Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
AIMOT J[ean]-M[arie] – Mané-Katz. Préface de Paul Fierens. Avec des illustrations en coleur et en noir. Paris 1933. Marcel Seheur. 4, s. 118, [3], tabl. 40 [w tym 6 barwnych]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, blok nieco poluźniony, stan ogólny dobry. Odręczna dedykacja artysty. Praca poświęcona życiu i twórczości Emmanuela (Manu) Katza (1894-1962) - urodzonego w ukraińskim Krzemieńczuku malarza pochodzenia żydowskiego, wykształconego w Wilnie i Kijowie, później w Paryżu, gdzie nawiązał artystyczne przyjaźnie z Picassem, Soutinem, Chagallem, kojarzony był z Żydowską Szkołą Paryską, będąc jednocześnie jednym z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris.
280.–
Sprzedano za: 280.–
2.
BACHMANN Alfred – Dach w słowiańskiem budownictwie ludowem. Z 31 rycinami w tekście. Lwów 1929. Towarzystwo Naukowe. 8, s. [2], 205, [1]. opr. psk. z epoki. [Archiwum Tow. Nauk., dz. 2, t. 5, zesz. 4].
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla żony. Zaw. m.in.: Ustawienie krokwi, Kształt dachu, Pokrycie dachu, Ornamentyka dachów, Dach u innych Słowian, Objaśnienia wyrazów.
280.–
Sprzedano za: 850.–
3.
BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... Lwów 1922. Wyd. Muzeum Narod. 8, s. XIX, [1], 83, tabl. 30. opr. oryg. kart. z zach. okł. brosz.
Okł. lekko wygięte, stan dobry. Okładkę brosz. projektował Rudolf Mękicki. Opis bogatej kolekcji malarstwa, broni, porcelany, mebli, zegarów.
120.–
Sprzedano za: 650.–
4.
BATOWSKI Zygmunt – Norblin. Z 148 ilustracyami. Lwów 1911. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych. 4, s. [4], 219, [1], tabl. 22. opr. oryg. pł. zdob.obw., futerał kart, górne obcięcie złoc. Nauka i Sztuka, t. 13.
Nieznaczny ubytek dolnej krawędzi obwoluty, mimo to stan bardzo dobry. Oprawa w kolorze bordowym. Starannie wydana monografia poświęcona Janowi Piotrowi Norblinowi, francuskiemu malarzowi, grafikowi i rysownikowi działającemu w Polsce. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu indeks osób i miejscowości.
240.–
Sprzedano za: 550.–
5.
BIAŁOSTOCKI Jan – Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Wyd. II. Warszawa 1966. PWN. 8, s. 612, [4]. opr. perg. złoc. z epoki z zach. obw., obcięcie barwione, futerał kart.
Podklejone naddarcie karty przedtyt., drobne zaplamienia wewnątrz. Oprawa anonimowa. Na początku, na czystych kartach wklejono fotograficzne reprodukcje ilustracji związanych z Krakowem i kilka drobnych wycinków prasowych.
240.–
Sprzedano za: 550.–
6.
BUCZKOWSKI Kazimierz, SKÓRCZEWSKI Witold – Dawne szkła polskie. Warszawa 1938. Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warsz. 4, s. 44, [1], tabl. 2. brosz. Wnętrze i Sprzęt.
Stan dobry. Karta tyt. również po niemiecku. Liczne ilustracje w tekście. Znacznie rozszerzona wersja artykułu "Dawne polskie szkła malowane" drukowanego w "Arkadach".
64.–
Sprzedano za: 180.–
7.
BUŁHAK Jan – Dlaczego Ruszczyc "przestał malować". Wspomnienie pośmiertne. Wilno 1936. S. Turski. 8, s. 15, [1], tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 220.–
8.
CZAJKOWSKI Bogusław – Portret z pamięci. Wrocław 1971. Ossolineum. 8, s. 211, [2], ilustr. 61. brosz.
Niewielkie załamania okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Obszerna biografia Wlastimila Hofmana oparta na wspomnieniach autora i materiałach źródłowych.
80.–
Sprzedano za: 130.–
9.
CZECHOWSKI Kazimierz – Garncarstwo. Wyroby zwyczajne i ozdobne z glin pospolitych. Przewodnik praktyczny dla garncarzy i amatorów, zawierający przygotowanie, zdobienie i wypalanie wyrobów glinianych, jak również przygotowanie polew, farb i t. p. Warszawa 1918. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. [8], 149. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. Bibliot. Ceramiczna, t. 1.
Stan dobry. Piecz. Blisko 30 ilustracji w tekście.
80.–
Sprzedano za: 150.–
10.
DORFLES Gillo – Kitsch. An anthology of Bad Taste. With contributions by John McHale, Karl Pawek, Ludwig Giesz [...] and essays by Hermann Broch and Clement Greenberg. London 1970. Studio Vista. 8, s. 313. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcia krawędzi obw., stan dobry. Bogato ilustrowana praca pośw. kiczowi w sztukach wizualnych. Książka ukazała się oryginalnie po włosku w 1968.
140.–
11.
EHLICH Werner – Bilder-Rahmen von der Antike bis zur Romanik. Dresden 1979. VEB Verlag der Kunst. 8, s. 173, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Krótka, ilustrowana monografia poświęcona najstarszym ramom do obrazów.
100.–
12.
EIDRIGEVICIUS Stasys – 224 Small Graphic Works (Bookplates). Tokyo 1992. NDA Gallery. 8, s. 239. brosz.
Stan bardzo dobry. Obszerny katalog małych form graficznych Stasysa, zawierający reprodukcje wszystkich skatalogowanych prac. Wstęp Jacka Szelegejda.
220.–
Sprzedano za: 220.–
13.
FRANKOWSKI Eugenjusz – Malowanki. Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 4, s. [6], tabl. 5. brosz. Sztuka Ludu Polskiego, z. 1, Monografje Artystyczne Wyd. J. Mortkowicza.
Krawędzie okł. nieco nadkruszone, okł. zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Krótki tekst wstępny i 5 barwnych reprodukcji malowanek ludowych pochodzących ze wsi Wola Żelichowska w pow. dąbrowskim.
120.–
14.
GIERLACH Bogusław – Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w. Ciechanów 1972. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Stacja Naukowa w Ciechanowie. 8, s. 140, [1], tabl. 84. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Rzemiosło i organizacja cechowa, Materiały wykopaliskowe i inne realia kultury materialnej, Podkowy, Podkówki, Gwoździe, Noże, Kuźnia, Podstawowe czynności kowalskie.
100.–
Sprzedano za: 160.–
15.
GRAŻYŃSKI Michał – Czy istniała mennica tykocińska w latach 1545-1548? (Rewizya dotychczasowego poglądu). Kraków 1913. Tow. Numizmatyczne w Krakowie, Druk. "Czasu". 4, s. 12. brosz.
Stan dobry.
40.–
Sprzedano za: 160.–
16.
GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria – Historia ubiorów. Wrocław 1968. Ossolineum. 8, s. 961, [1], tabl. 8. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Najobszerniejsze opracowanie tematu w naszym piśmiennictwie; 870 ilustracji w tekście, wykroje, dodatki.
280.–
Sprzedano za: 550.–
17.
HAISIG Marian – Rzemiosła kowalsko-ślusarskie na Śląsku do połowy XVIII wieku. Wrocław-Opole 1962. Ossolineum, Instytut Śląski. 4, s. 161, tabl. 26. brosz. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu, [nr] 23.
Zabrudzenia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: Rzemiosła kowalsko-ślusarskie w miastach i miasteczkach śląskich, Zakres wytwórczości rzemiosł pokrewnych, Ślusarstwo i zasadnicze piony jego wytwórczości oraz usług, Zagadnienie uczciwości zawodowej, Konkurenci rzemiosła cechowego - rzemiosło wiejskie i dworskie, Surowiec produkcyjny i jego źródła, Majstersztyki kowali i ślusarzy, Wytwory rzemiosła w świetle dochowanych realiów (X-XVIII w.), Monety i jednostki pieniężne używane na Śląsku.
80.–
Sprzedano za: 140.–
18.
HELLER Steven, CHWAST Seymour – Graphic Style from Victorian to Post-Modern. New York 1988. Harry N. Abrams, Inc. 4, s. 239. opr. oryg. pł., obw.
Obw. nieco spłowiała w grzbiecie, wewnątrz stan bardzo dobry. Bogato ilustrowany przegląd stylów projektowania graficznego od połowy XIX w. po współczesność. Liczne przykłady okładek czasopism i książek, reklam, plakatów i afiszów, winiet, ilustracji książkowych, okładek płytowych, kompozycji typograficznych. Nieliczne przykłady polskich twórców.
120.–
Sprzedano za: 300.–
19.
[HOLENDER-]HOLIŃSKI Alfred – Zarys historycznego rozwoju kobiernictwa mahometańskiego. Kraków 1934. Druk. Związkowa. 16d, s. 22. brosz.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone i załamane, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 1938 dla dr. Romana hr. Scipio del Campo - inżyniera, odkrywcy złóż alabastru w Kańczudze. Przedruk z "Katalogu wystawy kobierców mahometańskich i ceramiki urządzonej ... w Muzeum Narodowem w Krakowie, luty-lipiec 1934 r.".
70.–
Sprzedano za: 110.–
20.
[JABŁCZYŃSKI Feliks]. Feliks Jabłczyński. Monografia zbiorowa. Warszawa 1938. Druk. Galewski i Dau. 8, s. 66, tabl. barwne 2. brosz.
Okł. lekko otarte, przednia nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw.: Życiorys, Grafika F. Jabłczyńskiego, F. Jabłczyński, Gerylasówka pana Feliksa. Autorzy: F. Siedlecki, C. Jellenta, B. Winawer.
F. Jabłczyński (1865-1928) - grafik i malarz, chemik; opracował własne techniki graficzne: ceratoryt i ziarnoryt, opatentował nowy rodzaj pasteli (produkowanych z wykorzystaniem wazeliny). Do najciekawszych jego prac należą stylizowane widoki Warszawy, był autorem ekslibrisu dla Hieronima Wildera.
80.–
Sprzedano za: 130.–
21.
JAKUNINA L. I. – Sluckija pajasy. Minsk 1960. Akademia Navuk BSSR. 4, s. 237, [3]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Tekst po białorusku i rosyjsku. Praca poświęcona pasom słuckim - wytwarzanym w manufakturze (persjarni) w Słucku jedwabnym pasom kontuszowym. 60 całostronicowych ilustracji, po części barwnych. Tytuł rosyjski: "Sluckie pojasa".
160.–
Sprzedano za: 480.–
22.
[JEDNORÓG, zaproszenie]. Zaproszenie na otwarcie wystawy Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg" dn. 3 I 1926 w salonach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Druk jednostronny na ark. 27,7x14,5 cm. W górnej części godło cechu projektu Felicjana Szczęsnego Kowarskiego (jednorożec w prześwicie bramy przy pl. Mariackim w Krakowie), poniżej tekst zawierający m.in. nazwiska wystawiających malarzy. Całość odbita brązową farbą. Poprzeczne ślady złożenia, stan dobry.
120.–
23.
KAMIEŃSKA Zofia – Manufaktura szklana w Urzeczu 1737-1846. Warszawa 1964. PWN. 8, s. 238, [2], tabl. 6, mapa 1. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcie obw., stan dobry. Dzieje i omówienie produkcji manufaktury radziwiłłowskiej, położonej w okolicach Bobrujska.
80.–
Sprzedano za: 150.–

Katalogi

24.
Bibljoteka Narodowa. Katalog wystawy wołyńskiej. Warszawa 1935. Druk. i Litogr. J. Cotty. 8, s. 126, [2], tabl. 3. brosz. Katalogi Wystaw, [t.] 5.
Stan bardzo dobry. Przedmowa M. Danilewiczowej. Celem wystawy było "odtworzenie przeszłości historycznej Wołynia do r. 1914 na podstawie materjałów, któremi [Bibliot. Narodowa] dysponuje: druków, rękopisów, grafiki i map" (z przedmowy). Katalog podzielony na części: Wołyń, Wołyniacy, Krzemieniec, Ryciny i rysunki: portrety, widoki. Na końcu indeks nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 80.–
25.
Biuro Wystaw Artystycznych. Polska ilustracja dla dzieci. Wystawa z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. [Warszawa?], 1984-1985. 8, s. 94. brosz.
Okł. nieco otarte. Katalog wystawy ilustracji dla dzieci prezentowanej w wielu miastach Polski w l. 1984-1985. Liczne barwne ilustracje w tekście, biogramy twórców.
60.–
Sprzedano za: 320.–
26.
Biuro Wystaw Artystycznych. Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945. Olsztyn, VI-VIII 1989. 8, s. 187, [1]. brosz.
Niewielkie zarysowanie tylnej okł., stan bardzo dobry. Obszerne teksty wprowadzające, biogramy artystów, reprodukcje.
100.–
27.
Bodley Gallery. The Anna Güntner Exhibition. New York [1968?]. 16d, s. [32]. brosz.
Stan dobry. Katalog nowojorskiej wystawy prac A. Güntner zorganizowanej przez Gallerię Desy w Warszawie. Wstęp J. Olkiewicza, czarno-białe ilustracje.
60.–
Sprzedano za: 70.–
28.
Centralny Klub Studentów PW "Stodoła". Roman Cieślewicz. Fotomontaże ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Warszawa, II 1984. 8, s. [100]. brosz.
Stan bardzo dobry. Krótki wstęp, nota biograficzna, reprodukcje 96 prac. Katalog oprac. W. Nelke.
48.–
Sprzedano za: 100.–
29.
Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Przypomnienie formistów polskich. Warszawa, XI 1968. 8, s. [23]. brosz.
Stan dobry. Zaw. wstęp. J. Boguckiego, głosy współczesnych o formistach, wywiad ze Z. Pronaszką, spis 86 eksponowanych prac, zestawienia bibliograficzne, kilka czarno-białych reprodukcji. Okładka Romana Cieślewicza.
40.–
Sprzedano za: 130.–
30.
Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Jerzy Nowosielski. Warszawa, XII 1969-I 1970. 8, s. [12]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaprezentowano 27 prac. Wstęp J. Boguckiego. Okładka Romana Cieślewicza.
60.–
31.
Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Ryszard Winiarski. Warszawa, I-II 1970. 8, s. [16]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wstęp J. Boguckiego. Okładka Romana Cieślewicza.
48.–
Sprzedano za: 48.–
32.
Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Ryszard Winiarski. Warszawa, IV-V 1972. 8, s. 15. brosz.
Stan bardzo dobry. Wstęp (po francusku) J. Boguckiego. Okładka Romana Cieślewicza.
48.–
Sprzedano za: 50.–
33.
Gutnajer Abe, Salon Sztuki i Antykwarnia. Licytacja zbiorów ś. p. bar. Loewenfelda, Patryż-Chrzanów (Dwór). Warszawa, V 1939. 8, s. 30, tabl. 8. brosz.
Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Licytacja odbyła się 1 i 2 VI 1939, wystawa przedaukcyjna trwała do 27 V. Pod młotek trafiło blisko 1.000 obiektów (gł. rzemiosło, rzeźby, broń, obrazy).
80.–
Sprzedano za: 110.–
34.
Instytut Propagandy Sztuki. Salon malarski 1937. I Warszawa, II-III 1937. 8, s. 92. brosz.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Druk w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł. Na s. 53-92 reprodukcje prac m.in.: M. Borucińskiego, J. Cybisa, J. Czapskiego, E. Gepperta, E. Krchy, J. Pruszkowskiego, W. Wąsowicza.
80.–
35.
Instytut Propagandy Sztuki. Sztuka tkacka w Polsce dawna i współczesna. Katalog wystawy. Warszawa, VII-X 1938. 8, s. 77, [10]. brosz.
Niewielkie naddarcie tylnej okł., grzbiet pożółkły, stan dobry. Piecz. Dziesięć tablic w ramach paginacji. Teksty wstępne oprac. Tadeusz Mańkowski (dział zabytkowy) i Lucjan Kintopf (dział nowoczesny). Opis 134 obiektów.
50.–
Sprzedano za: 70.–
36.
Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie. Wystawa prac Kazimierza Sichulskiego. Lwów 1911. 8, s. 11, [2]. brosz.
Skrajne strony nieco zakurzone, pionowe załamanie bloku. Wstęp A. Krechowieckiego, wykaz 61 wystawionych prac (kartonów dekoracyjnych, studiów, pejzaży, rysunków) wraz z cenami. W tekście reprodukcje kilku rysunków artysty.
64.–
Sprzedano za: 220.–
37.
Komitet Organizacyjny. Katalog wystawy Legionów Polskich. Lublin, VII-VIII 1917. 8, s. 18. brosz.
Stan bardzo dobry. Okładka projektu Zofii Stryjeńskiej (tu jako Lubańska-Stryjeńska). Opracowanie J. Śliwińskiego-Effenbergera i A. Procajłowicza. Wstęp J. A. Teslara. Katalog obejmuje 318 prac, podano ceny sprzedażne.
100.–
Sprzedano za: 150.–
38.
Komitet Przyjaciół Sztuki Polskiej. Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki. Warszawa 1937. 16d, s. 47. brosz.
Grońska 167. Grzbiet spłowiały, wewnątrz stan dobry. Zapiski i podkreślenia w tekście. Układ graf. katalogu: T. Cieślewski syn, na okładce i na karcie tyt. dwa oryginalne drzeworyty T. Cieślewskiego syna.
120.–
Sprzedano za: 120.–
39.
[Komitet Wystawy]. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912. [Oprac.] Władysław Bachowski i Mieczysław Treter. Wyd. II uzupełnione, z 20 reprodukcyami w druku trójbarwnym i 85 w autotypii. Lwów 1912. 8, s. XXXIX, [1], 266, tabl. 100. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco zaplamione, załamanie jednej tablicy, wewnątrz stan dobry. Zaw. wstęp historyczny, opis blisko 1.000 obiektów, indeks nazwisk.
220.–
Sprzedano za: 400.–
40.
Lipert Gallery. Jerzy Tchórzewski. Recent Works. Prace z ostatnich lat. Exhibition catalogue. katalog wystawy. New York, III 1990. 4, s. [16] + k. 1 luzem [cennik]. brosz.
Otarcia okł. Dwujęzyczny katalog wystawy prac Jerzego Tchórzewskiego zorganizowanej przez Lipert Gallery Zbigniewa Legutko. Wystawę prezentowano w konsulacie polskim w Nowym Jorku, później (III-IV 1990) w Muzeum Polskim w Chicago. Do katalogu dołączono odręczne pokwitowanie artysty na kwotę 6.500 marek niem. za sprzedane w Ameryce obrazy.
100.–
Sprzedano za: 120.–
41.
Literaturmuseum Warschau, Kunstamt Tiergarten [Berlin], Münchner Stadtmuseum. Bruno Schulz 1892-1942. Das graphische Werk. München 1992. Carl Hanser Verlag. 25,8x21 cm, s. 144. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Katalog dużej wystawy prac graficznych Schulza przygotowanej przez Muzeum Literatury w Warszawie i prezentowanej w Berlinie i Monachium.
140.–
Sprzedano za: 600.–
42.
Muzeum im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. Koń w życiu i kulturze. Wystawa ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego i Lesław Kukawskiego. Trzcianka, X-XII 1985. 8, s. 15, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Słowo wstępne Czesław Górecki.
48.–
Sprzedano za: 48.–
43.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Myślistwo i jeździectwo w sztuce. [Oprac]. Zdzisław Żygulski (jun.). Kraków 1965. 16 podł., s. 17, [5], tabl. 6. brosz.
Stan bardzo dobry. Wystawę prezentowano w Domu Gotyckim i w pałacu w Puławach.
40.–
Sprzedano za: 70.–
44.
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Gobeliny. Katalog zbiorów oprac. Aleksandra Wasilkowska. Poznań 1971. 8, s. 121, [2], ilustr. 65. brosz., obw.
Stan dobry. Szczegółowy opis 33 obiektów powstałych od 2 poł. XVI w po lata 20. XX w.
64.–
45.
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej. Poznań 1968. 8, s. 477, [2]. brosz., obw.
Niewielkie naddarcia obwoluty, mimo to stan bardzo dobry. Opis 355 obiektów, 339 ilustracji. Katalog pod redakcją Agnieszki Ławniczakowej.
140.–
Sprzedano za: 200.–
46.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Adam Chmielowski, brat Albert 1846-1916. Katalog wystawy oprac. Jerzy Sienkiewicz. Warszawa 1939. 8, s. 47, tabl. 19. brosz.
Stan bardzo dobry. Wstęp biograficzny, wykaz właścicieli prac, opis 56 obrazów Chmielowskiego, kilku jego portretów, na tablicach reprodukcje.
60.–
Sprzedano za: 190.–
47.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. Warszawa 1975. 8, s. 201, [6], ilustr. 178 + 14. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko otarta i naddarta, poza tym stan dobry. Opis blisko 1.000 obiektów. Na końcu indeks osób portretowanych.
120.–
Sprzedano za: 380.–
48.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Ludomir Sleńdziński. Pamiętnik wystawy. Warszawa 1977. 8, s. 280, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie załamanie narożnika obw., stan bardzo dobry. Cenna praca zbiorowa zawierająca m.in.: T. Dobrowolski "L. Sleńdziński i jego twórczość (treść i forma)"; H. Dobrowolska "Prace L. Sleńdzińskiego"; I. Kołoszyńska "Jubileuszowa wystawa L. Sleńdzińskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1973 r.", "L. Sleńdziński a Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków (1920-1939)", "Wincenty Sleńdziński. Niektóre materiały do biografii artysty", I. Blanowa "Wystawa L. Sleńdzińskiego w Leningradzie"; J. Wardas "'Południe', Wilno-Warszawa (1921-1925). Zarys monografii czasopisma artystycznego"; J. Andruszkiewicz "Józef Czechowicz - fotograf XIX-wiecznego Wilna". 128 ilustracji w tekście.
120.–
Sprzedano za: 365.–
49.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Pięć wieków grafiki polskiej. [Oprac.] Irena Jakimowicz. Warszawa 1997. 4, s. 445, [3]. brosz.
Stan dobry. Publikacja towarzysząca dużej wystawie grafiki polskiej. Obszerny wstęp historyczny od XV w. po współczesność, opis 682 prac, biogramy artystów, bibliografia, indeks nazwisk. Ilustracje w tekście.
100.–
Sprzedano za: 220.–
50.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum w Jarosławiu. Lampy naftowe ze zbiorów Edwarda Płocicy. Katalog wystawy opracowała Janina Olszewska. Rzeszów 1973. 8, s. 26, [17]. brosz.
Stan bardzo dobry. Opis 70 obiektów. Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 120.–
51.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum w Krośnie. Wystawa lamp naftowych. Rzeszów 1975. 16d, s. [39]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. zdjęcia 22 obiektów.
40.–
Sprzedano za: 120.–
52.
Muzeum Pomorskie w Gdańsku. Pasy polskie gdańskiej produkcji. Katalog wystawy. Gdańsk 1962. 8, s. s. 7, [1], ilustr. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Oprac. katalogu Marii Żelewskiej. Krótki wstęp, opis 19 obiektów.
48.–
Sprzedano za: 190.–
53.
Muzeum Regionalne w Rogoźnie. Jazda polska w latach 1914-1947 w zbiorach Lesława Kukawskiego. Rogoźno, III-IV 1984. 8, s. 18, [1], tabl. 4. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw.: Mundury kawalerii polskiej 1914-1947 - Kawaleria Legionów Polskich, Kawaleria Legionu Puławskiego, Oddziały Polskie w Rosji, Armia Polska we Francji, Wojska Wielkopolskie, Kawaleria Polski Niepodległej, Wojsko Polskie we Francji w II. wojnie światowej, Polskie Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Kawaleria Ludowego Wojska Polskiego.
48.–
Sprzedano za: 64.–
54.
Muzeum Śląskie we Wrocławiu. Polski pas kontuszowy. Informator wystawy objazdowej. Wrocław 1965. 8, s. 14, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Tekst informatora autorstwa Alicji Zawiszy, kilka ilustracji.
42.–
Sprzedano za: 160.–
55.
Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta. Grupa Krakowska 1932-1994. Warszawa, IV-V 1994. 4, s. 192, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 360.–
56.
Przemysł ludowy i artystyczny 1963. Praha 1963. Krásná jizba. 16d podł., s. [48]. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog wystawy wyrobów czechosłowackiego przemysłu ludowego prezentowanej w Polsce. Wstęp, zdjęcia i wykaz blisko 100 eksponatów.
64.–
57.
Spolek Výtvarných Umelcu Mánes. CXXXVII výstava: Polské moderni umeni. Praha, XI-XII 1927. 8, s. 43, [13], tabl. 14. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Na pierwszej stronie tytuł: "Členové Towarzystwa Artystów Polskich 'Sztuka' a jini pozvani umelci Polšti". Katalog praskiej wystawy sztuki polskiej od poł. XIX w. do współczesności. Tekst wstępny F. Kleina.
64.–
58.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Salon wiosenny 1936. Obrazy, rzeźba, grafika, tkaniny perskie. Lwów, V 1936. 16d, s. 23, [1]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, stan dobry. Piecz. własn. Katalog wymienia 424 prace. Ilustracje w tekście. Nieczęste.
54.–
Sprzedano za: 260.–
59.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa współczesnych rzeźbiarzy niemieckich. Kraków, V-VI 1938. 8, s. 55, [1]. brosz.
Stan dobry. Na początku reprodukcje popiersi A. Hitlera i J. Piłsudskiego. Tekst dwujęzyczny, polski i niemiecki.
80.–
Sprzedano za: 80.–
60.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Stefana Filipkiewicza. Warszawa, XI 1933. 16d, s. 12, [2], tabl. 12. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, stan dobry. Podpis własn. Wstęp W. Kozickiego, spis 59 wystawionych prac, 24 czarno-białe reprodukcje.
64.–
Sprzedano za: 190.–
61.
Wystawa sztuk plastycznych. 27 VI - 15 VIII 1948. Katalog. Gdańsk 1948. Druk. Spółdz. Wydawn. 8, s. 95, [1]. brosz.
Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, stan dobry. Okł. proj. Maria Różanska. Redakcja katalogu Edmund Misiołek. Zaw.: Protektorat i Komitet Honorowy, Komitet Organizacyjny, Spis Działów Wystawy, Artykuł wstępny, Malarstwo polskie (Dział Retrospektywny), Salon 1948 r. Zw. Polskich Artystów Plastyków, Sztuka Ludowa, Sztuka Dziecka, Drzeworyty japońskie, Ogólnopolska Wystawa Fotografii, Plan sytuacyjny Wystawy, Informator ogólny, Dział ogłoszeń.
64.–
Sprzedano za: 64.–
* * *
62.
KAŹMIERCZYK Józef – Podkowy na Śląsku w X-XIV wieku. Studia z dziejów kultury materialnej. Wrocław 1978. Ossolineum, PAN. 8, s. 179. brosz. Prace Komisji Nauk Humanistycznych, nr 9.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Wydano 600 egz.
80.–
63.
KONSERWACJA malarstwa sztalugowego. Warszawa 1970. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. 4, s. 208. brosz. Bibliot. Muzealników i Ochrony Zabytków, seria B, t. 27.
Przednia okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Maszynopis powiel. Na okł. podtyt.: "Materiały z Konferencji w Toruniu [...]". Wydano 500 egz. Tom przygotowali do druku W. Dołęga-Lewandowska i L. Krzyżanowski.
140.–
Sprzedano za: 180.–
64.
KOPERA Feliks – Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. Kraków [1925-1929]. Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. VII, [1], 250, [2], tabl. 24 [w tym 7 barwnych]; [4], 345, [1], tabl. 52 [w tym 15 barwnych]; XII, 572, tabl. 103 [w tym 32 barwne]. opr. w 2 woluminach oryg. psk. złoc.
Stan dobry. T. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce, t. 2: Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII w., t. 3: Malarstwo w Polsce XIX i XX w. Monumentalne dzieło wybitnego historyka sztuki, będące do dziś jednym z najlepszych opracowań tematu w naszym piśmiennictwie. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny (łącznie 1.259 reprodukcji w tekście i na tablicach: t. 1: 24 tabl. z ilustr. (w tym 7 barwnych i 12 w technice rotograwiury), 211 ilustr. w tekście; t. 2: 52 tabl. z ilustr. (w tym 15 barwnych i 26 w technice rotograwiury), 313 ilustr. w tekście; t. 3: 103 tabl. z ilustr. (w tym 32 chromotypie i wielobarwne rotograwiury), 556 ilustr. w tekście). Na grzbietach złocone motywy roślinne, orzeł w koronie i paleta malarska. Efektowną oprawę wykonała Introligatornia Artystyczna w Warszawie (ślepe tłoki na tylnych okł.).
2.800.–
Sprzedano za: 7.500.–
65.
KOSTANECKI Michał – Twórczość architektoniczna Tadeusza Stryjeńskiego na tle epoki. Kraków 1937. Skład gł. S. A. Krzyżanowski. 4, s. [6], 23. brosz. Odbitka z "Biuletynu Stow. Architektów RP".
Okładki nieco zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wnikliwa analiza stylu i założeń artystycznych T. Stryjeńskiego (1849-1943) - jednego z najwybitniejszych architektów polskich przełomu XIX i XX w., ilustrowana fotografiami ważniejszych budynków (głównie w Krakowie) wybudowanych wg jego projektów.
58.–
Sprzedano za: 110.–
66.
KRÓL Helena – Dawne kowalstwo i ślusarstwo w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Bytom 1974. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Zaplamienia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 500 egz. Zaw. m.in.: Materiał i technika, Historia rzemiosł kowalsko-ślusarskich, Klucze, Zamki, Okucia, Skrzynie oraz katalog z opisami 261 obiektów.
100.–
Sprzedano za: 170.–
67.
KRUCZEK Jan – Produkcja broni i oporządzenia jeździeckiego na Ziemi Pszczyńskiej od XVII do poł. XIX w. Pszczyna 1983. Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie. 8, s. 155. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Geneza i rozwój cechów, Zbiorowy cech kowalski, Rzemieślnicy dworscy i wiejscy, Ceny surowców i materiałów produkcyjnych, Warsztaty i narzędzia, Kowale, Ostrożnicy, Rusznikarze, Płatnerze, Siodlarze, Powroźnicy, Obiekty związane z uzbrojeniem i oporządzeniem jeździeckim.
80.–
Sprzedano za: 140.–
68.
KRUPPÉ Jerzy – Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV. Wrocław 1967. Ossolineum, Instytut Historii Materialnej PAN. 8, s. 284, [1], tabl. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Wydano 580 egz.
80.–
Sprzedano za: 110.–
69.
KRUSZYŃSKI Tadeusz Pomian – Ostatnie wyniki badań nad pasami polskimi. Kraków 1939. Druk. "Powściągliwość i Praca". 4, s. 15, tabl. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.
64.–
Sprzedano za: 150.–
70.
KUNZ Johanna – Schöne alte Puppenstuben. Mit Fotos von Ulrike Schneiders. Weingarten 1986. Kunstverlag Weingarten. 4, s. 128. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowana praca poświęcona dawnym domkom dla lalek.
140.–
71.
LAFRANCHIS Jean – Marcoussis. Sa vie, son oeuvre. Catalogue complet des peintures, fixés sur verre, aquarelles, dessins, gravures. Présentation de Jean Cassou. Textes originaux ou inédits de Tristan Tzara, Jeaan Lurçat, Max Jacob, Paul Éluard et Marcel Jouhandeau. Paris 1961. Les Éditions du Temps. 4, s. 338, [4], tabl. barwnych 15. opr. oryg. pł., obw. Panoramique, t. 3.
Naddarcia i ubytki obw., wyklejki podklejone paskami taśmy, poza tym stan dobry. Ekslibris. Starannie wydany i bogato ilustrowany katalog wszystkich prac Louisa Marcoussisa.
300.–
Sprzedano za: 420.–
72.
LEPSZY Leonard – Przemysł złotniczy w Polsce. Kraków 1933. Miejskie Muzeum Przemysłowe. 8, s. 358, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu, drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. i podpis własn. Zaw. m.in. podobizny znaków złotniczych polskich warsztatów i manufaktur.
140.–
Sprzedano za: 240.–
73.
LITWIŃSKI Jan – Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historycznem. Zawiera 8 tablic litograf. zdjętych z oryginału. Wyd. II. Kraków 1908. Nakł. H. Kowarczyka. 8, s. 16, tabl. 8. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty.
120.–
Sprzedano za: 160.–
74.
MAKOWSKI Bolesław – Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki. Toruń 1932. Instytut Bałtycki. 8, s. XIV, 250, tabl. 20. brosz. Pamiętnik Inst. Bałt., [t.] 9.
Okł. lekko otarte i przebarwione, stan dobry. Zapiski inwentarzowe. Omówienie poszczególnych epok, a w ich obrębie budownictwa, malarstwa, rzemiosła. Bardzo liczne ilustracje w tekście i na tablicach.
120.–
Sprzedano za: 120.–
75.
[MALCZEWSKI Jacek]. Jacek Malczewski. Kraków [nie przed 1907]. Salon Malarzy Polskich. folio, k. 40. opr. oryg. [?] pł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco zakurzone, podklejenia przedniej wyklejki, wewnątrz stan dobry. Tytuł wg okł. brosz. Album zaw. 40 monochromatycznych reprodukcji obrazów Jacka Malczewskiego naklejonych na papierowe podkłady. Nie podano tytułów obrazów. Każda tablica zaopatrzona w bibułkę przekładkową.
240.–
Sprzedano za: 240.–
76.
MORELOWSKI Marjan – Arrasy jagiellońskie odzyskane z Rosji. Przewodnik po wystawie. Warszawa 1923. Nakł. Dyr. Zbiorów Państw. 8, s. 32. brosz. Zbiory Państwowe Rzeczypospolitej.
Grzbiet lekko otarty, rdzawe zaplamienia przy zszywkach, papier zabrązowiony, stan ogólny dobry. Egz. nierozcięty. Na karcie tyt. pieczątka autorska i numer inwentarzowy.
60.–
77.
MORRIS William – Sztuki niższe. Kraków 1902. Księg. D. E. Friedleina. 8, s. 59, [2]. brosz. Sztuka, jej troski i nadzieje, [t.] 1.
Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielki ubytek narożnika przedniej okł. Następne tomy nie ukazały się. Tekst odczytu Williama Morrisa (1834-1896) - brytyjskiego artysty, reformatora zasad projektowania układu graficznego książki, współtwórcy ruchu Arts & Crafts. W terminologii autora sztuki niższe oznaczały sztukę dekoracyjną. Przekład Edmunda Biedera.
80.–
Sprzedano za: 150.–
MUZEA Polskie. Pod red. Feliksa Kopery. Kraków. Druk. Narodowa. 4. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz., górne obcięcia barwione.
Stan bardzo dobry. W serii ukazało się 5 tomów, poniżej prezentujemy je wszystkie.
78.
T. 1: KOPERA Feliks – Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków [i] Galerja sztuki współczesnej. 1923. s. [4], 24, 15, ilustr. 132+144.
240.–
Sprzedano za: 240.–
79.
T. 2: GUMOWSKI Marjan – Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej. 1924. s. 40, ilustr. 292.
240.–
Sprzedano za: 420.–
80.
T. 3: GEMBARZEWSKI Bronisław – Muzeum Narodowe w Warszawie. Wybór celniejszych zabytków i dzieł sztuki. 1926. s. 45, [3], ilustr. 373.
240.–
81.
T. 4: KRÓL Aleksander – Zamek Królewski w Warszawie. Wybór i opis cenniejszych zabytków i dziel sztuki. 1926. s. 50, [3], ilustr. 99.
240.–
Sprzedano za: 240.–
82.
T. 5: KOMORNICKI Stefan – Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wybór celniejszych zabytków sztuki od starożytności po wiek XIX.   1929. s. VIII, 72, ilustr. 316 [w tym 4 barwne].
Niewielkie zaplamienie pierwszych kart. Pod nr. 56 zreprodukowano zaginiony do dziś "Portret młodzieńca" Rafaela.
240.–
Sprzedano za: 550.–
83.
MUZEUM Narodowe w Warszawie. Malarstwo. Warszawa 1984. 4, s. 69, [1], ilustr. 168. opr. oryg. skóra zloc.
Niewielkie zarysowania tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Jeden z 79 egzemplarzy specjalnych, oprawionych w skórę przez Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Artystycznego "Intrografia" w Warszawie; ten egz. nr 54,.
160.–
Sprzedano za: 160.–
84.
OPAŁEK Mieczysław – Pamiątkowe odznaki i medale polskie z r. 1914/15. Z rysunkami autora. Kraków, 1 XII 1915. Nakł. Centr. Biura Wyd. NKN. 16d, s. 24. opr. wsp. pł.
NKN 20. Stan dobry. Ilustracje w tekście. Ukazało się jako z.1 "Pamiątek polskich 1914-1915".
120.–
Sprzedano za: 180.–
85.
PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wrocław 1965. Ossolineum. 8, s. 238, [2], ilustr. 42. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Kompleksowe opracowanie 60 lat dziejów warszawskiej ASP od powstania Szkoły Sztuk Pięknych w 1904 do początku lat 60. XX w. Na końcu cenne zestawienie nazwisk wszystkich wykładowców oraz wszystkich studentów tej uczelni w całym okresie jej działalności.
100.–
86.
PRACE i materjały sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 3. Wilno 1938/39. Nakł. Tow. 4, s. [4], 376, tabl. 31. brosz.
Tylna okł. i grzbiet nowe, stary grzbiet naklejony na nowy, stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Piecz. dublet. bibliot. Tom pod redakcją Marjana Morelowskiego poświęcony głównie historji sztuki w wiekach XVI, XVII, XVIII. Zaw. m.in.: Tadeusz Mańkowski - Materjały do dziejów manufaktur tkackich Michała Kazimierza Radziwiłła "Rybeńki", Jan Glinka - Pałac Białostocki Jana Klemensa Branickiego, Euzebjusz Łopaciński - Szkice z dziejów ratusza wileńskiego, Osobliwe szczegóły z życia malarza wileńskiego J. Trojanowskiego, Jerzy Hoppen - Malarz Jan Prechtl - brat Józef od św. Teresy, Mieczysław Limanowski - W sprawie kultu Borysa i Gleba w Grodnie.
120.–
87.
PRZYREMBEL Zygmunt – Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze. Lwów 1936. Księg. Gubrynowicz i Syn. 4, s. 107, [1], tabl. 9. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Zaw. m.in.: O wyrobach z gliny w dawnej Polsce, Nieudane próby wyrobu majoliki w Krakowie na schyłku XVI stulecia, Farfurnie radziwiłłowskie, Farfurnie śląskie w XVIII w.
80.–
Sprzedano za: 130.–
88.
RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w barwnych reprodukcjach ... Warszawa [1925?]. Dom Wydawn. A. Chlebowski, p. f. "Świt". 16d podł., k. [1], tabl. 23. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry, grzbiet przewiązany sznurkiem. Tytuł okł.: "Krajobrazy polskie". Na tabl.: Poranek wiosenny, Strumień, Mgły poranne, Marzec, Staw wieczorem, Zimowy wieczór, Wiatrak na Mazowszu, Brzask wiosenny, Wrzosy, O zmierzchu, Poranek, Jesienią, Wiosenny wieczór, Wiosna, Wschód księżyca, Wschód księżyca, Karczma, Wnętrze lasu, Moczar w lesie, Opuszczony młyn, Zła droga, Wrzosy, Świt.
140.–
Sprzedano za: 340.–
89.
RECHOROWSKI Marian – Meble gdańskie XVII i XVIII stulecia. Gdańsk 1960. Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 8, s. 36, tabl. 5. brosz. Odb. z "Rocznika Gdańskiego".
Stan dobry. Wydano 420 egz.
70.–
Sprzedano za: 80.–
90.
SIERAKOWSKI Seb[astyan] – Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania. T. 1. Kraków 1812. Druk. Akademicka. folio, s. [4], VI, [2], VIII, 388, frontispis w akwatincie. opr. późn. pł.
Papier nieco zabrązowiony, poza tym stan bardzo dobry. Brak t. 2 z ilustracjami. Efektowny frontispis z widokiem dziedzińca wawelskiego; akwatinta sygn. J. G. Mansfold sc., Viennae" (Banach III 336b). "Dzieło to, napisane w oparciu o obszerną literaturę polską i obcą (Solski, Wąsowski, Rogaliński, Świtkowski), składa się z trzech części zawartych w tomie pierwszym i 115 tablic z rysunkami składających się w tom drugi. Część pierwsza poświęcona jest zagadnieniom estetyki w architekturze, część druga mówi o rozplanowaniu budynków, a część trzecia zawiera wiadomości o materiałach budowlanych i technice budowania. Wreszcie w dodatku do części drugiej znajdują się niespodziewanie trzy rozdziały dotyczące budowy mostów. [...] dzieło, które zarówno swą treścią, jak i szatą graficzną nie ustępowało najlepszym ówczesnym pracom zagranicznym." T. Nowak "Cztery wieki polskiej książki technicznej", War. 1961, s. 222-226).
2.400.–
Sprzedano za: 5.500.–
91.
STARZYŃSKI Juljusz, WALICKI Michał – Malarstwo monumentalne w Polsce średniowiecznej. Z 4 barwnemi i 25 jednotonowemi ilustracjami. Warszawa 1929. Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 16d, s. 53, [1], tabl. 29 [w tym 4 barwne]. brosz. Wyd. Popularno-Naukowe Zakładu Architektury Polskiej, [nr] 1.
Stan bardzo dobry. Okładka Jana Zachwatowicza.
60.–
Sprzedano za: 100.–
92.
STUDIA nad złotnictwem śląskim. Bytom 1973. Muzeum Górnośląskie. 8, s. 186. brosz. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Sztuka, zesz. nr 6.
Przednia okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. dwa artykuły: Helena Król "Twórczość dwóch złotników nyskich z pierwszej poł. XVIII w. Marcina Vogelhunda i Jana Jerzego Pfistera", Witold Iwanek "Złotnictwo na Śląsku Cieszyńskim".
80.–
93.
SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI Leon – Znaki porcelany europejskiej i polskiej ceramiki. Poznań 1949. Pozn. Spółka Wydawnicza. 8, s. 351, tabl. 4. brosz.
Okł. nieco zakurzone i otarte, wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. ponad 2.000 wzorów znaków, w tym 451 manufaktur polskich.
140.–
Sprzedano za: 260.–
94.
SZKŁO secesyjne ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Płock [197-?]. Tow. Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku. folio, s. [3], tabl. 10. opr. oryg. pł.
Niewielkie przebarwienia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Niskonakładowy album prezentujący czternaście najciekawszych przykładów szkła secesyjnego ze zbiorów muzeum. Zaw. kartę tyt., wykaz sfotografowanych obiektów, dziesięć oryginalnych odbitek fotograficznych naklejonych na kartonowe tablice. Karty albumu spięte w grzbiecie dwiema śrubami.
140.–
Sprzedano za: 200.–
95.
[SZUKALSKI Stanisław]. Ekslibris Stanisława Szukalskiego dla Johna Paula Wellinga z 1926.
Ekslibris na ark. 8,3x8,3 cm wykonany techniką drzeworytu. Kompozycja przedstawia stylizowaną sylwetkę orla w locie z rozpiętą siecią wypełnioną gwiazdami. Nad kompozycją sentencja "From the reflection you will draw your [...]", data dzienna 12 VI 1926 i nazwisko artysty. Pod kompozycją napis: "The book of John Paul Welling". Ekslibris przyklejony do przedniej wyklejki książki: Uncle William "The Squirrel Hunt" (Philadelphia 1848; 16d, s. 96. opr. kart. z epoki). Ekslibris reprodukowany w pracy L. Lameńskiego "Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce" (Lub. 2007, s. 341). Grzbiet oprawy uszkodzony, otarcia okł., zaplamienia kart; ekslibris nieznacznie zaplamiony, w dobrym stanie. Rzadkie.
S. Szukalski (1893-1987) - rzeźbiarz, malarz, teoretyk, przywódca Szczepu Rogate Serce; kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem K. Laszczki i J. Malczewskiego, później w Chicago; mieszkając głównie w USA wielokrotnie odwiedzał Polskę. "W okresie międzywojennym był jedną z barwniejszych postaci w życiu artystycznym Warszawy i Krakowa" (Wikipedia).
2.400.–
Sprzedano za: 2.400.–
96.
SZYDŁOWSKI Tadeusz, STRYJEŃSKI Tadeusz – O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim. Kraków 1925. Gebethner i Wolff. 4, s. 50. brosz.
Stan dobry. Dotyczy pałaców i dworów w Białaczewie, Bejscach, Igołomi, Plawowicach, Witkowicach i w Nadzowie. Ilustracje w tekście.
240.–
Sprzedano za: 320.–
97.
SZYLLER Stefan – Czy mamy polską architekturę? Warszawa, VI 1916. Wyd. Koła Architektów w Warszawie. 4, s. VIII, 206, [1]. opr. oryg. (?) pł.
Stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Polskie budownictwo drzewne i jego ciesiołka, Więźba dachowa starodawnych naszych kościołów i jej wpływ na ich formy zasadnicze, Gotyk polski, Geneza polskiego dachu łamanego, Portale renesansowe polskie, Okna bliźnie. Blisko 250 ilustracji w tekście.
140.–
Sprzedano za: 360.–
98.
TREPKA Józef Nekanda – Piotr Stachiewicz. Sylwetka. Kraków 1912. Nakł. J. Czerneckiego, Wieliczka. 8, s. 18, tabl. 18 [w tym 17 barwnych]. brosz. Współczesne Malarstwo Pol., z. 6.
Załamanie ilustracji okładkowej, stan dobry. Podpis własn. Krótka monografia malarza ilustrowana reprodukcjami jego obrazów. Tekst wstępny J. N. Trepki.
60.–
Sprzedano za: 160.–
99.
TURNAU Irena – Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII w. Wrocław 1967. Ossolineum, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. 8, s. 404. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Rozwój produkcji odzieży w Warszawie w XVIII wieku, Charakterystyka tańszych tkanin odzieżowych używanych w Warszawie XVIII wieku, Odzież męska, Odzież kobieca, Odzież dzieci i młodzieży, Ubiory specjalne.
100.–
Sprzedano za: 100.–
100.
TUROWSKI Andrzej – Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. Kraków 2000. Universitas. 4, s. 414. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. Autor "w pierwszej monografii tendencji modernistycznych w Polsce ukazuje awangardę w jej uwikłaniu historycznym i politycznym" (z tekstu drukowanego na obwolucie). Liczne ilustracje w tekście.
160.–
Sprzedano za: 340.–
101.
WALICKI Michał – Malowidła ścienne kościoła św. Trójcy na Zamku w Lublinie (1418). Warszawa 1930. Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 4, s. [8], 91, [1], tabl. 15 [w tym 3 barwne]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 100.–
102.
WALTER Franciszek – Wit Stwosz, rzeźbiarz chorób skórnych. Szczegóły dermatologiczne ołtarza marjackiego. Kraków 1933. Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historji Medycyny. 8, s. 31, tabl. 3. brosz. Wyd. KTMHM, nr 1.
Niewielkie zaplamienia okł. i narożnika pierwszych kart. Dołączona ulotka reklamująca książkę.
50.–
Sprzedano za: 750.–
103.
WARCHAŁOWSKI Jerzy – Polska sztuka dekoracyjna. Tekst napisał, materjał zebrał ... Warszawa-Kraków 1928. Wyd. J. Mortkowicza. 4, s. 176, [2]. opr. oryg. pł. złoc.
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Obca dedykacja na przedniej wyklejce. Znaczną część książki (s. 41-167) zajmują ilustracje z reprodukcjami najciekawszych przykładów rodzimej sztuki zdobniczej. Okładka projektu Wojciecha Jastrzębowskiego. Najważniejszy monograficzny album sztuki polskiej z okresu art deco, jaki ukazał się w dobie jej największego rozkwitu. Stanowi główne wydawnictwo dokumentujące Dział Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Liczne fotografie przedstawiają wygląd polskiego pawilonu na wystawie paryskiej (który odniósł wtedy międzynarodowy sukces), dekoracje Zofii Stryjeńskiej, witraże Mehoffera, rzeźby Stanisława Szukalskiego, rzeźbę Henryka Kuny, meble, kilimy, szale, koronki, batiki, luksusowe oprawy książkowe, zabawki, ceramikę i inne. Część plansz w kolorze. Na końcu spis ilustracji oraz "wykaz artystów, firm wykonawczych, wydawców, szkół, profesorów, uczniów", których prace są reprodukowane. W części tekstowej ilustracje projektów graficznych pięknie wydanych polskich książek.
J. Warchałowski (1874-1939) - komisarz polskiego pawilonu na wystawie paryskiej, propagator sztuki modernizmu, promował młodych i nieznanych artystów, już w 1913 zwrócił uwagę na młodą plastyczkę Zofię Lubańską (później Stryjeńską).
360.–
Sprzedano za: 3.000.–
104.
WIERCIŃSKA Janina – Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności. Wrocław 1968. Ossolineum. 8, s. 219, tabl. 31. brosz., obw. Studia z Historii Sztuki, t. 12.
Stan bardzo dobry. Podstawowa, najobszerniejsza monografia TZSP - organizacji artystów i miłośników sztuki działającej w Warszawie od 1860 do 1939 (wznowionej w 1990). Omawia historię Towarzystwa, wystawy, działalność artystyczną i popularyzatorską, związanych z nią twórców i działaczy, zbiory, działalność handlową, a także najważniejsze warszawskie salony artystyczne. Indeks nazwisk.
80.–
Sprzedano za: 150.–
105.
WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbior. pod red. ... Wrocław 1967. Ossolineum. 29,6x21,7 cm, s. 270, [1], ilustr. 184. opr. oryg. ppł., obw.
Nieznaczne naddarcie obw., mimo to stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, Przegląd problematyki architektonicznej, Szkolnictwo artystyczne, Instytucje opieki nad sztuką, Stowarzyszenia i grupy artystyczne, Kolekcjonerstwo i handel dziełami sztuki, Czasopiśmiennictwo. Must have.
220.–
Sprzedano za: 460.–
106.
WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Praca zbiorowa pod red. ... Wrocław 1974. Ossolineum. 4, s. 742, [1], tabl. 72. opr. oryg. ppł., obw.
Stan bardzo dobry. Zaw. chronologiczny przegląd wydarzeń artystycznych, artykuły monograficzne pośwęcone szkolnictwu artystycznemu, instytucjom opieki nad sztuką, poszczególnym grupom twórczym, salonom wystawienniczym, czasopismom artystycznym. Must have, as well.
240.–
Sprzedano za: 280.–
WYDAWNICTWA Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Kraków. Nakł. Muzeum Etnograf. 4. brosz.
Karty tytułowe również po francusku.
107.
Nr 1. SEWERYN Tadeusz - Krakowskie skrzynie malowane. 1928. s. [4], 38, rys. w tekście 33, tabl. barwnych 5.
Grzbiet z ubytkami i podklejony, okł. nieco zaplamione i załamane, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn. Monografia tradycyjnych, bogato dekorowanych skrzyń ludowych, charakterystycznych we wsiach regionu krakowskiego. Systematyczny opis wzorów, odmian, ornamentów, kolorystyki oraz technik wykonywania, a także historia produkcji skrzyń w oparciu o archiwalia i najstarsze wzmianki w dokumentach, już od XVI w.
120.–
108.
Nr 2. SEWERYN Tadeusz - Parzenice góralskie. 1930. s. 55, tabl. 11.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Szczegółowa monografia poświęcona ozdobnym haftom na spodniach górali podhalańskich i beskidzkich, ukazująca zróżnicowania wzorów w różnych regionach i wsiach, ewolucję ich form i kolorystyki, a także techniki wykonania.
120.–
Sprzedano za: 220.–
109.
Nr 3. UDZIELA Seweryn - Ludowe stroje krakowskie i ich krój. Z 34 tablicami barwnemi i 47 rycinami w tekście oraz dwoma arkuszami krojów. Akwarelowe ilustracje wykonała Marja Eljasz-Radzikowska. 1930. s. 60, tabl. 31 (z 34. ilustr.), wykroje luzem 2.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Szczegółowa praca pokazująca charakterystyczne stroje krakowskie wraz z ich opisem i krojem w celu pomocy do ich odtwarzania dla krawców i teatrów ludowych.
120.–
Sprzedano za: 240.–
110.
Nr 6. BYSTROŃ Jan St[anisław] - Typy ludowe J. P. Norblina. 27 tabl. i 4 ryc. w tekście. 1934. s. 66.
Egz. nierozcięty. Okł. nieco zaplamione i nadkruszone, uszkodzenia na dolnych marginesach ostatnich kart, poza tym stan bardzo dobry. Tablice w ramach paginacji. Zaw. m.in.: Etnografia w staropolskim materjale ilustracyjnym, J. P. Norblin, Prace Norblina w Muzeum Czartoryskich, Tematy etnograficzne Norblina - Typy etniczne i regjonalne, Prace i zajęcia wiejskie, Zawody wędrowne, Żebracy, Wieśniacy z towarem w mieście, Rzemieślnicy, Typy miejskie, Tłumne sceny, Kary publiczne, Wnętrza.
120.–
Sprzedano za: 320.–
111.
Nr 7. SEWERYN Tadeusz - Krakowskie klejnoty ludowe. Z 13 ryc. w tekście i 3 barwnemi tabl. 1935. s. 35, [1], tabl. barwnych 3.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami i podklejony, okł. nieco zakurzone i nadkruszone, podklejone naddarcia przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn. Ilustracje w teksćie. Monografia tradycyjnej biżuterii ludowej regionu krakowskiego. Zaw. rys historyczny dawnego jubilerstwa wiejskiego i małomiasteczkowego w okolicach Krakowa, systematyczny opis wzorów, odmian regionalnych, zdobnictwa, materiałów i technik wytwarzania spinek do koszul, pierścionków, kolczyków, krzyżyków i medalików.
120.–
Sprzedano za: 160.–
112.
ZRĘBOWICZ Roman – La gravure polonaise et les "Batiks". 26 reproductions en noir et en couleurs precedees d'une etude critique. Traduit du polonais par T. Waryński. Varsovie 1921. Bureau de la Propagande. 4, s. 16, tabl. 26. brosz.
Grzbiet podklejony, brak karty przedtyt., drobne zaplamienia wewnątrz. Krótki przegląd współczesnej grafiki polskiej. Na tablicach reprod. prac m.in.: L. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza, W. Skoczylasa, I. Łopieńskiego, F. Siedleckiego, Z. Stankiewicz, W. Koniecznego, W. Rubczaka, J. Hrynkowskiego, Z. Kogut, J. Kogut.
120.–
113.
ŻYGULSKI Zdzisław – Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską. Kraków 1959. Muzeum Narodowe. 8, s. 41-107, [3]. brosz. Nadb. z "Rozpraw i Sprawozdań Muz. Narod.".
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. "Egzemplarz Członka Koła Miłośników Dawnej Broni i Barwy". Liczne ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 100.–

Listy Zdzisława Beksińskiego do Andrzeja Urbanowicza

Z. Beksiński (1929-2005) - malarz, grafik, fotograf (jeden z najwybitniejszych polskich twórców w tej dziedzinie); mieszkał w rodzinnym Sanoku, potem w Warszawie; jako malarz zdobył dużą popularność wypracowując swój własny turpistyczno-oniryczny styl; w późniejszym okresie zajął się grafiką komputerową.
A. Urbanowicz (1938-2011) - malarz, grafik, performer; studiował w krakowskiej ASP, działał w Katowicach (był jednym z głównych przedstawicieli tamtejszego środowiska undergroundowego), w l. 1972-1991 mieszkał w USA.
Przyjaźń obu artystów datuje się od końca lat 60. Beksiński, z inspiracji Urbanowicza, zainteresował się wówczas religiami i filozofią Dalekiego Wschodu, co znalazło odzwierciedlenie w jego pracach z przełomu lat 60. i 70. XX w.
114.
Pocztówka z tekstem Zdzisława Beksińskiego, dat. 3 IV 1969 w Sanoku.
Pocztówka wielkanocna z nadrukiem "Wesołych świąt", na odwrocie adres i tekst w maszynopisie. Data i nieczytelny podpis - odręczne. Przekazawszy życzenia świąteczne nadawca prosi o troskliwe traktowanie dwóch swoich rysunków pozostawionych w Urbanowicza ("Krajobraz" i "Facet z dziobem"). Jednym z nich zainteresowany jest potencjalny nabywca. "Pilnuj by się to gdzie nie zmięło, bo to forsa, a jak wiesz u mnie z tym bardzo źle". Stan bardzo dobry.
280.–
Sprzedano za: 300.–
115.
Karta korespondencyjna z tekstem Zdzisława Beksińskiego, dat. 22 VII 1969 w Sanoku.
Całość (tekst i adres) w maszynopisie z odręcznymi podkreśleniami i poprawkami. Beksiński relacjonuje krótko swój pobyt w Krakowie, gdzie bawił z synem. "Zresztą jak przewidziałem małego gówno to wszystko z wyjątkiem kina obchodziło. Gołębiom na rynku powydzierał ogony, tak że uciekały gdy szedł". Zamówione w ZURiT części nie nadeszły. Pod tekstem nieczytelny podpis. Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 380.–
116.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 23 VII 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 4 kartach form. A4. Artysta pisze m.in.: "grafika klasyczna daje 'bogatsze' efekty fakturalne [...], efekt fakturalny jako taki wynika w ogóle z tego, że na tym się wychowaliśmy i wiemy co to w ogóle jest, w przeciwnym wypadku efektem mogło by być coś diametralnie innego. Exemplum pop-art, którego przecież te kretyny w Polsce nie potrafiły pojąć". Omawia niezrealizowany ze względów finansowych pomysł, by na wystawy posyłać wielkoformatowe zdjęcia swoich rysunków zamiast oryginałów. Informuje, że rodzina "nareszcie przyjęła mnie jako coś, czego nie trzeba się koniecznie wstydzić". Kończy stwierdzeniem: "Nic mi się nie chce. Wszystko mnie nudzi [...]. Poprostu nie czerpię radości z 'tworzenia' i w tej chwili nie widzę z czego w ogóle potrafiłbym czerpać radość dłużej niż przez pięć minut". Nieczytelny podpis pod tekstem. Zachowana oryg. koperta (z usuniętym znaczkiem) z adresem i odręcznym dopiskiem: "Nitroglicerynę wysyłam oddzielnie by w razie czego nie zniszczyła listu!". Zabrązowienia koperty (taśma), list w stanie dobrym.
700.–
Sprzedano za: 750.–
117.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 9 VIII 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 9 kartach form. A4. Beksiński polemizuje z tezami zawartymi w ostatnim liście Urbanowicza. Spór dotyczy sytuacji na Dalekim Wschodzie, zwłaszcza w Chinach. Autor listu nazywa swego adwersarza "Konfucjuszem z Żarek, pow. Myszków". Pisząc o środkach halucynogennych zauważa: "Nie dziwię się lekarzom. Oni się poprostu [!] boją, bo gdybyś umarł lub sfiksował to zawsze jest taka możliwość, że żona lub matka wytoczyły by [!] proces [...]. Kariera takiego lekarza mogła by [!] ulec zwichnięciu". Temat środków psychoaktywnych zajmuje kilka stron, na których Beksiński referuje m.in. swoje z nimi doświadczenia. Wspomina o znalezionych w tajnej skrytce zastrzykach z morfiną i zalakowanym flakoniku z tajemniczą krystaliczną substancją. List kończy krótkim wykazem "środków narkotycznych z państwowego spisu leków". Dwa nieczytelne podpis pod tekstem. Zachowana oryg. koperta. Zabrązowienia koperty (taśma), list w stanie dobrym.
700.–
Sprzedano za: 750.–
118.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 11 VIII 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na karcie cienkiego papieru form. A4. Beksiński informuje, że wysłał paczkę z blachami, płótnem i zagruntowaną płytą, numery czasopisma "Forum" wyśle niebawem (wspomniany w tekście Henryk, właściciel czasopism, to zapewne Henryk Waniek, malarz). Przesłał także pieniądze za wymienione w liście przedmioty (papiery fotograficzne, taśmę magnetofonową, rolki). Pisze: "Owóż sytuacja alarmowa, lasy płoną, rzeźby nie kupujom, dno się pokazało... Tak. Absolutne i całkowite zawieszenie wszelkich spraw handlowych [...] jestem aktualnie dorżnięty i do znienacka". Kończy refleksją: "zaplanowałem sobie samobójstwo po przeżyciu 60 lat, a początek kretynienia po przeżyciu lat czterdziestu. Wszystko się sprawdza, mam już prawie 41. Wszystko się sprawdza [...] naokoło dzieci kwiaty, nic już nie rozumiem, straciłem kontrakt, skleroza, krowy ludzkim głosem mówią, kwiaty paproci, dziady, sadhu, żydzi, prorocy, w imię ojca i syna, cześć". Pod tekstem nieczytelny podpis. Stan dobry.
420.–
Sprzedano za: 500.–
119.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 12 VIII 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 6 kartach form. A4. Pierwszym tematem korespondencji są ruchy anarchistyczne, coraz liczniejsze na zachodzie Europy ("do których odczuwam największą bodajże sympatię"). Beksiński wspomina w tym kontekście wydarzenia roku 1968 we Francji. Sporo miejsca poświęca opisowi samodzielnego przygotowania sykatywy (materiału przyspieszającego schnięcie farby). Kończy przypisem: "Przyszedł mi pomysł, by w ogrodzie chodować [sic!] pawie i postawić szubienicę. Wiesz tacy rozmaici przychodzą i oglądają ogród, ach jakie pan ma warunki, ta przyroda, jakie piękne drzewa, a tam co? A to nasza domowa szubienica! Do tego wieczorny krzyk pawi!". Nieczytelny podpis pod tekstem. Zachowana oryg. koperta z adresem odbiorcy i nadawcy. Zabrązowienia koperty (taśma), narożnik jednej karty podklejony taśmą, poza tym stan dobry.
700.–
Sprzedano za: 750.–
120.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 13 VIII 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 3 kartach form. A4. Beksiński czyta sutrę Wai Langa, odczuwając przy tym "pełną aprobatę i potwierdzenie tekstu zgodnego z mym własnym na ten temat rozmyślaniem". "Natomiast, dodaje, gdy czytam Was obu, Ciebie i Wańka [...] zła krew mnie co pięć minut zalewa", i rozwija temat: "Pozwolę sobie mniemać, że w ogóle gówno widzicie, co nie powinno Was w niczym dotknąć, bo kimże ja jestem i co wreszcie waży moje zdanie". Przesyła wzór pieczątki, jaką chce opatrywać własne odbitki heliotypowe. Pisze o negatywnej opinii, jaką na temat tej techniki przedstawiła mu jego dawna wykładowczyni Krystyna Wróblewska. Mając "już dość tego Boscha porobiłbym trochę Paula Klee i perskiej miniatury, no ale pomyślałem człowieku ty masz żonę i dzieci [...], nie wypada, nie uchodzi [...] do dom wróciłem i do twarzy obdartej ze skóry się wziąłem. I to ma być życie? I sztuka?". Nieczytelny podpis pod tekstem. Stan dobry.
620.–
Sprzedano za: 650.–
121.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 14 i 15 VIII 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 3 kartach form. A4. Artysta pisze m.in.: "jeżeli sutra Wai Langa jest czymś [...] bardzo głębokim, a równocześnie cholernie prostym i łatwym, to jakże w porównaniu z nią wspaniale mrozi biuletyn I katowickiego spotkania twórców i Teoretyków Sztuki". Komentuje także recenzję drukowaną we "Współczesności". W dalszej części dodaje: "Dyskusja w czasie kolacji ukazała jasno, że masz w Tomku sojusznika w entuzjazmie dla Mao [...]. A propos Mao to w Sanoku można dostać nadmuchiwany posążek w sklepach papierniczych, który przedstawia chyba Mao, chociaż napis brzmi Pierdziołek, Kiełbasik, czy jakoś tak, w prążkowanych portkach i okularach, z wąsikiem, ale somatycznie [...] to wypisz, wymaluj". Tekst na ostatniej karcie został opatrzony osobną datą (dzień późniejszą niż reszta listu) i dotyczy mylnego dostarczania korespondencji przez nowego listonosza. Nieczytelny podpis pod tekstem. Stan dobry.
440.–
Sprzedano za: 440.–
122.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 15 X 1969 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 6 stronach form. A4. Artysta źle się czuje. "Mam jakieś ataki słabości (fizycznej) [...], o parę godzin wcześniej ma je zazwyczaj Tomek" (syn Zdzisława i Zofii). Cieszy się, że Urbanowicz ma zamiar zająć się heliotypią, udziela mu szczegółowych wskazówek technicznych. Sporo miejsca poświęca własnym doświadczeniom z temperą. Dzieli się z odbiorcą listu sposobami ustawienia i współpracy głośników. O "rozziewie międzypokoleniowym": "przytłaczająca większość ludzi niesłychanie młodo i szybko kostnieje w swych upodobaniach, sposobie bycia, zainteresowaniach. Jak obserwuję młodzież, to ta granica jest teraz gdzieś przy 24-26 roku życia i potem z chłopca czy dziewczyny, może głupich, ale jakoś tak 'otwartych' robią się kompletnie jałowe durnie". Kolejne poruszane tematy to: robienie reprodukcji obrazów i grafik, przygotowanie rysunków dla klienta z Poznania, prace Kazimierza Imielińskiego - seksuologa ("w tym kraju dupą zajmowali się dotychczas ginekolodzy i wenerolodzy, a na marginesie psychiatrzy"). Nieczytelny podpis pod tekstem. Stan dobry.
540.–
Sprzedano za: 550.–
123.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 16 X 1969 w Sanoku.
Maszynopis dwustronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 4 stronach form. A4. List otwiera relacja z prób odtwarzania płyt stereofonicznych na adapterze monofonicznym i ze związanych z tym obaw. Na przeszkodzie dalszym eksperymentom stanęło domowe pranie: "ja obsługuję wyżymaczkę czego nienawidzę gorzej od chodzenia do kościoła w dzieciństwie". Kolejnym tematem poruszanym w liście jest eksploatacja taśm magnetofonowych, które artysta darzy szczególnym uczuciem. "Ja jestem zupełny pod tym względem maniak i napewno [!] żonę pożyczyłbym o wiele łatwiej niż taśmę magnetofonową, która [...] już przez sam fakt wsadzenia na cudzy magnetofon ulega całkowitemu zniszczeniu"  - "wg moich uprzedzeń psychicznych", dodaje. W całostronicowym postscriptum pisze o próbie pożyczenia polskiego przekładu Talmudu i kuriozalnym poruszeniu, jakie owa próba wywołała. Nieczytelny podpis pod tekstem.
600.–
Sprzedano za: 650.–
* * *