Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne

Książki XIX-wieczne

124.
AJDUKIEWICZ Zygmunt – Tadeusz Kościuszko. Dwanaście obrazów ... oraz Studium przez Alfreda Szczepańskiego. Wiedeń [1891]. F. Bondy. folio, s. [8], tabl. 12. oryg. teka pł. zdob.
Otarcia grzbietu teki, teka nieco zakurzona, jedno skrzydełko teki nowe; tekst i tablice w stanie dobrym. W tekście umieszczono 9 niewielkich rysunków Ajdukiewicza. Na tablicach, odbitych w heliograwiurze przez R. Austa w Wiedniu, ukazano najważniejsze momenty życia Tadeusza Kościuszki. Na pierwszej tablicy portret przywódcy insurekcji i faksymile jego podpisu. Tekę wykonał zakład introligatorski F. Goola w Wiedniu (ślepy tłok na tylnej okł.).
640.–
125.
BERNSTEIN Ignacy – Katalog dzieł treści przysłowiowej składających bibljotekę ... T. 1-2. Warszawa 1900. Druk. W. Drugulina, Lipsk. 4, s. XX, 560, tabl. 11; [4], 650, tabl. 10. opr. luksusowa skóra zdob., górne obcięcie złoc.
Stan bardzo dobry. Karta tyt. również po francusku. Niezwykle starannie wydany katalog księgozbioru Ignacego Bernsteina (1836-1906) - bibliotekarza i zbieracza przysłów żydowskich, współtwórcy Głównej Biblioteki Judaistycznej przy Wielkiej Synagodze na Tłomackiem w Warszawie, założyciela Towarzystwa "Lomdej Tora". Swoją bibliotekę, liczącą ok. 6.000 tomów, przekazał Akademii Umiejętności w Krakowie. Obecnie przechowywana jest w Bibliotece Jagiellońskiej. Prezentowany tu katalog wydrukowano na papierze czerpanym w nakładzie 378 egz. Zaw. opis blisko 5.000 tytułów, często z istotnymi komentarzami. W tekście liczne reprodukcje kart tytułowych i ilustracji. Oprawę (zielona skóra, złocenia, bordiury) wykonał Heinrich Fikentscher z Lipska (ślepy tłok na tylnych okł.).
1.400.–
Sprzedano za: 3.100.–
126.
BRODZIŃSKI K[azimierz] – Wiesław. Sielanka. Wstęp krytyczny i życiorys autora oprac. Maryan Gawalewicz. Illustrował Juliusz Kossak. Warszawa 1886. Nakł. M. Orgelbranda. folio, s. [4], XXI, [3], 25, [1], tabl. 6. opr. oryg. pł. zdob.
Banach 810; Empireum 70 (inny wariant kolorystyczny). Otarcia krawędzi okł. i grzbietu, miejscami zabrązowienia papieru, podklejone naddarcia kilku kart, ślady użytkowania. Oprawa w kolorze zielonym. Tekst w ozdobnej ramce, przed każdą częścią poematu niewielka rycina i ozdobny inicjał. Na pierwszej tablicy pomnik K. Brodzińskiego, na pozostałych pięciu całostronicowe kompozycje ilustracyjne Juliusza Kossaka odbite w cynkotypii.
380.–
Sprzedano za: 500.–
127.
CHODŹKO Ignacy – Pamiętniki kwestarza. Z dwunastoma ryc. E. M. Andriolego [!]. Warszawa 1891. Gebethner i Wolff. 4, s. [4], 240, tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Banach 775. Otarcia krawędzi i narożników okł., grzbiet nowy, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Dublet bibliot. (piecz., zapiski inwentarzowe). Na sztywnych tablicach naklejono fotograficzne reprodukcje ilustracji Andriollego. W tekście liczne rozbudowane drzeworytowe inicjały.
420.–
Sprzedano za: 700.–
128.
[CZAJKOWSKI Michał] – Kozaczyzna w Turcyi. Dzieło w trzech częściach. Przez X. K. O. [pseud.]. Ozdobione portretem na stali, czterema rycinami kolorowanemi i czterema zwyczajnemi. Paryż 1857. Druk. L. Martinet. 8, s. XVI, 391, tabl. 9. opr. nieco późn. psk.
Banach 517. Nieznaczne otarcia okł., brak karty przedtyt., mimo to stan bardzo dobry. Egz. luksusowy - wszystkie ryciny (poza przedtytułowym portretem) ręcznie kolorowane, egz. drukowany na lepszym papierze (pozbawionym charakterystycznego i wszechobecnego foxingu). Na grzbiecie złoc. tytuł i pseud. autora. Komplet rycin: portret autora w stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego (sygn. monogramem A. O.) i 8 ręcznie kolorowanych litografii. Efektownie wydana praca M. Czajkowskiego (Sadyka Paszy) poświęcona osiadłym w Turcji Kozakom. Zaw. m.in.: Wspomnienia z Zaporoża w Turcyi, O Kozakach Dobrudzkich, O Starowiercach i odtworzeniu im Biskupstw, Legenda Jambolska o Alim-Bejlerbeju, Piosnki Kozackie, Ukrainki z nutami muzycznemi, Nota o Zastępach Polskich i rozmowy A. Mickiewicza, List A. Mickiewicza z Turcyi do X. A. Czartoryskiego, Kozacy z Moskwą i Rossyją, Spis Sztabu i Starszyzny Pułków Kozackich i Redyfów, Spis wyszłych ze służby Kozaczej i zmarłych. Na jednej z tablic ("Powrót z polowania") sportretowano Adama Mickiewicza na koniu w towarzystwie autora książki. Nieczęste.
4.800.–
Sprzedano za: 6.500.–
129.
GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. Wyd. II. Warszawa 1895. Gebethner i Wolff. 4, s. 156, [4], tabl. 12. opr. oryg. pł. złoc., zdob., obcięcie złoc.
Opr. wyraźnie otarta i zabrudzona, marginesy karty tyt., karty za nią i tabl. "Sobotni promyk" nieco zakurzone i lekko naddarte, poza tym wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja z 1896 r. Na przedniej okł. i na karcie przedtyt. podtytuł: "Legendy ludowe o Matce Boskiej". Piękny album maryjny z tekstem M. Gawalewicza i ilustracjami P. Stachiewicza. Ozdobne inicjały, finaliki, winiety. Na tablicach heliograwiurowe reprodukcje obrazów Stachiewicza: Dziewica z kwiatu, W stajence, W ucieczce do Egiptu, Siewna, Wniebowzięcie, Po gwiaździstej drodze, Po cierniowej drodze, Sobotni promyk, Przędza matki Boskiej, Ślubne wianki, Gromniczna, Śpiewak Matki Boskiej. Oprawa w kolorze białym.
320.–
130.
GROTTGER Artur – Album Grottgera. I. Padoł płaczu ("Wojna"), II. Polonia, III. Lituania. Wiedeń [po tekście 1888]. Nakładca Franciszek Bondy. folio, k. [3], szp. 8, 6, [2], tabl. 26. oryg. teka pł. bogato zdob.
Niewielkie zaplamienia teki, skrzydełka podklejone na krawędziach (niezbyt starannie), zaplamienia marginesu karty z tekstem do "Lituanii", miejscami zabrązowienia tablic, niewielkie załamania marginesów kilku tablic. Egz. kompletny. Teka czerwona. Trzy cykle Grottgera we wspólnej tece. "Wojna": 11 heliograwiur odbitych u V. Angera w Wiedniu na papierze chińskim i naklejonych na podkłady (1. "Pójdź w dolinę łez", 2. Złe wróżby (Kometa), 3. Losowanie rekrutów, 4. Odjazd na wojnę, 5. Pożoga, 6. Głód, 7. Zdrada i kara, 8. Obdzieranie poległych ("Ludzie czy szakale?"), 9. Sieroty ("Już tylko nędza"), 10. Świętokradztwo ("Rabunek przed Te Deum"), 11. W pracowni artysty ("Ludzkości, rodzie Kaina!")); "Polonia": 9 heliograwiur odbitych na papierze chińskim i naklejonych na podkłady (1. Obraz symboliczny Polski, 2. Pobór w nocy, 3. Kucie kos, 4. Bitwa, 5. Schronisko rannych, 6. Obrona dworu, 7. Spustoszenie, 8. W lesie po bitwie, 9. Żałoba); "Lituania": 6 heliograwiur odbitych u J. Blechingera w Wiedniu na papierze chińskim i naklejonych na podkłady (1. Puszcza, 2. Znak, 3. Przysięga, 4. Bitwa, 5. Duch, 6. Widzenie w katordze). Tytuły pod kompozycjami po polsku i po francusku. Przednia okładka przedstawia wnętrze XIX-wiecznej pracowni malarskiej. Złocony tytuł umieszczono na sztalugach a adres wydawcy na okładce teki z rysunkami. Meble, rośliny i akcesoria tłoczone, srebrzone i malowane. Na palecie malarskiej tłoczone nazwisko autora projektu okładki Hugo Stroehla (1851-1919), austriackiego rysownika i grafika książki. Tekę wykonał zakład introligatorski F. Goola w Wiedniu (ślepy tłok na tylnej okł.).
800.–
Sprzedano za: 1.200.–
131.
GROTTGER Artur – Lituania. Kraków [1872]. Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych. folio, tabl. 6. teka oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Egz. bez tekstu objaśniającego, zawierający tylko komplet tablic. Teka wykonana przez Arthura Bocka, introligatora w Białej (naklejka na przedniej okł. teki). Na tablicach fotograficzne reprodukcje rysunków Grottgera wykonane przez A. Szuberta w Krakowie (ślepy tłok na zdjęciach i nadruk poniżej) podpisane w trzech językach. Zdjęcia naklejono na ciemnożółtej apli. Cykl powstał w l. 1864-1866 i stanowi jeden z najbardziej przejmujących obrazów ukazujących nastroje w czasie powstania styczniowego. Zaw.: Puszcza, Znak, Przysięga, Bój, Duch, Widzenie.
640.–
Sprzedano za: 850.–
132.
GROTTGER Artur – Polonia 1863. Wien [1867]. H. O. Miethke. folio, tabl. 9. oryg. teka pł.
Otarcia teki, wewnątrz stan bardzo dobry. Wszystkie tablice podpisane pod kompozycją jednobrzmiącym nadrukiem "Polonia 1863". Fotograficzne reprodukcje rysunków Grottgera naklejone wydawniczo na kartonowe podkłady. Komplet plansz jednego z najsłynniejszych cyklów graficznych artysty. Zaw.: Karta tytułowa, Branka, Kucie kos, Bitwa, Schronisko, Obrona dworu, Po odejściu wroga, Żałobne wieści, Na pobojowisku (tytuły na podst. bibliografii).
640.–
Sprzedano za: 3.200.–
133.
JEDNODNIÓWKA. Monachium 1897. Druk. E. Mühlthalera. folio, s. 32, [8]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł. brosz., podklejone niewielkie naddarcia krawędzi kilku kart, podklejenia części kart w grzbiecie, niewielkie zaplamienia; brak tablicy z portretem Mickiewicza (autorstwa St. Radziejowskiego). Jednodniówka monachijska - album prac twórców wydany na korzyść kształcącej się polskiej młodzieży w Monachium. Jego szata graficzna jest wspólnym dziełem polskich artystów przebywających wówczas w Monachium. Wśród ilustratorów: J. Czajkowski, T. Terlecki, J. Brandt, A. Gierymski, O. Boznańska, A. W. Kowalski, W. Czachórski, S. J. Małachowski. Teksty nadesłali m.in. M. Konopnicka, S. Przybyszewski, E. Orzeszkowa, W. Reymont, K. Tetmajer, J. Kasprowicz, L. Rydel, Z. Przesmycki. Na okł. brosz. kompozycja F. Wygrzywalskiego (jedna z trzech wersji okładki). Nieczęste.
Jednodniówka "jest zupełnie nieznanym ważnym ogniwem w rozwoju polskiego modernizmu [...]. Zbyt szybko zapomniana, jest dokumentem końca lat dziewięćdziesiątych XIX w., etapu późnej secesji w trzech dziedzinach: sztuk plastycznych, literatury i muzyki. W zadziwiający sposób przeoczona w badaniach historyków sztuki, co więcej - nie została także zauważona przez historyków literatury czy muzykologów [...]. Jedynie niezawodni bibliografowie sztuki polskiej [...] podają fakt istnienia 'Jednodniówki'" (H. Stępień "O 'Jednodniówce' monachijskiej [...]" w: "Rocznik Muzeum Mazowieckiego", Płock 1991, t. 14, s. 85).
540.–
134.
KOSTRZEWSKI Fr[anciszek] – Album ... Serya 1-2. Warszawa [cenz. 1893-1898]. Nakł. i druk S. Lewentala. folio. s. [44]; [56]. razem opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Banach 852. Brak 7 kart w serii 1 (wstawiono w tych miejscach czyste karty), wiele kart reperowanych, kilka kart z podklejonymi niewielkimi ubytkami. Ilustracje w drzeworycie, w serii 2 także w cynkografii. Zaw. m.in. scenki i cykle zatytułowane: Wint, Racyonaliści nad Wisłą, Rozkosze letnich mieszkań pod Warszawą, Powrót od chrztu, Jarmark w małem miasteczku, Dla wnucząt, Poczciwy koleżka, Mały rozjemca, Dwie modlitwy czyli bezsenne noce, Gry towarzyskie, Pokusa, Prawdziwy człowiek śmiechu na Saskiej Kępie, List z pola bitwy, Jesień warszawskich myśliwców, Straszny gość, Lekarze amatorzy. Rzadkie.
F. Kostrzewski (1826-1911) - malarz realistyczny i rodzajowy, rysownik, ilustrator, karykaturzysta. Studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Jana Feliksa Piwarskiego. Od 1856 rozpoczął działalność ilustratorską współpracując m.in. z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Kłosami", "Wędrowcem". Zajmował się także ilustracją książkową. Malował sceny z życia ludu wiejskiego i obrazki miejskie, warszawskie. Był kronikarzem Warszawy, ukazując w zwierciadle łagodnej satyry bytowanie różnych warstw społecznych i życie codzienne stolicy II poł. XIX w.
640.–
135.
ŁOSKI Józef – Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Zebrał i opisał ... Dzieło ozdobione 50 rycinami. Warszawa 1883. Nakł. autora. folio, s. 136, tabl. 41. opr. skóra złoc. z epoki.
Banach 790. Wyraźne otarcia okł., brak przedniej wyklejki, ślad zawilgocenia na dolnym marginesie pierwszych kart, miejscami zabrązowienia papieru i zaplamienia kart, uszkodzony margines jednej karty (s. 25-26). Brak dwóch rycin: Zbrojownia w Podhorcach i Pieczęć wielka koronna Jana III. Ryciny (na tablicach i w tekście) przedstawiają gł. członków rodziny królewskiej, herby, pieczęcie, nagrobki, miejsca związane z Janem III i jego rodziną. Na końcu, od s. 117 "Dodatek" zawierający uzupełnienia przybyłe w czasie druku i jedną tablicę. Wszystkie ryciny w drzeworytach sztorcowych rytowanych przez najlepszych rzemieślników warszawskich (J. Styfi, A. Regulski, J. Schübeler, B. Puc, A. Zajkowski). Nieczęste.
1.200.–
136.
MATEJKO Jan – Album 15 obrazów. Objaśnienia skreślił Alfred Szczepański. Wiedeń [po tekście data 1893]. Nakładca Franciszek Bondy. folio, k. 1, szp. 6, tabl. 15. oryg. teka pł. bogato zdob.
Niewielkie otarcia i zarysowania teki. Tytuł okł.: "Album Jana Matejki". Album zaw. heliograwiurowe reprodukcje najsłynniejszych obrazów Matejki: Bolesław Chrobry przed Złotą Bramą w Kijowie, Śmierć Przemysława, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski, Piotr Włast Dunin sprowadzający Cystersów do Polski, Wyciąganie dzwonu nazwanego Zygmuntem, Unia lubelska, Stefan Batory pod Pskowem, Iwan Groźny, Sędziwój alchemik robiący doświadczenia wobec Zygmunta III i dworu, Ksiądz Piotr Skarga, Jan III pod Wiedniem, Sejm warszawski, Konstytucja 3 Maja, Kościuszko po zwycięstwie pod Racławicami. Zestaw tablic zgodny z opisem A. Szczepańskiego, różniący się jednym tytułem od wykazu zawartego na odwrocie strony tyt. Teka w kolorze ciemnozielonym, wykonana przez zakład introligatorski F. Goola w Wiedniu (ślepy tłok na tylnej okł.).
800.–
Sprzedano za: 2.000.–
137.
MATEJKO Jan – [Album 15 obrazów. Objaśnienia skreślił Alfred Szczepański. Wiedeń [1893]. Nakładca Franciszek Bondy]. folio. oryg. teka pł. bogato zdob.
Otarcia i zarysowania teki. Tytuł okł.: "Album Jana Matejki". Tylko teka, bez zawartości. Teka w kolorze ciemnoczerwonym, sygnowana ślepym tłokiem na tylnej okł.: "Karol Scheibe, przedtem F. Gool, Wiedeń".
240.–
138.
POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z 8 ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VIII (ilustrowane IV). Kraków 1896. Spółka Wydawnicza Polska. 8, s. [4], 64, tabl. 8. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Gruca 124. Wyklejki podklejone, okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Na tablicach kompozycje symboliczne poświęcone poszczególnym regionom Polski: Litwa, Żmudź, Podole, Wołyń, Ukraina, Tatry, Krakowskie.
240.–
Sprzedano za: 320.–
139.
ROCZNIK Krakowski. Kraków. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 4. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
T. 4: 1900. s. [8], 267, [4], tablice.
Okł. lekko otarte, mimo to stan dobry. Okładka z oryginalną, barwną litografią Stanisława Wyspiańskiego: po obu stronach dwie roślinne kolumny, na każdej otwarte korony królewskie, pomiędzy kolumnami tytuł rocznika, w dolnej części data roczna. Sygn. monogramem wiązanym wewnątrz kompozycji z lewej. Zaw. m.in.: Gmach biblioteki Jagiellońskiej, Granice biskupstwa krakowskiego, Pergameniści i papiernicy krakowscy w ubiegłych wiekach i ich wyroby.
200.–
Sprzedano za: 1.200.–
140.
SHAKESPEARE William – Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H. C. Selousa. Przekład St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod redakcyą J. I. Kraszewskiego. T. 1-3. Warszawa 1886, 1875, 1877. Nakładem Spółki Wydawniczej Księgarzy. 4, s. [2], XXX, [2], 573, [2]; [2], 834, [1]; [2], 763, [5]. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietów, miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru. Komplet najsłynniejszej polskiej edycji dzieł Szekspira. T. 1: Dramata, t. 2: Tragedye, t. 3: Komedye. Wydanie opatrzone jest obszernym wstępem, poszczególne sztuki poprzedzone są kilkustronicowymi komentarzami, druk w podwójnej kolumnie, dobrze odbite ilustracje drzeworytnicze. 20 dramatów przetłumaczonych jest przez Leona Ulricha (1811-1885), 13 przez Józefa Paszkowskiego (1817-1861) i 4 przez Stanisława Egberta Koźmiana. Koźmian i Ulrich spędzili wiele lat w Anglii emigrując po powstaniu listopadowym, Paszkowski wyrzucony po powstaniu z pracy w szkole tłumaczył Szekspira w Warszawie i prawdopodobnie nigdy nie rozmawiał z Anglikiem. Ilustracje wykonał H. C. Selous (1803-1890) - angielski malarz, litograf i ilustrator, który zyskał duże uznanie u wiktoriańskiej publiczności za swoje ilustracje do dzieł Szekspira. Pomiędzy 1874 i 1886 ukazało się 11 angielskich wydań Szekspira z jego ilustracjami.
680.–
Sprzedano za: 1.900.–
141.
SYGIETYŃSKI Antoni – Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst ... Z 24-ma rycinami. Warszawa 1886. Red. Wędrowca. folio, s. 79, [2], tabl 2. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. W tekście 28 reprodukcji, wbrew temu, co nadrukowano na stronie tytułowej. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 950.–
142.
SYROKOMLA Władysław – Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane. Rytmem spisał ... (Ludwik Kondratowicz). Illustrował E. M. Andriolli. Warszawa 1880. Nakładem Józefa Ungra. 4, s. 112. opr. oryg. pł. zdob.
Banach 772. Niewielkie otarcia narożników okł., drobne zaplamienie tylnej okł., załamanie przedniej wyklejki; stan ogólny dobry. Dziewięć całostronicowych, dobrze odbitych drzeworytów w ramach paginacji. Tekst drukowany w czerwonej ramce liniowej. Gawęda szlachecka inspirowana lekturą "Pana Tadeusza", o dwóch skłóconych poleskich rodach szlacheckich Dęborogów i Brochwiczów, pełna lirycznych opisów przyrody. Oprawa wydawnicza z secesyjnymi zdobnikami.
600.–
Sprzedano za: 850.–
143.
WILCZYŃSKI Albert – Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów. Opowiadanie ... Wyd. II z rysunkami E. Błotnickiego. T. 1-3. Lwów 1879. Gubrynowicz i Schmidt. 16d, s. XII, [13]-230, tabl. 8; 272, tabl. 19; 199, tabl. 16. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia, podklejone naddarcia kilku kart, podklejone uszkodzenia marginesów dwóch kart. Egz. z biblioteki Sapiehów w Krasiczynie (wielokrotnie odbita piecz. własn.). Drugie wydanie najsłynniejszej książki A. Wilczyńskiego, lwowskiego "gawędziarza ze szkoły Henryka Rzewuskiego" (Wikipedia), bliskiego znajomego H. Sienkiewicza, recenzenta jego książek w lokalnej prasie. Burzliwe losy biblioteki Sapiehów w Krasiczynie, której znakomita część trafiła w 2013 do zbiorów wawelskich, przedstawione są w katalogu wystawy "Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu" (Kr. 2014).
420.–
* * *

Książki XX-wieczne

144.
BOCCACCIO Giovanni – Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej. Warszawa 1930. Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 4, s. XXXII, [4], 745, [1], tabl. 16. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiet nieco spłowiały, tylna okł. nieco otarta, niewielkie zaplamienia kilku kart. Brak 4 tablic. Polskie wydanie arcydzieła literatury światowej z uroczymi, erotycznymi ilustracjami Mai Berezowskiej. Oprócz przedmowy pióra Kornela Makuszyńskiego tekst poprzedza "Kilka słów na marginesie przekładu" autorstwa E. Boyé. Posłowie przybliża czytelnikowi epokę Boccaccia. "Dekameron", czyli "Księga dziesięciu dni", jest zbiorem krótkich historii opowiadanych przez siedem panien i trzech młodzieńców. Kiedy w 1348 roku we Florencji wybuchła zaraza, znaleźli oni schronienie poza miastem. Tu przez dziesięć dni pobytu umilają sobie czas opowieściami. Opowieści są dowcipne i frywolne, bez pruderii ukazują koloryt i obyczajowość czternastowiecznej Italii. Są pochwałą radości życia, miłości zmysłowej, rycerskości i dworności, demonstrują wiarę w człowieka i jego możliwości, zwiastują epokę renesansu. Wśród dość powszechnych pozytywnych, a czasem wręcz entuzjastycznych głosów krytyki pojawiły się i opinie negatywne; Czesław Lechicki w swoim "Przewodniku po beletrystyce" (War. 1935) pisał: "osnową miłostki traktowane z jurną wesołością owidjuszowską, więc demoralizująco i pogańsko"; nie miał też dobrego zdania o autorze: "zamłodu lekkoduch i rozpustnik. Naiwnie rozwiązły". Ksiądz Pirożyński w poradniku "Co czytać" (Kr. 1932) dodawał: "zbiór nowel, jedna sprośniejsza od drugiej".
M. Berezowska (1898-1978) - uczennica Roericha, Pankiewicza i Wyczółkowskiego, swoimi rysunkami do "Dekameronu" świetnie wczuła się w nastrój dzieła literackiego. Należą one do jej najbardziej znanych dzieł.
220.–
Sprzedano za: 650.–
145.
CZARTAK. Zbór poetów w Beskidzie. [Nr 3]. Poezje i proza Józefa Birkenmajera, Janiny Brzostowskiej, Wiktora Hanysa, Zofji Kossak-Szczuckiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Jana Wiktora, Emila Zegadłowicza. Kraków 1928. Druk. "Czasu". 4, s. 217, [1], tabl. 8. brosz.
Grońska 29. Okł. otarta, miejscowo zabrązowiona, niewielki ubytek grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz; poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Trzeci i ostatni numer pisma literackiego środowiska Czartaka. Tablice odbite w autolitografiach - składają się na "Tekę autolitografij Czartaka", zaw. prace: Juliana Fałata ("Skrzeczna widziana z Bystrej"; "Widok z Bystrej na Klimczok"), Jana Hrynkowskiego ("Cyganka"), Felicjana Szczęsnego Kowarskiego ("Baca"), Ludwika Misky'ego ("Czartak"), Tytusa Czyżewskiego ("Dom Zegadłowicza w Gorzeniu" - mylnie oznaczony w spisie jako litografia Jana Mrozińskiego "Dworek w Beskidzie"), Zbigniewa Pronaszki ("Ulica w Suchej"), Wojciecha Weissa ("Kalwarja"). W ramach paginacji całostronicowe drzeworyty Zdzisława Gedliczki ("Jablonka"), Ludwika Misky'ego (3 szt. - do "Jałowcarza" E. Zegadłowicza: "Jałowcarz przy drzewku", "Pejzaż", "Na wędrówce") i Edwarda Porządkowskiego ("Poławiacze piasku") oraz reprodukcje rys. Zbigniewa Pronaszki (portrety i karykatury autorów).
800.–
Sprzedano za: 1.700.–
146.
GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka Burgunda. Warszawa 1958. PIW. 8, s. 87, [1], tabl. rozkł. 5. brosz., obw.
Niewielkie naddarcia obw., poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Jedyna książka ilustrowana przez Tadeusza Kantora. Piękny przykład współgrania dzieł dwóch wybitnych artystów. Kantor zaprojektował obwolutę i 5 ilustracji umieszczonych na rozkładanych tablicach. Na odwrocie każdej planszy nadrukowano tytuły rycin: Dwór i zachód słońca, Iwona i ciotki, Król i królowa, Grzechy króla i królowej, Uczta.
Pierwszy dramat Gombrowicza. Swoją prapremierę miał dopiero na fali popaździernikowej odwilży; w 1957 warszawski Teatr Dramatyczny wystawił "Iwonę" w reżyserii Haliny Mikołajskiej. Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem samoistnym (pierwodruk ukazał się w w dwóch kolejnych zeszytach "Skamandra" w 1938) i jedynym za życia autora. Następna edycja miała miejsce dopiero w 1971 w "Dziełach zebranych" (t. 5, Paryż, Inst. Literacki).
W. Gombrowicz (1904-1969) - powieściopisarz, dramaturg, od 1939 przebywający na emigracji, jeden z najwybitniejszych literatów polskich XX w.
T. Kantor (1915-1990) - malarz, reżyser teatralny, animator życia artystycznego, założyciel awangardowego teatru Cricot 2, jeden z najciekawszych nowoczesnych artystów polskich.
120.–
Sprzedano za: 140.–
147.
GORSKI K[onstanty] – Sybir, wizye przeszłości. Serya 1-2. [Warszawa] 1911-1912. [Tygodnik Illustrowany]. 4 podł., tabl. 4; tabl. 4. opr. oryg. [?] ppł., okł. brosz. naklejone na oprawy.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wyklejki pęknięte w grzbiecie, niewielkie zabrudzenia tablic. Zaw. reprodukcje obrazów ukazujących tragiczny los zesłańców syberyjskich: seria 1: Spotkanie (Dwa pokolenia), Pan Tadeusz w kopalniach, List, Ucieczka, seria 2: Wyzwolenie, Dwa światy, Pacierz, Powrót.
K. Gorski (1868-1934) - malarz, ilustrator, pracował w Moskwie, Warszawie, członek Warsz. Tow. Artystycznego, współzałożyciel TZSP, znany głównie jako portrecista, zajmował się również z powodzeniem malarstwem historyczno-patriotycznym.
220.–
148.
GROTTGER Artur – Polonia, Wojna, Lituania. Kraków [ca 1913]. Salon Malarzy Polskich. folio, k. [6], tabl. 26. oryg. wspólna teka pł.
Niewielkie otarcia teki, stan dobry. Brak karty z tekstem wstępnym? Razem wydane trzy cykle graficzne Grottgera. Każdy cykl we własnej papierowej teczce z nadrukowanym tytułem i nazwą wydawcy. Reprodukcje odbite na jasnożółtej apli w Druk. "Akropol". Zachowane bibułki przekładkowe (niektóre załamane).
320.–
Sprzedano za: 340.–
149.
GROTTGER Artur – Rok 1863 w 29 planszach ... Ku uczczeniu 75-lecia Powstania Styczniowego. Warszawa 1938. Tow. Przyjaciół Weteranów 1863 r. 4 podł., s. [5], tabl. 29. opr. oryg. pł.
Niewielkie załamania karty tyt., stan dobry. Na stronie tyt. pieczęć towarzystwa, podpis jego prezesa Władysława Dunina-Wąsowicza i indywidualny numer egzemplarza (149). Układ graficzny A. Girsa i B. Barcza. Zaw. reprodukcje autoportretu artysty, plansz z serii "Warszawa", "Polonia" i "Wojna" oraz kompozycji "Nokturn". Tablice przesłonięte bibułkami przekładkowymi.
360.–
Sprzedano za: 460.–
150.
GULLA Jacek Luzar – Trójgłos. Kraków 1992. Polander Press. 4, s. 53, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Wydano 200 num. egz., ten nr 122 z podpisem autora i projektanta oprawy Piotra Panasiewicza. Druk na papierze czerpanym z Dusznik. Oprawa w kolorze jasnopopielatym, grzbiet wyokrąglony. Debiutancki tom polskiego poety i grafika mieszkającego w Nowym Jorku; czwarta publikacja Polander Press i pierwsza krajowa. W tekście 6 całostronicowych jedno- i dwubarwnych linorytów J. Gulli sygnowanych ołówkiem przez artystę.
280.–
151.
HOMER – Homerowej Iliady Pomór, Gniew. Kraków 1903. Wyd. Stanisław Wyspiański. Druk. Uniw. Jagiell. 4, s. 55. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Projekt okładki oraz 11 ilustracji tekstowych wykonał Stanisław Wyspiański. Tekst równoległy grecki i polski. Tekst oryginału opracował prof. Leon Sternbach, przekład polski (parafraza poetycka) Juliusza Słowackiego.
"Wyspiański zamieścił w tym wydaniu 11 swoich ilustracji. Jest on też twórcą typograficznej kompozycji książki. Według projektu Wyspiańskiego zrealizowano układ ilustracji i kolumny pisma, dokonano wyboru czcionki, on też zaprojektował okładkę. Na karcie tytułowej podano jego nazwisko jako wydawcy, przez co jednak należy rozumieć raczej artystycznego redaktora książki [...]. O kompozycji i pięknie tych rysunków stanowi przede wszystkim linia oraz kontrast bieli i czerni [...] trzeba przyznać temu wydaniu 'Iliady' niewątpliwe wartości artystyczne [...]. Porównanie tych rysunków z ilustracjami do 'Iliady' najwybitniejszych nawet artystów okresów poprzedzających wypadnie na korzyść Wyspiańskiego" (E. Skierkowska "Wyspiański, artysta książki", Wr. 1960, s. 142, 167-168).
420.–
Sprzedano za: 1.400.–
152.
JASIŃSKI Zbigniew – Morze w poezji polskiej. Antologja poezyj marynistycznych. Zebrał, omówił i całkowicie oprac. ... [Warszawa 1937. Główna Księgarnia Wojskowa]. 4, s. 324, [1]. brosz., obw.
Grońska 59; SPKL 6. Okł. miejscami pożółkłe, poza tym stan dobry. Oryginalna akwaforta sygn. ołówkiem "Girs-Barcz". Jeden z 30 numerowanych egzemplarzy specjalnych na papierze angielskim esparto (ten egz. nr 7). Egzemplarze te otrzymały zmienioną obwolutę i stronę tytułową (pozbawioną danych wydawniczych). W egzemplarzach zwykłych podano informację o 25 egzemplarzach na lepszym papierze, tu ich liczba wzrosła do 30. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz. .
360.–
Sprzedano za: 750.–
153.
[KALENDARZ]. Kalendarz reklamowy Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej Metalchem na rok 1975 z reprodukcjami 12 barwnych zdjęć Witolda Nowaka.
Kalendarz form. 48,5x32,5 cm, kart 14, karty spięte wzdłuż krótszej krawędzi spiralnym drutem. Na dwunastu kartach kalendarzowych umieszczono reprodukcje psychodelicznych fotograficznych aktów kobiecych autorstwa Witolda Nowaka. Aranżacja zdjęć: Maria Ihnatowicz, układ graficzny kalendarza: Maria Ihnatowicz i Andrzej Krajewski. Niewielkie zagięcie narożnika pierwszych dwóch kart, stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 260.–
154.
KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kraków 1929. Krakowska Spółka Wyd. 8, s. [4], 182, [2], tabl. barwnych 7. opr. oryg. pł.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Inicjały i zdobniki w tekście zaczerpnięto z zasobów typograficznych dawnych oficyn drukarskich. Barwne ilustracje L. Pawlikowskiej zamontowane na kartonowych podkładach zostały wykonane w manierze dawnego malarstwa tablicowego. Zaw.: Św. Antoni, Św. Jerzy, Św. Franciszek Ksawery, Św. Orszula, Św. Hieronim, Krzyż św. Andrzeja, Św. Mikołaj.
120.–
Sprzedano za: 160.–
155.
KOTARBIŃSKI Janusz – Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez autora. [Poznań] 1923. Nakł. autora. 8, s. [6], 154, tabl. 4. brosz.
Grońska 329. Niewielki ślad zawilgocenia w narożniku pierwszych kart, stan dobry. Piecz. "Dywagacje na temat samotnej duszy artysty urozmaicił autor 'obrazkami' i 'scenkami' ze schroniska i z gór, wybornie prezentującymi schroniskową i wycieczkowo-flirtową obyczajowość tych czasów" (Kolbuszewski 561).
160.–
156.
KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. Kraków [1921]. Spółka Wyd. "Fala". 4, s. 55. opr. oryg. ppł.
Stryjeńska MNK VI.I.I.12; SPKL 370. Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Wydano 1.100 egz., ten nr 698. Siedem całostronicowych barwnych tablic wg rysunków Zofii Stryjeńskiej, mniejsze czarno-białe ilustracje tego samego autorstwa w tekście.
480.–
Sprzedano za: 2.000.–
157.
LORENTOWICZ Jan – Ziemia polska w pieśni. Antologia. Ułożył i wstępem opatrzył ... Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. Wyd. II. Warszawa [1914]. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], XVI, 527, [1], tabl. 12. opr. oryg. psk. z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., podklejony ubytek karty tyt., poza tym stan dobry. Piecz. Obca dedykacja.
240.–
Sprzedano za: 400.–
158.
LWÓW przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografjach Zakładów Pillera. Lwów 1928. Zakł. Graficzne Piller-Neumanna. 4, s. XII, [1], 8, tabl. 26. brosz.
Podklejone naddarcie tylnej okł., poza tym stan dobry. Wydano 250 egz., ten nr 299 (sic!). Przedmowa i opisy tablic Tadeusza Mańkowskiego. Ryciny odbito z oryginalnych kamieni litograficznych przygotowanych w l. 1846-1865, odnalezionych w Zakładach Pillera i dotąd niewykorzystanych. Na tablicach 32 widoki zabytków dawnego Lwowa odbite w sepii.
400.–
Sprzedano za: 480.–
159.
ŁOBODOWSKI Józef – Mare nostrum. Brooklyn 1986. Polander Press. 4, s. 53, [2], tabl. 6. opr. oryg. pł., koszulka ochronna.
Stan bardzo dobry. Wydano 150 egz., ten nr 128 podpisany przez autora i wydawcę. Tom poezji zawierający także 6 kolorowanych linorytów wykonanych i sygnowanych odręcznie przez Tomasza Burasiewicza. Układ typograficzny Bartka Małysy. Pierwsza publikacja oficyny Polander Press. "Niech będzie ona przykładem możliwości twórczych dla polskiej kolonii artystycznej w Nowym Jorku [...] tak ciągle zajętej troskami codziennego życia w wielkiej metropolii" (z kolofonu).
340.–
160.
ŁOMONOSOW Michał W. – O ruchu ziemi. W przekładzie Juliana Tuwima. Warszawa 1974. Druk. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. 8, s. [16]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Wydano w nakładzie 200 egz., ten nr 27. Publikacja okolicznościowa dla uczczenia pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, obchodzonej w 1973 roku przez Oddział Warszawski Towarzystwa Przyjaciół Książki. Posłowie Andrzej Bednarczyk. Układ i opracowanie graficzne Zbigniewa Dolatowskiego. Drzeworyty tłoczone z oryginalnych klocków artysty.
180.–
Sprzedano za: 240.–
161.
MATEJKO Jan – Dzieje cywilizacyi w Polsce. Obrazy i tekst ... Zesz. [1]-2. Przedmowa Władysława Wankiego. Zakończenie Ernesta Łunińskiego. Warszawa 1911-1912. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych. folio, s. [2], 6, [6], tabl. 6; [32], tabl. 6. brosz., oryg. oprawa ppł. luzem.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., naddarcie tylnej okł. zesz. 1, poza tym stan dobry. Na ostatnich dwunastu stronach "Spis osób z objaśnień Matejki do 'Dziejów ...'". Tablice w heliograwiurze. Cykl zaw.: Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Koronacya pierwszego króla, Przyjęcie Żydów, W Łęczycy pierwszy Sejm, Klęska Lignicka, Powtórne zajęcie Rusi, Założenie szkoły głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane, Chrzest Litwy, Wpływ uniwersytetu na kraj w wieku XV, Złoty wiek literatury w wieku XVI, Potęga Rzeczypospolitej u zenitu, Konstytucya 3 Maja.
360.–
Sprzedano za: 360.–
162.
MATEJKÓWNA Helena – O zegarach mistrza Andrzeja i inne opowieści mieszczańskie, rycerskie i mnisze. Wilno 1929. Sumptem typographa L. Chomińskiego. 8, s. [6], 156, [2]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Zaplamienia okł. brosz., niewielkie zabrudzenia wewnątrz; mimo to stan dobry. Wydano 1.000 egz. na papierze żeberkowym. Inicjały projektowała autorka, sygnet drukarza oraz układ graficzny całości opracował Gracjan Achrem-Achremowicz.
140.–
Sprzedano za: 360.–
163.
MICKIEWICZ Adam – Dzieła. T. 1-20. Pod redakcją Manfreda Kridla, z przedmową Boya-Żeleńskiego. Warszawa 1929. Bibljot. Arcydzieł Literatury. 8. opr. w 10 wol. oryg. pł. złoc., obw.
Grońska 393. Niewielkie miejscowe zażółcenia papieru, stan bardzo dobry. Oprawa w kolorze ciemnoczerwonym. Każdy tom obj. ca 200 s. W t. 1-2, 5-6 i 9-10 szesnaście oryginalnych drzeworytów Stefana Mrożewskiego oraz portret poety. "Rok 1929 przyniósł w Polsce jedną z nielicznych w historii edycję dzieł zbiorowych z oryginalnymi ilustracjami. Zachowane wszystkie obwoluty z kompozycją sygn. J. M. Dwadzieścia tomów, oprawnych w 10 woluminów, opracowanych przez Manfreda Kridla ukazało się w Bibliotece Arcydzieł Literatury [...]. Przedsięwzięcie zamierzone było na dużą skalę, starano się pozyskać zainteresowanie odbiorców, nic więc dziwnego, że wydanie poprzedzone było akcją reklamową [...]. Odwoływano się do kolekcjonerskich skłonności czytelników, zachęcając ich do zbierania książek wydawanych w tej samej serii [...]. Zapowiedź o ilustrowaniu wydania przez najwybitniejszych grafików polskich była nieco przesadzona. W rzeczywistości ryciny wykonał jeden, znakomity co prawda, artysta Stefan Mrożewski, dając siedemnaście [w rzeczywistości o jeden mniej] pełnych ekspresji drzeworytów, w tym cztery do 'Pana Tadeusza'. W ilustracjach tych można już zauważyć cechy, które sprawiły, że ilustratorska działalność tego grafika spotkała się w świecie z tak przychylnym przyjęciem. Zwracała uwagę przede wszystkim migotliwa impresjonistyczna faktura jego prac, tworząca specyficzny klimat kompozycji" (M. Komza "Mickiewicz ilustrowany", Wr. 1987, s. 43-46).
800.–
Sprzedano za: 1.500.–
164.
ORWELL George – Folwark zwierzęcy. Przeł. Teresa Jeleńska. Ilustrował Jan Lebenstein. [Kraków] 1985. Oficyna Literacka. 4, s. [3]-48, [2], tabl. 10. opr. oryg. pł.
Federowicz 4142; Brzeski 3442. Stan bardzo dobry. Bibliofilski druk podziemnej oficyny drukarskiej. Świetne ilustracje Jana Lebensteina (1930-1999) są reprodukcjami litografii z teki "Animal Farm". Ilustracje naklejono na podkłady z białego papieru. Jedno z pierwszych wydawnictw drugiego obiegu wyposażonych w barwne ilustracje.
120.–
Sprzedano za: 500.–
165.
PIENIĄŻEK Józef. Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów 1937. Wyd. własne. folio, s, 28, [8], tabl. 40. teka oryg. [?] pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Teka nowa, wzorowana na oryginalnej? Teka w kolorze niebieskim. Zaw. tekst opisowy, wykaz plansz, spis imienny subskrybentów, komplet 40 barwnych tablic. Owoc dziesięcioletniej pracy dokumentującej zabytki kultury ludowej Podhala, Spisza, Orawy i Ziemi Żywieckiej. Na tabl. stroje ludowe, zabytki architektury drewnianej, przedmioty rzemiosła ludowego. Całość podzielona na dwa cykle: "Stroje i typy górali polskich" oraz "Zabytki budownictwa, kultury i sztuki kościelnej i ludowej na Podhalu". Swoje dzieło autor zadedykował L. Wyczółkowskiemu.
800.–
166.
PODOSKI Wiktor – Początki drzeworytu. Warszawa 1930. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka. 8, s. 37, [10]. opr. kart. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Zygmunta Ziołowskiego dla Gustawa Goldberga "Svstine et abstine. Gvstavvs Avromontanvs. AD 1928". Wydano 300 egz., ten nr 76 (jeden z 285 egz. na papierze bezdrzewnym). Omówienie najstarszych drzeworytów z XIV-XV w. Praca dedykowana w druku Władysławowi Skoczylasowi, "odnowicielowi sztuki drzeworytniczej w Polsce". Charakterystyczna kartonowa oprawa Aleksandra Semkowicza (bez sygnatury) z papierowym szyldzikiem.
280.–
Sprzedano za: 400.–
167.
POLSKA na morzu. Warszawa 1935. Główna Księgarnia Wojskowa. 4, s. XIV, [1], 235, tabl. 14 [w tym 2 miedzioryty]. opr. oryg. psk. zdob.
Grońska 61. Niewielkie otarcia okł. Opracowanie graficzne Atelier Girs-Barcz. Na dwóch tablicach oryginalne miedzioryty sygnowane odręcznie ołówkiem, umieszczone na początku portrety w reprodukcjach miedziorytów. Egzemplarz należy do niewielkiej części nakładu z oryginalnymi grafikami (egz. okazowe i ekspozycyjne); pozostałe egzemplarze zawierały ich reprodukcje.
300.–
Sprzedano za: 380.–
168.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa [ok. 1923]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [2], 274, tabl. 10. opr. oryg. pł., futerał kart.
Otarcia grzbietu, brak przedniej wyklejki. Obca dedykacja. Zachowane bibułki przekładkowe przy tablicach. Oprawa w kolorze bordowym. Tekst drukowany w ozdobnej ramce.
360.–
169.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa [ok. 1923]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 274, tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia narożników okł., stan dobry. Zachowane bibułki przekładkowe przy tablicach. Oprawa w kolorze ciemnoniebieskim. Tekst drukowany w ozdobnej ramce.
400.–
Sprzedano za: 800.–
170.
PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa [ok. 1923]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [2], 274, tabl. 10. opr. oryg. kart.
Podklejone naddarcia i ubytki grzbietu, przednia okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry.  Zachowane bibułki przekładkowe przy tablicach. Oprawa w kolorze srebrnym, napisy granatowe. Tekst drukowany w ozdobnej ramce.
300.–
171.
RAŠIN Jaromir – Dusza kobiety. Z czeskiego przełożył Marjan Szyjkowski. Kraków 1928. Akademickie Koło Przyjaciół Czechosłowacji. 8, s. 64, [1]. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz.
Okł. lekko zakurzona, blok nieco nadpęknięty, poza tym stan dobry. Wydano 565 egz., ten nr 540 (jeden z 50 egz. przeznaczonych dla uczestników III Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie). Zdobniki i winiety wg projektów Teodora Grotta, stronę graficzną opracował Kazimierz Witkiewicz. Przekład czeskiej parafrazy trzech epizodów poezji staroindyjskiej.
120.–
172.
REYMONT Władysław – Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego i 75 ozdobami graficznemi Z[ygmunta] Kamińskiego. T. 1-2. Warszawa [1928]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 384, [1], tabl. 10; [4], 450, [1], tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob.
SPKL 190. Oprawy nieco otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Zachowane wszystkie bibułki przekładkowe z nadrukami tytułów przed tablicami. Tablice kolorowe, liczne jednobarwne zdobienia w tekście. Jedna z najpiękniej wydanych polskich książek ilustrowanych, a przy tym powieść, za którą Władysław Reymont uzyskał nagrodę Nobla w 1924 roku. Oprawa graficzna książki to wspólne dzieło Apoloniusza Kędzierskiego (1861-1939) i Zygmunta Kamińskiego (1888-1969). Kędzierski - uczeń Brandta, Gersona i Aleksandra Kamińskiego, artysta o dużej wrażliwości i zamiłowaniach kolorystycznych przygotował cykl 20 akwarel (pejzaże i sceny z życia wsi) reprodukowanych na barwnych tablicach. Kamiński, uczeń m.in. Mehoffera, malarz, rysownik i grafik zaprojektował okładkę, kartę tytułową, inicjały i liczne ozdoby graficzne w tekście z motywami zaczerpniętymi ze sztuki ludowej. Prace obu artystów harmonizują ze sobą. Książka jest pięknie drukowana, dużą czcionką, na dobrym papierze.
480.–
Sprzedano za: 3.000.–
173.
SIENKIEWICZ Henryk – Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. Warszawa 1902. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 193, tabl. 20. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarta, zaplamienia pierwszej strony, miejscami zażółcenia i zabrązowienia papieru, drobne zaplamienia wewnątrz. Pierwsze wyd. powieści z tymi ilustracjami. Oprawa w kolorze brązowym.
320.–
Sprzedano za: 1.600.–
174.
STRYJEŃSKA Zofia – Piastowie. Warszawa 1929. J. Mortkowicz. folio, s. [8], tabl. 22. wsp. teka ppł., okł. brosz. naklejona na tekę.
Stryjeńska MNK VI. I. I. 25. Okł. brosz. nieco otarta, tekst i plansze w stanie bardzo dobrym. Wstęp Jerzego Warchałowskiego. Plansze na papierze kredowym form. 21,5x18,5 (portret w świetle passe-partout), zamontowane w papierowym passe-partout form. 40,5x26,5 cm. Podobizny pierwszych władców Polski z dynastii Piastów (Piast, Ziemowit, Leszek, Ziemomysł, Mieszko Pierwszy, Bolesław Chrobry, Mieczysław Drugi, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Władysław Drugi, Bolesław Kędzierzawy, Mieczysław Stary, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Bolesław Wstydliwy, Leszek Czarny, Przemysław, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki), każdy w oryg. wydawniczym passe-partout z tłoczonym tytułem kompozycji i firmowym kłoskiem oficyny. "Wizerunki 'Piastów' powstały w związku z zamierzoną inscenizacją (zresztą zaniechaną) dramatu Wyspiańskiego 'Skałka' [...]. Przedstawione wizerunki artystka starała się upodobnić do przekazów z historii i legend. Podobizny bez zbędnych szczegółów i upiększeń dekoracyjnych, są pełne szlachetnej prostoty i powściągliwości, cech stosunkowo rzadkich u Stryjeńskiej" (M. Grońska "Zofia Stryjeńska", Wr. 1991, s. 25, ilustr. 51-56). "Warchałowski cenił [...] ten cykl i chociaż na ogół przesadzał w swoich zachwytach, w tym wypadku miał rację. 'Piastowie' to chyba jedno z najlepszych dział malarki" (H. Mortkowicz-Olczakowa "Pod znakiem kłoska", War. 1962, s. 175).
2.800.–
Sprzedano za: 5.000.–
175.
SUFFCZYŃSKI (Bodzantowicz) Kajetan – Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i legionów. Dzieło pośmiertne ... z illustracyami J. Kossaka i epigrafami W. Pola, nigdzie niedrukowanemi, z portretem Suffczyńskiego i Pola. Poznań 1917. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego. 4, s. 414, [1], tabl. 41. opr. oryg. ppł. zdob., obcięcie barwione.
Stan dobry. Barwna, efektowna kompozycja okładkowa wg rysunku Juliusza Kossaka. Zaw. m.in.: Dom szlachcica za dawnych czasów, Koczowisko Bandochów, Bitwa pod Maciejowicami, Pohulanka, Polowanie z prosięciem, Kontrabandzista, W Legionach, W Warszawie, San Domingo.
360.–
Sprzedano za: 850.–
176.
TEKA wojenna wykonana przez uczniów I-szej c. k. szkoły realnej we Lwowie pod kierunkiem prof. Chrząstowskiego. 1914-1915. Lwów 1917. Nakł. Komitetu profesorów pierwszej szkoły realnej we Lwowie. folio, k. [4], tabl. 20. brosz.
Grońska 16. Otarcia okł., naddarcia krawędzi okł., niewielkie zaplamienie przedniej okł., rozprasowane załamanie narożników części tablic, tylna okł. obca. Praca dedykowana w druku I. Dembowskiemu, prezydentowi Rady Szkolnej Krajowej. Na 20 tablicach naklejono wydawniczo 37 niewielkich barwnych i czarno-białych litografii wykonanych przez uczniów szkoły. Prace przygotowawcze prowadził Antoni Markowski, ilustracje odbito w Zakładzie Litograficznym A. Przyszlaka. Wśród litografii: Wkroczenie wojska rosyjskiego do Lwowa od rogatki Zielonej, Hordy Tatarskie za Lwowem, Atak legionistów polskich, Czerwony krzyż, Odprowadzenie jeńca, Młodzież szkolna w służbie tramwajowej, Pobór do wojska, Moskale na wozie. Ze wstępu: "zebrane przykłady mają stanowić graficzny opis wypadków danej chwili, - przeto nie dają poglądu na rozwój i systematyczną całość postępu nauki. Wykazują natomiast siłę wrażliwości młodej duszy na dnie której ostro zarysowały się wypadki obecnej wojny". Nieczęste.
800.–
177.
TETMAJER Kazimierz – Na skalnem Podhalu. Wyd. jubileuszowe. Redakcja artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona Wyczółkowskiego. Rysunki i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. Kraków 1914. Spółka Nakładowa "Książka". 8, s. [4], VIII, 448, [3], tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc.
Okł. lekko zakurzone, wyklejki pęknięte w grzbiecie, stan dobry. Ekslibris i piecz. księgozbioru Łepkowskich. Wydanie, które ustaliło dobór i ostateczną kolejność opowiadań. Dzięki niezwykle starannej szacie graficznej i barwnym ilustracjom Wyczółkowskiego to wydanie "Na skalnem Podhalu" stanowi jedną z najpiękniejszych książek tatrzańskich.
460.–
Sprzedano za: 800.–
178.
TOEGEL Stanisław – Polski wojak na obczyźnie. Celle-Hamburg 1946. Wyd. A. Markiewicza. folio, tabl. 4. oryg. teka kart.
Polonica 17133. Stan bardzo dobry. Komplet. Na tablicach barwne karykatury form. ca 33x24,5 cm zamontowane na kart. podkładach. Rysunki powstały w 1945. Zbiór zaw.: Chłopcy jak brzytwy, Sorry! Ja się nie fraternizuję, Do nas należy cały świat... i wszystkie plantacje kawy, Szkoda mrugać... panie strzelec. Jedna plansza reprodukowana w H. Górska, E. Lipiński "Z dziejów karykatury polskiej", War. 1977. Nieczęste.
480.–
179.
WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923. Wyd. Polskie. 4, s. [16], 138, [6], tabl. 8. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Grońska 501; SPKL 342. Okł. brosz. lekko otarte, stan dobry. Egz. nierozcięty. Na tablicach 8 oryginalnych, całostronicowych drzeworytów Skoczylasa ("Dziwożona", "Karczowanie lasu", "Kazanie św. Franciszka do ptaków", "Diabelskie pokusy", "Kara chłosty", "Pławienie czarownicy", "Pomocnica iluminatora"), drzeworyt na okładce brosz.("Zakonnica w otoczeniu anioła i szatana", 18 (wiele powtórzonych) jasnoczerwonych drzeworytowych inicjałów tego samego artysty.
S. Wasylewski (1885-1953) - autor ponad 20 znakomitych książek poświęconych głównie polskim obyczajom i historii polskiej kultury. Jak stwierdził Krzysztof Masłoń: "Ponieważ pisał o historii zajmująco, był zwalczany przez historyków". W tej książce autor z dużą swadą i z humorem wprowadza czytelnika w groźny czasem świat średniowiecznych klasztorów, ludowych legend i zabobonów. Poszczególne rozdziały noszą tytuły: W roku pańskim 1001, O siostrach i braciach ś-tego Norberta, O śniadych cysterkach i czarnych benedyktynkach, O słowiku z Asyżu i paniach wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli, ogrodzie i morzu, Szpital, apteka, sąd boży, Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, "Niszczcie klasztory", Rebelia odszczepieńców, Zakonnice polskie wobec reformacji. Na końcu obszerna bibliografia do każdego z rozdziałów. Pierwsza książka ilustrowana oryginalnymi drzeworytami przez Władysława Skoczylasa.
360.–
180.
WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. Lwów 1922. Księg. Wyd. H. Altenberga. 4, s. 87, tabl. 36. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia na pierwszych kartach. Egzemplarz z niewielkiej części nakładu (110 egz.?) drukowanej na "papierze zbytkownym" (egz. bez numeru). Jeden z podstawowych podręczników technik graficznych. Szczegółowemu opisowi poszczególnych technik towarzyszą dobrej jakości reprodukcje, a czasem nawet oryginalne odbitki. Książka zaw. m.in. 2 oryginalne litografie Leona Wyczółkowskiego, drzeworyt Władysława Skoczylasa i Józefa Holewińskiego. Na końcu kilkujęzyczny słownik terminów graficznych.
480.–
Sprzedano za: 650.–
181.
ZALESKI Z[ygmunt] L[ubicz] – Genjusz z urojenia. Misterjum w formie groteski. Drzeworyty oryginalne Konstantego Brandla. Warszawa-Kraków 1932. Towarzystwo Wydawnicze. 16d, s. [4], 82, [2]. brosz.
Grońska 93. Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. na stronie tyt. Wydano 225 egz. na papierze czerpanym mirkowskim, ten egz. nr 126. Książka ozdobiona całostronicowym drzeworytem K. Brandla, czterema drzeworytami otwierającymi każdą odsłonę dramatu i licznymi niewielkimi drzeworytowymi ozdobnikami tego samego artysty.
240.–
Sprzedano za: 300.–
182.
ZEGADŁOWICZ Emil – Krąg. Fragment poematu. Paryż-Kraków 1926. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Towarzystwo Miłośników Książki. 8, s. 42, [3]. brosz.
Grońska 148. Okł. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 475 egz., ten nr TMK 12 z podpisem m.in. K. Witkiewicza. Całostronicowy dwubarwny drzeworyt Tadeusza Cieślewskiego syna, drzeworytowy zdobnik na przedniej okł. tego samego autora, godło PTPK w drzeworycie Konstantego Brandla. Książka dedykowana II Zjazdowi Bibliofilów Pol. Trzecia publikacja Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu.
140.–
Sprzedano za: 190.–
* * *