Czasopisma

551.
BIBLIOTEKA Powieści. Poznań. Red. S. Wegner. Nakł. F. Chocieszyńskiego. 4. numery luzem.
R. 20: 1915. s. [4], 616.
Czas. BJ 1, 78. Zaplamienia części kart, naddarcia marginesów i przetarcia grzbietu niektórych numerów. Wymaga oprawy. Kompletny rocznik pisma składający się z 52 numerów. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści rocznika. Zaw. m.in.: Noc z 3-go na 4-go grudnia, Zamek w Karpatach, Nowe tajemnice Paryża, Aresztowanie w chmurach, Prorok z Wilna, Zaduszki żołnierzy, Podróż do bieguna południowego, Objawienie Matki Boskiej w Garbach.
180.–
Sprzedano za: 320.–
552.
BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa. Druk. J. Bergera. 8. brosz.
S. 5, t. 4, zesz. 12: XII 1878. s. [329]-523, [5].
Otarcia i niewielkie ubytki okł., miejscami zażółcenia papieru i drobne zaplamienia. Piecz. Zaw. m.in. obszerny artykuł Artura Gruszeckiego "O jaskiniach na przestrzeni od Karpat po Bałtyk", a także "Kopernik i przygody systemu Kopernikowego w Italii", "Stuletni jubileusz pierwszej opery polskiej, "Wystawa rolniczo-przemysłowa w Retowie". na końcu zbiorczy spis treści całęgo tomu.
80.–
Sprzedano za: 80.–
CHIMERA. Warszawa. Red. Zenon Przesmycki. 8.
Czas. BJ 2, 11. Zeszyty jednego z najważniejszych pism literacko-artystycznych przełomu wieków. Okładki i ilustracje wykonali najwybitniejsi artyści Młodej Polski (m.in. E. Okuń, F. Siedlecki, J. Mehoffer, F. Ruszczyc), teksty wyszły spod pióra m.in. W. Berenta, B. Leśmiana, Z. Nałkowskiej, J. Kasprowicza, S. Żeromskiego, S. Przybyszewskiego, L. Staffa, S. Wyspiańskiego. "Chimera" - "Sztandarowe pismo polskiego modernizmu [...]. Wyrafinowanie estetyczne łączyła z niezwykle wysokim poziomem graficznym" (EP 93). Z protokołu jury Wystawy Drukarskiej 1905/1906 r.: "Z wydawnictw reprezentowanych na wystawie, pierwsze miejsce zajmuje "Chimera" [...]. Jest to jedyne wydawnictwo periodyczne w Polsce, które dbałością o artystyczny układ całości, o całą stronę ilustracyjną, papier, czystość druku, stoi na poziomie najwyższych wymagań współczesnych zarówno artystycznych, jak i technicznych" (cyt. za: J. Sowiński "Sztuka typogr. Młodej Polski"). Komplet stanowiło 10 tomów (30 zeszytów) ukazujących się w latach 1901-1907.
553.
T. 1, z. 3: III 1901. s. [4], [367]-554. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. otarta, blok nieco poluźniony, miejscami zaplamienia papieru. Winieta okładkowa Edwarda Okunia. Brak dwóch dodatków w litografii czarnej: Outamaro "Kobieta z lusterkiem", Kuniyoshi "Gra o stawkę". Zaw. m.in.: J. Ruffer "O słońcu", M. Komornicka "Dziękczynienie", Z. Przesmycki "Drzeworyt japoński", J. Lemański "Bajeczki".
180.–
Sprzedano za: 200.–
554.
T. 2, z. 4/5: IV-V 1901. s. 360, tabl. 2. brosz.
Okł. nadkruszone i nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Edwarda Okunia. Na tabl. reprodukowano: Stanisław Wyspiański "Apollo" i Franciszek Bilek "Portret J. Zeyera". Zaw. m.in.: J. Słowacki "Ze spuścizny rękopiśmiennej", F. Nietzsche "Dusza dostojna", J. Kasprowicz "Salve Regina", S. Przybyszewski "Synowie ziemi", J. Lemański "Lilia wodna".
220.–
Sprzedano za: 440.–
555.
T. 2, z. 6: VI 1901. s. [361]-526, [1], tabl. 1. brosz.
Egz. częściowo nierozcięty. Okł. nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Mariana Wawrzenieckiego. Na tabl. reprodukowano: Aleksander Gierymski "Plac Maksymiliana w Monachium". Zaw. m.in.: W. Berent "Próchno", L. Staff "Pieśni szaleńca", J. Lemański "Nokturn".
160.–
Sprzedano za: 160.–
556.
T. 3, z. 7/8, 9: VII-VIII, IX 1901. s. [2], 330, tabl. 2; [331]-494. razem opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. lekko otarte, odcięty niewielki fragment (ok. 1 cm) dolnego marginesu okł. brosz. z. 7-8, papier miejscami lekko zaplamiony, poza tym stan dobry. Komplet zeszytów stanowiących tom 3. Winieta okładkowa Stanisława Dębickiego i Konrada Krzyżanowskiego. Brak tabl. z barwną litografią Jana Stanisławskiego "Topole" oraz brak dodatków: F. Rops "Wielka lira"; A. Beardsley "Powrót Tannhäusera na Venusberg". Zaw. m.in.: J. Kasprowicz "Hymn św. Franciszka z Assyżu", W. Berent "Próchno", S. Wyrzykowski "Skrzydlate ognie", "J. Keats "Hyperion (Księga II)", J. Lemański "Towarzystwo"; M. Markowska "Babie lato", W. Berent "Próchno", L. Staff "Modlitwa przed czynem", H. Zbierzchowski "Sonety", K. Wierzyński 'Strofy".
380.–
Sprzedano za: 380.–
557.
T. 4, z. 10/11/12: X-XI-XII 1901. s. [2], 476. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, podklejone naddarcie ai ubytki okł. brosz., niewielkie zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Podpis własn. Brak tabl. z barwną litografią Jana Stanisławskiego "Villa d'Este". Komplet zeszytów stanowiących tom 4. Winieta okładkowa Mariana Wawrzenieckiego?. Zaw. m.in.: T. Miciński "Historya dwojga kochanków i pani Hoan-tho", J. Kasprowicz "Judasz", O. Brzezina "Tajemnicze w sztuce", T. Miciński "Minotaur", K. Zawistowska "Jesienną nocą", F. Nietzsche "Fragmenty z 'Zaratustry'".
280.–
Sprzedano za: 280.–
558.
T. 5, z. 13: VII 1902. s. 158, [2]. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. zakurzone, podklejone naddarcie przedniej okł., tylna lekko zaplamiona, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Józefa Mehoffera. Zaw. m.in.: C. Norwid "Milczenie", K. Zawistowska "Wybór utworów", T. Miciński "W mroku gwiazd", E. Hello "Wiek i człowiek", J. Lemański "Sąsiedzi. Bajeczka".
180.–
Sprzedano za: 460.–
559.
T. 5, z. 14: VIII 1902. s. [161]-352, 352a-352o, tabl. 1. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. zakurzone, podklejone ubytki grzbietu, tylna okł. uszkodzona, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Józefa Mehoffera. Na tablicy reprodukowano pierwszy frontispis do "Widma" Henryka de Groux. Zaw. m.in.: C. Norwid "Milczenie", M. Komornicka 'Biesy", J. Hempel "Na wyżynach", Z. Kawecki "Walc".
180.–
Sprzedano za: 260.–
560.
T. 5, z. 15: IX 1902. s. [354]-508, [3]. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. zakurzone, podklejone naddarcia okł., poza tym stan dobry. Barwna winieta okładkowa Edwarda Okunia. Na pierwszej stronie wklejono reprodukcję (światłodruk) Karola Tichego "Dziewczyna modląca się". Zaw. m.in.: B. Leśmian "Z księgi przeczuć", K. Balmont "Jąłem ścigać jak w snach", K. Baudelaire "Potępione", J. Zeyer "Dom 'pod tonącą gwiazdą'".
180.–
Sprzedano za: 240.–
561.
T. 6, z. 16: X 1902. s. 152, 152a-152-h, tabl. 1. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Okł. zakurzone, grzbiet z niewielkimi ubytkami, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Józefa Mehoffera. Na tabl. heliograwiura R. Paulussena  z Edwarda Burne-Jones'a "Król Kofetua i dziewczę żebracze". Zaw. m.in.: J. Zeyer "Król Kofetua", C. Norwid "Tajemnica lorda Singelworth", E. Leszczyński "Płomień ofiarny", B. Ostrowska "Wcielnie", S. Wyrzykowski "Róże mistyczne". Na początku dołączono  prospekt z "Głosami o pierwszym roczniku Chimery" i spisem treści zeszytów 13-15.
180.–
Sprzedano za: 360.–
562.
T. 6, z. 17: XI 1902. s. [153]-312, 312a-312h, tabl. 1. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Krawędzie okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Edwarda Okunia. Na tabl. światłodruk z akwaforty Cypriana Norwida "Le musicien inutile" ("Skrzypek niepotrzebny"). Zaw. m.in.: L. Staff "Pod słońcem", F. Nietzsche "Z psychologii sztuki", E. Leszczyński "Ahaswer", A. Graf "Sonet". Na początku dołączono  prospekt z "Głosami o pierwszym roczniku Chimery" i spisem treści zeszytów 13-15.
180.–
Sprzedano za: 180.–
563.
T. 6, z. 18: XII 1902. s. [4], [313]-488, tabl. 1. brosz.
Egz. nierozcięty i nieobcięty. Krawędzie okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Winieta okładkowa Józefa Mehoffera. Na tabl. "Fragment z Kantoryi" Luca della Robbia z muzeum florenckiego (drugi fragment w ramach paginacji przy str. 375). Zaw. m.in.: C. Norwid "Ostatnia z bajek", M. Komornicka "Ze szlaków duszy", T. Miciński "Dolina mroku", F. Nietzsche "Z psychologii sztuki". Na początku dołączono  prospekt z "Głosami o pierwszym roczniku Chimery" i spisem treści zeszytów 13-15.
180.–
Sprzedano za: 280.–
564.
T. 7, z. 19, 20/21: IV, V-VI 1904. s. 152; [4], [153]-452, tabl. 2. razem opr. pł. złoc., zdob. z epoki z szyldzikami, z zach. okł. brosz.
Opr. lekko zabrudzona, poza tym stan dobry. Oprawa: białe płótno z wyzłoc. tytułem na środku przedniej okł., na grzbiecie dwa szyldziki: 1. złoc. tytuł wydawnictwa na czerwonym polu i 2. numer tomu na polu niebieskim, obcięcie zdobione. Komplet zeszytów stanowiących tom 7. Barwne winiety okładkowe Józefa Mehoffera i Edwarda Okunia. Na tabl. barwna litografia Jana Stanisławskiego "Sad ukraiński" oraz faksymile cynkotypiczne Aubrey'a Beardsleya "Jak królowa Ginewra została mniszką". Zaw. m.in.: T. Miciński "Wieczni wędrowcy", B. Leśmian "Legendy tęsknoty", Z. Nałkowska "W ogrodzie", K. Baudelaire "Cudzoziemiec. Any where out of the world", A. Rimbaud "Po potopie"; F. Nietzsche "Dytyramby Dionizyjskie", W. Butter Yeats "Księżniczka Kasia", B. Leśmian "Legendy tęsknoty II i III", T. Miciński "Różany obłok", K. Lewandowski "Kaktusy".
700.–
Sprzedano za: 1.600.–
565.
T. 8, z. 22/23/24: VII-VIII-IX 1904. s. [4], 456. razem opr. pł. złoc., zdob. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. lekko zabrudzona, poza tym stan dobry. Oprawa: białe płótno z wyzłoc. tytułem na środku przedniej okł., na grzbiecie dwa szyldziki: 1. złoc. tytuł wydawnictwa na czerwonym polu i 2. numer tomu na polu niebieskim, obcięcie zdobione. Komplet zeszytów stanowiących tom 8. Winieta okładkowa Józefa Mehoffera. Tom poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Zaw. m.in.: pisma - "Klaskaniem mając obrzękłe prawice", "Promethidion", "Pompeja", "Stygmat", "Listy do Maryi Trembickiej z lat 1845-1857"; rysunki i malowidła - "Chrystus i Barabasz", "Głowa Zygmunta Krasińskiego", "Portret własny", "Sąsiedzi w zakładzie S-go Kazimierza w Paryżu"; podobizny listów.
480.–
Sprzedano za: 750.–
566.
T. 9, z. 25-27: IX-X 1905. s. 164, 164a-164d, tabl. 1; [165]-340;  [4], [341]-520. razem opr. pł. złoc., zdob. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. lekko zabrudzona, poza tym stan dobry. Oprawa: białe płótno z wyzłoc. tytułem na środku przedniej okł., na grzbiecie dwa szyldziki: 1. złoc. tytuł wydawnictwa na czerwonym polu i 2. numer tomu na polu niebieskim, obcięcie zdobione. Komplet zeszytów stanowiących tom 9. Barwne winiety okładkowe Edwarda Okunia (z. 25 i 27) i Józefa Mehoffera. Na tablicy reprodukowano drugi frontispis do "Widma" Henryka de Groux. Zaw. m.in.: S. Wyspiański "Pociecho moja ty", S. Żeromski "Powieść o udałym Walgierzu", W. Berent "Źródła i ujścia Nietzscheanizmu"; S. Żeromski "Powieść o udałym Walgierzu", W. Berent "Źródła i ujścia Nietzscheanizmu" G. d'Annunzio "Franczeska z Rimini"; C. Norwid "Fortepian Szopena", S. Żeromski "Powieść o udałym Walgierzu", W. Tatarkiewicz "Melancholia", H. Zbierzchowski "Kamienny bóg".
480.–
Sprzedano za: 650.–
567.
T. 10, z. 28/29-30: X-XI-XII 1907. s. [4], 319, [1], tabl. 2; [4], [321]-606, [2], tabl. 1. razem opr. pł. złoc., zdob. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. lekko zabrudzona, poza tym stan dobry. Oprawa: białe płótno z wyzłoc. tytułem na środku przedniej okł., na grzbiecie dwa szyldziki: 1. złoc. tytuł wydawnictwa na czerwonym polu i 2. numer tomu na polu niebieskim, obcięcie zdobione. Komplet zeszytów stanowiących tom 10. Winiety okładkowe Józefa Mehoffera i Edwarda Okunia. Na tablicy reprodukowana w światłodruku "Głowa Chrystusa z 'Wieczerzy'" Leonarda da Vinci. Po str. 56 wprawiono reprodukcję drugiego frontispisu do "Widma" Henryka de Groux - tablicy z t. 9 "Chimery". Na karcie przedtyt. do ostatniego zesz. wklejona tablica z reprodukcją w autotypii "Zwiastowania" Ignacego Pieńkowskiego (brak oryg. podkładu). Zaw. m.in.: J. Paladan "Ostatni wykład Leonarda da Vinci", L. Staff "Po drodze", B. Leśmian "Oddaleńcy"; J. Kasprowicz "Narodziny Marchołta", S. Mallarme "Kwiaty", "Okna", G. d'Annunzio "Klimena", "Dobra nowina", O. Brzezina "Wino silnych", K. Zawistowska "Złote rybki", B. Leśmian "Tarcza", "K. Makuszyński "Żądza", P. Smolik "Siwy gość", L. Staff "Grób w sercu", W. Zaleski "Dzwon", W. Stefanyk "Ozimina", "Nowina", W. Shakespeare "Dwa sonety", C. Norwid "W pamiętniku".
480.–
Sprzedano za: 850.–
568.
DZIENNIK Literacki. Lwów. Nakł. W. Manieckiego. Red. K. Szajnocha. Druk. E. Winiarza. 4. opr. ppł. z epoki.
R. 1, [I półrocze]: 1852. s. 208, tabl. 1.
Czas. BJ 2, 115. Otarcia okł., odcięty narożnik tylnej okł., pierwsza strona zakurzona, załamania narożników kart, miejscami zaplamienia i otarcia kart. Brak nr. 2. Zszywka zaw. nr. 1, 3-26. Pierwsze półrocze jednego z najważniejszych czasopism lwowskich połowy XIX wieku. "Pismo drukowało poezję, powieści, rozprawy literackie i historyczne, korespondencje i doniesienia, eksponując szczególnie historię Polski" ("Historia prasy polskiej", t. 1); wychodziło w l. 1852-1870. Ten egz. zaw. m.in.: W Ursynowie, Winobranie polskie, Żywot Kazimierza Brodzińskiego, Skarga lirnika konfederackiego. Z rękopismów Juliusza Słowackiego (pierwodruk pośmiertny), Z życia Antoniego Malczewskiego, Urywki listowe [Zygmunta Krasińskiego], O scenie polskiej we Lwowie, O pismach Jakuba Sobieskiego w języku polskim, O kształceniu kobiet, Groby i pomniki królów polskich i ich rodzin, Wschód słońca nad Salaminą. Z rękopismów Juliusza Słowackiego (pierwodruk pośmiertny), Biblioteki lwowskie (Biblioteka Ossolińskich; Biblioteka uniwersytecka; Biblioteka Pawlikowskiego; Biblioteka XX. Bazylianów; Biblioteka kapitulna obrządku greckiego; Biblioteka katedralna obrządku łacińskiego; Biblioteka XX. Dominikanów; Biblioteka XX. Karmelitów; Biblioteka XX. Bernardynów), Starożytna sfinga z napisem słowiańskim, O słowniku malarzów polskich Edwarda Rastawieckiego, Program wydania Pomników Historycznych Polski, Korespondencje literackie i źródła do historii prawodawstwa polskiego w zbiorze rękopisów Biblioteki Ossolińskich, wespół z wiadomością o dyplomatach tynieckich, przez Aleksandra Batowskiego, Wierszopisarstwo w Galicji, Rodowód Szydłowieckich, Z I-ej pieśni Podróży do Ziemi Świętej, pozostałej w rękopismach Juliusza Słowackiego (pierwodruk pośmiertny), Zbiory numizmatyczne we Lwowie, Wyimki z pamiętników nie drukowanych.
480.–
Sprzedano za: 480.–
569.
ERGO Bibamus. Miesięcznik wytworny. Warszawa. Red. W. Lipiński. 8 podł., brosz.
R. 1, t. 1: XI 1937. s. [20].
Czas. BJ –. Drobne zaplamienia, stan dobry. Jeden z dwóch wydanych numerów warszawskiego czasopisma satyrycznego (nr 2 ukazał się w I 1938). Na początku kompozycja typograficzna w kształcie kielicha: "Ergo Bibamus. Miesięcznik dla pijaków, pijących i obserwatorów jednych i drugich - niech żyje świat na różowo". W przedmowie redakcja zastrzega: "Zaznaczmy wyraźnie, że nie propagujemy pijaństwa, lecz picie". Rzadkie.
200.–
Sprzedano za: 320.–
570.
FANTASTYKA. Miesięcznik literatury SF. Warszawa. Red. A. Hollanek. 4. brosz.
[R. 5], nr 12 (51): XII 1986. s. 64.
Stan dobry. W numerze (s. 18-20, 45-49) nadesłane na konkurs "Fantastyki" opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego "Wiedźmin" (zajęło III miejsce). Geralt z Rivii pojawia się tu po raz pierwszy, by z czasem stać się bohaterem zbioru opowiadań pod tym samym tytułem ("Wiedźmin") oraz dwóch kolejnych "Ostatnie życzenie" i "Miecz przeznaczenia", powieści "Sen przeznaczenia", pięcioczęściowej "Sagi o wiedźminie", filmu pełnometrażowego, seriali telewizyjnych, komiksów, gier komputerowych, słuchowisk radiowych. Opowiadanie było debiutem literackim pisarza.
140.–
Sprzedano za: 160.–
571.
GAZETA Warszawska. Warszawa. 8. razem zbrosz. w epoce.
R. 1814, nr 53-105: 2 VII-31 XII 1814. s. [929]-1646, [1655]-1798, [1815]-1830.
Czas. BJ 3, 177. Otarcia i ubytki okł. i grzbietu, niewielkie ślady wilgoci, stan dobry. W ciągu brak nr.: 104. Pół (bez jednego numeru) rocznika warszawskiego dziennika. Do wszystkich numerów przydano dodatki, tu brak dodatku tylko do nr. 94; do nr.: 53-93, 95-103, 105 przydano dodatki drugie, zaś do nr. 74 również dodatek trzeci. Zaw. m.in.: "Pogrzeb JO. Książęcia Jmci Józefa Poniatowskiego Naczelnego Wodza Woysk Polskich" Juliana Ursyna Niemcewicza (dodatek do nr. 77 z 24 września).
Gazeta Warszawska - pierwszy warszawski dziennik ukazujący się regularnie przez długi okres czasu od 1774. Pierwszym redaktorem naczelnym i wydawcą był jezuita Stefan Łuskina. Następnie wydawał ją Tadeusz Włodek, a później Antoni Lesznowski. Wychodziła pod różnymi nazwami do 1939, z krótkimi przerwami, a więc przez ponad 150 lat.
480.–
Sprzedano za: 2.600.–
GŁOS Stolicy. [Dziennik polityczny popołudniowy]. Warszawa. Red. W. Giełżyński.
Ślady złożenia, załamania narożników. Dwa numery warszawskiego dziennika wydane w formie maszynopisu powielanego, wobec niemożności drukowania gazety w normalnym trybie (strajki wielu zakładów pracy, w tym drukarń). Oba numery, co skrzętnie zaznaczono w stopce wydawniczej, zostały oryginalnie napisane na maszynie marki Remington i odbite na aparacie RoNEo.
572.
Dodatek nadzwyczajny: 1 III 1917. s. 2.
Tytuł i nota redakcyjna podkreślone czerwoną kredką: "Ponieważ numer dzisiejszy 'Głosu Stolicy' podobnie jak inne pisma, z przyczyn niezależnych od redakcji, wyjść nie może, przesyłamy czytelnikom naszym w tej formie ostatnie depesze". Stan wojenny w Petersburgu. Zatopiona niemiecka łódź podwodna. Storpedowanie liniowca RMS Lanconia. Przesilenie w gabinecie francuskim. Zaburzenia w Irlandii. Brak herbaty w Rosji. W Warszawie: Teatr Wielki - "Walkiria", Teatr Nowości - "Targ na dziewczęta", Teatr Nowoczesny - "Rasputin".
64.–
Sprzedano za: 80.–
573.
Dodatek nadzwyczajny popołudniowy: 2 III 1917. s. 2.
Nota redakcyjna: "Podobnie jak wczoraj, nie mogąc wydrukować normalnego numeru, komunikujemy naszym czytelnikom  przynajmniej w tej formie najważniejsze depesze, otrzymane do godz. 2-ej pp.". Zapewnienia, że Stany Zjednoczone nie wypowiedzą wojny w najbliższym czasie. Utrzymanie pozycji przez wojska niemieckie ("stoją niby mur'). tajne posiedzenie parlamentu francuskiego. Zawieszenie kolejowej komunikacji pasażerskiej w Rosji. Brak węgla w Holandii. Zatopienie włoskiego parowca. W Warszawie: Teatr Wielki - "Halka", Teatr Polski - "Żywy trup", Teatr Mały - "Strażnik cnoty", Czarny Kot i Miraż - nowe programy.
64.–
Sprzedano za: 80.–
574.
GŁOS Warszawy. Warszawa. Red. W. Giełżyński. Druk. Polska. folio.
5 XI 1916. s. [2].
papier pożółkły, poprzeczny ślad złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi. W numerze: Proklamowanie Państwa Polskiego, Przemowa Prezesa Rady Miejskiej m. st. Warszawy, Amnestja, Z nastojów Warszawy, Żołnierz polski.
64.–
Sprzedano za: 64.–

Jednodniówki

575.
BOHÊMAZ. Jednodniówka Bratniej Pomocy S. S. P. Warszawa, II 1931. Red. Julja Keilowa. 4, s. 15, [3]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., niewielki ślad zawilgocenia, drobne zaplamienia kart. Podtytuł okł.: "Wesoły kalendarz Szkoły Sztuk Pięknych, r. 1931". Na przedniej okł. kompozycja S. Chrostowskiego, wewnątrz liczne żartobliwe fotomontaże J. Keilowej, oprac. graficzne B. Surałło. Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 320.–
576.
KOŁO Polskie. [Warszawa 1906]. Wyd. G. Zieliński. Red. L. Sznycer. 4, s. 8. brosz.
Stan dobry. Piecz. księgarska na przedniej okł. Ilustrowana, satyryczna jednodniówka poświęcona Kołu Polskiemu w Dumie Państwowej.
80.–
Sprzedano za: 220.–
* * *
577.
KALENDARZ Ilustrowanego Kuryera Codziennego [...]. Kraków. Wyd. "Ilustr. Kuryera Codziennego". 4. brosz.
... na rok 1928-1939.
Okł. nieco otarte, r. 1929 i 1931 pozbawione grzbietu, r. 1931 obcięty przez introligatora, ślady po taśmie na okładkach r. 1937 i 1938, bloki niektóre roczników pęknięte. Komplet dwunastu popularnych w okresie międzywojennym kalendarzy wydawanych przez koncern M. Dąbrowskiego IKC. Oprócz kalendarium poszczególne tomy zawierają liczne artykuły o tematyce historycznej, popularno-naukowej, politycznej. W ostatnich tomach wydawca umieścił także efektowne, barwne wkładki reklamowe.
540.–
Sprzedano za: 850.–
578.
KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. Paryż. Księgarnia i Drukarnia Pol. 16d, s. [14], 115. opr. późn. psk.
Chojnaccy I 707; Gocel kat. 3092. Miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. Ekslibris Jarosława Dolińskiego (proj. F. Seiferta). Część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Zaw. m.in.: Polacy zmarli na pielgrzymstwie w r. 1838, Lista Polaków zamieszkałych w Paryżu (m.in. Mickiewiczowie), Adressa niektórych Polaków zamieszkałych w departamentach Francyi i w celniejszych miastach Anglji, Belgji i Szwajcarji, Adressa Polaków mających zakłady handlowe, fabrykantów, artystów we Francji, Celniejsze książki znajdujące się do przedania w Księgarni Polskiej [...], Wspomnienia siedmiu lat pielgrzymstwa polskiego.
240.–
Sprzedano za: 240.–
579.
KULTURA. Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań. Rzym [późn. Paryż]. Red. J. Giedroyc, G. Herling-Grudziński [późn. tylko J. Giedroyć]. Instytut Literacki. 4, [późn.] 8. brosz
[R. 1], nr 1: VI 1947. s. 82, [2].
Kowalik 1385. Grzbiet oklejony papierem, wewnątrz stan dobry. Pierwszy numer "Kultury", pisma które odegrało trudną do przecenienia rolę w dziejach polskiej literatury XX w. Miesięcznik (wychodzący zrazu jako kwartalnik) ukazywał się od 1947 do 2000. Pierwszy numer - wyjątkowy i odmienny od pozostałych, ukazał się w Rzymie, w znacznie większym formacie, w układzie dwuszpaltowym. Numer otwiera artykuł wstępny i tekst "Z 'Kryzysu ducha'" P. Valery w przekładzie B. Szybka. Na kolejnych stronach pisma umieszczono m.in. artykuły: T. Terlecki "O socjaliźmie chrześcijańskim", M. Dziewanowski "Wiosna Ludów w Hotelu Lambert", A. Bobkowski "Nekyia", W. Weintraub "Lytton Strachey" J. Czapski "Raj utracony", A. Koestler "W inne czasy". Następne numery ukazały się już w Paryżu, po konflikcie Giedroycia z Andersem i przeniesieniu Inst. Literackiego do stolicy Francji. Rzadkie!
240.–
Sprzedano za: 1.100.–
MUZA 10-ta. Dwutygodnik. Kraków. Wyd. Filmowe Towarzystwo Wydawnicze. Red. G. Zmigryder. 4. brosz.
Gierszewska 88 ("ukazało się kilka numerów"); Czas. BJ 5, 167 (notuje pierwsze dwa numery).
580.
R. 1, nr 1: 15 X 1926. s. 15, [1], tabl. 2.
Egz. lekko obcięty. Zaw. m.in.: B. Winawer "Scenarjusz bez tytułu", "Andrzej Strug o Sztuce Przyszłości", "Moda w kinie", "Sport w kinie". Na barwnych tablicach reklamy filmów amerykańskich.
98.–
581.
R. 1, nr 2: 1 XI 1926. s. 24, tabl. 4.
Okł. otarte. Zaw. m.in. T. Pruszkowski "Jak zrobiłem swój pierwszy film?", wiersz A. Słonimskiego "Głos Glorji Swanson", "Rewja ekranów warszawskich", "Tendencje mody", "Sport w kinie", "Z powodu 1-go międzynarodowego kongresu kinematograficznego", "Regulamin konkursu na gwiazdę filmową", rysunki J. Zaruby i T. Gronowskiego, barwne reklamy filmów amerykańskich na dwóch tablicach.
98.–
Sprzedano za: 160.–
582.
PAMIĘTNIK Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey. Wyd. T. Ujazdowski. Warszawa. Nakł. wydawcy, Druk. Xięży Piiarów. 16d.
[T. 1], posz. 1-4: 1829. s. [4], 75, [21]; [22], 23-112; 239-334; [18], 335--422, tabl. 4. razem opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Czas. BJ 6, 102. Otarcia okł., ok. brosz. poszytu 4. zakurzona. Spis treści całego tomu oprawiony na początku poszytu 4. Pomyłki w paginacji (brak s. 113-238). Na tablicach: Starożytności Polski (frontispis), Traktat z Moskwą r. 1634, Traktat ze Szwecyą r. 1626, Ubiór Maiętniejszego Kielczana. Jeden z dwóch tomów "Pamiętnika Sandomierskiego" wydanego przez Tomasza Ujazdowskiego (1796-1839) - archeologa, redaktora, nauczyciela w szkołach pijarskich i wojewódzkich Kielc i Kalisza, a także Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz "Pamiętnika" wydawał także pismo "Tandeciarz" i opublikował w 1835 "Pomnik rycerstwa polskiego w wieku XV". Nieczęste
320.–
Sprzedano za: 320.–
583.
PIONIERSKAJA Pravda. Organ Centralnogo Komiteta VLKSM [...]. Moskva. Red. N. M. Černova. folio. numer luzem.
G. 44, nr 26 (5193): 29 III 1968. s. [4].
Stan dobry. Na pierwszej stronie informacja o tragicznej śmierci pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina i pilota Władimira Serjogina. Obaj zginęli w katastrofie lotniczej. "Nikogda ne zabudem".
60.–
Sprzedano za: 80.–
584.
[POWSTANIE listopadowe]. Zbiór prasy krakowskiej i druków ulotnych wydanych w czasie trwania powstania listopadowego.
Zbiór zaw. następujące obiekty:
Goniec Krakowski. Dziennik polityczny liberalny i naukowy:
R. 1830, nr 169-176; dodatki nadzwyczajne do nr. 168, 170, 172, 174-176
R. 1831: nr 77, 202, 206, 216-218, 220, 222-223, 232-238; dodatki nadzwyczajne do nr. 75
Gazeta Krakowska:
R. 1830: nr 134-146, dodatki do nr. 136, 139, 141
R. 1831: nr 4
Druki ulotne:
* Obwieszczenie Senatu m. Krakowa o powołaniu senatora Kucińskiego na stanowisko głównodowodzącego policją (Kraków, 10 XII 1830)
* Odezwa Komitetu Opiekuńczego z apelem o składanie darów pieniężnych na rannych (Kraków, 15 III 1831)
* Rozporządzenie komendanta korpusu armii po zajęciu Krakowa przez wojska rosyjskie nakazujące stawiennictwo żołnierzy polskich w wyznaczonym urzędzie celem otrzymania wizy pobytowej (Kraków, 16/28 IX 1831)
* Obwieszczenie Senatu m. Krakowa nakazujące złożenie broni i wprowadzające zakaz handlu nią (Kraków, 25 IX 1831)
* "Obwieszczenie drugie" komendanta korpusu armii o konieczności odesłania pozostałych żołnierzy powstańczych do Kielc (Kraków, 18/30 IX 1831)
* "Ostatnie wołanie dzieci polskich do Boga, błagających o ratunek oyczyzny roku 1831" (Warszawa, s. 6, [2])
* "Okropna śmierć Dybicza" (s. 4, wierszem)
* List pasterski bp. Karola Skorkowskiego (Kraków, 10 IV 1831).
Zbiór zaw. 48 numerów czasopism oraz 8 druków ulotnych. Całość razem opr. ppł. zapewne w latach międzywojennych. Miejscami zażółcenia papieru, drobne zaplamienia.
1.400.–
585.
PPS. Pisemko polityczno-satyryczne. Warszawa. Red. Dr Rabarbar [pseud.]. 4.
R. 1, nr 1 (tymczasowy): 18 XII 1905. s. 4.
Reperowane uszkodzenia (w tym ubytki) krawędzi. Druk w kolorze czerwonym. Jedyny wydany numer? Zaw. krótkie teksty satyryczne wierszem i prozą i kilka rysunków. Rzadkie.
100.–
Sprzedano za: 160.–
586.
PRACE Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Wilno 1936. Wydano z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Zakł Graf. "Znicz". 4. brosz.
T. 10: 1935. s. IV, 383, tablice.
Czas. BJ 6, 332. Brak jednej tabl.?, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Tytuł również po francusku. Tom oprac. komitet redakcyjny w składzie: Władysław Dziewulski (przewodniczący), Jan Prüffer, Michał Reicher. Zaw. m.in.: P. Wiśniewski "Materjały do rozmieszczenia rzadszych roślin w Wileńszczyźnie, J. Krejwisówna "Flora mykologiczna nawozu króliczego", J. Samborski "Przyczynek skomplikowanego zboczenia rozwojowego serca", W. Dziewulski "Obserwacje fotograficzne i wizualne gwiazdy zmiennej GO Cygni", W. Zonn "Krzywa jasności i elementy orbity gwiazdy CO Lacertae", E. Kamiński "Z badań nad pchełkami ziemnemi", J. Kruszyński "Badania nad chrząstką", B. Ogijewicz "Układ nerwowo-czuciowy i narządy zmysłowe odnóży motyli".
180.–
PRO ARTE et Studio. Pismo młodzieży akademickiej. Warszawa. Wyd. E. Boyé. 4. brosz.
Czas. BJ 6, 352. Trzy zeszyty "pisma środowiska studenckiego, nawiązującego w programie lit.-artyst. do tradycji młodopolskich. Z czasem stało się miejscem skupienia poetów późniejszej grupy Skamandra [...]. Sekretarzem red. był od 1917 M. Grydzewski [tu jako M. Grycendler], późniejszy red. Wiadomości Lit." (LPPE). Pismo ukazywało się od III 1916 do IX 1919 (wyszło 21 numerów); później zmieniło nazwę na "Pro Arte".
587.
R. 1, zesz. 1: III 1916. s. 42.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Okładka Jana Ogórkiewicza, winiety tegoż oraz Tadeusza Gronowskiego.
240.–
Sprzedano za: 240.–
588.
R. 1, zesz. 2: IV 1916. s. [43]-90.
Przednia okł. naddarta w grzbiecie i miejscami pożółkła, wewnątrz stan dobry. Okładka Jana Ogórkiewicza, winiety tegoż oraz Tadeusza Gronowskiego. Numer zaw. m.in. artykuł "'Judasz' Rostworowskiego" Jana Lechonia.
240.–
Sprzedano za: 240.–
589.
R. 1, zesz. 3/4: VI 1016. s. [91]-133.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Numer zaw. m.in. dwa wiersze Juliana Tuwima: Teofania i Modlitwa oraz artykuł Jana Lechonia Na marginesach "Warszawianki". W dziale "Odpowiedzi redakcji": "p. J. T. Z braku miejsca dajemy tylko dwa wiersze w tym zeszycie, z innych skorzystamy później. Cykl 'Klechda' do zwrotu" - wpis kierowany do J. Tuwima. Okładka Jana Ogórkiewicza.
240.–
PRZEGLĄD Sportowy. Warszawa. folio. numery luzem.
Ślady złożenia, poza tym stan dobry.
590.
Nr 132 (5036): 19 X 1968. s. 3, [1].
Papier nieco pożółkły na zgięciu. Relacja z Igrzysk Olimpijskich w Meksyku: Irena Szewińska zdobyła złoty medal w biegu na 200 m bijąc rekord świata, Amerykański zawodnik Bob Beamon skoczył 8,90 m - jest to najstarszy lekkoatletyczny rekord olimpijski i drugi rezultat w historii (rekord świata Beamona pobił po ponad 20 latach Mike Powell (9,95 m w 1991)).
40.–
591.
Nr 136 (6155): 7 VII 1974. s. 4
Nr 137 (6156): 8 VII 1974. s. 6.
Polska reprezentacja piłkarska pod wodzą Kazimierza Górskiego trzecią drużyną świata! Grzegorz Lato królem strzelców! Dziś trudno uwierzyć, że byli tacy, którzy wtedy czuli niedosyt...
64.–
Sprzedano za: 64.–
592.
PRZEGLĄD Strzelecki i Łuczniczy. Miesięcznik. Warszawa. Red. K. Kierzkowski. Wyd. Tow. Związek Strzelecki. 4. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1: 1926. s. 72
R. 2: 1927. s. 240
R. 3: 1928. s. 212
R. 4: 1929. s. 236.
Czas. BJ 6, 534. Grzbiet nowy, otwory dziurkaczem na marginesie części numerów, zaplamienia w ostatnim roczniku. Piecz. Zapiski w tekście. Kompletne cztery pierwsze roczniki pisma. W 1933 wznowiono wydawanie miesięcznika i kontynuowano do 1936. Pierwszy rocznik składał się z 4 numerów, pozostałe - z 12 numerów. Zaw. m.in.: Współczesny sport łuczny, Wyrób precyzyjnej amunicji karabinowej w Stanach Zjedn., Strzelanie i trening łuczny, Gimnastyka strzelca, Sport strzelecki a Policja Państwowa, Łucznictwo w Japonji, Higjena strzelca, Bronie myśliwskie o większej szybkości początkowej, Harcerze a sport strzelecki, Pistolet czy rewolwer?, Nowoczesne przyrządy celownicze na sztucerach myśliwskich, Karabinek Martini "Club", Strzelanie z pistoletu, Tarcza pana Julliena, Porady rusznikarza, Zawody strzeleckie w dawnej Polsce, O broni dalekonośnej, Broń kombinowana dla kuli i śrutu, Osłabiacz odrzutu Cutt'a, Wybór pistoletu taeczowego, Działanie pocisku w celu.
640.–
593.
PRZYRODNIK. Sześciotygodnik popularny. Lwów. Wyd. M. Łomnicki i L. Wajgiel. Druk. K. Budweisera. 8. opr. bibliot. ppł. z epoki
R. 3: 1872. s. VIII, [2], 240, tabl. 5.
Czas. BJ 6, 603. Otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru, drobne zaplamienia. Podkreślenia w tekście. Kompletny rocznik zaw. nr 1-7/8. Zaw. m.in.: Bóbr, Gady i płązy galicyjskie, Nieco o świecie zwierzęcym w okolicy Drohobycza, Cynamon, O szczątkach zwierząt zaginionych w okolicy Drohobycza, Pies historyczny, Konie przedpotopowe w Ameryce, Bursztyn na Szląsku, Oszczędzanie koni przy jeździe pod górę, Źródło nafty w Królestwie, Fałszowanie herbaty chińskiej, Widziadło napowietrzne, Guano.
180.–
Sprzedano za: 320.–
594.
PUSTELNIK z Krakowskiego Przedmieścia: czyli Charaktery Ludzi i Obyczaiów. Warszawa. [Red. Gerard M. Witowski]. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 8. brosz.
T. 1. 1818. s. [8], 311, tabl. 2.
Mocna otarcia okł., podklejony ubytek przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nieobcięty. Razem wydanych 21 pierwszych numerów pisma datowanych od 2 III do 24 XII 1816. W wyd. II, ktore ukazało się w l. 1828-1829, ujawniono nazwisko redaktora, tu pominięte. Każdy numer zaw. osobny artykuł., np. Historya Pustelnika, Loterya, Bielany, Ogrody, Samobóystwo, Listy, Process, Plotki, Kolęda. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 380.–
595.
RELUTON. Gazetka polowa 4-go P. P. Warszawa. 8. brosz.
10 VI 1917. s. 23, [1].
 Czas. BJ 6, 8. Otarcia i podklejone naddarcia skrajnych stron, reperowane i rozprasowane załamania narożników kart. Numer specjalny wydany z okazji święta "Legiony Dzieciom Polskim". W nocie redakcyjnej czytamy: "zamieszczamy także utwory w 2-go i 3-go numeru 'Konferencyi Pokojowej', pisma polowego 10go P. P. Legionów". Na s. 4 rysunek "Taniec" Antoniego Słonimskiego. Pismo wcześniej wychodziło jako "Obijak" i "Reluton-Obijak".
64.–
Sprzedano za: 110.–
596.
ROCZNIK Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. [R.] 1. Lwów 1936. Nakł. Towarzystwa. 8, s. XV, [1], 155, szkice rozkł. 2. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. Źródła do Dziejów Walk o Lwów i Województwa Południowo-Wschodnie 1918-1920, seria 2.
Czas. BJ 7, 135. Stan bardzo dobry. Rocznik pod red. Eugeniusza Wawrzkowicza i Józefa Klinka. Ukazały się dwa roczniki. Zaw. m.in.: B. Popowicz - Lwów jako centrum ogólno-polskiej rycerskiej energii na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, M. Smerek - Z życia młodzieży lwowskiej szkolnej w latach 1917-1918, F. M. Usarz - Lwowskie Harcerstwo w Obronie Lwowa, K. Szumowski - Obrona stacji radiotelegraficznej w Kozielnikach 3 listopada 1918, Z. Kisielnicki - Organizacja wojsk samochodowych w czasie listopadowej Obrony Lwowa, A. W. Lutze-Birk - Warsztaty Techniczne Obrony Lwowa, Z. Orzechowski - Lwowski pociąg pancerny 3 ("Pepetrójka"), M. Tyszkiewicz - Obrona Borysławia i przebicie się kompanii borysławskiej do Sanoka 1918. Nieczęste.
160.–
SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjograficznej obejmujące pogląd na czynności [...] oraz materyały do fizyografii krajowej. Kraków. Akademia Umiejętności, Polska Akademia Umiejętności. 8.
597.
T. 37 (z 4-ma tablicami i 2-ma rycinami w tekscie). 1903. s. XXV, [1], 215, [1], 175, [1], 243, tabl. 4. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Pioruny w r. 1901, Zwierzęta kręgowe okolic Rytra, Fauna Lwowa i okolicy: Chrząszcze, Studya nad rasami i odmianami bydła rogatego w Polsce, Łąki i pastwiska w Tatrach.
120.–
Sprzedano za: 120.–
598.
T. 40 (z 4-ma ryc. w tekscie, 2-ma tabl. i mapą gleb [...]). 1907. s. XXIX, [3], 73, [1], 79, [1], 49, [1], 63, tabl. 2, mapa luzem 1. brosz.
Brak tylnej okł., ślad zawilgocenia na marginesach przedniej okł. i pierwszych kart, blok nadpęknięty. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Gradobicia w r. 1905, Przyczynek do fauny motyli okolic Krakowa, Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego, Gleby pogórza Oleszycko-lubaczowskiego (z mapą).
120.–
599.
T. 41 (z dwiema tablicami). 1908. s. XXVI, [2], 71, [1], 151, [1], 60, 78, tabl. 3, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Dołączona na końcu tablica i mapa winny znajdować się w t. 42. Zaw. m.in.: Gradobicia w roku 1906, Chrząszcze zebrane w okolicy Częstochowy [...] w latach 1899-1903, Młodszy miocen Galicyi zachodniej i jego fauna, Studya nad bydłem nadbużańskim.
140.–
600.
T. 42 (z 4 tablicami i 12 rysunkami w tekscie). 1908. s. XXV, [1], 77, [3], 69, [1], 98, 47, [1], tabl. 2. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Brak mapy i tablicy (zostały umieszczone omyłkowo w tomie powyżej). Zaw. m.in.: Gradobicia w r. 1907, Ze strefy roślinności karpackiej, Spis motyli zebranych w powiecie stryjskim, Eocen tatrzański, Warstwy graniczne liasu-jury na północ od Przedniej Kopy Sołtysiej w Tatrach, Gleby okolic Miłkowa w powiecie lubaczowskim (tu brak załączników).
120.–
Sprzedano za: 120.–
601.
T. 43 (z 13 tablicami). 1909. s. XXVII, [1], 82, 165, [3], 94, 63, tabl. 14. opr. ppł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Meteor i zorza północna, Gradobicia w r. 1908, Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory, Motyle większe z okolic Lwowa, Ze strefy roślinności karpackiej, Kilka słów o pojawieniu się w Galicyi pustynnika w roku 1908, Przykład tworzenia się doliny wskutek podziemnych zapadnięć w W. Ks. Krakowskiem, Zbiory L. Zejsznera z kieleckiego dewonu.
140.–
602.
T. 44 (z dwiema tablicami). 1910. s. XXX, [2], 115, [1], 154, [2], 60, 117, [3], 9, tabl. 2. brosz.
Stan dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Nieliczne podkreślenia. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Gradobicia w r. 1909, Spis motyli zebranych w powiecie stryjskim, Błonkówki pszczołowate zebrane w Galicyi, Spis pluskwiaków zebranych w Gorcach w r. 1909, Motyle Pienin, Flora okolic Kazimierza nad Wisłą, Ze strefy roślinności karpackiej, Eocen Tatr i Podhala, .
120.–
Sprzedano za: 120.–
603.
T. 45 (z 7-ma tablicami). 1911. s. XXVIII, 110, 98, 155, [1], 17, [1], 11, tabl. 7. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Gradobicia w r. 1910, Nowe formy przylżeńców, Materyały do fauny owadów krajowych, Materyały do fauny polskich skąposzczetów wodnych, Życie glonów w górnym biegu Prutu, Grzyby z Zaleszczyk, Ze strefy roślinności karpackiej.
120.–
604.
T. 47 (z 8-ma tablicami). 1913. s. XXVI, 63, [1], 178, [1], tabl. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Ekslibris Kazimierza Fonferko. Zaw. m.in.: Gradobicia w r. 1912, Czaszka nosorożca włochatego ze Złotego Potoka, Spis motyli zebranych w powiecie stryjskim, Wydmy piaszczyste okolic Sadownego "Góry Bogackie", Formacya solna w Kosowie, Z życia płomykówki, Przyczynek do znajomości grzybów Pokucia.
120.–
605.
T. 48 (z 8-ma tablicami). 1914. s. XXVI, 61, [1], 144, 46, tabl. 8. brosz.
Okł. otarte, blok poluźniony. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Gradobicia w r. 1913, Ślimaki Ojcowa, Przyczynek do znajomości krajowych wątrobowców, Materyały do fauny polskich skąposzczetów, Przegląd fauny jezior tatrzańskich, O budowie Karpat na północ od Krosna (mapę do artykułu obiecano dołączyć do następnego tomu).
120.–
606.
T. 50 (z tablicą). 1916. s. XXIV, 185, [1], 29, tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: W sprawie wieku nowszej rzeźby polskich Karpat, Ptaki Pienin, O złożach mineralnych granitu tatrzańskiego, Zasługi Wincentego Pola dla geografii roślin w Polsce.
120.–
Sprzedano za: 120.–
607.
T. 51 (z pięcioma tablicami). 1917. s. XL, 42, 153, tabl. 5. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Z badań nad klimatem Zakopanego, Jeziora tatrzańskie i zamieszkująca je fauna wioślarek, Kilka rzadszych roślin Pokucia i Wołynia galicyjskiego, Z geologicznej wycieczki w Karpaty okolicy Wadowic.
120.–
Sprzedano za: 120.–
608.
T. 52 (z trzema tablicami). . 1918. s. XIV, [2], 146, tabl. 3. brosz.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw. m.in.: Przegląd motyli większych okolic Krakowa, Modrzew polski, jego znaczenie ze stanowiska leśnego oraz analiza pniowa, Żądłówki nowe dla fauny Galicyi, Sprawozdanie z poszukiwań mineralogiczno-geologicznych w Tatrach zachodnich w roku 1917.
100.–
Sprzedano za: 100.–
609.
T. 53/54 (z dwoma tablicami). 1920. s. LVI, 1904, tabl. 1. brosz.
Ślad zawilgocenia na dolnym marginesie kart. Egz. częściowo nierozcięty. Egz. zaw. jedną tablicę, ze spisu treści nie wynika, że powinna być druga. Zaw. m.in.: Podreglowe źródła północnej strony Tatr, Rzadsze lub nowe rośliny flory krakowskiej, Grzyby zbioru Józefa Krupy, Błonkówki pszczołowate okolic Krakowa, Mrówki niektórych okolic Małopolski.
100.–
610.
T. 55/56. 1922. s. XXII, 184. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Wykaz grzybów zebranych w latach 1913-1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia, Roztocza i innych miejscowości, Przyczynek do fauny mrówek Wielkopolski i Pomorza, Ważki Lubelszczyzny, Przyczynek do fauny motyli Podhala.
100.–
Sprzedano za: 100.–
611.
T. 57 (z trzema tablicami). 1923. s. XII, 170, tabl. 3. brosz.
Przednia okł. częściowo pożółkła, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej, Materjały do fauny motyli okolic Krakowa, Studja nad motylami Tatr polskich.
100.–
Sprzedano za: 100.–
612.
T. 62. 1928. s. XLV, [1], 224, tabl. 2, brosz.
Podklejone przedarcie tylnej okł., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Pomiary zawartości soli w wodach polskiego Bałtyku, Szarańczak nowy dla Polski, Wyniki badań kości zebranych w r. 1922 w grotach Doliny Kościeliskiej, Materjały do fauny skąposzczetów lądowych Poznańskiego, Statystyka kwiatów w zespołach roślinnych, Przyczynek do wiadomości o krecie na ziemiach Polski, Zapiski bryologiczne z Tatr.
100.–
Sprzedano za: 100.–
613.
T. 63. 1929. s. LI, [1], 318, tabl. 7. brosz.
Załamania przedniej okł., ubytek ok. połowy tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Dziki królik na ziemiach Polski, Interglacjał w Szelągu pod Poznaniem, Historja torfowiska na Czerwonem pod Nowym targiem w świetle analizy pyłkowej, Niektóre rzadkie ptaki Województwa Poznańskiego, Nowe przyczynki do znajomości płazów i gadów Puszczy Białowieskiej, Zapiski florystyczne z nad Dźwiny, Krocionogi okolic Warszawy.
100.–
Sprzedano za: 380.–
614.
T. 64. 1930. s. LI, [1], 209, tabl. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Wyrośle Tatr Polskich, Torfowisko "Mak" koło Sarn na Polesiu w świetle analizy pyłkowej, Fauna ważek Tatr polskich, Bryotheca Polonica.
100.–
Sprzedano za: 100.–
615.
T. 65. 1931. s. XLIV, 171, tabl. 2. brosz.
Załamania obu okł., wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. m.in.: Zbiór ryjkowców ś. p. Wojciecha Mączyńskiego, Żórawina drobnoowockowa w Polsce, Przyczynek do znajomości fauny doliny Popradu w okolicy Muszyny, Dwie ciekawe turzyce z Czarnej Hory, Maksyma wysokościowe kilkudziesięciu roślin tatrzańskich, Ptaki Pienin.
100.–
Sprzedano za: 320.–
616.
T. 66. 1932. s. XXX, 113. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Zaw. m.in.: Ważki z okolic Rabki i Zarytego, Ważki z Nowego Targu, Przyczynek do fauny motyli większych Tatr polskich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
617.
T. 67. 1933. s. XXI, [1], 153. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. m.in.: Materjały do fauny pająków okolic Rzeszowa, Mięczaki z okolic rawy Ruskiej, Mięczaki Warszawy, Nowe gatunki i odmiany motyli dla fauny Polski.
80.–
618.
T. 68/69. 1935. s. LIV, 176.
Naddarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. m.in.: O torfowiskach Ziemi Dobrzyńskiej, Mchy A. J. Żmudy, Czerwce województwa krakowskiego i kieleckiego zebrane w latach 1933-1934, Głownie i śniecie Polski.
80.–
619.
T. 70. 1936. s. XXIII, [1], 221. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz, nierozcięty. Zaw. m.in.: Materiały do fauny Polski: ryjkowce, Przyczynki do fauny ważek Małopolski zachodniej, Zapiski mikologiczne, Przyczynek do znajomości chrząszczy Polski pd., Microlepidoptera Tatr polskich.
80.–
Sprzedano za: 80.–
620.
T. 71. 1938. s. LII, 289, tabl. 7. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Obraz fauny płazów i gadów Polski z pierwszej połowy w. XVIII, Mięczaki Warszawy - uzupełnienie, O porze godowej naszych ptaków bezogonowych, Czerwce Tatr, Ważki w dolinie Popradu, Skorupa ochronna, lakier, opalenizna pustynna oraz pustynie kopalne - studium litologiczne.
100.–
Sprzedano za: 360.–
621.
T. 72. 1939. s. LI, [1], 546, tabl. 22. brosz.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Zaw. m.in.: Materiały do flory powiatu wileńsko-trockiego, Bembidiony okolic Krakowa, Śluzowce zebrane w okolicach Stryja, Kilka danych o chemizmie wód w okolicy Hali Gąsienicowej, Motyle drobne okolic Krakowa, Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich.
120.–
Sprzedano za: 120.–
622.
SPRAWY Obce. Pismo kwartalne. Red. Michał Sokolnicki i Henryk Mościcki. Warszawa. Wyd. S. Wojkowski. 8. brosz.
T. 2, z. 8: X 1931. s. [6], [641]-836, [2], XXX, tabl. 1.
Czas. BJ 7, 337. Grzbiet zakurzony, poza tym stan dobry. Dołączono zbiorczą kartę tyt. i spis treści do tomu 2. Ostatni zeszyt pisma założonego przez Michała Sokolnickiego. Ukazały się 2 tomy (8 zeszytów) w l. 1929-1931. Na końcu "Indeks imienny" do obu tomów. Na tabl. portret króla Stanisława Leszczyńskiego. Zaw. m.in.: "Memorjał Króla Stanisława Leszczyńskiego o zabezpieczeniu pokoju powszechnego", J. Życki "Polskie tradycje pokojowe", W. S. Pol "Dzieje i rola Kalifatu", L. Orłowski "Długi i odszkodowania wojenne", K. Poznański "Polskie Konwencje Konsularne".
160.–
623.
SZTUBACKIE Głosy. Czasopismo radomskich szkół średnich. Radom. 4. razem opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 1, nr 1-2: V-VI 1935. s. 20, 24
R. 2, nr 1-2: IX-XI 1935. s. 16, 20.
Stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja redaktorów pisma dla A. Dańczaka - opiekuna "Glosów". Numery rocznika 1 w dwóch wersjach kolorystycznych okładki. Od nr 2 zmiana tytułu na "Głosy Sztubackie". Pismo ukazywało się do 1946, z przerwą w latach okupacji. Nieczęste.
160.–
Sprzedano za: 320.–
624.
TO i Owo. Tygodnik czasem illustrowany. [Warszawa]. Wyd. klasy 6 E Państw. Gimn. im. T. Rejtana. Red. T. O. Targoński. 4.
R. 1, nr 3: [1 XI] 1921. s. [8].
Ślady złożenia, załamania kart, drobne zaplamienia. Numer gazetki szkolnej jednej z najstarszych w Warszawie szkół średnich. Pisemko ukazywało się w l. 1921-1922 (wyszło co najmniej 16 numerów). Odbitka powielaczowa.
80.–
625.
WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii, rozmaitości i t. d. Warszawa. Nakładem i drukiem Józefa Ungra. 4. razem opr. psk. złoc.
S. II, t. 10, nr 235-260: 2 VII-24 XII 1874. s. [4], 416.
Czas. BJ 8, 175. Do kompletu rocznika brak ostatniego 261 numeru. Grzbiet uszkodzony, okł. otarte, zaplamienia i miejscami charakterystyczne zabrązowienia papieru wewnątrz. Dublet bibliot. (piecz.). Liczne drzeworyty w tekście, w tym całostronicowe. Pismo o zabarwieniu pozytywistycznym i charakterze popularno-naukowym, nastawione na wiadomości z zagranicy. Zaw. m.in.: I. Podróże, opisy miejscowości i etnografia - Archipelag malajski, ustęp z podróży, Buenos-Ayres, Podróż po wyspach Sandwich, Kopalnie diamentów w ziemi Przylądka; II. Życiorysy - Życie i prace Dawida Livingstone'a, Rembrandt; III. Powieści i opowiadania - "500,000 funtów sterlingów", powieść miss Amelii Edwards, przekład L. Kaczyńskiej; IV. Nauki przyrodzone, przemysł i technologia - Meteorologia i jej postępy, Zoologia i jej zadanie, Goryl, Szympans, Orang-Utan; V. Rozmaitości - Pogadanki o artyleryi, Hradczany.
540.–
WIADOMOŚCI Literackie. Warszawa. Red. M. Grydzewski. folio. numery luzem.
Pierwsze roczniki jednego z najbardziej wpływowych polskich międzywojennych czasopism literackich. "Wiadomości Literackie" ukazywały się od początku 1924 do wybuchu II wojny, ostatnie wydanie datowane 3 IX 1939 nosiło numer 829. Na łamach pisma stale obecni byli skamandryci, wybitni literaci i krytycy literaccy, publicyści. Tygodnik poruszał głównie tematy społeczne, literackie, kulturalne i polityczne, adresowany był do szeroko pojętej inteligencji. Nakład sięgał nawet 15 tys. egz.
Numery prezentowanych tu kolejnych roczników zostały sklejone grzbietami, część grzbietów została przedarta; roczniki wymagają oprawy i zabiegów introligatorskich. na wielu numerach widnieje naniesiony ołówkiem dopisek "Prof. S. Pigoń".
626.
R. 1: 1924.
Rocznik zawierał 52 numery, tu brak 4: 1, 2, 22 i 28.
360.–
Sprzedano za: 1.200.–
627.
R. 2: 1925.
Kompletny rocznik zawierający 52 numery. Nr 1 z uszkodzonym marginesem, nr 5 z wyciętym niewielkim fragmentem jednej karty.
420.–
Sprzedano za: 420.–
628.
R. 3: 1926.
Rocznik składał się z nr 1-51/52, tu brak dwóch numerów: 23 i 51/52. Zażółcenia kart w grzbiecie, podklejone przedarcie dwóch pierwszych kart nr. 1, jedna karta nr. 34 z niewielkim ubytkiem, nr 46 pozbawiony pionowego zewnętrznego marginesu, ostatnie numery przedarte w grzbiecie.
360.–
Sprzedano za: 360.–
629.
R. 4: 1927.
Rocznik składał się z 52 numerów, tu brak czterech numerów: 1, 13, 16, 17. Ubytek jednej karty w nr. 12 i 47, naddarcia kart w nr. 26 i 29.
320.–
Sprzedano za: 320.–
630.
R. 5: 1928.
Rocznik składał się z 53 numerów (ostatni o łączonej numeracji), tu brak nr. 3
naddarcia krawędzi kilku kart, wycięty niewielki fragment jednej karty w nr. 39.
360.–
Sprzedano za: 360.–
631.
R. 6: 1929.
Rocznik składał się z 52 numerów, tu zachowane wszystkie.
karty nadkruszone, naddarte narożniki nr. 27-28 (z niewielkim ubytkiem tekstu), .
360.–
Sprzedano za: 360.–
632.
WIĘZIEŃ Polityczny. Warszawa. Wydawnictwo K. C. Czerwonej Pomocy w Polsce (M. O. P. P.). 4. brosz.
Nr 5: VIII-IX [1934]. s. [2], 12.
Przetarcie pierwszej karty w grzbiecie, niewielkie naddarcia krawędzi jednej karty. Maszynopis powiel. Numer pisma KPP wychodzącego nieregularnie z różnymi podtytułami w l. 1924-1936. Data miesięczna wydania i cena naniesiona przy pomocy piecz.
100.–
Sprzedano za: 320.–
633.
WŁÓCZĘGA. Organ Klubu Włóczęgów w Wilnie. Wilno. Wyd. Klub Włóczęgów Senjorów. Red. S. Hermanowicz. 4. brosz.
R. 2, nr 4 (16): IV 1934. s. 16.
Czas. BJ 9, 49. Okł. nieco zakurzona, niewielkie naddarcie marginesu kilku kart. Naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Pismo ukazywało się w l. 1932-1936, zostało powołane do życia przez Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich. Okładkę projektował J. Kruszyński.
64.–
Sprzedano za: 460.–
634.
ZBRATNIENIE. Pismo poświęcone sprawie polskiéj wydawane staraniem Braci Zjednoczonych. Paryż. Księgarnia Sławiańska. 8. razem zbrosz.
[Zesz. 1-2]: 1847-1848. s. [4], 188; IV, [189]-216.
Czas. BJ 9, 276. Grzbiet oklejony taśmą, okł. otarte, załamania krawędzi okł. i kilku kart. Egz. częściowo nierozcięty. Komplet wydawniczy.
Zbratnienie - czasopismo emigracyjne redagowane przez Ludwika Królikowskiego, Jana Skorzewskiego, Jana Czyńskiego. "Królikowski w 2 następnych latach kontynuował swoją publicystykę wydając arkuszami periodyk 'Zbratnienie' [...]. Wzbogacono je o dział korespondencji, gdzie wypowiadali się m.in. J. Garnysz, F. Jasielski i M. H. Nakwaski kładąc większy nacisk na sprawy polityczne. Mimo skrajności doktryny społecznej redaktora politycznie 'Zbratnienie' opowiadało się po stronie prawicy byłego Zjednoczenia, a przeciw złączeniu się całej emigracji demokratycznej pod sztandarem TDP" ("Prasa polska w latach 1661-1864", War. 1976, s. 316).
800.–
635.
ZIELONY Sztandar. [Warszawa]. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Red. J. Grudziński. folio.
Bezpłatny dodatek: [30 X 1931?]. s. 8.
Ślady złożenia. Egz. nierozcięty. Zaw. w całości: "Proces przeciw Więźniom Brześcia" - relację z procesu w dn. 26-28 X 1931 (zapowiedziano kontynuację).
64.–
Sprzedano za: 64.–