Łowiectwo, leśnictwo, przyroda

1274.
ANDRZEJOWSKI Antoni – Nauka wyrazow botanicznych dla łatwości determinowania roślin, czyli zastosowania do nich opisów z naylepszych autorów krótko zebrana i porządkiem abecadła ułożona. Krzemieniec-Warszawa 1825. Nakł. N. Glücksberga. 16d, s. [4], XXXVI, 247, [1], XVII. opr. pł. z epoki.
Otarcia okł., ubytek narożnika karty tyt., podklejony ubytek i zaplamienie karty tyt., odcięty dolny margines ostatniej karty. "Nauka wyrazów zielniczych u dawnych Pisarzów [...] nie miała ścisłych granic, a Roslinopisarze dowolnie nazywali w swych opisach części roślin, nieoznaczając stałego tej lub owej nazwiska. Tournefort zdaje się pierwszy uczuł potrzebę określenia dokładnego i stałego wyrazów, ale język zielniczy Linneuszowi dopiero winien swoje utworzenie" (z przedmowy).
360.–
Sprzedano za: 600.–
1275.
[ANTONIEWICZ Wacław Woysym] – Georgika czyli nauka rolnictwa, wierszem dla użytku szkół polskich powszechnych i średnich napisał W. W. A. [krypt.]. [Kraków?, przełom XIX/XX w.]. folio, k. [1], 34, [20]. brosz.
Rękopis autorski. Wyraźne zabrudzenia dwóch kart (niezapisanych), pozostałe karty w stanie dobrym. Pisany jednostronnie tekst uzupełniono obszernymi autorskimi dopiskami umieszczonymi na wklejonych dodatkowych kartach. Utwór inspirowany słynnym poematem Wergiliusza z I wieku p. n. e., poświęconym uprawie roli i gospodarstwu wiejskiemu. Na stronie tytułowej prezentowanego rękopisu do tytułu dodano notę: "Celem tej książki nie mogło być oczywiście, aby cały materyał nauki o rolnictwie wyczerpać, ale ażeby wzbudzić do niej zamiłowanie, przystojne każdemu Lechicie". Swoje dzieło Antoniewicz opatrzył (niezbyt dokładnym) mottem z Wincentego Pola "Jeżeli możesz, siadaj rolnie!" (fragment "Pieśni o domu naszym"). 
Tekst - pisany wierszem - podzielono na cztery rozdziały: Dom, Rola, Zwierzęta domowe i Przepowiednie pogody i inne, na końcu przydano dodatek: Skutki wycięcia lasów. Poszczególne części zawierają m.in. podrozdziały: Własny kąt, Dom słoneczny, Myszy, Pająki, Dach, Strych, Otoczenie domu, Kominek, Piwnica, Dawny przemysł domowy, Przerębla, Ogród czy dom pierwej?, Płodozmian, Soja, Nieco o pszczołach, Przymrozki, Kwitnienie żyta, Miejsca bagniste, Zbiór ziemniaków, Chrabąszcze, Użytek ze słomy, Pokrzywy, Rok gospodarski, Krowa, Koń przed podróżą, Uszy konia, Owca, Kurnik, Sadzanie na jajach, Rasy krajowe, Poślad, Prognostyki, Znaki pogody, Na co zbierać? Przykład umiejętności poetyckich autora:
Mrozy za wczesne
Przed mrozami z kapustą umykaj do domu,
Gdyż zmarznięta nie przyda się na nic nikomu.
Natomiast w lesie głogu  jagody czerwone 
Są jadalne dopiero gdy mrozem zwarzone.
Prezentowane tu "Georgiki" nie były nigdy publikowane.
W. Woysym-Antoniewicz (1859-1930) - z wykształcenia prawnik, publicysta i redaktor ("Gazeta dla Wszystkich i o Wszystkim", "Hasło Polskie"), autor publikacji: Higiena żołnierska, Król Bolesław Śmiały, Zygmunt August król Polski, Joanna d'Arc, O wpływie zaprowadzania ksiąg gruntowych na dobrobyt ludu, Alfons Lippoman, Protest przeciw profanacyi Wawelu. Synem Wacława był Michał - kawalerzysta i olimpijczyk.
1.800.–
Sprzedano za: 2.000.–
1276.
BREHM [Alfred Edmund] – Królestwo zwierząt. Obrazy z życia i obyczajów świata zwierzęcego. Według ... i innych najlepszych źródeł oprac. W. Lakowitz. Z oryginału niemieckiego przełożył Stanisław Rewieński. Z licznemi rycinami. Warszawa 1893. Gebethner i Wolff. 8, s. 973, [3]. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia narożników okł., zaplamienia tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. i naklejka księgarska (Gubrynowicz & Schmidt we Lwowie). Oprawę wydawniczą wykonała Introligatornia J. F. Pugeta z Warszawy (ślepy tłok na tylnej okł.).
320.–
Sprzedano za: 440.–
1277.
DARWIN Karol – O pochodzeniu człowieka. Przetłomaczył z upoważnieniem autora Ludwik Masłowski. Tom wstępny. Wyd. II przerobione według najnowszego wydania angielskiego. Lwów 1884. Księg. Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego. 8, s. 274, II
[oraz] tenże - Dobór płciowy. Przetłomaczył z angielskiego za upoważnieniem autora Ludwik Masłowski. T. 1-2. Kraków 1875-1876. Księg. Polska. 8, s. 262, [2]; 313, [3]. razem opr. psk. z epoki.
Wyraźne otarcia grzbietu i krawędzi okł., brak wyklejek, niewielki ubytek narożnika jednej karty, miejscami zaplamienia, brak karty przedtyt. w pierwszej pracy; ślady użytkowania. Piecz. "O pochodzeniu" - drugie polskie wydanie jednej z najbardziej komentowanych prac Darwina. "Dobór płciowy" - pierwsze polskie całościowe wydanie.
600.–
Sprzedano za: 1.900.–
1278.
FRANK A[lbert] B[ernhard], SORAUER P[aul] – Choroby roślin. Wskazówki praktyczne dla rolników w celu poznania chorób i uszkodzeń roślin uprawnych i środków zaradczych [...] oprac. ... Z drugiego wydania niemieckiego przełożyli A[dam] Karpiński i I[gnacy] Kosiński. Przejrzał i uzupełnił K[azimierz] Miczyński. Lwów 1899. Komitet c. k. gal. Towarzystwa gospodarskiego.  16d, s. [10], 194, tabl. barwnych 6. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte i zakurzone, niewielkie zaplamienie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście i na tablicach.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1279.
FUNKE [Karol Filip] – Historya naturalna. Przełożona [...] przez Alexandra Kuszańskiego. Z siedmnastu rycinami sto siedemdziesiąt sześć przedmiotów wyrażającemi. Wrocław 1820. W. B. Korn. 16d, s. VI, [7]-17, [1], 529, tabl. 14. opr. późn. psk.
Brak karty tyt. i trzech tablic (w tym frontispisowej), zaplamienia pierwszych i ostatnich kart, podklejone marginesy kilku tablic. Zaw. interesujące opisy ssaków, płazów, ptaków, ryb, owadów, roślin (w tym wielu uprawnych) i minerałów. "Świnia murzyńska iest szczególny gatunek rodzaiu świńskiego i znayduie się tylko w naygorętszych okolicach Afryki. Dzikością, brzydkością i mocą przewyższa daleko swoyskiego kiernoza. Z naywiększą wściekłością stawa przed nieprzyiacielem albo naiezdnikiem, rzuca się piorunem na niego, gruchocze strasznemi kłami iego nogi i brzuch mu rozrywa". Rzadkie
360.–
Sprzedano za: 950.–
1280.
GEKKEL Ernst – Krasota form v prirode. 100 tablic s opisatelnym tekstom. Obščee objasnenie i sistematičeskij obzor. Perevel V. A. Dogel pod redakciej A. S. Dogelja. S.-Peterburg [1896]. Knigoizdatelskoe Tov. "Prosveščenie". folio, s. [246], tabl. 100
[oraz współwyd.] tenże – Krasota form v prirode. Dopolnitelnyj vypusk [...]. S.-Peterburg [1896]. Knigoizdatelskoe Tv-o "Prosveščenie". folio, s. 56, [1]. razem opr. pł. zdob.
Grzbiet reperowany, otarcia narożników okł. Rosyjskie wydanie pracy Ernsta Haeckela (1834-1919) "Kunstformen der Natur". Publikacja stanowiła główne dzieło wybitnego niemieckiego przyrodnika i podróżnika, propagatora idei darwinizmu, autora pierwszego drzewa rodowego wszystkich organizmów żywych, z człowiekiem włącznie. Książka wywarła wielki wpływ zarówno na rozwój nauk przyrodniczych, jak i na sztukę (Jugendstill). Na poszczególnych tablicach ukazał Haeckel przykłady niezwykłych form przedstawicieli świata ożywionego, poczynając od gatunków najprymitywniejszych, na ssakach kończąc.
1.800.–
1281.
JAWORSKI E[rnest] – Pstrąg i sposoby jego łowienia. Według dzieła Ł. P. Sabanijewa p.t. "Ryby Rosji" oprac. ... Stanisławów 1937. Nakł. własnym. 16d, s. 48. brosz. Biblioteczka Wędkarza, t. 1.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry.
60.–
Sprzedano za: 60.–
1282.
[KATALOG]. Muzeum Wnętrz Zabytkowych. Broń palna myśliwska. Katalog zbiorów. [Oprac.] Jan Kruczek. Pszczyna 1983. 8, s. 111, [1]. brosz.
Stan dobry. Szczegółowy opis 84 obiektów, wzory sygnatur rusznikarzy. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
1283.
KORSAK Włodzimierz – Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. 250 rysunków autora z tych 12 na osobnych tablicach. Poznań 1922. Nakł. Książnicy Narodowej M. Niemierkiewicza i Sp. [i in.]. 4, s. 340, [2], IV, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Złocenia na grzbiecie nieco zatarte, poza tym stan bardzo dobry. Tablice w ramach paginacji. Zaw. m.in.: Rodzaje polowań, Czaty na dziki, Postrzelona zwierzyna, Polowanie na cietrzewie z wyżłem, Pilnowanie niedźwiedzi, Obławy na wilki, Na borsuki i lisy z jamnikami, Polowanie na cietrzewie z bałwanami, Tropy, Tropienie rysi, Czaty na wydry, Broń myśliwska, Amunicja, Teorja i praktyka strzelania, Kuchnia na polowaniu, Polowania górskie, Ochrona zwierzyny.
360.–
Sprzedano za: 460.–
1284.
KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Historja naturalna. Zoologja, botanika, mineralogja, gieologja według Bargiego, Lakowitza i innych. Z 17 tablicami zawierającemi 700 okazów oraz z 631 rysunkami w tekście. Wyd. II poprawione. Chicago [ca 1906]. Polish Publishing Co. 8, s. [4], 367, [1], tabl. 17. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1900 w Warszawie. Na końcu indeks nazw polskich i łacińskich.
160.–
Sprzedano za: 240.–
1285.
LUBIENIECKI Julian – Nauka dla pasieczników. Wyd. III. Przejrzał i dostosował do zasad nowoczesnej hodowli pszczół Leonard Weber. T. 1. Lwów 1944. Wyd. M. Kowalski. 8, s. 255, [1]. opr. oryg. ppł.
Góra 565. Stan bardzo dobry. Następne tomy w tym wydaniu nie ukazały się. Ilustracje w tekście. Okł. proj. Zygmunt Acedański.
80.–
Sprzedano za: 320.–
1286.
ŁĄCKI Albin – Preparowanie trofeów myśliwskich. Poznań 1977. PWRiL. 8, s. 100. brosz.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście.
64.–
1287.
REJESTR ogrodów polskich. Zesz. 1-5. Warszawa 1964-1966. PWN. 4, s. 219, [1]; 196, [7]; 133, [3]; 68, [2]; 117, [5]. brosz. Min. Szkolnictwa Wyższego [...], Materiały i Studia.
Stan bardzo dobry. Ukazywało się pod red. Witolda Plapisa. Do kompletu brak zesz. 6-7 z 1969. Zesz. 1-2 autorstwa Longina Majdeckiego (zaw. reprod. planów ogrodów w układzie alfabetycznym), zesz. 3 zaw. tekst G. Ciołka "Z dziejów kartografii ogrodów" i A. Liczbińskiego i S. Miłoszewskiego "Varia", zesz. 4 zaw. tekst L. Majdeckiego "Gucin-Gaj. Analiza układu kompozycyjno-przestrzennego [...]", zesz. 5 zaw. "Varia" K. Kotowskiego.
300.–
Sprzedano za: 300.–
1288.
ROZWADOWSKI J[ózef] – Poradnik dla miłośników sportu wędkowego czyli Sztuka łowienia pstrąga, lipienia i łososia na wędkę. Wyd. II przejrzane i uzupełnione z wielu rycinami. Kraków 1908. R. Drobner. 8, s. 101, tabl. barwna 1. opr. pł. z epoki.
Grzbiet lekko spłowiały, drobne zaplamienia. Podpis własn. Na s. 99-101 podobizny sprzętu wędkarskiego, na barwnej tablicy 28 przykładów przynęt. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1900.
280.–
Sprzedano za: 380.–
1289.
[RZEWUSKI Leon] – Słowo o koniach. Przez członka Towarzystwa Wyścigów Lwowskich. Lwów-Stanisławów-Tarnów 1846. Nakł. autora. 16d, s. [4], 22. brosz.
Załamania okł. i części kart, drobne zaplamienia. Praca dedykowana w druku Maurycemu Potockiemu. Broszura "zachęcająca ziemiaństwo do hodowli koni pełnej krwi angielskiej" (PSB). Nieczęste
300.–
Sprzedano za: 300.–
1290.
SZYSZŁŁO Witold – Przegląd dziejów przyrody. Studya filozoficzne przez ... (Z drzeworytami w tekscie). T. 1-2. Warszawa 1872. Nakł autora. 8, s. XV, [1], 28, [1]; [4], 315, [5]. opr. psk. z epoki.
Opr. otarta, miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz, podklejony margines jednej karty, poza tym stan dobry. Ekslibris S. Czarnieckiego. Piecz. własn. Zaw.: I. Rozwój nauk przyrodniczych, II. Samorództwo (Archigonia), III. Siła i materya, IV. Siła żywotna (Vis vitalis, la force vitale), V. Życie i komórka, VI. Obieg siły i materyi w przyrodzie, VII. Początek ziemi, VIII. Rozwój dziejowy ziemi; IX. Człowiek kopalny (Homo fossilis), X. Jedność gatunku człowieka i jego stosunek do natury, XI. Znaczenie i pochodzenie gatunków w świecie organicznym, XII. Pochodzenie człowieka.
280.–
Sprzedano za: 440.–
1291.
ULRICH F. W. – Praktyczna nauka hodowania drzew owocowych, z osobliwszym względem na włościan i młodzież szkolną po wsiach i miasteczkach przez ... ułożona. Tłumaczenie J[ózefa] Lompy. Z rycinami na kamieniu. Wyd. II. Bochnia 1859. Nakł. i druk. W. Pisza. 16d, s. [4], 75, [1], III, tabl. 4. brosz.
Nieznaczny ubytek narożnika przedniej okł., miejscami zabrązowienia papieru. Piecz. Zaw. m.in.: Szkółka nasionkowa, Szkółka drzewek, Uszlachetnianie czyli naprawianie dzikich owocowych drzewek, Ogród owocowy i jak sobie w nim z drzewami postępować, Choroby drzew owocowych i środki przeciwko nim, Nieprzyjaciele drzew owocowych, Przysposobienie maści woskowej (ogrodniczej), kitu na drzewa i maści drzewnej, Niektóre inne gatunki owoców.
360.–
Sprzedano za: 550.–
1292.
WEYSSENHOFF Józef – Soból i panna. Cykl myśliwski ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. Warszawa 1913. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 228, [3], tabl. 15. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Przebarwienie przedniej okł., blok nieco wygięty, miejscami niewielkie zaplamienia kart, wyraźne zaplamienie dwóch sąsiadujących stron. Stan niezbyt dobry. Podpis własn. Wspólne dzieło dwóch kuzynów: Józefa - pisarza i Henryka - ilustratora. Najpopularniejsze wydanie poczytnej powieści Weyssenhoffa (pierwodruk ukazał się w "Gazecie Warszawskiej" w 1911, pierwsze wydanie książkowe miało miejsce w tym samym roku). Powieść obyczajowa, "zawiera opisy życia ziemiańskiego na Litwie kowieńskiej, opiewa urodę krajobrazów litewskich, uroki łowiectwa i miłości [...]. Powieść oparto m.in. na motywach życiorysu rannego oficera napoleońskiego po kampanii 1812 roku, który osiedlił się w miejscowości Gaczany (Gacionys) w rejonie Rakiszki (Rokiskis) w północno-wschodniej części Litwy - barona Pierre'a de Rojana, któremu spolszczono imię i nazwisko na Piotr Rozan, zaś autor w powieści powierzył rolę Stanisława Pucewicza" (Wikipedia).
240.–
Sprzedano za: 380.–