Łowiectwo, leśnictwo, przyroda

1230.
BADENI Stefan – Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Z 72-ma zdjęciami z natury. Kraków 1930. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 158, [1]. brosz.
Grzbiet podklejony, krawędzie okł. nieco naddarte, niewielkie zakurzenia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Ilustracje w tekście.
1231.
BORN L[ouis], MÖLLER H[einrich] – Handbuch der Pferdekunde. Für Offiziere und Landwirte. Fünfte, umgearbeitete Aufl. Mit 211 Text Abbildungen. Berlin 1902. Paul Parey. 8, s. VII, [1], 468, [4]. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Dawna piecz. szkoły rolniczej w Świdwinie (Schivelbein). Bogato ilustrowany podręcznik hodowli koni.
1232.
BROMIRSKI W. – Poradnik techniczno-ogrodniczy projektowania, zakładania i prowadzenia ogrodów przy szkołach, w oprac. Wł. Gorjaczkowskiego [i  in.], pod ogólną red. ... Warszawa 1932. Nasza Księgarnia. 8, s. 368, tabl. 1. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Liczne ilustracje w tekście.
1233.
DANILCZUK Aleksander – Gawędy łowieckie. Cz. 1: Nad wodami Sujfunu. Oprac. do druku Zbigniew Kowalski. Warszawa 1948. Sp. "Las". 8, s. 207, [2]. brosz.
O)kł. nieco otarte i zakurzone. Ekslibris, podpis własn. Zaw. m.in.: Tygrys, Pierwszy gruby zwierz, Wielkie przeloty, Szczęśliwy strzał, Miszuta. Do kompletu brak cz. 2: W ussuryjskiej tajdze.
1234.
JAWOROWSKI Antoni – Dotychczasowe spostrzeżenia nad łowieniem i rozsiedleniem ryb w Prucie, przez ... kandydata stanu nauczycielskiego w Czerniowcach. Czerniowce, 25 X 1880. 8, k. 15. opr. oryg. ppł.
Rękopis. Otarcia skrajnych stronic, drobne zaplamienia. Zaw. dwa rozdziały: Sposoby łowienia ryb z okolicy Czerniowiec, Sniatynia i Waszkowiec nad Czeremoszem, Dotychczasowo zbadane ryby Prutu [...]. Dwa rysunki w tekście. Początkowy fragment tekstu: "Skrzętnem staraniem o dobrobyt kraju naszego przysłużył się między innymi także nasz wielce szanowny zoolog p. prof. D-r M. Nowicki, który trudniąc się zarybieniem rzek naszych, nietylko swoje badania fauny krajowej ciągle rozszerza, lecz i każdemu daje sposobność zapoznania się z temi zwierzęcemi istotami". Na tylnej wyklejce odręczna notatka; "Artykuł drukowany w 'Przyrodniku', Tarnów" w 1884.
1235.
KONKOLOWSKI Marcin – Jaś Sadowski, mały założyciel sadów czyli dostateczna nauka o hodowaniu drzew owocowych. Dla użytku młodzieży wiejskiej. Rzeszów 1865. A. Pelar. 16d, s. [4], IV, 247, III. brosz. wt.
Okł. obca (z kopią strony tytułowej), miejscami zażółcenia papieru, podklejony niewielki ubytek narożnika ostatniej karty. Podpis własn. Zaw. m.in.: Przyjemność w sadzie czyli w ogrodzie owoc, Zasiew pestek i orzechów, Czyszczenie i chędożenie drzew, Zdjęcie obwiąsła z okulizacyi, Kopulizacya czyli łączenie w sarnią nóżkę, Szczepienie wina, Pożytek ze śpiewających ptaków, Szczepienie w szparę, Pielęgnowanie brzoskwiń, O płotach samorodnych, Jabłecznik, Ocet, Powidło.
1236.
KORSAK Włodzimierz – Łoś w Polsce. Z ilustracjami, fotografjami autora i jedną tablicą barwną. Warszawa 1934. Państw. Rada Ochrony Przyrody. 4, s. [8], 47, tabl. 1. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Karta tyt. również po ang. Praca dedykowana w druku prezydentowi Ignacemu Mościckiemu - "Najdostojniejszemu Myśliwemu".
1237.
KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. Warszawa 1927. Gebethner i Wolff. 4, s. 124, [3]. opr. oryg. (?) pł. z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Wiosna na Pińszczyźnie, Na głuszcach w Białowieży, Wschód słońca na Cholczy, Latem na Śląsku Cieszyńskim. Ilustracje w tekście.
1238.
ŁAPCZYŃSKI Kazimierz – Flora Litwy w Panu Tadeuszu. Kraków 1894. G. Gebethner i Sp. 8, s. [4], 85, [2]. brosz.
Przednia okł. nieco otarta i załamana, wewnątrz stan bardzo dobry. Botaniczny opis 89 gatunków roślin wspomnianych przez Mickiewicza w "Panu Tadeuszu", z pominięciem grzybów ("których nie tykam", wyjaśnia autor) i roślin cudzoziemskich.
1239.
MALECKI Bolesław – Ogród ozdobny. Dobór roślin kwietnikowych, kobiercowych i dekoracyjnych, ich treściwa hodowla i zużytkowanie oraz trawniki ogrodowe. Kraków 1904. Nakł. autora. 4, s. 164. opr. ppł. z epoki.
Brak karty przedtyt., pierwsze karty przestawione przez introligatora, niewielki ubytek narożnika karty tyt., blok nadpęknięty, niewielkie zaplamienia. Piecz., podpis własn. Ilustracje w tekście.
1240.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Puszcze polskie. Poznań [1936]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s. 234, [6]. brosz., obw. Cuda Polski.
Otarcia krawędzi obw., poza tym stan dobry. Kompozycja na obwoluci eautorstwa Kazimierza Sichulskiego.  Zaw.: Dawne puszcze, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska, Puszcza Zielona i Biała.
1241.
RUNGE Stanisław – Nauka o koniu (hippologia). Z 107 ryc. w tekście, 20 tabl. oraz rozkładaną tabl. anatomiczną konia. Lwów-Poznań 1921. Wydawnictwo Polskie. 8, s. [8], 302, [1], tabl. 20, tabl. rozkł. luzem 1. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Wyklejki pożółkłe, stan dobry.
1242.
STEUERT L[udwig] – Zwierzę domowe w stanie zdrowia i choroby. Praktyczny podręcznik dla właścicieli i hodowców koni, bydła, owiec, świń, kóz, psów i drobiu. Wyd. II. Przeł. Stanisław Fiałkowski. Z rycinami w tekście oraz dodatkiem o kupnie i sprzedaży, pielęgnacji zwierząt przeznaczonych na wystawę, transportowaniu zwierząt domowych i ubezpieczeniu bydła. Poznań [nie przed 1930]. Wyd. R. Wegnera. 8, s. XV, [1], 464. opr. oryg. pł.
Złocenia na przedniej okł. nieco zatarte, drobne zaplamienia wewnątrz.
1243.
SUMIŃSKI Stefan – Klacz stadna, jej exterieur, pochodzenie, własciwosci [!] dziedziczne, oraz inne problemy hodowlane. Oprac. do użytku praktycznego hodowców podług nowoczesn. teorji ... Poznań 1923. Druk. "Poradnika Gosp.". 8, s. XI, [1], 208, tabl. 31. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. brosz. nieco zakurzona, ślad zawilgocenia dolnego marginesu, papier pożółkły. Zaw. m.in.: Hodowla konia bojowego, Hodowla ciężkiego typu powozowego, Hodowla kłusaka, Chód i nogi, Kraje lub okolice zacofane pod względem chowu koni, hodujące mieszańce, Nowoczesne teorje hodowlane, kopulacja, dziedziczność i praktyczne zagadnienia z dziedziny hodowli.
1244.
WILATOWSKI Janusz – Koń w życiu polskiem. Rys historyczno-obyczajowy. Warszawa 1927. Wyd. Bibljot. Dzieł. Wyborowych. 16d, s. 125. opr. oryg. kart. Bibljoteka Dzieł Wyborowych, r. 1927, t. 20.
Stan dobry.
1245.
WODZICKI Aleksander – Ośmset kilometrów w Afryce Środkowej. Wyprawa myśliwska. Z 80 rycinami. Lwów [1910]. Nakł. H. Altenberga. 4, s. [6], 318, tabl. 52, mapa 1. opr. oryg. pł.
Niewielkie otarcia okł., brak karty przedtyt., drobne zaplamienia, poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Zaw.: Odjazd z Neapolu, Życie na okręcie, Przyjazd do Tangi i pobyt w niej, Urządzenie karawany, Wyjazd w puszczę, Powrót, Żegluga po jeziorze Victorja Nyansa, Droga koleją przez posiadłości angielskie, Pobyt w Najrobi i Mombassie.
1246.
ZWOLIŃSKI Jerzy – Hodowla koni. Łódź-Poznań 1958. PWN. 8, s. 261, [1]. brosz.
Załąmani amarginesów pierwszych kart, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd. III przerobione. Podręcznik dla wyższych szkół rolniczych. Ilustracje w tekście.