Nowa sztuka, nowa literatura

187.
BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T. 1: 1917-1919. Poznań 1920. Nakł. Zdroju. 8, s. 259, [5]. brosz.
Grońska 17. Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Egz. nierozcięty. Antologia grupy literackiej Bunt, zawierająca wybór tekstów z pierwszych 9 tomów "Zdroju" i stanowiąca podsumowanie dotychczasowej działalności pisma. Następne części almanachu nie ukazały się. Zaw. artykuły ok. stu autorów, m.in. J. Hulewicza, S. Przybyszewskiego, E. Zegadłowicza, P. Claudela, W. Kandinsky'ego, J. Tuwima, K. Wierzyńskiego. Ilustracje (w liczbie 60) m.in. P. Picassa, O. Kokoschki, A. Archipenki, L. Chwistka i T. Czyżewskiego oraz oryginalne drzeworyty J. Hulewicza, S. Szmaja, J. J. Wronieckiego, S. Kubickiego i W. Kandinsky'ego.
320.–
Sprzedano za: 320.–
188.
BRZĘKOWSKI Jan – Na katodzie. Paryż 1928. Tow. Druk. i Wydaw. 8, s. 30, [1]. brosz.
Rypson I 58; Peiper 512; ZPW 230-231. Przednia okł. nieco zaplamiona i zakurzona, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wydano 300 egz., ten nr 102 na papierze pur fil lafuma (jeden z 225). Okładka projektu Fernanda Légera. Ukazało się w ekskluzywnej serii "Collection des d.i. de l'espirit nouveau".
Drugi zbiór wierszy J. Brzękowskiego, pierwszy wydany w Paryżu. Zawiera 21 utworów o odmiennym niż we wcześniejszym tomie charakterze. Wyraźnie widać, że drogi Peipera, który patronował dotychczas autorowi „Tętna”, i Brzękowskiego zaczynają się rozchodzić.
3.000.–
189.
KRASSOWSKI Feliks – Scena narastająca. Zasady i projekty. Kraków, III 1926. Nakładem "Zwrotnicy". 4, s. 31, [4]. brosz.
Grzbiet podklejony od spodu, okł. lekko nadkruszone. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Świątka, kierownika literackiego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Praca wybitnego polskiego scenografa, członka grupy "Jednoróg" wydana z inicjatywy Tadeusza Peipera. Autor przedstawił w niej zasady opracowanej przez siebie "scenografii narastającej": "Scena zabudowuje się stopniowo w miarę rozwijania się utworu teatralnego. Budowle sceniczne, raz ukazane, nie znikają przy następnych zmianach miejsca akcji, lecz trwają na scenie, wiążąc się z następnemi budowlami w organiczną całość konstrukcyjną". Oprócz krótkiego wykładu teoretycznego książka zawiera 14 rysunków scenograficznych ukazujących kubizujące projekty organizacji sceny podczas przedstawień "Miarki za miarkę", "Dziadów" i "Tumora Mózgowicza". Na końcu spis 5 książek wydanych przez "Zwrotnicę". Nieczęste
300.–
Sprzedano za: 750.–
190.
KUREK Jalu – S.O.S. (Zbaw nasze dusze!). Kraków 1927. Zwrotnica. 8, s. 128. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, podklejone naddarcia okl., załamania krawędzi i narożników okł., drobne zaplamienia wewnątrz, niewielki ubytek narożnika pierwszej karty. Odręczna dedykacja autora dla pisarza Juliana Wołoszynowskiego. Powieść. Interesujący układ typograficzny okładki.
360.–
Sprzedano za: 700.–
191.
MAJAKOWSKI Włodzimierz – Obłok w spodniach. Przełożył Juljan Tuwim. Warszawa 1923. Wyd. Philobiblon. 8, s. 39, [2]. opr. oryg. miękka kart., obw.
Rypson II 37. Obw. wyraźnie nadkruszona i zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry. Pierwsze polskie wydanie poematu Majakowskiego. Okładkę i kartę tytułową projektował Jan Tschichold (tu jako Czychołt).
J. Tschichold (1902-1974) - niemiecki typograf i projektant książek, wielki reformator sztuki typograficznej, autor nowatorskiego podręcznika "Die neue Typographie", który stanowił podstawę druku funkcjonalnego.
300.–
Sprzedano za: 600.–
192.
MIESIĘCZNIK Literacki. Warszawa. Red. A. Wat. 4. brosz.
[R. 1], nr 14: XII 1930-I 1931. s. 617-656.
Czas. BJ 5, 112. Grzbiet oklejony papierem, egz. nieco obcięty przez introligatora. Numer mocno lewicującego (wręcz kryptokomunistycznego) miesięcznika warszawskiego redagowanego przez Aleksandra Wata (A. Chwata), ukazującego się w l. 1929-1931 (wyszło 20 numerów, w tym 2 skonfiskowano). Funkcjonalne okładki do prezentowanych tu numerów projektował Władysław Daszewski (pseud. Pik). Na przedniej okł. tego numeru nadruk: "Po konfiskacie nakład drugi". Zaw. m.in.: reportaże konkursowe, S. Runicz "Walka o dialektykę materjalistyczną", K. Klaeber "Szturm do fabryk". Niezadrukowane ślady ingerencji cenzury.
160.–
Sprzedano za: 221.–
193.
MŁODOŻENIEC Stanisław – Kwadraty. Zamość 1925. Nakł. Zamojskiego Koła Miłośników Książki. 8, s. 30, [2]. brosz., bibułka ochronna.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz. Okładka projektu Wandy Młodożeniec (żony poety), ukrytej pod kryptonimem W. M. Drugi - po "Kreskach i futureskach" - tom poezji S. Młodożeńca.
400.–
Sprzedano za: 550.–
194.
O SZTUCE nowoczesnej. Łódź 1934. Wyd. Tow. Bibljofilów. 8, s. [6], 93, [1]. brosz.
Druk funkc. 190; Strzemiński 100 IV.A.35. Drobne zaplamienia przedniej okł., poza tym stan dobry. Okładka i tak samo skomponowana karta tytułowa autorstwa Władysława Strzemińskiego. Odbito 300 egz. w "Drukarni Polskiej" Ludomira Mazurkiewicza. Książka zaw. cztery artykuły: J. Brzękowski "Nowa sztuka na Zachodzie", L. Chwistek "Tragedja naturalizmu", P. Smolik "Sztuka a rzeczywistość", W. Strzemiński "Sztuka nowoczesna w Polsce". "Wydawnictwo to miało na celu upowszechnienie wśród czytelników informacji na temat nowej sztuki i propagowanie jej założeń. Było jedną z pełniejszych form realizujących propagandowo-dydaktyczne założenia Strzemińskiego" (A. Płauszewski "a. r. Mit urzeczywistniony", Łódź 1989, s. 36). Nieczęste.
2.400.–
195.
SINCLAIR Upton – Boston. Współczesna powieść historyczna. Cz. 1. Tłum. Antoniny Sokolicz. Warszawa 1929. Spółdzielnia Księg. "Książka". 4, s. 171, [1]. brosz.
Rypson II 88; Straus 66. Okł. po fachowej konserwacji, stan dobry. Na okładce interesująca kompozycja autorstwa Zygfryda Kamińskiego (anonimowo) z wykorzystaniem fotomontażu. "Ze wspomnień Bermana wynika, że bezpośrednim impulsem do podjęcia eksperymentów w dziedzinie fotomontażu stało się dla niego spotkanie z Z. Kamińskim w roku 1927 [...]. O twórczości fotomontażowej Kamińskiego, który zmarł w 1930 roku, niewiele poza tym wiadomo. Projektował okładkę do książki 'Boston' Sinclaire'a, a w 1929 roku zaprezentował inne swoje fotomontaże na wystawie plastyków w lokalu Zw. Prac. Handl. w Warszawie" (Czekalski 122). Katalog SPKL (poz. 471) mylnie przypisuje autorstwo tej okładki Teresie Żarnowerównie. Całość powieści składała się z 4 części, pozostałe trzy (tu niedołączone) wyposażono w okładki o innym charakterze.
200.–
Sprzedano za: 700.–
196.
STERN Anatol – Bieg do bieguna. Warszawa 1927. F. Hoesick. 16d, s. 106, [2]. brosz.
Brak przedniej okł. (zastąpiona współczesną kopią), zaplamienie tylnej okł. Odręczna dedykacja autora (dla "drogiej Zosi"). Tom wierszy. Zaw. m.in. pierwsze książkowe wydanie poematu "Europa", który ukazał się samoistnie dwa lata później w oprac. graf. M. Szczuki.
120.–
Sprzedano za: 170.–
197.
[ŻARNOWERÓWNA Teresa]. KORNAGA Jeremi – Robotnicy. Powieść. Warszawa 1932. Wyd. "Veritas". 16d, s. 299, [2]. brosz.
Żarnowerówna 362; Rypson II 95; Straus 16. Otarcia przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz, tylna okł. i grzbiet we wsp. kopii, egz. nieco obcięty. Okładkę projektowała Teresa Żarnowerówna: na przedniej rozbudowany fotomontaż, na tylnej kompozycja typograficzna. Jeremi Kornaga to pseudonim Zygmunta Piątkowskiego. Rzadkie.
Straus pisze: "Żarnowerówna przed 1939 rokiem projektów okładek wykonała w ogóle niewiele, z fotomontażem, oprócz pozycji omówionej powyżej ["Europy"], tylko jedną. Zdobi ona powieść Jeremiego Kornagi 'Robotnicy' [...]. Na jej okładce widzimy jakiegoś grubasa - zapewne przedstawiciela władzy. Pod jego fotelem kłębi się tłum niezidentyfikowanych postaci. Na samym dole widnieje postać w czapce, która przypomina robotnika [...]. Książka jest pastiszem ośmieszającym ówczesne elity polityczne próbujące na próżno zbudować związek zawodowy z przedstawicieli lumpenproletariatu" (Straus, s. 32).
600.–
Sprzedano za: 1.200.–

Literatura tematu

198.
GAZDA Grzegorz – Awangarda. Nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w. Łódź 1987. Wyd. Łódzkie. 8, s. 290, [2]. brosz., obw.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Pojęcie awangardy w krytyce i w badaniach nad literaturą XX wieku, Strategie awangardy, Awangarda wobec tradycji, Awangarda i marksizm.
64.–
Sprzedano za: 64.–
199.
[KATALOG]. Moskovskaja organizacija Sojuza chudožnikov RSFSR. Solomon Benediktovič Telingater (1903-1969). Grafika. Vystavka rabot. Moskva 1975. 4, s. [83]. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog wystawy prac Salomona Telingatera, radzieckiego grafika związanego z ruchem konstruktywistycznym. Zaprezentowano projektowane przez niego książki, czasopisma, gazety, akcydensy, afisze i plakaty, fotomontaże, rysunki, wzory czcionek.
80.–
Sprzedano za: 80.–
200.
[KATALOG]. Städtische Kunsthalle, Düsseldorf. Władysław Strzemiński. Düsseldorf, III-IV 1980. 4, s. 98. brosz.
Niewielki zaplamienie ostatniej karty, stan dobry. Katalog dużej wystawy Strzemińskiego. Liczne ilustracje, m.in. kompozycje typograficzne i obrazy unistyczne.
80.–
Sprzedano za: 170.–
201.
LANG Lothar – Das Bauhaus 1919-1933. Idee und Wirklichkeit. Berlin 1966. Zentralinstitut für Gestaltung. 8, s. 251, [1]. brosz., obw. Studienreihe angewandte Kunst - Neuzeit, [Bd.] 2.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Na końcu dodatek ilustracyjny z blisko 80 fotografiami.
120.–
202.
STANISŁAWSKI Ryszard, BROCKHAUS Christoph – Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bd. 1-4. Bonn 1994. Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. 4, s. 479; 239; 367; 199. brosz., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Ekslibris w każdym tomie. Bardzo obszerna, bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wielkiej wystawie awangardy środkowo-wschodniej Europy prezentowanej w Bonn w Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (V-X 1994). T. 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst; t. 2: Architektur, Literatur, Theater, Film, Musik; t. 3: Dokumente; t. 4: Biografien, Bibliographische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister. Twórcy wystawy zgromadzili dzieła powstałe od końca XIX w. po lata 90. XX w. Wśród polskich twórców znaleźli się m.in.: W. Wojtkiewicz, S. I. Witkiewicz, W. Strzemiński, K. Kobro, K. Hiller, H. Stażewski, J. Adler, B. Schulz, Z. Menkes, J. Stern, A. Strumiłło, T. Kantor, M. Jarema, M. Abakanowicz, T. Brzozowski, J. Lebenstein, J. Nowosielski, A. Szapocznikow, J. Bereś, W. Hasior, R. Winarski, R. Opałka, E. Krasiński, J. M. Brzeski, Z. Dłubak, N. Lach-Lachowicz, J. Robakowski, S. Syrkus, S. Hempel.
400.–
Sprzedano za: 600.–
203.
STERN Anatol, JASIEŃSKI Bruno – Ziemia na lewo. Kraków 1987. Wyd. Literackie. 4, s. [44]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, stan dobry. Reprint jednej z najrzadszych książek polskiej awangardy międzywojennej. Oryginał ukazał się w 1924 w nakładzie 1.000 egz., zawierał 40 nieliczbowanych stron (tu ze względów technologicznych dodano dwie karty). Okładkę i układ graficzny zaprojektował Mieczysław Szczuka.
240.–
Sprzedano za: 240.–
* * *