Fotografie

244.
[FOTOGRAFIA - grupa panien z Sambora - fotografia zbiorowa]. 1905. Fotografia form. 12,8x19,9 cm na oryg. podkładzie form. ca 16x21,5 cm, autorstwa Władysława Droździewicza w Samborze.
Siedem panien upozowanych do pamiątkowej fotografii na tle malowanej dekoracji. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na odwrocie reklamowa winieta zakładu i napis atramentem: "1905". Podkład uszkodzony, marginesy zdjęcia nieco zabrudzone.
W. Droździewicz - artysta malarz, właściciel zakładu "Maryla" w Kołomyi, Samborze, Truskawcu, Żółkwi, Brzeżanach.
245.
[GÓRY -  Zakopane - kaplica w Jaszczurówce - fotografia widokowa]. [l. 30. XX w.]. Fotografia  pocztówkowa form. 8,7x13,9 cm, autorstwa T[adeusza] i S[tefana] Zwolińskiego w Zakopanem.
Widok na kaplicę w tle, na pierwszym planie kompozycji pasące się owce. Na dolnym marginesie kliszy nadruk tytułowy. Na odwrocie piecz.: "Fot.  T. i S. Zwoliński - Zakopane [...]", "Morskie Oko w Tatrach 1400 m. Schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego". Stan bardzo dobry.
T. Zwoliński (1893-1955) - działacz turystyczny, jeden z czołowych speleologów tatrzańskich, kartograf, autor licznych map, przewodników tatrzańskich, malarza amator, fotograf tatrzański.
S. Zwoliński (1900-1982) - jeden z czołowych speleologów tatrzańskich, działacz turystyczny, badacz dziejów dawnego górnictwa i hutnictwa w Tatrach, fotograf tatrzański.
T. i S. Zwolińscy - bracia, współwłaściciele odziedziczonej po ojcu Leonardzie, księgarni w Zakopanem, którą prowadzili w l. 1923-1950. W latach 20. odkryli wiele nowych jaskiń, m.in. Poszukiwaczy Skarbów, Piwnicę Miętusią, Średnią Kasprową. W okresie międzywojennym należeli do najlepszych fotografów tatrzańskich. Zdjęcia publikowali w licznych wydawnictwach, były też popularne w formie pocztówkowej i małych albumików. Początkowo większość zdjęć publikowali wspólnie.
246.
HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia portretowa]. [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 17,6x11,4 cm.
Poeta ujęty w półpostaci na tle drzew. Na odwrocie piecz.: "Henryk Hermanowicz Fotografik [...] Kraków - Chopina 12", "[...] ZAIKS [...]" oraz odręczny napis ołówkiem: "Władysław Broniewski Płock". Stan bardzo dobry.
W. Broniewski (1897-1962) - poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz.
H. Hermanowicz (1912-1992) - wybitny polski fotograf. Jeden z najwybitniejszych uczniów Jana Bułhaka. Urodzony w Wilnie. Od 1937 pracował w Krzemieńcu w pracowni fotograficznej prowadzonej przez Stanisława Sheybala. Od 1945 osiadł na stałe w Krakowie, gdzie stworzył jeden z najpiękniejszych portretów fotograficznych Krakowa zatytułowany "Kraków - cztery pory roku". Autor zdjęć w wielu wydawnictwach książkowych.
247.
HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia sytuacyjna]. [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 17,7x11,2 cm.
Poeta ujęty w całej postaci podczas spaceru płockimi trasami. Na odwrocie piecz.: "Henryk Hermanowicz Fotografik [...] Kraków - Chopina 12"oraz odręczny napis ołówkiem: "Wład. Broniewski". Stan bardzo dobry.
248.
HERMANOWICZ Henryk – [Jarosław Iwaszkiewicz - fotografia portretowa]. [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 17,4x12,1 cm.
Poeta ujęty w popiersiu, na tle ratusza w Sandomierzu. Na odwrocie piecz.: "Henryk Hermanowicz Fotografik [...] Kraków - Chopina 12", "[...] ZAIKS [...]". Stan bardzo dobry.
J. Iwaszkiewicz (1894-1980) - prozaik, poeta, eseista, tłumacz. Współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Współpracownik "Wiadomości Literackich", wieloletni redaktor naczelny "Twórczości" i prezes ZLP.
249.
HERMANOWICZ Henryk – [Jan Parandowski - fotografia portretowa]. [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 18x12,6 cm.
Poeta ujęty w półpostaci na tle regału z książkami. Na odwrocie piecz.: "Henryk Hermanowicz Fotografik [...] Kraków - Chopina 12" oraz odręczny napis ołówkiem: "Jan Parandowski W-wa". Stan bardzo dobry.
J.  Parandowski (1895-1978) - pisarz, eseista, tłumacz, znany przede wszystkim ze swojej twórczości związanej z kulturą antyczną.
250.
[KOŚCIUSZKO Tadeusz - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia w owalu form. 8,3x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,3 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu, w mundurze. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu napis atramentem: "T. Kościuszko". Lekki ubytek lewego dolnego marginesu podkłady, drobne zaplamienia, stan ogólny dobry.
T. Kościuszko (1746-1817) - polski i amerykański generał, mąż stanu, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794).
KRAKÓW w obiektywie Wilhelma Kleinberga.
Fotografie widokowe i sytuacyjne autorstwa [Wilhelma Kleinberga], wydane przez firmę R. & J. D. [Rommler & Jonas Dresden].
Wszystkie zdjęcia naklejone na oryg. kartonowe podkłady form. ca 10,5x16,5 cm, z czerwonym obramowaniem. Na marginesach podkładów nadruki identyfikujące. Na odwrocie niewielkie ślady po odklejeniu, poza tym stan dobry i bardzo dobry.
W. Kleinberg (1865-1942) - fotograf. W l. 1895-1898 właściciel zakładu przy ul. Sławkowskiej 9 i filii w Hotelu "Pod Różą" przy ul. Floriańskiej. Posiadał także magazyn aparatów i przyborów fotograficznych przy ul. św. Marka, w 1893 wraz z Antonim Larischem. Powadził ciemnię dla amatorów. Od 1909 do końca l. 20. XX w. właściciel zakładu pod nazwą "Kamera" przy ul. św. Gertrudy 23 - "Jedynego przedsiębiorstwa artystycznej fotografii w Krakowie prowadzonego na wzór zagranicy, specjalista od zdjęć dzieci". Był autorem "Krótkiego podręcznika dla fotografów i amatorów" wydanego w 1894 w Krakowie. Nagrodzony złotym medalem na wystawie w Antwerpii w 1906. Rozstrzelany przez Niemców w 1942 z powodu żydowskiego pochodzenia.
251.
[Wawel od strony południowo-wschodniej]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,6x14,8 cm.
Przedstawia widok na Wawel od południowego wschodu, z fragmentem nieistniejącej do dzisiaj zabudowy Stradomia na pierwszym planie kompozycji. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "R6845. Kraków, Wawel II", "R. & J., D.", na lewym: "Krakau Schloss von Ost II.".
252.
[Sukiennice]. [nie przed 1896, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,7 cm.
Przedstawia widok na Sukiennice od strony wschodniej z nieistniejącym jeszcze pomnikiem Adama Mickiewicza. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6847. Kraków, Sukiennice", "R. & J., D.", na lewym: "Krakau, Tuchhalle.".
253.
[Teatr miejski]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,3x14,6 cm.
Przedstawia widok na gmach teatru im. Juliusza Słowackiego od strony pl. św. Ducha. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6848. Kraków, Teatr miejski.", "R. & J.,  D.", na lewym: "Krakau, Theater.".
254.
[Collegium Novum]. 1897. Fotografia form. 9,5x14,7 cm.
Przedstawia widok na neogotycki gmach budynku głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego powstały w l. 1883-1887 według projektu Feliksa Książarskiego. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6849. Kraków, Uniwersytet.", "Verlag v. Römmel & Jonas, K. S. Hof-Photogr., Dresden 1897.", na lewym: "Krakau, Universität".
255.
[Szkoła Sztuk Pięknych]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,6 cm.
Przedstawia widok na gmach akademicki, najstarszej uczelni artystycznej w Polsce. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6850. Kraków, Szkoła sztuk pięknych.", "R. & J., D.", na lewym: "Krakau, Kunstakademie.".
256.
[Biblioteka Jagiellońska]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,4x14,5 cm.
Przedstawia widok na południowo-zachodnie naroże dziedzińca budynku Collegium Maius, który był siedzibą biblioteki do 1940. Pośrodku dziedzińca widoczna studnia wykopana w 1517 i opatrzona żelazną noegotycką pompą podczas restauracji w 2. poł. XIX w. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6851. Kraków, Dziedziniec biblioteki Jagiellońskiej.", "R. & J., D.", na lewym: "Krakau, Bibliothek.".
257.
[Kościół św. Piotra i Pawła]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,7x9,6 cm.
Przedstawia widok na elewację kościoła wzniesionego w l. 1597-1617 wg projektu Giovanniego de Rosis. Widoczne ogrodzenie cokołowe z posągami dwunastu apostołów wyrzeźbionych w l. 1721-1723 przez jezuitę Dawida Heela. Pod zdjęciem nadruk: "6852. Kraków, Kościół św. Piotra.", "R. & J., D.", nad: "Krakau, St. Peter.".
258.
[Kościół Mariacki - widok zewnętrzny]. [nie przed 1894, nie po 1896/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,7x9,4 cm.
Przedstawia widok od strony północno-zachodniej wykonany sprzed kamienicy przy Rynku Głównym 42. Pod zdjęciem nadruk: "6854. Kraków, Kościół N. Maryi Panny", "R. & J., D.", nad: "Krakau, Marien-Kirche.".
259.
[Kościół Mariacki - wnętrze]. [nie przed 1894, nie po 1896/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,6x9,6 cm.
Przedstawia widok wnętrza z prezbiterium z ołtarzem Wita Stwosza w głębi kompozycji. Pod zdjęciem nadruk: "6855. Kraków, Wnętrze kościóła N. Maryi Panny", "R. & J., D.", nad: "Krakau, Marienkirche - Inneres.".
260.
[Barbakan]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,6 cm.
Przedstawia widok na budynek z widocznymi górującymi nad całością siedmioma wieżyczkami strażniczymi. W tle widoczna Brama Floriańska. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6857. Kraków, Rondel bramy Floryańskiej.", "R. & J., D.", na lewym: "Krakau, Rondell und Florianer Thor.".
261.
[Kopiec Kościuszki]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,7 cm.
Przedstawia widok na zabudowę Zwierzyńca. Z lewej strony kompozycji widoczny kościół i klasztor Norbertanek. Na horyzoncie kopiec Kościuszki. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "6861. Kraków, Kopiec Kościuszki od strony Źwierzyńca.", "R. & J., D.", na lewym marginesie nadruk: "Krakau, Norbetaner [!] Kloster u. Kościuszko-Hügel.".
262.
[KRAKÓW - chłopiec z Bronowic w stroju krakowskim - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fotografia form. 9x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,8x6,6 cm, autorstwa Ignacego Kriegera w Krakowie.
Chłopiec ubrany w sukmanę z czerwonymi wyłogami, na głowie kapelusz zwężający się ku górze, ozdobiony szeroką taśmą z klamrą i kwiatami. Fotografia ręcznie podkolorowana. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "J. Krieger w Krakowie". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.". Poniżej nadruk: "Naśladowanie zastrzega się" w jęz. polskim i niemieckim. W prawym dolnym narożniku kliszy nr "145". Stan bardzo dobry.
I. Krieger (1820-1889) - fotograf krakowski, jeden z pionierów polskiej fotografii. Znany przede wszystkim z 'krajowidoków' - fotografii architektury, ulic i placów Krakowa. Był też autorem znakomitych portretów. Założył swoje atelier w 1860, gdzie chętnie fotografowali się krakowscy mieszczanie, mieszkańcy przedmieść, a później też galicyjscy chłopi. Stworzył m.in. serię zdjęć mieszkańców Galicji - mieszkańców podkrakowskich wsi, Żydów z Kazimierza, górali z Podhala, Pienin i Śląska Cieszyńskiego, Hucułów, Rusinów, a nawet Cyganów ze szczepu Kełderaszów, których tabor przejeżdżał w owym czasie przez Kraków. Dokumentował też życie miasta umieszczając na swych fotografiach przedstawicieli różnych zawodów. Fotografował obiekty sakralne i świeckie, detale architektoniczne, prace restauracyjne w Katedrze Wawelskiej i kościele Mariackim. Po jego śmierci zakład prowadził syn Natan (do 1904) oraz córka Amelia.
263.
[KRAKÓW - Akademia Górnicza - dawny gmach - fotografia widokowa]. [X 1927]. Fotografia form. 11,7x17 cm, nieznanego autorstwa.
Widok zewnętrzny gmachu, obecnie IV Liceum w Podgórzu (dopiero od 1991) przy ul. Krzemionki 11, wzniesionego w l. 1913-1918 według projektu arch. Jerzego Struszkiewicza i będącego tymczasową siedzibą Akademii Górniczej. Stan bardzo dobry.
264.
[KRAKÓW w czasie okupacji niemieckiej - fotografie widokowe i sytuacyjne]. [l. 40. XX w.]. Album zaw. 20 fotografii form. ca 17x13 cm, 13x18 cm, nieznanego autorstwa.
Album form. ca 21x28,5 cm, k. 20. Oprawa: granatowe półpłótno, okładziny drewniane (na licu płaskorzeźba przedstawiająca Wawel w otoczeniu szarotek w narożnikach oraz wyryty napis: "Krakau" na tylnej okładzinie), grzbiet przewiązany sznurkiem. Na zdjęciach ujęcia opisane odręcznie na marginesach podkładów: "Das Generalgouvernements- Gebäude", "Kasinogasse", "Plantationen im Winter", "Inwalidenplatz", " Motiv aus dem Hofe der Jagellonischen Bibliotek" "Tuchlauben im Nachtbeleuchtung", "Alter Rathausturm in Nachtbeleuchtung", Plantationen im Herbstnebel", " Florianturm in der Nacht", "Das Theatergebäude", "Barbakan", "Florianstrasse vom Turm aus", "St. Andreas Kirche in der Nacht", "Ansicht von Marienkirchturm /Piłsudskihügel", "Marienkirche", "Motiv von der krakauer Burg", "Burgkatedrale", "Partie aus krakauer Burg", "Marktgasse", "Ausblick von der Burg /Weichselfluss/". Zdjęcia naklejone na karty albumu. Grzbiet albumu naderwany, poza tym stan bardzo dobry. Dołączono kartę pocztową z naklejoną szarotką (częściowo uszkodzoną), z nadrukiem: "Zakopane Gruss vom Hohen Tatragebirge. Pozdrowienie z Wysokich Tatr" i na odwrocie piecz.: "Kasprowy Wierch Seilbahn Kolej Linowa 1988 m. Zakopane".
265.
[KRASZEWSKI Józef Ignacy - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,2x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,2x6,3 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu i na odwrocie napis ołówkiem: "Kraszewski". Stan bardzo dobry.
J. I. Kraszewski (1812-1887) - pisarz, publicysta, krytyk literacki, wydawca, malarz, akwaforcista, historyk, działacz społeczno-polityczny, więziony w l. 1883-1885 przez władze niemieckie za współpracę z wywiadem francuskim. Autor największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej (w przybliżeniu: ponad 200 powieści, około 150 nowel, opowiadań i obrazków, około 20 sztuk, setki prac historycznych, kilka tomów relacji z podróży, poezje, przekłady, edycje źródeł historycznych).
266.
[KRZEMIENIEC i okolice w obiektywie Henryka Hermanowicza]. [l. 30. XX w]. Album zaw. 44 fotografie form. ca 8x13 cm (25 szt. autorstwa Henryka Hermanowicza), 8,5x6 cm (19 szt. - nieznanego autorstwa).
Album form. ca 14x22 cm, k. 18. Oprawa płócienna w kolorze czerwonym, grzbiet przewiązany sznurkiem. Na przedniej wyklejce napis: "Pamiątka od Leszka Z.". Zdjęcia zamontowane na kartach albumu. Na odwrocie piecz.: "Liceum Krzemienieckie Szk. Prac. Fotogr. Zdjęcie Henryka Hermanowicza", "Liceum Krzemienieckie Szk. Prac. Fotogr. Zdjęcie Henryka Hermanowicza" i nadruki identyfikacyjne: "Góra Królowej Bony", "Liceum", "Kościół Licealny", "Stare miasto", "Domek Słowackiego", "Wiśniowiec", "Bereźce", "Skałki Słowackiego", "Wołyń - okolice Krzemieńca". Na zdjęciach w mniejszym formacie na odwrocie większości odręczne napisy, m.in.: "Ławra w Poczajowie maj 1939", "Liceum Krz. ze szczytu Bony ogólny widok Krzemieńca", "Uroczystości J. Słowack. w Krzemieńcu Maj 1939", "Uroczystości 90lecia śmierci J. Słowackiego na dziedzińcu L. K. Krzemieniec w maju 1939 r. Przekazanie sztandaru Pegagogiczn.", "Kościół OO. Bernardynów we Lwowie 25 Maj 1939 r.", "Kopiec Unii we Lwowie maj 1939", "Grób Ordona na cmentarzu Łyczakowskim Lwów - ma j 1939", "Cmentarz Orląt Lwów wycieczka III a-X p. ż.g. Maj 1939", "Lwów - Cmentarz Orląt". Oprawa nieco zaplamiona, kilka kart albumu lekko uszkodzonych, stan zdjęć dobry.
H. Hermanowicz (1912-1992) - wybitny polski fotograf. Jeden z najwybitniejszych uczniów Jana Bułhaka. Urodzony w Wilnie. Od 1937 pracował w Krzemieńcu w pracowni fotograficznej prowadzonej przez Stanisława Sheybala. Od 1945 osiadł na stałe w Krakowie, gdzie stworzył jeden z najpiękniejszych portretów fotograficznych Krakowa zatytułowany "Kraków - cztery pory roku". Autor zdjęć w wielu wydawnictwach książkowych.
267.
[LENARTOWICZ Teofil - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,6x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu, patrzy na wprost. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu napis ołówkiem: "Lenartowicz". Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
T. Lenartowicz (1822-1893) - poeta romantyczny, etnograf, rzeźbiarz, uczestnik konspiracji i akcji niepodległościowej 1848.
LWÓW w obiektywie lwowskich fotografów.
Klisze szklane w kopertach z napisami identyfikującymi. W większości dołączona wsp. odbitkę fotograficzną. Stan dobry.
Odbitki fotograficzne z 2. poł. XX w. z oryg. klisz.
Fotografie wykonane w znacznej części przez Marka Münza, niektóre z nich były publikowane w prasie. Ujęcia przedwojennego Lwowa, na których uwieczniona została nie tylko architektura miasta (kościoły, cerkwie, synagogi, gmachy użyteczności publicznej, kamienice), ale także zwyczajni ludzie podczas wykonywania swych codziennych zajęć lub spacerów.
M. Münz (Max) vel Markus Mordche (1878-1937) – „w l. 1925-1928 prowadził wspólnie z Samuelem Nickiem atelier fotograficzne przy ul. Batorego 32 (Kniazia Roman); w l. 1904-1908 atelier ‘Elwira’ przy ul. Kopernika. W 1910 r. Münz otworzył własne atelier przy ul. Jagiellońskiej 15 (Hnatiuka), które prowadził do końca życia (w 1937 r. atelier przeszło na jego wdowy Aurelii). Jednocześnie Münz brał udział w innych przedsiębiorstwach lub zakładał nowe. Tak, w l. 1912-1914 przy ul. Batorego 12  funkcjonował Artystyczno-Cynkograficzny Zakład ‘Marek Münz i Spółka’; w l. 1921-1924 Münz kierował atelier fotograficznym zmarłego S. Klaftena przy ul. Jagiellońskiej 11; w 1927 r. do spółki z dawnym kolegą S. Nickiem prowadził atelier ‘Mimoza’ przy ul. Karola Ludwika 35. W tym samym roku otworzył on jeszcze jedno własne atelier fotograficzne ‘Diana’ w centrum handlowym przy ul. Leona Sapiehy 34 (S. Bandery). M. Münz był autorem licznych fotografii z widokami Lwowa, często drukował swoje prace w lwowskich czasopismach.” (biogram za: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 304).
268.
[Budynek Miejskiego Zakładu Kąpieli Ludowych - fotografia sytuacyjna i widokowa]. [nie przed 1912]. Klisza szklana form. 8,8x11,8 cm.
Grupa osób z dziećmi przed wejściem do budynku. We frontonie nazwa "Miejski Zakład Kąpieli Ludowych". Po obu bokach drzwi wejściowych tablice z obwieszczeniami. Klisza w brązowej kopercie.
269.
[Cmentarz Obrońców Lwowa - mogiły - fotografia sytuacyjna]. [l. 10./20. XX w.]. Klisza szklana form. 12,5x17,8 cm.
Grupa mężczyzn przy trumnach z nazwiskami poległych. Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym ("Lwów, cmentarz Orląt.").
Cmentarz Obrońców Lwowa (także: Cmentarz Orląt) – autonomiczna część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Zajmuje odrębne miejsce - stoki wzgórz od strony Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920, lub zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3 000 żołnierzy, większość to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym (Campo Santo). (Wikipedia).
270.
[Gmach Teatru Miejskiego - fotografia widokowa i sytuacyjna]. [pocz. XX w.]. Klisza szklana form. 12,8x17,8 cm.
Widok na eklektyczny gmach teatru zaprojektowanego przez prof. Zygmunta Gorgolewskiego, którego otwarcie miało miejsce 4 X 1900. Obecnie teatr nosi nazwę Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej i stanowi dumę i ozdobę miasta. Przed budynkiem przechodnie patrzący w obiektyw fotografa. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, teatr Miejski").
271.
[Handel lwowski - fotografia sytuacyjna]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 9,8x14,7 cm.
Kupujący i sprzedający podczas negocjacji. Na ścianie budynku w tle napisy: "Restauracja i piwiarnia", "Kuchnia domowa". Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym.
272.
[Jubileusz 60. rocznicy powstania "Sokoła" lwowskiego" - fotografia sytuacyjna]. [1927]. Klisza szklana form. 12,8x17,8 cm.
Grupa osób pozująca do pamiątkowej fotografii podczas obchodów rocznicowych. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym ("60-letni jubileusz 'Sokoła' 1867-1927"). Dołączono 2 odbitki form. ca 23x30 cm, z 2. poł. XX w. z oryg. klisz z napisami identyfikującymi ołówkiem na odwrocie: 1. "Lwów, poświęcenie boiska 'Sokołów', 1912 r.", 2. Lwów, 25-lecie 'Sokoła'".
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - najstarsza, pionierska organizacja promująca ideę sportu i wychowania fizycznego w Polsce działająca do dzisiaj. Założona 7 II 1867 we Lwowie. Jako pierwsze poza Lwowem zawiązały się w 1884 gniazda - filie w Tarnowie i Stanisławowie. Towarzystwo działało także po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojennym. W 1892 powstała jednolita organizacja o nazwie "Związek Sokolstwa Polskiego" z siedzibą we Lwowie. Następne oddziały zaczęto otwierać w Inowrocławiu (1884), Poznaniu, Bydgoszczy (1886), w Królestwie Kongresowym, na Kresach, Rosji i Małopolsce (po 1905). Po Zlocie grunwaldzkim tworzyły się drużyny sokole-wojskowe oraz patronatem objęto organizacje skautowe.
273.
[Kamienica przy areszcie - fotografia widokowa]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 17,8x12,8 cm.
Widok na elewację kamienicy. Na ścianie obok tablica informacyjna: "Urząd Stacyj Szyposowej Areszta Miejskie". Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym ("Lwów, teraz ul. Rogatyńciw).
274.
[Komendant Policji Państwowej inspektor Walerian Wilczyński?- fotografia portretowa]. [1919?]. Klisza szklana form. 12x8,3 cm.
Komendant pełniący swe obowiązki w latach 1919–1927 pozujący w ujęciu do pasa, w mundurze. Na górnym i dolnym marginesie odręczny napis: "Komendant policji w roku 1919". Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Komendant policyi. 1919 r.").
275.
[Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Łyczakowskiej - fotografia sytuacyjna i widokowa]. [po 7 X 1934]. Klisza szklana form. 8,9x12 cm.
Wierni zgromadzeni na wieczornym nabożeństwie. Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym ("Kościół na Łyczakowskiej (Lwów)").
Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie (obecnie cerkiew pw. Świętej Pokrowy (Opieki Matki Boskiej)) – jest położony przy ul. Łyczakowskiej 175 w dzielnicy Łyczaków. Wzniesiony jako kościół wotywny ufundowany przez społeczeństwo Lwowa w podzięce Matce Boskiej za opiekę nad Lwowem w czasie walk o miasto w latach 1918 – 1920. Świątynię postanowiono zlokalizować na Górnym Łyczakowie, w miejscu, gdzie eksplodował pierwszy pocisk wystrzelony przez Armię Czerwoną w stronę Lwowa. Inicjatorem wzniesienia świątyni był ks. arcybiskup dr Bolesław Twardowski. […] 5 sierpnia 1931 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty, a 7 października tego samego roku, w dniu Matki Boskiej Różańcowej, arcybiskup Twardowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Kościół zaprojektował Tadeusz Obmiński. Po jego śmierci w 1932 roku kierownictwo architektoniczne objął inż. Wawrzyniec Dajczak, kierownikiem budowy natomiast został inż. Stefan Neuhoff. 7 października 1934 roku arcybiskup Twardowski konsekrował kościół. Opiekę nad kościołem powierzono księżom salezjanom.
Po drugiej wojnie światowej kościół został zamknięty i zamieniony na magazyn książek. W 1992 roku nieczynna świątynia została przekazana Kościołowi greckokatolickiemu i otrzymała nowe wezwanie Покрови Пресвятої Богородиці (Opieki Matki Bożej). (Wikipedia).
276.
[Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa - fotografie dokumentacyjne]. [1877/2. poł. XX w.]. Zestaw 4 odbitek form. ca 27x39 cm, 30x41 cm.
Na fotografiach ujęcia m.in. pawilonów firmy Clayton&Schuttlework i fabryki dzwonów Zygmunta Mozera, składu maszyn rolniczych J. Wychera, kopalni nafty i gazu Karola Klobassy w Bóbrce. Zdjęcia autorstwa Edwarda Trzemeskiego. Dwie odbitki podklejone na kartonowe podkłady form. ca 30x40 cm. Na odwrocie skromne ołówkowe napisy identyfikacyjne.
Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa we Lwowie - "na 15 morgach terenu parku Jabłonowskich (dziś pl. Petruszewycza), od 6 września do 10 października 1877 r. otwarta była pierwsza Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa. Wystawę urządzono z inicjatywy Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego pod kierunkiem hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego przy aktywnym udziale ks. Leona Sapiehy, Ludwika Wierzbickiego oraz innych społeczników. Ekspozycje tematyczne były rozmieszczone w dwóch, specjalnie zbudowanych wielkich pawilonach oraz w dwóch prywatnych (ks. Leona Sapiehy i hr. Andrzeja Potockiego). Katalog wystawy obejmował 1492 pozycje, z których lwią część stanowiły maszyny rolnicze; szeroko były przedstawione również wyroby rzemiosł ludowych. Wystawa stała się znaczącym wydarzeniem w historii galicyjskiego przemysłu, wskazywała możliwe kierunki jego rozwoju. Rezultatem wystawy było założenie Banku Krajowego, Szkoły Przemysłowej, rozkwit rolnictwa oraz rozwój przemysłu.". (za: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 68-69).
277.
[Lotnicy lwowscy na lotnisku Lewandówka - fotografia sytuacyjna]. [XI 1918]. Klisza szklana form. 8,9x11,8 cm.
Przed samolotem z polskimi barwami widoczni piloci: (od lewej) por. Stefan Bastyr (1890-6 VIII 1920), por. Władysław Toruń (1889-10 VIII 1924) i por. Eugeniusz Roland (1890-1971) - odpowiedzialni za błyskawiczne narodziny polskiego lotnictwa w listopadzie 1918 roku. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym. Rzadkie.
278.
[Lwowska młodzież - fotografia sytuacyjna]. [l. 10./20. XX w.]. Klisza szklana form. 9,9x14,8 cm.
Licznie zgromadzeni młodzi uczestnicy niezidentyfikowanej lwowskiej uroczystości. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, polska młodzież").
279.
[Lwowska uliczka - fotografia widokowa i sytuacyjna]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 17,8x13 cm.
Widok w głąb ulicy. Na elewacjach widoczne reklamy, m.in.: "Pracownie sukien damskich". Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym.
280.
[Ministrowie - fotografia sytuacyjna]. [1911?]. Klisza szklana form. 12,9x17,8 cm.
Grupa mężczyzn przy samochodzie przed gmachem. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Ministrowie Długosz i Sztik. Lwów, Sejm, 1911 r.").
281.
[Nabożeństwo na placu - fotografia sytuacyjna]. [1930?]. Klisza szklana form. 9,8x14,8 cm.
Licznie zgromadzeni uczestnicy (wojskowi, sokoli, oficjele, mieszkańcy) religijnej uroczystości. Klisza w czarnej kopercie z napisem identyfikującym.
282.
[Obchody jubileuszu prof. Oswalda Mariana Balzera - fotografia sytuacyjna]. [1928]. Klisza szklana form. 12,8x17,7 cm.
Grupa osób z profesorem siedzącym za stołem, w centrum. Na dolnym marginesie kliszy odręczny napis: "Jubileusz prof. Balzera 1928". Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym.
O. M. Balzer (1858-1933) – polski historyk ustroju i prawa polskiego, członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu od 1898 roku, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie. [...] W maju 1887 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie pracował w l. 1887–1933. W 1890 roku został profesorem zwyczajnym prawa polskiego prywatnego i historii prawa polskiego. W 1891 roku został dyrektorem Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie. W l. 1895–1896 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Lwowskiego. [...] W 1921 jako pierwszy przedstawiciel nauki został odznaczony Orderem Orła Białego, a 25 maja 1928 „za zasługi na polu pracy społecznej” odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1928 otrzymał tytuł honorowego obywatela Lwowa (wręczony w 1929)". (Wikipedia).
283.
[Obchody Święta Miast Polskich - fotografie sytuacyjne]. [1929]. Zestaw 3 klisz szklanych form. ca 10x15 cm, autorstwa [Marka Münza we Lwowie].
Uczestnicy uroczystości w strojach historycznych w trakcie pochodu przemieszczający się pieszo i w dorożkach. Na dwóch ujęciach w tle widoczny pomnik Adama Mickiewicza, na wszystkich licznie zgromadzona publiczność. Klisze w brązowych kopertach z napisami identyfikującymi.
284.
[Panorama miasta z "lotu ptaka" - fotografia widokowa]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 12,9x17,9 cm.
Widok na miasto z góry. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym ("Widok Lwowa").
285.
[Pomnik hrabiego Aleksandra Fredry - fotografia widokowa]. [l. 10. XX w.]. Klisza szklana form. 17,8x12,5 cm.
Widok na pomnik pisarza usytuowany przy placu Akademickim. Pomnik w brązie autorstwa Leonarda Marconiego został odsłonięty w 1897, staraniem Koła Literacko-Artystycznego. Po II wojnie św. został wywieziony ze Lwowa i w 80. rocznicę śmierci poety, 15 VII 1956, ustawiony na rynku we Wrocławiu. Klisza w szarej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, pomnik Fredro").
286.
[Powszechna Wystawa Krajowa, Targi Wschodnie - fotografie dokumentacyjne]. [1894, 1897, l. 20./30. XX w./2. poł. XX w.]. Zestaw 9 odbitek form. ca 24x30 cm, 27x38 cm.
Na fotografiach m.in. Mauzoleum Matejki, pawilon architektoniczny, ekspozycja etnograficzna, widok na pawilony, ekspozycja warzywników z gminy Zamarstynów, delegacja ze Stanów Zjednoczonych, delegacja (na tle ściany z plakatami reklamującymi 10. jubileuszowe targi) - widoczny m.in. wojewoda lwowski Wojciech Agenor Gołuchowski (w środku), dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, były minister komunikacji Paweł Romocki (z laską). Kilka ujęć autorstwa Edwarda Trzemeskiego. Na odwrocie skromne ołówkowe napisy identyfikacyjne.
Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie - wystawa o narodowym charakterze, której koszt odpowiadał rocznemu budżetowi miasta. Zorganizowana w setną rocznicę powstania kościuszkowskiego odbywała się od 5 VI do 10 X 1894 na terenie Parku Stryjskiego. Na 46 hektarach terenów wystawowych urządzono 129 pawilonów podzielonych na 34 działy. W ciągu trwania wystawy odwiedziło ja 1 mln 150 tys. osób. Wystawa stała się motorem do rozwoju przemysłu i handlu galicyjskiego. Po I wojnie św. tereny i obiekty wystawowe wykorzystano dla organizacji Targów Wschodnich.
Targi Wschodnie – coroczna lwowska wystawa przemysłu polskiego i zagranicznego w l. 1921–1939, której celem było uczynienie ze Lwowa ogniska handlu Polski z krajami wschodnimi, w szczególności Rumunią i ZSRR. Impreza targowa, tradycyjnie odbywająca się we wrześniu, w roku 1939 otwarta 2 września, trwała krócej niż zazwyczaj (około tygodnia) z powodu wybuchu II wojny światowej. (Wikipedia).
287.
[Targi Wschodnie - fotografia dokumentacyjna]. [l. 20./30. XX w./2. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 12,8x17,8 cm.
Fragment wnętrza jednego z likwidowanych po zakończonej wystawie pawilonów. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, Targi Wschodnie").
288.
[Prezydent Józef Neumann w trumnie - fotografia sytuacyjna]. [nie przed 30 XII 1932]. Klisza szklana form. 9,9x14,8 cm.
Zwłoki w otwartej trumnie na katafalku. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym.
J. Neumann (1857-1932) – drukarz, prezydent Lwowa (od 1911, z niewielkimi przerwami w l. 1915-1918, aż do 31 VIII 1927), poseł do Sejmu Krajowego, prezes Towarzystwa Realności, prezes „Sokoła” IV, wiceprezes Towarzystwa Prawnej Ochrony Podatników, członek sekcji wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego, wiceprezydent krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, członek Komitetu Rządzącego we Lwowie, członek Komitetu Obywatelskiego i Polskiego Komitetu Narodowego, prezes Miejskiej Kasy Oszczędności, członek komitetu pierwszej ogólnopolskiej Wystawy Budowlanej we Lwowie organizowanej we IX 1926 podczas Targów Wschodnich.
289.
[Rynek - kamienice przy południowej ścianie 1 - fotografia widokowa i sytuacyjna]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 12,8x18 cm.
Widok na kamienice przy południowej ścianie rynku z budynkiem zwyczajowo nazywanym Kamienicą Jelonkowską. Na elewacjach widoczne szyldy reklamowe, m.in.: "Dywany, firanki", "Skład parasoli", "Adolf Auerbach", "Towary galanteryjne", "Sklep spożywczy", "Magazyn puchu i pierza", "Juliusz Meinl". Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym.
290.
[Rynek - kamienice przy południowej ścianie 2 - fotografia widokowa i sytuacyjna]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 12,8x17,9 cm.
Widok na kamienice przy południowej ścianie rynku. Na elewacjach widoczne szyldy reklamowe, m.in.: "Skład parasoli", "Adolf Auerbach", "Towary galanteryjne", "Sklep spożywczy", "Magazyn puchu i pierza", "Juliusz Meinl", "Magazyn kapeluszy". Klisza w brązowej kopercie ze skromnym napisem identyfikującym.
291.
[Uroczystości ku czci błogosławionego Jana z Dukli - fotografia sytuacyjna]. [VII 1933]. Klisza szklana form. 12,8x17,8 cm, autorstwa [Marka Münza we Lwowie].
Fragment procesji wychodzącej z kościoła OO. Bernardynów, podczas uroczystości ku czci patrona Lwowa. Klisza w czarnej kopercie z napisem identyfikującym.
292.
[Uroczystość poświęcenia sztandaru skautów - fotografia sytuacyjna]. [1929]. Klisza szklana form. 8,8x11,8 cm.
Drużyna przy odprawie. Widoczne chorągwie i sztandar I Drużyny Harcerskiej. Wokół zgromadzona publiczność. Na górnym marginesie kliszy odręczny napis: "Poświęcenie sztandaru skautów 1929". Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, harcerze (sokoli)").
Lwowska Chorągiew Harcerzy – była jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego.
Działała na terenie Lwowa, wschodniego województwa lwowskiego oraz województwa tarnopolskiego i województwa stanisławowskiego w latach 1920–1939 oraz w czasie II wojny światowej w konspiracji w latach 1939–1944 w ramach Szarych Szeregów ul "Lew". Siedzibą władz Chorągwi było miasto Lwów. Chorągiew tworzyły w 1938 32 hufce. Lwowska Chorągiew Harcerzy powstała w dniu 1 października 1920, jednak oficjalnie powołano ją podczas I Walnego Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego 1 stycznia 1921. Wcześniej działała pod protektoratem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i podlegała Naczelnej Komendzie Skautowej. (Wikipedia).
293.
[Wiec z okazji obchodów 1 Maja? - fotografia sytuacyjna]. [1929]. Klisza szklana form. 8,8x11,8 cm.
Widok na wiecujących na placu. Klisza w szarej, zniszczonej kopercie z napisem identyfikującym ("Lwów, 1 maja 1929 r. plac Gosiewskiego"). Poza odbitką wsp. dołączono drugą z 2. poł. XX w. form. 18x24 cm.
294.
[Wizerunek niezidentyfikowanego powstańca styczniowego ze Lwowa? - fotografia portretowa]. [1. poł. XX w.]. Klisza szklana form. 9,8x15 cm.
Portretowany podporucznik ujęty w popiersiu, w mundurze. Na jednym ujęciu w czapce z orzełkiem, na drugim bez nakrycia głowy. Klisza w brązowej kopercie ze szczątkowym napisem identyfikującym.
295.
[Wóz bojowy na ulicy - fotografia sytuacyjna]. [nie przed 7 XI 1918]. Klisza szklana form. 9,9x11,9 cm.
Pierwszy polski samochód pancerny "Józef Piłsudski" (Tank Piłsudskiego), wykonany we Lwowie, popularnie nazywany "pancerką" (zbudowany na podstawie planu por. Antoniego Markowskiego), uzbrojony w 4 karabiny maszynowe, mający za zadanie wspierać szturm piechoty na zajęte przez wroga budynki. Klisza w czarnej kopercie z napisem identyfikującym. Więcej na: https://twojahistoria.pl/2019/03/17/ogrod-trupow-to-tu-polacy-poniesli-najwieksza-kleske-w-czasie-walk-o-lwow-ilu-zginelo/ i w Wikipedii.
296.
[Zjazd członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - fotografia sytuacyjna]. [1930]. Klisza szklana form. 9,8x14,8 cm.
Oficjele i drużyna z pocztem sztandarowym. Obok sztandaru widoczny m.in. były prezydent miasta Józef Neumann. Klisza w brązowej kopercie z napisem identyfikującym. Niewielki ubytek prawego dolnego narożnika kliszy.
J. Neumann (1857-1932) – drukarz, prezydent Lwowa (od 1911, z niewielkimi przerwami w l. 1915-1918, aż do 31 VIII 1927), poseł do Sejmu Krajowego, prezes Towarzystwa Realności, prezes „Sokoła” IV, wiceprezes Towarzystwa Prawnej Ochrony Podatników, członek sekcji wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego, wiceprezydent krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, członek Komitetu Rządzącego we Lwowie, członek Komitetu Obywatelskiego i Polskiego Komitetu Narodowego, prezes Miejskiej Kasy Oszczędności, członek komitetu pierwszej ogólnopolskiej Wystawy Budowlanej we Lwowie organizowanej we IX 1926 podczas Targów Wschodnich.
297.
[Zdjęcia różne 1 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. [1. poł. XX w./2. poł. XX w.]. Zestaw 10 odbitek form. ca 23x18 cm, 24x30 cm, 28x36 cm.
Na fotografiach m.in. "Plac Ferdynanda po zasklepieniu Pełtwi" - ujęcie wykonane w l. 1860-1870 przez Józefa Edera (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 16); "Synagoga postępowców" - ujęcie wykonane w 1863 przez Józefa Edera (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 25); "Park Kilińskiego" - ujęcie pomnika Jana Kilińskiego (według projektu Juliana Markowskiego) usytuowanego w dolnej części parku, wykonane na pocz. XX w. najprawdopodobniej przez Marka Münza (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 113); "Izba Przemysłowo-Handlowa" - podobne ujęcie (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 196); "Kopuła kościoła Dominikanów i wieża Korniakta" - ujęcie widoku na wschodnią część śródmieścia z galeryjki na wieży kościoła Bernardynów wykonane w 1938 przez Rudolfa i Zofię (młodszą) Huberów (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. [278]); " Budynek Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki przy ul. Czarnieckiego - ujęcie z pocz. XX w. (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 154); "Namiestnictwo na rogu ulic Czarnieckiego i Karmelickiej" - podobne ujęcie E. Trzemeskiego z 1892 (więcej w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 142); "Restauracja wieży ratuszowej" - ujęcie z X 1932; "Bursa Grunwaldzka" - ujęcie widoku zewnętrznego budynku z przeł. l. 10./20. XX w.; widok wnętrza jednej z hal Miejskiej Elektrowni na Persenkówce - ujęcie wykonane po 1910.
298.
[Zdjęcia różne 2 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. [1. poł. XX w./2. poł. XX w.]. Zestaw 4 odbitek.
1. Odbitka z kliszy z pocz. XX w., form. ca 52x57 cm - widok na kościół św. Marii Magdaleny z ruchem ulicznym na pierwszym planie kompozycji (podobne, choć nieco późniejsze ujęcie reprod. w: I. Kotłobułatowa „Lwów na fotografii 1860-2006”. Lwów 2008, s. 205). Krawędzie odbitki uszkodzone.
2. Odbitka z kliszy z l. 30. XX w., autorstwa najprawdopodobniej Marka Münza, form. ca 34x46 cm - widok z jednej z głównych promenad miasta Wałów Hetmańskich na ulicę Kilińskiego, ze wzmożonym ruchem ulicznym  i widocznymi tramwajami.
3. Odbitka z kliszy z l. 20./30. XX w., form. ca 24,5x39,5 cm - widok plac św. Ducha z samolotem Potez XV A2 (nr 40 816? i ze znak firmowym "PWS" na stateczniku pionowym, wyprodukowany w l. 1924-1929 w Podlaskiej Wytwórni Samolotów z siedzibą w Białej Podlaskiej) - i zgromadzonymi wokół wojskowymi w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości.
4. Odbitka z kliszy z l. 20. XX w., form. ca 18x23,5 cm - widok na plac św. Ducha z przechodniami zmierzającymi do swoich celów i spoglądającymi w obiektyw fotografa.
299.
[MARYNARKA - Dar Pomorza - fotografia sytuacyjna]. [l. 30. XX w.]. Fotografia form. 13,5x8,3 cm, autorstwa Leonarda Durczykiewicza w Gdyni.
Statek na morzu. Na dolnym marginesie negatywu napis: "Dar Pomorza". Na odwrocie piecz.: "Fotograf L. Durczykiewicz, Gdynia [...]". Stan bardzo dobry.
Dar Pomorza - "'Dar Pomorza' nazywany 'Białą Fregatą', od 1929 roku związany jest z Gdynią. Został zbudowany w roku 1909 w stoczni Blohm & Voss w Hamburgu jako statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej. Po wodowaniu 18 września 1909 r. otrzymał nazwę "Prinzess Eitel Friedrich" i rozpoczął służbę wychodząc w dziewiczy rejs do Christiansand i Antwerpii. Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej statek przejęli Francuzi, przeprowadzając go do portu Saint Nazaire. W roku 1926 otrzymał on nową nazwę "Colbert" i miał zastąpić francuski żaglowiec szkolny "Richelieu". Plan ten nie doczekał się realizacji. W rok później fregata przeszła na własność barona de Foreste, który zamierzał przekształcić ją w jacht oceaniczny, ale i ten pomysł nie został urzeczywistniony. W roku 1929 statek został zakupiony z datków społecznych przez Pomorski Komitet Floty Narodowej za sumę 7000 funtów szterlingów. Miał zastąpić wysłużony już bark szkolny "Lwów". Fregata otrzymała wówczas kolejną nazwę "Dar Pomorza", dla upamiętnienia ofiarności pomorskiego społeczeństwa. W czerwcu 1930 r. po raz pierwszy stanęła na gdyńskiej redzie, a 13 lipca biskup St. Okoniewski poświęcił statek i jego banderę. Fregata została przekazana Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni i stała się odtąd drugą (po "Lwowie") "kolebką polskich nawigatorów". W ciągu 51 lat służby dla Polskiej Marynarki Handlowej "Dar Pomorza" odbył 102 rejsy szkolne, przebywając pół miliona mil morskich. Na jego pokładzie przeszkolono 13 384 słuchaczy Szkoły Morskiej. 4 sierpnia 1982 r. formalnie wycofano "Dar Pomorza" ze służby - w tym samym czasie podniesiono banderę na jego następcy, "Darze Młodzieży", zaprojektowanym i zbudowanym w Gdańsku. 16 listopada 1982 r. "Dar Pomorza" został przekazany Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku." (za: https://www.nmm.pl/dar-pomorza/historia-obiektu-dar)
L. Durczykiewicz (1876-1934) - pasjonat-fotografik. Właściciel nowoczesnego i doskonale prosperującego zakładu fotograficznego w Czempiniu, dzięki któremu zdobył fundusze na zakup automobilu, by móc przemierzyć Wielkopolskę. Owocem wyprawy stało się monumentalne dzieło "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" wydane w 1912.
300.
[MARYNARKA - SS Pułaski - fotografia sytuacyjna]. [l. 30. XX w.]. Fotografia form. 8,9x13,9 cm, autorstwa Leonarda Durczykiewicza w Gdyni.
Statek pasażerski na morzu. Na dolnym marginesie negatywu napis: "T.S.S. 'Pułaski' na falach oceanu". Na odwrocie piecz.: "L. Durczykiewicz, Gdynia [...]". Stan bardzo dobry.
SS Pułaski - polski statek pasażerski, parowiec. Wcześniej pływający jako Car i Estonia. Zakupiony w 1930 przez Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe i w VIII nazwany SS Pułaski. Wprowadzony do służby pod polską banderą od 1936 na trasach Gdynia - Nowy Jork i Gdynia - Buenos-Aires. Jednostka bliźniacza z SS Kościuszko. Zezłomowany w 1949.
301.
[MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,5x5,3 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Poeta w ujęciu do kolan, siedzi na giętym krześle. W prawej ręce trzyma laskę pielgrzyma, lewą zatkniętą za połę surduta. Obok na stoliku widoczne książki i dokumenty, z tyłu, z prawej podwieszana kotara. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu napis atramentem: "Adam Mickiewicz", na odwrocie ołówkiem: "Mickiewicz". Stan bardzo dobry.
A. Mickiewicz (1798-1855) - uważany za największego poetę polskiego romantyzmu.
302.
[NAFTA - Borysław, Dąbrowa - szyby naftowe - fotografie widokowe]. [1926, 1899]. Zestaw 2 fotografii form. 9x14 cm, nieznanego autorstwa.
Widok na szyby i urządzenia kopalniane. Na odwrocie piecz.: "W. Russ Fotograf Borysław 1926.". Drugie zdjęcie z odciętymi dolnymi narożnikami i odręcznym atramentowym tekstem na dolnym marginesie, dat. "Dąbrowa d. 30/IV 99 r.". Dołączono 1 fotografię form. 12,8x17,8 cm przedstawiającą piece wapienne w Sulejowie. Stan dobry.
Zagłębie Borysławskie - położone u podnóża Karpat na kresach wschodnich. Znane już na przełomie XIX i XX w. z wydobycia wosku ziemnego, ropy naftowej, gazu ziemnego. W l. 1886-1939 wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego stanowiła trzecie miejsce w produkcji światowej i pokrywała całkowicie zapotrzebowanie Polski na te surowce, a i tak część wysyłano na eksport. Miasto Borysław było zaś w okresie międzywojennym największym ośrodkiem górnictwa naftowego i trzecim w Polsce pod względem zajmowanego obszaru po Warszawie i Łodzi.
303.
[NAFTA - szyby "Dębowiec 2" i "Dębowiec 3" - fotografie sytuacyjne]. [1947]. Zestaw 3 fotografii form. ca 13,5x8,5 cm, autorstwa Henryka Hermanowicza.
Na odwrocie piecz.: "Henryk Hermanowicz Fotografik" oraz napisy identyfikacyjne ręką fotografa: "'Dębowiec 2' wiercenie rozpoczęto 4.I.1947 r. gaz na 265 mtr.", "'Dębowiec 3' szyb rozpoczął pracę 15.VII.47 r.", "Wiertacze z Zagłębia Krośnieńsk. pracują w szybie 'Dębowiec 3'. Józef Wnętrzak, Jan Dubiel, Grzegorz Świątek badają świder linowo-udarowy 1947 r.". Stan bardzo dobry.
Zagłębie Krośnieńsko-Jesielskie - najstarsze na świecie zagłębie naftowe eksploatowane od poł. XIX w., obecnie w znacznym stopniu wyczerpane. Złoża rozciągnięte były na długości ok. 160 km (od  Limanowej po Drohobycz). Pierwszy szyb naftowy (czynny do 1854) powstał we wsi Bóbrka. W 1931 rozpoczęto także eksploatację gazu ziemnego .
304.
[POL Wincenty - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,5x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,2x6,3 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w popiersiu, z profilu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu i na odwrocie napis ołówkiem: "Pol Wincenty". Stan dobry.
W. Pol, pseud. Janusz (1807-1872) - poeta, geograf, kawaler Orderu Virtuti Militari za odniesione rany w powstaniu listopadowym, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
305.
[PONIATOWSKI Józef Antoni - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,5x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w  całej postaci, w mundurze, z lewą ręką wspartą na szabli, a prawą (z rękawiczkami w dłoni) opiera o skałę, na której widoczna czapka ułańska. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu napis ołówkiem: "Ks. Józef Poniatowski". Stan bardzo dobry.
J. A. Poniatowski (1763-1813) - książę, wódz armii polskiej, bratanek króla Stanisława Augusta.
306.
[POWSTANIE styczniowe - tableaux "Ofiary z r. 1863. 18[64]", "Ofiary z r. 1863", "Polegli" - tablica 1-4]. [1868, zdjęcia wykonane wcześniej]. Zestaw 4 fotografii form. ca 19x11,5 cm na oryg. podkładach form. ca 25x16cm, wykonane w zakładzie Walerego Rzewuskiego w Krakowie, wg projektu Walerego Eljasza-Radzikowskiego.
W skład tableaux wchodzą wizerunki około sześćdziesięciu uczestników powstania. Na górnym marginesie na wstędze napisy tytułowe. Na dolnym marginesie kliszy: "Tab. I.", "Tab. III.", Tab. IV.", oraz "Zastrzega się prawa własności". W prawym górnym narożniku kompozycji tab. 3 na wstędze: "Walery Eljasz 1868". Na dolnych marginesach podkładów tabl. 1, 3-4 suche pieczęcie zakładu W. Rzewuskiego, zaś na ich odwrocie piecz.: "Kopija wykonana w zakładzie fotograficznym Walerego Rzewuskiego w Krakowie". Na odwrocie tabl. 2 piecz.: "A. Szubert w Krakowie Krupnicza ulica 17". Podkłady lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Rzadkie.
307.
[POWSTANIE styczniowe - Jan Żalplachta - fotografia portretowa]. [pocz. l. 60. XIX w.]. Fotografia form. 9x5,3 cm na oryg. podkładzie form. 10,6x6,1 cm, nieznanego autorstwa.
Refotografia z fotografii autorstwa najprawdopodobniej Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Portretowany ujęty w pół postaci z prawą ręką wspartą na stole. Na dolnym marginesie podkładu napis atramentem: "Zapałowicz dowódca oddziału 1863.". Na odwrocie napis ołówkiem "Zapałowicz". Stan bardzo dobry. ("Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy", cz. 1 w oprac. K. Lejko. War. 2004, poz. 481).
J. Żalplachta [pseud. Zapałowicz] (1834-1894) - porucznik w armii austriackiej, w powstaniu major. Walczył w partii Leona Czechowskiego, potem dowódca oddziałów w woj. lubelskim i na Wołyniu. 19 V 1863 rozbity pod Tuczapami. Uczestniczył w nieudanej wyprawie na Radziwiłłów (2 VII). Aresztowany przez Austriaków w październiku 1863 i więziony. Następnie pracował przy budowie kolei w Galicji. Zmarł w Budapeszcie. (biogram za literaturą j. w.).
308.
[PUŁASKI Kazimierz - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,2x5,4 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w całej postaci na tle krajobrazu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Puliaski.", "1392" oraz napis ołówkiem: "Pułaski". Stan dobry.
K. Pułaski (1746-1779) - bohater walk o niepodległość dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Dowódca konfederacji barskiej, generał i bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
309.
[SIENKIEWICZ Henryk - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,6x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 9,9x6,1 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany ujęty w w półpostaci z profilu. Reprodukcja fotograficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czarnym obramowaniem. Na dolnym marginesie podkładu napis ołówkiem: "Sienkiewicz". Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
H. Sienkiewicz (1846-1916) - nowelista, powieściopisarz, publicysta. Jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX w. Laureat nagrody Nobla w 1905 w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.
310.
[SŁOWACKI Juliusz - fotografia portretowa]. [2. poł. XIX w.]. Fotografia form. 8,4x5,2 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,4 cm, nieznanego autorstwa.
Poeta ujęty w popiersiu, w koszuli z wykładanym kołnierzem. Reprodukcja fotograficzna miedziorytu według rysunku Józefa Szymona Kurowskiego z 1838. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: "Slowacki. 1375.". Stan bardzo dobry.
J. Słowacki (1809-1849) - poeta romantyczny, dramaturg. Jeden z Wieszczów Narodowych.
311.
[WOJCIECHOWSKI Stanisław - prezydent przed frontem oficerów podczas wizyty w Bydgoszczy - fotografia sytuacyjna]. [VIII 1924]. Fotografia form. 8,9x13,8 cm, autorstwa T. Cylkowskiego w Bydgoszczy.
Prezydent i licznie zgromadzeni wojskowi i oficjele. W głębi ujęcia widoczny fotoreporter? ze swym aparatem. Na odwrocie piecz.: "T. Cylkowski Magazyn aparatów fotograf. Bydgoszcz, Jagiellońska 15".
S. Wojciechowski (1869-1953) - polityk, działacz. W l. 1922-1926 drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Po "przewrocie majowym" zakończył działalność polityczną skupiając się na naukowej.
312.
[PIŁSUDSKI Józef - fotografia portretowa]. [XII 1914?]. Fotografia form. 37,5x26,2 cm, autorstwa [Jana Rysia w Zakopanem].
Komendant ujęty w popiersiu, en face. Ubrany w kurtkę mundurową z wyłożonym kołnierzem swetra. Fotografia w czasie pobytu Piłsudskiego w Zakopanem w XII 1914. Zdjęcie bez piecz. fotografa. Ślad złożenia na pół, odbitka wysrebrzona i nieco zaplamiona.
J. Ryś (1889-1939?) - zawodowy fotograf pracujący głównie dla prasy.
313.
[PIŁSUDSKI Józef - wojna 1920 roku - fotografia sytuacyjna]. [1920/nie przed 1947]. Fotografia pocztówkowa form. 8,8x14 cm, nieznanego autorstwa.
Fotografia z oryg. zdjęcia. Naczelnik podczas oglądania mapy sztabowej. Na odwrocie nadruk: "Naczelnik Państwa, generał Rydz-Śmigły i ppłk. Śnieżyński na pozycjach czołowych. WAF. N. 613". Stan dobry.
314.
[WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller na koniu - fotografia sytuacyjna]. [pocz. l. 20. XX w.]. Fotografia form. 21,2x27,8 cm, nieznanego autorstwa.
Na pierwszym planie generał na koniu, w tle pozostali wojskowi na koniach i stojący. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Prawy dolny narożnik nieco załamany, ślady zakurzenia, na odwrocie ślady po odklejeniu z albumu, mimo to stan ogólny dobry.
J. Haller von Hallenburg (1873-1960) - generał broni, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny.
315.
[WOJSKO Polskie - wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Polsce - fotografia sytuacyjna]. [V 1923?]. Fotografia pocztówkowa form. 8,9x13,8 cm, autorstwa Marjana Fuksa w Warszawie.
Marszałek Ferdynand Foch pogrążony w rozmowie z gen. Kazimierzem Sosnkowskim oraz oficerowie francuscy i polscy w drodze na uroczystości. Na odwrocie piecz.: "Fot. Marjan Fuks Warszawa Jerozolimska 35". Stan dobry.
Fotografia z wizyty w Polsce wielkiego przyjaciela Polski nominowanego na stopień Marszałka Polski dekretem z dnia 13 IV 1923 przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego na wniosek ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego i premiera rządu gen. dyw. Władysława Sikorskiego. Rozmowy marszałków miały na celu opracowanie i dopasowanie planów wojennych przeciwko Berlinowi. Niestety jak pokazała historia z uzgodnień wojskowych prawie nic nie wyszło.
F. Foch (1851-1929) - francuski dowódca i teoretyk wojskowy, marszałek Francji (1918), Wielkiej Brytanii (1919) i Polski (1923), naczelny wódz Sił Sprzymierzonych w I wojnie św.
K. Sosnkowski (1885-1969) - generał broni Wojska Polskiego, polityk, minister spraw wojskowych, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych.
M. Fuks (1884-1935) – fotograf, fotoreporter, filmowiec, założyciel pierwszej agencji fotograficznej w Polsce – "Agencji Fotograficznej Mariana Fuksa Propaganda", członek założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Pracowników Fotografii w Warszawie. Nazywany pierwszym fotoreporterem II RP.
316.
[WOJSKO Polskie - 18 Pułk Piechoty - Kurs Przysposobienia Wojskowego dla rocznika 1907 - fotografia zbiorowa]. [II poł. l. 20. XX w.]. Fotografia form. 8,5x13,4 cm, nieznanego autorstwa.
Oficerowie, podoficerowie i żołnierze upozowani do pamiątkowej fotografii na tle ceglanego budynku. Na odwrocie odręczny napis ołówkiem: "Skierniewice - 18 Pułk Piechoty. Mjr Władysław Nawrocki (po lewej stronie płk 5 od prawej), dowódca I baonu 18 pp (1924-25), kwatermistrz 18 pp (1925-26), komendant przysposobienia wojskowego 26 DP (1927-30)". Stan bardzo dobry.
18 Pułk Piechoty (15 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego w II RP. Stacjonował w Skierniewicach.
317.
[WOJSKO Polskie - 55 Poznański Pułk Piechoty - manewry pod Osieczną - fotografia sytuacyjna]. [5 X 1930]. Fotografia form. 8,8x13,6 cm, autorstwa Tadeusza Semrau w Lesznie.
Żołnierze upozowani do pamiątkowej fotografii. Na odwrocie piecz.: "Tadeusz Semrau Leszno, Tel. 242"  i napis ołówkiem: "Manewry pod Osieczną 5. X. 30.". Stan bardzo dobry.
55 Poznański Pułk Piechoty (55 pp) – oddział piechoty Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego II RP. Stacjonował w garnizonie Leszno.
T. Semrau (1895-1976) - fotograf okresu międzywojennego prowadzący zakład do ostatnich chwil życia. Więcej na: https://www.facebook.com/MuzeumLeszno/posts/847062332008800/.
318.
[WOJSKO Polskie - ćwiczenia z bronią pancerną 1. Pułku Strzelców Konnych w okolicach Garwolina - fotografia sytuacyjna]. [22 VII 1933]. Fotografia form. 8,7x13,7 cm, autorstwa Narcyza Witczak-Witaczyńskiego i Henryka Andrzejkowicza.
Grupa uczestników po odprawie. Widoczni m.in.: dowódca 1. PSK płk Adam Zakrzewski, rtm. Oskar Andrzej Berenson z 12. Pułku Ułanów Podolskich, rtm. Wojciech Pohoski z 7 Pułku Ułanów. Na odwrocie piecz. pierwszego i drugiego fotografów 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - "Fot. N. Witczak-Witaczyński H. Andrzejkowicz Garwolin, 1 p. Strzelców Kon.". Na odwrocie naniesiony ołówkiem numer: "2171". Stan bardzo dobry. Podobna fotografia reprodukowana w: S. Zieliński, L. Nagórny "Szwoleżerowie ułani i strzelcy konni w fotografii Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego". War. 2013, s. 191.
A. Zakrzewski (1892-1958) - pułkownik kawalerii Wojska Polskiego. Od 1917 służył w 3. Pułku Ułanów w składzie I Korpusu Polskiego w Rosji, od 1920 zastępca dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po zakończeniu wojny 1920 roku skierowany na kurs do Grudziądza. Od III 1926 zastępca dowódcy 3. Pułku Ułanów Śląskich. Do wiosny 1929 zastępca dowódcy 10. PSK. W okresie od 11 IV 1929 do 12 VII 1937 dowódca 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Do VIII 1939 zastępca dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii, później jej dowódca. Po kapitulacji stał na czele Biura Ewakuacyjnego jeńców polskich na Węgrzech. Od 24 XI 1940 do 1 XII 1941 dowodził 7. Brygadą Kadrową Strzelców. Wielokrotnie odznaczany: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl. IV, Krzyż Walecznych - czterokrotnie, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Międzysojuszniczy "Médaille Interalliée".
O. A. Berenson (1892-1939) - oficer kawalerii żydowskiego pochodzenia. Służył w 1. Pułku Ułanów Legionowych, był oficerem w 1. Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego oraz 1. Pułku Strzelców Konnych. Od 1 I 1928 mianowany rotmistrzem w Korpusie Oficerów Kawalerii z lokatą 36 i w 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy. W czasie kampanii wrześniowej już jako major walczył w szeregach 12. Pułku Ułanów Podolskich. Poległ w walce 14 IX. Spoczywa w mogile zbiorowej w wojskowej kwaterze cmentarza w podwarszawskiej Wiązownej. Odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem za Wojnę 1918-1921, odznaką za "Wierną Służbę".
N. Witczak-Witaczyński (1898-zginął w 1942) - fotograf, dokumentalista pokroju Witolda Pikiela, choć mało znany. Publikował swoje zdjęcia i artykuły m.in. w "Wiarusie", Jeźdźcu i Hodowcy", "Polsce Zbrojnej", "Ilustrowanym Kurierze Codziennym", "Księdze Jazdy Polskiej". Członek redakcji "Wiarusa". Żołnierz Legionu Puławskiego, 1 Pułku Ułanów 1 Korpusu w Rosji, 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, szwadronu przybocznego Naczelnika Państwa, 1 Pułku Szwoleżerów, 1 Pułku Strzelców Konnych, szef szwadronu przybocznego Prezydenta R.P., uczestnik szarży pod Krechowcami. Zginął na Majdanku.
319.
[WOJSKO Polskie - manewry 1. Pułku Strzelców Konnych w Wielkopolsce - fotografia sytuacyjna]. [1934]. Fotografia form. 9,8x15 cm, autorstwa [Narcyza Witczak-Witaczyńskiego].
Podczas odpoczynku widoczni: dowódca 1. PSK płk Adam Zakrzewski, mjr dypl. Władysław Chwalibogowski z 1. PSK, mjr dypl. Józef Trepto z 1. Pułku Szwoleżerów i później szef sztabu w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr I. Zdjęcie bez piecz. pierwszego fotografa 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Na odwrocie naniesiony ołówkiem numer: "2171". Stan bardzo dobry.
320.
[WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska 29. Pułku Strzelców Kaniowskich - fotografia zbiorowa]. [po 1935]. Fotografia form. 8,7x13,7 cm, autorstwa H[enryka] Rajskiego w Kaliszu.
Podoficerowie i żołnierze upozowani do pamiątkowej fotografii na tle budynku. Na dolnym marginesie kliszy napis: "Szkoła Podoficerska 29 Pułku Strzel. Kaniowskich". Na odwrocie słabo czytelna piecz.: "Salon Artystyczno-Fotograficzny H. Rajski Kalisz, Piłsudskiego 37.". Lekkie zaplamienia na odwrocie, stan dobry.
29 Pułk Strzelców Kaniowskich (29 pp) - oddział piechoty Wojska Polskiego II RP. Powstał w VII 1919 z połączenia 29. Pułku Piechoty Ziemi Kaliskiej z 14. Pułkiem Strzelców Polskich, wchodzącym w skład 4. Dywizji Strzelców Polskich. W okresie międzywojennym stacjonował w garnizonie Kalisz.
321.
[WOJSKO Polskie - 8 kompania 65. Pułku Piechoty w Grudziądzu - fotografia zbiorowa]. [22 VI 1936]. Fotografia form. 17,1x22,3 cm na oryg. podkładzie form. ca 28x33 cm, autorstwa Fr[anciszka] Lewandowskiego w Grudziądzu.
Oficerowie, podoficerowie i żołnierze upozowani do pamiątkowej fotografii na tle ceglanego budynku. W centrum dolnego marginesu podkładu wyzłocony nadruk: "* Komp. 65 p.p. Grudziądz, 22-go czerwca 1936". W prawym dolnym narożniku podkładu pod zdjęciem wyzłoc. nadruk: "Fot. Fr. Lewandowski, Grudziądz". Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Podkład lekko zaplamiony, poza tym stan dobry
65 Starogardzki Pułk Piechoty (65 pp) – oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polska Polskiego II RP.
Pułk stacjonował w garnizonie Grudziądz, (II batalion w Gniewie). Wchodził w skład 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty. (Wikipedia).
322.
[WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska Pułku Radiotelegraficznego, rocznik 1915 - fotografia zbiorowa]. [15 I 1938]. Fotografia form. 8,8x13,8 cm, nieznanego autorstwa.
Oficerowie, podoficerowie i żołnierze upozowani do pamiątkowej fotografii na tle budynku. W lewym narożniku kompozycji tablica z napisem: "Szkoła Podoficerska Pułku Radiotelegr. rocznik 1915 Warszawa 15 / I 38". Na odwrocie korespondencja atramentem. Miejscami zaplamienia na odwrocie, poza tym stan dobry.
Pułk Radiotelegraficzny (prtlgr) - oddział łączności Wojska Polskiego II RP.
323.
[WOJSKO Polskie - album pamiątkowy niezidentyfikowanego żołnierza - fotografie sytuacyjne]. [l. 30. XX w.]. Album zaw. 73 fotografie form. ca 12,5x17 cm, 8,5x12,5 cm, 7x11 cm, 5x6 cm, nieznanego autorstwa.
Album form. ca 25x20,5 cm, k. 12. Oprawa: kartonowa, grzbiet przewiązany sznurkiem. Na odwrocie jednego ze zdjęć piecz.: "Zakład Nowoczesnej Fotografji i powiększeń Fr. Karaś Niepołomice". Na zdjęciach ujęcia m.in. z obozu przysposobienia wojskowego w okolicach Krakowa, zajęć na strzelnicy, ujęcia grupowe z przyjaciółmi - z zajęć szkolnych, zawodów sportowych i później ujęcia zbiorowe, z koszar, z wycieczek z innymi żołnierzami, m.in. do Warszawy. Dołączono 2 karty pocztowe. Stan dobry.