Regionalia, podróże

1293.
BALABAN Majer – Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. Lwów 1909. Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa. 8, s. 99. brosz. Bibliot. Lwowska, t. 5-6.
Niewielki ubytek grzbietu, drobne zaplamienia okł., niewielkie zaplamienie dwóch ostatnich kart. Ekslibris.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1294.
[BOGUSŁAWSKA Maria]. Maryan Jastrzębiec [pseud.] – W obronie czci Jasnogóry. Poznań-Warszawa 1911. Nakł. Polsko-Katolickiej Księg. Nakładowej Z. Rzepeckiego i S-ki, E. Wende i Spółka. 4, s. [8], 191, tabl. 11. opr. oryg. pł. zdob.
Empireum 175. Drobne zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Historya Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Historya klasztoru Jasnogórskiego, Pamiątki przeszłości na Jasnej Górze, Znaczenie Jasnej Góry dla Polski.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1295.
BRESLAU. Berlin 1882. Sophns Williams. 16d, leporello, k. [12]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Albumik ze zdjęciami Wrocławia. Zaw. w kolejności: Panorama vom Elizabeththurm, Das Königliche Schloss, Das Rathhaus, Liebich's Höhe, Das Blücher-Denkmal, Rathhaus mit dem Denkmal Friedrich Wilhelm's III, Das Königliche Universität, Das Museum, Der Dom - Südseite, Die Sandkirche vom Augustaplatz aus, Das Sieges-Denkmal, Die neue Synagoge. Nad każdym zdjęciem nadruk "Breslau und Umgebung". Odbitki wykonane w sepii. Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 650.–
1296.
BRYŃSKI Kazimierz – Śląsk nad Olzą. Lwów 1939. Druk. Zw. Zakł. Graf. 8, s. 36, tabl. rozkł. 1. brosz. Odb. z "Przeglądu Krajoznawczego".
Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Dzieje, Obszar, ludność i zmiany zaludnienia, Wyznania, Narodowości, Komunikacja.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1297.
BUŁHAK J[an] – Album ostrobramskie. Podług zdjęć ... Tekst pióra M[ieczysława] Limanowskiego. Wilno 1927. Księg. Stow. Nauczycielstwa Pol. 16d podł., s. [8], tabl. 20. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Piecz. własn.
J. Bułhak (1876-1950) - wybitny polski fotografik, nestor polskiej fotografii, filozof i teoretyk, założyciel Fotoklubu Wileńskiego w 1927, a także współtwórca ZPAF po II wojnie światowej. Pierwszą swoją pracownię założył z namowy Ferdynanda Ruszczyca. Przez pewien czas przebywał w drezdeńskiej pracowni Hugo Erfurta. Jego pierwsze prace wileńskie powstały w l. 1912-1919 i poświęcone były głównie pejzażowi oraz architekturze monumentalnej. Właśnie te tematy stały się wiodące w jego twórczości i to nimi głównie zajmował się do końca życia. Był twórcą fotografiki krajobrazowej. Jego kolekcja ok. 10.000 zdjęć "Polska w krajobrazach fotograficznych" i fototeka zdjęć polskich i zagranicznych spłonęły w Wilnie w 1944. Po wojnie, do 1946 wykonał ok. 1.000 zdjęć zniszczeń i odbudowy Warszawy i ok. 2.000 zdjęć z Ziem Zach. Wydał wiele albumów, tek, pocztówek z fotografiami, głównie kresowymi, a zwłaszcza dotyczącymi Wileńszczyzny. Był również autorem wielu podręczników estetyki i i techniki fotografii, krajoznawstwa oraz inicjatorem badań hist. dotyczących fotografii.
100.–
Sprzedano za: 200.–
1298.
BUŁHAK Jan – Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. Z. 6: Człowiek twórcą krajobrazu. Z 16 ilustracjami autora. Wilno 1936. Nakł. "Przegl. Fotograf.". 8, s. 34, [2], tabl. 8. brosz.
Okł. lekko zażółcone i zaplamione, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora z 1936 roku. Karta tyt. również po francusku. Na tabl. reprodukcje ze zdjęć autora: Wędrówki fotografa, Horodźki, Drzwi ogrodowe w Nowodwórce, Jurkiszki, Nacz, Czombrów, Staw w Otmycie, Salon w Bobrze Wielkiej, Oficyna w Janowiczach, Nowodwórka, Zadwieja, Park w Porzeczu, Cerkiew w Walówce, Gościniec koło Bieniakoń, Obora w Otmycie, Wnętrza, Ogród w Mondzinie, Ogród w Czombrowie, Rynek w Nowogródku.
100.–
Sprzedano za: 380.–
1299.
CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. Kraków-Warszawa 1904. Druk. W. L. Anczyca i Sp. folio, s. [10], 308 [pag. ciągła], XXXVII, tabl. 480. opr. oryg. perg. zdobiony, obcięcie barwione.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Tekst na okładkach i na grzbiecie stylizowany na średniowieczny rękopis rubrykowany. Egzemplarz kompletny. Każda część z własną kartą tyt. poza paginacją. Karty tyt. także po francusku. Monumentalne dzieło Maksymiliana (ojca) i Stanisława (syna) Cerchów, którzy z niewiarygodną precyzją uwiecznili w swoich rysunkach groby i tablice nagrobne, epitafia z krakowskich kościołów, detale architektoniczne, zabytki - często już nieistniejące. Część swoich prac opublikowali w prezentowanych tu "Pomnikach". Tablicom (jest ich 480, w tym 3 podwójne i 41 barwnych - w całości lub częściowo) towarzyszy tekst F. Kopery omawiający krótko każdy obiekt. T. 1 obejmuje okres romański i gotycki, t. 2 renesans, t. 3 barok i rokoko. Na końcu t. 3 obszerny indeks.
M. Cercha (1818-1907) - malarz, rysownik. Uczeń krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, kształcił się pod kierunkiem Bizańskiego i Stattlera. Całe życie przebywał w Krakowie, którego zabytków był miłośnikiem. Pozostawił mnóstwo rysunków Starego Krakowa a między nimi podobizny zabytków już nieistniejących. Rysował i kompletował rysunki grobów i nagrobków, dbając nie tyle o efekt artystyczny, ile o ścisłą dokładność i wierność aż do najdrobniejszych szczegółów. Rysunki te wydał jego syn w monumentalnym dziele "Pomniki [...]"
S. Cercha (1867-1919) - malarz i rysownik, historyk sztuki i etnograf. Syn Maksymiliana. Kształcił się naprzód u ojca, potem w l. 1881-1889 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych; w l. 1891-1896 kontynuował prace swego ojca, rysując zabytki Krakowa, a zwłaszcza dopełniając jego zbiór rysunków z kościelnych grobowców, nagrobków i epitafiów. Skompletowany w ten sposób zbiór wydał pt. "Pomniki [...]".
5.000.–
1300.
CHMIELIŃSKA Aniela – Księżacy i ich strój. Warszawa 1930. Wyd. Polskiej Macierzy Szkolnej. 4, s. [2], XV, [1], 112, [3], tabl. barwne 3, mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł. złoc.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. Liczne ilustracje w tekście. Monografia etnograficzna mieszkańców Łowicza i okolic.
140.–
Sprzedano za: 420.–
1301.
[CIĘCINA, pow. żywiecki]. Rękopiśmienna kronika kolonii dzieci krakowskich zorganizowanej w Cięcinie w dwóch "sezonach", łącznie od 14 VI do 15 VIII 1933.
Księga form. 20x16,8 cm, opr. oryg. ppł., wewnątrz 110 jednostronnie zapisanych kart i kilkadziesiąt końcowych czystych. Na pierwszej karcie tytuł: "Kolonja dzieci krakowskich szkół powszechnych żeńskich w Cięcinie". Teksty zamieszczone w kronice zostały napisane przez uczestniczki kolonii i przez nie podpisane imieniem i nazwiskiem, podano także każdorazowo szkołę, do której uczęszczały. Pierwszy wpis nosi tytuł "Gdzie znajduje się nasza kolonja?" i zawiera podstawowe informacje o wsi. Kolejne wpisy informują o zajęciach w kolejnych dniach wakacji. I tak, drugiego dnia pobytu: "Dzisiaj deszcz! Siedzimy w sali rekreacyjnej. Pani zapisywała nas, oddawałyśmy nasze pieniądze, później omawiałyśmy jak będziemy spędzać wakacje. Po południu Pani opowiedziała nam powieść 'Tajemnicza wyspa'. Bardzo lubimy słuchać opowiadań Pani". 25 VI, niedziela: "Dzisiaj było tylko 15 dziewczynek w kościele na nabożeństwie, bo było błoto, a nie wszystkie miały skórkowe buciki. Przed południem odjechała koleżanka Chomicka Halina, ponieważ górskie powietrze jej szkodziło". Największą atrakcją pobytu w pierwszym "sezonie" była całodzienna wycieczka do pobliskiego Żywca. Uczestniczki "sezonu" drugiego miały więcej szczęścia od poprzedniczek - deszcz przestał padać, co pozwoliło więcej czasu spędzać poza domem: na łąkach i w lesie, nad Sołą, w Węgierskiej Górce. Odwiedziły także Żywiec i Zwardoń. Tekst został zilustrowany 55 wklejonymi pocztówkami oraz 27 oryginalnymi fotografiami (głównie form. 5x8 cm) wykonanymi przez opiekunki. Ślad po usunięciu dwóch zdjęć, drobne zaplamienia, stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
1302.
CZOŁOWSKI Aleksander – Jan III i zamek w Olesku. Lwów 1935. Pierwsza Związkowa Drukarnia. 8, s. 30, tabl. 1. brosz. Odb. z "Ziemi Czerwieńskiej".
Załamania i naddarcia krawędzi okł., stan dobry. Dublet bibliot. (skasowane piecz.).
64.–
Sprzedano za: 160.–
1303.
DOBROWOLSKA Agnieszka, DOBROWOLSKI Tadeusz – Strój, haft i koronka w województwie śląskiem. (Z 65 rycinami w tekście, 38 tablicami jednobarwnemi i 1 mapką). Kraków 1936. PAU. 4, s. [4], 144, [2], tabl. 38. brosz. Wydawnictwa Śląskie, Prace Etnograf., nr 2.
Naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi przedniej okł., załamania narożnika pierwszych kart. Zaw m.in.: Odzież i haft krzyżykowy górali śląskich, Odzież oraz haft kolorowy i biały w ziemi pszczyńskiej, Strój północnych powiatów województwa i jego hafty, Koronki cieszyńskie, Terminologja śląskiego stroju ludowego, Spis hafciarek i koronczarek.
160.–
Sprzedano za: 220.–
1304.
DOBRSKI I[gnacy] – Szkice Kaukazu. Warszawa 1850. Druk. J. Unger. 16d, s. [4], 275. opr. psk. z epoki.
Otarcia i niewielkie nadpęknięcie grzbietu, złoc. na grzbiecie zatarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Piecz. księgarska. Zaw. m.in.: Pożegnanie Wołynia (wierszem), Wspomnienia przygód jeńca kaukazkiego, Urywki z powieści "Mogiła nad brzegiem Kubanu", Zemsta Lezgina czyli dwa obrazy charakteru górali, Małpa, Sąd ptaków.
300.–
Sprzedano za: 380.–
1305.
DYBOWSKI B[enedykt Nałęcz] – O Syberyi i Kamczatce. Cz. 1: Podróż z Warszawy na Kamczatkę. Warszawa [1912]. Gebethner i Wolff. 8, s. [2], XX, 562, [1], tabl. 13. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Opr. nieco otarta, miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Ekslibris, piecz. donacyjna. Ilustracje w tekście. Następna część nie ukazała się.
B. Dybowski (1833-1930) — wybitny polski podróżnik i przyrodnik (pierwsze opracowania fauny Bajkału), działacz niepodległościowy.
240.–
Sprzedano za: 850.–
1306.
GLOGER Zygmunt – Białowieża w albumie. Warszawa 1903. Nakł. autora. 16d podł., s. 40, [8]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco poluźnione, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Piecz. Opis historyczno-geograficzny okolic Białowieży zilustrowany 28 zdjęciami. Praca dedykowana w druku H. Sienkiewiczowi.
140.–
Sprzedano za: 420.–
1307.
[GOSZCZYŃSKI Seweryn] – Dziennik podróży do Tatrów. Przez autora Sobotki [pseud.]. Petersburg 1853. Nakł. B. M. Wolffa. 8, s. [2], IV, 294, [3]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet wyraźnie otarty, niewielkie otarcia okł., miejscami zażółcenia kart, brak karty przedtyt. Jedno z podstawowych dzieł dotyczących Tatr w polskim piśmiennictwie XIX w. Wyd. I. Zaw. m.in.: Droga do Nowego Targu, Ogólny pogląd na Tatry, Wycieczka do Zakopanego i Kościeliska, Metrologia goralow, Świat duchowy Podhalan, Narzecze Podhalan - słowniczek, Pasterstwo w Tatrach, Zabobony, Góra Kluczki, Siklawa woda, Morskie Oko, Widok z Czorsztyna, Wpływ tajemniczy gór, Mgła poranna w górach, Zbójnicy w górach, Pożegnanie się z górami. "Z pobytem Goszczyńskiego na Podhalu i w Tatrach w 1832 związany jest przede wszystkim jego 'Dziennik podróży do Tatrów' (Petersburg 1853). Dzieło to stanowi jedno z podstawowych źródeł poznania dawnej góralszczyzny podhalańskiej i zyskało autorowi przydomek 'ojca etnografii Podhala'. Dzieło to odegrało dużą rolę w spopularyzowaniu Tatr i Podhala w społeczeństwie polskim [...]. Toteż (jak pisze St. Sierotwiński): 'Dziennik podróży do Tatrów' jest dziełem wyjątkowym, i w twórczości Goszczyńskiego, i w naszej literaturze, przez swą formę, tematykę i wpływ, jaki wywarło, przez drogi, jakie otwarło na przyszłość. Jest dokumentem momentu zwrotnego, od którego rozpoczął się rozkwit literatury tatrzańskiej i szczególna rola Tatr w kulturze polskiej" (WET).
1.200.–
Sprzedano za: 1.600.–
1308.
HAJEWSKI Władysław – Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego. Sprawozdanie dla Komisji historycznej przy Związku Leg. w Wadowicach z prac przygotowanych dla całokształtu historyi. Rękopis autorski. 1936. 4, k. [79]. brosz.
Ubytki i uszkodzenia marginesów skrajnych kart, ubytek narożnika kart (gryzonie). Trzy karty niezapisane, niewielka część kart zapisana dwustronnie, pozostałe - jednostronnie. Tekst z uzupełnieniami dokonanymi czerwonym atramentem. Na końcu adnotacja (czerwonym atramentem): "Odczytano porównując z relacjami i uzgodniono na zebraniu kierowników przedwojennego ruchu niepodległościowego. Wadowice, dnia 8/12 1936" i podpisy 10 osób. Na ostatniej stronie notatka ołówkiem: "Dodatkowy spis imienny miejscowości i osób sporządziłem po 8/12 36". Tekst ukazał się drukiem w Wadowicach w 1937 i stanowi - nie wolne od błędów i nieścisłości - podstawowe opracowanie tematu, cenne zwłaszcza dla historyków ruchu skautowego. Autor korzystał z informacji udzielonych mu przez żyjących jeszcze uczestników i świadków opisywanych wydarzeń.
640.–
Sprzedano za: 800.–
1309.
IRVING Vašington – Istorija žizni, putešestvij, otkrytij i priključenij v Novom Svete. Sočinenie ... Perevod Dmitrija Paskeviča. Čast 1-2. Sanktpeterburg 1839. Tipografija Štaba Otdelnago Korpusa Vnutrennej Straži. 8, s. [2], II, 151; [2], II, 215. razem opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu, zabrązowienia narożników wyklejek i skrajnych kart, wyklejki pęknięte w grzbiecie. Podpis własn. Rosyjski przekład książki "The Companions of Columbus", wydanej oryginalnie w 1831.
240.–
Sprzedano za: 380.–
1310.
IWANICKI Karol – Kościoły i kaplice w Kijowie. Warszawa [1931]. Druk. Samorz. Instytutu Wydawniczego. 4, s. [10], 88, [1], tabl. 13. brosz.
Zaplamienia przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Ołówkowe podkreślenia fragmentów tekstu.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1311.
JAWORSKI Lesław – Gimnazjum VI im. Stanisława Staszica we Lwowie 1902-1927. Dzieje i ludzie. Lwów 1927. Nakł. Kom. Jubileuszowego. 8, s. 173. opr. ppł. z epoki.
Opr. lekko otarta, karta tyt. podklejona, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 180.–
1312.
KANTOR-MIRSKI Marjan – Sławetny cech szewski królewskiego i wolnego miasta Będzina w wiekach XVI-XVIII. Fragment z dziejów Będzina. Z ilustracjami. Sosnowiec 1934. Druk. Dąbrowsko-Śląskich Zakł. Druk. i Wydawn. 8, s. 80, [4]. brosz.
Przednia okł. mocno zaplamiona, krawędzie okł. podklejone od spodu. Ilustracje w tekście. Zaw.: Ogólne wiadomości o cechach rzemieślniczych, Z historji cechów w Polsce, Dzieje cechu szewskiego miasta Będzina: Statuta i ustawy cechowe, Rejestr osobowy cechu szewskiego w Będzinie, Ustrój wewnętrzny cechu, Sądownictwo cechowe, Zwyczaje i zabawy cechowe. Nieczęste.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1313.
KANTOR-MIRSKI Marjan – Z przeszłości Sosnowca. Szkic monograficzny z ilustracjami. Wycinek z dzieła "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy". Sosnowiec 1931. Tow. Nauk. Zagłębia Dąbr. 8, s. [1], [319]-399. brosz.
Grzbiet i karta tyt. podklejone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 90.–
KANTOR-MIRSKI Marjan – Z Przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne z ilustracjami. Oprac. ... Sosnowiec. 8. opr. pł. złoc. z zach. okł. brosz. Wyd. Tow. Nauk. Zagłębia Dąbrowskiego.
Stan ogólny dobry, pomimo naddarć i zaplamień niektórych okł. brosz., papier miejscami nieco zabrązowiony. Ilustracje w tekście. Ukazywało się w zeszytach. W tomie drugim informacja o nakładzie (1.000 egz.). Trzeci - ostatni tom pozostał nieukończony. Nieczęste.
1314.
T. 1. 1931. s. 406, [1].
Okł. z. 16 w odbitce ksero. Zesz. 5-9, 12-13 nierozcięte. Tom składa się z 25 zeszytów (z. 1/2 i 17/18 łączone). Zaw.: "Zagłębie Dąbrowskie w najdawniejszych dokumentach" oraz monografie Będzina, Czeladzi, Dąbrowy, Sosnowca, a także miejscowości pow. będzińskiego i zawierckiego. Na końcu spis prenumeratorów.
240.–
1315.
T. 2. 1932. s. 286.
Okł. brosz. nieco zaplamione. Okł. z. 2 w odbitce ksero. Tom składa się z 20 zeszytów (z. 9/10, 13/14, 15/16 i 19/20 łączone). Zaw. monografie miejscowości gmin: Bobrowniki, Łagisza, Zagórze, Olkusko-Siewerskiej, Niwka, Łosień, Wojkowice Kościelne, Ożarowice oraz "Legendy i opowiadania górnicze". Na końcu dodatkowy spis prenumeratorów.
240.–
1316.
T. 3. 1932-1933-1936. s. 224.
Zeszyty luzem. Tom składa się z 17 zeszytów (z. 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 16/17 łączone). Planowano wydanie 30 zeszytów poświęconych ziemi zawierciańskiej, jednak kłopoty finansowe autora nie pozwoliły na kontynuację przedsięwzięcia.
180.–
Sprzedano za: 850.–
1317.
KANTOR-MIRSKI Marjan – Ziemia Olkuska w przeszłości. Szkice monograficzne z ilustracjami. Sosnowiec 1936. Druk. E. Mirek. 8, s. 168. bez oprawy.
Pierwszy zeszyt we wsp. kopii, uszkodzona tylna okł. ostatniego zeszytu, drobne zaplamienia i ubytki okł. Piecz. Praca nieukończona: wydano jedynie 11 zeszytów obejmujących rozdziały: Olkusz, Sławków, Ogrodzieniec, Pilica i Wolbrom (nieukończony).
160.–
Sprzedano za: 1.100.–
1318.
KLIMCZUK Paweł – Nasz powiat. Wiadomości krajoznawcze dla młodzieży szkół powszechnych powiatu kozienickiego. Z rycinami i mapką. Kozienice 1928. Nakł. autora. 8, s. 90, [1], mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Drobne zaplamienia, podklejone naddarcie mapy, poza tym stan dobry; część kart podklejonych w grzbiecie. Podpis własn.
120.–
1319.
[KOROWICZ Marek Stanisław] KOMAR Stanisław [pseud.], RYBARZ Edward, SZCZEPAŃSKI Aleksander – Górny Śląsk. Mikołów [1933]. Nakł. Okr. Śl. Zw. Obrony Kresów Zach. 16d, s. 197, [2], mapy barwne 2. brosz.
Okł. zaplamione, wyklejki podklejone paskami papieru, miejscami podkreślania w tekście i na marginesach. Zaw.: E. Rybarz - Polskość Śląska w historycznym rozwoju, Język polski i głos jego poezji na Górnym Śląsku, S. Komar - Górny Śląsk jako polsko-niemiecki problem polityczny, A. Szczepański - Przynależność gospodarcza Górnego Śląska.
120.–
1320.
KOVÁTS Edgar – Sposób zakopiański. Manière de Zakopane. Die Art Zakopane. Wien [1899]. Verlag von A. Schroll & Co. folio, s. [8], tabl. 24. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia narożników opr., odbarwienia części grzbietu i obu okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Tytuł okł.: "Zakopane". Tekst równoległy polski, niemiecki i francuski. Praca dyrektora zakopiańskiej Szkoły Przem. Drzewnego i twórcy "sposobu zakopiańskiego" przeciwstawiającego się istniejącemu "stylowi zakopiańskiemu" S. Witkiewicza. Publikacja wywołała ostrą polemikę w prasie galicyjskiej pocz. XX w.
600.–
Sprzedano za: 750.–
1321.
[KRAKÓW - PROKOCIM]. Preliminarz budżetowy gminy Prokocim na rok 1939/40.
Wypełniony odręcznie druk "Budżet na rok ..." (29x20,5 cm, s. 59, Druk. Związku P. S. T.). Na przedniej okł. dopisek "Brulion". Preliminarz sporządzono 13 III 1939. Uposażenie wójta wynosiło 1.800 zł rocznie, dla Powiatowej Centrali Bibliotecznej przeznaczono 25 zł, dla biblioteki TSL - 55 zł, na utrzymanie rakarni - 3.315 zł. Na końcu podano ogólne dane statystyczne dotyczące gminy. Otarcia okł., ślady zawilgocenia tylnej okł.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1322.
KRÓLESTWO Polskie. Oprac. Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław [i in.]. Warszawa 1904. Nakł. "Gazety Polskiej". 8, s. VIII, 346, [2]. opr. oryg. (?) psk.
Stan bardzo dobry. Na grzbiecie złoc. monogram F. J. Liczne ilustracje w tekście. Praca ukazała się jako t. 2 (i ostatni) "Opisu ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym, i statystycznym". Ten tom zaw. m.in.: Geografia fizyczna, Geografia historyczna, Ustrój administracyjny, Ubiory ludu, Sprawy kościelne, Szkolnictwo i oświata.
260.–
Sprzedano za: 340.–
1323.
KULESZA Witold – Ze świata roślinności tatrzańskiej. Szkice i opisy najciekawszych i najpiękniej zakwitających tatrzańskich roślin [...]. Zakopane 1927. Księgarnia L. Zwolińskiego. 16d, s. 128. brosz.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście.
70.–
Sprzedano za: 70.–
1324.
LENIEK Jan – Książka pamiątkowa ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy założenia gimnazyum św. Anny w Krakowie. Oprac. ... Kraków 1888. Nakł. Komitetu Jubileuszowego. 8, s. [2], CCVII, [1], 283, [1], tabl. 5. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe. Tablice wg rys. W. Eliasza-Radzikowskiego. Zaw. obszerny tekst dotyczący historii szkoły oraz bogaty wybór dokumentów źródłowych, spis uczniów z lat 1800-1888, wykaz profesorów.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1325.
LUBIEŃ Wielki koło Lwowa. Kraków [ok. 1928]. Wykonały Zakł. Reprod. "Akropol". 16m podł., s. 19, [1], tabl. 14. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan bardzo dobry. Folder reklamujący uzdrowisko Lubień Wielki, zaw. podstawowe informacje o zakładzie, na tabl. zdjęcia, m.in: Widok ogólny, Pałac Br. Brunickich, Wziewalnia syst. Bullinga, Pensjonat "Marja", Dom różowy.
120.–
1326.
ŁAZIENKI Królewskie, Warszawa. Warszawa 1916. Wyd. "Piękno". 16d podł., s. [4], tabl. 37. brosz.
Okł. lekko otarte, załamania krawędzi okł., stan dobry. Na tablicach fotografie pałacu, jego wnętrza, Kordegardy, Białego Domku, Pałacu Myślewickiego. Ze wstępu: "Park łazienkowski był jednem z pierwszych miejsc w Warszawie, do których weszły dnia 5-go sierpnia 1915 roku wojska niemieckie. O 8-ej rano park już był pełen piechoty i konnicy. Album niniejszy odtwarza Łazienki w tym stanie, w jakim były przed usunięciem z nich ruchomych pamiątek".
120.–
Sprzedano za: 140.–
1327.
ŁOWICKI Maciej – Z czasów Szymona Konarskiego pamiętnik ucznia wileńskiej Akademji Medyczno-Chirurgicznej ... p.t. Duch Akademji Wileńskiej. Wyd. i dokumentami archiwalnemi uzupełnił Wacław Gizbert-Studnicki. Wilno 1925. Druk. "Zorza". 8, s. VIII, 63, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Wileńskie Źródła Archiwalne, nr 2.
Maliszewski 2392. Stan dobry. Dublet bibliot. (skasowana piecz., naklejki i numery inwentarzowe).
80.–
Sprzedano za: 100.–
1328.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna. Londyn 1974. Nakł. Fund. Lanckorońskich i Polskiej Fundacji Kulturalnej. 4, s. 422. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Jedno z najobszerniejszych opracowań kultury artystycznej i sztuki Lwowa. Druk na papierze kredowym. Liczne ilustracje, indeksy.
240.–
Sprzedano za: 420.–
1329.
MATUSZKÓWNA Stanisława – Zdobnictwo kobiecego stroju żywieckiego. Ze wstępem Marji Matuszkowej. Kraków 1931. PAU. 4, s. [4], 32, tabl. 38 [w tym 9 barwnych i 4 rozkł.]. brosz. Sztuka Ludowa, nr 1.
Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1330.
[MOHYLÓW]. Xięga Bractwa Pocieszenia Matki Boskiey W Kosciele Mohilowskim Ormienskim. Percepty y Expensy Anno Domini 1762. Die 7ma [?] Januarii. [Rękopis]. 8, s. [2], 53, [6], kilkadziesiąt kart niezapisanych. opr. oryg. psk.
Otarcia krawędzi okł., brak troków, miejscami niewielkie zaplamienia. Piecz. "Księgozbiór Krzyżanowskich w Czerpowodach". Księga finansowa bractwa przy kościele parafialnym pod wezwaniem Pocieszenia Najśw. Maryi Panny w Mohylowie Podolskim prowadzona przez proboszcza Szymona Krzysztofowicza (jego nazwisko uwidoczniono na stronie tytułowej). Księga odnotowuje przychody i wydatki z kasy bractwa od początku 1762 do 1804. Przykładowe wpisy: "Niżey na podpisie wyrażony daie ten dokument iako z Skrzynki Bractwa pocieszenia Matki Nay. biore pożyczonym Sposobem złł. Polskich pięćdziesiąt [...] od ktorey Summy mam dać prowizii roczney Złł. P. 5 bez żadnego zawodu. Dla większey wiary własną ręką krzyżem Swiętym się znaczę. Wasił Baszaniuk"; "A 27 9bris 1762 anno Pani Helena Stambolczykowa wzieła z Bractwa pocieszenia Matki N. Złł. Polskich 19 na to dała zastaw krzyż rubinowy złoty wartego pułczwarta czerwonego"; "Podczas porachunku znalazło się gotowych w Karbonie Zło. Pol. 28 gr 0 a 15 7bris 1773. Przybyło do puszki Zlo. 6 gr 15"; "Die 14 aprilis 1784 Anno Z przyczyny kilkoletniey Rewolucyi przerwany był porządek Bractwa Rachunkom żadnych ani percepty ani expensy. Brata Starszego y bratczykow nikt nie słuchał, co chcieli to Sami robili, Sami z Bractwa brali y wydawali". Znaczna część wpisów, zwłaszcza na początku księgi, została przekreślona na znak, że dług wobec Bractwa został zwrócony. W dwóch miejscach wpisali się wizytatorzy (Z. Mańkowski, kanclerz katedralny w 1780 i ks. dziekan J. Brzecki (?) w 1804) opatrując wpis pieczęcią lakową.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
1331.
MONOGRAFIA węglowego zagłębia krakowskiego. Część 1-2, 4. Kraków 1908-1909-1910. Nakł. "Związku Górników i Hutników Polskich w Austryi". 4. s. 156, mapy rozkł. 2; 102, tabl. rozkł. 2, mapy rozkł. 2; [4], 43, 32, tabl. rozkł. 2, 32, mapa rozkł. 1, 50, tabl. barwne 4. opr. oryg. pł.
Opr. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Część 3 nie ukazała się. Tyt. okł." "Monografia uprawnień górniczych węglowego zagłębia Krakowskiego". Wstęp do cz. 1 Adam Łukaszewski. Cz. 1 zaw. m.in.: Szczegółowe zestawienie miar góniczych i dziennych w okręgu górniczym krakowskim według stanu z dniem 1. kwietnia 1908 roku z indeksami, Miary dzienne, Indeks posiadaczy wyłączności górniczych w okręgu c. k. Urzędu górniczego w Krakowie, według stanu z dniem 1. kwietnia 1908, Poszukiwawcze pola naftowe; cz. 2 z podtyt.: "Budowa geologiczna" zaw. m.in. "Szkic budowy geologicznej zagłębia węglowego śląsko-krakowskiego z uwzględnieniem okolic sąsiednich [...] przez Kazimierza Wójcika i Józefa Grzybowskiego; cz. 4 z podtyt.: "Stosunki ekonomiczne" zaw. m.in.: Artur Benis "Uwagi gospodarcze. Przemysł górniczy i fabryczny", Bronisław Chodkiewicz "Taryfy węglowe dla węgla", Tadeusz Filippi "Handel węglem kamiennym", Romuald Rosłoński "Droga wodna: Dunaj - Odra - Wisław - Dniestr i jej znaczenie dla węglowego Zagłębia krakowskiego", Jerzy Michalski "Rezultaty i oświetlenie ich ze stanowiska gospodarczego, społecznego, administaracyjnego i narodowego". Dołączono 7 drobnych druków dot. tematu.
420.–
1332.
MORCINEK Gustaw – Śląsk. Przedmowę napisał Eugenjusz Kwiatkowski. Poznań [1933]. Wydawnictwo Polskie (R. Wegner). 8, s. XIII, [3], 181, [3]. opr. oryg. pł. zdob. Cuda Polski.
Stan dobry. Zachowana przednia część obwoluty. Liczne ilustracje w tekście.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1333.
MORELOWSKI Marjan – Pałac Piłsudskich w Mosarzu. (Z 19 reprodukcjami rysunków i fotografij). Kraków 1927. Nakł. Druk. Lit. 16d, s. 34, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone. Liczne całostronicowe ilustracje w ramach paginacji.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1334.
[NOWAKOWSKI Wacław] – Podhorce. O zamurowaniu Ludwiki z Kunickich Rzewuskiej, wojewodziny bełzkiej H. W. K. przez Edwarda z Sulgostowa [pseud.]. Kraków 1896. Wyd. "Nowej Reformy". 16d, s. 14. brosz.
Niewielkie ubytki narożnika ostatnich kart, okł. nieco zakurzone. Opowieść o losach Ludwiki Rzewuskiej, zamurowanej rzekomo w podhoreckim zamku; przed śmiercią miała rzucić klątwę na cały ród, że żaden z jego członków nie umrze we własnym domu.
64.–
Sprzedano za: 80.–
1335.
NOWAKOWSKI Zygmunt – Mój Kraków. New York [1946]. Bibl. Polska. 8, s. [2], 47, tabl. 4. brosz.
Polonica 11116. Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, poza tym stan dobry. Nieczęste.
Z. Nowakowski (1891-1963) - aktor i reżyser teatralny, dyrektor teatru, felietonista, pisarz związany z Krakowem; po wojnie pozostał na emigracji, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i kulturalnym brytyjskiej Polonii, współpracował m.in. z Radiem Wolna Europa.
64.–
Sprzedano za: 140.–
1336.
OBST Jan – Historja cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wilno 1927. Nakł. K. Lewkowicza. 8, s. 32. brosz.
Krawędzie okł. i grzbiet mocno otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz własn. Szkic historyczny słynnego obrazu Matki Boskiej w Ostrej Bramie na tle dziejów Wilna, zilustrowany dawnymi widokami miasta i facsimilami starych rycin. Okładka w całości w litografii barwnej pokazującej Ostrą Bramę z obu stron.
48.–
Sprzedano za: 155.–
1337.
OPIS ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 1-2. Warszawa 1904-1905. Nakł. "Gazety Pol.". 4, s. [4], IV, 519, [1], tabl. kol. 4; VIII, 346. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., poza tym stan dobry. Liczne ilustracje i mapy w tekście. T. 1: Ziemie polskie w Prusach, t. 2: Królestwo Polskie. W każdym tomie dodatkowo osobna karta tyt.: t. 1: Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Księstwo Poznańskie, Śląsk Pruski. Oprac. A. Czechowski, t. 2: Królestwo Polskie. Oprac. Gloger Z., Janowski A., Koskowski B. [i in.].
420.–
Sprzedano za: 420.–
1338.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Gasnące ognie. Podróż po Palestynie, Syrji, Mezopotamji. 60 ilustracyj. Poznań [1931]. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 8, s. [4], 357, [7], tabl. 32. opr. oryg. pł. zdob., obw.
Niewielkie naddarcia krawędzi obw., mimo to stan bardzo dobry. Obwoluta proj. Teodora Rożankowskiego.
160.–
Sprzedano za: 1.900.–
1339.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja. Wyd. II. Lwów-Poznań 1927. Wydawnictwo Polskie. 8, s. 334, [15], tabl. 23, mapa 1. opr. oryg. pł. zdob., obw.
Stan bardzo dobry. Obwoluta proj. Ernesta Czerpera.
160.–
Sprzedano za: 650.–
1340.
OSSENDOWSKI F[erdynand] A[ntoni] – Wisła. Warszawa [1938]. Druk. "Nowoczesna". 16d, s. 14, [2]. brosz.
Otarcia ok., niewielki ubytek narożnika tylnej okł., podkreślenia w tekście. Tytuł okł.: "'Vistula'. Wisłą do morza". Broszura reklamowa Żeglugi Rzecznej "Vistula" opisująca bieg Wisły od źródeł do ujścia i zachęcająca do korzystania z usług "Vistuli". Kilka fotografii w tekście.
80.–
Sprzedano za: 150.–
1341.
OSTASZEWSKI-BARAŃSKI K[azimierz] – Z morawskiej ziemi. (Notatki). Lwów 1908. Druk. M. Schmitta i Sp. 8, s. VIII, 215. opr. luksusowa skóra złoc. z epoki, obcięcie złoc.
Okł. otarta, grzbiet i przednia okł. odbarwione, wewnątrz stan bardzo dobry. Oprawa anonimowa. Zaw. m.in.: Ziemia kravarska, Właściwości narzecza, W dolinie Beczwy, Pieśń o Częstochowie, Smutna pamięć Lisowczyków, Hanacy u siebie, Położenie Ołomuńca, Chorwaci na Morawach, Golgota wolności, Zakopane morawskie.
480.–
1342.
PATKOWSKI Aleksander – Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Przedmowę napisał E. Kwiatkowski. Poznań [1938]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 21x16,5 cm, s. [4], 238, [2]. opr. oryg. pł. zdob. Cuda Polski.
Brak obw., niewielkie zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 300.–
1343.
PIŁSUDSKI Bronisław – Krzyże litewskie. Życiorysem autora poprzedził Juljan Talko-Hryncewicz
[oraz] WIKTOR Jan — Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków 1922. Nakł. Red. "Orlego Lotu". 16d, s. XII, 51. brosz. Bibliot. "Orlego Lotu", nr 3.
Ubytek lewego górnego narożnika tylnej okł., poza tym stan dobry. Piecz własn. Tytuł okł.: "Krzyże i kapliczki przydrożne". Ilustracje w tekście.
48.–
Sprzedano za: 320.–
1344.
POL Wincenty – Obrazy z życia i natury. Serya 2. (Z mapą i trzema tablicami). Kraków 1870. Tow. Przyj. Oświaty, Druk. UJ. 8, s. [8], 367, tabl. rozkł. 2, mapa rozkł. 1. opr. wsp. ppł. Północny Wschód Europy, Publ. Tow. t. 2.
Grzbiet oklejony płótnem, opr. amatorska, miejscami charakterystyczne brązowe zaplamienia,  wewnątrz stan dobry. Piecz. "Kółko literackie w Kołomyi". Podpis i numer inwentarzowy. Zaw. m.in.: Na łodzi, Pamiętnik o Dniestrze, Rozpoznanie Dniestru od Cartoryi do okopów, Opis przeszkód żeglugę na Dniestrze utrudniających, Zakończenie pamiętnika o żegludze na Dniestrze, Na jeziorach, Puszczaki Mazowsza, Na groblach, Z Tatr, Z czarnych lasów i zielonych borów.
200.–
Sprzedano za: 340.–
1345.
PRIVAT-MITTHEILUNGEN in Betreff der zu Tomaszow Mazowiecki in Königreich Polen begonnen grossen Ansiedlungen. Der industriellen Welt gewidment und zugleich als Beantwortung auf verschiedene in dieser Beziehung geschehene Anfragen. Mit einer Reise-Karte. [Tomaszów Mazowiecki 1830]. 8, s. 27, mapa rozkł. 1. brosz.
Skrajne strony nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Druk dotyczący gwałtownego rozwoju przemysłowego miasta i wzrostu osadnictwa po założeniu w Tomaszowie Maz. przez Antoniego Ostrowskiego zakładów włókienniczych. Mapa: "Wegweiser für die Reisende nach der Fabrickstadt Tomaszow Mazowiecki im Königreich Polen".
140.–
Sprzedano za: 320.–

Przewodniki

1346.
DYLIK Jan – Łódź i okolice. 2 plany, 87 fot. i rys. w tekście oraz plan Łodzi i mapa okolic poza tekstem. Łódź 1939. Nakł. Zarz. Miejskiego. 16d, s. 245, tabl. 1, plany 2, plan luzem 1, mapa luzem 1. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Projekt okł. i rys. w tekście Wacław Kamiński.
360.–
Sprzedano za: 440.–
1347.
GĄSIOROWSKI Henryk – Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 2: Pasmo Czarnohorskie. Z 4 mapami i 3 panoramami. Lwów-Warszawa [1933]. Książnica-Atlas. 16d, s. VII, [1], 560, tabl. 3 [panoramy], mapy luzem 4. brosz.
Okł. otarte, zarysowania pionowej krawędzi bloku, poza tym stan dobry. Dołączono wycinek prasowy na temat.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1348.
GRABOWIECKI Jan, PIETKIEWICZ Konstanty – Przewodnik narciarski po terenach Wileńszczyzny. Wilno 1937. Zw. Propagandy Turystycznej Ziemi Wileńskiej. 16d, s. VIII, 88, mapy luzem 4. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Stan dobry. 10 całostronicowych ilustracji w ramach paginacji. Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 550.–
1349.
JAROCKI Stanisław – Okolice Wilna. Z 23 ilustr. w tekście i mapką. Wilno 1925. Nakł. J. Zawadzkiego. 16, s. 80, mapa rozkł. 1. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Podpis własn. Tytuł okł.: "Okolice Wilna. Przewodnik turystyczny". Zaw. m.in.: Kalwarja, Jezioro Sałata, Nowa-Wilejka, Borejkowszczyzna, Werki, Puszcza Rudnicka, Troki.
80.–
Sprzedano za: 190.–
1350.
KRÓL E[ugeniusz] – Miasta Palestyny. Plany. 1. Tel Awiwu i Jaffy, 2. Starej Jerozolimy, 3. Bazyliki Grobu Chrystusa, 4. Drogi Krzyżowej, 5. Nowej Jerozolimy, 6. Betlejemu, 7. Nazaretu, 8. Haify. Oprac. dla polskich pielgrzymów i turystów ... Kraków 1936. 16d, s. [10], planów 7. brosz.
Grzbiet lekko naddarty, poza tym stan dobry. Na odwrocie przedniej okł. wpis własn. Plan 3 i 4 na wspólnej planszy.
80.–
Sprzedano za: 320.–
1351.
LESZCZYCKI Stanisław – Przewodnik narciarsko-turystyczny po okolicach Krakowa. Kraków 1934. Tow. Krzewienia Narciarstwa. 16, s. 48, mapa rozkł. 1. brosz. Biblioteka Narciarska, t. 3.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. rozdziały: Boiska ćwiczebne w obrębie miasta, Półdniowe przechadzki narciarskie, Wycieczki dalsze w okolice Krakowa.
68.–
Sprzedano za: 100.–
1352.
[LEWKOWICZ Kazimierz] – Krótki przewodnik. Wilno i bliższe okolice. Z dodaniem planów orjentacyjnych oraz licznych fotografij zabytków m. Wilna. Wyd. III. Oprac. K. L. [krypt.]. Wilno [1936?]. Skład gł. Drukarnia "Lot". 16d, s. 96, plan 1. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Bogaty dział ogłoszeniowy.
60.–
Sprzedano za: 110.–
1353.
LITTLE Guide-Book to the Royal Residence Cracov and Its Environs. With 36 illustrations, railways, air-ways and one map. Cracow 1928. Society for the Promotion of Foreign Travel in Poland. 16d, s. 92, tabl. 6, plan rozkl. 1. opr. oryg. miękka ppł.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Anglojęzyczne wydanie "Przewodnika po Krakowie i okolicy" Polskiego Związku Turystycznego. Plan ("Map of Cracow") ze skorowidzem ulic na odwrocie.
140.–
1354.
MIDOWICZ W[ładysław], AUGUSTYNOWICZ [Michał] – Przewodnik narciarski po Beskidzie Zachodnim. (Babia Góra, Pasmo Jałowieckie, Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Grupa Baraniej Góry, Gorce). Kraków 1928. Nakł. Koła Narciarzy przy Oddziale Polsk. Tow. Tatrz. 16, s. [8], 92, [12], tabl. 11 [w tym 1 rozkł.], opr. oryg. pł.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Starannie wydany przewodnik dla narciarzy górskich, dedykowany: "pierwszemu narciarzowi Beskidu dr Waleremu Goetlowi".
140.–
1355.
MIDOWICZ Wł[adysław], MERTA St[anisław] – Zwardoń i okolica. Przewodnik narciarski z dodatkiem letniskowym. Żywiec-Biała 1931. Nakł. Koła Narciarzy w Żywcu i Sekcji Narciarskiej w Białej. 16, s. 44, [4], tabl. 1, mapa 1. brosz.
Okł. nieco otarte, na tylnej naklejony pasek papieru z numerem inwentarzowym, poza tym stan dobry. Na mapie odręczne zapiski ołówkiem.
54.–
Sprzedano za: 80.–
1356.
ORŁOWICZ M[ieczysław] – Ilustrowany przewodnik kolejowy. [Cz.1.]. Część południowo-zachodnia. Warszawa 1926. Nakł. Min. Kolei i Min. Komunikacji. 8, s. [16], 157, [27], mapa 1. brosz.
Stan dobry.  Liczne ilustracje w tekście. Do kompletu brak cz. 2: Polska pn.-zach. z 1930. Następne części nie ukazały się.
120.–
1357.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Opracował ..., wydał Karol Kwieciński. Z mapą Galicyi i 250 ilustracyami. Lwów 1914. Akademicki Klub Turystyczny. 16d, s. 478, [34], plany 2, mapa 1, mapa luzem 1. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarta, wyklejki pęknięte w grzbiecie, naddarcia luźnej mapy. Podpis własn. Wydanie dedykowane w druku członkom Zjazdu Higienistów Polskich we Lwowie w VII 1914. Na końcu dział reklamowy.
240.–
Sprzedano za: 600.–
1358.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. Lwów-Warszawa 1924. Książnica Pol. 16d, s. 575, plany rozkł. 2, mapa barwna rozkł. 1. opr. oryg. miękka pł. Polska Bibljot. Turystyczna, nr 7.
Niewielkie otarcia okł., stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla inż. Zdzisława Warchałowskiego, redaktora lwowskiego "Czasopisma Technicznego".
360.–
Sprzedano za: 650.–
1359.
OTTO A[ugust] – Die Hohe Tatra nebst den wichtigsten Touren in den Zentral- und Westkarpathen. Achte, neu bearb. Aufl. Mit 6 Karten. Berlin 1911-1912. A. Goldschmidt. 16d, s. VI, [7]-254, [2], 16, map 6. opr. oryg. pł. Griebens Reiseführer, Bd. 47.
Stan dobry. Podklejone bibułką niewielkie przetarcia na zgięciach mapy luzem. Podpis własn.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1360.
TURSKI J[an] K[anty] – Przewodnik dla zwidzających [!] kopalnie Wieliczki. Według najświeższych źródeł ułożył ... Kraków 1868. Księgarnia Wydawnictw Tanich i Pożytecznych. 16d, s. 35. brosz.
Niewielkie załamania przedniej okł., poza tym stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 340.–
1361.
ZAHORSKI Władysław – Przewodnik po Wilnie. Wyd. IV przejrzane i uzupełnione. Wilno 1927. Nakł. J. Zawadzkiego. 16d, s. XVI, 186, V-VI [reklamy], plan rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ilustracje w tekście.
100.–
Sprzedano za: 160.–
* * *
1362.
RACZYŃSKI Edward – Rogalin i jego mieszkańcy. Londyn 1964. Wyd. "The Polish Research Centre". 8, s. [8], 227, [4], tabl. 20. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko zakurzona, stan bardzo dobry. Druk w oficynie Stanisława Gliwy (dziesiąty druk tego wydawcy), zdobienia S. Gliwy. Ekslibris autora odbito z oryginalnego klocka drzeworytniczego Stefana Mrożewskiego. Zaw. m.in.: Inwentarz, Obrazy, Domownicy, służba i goście, Michał Raczyński i jego synowie, Pierwsze ośmiolecie Rogalina, Edward i Atanazy, Czarny kufer.
140.–
Sprzedano za: 460.–
1363.
REMER Jerzy – Pochwała miasta. Wilno 1928. Tow. Wyd. "Pogoń". 16d, s. 17. brosz.
Stan dobry. Piecz. własn. Odręczna dedykacja autora z 1928 roku. Na odwrocie przedniej okł. i karty tyt. nadruk: "Specjalna odbitka bibliofilska z Nr. 189 'Kurjera Wileńskiego', w stu numerowanych egzemplarzach" (ten nr 47). Na końcu: "Wojewodzie Wileńskiemu Władysławowi Raczkiewiczowi i Artyście Ferdynandowi Ruszczycowi, rzecz, pisaną w przeddzień otwarcia Targów Północnych i Wystawy Regjonalnej, ofiaruję. Wilno, dn. 17.VIII 1928 r.".
98.–
Sprzedano za: 180.–
1364.
ROCZNIK Krakowski. Kraków. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 4. opr. późn. ppł.
T. 1-30: 1898-1938.
Niewielkie zabrudzenia okł. t. 12, naderwanie grzbietu t. 24 i 27, stan ogólny dobry. T. 12 w oryg. oprawie płóciennej złoconej, pozostałe tomy w jednolitej oprawie półpłóciennej ze złoc. tytułem, numerem tomu i rokiem wydania. W pierwszych tomach (t. 1-5, 7-8) brak okł. brosz. (co istotne w przypadku t. 4 z litografowaną kompozycją S. Wyspiańskiego na okładce), w pozostałych tomach okł. brosz. zachowano. Komplet przedwojennych numerów "Rocznika Krakowskiego", jednego z najpoważniejszych periodyków poświęconych dziejom i kulturze dawnej stolicy Polski. Pismo ukazuje się do dziś, w 2019 wydano t. 85. Prezentowane numery zaw. liczne tablice i ilustracje z reprodukcjami dzieł sztuki, zabytków, dokumentów, planów itp. Na łamach rocznika publikowali rezultaty swoich prac wybitni historycy, historycy sztuki, archiwiści, archeolodzy. Wiele numerów miało charakter monograficzny: t. 6: Kraków, jego kultura i sztuka (pr. zbiorowa), t. 10: Wit Stwosz w Krakowie (F. Kopera), t. 14: Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego (S. Kutrzeba, J. Ptaśnik), t. 17: Stary Kraków (F. Klein), t. 21: Hans Suess z Kulmbachu (J. Muczkowski, J. Zdanowski), t. 26: Studja Stwoszowskie (pr. zbiorowa), t. 29: Arrasy Zygmunta Augusta (M. Gębarowicz, T. Mańkowski).
3.000.–
Sprzedano za: 3.000.–
1365.
SEMENOV P. P. – Živopisnaja Rossija. Otečestvo naše [...]. Pod obščej redakciej ... T.4: Carstvo Polskoje: Varšavskaja, Kališskaja, Keleckaja, Lomžinskaja, Ljublinskaja, Petrkovskaja, Plockaja, Radomskaja, Suvalskaja i Siedleckaja gubernii. Čast 2. S 195 risunkami v tekste i 28 otdelnymi kartinami, rezannymi na dereve. S.-Peterburg-Moskva 1896. Tov. M. O. Volf. folio, s. [8], 244, [2]. opr. oryg. pł.
Wyraźne otarcia oprawy, wewnątrz miejscami zaplamienia. Ekslibris "Varsaviana Kazimierza Pątka". Jedna z części wielotomowej serii poświęcona w całości Królestwu Polskiemu. Zaw. m.in. opis geograficzny Królestwa Polskiego, jego przyrody i klimatu; obszerny rozdział poświęcono Warszawie i innym miastom Królestwa. Drzeworytowe i cynkograficzne ilustracje w tekście.
320.–
Sprzedano za: 500.–
1366.
SIMON Zygmunt – Warownie i zamki starodawne. Na szlaku Danków - Częstochowa - Rabsztyn. Z ilustracjami. Częstochowa [193-?]. Druk. B. Swięckiego. 16d, s. 81, [1], tabl. 4, mapa 1. brosz.
Krawędzie okł. podklejone od spodu, wewnątrz stan dobry. Na końcu plan jednodniowych wycieczek.
44.–
Sprzedano za: 260.–
1367.
SŁAPA Aleksander – Goszczyński na Podhalu (1832). Kartka z przeszłości Podhala i Tatr. Kraków [1915]. Gebethner i Sp. 8, s. 43, [1], tabl. 4. brosz.
Blok poluźniony, poza tym stan dobry.  Na tabl.: Widok na Łopusznę i Gorce, Ruiny Zamku w Czorsztynie, Dwór w Łopusznej od południa i od północy, Domek, w którym mieszkał Goszczyński, Kościół w Łopusznej.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1368.
SMOLIK Przecław – Wśród wyznawców Burchan-Buddhy. Szkice z życia, opowieści i legendy Mongoło-Burjatów. Z 50 ilustracjami. Kraków 1925. Księg. Geograf. "Orbis". 8, s. 236. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz czysty egzemplarz.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1369.
SPIS abonentów telefonicznych Krakowskiego Okręgu Poczt i Telegrafow [!]. Stan z dnia 30 czerwca 1945. Kraków 1945. Dyr[ekcja] Okr[ęgu] P[oczt] i T[elegrafów]. 4, s. 52, [14]. brosz.
Grabiet oklejony papierem, okł. otarte i zakurzone, rozprasowane załamania narożników. Zapiski na okł. Pierwsza powojenna książka telefoniczna Krakowa i okolic. W podkrakowskiej Skale telefonem dysponowała tylko apteka, posterunek MO i zarząd gminny, pobliska Sułoszowa miała jedynie jedną rozmównicę publiczną. A w Sierszy jedyny telefon znajdował się w sklepie galanteryjnym Józefa Juchy. Na końcu dział reklamowy.
220.–
1370.
SZAJNOCHA Władysław – Źródła mineralne Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, skład chemiczny i powstawanie. (Z tablicami porównawczemi). Kraków 1891. AU. 4, s. [2], 111. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Piecz.
60.–
Sprzedano za: 240.–
1371.
SZYDŁOWSKI Thadée – Le retable de Notre-Dame a Cracovie. Avec une introduction de Pierre Francastel. Paris 1935. Société d'Édition "Les Belles Lettres". 33,5x25,8 cm, s. XX, 46, [1], tabl. 81. oryg. teka ppł. Publications de l'Institut Français de Varsovie, [t.] 3.
Stan dobry. Wydano 500 egz., ten nr 283. Dokumentacja fotograficzna ołtarza mariackiego Wita Stwosza przeprowadzona podczas prac konserwatorskich prowadzonych pod kier. prof. J. Makarewicza w l. 1932-1933. Zdjęcia wykonali T. Przypkowski i S. Kolowca. Fotografie ukazują zarówno cały ołtarz, jak i poszczególne jego figury, a także ich detale.
320.–
1372.
ŚWIĘCICKI L. – Założenia zagospodarowania przestrzennego okręgu bełchatowskiego. Opracowanie zespołowe pod kierunkiem ... Łódź, V 1972. Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych. 4, k. 132, . brosz.
Grzbiet oklejony papierem i nieco uszkodzony, poza tym stan dobry. Piecz. Na przedniej okł. nadruk: "Do użytku służbowego egz. nr 57". Maszynopis powielany. Na kartach po tekście zasadniczym załączniki (podstawy prawne i protokoły z posiedzeń Kolegium WKPG i Komisji Planu Regionalnego i Studiów Prognostycznych), w tym załącznik graficzne. Założenia pogrupowane w działach: Okręg Bełchatowski na tle regionu, Środowisko geograficzne, Ludność i bilans siły roboczej, Osadnictwo, Przemysł, Ochrona środowiska naturalnego i gospodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo, Transport i łączność, Obrót towarowy, Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, Oświata, Kultura, Nauka, Zdrowie i opieka społeczna, Turystyka i kultura fizyczna, Inwestycje i budownictwo, Podsumowanie i wnioski.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1373.
TATARKIEWICZ Władysław – Budowa Pałacu w Łazienkach. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [...]. Warszawa 1916. Wyd. "Piękno". 4, s. 42, [1]. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę.
Okł. częściowo zakurzona, stan dobry. Zakreślony podpis własn. na przedniej wyklejce.
64.–
Sprzedano za: 340.–
TEKA Grona Konsterwatorów Galicyi Zachodniej. Kraków. Grono Konserwatorów Galicyi Zach., Druk UJ. 4.
1374.
T. 4: Wawel. T. 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje. Opisał Stanisław Tomkowicz. Cz. 1-2. 1908. s. XVII, [1], 214; 215-468. opr. w 2 wol. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
T. 5: Wawel. T. 2: Materyały archiwalne do budowy zamku. Zebrał i wydał Adam Chmiel. 1913. s. [4], V, [3], 874, [1]. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Do kompletu t. 1 brak "Atlasu planów [...]" z tego samego roku. W t. 2 wybór dokumentów źródłowych od 1394 do 1828. Indeks.
480.–
Sprzedano za: 1.100.–
1375.
T. 6: Katalog kościoła N. M. Panny w Krakowie. Wydał Edmund Długopolski. 1916. s. [8], 272. brosz.
Okł. brosz. lekko zakurzone, tylna załamana, poza tym stan dobry. Na początku obszerny wstęp dotyczący historii świątyni, dziejów i zasobów jej archiwum (s. 1-54). Katalog dokumentów obejmuje 198 dyplomów pergaminowych, 121 akt kościelnych, 706 ksiąg kościelnych od XIII do XX w.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1376.
UDZIELA Seweryn – Polskie hafty ludowe. Cz. 1: Krakowskie hafty białe. Rysowała Marja Polaszkówna. Lwów-Warszawa 1930. Książnica-Atlas. folio, s. 9, tabl. 36. oryg. teka kart.
Stan dobry. Na tablicach 68 wzorów haftu krakowskiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1377.
W POLESKIEJ kniei. Pińsk 1938. Koło Krajoznawcze Uczniów Gimnazjum Państwowego [...] w Pińsku. 16d, s. 64. brosz. [Wyd. Koła Krajoznawczego [...]], nr 7.
Grzbiet pożółkły, stan dobry. Notatki ołówkiem. Piecz. Zaw. m.in.: W poleskiej kniei, Obrazek z kniei, Węgiel drzewny: mielerzowy i retortowy, Pasieka leśna, Cmentarz na Polesiu, Zdzitów i Horbów, Praścia, Jarzmo, Socha, Grzyby na Polesiu, Horodeńskie garnki, .
80.–
Sprzedano za: 130.–
1378.
WĄSOWICZ Zygmunt – Krynica i jej środki lecznicze. Kraków 1901. Nakł. c.k. Zarządu zdrojowego w Krynicy. 8, s. 130, [2]. opr. oryg. pł. złoc.
Okł. lekko otarte, wyklejki nadpęknięte, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Pierwsza wzmianka o Krynicy, Geologia Krynicy, Wody mineralne krynickie, Urządzenia sanitarne, Droga z Muszyny, Wieś Krynica, Cerkiew, Willa Trzech Róż, Park zdrojowy, Ludność Krynicy, Zatrudnienie stałych mieszkańców, Kościoły, Władze, urzędy i stowarzyszenia, Lekarze ordynujący, Pensyonaty, Hotele, Sklepy, Czytelnia gazet, Fiakry i wózki, Teatr, Muzyka zdrojowa, Regulamin kąpielowy.
100.–
Sprzedano za: 340.–
1379.
[WILNO i okolice]. Vues de Vilna. [Wilno, nie przed 1893]. Format: 9x13 cm, leporello, k. [11]. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiet i krawędzie opr. lekko otarte, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. własn. Na poszczególnych kartach wydrukowano 13 (w tym 2 na wyklejkach) charakterystycznych ujęć z podpisami po rosyjsku, francusku i niemiecku. Na odwrocie widoków reklamy, niektóre z cennikami składu galanteryjnego E. Gegenta - wydawcy reklamowej pamiątki.
180.–
Sprzedano za: 750.–
1380.
WIŚNIEWSKI Jan – Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem. Marjówka Opoczyńska 1933. Druk. Szkoły Rzemiosł. 8, [3]-596, [4], tabl. 16. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Brak 1 tabl.: "Odrzwia domu z XVI w. dawniej Myszkowskich dziś Piechowiczów w Olkuszu; Ruina dawnej bramy miejskiej w Olkuszu" (przy str. 196) - zastąpiona wsp. kopią. Na okł. brosz. data: 1935. Ilustracje w tekście. Źródłowa monografia dekanatu olkuskiego. Dodano jedną obcą tabl. luzem. z rzutem zamku w Pieskowej Skale.
220.–
1381.
WIŚNIOWSKI Tadeusz – Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. (Z kolorowaną kartą geologiczną). Lwów 1900. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika. 8, s. V, [1], 61, mapa luzem 1. opr. pł. z epoki. Odb. z "Kosmosu".
Opr. nieco otarta, wyklejki podklejone paskami papieru, stan ogólny dobry. Na karcie tyt. podpis własn. K. F. Hałacińskiego i data 3/XII 1905 Kraków. Mapa barwna, rozcięta na 4 sekcje, podklejone wspólnie na płótnie. Liczne marginalia i podkreślenia ołówkiem, wprawione 2 odręcznie wykonane, barwne tablice na płótnie - na karcie tyt. informacja: "Uzupełniłem czytając zeszyt III Atlasu geologicznego Galicyi Dr. St. Zaręcznego. Uzupełnienie południowych okolic Krakowa (dolna kreda i trzeciorzęd. - Swoszowice. Mogilany. Wieliczka) dokonałem z 11 zeszytu Atl. geol. Galicyi prof. Szajnochy 1906. 27. X.".
T. Wiśniowski (1865-1933) – geolog, profesor Politechniki Lwowskiej, członek Akademii Umiejętności (1890), członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, członek (prezes w 1908) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, członek honorowy Państwowego Instytutu Geologicznego (1919), członek Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności, stały członek Rady Wydziału Ogólnego Politechniki Lwowskiej, redaktor czasopisma Kosmos, zastępca członka Komitetu Wydawniczego Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. (Wikipedia).
160.–
Sprzedano za: 240.–
1382.
[ZUBER Rudolf] – Wycieczka geologiczna do Tatr. Przez Dra R. Z. [krypt.]. [Kraków 1884. Tow. Tatrzańskie]. 4, s. 14. brosz. wt. [Nadbitka z "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego"].
Miejscami zażółcenia papieru, ostatnia strona nieco zakurzona, ślad poprzecznego złożenia. Tytuł nagłówkowy.
R. Zuber (1858-1920) - geolog i podróżnik, profesor Uniw. Lwowskiego, światowej sławy specjalista i rzeczoznawca w poszukiwaniach ropy naftowej, organizator i uczestnik licznych podróży naukowych na niemal wszystkich kontynentach. Od jego nazwiska wziął nazwę znany zdrój w Krynicy dający silne szczawy alkaliczne - wodę "Zuber".
98.–
Sprzedano za: 1.000.–