Druki ulotne i urzędowe

324.
AKT Podziękowania! Od Obywateli Powiatu Dzisnieńskiego Jaśnie Wielmożnemu Michałowi Hrabi Chrapowickiemu, Marszałkowi tegoż Powiatu i Kawalerowi [...]. B. m. [koniec XVIII w.?].
Druk dwustronny na karcie 34,6x22 cm, druga karta czysta. Adres dziękczynny wystosowany przez obywateli powiatu dziśnieńskiego do Michała Chrapowickiego w czwartą rocznicę objęcia przezeń stanowiska marszałka powiatu. Autorzy wymieniają jego zalety: "gorliwe Poświęceniesię iedynie dla dobra w spół Obywateli, czynna i niczem nieposzlakowana posługa, Bez Stronna i bez cienia prywaty w każdem nayzawilszem zdarzeniu znalezienie się". Autorzy oświadczają, że "razem postanowiamy uwiecznić pamiątkę takowego Aktu przez w pisanie onego do Protokołu czynnościów Dworzaństwa i przez Rozdrukowanie trzysta exemplarzy". Pod tekstem kilkadziesiąt nazwisk, z których pierwsze to: "Chorąży Powiatywy Franciszek Rudomina, Prezydent Graniczny Ferdynand Niewęgłowski". Załamania krawędzi, stan dobry.
325.
UWIADOMIENIE o prawdziwey wyborney essencyi hamburskiey, iak, i na co iey zażywać [...]. B. m. [pocz. XIX w.?].
Druk dwustronny na czterech stronach form. 20,5x15,5 cm. Reklama cudownego remedium na wszelkie dolegliwości. Autorzy piszą: "ta Essencya sprawuie lekko i z niewypowiedzianą prędkością, i kiedy iuż wszystkie inne leki nie skutkuią [...], ta Medycyna leczy szczęśliwie [...] tak zimne iako też gorące febry, parcia w bokach [...], nabrzmiałość goleni, trzęsienie serca [...], raka [...], zbyteczne hemoroidy, zastarzały kaszel [...], paraliż, darcie po kościach [...], czarną melankolią, szaleństwo, kolkę, zatkanie maciczne, i żołtaczkę. Zaostrza chęć do iedzenia, i kto iey czasem tylko zażywa, ubespieczonym zostaie na całe życie od wszelkiey zgniłości, apoplexyi i suchot". Na końcu umieszczono ważną informację: "w Polszcze dostanie iey [esencji] w Krakowie na Grodzkiey Ulicy u Ignacego Grebla, przedaie się łotowa czarna flaszeczka po Złotych 3, którą tu z wszystkiemi przywilejami posyła sam Jmć Pan Fryderyk Jenny Autor z Hamburga". Niewielkie zaplamienia, obcięte marginesy, karty luzem.
326.
MY FRANCISZEK Wtory [...]. Zpomiędzy dziewięciu gatunków patentem [...] wprowadzonych, i teraz będących wiedeńsko-mieyskich bankocetli uznaliśmy potrzebę wyłączenia pięćdziesiąt ryńskowych, i cofnienia ich z powszechnego kursu [...]. . Wiedeń, 28 III 1803. [Podp.] Franciszek, Aloys Graf v. Ugarte [...], Joseph Freyherr von der Mark [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 4 stronach form. 29,5x19,2 cm. Wycofanie z obiegu banknotu o nominale 50 złotych reńskich. Stan dobry.
327.
ROZPORZĄDZENIE od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Względem Przyięcia Inwalidów woyskowych do służby prywatney [...]. Lwów, 19 X 1803. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Joseph Graf von Wratislaw.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 6 stronach form. 29,5x19,2 cm. Próba ulżenia doli znacznej grupy społecznej poszkodowanej przez wojny. Stan dobry.
328.
OKÓLNIK od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Poczynaiąc od 1go Lutego 1804 podwyższa się tryngelt i szmirgelt pocztylionom od podróżnych należący [...]. Lwów, 25 XI 1803. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Joseph Freyherr von Riedbeim.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,4x19,1 cm. Regulacja opłat za przewóz osób dyliżansami pocztowymi. Stan dobry.
329.
OKÓLNIK z Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Ustanawia się używanie i Klassa stemplu na metryki chrzestne, ślubne, i pogrzebowe zołnierzów, ich Żon, i dzieci [...]. Lwów, 27 I 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Landesgouverneur, Prokopp [...] Graf v. Lazansky [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,2x19,1 cm. Niewielkie naddarcie w grzbiecie.
330.
OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Informacya o tym, gdzie na przyszłość strony dostawać mogą paszportów Administracyi bankalney na towary z handlu wyłączone, któreby sprowadzać chciano [...]. Lwów, 4 V 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Landesgouverneur, Joseph Freyherr von Riedheim [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,1x10,2 cm. Przed tekstem numer 17919. Stan dobry.
331.
OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Kiedy i iakim sposobem podawać należy w przyszłości proźby o przyięcie do funduszu damskiego na Hradszynie [...]. Lwów, 13 VII 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Landesgouverneur, Prokop [...] Graf v. Lazanski [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 7 stronach form. 29,3x19,2 cm. Tekst rozporządzenia na pierwszych trzech stronach, na pozostałych wzory rejestru kandydatek. Przed tekstem numer 26971. Stan dobry.
332.
OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Względem prawa wyłącznego sukcessorów Jędrzeia Gleissner de Freudenheim do kopania i robienia skałek w Galicyi wschodniey, obeymuiąc w to podgórskie krzemionki, tudzież na Bukowinie [...]. Lwów, 20 VII 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürményi, Landesgouverneur, Prokop [...] Graf v Lazanski [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,2x19,3 cm. Dotyczy wydobycia krzemienia i produkcji skałek do broni palnej w Galicji i Bukowinie. Przed tekstem numer 28622. Stan dobry.
333.
DISCOURS prononcé par M. le Général de division Sokolnicki, a l'occasion d'un Service religieux que ses Compatriotes, formant les cadres de l'armée Polonaise, retournant dans leur patrie, ont célébré à l'Église de Bonsecours, lors de leur passage à Nancy, le 11 juin 1814; à l'effet de déposer au pied de la tombe de leur Roi Stanislas Leszczinski, surnommé le Philosophie bienfaisant, le tribut de leur respect et de leur admiration pur ses vertus patriarchales; en même temps que pour témoigner à la Nation Française leur reconnaissance de l'hospitalité qu'elle leur avait accordée durant les orages de leur patrie. [Nancy 1814].
Druk dwustronny na sześciu stronach form. 24x20 cm, dwie końcowe dodatkowe strony niezadrukowane. Mowa gen. Sokolnickiego wygłoszona podczas uroczystego wyekspediowania części szczątków króla Stanisława Leszczyńskiego do kraju; Sokolnicki eskortował je do Poznania. Drobne zaplamienia (większe na ostatniej stronie), ślad złożenia.
334.
NA DZIEŃ imienin Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Arcy-Biskupa Gnieznińskiego Ignacego hrabi z Raczyna i Małoszyna Raczyńskiego wielu orderów kawalera dnia 31 lipca 1817 roku. Wrocław, VII 1817. W drukarni Kreuzero-Scholzowey.
Druk dwustronny na 4 stronach form. 21,6x17,9 cm. Anonimowo wydany wiersz okolicznościowy. Autorem jest Marcin Molski.. Stan dobry.
335.
MOWA Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego, Marszałka Seymu Królestwa Polskiego miana w Izbie Poselskiey przy wniesieniu proiektu kodexu karnego [...]. Warszawa, 18 IV 1818.
Druk dwustronny na 4 s. form. 24x19,6 cm. "Równi przed prawem, przyimiymy to prawo, ieżeli zapewnia sprawiedliwość; odrzućmy ieżeli iest gorsze od dawnego. Pamiętaymy iednakowo, iż co postanowimy a od Tronu będzie potwierdzonym, zostanie niewzruszonym". Zabrązowienia fragmentów kart na lewym marginesie, niewielkie załamania krawędzi prawego marginesu, poza tym stan bardzo dobry.
336.
EWANGELJA Zjednoczonych. Na cześć i na chwałę Cara Moskiewskiego, z Lubeckim i Rożniewskim w Trójcy jedynego, na dzień 10 Sierpnia, czyta nam koterja reformistów Ewangielją zapisaną u Jana [...] której jako słów Pańskich z potulnością posłuchajcie [...]. [Warszawa 1831].
Druk jednostronny na ark. 18,8x11,3 cm. Druk z czasów powstania listopadowego. Parafraza fragmentu ewangelii wg św. Jana. "[...] jam głos wołającego na puszczy prostujcie drogę pańską do układów i nawróćcie się do Mikołaja, jako powiedział Meternich [...]. Tenci jest który był przedemną, któremum ja niegodzien rozwiązać rzemyków u trzewika; a tym jest Car. To się działo w Woli Bolimowskiej za Bzurą kędy Jan intrygował". Ślady złożenia, otarcia powierzchni.
337.
KILKA słów Drukarni Polskiej. I. Do obywateli Leduchowskiego, Trzcińskiego i Chełmickiego Izby Poselskiej członków [...]. II. Do tułaczów polskich [...]. III. Zakładając drukarnią w Paryżu [...]. Paryż, I:11 IX 1835, [Podp.] Eustachy Januszkiewicz, II: 20 VIII 1835, [Podp.] Felix Napoleon Niezabitowski, Walenty Józef Swierczewski, Franciszek Mokrzycki, III: 12 IX 1835, [Podp.] Eustachy Januszkiewicz. W Drukarni Bourgogne et Martinet.
Druk dwustronny na 8 s. form. 22x13,5 cm. Załamania narożników. Dublet bibliot. (piecz., zapiski inwentarzowe). Polemika z pismem oskarżającym założycieli polskiej drukarni w Paryżu (Jełowieckiego, Januszkiewicza) o nieudzielanie pomocy polskim emigrantom oraz o próbę uzyskania monopolu na druk polskich książek we Francji.
338.
POLSKA Malownicza. Dnia 20 Maja 1838 podobało się P. J. S. Grabowskiemu wydawcy Polski Malowniczej ogłosić świstek pod titułem 'Słów kilka', przepełniony fałszami, w celu zapewne usprawiedliwienia swoich postępków przed Emigracyą, która jest jedyną właścicielką wszelkich czystych przychodów z wyprzedaży tego dzieła. Paryż, 24 V 1838. [Podp.] Leonard Chodźko. W Drukarni Bourgogne et Martinet.
Druk dwustronny po polsku i po francusku na 4 stronach form. 22,2x14,1 cm. Ulotka wydana po ukazaniu się t. 2 „La Pologne pittoresque”, wydawnictwa, w którym Chodźko pełnił rolę redaktora naczelnego. W prezentowanym tu piśmie odpiera zarzuty wydawcy Gerenta, że „zmonopolizował redakcję ‘Polski malowniczej’”, że dzieło spotykało się z mocną krytyką, o czym świadczyć mają „paki listów” od czytelników, że koszty przedsięwzięcia są nazbyt wysokie. Wobec niemożności porozumienia się z wydawcą, Chodźko skierował sprawę do trybunału handlowego. W następstwie konfliktu t. 3 „La Pologne pittoresque” ukazał się bez udziału dotychczasowego redaktora, choć z wykorzystaniem materiałów przez niego zebranych. Chodźko natomiast w 1839 wydał przy pomocy żony Olimpii „La Pologne illustrée”. Ślady złożenia, otarcia, załamania narożników. Dublet bibliot. (piecz., zapiski inwentarzowe).
339.
W IMIENIU Trzech Mocarstw Opiekuńczych Austryi, Pruss, i Rossyi, Przewodniczący Tymczasowego Rządu Wolnego Miasta Krakowa [...] podaje do wiadomości, że pomienione Mocarstwa, zawarły pomiędzy sobą [...] następującą umowę: [...] W skutku tego, miasto Kraków ze swoim Okręgiem, Austryi przywrócone, i z Monarchią Austryacką połączone zostaje [...]. Kraków, 16 XI 1846. [Podp.] Castiglione.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 39x57,5 cm. Ostateczny koniec istniejącej od 1815 Rzeczypospolitej Krakowskiej: po upadku powstania krakowskiego, po podpisaniu konwencji o inkorporacji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii 15 IV 1846, 16 XI cesarz austriacki oficjalnie i uroczyście objął władzę nad miastem i jego okręgiem. Pod tekstem nazwisko austriackiego gen. Castiglione, który sprawował nadzór nad Krakowem od 7 III 1846. Odcięte marginesy, ślady złożenia, naklejka inwentarzowa na odwrocie (ślady kleju po obu stronach arkusza).
340.
DO LUDU! Niedawno było w naszem mieście spokojnie, każdy pilnował pracy, z kąd więc dzisiaj taki krzyk i zbiegowiska? [...] W Wiedniu zebrali się mieszczanie i studenci, i napisali prośbę do Cesarza [...] Cesarz [...] zezwolił na wszystko to, co cały lud w tej prośbie napisał! [...] Potem żądano i otrzymano wolność druku [...] nadał nam najjaśniejszy Pan konstytucyę [...]. Co było w jego [gubernatora] mocy, na to sam natychmiast zezwolił: więźniów wypuścił, gwardyję narodową ustanowił [...]. Niech żyje Ferdynand nasz król konstytucyjny! [Lwów?, V 1848?]. [Podp.] J. Z.
Druk dwustronny na ark. 40x25 cm. Próba uspokojenia nastrojów i przekonania o dobrej woli cesarza Ferdynanda. Ślady złożenia, zażółcenia na zgięciach, niewielki ubytek w środkowej części arkusza. Niewielkie zaplamienia atramentowe.
341.
DONIESIENIE. Dziś w Niedzielę dnia 28 Lipca 1850 roku. W Ogrodzie Strzeleckim Koncert na korzyść pogorzelców. Cena Biletu wnijścia oznacza się na Złp. 1 nie kładąc granic publicznej szczodrobliwości [...]. [Kraków], VII 1850.
Druk jednostronny na ark. 26,3x37,2 cm. Akcja pomocy poszkodowanym w wielkim pożarze Krakowa w VII 1850. Pionowe załamanie arkusza, niewielkie naddarcia i zaplamienia.
342.
USTAWA ogniowa dla król. głównego Miasta Krakowa. Przez Wysoki C. K. Rząd krajowy dekretem z d. 28 Kwietnia 1855 do Nru 6165 zatwierdzona [...]. Kraków, 6 V 1855. [Podp.] Friedrich Tobiaszek, k. k. Statthaltereirrath und Bürgermeister.
Druk dwustronny po niemiecku i po polsku na 18 s. form. 37,7x24,2 cm. Poprzeczne załamanie bloku, poza tym stan dobry.
343.
DO P.T. MIESZKAŃCÓW król. stoł. miasta Krakowa. Magistrat [...] podaje niniejszem do wiadomości mieszkańców miasta, że w poniedziałek 4 lipca b.r. wpuszczoną zostanie rzeka Rudawa do nowego koryta zbudowanego od Woli Justowskiej do Wisły. Wykonane dzieło [...] jest początkiem wielkiego programu robót publicznych zmierzających do zabezpieczenia miasta Krakowa od klęsk powodziowych [...]. Kraków, 2 VII 1910. [Podp.] Magistrat król. stoł. miasta Krakowa, Dr. Leo. Drukiem Józefa Fischera w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 67,7x48,8 cm. W lewym górnym narożniku nadruk "L. 61900/910". Wezwanie do wzięcia udziału w uroczystości "na Woli Justowskiej w pobliżu młyna położonego przy drodze z Woli do Bronowic", będące zwieńczeniem szeroko zakrojonych prac prowadzonych od 1907. Rudawa została skierowana do Wisły w okolicach klasztoru norbertanek na Salwatorze, stare koryto biegnące wzdłuż dzisiejszych ul. Retoryka i al. 3 Maja zostało zasklepione. Ślady złożenia, podklejone naddarcia, niewielkie naddarcia krawędzi.
344.
OBWIESZCZENIE. Na mocy ustawy krajowej z dnia 29 listopada 1911 [...] gmina Płaszów oraz obszar dworski Płaszów, położone w autonomicznym powiecie Wielickim, zostały połączone z miastem Krakowem w jedną gminę miejscową pod wspólną nazwą stołeczne królewskie miasto Kraków [...]. Kraków, 23 I 1912. [Podp.] Magistrat stoł. król. miasta Krakowa. Drukarnia Związkowa w Krakowie [...].
Druk jednostronny na ark. 95x63 cm. W lewym górnym narożniku nadruk "L. 7524/912 prez.", w prawym górnym odręczny napis "Wielki Kraków". Rozszerzenie granic miasta o Płaszów i związane z tym zmiany regulacji prawnych. Przedostatni akord tworzenia Wielkiego Krakowa" - później przyłączono tylko Podgórze. Ślady złożenia, stan dobry.
345.
TOWARZYSZE i Towarzyszki! Zbliża się godzina próby. Nie miesiące, lecz może tygodnie tylko dzielą nas od dnia, mającego rozstrzygnąć o tym, czy na ziemi naszej dalej panować ma krwiożerczy potwór, zwany caratem rosyjskim [...]. Do towarzyszy rosyjskich wyciągamy [...] dłoń bratnią, w tym przekonaniu, że uświadomiony robotnik lub chłop rosyjski tylko cieszyć się może na widok Polaka, wyzwalającego się z niewoli carskiej [...]. Precz z uciskiem rosyjskim! Niech żyje Niezależna, Demokratyczna Republika Polska! Niech żyje socjalizm! Warszawa, II 1913. [Podp.] Centralny Komitet Polskiej Partji Socjalistycznej.
Druk dwustronny na ark. 23,5x15,6 cm. Informacja o powołaniu Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Stan dobry.
346.
OBWIESZCZENIE. Rozporządzeniem z dnia 20. kwietnia 1892 r. [...] zakazał Magistrat wywieszania jakichkolwiek szyldów, godeł i oznak poprzecznych, wystających na ulicę lub chodniki przed domami prostopadle do ściany frontowej [...]. Kraków, 4 IV 1914. [Podp.] Magistrat stoł. król. miasta Krakowa. Drukarnia Związkowa w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 47,9x31,5 cm. W prawym górnym narożniku nadruk "L. 15524/1914 l. b.". Niezastosowanie się do zarządzenia groziło grzywną i usunięciem szyldu na koszt właściciela. Ślady złożenia, stan dobry.
347.
ROZPORZĄDZENIE ewakuacyjne. Dzisiaj rozlepiono w mieście tekst nowych rozporządzeń ewakuacyjnych. Brzmi ono jak następuje: Obwieszczenie. Na podstawie rozporządzenia c. i k. Komendy twierdzy [...] podaje się do publicznej wiadomości co następuje: Stan wojenny,  którym się Monarchia znajduje, wymaga także jak najlepszego przygotowania twierdzy Kraków [...]. Kraków, 17 III 1915. Czcionkami drukarni "Czasu" w Krakowie. Nakładem wydawnictwa "Czasu".
Druk jednostronny na ark. 60,2x42,8 cm. Ukazało się jako dodatek do "Czasu" z 17 III, zaw. tekst obwieszczenia ewakuacyjnego wydanego przez Magistrat 15 III 1915 (L. 386/915 prez.). Papier pożółkły, ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi.
348.
PO STRAJKU tramwajarzy warszawskich. Robotnicy! Robotnice! Strejk tramwajarzy warszawskich został złamany. Dzielna, solidarna walka, która przez dwa i pół tygodnia w naprężeniu trzymała Warszawę i podziw budziła […] odniosła częściowe tylko i drobne rezultaty. Złamano strejk przemocą żołdacką, aresztowawszy 200 strejkujących […]. Precz z łamistrajkami socjalpatriotycznemi! […] Niech żyje socjaldemokracja! Warszawa, 6 VI 1616 [sic! – właśc. 1916]. [Podp.] Zarząd Krajowy Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.
Druk dwustronny na ark. 24,4x14,7 cm. Ulotka SDKPiL wydana po stłumionym strajku warszawskich tramwajarzy, zapowiadająca dalszą walkę o prawa robotników. Niewielkie naddarcia i załamania poziomych krawędzi.
349.
DLACZEGO kocham Polskę? Kocham Polskę, bo matka moja jest Polką, bo krew, która płynie w mych żyłach jest polską [...]. Kraków [192-?]. [Podp.] Z pism Stefana Żeromskiego. Wydawnictwo Zarządu Głównego T.S.L. Kraków. Drukarnia Przemysłowa [...].
Druk trójbarwny, jednostronny na ark. 33,8x42 cm. Tekst w ozdobnej bordiurze, z widokami Warszawy, Krakowa, Poznania, Lwowa i Wilna. Na dolnej listwie godło narodowe. Załamania narożników i krawędzi arkusza, ślady złożenia.
350.
ODEZWA Unji Narodowo-Państwowej. W dniu 11-tym b. m. rozpoczął się pierwszy akt czynnego zamachu na praworządność w Państwie. Posłowie prawicy demonstracyjnie zbojkotowali posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a wtórowały im obałamucone rzesze i zorganizowane bojówki młodzieży, które czynnie znieważały posłów i senatorów. W dniu 16-tym b. m. rozegrał się drugi wstrząsający akt polskiego dramatu państwowego. Skrytobójczo zamordowano pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]. Żądamy sądu! Sądu nie tylko nad mordercami. Sądu przedewszystkiem nad tymi, którzy mord przygotowują i mordercami kierują. Warszawa, 17 XII 1922. [Podp.] Unja Narodowo-Państwowa. Druk. Nakładowa, Warszawa, Hortensja 7.
Druk jednostronny na ark. 30,6x15,5 cm. Ulotka wydana po zamachu na Gabriela Narutowicza. Stan bardzo dobry.
351.
OGŁOSZENIE Ministerstwa Skarbu o nagrodach za zwalczanie przemytnictwa [...]. Każdemu, kto współdziała w ujęciu przemytu (kontrabandy) [...] należy się nagroda pieniężna od Skarbu Państwa [...]. Warszawa, V 1923. [Podp.] Minister Skarbu Wł. Grabski. Druk. Państwowa [...].
Druk jednostronny na ark. 46x29,5 cm. Nagrodą za pomoc w ujęciu kontrabandy było od 40 do 75% wartości zakwestionowanego towaru (w przypadku ujęcia przemytnika). W przypadku przejęcia samego towaru nagroda była niższa i wynosiła od 30 do 60%. Ślady złożenia, otwory po zszywkach. Nieliczne zapiski.
352.
KIELECKI Wojewódzki Komitet Kolonij Letnich dla Dzieci Polskich z Niemiec. Wzorem lat ubiegłych przybędą do Polski [...] dzieci polskie z Niemiec i Gdańska [...]. Półtora miljona braci naszych pędzi żywot za kordonem niemieckim w otoczeniu obcem i nieprzychylnem wszystkiemu co polskie [...]. Dążenie do wynarodowienia naszych braci na ziemiach polskich za kordonem jest wyraźne i bezwzględne [...]. Składajmy im ofiary pieniężne i w naturze! Kielce [nie przed 1930, nie po 1934]. [Podp.] Za Kielecki Wojewódzki Komitet Kolonij letnich dla dzieci z Niemiec Prezydjum: Prezes: Jerzy Paciorkowski, Wojewoda Kielecki [i in.]. Druk. Kieleckiej S-ki Wydawniczej [...].
Druk jednostronny na ark. 63x46,5 cm. Papier różowy. Akcja pod protektoratem p. prezydentowej Mościckiej. Podklejone rozdarcia, odbarwienia na zgięciach, załamania arkusza, naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi - wymaga konserwacji.
353.
SOCJALIŚCI i OZON to wojtki żydowskie. Głosuj na listę Obozu Narodowego [oraz] NIECH  żyje Stronnictwo narodowe. Głosuj na listę Obozu Narodowego. B. m. [1938].
Dwie ulotki w 8 i 5 egzemplarzach form. od 11,5x20,8,do 6,5x15,8 cm. Tekst odbity przy pomocy pieczątek. Ulotki towarzyszyły zapewne wyborom samorządowym przeprowadzonym w 1938. Do sporządzenia ulotek wykorzystano papier z korespondencją do Biura Kinematograficznego "Parlofilm", firmy "Plakat" w Warszawie oraz do Księgarni "Renaissance" w Stanisławowie (widoczne fragmenty listów na odwrocie). Stan dobry.
354.
PO RAZ drugi pod panowaniem Stalina. Przedmowa. Front wschodni zbliżył się i razem z nim troski każdego [...]. Pismo to traktujące o bolszewiźmie, a głównie o okrutnych postępkach dokonanych w ostatnich czasach na ziemiach polskich, przypomina ponownie tym wszystkim grozę bolszewizmu, którzy przed niebezpieczeństwem oczy zamykają [...]. B.m. [IX 1944].
Druk dwustronny na 4 stronach form. 34,5x25 cm. Antybolszewicka ulotka propagandowa wydana przez niemieckie władze okupacyjne. Zaw. m.in. rozdziały: Nawet generałowie kradną, Wierni spaleni żywcem w kościele, Żydzi pożądają krwi narodów, Gwałcenie kobiet na porządku dziennym, Palenie ciał rozżarzonym żelazem, 250 Polaków wysadzonych w powietrze, "Likwidacja" polskich partyzantów, Znów przebito bagnetami niemowlęta, Nieludzkie tortury.
355.
DO CHŁOPÓW i robotników rolnych! Do ogółu ludności wsi! Do całego Narodu Polskiego! Obywatele! Reforma rolna ogłoszona przez PKWN [...] spotkała się z zaciekłym oporem obszarnictwa i wysługującej mu się reakcji. Jawnie grożą oni terorem tym, co będą dzielić między chłopów obszarniczą ziemię [...]. Faszyści z pod znaku NSZ i niektóre grupy AK [...] już podjęły akcję skrytobójczych morderstw [...]. Precz z szlacheckimi pachołkami z AK i NSZ! [...] Niech żyje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który łamie opór obszarników i reakcji, oddaje pańską ziemię chłopom i robotnikom rolnym! Lublin, 15 X 1944. [Podp.] Stronnictwo Ludowe, Polska Partja Robotnicza, Polska Partja Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczne.
Druk jednostronny na ark. 30,3x16,5 cm. Stan bardzo dobry.
356.
ŻOŁNIERZE potępiają działalność dowództwa A. K. Rozbijacka działalność dowództwa A. K., skierowana swym ostrzem przeciwko Wojsku Polskiemu i przeciwko najżywotniejszym interesom Narodu Polskiego, wywołuje najgłębsze oburzenie żołnierzy i oficerów polskich. Wzrasta ono w związku z haniebną kapitulacją dowództwa A. K. w Warszawie [...]. Oficerowie [...] garnizonu m. Chełma [...] 'wyrażają swoje oburzenie spowodu haniebnej zdrady reakcyjnych przywódców AK, którzy woleli kapitulować [...], niż kierować na przwy brzeg Wisły tam, gdzie czekało je braterskie przyjęcie przez Wojsko Polskie i Czerwoną Armję [...]. Wraz z całym narodwym domagamy się ukarania winnych tragedji Warszawy wrześnią [!] 1939 r. i 1944 r.". M. p., 16 X 1944. [W nagłówku] Wojsko Polskie, Gł. Zarząd Polit.-Wych., Wydział Propagandy.
Druk jednostronny na ark. 29,8x16,2 cm. Zbiór głosów oburzenia wobec dowództwa Armii Krajowej po upadku Powstania Warszawskiego. Kapitulację nazywa się tu "potworną zdradą wobec własnego narodu, wobec której bledną czyny Targowicy", "niespotykaną dotychczas na przestrzeni naszej historii zdrady kliki, żerującej na krwi naszego umęczonego narodu". Niektórym żołnierzom "lica płoną ze wstydu przed opinią państw demokratycznych", więc wołają: "Hańba zdrajcom i sprzedawczykom honoru polskiego! Hańba gen. Bór-Komorowskiemu". Wyjątkowo ohydne.
357.
KOMUNIKAT Narodowego Banku Polskiego o obowiązku sprzedaży walut obcych oraz monet złotych, złota i platyny [...]. Posiadanie na obszarze Państwa walut obcych, monet złotych oraz złota i platyny jest bez zezwolenia Komisji Dewizowej zabronione [...]. Zgłoszeniu do Narodowego Banku Polskiego podlegają: a) pieniądze mające za granicą obieg ustawowy (banknoty i monety) [...], b) monety złote - zarówno mające gdziekolwiek obieg ustawowy, jak i nie mające nigdzie obiegu ustawowego [...]. Kto będzie handlował takimi wartościami, karany będzie przez Sąd doraźny surowymi karami, aż do kary śmierci włącznie oraz utratą całego majątku. Warszawa, [nie przed 28 X 1950]. Druk. WZG.
Druk jednostronny na ark. 46,8x31,4 cm. Podklejone niewielkie naddarcia krawędzi, ślady złożenia, nieznaczny ubytek dolnego narożnika.
358.
WIERSZE przeciwko wódce! Walka z alkoholizmem, jeśli ma być skuteczna, musi toczyć się na wszystkich odcinkach życia [...]. Awangarda prawdziwa tworzy modę, a nie tchórzliwie ulega jej. Prawdziwa awangarda nie pije" [...]. Kraków, [późne lata 60. XX w.?]. [Podp.] Dr W. Marcinkowski. [W nagłówku] Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, Oddział Kraków, ul. Basztowa 22.
Druk dwustronny na 4 stronach form. 21x41,7 cm. Na pierwszej stronie tekst W. Marcinkowskiego o zasadach prowadzenia walki z alkoholizmem, na pozostałych trzech wiersze J. Harasymowicza, W. Majakowskiego, A. Kwiecińskiej i K. Mazur. Ostatni wiersz, będący petycją domagającą się zlikwidowania wyszynku w lokalu w Igołomi, kończy się wezwaniem: "O Polsko Ludowa, ulituj się przecie, zlikwiduj gospody na swe tysiąclecie!". Miejscami zaplamienia.