Kartografia

Mapy

674.
[AUSTRO-WĘGRY]. General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der angrenzenden Länder. 20 miedziorytów form. 49,5x56,5 cm.
CKZK 5, 126. Mapa monarchii austro-węgierskiej wydawana w Wiedniu w latach 1856-1868 przez K. k. Militärisch-Geografischen Institute w 20 sekcjach. Oprac. Josef Scheda. Każda sekcja w ozdobnej miedziorytowej ramce, rozcięta na 6 części podklejonych wspólnie na płótnie. Na odwrocie każdej sekcji naklejka z jej numerem i schematycznym przedstawieniem zasięgu terytorialnego. Terenów polskich dotyczą arkusze 2-5 (Galicja, Śląsk, Spisz, Orawa). Egz. wyposażony w niewielką mapę zbiorczą ukazującą układ kolejnych sekcji. Całość w futerale z epoki (psk. złoc.). Otarcia i nadpęknięcia futerału, niewielkie naddarcia krawędzi jednego arkusza, poza tym mapy w stanie bardzo dobrym.
1.200.–
Sprzedano za: 6.000.–
675.
[POLSKA]. Tabvla Evropae IIII. Miedzioryt form. 18,1x18x24,5 cm (trapez).
Szaniawska I 2; Szaniawska IV 23. Mapa środkowej części Europy (Germanii) z łacińskiej edycji "Geografii" Ptolemeusza (z tekstem Gioseppe Moleto) wydanej w Wenecji w 1562 w oficynie Vincenza Valgrisiego. Stanowi powiększoną wersję mapy Giacomo Gastaldiego wydanej w 1548. Tytuł nad górną ramką. W narożnikach ramki litery G. Na wschód od Wisły ukazane zwierzęta zamieszkujące ziemie polskie: bisons, urus, alces (żubr, tur i łoś). Na odwrocie drzeworytowy inicjał G, tekst łaciński: "Qvarta Evropae Tabvla", oznaczenia położenia geograficznego oraz numer mapy: II. Pionowe załamanie arkusza, niewielkie zabrudzenia dolnych narożników.
1.900.–
Sprzedano za: 2.200.–
676.
[POLSKA, Węgry]. Polonia et Hvngaria nvova tavola. Miedzioryt form. 18x24,7 cm.
Imago Pol. K6/10; Szaniawska I 20. Mapa Polski i Węgier z łacińskiej edycji "Geografii" Ptolemeusza (z tekstem Gioseppe Moleto) wydanej w Wenecji w 1562 w oficynie Vincenza Valgrisiego. Stanowi powiększoną wersję mapy Giacomo Gastaldiego wydanej w 1548. Tytuł nad górną ramką. W narożnikach ramki litery G. Na odwrocie drzeworytowy inicjał F i tekst łaciński: "Poloniae, et Vngariae Noua Tabula, Decimaoctaua additarum, & 28 in ordine". Po tekście numer mapy: 28. Pionowe załamanie arkusza, lewy dolny narożnik słabo odbity, szczegóły mapy zatarte w tym miejscu, drobne zaplamienia.
1.200.–
677.
[POLSKA, Niemcy]. Tavola nvova di Germania. Miedzioryt form. 18x24,9 cm.
Mapa Germanii (i części ziem polskich) pochodząca z łacińskiej edycji "Geografii" Ptolemeusza (z tekstem Gioseppe Moleto) wydanej w Wenecji zapewne w 1562 w oficynie Vincenza Valgrisiego. Tytuł nad górną ramką. W narożnikach ramki litery G. Obejmuje obszar: Helsinborg-Genewa, Bruksela-Sandomierz. Na odwrocie tekst łaciński "Germaniae Nova Tabvla Septima additarum, & 12 in ordine" i numer mapy: 12. Podklejone naddarcie lewej krawędzi, zaplamienia dolnego marginesu.
700.–
678.
[POLSKA]. Mapa Królestwa Polskiego (z planami okolic Warszawy i Zagłębia Dąbrowskiego) na podstawie najnowszych źródeł [...]. Litografia barwna form. 124,7x97,9 cm.
Szaniawska II 248. Trzecia uzupełniona edycja mapy J. M. Bazewicza wydana w Warszawie w 1910, odbita w Zakładzie Drukarsko-Litograficznym Alfreda Zonera tamże. Tytuł w lewym górnym narożniku, tamże legenda, podziałka liniowa i skala (1:504.000). Z prawej strony tytułu mapa poboczna okolic Warszawy, w lewym dolnym narożniku mapa poboczna Zagłębia Dąbrowskiego ("z węzłem dróg żelaznych"). Wokół mapy ozdobna bordiura z rozetami w narożnikach. Mapa rozcięta na 16 części podklejonych wspólnie na płótnie, przy poziomych krawędziach kilka metalowych przywieszek. Ślad zawilgocenia, miejscami zaplamienia, powierzchnia mapy nieco zakurzona.
440.–
Sprzedano za: 480.–
679.
[POLSKA]. FALSKI Marjan - Atlas szkolnictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1929. Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. folio, s. 30. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. Liczne mapy, zestawienia tabelaryczne i diagramy.
280.–
Sprzedano za: 380.–
680.
[POLSKA]. FALSKI Marjan - Atlas szkolnictwa średniego ogólnokształcącego. Warszawa 1932. Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. folio, s. 52. brosz.
Okł. nieco otarte, przednia okł. zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Liczne mapy, zestawienia tabelaryczne i diagramy. Na końcu skorowidz miejscowości.
280.–
Sprzedano za: 380.–
681.
[POLSKA]. Mapa samochodowa Polski. Mapa barwna form. 94,8x86,1 cm.
Mapa drogowa Polski wydana przez Trzaskę, Everta i Michalskiego w Warszawie w latach 30. XX w. Ukazała się w serii "Biblioteka Automobilisty", t. 8. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże podziałka liniowa i skala (1:1.000.000). W lewym dolnym narożniku legenda i plany poboczne Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i Lwowa. Plan rozcięty wydawniczo na 28 części podklejonych wspólnie na płótnie. Na odwrocie naklejono okł. brosz. (proj. T. Gronowskiego). Dołączono oryg. futerał pł. Okł. brosz. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry.
420.–
682.
[KARPATY]. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Pod kier. prof. Jana Nowaka opracowali J. Burtanówna, K. Konior i M. Książkiewicz. Wyniki badań i objaśnienie do mapy. Kraków 1937. PAU. 8, s. [4], 104, mapy rozkł. 2. brosz.
Stan bardzo dobry. Mapy form. 92x72 cm.
100.–
683.
[MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Krynica. Panorama form. 14x97,7 cm.
Rozkładana dwuczęściowa panorama ukazująca trasę kolejową Kraków-Krynica, nieznanego autorstwa, wydana przez krakowską DOKP zapewne w latach 30. XX w. Panorama objaśnia widoki, które można podziwiać z obu stron jadącego pociągu. Na odwrocie tytuł i reklamy firm krakowskich. Kilka poprzecznych śladów złożenia, niewielkie zaplamienia.
120.–
Sprzedano za: 280.–
684.
[MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Zakopane. Panorama form. 13x83,7 cm.
Rozkładana dwuczęściowa panorama ukazująca trasę kolejową Kraków-Zakopane, opracowana przez Tadeusza Dudę, wydana przez krakowską DOKP zapewne w latach 30. XX w. Panorama objaśnia widoki, które można podziwiać z obu stron jadącego pociągu. Na odwrocie tytuł i reklamy firm krakowskich. Kilka poprzecznych śladów złożenia, niewielkie zaplamienia.
120.–
Sprzedano za: 280.–
685.
[TATRY]. [Fotogrametryczna mapa Parku Narodowego Tatry (część polska)]. Mapa barwna form. 72,4x146 cm. .
Dwuarkuszowa mapa Tatr oprac. przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie w 1934 - tzw. wariant B: warstwice prowadzone co 10 i 5 m, brak cieniowania. Wydano go z okazji Międzynarodowego Kongresu Geograf. w Warszawie w 1934 (warianty A i C ukazały się w 1938). Tytuł, umieszczony oryginalnie na górnym marginesie, naklejono na odwrocie. W lewym dolnym narożniku w ramce legenda i skala (1:20.000). Mapa obcięta do ramki, rozcięta na 24 części podklejone wspólnie na płótnie. Niewielkie zabrudzenia, stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 750.–
* * *

Widoki i plany miast

686.
[ELBLĄG]. Wahre Contrafactur der Statt Elbing wie dieselbe von Königl: Maÿ: zu Schweden etc. befestiget worden. Anno 1626. Und, wie selbige von Ihro Königl: May: von Schweden Carl der XII eingenommen worden Anno 1703. Miedzioryt form. 23,1x31,4 na ark. 33,5x38,5 cm.
Widok ufortyfikowanego Elbląga z lotu ptaka pochodzący z dzieła "Theatrum Europäum" (Frankfurt a. M. 1717). Rycina powstała na podstawie rysunku Matthäusa Meriana starszego (sygn. na płycie w prawym dolnym narożniku). Tytuł ponad ryciną, pod górną ramką w centrum herb miasta. Pod widokiem objaśnienie ważniejszych budowli (ozn. A-S). Rycina po konserwacji, stan bardzo dobry.
1.300.–
687.
[GDAŃSK]. Dantiscvm. Dantzig. Miedzioryt form. 19,8x47,3 na ark. 33,7x53,8 cm.
Dantiscum G101/4. Widok miasta z Biskupiej Górki wykonany przez Matthäusa Meriana ok. 1640. Za wzór posłużyła artyście wielkoformatowa panorama A. Dickmanna z 1617. Rycina pochodzi z dzieła J. A. Werdenhagena "De rebus publicis hanseaticis" (Frankfurt a. M. 1641) wydanej przez M. Meriana, później znalazła się również w Zeillerowskiej "Topographia Electoratus Brandenburgici [...]" z 1652. Rycina odbita z dwóch płyt. Pod górną ramką w centrum herb miasta, tytuł po obu jego stronach. Pod ryciną objaśnienie ważniejszych budowli. Więcej o widoku w: Z. Jakrzewska-Śnieżko "Gdańsk w dawnych rycinach", Wr. 1985, s. 20 (tam też reprod. fragmentów). Stan dobry.
1.000.–
Sprzedano za: 1.200.–
688.
[KAMIENIEC Podolski]. Widok panoramiczny Kamieńca Podolskiego od strony północno-wschodniej. Drzeworyt form. 32,5x91,2 cm na ark. 37x116,3 cm.
Efektowna panorama miasta wykonana na podstawie zdjęcia wykonanego w 1876 przez Michała Grejma, fotografa z Kamieńca. Przerysu dokonał Adolf Kozarski, klocek przygotowali rytownicy "Kłosów": Stanisław Antoszewicz i Jan Krajewski. Rycina stanowiła dodatek do tygodnika "Kłosy" (nr 651 z 1877). Tytuł na poziomych marginesach. Pod dolną ramką nadruki informujące o wykonawcach panoramy. Wewnątrz ramek zaznaczono sektory pozwalające odszukać poszczególne obiekty (A-E, 1-16). Z prawej tekst objaśniający drukowany w dwóch kolumnach na obu stronach arkusza przez Marcina Olszyńskiego. Verso czyste. Umieszczony na górnym marginesie tytuł nieco obcięty od góry, dwa niewielkie zażółcenia papieru w miejscu rozprasowanego złożenia, podklejony ubytek prawego górnego narożnika (poza tekstem); egz. po konserwacji. Nieczęste.
1.500.–
Sprzedano za: 1.500.–
689.
[KATOWICE]. Plan miasta Wielkich Katowic i okolic. Plan barwny form. 54,2x54 cm.
Plan ze skorowidzem wydany w Łodzi przez Księg. L. Fiszera ok. 1935. Plan drukowano offsetowo w Zakł. Graf. K. Miarki w Mikołowie. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże legenda, skala (1:14.000) i herb miasta. Pod dolną ramką dane dotyczące drukarni i przygotowania rysunku (Światłodruk w Katowicach). Plan podzielony na sektory (1-12, A-M). Skorowidz: 16d, s. 12, brosz. Tytuł okł.: "Plan miasta Katowic". Okł. skorowidza podklejona w grzbiecie, podklejenie planu na zgięciu, stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 180.–
690.
[SZCZECIN]. Delineatio obsidionis urbis Stetini in Pomerania [...]. Miedzioryt form. 29x37,7 na ark. 35,2x44,2 cm.
Białecki 238; Stelmach 100; Timann 411; Heyduk 87. Perspektywiczny widok Szczecina podczas oblężenia przez wojska cesarsko-brandenburskie w XI 1659, podczas potopu szwedzkiego. Plansza pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo [...]", Norymberga 1696. Tytuł w owalnym kartuszu pod górną ramką. Kartusz zwieńczony herbem miasta. Szczegółowo przedstawiono fortyfikacje miejskie. Na pierwszym planie wyniosłe drzewo i jeźdźcy konni. Rycina zamknięta ozdobną miedziorytową ramą. Pod dolną ramką z prawej nadruk "N. 106". Rycina wg rysunku Erika Dahlbergha (sygn. w kartuszu). Egz. po konserwacji, stan bardzo dobry.
900.–
691.
[TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. Litografia na ark. 12,9x100,3 cm.
Widok wydany w Krakowie w 1925 nakładem Księgarni J. G. Tytuł na górnym marginesie, również po francusku i angielsku. Z prawej przekrój geologiczny, ponad panoramą nazwy szczytów i masywów. Trzy pionowe załamania, niewielkie zabrudzenia na odwrocie.
120.–
Sprzedano za: 300.–
692.
[WROCŁAW]. Monumentalplan der Königl. Haupt- u. Residenzstadt Breslau. Litografia barwna form. 52,4x71,3 cm.
Plan Wrocławia opracowany przez Eugena Boronowa we Wrocławiu ok. 1910, wydany tamże przez L. Wendera & C-o. Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże herb Wrocławia i dane wydawnicze. W treść planu wrysowane sylwetki ważniejszych budowli. Przy lewej i przy dolnej ramce niewielkie widoki ratusza, Wieży Pamięci Cesarza Wilhelma w Osobowicach (Kaiser-Wilhelm Gedächtniss Thurm), kościoła protestanckiego (Lutherkirche), obecne Wzgórze Partyzantów (Liebichshöhe), Ostrów Tumski (Dom-Insel) oraz plan poboczny Borku (Kleinburg). Plan podzielony na sektory (A-K, 1-12) - brak skorowidza ulic. Verso czyste. Podklejone przetarcia na zgięciach.
300.–
Sprzedano za: 400.–
693.
[ZAWICHOST]. Prospectus oppidi Savichost [...]. Miedzioryt form. 29x38,2 na ark. 36,6x41,8 cm.
Heyduk 108. Scena przeprawy przez Wisłę wojsk Rakoczego w IV 1657 z widokiem na miasto i zniszczony zamek. Rycina pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo [...]" (Norymberga 1696). Tytuł w owalnym kartuszu pod górną ramką. Kartusz zwieńczony herbem miasta. Na pierwszym planie wysokie drzewa, wojska konne, zabudowania miejskie. Rysunek z natury wykonał Erik Dahlbergh (sygn. w kartuszu). W prawym dolnym narożniku wyrytowano: "N. 51". Rycina w ozdobnej ramce miedziorytowej. Bardzo dobre, wyraźne odbicie, stan bardzo dobry.
700.–
Sprzedano za: 850.–
* * *