Plakietki okienne, cegiełki

Plakietki okienne, nazywane też nalepkami, naklejkami, wyklejkami, wywieszkami, ulotkami to dokumenty patriotyczne mające na celu pamięć o przeszłości narodowej. Są dokumentami minionej epoki, w której stanowiły oręż w walce o polskość. Produkowane były masowo w kolejne rocznice, np. Konstytucji 3 Maja czy w razie potrzeby na zbiórki narodowe. Nieocenioną wartość stanowią też ich walory estetyczne.
Towarzystwo Szkoły Ludowej zostało założone w 1891 w Galicji dla upamiętnienia rocznicy stulecia Konstytucji 3 Maja i działało do 1939. Miało na celu szerzenie i rozwój oświaty wśród ludu.

Józef Piłsudski

359.
19 MARCA 19. [Warszawa] 1919. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 18,9x15,8 cm. Druk w kolorze ciemnoniebieskim. Marszałek w popiersiu. W górnym fragmencie kompozycji inicjały: "P J", w dolnym data. Plakietka wydana z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Jedna podlepka na górnym marginesie na odwrocie, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 170.–
360.
JÓZEF Piłsudski. 19/III 1928. [Warszawa] 1928. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 23,6x15,6 cm. Druk w kolorze czerwonym. Marszałek w całej postaci, w mundurze galowym, z buławą i wsparty na szabli. Pod kompozycją nadruk: "Józef Piłsudski 19/III 1928". Plakietka wydana z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 90.–
361.
CHODZI o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys [...]. Warszawa 1929. Zakł. Graf. "Arbor".
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 13,2x22,9 cm. Druk w kolorze brązowym na cienkim papierze. W centrum kompozycji wizerunek Marszałka z profilu, pod data: "19 marca 1929", po bokach cytat: "Chodzi o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys, że wolność nie znaczy 'mnie wszystko wolno, a drugiemu nic', że wolność jeżeli ma dać / siłę, musi jednoczyć, musi łączyć, musi rękę sąsiadom i przeciwnikom podać, musi umieć godzić sprzeczności, a nie tylko przy swojem się upierać". Na dolnym marginesie nadruk: "Zakł. Graf. 'Arbor' Warszawa [...]". Plakietka wydana z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Górny margines z ubytkiem, poza tym stan bardzo dobry.
54.–
Sprzedano za: 400.–
362.
19/III. 1930 r. [Warszawa] 1930. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 23,5x15,5 cm. Druk w kolorze niebieskim. Marszałek w popiersiu z profilu - portret wykonany przez Kazimierza Młodzianowskiego (patrz 127. aukcja Rara Avis poz. 112). Pod kompozycją nadruk: "19/III. 1930 r.". Plakietka wydana z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Lekkie zaplamienia i podklejone niewielkie naddarcie na lewym marginesie, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 150.–
363.
19 MARCA 1931. Warszawa 1931. Druk "Kadra".
Pietras –. Jednobarwna cegiełka form. 17,9x15,6 cm. Druk w kolorze niebieskim na kalce. Marszałek ujęty w całej postaci, w mundurze na tle sztandarów. Na lewym marginesie kompozycji nadruki: "19 marca 1931", "Cena 10 gr[oszy]". Pod kompozycją nadruk: "Druk 'Kadra' Warszawa, Długa --". Cegiełka wydana z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Stan bardzo dobry.
100.–
Sprzedano za: 260.–
364.
19 MARCA 1933. Lwów 1933. Druk Ofsetowy Piller-Neumann.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 23,5x15,5 cm. Druk w kolorze bordowym. Marszałek w płaszczu z futrzanym kołnierzem  siedzi patrząc w dal. W prawym dolnym narożniku kompozycji nadruk: "'Ars' Lwów". Na dolnym marginesie nadruk: "19 marca 1933". Pod kompozycją nadruk: "Druk Ofestowy Piller-Neumanna, Lwów". Plakietka wydana z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Lewy margines lekko załamany, górne narożniki ze śladami uszkodzeń po odklejeniu, poza tym stan dobry.
54.–
Sprzedano za: 110.–
365.
1933. [Warszawa?] 1933. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 21,9x18,6 cm. Druk w kolorze ciemnobrązowym. Twarz Marszałka na tle orła z rozpostartymi skrzydłami. Kompozycja niesygnowana. Plakietka wydana zapewne z okazji uroczystości imieninowych Marszałka Piłsudskiego. Trzy podlepki na odwrocie, poza tym stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 440.–
366.
J. P. Kraków, [V 1935]. Nakładem Związku Strzeleckiego, oddział Sap. wod. im. M. Kaplickiego, Kraków.
Pietras –. Dwubarwna plakietka form. 19,4x13,6 cm. Druk w kolorach czarnym i niebieskim. Krzyż Virtuti Militari, w tle wieniec laurowy, w górnej części kompozycji inicjały J. P. Żałobna plakietka wydana po śmierci Marszałka Piłsudskiego. Na odwrocie zapiski ołówkiem, poza tym stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
367.
12. V. 1936 r. [Warszawa?] 1936. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 23,7x15,6 cm. Druk w kolorze czarnym. W centrum twarz Marszałka w kompozycji inicjałów: "JP". W prawym dolnym narożniku nadruk tytułowy. Kompozycja sygnowana: "Pazdur" w lewym dolnym narożniku. Plakietka wydana z okazji pierwszej rocznicy śmierci Wodza. Górne narożniki z niewielkim ubytkami i śladami zaplamień, stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 110.–
* * *

Towarzystwo Szkoły Ludowej
Polska Macierz Szkolna
Naczelny Komitet Narodowy

368.
T.S.L. Zygmunt Krasiński 1812-1912. Rzeszów 1912. Druk. Ed. Arvay.
Pietras –. Plakietka form. 29,5x21,7 cm. Druk w kolorze czarnym. W centrum popiersie poety z profilu. Plakietka wydana z okazji setnej rocznicy urodzin. Miejscami zaplamienia i lekkie naddarcia marginesów, poza tym stan dobry.
Z. Krasiński (1812-1849) - poeta epoki romantyzmu, dramatopisarz, filozof.
40.–
Sprzedano za: 90.–
369.
3ci Maja 1791 r. Kraków [1913]. Litografia K. Kranikowski.
Pietras D019. Barwna plakietka form. 24,9x24,7 cm. Druk w kolorach ciemnobrązowym, brązowym i granatowym. Biały Orzeł w koronie w górnej części kompozycji, w środku napis tytułowy, w dolnej: "Tow. Szkoły Ludowej 1913".  Na dolnym marginesie kompozycji sygnatura: "W. J.", pod nią nadruk: "Art. Litogr. K. Kranikowski. Kraków.". Naklejka wydana z okazji sto dwudziestej drugiej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Dwie podlepki na odwrocie, podklejone niewielkie naddarcie na prawym marginesie, poza tym stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 130.–
370.
TSL. 1863 1913. Kraków [1913]. Litografia K. Kranikowski.
Pietras –. Barwna plakietka form. 24,9x24,8 cm. Druk w kolorach czerwonym, zielonym i brązowym. Biały Orzeł (z okresu powstania styczniowego) na czerwonym tle stylizowanym na sztandar powstańczy. Orzeł w otoczeniu wieńca dębowego oplecionego białą wstęgą na tle karabinu z bagnetem skrzyżowanym z kosą postawioną na sztorc. Na dolnym marginesie kompozycji nadruk: "Art. Lit. K. Kranikowski. Kraków.". Plakietka wydana z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Uzupełniony paskiem papieru niewielki ubytek lewego dolnego narożnika, górne narożniki lekko zaplamione, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 170.–
371.
NACZELNY Komitet Narodowy. 16:8 1914 1915. [Kraków 1915].
Pietras –. Barwna plakietka okienna form. 27,6x27,6 cm. Druk w kolorach białym, czerwonym i zielonkawym. Orzeł Legionowy w centrum kompozycji, naokoło nadruk tytułowy przedzielony herbami miast Lwowa, Warszawy, Poznania i Krakowa. W lewym dolnym narożniku kompozycji sygn.: "KW." Naklejka wydana z okazji pierwszej rocznicy powołania legionów przez NKN. Stan dobry.
90.–
Sprzedano za: 130.–
372.
TSL 3 maja. B. m. [1916?]. B. w.
Pietras D023 (inna wersja kolorystyczna). Barwna plakietka form. 31x22,7 cm. Druk w kolorach szarym, czerwonym i żółtym. W centrum kompozycji Orzeł Biały w złotej koronie, ze złotym dziobem, szponami i złotymi liniami na skrzydłach, na tarczy herbowej o czerwonym polu. Nad tarczą napis tytułowy. Plakietka wydana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uzupełniony ubytek lewego górnego narożnika, podklejone niewielkie naddarcia na górnym marginesie, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
373.
TSL 3 maj. B. m. [1917]. B. w.
Pietras D024. Barwna plakietka form. 31x23,9 cm. Druk w kolorach brązowym i złotym. Orzeł Biały w złotej koronie, ze złotym dziobem, szponami i złotymi liniami na skrzydłach, na brązowym tle. Plakietka wydana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niewielkie uszkodzenia narożników, prawy dolny uzupełniony, podklejone naddarcia na lewym marginesie, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 150.–
374.
POLSKA Macierz Szkolna. Warszawa [ok. 1918]. Zakł. Graf. E[ugeniusza] i Dra K[azimierza] Koziańskich [dawniej S. Orgelbranda i Synów].
Pietras D069. Jednobarwna plakietka form. 15x11 cm. Druk w kolorze czerwonym. W centrum kompozycji Orzeł Biały w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, nadlatujący nad mapę z widocznymi już polskimi nazwami miast. Na dolnym marginesie nadruk: "Zakł. Graf. E. i Dra K. Koziańskich w Warszawie. Na odwrocie tekst pieśni "Boże coś Polskę". Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 200.–
375.
TSL. Kraków [1918]. Art. Lit. K. Kranikowski.
Pietras D026. Barwna plakietka form. 22x17,1 cm. Druk w kolorach czerwonym, żółtym i filoletowym. Biały Orzeł (jagielloński) w złotej koronie na stylizowanej złoto-czerwonej tarczy herbowej zwieńczonej złoto-czerwoną zamkniętą koroną z krzyżem. Na piersi orła pusta, biała tarcza herbowa. W narożnikach kompozycji ukośne napisy: "STL", na dolnym marginesie nadruk: "Art. Lit. K. Kranikowski Kraków.". Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
376.
TSL. 3 Maj. Kraków [192-?]. Litogr. Fr. Zieliński.
Pietras –. Barwna plakietka form. 29,9x21,6 cm. Druk w kolorach czerwonym, czarnym i oliwkowym. Biały Orzeł w koronie na czerwonym tle i w otoczeniu wieńca. Nad i pod kompozycją napis tytułowy, w dolnej części kompozycji inicjały: "G F". Na dolnym marginesie nadruk: "Litogr. Fr. Zieliński Kraków". Plakietka wydana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 200.–
377.
T.S.L. 3 Maja. B. m. [1928?]. B. w.
Pietras D029. Barwna plakietka form. 19,7x13,6 cm. Druk w kolorach czerwonym, granatowym i czarnym. Schematycznie zarysowany Biały Orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami na czerwonym tle. Pod nim napis: "3 maja" na granatowym tle ujętym w białą linię. Plakietka wydana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jedna podlepka na odwrocie, stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
378.
TSL. 3 maja. B. m. [193-?]. B. w.
Pietras D032. Dwubarwna plakietka form. 19,6x14,2 cm. Druk w kolorze czerwonym i czarnym. W centrum kompozycji Orzeł Biały w koronie na czerwonym tle. Na dole schematycznie zaznaczona połowa tarczy słonecznej wraz z promieniami. Plakietka wydana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jedna podlepka na odwrocie, stan bardzo dobry.
50.–
Sprzedano za: 50.–
379.
3 MAJA. TSL. [Warszawa 1935?]. B. w.
Pietras D037. Dwubarwna plakietka okienna form. 19,7x15 cm. Druk w kolorach czerwonym i ciemnoszarym. Biały Orzeł na czerwonym tle, w dolnych narożnikach zdobniki florystyczne oraz inicjały A. P. (Antoni Procajłowicz). Na odwrocie zakurzenia, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 90.–
380.
TSL. B. m. [193-?]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 27,2x18,8 cm. Druk w kolorze brązowym. Matka z wzniesioną jedną ręką z "kagankiem oświaty" skierowanym w stronę słońca, drugą przytula dzieci. W górnym fragmencie kompozycji napis: "TSL", w dolnym: "3 Maja 3". Plakietka wydana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prawy dolny narożnik lekko załamany, poza tym stan dobry.
50.–
Sprzedano za: 300.–
* * *

Pozostałe

381.
JEDNOŚCIĄ silni. 1867 1907. Lwów 1907. Lit. A. Przyszlak.
Pietras –. Barwna plakietka form. 30,9x23 cm. Druk w kolorach czerwonym, czarnym i szarym. Sokół z rozpostartymi skrzydłami na czerwonym tle. W górnym fragmencie kompozycji napis tytułowy, w dolnym daty przedzielone sztangami do ćwiczeń. Na dolnym marginesie nadruk: "Lit. A. Przyszlak Lwów". Plakietka wydana z okazji czterdziestej rocznicy założenia "Sokoła". Uzupełnione ubytki narożników, ślady złożenia, poza tym stan dobry.
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - najstarsza, pionierska organizacja promująca ideę sportu i wychowania fizycznego w Polsce działająca do dzisiaj. Założona 7 II 1867 we Lwowie. Jako pierwsze poza Lwowem zawiązały się w 1884 gniazda - filie w Tarnowie i Stanisławowie. Towarzystwo działało także po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojennym. W 1892 powstała jednolita organizacja o nazwie "Związek Sokolstwa Polskiego" z siedzibą we Lwowie. Następne oddziały zaczęto otwierać w Inowrocławiu (1884), Poznaniu, Bydgoszczy (1886), w Królestwie Kongresowym, na Kresach, Rosji i Małopolsce (po 1905). Po Zlocie grunwaldzkim tworzyły się drużyny sokole-wojskowe oraz patronatem objęto organizacje skautowe.
80.–
Sprzedano za: 360.–
382.
CZOŁEM. Lwów [190-?]. Lit. A. Przyszlak.
Pietras –. Barwna plakietka form. 22,2x29,8 cm. Druk w kolorach czerwonym i białym. Sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. W górnym fragmencie kompozycji napis tytułowy - zawołanie, którym członkowie organizacji się witali, drugim zawołaniem było „Czuwaj!” - oba później zostały przejęte przez polskich harcerzy. Na dolnym marginesie nadruki: "Wydawnictwo Związku [...]", "Lit. A. Przyszlak Lwów". Plakietka wydana z okazji rocznicy założenia "Sokoła". Niewielkie naddarcie na górnym i dolnym marginesie, poza tym stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 480.–
383.
5, 6 CZERWCA 1927. 60-lecie Sokoła Macierzy Lwów. [Lwów 1927]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 15,6x11,9 cm. Druk w kolorze jasno-czerwonym. Wyprężony członek Sokoła trzymający na wzniesionej dłoni sokoła - symbol towarzystwa gimnastycznego. W górnym fragmencie kompozycji nadruk tytułowy, w dolnym daty: "1867 1927". Plakietka wydana z okazji sześćdziesiątej rocznicy założenia "Sokoła". Stan bardzo dobry.
50.–
Sprzedano za: 90.–
384.
1410-1910. Lwów 1910. Lit. A. Przyszlak.
Pietras –. Barwna plakietka form. 30x23,6 cm. Druk w kolorach czerwonym, żółtym, zielonym, brązowym.  W centrum popiersie króla Władysława Jagiełły w koronie na głowie w otoczeniu wieńca dębowego, powyżej szarfa z nadrukiem "1410" i "1910" podtrzymywana szponami orła. Na czerwonym tle żółte promienie. Na dolnym marginesie napisy: "Lit. A. Przyszlak Lwów" i "rys. Tad[eusz] Rybkowski 1910". Plakietka wydana z okazji pięćsetnej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.
Niewielkie uszkodzenie na lewego górnego narożnika, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 150.–
385.
1863 1913. Marcin „Lelewel” Borelowski * 1829 † 7/9 1863 pod Batorzem. Rzeszów 1913. Druk. Ed. Arvay.
Pietras –. Plakietka form. 29,1x23 cm. Druk w kolorze niebieskim. W centrum popiersie pułkownika. Pod kompozycją nadruk: "Nakładem Komitetu Powiat. Związku Stowarz. Przemysłowych w Rzeszowie. - Z drukarni Ed. Arvaya w Rzeszowie". Plakietka wydana z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci. Dwie podlepki na odwrocie, marginesy lekko zaplamione, poza tym stan dobry.
Marcin Maciej Borelowski, ps. „Lelewel” (1829-6 lub 7 września 1863 w Sowiej Górze k. Batorza) – polski rzemieślnik, działacz społeczny i patriotyczny, pułkownik w powstaniu styczniowym, komisarz wojenny województwa podlaskiego w maju i czerwcu 1863 roku. (Wikipedia).
48.–
Sprzedano za: 48.–
386.
Książę Józef Poniatowski 1813-1913. B. m. [1913]. B. w.
Pietras –. Plakietka form. 31,7x23,9 cm. Druk w kolorze brązowym. W centrum popiersie księcia. Pod kompozycją napis tytułowy. Całość ujęta w geometryczną ramkę. Plakietka wydana z okazji setnej rocznicy śmierci. Marginesy nieco zakurzone i załamane, poza tym stan dobry.
Józef Antoni Poniatowski książę herbu Ciołek (ur. 7 maja 1763 w Wiedniu, zm. 19 października 1813 pod Lipskiem) – polski generał, minister wojny i naczelny wódz Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji, członek Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. (Wikipedia).
60.–
Sprzedano za: 190.–
387.
WITAJCIE. Przez oświatę, zgodę, wytrwałość, pracę współdzielczą i podniesienie ekonomiczne do odrodzenia narodu! Rzeszów 1914. Druk. Ed. Arvay.
Pietras –. Plakietka form. 29,1x22,7 cm. Druk w kolorze granatowym. Plakietka wydana z okazji Zjazdu Rady Ogólnej Tow. Kółek Rolniczych w Rzeszowie w 1914. Jedna podlepka na odwrocie, stan dobry.
40.–
Sprzedano za: 40.–
388.
LWÓW. 22. czerwca 1915. Tarnów, VI 1915. Druk. J. Pisza.
Pietras –. Plakietka form. 31,5x21,6 cm. Druk w kolorze czerwonym. W centrum kompozycji napis tytułowy w wieńcu laurowo-cierniowym, pod napis: "Czysty dochód na Legiony Polskie". Całość zamknięta geometryczną ramką. Pod nią nadruk: "Z drukarni Józefa Pisza w Tarnowie". Plakietka wydana z okazji zakończenia rządów rosyjskich we Lwowie. Uzupełnione ubytki górnych narożników, poza tym stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 180.–
389.
KBK. Podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. Kraków [191-?]. Lit. K. Kranikowski.
Pietras –. Barwna plakietka form. 31,8x20,7 cm. Druk w kolorach czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym. Madonna z Dzieciątkiem (ukazanym jako władca). W lewym dolnym fragmencie kompozycji sygn.: "P. Stachiewicz", w prawym: "Lit. K. Kranikowski. Kraków". Na dolnym marginesie nadruk tytułowy przedzielony Orłem Białym w koronie. Uzupełnione paskiem papieru ubytki górnego marginesu, na pozostałych niewielkie uszkodzenia, poza tym stan dobry.
KBK - Krakowski Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską I wojny światowej - organizacja charytatywna założona w III 1915 w Krakowie pod przewodnictwem biskupa Adama Sapiehy z zakresem działania z czasem rozszerzonym na całą Galicję. W strukturach komitetu działały sekcje: sanitarna, opieki doraźnej, opieki nad dziećmi.
100.–
Sprzedano za: 110.–
390.
WIECZNE odpoczywanie racz im dać Panie. 2 11 1916. B. m. [1916]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 25,2x21,6 cm. Druk w kolorze czarnym. Korona cierniowa, wewnątrz niej krzyż i data. Data Pierwotnie nadrukowany rok 1915, ręcznie poprawiona cyfra 5 na 6. Napis tytułowy nad i pod koroną. Całość zamknięta żałobną ramką. Stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 150.–
391.
[1817 1917]. B. m. [1917?]. B. w.
Pietras –. Plakietka form. 21x17 cm. Druk w kolorze czarnym. W centrum Naczelnik ujęty w popiersiu jak w poz. wyżej. W dolnym fragmencie kompozycji napis: "Kościuszko". Na dolnym marginesie fragment tekstu uroczystej przysięgi złożonej narodowi 24 marca 1794 roku na krakowskim rynku (""Powierzonej sobie władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę'. W Krakowie, dnia 24. marca 1794'."). Plakietka wydana z okazji setnej rocznicy śmierci. Górny margines lekko uszkodzony, marginesy lekko załamane, poza tym stan dobry.
40.–
Sprzedano za: 40.–
392.
11 SIERPNIA 1569-1919. Lwów 1919. Lit. Akc. Tow.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 21x16,5 cm. Druk biały na czerwonym tle. W centrum kompozycji na tarczach herby Korony i Litwy po zamkniętą koroną z krzyżem. W dolnym fragmencie nadruk tytułowy i "Lit. Akc. Tow. Lwów". Plakietka wydana z okazji trzysta pięćdziesiątej rocznicy Unii Lubelskiej. Górny margines nieco załamany, poza tym stan dobry.
54.–
Sprzedano za: 190.–
393.
CUD Wisły. 18. sierpnia 1920. [Reszów?]. [192-?]. B. w.
Pietras –. Plakietka form. 17,1x14,4 cm. Druk w kolorze czerwonym. W centrum kompozycji napis tytułowy. Na nim Orzeł Biały w koronie z wkomponowaną weń literą: "S". Całość zamknięta geometryczna bordiurą. Na odwrocie napis ołówkiem: "Rzeszów 17 X 1920". Plakietka wydana z okazji wybuchu bitwy warszawskiej. Dwie podlepki na odwrocie, poza tym stan dobry.
Bitwa Warszawska, zwyczajowo Cud nad Wisłą – bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18. z przełomowych bitew w historii świata. (Wikipedia).
40.–
Sprzedano za: 260.–
394.
15 VIII. 1920. B. m. [1921]. [Zw. b. Ochotników Armii Pol.].
Pietras –. Barwna plakietka form. 19,1x14 cm. Druk w kolorach czarnym, żółtym i czerwonym. W centrum kompozycji Orzeł Biały w koronie na czerwonym tle i datami 1914 i 1921 wokół, wkomponowany w krzyż legionowy i dwa skrzyżowane miecze. Nad napis tytułowy, pod: "W rocznicę Cudu nad Wisłą. Związek b. Ochotników Armii Polskiej Silni, Zwarci, Gotowi!". Plakietka wydana z okazji rocznicy wybuchu bitwy warszawskiej. Stan bardzo dobry.
64.–
Sprzedano za: 160.–
395.
TYDZIEŃ Akademika. Lwów 6.11 - 14.11 1926. Lwów 1929. Lit. Piller-Neumanna.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 14,9x10,1 cm. Druk w kolorze brązowym. Popiersie akademika z profilu, w studenckiej czapce na głowie. Nad i pod napisy tytułowe. W prawym dolnym narożniku kompozycji nieczytelna sygnatura i data: "1926". Na dolnym marginesie nadruk: "Lit. Piller-Neumanna, Lwów".  Stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 120.–
396.
1918 - 1928. Lwów 1928. Lit. Piller-Neumanna.
Pietras –. Plakietka form. 19,6x13,4 cm. Druk w kolorze czerwonym. W centrum Biały Orzeł w koronie w czerwonym kręgu, w górnej części promienie, w dolnej - kłosy zboża. Pod kompozycją nadruki: "Rawicz", "Lit. Piller-Neumanna, Lwów". Plakietka wydana z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Jedna podlepka na odwrocie, stan bardzo dobry.
50.–
Sprzedano za: 130.–
397.
CZEŚĆ poległym. [Lwów 1920-?, 193-?]. B. w.
Pietras –. Plakietka form. 17,5x12,4 cm. Druk w kolorze czarnym. Na cokole Orzeł ze złożonymi skrzydłami. W tle panorama miasta. W lewym dolnym narożniku nieczytelna sygnatura. Plakietka wydana najprawdopodobniej z okazji rocznicy obrony Lwowa. Stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 140.–
398.
TYDZIEŃ Lotniczy w powiecie rzeszowskim. B. m. [192-?, 193-?]. B. w.
Pietras –. Cegiełka form. 18,5x15 cm. Druk w kolorze czerwonym. W centrum Orzeł Biały w koronie. Nad nim i pod napis tytułowy. Na dolnym marginesie kompozycji nadruk: "Cena 20 groszy". Całość otoczona liniową ramką. Stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 650.–
399.
1025 1925. Bolesław Chrobry. B. m. [192-?, 193-?]. B. w.
Pietras –. Plakietka form. 25,5x21,1 cm. Druk w kolorze czerwonym. W centrum władca w koronie w popiersiu. W górnych narożnikach kompozycji daty. Pod kompozycją nadruk: "Bolesław Chrobry" na wstędze przedzielony wizerunkiem Orła Białego na tarczy herbowej. Plakietka wydana z okazji dziewięćsetnej rocznicy koronacji. Dwie podlepki na odwrocie, stan dobry.
Bolesław I Chrobry (Wielki) (967-1025) – władca Polski z dynastii Piastów, pierwszy koronowany król Polski (od 1025), w latach 1003–1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992. (Wikipedia).
60.–
Sprzedano za: 150.–
400.
1830 1930. B. m. [1930?]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 16,7x14,5 cm. Druk w kolorze czerwonym. Biały Orzeł w koronie na czerwone tarczy herbowej. Poniżej nadruk tytułowy. Plakietka wydana z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Marginesy lekko załamane, poza tym stan dobry.
46.–
Sprzedano za: 360.–
401.
ŚWIĘTO Młodzieży. Poznań [1931?]. Litografja Drukarni Św. Wojciecha.
Pietras –. Barwna plakietka form. 25,1x18,1 cm. Druk w kolorach granatowym, czerwonym żółtym, zielonym. Uścisk dłoni dwóch młodzieńców na tle płonącego znicza. W dolnym fragmencie kompozycji nadruk tytułowy. Na dolnym marginesie nadruki: "Nakładem Zjednoczenia Młodzieży Polskiej", "Skład Główny Spółka Akcyjna 'Ostoja' w Poznaniu", "Litografja Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu". Ślady złożenia, zaplamienia i lekkie uszkodzenia marginesów.
50.–
Sprzedano za: 90.–
402.
11.XI. 1918-1932. [Rzeszów] 1932. B. w.
Pietras –. Barwna plakietka form. 21,4x15 cm. Druk w kolorach niebieskim i czerwonym. Orzeł z rozpostartymi skrzydłami unoszący się nad geometrycznie zarysowanymi murami miejskimi z pomnikiem ppłk. Leopolda Lisa-Kuli. W górnym fragmencie kompozycja liternicza: "JP". Na dolnym marginesie sygn.: "Projekt St. Kisielewicz". Plakietka wydana z okazji odsłonięcia pomnika oficera, mieszkańca Rzeszowa. Jedna podlepka na odwrocie, lekkie zaplamienia marginesów, stan dobry.
L. Lis-Kula (1896-1919) - jeden z najbardziej utalentowanych oficerów polskich, oficer I. Brygady Legionów Polskich, pośmiertnie mianowany pułkownikiem. Przeszedł cały szlak bojowy Legionów, niepokonany w ani jednej bitwie. Zginął w wieku 23 lat bohaterską śmiercią za ojczyznę w bitwie koło miasteczka Torczyn. Odznaczony Krzyżem Niepodległości i pośmiertnie Krzyżem Orderu Virtuti Militari.
50.–
Sprzedano za: 280.–
403.
1908 1933. [Lwów 1933]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 17,5x17,6 cm. Druk w kolorze zielonym.  Dwa orzełki strzeleckie po przekątnych kompozycji i daty 1908 i 1933. Plakietka wydana z okazji dwudziestej piątej rocznicy powstania Związku Walki Czynnej. Jedna podlepka na odwrocie, miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.
Związek Walki Czynnej (ZWC) – polska tajna organizacja wojskowa założona w czerwcu 1908 we Lwowie przez działaczy Organizacji Bojowej PPS, lecz o charakterze ponadpartyjnym, mająca przygotować walkę zbrojną o wyzwolenie Polski. Zainicjowała i kierowała organizacjami strzeleckimi, które dały początek I Brygadzie Legionów. Powołany przez Kazimierza Sosnkowskiego z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. (Wikipedia).
50.–
Sprzedano za: 150.–
404.
29 VI 1933. Święto Morza. [Rzeszów] 1933. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 20,4x15,7 cm. Druk w kolorze niebieskim. W centrum kompozycji okręt pod pełnymi żaglami. Nad i pod napisy tytułowe. Całość zamknięta prostą ramką. Na odwrocie odręczny napis ołówkiem: "Rzeszów, 29 VI 1933". Uzupełniony niewielki ubytek na górnym marginesie, stan dobry.
Święto Morza - z inicjatywy Andrzeja Wachowiaka (radnego Gdyni) i Juliana Rummla (dyrektora "Żeglugi Morskiej") wspólnie ze Stanisławem Okoniewskim (biskupem diecezji chełmińskiej) zorganizowano Święto Morza jako cykliczną imprezę w celu promowania dokonań Polski w zakresie polityki morskiej. Pierwsze obchody odbyły się 31 VII 1932 w Gdyni. Następne odbywały się w wielu miastach Polski, gdzie podczas uroczystości prezentowano sprzęt wojskowy, promowano turystykę nadbałtycką, namawiano młodzież do wstępowania do organizacji związanych ze szkoleniem kadr Marynarki Wojennej.
40.–
Sprzedano za: 110.–
405.
LIGA Morska i Kolonjalna. B. m. [193-?]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 24x17,5 cm. Druk w kolorze czarnym. Okręt pod pełnymi żaglami na wzburzonym morzu na tle Orła z rozpostartymi skrzydłami. Na górnym marginesie napis tytułowy, na dolnym: "Miłość morza winna być źródłem z którego czerpać będą swą moc przyszłe pokolenia Polski. I.Mościcki". Zaplamienia papieru, mimo to stan dobry.
Liga Morska i Rzeczna (LMR, LMiR) – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji). Liga Morska i Rzeczna powstała 27 kwietnia 1924 roku z przekształcenia Ligi Żeglugi Polskiej (na bazie statutu zatwierdzonego przez min. spraw wewnętrznych RP w dn. 19 VIII 1924. Od października 1930 zmiana nazwy (na mocy uchwały III Walnego Zjazdu Delegatów LMiR w dniach 25–27 października 1930) na Liga Morska i Kolonialna (LMK). (Wikipedia).
40.–
Sprzedano za: 280.–
406.
LMK. B. m. [193-?]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 23,7x15,5 cm. Druk w kolorze zielonym. Kompozycja z liter LMK (Liga Morska i Kolonialna), w górnym fragmencie z lewej Orzeł, w dolnym z prawej kotwica. Stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 280.–
407.
CZEŚĆ bojownikom niepodległości. 1918-1933. Cześć obrońcom Lwowa. Lwów 1933. Druk. Piller-Neumanna.
Pietras –. Barwna plakietka form. 25x17,4 cm. Druk w kolorach brązowym i czarnym. Młody nagi wojownik w hełmie, z mieczem i tarczą, obok niego kobieta z gałązką wawrzynu w ręce, w oddali panorama Lwowa. Wewnątrz kompozycji sygn. artysty: "R. Mękicki". Na dolnym marginesie nadruk: "Druk Ofsetowy Piller-Neumanna Lwów". Plakietka wydana z okazji piętnastej rocznicy odzyskania niepodległości. Miejscami zaplamienia, stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 280.–
408.
DZIATWA to przyszłość nasza. Budujmy dla niej szkoły. Warszawa 1934. Druk. i Lit. J. Cotty.
Pietras –. Jednobarwna cegiełka form. 15,5x22,6 cm. Druk w kolorze czerwonym. Uczennice czytające książkę. Na górnym marginesie kompozycji nadruk tytułowy, na dolnym "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych". Na lewym marginesie nadruk: "10 groszy R. 1934" i "Druk. i Lit. Jan Cotty Warszawa". Jedna podlepka na odwrocie, prawy górny narożnik nieco uszkodzony, poza tym stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 120.–
409.
TOWARZYSTWO popierania budowy publicznych szkół powszechnych. Warszawa [1935]. Druk. i Lit. J. Cotty.
Pietras –. Jednobarwna cegiełka form. 15,7x22,5 cm. Druk w kolorze niebieskim. Uczennice czytające książkę. Na górnym marginesie kompozycji nadruk tytułowy, na dolnym "Złóż grosz na budowę publicznych szkół powszechnych". Na prawym  marginesie nadruk: "10 groszy", na dolnym "Druk. i Lit. Jan Cotty Warszawa". Na odwrocie napis ołówkiem: "Wrzesień 1935". Stan dobry.
50.–
Sprzedano za: 60.–
410.
BÓG panem i celem naszym. Poznań [193-?]. Offset Drukarni św. Wojciecha.
Pietras –. Plakietka form. 24x17,2 cm. Druk w kolorze czerwonym. Krzyż w zaciśniętej dłoni na tle promieni, poniżej wierni z krzyżami. W dolnym fragmencie kompozycji nadruk tytułowy.  Na dolnym marginesie nadruk: "Offset Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu". Ślady złożenia, stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 60.–
411.
CHRYSTUS uświęca rodzinę. Poznań 1935. Offset Drukarni św. Wojciecha.
Pietras –. Plakietka form. 24x17,4 cm. Druk w kolorze niebieskim. Rodzina i czuwający nad nią Jezus. Pod kompozycją: "Rys. Mario Barberis" i nadruk tytułowy. Na dolnym marginesie nadruki: "Nalepka propagandowa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej - Poznań 1935. Własność Holenderskiego 'Posłańca S. Jezusowego'. [...]"; "Offest Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu". Jedna podlepka na odwrocie, stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 80.–
412.
X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. [Warszawa 1933]. Druk. "Pionier".
Pietras –. Cegiełka  form. 17x12,4 cm. Druk w kolorze czerwonym na kalce. Członkowie organizacji czujnie wpatrzeni w niebo. Na dolnym marginesie nadruk: "Druk. 'Pionier' Marszałkowska 111. Tel. 401-74". Cegiełka wydana z okazji 10. Tygodnia Lotniczego. Ślad złożenia, stan dobry.
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 z połączenia założonej w 1923 Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939. (Wikipedia).
48.–
Sprzedano za: 340.–
413.
X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 20 gr[oszy]. [Warszawa 1933]. Druk. "Pionier".
Pietras –. Cegiełka  form. 17,3x12,1 cm. Druk w kolorze niebieskim na kalce. Członkowie organizacji czujnie wpatrzeni w niebo. Na dolnym marginesie nadruk: "Druk. 'Pionier' Marszałkowska 111. Tel. 401-74". Cegiełka wydana z okazji 10. Tygodnia Lotniczego. Jedna podlepka na odwrocie, stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 340.–
414.
XII TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. Warszawa 1935. Zakł. Graf. Straszewiczów.
Pietras –. Cegiełka  form. 18x12 cm. Druk w kolorze czerwonym na kalce. Lecące samoloty i bomba. Na lewym marginesie kompozycji sygn.: "Z. Kosmowski". Na dolnym marginesie nadruk: "Zakł. Graf. Straszewiczów, Warszawa". Cegiełka wydana z okazji 12. Tygodnia Lotniczego. Jedna podlepka na odwrocie, stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 280.–
415.
P[an]U PREZYDENTOWI R. P. w hołdzie. [Warszawa 1933]. B. w.
Pietras –. Jednobarwna plakietka form. 18,9x15,4 cm. Druk w kolorze czerwonym. Kompozycja liternicza. Plakietka wydana z okazji uroczystości imieninowych prezydenta. Na odwrocie napis ołówkiem: "1. II. 1933". Dwie podlepki na odwrocie, stan dobry.
46.–
Sprzedano za: 46.–
* * *