Czasopisma

722.
BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo miesięczne poświęcone naukom, sztukom i sprawom społecznym. Warszawa. Druk. J. Sikorskiego. 8. opr. psk. złoc. z epoki.
R. 1899, t. 1 (og. zb. t. 232). s. [4], 576, IV, [4].
Czas. BJ 1, 80. Stan dobry. Zaw. m.in.: S. Askenazy "Przymierze polsko pruskie", R. Zawiliński "Słowacy, ich życie i literatura", L. Krzywicki "Dzisiejszy stan i zadania socyologii etnograficznej", A. Potocki "Berta", M. Radziwiłł "Na wagach bożych (wiersz)", L. Rydel "Zaczarowane koło (Akt pierwszy)", A. Drogoszewski "Plony młodego pióra. II Kazimierz Przerwa Tetmajer jako liryk", T. Pini "Studya nad genezą 'Irydiona'".
120.–
723.
CZERWONA Róża. Warszawa. Red. W. Ipohorski-Lenkiewicz. folio.
R. 1 (5), nr 1 (12): V 1938. s. 8.
Czas. BJ 2, 52. Poprzeczne załamanie numeru, stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Pismo zaczęło ukazywać się w 1933, rok później po wydaniu 11 numerów zawieszono jego wydawanie. Następne numery ukazały się po przerwie w 1938; oprócz tu prezentowanego wydano jeszcze 12 numerów. W tekście wstępnym pisano: "Czerwona Róża byłą pierwszym 'narodowym' zespołem po legionowej stronie 'linii podziału'. Była pierwszym zespołem, który otwarcie i wyraźnie przyznał się do Nacjonalizmu. Była zespołem, który, na kilka lat przed powstaniem Obozu Zjednoczenia Narodowego, rzucił hasło konsolidacji narodowej i zburzenia szkodliwych barykad". Ten numer zaw. m.in.: Narodowi piłsudczycy, Szukamy wroga nr 1, A jednak coś się zmieniło.
64.–
Sprzedano za: 64.–
724.
DROGA. Rocznik Polaka na Węgrzech. Budapeszt. Wydawnictwo Biblioteki Polskiej w Budapeszcie. 8. brosz.
Zesz. 1. 1943. s. 219, [1], tabl. 1.
Czas. BJ –. Otarcia okł., miejscami zaplamienia. Maszynopis powiel. Odręczna dedykacja redaktorów pisma dla prof. Mariana Jasieńskiego, dat. 22 IV 1943 w Budapeszcie. Zaw. m.in.: Na skrzyżowaniu wielkich dróg, O książkach, O lepsze jutro, Zamek Hunyady, Z folkloru węgierskiego, O polskim ruchu literackim na Węgrzech, U pani Czang-Kai-Szek, Muzyka południa, Hymn ułanów pszenicznych, Tatry.
160.–
Sprzedano za: 260.–
725.
DZIENNIK Urzędowy Delegata Wojewody Śląskiego przy dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk". Cieszyn Zachodni. Red. Piotr Bałowski. 4. numery luzem.
Nr 1-10: 8-21 X 1938. s. 49.
Numery ze śladami złożenia, ubytek narożnika pierwszej karty, drobne zaplamienia. Podpis własn. Komplet "Dziennika Urzędowego" wydawanego dla zajętego przez polskie wojska Zaolzia. Zaw. odezwy, zarządzenia, obwieszczenia dotyczące m.in. wkroczenia wojska na Zaolzie, środków płatniczych, ustalenia nazw urzędowych, ruchu drogowego, zakazu sprzedaży alkoholu, języka urzędowego, urządzenia szkolnictwa polskiego, przejęcia majątku rozwiązanego towarzystwa Matice Osvety Lidove, emigracji ludności czechosłowackiej, cen artykułów pierwszej potrzeby, zjednoczenia "Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego" z Rzecząpospolitą Polską i zakończenia wydawania "Dziennika Urzędowego". Dołączono maszynopisowy artykuł "Zagadnienie aprowizacyjne oraz cen artykułów pierwszej potrzeby na Zaolziu" (k. 6). Jego autorem był zapewne cieszyński komisarz ziemski Józef Służewski, który był właścicielem numerów "Dziennika".
420.–
726.
GAZETA Świąteczna. Wydawnictwo tygodniowe założone przez Konrada Prószyńskiego. Warszawa. Księgarnia Krajowa K. Prószyńskiego. folio. opr. ppł. z epoki.
R. 32: 1912.
Czas. BJ 3, 166 (inne roczniki). Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, miejscami zaplamienia wewnątrz. Brak nr. 14. Piecz. Ukazywało się jako tygodnik. Każdy numer obj. 8-10 s. Rocznik zaw. nr. 1614-1665. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści rocznika. Zaw. m.in.: Gawęda kurpiowska, O Paranie, O tytuniu, Sprawa o ślub marjawicki, Sprawa o zbrodnie na Jasnej-Górze, Krup czyli dławiec, Związki robotnicze, Wyzysk przy sprzedaży obrazów, Marsz strażacki, O gorzałce, Z wycieczki drobnych rolników do Czech i na Morawy. Na końcu 3 prospekty reklamujące maszyny rolnicze.
200.–
Sprzedano za: 500.–
727.
GAZETKA Miki. Tygodnik. Warszawa. Red. A. Bończa-Waśniewska. folio. numery luzem.
R. 1, nr 1-20: 18 XII 1938-30 IV 1939.
Czas. BJ 3, 185. Brak pierwszej karty pierwszego numeru, okł. nr. 2 luzem, drobne naddarcia grzbietów i krawędzi niektórych numerów, znaczna większość numerów w stanie dobrym i bardzo dobrym. Do kompletu brak ostatnich dwóch numerów. Każdy numer obj. 8 s. Okładki oraz dwie wewnętrzne strony drukowano w kolorze. "Gazetkę" prócz opowiadań młodzieżowych (autorstwa m.in. Zygmunta Nowakowskiego, Gustawa Morcinka, Janusza Meissnera) wypełniały niemal w całości komiksy Walta Disney'a z jego bohaterami: Kaczorem Donaldem, Królewną Śnieżką, Myszką Miki, Psem Pluto. Drukowano również wieloodcinkowy cykl "Sierżant King z Królewskiej Konnej" opracowany przez J. Hłaskę wg powieści Z. Grey'a. Powołano do życia "Klub przyjaciół Myszki Miki". Na listy młodych czytelników na łamach pisma odpowiadała osobiście Myszka Miki. Redaktorem pisma była A. Bończa-Waśniewska, a wśród współpracowników pisma można było spotkać (nie zawsze wymienianych z nazwiska) mocno lewicujących działaczy politycznych: Janinę Broniewską, Wandę Wasilewską, Edwarda Szymańskiego. Oferowany tu zestaw stanowi niemal komplet wydawniczy rzadkiego pisma dziecięcego. Rzadkie.
6.000.–
728.
GOSPODARZ. Pismo illustrowane poświęcone rolnictwu, hodowli i mleczarstwu. Przemyśl. Wydawca: Jan Biedroń. Druk. M. Dżułyńskiego. 8. opr. bibliot. ppł. z epoki.
R. 1: 1901.
Czas. BJ –. Otarcia okł., zaplamienia wewnątrz, stan niezbyt dobry. Egz. dość mocno obcięty przez introligatora. Ilustracje w tekście. Każdy numer obj. 16 s. Pełny rocznik zaw. 12 comiesięcznych numerów. Pismo ukazywało się w l. 1901-1904. Na końcu dodano współoprawny "Zbiór cennych wskazówek i uwag o hodowli drobiu i królików" przez Edmunda Podivina (Jarosław 1894, s. 71, [1]).
220.–
Sprzedano za: 360.–
ILUSTROWANY Kurjer Filatelistyczny. Lwów. Red. J. Zadurowicz. 4. numery luzem.
Czas. 4, 328. Poprzeczny ślad złożenia, stan dobry. Pismo ukazywało się od 1924 do wybuchu II wojny, początkowo jako "Kurjer Filatelistyczny. Organ Polskiego Klubu Filatelistów we Lwowie i Polskiego Związku Akademików Filatelistów". W pierwszych prezentowanych tu rocznikach w miesiącach wakacyjnych (VII-IX) nie wydawano pisma.
729.
R. 9: 1932. s. 46.
Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone); numeracja łączna: 84-92.
90.–
Sprzedano za: 90.–
730.
R. 10: 1933. s. 58.
Ubytek marginesu pierwszej karty pierwszego numeru. Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone); numeracja łączna: 93-101.
90.–
731.
R. 11: 1934. s. [2], 50.
Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone) oraz zbiorczą kartę tyt. i spis treści; numeracja łączna: 102-111/112.
90.–
732.
R. 12: 1935. s. [2], 52.
Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone) oraz zbiorczą kartę tyt. i spis treści; numeracja łączna: 113-122/123.
90.–
733.
R. 13: 1936. s. [2], 54.
Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone) oraz zbiorczą kartę tyt. i spis treści; numeracja łączna: 124-133/134.
90.–
734.
R. 14: 1937. s. [2], 56.
Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone) oraz zbiorczą kartę tyt. i spis treści; numeracja łączna: 135-145.
90.–
735.
R. 15: 1938. s. [2], 58.
Rocznik zaw. 8 numerów (niektóre łączone) oraz zbiorczą kartę tyt. i spis treści; numeracja łączna: 146/147-154.
90.–
736.
R. 16: 1939. s. 56.
Rocznik zaw. 6 numerów (niektóre łączone) od I do IX; numeracja łączna: 155/156-162.
90.–

Jednodniówki

737.
DNIE przełomu. Warszawa [1926]. Wyd.-Druk. "Praca", Fr. Bogucki. folio, s. 8. brosz.
BP Jedn. 364. Poprzeczne załamanie bloku, niewielkie otarcia i zaplamienia. Publikacja wydana po przewrocie majowym; zaw. 37 zdjęć z ulic Warszawy oraz fotografii głównych uczestników wydarzeń.
80.–
Sprzedano za: 380.–
738.
JEDNODNIÓWKA ku uczczeniu dziesięciolecia walk o Lwów, 1-22 XI 1918, 1-22 XI 1928, wydana przez Komitet Obywatelski Obchodu 10 Rocznicy Obrony Lwowa. Lwów 1928. Red.: Stanisław Kupczyński, Stanisław Maykowski, Juljusz Stefan Petry. 4, s. 40, [8]. brosz.
Okł. podklejone w grzbiecie, niewielki ubytek narożnika przedniej okł. Tytuł okł.: "Jednodniówka 1918 1-22 XI 1928". Zaw. m.in.: Hymn na cześć Lwowa, W chwili wybuchu, Ostatnie rozkazy, Z moich wspomnień, Przysięga na polach Kulparkowskich, Bartatowczycy, Twarda służba, garść wspomnień dziennikarza, Znaczenie Obrony Lwowa, Niestosowność nazwy "Małopolska Wsch.", Rytm życia lwowskiego.
80.–
Sprzedano za: 240.–
739.
KORNIK. Efemeryda "szarych myszy" B[iblioteki] J[agiellońskiej]. Kraków. folio.
R. 1: 21 II 1939. s. [4].
Ślady złożenia, otarcia części pierwszej strony. Ekslibris Marka Wierzbickiego. Jednodniówka odbita na powielaczu. Humorystyczna efemeryda przygotowana i wydana przez pracowników Biblioteki Jagiellońskiej. W żartobliwy sposób sportretowano bibliotekarzy, wydrukowano fraszki dotyczące funkcjonowania książnicy, zamieszczono ciekawostki. I tak: "mag. Pietras obszedł dziś wszystkie trzy budynki B.J. nie zgubiwszy niczego ze sterty szpargałów, które niósł w niewiadomym celu", "znaleziono wreszcie kartę katalogową pisaną własnoręcznie przez Estreichera, na której wymienił dokładnie ilość tomów, stron i ryc.", "za cierpliwą służbę zostali odznaczeni: Zięba, Szczurek i Bielecki. Wszyscy otrzymali t. zw. Krzyż Pański". Osobny dział poświęcono nowościom i zapowiedziom wydawniczym, w którym znajdujemy m.in. arcyrzadkie dzieła: Z. Ameisenowa "Zodiak w stropie arki Noego i jego pierwowzór w klasztorze w Starym Sączu", A. Bar "Wpływy Kraszewskiego na tempo mojej twórczości", H. Lipska "Kursy instruktorskie przysposobienia wojskowego kobiet. Pogadanka 139: Praktyczne przeszkolenie dziewcząt murzyńskich w Afryce w wieku 6-8 lat na wypadek ataku zeppelinów na biegun północny", W. Żurowska "Szkodliwość przeciągów dla kart katalogowych i kierownictwa katalogu", W. Żurowska "Nowe metody skubania kur w obozach P.W.K. z uwzględnieniem posłannictwa kobiet w zakresie fabrykacji musztardy kremskiej". Artykuł wstępny nawołuje - mimo groszowych pensji, grypy i flirtów, które "dziesiątkują urzędników": "śmiejmy się!", dodając profetycznie: "Kto wie, czy świat potrwa jeszcze dwa tygodnie". Rzadkie.
160.–
Sprzedano za: 160.–
740.
POBUDKA. Lwów, 22 XI 1938. Nakł.: Stanisław Ostrowski jako przewodniczący Obywatelskiego Komitetu uczczenia 20-lecia Obrony Lwowa. 4, s. 28. brosz.
Poprzeczne załamanie bloku, pierwsza strona lekko zakurzona. Jednodniówka wydana w 20. rocznicę obrony Lwowa. Zaw. m.in.: Początek Obrony Lwowa, Komendant Czesław Mączyński, Przysięga Obrońcy Lwowa, Rola Szkoły Sienkiewicza w listopadowej Obronie Lwowa, Kapitan Tatar, Najmłodsi, Lwowska wyprawa akademików warszawskich, Program Uroczystego Obchodu 20-tej rocznicy zwycięstwa. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 180.–
741.
W ĆWIERĆWIECZE stworzenia we Lwowie pierwszego oddziału kawalerii polskiej. Jednodniówka b. Członków Sokoła konnego III-go. 1912-1937. Lwów, X 1937. Red. S. Rayski. 4, s. 16. brosz.
Niewielkie rdzawe zaplamienia przy zszywkach, stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 420.–
* * *
742.
KADET. Czasopismo kadetów Korpusu nr 2 w Modlinie. Modlin. 4. brosz.
Nr 2: 20 III 1925. s. 20, [2].
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Maszynopis powiel. Zaw. m.in.: Krótka historja i kierunek rozwoju dzisiejszego lotnictwa, Rola kawalerji w wojnie światowej i w przyszłej, Twierdzenie o granicy trójkątów zawpisanych, Przygoda - nowelka myśliwska.
100.–
Sprzedano za: 420.–
743.
[KALENDARZ]. Haliczanin. Kalendarz powszechny. Lwów 1862. Druk. i nakł. K. Pillera i Sp. 4. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz.
R. 11: [...] na rok Pański 1863. s. [2], 65, [7].
Okł. nieco otarte, okł. brosz. zachowane we fragmentach, podklejony paskiem papieru ubytek na karcie tyt. (wycięty podpis własn.). Prócz kalendarium zaw. m.in.: Poradnik domowy i gospodarski, 30 zasad dla rolnika polskiego, Marcin Szłyk. Szkic z życia studenckiego, Sambor, Wyciąg z patentu stemplowego i taksowego z dnia 5. Lutego 1850, Spis uprzywilejowanych jarmarków w Galicyi.
120.–
Sprzedano za: 420.–
KŁOSY. Czasopismo illustrowane tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce. Warszawa. Nakł. S. Lewentala. 4. opr. psk. z epoki.
Czas. BJ 4, 226. Pismo ukazywało się w l. 1865-1890.
744.
T. 23, nr 575-600: 6 VII-28 XII 1876. s. [4], 416.
Wyraźne otarcia okł., ubytek dolnej części grzbietu i narożnika przedniej okł., miejscami zaplamienia wewnątrz, naddarcia kilku kart. Podpis własn. Na początku zbiorcza karta tytułowa i spis treści do całości, na końcu razem zebrane dodatki powieściowe. Kompletny półrocznik. W tomie m.in. artykuły biograficzne o Auguście Bielowskim, Aleksandrze Fredrze, George Sand, Józefie I. Kraszewskim, architekcie Bolesławie Podczaszyńskim, Helenie Skirmuntowej i innych, korespondencje z wojny na Bałkanach, powieść Elizy Orzeszkowej "Rodzina Brochwiczów", wiersz "Teatr Szekspira" ofiarowany Helenie Modrzejewskiej przez Teofila Lenartowicza. W półroczniku ponadto liczne korespondencje z kraju i zagranicy, listy Kraszewskiego z Niemiec, wakacyjne listy z Londynu Henryka Struvego, listy Hodiego z Paryża, sprawozdania z wystaw przemysłowych i salonów malarskich. Ponadto artykuły o pierwszej kolei żelaznej w Chinach, domu w Karlsbadzie, w którym mieszkał Adam Mickiewicz, o cyklu operowym "Pierścień Nibelunga" Ryszarda Wagnera, wyprawie na Gerlach w Tatrach. Ponad 200 drzeworytów, w tym większość całostronicowych. Wśród ilustracji warto wymienić: 7 wg rysunków Andriollego ("Na własnym zagonie", "Dumka pastuszka", "Na cmentarzu", "Kulturtreger", "Śmiałżeby nie przyjść?"), 2 wg Wojciecha Kossaka ("Rozstawianie myśliwych", "Przejażdżka w okolicach Mentony"), Walerego Eliasza (3 sceny wspinaczki w Tatrach i widok Giewontu), Aleksandra Gryglewskiego (wnętrza Zamku Warszawskiego), Franciszka Kostrzewskiego (sceny obyczajowe i humorystyczne).
420.–
Sprzedano za: 900.–
745.
T. 40, nr 1018-1043: 1 I-25 VI 1885. s. [4], 414.
[oraz] T. 41, nr 1044-1070: 2 VII-31 XII 1885. s. [4], 428.
Reperowane naddarcie grzbietu, otarcia grzbietu i okł., ubytek górnej części grzbietu. Brak s. 101-104 w t. 41. Nr 1043 (należący do t. 40) przestawiony do t. 41. Na początku każdego tomu (półrocznika) zbiorcza karta tyt. i spis treści. Zaw. m.in.: Korowód z pochodniami elektrycznemi, Listy marynarza z podróży do rodziny pisane, Teatr warszawski przed półwiekiem, Droga żelazna Iwangrodzko-Dąbrowska, Korowód stronników kobiety-kandydatki na Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Typy mieszkańców krain zachodnio-afrykańskich Namaqua i Damara, Z wystawy projektów konkursowych na pomnik Mickiewicza, Z notatek pesymistki, Gordon w Sudanie, Znakomici przemysłowcy polscy zmarli w ostatnich latach, Nowe wodociągi i kanalizacya Warszawy, Wycieczka do puszczy białowiezkiej, Gryfowie Braniccy jako opiekunowie żydów, Osiek. Na wyróżnienie zasługują dwustronicowe drzeworyty: "Artyści teatrów warszawskich", "Granat nieprzyjacielski. Obraz Wojciecha Kossaka", "Pożar Grodna".
480.–
Sprzedano za: 750.–
KOLUMB. Pamiętnik opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficznych, wiadomościom statystycznym, oraz z temi w styczności zostającym, poświęcony. Warszawa. Nakładem Redakcyi. Druk. Józefa Węckiego. 16d. opr. kart. z epoki.
Czas. BJ 4, 234. Okł. lekko otarte, stan dobry. Złoc. szyldziki na grzbiecie. Na kartach tyt. poszczególnych tomów winietki drzeworytowe. Tomy jednego z pierwszych polskich czasopism geograficzno-podróżniczych. Pismo ukazywało się dwa razy w miesiącu, sześć numerów (kwartał) stanowiło tom wyposażony przez wydawcę w zbiorczą kartę tyt., spis treści i wykaz prenumeratorów (tu zachowane). Łącznie wyszło osiem kwartalnych tomów w l. 1828-1829, tu do kompletu brakuje pierwszego tomu. Zawiera m.in. opisy podróży po Europie, Bliskim Wschodzie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej. W każdym numerze przegląd wydawnictw krajowych i zagranicznych i dział "Rozmaitości". Poprzednikiem pisma był "Dziennik Podróży Lądowych i Morskich" wydawany w 1827. Uwidoczniona na grzbietach numeracja prezentowanych tu tomów "Kolumba" uwzględniała woluminy "Dziennika". Nieczęste.
746.
T. 2: IV-VI 1828. s. 346, [6], tabl. 1.
Zaw. nr. 7-12. Na litografowanej tablicy: "Monsater Meteora w Tessalji". Zaw. m.in.: Podróże w prowincjach wewnętrznych Kolumbji, Podróż do Ameryki Północnej, albo opisanie krajów zroszonych rzekami Mississipi, Ohio, Missouri, Wiadomość o Mexyku, Wiadomość o osadzie i mieście Sydney w nowej Gallji południowej, Wiadomość historyczno-statystyczna o mieście Ciechanowie, O budowie i sposobie działania Wulkanów w różnych częściach ziemi, Podróż Hr. Jana Potockiego do Astrachanu i okolic przyległych.
600.–
Sprzedano za: 1.000.–
747.
T. 3: VII-IX 1828. s. 337, [7], tabl. 1.
Zaw. nr. 13-18. Na litografowanej tablicy "Indyanie z pokolenia Osagów podróżujący po Europie". Zaw. m.in.: Wiadomość o Ormjanach, Krótkie opisanie kopalni soli w Wieliczce, Listy o Bengalu pisane z nad brzegów Gangesu, Okopy starożytne pod wsią Proboszczowicami w pobliskości Płocka, Trzęsienie ziemi na wyspie Ischia wydarzone, Pobyt mój w Awie, stolicy państwa Birmanów.
600.–
Sprzedano za: 650.–
748.
T. 4: X-XII 1828. s. 345, [7], tabl. 1.
Zaw. nr. 19-24. Na litografowanej tablicy "Geyser wulkan wodny w Islandji". Zaw. m.in.: Wiadomość o Araukanach, Wiadomość o rządzie, obyczajach i przesądach mieszkańców kraju Walo, Wiadomość o ludach Australję zamieszkujących jako to: Papuach, Tasmanjanach, Alfuruach i Australjanach, Wypis z dziennika podróży odbytej [...] w celu zwiedzenia celniejszych w Europie zakładów dobroczynnych i więzień przez Eustachego Marylskiego, Wiadomość o podróżach i odkryciach, jakie w Afryce dotąd uskutecznione zostały, Wąż morski.
600.–
Sprzedano za: 600.–
749.
T. 5: I-III 1829. s. 344, [8], tabl. 1.
Zaw. nr. 25-30. Na litografowanej tablicy: "Widok wewnętrzny mieszkania Murzynów na Jamaice". Zaw. m.in.: Wiadomość o Kozakach Niekrasowcami zwanych, Wiadomość o Cyrenaice i o mieście Cyrene, Wiadomości o Persji, Podróż po kanale Cesarskim w Chinach, Przejażdżka w Prusach polskich, Dziennik podróży do Krymu odbytej, Niektóre szczegóły o wyspie Jamaice, Ludożercy na wyspie Sumatrze.
600.–
Sprzedano za: 600.–
750.
T. 6: IV-VI 1829. s. 344, [8], tabl. 1.
Zaw. nr. 31-36. na litografowanej tablicy "Widok wielkiej jaskini w Amassyii". Zaw. m.in.: Archipelag Azorski, Wiadomość o mieszkańcach Nowej Zelandji, Podróż z Crucero, stolicy prowincji Carabay w departamencie Puno w Peru, na doliny Phara [...], Wiadomość o Szczawnicy w Karpatach i o znajdujących się tamże wodach mineralnych, Podróż do Brazylji, Pobyt dwóch opuszczonych majtków na wyspie Amsterdam, Myśliwstwo Amerykańskie na pszczoły, Nowa wyprawa do bieguna północnego.
600.–
Sprzedano za: 1.400.–
751.
T. 7: VII-IX 1829. s. 328 [jest mylnie 278], [2].
Niewielki ubytek szyldzika na grzbiecie. Zaw. nr. 37-42. Zaw. m.in.: Opisanie wyspy Borneo, O Portugalii, Podróż do Krakowa, Kwarantanna na granicy państwa Tureckiego, Listy o Egipcie P. Szampoliona młodszego, Przewiezienie Urangutanga do Europy, Opis walki słoniów.
600.–
Sprzedano za: 600.–
752.
T. 8: X-XII 1829. s. 329, [4].
Zaw. nr. 43-48. Ostatni tom pisma. Zaw. m.in.: Badania nad południową Afryką, Polowanie na węża i krokodyla, Listy i Egipcie P. Szampoliona młodszego, Wspomnienie pod względem pięknych widoków i sztuki, z podróży urywkowey w Polszcze, Wesele Tatarów w okolicy Odessy, Obyczaie Chińczyków.
600.–
Sprzedano za: 600.–
753.
KOMUNIKAT Ogólny. Koło 1 Pułku Piechoty Legjonów. Wilno. Zakł. Graficzne "Znicz". 4. numer luzem.
R. 2, nr 3: V 1935. s. [2].
Stan dobry. Dwustronicowy numer specjalny z informacją o śmierci i pogrzebie Józefa Piłsudskiego. Zaw. m.in. okolicznościowy rozkaz gen. E. Śmigłego-Rydza.
60.–
Sprzedano za: 220.–
754.
KRONIKA Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom społecznym i domowym. Warszawa. Red. A. Borkowska. Druk. Noskowskiego. 4. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
T. 11: 1883. s. [4], 768.
Czas. BJ 4, 296. Otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (nieszpecąca piecz. na przedniej wyklejce). Pismo ukazywało się w l. 1867-1914. Na początku zbiorcza karta tyt. i spis treści. Zaw. m.in.: Szkoła rzemiosł dla kobiet, Z życia przywódzcy pozytywizmu, Wolnomularstwo we Francyi, Virchow i Darwin, Szkodliwe naśladownictwa, Początki metalurgii, Najnowsze formy dobroczynności, Serbowie Łużyccy, Lenartowicz jako rzeźbiarz, Z życia wiejskiego w Ameryce, Z wycieczki do Heystu, W pobliżu Sahary, Kartka z dziejów miłości.
240.–
755.
KRÓTKOFALOWIEC Polski. Miesięcznik pośw. krótkofalarstwu polskiemu. Oficjalny organ P[olskiego] Z[wiązku] K[rótkofalowców]. Red. nacz. W. Śniadowski, red. odp. Adam Ligęza. Lwów. Druk. Mieszczańska. 8. brosz.
R. 4, nr 1: I 1932. s. 16.
Czas. BJ 4, 302 (inne roczniki). Okł. nieco odbarwione, poza tym stan dobry. Wykresy w tekście. Zaw. m.in.: Prostownik elektrolityczny, Filtr wstęgowy, Opis nadajnika OK2HX, Stacja SP3HI, Nasłuchy.
54.–
Sprzedano za: 75.–
756.
MAŁY Światek. Czasopismo illustrowane dla dzieci. Lwów. Red. A. Lewicka. Wyd. S. Rossowski. 4. opr. ppł. z epoki.
R. 12: 1899. s. [4], 302
[oraz] R. 13: 1900. s. [4], 304.
Czas. BJ 5, 64. Otarcia okł., grzbiet nowy, pierwsze karty zaplamione, z podklejonymi marginesami. W t. 12 brak pierwszych dwóch kart i całego numeru 35; t. 13 kompletny. Zapiski i dziecięce rysunki. Do niektórych numerów dołączono dodatek w postaci litografowanej tablicy z projektami latawców, zabawek, akcesoriów do gier. Zaw. opowiadania, wiersze, propozycje zabaw dziecięcych, obrazki sceniczne, a także publikowane w odcinkach "Ze wspomnień więziennych". Pismo ukazywało się 3 razy w miesiącu.
320.–
Sprzedano za: 320.–
757.
MASKI. Literatura, sztuka i satyra. Kraków. Red. R. Czaplicki, T. Świątek. 4. opr. ppł. z epoki.
R. 1, zesz. 1-36: 1 I-20 XII 1918. s. 724, tablice.
Czas. BJ 5, 67. Brak jednej tablicy?, blok lekko wygięty. Zachowanych kilka okł. brosz. Kompletny pierwszy rocznik pisma (łącznie ukazały się 54 numery w l. 1918-1919). Pismo stanowiło przez pewien czas organ teoretyczny formistów, drukując ich ważne teksty programowe. Pierwszy rocznik zaw. m.in.: Z. Pronaszko "O ekspresyoniźmie", L. Chwistek "Wielość rzeczywistości w sztuce" (kompletny tekst publikowany w wielu odcinkach), T. Szantroch "Postępowy znawca sztuki", wiersze Tuwima oraz reprodukcje prac: F. Masereela, Z. Pronaszki, A. Pronaszki, T. Niesiołowskiego, J. Hrynkowskiego, L. Chwistka, E. Zaka, T. Czyżewskiego, K. Sichulskiego. Na okładkach wykorzystano rysunki S. Wyspiańskiego.
480.–
758.
MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warsz. Red. Oskar Halecki, Józef Puzyna, Zygmunt Wdowiszewski. Warszawa. 4, opr. ppł. z epoki.
R. 12, nr 1-12: I-XII 1933. s. IV, 216, tabl. 2.
Czas. BJ 5, 108. Miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry. Na początku zbiorcza karta tytułowa i spis treści. Rocznik kompletny. Zaw. m.in.: S. Brzeziński "Panowie z Tomic", O. Halecki "Zawisza Czarny a łowy książęce na Litwie i w Tyrolu", S. Konarski "Rodzina Henryka Milberga, generała W.P. (1785-1863), Z. Lasocki "O udostojnieniu herbu w Polsce w r. 1455", "H. Polaczkówna "Nobilitacja Bartłomieja i Walentego Powsińskich z r. 1512", Z. Wojciechowski "Powstanie szlachectwa w Polsce".
300.–
Sprzedano za: 380.–
759.
MŁODY Lotnik. Miesięcznik. Wydawnictwo Komitetu Stołecznego L.O.P.P. Warszawa. Red. Jerzy Osiński. 4. razem opr. ppł. z epoki.
R. 4: 1927. s. 278 [z brakami]
R. 5: 1928. s. 272
R. 6: 1929. s. 72 [z brakami].
Czas. BJ 5, 132. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Brak okł. brosz. liczonych w paginacji ciągłej. W r. 4 z 1927 brak nr. 10 i ostatniej karty nr. 12, w r. 6 jedynie 3 pierwsze numery, z brakiem ostatniej karty w nr. 3. Dodatkowo wprawiono 2 numery czasopisma "Lot Polski" (r. 6, nr 5: V 1928, s. [517]-548 oraz r. 4, nr 10: X 1926, s. 28). Na przedniej okł. naklejona okł. brosz. nr. 6 z 1927. Bogato ilustrowane pismo propagujące lotnictwo ukazujące się w l. 1924-1930. Prezentowane numery zaw. m.in.: Dziesiąta Międzynarodowa Wystawa Lotnicza w Paryżu, Ciekawe konstrukcje, Nowe zastosowanie lotnictwa, Obrona przeciwlotnicza, Silniki lotnicze małej mocy, Modele latające skrzydłowców, Powietrzny wagon sypialny, Instytut Aerodynamiczny, Samoloty polskiej konstrukcji, Nasze lotnictwo wojskowe, Komunikacja lotnicza, Podbój Atlantyku, Rozwój silnika lotniczego, Zwycięstwo polskich lotników, Polacy na zwodach międzynarodowych, Walka z pożarem na samolocie, Perspektywy lotnicze otwierające się przed młodymi lotnikami w Ameryce, Radjosamoloty przyszłości, Zastosowanie lotnictwa w myślistwie i rybołówstwie, Lotnictwo szybowcowe w Rosji, Polskie prawo lotnicze.
220.–
Sprzedano za: 460.–
760.
NASZ Kraj. Tygodnik zdobny poświęcony twórczości i kulturze. Lwów. Red. T. Pawlikowski. 4. razem opr. ppł. z epoki.
T. 6: 1908. s. 219, [1], tabl. 2.
Czas. BJ 5, 218. Okł. nieco otarte. Kompletny tom pisma składający się z 11 numerów. Na początku okładka brosz. jednego z numerów. Tom zaw. teksty m.in.: W. Whitmana, K. Irzykowskiego, W. Sieroszewskiego, M. Zdziechowskiego, L. Rydla, M. Schwoba, R. Jaworskiego, S. Przybyszewskiego. Wśród ilustratorów: W. Jastrzębowski, W. Wojtkiewicz, H. Kunzek, S. Dębicki, J. Mehoffer.
180.–
Sprzedano za: 220.–
761.
NIEPODLEGŁOŚĆ. [Czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej]. [Warszawa]. Wyd. Inst. Badania Najnowszej Historji Polskiej. 8. razem opr. oryg.? pł.
T.1-2: 1929-1930. s. XIV, 386, tabl. 10; XV, [1], 384, tabl. 8.
Czas. BJ 5, 264. Brak kart tyt. Wyklejki lekko nadpęknięte, grzbiet nieco odbarwiony, ostatnia karta we wsp. kopii, miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Zebrane (wydawniczo?) dwa pierwsze tomy znakomitego wydawnictwa przynoszącego wiele materiałów źródłowych i opracowań dziejów Polski XIX-XX w. Na początku zbiorcza karta tyt. i na początkach każdego tomu skorowidze nazwisk i pseudonimów.
220.–
762.
ORLĄTKO. Pismo dla chłopców i dziewcząt polskich. Poznań. Red. W. Sosnowski. Wyd. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha. 8. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
R.1: X 1932-VI 1933. s. 164, IV.
Czas. BJ –. Stan bardzo dobry. Błąd w paginacji (opuszczono s. 89-92). Piecz. W ostatnim numerze zbiorcza karta tyt. i spis treści. Kompletny pierwszy rocznik pisma składający się z 10 numerów. Pismo ukazywało się przez 3 lata, od 1932/1933 do 1934/1935. Ten rocznik zaw. m.in.: Dla Ciebie, Polsko, i dla twojej chwały, Z podróży dookoła świata bez groszy, Chrzest polarny na S/S "Polonia", Królowa Korony Polskiej, Co się Kalacie w górach przytrafiło, Przechadzka po porcie w Gdyni.
240.–
Sprzedano za: 340.–
PRZEGLĄD Wojskowy. Kwartalnik poświęcony wojskowej myśli obcej. Red. ppłk Stefan Rowecki. Warszawa. Wyd. Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd. [...]. Nakł. Tow. Wiedzy Wojsk. 8. razem opr. bibliot. ppł.
Czas. BJ 6, 549. Opr. nieco otarte, poza tym stan dobry. W skład komitetu redakcyjnego "Przeglądu Wojskowego" wchodzili.: płk W. Tokarz, ppłk H. Bagiński, ppłk S. Künstler, ppłk M. Łodyński, ppłk W. Piekarski, mjr S. Dwornik, mjr H. Romiszewski, mjr A. Stebłowski.
763.
R. 2: 1925, z. 5-6. s. [4], 224, tabl. 2; [4], 231, tabl. rozkł. 5.
Miejscowe uszkodzenie lewego marginesu ostatniej karty, przy wyklejce. Zaw. m.in.: zesz. 5 - płk Florescu "Rozważania nad rumuńską doktryną organizacji wojska i prowadzenia działań wojennych", ge. Camon "Motoryzacja wojska", mjr Strzelecki "Niemieckie poglądy na kawalerję", por. J. Kuszelewski "Najważniejsze zagadnienia czołgów przyszłości", mjr S.G.B. Galiński "Twierdze leśne w Rosji Sowieckiej", Bibliografia 40 czasopism obcych; zesz. 6 - St. Płoski "Zagadnienie jednolitości dowództwa w wojsku sowieckim", kpt. W. Pfeifer "Wpływ lotnictwa na technikę marszów", płk Blümner "Pociągi pancerne podczas wojny światowej i w okresie powojennym", L. Malewanow "Urządzenie stacji kolejowej z wojskowego punktu widzenia".
120.–
764.
R. 3: 1926, z. 7-8. s. [4], 208; [4], 208, tabl. rozkł. 1.
Zaw. m.in.: zesz. 7 - S. Dobrorolskij "Osłona mobilizacji w przyszłej wojnie", płk J. Gąsiorowski "Zagadnienie walk nocnych według poglądów francuskich, niemieckich i rosyjskich", A. I. Kuk "Sieć wywiadu", kpt. Le Brigand "Mała jednostka piechoty w natarciu"; zesz. 8 - gen. Brissaud-Desmaillet "Wojsko w stanach minimalnych", por. J. Łysiński "Zasady taktyczne użycia karabinów maszynowych przeciwko lotnikom", "Zagadnienie regulaminu wojny domowej w Z.S.R.R.", kpt. A. Korczyński i por. J. Kuszelewski "Obrona przeciwczołgowa". Na tablicy rozkł. "Przegląd czołgów różnych państw (Charakterystyczne typy bojowe)".
120.–
765.
PRZYSZŁOŚĆ. Pismo peryodyczne. B. m. 8. numery luzem.
Nr 1-3, 5-9: 1 VII-26 X 1918. s. 144.
Czas. BJ 6, 606. Stan dobry. Piecz. W nagłówku nadruki: "Drukowano jako rękopis". Zaw. m.in.: Sprawa Wojska Polskiego, Austrya a Koło Polskie, Przewroty ukraińskie, Zbrodnicza agitacya w obozie wojsk polskich w Ostrowiu, Przepełnienie więzień w Królestwie polskiem, Armia polska we Francyi, Polska a Ukraina, Hakatyści w Lublinie, Linia Bugu?, Polskie oddziały na Ukrainie, Wichrzenia niemieckie, Z tragedyi polskiego żołnierza, Z oddziałów Hallera, Jak Niemcy robili Ukrainę na Podlasiu.
320.–
766.
PSZCZÓŁKA Illustrowana. Pismo literacko-naukowe dla ludu. Red. odp. J[an] Czaiński. Założył w roku 1875 Stanisław Stojałowski [jako Wieniec]. Gródek. Wyd. A. Madejewski, Druk. J. Czaiński. 8. opr. psk. z epoki.
R. 16, nr 1-24: 1890. s. 400.
Czas. BJ 6, 610 (tylko r. 11) i 9, 29. Brak nr. 14 i 17 oraz str. 357-364 w nr. 22. Opr. otarta, miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot.: "Czytelnia Kółka Rolniczego w Kańczudze". Zaw. m.in.: Ludowe Towarzystwo zaliczkowe i ochrony ziemskiej własności w Wadowicach, Narady Wydziału krajowego w sprawie pomocy ludności dotkniętej nieurodzajem, Biskupi polscy, Rady dla gospodyń, Zapomoga dla powiatu Ropczyckiego i list posła Wojciecha Stręka, Wisielec, Czem prosty chłop być moża?, Nowa ustawa karna, Młodzież akademicka a lud, Cedr się chwieje, Sprawa robotnicza, O trzech naszych hasłach, Socyalizm w Galicyi, Część urzędowa ludowego Towarzystwa zaliczkowego i ochrony ziemskiej własności w Wadowicach, Z izby sądowej, Przygoda złodzieja, Starszy w bractwie, Uroczystości pogrzebowe nieśmiertelnej pamięci wieszcza narodu naszego Adama Mickiewicza w Krakowie (w nr 13 z 13 VII 1890 relacja z uroczystości sprowadzenia ciała [po 35. latach od śmierci] z Paryża do Polski i pochowania w krypcie w podziemiach Katedry Wawelskiej).
360.–
Sprzedano za: 500.–
767.
ROCZNIK dla Archeologów, Numizmatyków i Bibliografów Polskich. Kraków. Druk. UJ. Wyd. S. Krzyżanowski. 8. późn. opr. pperg.
[R. 3]: Rok 1871. 1874. s. [4], 487, tabl. 3.
Czas. BJ 7, 56. Grzbiet zaplamiony, skrajne strony zabrudzone, niewielkie zabrązowienia papieru i zaplamienia wewnątrz. Egz. z księgozbioru Rudolfa Mękickiego (piecz.). Zaw. m.in.: Archeologia na Litwie, Drukarnia i sztycharnia w Berdyczowie, Zabiegi numizmatyka polskiego w XVIII w., O zbiorach naukowych pozostałych po ś. p. Konstantym Podwysockim, Spis prywatnych zbieraczów z wyszczególnieniem ich zbiorów i kierunku, w jakimprzedewszystkiem swoim studyom się oddają. Nieczęste.
400.–
Sprzedano za: 550.–
768.
ROCZNIKI Polskie z lat 1857-1861. T. 2. Rok 1858. Paryż 1865. Druk. E. Martinet. Wyd. Biblioteka Polska. 16d. s. VI, [2], 490. opr. nieco późn. ppł.
Opr. nieco otarta, miejscami niewielkie zaplamienia papieru, stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: O podróżujących i o godności narodowej, Reszyd Pasza, Obejrzenie się na rok 1857, Przewodnik polski w Paryżu, Sprawa włościańska hr. Uruskiego, Sprawy warszawskie, Bociany warszawskie, Konspiracya dzieci we Lwowie, Listy z Galicyi, Wspomnienie o Józefie Gołuchowskim. Ukazały się cztery roczniki pisma.
140.–
769.
TYGODNIK Literacki poświęcony literaturze, sztukom pięknym i krytyce. Poznań. Red. A. Woykowski. 4. opr. psk. złoc. z epoki.
T. 6, nr 1-52: 1843. s. 416.
Czas. BJ 8, 91. Opr. otarta i nieco uszkodzona, wyklejki jednostronnie nadpęknięte, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, mimo to stan ogólny dobry. Zaw. m.in.: Czy pan Fr. Palacki słusznie sądzi polskich historyków, co do daniny od Polski?, List X. Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego, tyczący się waloru monet, T. Zan "Przegrana w szachy", Wizyta królewicza Władysława u P. Jana Rogalińskiego w Krześlicach, Głosy przeszłości, O bractwach i cechach rzemieślniczych w Polsce, Stosunek religii do państwa, O własności, Kilka myśli nad małżeństwem i prawodawstwem rozwodowem, Miłość i cyrograf (Powieść fantastyczna), Ostatnia wiosna Pokucianki, Młoda piśmienność Warszawska, O stosunku kobiety do mężczyzny i w ogóle do Społeczeństwa.
600.–
770.
WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych ludzi, powieści, przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii i rozmaitości. Warszawa. Nakładem i drukiem Saturnina Sikorskiego. folio. razem opr. psk. z epoki.
R. 32: 1894. s. [4], 1037, [1].
Czas. BJ 8, 175. Otarcia (i niewielkie przetarcia) grzbietu, zarysowania okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Kompletny rocznik pisma składający się z 52 cotygodniowych numerów. Liczne ilustracje, głównie cynkotypowe, w tym całostronicowe. Pismo o zabarwieniu pozytywistycznym i charakterze popularno-naukowym, nastawione na wiadomości z zagranicy. Zaw. m.in.: Co kobiety lubią?, Rower błyskawiczny, Wśród lodów podbiegunowych, Hieroglify złodziejskie, Nowoczesne trucizny (tajemnice podrabiania produktów spożywczych), Zakopane w zimie, Filozofia podniebienia, Lekarze-barbarzyńcy, W państwie mrówek, Literaci za czasów Mojżesza, Nowa maszyna latająca, Kolej Wilanowska, Szulerzy, Historya fajki, Do źródeł Nilu, Wystawa we Lwowie, Przesądy marynarskie, Z wycieczki na Mont Blanc, Kanał Suezki.
480.–
Sprzedano za: 750.–
771.
WIDNOKRĘGI. Dwutygodnik pośw. kulturze polskiej: filozofii, sprawom społecznym, literaturze, teatrowi, muzyce i sztukom plastycznym, pod kier. Bronisława Biegeleisena, Leona Biegeleisena, Tadeusza Dąbrowskiego, Józefa Jedlicza, Maryana Olszewskiego i Ludomira Różyckiego. Lwów. Druk. I. Jaeger. 8. brosz.
R. 1, z. 1: 1910. s. [2], 33, [1].
Czas. BJ 9, 16. Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Okł. litografowana i sygn. "m. ol." [Maryan Olszewski?]. Wychodziło w l. 1910-1911. Zaw. m.in.: K. Twardowski "Jak studjować filozofię?", A. Chybiński "Chopin a muzyka polska", K. Irzykowski "Kamerton śmierci", dramat w 3 aktach (wyjątki), M. Olszewski "Styl i jego czystość".
80.–
Sprzedano za: 80.–
772.
WIERCHY. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie. Lwów, Kraków. Nakł. PTT, Księg. Wyd. H. Altenberga. 8. opr. oryg. ppł.
R. 1. 1923. s. XIV, [2], 294, [6], tabl. 6.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Pierwszy zeszyt "Wierchów". "Rocznik ten zajmuje się wszelką tematyką związaną z wszystkimi górami Polski, a jeżeli chodzi o inne góry świata to interesuje się głównie alpinizmem, zwł. polskim, także polskimi wyprawami polarnymi i jaskiniowymi. Tematy tatrzańskie wysuwają się na czoło w 'Wierchach' i rocznik ten jest jednym z najważniejszych wśród periodycznych wydawnictw tatrzańskich" (WET 1334). Do 2016 ukazały się 82 tomy (z tego 16 przed II wojną św.). Stanowi kontynuację "Pamiętnika Tow. Tatrz.", który ukazywał się do 1920.
180.–
Sprzedano za: 220.–
773.
WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kraków 2001. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. 8. brosz.
R. 66. 2000 (og. zb. "Pamiętnika TT" i "Wierchów", t. 104). s. 314, [5], tabl. barwne 4.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: "Jestem człowiekiem bez zawodu, chyba że góry to zawód...". Wywiad biograficzny z Witoldem Henrykiem Paryskim przeprowadzony w 1995 roku - Krzysztof J. Szmit, Wspinaczki na piramidę Cheopsa - Mieczysław Rokosz, Góry w obiektywie Adama Lenkiewicz - Władysław Stefan Lenkiewicz, Podwilk - "orawskie Soplicowo" i jego mieszkańcy w XVIII-XX w. - Jerzy M. Roszkowski. Rocznik nieczęsty - większość nakładu uległa zniszczeniu z powodu zalania.
80.–
Sprzedano za: 260.–
774.
Z DZISIEJSZEJ Chwili. B. m. 8. brosz.
Nr 1: 29 VIII 1917. s. 21.
Czas. BJ –. Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Maszynopis powiel. Więcej nie wyszło? Pierwszy numer pisma poświęconego aktualnej sytuacji politycznej i sprawom Legionów. Zaw. m.in.: Trzy stronnictwa, Sprawa legionowa, Losy NKN i jego robót zagranicznych, Czy NKN rozwiązać czy nie rozwiązać.
80.–
Sprzedano za: 80.–

Czasopisma konspiracyjne

775.
BIULETYN Informacyjny. Warszawa. SZP-ZWZ-AK. 8. brosz.
R. 5, nr 19 (174): 13 V 1943. s. 8.
Dobroszycki 49. Stan dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. m.in.: W ósmą rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kampania afrykańska - zakończona, Pogrom "osi" w Tunisie, Umizgi okupanta, Karne obozy pracy.
60.–
Sprzedano za: 110.–
DO BRONI! Pismo Nowej Polski [późn. Pismo Konfederacji Narodu]. Warszawa. Konfederacja Narodu. 8.
Dobroszycki 145. Papier pożółkły, stan dobry. Pismo ukazywało się jako dwutygodnik od I 1942 do I 1944. Dublety bibliot. (piecz.).
776.
Nr 1: 7 I 1942. s. 7, [1].
48.–
Sprzedano za: 220.–
777.
Nr 7: 5 V 1942. s. 8.
48.–
Sprzedano za: 220.–
778.
Nr 10: 17 VI 1942. s. 7, [1].
48.–
Sprzedano za: 130.–
779.
GŁOS Kobiet Wiejskich. [Warszawa. Organizacja Racławice].
R. 1, nr 3: 24 XII 1942. s. [2].
Dobroszycki 211. Stan bardzo dobry. Ukazywało się od X 1942 do VII 1944 jako dodatek do pisma "Walka i Wolność". W nagłówku nadruk: "Po przeczytaniu oddaj innej dobrej Polce. W każdej wsi musi powstać tajne kółko bojowniczek o wolność Polski".
80.–
Sprzedano za: 100.–
780.
KURIER Powszechny. Kraków. [Stronnictwo Polskiej Demokracji i Delegatura Rządu]. 4. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1, nr 1-44: 1944.
R. 2, nr 45-56: 1945.
Dobroszycki 395. Naddarcie jednej karty, stan dobry. Piecz. Aleksandry Mianowskiej (jej teksty ukazywały się w na łamach "Kuriera"). Czasopismo ukazywało się kilka razy w tygodniu od IX 1944 do I 1945. Do kompletu wydawniczego brak nr. 50, 53, 57, 58. Większość numerów drukowana, niektóre powielane; nr. 31, 35, 40, 44 i 49 w dwóch różniących się treścią wariantach: drukowanym i powielanym. Nr 8 w 3 egzemplarzach różniących się notatką na ostatniej stronie (dotyczyła uchwały Polskiej Rady Ministrów o odwołaniu K. Sosnkowskiego ze stanowiska naczelnego wodza). W pierwszym egz. tekst jest podkreślony, w drugim bez podkreślenia, w trzecim tekst usunięto, a w jego miejscu wydrukowano słowo "skonfiskowano". .
1.400.–
Sprzedano za: 2.200.–
781.
NARODOWE Siły Zbrojne. Warszawa. [NSZ]. 8.
R. 2, nr 9: 14 VII 1944. s. 8.
Dobroszycki 473. Stan bardzo dobry. Pismo ukazywało się jako dwutygodnik w l. 1943-1944; wyszło co najmniej 10 numerów. Zaw. m.in.: Żołnierze Narodu Polskiego, Prawi spadkobiercy Kościuszki, Szpicle, bandyci, komuniści, Pęta się zaciskają. Na końcu wykaz ofiarodawców, spośród których Wanda podarowała sweter, a Tadeusz "tabakę dla leśnych".
100.–
Sprzedano za: 420.–
782.
NARÓD. [Warszawa. Unia i Stronnictwo Pracy]. 8. brosz.
R. 4, nr 6/7: VI-VII 1943. s. 23, [1].
Dobroszycki 477. Stan bardzo dobry. Pismo ukazywało się od I 1940 do XII 1943. Zaw. m.in.: Siłą dynamiczną Polski potęga religijnego natchnienia, Młodzi walczą, Fundamentalne zasady polityki zagranicznej Polski, Socjalizacja zysków, Groza Wschodu.
120.–
783.
RZECZPOSPOLITA Polska. Warszawa. [Delegatura Rządu]. 8. brosz.
R. 2, nr 8 (28): 20 V 1942. s. 16.
Dobroszycki 771. Naddarcia marginesów, załamania narożników. Ukazywało się od III 1941 do I 1945. Zaw. m.in.: Rzeczywista jedność, Z Rady Narodowej R. P., Generał Sikorski w Waszyngtonie, Min. Stańczyk o swym pobycie za oceanem, Od Rosji zależy wygranie wojny, od Polski - wygranie pokoju, Zespolenie organizacji narodowych na emigracji.
60.–
Sprzedano za: 60.–
784.
TYDZIEŃ. Pismo informacyjne Konwentu Org. Niepodległościowych. Warszawa. Konwent Organizacji Niepodległościowych. 16d. brosz.
R. 1, nr 23: 4 IX 1943. s. 15, [1].
Dobroszycki 881. Niewielkie zaplamienia skrajnych kart, karty naddarte w grzbiecie. Pismo ukazywało się jako tygodnik w l. 1943-1944; wyszło co najmniej 70 numerów. Zaw. m.in.: 1 wrzesień 1939, Z wrogiej prasy, Tydzień na emigracji, Tydzień Warszawy, Tydzień wojny, Przegląd militarny.
50.–
Sprzedano za: 130.–
TYGODNIK Polski. Organ Stronnictwa Polskiej Demokracji. Kraków. 4. brosz.
Dobroszycki 889. Otarcia, ślady złożenia. Maszynopis powiel. Ukazywało się od III 1943 do 1944.
785.
R. 2, nr 28: 27 IX 1943. s. 4.
Niewielki ubytek narożnika obu kart.
48.–
786.
R. 2, nr 31: 18 X 1943. s. 3, [1].
48.–
787.
R. 2, nr 37: 22 XI 1943. s. 4.
48.–
Sprzedano za: 80.–
788.
WIELKA Polska. [Warszawa. Grupa Wielka Polska - część Stronnictwa Narod.]. 8. brosz.
R. 3, nr 27: 17 VII 1943. s. 7, [1].
Dobroszycki 983. Niewielkie ubytki marginesu pierwszej karty, stan dobry. Pismo ukazywało się od IX 1941 do VII 1944 jako tygodnik i dwutygodnik. Zaw. m.in. rozkaz informujący o śmierci gen. Sikorskiego, Cele, którym służył gen. Sikorski, Echa tragicznej śmierci gen. Sikorskiego, Wobec aktów sabotażu, Nowa linia polityczna Niemiec, Włochy przed upadkiem.
60.–
Sprzedano za: 220.–
* * *