Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne

Książki XIX-wieczne

128.
CEGLIŃSKI J[ulian], MATUSZKIEWICZ A[lfons] – Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane z natury. Warszawa [1859]. Litografia A. Pecq i C-o. Format: 12,7x23,3 cm, k. [1], tabl. 20. opr. psk. z epoki.
Banach 496 (pod datą 1855); Kosimowa 297-316. Wyklejki pęknięte, drobne zaplamienia, stan dobry. Na pierwszej, dodatkowej karcie odręczna obca dedykacja z epoki. Pierwsze wydanie jednego z najważniejszych XIX-w. albumów z widokami Warszawy. Tytuł również po francusku ("Album des vues de Varsovie et ses environs"). Ryciny odbito na barwnym podkładzie przechodzącym od błękitu (w partii nieba) poprzez delikatny róż do brązów (na pierwszym planie). Album składa się z litografowanej karty tyt. i 20 widoków (podpisanych po polsku i po francusku): Warszawa od strony Pragi, Zamek, Zamek od strony tarasu, Widok Pragi z Nowego Zjazdu, Krakowskie Przedmieście, Kościół ś-go Krzyża, Kościół ś-o Alexandra, Dworzec kolei żelaznej, Widok Willanowa, Kościół Kamedułów na Bielanach, Pałac Belwederski, Pałac Łazienkowski, Teatr Wielki, Ratusz, Ogród Saski, Kościół Karola Boromeusza, Kościół Ewangielicki, Bank Polski, Dwór Gościnny za Żelazną Bramą, Katedra prawosławna ŚŚ Trójcy. Ryciny zabezpieczone bibułkami przekładkowymi.
6.000.–
Sprzedano za: 6.000.–
129.
[GORĄCZKIEWICZ Wincenty] – Spiewy burszów polskich z muzyką na trzy głosy ułożoną. Philadelphia [fikc.] 1835. B. w. 16 podł., s. [2], 100, [2], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco otarte, miejscami zażółcenia papieru, niewielkie ubytki trzech kart, poza tym stan dobry. Nieczytelny podpis własn., piecz. "Pieczora". Niezwykle rzadki śpiewnik studencki z czasów powstania listopadowego. Zawiera 40 utworów wraz z nutami, m.in.: "Na dzień wyrznięcia Pragi przez Moskali" i "Na dzień śmierci T. Kościuszki". Tajny druk galicyjski wydany w akwaforcie i litografii. Fałszywy adres wydawniczy podano ze względów cenzuralnych. Druk ozdobiony ryciną sygnowaną odwróconym monogramem KWK (K. W. Kielisiński). Akwaforta nie odnotowana w żadnym katalogu tego artysty, nieobecna w zbiorach w Kórniku (gdzie artysta był zatrudniony), grupujących niemal całą twórczość K. W. Kielisińskiego. Autorstwo W. Gorączkiewicza za J. Reissem w PSB. Estreicher nie kwestionuje podanego w druku adresu wydawniczego. Druk wielokrotnie uważany za zaginiony (np. T. Szyma "Boże coś Polskę"; Tyg. Pow. 1/1979). Czwarty znany kompletny egzemplarz (pierwsze trzy prezentowaliśmy na naszej 6., 31. i 81.aukcji); w zbiorach Bibliot. Narodowej znajduje się egz. bez ostatnich kart. Niezwykła rzadkość!!!
2.400.–
Sprzedano za: 2.800.–
130.
GRUSZECKI Artur – Nowy obywatel. Z illustracyami Konstantego Górskiego. Warszawa 1900. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 259. opr. oryg. pł. złoc., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry.
140.–
Sprzedano za: 140.–
131.
JOHNSTON Robert – Travels through Part of the Russian Empire and the Country of Poland; along the Southern Shores of the Baltic. Illustrated with maps and numerous coloured plates. Dedicated, by permission, to His Royal Highness the Prince Regent. London 1815. Printed for J. J. Stockdale. 4, s. VII, [1], XIV, [15]-460, tabl. 21 [w tym 20 barwnych], mapy 2. opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., wewnątrz miejscami wyraźne zażółcenia papieru i drobne zaplamienia, ślad zawilgocenia górnego marginesu ostatnich kart. Opis podróży odbytej w początkach XIX w. z Gdańska przez Kłajpedę, Kronsztad, St. Petersburg, Nowogród, Twer, Moskwę, Borodino, Smoleńsk, Grodno, Mińsk, Augustów, Ostrołękę, Warszawę, Łowicz, Poznań, Frankfurt do Berlina. Na tablicach barwne widoki m.in. Kopenhagi, Hamburga, Stralsundu, Oliwy, Fromborka, Petersburga, Moskwy, Borodina, Smoleńska. W tekście jeden drzeworyt prezentujący szkielet mamuta przechowywany w muzeum w Petersburgu.
2.200.–
132.
KOSTRZEWSKI Fr[anciszek] – Album ... Serya 1-2. Warszawa [cenz. 1893-1898]. Nakł. i druk S. Lewentala. folio. s. [44]; [56]. razem opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Banach 852. Brak 7 kart w serii 1, wiele kart reperowanych, kilka kart z podklejonymi niewielkimi ubytkami. Ilustracje w drzeworycie, w serii 2 także w cynkografii. Zaw. m.in. scenki i cykle zatytułowane: Wint, Racyonaliści nad Wisłą, Rozkosze letnich mieszkań pod Warszawą, Powrót od chrztu, Jarmark w małem miasteczku, Dla wnucząt, Poczciwy koleżka, Mały rozjemca, Dwie modlitwy czyli bezsenne noce, Gry towarzyskie, Pokusa, Prawdziwy człowiek śmiechu na Saskiej Kępie, List z pola bitwy, Jesień warszawskich myśliwców, Straszny gość, Lekarze amatorzy. Rzadkie.
F. Kostrzewski (1826-1911) - malarz realistyczny i rodzajowy, rysownik, ilustrator, karykaturzysta. Studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Jana Feliksa Piwarskiego. Od 1856 rozpoczął działalność ilustratorską współpracując m.in. z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Kłosami", "Wędrowcem". Zajmował się także ilustracją książkową. Malował sceny z życia ludu wiejskiego i obrazki miejskie, warszawskie. Był kronikarzem Warszawy, ukazując w zwierciadle łagodnej satyry bytowanie różnych warstw społecznych i życie codzienne stolicy II poł. XIX w.
640.–
133.
KRASZEWSKI J[ózef[ I[gnacy] – Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Pieśń 1 (z 50 drzeworytami). Wyd. Adama Zawadzkiego. Wilno 1846. J. Zawadzki. 8, s. [2], VIII, 284. opr. psk. złoc. z epoki
[oraz] tenże – Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Pieśń 2. Wyd. Adama Zawadzkiego. Wilno 1843. J. Zawadzki. 8, s. 336. opr. psk. złoc. z epoki
[oraz] tenże – Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Pieśń 3 i ostatnia. (Z ryciną na stali). Wyd. Adama Zawadzkiego. Wilno 1845. J. Zawadzki. 8, s. 392, tabl. 1. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 381; Empireum 1, 217. Niewielkie zaplamienia płótna okleinowego, stan bardzo dobry. Ekslibrisy Tadeusza Rychtera dla Jana Maleckiego. Komplet "Anafielasa" w ładnej, złoconej oprawie z epoki. Pieśń 1: Witolorauda, pieśń 2: Mindows, pieśń 3: Witoldowe boje. Na szczególną uwagę zasługuje "Witolorauda". Na jej drzeworytowym frontispisie drugi tytuł: "J. I. Kraszewski - Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wydana przez Adama Zawadzkiego 1846" (ten wariant wydawniczy bez nut). "Dzieło niezwykłe [...] zamieszczono w nim 50 ilustracji, inicjałów i winiet, narysowanych i własnoręcznie wyciętych na klocku przez malarza Wincentego Smokowskiego. Ilość tych ozdób była bezprecedensowa. Nie było też od czasów Chodowieckiego zwyczaju, by rysownik był jednocześnie świadomym tłumaczem własnej myśli artystycznej, transponowanej z jednego medium na drugie. Ilustracje Smokowskiego, zestrojone w sposób bezbłędny z tokiem tekstu, są dziś przedmiotem podziwu: budzi go niezwykła indywidualność artysty, nikogo nie naśladującego i z nikąd poza samym sobą nie czerpiącego inspiracji. Ornament, faktura, specyficzny system cięcia klocka, syntetyczne ujmowanie formy [...], absolutny mariaż z partiami druku, wszystko to uderza niezwykle silnie dzisiejszego widza" (Wiercińska, s. 118-120). "Znaczenie Smokowskiego dla polskiej książki jest ogromne. Był pierwszym polskim drzeworytnikiem [XIX] wieku, wprowadził nową technikę, nadał wartość rycinie, którą rysował i rytował sam artysta. Są w jego twórczości elementy nowej treści i formy sztuki polskiej, narodowej" (Banach s. 215-216). Na tablicy dołączonej do ostatniej pieśni zreprodukowano w stalorycie nieświeski portret Witolda, Wielkiego Księcia Litewskiego.
2.400.–
Sprzedano za: 5.500.–
134.
MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Petersburg 1851. Nakładem B. M. Wolffa. 16, s. [6], 113, tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob.
Banach 434. Wyklejki zaplamione, miejscami zażółcenia i niewielkie zaplamienia papieru, stan ogólny dobry. Podpis własn., piecz. monogramowa. Na tablicach ilustracje w drzeworycie. Tytuł złoc. na grzbiecie, na obu okładkach złoc. i barwione kompozycie. Rosnące zainteresowanie "Marią" wraz z rosnącą popularnością ilustracji drzeworytniczej przekonały młodego Bolesława Maurycego Wolffa (1826-1883) do podjęcia inicjatywy wydania poematu z ilustracjami. Namówił do współpracy rysownika amatora, Felicjana-Maksymiliana hr. Fredrę, bratanka komediopisarza. Efekt ich współpracy nie zachwycił rodaków, krytyczną recenzję napisał m.in. J. I. Kraszewski. Ilustracje te nie są jednak pozbawione zalet, o czym pisze obszernie Janina Wiercińska (J. Wiercińska "Sztuka i książka", War. 1986, s. 121-124, ilustr. 205-208).
280.–
Sprzedano za: 500.–
135.
NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Spiewy historyczne z muzyką, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wyd. V. Lwów 1849. Nakł. K. Jabłońskiego, Tłocznia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 8, s. [4], XVI, 320, [2], tabl. 33, nut k. 34. opr. pł. złoc., tłocz. z epoki.
Banach 411. Oprawa z wyraźnymi śladami wilgoci, wewnątrz stan niemal bardzo dobry. Nieliczne ołówkowe podkreślenia tekstu. Na licu złoc. inicjały: "R. H. S.", na grzbiecie złoc. nazwisko autora i tytuł. Dwie piecz. księgarskie, podpis własn. na karcie przedtyt. Piąte wydanie "Śpiewów" (pierwsze z litografiami) zawiera "Bogurodzicę" oraz 33 utwory poetyckie (wraz z "przydatkami" prozą) związane z wybitnymi postaciami i najważniejszymi wydarzeniami naszej historii. Tom zdobią 33 tablice odbite w litografii tonowanej; ryciny ukazują sceny historyczne wg rys. J. Swobody, litografował K. Auer i inni, odbito je w litografii Marcina Jabłońskiego we Lwowie oraz w zakł. M. A. Witeka w Pradze. Każdej pieśni (także "Bogurodzicy") towarzyszy karta zapisu nutowego oraz komentarz historyczny. Muzykę skomponowali: C. Beydale, T. K. Chodkiewiczowa, J. Deszczyński, F. Kochanowska, K. Kurpiński, F. Lessel, K. Narbuttówna, S. Parys, L. Potocka, W. S. Rzewuski, F. Skibicki, M. Szymanowska, M. Wirtemberska, Z. Zamoyska. Na karcie tytułowej umieszczono drzeworytowy wizerunek Orła z kaplicy Jagiellońskiej w Krakowie.
2.000.–
136.
[OLESZCZYŃSKI Antoni] – Wspomnienia o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki. Cz. 1. Paryż 1843. Drukarnia i Litografa Maulde i Renau. 8, s. [4], 204 s., tabl. 44, frontispis. opr. psk. złoc. z epoki.
Banach 334. Podklejone nadpękniecie grzbietu, miejscami niewielkie zabrązowienia kart, zaplamienie strony tyt. Odręczna dedykacja autora dla Adriana Krzyżanowskiego. Piecz. herald. na stronie tyt. Na frontispisie odmienne miejsce wydania: Lipsk, Drukarnia Zagraniczna i data 1844. Wydanie anonimowe. Następne części nie ukazały się. Oleszczyński "[...] utworzył kilkutomowe 'Archiwum pamiątek artystycznych, literackich i historycznych', z niego to [...] czerpał motywy do swych rycin. Taka była geneza najpierw 'Rozmaitości polskich' (Paryż 1832-3), albumu zawierającego 60 stalorytów z tekstami z dziejów Polski [...] a następnie 'Wspomnień o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach', cz. I (Paryż 1843) z 45 stalorytami. W rękopisie jedynie pozostała nigdy nie wydana cz. II tej publikacji, poświęcona 'historii sztuk i nauk w Polsce' (zaginiona)." (PSB). Na tablicach autor umieścił m.in. widok Tyńca, Pieskowej Skały, Grodziska, Ojcowa, Krakowa, Łobzowa, Opoczna, Fromborka, sceny historyczne i alegoryczne, portrety. Wszystkie ryciny odbito w stalorycie. Nieczęste.
3.800.–
Sprzedano za: 4.600.–
137.
POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z 8 ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VIII (ilustrowane IV). Kraków 1896. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. [4], 64, tabl. 8. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz., obcięcie złoc.
Gruca 124. Stan bardzo dobry. Podpis własn. Na tablicach kompozycje symboliczne poświęcone poszczególnym regionom Polski: Litwa, Żmudź, Podole, Wołyń, Ukraina, Tatry, Krakowskie.
320.–
Sprzedano za: 500.–
138.
SIENKIEWICZ Henryk – "Quo vadis". A Narrative of the Time of Nero. Translated from the Polish by Jeremiah Curtin. New edition with maps of ancient Rome, and photogravures from pictures by Howard Pyle, Edmund H. Garret, and Evert Van Muyden, and from ancient sculptures. T. 1-2. London 1897. J. M. Dent and Comp. 8, s. X, 355, tabl. 12, map i planów 3, portret 1; 352, tabl. 13, mapa 1. opr. oryg. pł. złoc.
Okł. lekko otarte, brak karty przedtyt. w t. 1 i k. przedtyt. i tyt. w t. 2 oraz pierwszej ilustracji w t. 2, wyklejki zabrązowione, ślad zawilgocenia widoczny w narożniku tablic. Naklejka firmowa Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie. Przekład dedykowany w druku przez tłumacza Augustowi Comte, przyjacielowi z ławy szkolnej. Druk dla University Press przez firmę John Wilson and Son w Cambridge. "Nowy Korbut" nie wymienia tej edycji. Pierwsze polskie wydanie książkowe ukazało się w 1896. Rzadkie.
480.–
Sprzedano za: 480.–
139.
SŁOWACKI Juliusz – Lilla Weneda. Tragedya w pięciu aktach. Illustrował A. M. [!] Andriolli. Warszawa 1883. Nakł. M. Orgelbranda. folio, s. [6], V, [1], 84, tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Banach 793. Otarcia narożników okł. i krawędzi grzbietu, zaplamienie strony tyt., drobne zaplamienia kilku innych kart. Oprawa w kolorze brązowym. Tablice odbito w drzeworycie. Druk u Brockhausa w Lipsku.
800.–
Sprzedano za: 1.300.–
140.
STRUVE Henryk – Album malarzy polskich w sztychach, z tekstem objaśniającym ... Warszawa 1884. Skł. gł. u Maurycego Robiczka. folio podł., s. [52], tabl. 30. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte, blok wygięty, drobne zaplamienia, podklejone niewielkie naddarcie marginesu dwóch kart. Piecz. Efektowny, wielkoformatowy album zawierający heliograwiurowe reprodukcje arcydzieł polskiego malarstwa końca XIX w. Ryciny odbito u V. Angerera w Wiedniu. Na początku karta tytułowa z wykazem 24 reprodukowanych prac (doklejona kartka z tytułami sześciu dodatkowych plansz). Tytuły obrazów po polsku i po francusku. Pierwszym 24 planszom towarzyszy tekst objaśniający; dodatkowe tablice bez tekstu. Album zaw. następujące reprodukcje: T. Ajdukiewicz "Targ w Kairze", Z. Ajdukiewicz "Za chlebem", S. Bieszczad "Targ w Bawaryi", J. Brandt "Wyjazd na polowanie", M. Butowtt-Andrzejkowiczówna "Miłosierdzie św. Jadwigi", J. Chełmiński "Husarzy z czasów Maryi Teresy", W. Gerson "Sobieski sadzący topole w Willanowie", M. Gottlieb "Uriel Acosta", B. Kleczyński "Jazda na kulig", A. Wierusz-Kowalski "Na polowanie", tenże "Na nieszpory", A. Kozakiewicz "Zabawa w kaźni", A. Lesser "Ostatnie chwile Kopernika", H. Lipiński "Niedźwiedziarz", S. Masłowski "Taniec Zaporożców", H. Pillati "Szynk na Starem Mieście", T. Pilecki "Przebudzenie się Goplany", W. Rossowski "Skazana", H. Siemiradzki "Wazon czy kobietę?", tenże "Odpoczynek Patrycyjusza", tenże "Taniec wśród mieczów", L. Wiesiołowski "Rozdawanie jałmużny w Rzymie", F. Żmurko "Messalina", tenże "Napój miłosny". Plansze dodatkowe: J. Brandt "Kupiec tatarski", J. Rosen "Na polowaniu", K. Miller "Stanisław August przyjmujący artystów", J. Chełmoński "W podróży", M. Gottlieb "Szylok i Jessyka", P. Szyndler "Odaliska". Rzadkie.
2.400.–
141.
TYSZKIEWICZ Konstanty – Pomniki rytownictwa krajowego. Oddz. 1. Odciski z blach mniejszych, znajdujących się w bibliiotece [!] łohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza. Wydane nakładem ich właściciela. Wilno 1858. Druk. A. Marcinowskiego. 8, s. 36, tabl. 180. opr. kart. z epoki.
Banach 559. Oprawa reperowana: grzbiet nowy, podklejone ubytki papieru okleinowego przedniej okł.; otarcia okł., załamanie narożnika tylnej okł., miejscami zażółcenia papieru w części tekstowej, uszkodzone marginesy jednej tabl. Na pierwszej stronie piecz. własnościowa autora: "Z biblioteki Konst: Hr: Tyszkiewicza". Zawarty w części tekstowej wykaz tablic wymienia ich 173. Stan faktyczny jest zgodny z tym wykazem, lecz po ostatniej, 173 tablicy dodano jeszcze 7, które w spisie nie figurują. Pochodzą zapewne z przygotowywanego i niewydanego oddziału 2. Na uwagę zasługują m.in. wizerunki świętych z podpisami żmudzkimi (tabl. 52-98) wykonane przez ks. Stanisława Czerskiego, kanonika katedry żmudzkiej i proboszcza w Sałantach. Z kolei dalszych 5 tablic (nr 99-103) zawiera rysunki z elementarza litewskiego. Rzadkie.
5.800.–
Sprzedano za: 11.000.–
142.
WALTER Henryk – Album widoków Krakowa i jego okolic. Zeszyt 1-3. Kraków [po 1865]. Nakład Litografii M. Salba. 4 podł., k. [1], tabl. 24. razem opr. oryg. pł. zdob.
J. Banach II 4. Reperowany niewielki ubytek płótna na przedniej okł., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, niewielkie ślady kornika w grzbiecie, miejscami zaplamienia na marginesach, stan ogólny dobry. Czwarte wydanie albumu widoków Krakowa. Ryciny odbito litograficznie na wielo- lub jednobarwnej apli. Zaw.: kartę tyt. z herbem miasta, czterema niewielkimi widokami i wykazem rycin oraz plansze: Kościół Panny Maryi, Zamek Krakowski od zachodu, Brama Floryańska, Kraków z Mogiłą Kościuszki, Sukiennice i wieża ratuszna, Kościół ś-go Piotra, Kościół katedralny od strony południowej, Wola Justowska, Zamek Krakowski od strony północnej, Widok z Bramy Floryańskiej, Kościół ś-tej Anny, Ogród Strzelecki, Kollegium Jagiellońskie, Kościół Bożego Ciała, Klasztór XX. Kamedułów, Ruiny zamku tenczyńskiego, Kościół na Skałce, Kościół katedralny, Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej, Kościół XX. Bernardynów, Zamek Krakowski od strony południowo-zachodniej, Rotunda Bramy Floryańskiej, Krzeszowice, Ratusz na Kazimierzu. Kompletny egzemplarz jednego z klasycznych dziewiętnastowiecznych albumów widokowych Krakowa, w oryginalnej, zdobionej oprawie.
5.600.–
Sprzedano za: 10.500.–
143.
WOJSKO polskie Kościuszki w roku 1794. 16 tablic obejmujących 105 figur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza [...]. Podług materyałów zebranych przez Władysława Bartynowskiego kopiował K. Wawrosz. Z dodaniem 6 tablic rysowanych podług źródeł współczesnych przez Walerego Eljasza. Ogółem 22 tablice z dokładnemi objaśnieniami [...]. Podług wiarogodnych źródeł oprac. Bolesław Twardowski. Poznań 1894. Nakł. Księg. Katolickiej. 4, s. [2], 90, [2], tabl. 21. opr. oryg. ppł.
Cześć bibułek przekładkowych uszkodzona, mimo to stan bardzo dobry. Efektowne tablice mundurowe w chromolitografii. Trzy czarno-białe ilustracje w tekście i jedna całostronicowa na karcie przedtyt. Zaw.: Pogląd na historyą wojska w Polsce, Siła zbrojna w Polsce za Stanisława Augusta, Krótki pogląd na ruchy wojsk Kościuszkowskich, Chronologiczny spis bitew i potyczek w powstaniu Kościuszkowskiem, Imienny spis wojskowych z powstania Kościuszkowskiego, Objaśnienie tablic wojsk Kościuszki, Strój Wojska Kościuszki.
800.–
Sprzedano za: 1.200.–
* * *

Książki XX-wieczne

144.
ALBUM Legjonów Polskich. Pod protektoratem [...] J. Stachiewicza oprac.: tekst: W. Lipiński, materjał fot.: E. Quirini, akwarele rys.: J. Swirysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski. [Warszawa] [cop. 1933]. Główna Księg. Wojskowa. 4, s. [9], 363, tabl. 7 + s. 140, [1] - dodatek reklamowy. opr. oryg. pł. zdob., oryg. futerał kart.
VG 114-115. Otarcia futerału, stan dobry. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz. Oprawa wydawnicza Roberta Jahody. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Zachowany, co niezbyt częste, osobny zeszyt z materiałami reklamowymi i licznymi zdjęciami z życia legionów. "Nawet po latach 'Album Legionów Polskich' olśniewa. Duży, podłużny format, wspaniały papier i krój pisma, a nade wszystko znakomicie zaprojektowany rozkład stronic i niezrównane fotografie. Łącznie w książce zamieszczono ich 740! Doskonale oddają one codzienność żołnierskiego życia. Zostały wykonane w większości przez anonimowych autorów, w wielu przypadkach legionistów. Fotografie oraz duet Girs-Barcz to największe atuty tego albumu. Najsłabszą stroną książki są akwarele tak niegdyś cenionego Świrysza-Ryszkiewicza. 'Album Legionów Polskich' to nie tylko pomnik wystawiony formacjom Piłsudskiego, ale i hołd całego społeczeństwa oddany Marszałkowi. Wydano go ze środków wyasygnowanych na ten cel przez polskie przedsiębiorstwa [...]. 'Album Legionów Polskich' to pierwsza polska książka światowego formatu od czasów wydawnictw Mortkowicza i wystawy paryskiej w 1926 roku. Na wystawie książki we Florencji Główna Księgarnia Wojskowa otrzymała za nią Grand Prix i Złoty Medal. Wydawca i graficy odnieśli więc ogromny sukces. Dzięki 'Albumowi Legionów Polskich' i innym, podobnym mu monumentalnym wydawnictwom w latach 30., Atelier Girs-Barcz i Główna Księgarnia Wojskowa na stałe zajęły opuszczone przez Jakóba Mortkowicza miejsce edytora najpiękniejszych polskich książek" (J. Straus "Cięcie". War. 2014, s. 124-126).
540.–
Sprzedano za: 850.–
145.
ARKADY. Warszawa. Red. W. Filipowiczowa. 4. brosz.
R. 3, nr 2: II 1937. s. [55]-112, [4].
Czas. BJ 1, 51. Załamania i niewielkie naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Pojedynczy numer wysoko cenionego do dziś miesięcznika poświęconego dawnej i współczesnej sztuce użytkowej. Druk na papierze kredowym, liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Pismo ukazywało się w l. 1935-1939, wyszło 49 zeszytów. Autorami interesujących tekstów monograficznych byli zwykle najlepsi w Polsce znawcy tematu, historycy, historycy sztuki, kolekcjonerzy. Ten zeszyt zaw. m.in.: Schody, O ramach, Tadeusz Kulisiewicz, Z nowej architektury. Całostronicowy drzeworyt Tadeusza Kulisiewicza "Dziewczyna w chuście".
160.–
Sprzedano za: 240.–
146.
BENOIT Pierre – Le puits de Jacob. Miniatures de Arthur Szyk. Préface de A. de Monzie. Paris 1927. Albin Michel. 8, s. [6], IV, [4], 323, [2], tabl. 12. opr. psk. złoc. z epoki (?) z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Egz. nr 239 - jeden z 300 na papierze welinowym d'Arches. Wzorcowe wydanie "Studni Jakubowej" z barwnymi ilustracjami Artura Szyka. Artysta przygotował 12 całostronicowych miniatur, 15 kolorowych inicjałów oraz niewielką ilustrację na stronie tytułowej.
2.400.–
147.
[BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. Paris 1981. Éditions du Dialogue. 4, s. 123, [2], tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr 573. Jubileuszowe wydanie Księgi Hioba dedykowane przez wydawnictwo Czesławowi Miłoszowi w 70. rocznicę urodzin. Opracowanie graficzne Witolda Urbanowicza. Księgę otwiera obszerny wstęp teologiczno-literacki ks. Józefa Sadzika oraz przedmowa tłumacza. W tekście 21 czarno-białych ilustracji, na końcu 10 tablic z całostronicowymi kompozycjami Lebensteina. Na okładce tłocz. podobizna Hioba ze wzniesioną ręką.
980.–
Sprzedano za: 1.200.–
148.
BRZĘKOWSKI Jan – 18 coplas. Ilustracje Franciszka Prochaski. Aix en Provence 1959. Oficyna M. i F. Prochasków. 4, k. [22]. brosz., obw.
Grzbiet pożółkły, górna część grzbietu podklejona taśmą, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja F. Prochaski ("wprawdzie nie autor wierszy lecz autor drzeworytów i druku"). Wydano 150 egz., ten "hors commerce" (jeden z 35 tak oznaczonych egzemplarzy). Przedostatnia z zaledwie 7 książek wydanych przez oficynę Prochasków. "W marcu 1959 r. na 100-letniej podówczas prasie Albion [Prochaska] odbił 150 egzemplarzy polskich fraszek Jana Brzękowskiego, noszących hiszpański tytuł '18 coplas' (copla - po hiszpańsku i po portugalsku znaczy fraszka, kuplet). Fraszki czy raczej drobne formy poetyckie Brzękowskiego, oscylujące między fraszką, sentencją i aforyzmem, krótkie, proste, a zarazem głębokie, w pełni zasługują na królewską szatę, jaką im zapewniono. Do każdego z wierszy pomieszczonych w tym tomie wyciął Prochaska osobny drzeworyt już na pierwszy rzut oka kojarzący się z treścią ilustrowanego utworu. Druk tekstu podstawowego - duży, czarny, ślicznie harmonizuje z szarozielonymi drzeworytami. Papier, jak zawsze u mistrza Franciszka, piękny i ręcznie czerpany. Jest go wiele, nawet bardzo wiele. Każda bowiem fraszka, zazwyczaj krótka, zajmuje osobną kartę. Okładka z szarego czerpanego papieru ozdobiona jest małym, bardzo prostym w kroju drzeworytem [...]. Sam tytuł oraz sygnet oficyny zdobiący tylną okładkę odbite są w kolorze czerwonym. Z całej książki '18 coplas' bije urzekająca, szlachetna prostota. Oszczędności słowa poety odpowiada mistrzowska oszczędność środków wyrazu artysty i drukarza w jednej osobie" (A. Kłossowski "Franciszek Prochaska - bibliofil i artysta-drukarz we Francji" w: "Roczniki Biblioteczne", r. 27: 1983, z. 1-2, s. 337). Dołączono niewielką kartę ze spisem i cenami wydawnictw Prochasków.
500.–
Sprzedano za: 500.–
149.
CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. Kraków-Warszawa 1904. Druk. W. L. Anczyca i Sp. folio, s. [10], 308 [pag. ciągła], XXXVII, tabl. 480. opr. oryg. perg. zdobiony, obcięcie barwione.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Tekst na okładkach i na grzbiecie stylizowany na średniowieczny rękopis rubrykowany. Egzemplarz kompletny. Każda część z własną kartą tyt. poza paginacją. Karty tyt. także po francusku. Monumentalne dzieło Maksymiliana (ojca) i Stanisława (syna) Cerchów, którzy z niewiarygodną precyzją uwiecznili w swoich rysunkach groby i tablice nagrobne, epitafia z krakowskich kościołów, detale architektoniczne, zabytki - często już nieistniejące. Część swoich prac opublikowali w prezentowanych tu "Pomnikach". Tablicom (jest ich 480, w tym 3 podwójne i 41 barwnych - w całości lub częściowo) towarzyszy tekst F. Kopery omawiający krótko każdy obiekt. T. 1 obejmuje okres romański i gotycki, t. 2 renesans, t. 3 barok i rokoko. Na końcu t. 3 obszerny indeks.
M. Cercha (1818-1907) - malarz, rysownik. Uczeń krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, kształcił się pod kierunkiem Bizańskiego i Stattlera. Całe życie przebywał w Krakowie, którego zabytków był miłośnikiem. Pozostawił mnóstwo rysunków Starego Krakowa a między nimi podobizny zabytków już nieistniejących. Rysował i kompletował rysunki grobów i nagrobków, dbając nie tyle o efekt artystyczny, ile o ścisłą dokładność i wierność aż do najdrobniejszych szczegółów. Rysunki te wydał jego syn w monumentalnym dziele "Pomniki [...]"
S. Cercha (1867-1919) - malarz i rysownik, historyk sztuki i etnograf. Syn Maksymiliana. Kształcił się naprzód u ojca, potem w l. 1881-1889 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych; w l. 1891-1896 kontynuował prace swego ojca, rysując zabytki Krakowa, a zwłaszcza dopełniając jego zbiór rysunków z kościelnych grobowców, nagrobków i epitafiów. Skompletowany w ten sposób zbiór wydał pt. "Pomniki [...]".
6.000.–
150.
CHEŁMIŃSKI Jan V., MALIBRAN A[lphonse Marie] – L'armée du Duché de Varsovie. Par Jan V. Chelminski. Texte par A. Malibran. Paris 1913. J. Leroy. folio, s. [6], III, [1], 314, [1], tabl. 58 [w tym 48 barwnych rycin mundurowych na wklejkach]. brosz.
Grzbiet i okl. nieco otarte, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr 4 - jeden z 30 egz. imiennych na papierze d'Arches. Egzemplarz przypisany w druku Charlesowi S. Phillipsowi. Na początku dodatkowa plansza z oryginalnym akwarelowym portretem Napoleona na koniu; portret wykonał i sygnował Jan V. Chełmiński. Na stronie przedtytułowej jego oryginalny podpis. Na barwnych tablicach żołnierze armii Księstwa Warszawskiego, sztandary oraz portrety wodzów. W tekście podobizny odznak i obszyć mundurowych. Na końcu noty biograficzne dowódców. Indeks nazwisk. Podstawowe, monumentalne opracowanie dziejów wojska polskiego czasów napoleońskich.
2.600.–
Sprzedano za: 3.600.–
151.
[CHODOWIECKI Daniel]. Daniel Chodowiecki. 25 bisher unveröffentlichte Handzeichnungen zu dem moralischen Elementarbuche von Christian Gotthelf Salzmann. Mit einem Vorworte von Max von Boehn. Frankfurt am Main 1922. Prestel-Verlag. 8, s. 15, tabl. 25. opr. oryg. skóra, obcięcie barwione, kart. futerał.
Stan bardzo dobry. Na stronie tytułowej zmieniono nazwę i godło wydawcy zaklejając je właściwym nadrukiem. Wydano 100 egz. specjalnych oprawionych w pełną skórę lub w pergamin; ten egz. nr 1. Reprodukcje 25 niepublikowanych dotychczas rysunków Daniela Chodowieckiego.
460.–
152.
CZARTAK. Zbór poetów w Beskidzie. [Nr 2]. Poezje Janiny Brzostowskiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Emila Zegadłowicza. Warszawa 1925. Nakł. Czartaka. Druk. "Krajowa". 4, s. 110, [1]. brosz.
Grońska 24. Niewielkie zaplamienia, mimo to stan bardzo dobry. Wydano 505 egz. Zaw. m.in. grafiki J. Hrynkowskiego (okładka, portret T. Szantrocha), L. Misky'ego (portret J. Brzostowskiej), E. Porządkowskiego (portret E. Kozikowskiego), J. Hulewicza (portret E. Zegadłowicza). Drugi z trzech wydanych almanachów grupy artystyczno-literackiej Czartaka.
360.–
Sprzedano za: 360.–
153.
CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... Warszawa 1935. Wyd. J. Przeworskiego. folio, s. [5], tabl. 13. oryg. teka kart.
Teka nieco zaplamiona, grzbiet z niewielkimi ubytkami, brak jednego skrzydełka teki, jedna tabl. przycięta do form. 41x26,4 cm, karta tyt. lekko zaplamiona; stan ogólny dobry. Przed tablicami faksymile rękopisu gen. Rydza-Śmigłego. Plansze odbito techniką foto-offsetową w Zakł. Graficznych Straszewiczów. Tablice form. 47,5x33 cm zatytułowane: I. Szkic portretowy. Rok 1935, II. Pasjans. Rok 1931, III. Na Wawelu. Rok. 1928, IV. W okopach. Rok. 1914, V. Sulejówek. Rok 1925, VI. W Paryżu. Rok 1921, VII. Z Beliniakami. Rok 1915, VIII. 19 Marca. Laurka, IX. Pierwszy Marszałek Polski. Rok 1921, X. Rewja. Rok 1934, XI. Studjum portretowe. Rok 1928, XII. W Alejach Ujazdowskich. XIII. W Krakowie. Rok 1933. Dołączono "Prospekt drugiego wydania" ze śladami przetarć na zgięciach.
480.–
Sprzedano za: 650.–
GENIUS. Zeitschrift für werdende und alte Kunst. München. Hrsg. von Carl Georg Heise, Hans Marderstieg, Kurt Pinthus. Kurt Wolff Verlag. folio.
Stan bardzo dobry. Półroczniki ekskluzywnego niemieckiego wydawnictwa poświęconego sztuce, którego komplet stanowiło sześć numerów. Drukowane na szlachetnym papierze zeszyty, bogato ilustrowane (reprodukcje odbite na papierze kredowym, zamontowane w formie wklejek), także oryginalnymi grafikami, zawierały artykuły wybitnych historyków sztuki poświęcone dawnym i współczesnym dziedzinom plastyki. Pismo ukazywało się w l. 1919-1921.
154.
[Jg. 1], Buch 1: 1919. s. VIII, 176, tabl. 5
[oraz] [Jg. 1], Buch 2: 1919. s. [177]-319, tabl. 10. razem opr. oryg. pperg. złoc. z szyldzikiem.
Opr. lekko otarta i zaplamiona, poza tym stan dobry. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści całego rocznika. Na tablicach m.in. 1: drzeworyty Karla Schmidta-Rottluffa i Richarda Seewalda oraz litografia Karla Caspara; 2: drzeworyt Franza Marca, akwaforta Heinricha Nauena i litografia Ignaza Eppera. Zaw. teksty m.in. 1: Emil Nolde - Wesen und Weg seiner religiösen Malerei, Vincent van Goghs Wahnsinn und Ende, Das Mondscheinbild von Hans Thoma, Zu einem Bild von Paul Cézanne; 2: An Henri Rousseau, Marienklage, Franz Marcs "Springende Pferde", Kritische Gedanken zur neuen Kunst, Die Linie als Ausdrucksmittel, V. van Gogh - Ein Le, M. Brod - Vom Diesseitswunder und der Liebe.
1.800.–
Sprzedano za: 2.200.–
155.
Jg. 2, Buch 1: 1920. s. 164, tabl. 5. brosz.
Stan bardzo dobry. Na tablicach m.in. oryginalne drzeworyty Ericha Heckela i Fransa Masereela oraz oryginalna litografia Georga Ehrlicha. Numer zaw. teksty m.in.: Das Museum, Frans Masereel, Ein Altersentwurf Rembrandts, Jung-Österreichische Malerei, F. Nietzsche - Über die dramatischen Dichtungen Byrons, W. Bonsels - Der Tod.
900.–
Sprzedano za: 1.260.–
156.
Jg. 2, Buch 2: 1920. s. VIII, [165]-332, tabl. 5.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, podklejone naddarcie przedniej okł., załamania i zabrudzenia ostatniej karty. Na tablicach m.in. oryginalne ekspresjonistyczne drzeworyty Maxa Kausa i André Rouveyre'a. Numer zaw. teksty m.in.: Zukuftsglaube, Matisse und sein Werk, Die Folkwangschule, Zeichnungen von E. L. Kirchner, Seltsame Miniaturen, R. Tagore - Gedichte, K. Hiller - Sätze.
700.–
Sprzedano za: 800.–
157.
Jg. 3, Buch 1: 1921. s. 170, tabl. 7. brosz., oryg. kart. futerał.
Egz. częściowo nierozcięty, stan bardzo dobry. Na tablicach m.in. litografia Edwina Scharffa, Alexandra Archipenki i Carla Hofera. Numer zaw. teksty m.in.: Zeichnung und Skulptur, Zu einer Büste von Archipenko, Die Wende der neuen Kunst als Schiksal eines Künstlers, Zu einer Landschaft von Edvard Munch aus dem Jahre 1917, Nordische Gotik und florentinische Renaissance, R. Tagore - Die Religion des Dichters. Dołączono folder reklamowy wydawnictwa Kurt Wolff.
980.–
Sprzedano za: 1.500.–
158.
GUMOWSKI Jan – Widoki Krakowa. Kraków 1926. Muz. Narodowe. folio, tabl. 12. oryg. teka kart.
Grońska 227. Stan bardzo dobry. Spis tablic (po polsku i francusku) na tylnej okładce teki. Zaw.: Barbakan, Brama Florjańska i baszta pasamoników, Baszta stolarska, Ulica Florjańska, Szczyty Sukiennic, Wnętrze Kościoła Marjackiego, Bibljoteka Jagiellońska, Katedra na Wawelu, Dziedziniec Zamku królewskiego na Wawelu, Fragment krużganku Zamku król., Stara synagoga na Kazimierzu, Widok ogólny Krakowa od południa.
480.–
Sprzedano za: 480.–
159.
JAKUBOWSKI Stanisław – Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. Dwadzieściasiedem [!] drzeworytów. Rysował i rytował ... Kraków 1923. Księg. "Orbis". 4, s. [7], tabl. 20. brosz.
Grońska 271. Okł. nieco otarte i lekko przetarte w grzbiecie, drobne zaplamienia trzech tablic, poza tym stan dobry. Tytuł okł. "Prasłowiańskie motywy architektoniczne". Tekst wstępny po polsku, francusku i angielsku. Ryciny sygnowane na klockach, odbite w czerni, brązie i ciemnym błękicie. Na tablicach przykłady dawnych chat, bram, podcieni, kapliczek, pomników grobowych, świątyń, budynków gospodarskich - łącznie 27 drzeworytów sygnowanych na klocku monogramem własnym artysty.
240.–
Sprzedano za: 240.–
160.
KRAKÓW 1911. Kraków 1911. Komitet Gospodarczy XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie. folio, k. [1], tabl. 12. oryg. teka ppł.
Grońska 13. Otarcia krawędzi teki, nieznaczne naddarcia marginesu trzech plansz (autorstwa T. Grotta, S. Podgórskiego i K. Sichulskiego). Kompletna teka zawierająca 12 barwnych litografii widokowych Krakowa. Teka składa się z następujących plansz: litografowana karta tytułowa projektu Henryka Kunzeka, W. Błocki "Kościół Św. Marka", J. Czajkowski "Fragment z Rynku", J. Czajkowski "Kościół Św. Katarzyny", S. Filipkiewicz "Widok z Wawelu na Kraków", K. Frycz "Kurza Stopka", T. Grott "Wnętrze Kośc. Maryackiego", S. Kamocki "Kościół Sw. Barbary", S. Podgórski "Mury Krakowa", K. Sichulski "Kościół X.X. Pijarów", W. Weiss "Sadzawka Św. Stanisława na Skałce", J. Wojnarski "Kościół Św. Wojciecha", L. Wyczółkowski "Trumna  Św. Stanisława". Litografie odbito w zakładzie A. Pruszyńskiego w Krakowie. Kompozycję tytułową (na przedniej okładce teki) wykonał Karol Frycz. Litografie odbito na arkuszach form. ca 41x30 cm, wyjątkiem jest pierwsza rycina, której wymiary wynoszą 31,4x20,7 cm - została naklejona wydawniczo na papierowy podkład dostosowany formatowo do pozostałych plansz. Maria Grońska pisze: "W 1911 r. odbył się XI Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie. Komitet Gospodarczy Zjazdu upamiętnił to wydarzenie, co należy podkreślić z dużą aprobatą, ofiarowując uczestnikom piękną tekę graficzną 'Kraków 1911'. Zbiorowa praca popularnych, a także mniej znanych artystów, zawiera 12 interesujących autolitografii barwnych, przedstawiających zabytki i motywy miasta. Teka ta świadczy o wysokim poziomie artystycznej litografii w ówczesnym Krakowie" (Grońska, s, 38). Nieczęste w komplecie.
3.400.–
161.
KRAKÓW. Sześć autolitografij [...]. Kraków 1928. Zakł. Art. Lit. A. Pruszyński. folio, tabl. 6. oryg. teka kart.
Grońska 28. Krawędzie planszy z litografią J. Rubczaka podklejone od spodu taśmą, teka i pozostałe tablice w stanie bardzo dobrym. Zaw.: S. Filipkiewicz "Kościół św. Andrzeja", J. Hrynkowski "Panorama z widokiem Wawelu", W. Jarocki "Barbakan i Brama Floriańska w zimie", I. Pieńkowski "Fragment katedry z kaplicą Zygmuntowską", J. Rubczak "Ulica Floriańska", J. Wojnarski "Kościół św. Wojciecha". Plansze bez podpisów, tytuły wg Grońskiej.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
162.
KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. Kraków [1921]. Spółka Wyd. "Fala". 4, s. 55. opr. oryg. ppł.
Stryjeńska MNK VI.I.I.12; SPKL 370. Okł. nieco otarte i zakurzone, karty lekko pofałdowane. Wydano 1.100 egz., ten nr 306. Siedem całostronicowych barwnych tablic wg rysunków Zofii Stryjeńskiej, mniejsze, czarno-białe ilustracje tego samego autorstwa w tekście.
480.–
Sprzedano za: 1.200.–
163.
LESZCZYŃSKI Jan – Nawiedzenia. Poezje. Zewnątrz i wewnątrz zdobił książkę Zdzisław Truskolaski. Kraków 1928. Skład gł. Dom Książki Polskiej. 16d, s. 61, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Tom poezji ozdobiony pięcioma całostronicowymi ilustracjami w ramach paginacji i jedną barwną na przedniej okł. przez Zdzisława Truskolaskiego, przyjaciela autora i ucznia Witkacego. Wpływy mistrza, którego był uczniem i u którego mieszkał w Zakopanem widoczne w prezentowanych ilustracjach, odmiennych od twórczości późniejszej.
100.–
Sprzedano za: 100.–
164.
LITANIA Narodu Polskiego. [Kraków 1915].
Opr. uszkodzona, stan druku dobry. Wielobarwna dwustronna litografia na ark. 16,2x49,6 cm. (po złożeniu 16,4x12,3 cm) w formie leporello. Interesujący przykład druku patriotycznego z lat I wojny św. zaprojektowanego przez Jana Bukowskiego. Prócz "Litanii" zaw. również "Modlitwę": "Boże wszechmocny, Panie zastępów, ścielemy się do Twych stóp z dziękczynieniem, że moskal opuścił już ziemię naszą".
100.–
Sprzedano za: 100.–
165.
LWÓW przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografjach Zakładów Pillera. Lwów 1928. Zakł. Graficzne Piller-Neumanna. 4, s. XII, [1], 8, tabl. 26. opr. pperg. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., karty lekko pofałdowane, niewielkie zaplamienia w grzbiecie, poza tym stan dobry. Wydano 250 egz., ten nr 150 (z puli 150 egz. przeznaczonych dla uczestników Trzeciego Zjazdu Bibliofilów Polskich, któremu druk jest dedykowany). Przedmowa i opisy tablic Tadeusza Mańkowskiego. Ryciny odbito z oryginalnych kamieni litograficznych przygotowanych w l. 1846-1865, odnalezionych w Zakładach Pillera i dotąd niewykorzystanych. Na tablicach 32 widoki zabytków dawnego Lwowa odbite w sepii.
400.–
Sprzedano za: 1.100.–
166.
ŁADA Barbara – Warszawa. Akwaforty ... [Warszawa? 195-?]. 16d, s. [3], tabl. 10. oryg. teka skórzana.
Stan bardzo dobry. Teka zaw. spis rycin w 4 językach oraz 10 niewielkich akwafort z widokami Warszawy. Wszystkie grafiki odręcznie sygnowane i tytułowane przez artystkę.
700.–
167.
MACKIEWICZ Kamil – Czyściec niemiecki. Moje przeżycia w obozie jeńców. Z przedmową Stanisława Dzikowskiego. 26 rysunków. Kraków [1919]. Wyd. tyg. satyryczno-politycznego "Szczutek". 4, s. [2], 7, [3], tabl. 24. brosz. Album "Szczutka", [t.] 1.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Na tabl. 24 karykatury i rysunki satyryczne z niemieckiego obozu dla jeńców rosyjskich w Hammerstein.
160.–
Sprzedano za: 500.–
168.
MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Lwów-Poznań 1922. Wyd. Polskie. 16, s. [6], 80, tabl. 10. opr. oryg. kart.
Grońska 476. Blok lekko poluźniony, stan dobry. Na tablicach 10 pełnych uroku kolorowych autolitografii Teodora Rożankowskiego utrzymanych w stylu art-deco. Tekst według rękopisu opracował dr Stanisław Lam.
T. Rożankowski vel Różankowski (1891-1970) - pochodzący z Kurlandii malarz, grafik, karykaturzysta; rysował ilustracje do "Szczutka", projektował okładki dla Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera m.in. do serii "Cuda Polski", plakaty na Targi Poznańskie, pocztówki z widokami Poznania, Torunia i z tematami morskimi.
180.–
Sprzedano za: 180.–
169.
MENDJISKY Maurice – Hommage aux combattants martyrs du ghetto de Varsovie. Trente-cinq dessins de ... Poème inédit de P. Eluard. Texte de Vercors. Monaco 1955. Les Éditions des Boulingrins. folio, s. [17], tabl. 35. składki luzem, oryg. okł. kart., obw., oryg. futerał kart.
Nieznaczne naddarcie obw. w grzbiecie, otarcie i pęknięcie futerału, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nr 788. Bibliofilsko wydana teka rysunków inspirowanych życiem i walką warszawskiego getta, poprzedzona wstępem Vercorsa i po raz pierwszy tu opublikowanym poematem Paula Eluarda
M. Mendjisky (1889-1951) - urodzony w Łodzi malarz i grafik pochodzenia żydowskiego (polskie nazwisko Mędrzycki), działający w Paryżu (Montparnasse).
1.000.–
170.
NORWID Cyprian – Cyprjana Norwida testament literacki z 1858 r. Wydał i objaśnił Tadeusz Przypkowski. Kraków 1935. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 14, [1], faksymile 2. brosz.
Załamania i niewielkie naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Eleganckie wydanie zawierające podobizny dwóch czterostronicowych listów C. Norwida. Druk trójbarwny.
120.–
171.
OTCHŁANIE wielickie z 20 kolorowymi ilustracyami znakomitych polskich artystów oraz 25 rycinami według starych sztychów. Wieliczka 1907. J. Czernecki. 4, s. [52], tabl. barwnych 20. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Piecz. Tablice przełożone bibułkami ochronnymi. Przypomniany ostatnio specjalną wystawą przez Muzeum Żup Krakowskich wydawca książki, Jan Czernecki (1871-1955) - ur. w Stroniatynie k. Lwowa, był znanym wielickim i krakowskim fotografem, księgarzem i wydawcą. Miał własną drukarnię, zasłynął jako wydawca pocztówek i albumów, portretował go m.in. Jacek Malczewski. Uczynił wiele dla popularyzacji i dokumentacji Wieliczki - miasta i kopalni. W książce reprodukowane są obrazy autorstwa m.in. Jana Matejki (św. Kinga, Kościelecki i Betman ratujący górników podczas pożaru), Włodzimierza Tetmajera (św. Barbara, Przybycie królowej Kingi do Wieliczki), Teodora Axentowicza (Górnicy), Piotra Stachiewicza (W grocie kryształowej), Aleksandra Mroczkowskiego (Dworzec hr. Gołuchowskiego), Jana Bukowskiego (Widzenie) i Edwarda Kopcińskiego (Grota arcyksięcia Rudolfa). Reprodukowane w tekście i opisane są także ważniejsze historyczne sztychy i plany kopalni.
240.–
Sprzedano za: 240.–
172.
PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. Poznań 1926. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. folio, s. 245, [15], tabl. 17. opr. oryg. pł. zdob., futerał kart.
Maliszewski 358. Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Mocne otarcia futerału. Jako materiał ilustracyjny wykorzystano kompozycje Jana Lewickiego wydane w jego albumie do pamiętników Paska, odbitym w Paryżu w l. 1850-1853.
240.–
Sprzedano za: 440.–
173.
PAWLIKOWSKI J[an] G[walbert] H[enryk] – Bajda o Niemrawcu. Z drzeworytami Wł[adysława] Skoczylasa. Medyka 1928. Nakł. Biblioteki Medyckiej. 8, s. 149. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Biblioteka Medycka, opus 5.
Grońska 504. Otarcia okł. brosz., ostatnia strona nieco zakurzona. Pięć całostronicowych ilustracji, dwa zdobniki, okładka broszurowa w drzeworycie Władysława Skoczylasa. Ze wstępu: "Bajda o Niemrawcu nie jest opowieścią ludową ani opowieścią o ludzie. Tłem jej jest świat górski a aktorami jej są mieszkańcy gór; etnograficzna zaś plastyczność była autorowi jedynie środkiem do wydobycia tem silniejszego kontrastu pomiędzy życiem realnem a światem wyobraźni".
J. G. H. Pawlikowski (1891-1961) - prozaik, poeta, miłośnik i badacz folkloru i historii Podhala, syn Jana Gwalberta, drugi mąż M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Był honorowym członkiem Związku Górali.
280.–
Sprzedano za: 600.–
174.
PELC Władysław – Adwent. Nicea 1942. U Tyszkiewicza, w nicejskiej filii jego Oficyny. 16d, s. [4], 9-35, [4]. opr. oryg. kart., futerał kart., górne obcięcie barwione.
Stamperia 1/36. Grzbiet i futerał lekko uszkodzone, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. bibliot. Tom poezji tułaczej, stanowiący 26. publikację Oficyny Florenckiej i 6. filii nicejskiej. Na wyklejkach linorytowy herb Grodna. Wydano 150 egz, ten nr 14 z odręcznym podpisem S. Tyszkiewicza, przypisany w druku (na s. przedtyt.) Towarzystwu Opieki nad Polakami we Francji. Druk na papierze żeberkowym Bouffant vergé.
220.–
Sprzedano za: 220.–
175.
POE E[dgar] A[lan] – Nowele o miłości. Przeł. Gustaw Beilin. Ilustr. i zdobił Wojciech Gordon. Warszawa 1912. G. Centnerszwer i S-ka. 8, s. [6], 110, [4], tabl. 6. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Na tablicach czarno-białe kompozycje art deco, w tekście inicjały i niewielki finaliki. Zaw. 6 opowiadań: Eleonora, Ligeia, Morella, Berenice, Portret owalny, Spotkanie.
100.–
Sprzedano za: 500.–
176.
RILKE Rainer Maria – Śpiew o miłości i śmierci Korneta Krzysztofa Rilke. Przekład Idy Wieniewskiej. Lwów-Poznań 1922. Wydawnicwo Polskie. 4, s. [4]. 43. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Sześć całostronicowych ilustracji w ramach paginacji oraz ozdobniki w tekście autorstwa Alfreda Żmudy. Wydano 1.200 egz.
A. Żmuda (1897-1966) - malarz i ilustrator. Studiował w Krakowie w Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Mehoffera. Zajmował się grafiką użytkową w czasopismach. Wykonała liczne projekty okładek i ilustracji książkowych.
100.–
Sprzedano za: 240.–
177.
RONSARD [Pierre] – Szesnaście sonetów miłosnych: Do Kassandry, do Maryi, do Heleny. Wybrał i przełożył Jan Mieczysławski. Ozdobiła rysunkiem Z. Stryjeńska. Kraków 1922. Karol Stryjeński, Spółka Nakładowa "Fala". 16d, s. 20, [4], tabl. 1. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., przednia okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Wydano 1.000 egz., ten nr 110.
100.–
178.
SKOCZYLAS Władysław – Drzeworyt ludowy w Polsce. Warszawa 1933. J. Mortkowicz. 4, s. [4], 13, [3], XI, tabl. 100 [w tym 34 odbicia ze starych klocków]. opr. psk. z epoki z szyldzikiem z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, niewielkie uszkodzenie na tylnej okł., poza tym stan dobry. Data uwidoczniona na wprawionym broszurowym grzbiecie. Wytwornie wydany album podobizn dawnych polskich drzeworytów ludowych - owoc wieloletnich poszukiwań i badań. Na ostatniej tablicy bibliografia. Materiał ilustracyjny, poprzedzony wstępem dotyczącym technik i twórców, ułożony tematycznie (wizerunki N. P. Marii, święci Pańscy, wizerunki Chrystusa, kompozycje, drzeworyty świeckie). Ukazała się także francuskojęzyczna wersja albumu. Nieczęste.
2.400.–
Sprzedano za: 2.400.–
179.
STAFF Leopold – Mistrz Twardowski. Pięć śpiewów o czynie. Lwów 1902. Księg. Polska (B. Połonieckiego). 4, s. 204. brosz.
Niewielkie ubytki obu okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Wyd. I. Inicjały i pięć całostronicowych rysunków Edwarda Okunia. Ładny przykład zdobnictwa młodopolskiego.
140.–
Sprzedano za: 300.–
180.
STAROŚWIECKI sklep. Warszawa 1938. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 227, [3]. brosz., obw.
Grońska 45. Obw. wyraźnie otarta, podklejona od spodu, wewnątrz drobne zaplamienia. Praca zbiorowa wydana z okazji jubileuszu firmy E. Wedel w Warszawie. Dziesięć oryginalnych drzeworytów (odbitych z klocków) J. Konarskiej, E. Bartłomiejczyka, W. Podoskiego, E. Manteuffla, J. Hładki, S. O. Chrostowskiego, S. Mrożewskiego, B. Krasnodębskiej-Gardowskiej, Z. Fijałkowskiej, T. Cieślewskiego syna. Przedmowa J. Tuwima. Obwoluta proj. A. Wajwóda, ilustracja na stronie tyt. E. Manteuffla.
220.–
Sprzedano za: 360.–
181.
STRYJKOWSKI [Julian] – Głosy w ciemności. Pierwsza miłość, Cheder. Warszawa 1967. 8, s. 28, [2], tabl. 4. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Wydano 40 egz., ten nr 16. Dwie nowele z tomu "Głosy w ciemności" wydane na ogólnopolski konkurs ilustracji, oznaczona godłem "Birma". Niesygnowane ilustracje na 4 tablicach wykonał Marian Stachurski. Pod kolofonem odręczna dedykacja: "od Stachurskiego". Tekst odbito czcionką Times 10, drukowano w Doświadczalnej Oficynie Graficznej PSP, Drukarni Wydawnictw Handlu Zagranicznego i Drukarni "Znak".
120.–
Sprzedano za: 260.–
182.
TEKA autolitografij artystów legjonistów wydana w dwudziestolecie zbrojnego czynu legjonów 1914-1934. Kraków 1934. folio, k. [1], tabl. 15. oryg. teka ppł.
Grońska 40. Teka lekko otarta, stan dobry. Piecz. wydawcy. Obca dedykacja. Kompletna teka zawierająca 15 litografii o tematyce legionowej; każda plansza w oryginalnym papierowym passe-partout, każda grafika - poza pracami Korpala, Pinkasa, Wodzinowskiego i Wyczółkowskiego - sygnowana odręcznie przez artystę. Na pierwszej karcie tytuł oraz wykaz artystów i tytułów prac. Zaw.: S. Dąbrowski "Beselerczyk", K. Dzieliński "Sekcyjny", "Braterstwo ognia", S. Janowski "Fragment cmentarza w Wołczesku", F. Jaźwiecki "W okopach pod Koszyszczami", "Okopy pod Konarami", S. Kamocki "Stanowisko obserwatora I", "Stanowisko obserwatora II", T. Korpal "W oczekiwaniu", "Ranny", I. Pinkas "Scena obozowa z Czeremosza", T. Seweryn "Róża", "Apoteoza", W. Wodzinowski "Na pozycji", L. Wyczółkowski "Fragment cmentarza leg.". Rzadkie.
3.600.–
183.
WAŃKOWICZ Melchior – Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. Warszawa 1939. Biblioteka Pol. 8, s. XVI, 527, [4], tabl. 4. opr. oryg. skóra złoc.
Empireum 79; Monter 152-153. Niewielkie otarcie krawędzi grzbietu, brak przedniej wyklejki, stan dobry. Oprawa wydawnicza: na przedniej okładce szyb kopalniany, kominy fabryczne i piece hutnicze na tle granic międzywojennej Polski, grzbiet z czerwonym szyldzikiem i bogatym złoceniem. Wewnątrz liczne fotomontaże Mieczysława Bermana.
480.–
Sprzedano za: 480.–
184.
WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923. Wyd. Polskie. 4, s. [16], 138, [6], tabl. 8. opr. oryg. pł. złoc., obw.
Grońska 501; SPKL 342. Obw. uszkodzona, ślady wilgoci, poza tym stan dobry. Na tablicach 8 oryginalnych, całostronicowych drzeworytów Skoczylasa ("Dziwożona", "Karczowanie lasu", "Kazanie św. Franciszka do ptaków", "Diabelskie pokusy", "Kara chłosty", "Pławienie czarownicy", "Pomocnica iluminatora"), drzeworyt na okładce brosz.("Zakonnica w otoczeniu anioła i szatana", 18 (wiele powtórzonych) jasnoczerwonych drzeworytowych inicjałów tego samego artysty.
S. Wasylewski (1885-1953) - autor ponad 20 znakomitych książek poświęconych głównie polskim obyczajom i historii polskiej kultury. Jak stwierdził Krzysztof Masłoń: "Ponieważ pisał o historii zajmująco, był zwalczany przez historyków". W tej książce autor z dużą swadą i z humorem wprowadza czytelnika w groźny czasem świat średniowiecznych klasztorów, ludowych legend i zabobonów. Poszczególne rozdziały noszą tytuły: W roku pańskim 1001, O siostrach i braciach ś-tego Norberta, O śniadych cysterkach i czarnych benedyktynkach, O słowiku z Asyżu i paniach wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli, ogrodzie i morzu, Szpital, apteka, sąd boży, Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, "Niszczcie klasztory", Rebelia odszczepieńców, Zakonnice polskie wobec reformacji. Na końcu obszerna bibliografia do każdego z rozdziałów. Pierwsza książka ilustrowana oryginalnymi drzeworytami przez Władysława Skoczylasa.
300.–
185.
WOŹNICKI Kazimierz – Stendhal i jego książka o miłości. (Z akwafortą oryginalną Maryi Czajkowskiej). Paryż 1908. Nakł. R. J. 8, s. 46, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł.
Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 138 egz., ten nr 26 podpisany inicjałem przez autora. Odręczna dedykacja autora. Druk na papierze czerpanym. Na tablicy akwafortowy portret Stendhala na tle włoskiego krajobrazu. Nieczęste.
500.–
186.
ZANGWILL Israel – Les enfants du ghetto. Traduction de Pierre Mille. Lithographies de [Alicja] Halicka. Paris 1925. H. Jonquières et C-ie. 4, s. [4], 223, [6], tabl. 23. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 565 egz., ten nr 24 (jeden z 45 egz. na papierze holenderskim). Bibliofilsko wydana publikacja ozdobiona 24 oryginalnymi litografiami Alicji Halickiej o tematyce judaistycznej (23 całostronicowe na tablicach, 1 w tekście). Jedna z najważniejszych powieści I. Zangwilla (1864-1926) - brytyjskiego prozaika i dramatopisarza, aktywnego działacza ruchu syjonistycznego, bliskiego współpracownika Teodora Herzla. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1892 pt. "Children of the Ghetto. A Study of a Peculiar People".
A. Halicka (1894-1975) - polska malarka i ilustratorka działająca w Paryżu, związana z kręgiem Ecole de Paris, żona Louisa Marcoussisa; w swojej twórczości artystycznej zajmowała się malarstwem, zdobnictwem książki, projektowaniem tkanin, scenografią teatralną.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
* * *