Nowa sztuka, nowa literatura

198.
BARYKADY. Miesięcznik literacko-społeczny. Lublin. Red. J. Łobodowski. 8. brosz. R.1, nr 1: 1 X 1932. s. 47, [1].
Czas. BJ 1, 66. Okł. odbarwione, nadkruszone, tylna pokreślona ołówkiem, wewnątrz ślady wilgoci, szczególnie w obrębie górnego marginesu. Piecz. własn. Okł. w linorycie Jana S. Miklaszewskiego. Numer zaw. teksty m.in. J. Czechowicza, J. Łobodowskiego (utwory oryginalne i przekłady), M. Czuchnowskiego, M. Piechala, G. Timofiejewa. Wszystkie teksty wydrukowano bez użycia wielkich liter. Numer drugi został w całości skonfiskowany przez cenzurę, numer trzeci ukazał się w formie gazetowej w III 1933. Egz. wyposażony dodatkowo w przymocowane zszywaczem wycinki z gazet i maszynopisowe teksty związane z wydawnictwem. Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 220.–
199.
BRZĘKOWSKI Jan – Spectacle metallique. Avec un frontispice par Max Ernst. Paris 1937. Editions Sagesse, Librairie Tschann. 8, s. [16], tabl. 1. brosz. Les Feuillets de "Sagesse", Collection Anthologique, nr 37.
ZPW 234. Okł. lekko pożółkłe, niewielkie załamanie narożnika kart, niewielkie zaplamienie pierwszej karty w grzbiecie. Wydano 200 num. egz., ten nr 167. Pierwszy francuski tom poetycki Brzękowskiego, który pozwolił mu - jak sam pisał - "zdobyć ostrogi literackie" na tamtejszym gruncie (poeta przebywał wówczas we Francji od niemal 10 lat). Książka zaw. osiem oryginalnych wierszy Brzękowskiego. Na prośbę autora Max Ernst, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa surrealistycznego, przygotował ilustrację wykonaną w technice kolażu (obaj twórcy już współpracowali przy wcześniejszym zbiorze Brzękowskiego "Zaciśnięte dookoła ust" z 1936). Rycinę umieszczono na tablicy frontispisowej. Tom odbito na papierze welinowym oznaczonym symbolem „782”, w kolorze jasnozielonym (wydawca określił go jako „jadeitowy”). Po latach Brzękowski wspominał: „w chwili gdy ogłosiłem mój pierwszy zbiorek francuski, nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z zuchwalstwa tego przedsięwzięcia. Wszak pisanie w obcym języku może się okazać tylko zwyczajnym niewypałem, a może nawet kompromitacją [...]. Oczywiście, Francuzi zachęcali mnie do opublikowania tych wierszy, ale czy mają one istotnie jakąś wartość, czy nie są tylko wprawką cudzoziemca próbującego swych sił w obcym języku?” (J. Brzękowski „W Krakowie i w Paryżu”, War. 1968, s. 286-287).
1.200.–
200.
CHWISTEK Leon – Zagadnienia kultury duchowej w Polsce. Warszawa 1933. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], 206, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie przebarwienia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Zachowane obie okł. brosz. Piecz. Stefana Kawyna, historyka literatury. Zbiór tekstów odczytów i artykułów głównego teoretyka formizmu. Zaw.: Kultura powojenna, Zagadnienia sztuki, Zagadnienia filozofji, Zagadnienie metody w estetyce, Zabawa i sztuka bawienia się. Na okładce reprodukcja rysunku Chwistka, interesujący układ typograficzny okładki.
280.–
201.
CZYŻEWSKI Tytus – Noc-dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny. Kraków 1922. Druk. "Czasu". 8, s. [2], 41. brosz.
Rypson I 18; Rypson II 34; ZPW 245; SPKL 97; Peiper 492. Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco zakurzone i nadkruszone, tylna okł. zaplamiona. Układ typograficzny autora. Na uwagę zasługuje zwłaszcza utwór "Mechaniczny ogród" (na s. 24). Wiersz, przy niestandardowym wykorzystaniu elementów typograficznych (linie proste, litery, nawiasy), przypomina swoim wyglądem schematycznie przedstawiony ogród kwiatowy z unoszącym się nad nim motylem. Podobne zabiegi formalne zastosowano w "Płomieniu i studni" (na s. 28). Tu z kolei w treść wiersza wkomponowano dwa układy typograficzne przypominające otwarte i zamknięte okno. Tematyka wielu utworów doskonale oddaje zakres zainteresowań futurystów: "Hymn do maszyny mego ciała", "Od maszyny do zwierząt", "Zegarek", czy wspomniany już "Mechaniczny ogród" i "Płomień i studnia (elektro-kino-aero-dramo)". Tom kończy tekst "Tytus Czyżewski o 'Zielonem oku' i o swojem malarstwie (autokrytyka - autoreklama)". Czyżewski wzywa w nim czytelników: "Kochajcie elektryczne maszyny, żeńcie się z niemi i płódźcie Dynamo-dzieci - magnetyzujcie i kształćcie je, aby wyrosły na mechanicznych obywateli".
200.–
202.
CZYŻEWSKI Tytus – Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa. (1 akt 10 minut). Kraków 1922. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 40. brosz.
Grzbiet podklejony, okł. lekko nadkruszone. Jedna z pierwszych polskich prób dramatu awangardowego (LPPE).
360.–
203.
NOWA Kronika. Dwutygodnik literacki. Lwów. Wyd. i red. A. Dan-Weintraub. Druk. Małopolska. 8. brosz.
Nr 2: 1 VI 1931. s. 32.
Czas. BJ 5, 286. Stan dobry. Zaw. m.in.: A. Dan "O nowy typ przeciętnego człowieka", K. Jaran "Literatura radzieckiej Ukrainy", J. Wit "Borysław 1931", reportaż", Z.  Orski "Kulisy pacyfizmu", L. Schiller "Do aktorów", L. Hirsch "Rosyjski film rewolucyjny", G. Grosz "Wyznanie i apel" oraz recenzję "Nienasycenia" Witkacego.
160.–
Sprzedano za: 480.–
204.
PEIPER Tadeusz – Nowe usta. Odczyt o poezji. Rysunkami ozdobił Fernand Léger. Lwów 1925. Nakł. Tow. Wydawniczego "Ateneum". 8, s. 67, [4]. brosz.
ZPW 232. Grzbiet z niewielkim ubytkiem w dolnej części i podklejony, okł. lekko zakurzone, stan ogólny dobry. Piecz. własn. Trzy oryginalne kompozycje konstruktywistyczne F. Légera w tekście (str. 20, 47, 67). Zbiór odczytów programowych Peipera, będący, obok tomu "Tędy", podstawą teoretyczną polskiej awangardy poetyckiej lat 30. Zaw.: Tworzenie romantyczne, Poezja jako budowa, Nowe tworzenie.
480.–
Sprzedano za: 500.–
205.
PEIPER Tadeusz – Tędy. Warszawa 1930. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 419, [3]. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora. Zbiór artykułów, w których autor najpełniej wyraził swoje poglądy teoretyczne: "U ich podstaw tkwiło przekonanie, iż rozwój sztuki łączy się z przemianami psychiki społ., wynikającymi z przemian współcz. cywilizacji: powstania i rozrostu wielkich miast, udziału mas w życiu społ., demokratyzacji obyczaju i kultury" (LPPE). Zaw. m.in.: Miasto, masa, maszyna, Metafora teraźniejszości, Droga rymu, Sztuka a proletarjat, Futuryzm, W Bauhausie, Czysta forma w teatrze, Nowe formy w drukarstwie, Po pierwszym zeszycie Zwrotnicy.
800.–
Sprzedano za: 800.–
206.
[STRZEMIŃSKI Władysław]. Czworoblok znaczków Ligi Morskiej z 1946 o nominale 5 zł projektu Władysława Strzemińskiego.
Strzemiński 100 IV.A.47. Znaczki ząbkowane form. 2,1x2,9 cm, połączone perforacją w układzie 2x2. Znaczki przedstawiają stylizowane fale morskie. Znaczek reprodukowany w pracy N. Strzemińskiej "Miłość, sztuka i nienawiść", W-wa 1991, s. 66. Stan bardzo dobry. Patrz też poz. 379.
200.–
Sprzedano za: 200.–
207.
[WEINTRAUB Aleksander]. Bolesław Dan [pseud.] – Pieśń nad pieśniami króla Salomona. Drzeworyty L[udwika] Lillego. Lwów 1922. Wyd. "Monsalwat". 8, s. 54, [1]. brosz.
Grońska 364. Okł. nieco otarte, załamania górnego marginesu, papier pożółkły. Piecz. Trzy całostronicowe drzeworyty L. Lille'go. Wydano 1.500 egz., ten nr 734 z podpisem autora.
L. Lille (1897-1957) — polski grafik, współpracownik grupy Formistów. "Uproszczone w formie, sylwetkowo ujęte kompozycje drzew i jelonek dobrze zestrajają się z nastrojem utworu" (Grońska, s. 138). "Dynamiką, deformacją i silnymi kontrastami czerni i bieli odznaczają się ilustracje [Lille'go] do książek wydanych 1922 we Lwowie" (SAP).
360.–
Sprzedano za: 360.–
208.
WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Szkice estetyczne. Kraków 1922. Krak. Spółka Wydawnicza. 16d, s. [4], 166. brosz., obw.
Otarcia i niewielkie zaplamienia obw., zażółcenia pierwszych kart. Podpis własn. "Dopełnienie i rozszerzenie" (wg słów autora) pracy "Nowe formy w malarstwie". "Czem jest współczesne malarstwo formistyczne, czem jest wogóle t. zw. 'nowa sztuka' - te zagadnienia analizuje z właściwym sobie talentem i darem polemicznym autor 'Pożegnania jesieni'" (z tekstu reklamowego umieszczonego na obwolucie).
480.–
Sprzedano za: 700.–
209.
WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem. Kraków 1921. Spółka Wydawnicza "Fala". 16d, s. 90. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, ubytek narożnika przedniej okł., niewielkie załamanie przedniej okł. i części kart, poza tym stan dobry. Przed tekstem widnieje wydrukowana dedykacja dla Zofii i Tadeusza Żeleńskich. Sztuka miała swoją prapremierę 31 czerwca 1921 w Teatrze Miejskim w Krakowie i tym samym była pierwszym utworem Witkacego, jaki doczekał się realizacji scenicznej. Przedstawienie było szeroko komentowane w ówczesnej prasie, co skłoniło autora do wystąpienia z zaciekłą polemiką. Główny bohater dramatu jest genialnym matematykiem, a akcja pełna jest absurdalnych i irracjonalnych epizodów. Widać tu charakterystyczne dla teatru Witkacego elementy groteski, czarnego humoru, nawet surrealizmu. W krótkim "Wstępie teoretycznym" Witkiewicz pisał: "oprócz kwestii erotycznych, treścią ["Tumora"] są: pewne fantazje na temat przewrotu w matematyce i fizyce [...]. Fantazjami na temat matematyki i psychiatrii nie chcielibyśmy obrazić ani jednych, ani drugich uczonych, podobnie jak poglądami na tzw. 'miłość', kwestie społeczne i nadnaturalne zjawiska, nie chcielibyśmy obrazić erotomanów, społeczników i spirytystów". Kończy zdaniem: "Zaznaczamy, że 'poglądom' wypowiadanym przez osobistości w sztukach tych, nie przypisujemy żadnego obiektywnego znaczenia". Czysta forma w praktyce.
360.–
Sprzedano za: 420.–
210.
[ZWROTNICA]. Prospekt reklamowy zachęcający do nabycia 3. numeru "Zwrotnicy".
Druk jednostronny na ark. 31,5x23,1 cm. Wzdłuż lewego i dolnego marginesu umieszczono blokowe litery układające się w tytuł pisma, pozostałą część arkusza zajmuje tekst reklamowy. "Jedyne czasopismo w Polsce poświęcone nowej sztuce. Jedyne czasopismo w Polsce, uwzględniające równomiernie literaturę, plastykę i muzykę. Jedyne czasopismo w Polsce, zasilane pracami pisarzy zagranicznych. Ukazał się No 3". Omawiając zawartość numeru zwrócono szczególną uwagę na tekst T. Tzary ("niewydana prelekcja głośnego twórcy dadaizmu, przesłana specjalnie redakcji Zwrotnicy"), W. Strzemińskiego ("senzacyjny artykuł, którego autor, artysta-malarz, powrócił niedawno z Rosji, gdzie brał czynny udział w tamtejszym ruchu artystycznym") oraz "obfite notatki o aktualnościach artystycznych, nie pomijające twórczości kinematograficznej i techniczno-artystycznej" i "znakomite reprodukcje rzeźb A. Zamoyskiego i obrazów Malewicza". Ulotkę odbito w krakowskiej Drukarni "Sarmacja". Niewielki ubytek dolnego narożnika, poza tym stan dobry. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 1.700.–

Okładki fotomontażowe

211.
FAJANS Roman – Wskrzeszone dzieło Cezarów. (Z podróży po Libji). Przedmowa marszałka Italo Balbo. Warszawa 1935. Instytut Wyd. "Bibljoteka Polska". 16d, s. 138, [3], tabl. 11. brosz.
Straus 174. Stan bardzo dobry. Piecz. Okładka fotomontażowa Tadeusza Piotrowskiego.
120.–
Sprzedano za: 320.–
212.
JOLSON Amy – Jak tańczyć? Praktyczny samouczek nowoczesnych tańców. Tango, fox-trot, schimmy [!], walc, blues, Yale-blues i t. d. i t. d. Opracowany według najnowszych źródrł. Z 137 ilustracjami i figurami. Warszawa 1935. Wyd. Księgarni Popularnej. 8, s. 146, [4]. brosz.
Otarcia i załamania okł., niewielki ubytek krawędzi przedniej okł., zaplamienie przedniej okł., zaplamienia ostatniej strony. Okładka anonimowa.
64.–
Sprzedano za: 220.–
213.
LEPECKI Mieczysław B. – Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenji i Azerbejdżanu. Warszawa [cop. 1935]. Instytut Wydawniczy. "Biblioteka Pol.". 8, s. 197, [3], tabl. 10. brosz.
Blok lekko wygięty, załamania krawędzi okł., zabrązowienia skrajnych kart. Okładka Tadeusza Piotrowskiego (z wykorzystaniem fotomontażu).
160.–
Sprzedano za: 300.–
214.
MORCINEK Gustaw – Maszerować!... Warszawa 1938. Gebethner i Wolff. 16d, s. 111, [2], tabl. 8. brosz.
Straus 210. Stan dobry. Pośw. zajęciu Śląska Zaolziańskiego. Okładka Antoniego Wajwóda.
120.–
Sprzedano za: 400.–
215.
PITIGRILLI [właść. Dino Serge] – Pas cnoty. Przeł. J. A. Laski. Wyd. IV. Warszawa 1931. Wyd. Alfa. 8, s. 260, [2]. brosz.
Straus 183. Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Okładka fotomontażowa Henryka Munda. Wg Lechickiego autor to: "z pochodzenia żyd turyński, ze studjów lekarz, z zawodu humorysta, piszący po włosku, a naprawdę pornograf o cynizmie semickim".
80.–
Sprzedano za: 650.–
216.
ROLLAND Romain – Mahatma Gandhi. Powieść o proroku Indji. [Warszawa 1933. Bibljot. Kurjera Pol.]. Druk. "Współpraca". 16d, s. [4], 217. opr. ppł. z epoki z zach. przedniej okł. brosz.
Rypson II 99; ZPW 302; Straus 72; Czekalski ilustr. 78; VG 129; Bartnik 532. Stan dobry. Egz. nieco obcięty przez introligatora. Na okł. brosz. kompozycja Mieczysława Bermana (niesygnowana) z wykorzystaniem fotomontażu. Wariant wydawniczy okładki: odbito ją w kolorze granatowo-czerwonym, częściej pojawia się odmiana czarno-czerwona (wyd. Bibliot. Groszowej). Książka w tłumaczeniu Zofii Popławskiej.
240.–
217.
SŁONIMSKI Antoni – Oko w oko. Poemat. Warszawa [1928]. Nakł. autora. 4, s. 63, [1]. opr. oryg. (?) pł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Straus 32. Otarcia krawędzi i narożników okł., nieznaczne zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Zachowana tylko przednia okł. Wydano 300 egz., ten nr 113, z podpisem autora, przypisany odręcznie Aleksandrowi Maliszewskiemu, poecie, dramatopisarzowi, krytykowi teatralnemu i filmowemu. Okładka i ilustracje w tekście - fotomontaże Władysława Daszewskiego ("Świetna seria fotomontaży" - Rypson II, s. 92). "Jego [Daszewskiego] największym dziełem było opracowanie wydanego w 1928 roku w Roju głośnego poematu Antoniego Słonimskiego 'Oko w oko'. Ten bardzo introwertyczny wiersz, o podobnym rytmie i strukturze co 'Europa', może być interpretowany jako poetycka polemika czołowego skamandryty z Anatolem Sternem. W jednym momencie w poemacie Słonimskiego pobrzmiewają wręcz nuty antyfuturystycznego protestu: 'Do diabła z piekłem ulic i fabrycznych świtów, Z poezją drutów, reklam i drapaczy nieba! Weź do ręki mdły tomik wierszy urbanistów, Jeśli ci tej recepty nudnej jeszcze trzeba' [...]. 'Oko w oko' jest owocem podróży Słonimskiego po Brazylii i przeżytego tam przez poetę ostrego ataku malarii. To poetycka wizja spotkania ze śmiercią. Daszewskiemu po mistrzowsku udało się oddać nastrój tej wspaniałej i godnej przypomnienia poezji. Godne podkreślenia jest jeszcze jedno. 'Oko w oko' jest jedynym polskim poematem okresu międzywojennego w całości zilustrowanym za pomocą techniki fotomontażu. Daszewski zrealizował więc niespełnione marzenie Szczuki. Na stronicach poematu Słonimskiego nie spotkamy geometrycznego, czerwono-czarnego, typowego dla 'Europy' podziału stron. Słowa 'Oko w oko' nie domagają się ofiary krwi. Dzięki zastosowaniu doskonałego kredowego papieru fotomontaże Daszewskiego wydrukowane są wyraźnie, z pełnym zachowaniem szczegółu. Atakują widza różnymi odcieniami czerni, szarości i bieli [...]. Najwspanialsza jest okładka - cała składa się z wycinków ludzkich oczu: młodych i starych, kobiecych i męskich; zmęczonych i spokojnych, w okularach i bez nich [...]. Znanym nam dziełom konstruktywistów daleko do okładki Daszewskiego. Choć wyprzedziła ona epokę o kilka lat, to jest jednoczenie ponadczasowa - jak śmierć. Wydrukowany w 300 egzemplarzach poemat 'Oko w oko' jest równie rzadki jak wydana w liczbie 800 egzemplarzy 'Europa'. Obie książki są na rynku antykwarycznym praktycznie niedostępne. Przy wydaniu poematu 'Oko w oko' poniesiono spore koszty; miał on charakter druku bibliofilskiego: wszystkie egzemplarze są ponumerowane i podpisane przez [...] autora. To jedyny znany mi polski druk bibliofilski wykonany w technice fotomontażu [...]. Książka sprzedawała się słabo. Była po prostu bardzo droga. W katalogu wydawniczym Roju na rok 1938 figuruje z ceną 37 zł. Dla porównania 'Ferdydurke' Gombrowicza kosztowała wówczas 7 zł" (Straus, s. 46-48).
6.000.–
Sprzedano za: 6.000.–
218.
TĘCZA. Poznań. Red. Józef Kisielewski. 8. brosz. R. 7, nr 2: [II] 1933. s. 82.
Rypson II 86-87. Okł. po fachowej konserwacji, stan dobry. Na przedniej okładce fotomontaż Wacława Świerczyńskiego (młodzi architekci przy makiecie nowoczesnego miasta). Zaw. m.in.: J. Matyasik - Mistyka pacyfistyczna we Francji, J. Koller - Nieznany autoportret Wyspiańskiego, S. Werner - Sposób na kryzys, E. Schechtel - Wab łosi w Ordynacji Dawidgródeckiej, W. Powel - Z niedyskretną wizytą u wielkich ludzi.
80.–
219.
TROCKI Lew – Historja rewolucji rosyjskiej. Rewolucja październikowa. Cz. 2. Autoryzowany przekład z rosyjskiego B. Tarczyńskiego. Warszawa 1934. Spółka Wyd. "Bibljon". 8, s. 374, [1]. brosz.
Rypson II 99; ZPW 302; VG 132; Bartnik 544; Monter 42. Otarcia i załamania krawędzi okł., podklejony ubytek narożnika pierwszej karty. Ślad po piecz. Okładka projektu Mieczysława Bermana (sygn. "b"): kompozycja przedstawiająca biały sierp i młot na czerwonym tle oraz wkomponowaną fotografię Trockiego wśród czerwonoarmistów (jeden z nich, sportretowany z profilu, przypomina M. Bermana).
180.–
Sprzedano za: 800.–
220.
WAŃKOWICZ Melchjor – Opierzona rewolucja. Warszawa 1934. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 209, [11]. brosz.
ZPW 302; Bartnik 560; Monter 90. Niewielkie załamania krawędzi okł., załamanie narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Okładka fotomontażowa projektu Mieczysława Bermana. Reportaż z tygodniowej podróży po ZSRR ozdobiony winietami z prasy sowieckiej. W tym samym roku ukazały się dwa warianty wydawnicze; drugi liczył 228, [3] s. i posiadał 11 tabl.
320.–
Sprzedano za: 700.–
221.
WRZOS Konrad – Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce. Warszawa 1933. Księg. F. Hoesicka. 8, s. 378. brosz.
Podklejone ubytki obw., skrzydełka obw. przyklejone do okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Fotomontażowa kompozycja na obw. autorstwa Jerzego ZarubyOdręczna dedykacja autora.
160.–
Sprzedano za: 550.–
* * *

Rosjanie

222.
BERŠADSKIJ Rud[olf] – Start. Stichi. Moskva-Leningrad 1930. Zemlja i Fabrika. 16d, s. 62, [3]. brosz.
Ślad zawilgocenia w narożniku przedniej okł. i części kart. Podpis własn. Tom wierszy wydany w nakładzie 3.000 egz. Pierwsza książka R. Bierszadskiego (1909-1979) - poety, prozaika, dziennikarza i scenarzysty. Okładka A. Szczerbakowa
Oryg.: Рудольф Юльевич Бершадский – Старт. Стихи.
220.–
223.
CHLEBNIKOV V[elimir], KRUČENYCH A[leksej] – Starinnaja ljubov. Buch lesinyj. 2 izd. dopolnennoe. Risunki M. Larionova, O. Rozanovoj, N. Kulbina i Kručenych. [St.-Peterburg 1914]. Izd. EUY. Tipografija "Viktorija". 16d, s. 40. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, otarcia okł., podklejone przedarcie tylnej okł., ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Razem wydane dwa wspólne tomy wierszy Chlebnikowa i Kruczonycha uzupełnione kilkoma utworami będącymi tłumaczeniami dokonanymi przez Chlebnikowa. Do zilustrowania prezentowanej tu publikacji wykorzystano materiał ilustracyjny ze wspomnianych tomów. Na przedniej okładce litografowana kompozycja Michaiła Łarionowa, wewnątrz ponad 20 większych i mniejszych ilustracji, w tym słynny całostronicowy portret Kruczonycha rysowany przez Mikołaja Kulbina i całostronicowa kompozycja Olgi Rozanowej.
Oryg.:  Велимир Владимирович Хлебников, Алексей Елисеевич Кручёных - Старинная любовь. Бух лесиный.
 .
6.900.–
Sprzedano za: 7.500.–
224.
ČIČERIN Aleksej, SELVINSKIJ Ellij-Karl – Znaem. Kljatvennaja Konstrukcija (Deklaracija) Konstruktivistov-poetov. Moskva 1923. K. P. [= Konstruktivisty Poety]. 16d, s. 4. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie naddarcie pionowej krawędzi. Podpis własn. Manifest dwóch przedstawicieli tzw. konstruktywizmu formalnego: Aleksieja Cziczerina (1889-1960) - poety, teoretyka literatury, pioniera rosyjskiego konstruktywizmu i Ilji Selwinskiego (1899-1968) - pisarza, konstruktywisty, wieloletniego oponenta W. Majakowskiego. Wiosną 1923 zawiązali w Moskwie grupę "Literaturnyj konstruktywizm", a ich pierwszym wystąpieniem było wygłoszenie deklaracji artystycznej "Znaem" ("Wiemy") podczas olimpiady literackiej 1 IV tego roku. Rzadkie.
Oryg.: Алексей Николаaевич Чичерин, Эллий-Карл Львович Сельвинский - Знаем. Клятвенная конструкция (Декларация) конструктивистов-поэтов.
420.–
Sprzedano za: 950.–
225.
GANIN Aleksej – Kiburaba. [Moskva? 1920]. Glina. 8, s. [16]. brosz.
MoMA Russ. 291. Skrajne strony nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nieliczne notatki ołówkiem (na końcu: "Delo srednee, 15 XI 36'). Tom wierszy A. Ganina wydany metodą litograficzną w niskim nakładzie.
A. Ganin (1893-1925) - poeta i prozaik, bliski przyjaciel Jesienina. Debiutował w 1913, w l. 1920-1921 wydał własnym nakładem 10 litografowanych tomików poetyckich podając niekiedy jako miejsce wydania rodzinną wieś Konszyno i fikcyjne wydawnictwo "Glina". Aresztowany jesienią 1924, został oskarżony o działalność faszystowską i przewodzenie grupie o tym charakterze, po czym rozstrzelany wraz z jej członkami, stając się jedną z najwcześniejszych ofiar terroru bolszewickiego.
Oryg.: Алексей Алексеевич Ганин - Кибураба.
2.600.–
226.
KAMENSKIJ Vasilij – Stepan Razin. Poema. Tiflis 1929. Zakkniga. 8, s. 44, [3]. brosz.
MoMA Russ. 791. Okł. nieco otarte i zakurzone, załamanie narożnika przedniej okł., rozprasowane załamania narożników części kart. Podpis własn. Okładki zdobił Jewgenij Biełucha. Poemat powstały w 1915, poświęcony Stieńce Razinowi, przywódcy powstania kozackiego przeciwko carskiemu samodzierżawiu w 1665.
W. Kamieński (1884-1961) - rosyjski poeta, prozaik, malarz, współtwórca rosyjskiego futuryzmu i kubofuturyzmu, przedstawiciel poezji wizualnej (autor "poematów z żelazobetonu"), jeden z pionierów rosyjskiego lotnictwa. Urodził się na parostatku na rzece Kamie, w pierwszej dekadzie XX w. publikuje swoje pierwsze utwory, poznaje Burluka i Chlebnikowa. Od 1911 uczy się pilotażu na zachodzie Europy, później także w warszawskim Towarzystwie "Awiata". W 1912 przeżył poważną katastrofę lotniczą pod Częstochową. Wprowadził do języka rosyjskiego słowo "samolot" zastępujące dotychczasowy "aeroplan". Nie porzucając pracy literackiej zajmował się projektowaniem aparatów latających (m.in. "aerosań"). Współpracował z Majakowskim i jego "Lef-em". W latach 30. ciężko chorował, co skutkowało amputacją obu nóg. W ostatnich lata życia był dotknięty paraliżem.
Oryg.: Василий Васильевич Каменский - Степан Разин. Поэма.
420.–
Sprzedano za: 1.100.–
227.
KRUČENYCH A[leksej] – Četyre fonetičeskich romana. 1) Razbojnik Vanka-Kain i Sonka-Manikjurščina, 2) Slučaj v "nomerach", 3) Revnjučest, 4) Priloženie - "Dunka-Rubicha". Risunki Marii Sinjakovoj. Vstuplennye zamečanija Borisa Nesmelova. Obložka Gustava Klucisa (Četyrechkoordinatnyj neboskreb). Produkcija N-o 142. Moskva 1927. Izdanie avtora. 4, s. 38. brosz.
MoMA Russ. 700. Grzbiet reperowany, załamania narożnika przedniej okł., przednia okł. częściowo zakurzona. Podpis własn. Wydano 500 egz. Na obu okładkach kompozycja Gustawa Kłucisa, wewnątrz 6 litografowanych ilustracji Marii Siniakowej. Nieczęste.
A. Kruczonych (1886-1968) - rosyjski pisarz, poeta, teoretyk kubofuturyzmu, autor i współautor licznych manifestów artystycznych, współtwórca (z W. Chlebnikowem) "języka pozarozumowego". Pochodził z chłopskiej rodziny, matka była Polką, ojciec - Sybirakiem. W 1912 przystąpił do ruchu futurystycznego, w latach 20. działał w kręgu Lef-a, utrzymywał się w tym czasie z antykwarycznego handlu książkami. "W latach trzydziestych, po samobójstwie Majakowskiego i rozstrzelaniu przyjaciela, Igora Terentiewa, zaniechał twórczości" (Wikipedia).
G. Kłucis (1895-1938) - rosyjski malarz, grafik i fotograf pochodzenia estońskiego, przedstawiciel suprematyzmu i konstruktywizmu, autor licznych plakatów i fotomontaży; ofiara represji stalinowskich.
M. Sinjakowa (1890-1984) - rosyjska artystka związana mocno z ruchem awangardowym; w 1952 została usunięta ze Związku Artystów ZSRR za "płaszczenie się przed sztuką Zachodu"; miała tylko jedną wystawę indywidualną w Kijowie w 1969. Zakochany w niej Chlebnikow poświęcił jej kilka swoich wierszy.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных - Четыре фонетических романа: 1) Разбойник Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица. 2) Случай в „номерах“. 3) Ревнючесть. 4) Приложение „Дунька-Рубиха“.
1.900.–
Sprzedano za: 1.900.–
228.
KRUČENYCH A[leksej] – Čort i rečetvorcy. [St.-Peterburg 1913]. Tipo-Litografija T-va "Svet". 8, s. 16. brosz.
MoMA Russ. 41-42. Ubytek narożnika obu okł. i kart, papier pożółkły. Podpis własn. Na przedniej okładce litografowana symboliczna kompozycja Olgi Rozanowej przedstawiająca diabła (o rysach podobnych do Kruczonycha) pożerającego swą ofiarę - mówcę-literata (tytułowego "rečetvorcę"). Jedna z najbardziej radykalnych książek Kruczonycha. Rozprawia się tu z rosyjską tradycją literacką od romantyzmu do współczesności, a nawet z kulturą dawnej Rosji. Tekst, jak wspominał autor, konsultowany był z Chlebnikowem, który dokonał niewielkich uzupełnień.
O. Rozanowa (1886-1918) - rosyjska malarka, poetka i teoretyczka sztuki, związana z ruchem suprematystów i kubofuturystów. Przyjaciółka Chlebnikowa i Kruczonycha (od 1916 jego żona), członkini grupy "Supremus" kierowanej przez Malewicza
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных -Чорт и речетворцы.
2.600.–
229.
KRUČENYCH A[leksej] – Dunka-Rubicha. Ottisk iz knigi A. Kručenych "Na borbu s chuliganstvom v literature". Obložka i risunok Gustava Klucisa. Produkcija N-o 140/b. Moskva 1926. Izdanie avtora. 16d, s. 12. brosz.
Niewielkie otarcia tylnej okł. w grzbiecie, poza tym stan dobry. Podpis własn. Opowieść kryminalna wierszem, ze wstępem autora, wydana w 500 egz. We wstępie Kruczonych pisał: "Burżuazyjna, codzienna, brudna strona bandytyzmu - właśnie to interesowało mnie przy pracy nad tą powieścią". Na obu okładkach rysunki Gustawa Kłucisa.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных - Дунька-Рубиха. Оттиск из книги "На борьбу с хулиганством в литературе".
2.300.–
230.
KRUČENYCH A[leksej] – Golodnjak. Moskva 1922. [Nakł. autora], Tipografija CIT. 16d, s. [48]. brosz.
MoMA Russ. 425. Grzbiet lekko przetarty, część stron nierówno rozcięto. Podpis własn. Tom wierszy wydany w nakładzie 1.000 egz. Fragmenty tekstu, pojedyncze słowa i litery wyróżnione w druku odmienną (pod względem kroju i rozmiaru) czcionką. Jeden z najrzadszych tomów Kruczonycha zawierających jego wiersze pisane językiem pozarozumowym ("zaumnom"), który niezwykle fascynował rosyjskich futurystów
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных - Голодняк.
360.–
231.
KRUČENYCH A[leksej] – Kalendar. Vstuplenie Borisa Pasternaka. Produkcija N-o 133. Moskva 1926. Izdatelstvo Vserossijskogo Sojuza Poetov. 16d, s. 16. brosz.
Grzbiet nieco przetarty, niewielkie zaplamienie tylnej okł., papier pożółkły. Pierwsze wydanie tomu wierszy Kruczonycha poprzedzone wstępem Borysa Pasternaka (w formie listu do autora). Na przedniej okładce zdjęcie Kruczonycha. Wydano 1.000 egz.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных - Календарь.
700.–
232.
KRUČENYCH A[leksej] – Sdvigologija russkogo sticha. Trachtat obižalnyj. (Traktat obižalnyj i poučalnyj). Kniga 121-aja. Moskva 1922. MAF. 16d, s. 46, [2]. brosz. MAF, serija teorii, N-o 2.
MoMA Russ. 392-393. Przednia okł. nadkruszona, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Na okł. data 1923. Praca teoretyczno-literacka wydana przez Moskiewskie Stowarzyszenie Futurystów (Moskovskaja - v buduščem Meždunarodnaja - Associacija Futuristov) w nakładzie 2.000 egz. Dwubarwna kompozycja typograficzna na przedniej okł., czarno-biała kompozycja na stronie tytułowej, w tekście dwa rysunki Iwana W. Kljuna
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных - Сдвигология русского стиха. Трактат обижальный и поучальный.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
233.
KUSIKOV Aleksandr – Al-Barrak. Oktjabrskie poemy. Izdanie vtoroe dopolnennoe. Berlin-Moskva 1923. Nakanune. 16d, s. 79. brosz.
MoMA Russ. 453. Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Piecz. Na stronie tyt. słowo "Moskwa" zaczernione stemplem. Drugie, uzupełnione wydanie tomu wierszy, z okładką Aleksandra Arnsztajna (pegaz unoszący się nad ziemskim globem). Wydanie pierwsze ukazało się rok wcześniej w Moskwie.
A. Kusikow (1896-1977) - poeta, jeden z najbardziej aktywnych członków grupy imażynistów, powieściopisarz, przyjaciel S. Jesienina, twórca oficyny wydawniczej "Czichi-Pihi", współwłaściciel (z Jesieninem i Szerszeniewiczem) słynnej księgarni "Ławka Poetów", aresztowany na krótko w 1920 wraz ze swoim bratem i Jesieninem, od 1922 na emigracji, początkowo w Berlinie, później przez wiele lat w Paryżu. W latach 30. przestaje tworzyć
A. Arnsztajn (1880-1969) - grafik, ilustrator, scenograf i filmowiec działający początkowo w Rosji, później na emigracji w Niemczech i Francji
Oryg.: Александр Борисович Кусиков - Аль-Баррак. Октябрьские поэмы.
480.–
234.
KUSIKOV Aleksandr – Poema poem. Izdanie vtoroe. Moskva 1920. K-vo "Imažinisty". 8, s. [31]. brosz.
MoMA Russ. 289-290. Okł. lekko zakurzone, nieznaczny ubytek narożnika obu okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis własn. Czteroczęściowy poemat ilustrowany sześcioma całostronicowymi kompozycjami Borysa Erdmana i dedykowany przez autora w druku Ninie Kirsanowej, tancerce, solistce Opery Zimina, później członkini zespołu Anny Pawłowej. Okładka projektu tego samego artysty.
B. Erdman (1899-1960) - malarz-konstruktywista, reformator scenografii teatralnej i teatralnego kostiumu, członek grupy imażynistów, autor manifestów artystycznych, ilustrator książek innych imażynistów: Kusikowa, Szerszeniewicza, Rojzmana. Po rozpadzie grupy poświęcił się działalności teatralnej i filmowej.
Oryg.: Александр Борисович Кусиков - Поэма поэм.
800.–
Sprzedano za: 800.–
235.
LUGOVSKOJ Vladimir – Stradanija moich druzej. Tretja kniga stichov 1928-1929. Moskva 1930. Izdatelstvo "Federacija". 16d, s. 123, [4]. opr. oryg. pł., obw.
MoMA Russ. 915. Obw. zakurzona, ze śladem zawilgocenia na odwrocie, papier nieco pożółkły. Tom wierszy wydany w nakładzie 3.000 egz. Czarno-czerwona kompozycja na obwolucie autorstwa Borysa Titowa.
Oryg.: Владимир Александрович Луговской - Страдания моих друзей. Третья книга стихов.
300.–
Sprzedano za: 850.–
236.
MAJAKOVSKIJ Vladimir – Chorošo! Oktjabrskaja poema. Moskva-Leningrad 1927. Gosudarstvennoe Izdatelstvo. 8, s. 104. brosz.
MoMA Russ. 704-705. Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielkie ubytki grzbietu. Podpis własn. Pierwsze wydanie poematu Majakowskiego w nakładzie 3.000 egz., z dwubarwną typograficzną okładką El Lissitzky'ego (jego nazwisko uwidocznione na tylnej okładce)
Oryg.:  Владимир Владимирович Маякoвский - Хорошо! Октябрьская поэма.
1.000.–
Sprzedano za: 1.000.–
237.
MAJAKOVSKIJ V[ladimir] V. – No. S. (Novye stichi). Moskva 1928. Izdatelstvo "Federacija". 16d, s. 107, [1], tabl. 1. opr. miękka kart.
MoMA Russ. 760-761. Otarcia i zaplamienia okł., pionowe załamanie tylnej okł., odcięte narożniki dwóch pierwszych kart (bez szkody dla tekstu). Podpis własn. Obca dedykacja na przedniej wyklejce. Tom wierszy Majakowskiego. Dwubarwna, czarno-czerwona kompozycja okładkowa Aleksandra Rodczenki
Oryg.: Владимир Владимирович Маякoвский - НО.С (Новые стихи).
700.–
Sprzedano za: 700.–
238.
MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Oblako v štanach. Tetraptich. Iljustracii Marii Sinjakovoj. Moskva 1937. Gosudarstvennoe Izdatelstvo "Chudožestvennaja Literatura". 8, s. 39, [1], tabl. 4. opr. oryg. miękka kart.
Otarcia okł., niewielkie załamanie narożnika bloku, ślad zawilgocenia w narożnikach pierwszych kart. Podpis własn. Cztery czarno-białe ilustracje Marii Sinjakowej na tablicach poprzedzających każdą część utworu. Poemat "Obłok w spodniach" (pierwotny tytuł "Trzynasty apostoł" został zmieniony ze względów cenzuralnych) powstał w l. 1914-1915. W 1915 był publikowany we fragmentach oraz w okrojonej przez cenzurę całości. Pełny tekst został wydany po raz pierwszy w 1918. Prezentowane tu wydanie ukazało się pośmiertnie.
Oryg.: Владимир Владимирович Маякoвский - Облако в штанах. Тетраптих.
600.–
239.
MAJAKOVSKIJ Vl[adimir] – Solnce. Poema. Moskva-Peterburg 1923. "Krug". 16d, s. [31]. brosz.
MoMA Russ. 467-469. Zaplamienia i otarcia przedniej okł., zaplamienia pierwszych kart. Podpis własn. Tom wierszy Majakowskiego z barwną okładką i ośmioma, głównie całostronicowymi, czarno-białymi ilustracjami Michaiła Łarionowa.
M. Łarionow (1881-1964) - rosyjski malarz, grafik, ilustrator, scenograf, współzałożyciel i aktywny członek wielu ugrupowań zrzeszających artystów awangardowych, jeden z głównych scenografów baletu Siergieja Diagilewa; twórca (wraz z żoną Natalią Gonczarową) nowego kierunku w sztuce - rajonizmu (zwanego też łuczyzmem).
Oryg.: Владимир Владимирович Маякoвский - Солнце. Поэма.
3.600.–
240.
MAJAKOVSKIJ Vl[adimir] – Stichi revoljucii. Oktjabr, Fevral, Golod, Evropa, Iskusstvo, Smešnoe. Moskva 1923. Izdatelstvo "Krasnaja Nov". 16d, s. 98, [2]. brosz.
MoMA Russ. 518-520. Otarcia i zaplamienia okł., ubytek grzbietu, zaplamienie dwóch stron. Podpis własn. Na przedniej okł. tytuł jako "Stichi o revoljucii". Pierwsze wydanie tomu wierszy (w nakładzie 5.000 egz.), z anonimowa dwubarwną kompozycją okładkową.
Oryg.: Владимир Владимирович Маякoвский - Стихи революции. Октябрь. Февраль. Голод. Европа. Искусство. Смешное.
1.200.–
241.
MAJAKOVSKIJ [Vladimir] – Vojna i mir. Vtoroe izdanie. Petrograf [1919]. 18-ja Gosudarstvennaja Tipografija. 8, s. 37, [2]. brosz.
Otarcia okł., zaplamienie narożnika przedniej okł., naddarcia grzbietu, niewielki ubytek narożnika tylnej okł. i końcowych kart. Podpis własn. Drugie wydanie głośnego poematu pacyfistycznego Włodzimierza Majakowskiego, tłumaczonego na polski jako "Wojna i pokój", a także "Wojna i świat". W tekście krótkie fragmenty zapisu nutowego.
Oryg.: Владимир Владимирович Маякoвский - Война и мир.
700.–
242.
[MAJAKOVSKIJ Vladimir]. Vladimir Majakovskij. Moskva [ca 1932]. Gosudarstvennoe Izdatelstvo Izobrazitelnych Iskusstv. 4, s. 287. brosz., obw.
Otarcia i niewielkie ubytki obw., wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja na przedniej okł. Praca pod red. Wasilija Katanjana poświęcona twórczości plastycznej zmarłego w 1930 Majakowskiego. Krótki wstęp "Majakovskij - chudožnik" pióra O. M. Brika. Na dalszych jednostronnie zadrukowanych kartach czarno-białe reprodukcje portretów malowanych przez artystę, jego projektów scenograficznych, plakatów (m.in. słynnych "Okien Rosta"), karykatur, rysunków satyrycznych, okładek. Książka zaw. także kilka tekstów Majakowskiego poświęconych sztuce.
Oryg.: Владимир Маякoвский.
740.–
Sprzedano za: 1.000.–
243.
NEŽINCEV Evg[enij] – Jabločnaja pristan. [Kiev] 1930. Associacija Revoljucionnych Russkich Pisatelej "ARP". 16d, s. 60, [4]. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Egz. nierozcięty. Podpis własn. Okładka i obwoluta projektu Borysa Kriukowa (1895-1967), znanego ilustratora i malarza, działającego w późniejszych latach w Argentynie. Autor wierszy, Eugeniusz Nieżyncew (1904-1942) zmarł z głodu podczas oblężenia Leningradu.
Oryg.: Евгений  Саввич Нежинцев - Яблочная пристань.
240.–
Sprzedano za: 240.–
244.
PARNACH Valentin – Samum. 3 risunka Natalii Gončarovoj. Pariž 1919. Imprimerie Polyglotte N. L. Danzig. 8, s. 43, [2], tabl. 3. brosz.
MoMA Russ. 221. Grzbiet oklejony papierem, okł. nadkruszone i otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Drugi tom poetycki Walentina Parnacha, ozdobiony trzema całostronicowymi kompozycjami Natalii Gonczarowej. Poeta ściśle współpracował z artystką i jej mężem Michaiłem Łarionowem, wspólnie wydali 3 zbiory poezji w l. 1919-1920.
Oryg.: Валентин Яковлевич Парнах – Самум.
4.900.–
245.
REMIZOV Aleksej – Bez predmeta. Iz IV g[lavy] "Oli" Golova lvova. [Paryż?] 1934. 4, k. [19], tabl. 5. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Rękopis autorski. Na przedniej okładce złocona niewielka rozetka. Na pierwszej stronie, w prawym dolnym narożniku paryski adres autora (7 rue Boileau, Paris XVI), strona tytułowa kaligrafowana, tekst utworu pisany odręcznie ozdobnym pismem w dwóch kolumnach rozdzielonych pionową linią, jednostronnie na każdej karcie. W tekście autor umieścił osiem niewielkich schematycznych rysunków piórkiem ilustrujących fabułę utworu. Na trzech tablicach umieścił autor trzy własne rysunki tuszem form. ca 22,5x18 cm, przyklejone do papierowych podkładów, oraz dwie mniejsze kompozycje rysowane tuszem na dwóch ostatnich kartach. Całostronicowe ilustracje wykonane przez uzdolnionego plastycznie Remizowa noszą tytuły: „Gogol-Dostojewski”, "Est takie ljuri ordennye [...]", "Stichi samoe živoe [...]". Warto zaznaczyć, że „jego rysunek w swoich zbiorach cenił sobie Picasso” (A. Pomorski w posłowiu do: A. Riemizow „Siostry krzyżowe”, War. 1985, s. 203). Na przedostatniej tablicy widnieje przyklejona kartka form 11,5x7,8 cm z abstrakcyjnym rysunkiem tuszem i odręczną adnotacją: "Portrait de l'auteur Alexei Remisov. Mein Selbstbildnis". Niewielki fragment końcowego rysunku został pokolorowany kredką. Na ostatniej karcie odręczna nota: "'Bez predmeta' perepisal iz neizdannoj IV-oj Časti Oli "Golova lvova"’. Rękopis jest oprawiony w ciemnoróżowe płótno, z barwnymi, maszynowymi wyklejkami.
Tekst poświęcony jest życiu żony pisarza, Serafimy Pawłownej, i stanowi fragment jego opowiadania „Gołova lvova” („Głowa lwa”), tytułem nawiązującego do wyglądu herbu rodowego żony – Zadora. W prezentowanym tu wyimku, podobnie jak w innych utworach Remizowa jego małżonka występuje jako Ola.
Rękopis był własnością prof. Wiktora Jakubowskiego (1896-1973), urodzonego w Rydze filologa, historyka literatury i kultury rosyjskiej, tłumacza, autora pierwszych powojennych podręczników do nauki jęz. rosyjskiego, twórcy powojennej rusycystyki na UJ, profesora i prorektora tej uczelni. Rękopis otrzymał bezpośrednio od jego autora, którego znał osobiście.
A. Remizow (1877-1957) - pisarz, rysownik, kaligraf, na emigracji od 1921, uważany za „jednego z największych prozaików rosyjskich XX stulecia” (A. Pomorski, jw., s. 180). Debiutował będąc zesłany za działalność wywrotową w rejon Wołogdy. Po zwolnieniu mieszkał m.in. w Kijowie, gdzie współpracował z W. Meyerholdem i jego teatrem. W 1905 pozwolono mu wrócić do Petersburga, gdzie poświęcił się pracy literackiej. Po rewolucji, ze względu na zły stan zdrowia i sytuację polityczną w Rosji, rozpoczął starania o zezwolenie na wyjazd za granicę. Uzyskawszy je w 1921, po krótkim pobycie w Berlinie, osiadł w 1923 Paryżu, gdzie mieszkał do końca życia. "Przez trzydzieści lat nazwisko jego nie pojawiało się w sowieckiej historii literatury, obecnie stopniowo twórczość jego zyskuje sobie prawo obywatelstwa w Rosji" (Berberowa 631).
Oryg.: Алексей Михайлович Ремизов - Без предмета. Рукопись.
48.000.–
Sprzedano za: 48.000.–
246.
ŠČIPAČEV Stepan – Odna šestaja. Stichi. Moskva-Leningrad 1931. Gosudarstvennoe Izdatelstvo Chudožestvennoj Literatury. 16d, s. 78, [1]. opr. oryg. kart. Rossijskaja Associacija Proletarskich Pisatelej, Novinki Proletarskoj Literatury.
MoMA Russ. 986. Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn. Tom wierszy S. Szczipaczowa z okładką K. Zotowa. Nakład 5.000 egz.
Oryg.: Степан Петрович Щипачев – Одна шестая.
280.–
Sprzedano za: 1.000.–
* * *