Kartografia

Mapy

516.
[POLSKA]. Nuova carta del Regno di Polonia diviso nei suoi palatinati secondo l'ultime osservazioni ed anotazioni fata in Amsterdam [...]. Miedzioryt form. 28x34 cm.
Imago Pol., K20/7; Peliwo I 110. Mapa Polski w oprac. Izaaka Tiriona, wydawcy i kartografa holenderskiego, wydana w Wenecji po 1740, przed 1769. Wariant mapy dołączanej do "Lo stato presente di tutti i paesi [...]" T. Salmona; tu płytę rytował Giambattista Albrizzi, a mapa wchodziła w skład jego "Atlante novissimo". Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, w prawym górnym trzy podziałki liniowe. Ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciu, uzupełniony prawy margines.
480.–
Sprzedano za: 800.–
517.
[POLSKA]. BAZEWICZ J[ózef] M[ichał] – Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany pod red. ... Warszawa 1907. Wyd. J. M. Bazewicza. 4, s. [4], 118, [2], map barwnych 85. opr. późn. pł.
CKZK 3, 1551; Empireum 684. Na przednią okł. naklejono płótno z oryginalnej oprawy wydawniczej (ze złoc. kwiatami, postacią kobiecą i napisami tytułowymi). Okł. oryg. nieco odbarwiona i zaplamiona, egz. nieco obcięty przez introligatora, drobne zaplamienia, miejscami zabrązowienia papieru. Atlas zawiera litografowaną kartę tytułową autorstwa L. Barskiego, odbitą w Litografii B. A. Bukatego w Warszawie, skorowidz map i legendę na wspólnej karcie, dwustronicową kolorową mapę administracyjną Królestwa Polskiego ozdobioną pięcioma widokami zabytków Warszawy, 84 barwne mapy powiatów, tekst objaśniający ("Opis Królestwa Polskiego do Atlasu [...]"). Mapom powiatów towarzyszą wkomponowane widoki, stroje regionalne itp., co znacznie wzbogaca treść plansz i nadaje im dekoracyjny charakter. Część tekstowa zawiera opis ogólny warunków geograficznych kraju, jego przemysłu, rolnictwa, handlu i komunikacji, a także szczegółowy opis powiatów poszczególnych guberni. Na końcu indeks miejscowości.
3.200.–
Sprzedano za: 3.800.–
518.
[POLSKA]. Mapa zjednoczonej Polski. Mapa dwubarwna form. 36,8x33,9 na ark. form. 56x38 cm.
Mapa opracowana przez Wiktora Skargę-Dobrowolskiego, wydana w Lublinie nakł. Zakładu Litograficzno-Drukarskiego J. Pietrzykowskiego w 1918. Tytuł w lewym górnym narożniku mapy, tamże informacja o autorze, podziałka liniowa i mianowana. W dolnych narożnikach diagram ukazujący strukturę narodowościową ludności oraz legenda. Na górnym marginesie nadruk: "Cudzego nie chcemy, swego nie oddamy!". pod mapą "Komentarz" podający zasady wytyczenia granic Polski (różniących się dość mocno od ustalonych w Traktacie Wersalskim). Podstawą do wykreślenia granic na prezentowanej mapie było zachowanie równowagi w powiatach ościennych: ilość obcokrajowców na terenie Polski powinna odpowiadać ilości Polaków poza granicą, a Gdańsk z przyległościami musiał zostać włączony do Polski. Ślady złożenia, drobne naddarcia. zapiski ołówkiem na górnym marginesie.
160.–
Sprzedano za: 750.–
519.
[POLSKA]. Wielka mapa Rzeczpospolitej [!] Polskiej. Cztery barwne mapy (dwie form. 52,5x79,5, dwie form. 109x79,5 cm).
Mapa wydana we Lwowie i Warszawie przez Księgarnię Polską B. Połonieckiego nie przed X 1920 (zaznaczony front Żeligowskiego). Druk w Instytucie Wojsk. Geograf. w Wiedniu. Nomenklaturę oprac. Adam Tomaszewski. Zaznaczony obszar plebiscytowy na Górnym Śląsku, linia Focha, linia traktatu bolszewicko-litewskiego. Skala 1:750.000. Po sklejeniu arkuszy otrzymuje się mapę ścienną ca 159x156,5 cm. Ślady złożenia zaplamienia jednego z większych arkuszy, naddarcia. Wymaga lekkiej konserwacji. Piecz. na odwrocie.
360.–
Sprzedano za: 360.–
520.
[POLSKA]. Mapa Polski. Mapa barwna form. 82,7x81,4 cm.
Mapa administracyjna opracowana przez Wilhelma Pokornego i Adama Tomaszewskiego, wydana nakładem Księg. Polskiej B. Połonieckiego we Lwowie i Warszawie zapewne w późnych latach 20. XX w. Mapę odbito w "kartograficznym (przedtem Wojskowym geograficznym) Instytucie w Wiedniu" (nadruk na dolnym marginesie). Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże dane wydawnicze i legenda. Na dolnym marginesie skala (1:1.500.000) i podziałka liniowa. Mapa rozcięta na 24 części naklejone wspólnie na płótnie. Zaplamienia na odwrocie, poza tym stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 280.–
521.
[GALICJA]. Mapa kościelna Galicyi Wschodniej. Mapa barwna form. 55,8x66,5 cm.
Mapa opracowana przez L. Kolankowskiego i wydana w Krakowie przez "Świat Słowiański" w 1909. Odbito w fotograwiurze "Zorza". Mapa stanowiła załącznik do pracy Kolankowskiego "Kościół a Cerkiew w Galicyi wschodniej". Tytuł, legenda, skala (1:600.000) i dane wydawnicze w lewym dolnym narożniku. W prawym górnym - mapa poboczna całej Galicji. Obejmuje tereny: Witkowice-Łukowiec. Straszęcin-Okopy. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia na zgięciach.
180.–
Sprzedano za: 510.–
522.
[KARPATY]. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Pod kier. prof. Jana Nowaka opracowali J. Burtanówna, K. Konior i M. Książkiewicz. Wyniki badań i objaśnienie do mapy. Kraków 1937. PAU. 8, s. [4], 104, mapy rozkł. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Mapy form. 92x72 cm.
100.–
523.
[ŚLĄSK]. Principatus Silesiae Glogoviensis novissima Tabula Geographica sistens VI. ejusdem Circulos Glogav Freystadt. Gvhrav. Sprottav. Sprottav Grvnberg et Schwiebvs. cum districtu Polckwitz nec non Liberam Dynastiam Bevthen et Carolath [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,8x78 cm.
Imago Sil. 168; Wytyczak 57. Mapa Księstwa Głogowskiego opracowana przez Johanna Wolfganga Wielanda w 1738 (taka data w tytule), wydana w Norymberdze przez oficynę Spadkobierców Homanna w 1752 w ramach "Atlas Silesiae". Tytuł w prawym górnym narożniku w rozbudowanym kartuszu zwieńczonym herbem księstwa podtrzymywanym przez 2 putta. Poniżej upolowany dzik i zające oraz akcesoria myśliwskie. W oddali widoczne wzgórza z winnicami. W lewym górnym narożniku w rokokowym kartuszu legenda, pod kartuszem odpoczywający myśliwy z psami. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusze baz koloru). W prawym dolnym narożniku poza ramką wyrytowany nr 13. Mapa rozcięta w epoce (?) na 18 części podklejonych wspólnie na płótnie. Na odwrocie naklejki z tytułem mapy i nadrukiem "Baron Reille". Stan dobry.
1.200.–
524.
[ŚLĄSK]. Principatvs Silesiae Oppoliensis exactissima Tabula geographica, sistens Circvlos Oppoliensem Ober-Glogav Gros Strehlitz, Cosel, Tost, Rosenberg Falkenberg & Lvbleniz [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,8x78 cm.
Imago Sil. 168; Wytyczak 85. Mapa Księstwa Opolskiego opracowana przez Johanna Wolfganga Wielanda w 1736 (taka data w tytule), wydana w Norymberdze przez oficynę Spadkobierców Homanna w 1752 w ramach "Atlas Silesiae". Tytuł w prawym górnym narożniku w rozbudowanym kartuszu zwieńczonym herbem księstwa. Poniżej scena przedstawiająca robotników zajętych transportem drewna i dwie podziałki liniowe. W lewym górnym narożniku w rokokowym kartuszu legenda. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusze baz koloru). W prawym dolnym narożniku poza ramką wyrytowany nr 14. Mapa rozcięta w epoce (?) na 18 części podklejonych wspólnie na płótnie. Na odwrocie naklejki z tytułem mapy i nadrukiem "Baron Reille". Lekko prześwitujące smugi po kleju, poza tym stan bardzo dobry. Mocna, kontrastowa odbitka.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
525.
[ŚLĄSK]. Principatvs Silesiae Rattiboriensis nova et exactissima Tabula geographica com[m]onstrans insimul Liberas Dynastias Ples et Bevthen, cum Statu minore Loslav [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,4x82,3 cm.
Imago Sil. 168; Wytyczak 88. Mapa Księstwa Raciborskiego opracowana przez Johanna Wolfganga Wielanda w 1736 (taka data w tytule), wydana w Norymberdze przez oficynę Spadkobierców Homanna w 1752 w ramach "Atlas Silesiae". Tytuł w lewym dolnym narożniku w rozbudowanym kartuszu z esownic zwieńczonym herbem księstwa. Poniżej scena przedstawiająca polowanie na jelenie i połów ryb w rzece. W prawym dolnym narożniku kartusz z legendą i dwiema podziałkami liniowymi, ozdobiony owocami. W prawym dolnym narożniku poza ramką wyrytowany nr 15. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusze baz koloru). Mapa rozcięta w epoce (?) na 18 części podklejonych wspólnie na płótnie. Na odwrocie naklejki z tytułem mapy i nadrukiem "Baron Reille". Stan bardzo dobry.
1.200.–
* * *

Widoki i plany miast

526.
[KRAKÓW]. Kraków w podziałce 1:15.000. Litografia barwna na ark. 68x58,7 cm.
Nietypowy plan miasta w formie koła o średn. 55,7 cm wydany w Krakowie w 1920 nakładem firmy St. Nowodworski, Wydawnictwo Reprodukcji Graficznych. Druk w Art. Litografii Fr. Zieliński. Plan opracował Stanisław Niewiadomski. Tytuł na obwodzie koła, w górnej jego części, tamże podziałka liniowa i wykaz starych i nowych dzielnic miasta. Pozostałą część obwodu koła zajmuje wykaz ulic oraz legenda (na dole). Zachowane oryginalne okł. brosz., tytuł okł.: "Najnowszy plan miasta Krakowa wraz z nowemi dzielnicami, z oznaczeniem zabudowania miasta, alf[abetycznym] wykazem ulic itd.". Niewielkie zaplamienie okł. i marginesu planu, poza tym stan bardzo dobry. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 550.–
527.
[WARSZAWA]. Varsovie. Miedzioryt form. 18,3x11 cm.
Niewielka panorama Warszawy pochodząca z dzieła Michała Abrahama Trotza "Nouveau Dictionaire François, Allemand et Polonois" (Leipzig 1744). Widok rytował Johann Martin Bernigeroth. Na pierwszym planie scena dysputy naukowej siedmiu szlachciców w strojach staropolskich i jednego ubranego z francuska, wokół księgi, mapy i globus. Przez okno, w oddali widoczne pola, Wisła z płynącymi barkami, a za nią panorama Warszawy od strony Pragi z Zamkiem Królewskim i Starówką. Scena ujęta jest w ramkę zwieńczoną u góry kompozycja herbów Rzeczypospolitej, niemieckiego czarnego orła dwugłowego oraz lilii Burbonów. Rycina po fachowej konserwacji, stan bardzo dobry.
M. A. Trotz (1703-1769) – urodzony w Warszawie w luterańskiej rodzinie kupieckiej, całe życie identyfikował się jako Polak, używając na kartach swych ksiąg określenia „Warszawianin”. Wykładowca na Uniwersytecie Lipskim, propagator języka polskiego, współpracownik Załuskich w dziele tworzenia biblioteki; trójjęzyczny słownik, bardzo nowatorski i znakomicie opracowany, był jego dziełem życia.
200.–
Sprzedano za: 200.–
* * *

Literatura tematu

528.
BZINKOWSKA Jadwiga. Mapy ziem dawnej Polski - od XV do XVIII wieku - w wybranych atlasach Biblioteki Jagiellońskiej. Warszawa 1992. Bibliot. Narodowa. 8, s. 265, [3], map luzem 17. brosz. Studia i Materiały z Historii Kartografii, [t.] 9.
Stan bardzo dobry. Wydano 300 egz. Zaw. opis 109 dawnych map pochodzących z 32 atlasów ze zbiorów Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.
100.–
Sprzedano za: 220.–
529.
JAŚKIEWICZ Aleksander – Ikonografia zabytków Częstochowy i okolicy. Katalog wystawy. Oprac. ... Częstochowa 1991. Muzeum Okręgowe w Częstochowie. 8 podł., s. 48, fot. 183. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu. Katalog wystawy zawierający szczegółowy opis 371 obrazów, rysunków, grafik i fotografii, z czego 183 pokazano na reprodukcjach. Szczególnie ciekawy jest zasób XIX-wiecznej grafiki krajobrazowej przedstawiającej zamki, kościoły i miejscowości Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz ikonografię etnograficzną tych okolic.                          .
80.–
530.
KOSTJUK Stepan Pavlovič – Katalog gravjur XVII-XX st. z fondiv Lvivskoi Naukovoi Biblioteky im. V. Stefanyka AN URSR. (Architektura Lvova). Sostavytel ... Kyiv 1989. Naukova Dumka. 8, s. 45, [3], tabl. 40. brosz.
Stan dobry. Katalog widoków Lwowa i jego zabytków wydanych od XVII w. do współczesności. Zaw. opis 256 rycin, 80 reprodukcji, biogramy twórców, indeks topograficzny. Ważne źródło dla historyków i kolekcjonerów. Tekst po ukraińsku.
130.–
Sprzedano za: 150.–
531.
PELIWO Stanisław – Drzeworytowe mapy ziem polskich z wydawnictw książkowych XVI w. Warszawa 1991. Bibliot. Narodowa. 8, s. 138, [1], tabl. rozkł. 3. brosz. Studia i Materiały z Historii Kartografii, [t.] 10.
Stan bardzo dobry. Publikacja pozwalająca identyfikować mapy Polski pochodzące z "Rudimenta Cosmographica" J. Hontera, "Geografii" i "Kosmografii" S. Münstera. Wydano 300 egz.
80.–
Sprzedano za: 120.–
532.
SZANIAWSKA Lucyna – Sarmacja na mapach Ptolemeusza w edycjach jego "Geografii". Warszawa 1993. Bibliot. Narodowa. 8, s. 224, [4], tabl. 2, map luzem 32. brosz. Studia i Materiały z Historii Kartografii, [t.] 14.
Stan bardzo dobry. Opis blisko 100 różnych edycji Ptolemeuszowej "Sarmacji" wraz z dokładną identyfikacją. Wydano 400 egz.
100.–
Sprzedano za: 100.–
* * *