Pozostałe wydawnictwa

1383.
ABRAMOWSKI Edward – Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej. W oprac. i z przedmową Konstantego Krzeczkowskiego. T. 1-4. [Warszawa] 1924-1928. Nakł. Zw. Pol. Stow. Spożywców. 8, s. 413, tabl. 1 [portret]; 407, tabl. 1 [portret]; [4], 515, tabl. 1 [portret]; [4], 300. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn. Na grzbietach wyzłocona tytulatura. Zaw.: t. 1: Pisma ekonomiczne, t. 2-3: Pisma socjologiczne, T. 4: Pisma popularne i publicystyczne.
E. Abramowski (1868-1918) – polski myśliciel polityczny, filozof, psycholog i socjolog. Bliski przyjaciel Stefana Żeromskiego, pierwowzór Szymona Gajowca w powieści „Przedwiośnie”, wolnomularz. Wojciech Giełżyński wskazuje, że „abramowszczyzna” zabarwiała nie tylko program ludowo-demokratycznej opozycji PSL przeciw ustrojowi komunistycznemu „demokracji ludowej”, ale także działaczy socjalizmu humanistycznego w PPS. Także Komitet Obrony Robotników, a nawet „Solidarność”, miały swoje korzenie w filozofii Edwarda Abramowskiego. Był (i jest) on uważany za „przywódcę duchowego” przez tworzone w Polsce organizacje anarchistyczne. (Wikipedia).
360.–
Sprzedano za: 600.–
1384.
BATUREWICZ F. – Znaczenie symboliczne kolorów i kwiatów. Warszawa [1924]. Księg. F. Korna. 16 podł., s. 66, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie ubytki narożników okł. Symbolika kolorów: prócz oczywistych (biały: niewinność, prostota ducha; czerwony: miłość, ogień, władza; zielony: wiosna, młodość; czarny: smutek, żałoba), znajdziemy bardziej złożone: żółty i blado-różowy: szczęście zupełne lub podejrzenia zazdrosne; zielony z czarnym: stracone nadzieje, wiara w lepszą przyszłość; brązowy i szary: cierpliwość lub nadzieja niepewna; żółty i czarny: przesyt lub miłość brana rozsądnie, podczas gdy czarny i żółty: rozkoszna miłość, choroba. Wśród roślin zwraca uwagę cytrynowe drzewo symbolizujące chęć korespondowania.
80.–
Sprzedano za: 140.–
1385.
BAUMAN Zygmunt – Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa 2011. Agora. 8, s. 140, [3], płytka dvd. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Na karcie przedtyt. odręczny podpis autora. Zbiór niepublikowanych dotąd wykładów profesora zebranych w działy: Oświecenie - kultywowanie - uwodzenie. Parę uwag o historycznych peregrynacjach pojęcia "kultury", Moda - wymienna tożsamość - utopie na dziś. O niektórych tendencjach kultury XXI wieku, Migracja - asymilacja - diaspora. Kultura od narodobudownictwa do globalizacji, Parafia - kolumna marszowa - rojowisko. Kultura w świecie diaspor, Tożsamość - różnica - dialog. Kultura w jednoczącej się Europie, Mecenas - twórca - konflikt. Kultura między państwem a rynkiem. Do książki dołączono płytę DVD z filmem "Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana", w którym o autorze opowiadają jego najbliżsi oraz on sam. "Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm. Nie posiada 'ludu' do oświecenia i uszlachetniania; posiada natomiast klientów do uwodzenia. Uwodzenie, w odróżnieniu od oświecenia czy uszlachetnienia, nie jest zadaniem do jednorazowego, raz-na-zawsze spełnienia, lecz niekończącą się czynnością. Funkcją kultury nie jest zaspokajanie istniejących potrzeb, ale stwarzanie nowych. Jej troską naczelną jest zapobieganie satysfakcji, która nie pozostawiłaby miejsca dla dalszych, nowych i jeszcze niezaspokojonych pożądań i zachcianek. Zygmunt Bauman".
100.–
Sprzedano za: 100.–
1386.
BYSTROŃ Jan Stanisław – Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka. Kraków 1916. AU. 8, s. [4], 148. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Na odwrocie karty tyt. odręczna dedykacja autora z 1919 r. Zaw. m.in.: Izolacya kobiety w czasie menstruacyi, ciąży i połogu, Przyjęcie dziecka do związku społecznego. Na końcu indeks rzeczowy.
94.–
Sprzedano za: 260.–
1387.
CZARTORYSKI Zygmunt – O drogach żelaznych podrzędniejszych i najodpowiedniejszej szerokości toru dróg żelaznych wązkotorowych. Wyd. II. Poznań 1894. Nakł. Bibliot. Kórnickiej. 8, s. 99. brosz.
Podklejony ubytek tylnej okł., niewielkie zażółcenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. donacyjna na końcu.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1388.
CZYŃSKI Cz[esław] – Przepowiednie polityczne w świetle jasnowidzenia. Warszawa 1933. Staraniem b. uczniów ś. p. Dr-a Czyńskiego. 16d, s. 28. brosz.
Karty nierówno rozcięte, poza tym stan dobry. Wydano 700 egz. Przepowiednie spisane w 1920. "I widzę - o, radości! - zbratany cały naród [polski], dawniej zwaśniony; umilkła prywata, wyszlachetniały serca, pojęły umysły".
60.–
Sprzedano za: 60.–
1389.
EYMAN Frank A. – Piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, palant. Obowiązujące przepisy i prawidła gry, wskazówki dla graczy i sędziów, uzgodnione z Wojskową Szkołą Sportów i Gimnastyki. Warszawa 1927. Księg. M. Arcta. 16d, s. 94, [2]. brosz.
Załamanie i zaplamienia tylnej okł., drobne zaplamienia przedniej okł. Odręczna dedykacja autora.
80.–
Sprzedano za: 120.–
1390.
FRĄCZEK Eugeniusz, JAROSZ Zygmunt – Nauka latania. Pilotaż dla wszystkich. Ze 106 rysunkami. Przejrzał i wstępem zaopatrzył Janusz Meissner. Warszawa 1939. M. Arct. 8, s. 78 + [81]-124 [Rysunki]. brosz., obw.
Stan dobry. Okładka B. Arcta. Rysunki wykonał Tadeusz Źróbek.
60.–
Sprzedano za: 170.–
1391.
FREUD Zygmunt – Psychopatologia życia codziennego. (O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach). Przełożyli z upoważnienia autora Ludwik Jekels i Helena Ivanka. Lwów [1913]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp. 16d, s. VIII, 239. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia na obu okł. Druga (po "O psychoanalizie" z 1911) książka Freuda wydana w Polsce.
160.–
Sprzedano za: 220.–

Gastronomia

1392.
DISSLOWA Marja – Jak gotować. Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Przejrzała i uzup. pani Elżbieta [Kiewnarska]. 261 ilustracyj jedno- i wielobarwnych [...]. Poznań [1931]. Wyd. Polskie R. Wegnera. 8, s. XII, 870, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. lekko zaplamiona, poza tym ładny egzemplarz. Ilustracje na tablicach w ramach paginacji. Na karcie przedtyt. odręczna obca dedykacja: "Kochanej Żonie z prośbą o jeszcze lepszy efekt gastronomiczny. 12/8 32.".
280.–
Sprzedano za: 600.–
1393.
[DR. OETKER]. Cztery reklamowe broszury kulinarne wydane przez firmę Dr. Oetker w latach międzywojennych.
Książeczki zaw. przepisy wykorzystujące produkty Oetkera. Zbiór zaw.:
1. D-ra Oetkera "Regina" żelatyna mielona jakości srebro
2. Zawsze łatwo i prędko przyrządzić można budyń dra Oetkera
3. Pieczywo gwiazdkowe z przyprawą korzenną i innymi dodatkami dra Oetkera
4. Wskazówki dla ciasta wielkanocnego. 
Broszury form. ca 15,5x11 cm, obj. 12 s. Na jednej okł. rysunek ołówkiem, otarcia jednej okł., poza tym stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1394.
GRUSZECKA Maria – 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t.p. dla oszczędnych gospodarstw. Kraków [1947]. Wyd. "Biblos". 8, s. XVI, 256. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Otarca okł. brosz., poza tym stan dobry. Niezmieniony przedruk wydania przedwojennego.
140.–
Sprzedano za: 150.–
1395.
KUCHNIA chyliczkowska z uwzględnieniem jakościowem i ilościowem składników pokarmowych i jadłospisami. Warszawa 1931. Szkoła Gospodarcza Żeńska w Chyliczkach. Druk. Państw. Inst. Głuchoniem. i Ociemn. 8, s. 91, [1], III. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Miejscami zaplamienia.
120.–
Sprzedano za: 200.–
1396.
NIKLEWICZ Konrad – Wina owocowe i miody. Fabrykacya win owocowych i miodów. Warszawa 1891. Druk St. Niemiry. 16d, s. VIII, 91, [3]. opr. nieco późn. ppł.
Miejscami zaplamienia, s. 15-16 we wsp. kopii. Piecz. Pierwsze wydanie wielokrotnie wznawianego podręcznika wyrobu win i miodów. Zaw. m.in.: O winie w ogólności, Jabłecznik i gruszczak, Porzeczniak i agrestniak, Wiśniak, Wino z tarek, Wermuth owocowy, Wina z miodu, Miód wyborowy biały, Butelkowanie win.
140.–
Sprzedano za: 380.–
1397.
PANEK Kazimierz – Jarstwo a hygiena  żywienia. Lwów 1906. Towarzystwo Wydawnicze. 16d, s. [6], 172, [2]. brosz.
Otarcia przedniej okł., tylna okł. obca, ostatnia strona nieco zabrudzona. Podpis własn. Zaw. m.in.: Jarstwo w starożytności, Jarosze bezwzględni i względni, Człowiek stworzeniem roślinożernym, Ujemny wpływ mięsa na usposobienie człowieka, Trujące własności mięsa, Pokarmy zwierzęce a roślinne, Umiarkowanie w jedzeniu, O mięsnej wieczerzy, Przeciwskazania dla jarstwa i partacze zawodowi. Autor książki był znanym bakteriologiem, rektorem Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, autorem wielu prac naukowych, także zapalonym taternikiem.
120.–
Sprzedano za: 220.–
1398.
PRAKTYCZNY kucharz warszawski zawierający 1503 przepisy różnych potraw, oraz pieczenia ciast i sporządzania zapasów spiżarnianych. Wyd. XXII z dodaniem 4-ch tablic kolorowych. Warszawa 1911. Księgarnia F. Hoesicka. 8, s. [6], 602, [III]-XXIII, tabl. barwne 4. opr. nieco późn. pł.
Zaplamienia części kart, podklejone marginesy w kilku miejscach, egz. wyraźnie obcięty przez introligatora, blok nieco wygięty, egz. używany. Brak s. 15-16. Na stronie przedtyt. drugi tytuł: "Poradnik dla młodych gospodyń". Na końcu spis alfabetyczny i "Dyspozycye obiadów na cały rok", a także rozdział "Porządki domowe" (tu np. "Pranie blondyn": "pociągnąć kilka razy wilczym kłem, co im nada glans i sztywność"). Po tekście oprawiono kilkustronicową broszurę Vitello oraz czyste karty w naklejonymi wycinkami prasowymi. Piecz.: "Amerykańska Introligatornia St. Galwasa w Kazimierzy Wielkiej".
140.–
Sprzedano za: 650.–
1399.
PRZEPISY w używaniu drożdży w gospodarstwie domowem. Warszawa 1929. Zrzeszenie Producentów Drożdży. 16d, s. 25, [1]. brosz.
Zarysowanie tylnej okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Zaw. krótkie omówienie zasad używania drożdży i 36 przepisów na chleby, ciasta, zupy, sosy, pierogi, bliny, placki (także "placki z blachy").
64.–
Sprzedano za: 150.–
1400.
RAJSTWO czyli błogość odżywiania się surowemi roślinami. Niezbędne uzupełnienie każdej książki kucharskiej. (Z licznemi rycinami). Berlin [1904]. Nakł. wydawnictwa "Przewodnika Zdrowia". 16d, s. 87 + 15, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Blok lekko nadpęknięty, drobne zaplamienia. Podpis własn. Praca opatrzona mottem: "Główną żywność ludzką przyroda gotuje w słońcu!". Zaw. m.in.: Pochodzenie kuchni, Strata na wartości przez działanie ognia, Uproszczenie gospodarki pokarmowej, O przysposabianiu roślin, Przepisy do potraw surowych, Spis potraw (tygodniowy) dla ścisłych surowników, Kuchnia postępowa, Rośliny parzone, Napoje, Dla lubicieli octu, Tapioka, Owsianka, Kukurydza, Mak, Sosy. Na końcu reklama wydawnictwa.
220.–
Sprzedano za: 380.–
1401.
STERN Marjanna – Zastosowanie oliwy w gospodarstwie domowem, przez ..., zaprzysiężoną sądową rzeczoznawczynię środków żywności, właścicielkę Nowej Wiedeńskiej Szkoły Kucharskiej [...]. [Wiedeń? 193-?]. J. Meinl, Import Kawy. 16d, s. 16. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zapiski na tylnej okł. Tytuł okł.: "Nowa książka kucharska o oliwie".
70.–
Sprzedano za: 170.–
1402.
SZULC Gustaw – Higjena wojskowa. Cz. 1: Higjena żywienia. Warszawa 1927. Nakł. "Lekarza Wojskowego", Wydawnictwo Oficerskiej Szkoły Sanitarnej. 4, s. [2], 90, [1]. brosz.
Otarcia i załamania okł., ubytek narożnika kart (gryzonie), niewielkie załamania kart. Maszynopis powiel. Zaw. m.in.: Ogólne pojęcie o żywieniu, Potrzeby pokarmowe żołnierza, Sytność pokarmów, Spożywczo-pieniężna wartość pokarmów, Rozklad posiłków w ciągu dnia, Zaopatrzenie oddziałów wojskowych w żywność, Przygotowanie i wydawanie strawy, Personel kuchenny, Menażki żołnierskie, Kantyny, Mięso, Mleko, Jaja, Zboże, Mąka, Chleb, Ziemniaki, Konserwy kawowe.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1403.
TWAROWSKA Teresa – Praktyczna kucharka czyli przepisy kuchenne dla przyrządzania potraw litewskich i rozmaite sekreta gospodarskie ułożone przez Teresę z Ś...kich Twarowską, przyozdobione drzeworytami. Warszawa 1877. D. Lange. 16d, s. 384. opr. ppł. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., ślady zawilgocenia na wyklejkach, zaplamienia wewnątrz, naddarcie dwóch kart (s. 61-62 i 108-109), podklejony ubytek narożnika jednej karty (s. 47-48) ze szkodą dla tekstu, niewielki ubytek narożnika jednej karty (s. 299-300) bez szkody dla tekstu. Książka ukazywała się kilkakrotnie, ta edycja należy do rzadkich.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
1404.
WIŚNICKI Feliks – Sekrety przyrządzania nalewek i likierów w domu. Warszawa 1932. Zakłady Graficzne A. Konarzewskiego. 16, s. 16. brosz.
Stan bardzo dobry.
48.–
Sprzedano za: 220.–
* * *
1405.
GOŁĘBIOWSKI Łukasz – Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane [...]. Warszawa 1830. Druk. A. Gałęzowskiego i Komp. 8, s. [4], IV, 308, [3], tabl. rozkł. 1. opr. psk. z epoki
[oraz] tenże - Domy i dwory, przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli, łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni, błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów. Warszawa 1830. Nakł. autora; Druk. N. Glücksberga. 8, s. [4], 296, [2], tabl. rozkł. 1. opr. psk. z epoki
[oraz] tenże -  Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. Warszawa 1830. Druk. A. Gałęzowskiego i Spółki. 8, s. [2], 325, [3], tabl. rozkł. 2. opr. psk. z epoki
[oraz] tenże - Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach. Umieszczony tu: kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, ognie sztuczne, rusałki, sobótki i t.p. opisane przez ... Warszawa 1831. Nakł. autora; Druk. N. Glücksberga. 8, s. [4], 332, tabl. 3. opr. psk. z epoki.
Drobne otarcia okł. i zaplamienia wewnątrz. Piecz., podpisy własn. Piękny komplet czterech prac Łukasza Gołębiowskiego w jednolitej oprawie, z tytułami złoc. na grzbietach.
8.000.–
Sprzedano za: 18.000.–
1406.
HANCOCK Irving – Źródło zdrowia, siły i zręczności. Podług ... opracował Zygmunt Kłośnik. Lwów 1907. Księg. Maniszewskiego i Meinharta. 16d, s. 235. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Część kart podklejonych w grzbiecie, stan dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Okładka S. A. Procajłowicza. Dyabelski uścisk: "zbliżamy się do przeciwnika i bierzemy go prawą ręką za jego prawicę, jakbyśmy nią chcieli potrząsnąć. Podnosimy mu ramię cokolwiek w górę, wykręcamy się na jego prawą stronę i podstawiamy mu równocześnie nasze naprężone lewe ramię pod jego naciągnięte prawe. I tutaj trzeba uważać, żeby kiść uchwyconego ramienia była zwrócona wewnętrzną stroną w górę. Jeżeli się teraz pociśnie w dół uchwyconą rękę, to wywołuje się przez to straszny ból w całem ramieniu [...]. Sztuczka ta nadaje się doskonale do pozbycia się gościa, z którym się nie chce robić wiele ceremonii". Ponadto m.in.: Szczypanie barku jako obrona, Zręczny sposób zakończenia walki w jednej sekundzie, Ciosy w nerki i brzuch, Pchnięcie w żołądek. Całość otwiera "Historya dżiu-dżicu".
160.–
Sprzedano za: 380.–

Harcerstwo

1407.
BADEN-POWELL Robert – Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorję skautingu. Napisał sir ... (Skaut Naczelny). Przełożył z upoważnienia autora Stanisław Sedlaczek. Warszawa 1930. Dział Wydawnictw Naczelnictwa ZHP.  8, s. XVI, 148. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Bibljot. Głównej Kwatery Męskiej ZHP, nr 1.
Błażejewski 18. Otarcia krawędzi okł., drobne zaplamienia wewnątrz, usunięty podpis własn. na stronie tyt. Na okł. podtyt.: "Teorja skautingu dla drużynowych".
120.–
Sprzedano za: 130.–
1408.
PAWEŁEK Alojzy – Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie. Z przedm. x. Dr. Kazimierza Lutosławskiego. Wyd. IV. Do druku przygotował Stanisław Sedlaczek. Warszawa 1934. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 16d, s. 197, III. brosz.
Błażejewski 956. Podklejone nadpęknięcie przedniej okł. w grzbiecie, niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Obszerny materiał podzielono na rozdziały: Organizacja, Zbiórki, Ćwiczenia, Życie wewnętrzne.
200.–
Sprzedano za: 200.–
1409.
PAWEŁEK Alojzy – Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie. Wyd. VI. Warszawa 1947. Harcerskie Biuro Wydawnicze. 16d, s. 230. brosz.
Błażejewski 958. Stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Okł. sygn.: "T[eodor] Klonowski 47".
120.–
1410.
SKOTNICKI Tadeusz – Jak zawiązać pracę harcerską. Dla wszystkich, którym nie jest obojętny rozwój harcerstwa. Warszawa 1917. Związek Harcerstwa Polskiego, Księgarnia J. Lisowskiej. 16d, s. 43, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Błażejewski 952. Okł. brosz. nieco otarta, niektóre karty podklejone w grzbiecie, drobne zaplamienia. Piecz. (J. Marchaj - zapewne Julian Marchaj, przedwojenny i powojenny członek i działacz ZHP ), podpisy własn. (Marian Mayer, drugi nieczytelny).
100.–
Sprzedano za: 220.–
1411.
SOSNOWSKI Józef – Polska w wychowaniu harcerskiem. Warszawa 1934. [Harc. Biuro Wyd.]. Druk. "Lech". 16d, s. 118, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Błażejewski 910. Stan dobry. Piecz. bibliot. Okł. brosz. niezachowana. Zaw. m.in.: Ideologia harcerska, Problem mniejszości narodowych w harcerstwie, Wychowanie gospodarcze w harcerstwie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1412.
ZWOLAKOWSKA J[adwiga] – Piosenki i tańce zuchów. Zebrała i opracowała ... Warszawa 1936. Litograf. i sztych. nut J. Konarzewski. 16d, s. 54, [2]. brosz.
Błażejewski 1584. Zażółcenia okł. Podpis własn. Okładka Anieli Siedleckiej.
60.–
Sprzedano za: 60.–
* * *
1413.
HASKELL Arnold L. – Ballet - to Poland. Edited by ... Decorated by Kay Ambrose. New York 1940. Macmillan Comp. 8, s. 154, tabl. 13. opr. oryg. pł.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce obca dedykacja z IV 1941. Bogato ilustrowana praca poświęcona baletowi wydana celem wspomożenia Polish Relief Fund.
120.–
1414.
INFORMATOR pilota turystycznego. Cz. 1-2. Warszawa 1939. Zarz. Gł. LOPP. 16, s. 404, [4], tabl. 1; 32, [11], mapa rozkł. 1, tabl. rozkł. 1. razem zbrosz.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Zatarta piecz. własn. Zaw. m.in.: Przepisy lotnicze, Higiena lotnicza, Płatowce, Przyrządy pokładowe, Technika pilotażu, Spadochrony, Lotniska (tu schematyczne plany i omówienie wyposażenia lotnisk na terenie RP), Terminarz zawodów i imprez lotniczych. W części drugiej Kalendarz na rok 1939/40.
100.–
Sprzedano za: 200.–
1415.
JEZIOROWSKI Henryk – Walka wręcz. Dżiu-dżitsu. Z przedmową Wł. Osmolskiego. Wyd. II rozsz. opracowali Henryk Jeziorowski i Wiktor Junosza. Warszawa 1927. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. [4], 141, [2]. opr. oryg. miękka ppł.
Niewielkie zaplamienie wewnątrz, stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. wiele przydatnych chwytów, jako to: obalenie przeciwnika zapomocą wykręcenia wewnętrznej strony dłoni na bark, podbicia nogi i pchnięcia w podbródek; oszołomienie przeciwnika zapomocą chwytu pod gardło i uderzenia kolanem w lędźwie; obalenie przeciwnika zapomocą uchwytu wielkiego palca; uwolnienie się od przeciwnika i oszołomienie go zapomocą chwytu za potylicę i uderzenia głową w twarz; zrzucenie przeciwnika z krzesła i obezwładnienie go na ziemi. Jest też o wyłamaniu laski.
80.–
Sprzedano za: 360.–
1416.
KOSIŃSKI Wacław – Zwyczaje towarzyskie w dawnej Polsce. Sandomierz 1921. H. Radomiński. 8, s. 103. brosz.
Grzbiet ze śladami po taśmie, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Gawęda obyczajowa gęsto przetykana cytatami z literatury.
80.–
Sprzedano za: 100.–
1417.
KUWASCHIMA B. H. – Jiu-Jitsu. Japońska metoda walki zapaśniczej. Tłómaczenie z angielskiego przez H. B. [...]. Warszawa 1906. Druk. E. Skowrońskiego. 8, s. 114. opr. wsp. ppł.
Miejscami zaplamienia kart, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn. Przeróbka pracy H. H. Skinnera wydanej w Nowym Jorku. Ilustracje w tekście. "Jeśli nacierasz na B zbliska, podstaw swą prawą nogę z tyłu jego prawej pięty, a rozprawa zakończy się natychmiast". Nieczęste.
120.–
Sprzedano za: 600.–
1418.
KWIATKOWSKI E[ugeniusz] – 26 radjoodbiorników kryształkowych. 82 wzory budowy odbiorników dla fal długich, krótkich i zagranicy. Przerobił i uzupełnił: L[eon] Gadkowski. Warszawa 1928. Księg. T. Ulasiński. 8, s. 63, [1]. brosz. Radjo Bibljoteka, nr 1.
Podklejone naddarcie narożnika przedniej okł., naddarcie pierwszej i ostatniej karty w grzbiecie, ślad zawilgocenia w narożniku kart. Podpis własn. Jerzego Gieruli, fizyka atomowego, profesora AGH. Liczne ilustracje w tekście.
80.–
1419.
LASKOWSKI Kazimierz – Samoobrona w 17 chwytach. Warszawa 1934. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. [4], 22, tabl. 17. brosz. Bibljoteczka Sportowa, nr 34.
Okł. lekko otarte, przednia okł. podklejona w grzbiecie, wewnątrz stan bardzo dobry. Okładka proj. Atelier Girs-Barcz.
64.–
Sprzedano za: 170.–
1420.
[LONDYŃSKI Bolesław] – Sto pasjansów. Podręcznik dla amatorów układanek z kart preferansowych i wistowych. Pasjanse z jednej, dwóch i czterech talij kart. Pasjanse dla jednej i dwóch osób. Ze starych źródeł zebrał i rysunkami objaśnił Samotnik z Podlasia [pseud.]. Warszawa 1899. M. Orgelbrand. 16d, s. 151, [1], III. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Okł. nieco otarte, miejscami zaplamienia wewnątrz. Piecz.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1421.
MALINOWSKI Bronisław – Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Pogląd na genezę religii ze szczególnem uwzględnieniem totemizmu. Kraków 1915. Nakł. AU. 8, s. VII, [1], 356. opr. wsp. ppł.
Stan dobry. Podpis własn. Pierwsze wydanie pracy wybitnego antropologa, twórcy metody funkcjonalnej w etnologii. Jedna z dwóch prac Malinowskiego wydanych oryginalnie po polsku; pozostałe dzieła wydawał po angielsku.
240.–
Sprzedano za: 240.–
1422.
MARS Antoni – Choroby weneryczne a życie kobiety. Wykład dla kobiet wygłoszony dnia 10. grudnia 1916 przez ... Z trzema rycinami. Lwów 1917. Nakł. Macierzy Pol. 16d, s. 39. brosz. Biblioteka Macierzy Polskiej, nr 98.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Ilustracje w tekście.
60.–
1423.
MEISSNER Janusz – Nauka pilotażu. Warszawa 1932. Główna Księg. Wojskowa. 16d, s. VI, 87. brosz. Bibljoteczka Sportowa, nr 26.
Okł. nieco zakurzone i lekko uszkodzone, poza tym stan dobry. Zaw. m. n.: Lot po prostej, Start, Lądowanie, Skręty, Wypadki lotnicze i katastrofy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1424.
MOKRZYCKI Gustaw – Przykład zastosowania naukowej organizacji. Warszawa 1927. Nakł. Inst. Badań Technicznych Lotnictwa, Inst. Naukowej Organizacji. 4, s. XI, [1], 73, tabl. rozkł. 2. opr. oryg. pł.
Opr. zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Ilustracje i wykresy w tekście. Zaw. rozdziały: Techniczna administracja, Biuro konstrukcyjne, Biuro fabrykacji, Biuro ruchu. Praca dyrektora technicznego wytwórni płatowców "Samolot" w Poznaniu systematyzująca sposoby reorganizacji przedsiębiorstwa.
100.–
Sprzedano za: 140.–
1425.
[MOTORYZACJA]. AUSTRO-DAIMLER Automobile. Wien [1914?]. Austro-Daimler. 4, s. 20, [1], tabl. 6. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, naddarcie tylnej okł., niewielkie zabrudzenia skrajnych kart. Ilustrowany informator prezentujący aktualnie produkowane automobile firmy Austro-Daimler. Tekst po niemiecku. Na tablicach barwne ilustracje ukazujące fazy produkcji samochodu i jego przeznaczenie, w tekście zdjęcia 12 modeli aut. Dołączony maszynopisowy list Austriackiego Daimlerowskiego Akc. Tow. Motorowego informujący o otwarciu w V 1914 w Krakowie składu fabrycznego tej marki wraz z "warsztatem reparacyjnym". List dat. 12 VI 1914 w Krakowie. List częściowo zakurzony na odwrocie.
240.–
Sprzedano za: 320.–
1426.
NATANSON Władysław – Zasady teoryi promieniowania. Warszawa 1912. Red. "Prac Matematyczno-Fizycznych". 4, s. [4], 88. brosz. Nadbitka z "Prac Matematyczno-Fizycznych".
Załamania i naddarcia krawędzi okł. Podpis własn. Jerzego Gieruli, fizyka atomowego, profesora AGH.
80.–
1427.
PAWLEWSKI Bronisław – Kilka uwag o nafcie galicyjskiej. Lwów 1884. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika. 8, s. 7. opr. wsp. pł. złoc. z zach. okł. brosz. Odb. z "Kosmosu".
Naddarcia na marginesach podklejone przez introligatora, stan ogólny dobry. Ekslibris. Skromna dedykacja autora z 22 III 1884.
80.–
Sprzedano za: 120.–
1428.
PIETKIEWICZ Konstanty – Nauka jazdy na nartach (ze szczególnem uwzględnieniem narciarstwa w szkole). Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, uczniów i samouków. Ze słowem wstępnem A. Bobkowskiego. Warszawa [1935]. Pol. Druk. Nakł. "Lux", Wilno. 16d, s. XVI, 239, [1]. brosz.
Stan dobry. Okł. w barwnej litografii, sygn. "Idczak". Rysunki w tekście wykonał E. Czapliński. Zaw. m.in.: Narciarstwo w szkole, Kursy narciarskie, Pierwszy, drugi, trzeci stopień nauczania, Wycieczki i obozownictwo, Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach, Gimnastyka narciarska, Sprzęt narciarski.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1429.
PISANKI. Warszawa [1927]. Towarzystwo Wyd. "Bluszcz". 8, s. 31, [1]. brosz. Życie Praktyczne.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw.: Jajko w zabobonie ludowym w Polsce i u innych ludów, Zwyczaj kraszenia jaj, Rodzaje jaj wielkanocnych, Sporządzanie pisanek, "Napiski" czyli desenie na pisankach, Bibljografja.
60.–
Sprzedano za: 110.–
1430.
PRZEWALSKI Zygmunt – Najnowszy sposób konserwacji drzewa metodą Kobra. Warszawa 1927. Nakł. Polskiej Kobry S-ki z o. o. 8, s. [4], 38, [5]. brosz.
Ślad zawilgocenia na dolnym marginesie. Ilustracje w tekście.
50.–
1431.
RYBARSKI Roman – Nauka skarbowości. Warszawa 1935. Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka. 4, s. 398, [1]. brosz.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Obca dedykacja i piecz. bibliot. Zaw. m.in.: Zakres nauki skarbowości, Budżet i prawo budżetowe, Wydatki, Dochody, Ogólna nauka o podatkach, Szczegółowa nauka o podatkach, Długi państwowe, Finanse międzypaństwowe i samorządowe.
80.–
1432.
SĘCZYK Karol, JUROFF Józef – Ratownictwo górnicze. Katowice 1931. Nakł. Wyższego Urzędu Górniczego. 8, s. [2], XIV, 319, tabl. 5. opr. org. pł.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. stacji ratowniczej Nikiszowiec. Zapiski ołówkiem na ostatniej stronie. Pierwsza polska książka poświęcona ratownictwu górniczemu. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. Dołączono trzy drobne druki na ten sam temat: Instrukcja służbowa dla członków drużyny ratowniczej kopalni węgla kamiennego Gierche (nie przed 1923), Przewodnik dla górnika ratunkowego, M. Korczak - Co to jest metan (Katowice 1938).
140.–
Sprzedano za: 140.–
1433.
[SPORT]. Album jubileuszowy. 1948-1958. Federacja Klubów Sportowych Gwardia. Warszawa 1958. Federacja KS Gwardia. 4, s. 47, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Ilustracje w tekście. Tylna okł. sygn. "L. Jabłoński 58". Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy powstania federacji z bogato ilustrowanymi artykułami poświęconymi historii i teraźniejszości.
64.–
Sprzedano za: 90.–

Stenografia

1434.
KRUPSKI K[azimierz Jan Nepomucen] – Stenografia polska. Warszawa 1858. Księg. G. Sennewalda. 8, s. VIII, 39, [1], tabl. 27 [na 14 kartach]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, papier miejscami zabrązowiony wewnątrz, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. "Pierwszy polski podręcznik do nauki stenografii geometrycznej" (PSB). Pracę nad polskim systemem stenografii prowadził Krupski od 1816, prezentowany tu podręcznik był gotowy w 1828. "W tym czasie stenografia uznawana była przez zaborców za tajne pismo spiskowców. Z tego powodu, jak również z uwagi na ryzyko związane z ewentualnym brakiem popytu na rynku, wydawcy nie kwapili się z wydaniem pracy Krupskiego w latach trzydziestych. 'Stenografia polska' wydana została po śmierci Krupskiego w Warszawie w r. 1858" (PSB).
220.–
Sprzedano za: 460.–
1435.
MESUSE Maksymiljan – Wykład stenografii polskiej według systemu Gabelsbergera-Polińskiego opracowany przez ... Lektora Uniwersytetu. Lwów 1912. Autografował Leonard Joniec. Odbito w litografii A. Przyszlaka. 4, s. 100. opr. oryg. pł. zdob. Lwowska Szkoła Stenografii.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Nr inwentarzowy na karcie tyt. Podręcznik w odbitce litograficznej pisma ręcznego.
120.–
1436.
OLEWIŃSKI Lubin – Nauka stenografii polskiej. Wiedeń 1864. Nakł. autora. 8, s. [4], XII, 150. brosz.wt. z zach. okł. brosz.
Ślady po taśmie w narożnikach okł. wtórnych, drobne zażółcenia papieru, poza tym wewnątrz stan bardzo dobry. "Pierwszy, obok równocześnie wydanego systemu stenografii przez Józefa Polińskiego, polski system stenografii graficznej. Został on opracowany na bazie pierwszego w świecie systemu graficznego Gabelsbergera wydanego w Niemczech w r. 1834" (PSB).
160.–
1437.
WOJNAR Antoni, WOJNAR Rudolf – Stenografja polska. Wykład metodyczny. System kongresowy Polińskiego ujednostajniony i obowiązujący w całej Polsce. Wyd. IXb. Warszawa [ca 1936]. Nakł. R. Wojnara. 8, s. 56. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Nadtyt.: "Dla szkół i samouków".
48.–
* * *
1438.
SZYDELSKI Stanisław – Majster do wszystkiego. Przewodnik do robót amatorskich w wolnych chwilach wedle XXXIX wydania M. Kerna. Oprac. ... Z 441 rysunkami i 4 tablicami kolorowemi. Cieszyn 1924. Nakł. B. Kotuli. 8, s. 303, [1], tabl. 4. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie barwione.
Stan dobry. Piecz. własn. Zaw.: W jaki sposób urządzić swój pokój ładnie i wygodnie?, Rozmaite piękne podarki dla rodziców i rodzeństwa, Na dziedzińcu i w ogrodzie, Sport i zabawy na świeżem powietrzu, Kilka pożytecznych przyrządów. Na tablicach m.in. wazon na kwiaty, podsiębierne koło wodne i humorystyczne wzorki latawców.
140.–
Sprzedano za: 550.–
1439.
TARNAWSKI A[polinary] – Objaśnienie sposobu leczenia w lecznicy D-ra ... w Kosowie w Galicyi. Kosów, IV 1909. 16d, s. 23. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: O potrzebie poznania warunków zdrowia, Świeże powietrze jako najważniejszy czynnik leczniczy, Jakość pokarmów w lecznicy, Leczenie głodem, Ruch jako konieczność życiowa - gimnastyka, Czy warto żyć hygienicznie?
64.–
Sprzedano za: 80.–
1440.
TATUCH Stefan – Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Podręcznik dla nauczycieli i uczniów seminarjów nauczycielskich. Lwów 1927. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych. 8, s. 83, [1]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Podręcznik kaligrafii.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1441.
TUSZYŃSKI Adam – Motocykl nowoczesny jego budowa i obsługa. Podręcznik dla szkół zawodowych i właścicieli motocyklów. Z 225 rys. w tekście. Wyd. II. Warszawa 1942. Trzaska, Evert i Michalski. 16d, s. [4], II, 273. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście.
120.–
Sprzedano za: 320.–
1442.
WSKAZÓWKI dla piszących na maszynie Corona (Model "S"). Przenośna maszyna do pisania (portable) w wielu krajach znana jako "Smith Corona". Warszawa [koniec lat 20. XX w.?]. L L Smith & Corona Typewriters Inc., Zakł. Graficzne R. Bieliński i S-ka. 8, s. 28, tabl. rozkł. 1. brosz.
Okł. podklejone w grzbiecie, drobne zaplamienia. Instrukcja obsługi popularnego międzywojennego modelu amerykańskiej przenośnej maszyny do pisania. W tekście 20 ilustracji, na tablicy 3 dodatkowe. Na końcu zestaw ćwiczeń do nauki maszynopisania.
100.–
Sprzedano za: 100.–