Stare druki

ALMANAC de Gotha [...]. Gotha. C. W. Ettinger. 16. opr. oryg. kart., obcięcie złoc.
Stan dobry, o ile nie zaznaczono inaczej. Roczniki słynnego Almanachu Gotajskiego zawierającego "między innymi zbiór wiadomości ogólnych oraz genealogie rodzin panujących i arystokracji z tytułem książęcym [...] (w tym niemalże wszystkie polskie rody książęce) oraz informacje ważne dla dyplomacji (np. wykaz świąt narodowych i państwowych)" (Wikipedia).
694.
[...] contenant diverses connoissances, curieuses et utiles pour l'annee M DCC LXXXII [1782]. s. [50], 76, [16], 177, [29], tabl. 17, tabl. genealog. 1.
Okł. otarte, papier zabrązowiony. Podpis własn. Na pierwszych tablicach wytworne damskie fryzury i stroje berlińskie. W części kalendarzowej 12 tablic ilustrujących dzieje wypraw krzyżowych (rytował Daniel Chodowiecki wg własnych rysunków; na pierwszej tablicy sygn. "D. Chodowiecki del. & sc.").
1.200.–
Sprzedano za: 2.502.–
695.
[...] contenant diverses connoissances, curieuses et utiles pour l'annee M DCC LXXXVI [1786]. s. [50], 84, [16], 145, [27], tabl. 17, tabl. genealog. 1.
Na pierwszych tablicach wytworne damskie fryzury i stroje paryskie. W części kalendarzowej 12 tablic ilustrujących "Wesele Figara" Beaumarchais rytowanych przez Daniela Chodowieckiego wg własnych rysunków (na pierwszej tablicy sygn. "D. Chodowiecki del. & sc.").
1.200.–
Sprzedano za: 2.200.–
696.
[...] contenant diverses connoissances, curieuses et utiles pour l'annee M DCC LXXXVII [1787]. s. [56], 64, [16], 134, [26], tabl. 17, tabl. genealog. 1, tabela rozkł. 1.
Na pierwszych tablicach wytworne damskie nakrycia głowy i stroje paryskie. W części kalendarzowej 12 tablic ilustrujących opowiadania Małgorzaty z Nawarry (rytował Geyser wg Freudenberga).
1.200.–
Sprzedano za: 1.600.–
697.
[...] pour l'anneé 1794. s. [60], 88, [16], 118, [26], tabl. 17, tabl. genealog. 1, tabela rozkł. 1.
Na dwóch tablicach wytworne damskie nakrycia głowy, na dwóch innych gwiazdozbiory. W części kalendarzowej umieszczono 12 tablic rytowanych wg rysunków Daniela Chodowieckiego przedstawiających epizody z historii średniowiecza (pierwsza tablica sygn. "D. Chodowiecki del." i "Geyser sc.").
1.200.–
Sprzedano za: 2.000.–
698.
[...] pour l'anneé 1815. s. [54], 126, [2], 97, [3], tabl. 11.
Brak dwóch tablic (nr 9 i 10), poza tym stan dobry. Na tablicach portrety, taniec rosyjski, widok Tobolska.
800.–
Sprzedano za: 800.–
699.
BIELSKI Jan – Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi Woiewodztwami, Xięstwy y Ziemiami, Monarchami y Monarchiniami iako też Monarchow tychże, y Monarchin Prawami, Rzeczypospolitey Stanami y tychże Stanow Urzędami, y uroczystemi, Seymikow, Seymow, Senatu rad, Związkow, Okazywań, Pospolitego ruszenia, Sądow, skarbu, Woysk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym Duchownego y Swieckiego rządu Opisie Rodowitym ięzykiem Polskim Szkolney Polskiey Szlachetney Młodzi Wystawiony. T. 1-2 [w 4 częściach]. Poznań 1763. W Drukarni J. K. MCi Collegium Poznańskiego Societatis Jesu. 8, s. [16], 305, [8]; [2], 355, [12]; [2], 130, [8]; [2], 224, [14]. razem opr. XIX w. skóra zdob., obcięcie barwione.
E. 13, 80. Ślad kornika na części kart, stan dobry. Liczne znaki proweniencyjne: Jakuba Wróblewskiego (podpis), Władysława Górskiego (ekslibris herald.), Krzyżanowskich z Czerpowodów (piecz.), Jana Sasa Zubrzyckiego (piecz.). Na grzbiecie złoc. tytuł dzieła i ślepo tłocz. rozeta. Szczegółowy opis ziem, historii i struktury administracyjnej Królestwa Polskiego. Bielski "z podręcznika swego przed jego wydaniem drukiem przez kilkanaście lat wykładał historję ojczystą w klasie retoryki. Książkę tę możnaby nazwać najlepiej podręcznikiem wiedzy o Polsce. Autor zajmuje w niej stanowisko objektywnego referenta, wstrzymując się od wyrażania osobistych poglądów" (PSB).
2.800.–
Sprzedano za: 4.400.–
700.
[BONA Giovanni] – Przewodnia do Nieba Prowadząca Drogą Nieomylną Przez skuteczny sposob do doyścia zbawienia Otwierająca. Z Francuskiego na Polski Język Przez Damę przetłumaczona. W Lublinie 1745. W Drukarni Collegium Societais Jesu. 4, s. [6], 230. opr. psk. z epoki.
E. 13, 247. Otarcia okł., ślad kornika w okł. i na skrajnych kartach. Brak ostatnich dwóch kart (spis treści). Wpis z epoki: "Z Biblioteki Woyciecha Bozenca Jełowickiego [...]", późn. piecz. "Steczkowski, Podpułkownik i Dowódca". "Tłumaczyła Sanguszkowa" (Estreicher). Zaw. m.in.: O ostatnim końcu Człowieka, O łakomstwie, o szkodzie pochodzącey z niego, O cielesności, jako ten występek wstydliwy iest, iak snadno w niego wpaść, y sposób uniknienia go, O skąpstwie y o iego zlości, O zazdrości y lenistwie, O pysze, wyniosłości y próżney chwale, O strzeżeniu ięzyka, O wesołosci y smutku, O przyiaźni y sposobie zachowania iey.
600.–
Sprzedano za: 950.–
701.
BYSTRZONOWSKI Wojciech – Informacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Świat cały, niebo, y ziemię, y co na nich iest w trudnych kwestyach y praktyce iemuż ułatwiająca [...] teraz zaś [...] drugi raz przedrukowana. W Lublinie 1749. W drukarni J. K. Mci Colleg. Soc. Jesu. 4, s. [2], 490, [12]. opr. psk. z epoki.
E.13, 484. Papier okleinowy i wyklejki późniejsze, ślad zawilgocenia na końcu, miejscami zaplamienia i zabrązowienia papieru. Zaw. 13 "informacji", m.in.: Kiedy stworzony świat?, Mieysce pierwszey lokacyi słońca na Niebie, Opisanie oka y sposobu widzenia u człowieka, Czy ieden tylki był, iest i będzie świat?, O końcu świata, Konstellacye Zodyaczne, O kometach y nowych gwiazdach, O czasie astronomicznym, O prognostykach Chiromancistow, O zarazach y chorobach, Obszerność piekła, Podziemne ognie, Afryki opisanie krotkie, Opisanie Polski w pospolitości, Gory znacznieysze w Krolestwie Polskim, O Mappach informacya, O Architekturze Kościelney, O piecach, kominach y kominkach, O Oblężeniu y attakowaniu fortec, Obozowanie Jazdy, Artykuły Woyskowe dla Woyska Polskiego, O działach y innych machinach woiennych, O dzięku, O światle y umbrze, O Nawigacyi po morzu, O Taleskopiach albo Perspektywiach, O monecie Polskiey.
W. Bystrzonowski (XVII/XVIII w.) - jezuita, matematyk, popularyzator nauk przyrodniczych, związany z Lubelszczyzną, czynny także w Poznaniu i Lwowie. "Wiele zasług położył przez propagowanie w szerokich masach szlachty i mieszczaństwa zdobyczy nauk przyrodniczych, technicznych i astronomicznych. Bystrzonowski był jednym z pierwszych w Polsce wydawców zreformowanych kalendarzy, zwalczających dawne zabobony. [...] przystępnie i interesująco w 'Informacji matematycznej' (1743), niby w podręcznej encyklopedii, dał w skrócie całość wiedzy o rzeczach, zebrawszy razem artykuły z kalendarzy przez siebie układanych" (PSB).
1.900.–
Sprzedano za: 2.200.–
702.
DEMBOWSKI J[an] Seb[astian] – Rzecz krótka o fabryce sukienney krakowskiey. Dla wiadomości publiczney do druku podana. W Krakowie 1791. W Drukarni Szkoły Główney Koronney. 8, s. [12], 137, [1], tabl. rozkł. 1. brosz.
E. 15, 133. Zaplamienia kilku kart, rozprasowane załamania narożników skrajnych kart; egz. nieobcięty. Zapiski ołówkiem. Pod karcie tyt. karta z innym tytułem: "O fabryce sukiennej krakowskiey z przydatkiem uwag ogólnych o rękodziełach względnie do rolnictwa i handlu uważanych". .
1.600.–
703.
ERAZM z Rotterdamu – Lingua. Sive de linguae usu, atque abusu. Liber unus. Lugduni Batavorum [= Lejda] 1624. Apud Andr. Cloucquium. 16, s. 322, [12]
[oraz] tenże – Encomium Moriae, sive declamatio in landem Stultitiae. Ejusdem libelli de ratione studiorum. Lugduni Batavorum [= Lejda] 1624. Apud Andr. Cloucquium. 16, s. [2], 168, [1]
[oraz] tenże – Enchiridion militis christiani. Ejusdemque, oratio de virtute amplectenda. Lugduni Batavorum [= Lejda] 1624. Apud Andr. Cloucquium. 16, s. 240
BUDAEO Gulielmo – De contemptu rerum fortuitarum. Lugduni Batavorum [= Lejda] 1624. Apud Andr. Cloucquium. 16, s. 162, [1]. razem opr. nieco późn. skóra.
Grzbiet jednostronnie nadpęknięty, drobne zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Zapiski własn. Pierwsza z prac Erazma ("Lingua") dedykowana w druku przez autora Krzysztofowi Szydłowieckiemu, wojewodzie krakowskiemu i kanclerzowi wielkiemu.
640.–
Sprzedano za: 900.–
704.
ESTIENNE Charles – L'agriculture et maison rustique des maistres Charles-Estienne, & Jean Liébault, docteurs en médecine, revue, corrigée, augmentée, & mise dans un meilleur langage. Avec un traité des chasses du cerf, du sanglier, du lièvre, du renard, du blereau, du lapin, du loup, des oyseaux, de la fauconnerie, et de la fabrique & usage de la jauge, ou diapason, avec les figures. Augmentée d'une instruction pour sçavoir en quel tem[p]s, mois & saison on doit semer & replanter selon le pais froid ou chaud, pour faire avancer & retarder les semences, & toutes sortes de graines. Dernier edition. A Lyon 1680. Chez Iean & Cl[aude] Carteron. 4, s. [8], 282, 362, [21]. opr. skóra z epoki.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., niewielki ubytek górnej części grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz, nieznaczny ubytek marginesu jednej karty. Pierwsze karty przestawione przez introligatora. Ślad po ekslibrisie, dyskretna piecz. donacyjna. Obszerny, szczegółowy podręcznik rolnictwa, obejmujący m.in. uprawę roślin użytkowych, hodowlę koni, zakładanie i utrzymanie ogrodów, zasady destylacji, sposoby pomiaru gruntów, użycie hydrometru. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozdział napisany przez Jeana Morgana poświęcony polowaniu na wilki zilustrowany 14 drzeworytami tekstowymi.
1.400.–
Sprzedano za: 3.400.–
705.
[FOUILLOU Jacques] – Histoire abregée du jansenisme, et remarques sur l'ordonnance de M. l'archevéque de Paris. A Cologne 1698. Chez Jean Druckerus. 8, s. [64], 176. opr. skóra złoc. z epoki.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Piecz. Grzbiet złocony. Krótka historia jansenizmu, ruchu teologiczno-duchowego powstałego na przełomie XVII/XVIII w., zapoczątkowanego przez biskupa Ypres Ottona Jansena i popularnego zwłaszcza we Francji i Niderlandach.
480.–
706.
KUNDMANN Johann Christian – Rariora Naturae & Artis, item in Re Medica oder Seltenheiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-Cabinets, wie auch in der Artzeney-Wissenschafft. Darinnen abgehandelt werden I. Examen fossilium & Lapidum quorundam rariorum, oder Untersuchung verschiedener unterirdischer Seltenheiten und sonderbar figurirten Steine. II. Memorabilia Naturae & Artis [...]. III. Observationes in Re Medica singulares [...] denen beygesetzt 1. Ungewöhnliche Delicatessen und abgeschmackte Speisen in allen Theilen der Welt, wie auch einzelner Personen; 2. Historie von der erschrecklichen Menschen-Pestilentz, wie sie vom Anfang dieses Seculi, bis auf das Jahr 1715 von Orient aus, durch die Polnische, Ungarische [...] Reiche [...] gewüthet [...]; 3. Reflexiones über die Kranckheits- und Todten-Listen, mit Medicinischen Anmerckungen begleitet [...]. Nebst vielen Kupffern und eingedruckten Figuren [...]. Bresslau und Leizpig 1737. Bey Michael Hubert. folio, s. [20], szp. 1312, [68], portret 1, tabl. 19, tabel 7. opr. perg. z epoki, obcięcie barwione.
Okł. lekko zaplamione, niewielki ubytek przedniej wyklejki, wycięty podpis własn. na karcie tyt., poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris Stanisława Czarnieckiego. Obszerna, bogato ilustrowana praca wrocławskiego lekarza i numizmatyka. Zaw. szczegółowy opis eksponatów ze stworzonego przez niego obszernego gabinetu osobliwości przyrodniczych. Ilustracje na miedziorytowych tablicach, drzeworyty w tekście. Przed tekstem całostronicowy portret autora rytowany przez Bartłomieja Strachowskiego z Wrocławia.
4.200.–
Sprzedano za: 4.600.–
707.
ŁUBIEŃSKI Władysław – Swiat We wszystkich swoich częsciach większych i mnieyszych, to iest: w Europie, Azyi, Affryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach [...] geograficznie, chronologicznie y historycznie Okryslony Opisaniem Religii, Rządow, Rewolucyi, Praw, Zwyczaiow, Skarbow, Ciekawości, y Granic [...] Przyozdobiony. Wrocław 1740 [właśc. 1741]. Do Druku Wrocławskiey w Sląsku Akademii Societatis Jesu, Dla ciekawego a nie proznuiącego oka Polskiego Podany. folio, s. [12], 656, [11], map 6, portret 1. opr. XIX-w. psk.
E. 21, 445. Otarcia krawędzi okł., niewielki ubytek dolnej krawędzi grzbietu, pierwsze karty (portret autora, karta tyt., karty dedykacyjne) z podklejonymi ubytkami, drobne zaplamienia. Mapa świata zachowana w połowie (tylko półkula wsch.), brak portretu Augusta III, któremu dzieło zostało dedykowane. Egz. z biblioteki Stanisława Tomkowicza (piecz.) i Stanisława Czarnieckiego (ekslibris). Opis świata pod względem geograficznym i historycznym (od stworzenia do współczesności). "Na tle jałowizny piśmiennictwa 'uczonego' czasów saskich ta zaopatrzona mapami encyklopedyczna składanka, mimo swej naiwności i nieporadności, stanowiła dzieło przynoszące wiele pożytecznych informacji. 'Świat' wyróżnia się czystym polskim językiem, bez makaronizmów [...]. Książka ta służyła za podręcznik, m.in. dla uczących się po polsku królewiczów, synów Augusta III. Dedykując dzieło królowi i zaopatrując je jego podobizną, Łubieński liczył na zaskarbienie sobie łask monarszych, a także wdzięczności rodaków" (PSB). Dzieło wyposażono w 6 map: świat, Europa, Polska, Azja, Afryka i Ameryki). Portret autora wykonany przez wrocławskiego rytownika B. Strachowskiego. 
"Camboya. To Krolestwo iest położone między Chiumpą, Cochinchiną, Syamem, y Morzem, oblane Rzeką Mekan w zdłuż, ktora wylewa Wodę na Ziemię iak Nil dla czego obfituie w wszelakie żywności [...]. Vincentius Albus, Vartoman, y Barbosa piszą y twierdzą że Machomet Krol Kamboy, tak się był przyzwyczaił do trucizny y do mięsa trutego, że niczym nie żył tylko trucizną, albo mięsem strutym, y dla tego tak się był odmienił w truciznę, że byle była upadła na iego twarzy lub ręce mucha zaraz zdychać musiała, co dzień zaś inszą miał nałożnicę, bo każda ktorey się dotknął od iego oddechu umierać musiała".
4.800.–
Sprzedano za: 5.000.–
708.
MIKOŁAJ z Błonia – Tractatus sacerdotalis D. Nicolao de Plove doctore decretorum authore. Huic accesit confessionale D. Thomae de Aquino. Lugduni [= Lyon] 1561. Excudebat Thomas Bertellus. 16, s. 520, [22]. opr. skóra z epoki.
E. 13, 175. Na starą oprawę nałożona nieco późniejsza skóra, niewielkie ubytki dolnego marginesu kart, zaplamienia dolnego marginesu. Jedno z wielu wydań podręcznika sprawowania sakramentów św.; ta edycja rzadka - Estreicher odnotowuje tylko jeden znany egzemplarz.
Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką (ur. przed 1400, data śmierci nieznana) - teolog, historyk, kaznodzieja, uczeń i wykładowca Akademii Krakowskiej, doktor prawa kanonicznego. Pochodził z Błonia pod Warszawą. Prezentowana tu praca, jedna z najważniejszych w dorobku autora, powstała w 1430 r. z polecenia biskupa Ciołka, którego współpracownikiem był Mikołaj z Błonia. Kapituła poznańska przyjęła "Tractatus" i zaleciła jego stosowanie. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1475 r., była wielokrotnie wznawiana (do końca XVI w. miała 36 wydań).
2.800.–
Sprzedano za: 3.800.–
709.
NARUSZEWICZ Adam Stanisław – Liryka. T. 1-2. W Warszawie 1778. W Drukarni Nadworney J. K. Mci. 4, s. [8], 230, [3]; [8], 205, [3]. razem opr. późn. pperg. złoc.
E. 23, 46-47. Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry. Ekslibris Władysława Siedleckiego ("Z polskich starodruków" (kompozycja z rycerzem); drzeworyt Jana Antoniego Gołębniaka), piecz. tegoż. Komplet "Liryk" Naruszewicza wydanych jako t. 1-2 jego "Dzieł". W każdym z tomów osobna karta tyt. z nadrukiem "Dzieł Naruszewicza tom I" i "... tom II" ("Dzieła" ukazały się w 4 tomach; t. 3 zawierał sielanki i satyry, t. 4 tłumaczenia). Grzbiet bogato złocony, z dwoma bordowymi szyldzikami ze złoc. nazwiskiem autora i tytułem. Zaw. m.in.: Na obrazy Polaków starożytnych, Na śmierć Augusta III, Na wesele Wiesiołowskich, Do X. Adama Czartoryskiego, Na urodzenie Sapiehy, Pieśń ciarlatańska, Wyprawa armaty moskiewskiej (ku czci Katarzyny), Powązki, Na spodziewane zamęzcie Doroty Jabłonowskiej z Xaw. Branickim, Vanitas vanitatum.
2.800.–
Sprzedano za: 2.800.–
710.
OPALIŃSKI Łukasz – Lucae Opalenii Regni Poloniae Marescalli De Officiis libri tres in xenium oblati majori Sodalitati B. Mariae Virginis Gloriose in Coelos Assumptae e quatuor inclytis facultatibus [...]. Viennae 1721. Typis Ignatii Dominici Voigt. 8, s. [4], 400. opr. skóra z epoki.
Ubytki skóry na grzbiecie i przedniej okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Wsp. ekslibris. Pośmiertne, rzadkie wydanie rozprawy filozoficznej Opalińskiego (po raz pierwszy opublikowanej w 1659) - nie notowane przez Estreichera i w "Nowym Korbucie". "De Officiis" przez wiele dziesięcioleci używane było jako podręcznik w szkołach jezuickich.
340.–
Sprzedano za: 1.100.–
711.
PLAUT – M. Acci Plavti Comoedie Superst: XX. Ad doctissimorum virorum editiones repraesentatae. Ex Museo Ioh. Isaci Pontani. Amstelodami 1630. Apud Ioann. Ianssonium. 16, s. 692, [1]. opr. skóra z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, niewielki ubytek karty tyt., drobne zaplamienie. Komedie Plauta wydane przez Janssoniusa w Amsterdamie. Polska proweniencja: na przedniej wyklejce wpis "Jeziorański Mecenas", na dolnym marginesie strony tytułowej adnotacja "A-o 1647 coast: 26 gr", na kolejnej karcie kolejny wpis "J. Jeziorański Mecenas".
600.–
Sprzedano za: 700.–
712.
POSTANOWIENIE Generalne Stanow W. X. Lit: Wieczne y nigdy nienaruszone, na Ziezdźie Walnym Woiewodztw y Powiatow, Pospolitym Ruszeniem pod Olkinikami uchwalone. Wilno 1700. W Drukarni Akademiey Wileńskiej Soc: Iesv. 4, s. [68]. opr. XX-w. ppł.
E. 25, 111. Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry. "Na odwrocie rota przysięgi [...] na dotrzymanie tego wiecznego y nigdy nieporuszonego prawa. Dalej po wstępie: Ubezpieczenie granic W. X. L., Roty przysiąg Woyska, Declaratio paenarum contra oppressores Wolności, gdzie Sapiehowie z całym domem wymienieni. Tu wspomniano, że Sapiehowie przez kata w Wilnie exkomunikę palili. Wwiedli wojska obce w kraj itd. Dalej: Assekuracya Generalnego Pułkownika i naznaczenie Komissarzów, Circumstancya dóbr Xiężniczki Neyburskiey, Summy skarbowi stołowemu J. K. M. należące, Ordynacya poczty W. X. Lit. Approbatio Laudi Generalis. Immunita Dobr Duchownych y Ziemskich W. X. Lit. Kwity Kasztelanowi Trockiemu y Staroście Żmuydzkiemu. Obwarowanie krzywd y praetensyi Woiewodztw. Trybunał Głowny W. X. Lit. Zniesienie Actorum Trybunału Skarbowego W. X. Lit. Restitutio Jana Szreytera. Gratitudo Krzysztofowi Zenowiczowi. Naznaczenie Rezydenta do Dworu. Rekompensa tych, którzy szkodę ponieśli w potrzebie pod Oszmianą y Olkienikami. Securitas Executionis Sancitorum. Na ark. K są podpisy województw i powiatów W. X. Lit." (Estreicher).
800.–
Sprzedano za: 2.001.–
713.
RESPUBLICA, Siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. diuersorum Autorum. Lvgdvni Batavorvm [= Lejda] 1627. Ex Officina Elzeviriana. 16, s. [8], 450, [13]. opr. nieco późn. pperg., obcięcie barwione.
E. 26, 263. Okł. otarte, drobne zaplamienia wewnątrz, podklejony narożnik ostatniej karty. Trzy piecz. bibliot. (jedna na stronie tyt.). Wyd. II. Na frontispisie herb Polski i herb Wazów oraz polski szlachcic i litewski rycerz. Poziom wydawanych przez Elzewirów "republik" był tak wysoki, że Stany Generalne Holandii przyznały ich oficynie prawo wyłączności na publikowanie opisów wszystkich państw. Ukazało się ich 35.
980.–
Sprzedano za: 1.200.–
714.
ROUSSEAU J[ean] J[acques] – Du Contrat Social ou Principes du droit politique suivi des Considérations sur le gouvernement de Pologne, et sur sa réformation projettée. Nouvelle Édition. A Paris 1790. Chez Defer de Maisonneuve 8, s. 444. opr. skóra złoc. z epoki, obcięcie barwione.
E. 26, 392 (inne miejsce wydania). Grzbiet nieco otarty, z niewielkimi ubytkami i lekko odbarwiony, poza tym stan dobry. Podpis własn. W traktacie politycznym „Umowa społeczna lub zasady prawa politycznego” (pierwsze wyd. w 1762), filozof próbował odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i czy można usprawiedliwić istnienie społeczeństw w państwach, narzucających obywatelom różne ograniczenia. Od str. 265 kolejne wydanie (pierwsze ukazało się w 1782) "Uwag nad rządem polskim" spisanych przez Russeau na prośbę posła polskiego w Paryżu i konfederata barskiego Michała Wielhorskiego w połowie 1771. Francuski filozof i pedagog zawarł tu program reform ustroju Rzeczypospolitej, których ważnym elementem było wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym.
800.–
715.
RUSCELLI Jeronim – Le impresse illvstri del S. Ieronimo Ruscelli, aggivntovi nvovam[en]te il qvarto libro da Vincenzo Rvscelli da Viterbo. In Venetia 1584. Apresso Francesco de Fraceschi. 4, s. [14], 496, 8, 82. opr. perg. z epoki.
Ubytek górnej części grzbietu, ubytek pergaminu w narożnikach okł., niewielkie ślady zawilgocenia wewnątrz, ślady kornika. Brak dwóch kart w cz. 2 (dedykacji?). Zapiski na wyklejkach. Efektownie wydana praca ilustrowana blisko 150 miedziorytami emblematycznymi (w tym 22 całostronicowymi). Polonik: na s. 328-330 fragment zatytułowany "Sigismondo Avgvsto, Re di Polonia" z całostronicową ryciną przedstawiającą orła z gałązką w dziobie, w szerokiej rolwerkowej ramie. Estreicher tej edycji nie notuje (wymienia wydania z 1566 i 1583 nie ujawniając żadnych szczegółów edytorskich).
2.400.–
Sprzedano za: 2.800.–
716.
SERLIO Sebastiano – Libro primo-quinto [et] estraordinario d'architettvra di Sebastiano Serlio Bolognese, Nelquale con facile & breue modo si tratta de primi principij della Geometria. Con nuoua aggiunta delle misure che seruono a tutti gli ordini de componimenti, che ui si contengono. In Venetia 1566. Appresso Francesco Senese, & Zuane Krugher Alemanno Compagni. 4, k. [2], 219; 52. razem opr. XIX/XX w. ppł.
Grzbiet nieco spłowiały, otarcia krawędzi okł., ślad zawilgocenia wewnątrz. Stare zapiski własn. Tytuły poszczególnych części w drzeworytowych kompozycjach architektonicznych, bardzo liczne drzeworyty w tekście (od prostych figur geometrycznych, przez detale architektoniczne, po skomplikowane i rozbudowane projekty portali, mostów, łuków tryumfalnych). Księga zawiera: Primo libro di geometria, Il secondo libro di prospettiva, Il terzio libro, Regole generali di architettvra, Qvinto libro d'architettvra, Libro estraordinario. Poszczególne księgi (siedem ukończonych i ósma niepełna) były wydawane osobno w miarę powstawania. Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem zbiorowym traktatu Serlia. Obejmuje pierwszych pięć ksiąg.
S. Serlio (1475-1554) - włoski architekt, malarz, teoretyk architektury epoki manieryzmu, "autor traktatu architektonicznego [...], który miał wielki wpływ na architekturę europejską, w tym szczególnie Francji i Polski. Traktat obejmował zagadnienia geometrii, perspektywy, ogólnych reguł architektonicznych, architektury antycznej oraz zabudowy mieszkaniowej, wojskowej i sakralnej. Serlio bardzo dokładnie opracował zagadnienie dotyczące kształtowania otworu w ścianie. Zasłynął głównie z projektów okien i portali, lecz również projektował wzory stropów, fryzów oraz ornamentykę" (Wikipedia). Działał w Wenecji (gdzie doradzał Tycjanowi w sprawach perspektywy w obrazach), później wyjechał do Francji i sprawował urząd architekta królewskiego w Fontainebleau. Odrzucił propozycję królowej Bony przyjazdu do Polski. O wyraźnych wpływach idei Serlia na polską architekturę traktuje obszerna praca J. Kowalczyka "Srbastiano Serlio a sztuka polska" (Wr. 1973).
6.400.–
Sprzedano za: 7.000.–
717.
SOSNOWSKI Józef – Regulamen musztry dla regimentów pieszych Koronnych i W. X. Litt. wydany. W Warszawie 1777. 8, s. [2], 235, [5], tabl. rozkł. 1. opr. skóra z epoki.
E. 26, 169. Okł. nieco otarte, ślad zawilgocenia wyklejek, podklejony ubytek karty tyt. (wycięty podpis własn.?), brak ostatniej karty (errata). Podpis własn. "Th. Osiński", na grzbiecie złoc. monogram "T. O. K.". Zaw. m.in.: Jak Kompania szykowana y formowana bydź powinna, Przemaszerowanie Officyerów za Batalion, gdy maią bydź handgryffy robione, Ogulne uwagi w Szarżerunkach, Czworogran na mieyscu, O ogniu w wąwozie, Jak ma zachodzić Batalion całym Frontem, Jak się Batalionem ma uformować linia w Schody, to iest en Echelon, Niektore przypadkowe z bronią Gryffy y ruszenia ludzi.
1.400.–
Sprzedano za: 2.000.–
718.
SWEDENBORG Emanuel – Principia rerum naturalium sive novorum trentaminum phaenomena mundi elementaris philosophice explicandi. Dresdae et Lipsiae 1734. Sumptibus Friderici Heklii. folio, s. [16], 452, tabl. 27
[oraz] tenże – Regnum subterraneum sive minerale de ferro deque modis liquationum ferri per Europam passim in usum receptis [...]. Cum figuris aenis. Dresdae et Lipsiae 1734. Sumptibus Friderici Heklii. folio, s. [12], 254, tabl. 21
[oraz] tenże – Regnum subterraneum sive minerale de vena et lapide ferri, ut et de variis ejus probandi modis. Classis secunda. Dresdae et Lipsiae 1734. Apud Fridericum Hekelium. folio, s. [255]-298, tabl. 6
[oraz] tenże – Regnum subterraneum sive minerale de variis cum ferro et ejus victriolo chymicum prarparatis et factus experimentis. Cassis tertia. Dresdae et Lipsiae 1734. Apud Fridericum Hekelium. folio, s. [299]-386
[oraz] tenże – Regnum subterraneum sive minerale de cupro et orichalco deque modis liquationum cupri per Europam passim in usum receptis [...]. Cum figuris aeneis. Dresdae et Lipsiae 1734. Sumptibus Friderici Hekelii. folio, s. [14], 400, tabl. 65
[oraz] tenże – Regnum subterraneum sive minerale vena et lapide cupri ut et de variis ejus probandi modus. Classis secunda. Dresdae et Lipsiae 1734. Apud Fridericum Hekelium. folio, s. [401]-446, tabl, 7
[oraz] tenże – Regnum subterraneum sive minerale de cupro et orichalco chymicis preparatis et factis experimentis. Classis tertia. Dresdae et Lipsiae 1734. Apud Fridericum Hekelium. s. [447]-534. opr. nieco późn. w 3 wol. pperg.
Niewielkie ślady zawilgocenia w trzecim wol., stan dobry. Brak tabl. nr 17 w wol. 1 i tabl. nr 21 i 27 w wol. 2. Nieliczne dopiski ołówkiem. Ekslibris Stanisława Czarnieckiego. Pierwsze wydanie dzieła Swedenborga - jednej z najważniejszych prac epoki europejskiego Oświecenia. "Tom pierwszy, zawierał poglądy Swedenborga na pierwotne reguły rządzące wszechświatem – ciekawą mechaniczną i geometryczną teorię początku rzeczy. Kolejne tomy dotyczyły żelaza, stali, miedzi i mosiądzu, ich wytopu, przemian, oznaczaniu ich próby oraz doświadczeń chemicznych z ich udziałem" (Wikipedia). Dzieło zilustrowano ponad setką sztychów objaśniających prawa fizyki i astronomii, ukazujących urządzenia techniczne, minerały, skamieliny. Zawarte tu koncepcje i odkrycia uczyniły z uczonego jednego z najwybitniejszych paleontologów na świecie.
12.000.–
719.
TACYT – Kaia Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. T. 1-3. Warszawa 1772-1776. W Drukarni J. K. M. i Rzeczypospolitey Collegii S. J. 8, s. [12], 456, XXXIX, [1]; [16], 484, XLIII, [1]; [4], 528, 25. opr.: t. 1 psk. z epoki, t. 2-3 skóra z epoki, obcięcie barwione.
E. 31, 9-10. Grzbiety lekko otarte, drobne zaplamienie w t. 1, tamże niewielki ślad kornika w grzbiecie i ubytek papieru okleinowego. Zatarte podpisy własn. w t. 2-3. Do kompletu brak t. 4, który ukazał się po kilkuletniej przerwie, w 1783. Grzbiety złoc. W t. 1 przed dedykacją miedziorytowa winieta z herbem królewskim Ciołkiem. "Rozpoczyna przedmowa tłumacza do Stan. Augusta, w której mówi, że dzieła Tacyta 'nietknięte żadnego jeszcze Polaka ręką' [...]. Potem: Do Czytelnika. Tu wymienia polskie przekłady z zakresu historji rzymskiej. O trudnościach przekładu i o piękności języka polskiego. Sami jesteśmy winni, jeśli język nasz poszedł w zaniedbanie na rzecz 'dzikiej łaciny' [...]. Na końcu tomu obszerny rejestr imion i rzeczy oraz 'Szczegulne wiadomości o Tyberyuszu, które się ani w Tacycie ani w Swetonjuszu nie odnajdują'" (Estreicher).
2.000.–
720.
VADE Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmaitych, meskich, białogłowskich, y dziecinnych, o pulsach, urynach, o krwi puszczaniu &tc. o powietrzu, z przydatkiem apteki domowey, &c. ktore maiąc przy sobie każdy nie tylko sam sobie, ale y bliźniemu łatwo poradzić może. O czym przeczytay na drugiey stronie. Podane do druku przez pewnego Authora. Częstochowa 1750. W Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey. 16, s. [10], 448, [16]. opr. wsp. kart.
E. –; Świdziński 1171. Zaplamienia i otarcia wielu kart, część kart podklejona w grzbiecie, ostatnia karta (regestr) zachowana we fragmencie, ślady zawilgocenia, ubytek skóry na tylnej okł. Brak jednej karty na końcu (zapewne z "Prognostykiem"). Rzadkie wydanie kilkakrotnie wznawianego poradnika medycznego. Estreicher tej edycji nie odnotowuje, Świdziński lokalizuje tylko dwa egzemplarze, z których tylko jeden w Polsce. .
1.600.–
Sprzedano za: 3.000.–
721.
VALLA Lorenzo – Lavrentii Vallensis De Rebvs Gestis Ferdinandi Aragonvm Et Sicvlorvm Regis, Libri Tres. Recogniti, adiectis sholiis a Ioanne Lango Silesio. Vratislaviae 1546. In officina Andreae Vingleri. 8, s. [390]. opr. późn. psk., obcięcie barwione.
Okł. nieco otarte, ślad zawilgocenia w narożnikach kart. Dublet Stadtbiliothek zu Breslau (piecz.). Na grzbiecie szyldzik ze złoc. tytułem dzieła. Drzeworytowe inicjały w tekście. Pierwsze wydanie pracy wybitnego neapolitańskiego humanisty, filozofa i historyka, jednego z najwybitniejszych filologów renesansowych. Rzecz dotyczy panowania Fernanda I Aragońskiego.
1.600.–