Tabela wyników 129 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 ARTHUR i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy, pamiętniki ilustrowane licznemi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty. Podali do druku Maryla Wolska i Michał Pawlikowski. T. 1-2. 220 -
2 AUSSTELLUNG der patriotischen Kriegsmetallsammlung im Festsaal des Militärkasinos [...]. Verzeichnis historisch und künstlerisch hervorragender Spenden. 220 -
3 BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... 120 -
4 BATOWSKI Zygmunt – Malowidła w kościele pokamedulskim w Pożajściu. Z 4-ma ilustracjami. Odb. z. "Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie". 60 -
5 BATOWSKI Zygmunt – Norblin. Z 148 ilustracyami. 140 -
6 BATOWSKI Zygmunt – Wizerunki Kopernika. Z 18 ilustracjami. 100 -
7 [BIEGAS Bolesław]. Boleslas-Biegas, sculpteur et peintre. Album. 100 -
8 BLUMÓWNA Helena – Nadrealizm. Refleksje po wystawie paryskiej. 48 -
9 BRUNO Taut. 1920-1922. Frühlicht. Eine Folge für die Verwirklichung des neuen Baugedankens. . 100 -
10 CHAFFERS W[illiam] – Marks and Monograms on Pottery and Porcelain, with short historical notices of each manufactory, and introductory essay on the Vasa Fictilia of England by ... Illustrated with nearly a thousand woodcuts. 160 -
11 CHLEBOWSKI Tadeusz – Katalog znaczków poczty obozowej oficerskiego obozu VII A Murnau-Bawaria ułożony przez filatelistów tegoż obozu w roku 1945 pod red. ... 60 -
12 CHOMICZ Witołd – Współczesne zagadnienia plastycznej sztuki religijnej w Polsce. 64 -
13 CYBULSKI Adam – Przewodnik artystyczny. Katalog dzieł mistrzów klasycznych i współczesnych obcych i polskich w reprodukcyach na składzie w Księgarni H. Altenberga we Lwowie. Ułożył i w krótkie objaśnienia historyczne zaopatrzył ... 80 -
14 DYDO Krzysztof – Polski plakat teatralny 1899-1999. 140 -
15 GARZTECKI Juliusz – Mistrz zapomniany. O Michale Greimie z Kamieńca. 120 -
16 GŁĘBOCKA-PIOTROWSKA Irena – Krzysztof Boguszewski i Poznańska Szkoła Malarska na początku 17 wieku. 100 -
17 GRAFIKA. Organ Związku Polskic... [R. 4], nr 1: XII 1938. 240 -
18 GRAFIKA. Organ Związku Polskic... [R. 4], nr 3/4: IX-VI 1939. 240 -
19 GUMOWSKI Marian – Medale polskie. Z 34 tablicami. 150 -
20 GUMOWSKI M[arian] – Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII w. 150 -
21 HEYDEL Adam – Jacek Malczewski, człowiek i artysta. W tekście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. 180 -
22 IDZIKOWSKI Mieczysław, SYDOW Bronisław E. – Portret Chopina. Antologia ikonograficzna. Oprac. ... Wyd. II uzupełnione. 100 -
23 ISKIERSKI Stanisław – Bronzy Zamku Królewskiego i Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. 80 -
24 JARNUSZKIEWICZ Czesław – Szabla wschodnia i jej typy narodowe. 120 -
25 Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej. 48 -
26 Butler Institute of American Art. Julian Stanczak. A Retrospective: 1948-1998. 360 -
27 Casa della Cultura, Livorno. La Ditta dei Ritratti. S. I. Witkiewicz. 100 -
28 Cech Artystów Plastyków "Jednoróg". Ósma (VIII) wystawa ... w gmachu Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 160 -
29 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Plakatu. 48 -
30 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa Alfreda Lenicy. 60 -
31 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Niestety aktualne. Wystawa fotomontaży Johna Heartfielda, NRD. 60 -
32 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa prac Henryka Stażewskiego. 64 -
33 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. E. Hartwig. Moja galeria. 70 -
34 Garlińskiego Czesława Salon. Przegląd Młodej Sztuki. Pamiętnik ... obejmujący działalność od kwietnia roku 1922 do maja roku 1925. Ozdobiony 24 ilustracjami. 100 -
35 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa książki sowieckiej, ilustracji książkowej i plakatu. 60 -
36 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa Krakowskiego Zrzeszenia Artystów-Plastyków "Zwornik" oraz wystawy zbiorowe Jana Hrynkowskiego, Adama Herszafta, Henryka Grunwalda. 60 -
37 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Józefa Czapskiego. 70 -
38 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Wacława Wąsowicza. 60 -
39 Klub Artystów w Krakowie. Wystawa sztuki nowoczesnej zorganizowana przez ... z subwencji Ministerstwa Kultury i Sztuki, w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 180 -
40 Krywulta Salon. Wystawa wiosenna młodych polskich artystów. Katalog illustrowany. 120 -
41 L'Art populaire polonais. 60 -
42 Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. 100 -
43 Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. T. 1. 70 -
44 Muzeum Narodowe w Warszawie. Ubiór ludowy w Polsce. Przewodnik po wystawie z działu etnografii. Oprac. Lucjan Turkowski. 60 -
45 Muzeum Narodowe w Warszawie. Grafika polska. Przewodnik po wystawie retrospektywnej. Oprac. Stanisława M. Sawicka. 64 -
46 Muzeum Narodowe w Warszawie. Maria Jarema 1908-1958. Rzeźby, obrazy, rysunki. Wystawa z cyklu: Uczniowie Xawerego Dunikowskiego. 64 -
47 Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Józef Gielniak. Życie i twórczość. 80 -
48 Muzeum Wielkopolskie. Wystawa zbiorowa Cybisa Jana. 40 -
49 [RZĄSA Antoni]. Antoni Rząsa. 80 -
50 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Ikony, Nikifor, Nowosielski. Katalog wystawy. 60 -
51 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Wystawa rysunków z lat 1943-1962. Świat samotnych wizji Edmunda Monsiela z Wożuczyna (1897-1962). 64 -
52 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 7-ma wystawa ...: Siedziby królewskie w Warszawie. Zamek, Łazienki. 48 -
53 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy szesnastu dzieł Arnolda Böcklina. Katalog napisał Jan Bołoz Antoniewicz. 60 -
54 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego. Napisał Jan Bołoz Antoniewicz. 140 -
55 [Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie]. Katalog Wystawy Podhalańskiej. Wyd. II uzupełnione. 100 -
56 Towarzystwo [Przyjaciół] Sztuk Pięknych. Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego (1874-1924). Wyd. II uzupełnione. 64 -
57 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog XI. wystawy fotografji artystycznej oraz wystawy "Sztuka dziecka". 50 -
58 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. X. wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków "Rytm". 100 -
59 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon 1934. 64 -
60 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Katalog wystawy prac Kazimierza Sichulskiego. 48 -
61 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zbiorowa Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) 1846-1916, Wystawa morska, Wystawa zbiorowa Sotera Jaxy-Małachowskiego. 60 -
62 Towarzystwo "Sztuka". Jan Stanisławski. Wystawa pośmiertna. 200 -
63 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa jubileuszowa ... w Król. Polskiem 1910-1911. 64 -
64 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem. Salon 1912. 60 -
65 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Stefana Filipkiewicza. 120 -
66 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. 97-ma (XIV) Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Przewodnik 102. 60 -
67 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa morska. Przewodnik 120. 64 -
68 Vystavka polskich kinoplakatov. 80 -
69 KOCIATKIEWICZÓWNA Marja – Przewodnik po Muzeum Ord. Krasińskich. Z 16 ilustr. 64 -
70 KOPERA Feliks – Muzeum Narodowe w Krakowie. [T.] 1-2. 360 -
71 KOZICKI Władysław – Henryk Rodakowski. Z 8 tablicami i 131 rycinami w tekście. 180 -
72 KRAUSHAR Alexander – Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta Vogla. 320 -
73 KRUSZYŃSKI Tadeusz – Dzieje sztuki starochrześcijańskiej. 220 -
74 KWIATKOWSKI Władysław – Obraz Rubensa w Kaliszu. 80 -
75 KÖHLER carl – A History of Costume. Edited and Augmented by Emma von Sichart. Translated by A. K. Dallas. With sixteen plates in colour and about 600 other illustrations and patterbs. 120 -
76 LUNDE Karl – Anuszkiewicz. 480 -
77 MACIESZA Aleksander – Historia fotografii polskiej w latach 1839-1889. 120 -
78 MALINOWSKI Jerzy – Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów Bunt, 1917-1922. 100 -
79 MAŃKOWSKI Tadeusz – Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku. 90 -
80 MATERIAŁY do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. 300 -
81 MATZKE Stanisław – Tempera i jej użycie. Do użytku szkół i malarzy napisał ... Z trzema reprod. rzeczy malowanych przez autora. 60 -
82 MEHOFFER Józef – Trójbarwna litografia okładkowa "Sztuka polska. Malarstwo" z 1903. 360 -
83 MEHOFFER Józef – Uwagi o sztuce. Odpowiedź na list hr. Karola Lanckorońskiego w sprawie restauracyi Katedry na Wawelu. 40 -
84 MOKŁOWSKI Kazimierz – Sztuka ludowa w Polsce. Cz. 1: Dzieje mieszkań ludowych, cz. 2: Zabytki sztuki ludowej. 180 -
85 MUZEA gminy miasta Lwowa. 260 -
86 NASI Malarze. Monografje ilust... T. 1: SZUKIEWICZ Maciej – Jan Matejko. Z 20 ilustracjami. 64 -
87 NASI Malarze. Monografje ilust... T. 2: JAROSZYŃSKI Tadeusz – Józef Simmler. Z 22 ilustracjami. 64 -
88 NIEMOJEWSKI Lech – Wnętrza architektoniczne pałaców Stanisławowskich. Szkic syntetyczny. Z 91 ilustracjami. 100 -
89 NIEMYSKA Z[ofia] – Malowanie, liworyzacja, tamponowanie. 60 -
90 NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia – Stanisław Ostoja Chrostowski. 80 -
91 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Malarstwo polskie XIX i XX wieku. 180 -
92 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura, rzeźba, przemysł artystyczny. 240 -
93 OPIEKA nad zabytkami i ich konserwacja. Z 30 ilustracjami. 100 -
94 PASIERBIŃSKI Jan – Technologja tkactwa. Cz. 2: Tkactwo ręczne i mechaniczne. 140 -
95 PIEGŻA Karol – Malarze śląscy. (Garść wspomnień pośmiertnych o tych, którzy umiłowali sztukę). 64 -
96 PINIŃSKI Leon – Piękno miast i zabytki przeszłości. Z 55 rycinami. 420 -
97 PIOTROWSKI Antoni – Józef Chełmoński. Wspomnienie. Z 3 portretami i 27 reprod. jego dzieł. 180 -
98 POLIŃSKI Aleksander – Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Z 147 ilustracyami i z nutami w tekście. 80 -
99 PORADNIK w sprawie używania i mieszania farb olejnych. 60 -
100 POZNAŃSKI Czesław – Rzeźba francuska XIX i XX wieku. 220 -
101 PROKESCH Władysław – Józef Unierzyski. 80 -
102 ROCZNIK Polskiej Grafiki Reklamowej 1935. Pod red. komitetu w składzie E. Bartłomiejczyk, L. Bogusławski, W. Downarowicz, T. Gilewski, H. Mund. 480 -
103 SAMLICKI Marcin – Józef Mehoffer. 100 -
104 SEWERYN Tadeusz – Indywidualność plastyczna Wyspiańskiego. 60 -
105 SICHULSKI Kazimierz – Karykatury współczesne. Legiony, politycy, literaci, malarze, aktorzy. 80 -
106 SIXTY Erotic Engravings from Juliette. 160 -
107 SMOLEŃ Władysław – Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa. Twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy. 80 -
108 SMOLIK Przecław – Jana Piotra Norblina prace rytownicze. Opracował i chronologiczno-opisowym wykazem prac opatrzył ... Z 50 ilustr. 200 -
109 SOLSKI Tadeusz – Polski pieniądz papierowy. 150 -
110 STARZEWSKA Maria – Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX wieku. 64 -
111 STASIAK Ludwik – Wit Stwosz źródłem natchnień Albrechta Dürera. 360 -
112 SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. I. 160 -
113 SZYDŁOWSKI Tadeusz – O Wita Stwosza ołtarzu marjackim i jego pierwotnym wyglądzie. Z 31 ilustracjami. 400 -
114 TATARKIEWICZ Władysław – Dwa klasycyzmy wileński i warszawski. rzecz czytana [...] na posiedzeniu Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. 64 -
115 TRETER Mieczysław – Fałat. Charakterystyka jego działalności artystycznej w latach 1876-1926. Z 1 planszą barwną, 1 rotograwjurą oraz 32 reprodukcjami w tekście. 80 -
116 TRETER Mieczysław – Rozwój sztuki polskiej 1863-1930. Z 160 ryc. w tekście. 400 -
117 VER SACRUM. Organ der Vereinigung Bildender Kuenstler Österreichs. 240 -
118 WALICKI Michał – Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862). 240 -
119 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Polska sztuka dekoracyjna. Tekst napisał, materjał zebrał ... 360 -
120 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Zofja Stryjeńska. Z 32 reprod. 80 -
121 WISZ Marjan – Batik. Pisanki na tkaninach. Wskazówki praktyczne oprac. przez ... 60 -
122 WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbiorowa pod red. ... 600 -
123 WOLTYŃSKI Franciszek – Adam Chmielowski (brat Albert) jako malarz. 64 -
124 ZUBRZYCKI Jan Sas – Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (Z rysunkami). 80 -
125 ZUBRZYCKI Jan Sas – Skar... T. 2: 100 tablic od l. 101 do l. 200. 320 -
126 ZUBRZYCKI Jan Sas – Skar... T. 3: 100 tablic od l. 201 do l. 300. 320 -
127 ZUBRZYCKI Jan Sas – Styl Zygmuntowski jako odcień sztuki odrodzenia w Polsce. 240 -
128 CEGLIŃSKI J[ulian], MATUSZKIEWICZ A[lfons] – Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane z natury. 6 000 -
129 [GORĄCZKIEWICZ Wincenty] – Spiewy burszów polskich z muzyką na trzy głosy ułożoną. 2 400 -
130 GRUSZECKI Artur – Nowy obywatel. Z illustracyami Konstantego Górskiego. 140 -
131 JOHNSTON Robert – Travels through Part of the Russian Empire and the Country of Poland; along the Southern Shores of the Baltic. Illustrated with maps and numerous coloured plates. Dedicated, by permission, to His Royal Highness the Prince Regent. 2 200 -
132 KOSTRZEWSKI Fr[anciszek] – Album ... Serya 1-2. 640 -
133 KRASZEWSKI J[ózef[ I[gnacy] – Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Pieśń 1 (z 50 drzeworytami). Wyd. Adama Zawadzkiego. 2 400 -
134 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. 280 -
135 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Spiewy historyczne z muzyką, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wyd. V. 2 000 -
136 [OLESZCZYŃSKI Antoni] – Wspomnienia o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki. Cz. 1. 3 800 -
137 POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z 8 ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VIII (ilustrowane IV). 320 -
138 SIENKIEWICZ Henryk – "Quo vadis". A Narrative of the Time of Nero. Translated from the Polish by Jeremiah Curtin. New edition with maps of ancient Rome, and photogravures from pictures by Howard Pyle, Edmund H. Garret, and Evert Van Muyden, and from ancient sculptures. T. 1-2. 480 -
139 SŁOWACKI Juliusz – Lilla Weneda. Tragedya w pięciu aktach. Illustrował A. M. [!] Andriolli. 800 -
140 STRUVE Henryk – Album malarzy polskich w sztychach, z tekstem objaśniającym ... 2 400 -
141 TYSZKIEWICZ Konstanty – Pomniki rytownictwa krajowego. Oddz. 1. Odciski z blach mniejszych, znajdujących się w bibliiotece [!] łohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza. Wydane nakładem ich właściciela. 5 800 -
142 WALTER Henryk – Album widoków Krakowa i jego okolic. Zeszyt 1-3. 5 600 -
143 WOJSKO polskie Kościuszki w roku 1794. 16 tablic obejmujących 105 figur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza [...]. Podług materyałów zebranych przez Władysława Bartynowskiego kopiował K. Wawrosz. Z dodaniem 6 tablic rysowanych podług źródeł współczesnych przez Walerego Eljasza. Ogółem 22 tablice z dokładnemi objaśnieniami [...]. Podług wiarogodnych źródeł oprac. Bolesław Twardowski. 800 -
144 ALBUM Legjonów Polskich. Pod protektoratem [...] J. Stachiewicza oprac.: tekst: W. Lipiński, materjał fot.: E. Quirini, akwarele rys.: J. Swirysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski. 540 -
145 ARKADY. 160 -
146 BENOIT Pierre – Le puits de Jacob. Miniatures de Arthur Szyk. Préface de A. de Monzie. 2 400 -
147 [BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. 980 -
148 BRZĘKOWSKI Jan – 18 coplas. Ilustracje Franciszka Prochaski. 500 -
149 CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. 6 000 -
150 CHEŁMIŃSKI Jan V., MALIBRAN A[lphonse Marie] – L'armée du Duché de Varsovie. Par Jan V. Chelminski. Texte par A. Malibran. 2 600 -
151 [CHODOWIECKI Daniel]. Daniel Chodowiecki. 25 bisher unveröffentlichte Handzeichnungen zu dem moralischen Elementarbuche von Christian Gotthelf Salzmann. Mit einem Vorworte von Max von Boehn. 460 -
152 CZARTAK. Zbór poetów w Beskidzie. [Nr 2]. Poezje Janiny Brzostowskiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Emila Zegadłowicza. 360 -
153 CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... 480 -
154 GENIUS. Zeitschrift für werden... [Jg. 1], Buch 1: 1919. 1 800 -
155 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 1: 1920. 900 -
156 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 2: 1920. 700 -
157 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 3, Buch 1: 1921. 980 -
158 GUMOWSKI Jan – Widoki Krakowa. 480 -
159 JAKUBOWSKI Stanisław – Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. Dwadzieściasiedem [!] drzeworytów. Rysował i rytował ... 240 -
160 KRAKÓW 1911. 3 400 -
161 KRAKÓW. Sześć autolitografij [...]. 1 200 -
162 KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. 480 -
163 LESZCZYŃSKI Jan – Nawiedzenia. Poezje. Zewnątrz i wewnątrz zdobił książkę Zdzisław Truskolaski. 100 -
164 LITANIA Narodu Polskiego. 100 -
165 LWÓW przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografjach Zakładów Pillera. 400 -
166 ŁADA Barbara – Warszawa. Akwaforty ... 700 -
167 MACKIEWICZ Kamil – Czyściec niemiecki. Moje przeżycia w obozie jeńców. Z przedmową Stanisława Dzikowskiego. 26 rysunków. 160 -
168 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. 180 -
169 MENDJISKY Maurice – Hommage aux combattants martyrs du ghetto de Varsovie. Trente-cinq dessins de ... Poème inédit de P. Eluard. Texte de Vercors. 1 000 -
170 NORWID Cyprian – Cyprjana Norwida testament literacki z 1858 r. Wydał i objaśnił Tadeusz Przypkowski. 120 -
171 OTCHŁANIE wielickie z 20 kolorowymi ilustracyami znakomitych polskich artystów oraz 25 rycinami według starych sztychów. 240 -
172 PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. 240 -
173 PAWLIKOWSKI J[an] G[walbert] H[enryk] – Bajda o Niemrawcu. Z drzeworytami Wł[adysława] Skoczylasa. 280 -
174 PELC Władysław – Adwent. 220 -
175 POE E[dgar] A[lan] – Nowele o miłości. Przeł. Gustaw Beilin. Ilustr. i zdobił Wojciech Gordon. 100 -
176 RILKE Rainer Maria – Śpiew o miłości i śmierci Korneta Krzysztofa Rilke. Przekład Idy Wieniewskiej. 100 -
177 RONSARD [Pierre] – Szesnaście sonetów miłosnych: Do Kassandry, do Maryi, do Heleny. Wybrał i przełożył Jan Mieczysławski. Ozdobiła rysunkiem Z. Stryjeńska. 100 -
178 SKOCZYLAS Władysław – Drzeworyt ludowy w Polsce. 2 400 -
179 STAFF Leopold – Mistrz Twardowski. Pięć śpiewów o czynie. 140 -
180 STAROŚWIECKI sklep. 220 -
181 STRYJKOWSKI [Julian] – Głosy w ciemności. Pierwsza miłość, Cheder. 120 -
182 TEKA autolitografij artystów legjonistów wydana w dwudziestolecie zbrojnego czynu legjonów 1914-1934. 3 600 -
183 WAŃKOWICZ Melchior – Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. 480 -
184 WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. 300 -
185 WOŹNICKI Kazimierz – Stendhal i jego książka o miłości. (Z akwafortą oryginalną Maryi Czajkowskiej). 500 -
186 ZANGWILL Israel – Les enfants du ghetto. Traduction de Pierre Mille. Lithographies de [Alicja] Halicka. 1 200 -
187 BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T. 1: 1917-1919. 320 -
188 BRZĘKOWSKI Jan – Na katodzie. 3 000 -
189 KRASSOWSKI Feliks – Scena narastająca. Zasady i projekty. 300 -
190 KUREK Jalu – S.O.S. (Zbaw nasze dusze!). 360 -
191 MAJAKOWSKI Włodzimierz – Obłok w spodniach. Przełożył Juljan Tuwim. 300 -
192 MIESIĘCZNIK Literacki. 160 -
193 MŁODOŻENIEC Stanisław – Kwadraty. 400 -
194 O SZTUCE nowoczesnej. 2 400 -
195 SINCLAIR Upton – Boston. Współczesna powieść historyczna. Cz. 1. Tłum. Antoniny Sokolicz. 200 -
196 STERN Anatol – Bieg do bieguna. 120 -
197 [ŻARNOWERÓWNA Teresa]. KORNAGA Jeremi – Robotnicy. Powieść. 600 -
198 GAZDA Grzegorz – Awangarda. Nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w. 64 -
199 [KATALOG]. Moskovskaja organizacija Sojuza chudožnikov RSFSR. Solomon Benediktovič Telingater (1903-1969). Grafika. Vystavka rabot. 80 -
200 [KATALOG]. Städtische Kunsthalle, Düsseldorf. Władysław Strzemiński. 80 -
201 LANG Lothar – Das Bauhaus 1919-1933. Idee und Wirklichkeit. 120 -
202 STANISŁAWSKI Ryszard, BROCKHAUS Christoph – Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bd. 1-4. 400 -
203 STERN Anatol, JASIEŃSKI Bruno – Ziemia na lewo. 240 -
204 [ALBUM na fotografie]. Ozdobny album na fotografie z przełomu XIX/XX w. 680 -
205 [EMIGRACJA zarobkowa]. Rękopis pierwszej części wspomnień Władysława Zgody, międzywojennego emigranta polskiego we Francji, wydanych później drukiem w 1966 przez Książkę i Wiedzę. 240 -
206 [FILM]. Program kinowy do filmu "Pan Tadeusz" z 1928. 80 -
207 [GAZETKA ścienna]. ODBUDUJEMY Polskę. Gazetka ścienna 12-ej baterii. 220 -
208 [HOROSKOP 1]. Odręcznie sporządzony horoskop dla nieznanej osoby, dat. 20 VI 1928. 64 -
209 [HOROSKOP 2]. Odręcznie sporządzony przez Chaima Szyllera-Szkolnika horoskop dla niewymienionej z nazwiska Aliny, dat. 12 V 1935. 80 -
210 [ILUSTROWANY Kurier Codzienny]. Zbiór dokumentów policyjnych dotyczących dziennika „Ilustrowany Kurier Codzienny” i jego redaktora naczelnego Mariana Dąbrowskiego z l. 1910-1913. 640 -
211 [KLEINER Juliusz]. Odręczny krótki list do nieznanego adresata, dat. 12 IX 1914 w Krakowie. 80 -
212 [KOŁYMA]. Odręcznie spisane wspomnienia z aresztowania we Lwowie, pobycie w obozie w Magadanie i powrotu do Polski (1945-1955), oraz dokumenty osobiste ich autorki. 800 -
213 [KOPIEC Piłsudskiego w Krakowie]. Drzeworytowa "Pamiątka budowy Kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie" i koperta z godłem Wydziału Wykonawczego Budowy Kopca J. Piłsudskiego w Krakowie, 1935. 80 -
214 [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. Plakieta z wizerunkiem Józefa Ignacego Kraszewskiego wykonana w 1880 przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Królestwa Polskiego. 600 -
215 [ŁABĘCKI Hieronim]. Zbiór 19 listów rodzinnych Hieronima Łabęckiego, pochodzących głównie z 1859. 1 200 -
216 [MEDYCYNA - rękopis]. "Nauka chowu, utrzymania i przewożenia Piiawek Lekarskich", Lwów 1836. 400 -
217 [MROŻEK Sławomir]. Odręczny list Sławomira Mrożka do nieznanego adresata, dat. 28 VII 1970 na rancho Epifania w Meksyku. 240 -
218 [MUZEUM Etnograficzne w Krakowie]. Księga pamiątkowa Muzeum Etnograficznego w Krakowie od początków jego działalności w 1911 do wybuchu II wojny światowej. 0 -
219 [POCZTÓWKI, projekty]. Zbiór 14 odręcznych projektów pocztówek okolicznościowych nieznanego autorstwa, zapewne z późnych lat 40. XX w. 800 -
220 [SPORT, medal]. Medal "I m, Miejski Komitet W. F. i P. W., Kraków 1929". 1929. 160 -
221 [SPORT, odznaka 1]. Odznaka "Polski Związek Piłki Nożnej zasłużonemu. I". [193-]. 240 -
222 [SPORT, odznaka 2]. Odznaka "Mistrzostwo Polski, K. S. Cracovia 1921, P. Z. P. N.". 1921. 360 -
223 [SZYMBORSKA Wisława, FILIPOWICZ Kornel]. Pocztówka z odręcznym tekstem Wisławy Szymborskiej i dopiskiem Kornela Filipowicza, dat. 6 X 1987 w Zakopanem. 240 -
224 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis Karola Wojtyły jako arcybiskupa metropolity krakowskiego pod maszynopisowym listem urzędowym, dat. 25 VIII 1965 w Krakowie. 700 -
225 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis Karola Wojtyły, wówczas arcybiskupa metropolity krakowskiego, pod maszynopisowym listem, dat. 25 VI 1966 w Krakowie. 600 -
226 [WYSZYŃSKI Stefan, Prymas Polski]. Odręczny podpis pod drukowanym listem, dat. w dzień Bożego Narodzenia 1970. 480 -
227 [ZABAWKI 1]. Zestaw 9 drewnianych modeli pojazdów wojskowych wykonanych amatorsko przed 1939. 360 -
228 [ZABAWKI 2]. Zestaw 5 metalowych modeli pojazdów wojskowych wykonanych fabrycznie przed 1939. 320 -
229 [ZNACZKI kwestarskie]. Komplet ośmiu znaczków kwestarskich "Na biednych" w oryginalnych okładkach. 1917. 140 -
230 [ŻEGLUGA transatlantycka - podróż do Stanów Zjednoczonych statkiem "Imperator"]. 120 -
231 Program. Część I: 1. Prolog: (autor wraz z nazwiskiem zaginął bez wieści) [...], 4. Uwertury, Walc (własnego poczęcia) wykona p. M. Suzin. część II: [...] 6. Przysłowia H. Zbierzchowskiego ku ogólnej poprawie obyczajów przytoczy p. Schmidt [...]. 200 -
232 Staraniem Towarzystwa "Miłośników Terpsychory i Bachusa" na szlachetny cel zapomnienia golizny współczesnej [...] pod protektoratem Jasno Oświeconego Pana Jana Apolinarego Michalika rozpocznie się 24 lutego 1914, a ukończy, aż ostatni uczestnik runie bezwładny [...] Tradycyjna Reduta [...]. Wstęp tylko osobom dziwnie ubranym [...]. Niespodzianki sami Goście dostarczą swojem zachowaniem. 200 -
233 W obskurnej Jamie JWP. Michalika w dniu 19 stycz. zbiera się [...] wszelaka brać artystyczna nie wyłączając ekspresyonistów, na zwykłe karnawałowe orgie - możesz i Ty przyjść [...] uprzednio zmieniwszy codzienny strój plugawy na barwny kostyum [...]. (We fraku mógłbyś wzięty być za paskarza i obity - strzeż się!!!). 200 -
234 Zaproszenie. Pani! Nie mogąc hurmem i z czeredą malarskiej braci [...] w prośby do Ciebie się udać, z takową się do Ciebie zwracamy supliką. - Uczyń nam honor niemały i przybądź Piękna późnym wieczorem pod dach Michalikowej Kawerny [...]. Oddani do ostatniej chwili trwającego złudzenia Resztki Młodych Malarzy. 200 -
235 [AKCJA]. Akcja Spółki Akcyjnej "Trzebinia", Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Odlewnia Żelaza i Metali w Krakowie. 50 złotych. 80 -
236 [AKCJA]. Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze. Akcya na Dwieście Koron. 240 -
237 [AKCJA]. Sierszańskie Zakłady Górnicze S. A. Akcya na 140 marek. 320 -
238 [OBLIGACJA]. Obligacya 7-ej pożyczki miasta Warszawy na rubli 100. 120 -
239 BRILLANTES victoires des avions de tourisme RWD. 340 -
240 RWD-13. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze. 140 -
241 RWD-15. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze [...], Wytwórnia Samolotów R. W. D. 100 -
242 RWD-17. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze. 140 -
243 RWD-8. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze. 160 -
244 [FOTOGRAFIA - grupa panien z Sambora - fotografia zbiorowa]. 80 -
245 [GÓRY -  Zakopane - kaplica w Jaszczurówce - fotografia widokowa]. 80 -
246 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia portretowa]. 120 -
247 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia sytuacyjna]. 120 -
248 HERMANOWICZ Henryk – [Jarosław Iwaszkiewicz - fotografia portretowa]. 120 -
249 HERMANOWICZ Henryk – [Jan Parandowski - fotografia portretowa]. 80 -
250 [KOŚCIUSZKO Tadeusz - fotografia portretowa]. 120 -
251 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Wawel od strony południowo-wschodniej]. 80 -
252 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Sukiennice]. [nie przed 1896, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,7 cm. 80 -
253 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Teatr miejski]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,3x14,6 cm. 80 -
254 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Collegium Novum]. 1897. Fotografia form. 9,5x14,7 cm. 80 -
255 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Szkoła Sztuk Pięknych]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,6 cm. 80 -
256 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Biblioteka Jagiellońska]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,4x14,5 cm. 80 -
257 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kościół św. Piotra i Pawła]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,7x9,6 cm. 80 -
258 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kościół Mariacki - widok zewnętrzny]. [nie przed 1894, nie po 1896/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,7x9,4 cm. 80 -
259 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kościół Mariacki - wnętrze]. [nie przed 1894, nie po 1896/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,6x9,6 cm. 80 -
260 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Barbakan]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,6 cm. 80 -
261 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kopiec Kościuszki]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,7 cm. 80 -
262 [KRAKÓW - chłopiec z Bronowic w stroju krakowskim - fotografia portretowa]. 120 -
263 [KRAKÓW - Akademia Górnicza - dawny gmach - fotografia widokowa]. 120 -
264 [KRAKÓW w czasie okupacji niemieckiej - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 500 -
265 [KRASZEWSKI Józef Ignacy - fotografia portretowa]. 200 -
266 [KRZEMIENIEC i okolice w obiektywie Henryka Hermanowicza]. 360 -
267 [LENARTOWICZ Teofil - fotografia portretowa]. 80 -
268 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Budynek Miejskiego Zakładu Kąpieli Ludowych - fotografia sytuacyjna i widokowa]. 80 -
269 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Cmentarz Obrońców Lwowa - mogiły - fotografia sytuacyjna]. 80 -
270 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Gmach Teatru Miejskiego - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 160 -
271 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Handel lwowski - fotografia sytuacyjna]. 100 -
272 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Jubileusz 60. rocznicy powstania "Sokoła" lwowskiego" - fotografia sytuacyjna]. 160 -
273 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Kamienica przy areszcie - fotografia widokowa]. 100 -
274 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Komendant Policji Państwowej inspektor Walerian Wilczyński?- fotografia portretowa]. 100 -
275 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Łyczakowskiej - fotografia sytuacyjna i widokowa]. 80 -
276 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa - fotografie dokumentacyjne]. 120 -
277 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Lotnicy lwowscy na lotnisku Lewandówka - fotografia sytuacyjna]. 180 -
278 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Lwowska młodzież - fotografia sytuacyjna]. 120 -
279 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Lwowska uliczka - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 80 -
280 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Ministrowie - fotografia sytuacyjna]. 140 -
281 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Nabożeństwo na placu - fotografia sytuacyjna]. 140 -
282 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Obchody jubileuszu prof. Oswalda Mariana Balzera - fotografia sytuacyjna]. 100 -
283 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Obchody Święta Miast Polskich - fotografie sytuacyjne]. 360 -
284 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Panorama miasta z "lotu ptaka" - fotografia widokowa]. 60 -
285 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Pomnik hrabiego Aleksandra Fredry - fotografia widokowa]. 100 -
286 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Powszechna Wystawa Krajowa, Targi Wschodnie - fotografie dokumentacyjne]. 180 -
287 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Targi Wschodnie - fotografia dokumentacyjna]. 60 -
288 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Prezydent Józef Neumann w trumnie - fotografia sytuacyjna]. 100 -
289 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Rynek - kamienice przy południowej ścianie 1 - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 100 -
290 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Rynek - kamienice przy południowej ścianie 2 - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 100 -
291 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Uroczystości ku czci błogosławionego Jana z Dukli - fotografia sytuacyjna]. 180 -
292 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Uroczystość poświęcenia sztandaru skautów - fotografia sytuacyjna]. 160 -
293 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Wiec z okazji obchodów 1 Maja? - fotografia sytuacyjna]. 100 -
294 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Wizerunek niezidentyfikowanego powstańca styczniowego ze Lwowa? - fotografia portretowa]. 100 -
295 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Wóz bojowy na ulicy - fotografia sytuacyjna]. 180 -
296 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Zjazd członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - fotografia sytuacyjna]. 160 -
297 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Zdjęcia różne 1 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 180 -
298 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Zdjęcia różne 2 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 140 -
299 [MARYNARKA - Dar Pomorza - fotografia sytuacyjna]. 80 -
300 [MARYNARKA - SS Pułaski - fotografia sytuacyjna]. 80 -
301 [MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. 140 -
302 [NAFTA - Borysław, Dąbrowa - szyby naftowe - fotografie widokowe]. 180 -
303 [NAFTA - szyby "Dębowiec 2" i "Dębowiec 3" - fotografie sytuacyjne]. 140 -
304 [POL Wincenty - fotografia portretowa]. 80 -
305 [PONIATOWSKI Józef Antoni - fotografia portretowa]. 180 -
306 [POWSTANIE styczniowe - tableaux "Ofiary z r. 1863. 18[64]", "Ofiary z r. 1863", "Polegli" - tablica 1-4]. 460 -
307 [POWSTANIE styczniowe - Jan Żalplachta - fotografia portretowa]. 160 -
308 [PUŁASKI Kazimierz - fotografia portretowa]. 120 -
309 [SIENKIEWICZ Henryk - fotografia portretowa]. 120 -
310 [SŁOWACKI Juliusz - fotografia portretowa]. 100 -
311 [WOJCIECHOWSKI Stanisław - prezydent przed frontem oficerów podczas wizyty w Bydgoszczy - fotografia sytuacyjna]. 100 -
312 [PIŁSUDSKI Józef - fotografia portretowa]. 120 -
313 [PIŁSUDSKI Józef - wojna 1920 roku - fotografia sytuacyjna]. 64 -
314 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller na koniu - fotografia sytuacyjna]. 100 -
315 [WOJSKO Polskie - wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Polsce - fotografia sytuacyjna]. 120 -
316 [WOJSKO Polskie - 18 Pułk Piechoty - Kurs Przysposobienia Wojskowego dla rocznika 1907 - fotografia zbiorowa]. 80 -
317 [WOJSKO Polskie - 55 Poznański Pułk Piechoty - manewry pod Osieczną - fotografia sytuacyjna]. 80 -
318 [WOJSKO Polskie - ćwiczenia z bronią pancerną 1. Pułku Strzelców Konnych w okolicach Garwolina - fotografia sytuacyjna]. 160 -
319 [WOJSKO Polskie - manewry 1. Pułku Strzelców Konnych w Wielkopolsce - fotografia sytuacyjna]. 120 -
320 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska 29. Pułku Strzelców Kaniowskich - fotografia zbiorowa]. 80 -
321 [WOJSKO Polskie - 8 kompania 65. Pułku Piechoty w Grudziądzu - fotografia zbiorowa]. 120 -
322 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska Pułku Radiotelegraficznego, rocznik 1915 - fotografia zbiorowa]. 80 -
323 [WOJSKO Polskie - album pamiątkowy niezidentyfikowanego żołnierza - fotografie sytuacyjne]. 240 -
324 AKT Podziękowania! Od Obywateli Powiatu Dzisnieńskiego Jaśnie Wielmożnemu Michałowi Hrabi Chrapowickiemu, Marszałkowi tegoż Powiatu i Kawalerowi [...]. 180 -
325 UWIADOMIENIE o prawdziwey wyborney essencyi hamburskiey, iak, i na co iey zażywać [...]. 220 -
326 MY FRANCISZEK Wtory [...]. Zpomiędzy dziewięciu gatunków patentem [...] wprowadzonych, i teraz będących wiedeńsko-mieyskich bankocetli uznaliśmy potrzebę wyłączenia pięćdziesiąt ryńskowych, i cofnienia ich z powszechnego kursu [...]. . 120 -
327 ROZPORZĄDZENIE od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Względem Przyięcia Inwalidów woyskowych do służby prywatney [...]. 140 -
328 OKÓLNIK od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Poczynaiąc od 1go Lutego 1804 podwyższa się tryngelt i szmirgelt pocztylionom od podróżnych należący [...]. 140 -
329 OKÓLNIK z Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Ustanawia się używanie i Klassa stemplu na metryki chrzestne, ślubne, i pogrzebowe zołnierzów, ich Żon, i dzieci [...]. 80 -
330 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Informacya o tym, gdzie na przyszłość strony dostawać mogą paszportów Administracyi bankalney na towary z handlu wyłączone, któreby sprowadzać chciano [...]. 80 -
331 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Kiedy i iakim sposobem podawać należy w przyszłości proźby o przyięcie do funduszu damskiego na Hradszynie [...]. 100 -
332 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Względem prawa wyłącznego sukcessorów Jędrzeia Gleissner de Freudenheim do kopania i robienia skałek w Galicyi wschodniey, obeymuiąc w to podgórskie krzemionki, tudzież na Bukowinie [...]. 120 -
333 DISCOURS prononcé par M. le Général de division Sokolnicki, a l'occasion d'un Service religieux que ses Compatriotes, formant les cadres de l'armée Polonaise, retournant dans leur patrie, ont célébré à l'Église de Bonsecours, lors de leur passage à Nancy, le 11 juin 1814; à l'effet de déposer au pied de la tombe de leur Roi Stanislas Leszczinski, surnommé le Philosophie bienfaisant, le tribut de leur respect et de leur admiration pur ses vertus patriarchales; en même temps que pour témoigner à la Nation Française leur reconnaissance de l'hospitalité qu'elle leur avait accordée durant les orages de leur patrie. 180 -
334 NA DZIEŃ imienin Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Arcy-Biskupa Gnieznińskiego Ignacego hrabi z Raczyna i Małoszyna Raczyńskiego wielu orderów kawalera dnia 31 lipca 1817 roku. 140 -
335 MOWA Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego, Marszałka Seymu Królestwa Polskiego miana w Izbie Poselskiey przy wniesieniu proiektu kodexu karnego [...]. 240 -
336 EWANGELJA Zjednoczonych. Na cześć i na chwałę Cara Moskiewskiego, z Lubeckim i Rożniewskim w Trójcy jedynego, na dzień 10 Sierpnia, czyta nam koterja reformistów Ewangielją zapisaną u Jana [...] której jako słów Pańskich z potulnością posłuchajcie [...]. 160 -
337 KILKA słów Drukarni Polskiej. I. Do obywateli Leduchowskiego, Trzcińskiego i Chełmickiego Izby Poselskiej członków [...]. II. Do tułaczów polskich [...]. III. Zakładając drukarnią w Paryżu [...]. 64 -
338 POLSKA Malownicza. Dnia 20 Maja 1838 podobało się P. J. S. Grabowskiemu wydawcy Polski Malowniczej ogłosić świstek pod titułem 'Słów kilka', przepełniony fałszami, w celu zapewne usprawiedliwienia swoich postępków przed Emigracyą, która jest jedyną właścicielką wszelkich czystych przychodów z wyprzedaży tego dzieła. 80 -
339 W IMIENIU Trzech Mocarstw Opiekuńczych Austryi, Pruss, i Rossyi, Przewodniczący Tymczasowego Rządu Wolnego Miasta Krakowa [...] podaje do wiadomości, że pomienione Mocarstwa, zawarły pomiędzy sobą [...] następującą umowę: [...] W skutku tego, miasto Kraków ze swoim Okręgiem, Austryi przywrócone, i z Monarchią Austryacką połączone zostaje [...]. 240 -
340 DO LUDU! Niedawno było w naszem mieście spokojnie, każdy pilnował pracy, z kąd więc dzisiaj taki krzyk i zbiegowiska? [...] W Wiedniu zebrali się mieszczanie i studenci, i napisali prośbę do Cesarza [...] Cesarz [...] zezwolił na wszystko to, co cały lud w tej prośbie napisał! [...] Potem żądano i otrzymano wolność druku [...] nadał nam najjaśniejszy Pan konstytucyę [...]. Co było w jego [gubernatora] mocy, na to sam natychmiast zezwolił: więźniów wypuścił, gwardyję narodową ustanowił [...]. Niech żyje Ferdynand nasz król konstytucyjny! 140 -
341 DONIESIENIE. Dziś w Niedzielę dnia 28 Lipca 1850 roku. W Ogrodzie Strzeleckim Koncert na korzyść pogorzelców. Cena Biletu wnijścia oznacza się na Złp. 1 nie kładąc granic publicznej szczodrobliwości [...]. 140 -
342 USTAWA ogniowa dla król. głównego Miasta Krakowa. Przez Wysoki C. K. Rząd krajowy dekretem z d. 28 Kwietnia 1855 do Nru 6165 zatwierdzona [...]. 220 -
343 DO P.T. MIESZKAŃCÓW król. stoł. miasta Krakowa. Magistrat [...] podaje niniejszem do wiadomości mieszkańców miasta, że w poniedziałek 4 lipca b.r. wpuszczoną zostanie rzeka Rudawa do nowego koryta zbudowanego od Woli Justowskiej do Wisły. Wykonane dzieło [...] jest początkiem wielkiego programu robót publicznych zmierzających do zabezpieczenia miasta Krakowa od klęsk powodziowych [...]. 160 -
344 OBWIESZCZENIE. Na mocy ustawy krajowej z dnia 29 listopada 1911 [...] gmina Płaszów oraz obszar dworski Płaszów, położone w autonomicznym powiecie Wielickim, zostały połączone z miastem Krakowem w jedną gminę miejscową pod wspólną nazwą stołeczne królewskie miasto Kraków [...]. 160 -
345 TOWARZYSZE i Towarzyszki! Zbliża się godzina próby. Nie miesiące, lecz może tygodnie tylko dzielą nas od dnia, mającego rozstrzygnąć o tym, czy na ziemi naszej dalej panować ma krwiożerczy potwór, zwany caratem rosyjskim [...]. Do towarzyszy rosyjskich wyciągamy [...] dłoń bratnią, w tym przekonaniu, że uświadomiony robotnik lub chłop rosyjski tylko cieszyć się może na widok Polaka, wyzwalającego się z niewoli carskiej [...]. Precz z uciskiem rosyjskim! Niech żyje Niezależna, Demokratyczna Republika Polska! Niech żyje socjalizm! 80 -
346 OBWIESZCZENIE. Rozporządzeniem z dnia 20. kwietnia 1892 r. [...] zakazał Magistrat wywieszania jakichkolwiek szyldów, godeł i oznak poprzecznych, wystających na ulicę lub chodniki przed domami prostopadle do ściany frontowej [...]. 140 -
347 ROZPORZĄDZENIE ewakuacyjne. Dzisiaj rozlepiono w mieście tekst nowych rozporządzeń ewakuacyjnych. Brzmi ono jak następuje: Obwieszczenie. Na podstawie rozporządzenia c. i k. Komendy twierdzy [...] podaje się do publicznej wiadomości co następuje: Stan wojenny,  którym się Monarchia znajduje, wymaga także jak najlepszego przygotowania twierdzy Kraków [...]. 140 -
348 PO STRAJKU tramwajarzy warszawskich. Robotnicy! Robotnice! Strejk tramwajarzy warszawskich został złamany. Dzielna, solidarna walka, która przez dwa i pół tygodnia w naprężeniu trzymała Warszawę i podziw budziła […] odniosła częściowe tylko i drobne rezultaty. Złamano strejk przemocą żołdacką, aresztowawszy 200 strejkujących […]. Precz z łamistrajkami socjalpatriotycznemi! […] Niech żyje socjaldemokracja! 100 -
349 DLACZEGO kocham Polskę? Kocham Polskę, bo matka moja jest Polką, bo krew, która płynie w mych żyłach jest polską [...]. 200 -
350 ODEZWA Unji Narodowo-Państwowej. W dniu 11-tym b. m. rozpoczął się pierwszy akt czynnego zamachu na praworządność w Państwie. Posłowie prawicy demonstracyjnie zbojkotowali posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a wtórowały im obałamucone rzesze i zorganizowane bojówki młodzieży, które czynnie znieważały posłów i senatorów. W dniu 16-tym b. m. rozegrał się drugi wstrząsający akt polskiego dramatu państwowego. Skrytobójczo zamordowano pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]. Żądamy sądu! Sądu nie tylko nad mordercami. Sądu przedewszystkiem nad tymi, którzy mord przygotowują i mordercami kierują. 120 -
351 OGŁOSZENIE Ministerstwa Skarbu o nagrodach za zwalczanie przemytnictwa [...]. Każdemu, kto współdziała w ujęciu przemytu (kontrabandy) [...] należy się nagroda pieniężna od Skarbu Państwa [...]. 80 -
352 KIELECKI Wojewódzki Komitet Kolonij Letnich dla Dzieci Polskich z Niemiec. Wzorem lat ubiegłych przybędą do Polski [...] dzieci polskie z Niemiec i Gdańska [...]. Półtora miljona braci naszych pędzi żywot za kordonem niemieckim w otoczeniu obcem i nieprzychylnem wszystkiemu co polskie [...]. Dążenie do wynarodowienia naszych braci na ziemiach polskich za kordonem jest wyraźne i bezwzględne [...]. Składajmy im ofiary pieniężne i w naturze! 64 -
353 SOCJALIŚCI i OZON to wojtki żydowskie. Głosuj na listę Obozu Narodowego [oraz] NIECH  żyje Stronnictwo narodowe. Głosuj na listę Obozu Narodowego. 160 -
354 PO RAZ drugi pod panowaniem Stalina. Przedmowa. Front wschodni zbliżył się i razem z nim troski każdego [...]. Pismo to traktujące o bolszewiźmie, a głównie o okrutnych postępkach dokonanych w ostatnich czasach na ziemiach polskich, przypomina ponownie tym wszystkim grozę bolszewizmu, którzy przed niebezpieczeństwem oczy zamykają [...]. 120 -
355 DO CHŁOPÓW i robotników rolnych! Do ogółu ludności wsi! Do całego Narodu Polskiego! Obywatele! Reforma rolna ogłoszona przez PKWN [...] spotkała się z zaciekłym oporem obszarnictwa i wysługującej mu się reakcji. Jawnie grożą oni terorem tym, co będą dzielić między chłopów obszarniczą ziemię [...]. Faszyści z pod znaku NSZ i niektóre grupy AK [...] już podjęły akcję skrytobójczych morderstw [...]. Precz z szlacheckimi pachołkami z AK i NSZ! [...] Niech żyje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który łamie opór obszarników i reakcji, oddaje pańską ziemię chłopom i robotnikom rolnym! 100 -
356 ŻOŁNIERZE potępiają działalność dowództwa A. K. Rozbijacka działalność dowództwa A. K., skierowana swym ostrzem przeciwko Wojsku Polskiemu i przeciwko najżywotniejszym interesom Narodu Polskiego, wywołuje najgłębsze oburzenie żołnierzy i oficerów polskich. Wzrasta ono w związku z haniebną kapitulacją dowództwa A. K. w Warszawie [...]. Oficerowie [...] garnizonu m. Chełma [...] 'wyrażają swoje oburzenie spowodu haniebnej zdrady reakcyjnych przywódców AK, którzy woleli kapitulować [...], niż kierować na przwy brzeg Wisły tam, gdzie czekało je braterskie przyjęcie przez Wojsko Polskie i Czerwoną Armję [...]. Wraz z całym narodwym domagamy się ukarania winnych tragedji Warszawy wrześnią [!] 1939 r. i 1944 r.". 120 -
357 KOMUNIKAT Narodowego Banku Polskiego o obowiązku sprzedaży walut obcych oraz monet złotych, złota i platyny [...]. Posiadanie na obszarze Państwa walut obcych, monet złotych oraz złota i platyny jest bez zezwolenia Komisji Dewizowej zabronione [...]. Zgłoszeniu do Narodowego Banku Polskiego podlegają: a) pieniądze mające za granicą obieg ustawowy (banknoty i monety) [...], b) monety złote - zarówno mające gdziekolwiek obieg ustawowy, jak i nie mające nigdzie obiegu ustawowego [...]. Kto będzie handlował takimi wartościami, karany będzie przez Sąd doraźny surowymi karami, aż do kary śmierci włącznie oraz utratą całego majątku. 120 -
358 WIERSZE przeciwko wódce! Walka z alkoholizmem, jeśli ma być skuteczna, musi toczyć się na wszystkich odcinkach życia [...]. Awangarda prawdziwa tworzy modę, a nie tchórzliwie ulega jej. Prawdziwa awangarda nie pije" [...]. 48 -
359 19 MARCA 19. 100 -
360 JÓZEF Piłsudski. 19/III 1928. 80 -
361 CHODZI o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys [...]. 54 -
362 19/III. 1930 r. 80 -
363 19 MARCA 1931. 100 -
364 19 MARCA 1933. 54 -
365 1933. 60 -
366 J. P. 60 -
367 12. V. 1936 r. 60 -
368 T.S.L. Zygmunt Krasiński 1812-1912. 40 -
369 3ci Maja 1791 r. 80 -
370 TSL. 1863 1913. 60 -
371 NACZELNY Komitet Narodowy. 16:8 1914 1915. 90 -
372 TSL 3 maja. 60 -
373 TSL 3 maj. 60 -
374 POLSKA Macierz Szkolna. 80 -
375 TSL. 80 -
376 TSL. 3 Maj. 80 -
377 T.S.L. 3 Maja. 60 -
378 TSL. 3 maja. 50 -
379 3 MAJA. TSL. 60 -
380 TSL. 50 -
381 JEDNOŚCIĄ silni. 1867 1907. 80 -
382 CZOŁEM. 80 -
383 5, 6 CZERWCA 1927. 60-lecie Sokoła Macierzy Lwów. 50 -
384 1410-1910. 60 -
385 1863 1913. Marcin „Lelewel” Borelowski * 1829 † 7/9 1863 pod Batorzem. 48 -
386 Książę Józef Poniatowski 1813-1913. 60 -
387 WITAJCIE. Przez oświatę, zgodę, wytrwałość, pracę współdzielczą i podniesienie ekonomiczne do odrodzenia narodu! 40 -
388 LWÓW. 22. czerwca 1915. 60 -
389 KBK. Podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. 100 -
390 WIECZNE odpoczywanie racz im dać Panie. 2 11 1916. 60 -
391 [1817 1917]. 40 -
392 11 SIERPNIA 1569-1919. 54 -
393 CUD Wisły. 18. sierpnia 1920. 40 -
394 15 VIII. 1920. 64 -
395 TYDZIEŃ Akademika. Lwów 6.11 - 14.11 1926. 48 -
396 1918 - 1928. 50 -
397 CZEŚĆ poległym. 48 -
398 TYDZIEŃ Lotniczy w powiecie rzeszowskim. 48 -
399 1025 1925. Bolesław Chrobry. 60 -
400 1830 1930. 46 -
401 ŚWIĘTO Młodzieży. 50 -
402 11.XI. 1918-1932. 50 -
403 1908 1933. 50 -
404 29 VI 1933. Święto Morza. 40 -
405 LIGA Morska i Kolonjalna. 40 -
406 LMK. 48 -
407 CZEŚĆ bojownikom niepodległości. 1918-1933. Cześć obrońcom Lwowa. 60 -
408 DZIATWA to przyszłość nasza. Budujmy dla niej szkoły. 48 -
409 TOWARZYSTWO popierania budowy publicznych szkół powszechnych. 50 -
410 BÓG panem i celem naszym. 48 -
411 CHRYSTUS uświęca rodzinę. 48 -
412 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 48 -
413 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 20 gr[oszy]. 48 -
414 XII TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 48 -
415 P[an]U PREZYDENTOWI R. P. w hołdzie. 46 -
416 W SOBOTĘ d. 2 Czerwca 1906 r. [...] na Dynasach Wesele krakoskie [!], rychtyk jak pod Krakowem!!! [...]. 1906. 1 200 -
417 DYNASY. W czwartek, dnia 7 Czerwca [...] Wesele krakoskie [!] Słuchajta! Pedziołem Wom juze w Sobote, jako dyszcz i pierony jasne popsowały całkom naszom robote. Aleśma na duchu nie upadli i pokażema Wom we czwartek jeszcze piekniejsze różności [...]. Kmoter Namysłowski przyszykował świże wyrwasy [...]. 1906. 980 -
418 DYNASY, w sobotę, d. 16 Czerwca 1906 r., Wesele krakowskie. Początek o godzinie 7-ej wieczorem [...]. 1906. 800 -
419 NA WSI. Dynasy. Na dochód Uniwersytetu Ludowego P. M. S. Wielka Zabawa. Koncert orkiestry Teatru Wielkiego, wyścigi cyklistów, przedstawienie teatralne [...], walka kwiatowa, wielka illuminacja [...]. 1907. 2 200 -
420 HERBATA z wieżą. Szarski i Syn w Krakowie. [192-?]. 3 600 -
421 HERBATA z wieżą. Szarski i Syn w Krakowie. [192-?]. 3 600 -
422 ZAPISZ się na członka LOPP. Zorganizowanym i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo-gazowej nic grozić nie będzie. [1928]. 1 600 -
423 JAK ORGANIZUJE LOPP miasto i wieś. Zorganizowanym i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo-gazowej nic grozić nie będzie [...]. [1933?]. 2 200 -
424 SKRZYDŁA husarza i skrzydła samolotu, hełm z przyłbicą i maska gazowa - to w różnych epokach narzędzia tej samej sprawy: obrony potęgi i pomyślności Państwa. I. Mościcki. XI Tydzień LOPP. [1934]. 2 200 -
425 ZORGANIZOWANYM i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo gazowej nic grozić nie będzie. XI Tydzień LOPP. [1934]. 2 400 -
426 MIKOŁAJ Kopernik. Widowisko sceniczne, Wawel, 5. VI. - 25. VI. 1939. 1939. 1 200 -
427 ŁOPATA naszą bronią przeciw żydowsko-bolszewickiej niewoli [...]. Ojczyznę naszą, której jeszcze przed kilku tygodniami groziło, że stanie się ona zabawką w ręku bolszewickich hord, uratowało w ostatniej chwili męstwo żołnierza niemieckiego przed dalszym naporem bolszewików [...]. [1944]. 360 -
428 SPRAWNE kolejnictwo przyspieszy odbudowę kraju. 1945. 480 -
429 POLSKIE morze wzywa Was. 1946. 480 -
430 NADZIEJA. 1947. 360 -
431 WYSTAWA Ziem Odzyskanych. Wrocław [...]. 1948. 1 200 -
432 PROJEKT Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1951. 800 -
433 NAPRZÓD młodzieży świata. 1952. 600 -
434 WŁADZA należy do ludu pracującego miast i wsi. [1952]. 480 -
435 REWIZOR. 1953. 480 -
436 7-XI-1917. Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud. 1953. 600 -
437 VI MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Praha, Berlin, Warszawa. 1953. 1 200 -
438 PRZYGODA na Mariensztacie. 1954. 950 -
439 CAŁY naród buduje swoją stolicę. 1955. 360 -
440 22 LIPCA. [1955]. 800 -
441 DZIEŃ Kolejarza 11 IX 1955. 1955. 1 300 -
442 JA NIE wracam! 1955. 1 200 -
443 OPOWIEŚĆ atlantycka. [1955]. 240 -
444 DITTA. [1956]. 240 -
445 KONSTYTUCJA P. R. L. z 1952 r. [...]. [1956]. 600 -
446 1 MAJ. Budujemy Polskę socjalistyczną, Ojczyznę wolnych ludzi pracy. 1957. 360 -
447 FEDRA. 1957. 320 -
448 AIDA. [1958; późniejszy przedruk?]. 480 -
449 JAJKO. 1958. 360 -
450 MALWA. [1958]. 1 200 -
451 OSTATNI etap. [1958]. 240 -
452 PAN Puntila i jego sługa Matti. [1958]. 480 -
453 1 MAJA. 1958. 600 -
454 POLICJANCI albo dramat ze sfer żandarmeryjnych. 1958. 480 -
455 MISS Polonia. [1960]. 980 -
456 MŁODE lwy. [1960]. 400 -
457 HARLEM Globetrotters. Czarne Błyskawice. Słynny zawodowy zespół koszykarzy USA w Polsce. Już wkrótce. [1961]. 200 -
458 OEDIPUS Rex. 1961. 320 -
459 POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1961. 800 -
460 WILL Stark. 1961. 850 -
461 JAZZ 62. Warszawa, październik 1962. 1962. 420 -
462 ZAMEK Sinobrodego. 1962. 420 -
463 CICHY wspólnik. [1963]. 160 -
464 CZAS pogaństwa. 1963. 180 -
465 DYPLOMACI. 1963. 240 -
466 POŚLUBNY rejs. [1963]. 400 -
467 POWIATOWA lady Makbet. 1963. 160 -
468 RANCHO w dolinie. [1963]. 320 -
469 ROZKWIT i upadek miasta Mahagonny. 1963. 1 300 -
470 SAMOCHODAMI przez czarny ląd. [1963]. 160 -
471 WIZJE Simony Machard. 1963. 1 300 -
472 WŁÓCZYKIJ. [1963]. 120 -
473 DYLEMAT. [1964]. 100 -
474 IKARIA X B 1. 1964. 100 -
475 KTO uratuje "Wieśniaka". 1964. 650 -
476 "M" - morderca. 1964. 200 -
477 PIESKI świat. Mondo cane. 1964. 240 -
478 WOZZECK. 1964. 420 -
479 FAUST. 1965. 240 -
480 JEZIORO łabędzie. [1965]. 240 -
481 ŚWIĘTO wiosny. [1965]. 320 -
482 KOCHANKOWIE z Marony. 1966. 500 -
483 POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1966. 480 -
484 POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1966. 360 -
485 PZU ubezpiecza Twój pojazd od wypadku, od uszkodzenia, od kradzieży, od pożaru. 1967. 800 -
486 SPAGHETTI i miecz. 1967. 650 -
487 XXI MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. 9-24. V. 1968. Berlin-Praha-Warszawa. 1968. 220 -
488 XXV-LECIE PRL w Sztuce Dziecka. Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa [...]. 1969. 1 300 -
489 ELEKTRA. 1969. 320 -
490 RENA Rolska. [koniec lat 60. XX w.?]. 140 -
491 CYRK. Gwiazdy areny. [1970]. 600 -
492 JAZZ Jamboree 70. 1970. 220 -
493 LA CHASSE aux mouches. (Polowanie na muchy). [197-?]. 220 -
494 NO TO CO, Piotr Janczerski. So What. 1970. 140 -
495 TRUBADUR. [1970]. 140 -
496 3 MIĘDZYNARODOWE Biennale Plakatu. 1970. 600 -
497 JAZZ Jamboree 71. 1971. 260 -
498 MŁYNARSKI 71. [1971]. 320 -
499 CUDOWNY mandaryn. [1972]. 240 -
500 ŁUCJA z Lammmermooru. [1972]. 220 -
501 WSPÓŁDZIAŁAJ z nami, bądź członkiem PCK. 1972. 120 -
502 26 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Praha-Warszawa-Berlin. Maj 1973. 1973. 220 -
503 GRAŻYNA Bacewicz. Pożądanie. 1973. 160 -
504 MŁODA Polska & Boy. 1973. 600 -
505 TEATR Wielki w Warszawie, Muzeum Teatralne, Fragmenty teatru Karola Szymanowskiego. Wystawa [...]. 1973. 200 -
506 19 X 1825 Położenie kamienia węgielnego pod gmach Teatru Wielkiego [...], 19 X 1975 10-lecie Teatru Wielkiego w odbudowanym gmachu. 1975. 200 -
507 OJCIEC chrzestny II. 1976. 500 -
508 30 JUBILEUSZOWY Wyścig Pokoju. Warszawa-Berlin-Praha. Maj 1977. 1977. 200 -
509 31 WYŚCIG Pokoju. Berlin-Praha-Warszawa. Maj 1978. 1978. 220 -
510 32 WYŚCIG Pokoju. Praga-Warszawa-Berlin. 9-24 maja 1979. 1979. 220 -
511 SOLIDARNOŚĆ. Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. [1980]. 160 -
512 IX NADZWYCZAJNY Zjazd PZPR. [VII 1981]. 160 -
513 JUTRO wybory. Zachodźże czerwone słoneczko. 1990. 220 -
514 LEPIEJ podnieś dziś kartkę niż jutro pięść. 1990. 120 -
515 WYBORY tuż-tuż. Nie zrezygnowałeś? Nie zapomniałeś? Nie wyjechałeś? Nie śpij! 1990. 120 -
516 [POLSKA]. Nuova carta del Regn... 480 -
517 [POLSKA]. BAZEWICZ J[ózef] M[ichał] – Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany pod red. ... 3 200 -
518 [POLSKA]. Mapa zjednoczonej Polski. Mapa dwubarwna form. 36,8x33,9 na ark. form. 56x38 cm. 160 -
519 [POLSKA]. Wielka mapa Rzeczpospolitej [!] Polskiej. Cztery barwne mapy (dwie form. 52,5x79,5, dwie form. 109x79,5 cm). 360 -
520 [POLSKA]. Mapa Polski. Mapa barwna form. 82,7x81,4 cm. 280 -
521 [GALICJA]. Mapa kościelna Galicyi Wschodniej. Mapa barwna form. 55,8x66,5 cm. 180 -
522 [KARPATY]. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Pod kier. prof. Jana Nowaka opracowali J. Burtanówna, K. Konior i M. Książkiewicz. Wyniki badań i objaśnienie do mapy. 100 -
523 [ŚLĄSK]. Principatus Silesiae Glogoviensis novissima Tabula Geographica sistens VI. ejusdem Circulos Glogav Freystadt. Gvhrav. Sprottav. Sprottav Grvnberg et Schwiebvs. cum districtu Polckwitz nec non Liberam Dynastiam Bevthen et Carolath [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,8x78 cm. 1 200 -
524 [ŚLĄSK]. Principatvs Silesiae Oppoliensis exactissima Tabula geographica, sistens Circvlos Oppoliensem Ober-Glogav Gros Strehlitz, Cosel, Tost, Rosenberg Falkenberg & Lvbleniz [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,8x78 cm. 1 200 -
525 [ŚLĄSK]. Principatvs Silesiae Rattiboriensis nova et exactissima Tabula geographica com[m]onstrans insimul Liberas Dynastias Ples et Bevthen, cum Statu minore Loslav [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,4x82,3 cm. 1 200 -
526 [KRAKÓW]. Kraków w podziałce 1:15.000. Litografia barwna na ark. 68x58,7 cm. 280 -
527 [WARSZAWA]. Varsovie. Miedzioryt form. 18,3x11 cm. 200 -
528 BZINKOWSKA Jadwiga – Mapy ziem dawnej Polski - od X... 100 -
529 JAŚKIEWICZ Aleksander – Ikonografia zabytków Częstochowy i okolicy. Katalog wystawy. Oprac. ... 80 -
530 KOSTJUK Stepan Pavlovič – Katalog gravjur XVII-XX st. z fondiv Lvivskoi Naukovoi Biblioteky im. V. Stefanyka AN URSR. (Architektura Lvova). Sostavytel ... 130 -
531 PELIWO Stanisław – Drzeworytowe mapy ziem polskich z wydawnictw książkowych XVI w. 80 -
532 SZANIAWSKA Lucyna – Sarmacja na mapach Ptolemeusza w edycjach jego "Geografii". 100 -
533 [BIBLIA]. La Saincte Bible françoise selon la vulgaire latine reueue par le commandement du Pape Sixte V et imprimeé de l'authorité de Clement VIII. Avec sommaires sur chague Liure du Nouueau Testament extraicts des Annales du Cardinal Baronius [...]. Par Pierre Frizon, penitencier et chanoine de l'eglise de Reims. Premiere edition. [T. 1-3]. 5 900 -
534 BIELSKI Jan – Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi Woiewodztwami, Xięstwy y Ziemiami, Monarchami y Monarchiniami iako też Monarchow tychże, y Monarchin Prawami, Rzeczypospolitey Stanami y tychże Stanow Urzędami, y uroczystemi, Seymikow, Seymow, Senatu rad, Związkow, Okazywań, Pospolitego ruszenia, Sądow, skarbu, Woysk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym Duchownego y Swieckiego rządu Opisie Rodowitym ięzykiem Polskim Szkolney Polskiey Szlachetney Młodzi Wystawiony. T. 1-2 [w 4 częściach]. 3 900 -
535 COPIA litterarum ad Sacram Caesaream Majestatem a Rege Poloniae Scriptarum Post Titulos consuetos. 1 200 -
536 [DALLERAC Franciszek] – Les Anecdotes De Pologne, ou Memoires Secrets Du Regne de Jean Sobieski III Du Nom. T. 1-2. 1 500 -
537 ESCHENBACH Ebner Hieronymus von – Vera Delineatio atqve Descriptio Globi Imperialis qvi inter cetera Sacri Romani Imperii Insignia asservatvr. 800 -
538 EVANGELION sireč Bl[a]govestie B[o]god[o]chnovenych Evangelist Bl[a]gosloveniem s[via]teiši Četveroprestolny[ch] Patriarch. Tščaniem że i iżdiveniem Bratstva Lvovsko[go] Stauropigian[skogo] Chrama Uspenija Pr[estyja] B[ogorodi]ca izdade[sj]a. 6 200 -
539 FALCK Nathanael – Dissertatio theologico-philologica de capillamentis vulgo von Parücken, quam sub praesidio Samuelis Schelguigii [...] submittit Nathanael Falck. 1 100 -
540 FRIEDENBERG Johann Anton von – Tractatus Juridico-Practicus, De generalibus, & particularibus quibusdam Silesiæ Juribus Secundum modernum usum institutus. Oder: Abhandlung Von denen in Schlesien üblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet, Und mit einem vollkommenen Register versehen. T. 1-2. 4 000 -
541 HOZJUSZ Stanisław – Ain Christlicher Bericht, was die Heilige Christlich Kirch, und derselben Gwalt und macht sey, Darinnen grundtlich ausgefürt wirdet der treflich Hauptartickel, so in unserm Christlichen Glauben also lautet: Ich glaub ain hailige Christliche algemaine Kirchen. Jetzo newlich der Latainischen Sprach unerfarnen zu gütem, in das Teutsch gebracht, Welhes hieuor durch den Hochwürdigen in Gott Vatter vnd Herrn, Herrn Stanislavm Hosivm Bischofen zu Ermeland in Latein geschriben, vnd in Truck aussgangen. 4 000 -
542 HOZJUSZ Stanisław – Confession, Das ist: Ein Christliche Bekantnuss des Catholischen Glaubens, oder vil mehr, ain auszlegung solcher Bekantnuss, wölche die Vätter der Prouintzen Gnesnen und Lewenburg im Künigreich Polen, auff dem Synodo zu Petricouien auffgericht, im jar des Herren geburt M.D.LI. Durch den Hochwürdigen Herren, Herrn Stanislaum Hosium, Bischoffen zu Ermelandt, in Latein beschriben: und darnach durch Johann zu Wege, der hailigen Schrifft Doctorn, Thümprediger zu Wurmbs etc. Teütscher Nation zu Nutz trewlich auss dem Latein in das Teutsch gebracht [...]. 6 800 -
543 IHRER Königl. Majest. in Pohlen und Churfl. Durchl. zu Sachsen etc. etc. Ferneres Mandat Die Contagions-Anstalten betreffende. Nach dem zu Dressden gedruckten Exemplar. 700 -
544 [KOŁŁĄTAJ Hugo] – Korrespondencya Jednego Obywatela z Podkomomorzym pewnego Woiewodztwa, z okoliczności przyszłego Rządu. 480 -
545 OSTROWSKI Jan Daneykowicz – Suada latina seu miscellanea oratoria, epistolaria, statistica, politica, inscriptionalia, elogiaria, panegyrica, poetica et historica, per Joannem Ostrowski Daneykowicz Thesaurarium Districtus Pinscensis, Secretarium S. R. M. collecta, ac pro utilitate et eruditione, in quavis materia auditorum eloquentiae, typis mandata. Tomus Secundus. 1 800 -
546 OWIDYUSZ Naso – Rozmowy Listowne, Aalbo raczey, Wzaiemna Heroin Greckich z Kawalerami Korrespondencya. Częścią rownym afektem, częścią tesz niewdziękami nadgrodzona. Przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego, I. K. M. Sekretarza y Pisarza Pokoiowego, z Łacińskich Owidyusza Wierszy przetłumaczona y do druku w roku 1733 podana. 640 -
547 SAINT REAL [César Vichard] – Oeuvres de M. l'abbe ... Nouvelle édition. T. 1. 500 -
548 [SOŁTYK Michał] – Czyny Niektore Działane w Polszcze przez osoby stanu duchownego, religii, społeczeństwu ludzkiemu y kraiowi pożyteczne. 320 -
549 SYNODUS Dioecesana Vilnensis Ab Illustrissimo, Excellentissimo ac Reverendiossimo Domino D. Michaele Joanne Zienkowicz [...] Episcopo Vilnensi In Ecclesia Cathedrali Sua, Anno Dni MDCCXLIV. Diebus 10. 11. 12. M. Febr. Celebrata. 800 -
550 TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Ego Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. 1 800 -
551 BIBLIOTEKA Powieści. 180 -
552 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. 80 -
553 CHIMERA. T. 1, z. 3: III 1901. 180 -
554 CHIMERA. T. 2, z. 4/5: IV-V 1901. 220 -
555 CHIMERA. T. 2, z. 6: VI 1901. 160 -
556 CHIMERA. T. 3, z. 7/8, 9: VII-VIII, IX 1901. 380 -
557 CHIMERA. T. 4, z. 10/11/12: X-XI-XII 1901. 280 -
558 CHIMERA. T. 5, z. 13: VII 1902. 180 -
559 CHIMERA. T. 5, z. 14: VIII 1902. 180 -
560 CHIMERA. T. 5, z. 15: IX 1902. 180 -
561 CHIMERA. T. 6, z. 16: X 1902. 180 -
562 CHIMERA. T. 6, z. 17: XI 1902. 180 -
563 CHIMERA. T. 6, z. 18: XII 1902. 180 -
564 CHIMERA. T. 7, z. 19, 20/21: IV, V-VI 1904. 700 -
565 CHIMERA. T. 8, z. 22/23/24: VII-VIII-IX 1904. 480 -
566 CHIMERA. T. 9, z. 25-27: IX-X 1905. 480 -
567 CHIMERA. T. 10, z. 28/29-30: X-XI-XII 1907. 480 -
568 DZIENNIK Literacki. 480 -
569 ERGO Bibamus. Miesięcznik wytworny. 200 -
570 FANTASTYKA. Miesięcznik literatury SF. 140 -
571 GAZETA Warszawska. Warszawa. 8. razem zbrosz. w epoce. R. 1814, nr 53-105: 2 VII-31 XII 1814. s. [929]-1646, [1655]-1798, [1815]-1830. 480 -
572 GŁOS Stolicy. [Dziennik polity... Dodatek nadzwyczajny: 1 III 1917. s. 2. 64 -
573 GŁOS Stolicy. [Dziennik polity... Dodatek nadzwyczajny popołudniowy: 2 III 1917. s. 2. 64 -
574 GŁOS Warszawy. 64 -
575 BOHÊMAZ. Jednodniówka Bratniej Pomocy S. S. P. 100 -
576 KOŁO Polskie. 80 -
577 KALENDARZ Ilustrowanego Kuryera Codziennego [...]. 540 -
578 KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. 240 -
579 KULTURA. Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań. 240 -
580 MUZA 10-ta. Dwutygodnik. R. 1, nr 1: 15 X 1926. 98 -
581 MUZA 10-ta. Dwutygodnik. R. 1, nr 2: 1 XI 1926. 98 -
582 PAMIĘTNIK Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey. Wyd. T. Ujazdowski. 320 -
583 PIONIERSKAJA Pravda. Organ Centralnogo Komiteta VLKSM [...]. 60 -
584 [POWSTANIE listopadowe]. Zbiór prasy krakowskiej i druków ulotnych wydanych w czasie trwania powstania listopadowego. 1 400 -
585 PPS. Pisemko polityczno-satyryczne. 100 -
586 PRACE Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. 180 -
587 PRO ARTE et Studio. Pismo młod... R. 1, zesz. 1: III 1916. 240 -
588 PRO ARTE et Studio. Pismo młod... R. 1, zesz. 2: IV 1916. 240 -
589 PRO ARTE et Studio. Pismo młod... R. 1, zesz. 3/4: VI 1016. 240 -
590 PRZEGLĄD Sportowy. Nr 132 (5036): 19 X 1968. 40 -
591 PRZEGLĄD Sportowy. Nr 136 (6155): 7 VII 1974. s. 4 Nr 137 (6156): 8 VII 1974. s. 6. 64 -
592 PRZEGLĄD Strzelecki i Łuczniczy. Miesięcznik. 640 -
593 PRZYRODNIK. Sześciotygodnik popularny. 180 -
594 PUSTELNIK z Krakowskiego Przedmieścia: czyli Charaktery Ludzi i Obyczaiów. 360 -
595 RELUTON. Gazetka polowa 4-go P. P. 64 -
596 ROCZNIK Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. [R.] 1. 160 -
597 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 37 (z 4-ma tablicami i 2-ma rycinami w tekscie). 120 -
598 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 40 (z 4-ma ryc. w tekscie, 2-ma tabl. i mapą gleb [...]). 120 -
599 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 41 (z dwiema tablicami). 140 -
600 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 42 (z 4 tablicami i 12 rysunkami w tekscie). 120 -
601 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 43 (z 13 tablicami). 140 -
602 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 44 (z dwiema tablicami). 120 -
603 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 45 (z 7-ma tablicami). 120 -
604 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 47 (z 8-ma tablicami). 120 -
605 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 48 (z 8-ma tablicami). 120 -
606 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 50 (z tablicą). 120 -
607 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 51 (z pięcioma tablicami). 120 -
608 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 52 (z trzema tablicami). . 100 -
609 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 53/54 (z dwoma tablicami). 100 -
610 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 55/56. 100 -
611 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 57 (z trzema tablicami). 100 -
612 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 62. 100 -
613 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 63. 100 -
614 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 64. 100 -
615 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 65. 100 -
616 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 66. 80 -
617 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 67. 80 -
618 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 68/69. 80 -
619 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 70. 80 -
620 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 71. 100 -
621 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 72. 120 -
622 SPRAWY Obce. Pismo kwartalne. Red. Michał Sokolnicki i Henryk Mościcki. 160 -
623 SZTUBACKIE Głosy. Czasopismo radomskich szkół średnich. 160 -
624 TO i Owo. Tygodnik czasem illustrowany. 80 -
625 WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii, rozmaitości i t. d. 540 -
626 WIADOMOŚCI Literackie. R. 1: 1924. 360 -
627 WIADOMOŚCI Literackie. R. 2: 1925. 420 -
628 WIADOMOŚCI Literackie. R. 3: 1926. 360 -
629 WIADOMOŚCI Literackie. R. 4: 1927. 320 -
630 WIADOMOŚCI Literackie. R. 5: 1928. 360 -
631 WIADOMOŚCI Literackie. R. 6: 1929. 360 -
632 WIĘZIEŃ Polityczny. 100 -
633 WŁÓCZĘGA. Organ Klubu Włóczęgów w Wilnie. 64 -
634 ZBRATNIENIE. Pismo poświęcone sprawie polskiéj wydawane staraniem Braci Zjednoczonych. 800 -
635 ZIELONY Sztandar. 64 -
636 AUGUSTYNIAK Jan – Księga pamiątkowa Miejskiej Bibljoteki Publicznej w Łodzi 1917-1927. Pod red. ... 160 -
637 BANACH Andrzej – O ilustracji. 100 -
638 BAR Adam – Pierwszy utwór Przybyszewskiego. Wydał i objaśnił ... 80 -
639 BARAN Władysław – Henryk Bukowski, wielki bibljofil polski. 54 -
640 BIESIADECKI Franciszek – Józef Maksymiljan Ossoliński jako bibljofil. 42 -
641 BIRKENMAJER Ludwig – Nicolaus Copernicus und der deutsche Ritterorden. 80 -
642 BOBER Adam Wiktor – Historja drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie. W siedemdziesiątą rocznicę powstania Stowarzyszenia "Wzajemnej Pomocy" [...]. Oprac. ... 240 -
643 BOROWY Wacław – Prolegomena do wszelkiej przyszłej instrukcji katalogowej. 60 -
644 CHMIEL Adam – Introligatorzy cudzoziemscy i zamiejscowi w Krakowie w latach 1574-1646. 48 -
645 CIEPŁOWSKI Stanisław – Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja. T. 1: Księgozbiór. 60 -
646 CZACHOWSKI Kazimierz – Jan Kasprowicz. Próba bibljografji. 60 -
647 d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. 64 -
648 DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. 100 -
649 GĘBAROWICZ Mieczysław, TYSZKOWSKI Kazimierz – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie. (Z 10 podobiznami). 48 -
650 GIEYSZTOR Aleksander – Zarys dziejów pisma łacińskiego. 98 -
651 GOTTOWT Zygfryd – Linotyp. Książka instruktażowa. 140 -
652 GRAFIKA Polska. Miesięcznik poświęcony drukarstwu, litografji i pokrewnym sztukom graficznym. 480 -
653 HAŁACIŃSKI Kazimierz – Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. 48 -
654 HAŁACIŃSKI Kazimierz – O krakowskich introligatorach ubiegłego wieku. 80 -
655 HAŁACIŃSKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez ... Zesz. 1-3. 320 -
656 HOMOLACS Karol, SMOLIK Przecław – Oprawy Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody z lat 1925-1926. Dwa artykuły ... 80 -
657 ILMURZYŃSKA Halina, STEPNOWSKA Agnieszka – Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. naukowy Zygmunt Szweykowski. 80 -
658 [JAHODA Robert]. Trzy listy kierowane do introligatora Roberta Jahody w Krakowie dotyczące wykonania księgi pamiątkowej Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich; X-XI 1930. 400 -
659 JAROSŁAWIECKA Marja – Oprawy dyplomów XVII i XVIII wieku w Bibljotece Jagiellońskiej. 140 -
660 [KATALOG]. Polska poezja współczesna. 64 -
661 [KATALOG]. Wystawa drukarska urządzona staraniem towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" w dawnym pałacyku hr. Czapskich w Krakowie [...]. 100 -
662 KATALOG informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. Opracowany przez Sekcyę biblioteczną Tow. Imienia Piotra Skargi Koła krakowskiego. [T. 1-2]. 120 -
663 KONSERWACJA papieru i pergaminu. 80 -
664 MRÓZ Stanisław – 50 lat pracy dla książki. 60 -
665 O PISMACH czasowych poznańskich. 80 -
666 OPAŁEK Mieczysław – Lwów. 80 -
667 OSTROWSKI J. – Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Z 3-ma rycinami (autografy). 50 -
668 PAMIĘTNIK Bibljoteki Kórnickiej. Zesz. 1. Red.: Józef Grycz. 100 -
669 PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie (31 X-2 XI 1926). 120 -
670 PIEKARSKI Kazimierz – Do miłośników książki. 42 -
671 PIEKARSKI Kazimierz – Fragmenty czterech nieznanych wydań Marchołta. 64 -
672 [PIEKARSKI Kazimierz]. Marginalia. Księga pamiątkowa ku uczczeniu ... w dniu jego uroczystej promocji na doktora filozofji. 180 -
673 PIETRYKOWSKI Tadeusz – Walenty Fiałek, senjor bibljofilów pomorskich. 64 -
674 POLSKA Gazeta Introligatorska. Niezależny organ poświęcony sprawom Introligatorstwa Polskiego. 120 -
675 PTAŠICKIJ S. L. – Polskaja bibliografija (1901 god). Sistematičeskij ukazatel trudov po jazykoznaniju, literature, etnografii i istorii. 64 -
676 PUŁASKI Franciszek – Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948. Z przedm. Kamila Gronkowskiego. 120 -
677 [RAFALSKI Walenty] – Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem podziału naukowego książek niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał W. R. [krypt.]. 360 -
678 RYGIEL Stefan – Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego. 120 -
679 SCHRÖDER Fritz – Druk książek i czasopism. Przetłumaczył i opracował Zygfryd Gottowt. 120 -
680 SMOLIK Przecław – Antoni Sozański, bibljograf i bibljofil polski z drugiej połowy XIX wieku. Napisał i bibljografją drukowanych prac A. Sozańskiego zaopatrzył ... 48 -
681 [SOKULSKI Justyn]. J.S. [krypt.] – Notatki bibljofila. [Cz.] 2: Księgarz wczorajszy. Sylwetka emigracyjna. 60 -
682 SZCZEPAŃSKI Władysław – Nowy indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo. Rzecz o nowym indeksie i komentarz do konstytucyi Leona XIII: "Officiorum ac munerum". 240 -
683 WISŁOCKI Władysław Tadeusz – Tajne druki Zakładu Ossolińskich. W stulecie procesu o zdradę stanu. 80 -
684 WITKIEWICZ Kazimierz – Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta. 120 -
685 WITKIEWICZ Kazimierz – Stefan Baranowski, najwybitniejszy drukarz ostatniej doby 1894-1930. 120 -
686 WYSTAWA oprawy książki urządzona staraniem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w Sali Racławickiej Muzeum Narodowego. 64 -
687 ŻURAWIŃSKA Zofia, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja – Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Oprac. ... . 100 -
688 ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralney [...] poświęcony. 400 -
689 MICKIEWICZ Adam – Sonety Adama Mickiewicza. Z nótami kompozycyi Karola Lipińskiego. 3 800 -
690 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Wyd. nowe pomnożone. T.1-2. 3 800 -
691 MICKIEWICZ Adam – Poezye. T. 3. 1 200 -
692 MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Roman historique traduit du polonais d'A. Mickiewicz. 1 400 -
693 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Pięć tomów w iednym z portretem autora. Nowa powiększona i przerobiona edycya. 12 000 -
694 MICKIEWICZ Adam – Ucieczka. Ballada. 3 600 -
695 MICKIEWICZ Adam – [Poezye ... T. 7]: Poezye Lorda Byrona tłumaczone. Giaur przez ..., Korsarz przez Edwarda Odyńca. Wydanie Alexandra Jełowickiego. 1 200 -
696 MICKIEWICZ Adam – Kurs pierwszoletni (1840-1841) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem. Wyd. przez Redakcyą Dziennika Narodowego. 640 -
697 MICKIEWICZ Adam – Kurs trzecioletni (1842-1843) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez ... 320 -
698 MICKIEWICZ Adam – Kurs czwartoletni (1843-1844) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez ... 320 -
699 MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Einritt in Lithauen. Übresetzt von Siegfried Lipiner. Zweite Aufl. 360 -
700 MICKEVYČ Adam – Wielka utrata. Istorična drama z rr. 1891-32 z dodatkom žitepysu A. Mìckevyča ta vyboru jogo poezij u perekladi na ukrainsku movu. Vydav Ivan Franko. 160 -
701 MICKIEWICZ Adam – Sonety krymskie. 220 -
702 MICKEVIČ Adam – Zadušnica. Prevede ot polski Slava Ščiplieva. 100 -
703 HOFFMAN Karol – Adam Mickiewicz (1798-1898). Życiorys wierszem skreślony. 320 -
704 HORDYŃSKI Zdzisław – Mickiewicz i Brodziński. 64 -
705 KALLENBACH Józef – O nieznanych utworach Adama Mickiewicza (1817-1820). 64 -
706 KATALOG zbiorów Mickiewiczowskich znajdujących się w Muzeum Narodowem w Rapperswylu. 120 -
707 OFFENBERG Jan – Ostatnia choroba Adama Mickiewicza na tle ogólnego stanu jego zdrowia. 80 -
708 [POTOCKA Anna] – Horoskop na dzień urodzin ułożony wyjątkami z dzieł A. Mickiewicza przez A. P. [krypt.] Wyd.II ozdobione portretem poety. 480 -
709 [POTOCKI Leon] – Wspomnienie o Kownie przez Bonawenurę z Kochanowa [pseud.]. 180 -
710 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 140 -
711 SIEMIEŃSKI Lucyan – Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne. 140 -
712 VERŽBOVSKÎJ Fedor – K biografîi Adama Mickeviča v 1821-1829 godach. 120 -
713 WASILEWSKI Zygmunt – Pomnik Mickiewicza w Warszawie 1897-1898. 120 -
714 JASIEŃCZYK Jabłoński Kazimierz Stanisław – Któż ten mąż? 44? Wskrzesiciel narodu? Namiestnik wolności widomy? Otom ja! Otom ja! 100 -
715 KLEINER Juljusz – Proroctwo księdza Piotra. 48 -
716 NIEMOJEWSKI Andrzej – Któż ten mąż? (Widzenie księdza Piotra, Dziadów cz. III, scena V). 80 -
717 POLOŃCZYK E[ugeniusz] – Nadaremnie. Hasło (czterdzieści i cztery). 48 -
718 PTASZYŃSKI Stanisław – Mąż czterdzieści i cztery, wskrzesiciel narodu. Szkic literacko-biograficzny. 140 -
719 WYDŻGA Bohdan – Mickiewiczowskie 44. 60 -
720 ZACHARIEWICZ Julian – Adam Mickiewicz, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki. 100 -
721 ABRAMOWICZ Władysław – Wybór najmłodszej poezji litewskiej. 80 -
722 ALBUM kobiece. 160 -
723 BADECKI Karol – Program pierwszego, zbiorowego wydania literatury mieszczańskiej XVII w. 60 -
724 BARAŃCZAK Stanisław – Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL. 80 -
725 BARAŃCZAK Stanisław – Jednym tchem. 150 -
726 BARTOSZEWICZ Kazimierz – Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w. 80 -
727 BEŁZA Władysław – Kobieta w poezyi polskiej. Głosy poetów o kobiecie. Zebrał ... Wyd. II. 180 -
728 BERENT Wacław – Żywe kamienie. T. 1-2. 120 -
729 BIELATOWICZ Jan – Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Oprac. ... 80 -
730 BIELIKOWICZ Antoni – Słownik polsko-łaciński. T. 1-2. 360 -
731 BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Poezje 1939-1943. 100 -
732 BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Wyd. II. 280 -
733 BRONIEWSKI Władysław – Drzewo rozpaczające. Poezje. 120 -
734 BRONIEWSKI Władysław – Troska i pieśń. 120 -
735 BRONIEWSKI Władysław – Wiatraki. 160 -
736 BRONIEWSKI Władysław – Wiersze. 100 -
737 BRÜCKNER Aleksander – Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. T. 1-3. 160 -
738 BRYLL Ernest – Rok polski. 64 -
739 BRZECHWA Jan – Talizmany. 64 -
740 BRZĘKOWSKI Jan – W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. 120 -
741 BRZOSTOWSKA Janina – O ziemi i mej miłości. 120 -
742 BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. 120 -
743 BYRON Jerzy Gordon – Don Juan. Przekład Edwarda Porębowicza. 280 -
744 BYRON Jerzy Gordon – Dwie tragiedye historyczne (Dwaj Foskarowie. Marino Faliero.). Po raz pierwszy na język polski przełożone przez Feliksa Jezierskiego. 220 -
745 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Komizm. 240 -
746 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. 120 -
747 CHESTERTON G[ilbert] K[eith] – Obrona niedorzeczności, pokory, romansu brukowego i innych rzeczy wzgardzonych. 64 -
748 CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. 240 -
749 CHWISTEK Leon – Trzy odczyty, odnoszące się do pojęcia istnienia. 250 -
750 CIESZKOWSKI August – Ojcze-Nasz. Wyd. nowe zupełne. T. 1-3. 140 -
751 CZECHOWICZ Józef – Ballada z tamtej strony. 400 -
752 CZECHOWICZ Józef – Dzień jak codzień. 200 -
753 CZERWONY kogut. Nowele litewskie w tłómaczeniu Kazimierza Puidy. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. 120 -
754 DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. 60 -
755 ELEMENTARZ dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785. Wydał Zygmunt Kukulski. 100 -
756 FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. 140 -
757 GARBACKI Henryk – Elementarz polski. Podręcznik do nauki języka ojczystego. Napisał i rysunkami ozdobił ... 100 -
758 JESKE August – ABC. Nauka czytania i pisania. Wyd. nowe zatwierdzone do użytku w szkołach początkowych. Z 190 obrazkami, wzorami rysunkowemi i kaligraficznemi. 400 -
759 FENELON [François de] – O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej. dzieło [...] przez Modesta Watta Kosickiego [...] na język polski przełożone. Z portretem autora. 320 -
760 FREDRO Aleksander – Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej. Z przedmową Adama Grzymały-Siedleckiego. Wydał, wstępem i uzupełnieniami zaopatrzył Henryk Mościcki. Z 52 ilustracyami w tekście i 8 na osobnych kartach. 280 -
761 [FREYMAN Jan]. Adam Jaman [pseud.] – Duch czasu a duch lasu. Baiki [!] i fraszki leśne. 150 -
762 [GADOMSKI Jan]. Pamięci Jana Gadomskiego. Koledzy. 80 -
763 GINSBERG Allen – White Shroud. Poema 1980-1985. 600 -
764 GLINKA Xawery – Na sarkofagu Napoleona. Garść kwiatów poezji polskiej. 60 -
765 GRAJNERT Józef – Poezye. [Cz.] 1-3. 140 -
766 HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC Jerzy – Banderia Prutenorum czyli chorągwie pruskie podniesione Roku Pańskiego 1410 [...] pod Grunwaldem przeciw królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone [...]. 100 -
767 HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [T.] 1-4. 120 -
768 HEMAR Marian – Im dalej w las. Wiersze. 120 -
769 HERBERT Zbigniew – Elegia na odejście. 140 -
770 HERBERT Zbigniew – Hermes, pies i gwiazda. 180 -
771 HERTZ Benedykt – Żarty nie na żarty. Bajki, satyry i piosenki ... (1900-1930). 100 -
772 HEYM Jan – Praktyczna Rossyyska Grammatyka z wypisami z różnych rossyyskich Autorów i Słownikiem za pomocą którey nowym łatwym sposobem i w krótkim czasie po rossyysku gruntownie nauczyć się można. Przełożona dla użytku Polaków podług ostatniey poprawney i powiększoney Edycyi przez M. Grodzickiego. Tańsze wydanie. 300 -
773 HUXLEY Aldous – Nowy wspaniały świat poprawiony. Przełożył z angielskiego Jerzy Horzelski. 80 -
774 IHR Daniel – Pożegnanie młodości. 160 -
775 IWASZKIEWICZ Jarosław – Nowa miłość. 100 -
776 JANTA Aleksander – Księga podróży, przygód i przypomnień. 100 -
777 [JASIEŃSKI] Félix – Manggha. Promenades a travers le monde, l'art et les idées. 140 -
778 KAMIEŃSKI Tadeusz – Do Narodu Polskiego wiersz. 240 -
779 KAMIŃSKI Jan Nepomucen – Sonety. 220 -
780 KISIELEWSKI Stefan – 100 razy głową w ściany. 120 -
781 KLESZCZYŃSKI Zdzisław – Podróż poślubna. Poemacik. 64 -
782 KOCHANOWSKI Jan – Monomachia Parisowa z Menelausem, przekładania ... Z rękopisu wydał i wstępem opatrzył Włodzimierz Budka. 80 -
783 KOŁONIECKI Roman – Kosodrzewina. Poemat. 80 -
784 KONOPNICKA Marya – Na normandzkim brzegu. Wyd. nowe. 80 -
785 KONOPNICKA Marya – Poezye w nowym układzie. [T.] 5: Z mojej księgi. 80 -
786 [KOPCZYŃSKI Onufry] – Grammatyka dla szkół narodowych na klassę III. 160 -
787 KOSSAK Zofia – Krzyżowcy. T. 1-4. Wyd. II. 200 -
788 KOSSAK Zofia – Król trędowaty. Powieść historyczna. Wyd. II. 80 -
789 KOSSAK Zofia – Bez oręża. Powieść historyczna. T. 1-2. Wyd. II. 140 -
790 KOSSAK Zofia – Legnickie pole. 100 -
791 KOSSAK Zofja – Pożoga. Wyd. II [właśc. VI]. 120 -
792 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Wyd. II. Z 12 ilustracjami Leli Pawlikowskiej. 200 -
793 KOSSAK Zofia – Trembowla. Powieść historyczna. 100 -
794 KOSSAK Zofia – Wielcy i mali. Wyd. II. 100 -
795 KOSSAK Zofia – Złota wolność. Powieść historyczna. T. 1-2. Wyd. II [!]. 120 -
796 KRAKOWIECKI Anatol – Lament światów. Powieść. T. 1-2. 140 -
797 [KRASIŃSKI Zygmunt]. Ku czci Zygmunta Krasińskiego. 1812-1912. 80 -
798 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Sen. Pieśń z niedokończonego Poematu, wyjęta z pos=zostałych rękopismów po świętej pamięci J. S. [krypt.]. 800 -
799 [KRUCZKOWSKI Leon]. L. K. Korwin [pseud.] – Rewolucya w Pacanowie. 150 -
800 KSENOFONT – Słowo Xenofonta o wyprawie woienney Cyrusa. Po Grecku Anabasis, przełożył z Greckiego na Polski ięzyk C. C. Mrongowius. 160 -
801 ANCZYC Wł[adysław] L. – Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach. Wyd. nowe. 140 -
802 ANCZYC Wł[adysław] L[udwik] – Księga sławniejszych odkryć geograficznych podług najnowszych źródeł zebrana. Wyd. IV. Przejrzał i uzup. Władysław Umiński. Z licznemi rycinami w tekście. 120 -
803 BRZECHWA Jan – Akademia pana Kleksa. Ilustr. J[an] M[arcin] Szancer. 180 -
804 BRZEZIŃSKI Mieczysław – Z dziedziny przyrody i przemysłu. Pogadanki z młodemi przyjaciółmi objaśnione 420 rysunkami. Wyd. IV, powiększone i opatrzone zadaniami. 240 -
805 CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Czary nie czary. Opowiadania. Ryciny i okładkę wykonała Molly Bukowska. 120 -
806 Les CONTES jaunes ou le livre de l'enfance. Powieści żółte czyli książka dla małych dzieci. 320 -
807 DROZDOWSKI Bohdan – Tajemniczy kajecik. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 50 -
808 EJSMOND J[ulian] – Baśń o ziemnych ludkach. Ilustr. Teresa Tyszkiewiczowa. 64 -
809 GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Najpiękniejsze bajki polskie. Baśni, powieści i gawędy ludowe wybrane z Bajarza polskiego. Zbiorek 1. Ilustrował J[erzy] Hoppen. 100 -
810 HABERKANTÓWNA Wanda – Śmietnik. Opowiadania przyrodnicze. Wyd. IV uzup. z 33 rycinami. 48 -
811 JANUSZEWSKA Hanna – O dobrym strachu. Ilustrował J. M. Szancer. 64 -
812 JANUSZEWSKA Hanna – O krakowskim kocie. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 70 -
813 JANUSZEWSKA Hanna – O smoku wawelskim. Ilustrował Adam Kilian. 64 -
814 KERN Ludwik Jerzy – Kapitan Ali i jego pies. 70 -
815 KONOPNICKA Marja – Na jagody! Książeczka leśna. 100 -
816 LENDZION H., GRĄBCZEWSKI W. – Równym zegarowym krokiem idzie do nas Nowy Rok. 1959/1960. Materiały zebrali i opracowali ... 80 -
817 MILNE A[lan] A[lexander] – Kubuś Puchatek. Przekład Ireny Tuwim. 64 -
818 MILNE A[lan] A[lexander] – Chatka Puchatka. Przekład Ireny Tuwim. 64 -
819 MORAWSKA Z[uzanna] – Złota ostroga. Powieść historyczna dla młodzieży z czasów księcia Józefa Poniatowskiego. Z 28 ilustracjami L. Ilinicza. 60 -
820 NOWELE włoskie. G. d'Annunzio i  inni. Przekład Anny Andrieu. 48 -
821 NOWOSIELECKA M. – Lis i zając. Bajka w II aktach. Bajka dla teatrów lalek z repertuaru Obrazcowa. Z rosyjskiego spolszczył J. Zaborowski. 80 -
822 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy warszawskie. Ilustracje wykonała M. Mackiewiczówna. Okładkę ilustrował Wacław Kalicki. 80 -
823 PIEROWSKA O[lga], ZAMCZAŁOW G[rigorij] – Wyspa w stepie. 100 -
824 SZCZĘSNY Aleksander – Baśnie wiosenne. Ilustracye trójbarwne Z. Plewińskiej. 180 -
825 WOROSZYLSKI Wiktor – Cyryl, gdzie jesteś? Krótka, ale powieść. Ilustrował Bohdan Butenko. 100 -
826 ZAGOROWSKA Maria – Mieszkańcy lasów i pustyni. Ilustrowała Aleksandra Ponińska. 98 -
827 [GRABIAŃSKI Janusz]. Zbiór 15 odręcznych projektów ilustracji książkowych wykonanych przez Janusza Grabiańskiego; bez daty. 1 400 -
828 KURASZKIEWICZ Władysław – Gramoty halicko-wołyńskie XIV-XV wieku. Studjum językowe. 120 -
829 [KURZEWSKI Józef Henryk] – Wiersz na zgon wiekopomney pamięci nayjaśnieyszego Alexandra I, cesarza wszech Rossyi, króla polskiego napisany przez Józefa Ku... [krypt.]. 240 -
830 LANGE Antoni – Studya i wrażenia. 160 -
831 LEM Stanisław – Dialogi. O zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w próbówce [...]. 140 -
832 LEM Stanisław – Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. 120 -
833 LEM Stanisław – Księga robotów. 120 -
834 LEM Stanisław – Opowieści o pilocie Pirxie. 100 -
835 LEM Stanisław – Polowanie. 80 -
836 LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. 80 -
837 LEM Stanisław – Wysoki Zamek. 80 -
838 LENARTOWICZ Teofil – Cztery obrazy. 140 -
839 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. 320 -
840 LGOCKI Franciszek – Odglos wdzięczności Galicyanow z okoliczności dobroczynnych odwiedzin Nayjaśnieyszego Franciszka Igo, Cesarza Austryi, Krola Węgier [...]. 240 -
841 LIPSKA Ewa – Wiersze. 100 -
842 LUTNIA robotnicza. Wydał Zygm[unt] Klemensiewicz. T. 1. 120 -
843 MACKIEWICZ Stanisław – Książka moich rozczarowań. 120 -
844 MARCU Valeriu – Machiavelli. Szkoła władzy. 100 -
845 MIERZEJEWSKI Lew – Introibo. 120 -
846 MILLER Henry – Henry Miller on Writing. Selected by Thomas H. Moore from the Published and Unpublished Works of ... 400 -
847 MILLER Henry – Selected Prose. [Vol.] 1. 420 -
848 MILLER Henry – The Books in My Life. 480 -
849 MILLER Henry – The Time of the Assassins. A Study of Rimbaud. 160 -
850 MIŁOSZ Czesław – Traktat poetycki. 140 -
851 [MOCHNACKI Maurycy] – O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. 180 -
852 [MOLÉ] – Barbe Grabowska. Par Madame la Comtesse ****, auteur de Rachel [pseud.]. T. 1-2. 120 -
853 [MOLSKI Marcin] – Kolęda obywatelska na rok 1814. Do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędziego Appellacyinego X[ięstwa] W[arszawskiego]. 90 -
854 NAŁKOWSKA Zofja – Renata Słuczańska. Sztuka w trzech aktach. 80 -
855 NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn – Śpiewy historyczne. Wyd. nowe. 180 -
856 NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn – Śpiewy historyczne. Wyd. nowe poprawione według wydania petersburskiego. 240 -
857 NOWAK Tadeusz – Psalmy. 100 -
858 ODYNIEC Antoni Edward – Felicyta czyli męczennicy kartagińscy. Dramat w pięciu aktach. Wyd. II. 100 -
859 OSSENDOWSKI Ferdinand – Im sibirischen Zuchthaus. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. 100 -
860 OSSENDOWSKI Ferdinand – In den Dschungeln der Wälder und Menschen. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. 100 -
861 OSSENDOWSKI Ferdinand – Tiere, Menschen und Götter. Einzig berechtigte deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. 100 -
862 OSTROWSKA Bronisława – Aniołom dźwięku. 80 -
863 OSTROWSKI W. – Wierszyki do kart z widokami w najróżniejszych okolicznościach. 80 -
864 OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. 300 -
865 PADURRA Tymko – Ukrainky z nutoju. 160 -
866 PILAR Władysław Pilars de – Tragedja. 160 -
867 [PIŁSUDSKI Józef]. Pieśń o Józefie Piłsudskim. Wyd. IV. Uzupełnił i wstępem poprzedził Zygmunt Branicki. 120 -
868 POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Wyd. II. 280 -
869 PRZYBYSZEWSKI Stanislaw – Homo sapiens. Drei Bände. Bd. 1-3. 240 -
870 PSAŁTERZ Puławski. Z kodeksu pergaminowego księcia W.Czartoryskiego przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. 800 -
871 RACHMANOWA Aleksandra – Trylogia. Pamiętnik kobiety. T. 1-3. Tłumaczyła Janina Stefanowa Zakrzewska. 180 -
872 REDIL Leon – Poezje. 80 -
873 RUSKIN John – Królowa powietrza. Studyum nad greckimi mytami o chmurach i burzach. Z angielskiego oryginału przełożył Wojciech Szukiewicz. 100 -
874 RYDEL Lucyan – Poezye. Wyd. III znacznie pomnożone. 120 -
875 RYMARKIEWICZ Jan – Nauka prozy. 140 -
876 [SADI] – Perska księga na język polski przełożona od Jmci Pana Samuela Otwinowskiego Sekretarza J. Kr. Mci nazwana Giulistan to jest Ogród Różany. Z dawnego rękopismu wydał Dr. I. Janicki. 240 -
877 SCOTT Walter – Czarny karzeł. Pierwsze powieści mojego gospodarza ... T. 1-2. Tłómaczone z angielskiego. 240 -
878 SENKEVIČ Genrich – Janko-Muzykant. Perev. s polskogo s dobavleniem russkogo alfavita i fonetičeskoj zapisi otryvkov russkogo teksta pri pomošči polsk. šrifta I. G. Z. 48 -
879 SIENKIEWICZ Henryk – Bez dogmatu. Powieść w trzech tomach. T. 1-3. 640 -
880 SIENKIEWICZ Henryk – Potop. Powieść historyczna. T. 1-6. 1 200 -
881 [SŁONIMSKI Antoni]. Pro-Rok [pseud.] – Bolszewicy w Warszawie. Wieczór na cześć Koalicji urządzony przez Związek Pisarzy Białego Orła. 360 -
882 STAFF Leopold – Siew doli. 180 -
883 SZARZYŃSKI Mikołaj Sęp – Rytmy polskie. 160 -
884 SZYMBORSKA Wisława – Pytania zadawane sobie. 74 -
885 SZYMONOWICZ Szymon, GAWIŃSKI J[an] – Poezye ... Z popiersiami autorów. 180 -
886 ŚCIBOR-RYLSKI Eustachy – In variis invaria. 220 -
887 ŚPIEWNIK Bogorodzki. Moskwa, w Roku Wielkiej Wojny 1916. Przedrukowano w Radomiu 1917 roku. 60 -
888 ŚWIEŻAWSKI Ludwik – Wozy jadące. 100 -
889 TAGORE Rabindranath – Wspomnienia. Błyski Bengalu. Przełożył z oryginału Jerzy Bandrowski. 240 -
890 TASSO Torquato – Goffred abo Ieruzalem wyzwolona ... Przekładania Piotra Kochanowskiego. Wydał Lucyan Rydel. T. 1-2. 180 -
891 TETMAJER Kazimierz Przerwa – Poezje. Wydanie zbiorowe. T. 1-4. 240 -
892 TUWIM Juljan – Biblja cygańska i inne wiersze. 100 -
893 UNIŁOWSKI Zbigniew – Wspólny pokój. Powieść. 160 -
894 WEYSSENHOFF Józef – Dni polityczne. Serya 1: Narodziny działacza. 80 -
895 WĘGIERSKI Tomasz Kajetan – Pisma wierszem i prozą. 400 -
896 WĘŻYK F[ranciszek] – Rzym oswobodzony. Scena historyczna w trzech aktach wierszem. Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Warszawskim dnia 21. Grudnia 1809. Roku, z okoliczności tryumfalnego powrotu Woyska Narodowego do Stolicy. 120 -
897 WIERZYŃSKI Kazimierz – Granice świata. Opowiadania. 100 -
898 WILDE Oskar – Salome. Tragedya ... Nakł. II. Tłumaczył Władysław Fromowicz. 64 -
899 WINAWER Bruno – Księga Hjoba. Komedja nudna w 3-ch aktach. 260 -
900 WOLF Szymon – Antologja najmłodszej poezji palestyńskiej. W przekładzie i ze wstępem ... 160 -
901 WOLSKA Maryla – Z ogni kupalnych. 160 -
902 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Paryż 1892-Kraków 1897. 3 600 -
903 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. 120 -
904 WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragoedia. (Paryż 1894 - Kraków 1897). 3 200 -
905 WYSPIAŃSKI Stanisław – Kazimierz Wielki. 140 -
906 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 280 -
907 WYSPIAŃSKI Stanisław – Achilleis. Sceny dramatyczne. 180 -
908 WYSPIAŃSKI Stanisław – Akropolis. Dramat w 4 aktach. 120 -
909 WYSPIAŃSKI Stanisław – Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. 120 -
910 WYSPIAŃSKI Stanisław – Sędziowie. Tragedya. 80 -
911 [WYSPIAŃSKI Stanisław]. P. Corneille'a Cyd. Tragedya w pięciu aktach. Tłómaczył Stan[isław] Wyspiański. 80 -
912 [WYSPIAŃSKI Stanisław]. P. Corneille'a Cyd. Tragedya w pięciu aktach. Tłómaczył Stan[isław] Wyspiański. 70 -
913 WYSPIAŃSKI Stanisław – Dzieła. Pierwsze wydanie zbiorowe w oprac. Adama Chmiela i Tadeusza Sinki. T. 1-3. 480 -
914 ZAKAZANE piosenki. 120 -
915 [ZAPOLSKA Gabriela]. Józef Maskoff [pseud.] – Jesiennym wieczorem. Obraz sceniczny w 1 akcie. 80 -
916 ZAREMBA Zofia – Poezja stanu wojny. Wybór i oprac. ... 80 -
917 ZECHENTER Witold – Inne chwile. 140 -
918 ZECHENTER Witold – Słownik literacki. 240 -
919 ŻEROMSKI Stefan – Puszcza Jodłowa. 100 -
920 ŻMICHOWSKA Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej. Wyd. III niezmienione. 280 -
921 CHURCHILL Winston S. – Krok za krokiem. 64 -
922 DESBILLONS Franciszek Józef – Wybór bajek. Tłumaczył Stanisław Kazimierczyk [właśc. Kazimierz Zalewski]. 40 -
923 [DUNIN-BORKOWSKI Sławomir] – W ogniu. Opracowanie P. S. W. [= Prasowi Sprawozdawcy Wojenni]. 360 -
924 [HORAK Alojzy] – Edward Rydz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Wódz, przed i podczas kampanii wrześniowej. 100 -
925 INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI C. (Przykład). Opanowanie lotniska polowego. Wykład w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943. 60 -
926 [MASZYNOPIS]. SŁOWO prawdziwe. Wyd. II. 240 -
927 NASZE stanowisko w sprawie ukraińskiej. 80 -
928 NOWE drogi polskiej polityki. 120 -
929 [PĄCZEK Antoni] – Wojna motorów. 120 -
930 POLSKIEMU dziecku. 360 -
931 [RZEPECKI Jan] – W rocznicę czynu wrześniowego. 80 -
932 STOLICA św. w obronie praw polskich katolików. (Niektóre dokumenty). 1942-1943. 80 -
933 [SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. 160 -
934 WALKA z wrogiem. 120 -
935 [ZAREMBA Zygmunt] – Powstanie sierpniowe. Wyd. II. 80 -
936 POLACY! Dnia 5 maja 1943 roku Premier Rządu Polskiego, gen. Sikorski, wygłosił przez radio londyńskie przemówienie do ludności kraju, w którym między innymi poruszył sprawę dokonywanej obecnie przez Niemców zbrodni wymordowywania Żydów [...]. Ani na chwilę nie wolno nam zapominać, iż Niemcy dokonywując swych zbrodni, dążą równocześnie do tego, aby wmówić w świat, że Polacy współuczestniczą w morderstwach i rabunkach dokonywanych na Żydach [...]. Każdy Polak, który współdziała z ich morderczą akcją czy to szantażując lub denuncjując Żydów czy to wyzyskując ich okropne położenie [...] popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej [...]. 150 -
937 ZARZĄDZENIE dotyczące spraw aprowizacyjnych m. st. Warszawy. Wskutek braku dowozu do Warszawy artykułów pierwszej potrzeby oraz wywiezienia przez okupantów części zapasów już przed wybuchem powstania, podaż tych artykułów poważnie zmalała [...]. Oświadczam, że dołoże wszelkich starań, aby po wypędzeniu niemców, jaknajszycbiej opanować sytuację [...]. na razie zarządzam: 1) Wszystkie sklepy, zakłady i t. p. mają być z chwilą oczyszczenia miasta od niemców otwarte w godzinach do tej pory obowiązujących [...]. 2) Nie wolno magazynować żadnych artykułów [...] w celach spekulacyjnych [...]. 6) Zabrania się [...] wypieku i wyrobu ciast, lodów, słodyczy, do których potrzebne są: mąka, cukier i tłuszcze [...]. 160 -
938 BARYKADA. Warszawa Walczy. 80 -
939 DZIENNIK Polski. 2 400 -
940 POLACY! 40 -
941 ROBOTNIK. Centralny organ PPS.... R. 51, nr 32 (8091): 25 VIII 1944. 80 -
942 ROBOTNIK. Centralny organ PPS.... R. 51, nr 37 (8096): 30 VIII 1944. 80 -
943 ROBOTNIK. Centralny organ PPS.... R. 51, nr 39 (8098): 1 IX 1944. 64 -
944 RZECZPOSPOLITA Polska. 80 -
945 WALKA. Wydanie Śródmieścia. R. 6, nr 72 (11): 24 VIII 1944. 80 -
946 WALKA. Wydanie Śródmieścia. R. 6, nr 76 (15): 27 VIII 1944. 80 -
947 WARSZAWA Walczy. Pismo Informacyjne Armii Krajowej. 220 -
948 WARSZAWSKI Głos Narodowy. 80 -
949 WIELKA Polska. 80 -
950 WZLOT. Pismo lotnicze. 64 -
951 AKT oskarżenia przeciwko 1) Stefanowi Banderze, 2) Mikołajowi Łebedowi, 3) Darji Hnatkiwskiej, 4) Jarosławowi Karpyńcowi, 5) Mikołajowi Kłymyszynowi, 6) Bohdanowi Pidhajnemu, 7) Iwanowi Malucy, 8) Jakubowi Czornijowi, 9) Eugenjuszowi Kaczmarskiemu, 10) Romanowi Myhalowi, 11) Katarzynie Zaryckiej, oraz 12) Jarosławowi Rakowi, oskarżonym z art. 97 § 1 w związku z art. 93 § 1 K.K., z art. 26 i 27 w związku z art. 225 § 1 K.K. oraz z art. 148 § 1 K.K. 1932 r. 220 -
952 ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. 240 -
953 ALBUM mundurów 1-go Polskiego Korpusu. 360 -
954 AMNESTIA. Dokumenty i objaśnienia. 100 -
955 BACZYŃSKI Julian – Dzieje Polski. Przystępnie a obrazowo przedstawił ... W dwóch tomach z illustracyami T. 1-2. 240 -
956 BAGIŃSKI Henryk – Polska i Bałtyk. Zagadnienie dostępu Polski do morza. Z przedmową Alana Grahama. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 60 -
957 BAGIŃSKI Henryk – Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. 160 -
958 BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. 1 500 -
959 BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). 54 -
960 BARTOSZEWSKI Władysław – 1859 dni Warszawy. Wyd. II. 98 -
961 [BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef]. Walenty Ćwik [pseud.] – Nieco o polskiej artyleryi. 80 -
962 BILCZEWSKI Józef – List polowy od bojowników naszych żyjących i umarłych w roku wojny 1916. 48 -
963 BIRKENMAJER Józef – Polska dywizja w tajgach Sybiru. 60 -
964 BOCHEŃSKI Zbigniew – Dwór obronny w Dębnie. 120 -
965 BONDY Zofja de – Słownik rzeczy i spraw polskich. 200 -
966 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Napisy. Drobiazgi tradycyjne. 60 -
967 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. 420 -
968 CHODYŃSKI Stanislaus – Documenta historica Seminarii Wladislaviensis. Collegit et edidit ... 70 -
969 CHRZANOWSKI [Wojciech] – O sztabach. Przez jenerała ... 80 -
970 CZAPLIŃSKI Władysław – Polska w czasie pierwszej wojny światowej. 320 -
971 CZARNECKI Wiktor – O społeczeństwie Wanów i ich bogini Wandzie. 80 -
972 DĄBROWSKI Adam Józef – Historia 10 Pułku Ułanów Litewskich. 100 -
973 [DĄBROWSKI Jan] – August II. 1697-1733. 420 -
974 DĄBROWSKI Marjan – Różaniec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu "Żołnierz I Brygady", zebrane na dziesięciolecie czynu legjonowego. 80 -
975 DĄBROWSKI Stefan – Walka o rekruta polskiego pod okupacją. Z 6-ciu tablicami. 120 -
976 DEMBIŃSKI Bronisław – Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencyi. 120 -
977 DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Archidioecesi Mohyloviensi in annum Domini MDCCCLXI [1861]. Sub pastoralibus auspiciis [...] Venceslai Żyliński. 280 -
978 DROYSEN Joh[ann] Gust[av] – Die Schlacht von Warschau 1656. 140 -
979 DWUNASTOTYGODNIOWY program wyszkolenia rekruta artylerji. 60 -
980 DYNOWSKA M[aria] – Polska w zwyczaju i obyczaju. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. 80 -
981 ENCYCLOPAEDIA Antverpiensis. Pologne. 280 -
982 ESTREICHER Charles – Cultural Losses of Poland. Index of Polish cultural loses during the German occupation, 1939-1944. Edited by ... 140 -
983 FEDOROWICZ Władysław – Studya polityczne, historyczne i filozoficzne. 120 -
984 FEDOROWICZ Zygmunt – Wypisy do nauki o Polsce współczesnej dostosowane do programu gimnazjów państwowych. 160 -
985 GASZTOWTT W[acław] – Pogląd filozofów francuzkich XVIII wieku na sprawę polską. Rzecz wygłoszona 18 grudnia 1869 r. na publicznem posiedzeniu Stowarzyszenia Pomocy Naukowej. 64 -
986 GĄSIEWICZ Stefan, RÖSSLER Józef – Zarys topografji dla szkół wojskowych. 120 -
987 [GEMBARZEWSKI Bronisław] – Katalog Wystawy Napoleońskiej (doby Księstwa Warszawskiego), otwartej w gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie dn. 5 maja r. 1921. Oprac. B G. [krypt.]. 160 -
988 GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedm. Aleksandra Rembowskiego. 480 -
989 [GLOGER Zygmunt] – Księga rzeczy polskich. Oprac. G. [krypt.]. 140 -
990 [GLOGER Zygmunt] – Słownik rzeczy starożytnych. Oprac. G..... [krypt.]. 160 -
991 [GŁADYSZEWICZ Mateusz] – Życie s. Aureliusza Augustyna, biskupa hipponeńskiego, oyca i nauczyciela Kościoła Bożego. 140 -
992 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 60 -
993 GOETEL Ferdynand – Polska. Słowo wstępne napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał ... Całkowite opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz. 280 -
994 GRABOWSKI Ignacy Oksza – Masonerja. 64 -
995 GROSSE Ludwik – Stosunki Polski z Soborem Bazylejskim. 120 -
996 GRUSZECKI Artur – W stuletnią rocznicę Somo-Sierry. 220 -
997 GRZĘDZIŃSKI January – [Chochołowe lata. Wspomnienia ... 400 -
998 GUTTRY A[leksander] – Pan Ludwik Mierosławski jego dzieła i działania. Rozebrał i wyjaśnił podług autentycznych dowodów ... 80 -
999 [HAECKER Emil] – Prawdziwe powody uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów. 60 -
1000 HERMAN M[aksymilian] W[ładysław] – O ranach postrzałowych i o pierwszym ich opatrunku. Popularny zarys chirurgii wojennej. Z 41 rycinami. 100 -
1001 HLAWATY Andrzej – Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. 120 -
1002 [HOFFMANN Karol Boromeusz] – Polens Befreiungswoche oder Beschreibung der merkwürdigen Begebnisse in Warschau während der ersten 8 Tage der Revolution. 180 -
1003 HORODYSKI Bogdan – Podręcznik paleografii ruskiej. 100 -
1004 IM ETAPPENRAUM der I. Armee. 1 800 -
1005 INSTRUKCYA służbowa dla żandarmeryi krajowej. 80 -
1006 JAKIE są szanse w tej wojnie? 80 -
1007 JAROCHOWSKI Kazimierz – Nowe opowiadania i studya historyczne. 150 -
1008 JAZDA polska od wybuchu I. wojny światowej. Red. Zygmunt Godyń. 160 -
1009 JEDLICKI Marian Stanisław – Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000. 100 -
1010 JEDNODNIÓWKA Szkoly Podchorazych Rezerwy Artylerii. 180 -
1011 JEŁOWIECKI Alexander – Listy duchowne 1843-1874, z przydaniem maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej ojca Wentury na cześć Daniela O'Conella. 280 -
1012 JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik narodowy. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... [Cz. 1-2]. Wyd. II. 120 -
1013 JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik wojenny. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... 70 -
1014 CZORTKOWER Salomon – Podłoże rasowe Żydów kaukaskich. Z 1 rys. w tekście. 48 -
1015 DZIENNIK Obwieszczeń Miasta Warszawy. 140 -
1016 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. 100 -
1017 GETTER Norbert, SCHALL Jakub, SCHIPPER Zygmunt – Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym, pod red. ... 280 -
1018 [GLUZIŃSKI Tadeusz]. Henryk Rolicki [pseud.] – Zmierzch Izraela. 120 -
1019 [GOŁOWIŃSKI Matwiej] – Protokóły Mędrców Sjonu. 80 -
1020 HARAND Irena – Tak? czy tak? Prawda o antysemityźmie. Tłum. z niem. E. K. 64 -
1021 HERSCH Liebmann – O przestępczości wśród Żydów w Polsce. Tłum. G. Jaszuński. 80 -
1022 JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? 48 -
1023 [JEŻ Teodor Tomasz] – Śpiewnik "rozwojowy". Ułożył Z. Ż. Miłkowski [pseud.]. 80 -
1024 KLING Teofil – Żydzi pod Giewontem. 40 -
1025 KOL Jehuda. Alfabet hebrajski i konwersacja hebrajsko-polska. 120 -
1026 [KURNATOWSKI Jerzy]. Prokop U. [pseud.] – W sprawie żydowskiej. 80 -
1027 MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. 60 -
1028 MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. 80 -
1029 NIEMOJEWSKI Andrzej – Etyka Talmudu. Odczyt wygłoszony dnia 3 i 10 października 1916 roku [...]. Wyd. II. 60 -
1030 NOWACZYŃSKI Adolf – Mocarstwo anonimowe. (Ankieta w sprawie żydowskiej). Zebrał ... 140 -
1031 NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. 140 -
1032 POEZJE Ghetta. Z podziemia żydowskiego w Polsce. Słowem wstępnym poprzedził Jakób Apenszlak. Pokłon poetom Ghetta złożył Józef Wittlin. Ilustracje i okładkę skomponował Zygmunt Menkes. 80 -
1033 [PRZYJEMSKI Feliks]. Bronisław Dobrowiest [pseud.] – Zagadnienie żydowskie. 60 -
1034 REB [pseud.] – Mocarstwo podziemne. Wyd. V ilustrowane. 64 -
1035 TISZA beaw. (Dzień żałoby narodowej). 60 -
1036 TREŚCIWY rys dziejów Żydów w Polsce oraz praw względem nich wydawanych od najdawniejszych do najnowszych czasów. Ze źródeł urzędowych oprac. I. Z. [krypt.]. 64 -
1037 "UZDROWISKO" przy Towarzystwie Pielęgnowania Chorych "Bykur-Cholim". 140 -
1038 ZAWADZKI Antoni – Polska przedrozbiorowa a Żydzi. 80 -
1039 KACZKOWSKI Zygmunt – Rewolucyjne sądy i wyroki. Rzecz osobista przedstawiona przez ... 80 -
1040 [KALISZ M.] – Obraz przyszłego szczęścia ludu poświęcony pracowitym wieśniakom i rzemieślnikom. 120 -
1041 KASPRZYCKI Tadeusz – Kartki z dziennika oficera I Brygady. Ze szkicami, mapami i ilustracjami. 180 -
1042 [KLACZKO Julian] – Polska w roku 1860. 70 -
1043 KODEKS honorowy a sąd karny. (Sprawa p. Z. Karnickiego-Smoleńskiego). Z przedmową prof. Konrada Dynowskiego. 80 -
1044 KOLANKOWSKI Ludwik – Zygmunt August, wielki książę Litwy do roku 1548. Z 3 tabl. i 10 mapami. 180 -
1045 KOLIPIŃSKI St[anisław], KOLIPIŃSKI Jan – Dzieje Polski w skrócie schematycznym. Wyd. IV. 64 -
1046 KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Korwinowie. VIII tablic barwnych. 280 -
1047 KOSTEK-BIERNACKI Wacław – Szopka benjaminowska. 140 -
1048 KRZECZUNOWICZ Kornel – Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. Praca zbiorowa. Red.: ... 100 -
1049 [KRZYWICKI Ludwik]. Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. 140 -
1050 KRZYŻANOWSKI Stanisław – Dyplomy i kancelaryja Przemysława II. Studyjum z dyplomatyki polskiej XIII wieku. (Z 12 tablicami w fototypii). 120 -
1051 KSIĘGA jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928. 280 -
1052 KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu pierwszego dziesięciolecia Odrodzonej Ojczyzny. 180 -
1053 KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 1-2. Wyd. IV. 240 -
1054 KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 3. Wojna Moskiewska r. 1654-1655. 140 -
1055 KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. 120 -
1056 KULCZYCKI Jerzy Sas – Z dziejów Kulczyckich. T. 2: XVIII-XXI w. Jubileusz 750 lat istnienia rodu. 1264-2014. Wydanie 2. poprawione i uzupełnione 2019. 200 -
1057 KULCZYCKI Ludwik – Anarchizm współczesny. 80 -
1058 [KULCZYCKI Ludwik]. M. M. [krypt.] – Z. S. R. R. rzeczywistość. 70 -
1059 KULTURA staropolska. 280 -
1060 KUTRZEBA Stanisław – Historya rodziny Wierzynków. 80 -
1061 [KUTRZEBA Stanisław] – [Koronacya królów polskich w XV i XVI stuleciu]. 64 -
1062 LAM Stanisław – Książę Józef Poniatowski. (Dzieje i pieśń). 80 -
1063 LASOCKI Wacław – Wspomnienia z mojego życia. Przygotowali do druku M. Janik i F. Kopera. T. 1-2. 280 -
1064 LATINIK F[ranciszek Ksawery] – Bój o Warszawę. Rola Wojskowego Gubernatora i I-szej armji w bitwie pod Warszawą w 1920 r. 70 -
1065 LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. 320 -
1066 LEPSZY Leonard – Lud wesołków w dawnej Polsce. 120 -
1067 [LESZCZYŃSKI Jan Tomasz] – Kilka słów o doczesnéj władzy papieża. Upominek dla katolików. 120 -
1068 LEWICKI Stanisław – Pamiętnik od r. 1897 do r. 190... 64 -
1069 LICHOCKI Filip – Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794. Wyd. II. 80 -
1070 LIGURTI Silvestro – Storia della Polonia dal tempo dei Sarmati sino ai di nostri compilata dall'ab. ... e publicata in continuazione al Compendio della storia universale del sig. conte di Segur. T. 1-2. 600 -
1071 LIKOWSKI Edward – Unia brzeska (r. 1596) opowiedziana przez ks. ... Wyd. II przejrzane i poprawione. 80 -
1072 [LIMANOWSKI Bolesław] – Historja ruchu narodowego od 1861 do 1864 r. T. 1-2. 140 -
1073 LISTA adresowa filistrów i członków czynnych korporacji Welecji. 120 -
1074 LODZINSKI Boleslav, GRABOVSKI T. St. – Tadeuš Koscjuško. 80 -
1075 LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. 180 -
1076 LOUIS Józef Wawel – Okruszyny historyczne zbierane po dawnych aktach, archiwach i dziennikach przez ... Serya 1. Z 4 rycinami. 120 -
1077 LUTOSŁAWSKI Wincenty – Jeden łatwy żywot. 120 -
1078 ŁOZIŃSKI Bronisław – Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. Z przedmową i pod kierunkiem Wacława Tokarza. Wyd. Walery Łoziński. Z podobizną autora i siedmioma częścią barwnemi rycinami. 160 -
1079 MACKIEWICZ (Cat) Stanisław – Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. 120 -
1080 MACKIEWICZ Stanisław – Kropki nad i. 80 -
1081 MALICKI Juljan K. – Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Z przedm. Antoniego Boguckiego. Pod egidą Komisji Kult.-Ośw. P.O.W. 160 -
1082 MALINOWSKI M[aksymilian] – Włościańskie stowarzyszenia rolnicze w różnych krajach. 80 -
1083 MARCHLEWSKI J[ulian] B. – Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem. 140 -
1084 MARCZEWSKI M[arcin] – Obchodzenie się z koniem wojskowym. 48 -
1085 MARX Karol – Walki klasowe we Francji 1848-1850. Z przedmową Fryderyka Engelsa. Z oryginału niemieckiego przeł. Henryk S. Kamieński. 100 -
1086 MATUSZCZAK I[gnacy] – Uniforms of the Polish Army 1740-1939. 220 -
1087 MATUSZEWSKI Ignacy – Czy Anglja gwarantowała granice Polski. Pamięci Józefa Becka. 80 -
1088 MATWIJOWSKI Leon – Prawo ormiańskie w dawnej Polsce. 160 -
1089 MEJBAUM Wacław – O tron Stanisława Augusta. 120 -
1090 MERWIN Bertold – Mit den polnischen Legionen in der Karpathen 1914. 160 -
1091 MŁOCKI Alfred – Księga wspomnień. Wydana przez Agatona Gillera i Piotra Zbrożka. 160 -
1092 MONDALSKI Wiktor – Ostojacy. 100 -
1093 MORAWSKI Szczęsny – Arjanie polscy. (Z 8-ma rycinami). 240 -
1094 MORIOLLES [Alexandre] de – Pamiętniki hrabiego ... o emigracyi, Polsce i dworze wielkiego księcia Konstantego (1789-1833).  Z drugiego wydania francuskiego tłóm. Zofia Przyborowska. 80 -
1095 MOSŠEG Ignati – Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy. 120 -
1096 MOŚCICKI Henryk – Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. T. 1: 1772-1800. Z 165 ilustracjami w tekście, 2 barwnemi tablicami i mapą trzech rozbiorów Polski. 240 -
1097 NAGÓRSKI Zygmunt [Julian], senior – Wojna w Londynie. Sześć ilustracji. 64 -
1098 The NAZI Kultur in Poland by several authors of necessity temporarily anonymous. 160 -
1099 NIEMOJEWSKI Andrzej – Doba obecna w Królestwie Polskiem. 100 -
1100 [NIEWIADOMSKI Eligiusz]. KIJEŃSKI Stanisław – Proces Eligjusza Niewiadomskiego o zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w dniu 16 grudnia 1922 r. [...]. Specjalne sprawozdanie stenograficzne [...]. Opracował i wydał ... Wyd. II popr. [...]. 80 -
1101 [NIEWIADOMSKI Eligiusz]. URSTEIN Maurycy – Eligjusz Niewiadomski w oświetleniu psychjatry. 60 -
1102 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Kartki z więzienia. 80 -
1103 NITOBÉ Inazo – Bushido, duch Japonii. 80 -
1104 OBOWIĄZKI Dowódcy pułku, bataljonu, kompanji, Sierżanta sztabowego, Drużynowego, Podoficera broni, kuchennego, magazynowego, Furjera. Wyd. II. 60 -
1105 [OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo Niemowa *** [pseud.] – Podnieśmy ją wzwyż. T. 1: Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. 240 -
1106 [OŁPIŃSKI Stefan]. Stefan Osten [pseud.] – Z krwawej Hiszpanii. 60 -
1107 ORKAN Władysław – Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę 1915. 140 -
1108 PAJĄK Józef – Zadania służby zdrowia w obronie przeciwlotniczej biernej (O. P. L.). 64 -
1109 PATELSKI Józef – Wspomnienia wojskowe ... z lat 1823-1831. Wydał i przypisami opatrzył B[ronisław] G[embarzewski]. 140 -
1110 PAWLIK Tadeusz – Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. 120 -
1111 PAWŁOWSKI Bronisław – Setna rocznica powstania listopadowego 1830-1930. 100 -
1112 PAWŁOWSKI Bronisław – Somo-Sierra. 60 -
1113 PAWŁOWSKI Bronisław – Wojsko polskie. 54 -
1114 [PIERWSZY]. 1 Pułk Pancerny w walce. Od Caen po Wilhelmshaven. 70 -
1115 [PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE]. 50-lecie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. Praca zbiorowa. 120 -
1116 PIŁSUDSKI Józef – Poprawki historyczne. 100 -
1117 PISTOR Jan Jakób – Memorjał o rewolucji polskiej 1794. Z francuskiego przetłumaczył, wstęp, uwagi i uzupełnienia dołączył Bronisław Pawłowski. 120 -
1118 PODRĘCZNIK saperski. Zesz. 1-2, 4, 6-7. 140 -
1119 POLENS Schicksale seit 1763 bis zu dem Augenblicke, wo es sich für unabhängig erklärte. 400 -
1120 POLES in America. Their Contribution to a Century of Progress. A Commemorative Souvenir Book compiled and published on the occasion of the Polish Week of Hospitality, July 17 to 23. A  Century of Progress International Expositon 1933. 80 -
1121 POLSKA idea imperialna. [Oprac.] zespół "Polityki". 80 -
1122 ĆWICZENIA wspólne. 160 -
1123 DURSKI Antoni – Zakres materyału ćwiczebnego dla dorostu sokolego. Oprac. szczegółowo zna zlecenie Komisyi reformy metody gimnastycznej ... 64 -
1124 HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia I. na drabinie poziomej, pionowej i skośnej, II. kółkach, krążniku i drabinkach chwiejnych. Napisał ... do użytku polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich. 70 -
1125 HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia z oporem współćwiczących. I. Ćwiczenia z oporem, II. a) Mocowania wolne, b) Mocowania przyborami, III. Zapasy. Opracował ... do użytku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. Wyd. I z illustracyami. 80 -
1126 TYSZECKI Teofil – Ćwiczenia towarzyskie. Igrzyska jednostek i towarzyskie, Ćwiczenia tow. w skokach, Ćwiczenia w podnoszeniu, dźwiganiu i rzucaniu towarzyszy. Oprac. ... do użytku polskich gimnast. Towarzystw sokolich. 70 -
1127 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 15: 1895. 200 -
1128 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 16: 1896. 200 -
1129 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 25: 1905. 200 -
1130 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 26: 1906. 240 -
1131 POWSTANIE listopadowe. L'Insurrection de Novembre. The Novembre [!] Insurrection. 1830-1930. 320 -
1132 POWSZECHNA służba wojskowa. Tekst i wyjaśnienie prawa o powszechnej służbie wojskowej, uchwalonego przez pierwszy Sejm polski w dn. 7 marca r. 1919, oraz wykaz niedomagań, chorób i objawów chorobowych, zwalniających od wojska zupełnie lub czasowo. 48 -
1133 BOCHEŃSKI J. M. – Krakowskie prawo górnicze. Zbiór górniczych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących w dzisiejszem Wielk. Księstw. Krakowskiem od roku 1805 do końca października 1854. Wyd. ... 64 -
1134 BRZESKI Roman – Myśli do ustawy górniczej. 70 -
1135 DZIENNIK Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. 60 -
1136 KOCZANOWICZ Mieczysław – Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wydanie nieurzędowe. 120 -
1137 PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń wosku ziemnego w Galicyi. 80 -
1138 PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń minerałów zastrzeżonych, znajdujących się w rejonie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. 70 -
1139 PRZEPISY rachunkowości górniczej. 140 -
1140 ROZENBERG Maryan – Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego. Wstęp do historyi polskiego prawa górniczego. 64 -
1141 STATUT rad kopalnianych dla okręgu morawsko-ostrawskiego urzędu górniczego. 64 -
1142 PRĄDZYŃSKI Ignacy – Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831. 140 -
1143 PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Extraite de l'ouvrage de l'abbe Proyart, par *** [...]. Troisième éd. 600 -
1144 PRZEGLĄD Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii [późn. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. Kwartalnik historyczny]. 980 -
1145 PRZYŁĘCKI Stanisław – Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII. wieku, wydał ... 320 -
1146 [PUZYNA Józef] – Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych. 480 -
1147 PUZYREWSKI A[leksander] K. – Wojna polsko-ruska 1831 r. Oprac. ..., generał lejtenant sztabu głównego. Dzieło premiowane przez Cesarską Akademię Nauk. Wyd. przerobione, poprawione i uzupełnione. Z 6 planami bitew ważniejszych. 500 -
1148 RAWITA-GAWROŃSKI Franciszek – Monografje z powstania styczniowego [...]. Z 3 wizerunkami. 80 -
1149 REGULAMIN wojsk i oddziałów łączności. Cz. III. Budowa polowych linij telefonicznych i telegraficznych. Projekt. 64 -
1150 REJ Mikołaj – Przęsło ze Zwierzyńca Mikołaja Reja. 120 -
1151 RETTEL Leonard – Cyryl i Metody. Streszczenie najnowszych poszukiwań. 120 -
1152 ROCZNIK oficerski 1924. 600 -
1153 ROWECKI Stefan – Walki uliczne. 160 -
1154 [ROZWADOWSKI Tadeusz Jordan]. Generał Rozwadowski. 140 -
1155 RUPNIEWSKI Roman – Wojsko polskie z roku 1830/1. Według akwarel ... Wstępem historycznym poprzedził Kazimierz Buczkowski. Uwagi wojskowe dodał Jan Jędrzejowicz. 240 -
1156 RZEPECKI Karol – Pułk czwarty 1830-1831. Szkic historyczny. Według relacji ustnej i pamiętnikarskich notatek Kajetana Władysława Rzepeckiego napisał ... Wyd. III. 120 -
1157 RZEPECKI Ludwik – Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym ..., uzupełnił Karol Rzepecki. 200 -
1158 [SACHER-MASOCH Leopold von] – Polnische Revolutionen. Erinnerungen aus Galizien. 160 -
1159 SARFATTI Małgorzata – Dux. Z 33 ilustracjami. 80 -
1160 SCHULTZ Sigrid – Germany Will Try It Again. 120 -
1161 SEJM. Album pamiątkowe. Zesz. 1. 120 -
1162 SEMKOWICZ Władysław – Paleografia łacińska. 150 -
1163 SEVERSKY Aleksander – W potędze powietrznej zwycięstwo. Z angielskiego przetłomaczył Adam Andrzej Kierski. 80 -
1164 SIKORA E. – Pod sąd narodu. Trzy razy "tak" za Polską Ludową. 64 -
1165 SKARBEK Fryderyk – Dzieje Księstwa Warszawskiego. Z przedmową Piotra Chmielowskiego. T. 1-3. 140 -
1166 [SKIRMUNTT Konstancja]. Helena-Pojata [pseud.] – Zarys dziejów litewskich. Wydanie nowe poprawione. Z 3 mapami i 5 portretami. 120 -
1167 SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj – Nie ostatnie słowo oskarżonego... 120 -
1168 SŁOTWIŃSKI Felix – Rosprawa o początkach i postępach w nauce prawa natury, tudzież o istotnych różnicach między dawnym i dzisiejszym stanem tej umiejętności [...]. 160 -
1169 SMOLEŃSKI Józef, ŻEBROWSKI Marian W. – Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... 120 -
1170 SOCHANIEWICZ Kazimierz – Jak prowadzić pogadanki z żołnierzami o dziejach ziemi, narodu i państwa polskiego. 54 -
1171 SOKOLNICKI Michał – Polska w pamiętnikach Wielkiej Wojny 1914-1918. Zebrał i objaśnił ... 160 -
1172 SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. 140 -
1173 SOKOŁOWSKI August – Powstanie styczniowe (1863-1864). 180 -
1174 SOŁTYK Roman – Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampfe, nebst einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte, seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830 von den Grafen ... Aus dem Französischen übersetzt und mit kurtzen geographisch-statistischen Notizen über Land und Volk nach den besten Quellen begleitet von H.Elsner. Bd. 1-2. 600 -
1175 SOMMERLATT C[hristian Vollrath] v[on] – Beschreibung des Polnisch-Russischen Krieges 1830-1831 mit Rücksicht auf die früheren Verhältnisse des unglücklichen Polens. Nach offiziellen Quelen bearb. von ... 2 000 -
1176 SOPICKI Stanisław – W rocznicę Cudu nad Wisłą. 60 -
1177 SPASOWICZ Włodzimierz – Pisma. T. 1-7. 640 -
1178 STARCZEWSKI Eugenjusz – Sprawa polska. 120 -
1179 STARZYŃSKI Roman – Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914-1918. 120 -
1180 STASZEWSKI Janusz – Niemasz pana nad ułana... 60 -
1181 STENOGRAFICZNE sprawozdanie z przebiegu 11 spraw redaktora "Głosu Prawdy" Wojciecha Stpiczyńskiego rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy warszawski dnia 13 maja 1924. 80 -
1182 STUDNICKI Władysław – Wskazania polityczne irredentysty polskiego. 80 -
1183 STUDNICKI Władysław – Współczesne państwo litewskie i jego stosunek do Polaków. 140 -
1184 SYCHOWSKI Stan[isław] – Praktyczny podręcznik dla opiekujących się wychodźcami. 80 -
1185 SZEF kompanii. 54 -
1186 SZELĄGOWSKI M. M. – Inwentarz pamiątek po I-ym Polskim Korpusie w Muzeum Wojska w Warszawie wydany [...] w 20-ą rocznicę powstania Korpusu 1917 - 25/VII - 1937. Oprac. podkapitan Legji Rycerskiej ... 64 -
1187 SZLOSSER Fr[yderyk] Kr[zysztof] – Dzieje powszechne. Ułożone przez G. L. Kriegka, przejrzane przez Oskara Jaegera i T. Creizenacha; doprowadzone do czasów teraźniejszych przez Bernhardta. Przekład z najnowszego wydania [...]. T. 1-5, 7-17, 19-22. 1 200 -
1188 ŚCIEŻYŃSKI Mieczysław – Radjotelegrafja jako źródło wiadomości o nieprzyjacielu. 60 -
1189 TERLECKI Olgierd – Generał ostatniej legendy. Rzecz o gen. Władysławie Sikorskim. 120 -
1190 TOKARZ Wacław – Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). 160 -
1191 TOKARZ Wacław – Zarys historji wojny polsko-rosyjskiej r. 1831 r. (Wykłady w Szkole Sztabu Generalnego w l. 1921/22). 140 -
1192 TOKARZEWSKI Marjan – Straż przednia. (Ze wspomnień i notatek). 140 -
1193 TOMMASINI Francesco – Odrodzenie Polski. 120 -
1194 TYMCZASOWY regulamin musztry kawaleryi zatwierdzony przez komendę I. Brygady Legionów Polskich. 100 -
1195 UJEJSKI Józef – Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. 80 -
1196 UNSZLICHT Juljan – O pogromy ludu polskiego. (Rola socyal-litwactwa w niedawnej rewolucyi). 180 -
1197 UWOLNIENIE Piłsudskiego. (Wspomnienia organizatorów ucieczki). 64 -
1198 WERNIŃSKI Henryk – Adolf Hitler o Polsce i Polakach. 80 -
1199 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne] – Więzienne drogi Komendanta. Gdańsk, Szpandawa, Wesel, Magdeburg. 120 -
1200 WINIARSKI Bohdan – Ustrój prawno-polityczny Galicyi. 100 -
1201 WINTER Ryszard – "Duce" w świetle faktów. Z 3-ma ilustracjami. Przedmowa J. E. Modiglianiego. 120 -
1202 WODZICKI Stanisław – Wspomnienia z przeszłości od roku 1768 do roku 1840. 120 -
1203 WOJNA w Królestwie. Wycieczka samochodem po terenie walk. 120 -
1204 WOTOWSKI St[anisław] A[ntoni] – Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnym w Polsce. Z dwunastoma ilustr. przedstawiającemi masońskie ceremonje. 64 -
1205 WÓJCIK-KEUPRULIAN Bronisława – Ormianie polscy. 60 -
1206 WYBRANOWSKI Aleksander – Ongi w dworach i dworkach szlacheckich. 64 -
1207 WYSTAWA zabytków ormiańskich we Lwowie. 48 -
1208 Z BOJÓW Brygady Piłsudskiego. 160 -
1209 Z DZIEJÓW hajdamaczyzny. Cz. 1-2. Z przedm. Henryka Mościckiego. 120 -
1210 ZAKRZEWSKI Stanisław, GODYNIA Zygmunt – Szlakiem ułanów Chrobrego. Zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego. Praca zbiorowa pod red. ... 120 -
1211 ZAREMBA Paweł – Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Oprac. zbior. pod red. ... 64 ilustr. oraz szkice i mapy w tekście. 160 -
1212 ZBIÓR praw gubernij Królestwa Polskiego za wiek XX.T. 5: 1903, półrocze 1. 120 -
1213 ZDZIARSKI Stanisław – Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji rosyjskiej. T. 1-2. 140 -
1214 ZEMŁA Józef – W obozach jeńców wojennych na Syberji. 120 -
1215 JAK pracują obce wywiady w Polsce. (Proces Turnera). 80 -
1216 JURYŚ R[oman] – W służbie obcego wywiadu. Stenogram rozprawy sądowej przeciwko działaczom siatki szpiegowskiej KPOPP i "Stoczni". W opracowaniu ... 80 -
1217 KULISY wywiadu angielskiego w Polsce. Proces Władysława Śliwińskiego. 50 -
1218 LASZLO Rajk i jego wspólnicy przed Trybunałem Ludowym. 100 -
1219 ODOLSKA Wanda – Ostrowiecki proces. 48 -
1220 POD SĄD klasy robotniczej! Proces przywódców W.R.N. 60 -
1221 PROCES Adama Doboszyńskiego. Stenogram z rozprawy sądowej. 60 -
1222 PROCES antypaństwowego ośrodka spiskowego w Czechosłowacji. 48 -
1223 PROCES krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej. 42 -
1224 PROCES księdza biskupa Kaczmarka i innych członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego. Stenogram procesu odbytego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14 IX-21 IX 1953 r. 60 -
1225 PROCES księdza Lelity i innych agentów wywiadu amerykańskiego. Stenogram procesu odbytego przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Krakowie w dniach 21.I-26.I.1953 r. 64 -
1226 PROCES Milica Petrovica czyli kulisy "dyplomacji" Titowskiej w Polsce. 40 -
1227 SOJUSZNICY Gestapo. Proces Kwasiborskiego i innych. 60 -
1228 SPRAWOZDANIE sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy rozpatrzonej przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie. 50 -
1229 PROCES sądowy w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego ruchu nielegalnego w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz zachodnich rejonów Białorusi i Ukrainy. 44 -
1230 BADENI Stefan – Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Z 72-ma zdjęciami z natury. 600 -
1231 BORN L[ouis], MÖLLER H[einrich] – Handbuch der Pferdekunde. Für Offiziere und Landwirte. Fünfte, umgearbeitete Aufl. Mit 211 Text Abbildungen. 140 -
1232 BROMIRSKI W. – Poradnik techniczno-ogrodniczy projektowania, zakładania i prowadzenia ogrodów przy szkołach, w oprac. Wł. Gorjaczkowskiego [i  in.], pod ogólną red. ... 140 -
1233 DANILCZUK Aleksander – Gawędy łowieckie. Cz. 1: Nad wodami Sujfunu. Oprac. do druku Zbigniew Kowalski. 80 -
1234 JAWOROWSKI Antoni – Dotychczasowe spostrzeżenia nad łowieniem i rozsiedleniem ryb w Prucie, przez ... kandydata stanu nauczycielskiego w Czerniowcach. 140 -
1235 KONKOLOWSKI Marcin – Jaś Sadowski, mały założyciel sadów czyli dostateczna nauka o hodowaniu drzew owocowych. Dla użytku młodzieży wiejskiej. 360 -
1236 KORSAK Włodzimierz – Łoś w Polsce. Z ilustracjami, fotografjami autora i jedną tablicą barwną. 100 -
1237 KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. 360 -
1238 ŁAPCZYŃSKI Kazimierz – Flora Litwy w Panu Tadeuszu. 80 -
1239 MALECKI Bolesław – Ogród ozdobny. Dobór roślin kwietnikowych, kobiercowych i dekoracyjnych, ich treściwa hodowla i zużytkowanie oraz trawniki ogrodowe. 140 -
1240 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Puszcze polskie. 160 -
1241 RUNGE Stanisław – Nauka o koniu (hippologia). Z 107 ryc. w tekście, 20 tabl. oraz rozkładaną tabl. anatomiczną konia. 140 -
1242 STEUERT L[udwig] – Zwierzę domowe w stanie zdrowia i choroby. Praktyczny podręcznik dla właścicieli i hodowców koni, bydła, owiec, świń, kóz, psów i drobiu. Wyd. II. Przeł. Stanisław Fiałkowski. Z rycinami w tekście oraz dodatkiem o kupnie i sprzedaży, pielęgnacji zwierząt przeznaczonych na wystawę, transportowaniu zwierząt domowych i ubezpieczeniu bydła. 120 -
1243 SUMIŃSKI Stefan – Klacz stadna, jej exterieur, pochodzenie, własciwosci [!] dziedziczne, oraz inne problemy hodowlane. Oprac. do użytku praktycznego hodowców podług nowoczesn. teorji ... 160 -
1244 WILATOWSKI Janusz – Koń w życiu polskiem. Rys historyczno-obyczajowy. 80 -
1245 WODZICKI Aleksander – Ośmset kilometrów w Afryce Środkowej. Wyprawa myśliwska. Z 80 rycinami. 320 -
1246 ZWOLIŃSKI Jerzy – Hodowla koni. 80 -
1247 ALLERHAND M[aurycy] – Prawo małżeńskie obowiązujące na Spiszu i Orawie. 60 -
1248 ASKENAZY Szymon – Gdańsk a Polska. 140 -
1249 BAJCAR A., DWORCZYK W. – Informator dla uczestników wycieczki do Albanii. 64 -
1250 BAJCAR A., DWORCZYK W. – Informator dla uczestników wycieczki do Czechosłowacji. 64 -
1251 WEŁPA B. – Informator dla uczestników wycieczki do Związku Radzieckiego. 64 -
1252 [BUJNICKI Teodor] – 18 ohydnych paszkwilów na Wilno i wilnian. 64 -
1253 CHATEAUBRIAND [François René] – Podróż z Paryża do Jerozolimy. Przekład F. S. Dmochowskiego. Illustracya Edwarda Coppin. 380 -
1254 CIERNIAK Jędrzej – Wieś Zaborów i zaborowski Dom Ludowy. 220 -
1255 CZERNECKI Jan – Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. 120 -
1256 DIETL [Józef] – Źrzódła lekarskie w Krzeszowicach. 46 -
1257 DOBROWOLSKI Antoni Bolesław – Wyprawy polarne. Historja i zdobycze naukowe. 160 -
1258 DUTKIEWICZ Wacław – Zwierzyniec pod Krakowem i jego zabytki historyczne. 80 -
1259 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX. Rękopis współczesny przetłumaczył, wydał i objaśnieniami opatrzył ... 160 -
1260 ESSENWEIN A[ugust] – Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau. 600 -
1261 [ESTREICHER Stanisław, ESTREICHER Tadeusz] – Szopka krakowska. Spisał, objaśnił i oprac. Dr Jan Krupski [pseud.]. 64 -
1262 FRANCASTEL Pierre – La Pologne pittoresque. Couverture de Wanda Sawicka. Ouvrage orné de 235 héliogravures. 120 -
1263 FRANKIEWICZ Czesław – Historja Pomorza w zarysie. 80 -
1264 GOMULICKI Wiktor – Opowiadania o starej Warszawie. T. 1-2. Wyd. nowe, poprawione, rozszerzone i ozdobione ilustracyami. 240 -
1265 GÓRY wołają. Wędrówka z obiektywem od Olzy po Czeremosz. 300 -
1266 GRABOWSKI Ambroży – Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku. Poprzedza kronika x. Krzysztofa Zelnera, mansyonarza kościoła Panny Maryi. Tę, oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów wydał ... 800 -
1267 GRABOWSKI Elisabeth – Wanderungen durch Oberschlesiens Städte. Mit reichem Bildschmuck. 320 -
1268 GURLITT Cornelius – Warschauer Bauten aus der Zeit der Sächsische Könige. 400 -
1269 HEDEMANN Otton – Dzisna i Druja - magdeburskie miasta. 140 -
1270 HEMPEL Joachim – Zarys budowy Borysławskiego Zagłębia Naftowego. Z jedną tabl. i 4 ryc. w tekście. 80 -
1271 HÔTELS recommandés de Pologne [...]. Guide officiel de la "Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego" [...]. IV édition. 80 -
1272 JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. 80 -
1273 KARMANNAJA spravočnaja knižka g[oroda] Varšavy. Pravitelstvennyja, voennyja, duchovnyja i graždansija upravlenija, Mestnyja učreždenija i obščestva, Adresy takovych, a ravno Ukazatel g. Varšavy. 240 -
1274 KIERSKI Emil – Opis statystyczny i historyczny obwodu boreckiego w W. X. Poznańskiem, w powiecie krotoszyńskim, zebrany przez …. 240 -
1275 KOBYLAŃSKI Józef Władysław – Jak powstał w odrodzonej Polsce pierwszy zwierzyniec w Warszawie. 60 -
1276 KOSICKI Ludwik – Wiadomość historyczna o kościele akademickim s. Anny w Krakowie. 240 -
1277 KRAUSHAR Alexander – Resursa Kupiecka w Warszawie. Dawny Pałac Mniszchów (1820-1928). Monografja historyczno-obyczajowa. Z illustracjami. 100 -
1278 KRÓLESTWO Polskie. Oprac. Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław [i in.]. 220 -
1279 [KRZEPELA Józef] – Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego. Zestawił J. K. [krypt.]. 80 -
1280 KUTRZEBA Stanisław – Gdańsk, przeszłość i teraźniejszość. Praca zbiorowa pod red. ... Z mapą, 181 rycinami i 10 tablicami. 140 -
1281 KÜNZEL Karol – Miejsce kąpielowe Busk w Polsce. Sezon od 1. maja do 30. września. Ułożył według podręcznych danych nadporucznik ..., komendant zakładu kąpielowego w Busku. 64 -
1282 LEHNERT Seweryn – Szkoły powszechne publiczne i prywatne i seminarja nauczycielskie. Spis szkół i nauczycieli w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Oprac. ... 180 -
1283 [LOUIS Józef Wawel] – Przechadzka kronikarza po Rynku krakowskim przez J. L. [krypt.]. Z piętnastu rycinami. 320 -
1284 [LWÓW]. Die Stadt Lemberg im Jahre 1809 unter österreichischer, polnischer und russischer Regierung. Tagebuch eines Augenzeugen. 140 -
1285 ŁOZIŃSKI Władysław – Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Wydanie wznowione. Z 107 rycinami w tekście. 180 -
1286 MIKULSKI Józef – Kopiec Marszałka Piłsudskiego w Majówce na polach wsi Rzewuski Zawady. O budowie kopca pomnika oraz o przeszłości i teraźniejszości wsi napisał ... Dochód przeznaczony na F. O. N. 64 -
1287 NOWICKI Witołd – Księga pamiątkowa wydana w dwudziestopiątą rocznicę istnienia Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 1894-1919 przez członków Wydziału lekarskiego pod red. ... 240 -
1288 OLCZAK-RONIKIER Joanna – Piwnica pod Baranami czyli koncert ambitnych samouków. Wybór ilustracji Kazimierz Wiśniak. 240 -
1289 PACIORKOWSKA M. – Wrażenia z podróży do Rzymu i Włoch południowych w roku jubileuszowym (Anno Sancto) 1925. 64 -
1290 POLKOWSKI Franciszek Krzywda – Krzyże na Litwie. Rysował dla J. hr. Przeździeckiego ... latem r. 1908. 100 -
1291 POPIOŁEK Franciszek – Dzieje Cieszyna. Z illustracyami. 120 -
1292 DOKĄD się udać na wypoczynek letni?, do wód? na kuracją? Przewodnik po rodzimych zdrojowiskach, zakładach kąpielowych i przyrodoleczniczych, latowiskach itp. Wyd.II dopełnione. 80 -
1293 GRABOWSKI Ambroży – [Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic. Z rycinami. 600 -
1294 ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie z planem miasta, oraz skorowidzem władz, urzędów, instytucyj, towarzystw, wolnych zawodów i firm chrześcijańskich. 120 -
1295 KŁOS Juljusz – Wilno. Przewodnik krajoznawczy. (Szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. II całkowicie przerobione. Z 30 ilustr. i 2 planami miasta. 120 -
1296 LUBERTOWICZ Zygmunt – Turystyczny przewodnik po Beskidzie Śląskim i Małym z mapą szlaków turystycznych. 120 -
1297 ŁUKASZEWICZ Karol – Przewodnik po zwierzyńcu w Lesie Wolskim. 80 -
1298 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie śląskiem. Ze 130 ilustr., planami Katowic i Królewskiej Huty i mapką Zagłębia Węglowego. 80 -
1299 ROMANOWSKI Feliks – Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu. 120 -
1300 ŚWIERZ Mieczysław – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapą Tatr, planem Zakopanego i 18 szkicami. 120 -
1301 WRÓBLEWSKI K[azimierz] – Nad Prądnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy. Przejrzał i dopełnił ... Wyd. II illustrowane. 160 -
1302 ZIELIŃSKI Adam – Krótki przewodnik narciarski po okolicach Lwowa. 60 -
1303 PRZYBYSŁAWSKI Władysław – Uniż, wieś powiatu horodeńskiego. (Studjum społeczno-gospodarcze). 80 -
1304 PRZYPKOWSKI Tadeusz, ZACHWATOWICZ Jan – Mury obronne Warszawy. 60 -
1305 PULNAROWICZ Władysław – U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. (Historja powiatu turczańskiego). 240 -
1306 PUTEK Józef – O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. 160 -
1307 REINFUSS Roman – Łemkowie. Opis etnograficzny. 60 -
1308 RODLER Othmar L. – Krakau. Ein Bildbuch. Hrsg. im Auftrage des Stadthauptmannes der Stadt Krakau von ... 220 -
1309 ROLLE Michał – Rzemiennym dyszlem. 100 -
1310 SOWIŃSKI Mieczysław – Rybna i Kaszów, wsie powiatu krakowskiego. Słowo wstępne napisał Stefan Surzycki. 120 -
1311 STASIAK Ludwik – Polska plastyka średniowieczna. 80 -
1312 STRYJEŃSKI Tadeusz – Pałace wiejskie i dwory z czasów saskich, Stanisława Augusta i Księstwa Warszawskiego w województwie poznańskiem na podstawie podróży odbytej w lipcu 1926 roku. 180 -
1313 STULECIE Gimnazyum brzeżańskiego 1806-1906. 280 -
1314 SZCZEPANOWSKI Stanisław – Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Wyd. II. 120 -
1315 SZLĄSK (austryacki) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony. 160 -
1316 SZLĄSK (pruski) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony. 160 -
1317 SZUJSKI Józef, PIEKOSIŃSKI Franciszek – Stary Kraków. 57 rycin autentycznych przy końcu tekstu. 120 -
1318 ŚLECZKOWSKA Mieczysława – Września. Podarek gwiazdkowy dla polskiej dziatwy od krakowskiego Koła Pań Towarzystwa "Szkoły Ludowej". 80 -
1319 ŚWIDERSKI Bohdan – Geomorfologia Czarnohory. Z barwną mapą geomorfologiczną w skali 1:25 000. 140 -
1320 WALICKI Michał – Kolegiata w Tumie pod Łęczycą. 120 -
1321 [WITWICKI Janusz] – Panorama plastyczna dawnego Lwowa. Wyd. II. 60 -
1322 [YMCA]. Polska instytucja narodowo-społeczna we własnym domu. Polska YMCA. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej w Krakowie. 64 -
1323 Z RODZINNYCH stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod Grunwaldu. Stary-Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż. 64 -
1324 Z ZA KULIS Warszawy. 120 -
1325 ZAHORSKI Władysław – Katedra wileńska. Illustracye podług fotografij S. Fleury'ego oraz autora. 160 -
1326 ZAKŁADY uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony przez c. k. Towarzystwo Naukowe Krakowskie. 320 -
1327 ZAND Andrzej – Z dziejów dawnej Łodzi. 80 -
1328 Drugi ZJAZD Sprawozdawczo Naukowy poświęcony Środkowym i Wschodnim Karpatom Polskim w Krakowie, dnia 30 i 31 października 1938 roku. 120 -
1329 ZUBRZYCKI Dyonizy – Kronika miasta Lwowa. 480 -
1330 ADLER Alfred – Sens życia. Przeł. Maria Kreczowska [= M. Feldmanowa]. 100 -
1331 ALPIŃSKI Jan – Ojciec i syn. Wyjątki z Pisma św. i Ojców Kościoła. 240 -
1332 BRYKCZYŃSKI A[ntoni] – Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej. 180 -
1333 BUŠAR, DELMAN – Praktičeskaja tualetnaja chimija, soderžaščaja v sebe podrobnoe ukazanie v prigotovleniju vsech lučšich pomad dlja voloc, gub i ruk; kuritelnych sredstv, kak-to: poroškov, sveč, bumag i essencij, otličnych dušistych vod i essencij; ravno efirnych masl i blagovonnych myl; i sobranie ispytannych receptov i sredstv v popravleniju telesnych nedostatkov i k vozvyšeniju krasoty i naružnosti. 220 -
1334 CEPNIK Henryk – Teatr polski w Wiedniu. Rzecz o występach Dramatu lwowskiego na scenie "Bürgertheater" w Wiedniu w dniach od 1 do 8 maja 1910 roku. Z ilustracyami. 80 -
1335 EINSTEIN A[bert] – O szczególnej i ogólnej teorji względności. (Wykład przystępny). Z upoważnienie autora przełożył [...] M. T. Huber. (Z 4 rys. w tekście). 240 -
1336 EISBEIN C. J. – Zastosowanie siły pary do mechanicznej uprawy roli D-ra ... Wraz z dwoma odczytami: Korzyści, wypływające z użycia siły pary Naczelnika Bödeker'a w Marienstein i O nowych ulepszeniach parowych pługów Generalnego Sekretarza Wilh. Gerland'a w Cassel i Rozpowszechnienie uprawy ziemi zapomocą parowych narzędzi z "Niemiecki przemysł cukrowniczy". 100 -
1337 FILM radziecki. 64 -
1338 [FILM]. XV [lat] Metro-Goldwyn-Mayer 1924/1925 1938/1939. 480 -
1339 [FOTOGRAFIA]. Ilustrowany cennik nr 8 aparatów i przyborów fotograficznych marki EN [= Ernest Neumann]. 100 -
1340 CHOŁONIEWSKA Kamilla – Gospodarstwo domowe i racjonalne żywienie. Podręcznik dla szkół i kursów gospodarczych. Wyd. II rozszerzone i gruntownie przerobione. 120 -
1341 CZARNOTA Jan Kazimierz – Kuchnia jarska. Opracował na podst. długoletniej praktyki ... z Kosowa. Nakł. III rozszerzony. 140 -
1342 ĆWIERCZAKIEWICZOWA Lucyna – Baby, placki i mazurki. Praktyczne przepisy pieczenia chleba, bułek, placków, mazurków, tortów, ciastek, pierników, i t.p. 100 -
1343 DĄBROWSKI Stanisław – Dawne pierniki toruńskie. 64 -
1344 DRA OETKERA proszek do pieczenia Backin. 46 -
1345 GRUSZECKA Maria – 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t. p. dla oszczędnych gospodarstw. 100 -
1346 MAKAREGO 730 obiadów wielkich, średnich i małych, mięsnych i postnych, z opisem śniadań i wieczerzy tudzież spiżarni, sklepu i kuchni dla chorych, pieczenia ciast, robienia konfitur itd. Wyd. V. 460 -
1347 MOES-OSKRAGIEŁŁO [Konstanty] – Odpowiedź na omowy jarstwa czyli wegetaryanizmu panów Omikrona, St. Kramsztyka i A. Mg. z "Kraju", zakończone uwagami nad godnością dziennikarską Kuryjera Warszawskiego. 48 -
1348 NORKOWSKA Marta – Najnowsza kuchnia wytworna i gospodarska zawierająca 1032 przepisy gospodarskie, z uwzględnieniem kuchni jarskiej. Z illustracyami. Szósty tysiąc. 380 -
1349 NORKOWSKA Marta – Śpiżarnia i zapasy zimowe. Z licznymi rysunkami. 120 -
1350 PIEKARNIA i cukiernia chyliczkowska. Wyd. IV. 64 -
1351 PRADEL Robert – Wino domowego wyrobu. Przepisy do wyrobu win ze wszystkich owoców i jagód. 64 -
1352 PRZEPISY gospodarki kuchennej w formacjach. 220 -
1353 RUDY Jan – Wino - miód pitny - ocet owocowy w każdym domu z własnych surowców. Wyd. II. 64 -
1354 SARYUSZ-STOKOWSKA Marzenna – Użytkowanie skórek i mięsa z królika. (Z 4 rycinami w tekście). Wyd. II. 40 -
1355 SCHMIDT Józef – Kuchnia polska, czyli dokładna i długą praktyką wypróbowana nauka sporządzania potraw mięsnych i postnych, jakoto: zup, pasztecików, sztuki mięsa, sosów, auszpików, majonesów, jarzyn, potraw z jaj, potraw mięsnych, garnitur do jarzyn [...], smażenia soków i konfitur, tudzież przysposabiania rozmaitych zapasów spiżarni, pojedynczo, najtaniej i najzdrowiej, przez ... znanego kuchmistrza polskiego. Wyd. VII. 440 -
1356 30 PRZEPISÓW i recept na znakomite torty domowe, napoje i leguminy. 60 -
1357 GLOGER Zygmunt – Album etnograficzne ... 120 -
1358 GLUZIŃSKI Józef – O administrowaniu dobrami ziemskiemi. T. 2 obejmujący same wzory rejestratury. Przez ... b. rachmistrza jeneralnego w dobrach Ordynacyi Zamoyskiej. 240 -
1359 CZYŻEWSKI Adam – Na tropie wodza harcerskiego. Z cyklu "Wyścig pracy". 64 -
1360 DĄBROWSKI Juliusz – Harce zimowe w polu. Z cyklu "Wyścig pracy". Na zlecenie Główniej Kwatery Harcerzy. 60 -
1361 GAWKOWSKI Stanisław – Szkice polowe harcerza. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 60 -
1362 GIERTYCH Jędrzej – My, nowe pokolenie! 100 -
1363 [INWENTARZ biblioteki harcerskiej]. Odręcznie sporządzony spis książek i czasopism o tematyce harcerskiej, będących w posiadaniu Zbigniewa Niedzielskiego z Nagłowic, dat. 25 XII 1952. 220 -
1364 KAMIŃSKI Aleksander – Antek Cwaniak. Książka o zuchach. Ilustrował Władysław Czarnecki. Wyd. II. 120 -
1365 KWIATKOWSKI Tadeusz – Obrzędy harcerskie. 64 -
1366 PAWEŁEK Alojzy – Gawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników. Wyd. II. 80 -
1367 REGULAMIN starszoharcerski. 48 -
1368 [SKAUCI na Łotwie]. Album z wklejonymi fotografiami wykonanymi w większości na obozie skautowym w Asaros w 1934. 480 -
1369 WYROBEK Zygmunt – Vade mecum skauta. 120 -
1370 WYTYCZNE organizacyjno-programowe pracy starszoharcerskiej (przyjęte na VIII Zjeździe Starszego Harcerstwa nad j. Narocz 24-30 VIII. 1936). 80 -
1371 JEZIOROWSKI Wacław – Monaco i ruleta. Kobiety, wino, śmiech. Wyd. II. 80 -
1372 KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Życie Chopina. 100 -
1373 KATALOG prac konkursowych na marki pocztowe Królestwa Polskiego. 160 -
1374 KŁOŚ Czesław – Podręcznik ćwiczeń prostych (lekka atletyka). 120 -
1375 KOCZEWSKI Czesław, STANISZKIS Olgierd, ZAORSKI Michał – Katalogi wełny. 80 -
1376 KRZYŻANOWSKI Kazimierz – Illustracja przemysłu, rolnictwa i handlu polskiego. Gubernja warszawska, Warszawa. Red. i kierownik artystyczno-literacki ... 480 -
1377 KRZYŻANOWSKI Kaźmierz – Zasady technicznych amelioracyi rolnych, polegających na odwodnianiu i nawodnianiu ziemi. Podręcznik dla inżynierów kultury, wyższych szkół technicznych i agronomicznych, oraz postępowych gospodarzy wiejskich. Ze 101 rycinami z zakładu drzeworytniczego Jana Styfiego w Warszawie. 140 -
1378 LASKOWSKI Kazimierz – Dziesięć sportów dla młodzieży. Z 93 ilustr. w tekście. 90 -
1379 LASKOWSKI Kazimierz – Samoobrona w 17 chwytach. 64 -
1380 MAŁCUŻYŃSKI K[arol], WEISS Z[ygmunt] – Kronika wielkiego wyścigu. 100 -
1381 MEZINÁRODNI spoje ČSR. Internationale Verbindungen. Services internationaux. International Services. 22. V. 1932 - 14. V. 1933. 220 -
1382 RADLIŃSKI Ignacy – Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie. Księga wstępna do literatury apokryficznej w Polsce. 140 -
1383 REYMAN Andrzej – Afera kradzieży prac naukowych na Politechnice Krakowskiej. Rozprawa przedstawiona Uniwersytetowi Warszawskiemu na stopień doktora nauk prawnych. 240 -
1384 ROŚCISZEWSKI Mieczysław – Pod godłem Amora. Zbiór najpiękniejszych deklamacyi miłosnych, smutnych i wesołych z dodaniem śpiewek i piosenek, dla rozrywki młodzieży płci obojga. 80 -
1385 [ROZKŁAD jazdy]. Kolejowy, lotniczy, autobusowy rozkład jazdy ważny od 1 lipca 1945. 64 -
1386 RUDNICKA Zofia – Jakie pożytki mamy z elektryczności. Z 76 rycinami w tekście. 60 -
1387 SCHREIBER Ignacy – Ściąga w praktyce szkolnej. 64 -
1388 SENTENAC Paul – Histoire d'un parfumeur. Préface de Jean Richepin. 220 -
1389 SILNIKI lotnicze Rolls-Royce "Merlin". Budowa, osprzęt i obsługa silnika. 150 -
1390 VII WYŚCIG Kolarski Dookoła Polski zorganizowany przez Prasę S. W. "Czytelnik" przy współudz. P. Z. Kol. 80 -
1391 STELLA-SAWICKI Jan – Hygiena panien. Z rysunkami w tekście. 120 -
1392 ŚMIAROWSKA J[adwiga] – Higjena mężatki. Życie płciowe kobiety, środki zapobiegawcze przeciw ciąży, jak przedłużyć młodość? 80 -
1393 ŚMIAROWSKA J[adwiga] – Higjena młodej dziewczyny. Z 3 ryc. 80 -
1394 TUSZYŃSKI A[dam] – Samochód ostatniej dobry. Najnowszy samochód. 80 -
1395 WARSZAWA 203, 203p. Instrukcja obsługi. 120 -
1396 ZALESKI W[acław] – Prostytucja powojenna w Warszawie. 120 -
1397 ŻYWINÓWNA Jadwiga – Podręcznik do nauki pisania na maszynach różnych systemów metodą ślepą 10-cio palcową. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 80 -