Księgoznawstwo

789.
BANACH Andrzej – Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959. Wyd. Literackie. 4, s. 508, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Na końcu obszerna bibliografia książek (908 poz.) i czasopism ilustrowanych (105 tytułów), liczne ilustracje w tekście, indeks nazwisk.
140.–
Sprzedano za: 260.–
790.
BENTKOWSKI Felix – O naydawnieyszych książkach drukowanych w Polszcze, a w szczególności o tych, które Jan Haller w Krakowie wydał. Warszawa 1812. Drukarnia XX. Piiarów. 16d, s. [4], 80. brosz.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia, wytarta piecz. na stronie tyt. Pierwsza publikacja bibliologiczna wybitnego historyka i filologa, autora pierwszej bibliografii piśmiennictwa polskiego ("Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych", 1814). Nieczęste.
220.–
Sprzedano za: 1.600.–
791.
CZYŻYCKI Walenty – Prace z papieru, kartonu, tektury. Introligatorstwo. Warszawa 1958. PZWS. 8, s. 218, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Ołówkowe podkreślenia w tekście. Podpis własn.
60.–
Sprzedano za: 60.–
792.
DOBROWOLSKA Hanna – Grafika książki a czytanie. Z przedmową Heleny Radlińskiej. Warszawa 1933. Sekcja Badania Czytelnictwa Zw. Bibljotekarzy Pol. 16d, s. 112. brosz.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Okładka projektu Marji Żłobickiej.
100.–
Sprzedano za: 300.–
793.
DRUKARNIA Narodowa w Krakowie 1895-1935. Kraków 1935. Nakł. własny. 4, s. 281, [1], CXXVIII, tabl. 11. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Brak 2 tablic? Piecz. Notatka na przedniej wyklejce. Na pierwszej tablicy oryginalna akwaforta Józefa Ratzki. Bogato ilustrowana księga jubileuszowa wydana na 40-lecie Drukarni. Zaw. m.in. wspomnienia, bibliografię wydawnictw DN, 128 tablic wzorników czcionek. Układ graficzny (m.in. fotomontaże) J. Ratzki. Na przedniej okładce stylizowany orzeł w stylu art deco. Oprawa w kolorze niebieskim.
280.–
Sprzedano za: 420.–
794.
GAWEŁEK Franciszek – Bibliografia ludoznawstwa polskiego. Kraków 1914. Nakł. AU. 8, s. XLII, 328. opr. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, załamanie przedniej wyklejki. Podstawowa bibliografia etnografii polskiej; zaw. opisy ponad 7.000 wydawnictw.
80.–
Sprzedano za: 100.–
795.
GRAJEWSKI Ludwik – Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.). Warszawa 1972. PWN. 8, s. 553, [1]. brosz.
Stan dobry. Niezwykle szczegółowy (co nie znaczy, że kompletny i pełny) spis ponad 25.000 ilustracji umieszczonych w rocznikach ponad 120 czasopism polskich. Układ tematyczny; zaw. m.in. rozdziały: Malarze, rzeźbiarze, graficy (odnotowano reprodukcje ich dzieł), Portrety, Architektura (m.in. widoki miast), Rzemiosło artystyczne, Muzealnictwo. Na końcu indeksy.
140.–
Sprzedano za: 320.–
796.
JACHOWSKI Jan – Wspomnienia poznańskiego księgarza-wydawcy. Poznań 1959. 4, k. [1], 28. brosz.
Stan bardzo dobry. Maszynopis. Wspomnienia J. Jachowskiego (1891-1977) - księgarza i nakładcy, pracującego początkowo w Cieszynie i Lwowie, później w Poznaniu. Tekst obejmuje okres od wczesnego dzieciństwa do pierwszych lat powojennych.
100.–
797.
JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu łacińskiego przeł. Kamil Kantak. Warszawa 1928. Tow. Bibljofilów Pol. 4, s. 112, [1]. brosz.
Grzbiet reperowany, prawe krawędzie okł. podklejone, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Praca J. Janockiego (1720-1786) - bibliografa i bibliotekarza, prefekta Biblioteki Załuskich.
80.–
798.
KATALOG Głównej Księgarni Wojskowej. Warszawa 1929. 16d, s. XIV, 242, [21], tabl. 1. brosz.
Podklejone niewielkie ubytki krawędzi przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Komisariatu Rządu m. st. Warszawy (egz. obowiązkowy, nakł. 15.000 egz.). Ilustracje w tekście. Kompozycja na okł. sygnowana "Ryszkiewicz". Na przedniej okł. pod tytułem dodatkowy nadruk: "1929-1930".
64.–
Sprzedano za: 64.–
799.
[KATALOG]. Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Leipzig, V-X 1914. 8, s. 263, [1], tabl. 2. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Publikacja towarzysząca Międzynarodowej Wystawie Zdobnictwa Książki i Grafiki. Ozdobną bordiurę projektował Rudolf Junk, przed tekstem całostronicowy drzeworytowy portret Franciszka Józefa I autorstwa Moritza Junga, na jednej z tablic drzeworyt Elli Graf, dwa drzeworyty C. O. Czeschki w tekście.
300.–
800.
[KATALOG]. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Oddz. Warsz. Tow. Przyjaciół Książki. Sztuka polskiej książki literackiej 1918-1939. Oprac. katalogu: Hanna Makowska, Jan Straus. Warszawa, V-VIII 1986. 8, s. XI, [1], 87. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Opis blisko 500 książek, indeksy. Ilustracje na obw. - 7 okładek eksponowanych książek. Przedmowa Janusz Odrowąż-Pieniążek. Zaw. m.in.: Sigla właścicieli eksponatów, Indeks grafików, ilustratorów, typografów, autorów, redaktorów, tłumaczy.
80.–
801.
[KATALOG]. Towarzystwo Przyjaciół Książki, Biblioteka Narodowa. Samuel Tyszkiewicz 1889-1954. Wystawa prac typograficznych urządzona w Klubie Księgarza. Warszawa, II-III 1958. 8, s. [2], 18. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Maszynopis powielany. Wystawę przygotowali Stanisław Piotr Koczorowski i Jan Dąbrowski. Tytuł okł.: "Katalog wystawy prac drukarskich Samuela Tyszkiewicza typografa florenckiego i nicejskiego".
64.–
Sprzedano za: 64.–
802.
KATALOG Komisji Wydawniczej Kół Naukowych i T-wa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej. Lwów 1935. 16d, s. 57, [3]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, załamanie narożnika tylnej okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Interesująca, czarno-biała typograficzna kompozycja okładkowa sygn. "T. Chmielewski". Dołączono dodatek do katalogu na rok 1936.
80.–
Sprzedano za: 80.–
803.
MUSZYŃSKI Jan – Ze studiów nad renesansowym drzeworytem książkowym w Poznaniu w XVI w. Poznań 1970. Uniwersytet im. A. Mickiewicza. 8, s. 137, [2]. brosz. Seria: Historia Sztuki, nr 3.
Stan bardzo dobry. Oprac. we współpracy z Lubuskim Tow. Nauk. w Zielonej Górze. Liczne ilustracje w tekście.
64.–
Sprzedano za: 64.–
804.
NOWOSZEWSKI Roman, TOWPIK Edward – Pamiętnik Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Warszawie 13-15 listopada 1998 roku. Oprac. ... Warszawa 2007. Tow. Bibiofilów Pol. 8, s. 62, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Oprac. graficzne Włodzimierz Rudnicki. Ukazało się w nakładzie 200 egz. i zostało dedykowane uczestnikom dziesiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu w dniach 14-16 IX 2007. Dołączono dwa druki okolicznościowe, jeden z odręcznym podpisem R. Nowoszewskiego.
54.–
805.
PIEKARSKI Kazimierz – Odkrycie "Volsciany" w zbiorach Bibljoteki Jagiellońskiej. Kraków 1929. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 17, [2], tabl. 7
[oraz] BUDKA Włodzimierz – Dar Wolskiego dla katedry płockiej
[oraz współwyd.] BARYCZ Henryk, PIEKARSKI Kazimierz – Wolskiego nabytki hiszpańskie z 1582 roku. Kraków 1930. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 14, [1]. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Odb. z "Silva Rerum"; Bibljoteka Piotra Wolskiego, [nr] 1-3.
Stan bardzo dobry. Ekslibrisy. poz. 1: wydano 200 num. egz., ten nr 9, poz. 2-3: wydano 240 num. egz., ten nr 209.
90.–
806.
PORADNIKI savoir-vivre'u w kolekcji Michała Hilchena. Spis bibliograficzny z dodaniem celniejszych fragmentów dzieł w nim przedstawionych. Wałbrzych 1991. Wojew. Bibl. Publ. 16d, s. 37, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Druczek ten towarzyszył wystawie "Savoir-vivre, znaczy umieć żyć" urządzonej w V 1991 w Wałbrzychu.
48.–
807.
PRUS Konstanty – O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo. Mikołów 1920. Nakł. Sp. Wyd. K. Miarki. 16d, s. 35, [1]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Podpis własn.
64.–
808.
PRZEZDZIECKI Alexander – Wiadomość bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy polskie, przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846-1849. Warszawa 1850. I. Klukowski. 8, s. [4], II, 175, [3]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Otarcia krawędzi okł., miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn. Seweryna Karola Smolikowskiego (1809-1897) - powstańca listopadowego, inżyniera, konstruktora mostów, ojca Seweryna - kolekcjonera sztuki, bibliofila, filozofa. Plon podróży naukowej do bibliotek niemieckich, włoskich, szwajcarskich, francuskich i belgijskich. Na końcu indeksy ułatwiające poszukiwania archiwalne. Nieczęste.
400.–
Sprzedano za: 440.–
809.
SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1988. Pax. 8, s. 267, [2]. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Fachowy opis i fotografie 112 dawnych polskich superekslibrisów, w tym superekslibrisów królewskich.
100.–
810.
ZALESKA Zofia – Czasopisma kobiece w Polsce. (Materiały do historii czasopism). Rok 1818-1937. Warszawa 1938. Wyższa Szkoła Dziennikarska. 8, s. 263, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie załamania narożników kart. Zaw. m.in.: Początki prasy kobiecej, W więzach cenzury, Rok 1860 - początek rozwoju pism dla kobiet, Pisma organizacji politycznych, Pisma społeczno-gospodarcze, Pisma stowarzyszeń katolickich, Pisma pielęgniarskie, Pisma dla matek, Pisma dla służących domowych, Roczniki i kalendarze. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 440.–