Regionalia, podróże

1247.
ALLERHAND M[aurycy] – Prawo małżeńskie obowiązujące na Spiszu i Orawie. Lwów 1926. Nakł. autora. 8, s. 39. brosz. Odb. z czasopisma "Przegląd Prawa i Administracji", z. 10-12.
Tylna okł. lekko zaplamiona, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in: Zdolność zawierania małżeństwa, Zawarcie małżeństwa, Skutki nieważności małżeństwa, Rozwiązanie małżeństwa, Skutki rozwodu, Proces małżeński.
60.–
Sprzedano za: 220.–
1248.
ASKENAZY Szymon – Gdańsk a Polska. Warszawa [przedm. 1923]. Gebethner i Wolff. 4, s. IX, [1], 207, [1], tabl. 8. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Nieznaczne zaplamienie tylnej okł., stan bardzo dobry. Oprawa w kolorze ciemnoczerwoym. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach.
140.–
Sprzedano za: 460.–
1249.
BAJCAR A., DWORCZYK W. – Informator dla uczestników wycieczki do Albanii. Warszawa 1955. Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis". 8, s. 29. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Maszynopis powiel. Informator dla uczestników orbisowskiej wycieczki do Albanii. "Uważnie czytanie naszego informatora przez uczestników ułatwi prace kierownikowi wycieczki i przewodnikom".
64.–
Sprzedano za: 64.–
1250.
BAJCAR A., DWORCZYK W. – Informator dla uczestników wycieczki do Czechosłowacji. Warszawa 1955. Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis". 8, s. 44. brosz.
Stan dobry. Maszynopis powiel. Informator dla uczestników orbisowskiej wycieczki do Czechosłowacji. "Poznając bratnie Kraje Demokracji Ludowej przyczyniasz się do pogłębienia łączącej nas przyjaźni".
64.–
1251.
WEŁPA B. – Informator dla uczestników wycieczki do Związku Radzieckiego. Warszawa 1955. Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis". 8, s. 42. brosz.
Stan dobry. Maszynopis powiel. Informator dla uczestników orbisowskiej wycieczki do ZSRR. Wydano 165 egz.
64.–
1252.
[BUJNICKI Teodor] – 18 ohydnych paszkwilów na Wilno i wilnian. Wilno 1934. Nakł. Klubu Włóczęgów, Druk. "Grafika". 8, s. 29. brosz. Bibliot. Włóczęgi, nr 3.
Okł. nieco otarta i zaplamiona, nieznaczny ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Wyd. anonimowe, nakład 1.000 egz. Wiersze satyryczne. Okładka projektu Gracjana Achrem-Achremowicza
T. Bujnicki (1907-1944) - wileński poeta, satyryk, krytyk literacki, członek grupy "Żagary"; w czasie okupacji redaktor kolaboracyjnej "Prawdy Wileńskiej", za co w 1942 Trybunał Armii Krajowej wydał na niego wyrok śmierci ("za współpracę ze Związkiem Radzieckim na szkodę Polski"). Wyrok wykonano w XI 1944.
64.–
Sprzedano za: 240.–
1253.
CHATEAUBRIAND [François René] – Podróż z Paryża do Jerozolimy. Przekład F. S. Dmochowskiego. Illustracya Edwarda Coppin. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 116.
[oraz] COOPER [James] Fenimore – Krzysztof Kolumb. Przekład Ludwika Jenike. Illustracya Bertalla. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 84
[oraz] GOLDSMITH [Oliver] – Wikary Wakefield'ski. Przekład W. Noakowskiego. Illustraccya Edwarda Frère. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 48
[oraz] STERNE [Laurence] – Podróż uczuciowa przez Francyę i Włochy. Przekład W. Noakowskiego. Illustraccya Edwarda Frère. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 36
[oraz] LESAGE [Alain-René] – Djabeł kulawy. Przekład Dra t. Tripplina. Illustraccya T. A. Beaucé. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 68
[oraz] LESAGE [Alain-René] – Gil Blas z Santillany. Przekład T. Dziekońskiego. Illustraccya T. A. Beaucé. Warszawa 1853. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. 192
[oraz] CERVANTES [Miguel de] – Don Kiszot z Manszy. Przekład W. Zakrzewskiego. Illustraccya Tony Johannot. Warszawa 1855. Nakł. S. H. Merzbacha. 4, s. [2], 239. razem opr. psk. złoc. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris. W tekście drzeworyty sztorcowe. Wszystkie pozycje ukazały się w serii: "Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy".
380.–
Sprzedano za: 2.800.–
1254.
CIERNIAK Jędrzej – Wieś Zaborów i zaborowski Dom Ludowy. Zaborów 1936. Tow. Domu Wioski Zaborowa. 8, s. 181, [2], tabl. 1, mapa 1. opr. pł. złoc. z zach. okł. brosz.
Grzbiet nadpęknięty, opr. otarta, ślad wilgoci na dolnym marginesie, poza tym stan dobry. Obca dedykacja na karcie przedtyt. z 27 VIII 1936. Liczne ilustracje w tekście. Wieś Zaborów - w rozwidleniu Wisły i Dunajca.
220.–
1255.
CZERNECKI Jan – Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. Lwów 1905. 8, s. [4], 109, [2]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. i karta tyt. nieco zabrudzone, poza tym, stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Założenie Brzeżan, Ogólny krajobraz, Krótka wiadomość o Sieniawskich i ich następcach, Zamek, kościół zamkowy i pomniki, Rynek, Ratusz i gimnazyum, Okolice Brzeżan, Statystyka miasta i widoki Brzeżan na przyszłość.
120.–
Sprzedano za: 260.–
1256.
DIETL [Józef] – Źrzódła lekarskie w Krzeszowicach. Kraków 1858. Druk. c. k. Uniwersytetu. 16d, s. 31, [1]. brosz.
Okł. lekko załamane, poza tym stan bardzo dobry. Odb. z pracy: "Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi".
46.–
1257.
DOBROWOLSKI Antoni Bolesław – Wyprawy polarne. Historja i zdobycze naukowe. Warszawa 1914. Nakł. H. Lindenfelda. 8, s. XVI, 359, tabl. 4, mapy rozkł. 2. opr. ppł. z epoki.
Opr. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Piecz. i podpis własn. Zdobniki A. Półtawskiego. Liczne ilustracje w tekście. Wyd. I. Na tablicach: Fridtjof Nansen, Otton Nordennskjöld, Roald Amundsen, Robert F. Scott.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1258.
DUTKIEWICZ Wacław – Zwierzyniec pod Krakowem i jego zabytki historyczne. Kraków 1938. Nakł. Konwentu pp. Norbertanek. 8, s. 45, [2]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, tylna okł. nieco załamana, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1259.
ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX. Rękopis współczesny przetłumaczył, wydał i objaśnieniami opatrzył ... Lwów 1897. Tow. Ludoznawcze. 8, s. [4], 48. brosz. Odb. z "Ludu".
Okł. lekko nadkruszone. Odręczna dedykacja autora dla Adolfa Černégo "ku pamięci pobytu w Tatrach". Zaw. m.in.: Zwyczaje mieszkańców, Morskie Oko, Zbójnicy tatrzańscy, Właściwości zbójników, Nazwa tatr, Kradzież u górali, Nietota, Baby lekarki, Niechęć do wojska, Wyprawa do Tatr w początku wieku XIX, Górnictwo w Tatrach polskich, Skarby bajeczne w Tatrach, Początki Zakopanego.
160.–
Sprzedano za: 1.600.–
1260.
ESSENWEIN A[ugust] – Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau. Graz [przedm. 1866]. Druck von Jos. A. Kienreich. 4, s. [6], 186, XLIII, [1], tabl. 80. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podstawowe - i pionierskie - dzieło poświęcone średniowiecznym zabytkom Krakowa opracowane przez A. Essenweina (1831-1892) - historyka sztuki, architekta, mediewisty. Szczególną wartość posiada 80 tablic ukazujących widoki (począwszy od najstarszego z 1493), detale architektoniczne, plany miasta i budynków. Praca ukazała się w krótkim czasie dwukrotnie z tym samym kompletem rycin (drugi wariant wydano u Brockhausa).
600.–
Sprzedano za: 600.–
1261.
[ESTREICHER Stanisław, ESTREICHER Tadeusz] – Szopka krakowska. Spisał, objaśnił i oprac. Dr Jan Krupski [pseud.]. Kraków 1904. Druk. "Czasu". 8, s. 128, tabl. 3. opr. ppł. z epoki. Bibliot. Krakowska, [nr 24].
Otarcia okł. Piecz. herald. Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Zaw. wstęp historyczny i teksty jasełek.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1262.
FRANCASTEL Pierre – La Pologne pittoresque. Couverture de Wanda Sawicka. Ouvrage orné de 235 héliogravures. Grenoble 1934. B. Arthaud. 8, s. 206, [4], mapa 1. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grzbiet podklejony, opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Egz. nieco obcięty przez introligatora. W tekście 235 fotografii wydrukowanych w technice heliograwiury. Okładkę brosz. proj. Wanda Sawicka (z wieżami Kościoła Mariackiego). Francuska książka o Polsce, prekursorka serii "Cuda Polski". Książka wydana na dobrym papierze, z wysokiej jakości sepiowymi ilustracjami w wysmakowanej plastycznie francuskiej serii książek krajoznawczych. Na tych wydawnictwach wzorowali się wydawcy serii "Cuda Polski". Ilustracje, oprócz architektury i pejzaży, ukazują mieszkańców, sceny uliczne i zwyczaje ludowe. Wiele ilustracji całostronicowych, rzadkie wczesne widoki lotnicze Torunia i Kazimierza nad Wisłą. Autor książki należy do najwybitniejszych historyków sztuki XX wieku. Uważany jest za twórcę socjologii sztuki. W latach trzydziestych był wicedyrektorem Instytutu Francuskiego w Warszawie, pracował także w Warszawie zaraz po wojnie, jako attache kulturalny ambasady francuskiej.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1263.
FRANKIEWICZ Czesław – Historja Pomorza w zarysie. Toruń 1927. Nakł. Pomorskiej Druk. Rolniczej. 8, s. XV, [1], 318. opr. oryg.  pł.
Opr. nieco otarta, blok lekko nadpęknięty, papier nieco pożółkły. Piecz. Zaw. rozdziały: Niezawisłość Pomorza, W krzyżackiej niewoli, Pod znakiem Orła Białego, W niewoli pruskiej.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1264.
GOMULICKI Wiktor – Opowiadania o starej Warszawie. T. 1-2. Wyd. nowe, poprawione, rozszerzone i ozdobione ilustracyami. Warszawa 1913. Nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16d, s. [4], 310, [1], tabl. 8; [4], 315, [2], tabl. 6. opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia opr., stan dobry. Piecz. własn. i skasowane piecz. bibliot. Zaw.: O Warszawie jako stolicy kraju, O kamienicach na Rynku Staromiejskim, Z przeszłości ulic i uliczek warszawskich: O nieistniejących dziś nazwach ulic, O nieistniejących dziś ulicach; O Marywilu, O Placu Saskim, O ulicy Świętojańskiej, O ulicy Nowomiejskiej albo Gołębiej, O szpitalu Dzieciątka Jezus i jego założycielu, O początku Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, O Dworze "pod Gwiazdą", O domu prastarym przy ulicy Brzozowej, O niedoszłym projekcie "ulicy króla Rzymskiego", O rzadkiej broszurze zwalczającej bezimienny paszkwil na Warszawę, O ulicy Wązkiej, O Sewerynowie, O kościele Brygidek, O kołatkach, gaśnikach i judaszach, O tem, co się znajdowało ongi na dzisiejszym Placu Zamkowym, O pogrzebie księcia generała ziem podolskich. Na końcu indeksy.
240.–
Sprzedano za: 2.400.–
1265.
GÓRY wołają. Wędrówka z obiektywem od Olzy po Czeremosz. Kraków 1939. Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy. 4, s. XXXIV, [2], 191, [7], tabl. barwnych 4. opr. oryg. pł.
Brak obw., strona tyt. częściowo pożółkła, poza tym stan bardzo dobry. Album fotograficzny ukazujący piękno krajobrazu od Zaolzia po Karpaty Wsch. Wstęp R. Malczewskiego. Oprac. red. A. K. Zielińskiego. Zaw.: Beskidy Śląskie, Beskidy Wysokie i Gorce, Podhale, Tatry, Pieniny i Beskid Sądecki, Bieszczady, Gorgany, Huculszczyzna, Czarnohora, Góry Czywczyńskie i Hryniawskie.
300.–
Sprzedano za: 750.–
1266.
GRABOWSKI Ambroży – Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku. Poprzedza kronika x. Krzysztofa Zelnera, mansyonarza kościoła Panny Maryi. Tę, oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów wydał ... Kraków 1835. Nakł. J. Czecha. 8, s. [8], 96, [1], tabl. 4. opr. późn. pperg., obcięcie barwione.
Banach 232. Nieznaczne otarcia krawędzi okł., stan bardzo dobry. Dyskretna piecz., nieszpecący podpis własn. Zachowana tylna okł. brosz. W tekście 4 drzeworyty przedstawiające królów polskich bite z XVI w. klocków, na tablicach miedziorytowe kopie dawnych portretów naszych monarchów. Zaw. m.in.: Kronika X. Zelnera, Napisy trumien w dwóch grobach królewskich w kościele katedralnym, Króla Władyslawa IV obrządek koronacyi w Krakowie roku 1633, Koronacya Jana III, Monety i medale w gałce wieży ratusza, Listy starych Polaków i Polek, Wyrok siedzenia więzienia na dzwonnicy koscielney. Nieczęste.
800.–
Sprzedano za: 850.–
1267.
GRABOWSKI Elisabeth – Wanderungen durch Oberschlesiens Städte. Mit reichem Bildschmuck. Oppeln [1927]. Druck von E. Raabe. 8, s. 214, [3], tabl. 36. opr. oryg. pł.
Stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
1268.
GURLITT Cornelius – Warschauer Bauten aus der Zeit der Sächsische Könige. Berlin 1917. Der Zirkel. folio, s. [12], 120, tabl. 39. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Ekslibris, podpis własn. Starannie wydana praca poświęcona architekturze Warszawy epoki saskiej. Prócz ilustracji na tablicach zaw. 162 plany, przekroje, widoki w tekście. Na tablicach ukazano m.in. kościół św. Krzyża, Pałac Krasińskich, Zamek Królewski, Pałac Saski, Pałac Ujazdowski, Pałac Wilanowski, Pałac Brühla, Arsenał, Pałac Sułkowskich.
400.–
Sprzedano za: 700.–
1269.
HEDEMANN Otton – Dzisna i Druja - magdeburskie miasta. Wilno 1934. Nakł. Tow. Przyj. Nauk. 8, s. [8], 486, [1], plany rozkł. 2. brosz. Rozprawy Wydz. III Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 7.
Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1270.
HEMPEL Joachim – Zarys budowy Borysławskiego Zagłębia Naftowego. Z jedną tabl. i 4 ryc. w tekście. Lwów 1925. I Związkowa Drukarnia. 8, s. [940]-970, tabl. 1. brosz. Odb. z "Kosmosu".
Naddarcia krawędzi okł., niewielki ślad zawilgocenia w grzbiecie, poza tym stan dobry. "Bibliografia polska 1901-1939" nie notuje.
80.–
Sprzedano za: 280.–
1271.
HÔTELS recommandés de Pologne [...]. Guide officiel de la "Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego" [...]. IV édition. Warszawa 1934. Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego. 8, s. 29. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., ubytek narożnika jednej karty (poza tekstem), poza tym wewnątrz stan dobry. Tytuł i tekst również po angielsku i niemiecku. Układ alfabetyczny wg nazw miejscowości. Spis obejmuje blisko 200 hoteli w całej Polsce (od Będzina po Żywiec).
80.–
1272.
JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. Wilno 1921. Nakł. i druk. L. Chomińskiego. 8, s. VI, 60, [1]. brosz.
Egz. nierozcięty. Okł. lekko odbarwione, poza tym stan bardzo dobry. Zaw.: Rzut oka na przeszłość wszechnicy Wileńskiej, Rozstrząśnięcie upowszechnionych poglądów na uniwersytet w Wilnie.
80.–
1273.
KARMANNAJA spravočnaja knižka g[oroda] Varšavy. Pravitelstvennyja, voennyja, duchovnyja i graždansija upravlenija, Mestnyja učreždenija i obščestva, Adresy takovych, a ravno Ukazatel g. Varšavy. Varšava 1879. Tipografija pri Kanceljarii Varšavskago Ober-Policijmejstera. 16d, s. XII, 277. brosz.
Okł. otarte, ubytek narożnika przedniej okł. i drugiej karty, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Schematyzm Warszawy. Zaw. adresy i wykazy osobowe wszystkich ważniejszych instytucji miejskich. Nieczęste.
240.–
1274.
KIERSKI Emil – Opis statystyczny i historyczny obwodu boreckiego w W. X. Poznańskiem, w powiecie krotoszyńskim, zebrany przez …. Poznań 1865. Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 8, s. [2], II, 69. opr. nieco późn. bibliot. ppł.
Część kart podklejona w grzbiecie, drobne zaplamienia i zażółcenia papieru. Skasowana piecz. Jedno z pierwszych źródeł historyczno-etnograficznych dotyczących ziem wokół miasteczka Bobrek Wielkopolski, obecnie w pow. gostyńskim. Książka zawiera opisy 53 miasteczek i wsi, obfitujących w ciekawe informacje na temat ich dziejów, zabytków i zwyczajów ludowych. Autor E. Kierski h. Jastrzębiec (1810-1874) był oddanym patriotą, powstańcem listopadowym, wybitnym znawcą dziejów Wielkopolski, autorem wielu prac z tego zakresu, współautorem m.in. dwutomowych „Starożytności polskich” (1842-1852). Nieczęste.
240.–
1275.
KOBYLAŃSKI Józef Władysław – Jak powstał w odrodzonej Polsce pierwszy zwierzyniec w Warszawie. Przemyśl 1928. Nakł. autora. 16d, s. 64. brosz.
Otarcia grzbietu, załamanie tylnej okł. Ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1276.
KOSICKI Ludwik – Wiadomość historyczna o kościele akademickim s. Anny w Krakowie. Kraków 1833. W Druk. Akademickiey. 8, s. [2], 38, tabl. 1. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, podklejony niewielki ubytek i naddarcie pierwszej karty; stan ogólny dobry. Na tablicy widok zewnętrzny kościoła w litografii. Rzadkie.
L. Kosicki (1793-1846) - historyk i pedagog, wieloletni wykładowca w krakowskim Liceum św. Anny i w Uniwersytecie Jagiellońskim.
240.–
Sprzedano za: 1.200.–
1277.
KRAUSHAR Alexander – Resursa Kupiecka w Warszawie. Dawny Pałac Mniszchów (1820-1928). Monografja historyczno-obyczajowa. Z illustracjami. Warszawa 1928. Nakł. Tow. Resursy Kupieckiej. 16d, s. 141, tabl. 26. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia na końcu, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Dzieje klasycystycznego pałacu położonego przy ul. Senatorskiej 38/40 w Warszawie i mieszczącego się w nim stowarzyszenia kupieckiego.
100.–
1278.
KRÓLESTWO Polskie. Oprac. Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław [i in.]. Warszawa 1905. Nakł. "Gazety Polskiej". 8, s. [4], 346, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Liczne ilustracje w tekście. Na przedniej okł. podano nazwiska dwóch autorów (Z. Glogera i A. Janowskiego). Osobno wydana praca, która w innym wariancie wydawniczym ukazała się jako t. 2 "Opisu ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym, i statystycznym".
220.–
Sprzedano za: 340.–
1279.
[KRZEPELA Józef] – Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego. Zestawił J. K. [krypt.]. Kraków 1925. Druk. Uniw. Jagiellońskiego. 8, s. IV, 159. brosz.
Egz. lekko obcięty, poza tym stan bardzo dobry.
80.–
1280.
KUTRZEBA Stanisław – Gdańsk, przeszłość i teraźniejszość. Praca zbiorowa pod red. ... Z mapą, 181 rycinami i 10 tablicami. Lwów 1928. Ossolineum. 8, s. XIII, [1], 490. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Na dodatkowej karcie dedykacja Zarządu Wileńskiego Oddz. Ligi Morskej i Rzecznej. Na przedniej okł. Złoc. godło Ligi Morskiej i Rzecznej. Mapa i 10 tabl. numizmatycznych w ramach paginacji. Zaw. m.in.: R. Lutman "Historia Gdańska do r. 1793", S. Kutrzeba "Wolne Miasto pod względem prawnym", A. Siebeneichen "Życie gospodarcze Wolnego Miasta Gdańska", M. Gumowski "Herb i pieczęcie", "Monety i medale".
140.–
Sprzedano za: 150.–
1281.
KÜNZEL Karol – Miejsce kąpielowe Busk w Polsce. Sezon od 1. maja do 30. września. Ułożył według podręcznych danych nadporucznik ..., komendant zakładu kąpielowego w Busku. Busk [= Busko] 1916. 16 podł., s. 16, 16. brosz.
Okł. nieco zaplamione, zaplamienia strony tyt. Tekst w połowie polski, w połowie niemiecki. Tytuły okł.: "Zakład kąpielowy Busk w Polsce" i "Bad Busk in Polen". Krótki informator dla kuracjuszy. Kilka ilustracji w tekście.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1282.
LEHNERT Seweryn – Szkoły powszechne publiczne i prywatne i seminarja nauczycielskie. Spis szkół i nauczycieli w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Oprac. ... Lwów 1926. Wydawnictwo Książek Szkolnych. 8, s. [4], XL, 429, [1]. brosz.
Ślady zaawilgocenia na początku. Na końcu indeks nazwisk i miejscowości.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1283.
[LOUIS Józef Wawel] – Przechadzka kronikarza po Rynku krakowskim przez J. L. [krypt.]. Z piętnastu rycinami. Kraków 1890. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 220, tabl. 8. opr. pł. z epoki.
Skrajne karty pożółkłe, stan dobry. Ekslibris, piecz. i ślepy tłok na przedniej okł. wypożyczalni książek "Lektor". "Posiada dużą wartość materiałową" (PSB).
320.–
Sprzedano za: 400.–
1284.
[LWÓW]. Die Stadt Lemberg im Jahre 1809 unter österreichischer, polnischer und russischer Regierung. Tagebuch eines Augenzeugen. Lemberg 1862. Schnellpresse des Stauropigian-Instituts. 8, s. IV, 49. brosz.
Okł. otarte, nieco zakurzone, załamania krawędzi okł., miejscami zażółcenia papieru. Egz. nieobcięty. Odręczna dedykacja wydawcy dla prof. (Antoniego?) Wachholza (jest błędnie "Wacholz"). Relacja naocznego świadka (anonimowego) z wydarzeń we Lwowie w 1809. Po przedmowie inicjały J. F. H.
140.–
Sprzedano za: 320.–
1285.
ŁOZIŃSKI Władysław – Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Wydanie wznowione. Z 107 rycinami w tekście. Lwów 1902. Księg. H. Altenberga. 8, s. [4], VI, 434. opr. pł. z epoki.
Grzbiet reperowany, narożniki okł. lekko otarte, stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Szlachta i mieszczaństwo, Dawne rody mieszczańskie, Żydzi, Ormianie, Herbarzyk mieszczaństwa lwowskiego. Na końcu obszerne indeksy. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 240.–
1286.
MIKULSKI Józef – Kopiec Marszałka Piłsudskiego w Majówce na polach wsi Rzewuski Zawady. O budowie kopca pomnika oraz o przeszłości i teraźniejszości wsi napisał ... Dochód przeznaczony na F. O. N. Siedlce 1938. Nakł. tygodnika "Życie Podlasia". 16d, s. [2], 22. brosz.
Stan bardzo dobry. Przekreślone piecz. bibliot. Dzieje budowy kopca Piłsudskiego z inicjatywy i staraniem mieszkańców podlaskiej wsi.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1287.
NOWICKI Witołd – Księga pamiątkowa wydana w dwudziestopiątą rocznicę istnienia Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 1894-1919 przez członków Wydziału lekarskiego pod red. ... Lwów 1920. Nakł. Wydz. lekarskiego. 8, s. [2], 291, [2], tabl. 10. brosz.
Okł. nieco zaplamione, miejscami drobne zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: A. Bednarski "Rzut oka na pierwsze ćwierćwiecze istnienia Wydziału lekarskiego lwowskiego", L. Popielski "Histamina i wyciągi z narządów", W. Reis "O rogówce olbrzymiej", W. Moraczewski "Zachowanie się ciałek białych w przebiegu gorączki", W. Nowicki "Przyczynek do histopatologji zmian skórnych w przebiegu gnilca".
240.–
1288.
OLCZAK-RONIKIER Joanna – Piwnica pod Baranami czyli koncert ambitnych samouków. Wybór ilustracji Kazimierz Wiśniak. Warszawa [1994]. Wyd. Tenten. 4, s. 332, [3]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Brak dołączanego do każdego egzemplarza numeru pisma "Latarnia". Na przedniej wyklejce liczne wpisy dedykacyjne osób związanych z "Piwnicą". Swoje dedykacje (dla "Pani Basi") lub podpisy złożyli: Piotr Skrzynecki, Joanna Olczak-Ronikier (autorka), Zbigniew Preissner, Marek Rostworowski, Anna Szałapak, Krzysztof Litwin, Jerzy Turowicz, Miki Obłoński, Ewa Wnuk-Krzyżanowska, Leszek Długosz, Andrzej Warchał, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zygmunt Konieczny, Piotr Ferster, Leszek Wójtowicz, Stanisław Radwan, Maria (Maja) Zając-Radwan, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Anna Dymna, Kazimierz Wiśniak, Lidia Skarżyńska, Jerzy Skarżyński, Małgorzata Górnisiewicz, Kazimierz Madej.
240.–
Sprzedano za: 260.–
1289.
PACIORKOWSKA M. – Wrażenia z podróży do Rzymu i Włoch południowych w roku jubileuszowym (Anno Sancto) 1925. Radom 1925. Nakł. własny. Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego. 8, s. 46, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw.: Podróż przez Czechosłowację, Austrję i Alpy oraz dojazd do Wenecji, Wenecja i Padwa, Medjol;an, Genua i Pisa, Florencja, Rzym, Neapol, Podróż do Sorento i na Capri, Powrót.
64.–
1290.
POLKOWSKI Franciszek Krzywda – Krzyże na Litwie. Rysował dla J. hr. Przeździeckiego ... latem r. 1908. Kraków 1909. Tow. "Pol. Sztuka Stosowana". 4, s. [7], tabl. 13. brosz. Materyały, Wydawnictwo. Tow. "Polska Sztuka Stosowana", z. 12.
Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Na tabl. barwne i czarno-białe krzyże przydrożne w reprodukcjach rysunków Franciszka Krzywdy-Polkowskiego (1881-1949) - architekta, planisty ogrodów, profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki Warszawskiej, członka rzeczywistego Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, które wykonał na zlecenie Jana hr. Przeździeckiego właściciela dóbr Rakiszki na Litwie (ob. okręg poniewieski), ostatniego Prezesa Towarzystwa Popierania Kultury i Oświaty "Pochodnia".
100.–
Sprzedano za: 100.–
1291.
POPIOŁEK Franciszek – Dzieje Cieszyna. Z illustracyami. Cieszyn 1916. Pol. Towarz. Pedagogiczne. 8, s. [4], 270. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Powstanie miasta, Sądownictwo, Miasto a książę cieszyński, Propinacya cieszyńska, Miasto a szlachta, Majątek gminny, Sprawy religijne i kościelne, Stosunki narodowościowe.
120.–
Sprzedano za: 200.–

Przewodniki

1292.
DOKĄD się udać na wypoczynek letni?, do wód? na kuracją? Przewodnik po rodzimych zdrojowiskach, zakładach kąpielowych i przyrodoleczniczych, latowiskach itp. Wyd.II dopełnione. Berlin 1911. Wyd. "Hygieia". 8, s. 48, [4]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. lekko otarte. Podpis własn. Zaw. m.in. artykuł "Ogólny pogląd na zdrojowiska oraz stacje kąpielowe i klimatyczne w Polsce", "Spis abecadłowy naszych uzdrowisk", "Ważniejsze uzdrowiska w innych krajach słowiańskich". Na końcu porady: "Gdzie mają jeździć nerwowi?". Dział ogłoszeniowy.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1293.
GRABOWSKI Ambroży – [Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic. Z rycinami. Kraków 1822. Nakł. J. Mateckiego]. 16d, s. [2], 327, [4], tabl. 13 [w tym 6 podwójnych], plan rozkł. 1. opr. późn. pł.
Banach 98. Otarcia i nadpęknięcia grzbietu, brak karty przedtyt. i tyt., miejscami wyraźne zaplamienia. Pierwsze wydanie wielokrotnie wznawianego w XIX w. przewodnika po Krakowie i jego okolicach (Mników, Ojców, Wieliczka, Krzeszowice, Pieskowa Skała. Lanckorona). Ryciny wg rysunków P. Stachowicza rytował na miedzi Langer. Następne wydania (było ich jeszcze pięć) nosiły odmienny tytuł: "Kraków i jego okolice".
600.–
Sprzedano za: 1.200.–
1294.
ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie z planem miasta, oraz skorowidzem władz, urzędów, instytucyj, towarzystw, wolnych zawodów i firm chrześcijańskich. Kraków [1931]. Wyd. Chrześcijańskiego Frontu Gospodarczego. 16d, s. 261, [1], X, plan rozkł. 1. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia planu, poza tym stan dobry. Plan: "Plan miasta Krakowa, stan z roku 1931".
120.–
Sprzedano za: 120.–
1295.
KŁOS Juljusz – Wilno. Przewodnik krajoznawczy. (Szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. II całkowicie przerobione. Z 30 ilustr. i 2 planami miasta. Wilno 1929. Oddz. Wileński Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 16d, s. 311, [1], XI, plany 2. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., załamanie ostatniej karty, stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 420.–
1296.
LUBERTOWICZ Zygmunt – Turystyczny przewodnik po Beskidzie Śląskim i Małym z mapą szlaków turystycznych. Katowice 1937. Druk. Śląska. 16d, s. [2], 213, [35], mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Pierwsza część poświęcona w całości Bielsku-Białej. Liczne ilustracje w tekście, bogaty dział ogłoszeniowy na końcu.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1297.
ŁUKASZEWICZ Karol – Przewodnik po zwierzyńcu w Lesie Wolskim. Kraków [1939]. Księg. "Nauka i Sztuka", S. Kamiński. 8, s. 48. brosz.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan dobry. Na tylnej okł. plan krakowskiego ogrodu zoologicznego. Dodano jednostronicowy regulamin dla zwiedzających wraz z cennikiem.
80.–
1298.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie śląskiem. Ze 130 ilustr., planami Katowic i Królewskiej Huty i mapką Zagłębia Węglowego. Warszawa-Lwów 1924. Książnica Polska. 16d, s. 191, [1], map i planów rozkł. 3. brosz. Polska Bibljot. Turystyczna, nr 8.
Niewielkie naddracia okł. podklejone taśmą, mapa główna luzem, wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1299.
ROMANOWSKI Feliks – Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu. Kraków 1893. Druk. i nakł. W. Korneckiego. 8, s. [4], 89, [50 - dział ogłoszeniowy]. opr. pł. z epoki.
Opr. amatorska i otarta, papier miejscami zażółcony, stan ogólny dobry.
120.–
Sprzedano za: 440.–
1300.
ŚWIERZ Mieczysław – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapą Tatr, planem Zakopanego i 18 szkicami. Zakopane 1927. Nakł. autora. Druk. Narodowa, Kraków. 16d, s. VIII, 230, [18]. opr. wsp. ppł.
Brak planu i mapy, strona tyt. zakurzona.
120.–
1301.
WRÓBLEWSKI K[azimierz] – Nad Prądnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy. Przejrzał i dopełnił ... Wyd. II illustrowane. Warszawa 1907. Gebethner i Wolff. 16d, s. [6], 220, tabl. 16. opr. oryg. ppł.
Niewielkie otarcia okł., ślad po naklejce na przedniej wyklejce, wewnątrz stan dobry. Piecz. Zaw. m.in. dokładny opis jaskiń z okolic Ojcowa.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1302.
ZIELIŃSKI Adam – Krótki przewodnik narciarski po okolicach Lwowa. Kraków 1934. Tow. Krzewienia Narciarstwa. 16, s. 30. brosz. Bibliot. Narciarska, t. 4.
Stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 200.–
* * *
1303.
PRZYBYSŁAWSKI Władysław – Uniż, wieś powiatu horodeńskiego. (Studjum społeczno-gospodarcze). Warszawa 1933. Państw. Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. 8, s. VII, [1], 104, tabl. 1. brosz. Bibljoteka Puławska, nr 38.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Położenie, Z przeszłości Uniża, Zaludnienie, Uprawa roli i roślin, Stosunki zarobkowe, Kultura materjalna i duchowa, Kościół i oświata, Stosunki narodowościowe.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1304.
PRZYPKOWSKI Tadeusz, ZACHWATOWICZ Jan – Mury obronne Warszawy. Warszawa 1939. Związek Propagandy Turystycznej m. st. Warszawy. 4, s. 19, [4]. brosz.
Otarcie narożnika przedniej okł., ślad zawilgocenia w narożniku kart. Zakreślona piecz. na stronie tyt., podpis własn. Ilustracje w tekście. .
60.–
Sprzedano za: 60.–
1305.
PULNAROWICZ Władysław – U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. (Historja powiatu turczańskiego). Turka 1929. Wyd. Związku Strzeleckiego. 8, s. [8], 144. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., papier nieco pożółkły, poza tym stan dobry. Wyblakła (wytarta?) piecz. Zaw. m.in.: Stary Sambor, Wołosi wśród polskiego wojska, Panowie z Turka zakładają w swoich dobrach wsie, Zajazdy szlacheckie, Zbójnicy węgierscy, Rotmistrzowie smolaccy, Osiedlenie się Żydów w Turce, Budowa synagogi, Drukarnia żydowska, Wsie prywatne założone przez Piotra Kmita nad górnym Sanem, Zaścianki szlacheckie w dolinie Stryja. Nieczęste
240.–
Sprzedano za: 750.–
1306.
PUTEK Józef – O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. Kraków 1938. Druk. Przemysłowa w Krakowie. 8, s. VIII, 263, [1], tabl. 64. brosz. Bibliot. Kresów Śląskich, t. 1.
Okł. nieco nadkruszone i lekko zaplamione, stan ogólny dobry. Okł. brosz. projektu Wincentego Bałysa (1909-1939, rzeźbiarza z Wadowic, rozstrzelanego przez Niemców), przedstawiająca zamek w Zatorze. Rozdziały: I. Śląsk Oświęcimski, starodawne granice śląsko-polskie i nowsze podziały polityczne, II. Pionierzy osadnictwa. Polacy, Niemcy, Czesi, Wołosi i Rusini na Śląsku Oświęcimskim, III. O dawnych zakonach, plebanach, dziesięcinach, patronatach i podrobionych dokumentach, IV. Barwałdczyzna i Żywiecczyzna, V. Średniowieczne zamki, twierdze i czartaki, VI. Starodawne pomniki prawa, VII. Walasi jako pasterze, zbójnicy, zarębnicy i grajkowie na Śląsku Oświęcimskim, VIII. O żydach, neofitach, frankistach, karaitach i oświęcimskiej Jerozolimie. Obszerne przypisy i kilkustronicowa bibliografia.
160.–
Sprzedano za: 320.–
1307.
REINFUSS Roman – Łemkowie. Opis etnograficzny. Kraków 1936. Druk. W. L. Anczyca. 8, s. [2], 24. brosz. Odb. z "Wierchów".
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 160.–
1308.
RODLER Othmar L. – Krakau. Ein Bildbuch. Hrsg. im Auftrage des Stadthauptmannes der Stadt Krakau von ... Krakau 1944. Buch Verlag Deutscher Osten. 4, s. X, [130], tabl. barwnych 15. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Album ukazujący miasto w latach okupacji. Szczególnie cenne są zdjęcia dokumentujące życie krakowskich ulic i placów: przekupki i kwiaciarki na Rynku, dorożkarzy, stragany na placach targowych, przechodniów. Końcowe fotografie wykonano na obrzeżach miasta i w jego okolicach: w Tyńcu, Dębnie, na Bielanach, w Pieskowej Skale, w Tatrach.
220.–
1309.
ROLLE Michał – Rzemiennym dyszlem. Lwów 1914. Wyd. Tow. im. P. Skargi. 16d, s. [4], 67, tabl. 5. opr. późn. ppł.
Stan dobry. Opowieść z dziejów Kamieńca Podolskiego.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1310.
SOWIŃSKI Mieczysław – Rybna i Kaszów, wsie powiatu krakowskiego. Słowo wstępne napisał Stefan Surzycki. Warszawa 1928. Druk. L. Nowaka. 8, s. VII, [1], 208, tabl. 1. opr. bibliot. ppł. z epoki. Bibljot. Puławska, Serja Prac Społeczno-Gospodarczych, nr 5.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla prof. W. Szrama. Podpis własn. tegoż ("Schramm"). Skasowana piecz. bibliot., naklejka inwentarzowa. Praca zdobyła I nagrodę w konkursie Wydz. Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1311.
STASIAK Ludwik – Polska plastyka średniowieczna. Kraków 1912. Druk. Narodowa. 8, s. XII, 169, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Odręczny ekslibris (podpis na zdjęciu). Liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1312.
STRYJEŃSKI Tadeusz – Pałace wiejskie i dwory z czasów saskich, Stanisława Augusta i Księstwa Warszawskiego w województwie poznańskiem na podstawie podróży odbytej w lipcu 1926 roku. Kraków 1929. Druk. Przem. 4, s. 81, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in. opisy dworów i pałaców w Lubostroniu, Siedlcu, Objezierzu, Rogalinie, Pawłowicach, Dobrzycy, Lewkowie, Siernikach.
180.–
Sprzedano za: 240.–
1313.
STULECIE Gimnazyum brzeżańskiego 1806-1906. Brzeżany 1907. Nakł. Komitetu. 4, s. [4], 195, [1], tabl. 8. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Na stronie tyt. odręczny dopisek: "Wydał Tomaszewski Stefan, Dr Fil. zast. naucz. w r. 1906". Podkreślenia w tekście. Zaw.: Z przeszłości zakładu (kronika), Wychowankowie (spis uczniów 1789-1906), Wychowawcy (spis władz i nauczycieli 1789-1906), Jubileusz (opis przygotowań i przebieg uroczystości), Wykas [!] portretów umieszczonych. Na s. 111 wśród absolwentów wymieniony Edward Rydz, późniejszy marszałek Polski. Rzadkie.
280.–
Sprzedano za: 500.–
1314.
SZCZEPANOWSKI Stanisław – Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Wyd. II. Lwów 1888. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s. XIX, [1], 198. opr. pł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia grzbietu, stan dobry. "Na podstawie obszernych danych statystycznych zanalizował [autor] niski poziom gospodarki galicyjskiej w porównaniu z pozostałymi zaborami i innymi krajami. Przyczyny tego stanu rzeczy doszukiwał się w rolniczym charakterze dzielnicy, wadliwej strukturze społecznej, przeludnieniu, fatalnej wydajności i jakości pracy oraz nadmiernej konsumpcji, głównie właścicieli ziemskich. Wskazywał na rozrost biurokracji oraz tłumienie inicjatyw [...]. Podkreślał rolę negatywnych cech narodowych: zachłanności, niedbalstwa, egoizmu [...]. Książka od razu zdobyła wielki rozgłos; w ciągu dwóch tygodni wykupiono nakład 1 tys. egzemplarzy. Do jej spopularyzowania przyczyniły się też przychylne, a nawet entuzjastyczne recenzje" (PSB).
120.–
Sprzedano za: 280.–
1315.
SZLĄSK (austryacki) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony. Warszawa 1888. Wyd. "Przeglądu Tygodniowego". 8, s. [6], 153, [1], III, [1]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Liczne drzeworyty w tekście. Na końcu krótki słowniczek nazw geograf. po polsku i niemiecku.
160.–
Sprzedano za: 700.–
1316.
SZLĄSK (pruski) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony. Warszawa 1889. Wyd. "Przeglądu Tygodniowego". 8, s. [6], 152, IV. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Liczne drzeworyty w tekście. Na końcu krótki słowniczek nazw geograf. po polsku i niemiecku.
160.–
Sprzedano za: 500.–
1317.
SZUJSKI Józef, PIEKOSIŃSKI Franciszek – Stary Kraków. 57 rycin autentycznych przy końcu tekstu. Kraków 1901. Spółka Wydawnicza Pol. 8, s. 164, [2], tabl. 20. opr. ppł. z epoki.
Gruca 290. Krawędzie okł. nieco otarte, niewielkie naddarcie jednej tablicy, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Najdawniejsze wiadomości o starym Krakowie, Topograficzno-historycznie przedstawia się Kraków, Zasadzenie Krakowa na prawie niemieckim, Bunt mieszczan i jego stłumienie, Odnowienie Uniwersytetu, Topografia miasta, Kwestya ludności, Wójt królewski, Policyjna czynność Rady, Handel średniowieczny, Cenzura obyczajowa, Dzieje Żydów w Krakowie, Majątek miasta w wieku XV, Monety z Krakowem w związku stojące.
120.–
Sprzedano za: 180.–
1318.
ŚLECZKOWSKA Mieczysława – Września. Podarek gwiazdkowy dla polskiej dziatwy od krakowskiego Koła Pań Towarzystwa "Szkoły Ludowej". Kraków 1901. Księg. D. E. Friedleina. 8, s. 79, [1]. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia. Piecz., naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Ilustracje w tekście. Zaw.: Zbiegowisko przed szkołą, Przed sądem w Gnieźnie, Naród wobec pokrzywdzonych braci.
80.–
1319.
ŚWIDERSKI Bohdan – Geomorfologia Czarnohory. Z barwną mapą geomorfologiczną w skali 1:25 000. Warszawa 1937. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. [4], 103, [4], mapa rozkł. 1. brosz.
Tylna okł. zabrudzona, przebarwienia ostatnich kart w grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. Na przedniej okł. data 1938. Tytuł także po francusku.
140.–
1320.
WALICKI Michał – Kolegiata w Tumie pod Łęczycą. Łódź 1938. Wyd. Łódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ratowania Kolegiaty. 4, s. [8], 78, tabl. 44. opr. nieco późn. pł. z zach. okł. brosz.
Załamania narożnika pierwszych kart, poza tym stan dobry. Ekslibris na przedniej wyklejce. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1321.
[WITWICKI Janusz] – Panorama plastyczna dawnego Lwowa. Wyd. II. Lwów 1938. Wyd. Tow. Budowy Panoramy [...]. 8, s. 40. brosz.
Stan dobry. Omówienie ambitnego przedsięwzięcia zbudowania modelu osiemnastowiecznego Lwowa. Prace rozpoczęto w 1935, przerwano po wybuchu II wojny. Ocalała część makiety znajduje się obecnie we Wrocławiu. Książka zaw. liczne ilustracje w tekście. Dołączono 4 pocztówki ukazujące fragmenty panoramy.
60.–
Sprzedano za: 110.–
1322.
[YMCA]. Polska instytucja narodowo-społeczna we własnym domu. Polska YMCA. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej w Krakowie. Kraków [1927]. Polska YMCA. 8 podł., s. [22]. brosz.
Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Wydano z okazjo oddania do użytku domu własnego Polskiej YMCA przy ul. Krowoderskiej w Krakowie.
64.–
1323.
Z RODZINNYCH stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod Grunwaldu. Stary-Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż. Brody 1910. Nakładem rodaków. Druk. F. Westa. 8, s. 87. opr. późn. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Brak karty przedtyt., wiele kart zaplamionych i podklejonych w grzbiecie. Pokreślenia fragmentów tekstu. Ilustracje w tekście. Dochód ze sprzedaży przeznaczono "na dochód ubogiej dziatwy szkolnej w Łącku".
64.–
Sprzedano za: 64.–
1324.
Z ZA KULIS Warszawy. Warszawa 1901. L. Zwoliński i Sp. 8, s. 221, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Zaw. m.in.: Piosnka żandarmska, Procesy polityczne w Warszawie, Działalność nielegalna w Warszawie, Ulica w Warszawie, Żydek z Warszawy, Prasa warszawska, Sielanka (nowela W. Reymonta), Literatura warszawska.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1325.
ZAHORSKI Władysław – Katedra wileńska. Illustracye podług fotografij S. Fleury'ego oraz autora. Wilno 1904. Księg. J. Zawadzkiego. 4, s. [8], 226, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Zaw. m.in.: Pogańska świątynia Perkunasa w Wilnie, Chrzest Litwy, Pierwszy katedralny kościół w Wilnie, Katedra dzisiejsza, Zewnętrzna budowa, Dzwonnica, Sklepy, groby i nagrobki, Skarbiec, Arcybrtactwo, Archiwum, Spis biskupów wileńskich, Źródła.
160.–
Sprzedano za: 200.–
1326.
ZAKŁADY uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony przez c. k. Towarzystwo Naukowe Krakowskie. Kraków 1864. Druk. "Czasu". 8, s. XIV, [2], 561, [6]. opr. pł. złoc., tłocz. z epoki.
Stan dobry. Podpis własn. Na przedniej wyklejce piecz. introligatora: "Oprawiał J. Malacina w Krakowie". Wstęp Józef Majer. Zaw.: Szkoła Panny Maryi, Biblioteka uniwersytecka, Obserwatoryum astronomiczne, Ogród botaniczny, Katedra i Gabinet mineralogiczny, Katedra i Gabinet zoologiczny, Gabinet fizyczny, Pracownia i Gabinet chemiczny, Katedra i Gabinet anatomiczny, Zakład anatomiczno-patologiczny, Zakład fizyologiczny, Gabinet farmakognostyczny, Zakłady kliniczne, Bursa akademicka, Seminaryum dyecezalne akademickie. Na końcu spis abecadłowy osób.
320.–
1327.
ZAND Andrzej – Z dziejów dawnej Łodzi. Łódź 1929. Tow. Bibljofilów. 8, s. 85, [2], tabl. 3. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Wydano 650 egz., ten nr 233. Dedykowane IV Zjazdowi Bibliotekarzy i Bibliofilów w Poznaniu. Zaw. m.in.: Nazwa Łodzi, O ratuszu dawnej Łodzi, Z życia mieszczan łódzkich, Odpisy dokumentów.
80.–
1328.
Drugi ZJAZD Sprawozdawczo Naukowy poświęcony Środkowym i Wschodnim Karpatom Polskim w Krakowie, dnia 30 i 31 października 1938 roku. Warszawa 1938. Komisja Naukowych Badań Ziem Wsch. 8, s. [ca 200 - wiele paginacji], tablice. oryg. teka kart.
Teka zakurzona, drobne zaplamienia wewnątrz. Zebrane razem następujące publikacje Zjazdu: Program prac Zjazdu [...], Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Zawatość teczki [...], M. Dobrowolska - Z badań nad osadnictwem Łemkowszczyzny, K. Dobrowolski - Elementy rumuńskio-bałkańskie w kulturze ludowej Karpat Polskich, J. Falkowski - Etnografia górali środkowych i wschodnich Karpat Polskich, R. Falkowski - Struktura antropologiczna ludności pow. leskiego, J. Janów - Ważniejsze cechy gwar huculsko-pokuckich a teorie o Bołochowcach, E. Kucharski - Żywioł alański (jaski) w Karpatach Wschodnich, J. Mydlarski - Szkic antropologiczny ludności Karpat Wschodnich, R. Reinfuss - Problem wschodniego zasięgu Łemkowszczyzny, T.Seweryn - Ochrona swojszczyzny w Karpatach Polskich, Z. Stieber - Gwary ruskie na zach. od Oporu, L. Grodzicki - Struktura posiadania gruntów mniejszej własności na części środkowych i wschodnich Karpat [...], S. Leszczycki - Przemysł uzdrowiskowo-letniskowy i turystyczny w Karpatach, S. Malessa - Możliwości rozwoju gospodarczego Karpat Polskich, J. Rostafiński - Koń, krowa, owca i pies połonin Huculszczyzny, E. Stenz - O insolacji Karpat Polskich, P. Suchodolski - Zarobki ludności z lasów w Karpatach Środkowych i Wschodnich, W. Swederski - Perspektywy podniesienia wydajności łąk i pastwisk górskich i podgórskich w Karpatach Wschodnich, B. Świderski - Bogactwa mineralne Karpat. Do kompletu brakuje jednego referatu: B. Zaborski - Rozmieszczenie ludności według języka i wyznania w środk. i wsch. części Karpat.
120.–
Sprzedano za: 1.300.–
1329.
ZUBRZYCKI Dyonizy – Kronika miasta Lwowa. Lwów 1844. Nakł. autora. 8, s. [4], 492. brosz.
Okł. wyraźnie otarte, papier zabrązowiony, ślady zawilgocenia. Piecz. Wg Estreichera wydano 300 egz.
480.–
Sprzedano za: 1.100.–