Druki ulotne i urzędowe

320.
ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Inney strzelby prócz myśliwskiey i przepychowey wywozić niewolno [...]. Kraków, 20 V 1803. [Podp.] Johann Nepomuk Graf v. Trautmannsdorf, Landesgouverneur, Christian Graf von Wurmser.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. form. 29,6x19,2 cm. Stan dobry.
120.–
321.
ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Straż pograniczna w pewnych przypadkach przemytnika zabić może [...]. Kraków, 9 VIII 1803. [Podp.] In Abwesenheit Gr. des k. k. Herrn Landesgouverneurs Exzellenz, Anton Baum von Appelshofen, k. k. Hofrath und Präsidiumsverweser [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,5x19,3 cm. Stan dobry.
100.–
322.
ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Rabinowe powszechnie zniesione [...]. Kraków, 27 IX 1803. [Podp.] In Abwesenheit Gr. des k. k. Herrn Landesgouverneurs Exzellenz. Anton Baum von Appelshofen, k. k. Hofrath und Präsidiumsverweser [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. form. 29,5x19,3 cm. Zmiany zasad wynagradzania rabinów. Stan dobry.
100.–
323.
ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Którym Nadużycie, żebrania od Poddanych Kłosów pod tytułem Petita proźby, na utrzymywania wikaryuszów, i organistów uchyla się [...]. Kraków, 5 X 1803. [Podp.] In Abwesenheit Gr. des k. k. Herrn Landesgouverneurs Exzellenz. Anton Baum von Appelshofen, k. k. Hofrath und Präsidiumsverweser [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. form. 29,5x19,2 cm. Stan dobry.
80.–
324.
OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. O zachowaniu równey miary cegielney [...]. Lwów, 13 IV 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürmeny, Landesgouverneur, Joseph Graf von Wratislaw, Gubernialrath.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 7 stronach form. 29,5x19,3 cm. Ujednolicenie przepisów dotyczących wyrobu i wypalania cegieł. Przed tekstem nr 13700. Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 170.–
325.
UWIADOMIENIE Ze strony Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Miasto Kraków ma bydź ieszcze nadal za stołeczne uważanym [...]. Lwów, 25 V 1804.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. form. 29,3x19,1 cm. Cesarz rozkazać raczył "ażeby Kraków pomimo tego, że tam  niema Rządów krajowych, nadal ieszcze za miasto stołeczne był uważanym". Przed tekstem nr 20588. Niewielkie zabrudzenia w górnej części, mimo to stan dobry.
120.–
326.
ROZPORZĄDZENIE Ces. Król. Galicyiskich Rządów Krajowych. Ponawia się zakaz dawania trunków Poddanym na borg [...]. Lwów, 5 X 1804. [Podp.] Joseph von und zu Ürmeny, Landesgouverneur, Prokop [...] Graf v. Lazanzky, Gubernial-Vicepräsident [...].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 stronach form. 29,5x19 cm. Zakaz (ponowny) wyszynku na kredyt: "nakazuje się [...] ażeby odtąd żaden szynkarz bądź Chrześcijanin lub Żyd żadnemu Poddanemu trunku nieborgował". Przed tekstem nr 35451. Nieliczne zapiski. Stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 190.–
327.
SZKOŁA Organistow Kraiowych. Doniesienie. Nie tylko dla posługi Kościoła, lecz w pewnym stopniu, i dla sprawy oświecenia oboiętną nie może bydź rzeczą, oświecenie Organistów Kraiowych, z któremi zwyczaynie klassa Włościan naybliżey obcuie; ich się przywykłą radzić, od nich wiadomości sobie nieznanych zasięgać [...]. Warszawa, 12 III 1809. [Podp.] Xiądz Izydor Jozef Cybulski, Rektor Szkoły Organistów kraiowych.
Druk dwustronny na 4 stronach form. 22,5x17,8 cm. Informacja o powołaniu do życia Szkoły Organistów Krajowych w Warszawie, program zajęć w niej planowanych i prośba o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Podklejone dwa ubytki marginesów, ślady zawilgocenia.
220.–
Sprzedano za: 220.–
328.
REPLIKA ze strony JO. Xcia Antoniego Radziwiłła Ordynata Nieświżskiego, Mirskiego i Ołyckiego [...] w sprawie z JW. Michałem Zaleskim Podkomorzym Powiatu Rosieńskiego, generalnym Prokuratorem Massy JO. Jmść Xiężniczki Stefanii Radziwiłówny [...] O oddział Ordynacyów Nieświżskiey, Mirskiey, i Ołyckiey z ich przynależnościami i pertynencyami w Kommissyi na interessa Xiążąt Radziwiłłów ustanowioney odbyta [...]. B. m., 28 V 1824.
Druk dwustronny na 94 stronach form. 37x22 cm. Ślady zawilgocenia, otarcia skrajnych kart.
420.–
Sprzedano za: 1.900.–
329.
MY Mikołay Pierwszy, Cesarz Wszech Rossyi Krol Polski [...] wiadomo czynimy iż: Sąd Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego w imieniu naszem wydał Wyrok następuiący [...]. Między Anielą Pauliną [...] Popławską [...] A Anną Salomeą z Bernatowiczów [...] Piekarską [...]. Warszawa, [nie przed 12 II 1827]. [Podp.] Bieliński Prezyduiący, Rzempołuski Pisarz.
Druk dwustronny na 9 stronach form. 34,4x20,3 cm. Wyrok sądowy w sprawie o nabycie spadku po zmarłym Macieju Łyszkiewiczu. Stan dobry.
140.–
330.
REKURS Od wyroku Sądu Appellacyjnego Królestwa [...] w sprawie o Ordynacyą Myszkowską zapadłego, Margrabi Myszkowskiemu, w dniu 15 Kwietnia 1830 r. doręczonego. W imieniu Józefa Jana Nepomucena Hr. Wielopolskiego [...] przeciwko Alexandrowi Hr. Wielopolskiemu [...], tudzież: 1. Alfredowi Hr. Wielopolskiemu [...], 2. Henrykowi Dembińskiemu [...], 3. Ignacemu Hr. Wielopolskiemu [...]. [Warszawa?, nie przed 15 IV 1830]. [Podp.] A. Krysiński.
Druk dwustronny na 36 stronach form. 32,8x20,4 cm. Wniosek o kasację wyroku w sprawie Ordynacji Myszkowskiej pozostającej pod zarządem rodziny Wielopolskich. Stan bardzo dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
331.
DUPLIKA ze strony Prokuratoryj Jeneralnej przeciwko HHr. Wielopolskim. O Ordynacyą Myszkowską w Restytucyi in integrum [...]. . [Warszawa?, nie przed VI 1835]. [Podp.] Supiński O. P. G.
Druk dwustronny na 15 stronach form. 32,2x19,9 cm. Ciąg dalszy sporów sądowych o Ordynację Myszkowską. Niewielkie naddarcie ostatniej karty, mimo to stan bardzo dobry.
200.–
Sprzedano za: 200.–
332.
ŚPIEW na rocznicę założenia kółka w Królewskiej Hucie, mogący służyć i dla innych Kółek, ułożył Juliusz Ligoń [...]. [Chorzów 1873]. Drukiem Tomasza Nowackiego w Mikołowie.
Druk jednostronny na ark. 47,7x18,7 cm. Pieśń na melodię hymnu "Boże, coś Polskę": "Cóż nas tak licznie dziś zgromadziło, / Starych i młodych tu do grona tego? / Gdzie wspólnie bawić jest nam wszystkim miło, / Gdzie miłość żywi jeden do drugiego? / Oto rocznica Kółka założenia, / Naszej zabawy jest główna przyczyna [...]". Utwór powstał w rocznicę założenia przez Karola Miarkę chorzowskiego Kółka Towarzyskiego, zwanego także Kółkiem Polskim. Powołał je do życia w 1872 po zamknięciu przez władze pruskie Kasyna Katolickiego za agitację wyborczą. Autor "Śpiewu" był śląskim poetą i działaczem społecznym, sekretarzem, bibliotekarzem, a następnie wiceprezesem Kółka. Ślady złożenia, krawędzie arkusza podklejone w kilku miejscach taśmą, ślady zawilgocenia.
100.–
333.
DOM Handlowy firmy Piotr Orłow. Specjalny handel herbaty wyłącznie karawanowej (lądowej). Główny Kantor przy ulicy Bolszaja Łubianka No 75 w Moskwie [...]. W roku bieżącym, pomimo wysokich cen herbaty na jarmarku, w Niższym-Nowgorodzie, dom nasz dzięki osobistym stosunkom [...] w Kjachcie, zdołał zaopatrzyć się w wyborowe transporta tych gatunków, które stanowią główną podstawę naszego handlu [...]. Warszawa, [cenz.] 21 XI 1875. Druk. A. Ginsa.
Druk dwustronny na 4 s. form. 36,7x25 cm. Prospekt reklamowy moskiewskiej firmy mającej przedstawicielstwa m.in. w Warszawie, Lublinie, Żytomierzu, wraz z cennikiem herbat na 1876. Rozprasowane załamania dolnego marginesu, poprzeczny ślad złożenia.
64.–
Sprzedano za: 160.–
334.
LE PRINCE et la Princesse Georges Radziwiłł, le Prince Stanislas Radziwiłł, le Comte et la Comtesse Roman Potocki [...] ont l'honneurde vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la personne de lour père, grand père, beau père, frère, beau frère et oncle le Prince Antoine Radziwiłł, Duc de Nieśwież, Comte de Mir [...] décédé le 16 Décembre 1904 dans sa soixtante douzième anné. De profundis. Berlin, [nie przed 16 XII 1904]. [Druk] G. Heinicke, Berlin.
Druk jednostronny na ark. 27x21,6 cm, trzy dalsze strony czyste. List żałobny, w czarnej ramce okalającej, z informacją o śmierci Antoniego Wilhelma Radziwiłła, ordynata nieświeskiego i kleckiego, generała wojsk pruskich, adiutanta cesarza Wilhelma I i Fryderyka III. Miejscami zażółcenia papieru, poprzeczne ślady złożenia.
140.–
Sprzedano za: 600.–
335.
"POLSKIE Drużyny Strzeleckie" są organizacyą wojskową, liczącą dziś w swych szeregach w Galicyi przeszło 4.000 żołnierzy, 76 drużyn [...]. Zrywając z "Komisyą S[konfederowanych] S[tronnictw] N[arodowych]" "Polskie Drużyny Strzeleckie" nie zamierzają wcale przecinać nici swego związku fachowego ze "Związkami Strzeleckimi" [...]. Nie zepchną nas z tej drogi żadne najścia lokalne, żadne objawy animozyi z tej, czy innej strony. Pójdziemy w pole na ćwiczenia wspólne ze Strzelcami tak samo, jak pójdziemy ze "Sokołem" i "Drużynami Bartoszowemi" [...]. Kraków, VI 1914. Nakładem Polskich Drużyn Strzeleckich. Czcionkami Drukarni Literackiej w Krakowie [...].
Druk dwustronny na 4 s. form. 23,5x14,8 cm. Pod tekstem owalna pieczęć "Polskie Drużyny Strzeleckie, K. O. II". Stan bardzo dobry.
64.–
Sprzedano za: 64.–
336.
W NIEDZIELĘ 27 paźdz. b.r. odbędzie się obchód narodowy z powodu ogłoszenia przez Radę Regencyjną Manifestu Proklamującego Niepodległość Zjednoczonej Polski [...]. Odessa, X [1918]. Drukarnia Polska w Odesie [!], Sofijowski zuł. N-o 6.
Druk jednostronny na ark. 70x53 cm. Górna część odbita srebrną farbą, część dolna - złotą. Afisz zawiera także program uroczystości (nabożeństwo, przejście pochodem do Domu Polskiego, uroczysty wieczór tamże). Ślady złożenia. Afisz w ramie za szkłem. Nieczęste.
320.–
Sprzedano za: 750.–
337.
DA NEDOLGO nagulalsja, rysačok, naporolcja na sovetskij ty štyčok i davaj vo vse lopatki lataty, mimo Bresta i Varšavy dueš ty. B. m. [1920]. Izdanie Archangel. Gubprosa. Archangel. 5 Sovet. Tipogr.
Druk jednostronny na ark. 35,5x22,8 cm. Druk w kolorze czarnym i czerwonym. Polski pan umykający przed radzieckim uzbrojonym w karabin chłopem. Sowiecka ulotka z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Załamania arkusza. Nieczęste.
2.000.–
338.
DO BRONI, Polsko, do broni! Niech przez miasta i przez sioła, Z wichrem, z gromem krzyk ten goni i niech budzi i niech woła, Niech za włosy dusze chwyci [...]. Warszawa [1920].
Druk jednostronny na ark. 47x33 cm. W górnej części nadruk: "Warszawa, Rzeczpospolita", poniżej kompozycja Kazimierza Sichulskiego przedstawiająca powstańca styczniowego, młodego żołnierza i białego orła walczących z nadciągającymi ze wschodu wężami. W dolnej części wiersz Kornela Makuszyńskiego "Do broni, Polsko, do broni". Ulotka (dodatek do "Rzeczypospolitej"?) z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Ślady złożenia, otarcia na zgięciach.
120.–
Sprzedano za: 420.–
339.
ROZKAZ Naczelnych Władz Rzeczypospolitej. Jako pełniący zastępczo władzę Prezydenta Rzeczypospolitej: 1) Zarządzam utrzymanie zawieszenia wszelkich działań nieprzyjaznych wojskowych [...], 3) Pozostawiam Ministrowi Spraw Wojskowych dalsze zarządzenia dla zlikwidowania obecnego stanu rzeczy. Warszawa, 15 V 1926. [Podp.] Marszałek Sejmu Rataj, Prezes Rady Min. Bartel, Min. Spr. Wojsk. Piłsudski.
Druk jednostronny na ark. 15,2x11,7 cm. Ulotka z dni przewrotu majowego. Liczne załamania arkusza, ubytek dolnego narożnika. Wymaga konserwacji.
60.–
340.
CHRONOLOGJA dziejów nowożytnych (1492-1929). Opracował Józef Romanowski [...]. Wilno, [nie przed 1929]. Nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego.
Druk jednostronny na ark. 68,3x79,8 cm. Plansza poglądowa zawierająca tabele mnemotechniczne do dziejów Polski i dziejów powszechnych, daty życia filozofów, teologów, pisarzy, odkrywców, artystów itp., flagi państw. Rysował J. Horyd. Dane wydawnicze na dolnym marginesie. Ślady złożenia, stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 320.–
341.
KONSPEKT pogadanki Rocznica X-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [...]. [Warszawa, X 1930]. Drukarnia "Saturn".
Druk dwustronny na 3 s. form. 23,8x15,7 cm. Tekst podzielony na działy: Zwycięstwo Polski, Dlaczego Polska odniosła zwycięstwo?, Trzy rocznice, Obchód Dnia Zwycięstwa, Do młodszego pokolenia. Załamania arkusza, niewielkie naddarcia krawędzi.
40.–
Sprzedano za: 40.–
342.
DO KURATORA Bratniej Pomocy S[tudentów] U. J. Prof. St. Pigonia list otwarty. W wyniku zajść jakie miały miejsce w Zarządzie Bratniej Pomocy [...], w związku z usunięciem portretu Marszałka Józefa Piłsudskiego z pokoju Zarządu B. P. - uważa Pan za stosowne zrezygnować z urzędu Kuratora B. P. [...]. Kraków, [nie przed 6 VII 1939]. [Podp.] Akademicy - Demokraci.
Dwustronny maszynopis powiel. na ark. 33,7x21 cm. List otwarty kierowany do S. Pigonia po złożeniu przez niego rezygnacji ze stanowiska Kuratora Bratniej Pomocy 6 VII 1939. Autorzy listu obarczają profesora, jako wychowawcę i opiekuna młodzieży, współodpowiedzialnością za ekscesy i nieprawidłowości, które miały miejsce na uczelni i w domach akademickich: wywieszanie "sztandarów partyjnych naszego rodzimego hitleryzmu" podczas obchodów święta 3 Maja, ekshibicjonistyczne wybryki studentów, "splugawienie żydowskiego starca" w domu studenckim, zatrudnianie na stanowisku portiera - "notorycznego bandytę i bojówkarza endeckiego", usunięcie z mieszkania studenta Polaka z Zaolzia, "aby na jego miejsce osadzić na parę dni jakieś kobiety". List kończy zapytanie: "I teraz nagle [...] rezygnuje Pan z dalszej opieki nad ludźmi z pod Pańskich sztandarów. Czyżby brak odwagi?". Ślady złożenia, zaplamienia i otarcia.
80.–
Sprzedano za: 220.–
343.
OBWIESZCZENIE! Główny Dowódca wkraczającej armii niemieckiej, sprawując z ramienia Naczelnego Wodza Wojsk Niemieckich władzę wykonawczą na obszarze zajętym przez wojska, rozporządza: 1. Ludność musi zachować zupełny spokój. Wszyscy polscy urzędnicy są zobowiązani nadal pełnić swą służbę. Wszelkie porzucenie lub odmówienie pracy uważa się za sabotaż. 2. Rozporządzenia niemieckich władz wojskowych oraz urzędników szefa administracji cywilnej [...] muszą być wykonane bezwarunkowo. 3. Wszelkie usiłowania stawiania oporu biernego zostaną bezwzględnie przytłumione. Każdego, kto dokona aktów sabotażu lub zamachów na żołnierzy i urzędników niemieckich, spotka kara śmierci. Taka sama kara spotka wszystkich, którzyby usiłowali zagrozić [...] życiu lub mieniu swych niemieckich współobywateli. Podstępnych skrytobójców lub partyzantów spotka kara śmierci. 4. Wszelką broń palną (włącznie z bronią myśliwską) z przynależną amunicją oraz wszelkie zapasy materiału wybuchowego należy oddać niezwłocznie najbliższej niemieckiej komendzie wojskowej lub posterunkowi policji niemieckiej. Burmistrze, wójtowie i sołtysi są zobowiązani dbać o jak najrychlejsze ogłoszenie tego rozporządzenia [...]. Z każdym, kogo po ogłoszeniu tego rozporządzenia napotka się w posiadaniu broni lub amunicji, obejdzie się jako z partyzantem. 5. Ludność cywilna zajętego obszaru musi pozostać w swym mieszkaniu od chwili zapadania zmroku aż do świtania. Kto w tym czasie napotkany zostanie poza swym domem bez piśmiennego zezwolenia niemieckiej władzy wojskowej lub cywilnej, narazi się na surową karę. 6. Wszelki wyszynk wódki i likierów zakazuje się natychmiast. 7. Bieżące sprawy karne oraz egzekucje sądowe władz polskich przeciw obywatelom polskim narodowości niemieckiej należy natychmiast wstrzymać. 8. Wszelkie sprzeciwianie się rozporządzeniom Głównego Dowódcy [...] ukarze się grzywną w nieograniczonej wysokości, więzieniem lub domem poprawy do lat piętnastu, o ile sprzeciwiający się nie zasłużył na karę wyższą. [IX 1939].
Druk jednostronny na ark. 42x58,9 cm po polsku i niemiecku. Tekst otoczony czerwoną ramką. Nad tekstem godło III Rzeszy (orzeł ze swastyką w szponach). Niewielki ubytek prawego marginesu, niewielkie naddarcia krawędzi. Nieczęste.
600.–
Sprzedano za: 1.500.–
344.
DEUTSCHLAND siegt an allen Fronten. Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach.
Druk jednostronny na ark. 14,8x47,1 cm. Papier ciemnopomarańczowy. Hitlerowska wywieszka propagandowa z (zapewne) pierwszych lat wojny. Pionowe załamania arkusza.
120.–
Sprzedano za: 200.–
345.
ADOLF Hitler: "O ileby pochód wojenny Azji wewnętrznej przeciwko Europie uwieńczony został sukcesem, świat współczesny tak samo by się załamał, jak ongiś legł w gruzach pod naporem Hunów [...]. Na miejsce rozwijającego się najwspanialej kontynentu ziemi rozpanoszyłby się chaos, a jej kulturę zastąpiłoby nieopisane barbarzyństwo". Proklamacja z dnia 30 stycznia 1943. [Kraków?]. 30 I 1943.
Druk jednostronny na ark. 94,6x63,2 cm. Antybolszewicki afisz propagandowy wydany przez niemieckie władze okupacyjne. Ślady złożenia, podklejone niewielkie ubytki arkusza.
280.–
Sprzedano za: 400.–
346.
UKRAINSKI patrioty! Moskovskym ordam vdalosja vdertysja tež u našu Galycku Batkivščynu [...]. Ukrainci! Vykonujte svij obov jazok i zgolositsja jak dobrovolci v rjady Nimeckych Zbrojnych Sil, abo jak dobrovolci 14-oi SS Dyvizii "Galyčyna". Slava gerojam! Slava Ukraini! [Ukraina, jesień 1943?].
Druk jednostronny na ark. 20,8x13,2 cm. Ulotka niemieckich władz okupacyjnych skierowana do ludności Ukrainy, wzywająca ich do wstępowania w szeregi niemieckich sił zbrojnych celem powstrzymania marszu "moskiewskich hord" na zachód. W górnej części godło III Rzeszy (orzeł ze swastyką w szponach). Stan bardzo dobry.
60.–
Sprzedano za: 280.–
347.
DZIESIĘCIORO przykazań dla Polaków. 1. Nie zapominajcie, że jesteście synami wielkiego narodu, który nie może ugiąć się pod jarzmem najeźdźcy. 2. Nie utrzymujcie z Niemcami żadnych stosunków politycznych ani towarzyskich [...]. 4. Bojkotujcie wszystkie czasopisma niemieckie [...]. 5. Bojkotujcie niemieckie teatry, kina, filmy, sklepy, towary [...]. 8. Stosujcie wobec Niemców bierny opór i nie płaćcie im podatków [...]. 10. Wierzcie, że dzień zwycięstwa nad Niemcami jest niedaleki. B. m. [przed 1945].
Chojnacki I –. Druk jednostronny na ark. 18,1x10,5 cm. Maszynopis powiel. Ulotka konspiracyjna. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 200.–
348.
OBYWATELE! W nieustannym strachu przed powstaniem w Polsce uciekają się Niemcy do coraz nowszych prowokacji. Tchórzliwe Gestapo, chcąc uzasadnić konieczność swego bytowania zdala od frontu, poinformowało już swe władze o rzekomo zamierzonym w Krakowie wybuchu powstania w dniu 10. paźdz. i przygotowało już plan nowych aktów terroru i gwałtu [...] wierzę, że w hardym spokoju przetrzymamy ostatnie ciosy konającej bestii! Kraków, 7 X 1944. [Podp.] Okręgowy Delegat Rządu.
Chojnacki I 2438. Druk jednostronny na ark. 18,2x14,1 cm. Stan bardzo dobry. Ulotka konspiracyjna.
120.–
Sprzedano za: 120.–
349.
POLACY i Polki! Po raz drugi zwracam się do Was z gorącym apelem! Los bohaterskiej ludności Warszawy jest Wam znany; mordowanie setek tysięcy bezbronnych, wieszanie na latarniach kobiet i dzieci [...] zupełne spalenie Warszawy - to wszystko jest Wam znane. Wiem jednak, że nie doceniacie, jak wiele dzielny żołnierz niemiecki przysporzył swej wspaniałej ojczyźnie majątku [...]. Celem dostarczenia uchodźcom jak najszerszej pomocy, władze niemieckie [...] wywiozły już kilkadziesiąt tysięcy bohaterskiej ludności Warszawy do znanych Wam dobrze sanatoriów w Ravensbrück, Oświęcimiu i t. p., gdzie mają oni zapewnioną opiekę z komorami gazowymi włącznie [...]. Polacy i Polki, do ostatniego tchu w piersiach pamiętajcie o niemieckiej dla Was życzliwości! Kraków, 14 X 1944. [Podp.] Frank, Generalny Gubernator.
Chojnacki I 2693. Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 28,5x38,3 cm. "Plakat dywersyjny 'podpisany' przez Generalnego Gubernatora Franka informujący o zbrodniach i rabunkach popełnianych przez Niemców w czasie powstania warszawskiego" (Chojnacki). Rzadkie!
480.–
Sprzedano za: 480.–
350.
DO LUDNOŚCI wyzwolonej Warszawy! Bracia! Rodacy! Witamy Was serdecznie drodzy Bracia wyzwolonej Stolicy! [...] Wzywamy Was do skupienia się wokół Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej [...]. Odrzućcie precz podszepty rozbijaczy jedności narodowej [...], winowajców tragicznego powstania we wrześniu ub. r., podżegaczy wojny domowej z AK i NSZ [...]. Lublin, 17 I 1945. [Podp.] Przewodniczący Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski. Pierwsza Drukarnia Państwowa w Lublinie.
Druk jednostronny na ark. form. 24,3x15,5 cm. Odezwa rządu lubelskiego w dniu zajęcia Warszawy przez wojska polskie i Armię Czerwoną. Poprzeczne załamania arkusza.
120.–
Sprzedano za: 200.–
351.
TRAGICZNE walki na Węgrzech ustają. Strzały na ulicach Budapesztu milkną [...]. [XI 1956].
Druk jednostronny na ark. 49,8x35 cm. Zaw. 7 czarno-białych zdjęć wykonanych na ulicach Budapesztu przez Zenona Tarnowskiego, studenta filologii węgierskiej Uniw. Warszawskiego. W krótkim tekście czytamy: "Zamieszczamy zdjęcia z pierwszego okresu walk powstańczych w VIII i IX dzielnicy. Ulotka, którą reprodukujemy [na jednym ze zdjęć] nawołuje do zaprzestania rozlewu krwi, podjęcia przez robotników pracy i wycofania wojsk radzieckich z kraju". Ślady złożenia, naddarcia krawędzi.
80.–
Sprzedano za: 220.–
352.
"WÓDKA jest prawdą, którą poznaje się zawsze zapóźno" (M. Hłasko: "Pętla"). Kraków 1958. [Podp.] Wojewódzki i Miejski Społeczny Komitet P-Alkoholowy w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 10,6x29,8 cm. Pionowy ślad złożenia na wszystkich, niewielkie załamania, poza tym stan dobry.
48.–
Sprzedano za: 240.–
353.
TOASTY [...]. Jeśli walka z alkoholizmem ma być skuteczna, to musi toczyć się na wszystkich odcinkach życia [...]. Walka z alkoholizmem to po prostu nauka, jak mądrzej, piękniej, szlachetniej, zdrowiej, pełniej i radośniej żyć. W propagandzie tego nowego [...] stylu życia olbrzymią rolę ma do spełnienia nowa, awangardowa poezja [...]. Kraków, [późne lata 50. XX w.?]. [Podp.] Dr W. Marcinkowski. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, nakładem Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Krakowie.
Druk dwustronny na 8 stronach form. 16x10,7 cm. Zaw. wiersze W. Majakowskiego, J. Harasymowicza, A. Kwiecińskiej i K. Mazur. Ostatni wiersz, będący petycją domagającą się zlikwidowania wyszynku w lokalu w Igołomi, kończy się wezwaniem: "O Polsko Ludowa, ulituj się przecie, zlikwiduj gospody na swe tysiąclecie!". Na końcu tekst W. Marcinkowskiego. Niewielkie załamania kart.
48.–
Sprzedano za: 60.–