść wspomnień pośmiertnych o tych, którzy umiłowali sztukę). Cz. Cieszyn 1937. Sekcja Krajoznawcza P. P. T. S. "Beskid Śląski" w Czechosłowacji. 16d, s. 23, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Sylwetki Józefa Raszki, Wilhelma Gałgonka, Alfonsa Bajorka i Karola Poloka.
96.
PINIŃSKI Leon – Piękno miast i zabytki przeszłości. Z 55 rycinami. Lwów [przedm. 1912]. Księg. H. Altenberga. 4, s. IV, 47, [2], tabl. 43. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan bardzo dobry. Oprawa Roberta Jahody (naklejka na tylnej wyklejce). Na grzbiecie złoc. nazwisko autora i tytuł książki. Na tablicach widoki zabytków i reprodukcje dawnych widoków miast polskich.
97.
PIOTROWSKI Antoni – Józef Chełmoński. Wspomnienie. Z 3 portretami i 27 reprod. jego dzieł. Kraków [1917]. Nakł. J. Czerneckiego. 8 podł., s. 23, [1], tabl. 29. opr. oryg. pł.
Grzbiet reperowany, otarcia portretu artysty na przedniej okł.
98.
POLIŃSKI Aleksander – Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Z 147 ilustracyami i z nutami w tekście. Lwów 1907. Wyd. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 24,5 cm, s. [4], 280, tabl. 3. opr. oryg. miękka pł. złoc., futerał. Nauka i Sztuka, t. 7.
Okładki lekko wygięte, niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Futerał uszkodzony. Piecz. własn. Blisko 150 ilustracji w tekście i na tablicach (portrety kompozytorów i muzyków, reprodukcje dawnych rycin, falsymila rękopisów, zdjęcia instrumentów itp.). Na końcu indeks nazwisk.
99.
PORADNIK w sprawie używania i mieszania farb olejnych. Kraków 1934. Iskra i Karmański, Fabryka farb i przyborów malarskich. 8, s. 16. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone. Krótki poradnik-reklamówka wydany przez znanego krakowskiego producenta przyborów malarskich.
100.
POZNAŃSKI Czesław – Rzeźba francuska XIX i XX wieku. Lwów 1909. Księg. H. Altenberga. 4, s. [6], 181, [2], tabl. 37. opr. ppł. złoc. z epoki.
Stan bardzo dobry. Zaw. rozdziały: 1789-1815, David d'Angers, Mniejsi romantycy, Franciszek Rude, Styl Louis Philippe, Barye, Epoka Napoleona III, Carpeaux, Akademizm za Trzeciej Rzeczypospolitej, Juliusz Dalou, August Rodin, Na uboczu, Albert Bartholomé, Na przełomie: Emil Bourdelle i Lucyan Schnegg, Przypływ klasyczny.
101.
PROKESCH Władysław – Józef Unierzyski. Kraków [1916]. J. Czernecki, Wieliczka. 8, s. 11, [3], tabl. 20. brosz. Współczesne Malarstwo Polskie, z. 9.
Otarcia okł., grzbiet oklejony papierem, załamanie ilustracji okładkowej, niewielki ślad zawilgocenia kart w grzbiecie.
102.
ROCZNIK Polskiej Grafiki Reklamowej 1935. Pod red. komitetu w składzie E. Bartłomiejczyk, L. Bogusławski, W. Downarowicz, T. Gilewski, H. Mund. Warszawa. Pol. Agencja Telegraficzna. 4, s. [6], 11, [4], tabl. 117. opr. oryg. kart.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Prezentacja dokonań i możliwości polskich projektantów. Na tablicach przykłady plakatów, obwolut i okładek książkowych, znaczków pocztowych, druków reklamowych, papierów wartościowych wykonanych różnymi technikami graficznymi i drukarskimi na różnych gatunkach papieru. Blok związany oryginalnie sznurem.
103.
SAMLICKI Marcin – Józef Mehoffer. Kraków [1912]. Księg. J. Czerneckiego, Wieliczka. 8, s. 19, tabl. barwnych 18, portret 1. brosz. Współczesne Malarstwo Polskie, zesz. 4.
Niewielkie załamanie przedniej okł. i pierwszych kart, poza tym stan dobry. Piecz. Jana Lechonia.
104.
SEWERYN Tadeusz – Indywidualność plastyczna Wyspiańskiego. Kraków 1932. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 21, [2]. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście.
105.
SICHULSKI Kazimierz – Karykatury współczesne. Legiony, politycy, literaci, malarze, aktorzy. Kraków [1920]. Druk. Narodowa. 16d, s. 38, tabl. 32. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Piecz., ekslibris. Zaklejona piecz. na stronie tyt. Wstęp Artura Schrödera i Władysława Kozickiego.
106.
SIXTY Erotic Engravings from Juliette. New York 1969. Grove Press. 4, s. [8], tabl. 60. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Wydanie z zestawem ilustracji zamieszczonych w "L'Histoire de Juliette" markiza de Sade.
107.
SMOLEŃ Władysław – Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa. Twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy. Warszawa 1982. Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum". 16d, s. 68, [4], tabl. 16. brosz.
Stan bardzo dobry. Rozbudowany esej poświęcony twórczości rzeźbiarskiej jednego z najbardziej znanych twórców ludowych.
108.
SMOLIK Przecław – Jana Piotra Norblina prace rytownicze. Opracował i chronologiczno-opisowym wykazem prac opatrzył ... Z 50 ilustr. Łódź 1934. Tow. Bibljofilów w Łodzi. 8, s. 53, [5], tabl. 7. brosz.
Przednia okł. nieco otarta i zaplamiona, tylna okł. obca, wewnątrz stan dobry. Wydano 300 egz., odbito w Drukarni Polskiej Ludomira Mazurkiewicza. Szczegółowy opis blisko 100 rycin J. P. Norblina. Na tablicach reprodukcje 28 grafik.
109.
SOLSKI Tadeusz – Polski pieniądz papierowy. Lwów 1934. Druk. Urzędnicza. 8, s. 12. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Wyd. 100 num. egz., ten nr 3.
110.
STARZEWSKA Maria – Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX wieku. Wrocław 1952. Muz. Śląskie. 8, s. 113. brosz.
Skrajne strony pożółkłe, stan dobry. Ponad 40 ilustracji w tekście. Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem.
111.
STASIAK Ludwik – Wit Stwosz źródłem natchnień Albrechta Dürera. Kraków 1913. Druk. Narodowa. 4, s. VIII, 103, [1]. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Oprawa Roberta Jahody (naklejka na tylnej wyklejce). Na grzbiecie złoc. tytuł dzieła. Kontynuacja "Prawdy o Piotrze Vischerze" i "Rewindykacji własności naszej" tego samego autora. 118 ilustracji w tekście.
112.
SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. I. Kraków 1905. Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych. 8, s. CII, [2], 592, [1]. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, miejscami zaplamienia wewnątrz. Zaw.: Historya Towarzystwa, Spis dzieł sztuki wystawionych w Towarzystwie, Spis artystów polskich, których prace wystawiono, opatrzony wzmiankami biograficznemi i portretami.
113.
SZYDŁOWSKI Tadeusz – O Wita Stwosza ołtarzu marjackim i jego pierwotnym wyglądzie. Z 31 ilustracjami. Kraków 1920. PAU. 4, s. [4], 100, tabl. 4. opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione. Prace Komisji Historji Sztuki, t. 2, zesz. 1.
Niewielkie otarcia grzbietu, mimo to stan bardzo dobry. Oprawa Roberta Jahody (naklejka na tylnej wyklejce). Na grzbiecie zloc. nazwisko autora i tytuł książki.
114.
TATARKIEWICZ Władysław – Dwa klasycyzmy wileński i warszawski. rzecz czytana [...] na posiedzeniu Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. Warszawa 1921. Księg. E. Wende i S-ka. 8, s. [4], 32, [3]. brosz. Biblioteka Wydziału Zabytków Tow. Straży Kresowej, t. 1.
Załamanie narożnika tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście (na wklejkach) wg zdjęć Jana Bułhaka.
115.
TRETER Mieczysław – Fałat. Charakterystyka jego działalności artystycznej w latach 1876-1926. Z 1 planszą barwną, 1 rotograwjurą oraz 32 reprodukcjami w tekście. Warszawa 1926. Gebethner i Wolff. 4, s. [2], 30, tabl. 2. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone. Wydano 230 egz., ten nr 76.
116.
TRETER Mieczysław – Rozwój sztuki polskiej 1863-1930. Z 160 ryc. w tekście. Warszawa 1932. Trzaska, Evert & Michalski. 4, s. [2], 86. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis własn., ekslibris. Osobne odbicie z pracy "Polska, jej dzieje i kultura", wydane w 200 egz. przeznaczonych dla autora. Na przedniej okładce drzeworyt Władysława Skoczylasa "Stare Miasto". Obejmuje: Sztuka a nastroje pokolenia 1863 r., Grottger, Matejko, Zwycięstwo realizmu, polski impresjonizm, Forma i rytm, Grafika polska XIX-go i XX-go wieku, Rzeźba polska od r. 1863, Architektura polska po roku 1863, Sztuka stosowana i styl polski.
117.
VER SACRUM. Organ der Vereinigung Bildender Kuenstler Österreichs. Wien, Gerlach & Schenk. 4. brosz.
Jg 1, Heft 1: I 1898. s. 30, tabl. 1
Jg 1, Heft 9: IX 1898. s. 28
Jg 1, Heft 10: X 1898. s. 32
Jg 1, Heft 11: XI 1898. s. 24, [2]
Jg 1, Heft 12: XII 1898. s. 24.
Grzbiety zesz. 9-12 reperowane, okł. i marginesy lekko uszkodzone, atramentowe zaplamienie dolnej krawędzi zesz. 1. Barwne i czarno-białe ilustracje w tekście, w tym na wklejkach. Na tabl. w zesz. 1 kolorowa litografia Kolo Mosera. Wśród artystów wspomniani również malarze polscy, m.in.: Jacek Malczewski (zesz. 1), Jan Stanisławski (zesz. 9), Teodor Axentowicz (zesz. 10). Zesz. 11 pośw. w części secesyjnemu plakatowi.
Ver Sacrum (po łacinie „Święta Wiosna”) - austriackie czasopismo mające symbolizować nadzieję na odnowienie sztuki. Wydawane w l. 1898–1903, zawierało rysunki i projekty w stylu Jugendstil i teksty literackie pisarzy z całej Europy - wśród nich m.in.:  Rainera Marii Rilkego, Hugo von Hofmannsthala, Maurice'a Maeterlincka, Knuta Hamsuna, Ottona Juliusa Bierbauma, Richarda Dehmela, Ricarda Hucha, Conrada Ferdinanda Meyera, Josefa Marii Auchentallera, Arno Holza.
118.
WALICKI Michał – Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862). Warszawa 1931. Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warsz. 4, s. [2], 244, tabl. 48, mapa rozkł. 1. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Bibljot. Zakładu Architektury [...], t. 3.
Niewielkie zaplamienie pierwszej karty, poza tym stan dobry. Nieczęste.
119.
WARCHAŁOWSKI Jerzy – Polska sztuka dekoracyjna. Tekst napisał, materjał zebrał ... Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 4, s. 176, [2]. opr. oryg. pł. zdob., złoc. z zach. okł. brosz.
Blok nadpęknięty i poluźniony; mimo to stan dobry. Ekslibris i piecz. własn. Znaczną część książki (s. 41-167) zajmują ilustracje z reprodukcjami najciekawszych przykładów rodzimej sztuki zdobniczej. Okładka broszurowa projektu Wojciecha Jastrzębowskiego (ten sam motyw powtórzony w złoceniach przedniej okładki). Najważniejszy monograficzny album sztuki polskiej z okresu art deco, jaki ukazał się w dobie jej największego rozkwitu. Stanowi główne wydawnictwo dokumentujące Dział Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Liczne fotografie przedstawiają wygląd polskiego pawilonu na wystawie paryskiej (który odniósł wtedy międzynarodowy sukces), dekoracje Zofii Stryjeńskiej, witraże Mehoffera, rzeźby Stanisława Szukalskiego, rzeźbę Henryka Kuny, meble, kilimy, szale, koronki, batiki, luksusowe oprawy książkowe, zabawki, ceramikę i inne. Część plansz w kolorze. Na końcu spis ilustracji oraz "wykaz artystów, firm wykonawczych, wydawców, szkół, profesorów, uczniów", których prace są reprodukowane. W części tekstowej ilustracje projektów graficznych pięknie wydanych polskich książek (pięć z nich oferujemy w niniejszym katalogu). Nieczęste.
J. Warchałowski (1874-1939) - komisarz polskiego pawilonu na wystawie paryskiej, propagator sztuki modernizmu, promował młodych i nieznanych artystów, już w 1913 zwrócił uwagę na młodą plastyczkę Zofię Lubańską (później Stryjeńską).
120.
WARCHAŁOWSKI Jerzy – Zofja Stryjeńska. Z 32 reprod. Warszawa 1929. Gebethner i Wolff. 16d, s. 31, [3], tabl. 32. brosz., obw. Monografje Artystyczne.
Nieznaczne naddarcia obw., stan dobry. Obca dedykacja.
121.
WISZ Marjan – Batik. Pisanki na tkaninach. Wskazówki praktyczne oprac. przez ... Kraków 1922. Nakł. Muzeum Przem. 8, s. 43, [1], tabl. 3. brosz.
Okł. nieco pożółkła i otarta.
122.
WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbiorowa pod red. ... Wrocław 1967. Ossolineum. 4, s. 270, [1], fot. 184 na tabl. opr. oryg. ppł.
[oraz] Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Praca zbiorowa pod red. ... Wrocław 1974. Ossolineum. 4, s. 742, [1], fot. 273 na tabl. opr. oryg. ppł.
[oraz] Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960. Praca zbiorowa pod red. ... Wrocław 1992. Ossolineum. 4, s. 503, [1], fot. 340 na tabl. opr. oryg. kart.
Otarcia i zaplamienia okł. części 1, poza tym stan dobry. W dwóch pierwszych częściach piecz. Ostatnia część z podtyt.: " Grupy artystyczne. Galerie, salony, kluby. Stowarzyszenia twórcze, naukowe oraz instytucje badań nad sztuką. Szkolnictwo. Mecenat państwowy. Społeczne instytucje opieki nad sztuką. Muzealnictwo. Architektura. Wzornictwo przemysłowe. Czasopiśmiennictwo". Podstawowe kompendium wiedzy o sztuce polskiej tworzonej w latach 1890-1960, obejmujące szczegółowe kalendarium wystaw w kraju i za granicą, z wymienieniem uczestniczących artystów, z fragmentami recenzji i opracowań krytycznych. Ponadto monografie organizacji i stowarzyszeń twórczych oraz materiały źródłowe do historii sztuki polskiej i wszelkich form działalności artystycznej.                                                            .
123.
WOLTYŃSKI Franciszek – Adam Chmielowski (brat Albert) jako malarz. Kraków 1938. Nakł. autora. 8, s. 44, tabl. 25. brosz.
Stan dobry. Krótka monografia poświęcona działalności artystycznej brata Alberta (1845-1916) - malarza, ale przede wszystkim zakonnika, założyciela zakonu albertynów, powstańca styczniowego, aktywnego w staraniach ulżeniu doli najuboższych, kanonizowanego w 1983 r. przez Jana Pawła II. Na tablicach 50 reprodukcji obrazów Chmielowskiego.
124.
ZUBRZYCKI Jan Sas – Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (Z rysunkami). Lwów 1921. Skł. gł. w Księg. G. Gebethnera. 8, s. 80. brosz.
Ubytek narożnika przedniej okł., naddarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty. Omówienie symbolu serca w polskiej sztuce i architekturze.
ZUBRZYCKI Jan Sas – Skarb architektury w Polsce. Kraków. Nakł. własny. folio. karty luzem, oryg. teki pł.
Dwa z czterech wydanych tomów monumentalnego wydawnictwa poświęconego zabytkom naszej architektury. Na tablicach fotografie i reprodukcje grafik i rysunków przedstawiających zabytki, detale architektoniczne, plany itp. Każda tablica zaw. od 1 do 3 ilustracji. Publikacja (zawierająca w komplecie 400 tablic) do dziś stanowi niezwykle cenne źródło ikonograficzne do dziejów architektury na ziemiach polskich. Na początku każdej prezentowanej tu części karta przedtytułowa i tytułowa oraz spis tablic zamieszczonych w tece.
125.
T. 2: 100 tablic od l. 101 do l. 200. 1909-1910. s. [4], VI, [1], tabl. 101-200.
Niewielki ślad zawilgocenia na kilku tablicach, poza tym stan dobry. Brak czterech tablic (nr 126, 149, 196 i 198).
126.
T. 3: 100 tablic od l. 201 do l. 300. Kraków 1910-1911. Druk. "Czasu". folio, [4], VII, [1], tabl. 201-300.
Stan dobry. Brak czterech tablic (nr 209, 247, 288, 293). Dołączono prospekt wydawniczy.
127.
ZUBRZYCKI Jan Sas – Styl Zygmuntowski jako odcień sztuki odrodzenia w Polsce. Kraków 1914 [właśc. 1915]. Nakł. autora. 4, s. 210, [2], tabl. 1. opr. nieco późn. ppł.
Grzbiet nieco otarty, wenątrz stan dobry. Ukazało się w trzech zeszytach o łącznej paginacji. 230 ilustracji w tekście.