Księgoznawstwo

636.
AUGUSTYNIAK Jan – Księga pamiątkowa Miejskiej Bibljoteki Publicznej w Łodzi 1917-1927. Pod red. ... Łódź 1927. Drukarnia Polska. 4, s. 76, tabl. 7. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, otarcia i zaplamienia okł., załamania narożników części kart. Wydano 600 egz. Zaw. m.in.: Bibljoteka Publiczna w Łodzi w okresie lat 1917-1927, Dział polonistyczny w Miejskiej Bibljotece Publicznej w Łodzi, O starych księgach w Miejskiej Bibljotece Publicznej w Łodzi.
160.–
637.
BANACH Andrzej – O ilustracji. Kraków 1950. Tow. Miłośników Książki, Wyd. M. Kot. 8, s. 170, [5]. opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Stan niemal idealny. Układ graficzny Adama Młodzianowskiego. Bogato ilustrowane (103 reprodukcje w tekście), podstawowe opracowanie historii ilustracji książkowej, omawiające wszelkie rodzaje grafiki książkowej, przemiany w zakresie estetyki ilustracji i zdobnictwa książki oraz technik ich druku. Książka w ciekawym opracowaniu artystycznym, z bardzo szerokimi marginesami, na których umieszczono liczne ozdobniki oraz małe grafiki w kolorze czarnym i ceglastym. Na początku rozdziałów stylizowane inicjały, na końcu zaś ozdobne finaliki. Szata graficzna książki pozostaje w ścisłej harmonii z jej treścią. Dołączono odręczny krótki list autora do nieznanej adresatki.
100.–
Sprzedano za: 320.–
638.
BAR Adam – Pierwszy utwór Przybyszewskiego. Wydał i objaśnił ... Kraków 1926. Nakł. W. Żychowicza. 4, s. 20, [3]. brosz.
Stan dobry. Wydano 370 egz., ten nr 202 - jeden ze 120 egz. przeznaczonych dla członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Wydano z okazji II Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie.
80.–
639.
BARAN Władysław – Henryk Bukowski, wielki bibljofil polski. Warszawa-Kraków 1926. Nakł. Księg. J. Czerneckiego. 4, s. 18, [1], tabl. 3. brosz.
Załamania i niewielkie naddarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry. Odbito 350 egz., ten nr 254, z okazji II Zjazdu Bibliofilów. Praca poświęcona znakomitemu polskiemu antykwariuszowi ze Sztokholmu.
54.–
640.
BIESIADECKI Franciszek – Józef Maksymiljan Ossoliński jako bibljofil. Lwów 1928. Druk. Uniwersytecka. 8, s. [8]. brosz. Odb. z "Księgi pamiątkowej 50-lecia Gimnazjum IV [...] we Lwowie".
Stan bardzo dobry. Piecz.
42.–
Sprzedano za: 50.–
641.
BIRKENMAJER Ludwig – Nicolaus Copernicus und der deutsche Ritterorden. Krakau 1937. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 38, [1], tabl. 1. brosz.
Stan dobry. Na stronie tyt. odręczna notatka ołówkiem: "Odpowiedź na stanowisko Niemców w sprawie Kopernika. Dyr. Witkiewicz wyjaśnia, że już w 936 wydano niniejszą brosz[urę], jednak zakazano wydać amatorom aż do sposobnej chwili", poniżej data 14 III 1938.
80.–
Sprzedano za: 80.–
642.
BOBER Adam Wiktor – Historja drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie. W siedemdziesiątą rocznicę powstania Stowarzyszenia "Wzajemnej Pomocy" [...]. Oprac. ... Lwów 1926. Stow. Drukarzy i Pokrewnych Zawodów dla Wschodniej Małopolski "Ognisko". 4, s. [8], 242, [2], tabl. 17. opr. oryg. pł. złoc.
Miehscami drobne zaplamienia, stan dobry. Zaw. m.in.: Historja drukarń lwowskich, Drukarnie w Małopolsce Wschodniej, Historja lwowskich stowarzyszeń drukarskich, Historja stowarzyszeń, sekcyj, klubów i kółek powstałych z inicjatywy "Ogniska" lub w czasie jego istnienia.
240.–
Sprzedano za: 320.–
643.
BOROWY Wacław – Prolegomena do wszelkiej przyszłej instrukcji katalogowej. Warszawa 1926. Tow. Bibljofilów Polskich. 8, s. 43, [2]. brosz.
Stan dobry. Wydano 300 egz., ten nr 75.
60.–
Sprzedano za: 60.–
644.
CHMIEL Adam – Introligatorzy cudzoziemscy i zamiejscowi w Krakowie w latach 1574-1646. Kraków 1929. Tow. Miłośników Książki. 4, s. [4], [91]-109. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 450 egz., ten nr 71. Ukazało się jako "Exlibris", t. 7, zesz. 2.
48.–
Sprzedano za: 120.–
645.
CIEPŁOWSKI Stanisław – Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja. T. 1: Księgozbiór. Warszawa 1975. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. 8, s. 331. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Opis 3.311 obiektów (książki, czasopisma, nuty, rękopisy). Poprzedza artykuł L. Gocla "Moje zbiory".
60.–
646.
CZACHOWSKI Kazimierz – Jan Kasprowicz. Próba bibljografji. Kraków 1929. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 62, [3]. brosz., obw.
Obw. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 450 egz., ten nr 47. Publikacja dedykowana IV Zjazdowi Bibliofilów w Poznaniu.
60.–
647.
d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. Kraków 1929. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. [4], 64, [1], tabl. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Znakomite studium twórczości J. Mehoffera w zakresie ilustracji książkowej. Książka zawiera przykłady winiet i ozdobników książkowych artysty wybranych z wielu dzieł, na końcu zaś dodano trzy tablice odbite z oryginalnych płyt cynkowych. Wydano 600 egz. z okazji II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich i IV Zjazdu Bibliofilów w Poznaniu, ten egz. nr 172.
64.–
Sprzedano za: 64.–
648.
DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. Kraków 1926. Cech Introligatorów. 4, s. 19, tabl. 16. brosz. Odb. z "Exlibrisu".
Okl. lekko zakurzona, stan bardzo dobry. Praca dedykowana II Zjazdowi Bibliofilów Polskich. Wydano 400 egz., ten nr 249. Na tablicach m.in. przykłady ponad 40 opraw krakowskich.
100.–
Sprzedano za: 100.–
649.
GĘBAROWICZ Mieczysław, TYSZKOWSKI Kazimierz – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie. (Z 10 podobiznami). Lwów 1926. Ossolineum. 8, s. 24, tabl. 10. brosz. Odb. z pracy "Publiczne bibljoteki lwowskie".
Stan dobry. Zaw.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum XX. Lubomirskich, Bibljoteka Pawlikowskich.
48.–
650.
GIEYSZTOR Aleksander – Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa 1973. PWN. 8, s. 236, tabl. 42. brosz., obw. Nauki Pomocnicze Hhistorii.
Stan bardzo dobry. Przez dziesięciolecia podstawowy podręcznik paleografii łacińskiej.
98.–
Sprzedano za: 98.–
651.
GOTTOWT Zygfryd – Linotyp. Książka instruktażowa. Poznań 1937. Nakł. autora. 8, s. 188, [12], tabl. 18. opr. oryg. pł.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Podpis własn., piecz. Pierwszy polski podręcznik budowy i obsługi linotypu.
140.–
Sprzedano za: 140.–
652.
GRAFIKA Polska. Miesięcznik poświęcony drukarstwu, litografji i pokrewnym sztukom graficznym. Warszawa. 4. razem opr. ppł. z epok z zach. okł. brosz.
R. 3: 1923. s. 216, tabl. 29, wkładki reklamowe.
Czas. BJ 3, 313. Okł. brosz. jednego numeru luzem, miejscami niewielkie zaplamienia, stan dobry. Ekslibris, numery inwentarzowe. Kompletny rocznik pisma ukazującego się od 1921 (5 numerów) do 1923 (dwa roczniki po 12 numerów), i po przerwie od 1926 do 1928 (łącznie 4 numery), i będącego branżowym periodykiem polskiego drukarstwa. Ten rocznik zaw. m.in.: Estetyka zadrukowanej karty, Fotodrukarstwo, Muzeum książki, Rękopisy i korekty, Otwarcie Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, Exlibrisy rosyjskie a polskie, Zabytki drukarstwa polskiego, Wiadomości z zakresu robót kartograficznych dla litografów, Nowe formy w drukarstwie, Kryzys książki, Ratujmy bibljoteki od zagłady, W sprawie katalogowania druków. Na tablicach m.in. reprodukcje plakatów "Na pomoc! Wszystko dla frontu!", "Polska na VII-mą Olimpiadę", "Wystawa rysunków i akwarel [...]", drzeworyty i linoryty artystów polskich. W nr. 1 spis treści poprzednich roczników. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 600.–
653.
HAŁACIŃSKI Kazimierz – Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. Kraków 1930. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 14, tabl. 2. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 48.–
654.
HAŁACIŃSKI Kazimierz – O krakowskich introligatorach ubiegłego wieku. Kraków 1926. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 27, [4], tabl. 9. brosz.
Stan dobry. Wydano 300 egz., ten nr 102, imienny dla Remigiusza Wiskidy, z podpisem Kazimierza Witkiewicza.
80.–
Sprzedano za: 170.–
655.
HAŁACIŃSKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez ... Zesz. 1-3. Kraków 1926-1929. Koło Miłośników Exlibrisu przy TMK. folio, s. [3], tabl. 30; s. [2], tabl. 31-60; s. [2], tabl. 61-90. oryg. teczki kart.
Otarcia teczek, podklejone grzbiety teczek, wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 215 egz., ten nr 176 (numer w zesz. 1). Dołączono wykaz tablic do z. 1-2. Komplet. Pierwszy zeszyt dedykowany w druku T. Żerańskiemu, krakowskiemu introligatorowi. Pionierska praca dająca wyobrażenie o zasobach typograficznych dawnych drukarni polskich od XV do XIX w.
320.–
656.
HOMOLACS Karol, SMOLIK Przecław – Oprawy Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody z lat 1925-1926. Dwa artykuły ... Kraków 1926. Nakł. R. Jahody. 4, s. 46, [1]. brosz.
Okł. lekko zakurzona, stan bardzo dobry. Wydano 400 egz., ten nr 312 (jeden z 50 egz. przeznaczonych dla nakładcy). Reprodukcje 22 opraw R. Jahody. Publikacja dedykowana II Zjazdowi Bibljofilów Polskich w Warszawie.
80.–
Sprzedano za: 170.–
657.
ILMURZYŃSKA Halina, STEPNOWSKA Agnieszka – Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. naukowy Zygmunt Szweykowski. Warszawa 1965. Stow. Bibliotekarzy Polskich. 8, s. 215. brosz., obw. Prace Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, nr 6.
Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
658.
[JAHODA Robert]. Trzy listy kierowane do introligatora Roberta Jahody w Krakowie dotyczące wykonania księgi pamiątkowej Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich; X-XI 1930.
Listy maszynopisowe z odręcznymi dopiskami, na arkuszach form. A4. Papier korespondencyjny z nadrukiem adresowym Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich umieszczonym w lewym górnym narożniku. Autorem wszystkich listów jest podpisany odręcznie Jan Muszkowski, ówczesny dyrektor biblioteki. Listy datowane 14 i 30 X oraz 7 XI 1930 w Warszawie. Muszkowski informuje, że ordynat Edward hr. Krasiński podjął decyzję "i prosi o wykonanie wzoru [...] w formie możliwie najprostszej z ornamentem tylko linjowym. Na oprawie umieszczony byłby tytuł 'Księga Pamiątkowa [...]", a pod nim herb według wzoru [...]. Skóra cielęca. Następnie wewnątrz prosimy tylko o papier według nadesłanego wzoru bez karty tytułowej i bez tekstu". Ordynat przeznaczył na wykonanie księgi 250 zł, zaznaczając, że "jeżeli ta suma wystarczyć nie może, będziemy musieli zrezygnować wogóle z wykonania księgi". Na odwrocie drugiego listu widnieje ołówkowy brudnopis odpowiedzi. Jahoda nie godzi się na zaproponowaną cenę, określające jej minimum ana 300 zł. W odpowiedzi Muczkowski w imieniu ordynata godzi się na te warunki. Na dole ostatniego listy widnieje odręczna notatka: "26 XI - księgę wysłano". Ślady złożenia, drobne zaplamienia.
400.–
Sprzedano za: 400.–
659.
JAROSŁAWIECKA Marja – Oprawy dyplomów XVII i XVIII wieku w Bibljotece Jagiellońskiej. Kraków 1929. Tow. Miłośników Książki. 4, s. [4], [111]-119, [3], tabl. 4. brosz.
Załamania pionowego marginesu ostatnich kart. Ukazało się jako "Exlibris", t. 7, zesz. 3 w nakładzie 450 egz., ten nr 193.
140.–
660.
[KATALOG]. Polska poezja współczesna. Warszawa 1965. Składnica Księgarska. 16d, s. 58, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog księgarski w eleganckim opracowaniu graficznym Stefana Małeckiego. Składnica oferowała m.in. tomiki M. Białoszewskiego, W. Broniewskiego, S. Grochowiaka, A. Międzyrzeckiego, J. Przybosia, A. Słonimskiego, T. Kubiaka.
64.–
661.
[KATALOG]. Wystawa drukarska urządzona staraniem towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" w dawnym pałacyku hr. Czapskich w Krakowie [...]. Kraków, 24 XII 1904-10 II 1905. 8, s. 66. brosz.
Stan dobry. Na okładce rozbudowana secesyjna kompozycja Jana Bukowskiego. Po tekście wstępnym umieszczono kalendarz na 1905 r. zdobiony rysunkami Jana Bukowskiego, Józefa Mehoffera i Edwarda Trojanowskiego - wszystkie w bogatej, secesyjnej manierze. Zaw. m.in. reklamy zakładów drukarskich Krakowa, Lwowa i Warszawy, wykaz blisko 500 eksponatów, kalendarz na rok 1905. Tytuł okł.: "Wystawa drukarska w Krakowie MDCCCIV".
100.–
662.
KATALOG informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. Opracowany przez Sekcyę biblioteczną Tow. Imienia Piotra Skargi Koła krakowskiego. [T. 1-2]. Kraków 1912-1918. Tow. im. Piotra Skargi. 8, s. XII, 273; [2], 258. razem opr. nieco późn. pł., obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. W t. 2 tytuł uzupełniony frazą: "(dział dla inteligencyi znacznie rozszerzony)", w stopce wydawniczej: "Druk zaczęty 1914, skończony 1918". Oba tomy zaw. łącznie krótkie omówienie ponad 2.500 tytułów książek dla dzieci i młodzieży oraz publikacji z dziedziny, pedagogiki, higieny, ogrodnictwa itp.
120.–
Sprzedano za: 120.–
663.
KONSERWACJA papieru i pergaminu. Warszawa 1969. Min. Kultury i Sztuki, 4, s. 276. brosz. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B., t. 24.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: B. Marconi "Zagadnienia estetyczne w konserwacji papieru i pergaminu", W. Ślesiński "Rys dziejów konserwacji papieru", M. Brzozowska-Jabłońska "Konserwacja pergaminów w praktyce", J. Kaszyńska "Czynniki fizyko-chemiczne niszczące papier", I. Sadurska "Ochrona klejów przed działaniem mikroflory", M. Husarska "Właściwe warunki przechowywania książek i archiwaliów".
80.–
Sprzedano za: 300.–
664.
MRÓZ Stanisław – 50 lat pracy dla książki. Tarnów 1933. Druk. Z. Jelenia. 4, s. 28, [1], tabl. luzem 5. brosz.
Brak jednej tablicy, poza tym stan dobry. Egz. nr 145. Bibliofilski druk okolicznościowy wydany na 50-lecie pracy zawodowej tarnowskiego drukarza i księgarza Zygmunta Jelenia. Na tablicach przykłady druków odbitych w drukarni jubilata.
60.–
Sprzedano za: 60.–
665.
O PISMACH czasowych poznańskich. Poznań 1850. A. Woykowski. 16d, s. [2], 30. brosz.
Załamania krawędzi kart, niewielkie zaplamienia. Egz. nieobcięty. Piecz.
80.–
Sprzedano za: 260.–
666.
OPAŁEK Mieczysław – Lwów. Lwów 1932. Nakł. Bibljofilów Lwowskich. 8, s. 14, [1]. brosz.
Stan dobry. Wiersz okolicznościowy dedykowany Towarzystwu Miłośników Przeszłości Lwowa i A. Czołowskiemu obchodzącemu 40-lecie pracy naukowej.
80.–
667.
OSTROWSKI J. – Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Z 3-ma rycinami (autografy). Poznań 1929. Rolnicza Druk. Nakładowa. 4, s. [4], 24, tabl. 3. brosz.
Stan dobry. Piecz. własn. (klasztorne). Wydano 500 egz., ten nr 55.
50.–
Sprzedano za: 70.–
668.
PAMIĘTNIK Bibljoteki Kórnickiej. Zesz. 1. Red.: Józef Grycz. Kórnik 1929. Bibljot. Kórnicka. 4, s. 117, [1], tabl. 11. brosz.
Stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw. m.in.: Tytus Działyński, Bibljotekarze kórniccy, Pierwsze wydawnictwa Bibljoteki Kórnickiej, Diarjusz zjazdu w Kole za pierwszego bezkrólewia. Dedykowane IV Zjazdowi Bibliofilów i II Zjazdowi Bibliotekarzy Polskich.
100.–
669.
PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie (31 X-2 XI 1926). Warszawa 1928. Tow. Bibljofilów Pol. 23,7x18,4 cm, s. 160, [3]. brosz.
Okł. nieco nadkruszone i zaplamione, poza tym stan dobry. Wydano 450 egz., ten nr 318. Komitet red.: E. Chwalewik, L. Lewenstam, E. Maliszewski, T. Żerański. Zaw. materiały organizacyjne, program i opis przebiegu zjazdu, omówienie wystaw towarzyszących, wyniki aukcji bibliofilskiej, artykuły: U Brühla i u Fukiera, Święto książki polskiej, bibliografię wydawnictw zjazdowych, rozliczenie finansowe imprezy.
120.–
670.
PIEKARSKI Kazimierz – Do miłośników książki. Kraków 1929. 8, s. [4], tabl. 1.
Okł. nieco zakurzone. Prospekt wydawniczy planowanej publikacji poświęconej superekslibrisom polskim i zawierającej ok. 600 podobizn opraw i umieszczonych na nich superekslibrisów. Ambitne przedsięwzięcie zakończyło się po wydaniu pierwszego zeszytu składającego się z 40 tablic.
42.–
Sprzedano za: 42.–
671.
PIEKARSKI Kazimierz – Fragmenty czterech nieznanych wydań Marchołta. Kraków 1935. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 52. brosz. Odb. z "Pamiętnika Literackiego".
Stan dobry. Wydano 300 egz., ten nr 87. Ilustracje w tekście.
64.–
Sprzedano za: 64.–
672.
[PIEKARSKI Kazimierz]. Marginalia. Księga pamiątkowa ku uczczeniu ... w dniu jego uroczystej promocji na doktora filozofji. Kraków 1927. Druk. własna Tow. Miłośników Książki. folio, s. 79. brosz.
Okł. brosz. nieco otarta, niewielki ubytek grzbietu i narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz, dwie strony wyraźnie zażółcone. Wydano 200 egz., ten nr 27. Zaw. m.in.: F. Biesiadecki "Piekarski na mękach. Krótka tragedja w jednym akcie"; J. Sokulski "Zarys żywota dra filozofji K. Piekarskiego"; A. Birkenmajer "Z niewydanych autografów K. Piekarskiego"; J. Doliński "Chemiczne badania ekslibrisów K. Piekarskiego".
180.–
673.
PIETRYKOWSKI Tadeusz – Walenty Fiałek, senjor bibljofilów pomorskich. Toruń 1929. Tow. Bibljofilów im. Lelewela. 8, s. 28, [3], tabl. 6. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Druk bibliofilski wydany w 500 egz. Drugie wydawnictwo Towarzystwa.
64.–
674.
POLSKA Gazeta Introligatorska. Niezależny organ poświęcony sprawom Introligatorstwa Polskiego. Poznań. Wyd. Ludwik Rządkowski i Ignacy Kozłowski. 8. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
R. 2, nr: 1-5, 7-12: 1929. s. [2], [64], 81-168, tabl. 19.
Czas. BJ 6, 217. Do kompletu brak nr. 6. Opr. nieco otarta, miejscami ślady wilgoci, szczególnie na prawym dolnym marginesie, poza tym stan dobry. Na początki spis zawartości rocznika. Drugi rocznik pierwszego i jedynego polskiego fachowego periodyku introligatorskiego, wychodzącego w l. 1928-1934. Zaw. m.in.: Bibljoteka Zygmunta Augusta, Marmurki w introligatorstwie, O krajaniu jako specjalności, Oprawy Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody w Krakowie, Skóra introligatorska, Dwanaście reguł dla miłośnika książki, Z historji formatu i oprawy książki, O tradycji zawodowej, Zagadnienie artyzmu w oprawie książki, Ornamentacja, Gdzie się kończy drukarstwo a zaczyna introligatorstwo.
120.–
Sprzedano za: 170.–
675.
PTAŠICKIJ S. L. – Polskaja bibliografija (1901 god). Sistematičeskij ukazatel trudov po jazykoznaniju, literature, etnografii i istorii. Sanktpeterburg 1903. Tip. Imperatorskoj Akademii Nauk. 8, s. [2], II96. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 140.–
676.
PUŁASKI Franciszek – Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948. Z przedm. Kamila Gronkowskiego. Paryż 1948. 8, s. 241, tabl. 6. brosz.
Polonica 13349. Okł. nieco pożółkłe, brak pierwszej, czystej karty. Egz. nierozcięty. Karta tyt. także po francusku. Wydano 350 egz. na prawach rękopisu. Dzieje Biblioteki Polskiej w Paryżu spisane przez jej reorganizatora. "Pomnażał zbiory, znajdując ofiarodawców i uzyskując zapisy testamentowe. Przekształcił Bibl. Pol. w bibliotekę specjalną, poświęconą wiedzy o Polsce [...]. Zmodernizował warsztat pracy bibliotekarskiej [...]. Zarazem Biblioteka zaczęła pełnić funkcję polskiego instytutu nastawionego na współpracę polsko-francuską" (PSB).
120.–
Sprzedano za: 220.–
677.
[RAFALSKI Walenty] – Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem podziału naukowego książek niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał W. R. [krypt.]. Lipsk 1852. F. A. Brockhaus. Druk. E. Günthera, Leszno. 8, s. [2], 268, 56, [4]. opr. ppł. z epoki.
Podklejone naddarcie karty przedtyt., drobne zaplamienia, stan dobry. Egz. w całości interfoliowany czystymi kartami. Nieliczne notatki z epoki. Rafalski "znał i rozumiał potrzeby wytwórców i użytkowników książek oraz innych wydawnictw. Z myślą o nich opracował samodzielnie i wydał dobry na owe czasy 'Katalog [...]'. Nie była to bibliografia kompletna, ale bardzo użyteczna ze względu na zgromadzenie szczegółowych danych o przeszło 4 tys. publikacji, uszeregowanych najpierw alfabetycznie, a następnie w układzie systematycznym. Dzieło Rafalskiego wykorzystywali księgarze i bibliografowie łącznie z Karolem Estreicherem" (PSB).
360.–
Sprzedano za: 650.–
678.
RYGIEL Stefan – Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego. Lwów 1922. Druk. Ossolineum. 4, s. 47. brosz. Odb. z "Exlibrisu", zesz. 4.
Okł. nieco otarte, lekkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Wydano 150 egz.
120.–
Sprzedano za: 120.–
679.
SCHRÖDER Fritz – Druk książek i czasopism. Przetłumaczył i opracował Zygfryd Gottowt. Poznań 1938. Nakł. tłumacza. 8, s. 299, [1], tabl. 15 + k. [33 - reklamy]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach.
120.–
680.
SMOLIK Przecław – Antoni Sozański, bibljograf i bibljofil polski z drugiej połowy XIX wieku. Napisał i bibljografją drukowanych prac A. Sozańskiego zaopatrzył ... Kraków 1926. Druk. Ludowa. 8, s. 15. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Wydano 350 egz., ten nr 211.
48.–
681.
[SOKULSKI Justyn]. J.S. [krypt.] – Notatki bibljofila. [Cz.] 2: Księgarz wczorajszy. Sylwetka emigracyjna. Kraków 1926. Nakł. autora. 16d, s. 17, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 350 egz., ten nr 290. Odręczna dedykacja autora dla Adama Bara. Druk dedykowany II Zjazdowi Bibljofilów Pol. Dotyczy osoby Karola Królikowskiego, właściciela polskiej księgarni w Paryżu.
60.–
682.
SZCZEPAŃSKI Władysław – Nowy indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo. Rzecz o nowym indeksie i komentarz do konstytucyi Leona XIII: "Officiorum ac munerum". Kraków 1903. Wyd. Apostolstwa Modlitwy. 8, s. [4], XX, 388. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz, niewielkie ubytki marginesu kilku kart. Brak jednej karty (s. 63-64), została zastąpiona wsp. kopią. Zaw. m.in.: O zakazanych książkach apostatów, heretyków, innowierców i innych pisarzy, O książkach sprośnych, O niektórych książkach szczególnej treści, O pozwoleniu na czytanie i przechowywanie książek zakazanych, O zwierzchnikach uprawnionych do cenzury książek, O drukarzach i wydawcach książek.
240.–
Sprzedano za: 240.–
683.
WISŁOCKI Władysław Tadeusz – Tajne druki Zakładu Ossolińskich. W stulecie procesu o zdradę stanu. Lwów 1935. Tow. Przyjaciół Ossolineum. 8, s. 80. brosz. Odb. z "Pamiętnika Literackiego".
Okł. nieco otarte i zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji (książki, ryciny, nuty) wydanych potajemnie w Ossolineum po powstaniu listopadowym. Ilustracje w tekście.
80.–
684.
WITKIEWICZ Kazimierz – Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta. Kraków 1932. Nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego. 4, s. 24, tabl. 18. brosz.
Stan dobry. Krótka  monografia poświęcona jednemu z najlepszych artystów-introligatorów polskich. Na tablicach 35 ilustracji (w tym 14 barwnych) - bardzo dobrych technicznie - ukazujących przykładowe oprawy Lenarta oraz jego charakterystyczne papiery wyklejkowe. Autor omawia krótko historię Muzeum Przemysłowego i Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" i próby odrodzenia rzemiosła introligatorskiego w Polsce i w Europie. Analizuje cechy opraw Bonawentury Lenarta.
120.–
Sprzedano za: 160.–
685.
WITKIEWICZ Kazimierz – Stefan Baranowski, najwybitniejszy drukarz ostatniej doby 1894-1930. Kraków 1931. Miejskie Muzeum Przemysłowe. 4, s. 4, [1], tabl. 10. brosz.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Na tablicach 21 przykładów realizacji typograficznych Baranowskiego.
120.–
686.
WYSTAWA oprawy książki urządzona staraniem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w Sali Racławickiej Muzeum Narodowego. Kraków, VI-VII 1925. Tow. Miłośników Książki. 8, s. 21. brosz.
Zabrudzenia pierwszej strony, wewnątrz stan dobry. Wstęp historyczny Marii Jarosławieckiej, przewodnik po wystawie Stefana S. Komornickiego.
64.–
Sprzedano za: 80.–
687.
ŻURAWIŃSKA Zofia, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja – Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Oprac. ... . Warszawa 2004. Bibliot. Narodowa. 8, s. 362, [2], ilustr. 61. brosz.
Stan bardzo dobry. Szczegółowy opis 389 starodruków cyrylickich wydanych na ziemiach polskich lub z Polską związanych. Nakład od dawna wyczerpany.
100.–
Sprzedano za: 200.–