Antykwariat "Rara Avis" w Krakowie

raraavis@raraavis.krakow.pl

Katalog tematyczny:

LITERATURA PIĘKNA

Zamówienia na wymienione w katalogu książki można przesłać drogą elektroniczną lub zgłosić telefonicznie

(12 422 03 90)

 

Ceny w złotych polskich (PLN)

 

Pozycje sprzedane oznaczono gwiazdką (*)

 

1.ABRAMOWICZ Władysław — Wybór najmłodszej poezji litewskiej. Nowogródek 1935. Związek Dziennikarzy i Literatów Woj. Nowogr. 16d, s. 118. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja) cena: 42,20

2.ADAMCZEWSKI Stanisław — Sympozjon. Wybór prozaików polskich wieku dziewiętnastego i dwudziestego. Sporządził ... Wyd.II. Lw.-War. 1928. Książnica-Atlas. 8, s. 400, tablice. opr. pł. z epoki. (Niewielkie zabrudzenia okł., niewielki ubytek ostatniej karty, stan dobry) cena: 60,00

3*.[AFANASJEW Jerzy] Afanasjew z Sopotu — Rozumny rogacz. Kr. 1964. Wyd. Lit. 8, s. 190, [6]. brosz., obw. (Otarcia obw., poza tym stan dobry. Obw., strona tyt., rysunki, układ graf. D.Mróz) cena: 20,00

4*.AFANASJEW Jerzy — Szklarz wieczności. Kr. 1974, Wyd. Lit. 8, s. 270, [1]. brosz., obw. (Stan dobry. Ilustr. D.Mróz) cena: 13,00

5*.AJTMATOW Czingiz — Dżamila. Przeł. K.Latoniowa. Ilustr. J.M.Szancer. War. 1960. opr. oryg. kart. 16d, s. 91, [2]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca". (Stan b.dobry) cena: 8,00

6*.d'ALCOFORADO Marjanna — Listy miłosne ... Przekł. i wstęp S.Przybyszewskiego. Wyd.II. War. [i in.] 1921. Lektor. 16d, s. 66, [2]. brosz. (Ubytki grzbietu, karty luzem, egz. wymaga oprawy. Na okł. data 1922. Listy "zakonnicy portugalskiej do pewnego kapitana; typowa histerja" (Lechicki.)) cena: 36,00

7.ALEJCHEM Szolem — Notatki komowojażera. Przeł. J.Appenszlak. War. 1958. PIW. 16d, s. 199, [1]. brosz., obw. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia obw., stan dobry) cena: 14,00

8.ALKIFRON — Listy Heter. Wr. 1962. Ossol. 16d, s. 88, [4]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Obw., okł. i ilustr. proj. J.Desage) cena: 20,00

9.ALMANACH "Heljonu". Jerzy Braun, Józef Aleksander Gałuszka, Maryla Krzetuska, Józef łabuz, Helena Moskwianka, Adam Polewka, Marjan Sewi, Jan Sztaudynger, Witold Zechenter. Kr. 1926. Koło Art.-Lit. Heljon. 8, s. 32. brosz. (Okł. lekko zabrudzone, stan dobry) cena: 24,00

10.ALMANACH młodych 1958/59. War. 1960. Iskry. 8, s. 393, [6]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Skasowane piecz. bibliot. Wśród prezentowanych nazwisk: A.Międzyrzecki, W.Bieńko, J.Czajkowski, W.Czapelski, M.Czuma, A.Dzieduszycki, H.Gała, B.Grabowska, Z.Jerzyna, J.Kondratowicz, A.Kryński, J.Pollakówna, J.Russocka, J.Skolimowski, A.Schmidt, E.Zechenter, A.Brycht, R.Lassota, W.Sękulska) cena: 40,00

11.AMICIS Edmund de — Ze szkoły i z domu. Nowele dla rodziców i nauczycieli. Przeł. z upoważnienia autora Marya z Siemiradzkich Obrąpalska. Kr.-War. L.Zwoliński, T.Paprocki. 8, s. [4], 424. brosz. (Blok pęknięty, składki luzem, ubytki okł. Egz. wymaga oprawy) cena: 37,98

12.ANCZYC Wł[adysław] — Pieśni zbudzonych i inne poezye. Kr. 1916. K.Sechorz. 16d, s. [4], 99, [1]. opr. oryg. kart. (Otarcia i zbrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 31,65

13*.ANDRZEJEWSKI Jerzy — Noc. Opowiadania. War. 1945. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 8, s. 219, [4]. brosz. (Niewielkie odbarwienie grzbietu, poza tym stan b.dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 20,00

14.ANIMA — Górnym szlakiem. Kartki z życia kobiety. Powieść psychologiczna. War. 1912. L.Biliński i W.Maślankiewicz. 16d, s. 185, [3]. brosz. (Zabrudzenia okł., ubytki grzbietu, miejscami niewielkie zażółcenia papieru) cena: 32,00

15*.APOLINAIRE Guillaume — Zwierzyniec albo świta Orfeusza. Przeł. i posłowiem zaopatrzył A.Międzyrzecki. Kr. 1963. Wyd. Literackie. 16d, s. 52, [3]. opr. oryg. kart. (Poza niewielkimi otarciami okł. stan b.dobry. Ilustr. w tekście-drzeworyty R.Dufy) cena: 32,00

16.ARAGON Louis — Przygody Telemacha. Przeł. I.Wachlowska. War. 1970. Czytelnik. 16d, s. 152, [4]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac graf. J.Młodożeniec) cena: 24,00

17*.ARETINO Pietro — Jak Nanna swą córeczkę Pippę na kurtyzanę kształciła. Przeł. i przypisami opatrz. E.Boyé. War. 1958. PIW. 16d, s. 102, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Ekslibris) cena: 20,00

18.ARETINO Pietro — Żywoty kurtyzan. Przeł. wstępem i przypisami opatrz. E.Boyé. War. 1958. PIW. 16d, s. 118, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Ekslibris) cena: 20,00

19.ARGHEZI Tudor (właśc. Ion Teodorescu) — Ex libris. Wybrał. S.R.Dobrowolski. War. 1966. PIW. 16d, s. 52, [3]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Okł., obw. i stronę tyt. proj. A.Stefanowski) cena: 14,00

20.ARYSTOFANES — Chmury. Tłum. A.Sandauer. War. 1964. Czytelnik. 16d, s. 134, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. E.Rosenstein. Ekslibris) cena: 20,00

21.ASANKA-JAPOŁŁ Michał — Mową włoskich poetów. Kr. 1925. Geb. i Wolff. 16d, s. 84. brosz. (Przednia okł. luzem, ubytki krawędzi okł., egz. wymaga opr., wewnątrz stan dobry. Piecz. Dedykacja autora z 1926 r.) cena: 30,00

22.ASNYK Adam (El...y) — Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Z.Michałowski. T.1-3. War. [1947]. Wyd. J.Kubickiego. 16d, s. 294, [1]; 307, [5]; 267, [1]. opr. oryg. pł. (Okł. i grzbiety nieco podniszczone, wewnątrz stan dobry. Nieliczne podkreślenia w tekście) cena: 40,00

23.[ASNYK Adam]. El...y Jan Stożek [pseud.] — Gałązka heliotropu. Komedya w jednym akcie oryginalnie wierszem napisana przez ... Lw. 1882. Gubrynowicz i Schmidt. 16d, s. 70. brosz. (Niewielkie przedarcie okł., niewielkie ubytki grzbietu, miejscami zażółcenia papieru. Egz. nierozcięty. Ekslibris) cena: 42,00

24.ASNYK Adam — Panna Leokadja (Opowiadanie hreczkosieja). Z przedm. W.Proekescha. Lw. i in. 1923. "Lektor" Inst. Literacki. 16d, s. [4], 140. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. E.Johna) cena: 60,00

25.ASNYK Adam (El...y) [pseud.] — Pisma. Wydanie nowe zupełne. W układzie i z objaśnieniami F.Hoesicka poprzedzone życiorysem i charakterystyką poety z kilkoma portretami. T.1-3. War. 1924. Nakł. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. [2], XXXVIII, 282, [4], tabl.1; 312, [4], tabl. 1337, [5]. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 80,00

26.ASNYK Adam — Wybór poezji. War. 1956. "Nasza Księg.". 16d, s. 199, [1]. orp. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Ilustr. B.Butenko) cena: 40,00

27*.ASNYK Adam — Wybór poezyi. Wyd. nowe. War.-Kr. [ca 1918]. Geb. i Wolff. 16d, s. 49, [1]. brosz. Bibl. uniwersytetów ludowych, [nr] 96. (Okł. luzem z ubytkami, miejscami zażółcenia papieru) cena: 10,66

28.AWERCZENKO Arkadjusz — Humor dla głupców. Przeł. E.Cękalski. War. 1928. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 124, [3]. opr. późn. pł. (Kilka kart (s. 53-60) przedarte i podklejone bibułką, stan dobry) cena: 24,00

29.AWERCZENKO Arkadjusz — Moje uśmiechy. Przeł. J.M. War. [1922]. [Zakł. Graf. Z.Sakierski]. 16d, s. 122, [3]. brosz. Książki ciekawe, [nr 20]. (Okł. lekko otarte i zakurzone, stan dobry) cena: 40,00

30*.BAJKI rosyjskie. Tłum. L.Flaszen. Kr. 1962. Wyd. Lit. 16d, s. 225, [1], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

31.BALCERZAN Edward — Granica na moment. Wiersze, przekłady, pastisze. Poz. 1969. Wyd. Pozn. 16d, s. 69, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Oprac. graf. J.Młodożeńca) cena: 50,00

32.BALICKI A[ntoni] E[uzebiusz] — Z żaka król. Ustępu starych kronik. Kr. 1936. [b.n.]. 8, s. 96. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., niewielkie ubytki okł. i grzbietu, wewnątrz stan dobry. Praca dedykowana Gimnazjum im. B.Nowodworskiego w Krakowie) cena: 36,00

33*.BALIŃSKI Stanisław — Wieczór na Wschodzie. War. 1928. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 63, [8]. opr. oryg. pł. zdob. Pod znakiem poetów, serja nowa. (Okł. nieco zakurzone i otarte, poza tym stan dobry. Tom poezji członka grupy skamandrytów) cena: 24,00

34*.BALZAC Honoriusz — Kuzynka Bietka. Przeł. T.Żeleński-Boy. War. 1954. "Czytelnik". 16d, s. 405, [2]. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Okł. i kartę tyt. proj. J.Młodożeniec) cena: 8,00

35.BALZAC — Nieznane arcydzieło. War. 1951. "Czytelnik". 8, s. 208, [3]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. J.Młodożeniec) cena: 24,00

36.BALZAC — Stara panna. Przeł. i wstępem opatrzył Boy (Tadeusz Żeleński). War. 1925. Bibl. Boy'a. 16d, s. IX, [3], 179, [4]. brosz. Komedja ludzka. (Okł. otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

37*.BANACH Andrzej — Lekcja z nut. Kr. 1971. PWM. 8, s. 327, [5]. opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Obca dedykacja) cena: 37,98

38*.BANACH Andrzej — O polskiej sztuce fantastycznej. Kr. 1968. Wyd. Lit. 16d, s. 340, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie odbarwienia i przedarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

39*.BANACH Andrzej — O potrzebie egzotyzmu. Kr. 1980. Wyd. Lit. 8, s. 202, [2], tablice. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry) cena: 32,00

40*.BANACH Andrzej — O snach i nowej sztuce. Esej. Kr. 1959. Wyd. Lit. 16d, s. 261, [1], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

41*.BANACH Andrzej — Warszawa Cieślewskiego syna. War. 1962. WAiF. 16d, s. 269, [2]. opr. oryg. pł. (Obw. zakurzona, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in. spis drzeworytów T.Cieślewskiego) cena: 29,84

42*.BANACH Andrzej — Zbierajmy pieniądze. Kr. 1970. Wyd. Lit. 16d, s. 405, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

43*.BANACH Ela, BANACH Andrzej — Cztery tygodnie w Japonii. Kr. 1973. Wyd. Lit. 16d, s. 379, [5], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 32,00

44*.BANACH Ela, BANACH Andrzej — Ostatnia podróż. Kr. 1976. Wyd. Lit. 16d, s. 329, [3], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia obw., wewnątrz stan b.dobry) cena: 29,28

45.BANACH K., SZYMAŃSKI Z. — Pietrka Chytrosia dalsze dzieje i z kolegami pogwarki. War. 1933. Wojskowy Inst. Nauk.-Wyd. 16d, s. [4], 153, brosz. Bibl. żołnierza polskiego, t. 21. (Okł. zabrudzone, ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 60,00

46*.BANDROWSKI Jerzy — Wieś mojej matki. Opowieść. Poz. [1929]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [6], 192, [4]. opr. pł. z epoki. (Niewielkie otarcia okł., spis treści wprawiony odwrotnie przez introligatora, stan dobry) cena: 40,00

47.BARANOWICZ Jan — Łąka skowronków. Kat. 1948. Związek Zawodowy Literatów Polskich Oddz. Śląski. 8, s. 92, [3]. brosz. (Stan b.dobry. Poezje) cena: 16,00

48.BARANOWICZ Jan — Ośmiu świętych od wina. Kat. 1958. Wyd. "Śląsk". 8, s. 46, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. i przerywniki proj. U.Broll. Tomik poezji) cena: 28,00

49.BARĄCZ Stanisław — Poezje. Lw. 1930. Wyd. "Posłańca św. Grzegorza". 16d, s. 77, [3]. brosz. (Okł. oraz składki luzem, ubytki grzbietu. Egz. wymaga oprawy) cena: 24,00

50*.BARBEY d'Aurevilly J[ules] — Diable sprawy. Przeł. J.Guze. Słowo wstępne J.Parvi. Ilystr. J.Czerniawski. War. 1978. PIW. 16d, s. 250, [2], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry) cena: 36,00

51*.BARBEY d'Aurevilly J[ules] — Pieczątka z Onyksu. Część II cyklu "Plemię djabła". Wstępem zaopatrzył R.-L. Doyon. Przeł. K.Bukowski. War. 1922. Oddz. War. Inst. Lit. "Lektor". 16d, s. 102, [2]. opr. późn. pł. zdob. z zach. okł. brosz. (Stan dobry, piecz. i podpisy własn. Okł. brosz. rysował L.Ostrowski) cena: 40,00

52.BARBUSSE Henri — Ogień. Pamiętnik oddziału w okopach. Lw. 1919. H.Altenberg, G.Seyfarth, E.Wende i Ska. 16d, s. [4], 320, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. fragm. okł. brosz. (Fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy, oprawa z ubytkami i zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

53.BARBUSSE Henri — Szał miłości. Z upow. autora przeł. M.Męcińska. War. [1926]. Inst. Wyd. "Renaissance". 16d, s. 164, [4]. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Podpis i piecz. własn.) cena: 28,00

54*.BARCLAY Florence — Biała Ksieni z Worcester. Powieść. Przekł. autoryz. K.Nawratilowej. Kr. [1931]. Księg. Krak. 16d, s. [4], 250, [2]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Ekslibris) cena: 32,00

55*.[BARGONE Frederic Charles Pierre Edouard]. FARRÉRE C[laude] [pseud.] — Markiza Yorisaka. Powieść. Tłum. R.Ściślak. War. i in. 1922. Oddz. Warszawski Inst. Lit. "Lektor". 16d, s. [4], 307, [1]. brosz. (Oratcia, zabrudzenia i niewielkie naddarcia okł., kilka składek luzem. Egz. wymaga zszycia. Okł. rys. L.Ostrowski) cena: 30,00

56.[BARGONE Frederic Charles Pierre Edouard]. FARRÉRE Claude [pseud.] — Na drugim brzegu ... (L'Autre Cote). Niezwykłe opowieści. Autoryzowany przekł. K.Bukowskiego. Lw. [1929]. Wyd. "Globus". 8, s. 212, [3]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia i zabrudzenia okł., papier pożółkły) cena: 36,00

57*.[BARGONE Frederic Charles Pierre Edouard]. FARRÉRE Claude [pseud.] — Opjum. Powieść. Przekład autoryz. J.Przybyszewskiej zaopatrzony wstępem J.H.Ewersa. Lw. [i in.] [1925]. Lector. 16d, s. [4], 247. brosz. (Otarcia i niewielkie przedarcia okł., blok polużniony. Okł. proj. I.Ewers-Wunderwald. "Niebezpieczna książka: wychwala palenie opium i unosi się nad rozkoszami, jakich dostępują palacze" (P.)) cena: 30,00

58.[BARGONE Frederic Charles Pierre Edouard]. FARRÉRE Claude [pseud.] — Panieństwo panny Dax. Powieść. Lw. i in. [nie po 1925]. Lector. 16d, s. [4], 240. brosz. (Okł. luzem, pierwsza składka luzem, niewielkie zabrudzenia i naddarcia krawędzi okł.. Egz. wymaga oprawy) cena: 20,00

59*.[BARGONE Frederic Charles Pierre Edouard]. FARRÉRE Klaudjusz [pseud.] — Człowiek, który zabił. Powieść. War. i in. 1922. Oddz. Warszawski Inst. Lit. "Lektor". 16d, s. 272. brosz. (Niewielkie zabrudzenia i naddarcia okł., blok wygięty, stan dobry. Podpis własn., piecz. Okł. rys. L.Ostrowski) cena: 30,00

60.BARRETT-BROWNING Elżbieta — Sonety. Z ang. przeł. Z.Reutt-Witkowska. War. 1921. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16, s. 52. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 31,65

61.BARSZCZEWSKI Stefan — Jak być mogło. Nieurzeczywistniona opowieść lotnicza. War. 1926. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 139, [5]. opr. oryg. ppł. Bibl. Domu Pol., r.2, t.37. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 24,00

62.BARTKIEWICZ Zygmunt — Polityka w lesie. Wybór nowel. War. 1925. Geb. i Wolff. 16d, s. 48. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

63.BARTKIEWICZ Zygmunt — Słabe serce. Wyd.II. War. 1911. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 380, [1]. opr. późn. pł. (Fragm. oryg. okł. brosz. naklejono na lico oprawy, niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 28,00

64.BARTOSZEWICZ Kazimierz — Księgi humoru polskiego. Zebrał, ułożył i objaśnił ... Wydanie ozdobione portretami i autografami humorystów i satyryków polskich. T.3. Petersburg 1897. Księg. K.Grendyszyńskiego. 16d, s. 332. opr. psk. z epoki. (Otarcia górnej i dolnej krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Podpis własn. Ekslibris) cena: 120,00

65.BAUDELAIRE Charles — Fanfarlo. Praha 1927. Odeon. 16d, s. 125, [4]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, blok pęknięty) cena: 120,00

66*.BAUDELAIRE Karol — Kwiaty zła. Przełożył B.Wydźga. War. 1927. Geb. i Wolff. 8, s. 384, [3], portret autora. brosz. (Ubytki krawędzi okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 80,00

67.BAUER L. — Pokonani. Rozmowy dramatyczne. Tłóm. A.Strzelecki. War. 1905. M.Arct. 16, s. 116, [1]. brosz. (Ślad odklejonej nalepki papierowej na okł., poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 16,00

68.BAUMFELD Gustaw Bolesław — Klejnoty poezji staropolskiej. Nowa antologja. Ułożył, wstępem i przypisami opatrzył ... War.-Kr. 1919. Tow. Wyd. 16d, s. XXVI, [2], 377, [7]. brosz. (Otarcia okł., naddarcia krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 40,00

69.BAŻAN Mykoła — Mickiewicz w Odessie. 1825 rok, cykl poezji. Przeł. A.Stern. Ilustr. A.Uniechowski. War. 1962. Iskry. 16d, s. 70, [3]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. S.Töpfer) cena: 36,00

70.[BĄKOWSKA Józefa] — Złote myśli Zygmunta Krasińskiego. Zebrane przez Szczęsną [pseud.]. War. [1913]. Księg. S.Sadowskiego. 16d, s. XXV, [3], 136, [1]. opr. oryg. pł., zdob. (Poza lekkim nadpęknięciem bloku stan b.dobry) cena: 50,00

71.[BĄKOWSKI Klemens] Clemens Boncovius. — Germania sive de germanorum qui nunc sunt belli gerendi rationibus moribusque Barbaris. Cracoviae 1919. W.L.Anczyc. 16d, s. 57. opr. bibliot. ppł. (Fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy, wewnątrz stan b.dobry) cena: 40,00

72.BĄKOWSKI Klemens — Mieszczanie i szlachta. Obraz z życia w XVIII w. Kr. 1913. Skł. gł. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. [4], 111. brosz. (Okł. lekko otarte i zakurzone, stan dobry) cena: 40,00

73.BĄKOWSKI Klemens — Opowieści Imci Pana Dymka, żaka i pisarza cechowego. Kr. 1908. Nakł. autora. 16d, s. 141, [2]. brosz. (Zabrudzenia i zaplamienia okł., niewielki ubytek grzbietu. Wewnątrz stan dobry. Utwór sceniczny wydany na szlachetnym, niebieskim papierze) cena: 50,00

74.BĄKOWSKI Stanisław — Ku przełęczy. Poz. 1933. Księg. J.Dippla. 16d, s. 47, [1]. brosz. (Niewielkie ubytki krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry. Dedykacja autora. Tomik poezji) cena: 36,00

75.BĄKOWSKI Stanisław — Śmierć Adama. Poemat z zarania ludzkości. Poz. 1929. Fiszer i Majewski. 8, s. 61, [2]. opr. wsp. kart. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł. brosz., ślad usuniętej piecz.? Wydano 500 egz., z czego 25 egz. na papierze czerpanym, ten nr 13 z podpisem Jana Kuglina. Na karcie przedtyt. kompozycja A.Hanytkiewicza) cena: 85,00

76.BĄK Wojciech — Dłonie z wiatru. Łódź-Wr. 1948. Wyd. W.Bąka. 8, s. 118. opr. oryg. pł. (Odbarwienia okł., na grzbiecie długopisem wpisany autor i tytuł, poza tym stan niemal b.dobry) cena: 60,00

77*.BĄK Wojciech — Zastygłe chwile. Poz. 1958. Wyd. Pozn. 16d, s. 231, [2]. brosz. (Stan dobry) cena: 36,00

78.BEDNARSKI Janusz — Wiersze i proza. Wyd. i wstępem zaopatrzył J.Ujejski. Lw. 1937. Wyd. oo.Dominikanów. 8, s. XXXI, 2], 343, tablice. brosz. (Okł. otarta i zabrudzona, ubytek grzbietu, blok nadpęknięty) cena: 40,00

79*.BELMONT Leo — Sprawa przy drzwiach zamkniętych. Powieść kryminalna. War. [1930]. "Renaissance-Universum". 16d, s. [2], 242, [12]. brosz. Bibl. dla wszystkich, [nr 7]. (Grzbiet i okł. uszkodzone, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn.) cena: 21,32

80.BEŁCIKOWSKI Jan — Pamiętniki nauczyciela na pensji. (Palące zagadnienia na tle stosunków szkolnych w Warszawie). War. 1910. Druk. Tow. S.Orgelbranda synów. 16d, s. 268. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz.) cena: 36,00

81.BEŁCIKOWSKI Włodzimierz — W walce ze Złotym Smokiem. Powieść. War. 1925. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 131, [1]. brosz. Bibl. Domu Pol., R.1, t.36. (Otarcia i ubytki okł. i grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

82.[BEŁZA Władysław] — Antologia obca. Wybór najcelniejszych utworów poetów cudzoziemskich. Zestawił autor "Antologii polskiej" [pseud.]. Z 20 portretami. Lw. [1882]. H.Altenberg. 8, s. XIV, [2], 370. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc. (Otarcia i niewielkie zaplamienia okł., brak karty przedtyt., naddarcia kilku pierwszych kart. Piecz. Tytuł okł.: "Antologia poetów obcych"

W.Bełza (1847-1913) - poeta, krytyk lit., pisarz dla dzieci, współzałożyciel Tow. Lit. im. A.Mickiewicza we Lwowie, autor m.in. "Katechizmu polskiego dziecka") cena: 240,00

83.BEŁZA Władysław — Z chłopa król. Starą ale bardzo ucieszną historyę na swój sposób opowiedział ... (Z ilustr. J.Pstraka). Lw. [1912]. Tow. Piotra Skargi. 16d, s. 28, [4]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 16,00

84.BENNETT John — Skowronek (Master Skylark). Przeł. S.Honesti. Lw.-War. [1933]. Książnica-Atlas. 8, s. 254, [2]. brosz. Bibl. Iskier, t.41. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., poza tym stan dobry. Okł. proj. K.Sopoćko) cena: 40,00

85.BENSON R.H. — Tchórz. Przekł. autoryz. J.Sujkowskiej. T.1-2. War. [1929]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 162, [1]; 163. opr. oryg. ppł. (Okł. nieco otarte, tylna wyklejka t.2 załamana. Okł. sygn. A.H) cena: 42,00

86.BERENT Wacław — Diogenes w kontuszu. War. [1937]. Geb. i Wolff. 16d, s. 279, [2]. brosz. (Okł. lekko nadkruszone, nieliczne podkreślenia w tekście ołówkiem. Ekslibris, podpis własn. Okł. proj. S.Ostoja-Chrostowski) cena: 33,76

87*.BEREZOWSKA Maja — Piórkiem przez stulecia. Maja Berezowska. Wyb. i oprac. T.Polanowski. Kr. [196-?]. Wyd. Artyst.-Graf. 4, s. XV, [1], 102, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco otarta i naddarta na krawędziach, poza tym stan b.dobry. Obw., okł. i winietę proj. J.M.Brzeski. Kartę tyt. i winietę proj. W.Buczek) cena: 36,00

88.BERGE Wiktor, LANIER Henryk W. — Poławiacze pereł. Przeł. M.Lisiewicz. Z ilustr. Kr. [1938]. Księg. Pow. 16d, s. 311, [1]. opr. oryg. ppł. Podróże i Przygody, [t.] 2. (Niewielkie otarcia okł., blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy) cena: 32,00

89.BERNACKI Ludwik, CZAPELSKI Tadeusz — Obiad czwartkowy. Obraz literacki. War. 1926. Wyd. M.Arcta. 8, s. 38, [2], tabl. 14. brosz. (Niewielkie zaplamienie okł, ślad zawilgocenia na dolnym marginesie, poza tym stan dobry. Wydano 350 egz., ten nr 234. Okł. proj. R.Mękickiego) cena: 84,40

90.BERTHET Eligjusz — O życie i miłość. Szlakiem mamutów. Romans. Lw. 1928. Księg. Tow. Szkoły Lud, 16d, s. 113, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 32,00

91.BIAŁOSZEWSKI Miron — Było i było. War. 1965. PIW. 16d, s. 114, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 106,00

92*.BIAŁOSZEWSKI Miron — Mylne wzruszenia. War. 1961. PIW. 16d, s. 101, [1]. brosz. (Okł. nieco otarta. Ekslibris) cena: 106,00

93*.BIAŁOSZEWSKI Miron — Rachunek zachciankowy. War. 1959. PIW. 16d, s. 111, [1]. brosz. (Okł. nieco otarta, wewnątrz stan dobry) cena: 106,00

94*.BIAŁOSZEWSKI Miron — Szumy, zlepy, ciągi. War. 1976. PIW. 16d, s. 274, [1]. brosz., obw. Polska proza współczesna (Poza niewielkimi otarciami obw. stan b.dobry. Wyd.I. Obw. proj. J.Stanny) cena: 30,00

95.BIAŁY Stanisław Krzeptowski — Gawędy góralskie. War. 1961. LSW. 16d, 93, [3]. brosz., obw. (Niewielkie otarcie i przedarcie obw. Stan dobry) cena: 25,32

BIBLJOTEKA humoru T-wa Wydawniczego. Red. J.Tuwim. Warszawa. Wyd. J.Mortkowicza. 16d. brosz.

 

96.[Nr] 2: Gogol M. - Opowieść o kłótni Iwana Iwanowicza z Iwanem Nikiforowiczem. 1927. s. [4], 59, [5]. (Zabrudzenia okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 24,00

97.[Nr] 3: Humor amerykański. 1927. s. [4], 72, [4]. (Okł. zabrudzona, ubytki grzbietu, blok odkleił się od okł. Egz. wymaga oprawy) cena: 24,00

98.[Nr] 8: Literatura w negliżu. 1928. s. [4], 59, [5]. brosz. (Ubytki krawędzi okł. oraz grzbietu, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy) cena: 24,00

99.[Nr] 10: Humor sowiecki. 1928. s. [4], 60, [4]. (Ubytki krawędzi okł. oraz grzbietu, blok poluźniony. Egz. wymaga oprawy) cena: 48,00

100*.BIEDER Edmund — Nasi pod Kraśnikiem. Kr. 1915. Red. Piasta. 16, s. 98, [2]. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Na okł. data 1916. Dot. walk 13 p.p. w okolicach Kraśnika w czasie I wojny) cena: 64,00

101*.BIEGAS Bolesław — Owczarek. Lechit. Dwa obrazy dramatyczne. War. 1906. Druk. P.Laskauera i S-ki. 8, s. 104, [1]. brosz. (Ubytki i przedarcia okł., blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Na okł. reprod. rysunku B.Biegasa) cena: 63,30

102.BIELECKI Adam — Akwarjum ulic. Kr.War. 1934. Geb. i Wolff. 8, s. 62, [1]. brosz. (Stan dobry. Dedykacja autora) cena: 60,00

103.BIELIWA — Sama ze sobą. [B.m., b.daty, b.w.]. 8, s. 36. brosz. (Maszynopis powiel. Na końcy informacja " Druczek ten na prawach rękopisu wytłoczono we własnej oficynie w 30 numerowanych egz. w upominku autorce [...]". Ten egz. nr 10.) cena: 52,75

104*.BIELOBRADEK Joanna — Ślepcy. War. 1978. Czytelnik. 16d, s. 73, [3]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Obw. proj. A.Heidrich) cena: 20,00

105*.BIENIASZ Józef — Duch Czarnohory. Lw. 1936. Księg. T.S.L. 16d, s. 310. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Liczne podkreślenia w tekście (ołówkiem i kredką), zapiski na marginesach) cena: 36,00

106*.BIENIASZ Józef — Edukacja Józia Barącza. Powieść dla młodzieży. Wyd. przejrzane i uzup. Kr. 1956. Wyd. Lit. 8, s. 405, [1]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan niemal b.dobry. Okł. proj. J.Napieracz) cena: 30,00

107*.BIENIASZ Józef — Korporanci. Powieść z życia studentów. Lw. 1934. Bibl. Kresowa. 16d, s. 309, [8]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. Wielka Epopeja Studencka. (Ubytek okł. brosz. podklejony papierem, stan dobry. Okł. proj. S.Toegel) cena: 36,00

108*.BIENIASZ Józef — Maturanci. Kr.-Lw. [1933]. Księg. Tow. Szkoły Lud. 16d, s. 327. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., przedarcia płótna na grzbiecie, blok poluźniony, miejscami zażółcenia papieru. Piecz.) cena: 12,00

109*.BIENIASZ Józef — W puszczy nad Salatrukiem. Powieść. Wyd.II. Kr. [1947]. Krak. Tow. Wyd. 8, s. 234, [1]. brosz. (Otarcia okł., zaplamienia tylnej okł., blok poluźniony. Dotyczy Karpat) cena: 20,00

110*.BIEREZIN Jacek — Lekcja liryki. Łódź 1972. Wyd. Łódzkie. 16d, s. 57, [1]. brosz. (Okł. lekko otarte, poza tym stan b.dobry) cena: 64,00

111.BIERNAT z Lublina — Żywot Ezopa Fryga mędrca obyczajnego z przypowieściami jego. War. 1951. "Nasza Księgarnia". 16d, s. 79, [1]. opr. oryg. kart. (Niewielkie nadpęknięcie grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Ilustr. Z.Rychlicki) cena: 28,00

112*.BŁAŻEJOWSKI Aleksander — Sąd nad antychrystem. Powieść sensacyjna. Kr. 1927. IKC. 8, s. 136. brosz. Bibl. "Ilustr. Kuryera Codziennego", nr 1. (Okł. lekko zakurzone z niewielkimi naddarciami krawędzi., stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 46,00

113.BŁOŃSKI Jan — Romans z tekstem. Kr. 1981. Wyd. Lit. 16d, s. 319, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Odręczna dedykacja autora) cena: 86,00

114.BOCCACCIO Giovanni — Dekameron. Przeł. z wł. E.Boyé. Tekst poprawił, uzupełnił i przedmową opatrzył M.Brahmer. T.1-2. War. 1957. 8, s. 461, [3]; 402, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco nadkruszona, poza tym stan b.dobry. T.1: Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, t.2: Dzień szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty) cena: 40,00

115.BOCHEŃSKI Tadeusz — Gościńce. Przekłady. Lublin 1925. Skł. gł. Księg. Kotlarskiego. 8, s. 63. brosz. (Zabrudzenia i naddarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Dedykacja autora) cena: 60,00

116.BOCHEŃSKI Tadeusz — Rzeźbiarz. Poezyj serja piąta. Cieszyn 1922. Skł. gł. Księg. Arcta. 16d, s. 61, tabl. 1. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Okł. rys. B.Kelles-Krauze) cena: 26,00

117.BOJARSKA Anna — Pięć śmierci. Biblioteka kwartalnika politycznego "Krytyka". War. 1990. Wyd. "Krąg". 8, s. 199, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Zaw.: Śmierć Cwietajewej, Śmierć Kościuszki, Śmierć Ognia, Śmierć Robespierre'a, Śmierć Sebastiana Melmotha. "Pięć śmierci pięciu osób - z różnych epok i krajów, różnego powołania i formatu" [od red.]) cena: 14,77

118.BOLESŁAW czyli dalszy ciąg Genowefy. Powieść moralna dla ludu. [B.m.] 1910. [b.w.]. 16d, s. 96. brosz. (Okł. zabrudzona, niewielki ubytek narożnika, papier pożółkły. Druk jarmarczny. "Bibliografia polska" nie notuje) cena: 50,00

119.BON Mot. Dowcip francuski w panoramie wieków. War.-Kr. 1927. Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. [4], 83, [1]. brosz. wt. Bibl. humoru T-wa Wyd., r.1, książka 1. (Brak oryg. okł. Egz. przygotowany do oprawy (z wszytymi wyklejkami)) cena: 33,76

120.BORGES Jorge Luis — Twórca. Przeł. Z.Chądzyńska, K.Rodowska-Wiesiołowska. War. 1974. Czytelnik. 16d, s. 99, [1]. opr. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. W.Brykczyński) cena: 24,00

121.BORNSTEINOWA Jadwiga — Wspólnemi siłami. War. 1934. "Płomyk". 16d, s. 71, [1]. brosz. (Składki luzem, niewielkie zażółcenia okł. Książeczka ukazała się jako "Odcinek powieściowy III tomy Płomyka rok szkolny 1934/35") cena: 24,00

122.BOROWSKI Tadeusz — Na przedpolu. Artykuły i reportaże. War. 1952. MON. 8, s. 105, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. W.Tobis) cena: 30,00

123.BOROWY Piotr (Gazda z Orawy) — Sąd grzesznika sam nad sobą. Z drzeworytami Stanisława Jakubowskiego. [Kr. 1989]. Oficyna Podhalańska. 8, s. 31. brosz. (Stan b.dobry. Reprint z 1933 r.) cena: 10,55

124.[BORZEMSKI Wacław]. AGA [pseud.] — Bez drogowskazów. Sylwetki więzienne. Lw. 1902. Nakł. wyd. "Wieku Nowego". 8, s. 82. brosz. (Okł. luzem podklejone taśmą, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Reminiscencje z więzienia aktywnego galicyjskiego działacza narodowego, współorganizatora Polskiej Ligi Narodowej) cena: 48,53

125*.[BOY-]ŻELEŃSKI Tadeusz — Bronzownicy. War. 1930. Rój. 16d, s. 270, [2], tabl. 1. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja) cena: 31,98

126*.BOY[-ŻELEŃSKI Tadeusz] — Flirt z Melpomeną. (Wieczór pierwszy). Wyd.II. War. [przedm. 1920]. Geb. i Wolff. 16d, s. VI, 260. brosz. (Przednia okł. luzem, zabrudzenia okł., zagięcia i naddarcia krawędzi okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Recenzje teatralne) cena: 40,00

127*.BOY[-ŻELEŃSKI Tadeusz] — Flirt z Melpomeną i inne flirciki. (Wieczór trzeci). Kr. 1922. Krak. Sp. Wyd. 16d, s. VII, [1], 255. brosz. (Tylna okł. luzem, odbarwienia okł., zagięcia i naddarcia krawędzi okł., tylna okł. luzem, ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Egz. nieobcięty. Recenzje teatralne) cena: 40,00

128.BOY-ŻELEŃSKI [Tadeusz] — Flirt z Melpomeną. Wieczór szósty. War. 1926. Druk. "Krajowa". 16d, s. [6], 312. brosz. (Okł. zakurzone, zagięcia i naddarcia krawędzi okł., papier pożółkły. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Recenzje teatralne) cena: 60,00

129*.BOY-ŻELEŃSKI [Tadeusz] — Flirt z Melpomeną. (Wieczór dziesiąty). War. 1932. Bibl. Boya. 16d, s. [4], 258, [2]. brosz. (Okł. luzem zakurzone, zagięcia i naddarcia krawędzi okł., ubytki grzbietu. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Recenzje teatralne) cena: 40,00

130.[BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz] — Gdy się człowiek robi starszy... Wierszyków porcya czwarta. Kr.-War. 1911. Nakł. autora. 16d, s. 80, [1], tabl. 1. opr. wsp. pł. (Podklejenia karty przedtyt. w grzbiecie, poza tym stan dobry) cena: 53,00

131.BOY[-ŻELEŃSKI Tadeusz] — Markiza i inne drobiazgi. Kr. 1914. S.A.Krzyżanowski. 16d, s. 89. brosz. (Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Wiersze satyryczne oraz tekst prozą "Z tryumfalnych dni ś.p. polskiego kabaretu") cena: 60,00

132*.ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz — Marzenie i pysk. War. 1930. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 223, [1]. brosz. (Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: O Don Juanie, Teatr czysty i nieczysty, O literaturze niemoralnej, Plotka o "Weselu") cena: 64,00

133.[BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz] — Nowe piosenki. (Trzecia serya). Z archiwum "Zielonego Balonika" w Krakowie i "Momusa" w Warszawie. Napisał Boy [pseud.]. Lw. 1910. Księg. Pol. B.Połonieckiego. 16d, s. 117, [2]. brosz. (Okł. i karta tyt. zaplamione, blok pęknięty. Egz. nierozcięty, wymaga oprawy) cena: 45,00

134.BOY[-ŻELEŃSKI Tadeusz] — Nowe piosenki. (Trzecia serya). Z archiwum "Zielonego Balonika" w Krakowie i "Momusa" w Warszawie. Napisał Boy [pseud.]. Lw. 1910. Księg. Pol. B.Połonieckiego. 16d, s. 117, [2]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 53,00

135*.BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz — Obrachunki fredrowskie. War. [Od autora 1934]. Geb. i Wolff. 16d, s. 262, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł. oraz przedarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz. i podpis własn. Okł. proj. Z.Jakimowicz) cena: 40,00

136.BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz — Plotki, plotki ... War. [1927]. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 8, s. [4], 208, [1]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., stan dobry. Okł. brosz. proj. C.Bobińskiego) cena: 48,00

137*.BOY[-ŻELEŃSKI] Tadeusz — Słówka. Wyd. jubileuszowe. Przedm. i komentarzami opatrzył. ... War. [przedm. 1930]. J.Przeworski. 16d, s. XV, [1], 380, [1]. opr. bibliot. ppł. (Fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy. Okł. otarta, miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry. Podpis własn.) cena: 60,00

138.BOY[-ŻELEŃSKI] Tadeusz — Słówka. New York [Od autora 1930]. Roy Publishers. 16d, s. XV, [1], 314, [1]. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

139*.BOY[-ŻELEŃSKI] Tadeusz — Słówka. Wyd. nowe przedmową i komentarzami opatrzył ... Kr. 1962. WL. 16d, s. 497, [1], tabl. 1. brosz., obw. (Naddarcia obw. i niewielkie przedarcie przedniej okł., stan dobry) cena: 10,00

140.BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz — [Wrażenia teatralne]. Seria 1-17. War., Kr. 1920-1939. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.", Geb. i Wolff, Krak. Sp. Wyd., Tow. Wyd. "Rój", Bibl. Boy'a. 16d. opr. ppł. z epoki (Stan dobry. Podpisy własn. Zbiór siedemnastu tomów recenzji teatralnych T.Boy'a-Żeleńskiego. Pierwsze dziesięć tomów nosi tytuł "Flirt z Melpomeną" i numerowanych jest jako kolejne "wieczory" (wieczór 3 jako "Flirt z Melpomeną i inne flirciki"), począwszy od serii 11 tomy posiadają indywidualne tytuły, później z dodaniem nadruku "Wrażeń teatralnych seria ...": 11. Ludzie i bydlątka, 12. Okno na życie, 13. Reflektorem w serce, 14. Romanse cieniów, 15. Perfumy i krew, 16. Krótkie spięcia, 17. Murzyn zrobił... Poszczególne części obj. 250-440 s. Seria 1-9 ze złoc. tytułem i numerem kolejnym na grzbiecie, pozostałe woluminy tylko z numerami serii. Całość stanowi niezwykle ważne źródło do dziejów teatru polskiego okresu międzywojennego) cena: 530,00

141*.BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz — Zmysły... zmysły... War. 1932. Bibl. Boya. 16d, s. 247, [5]. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zabrudzenia okł., miejscami zażółcenia papieru, wytarty podpis własn.) cena: 30,00

142.BRANDSTAETTER Roman — Wojna żaków z panami. Drzeworytami zdobiła M.Hiszpańska-Neumann. War. 1954. Iskry. 8, s. 180, [8]. brosz., obw. (Ubytki obw. podklejone papierem, poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

143*.BRANTOME — Żywoty pań swawolnych. Przeł. Boy. T.1-2. Wyd.III. Kr. 1921. Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 16d, s. XXXVIII, 318, [2]; 384. brosz. Bobl. Boy'a, t.37-38. (Niewielkie naddarcia i ubytki krawędzi okł., wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

144*.BRANTOME — Żywoty pań swawolnych. Przeł. i wstępem opatrzył T.Żeleński (Boy). War. 1957. PIW. 16d, s. 657, [1]. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry. Okł. i kartę tyt. proj. D.Staszewska) cena: 30,00

145.BRATNY Roman — Ślad. Nowele. War. 1946. Wyd. E.Kuthana. 8, s. 196, [2]. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

146*.BRAUN Andrzej — Młodość. War. 1953. Czytelnik. 16d, s. 70, [2]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Zaw. m.in.: Komuna mieszkaniowa w bloku nr 25, Kombajn węglowy "Donbas", Do towarzysza Piotra Osiadacza z USP, Poseł chłopski przemawia za konstytucją, XIX Zjazd) cena: 40,00

147.BRAUN Andrzej — Szramy. Poezje. War. 1948. Spółdz. Wyd. Książka. 8, s. 61, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Skasowane piecz.) cena: 30,00

148.BRAUN Jerzy — Ballada o Warszawie. War. 1946. Zakł. Salezjański. 8, s. 14, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn. "Utwór ten został napisany w lecie 1943 r., a więc rok przed Powstaniem Warszawskim. Drukowany był w prasie podziemnej w jesieni 1943 r. Recytowany w sierpniu podczas powstania w konserwatorium na Powiślu" [przed tekstem]) cena: 40,00

149.BRAUN Jerzy — Moja matka. (Fragmenty poematu). Londyn 1967. Odnowa. 8, s. 96. brosz., obw. (Otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

150.BRAUN Jerzy — Ziemia i niebo MCMXXV-MCMXXVII. War. 1930. F.Hoesick. 16d, s. 55, [3]. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn. Tomik poezji) cena: 24,00

151*.BRAUN Mieczysław — Żywe stronice. War. 1936. F.Hoesick. 8, s. 65, [2]. brosz. (Zabrudzenia i nadkruszenia przedniej okł., brak tylnej okł., niewielkie ślady zalania. Poezje) cena: 12,26

152.BRECHT Bertold — Rekin zęby ma na wierzchu. Wiersze wybrane. Wyb. i przeł. z niem. R.Stiller. War. 1986. Nasza Księg. 8, s. 84, [3]. opr. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Ilustr. E.Dwurnik) cena: 24,00

153*.BRODZIŃSKI Kazimierz — Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców. Paryż [1867]. Księg. Luxemburgska. 16, s. 71. brosz. Bibl. Lud. Pol. (Blok poluźniony, przedarcia okł. podklejone papierem) cena: 12,00

154*.BRODZIŃSKI Kazimierz — Wiesław. Sielanka krakowska w pięciu pieśniach. Oprac. W.Jankowski. Brody [1905]. F.West. 8, s. 53, [2]. brosz. Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy, t.30. (Otarcia okł., ubytki grzbietu, składki luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 30,00

155*.BRONIEWSKI Władysław — Anka. War. 1959. PIW. 16d, s. 47, [5]. brosz. (Stan bardzo dobry. Wyd.II. Okł. proj. E.Frysztak-Lubelska. Ilustr. O.Siemaszkowa) cena: 48,00

156.BRONIEWSKI Władysław — Bagnet na broń. Kr.-War. 1946. Spółdz. Wyd. Książka. 16d, s. 46, [1]. brosz. Pod znakiem poetów, s.3. J.Mortkowicza. (Okł. luzem, ubytki grzbietu, egz. wymaga oprawy. Podpis własn.) cena: 30,00

157.BRONIEWSKI Władysław — Bagnet na broń. Wyd.II. War. 1948. Spółdz. Wyd. "Książka". 16d, s. 39, [2]. opr. oryg. pł. Pod znakiem poetów, S.3. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

158.BRONIEWSKI Władysław — Bagnet na broń. War. 1949. Książka i Wiedza. 16d, s. 39, [2]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 30,00

159.BRONIEWSKI Władysław — Drzewo rozpaczające. Kr. 1946. Sp. Wyd. "Książka", Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. 88, [4]. brosz. Pod znakiem poetów, s.3 (Otarcia okł., stan dobry. Zaw. m.in. cykl "Pejzaże palestyńskie") cena: 36,00

160.BRONIEWSKI Władysław — Drzewo rozpaczjące. War. 1950. Książka i Wiedza. 16d, s. 95, [1]. brosz. (Okł. otarte, egz. nieobcięty. Okł. proj. S.Bernaciński) cena: 53,00

161.BRONIEWSKI Władysław — Komuna paryska. Elle en se rend pas la Commune de Paris. War. 1971. PIW. 4, kart 19. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry. Oprac. graf. J.Stanny) cena: 40,00

162*.BRONIEWSKI Władysław — Krzyk ostateczny. War. 1950. Książka i Wiedza. 16d, s. 40, [1]. brosz. (Otarcia okł., stan dobry) cena: 50,00

163.BRONIEWSKI Władysław — Młodym do lotu. Wybór wierszy. War. 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 148, [2]., tabl. 1. brosz. (Okł. lekko zakurzona, stan b.dobry. Okł. proj. M.Rudnicki) cena: 20,00

164*.BRONIEWSKI Władysław — Troska i pieśń. War. 1932. F.Hoesick. 8, s. 61, [2]. brosz. (Ubytek górnej części grzbietu, okł. nieco zabrudzone, poza tym stan dobry) cena: 46,00

165*.BRONIEWSKI Władysław — Troska i pieśń. Łódź 1945. Sp. Wyd. "Książka". 8, s. 45, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. O.Siemaszkowej) cena: 17,06

166*.BRONIEWSKI Władysław — Wiersze warszawskie. [War.] 1948. PIW. 8, s. 90, [4], portret 1. brosz. (Niewielkie uszkodzenie marginesu karty przedtyt., niewielkie ubytki krawędzi okł., stan dobry. Podpis własn. Okł. proj. W.Wernerowej) cena: 40,00

167*.BRONIEWSKI Władysław — Wybór poezji 1925-1944. Jerozolima 1944. Wyd. "W Drodze". 16d, s. 129, [2]. brosz. (Brak przedniej okł., karta tyt. i kilka ostatnich kart luzem z nadkruszonymi krawędziami.Egz. wymaga oprawy) cena: 36,00

168*.BRONIEWSKI Władysław, STANDÉ Stanisław Ryszard, WANDURSKI Witold — Trzy salwy. Biuletyn poetycki. War. 1967. PIW. 8, s. 47, [4]. brosz. (Niewielkie ślady zalania na grzbiecie, poza tym stan dobry) cena: 60,00

169.BROŻEK Jan — Gratis, 1625. Wyd. H.Barycz. Kr. 1929. PAU. 8, s. XV, [3], 180. brosz. Bibl. Pisarzów Pol., nr 82. (Blok pęknięty, egz. wymaga oprawy) cena: 60,00

170*.BRUDZIŃSKI Wiesław — Miniatury. Ilustr. J.Srokowski. War. 1958. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 134, [1]. brosz. Bibl. Satyry. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. J.Srokowski) cena: 24,00

171*.BRUDZIŃSKI Wiesław Leon — Zatrute strzały. Humoreski. War. 1949. "Książka i Wiedza". 8, s. 120, [2]. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn. Okł. proj. J.Lenica) cena: 17,06

172*.BRUNN Laurids — Niepocieszona wdowa. Powieść. Z upow. autora przeł. Fredani. War. 1927. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 152. brosz. Bibl. Powieściowa, nr 520. (Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 26,00

173*.LA BRUYERE — Charaktery czyli obyczaje tego wieku. Podług pierwotnego tekstu przeł. Antoni Potocki. Lw. 1911. Księg. Pol. B.Połoniecki. 16d, s. 212, [4]. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz. Symposion. (Niewielkie zabrudzenia okł. brosz., poza tym stan b.dobry) cena: 120,00

174.BRÜCKNER Aleksander — Mitologja polska. Studjum porównawcze. War. 1924. "Bibl. Pol.". 16d, s. 144, [1]. opr. oryg. pł. zdob. (Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Dzisiejsze wierzenia ludowe, Upiory i wilkołaki, Piast, Popiel i Wanda, Siła nieczysta około domu, Siła nieczysta w przyrodzie) cena: 100,00

175.BRÜCKNER Aleksander — Mitologja polska. Studjum porównawcze. War. 1924. "Bibl. Pol.". 16d, s. 144, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 54,00

176.BRYLL Ernest — Fraszka na dzień dobry. Kr. 1969. Wyd. Lit. 16d, s. 50, [1]. opr. oryg. kart. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. Z.Darowska) cena: 12,00

177*.BRYLL Ernest — Po górach, po chmurach. War. 1969. Inst. Wyd. PAX. 16d, s. 109, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia obw., poza tym stan b.dobry. Obw., okł. i ilustr. A.Kilian) cena: 24,00

178.BRYLL Ernest — Rzecz listopadowa. War. 1968. PAX. 16d, s. 102, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry. Obw. i okł. proj. M.Stachurski) cena: 18,00

179*.BRZECHWA Jan — Liryka mego życia. War. 1968. Czytelnik. 16d, s. 362, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 20,00

180*.BRZECHWA Jan — Piołun i obłok. War.-Kr. 1935. Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. [4], 60, [4]. brosz. (Stan dobry. Tom poezji zaw. cykle: Imię wielkości, Modlitwa o powrót miłości i Pieśni Białoksiężnika) cena: 85,00

181.BRZEZIŃSKI Bogdan — Nowodulscy. Sensacyjny reportaż satyryczny. Kr. 1946. Księg. M.Kot. 8, s. 88. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Ilustr. i okł. dwubarwna Charliego) cena: 48,00

182.BRZOSTOWSKA Janina — Bezrobotni Warszawy. Powieść. War. 1933. F.Hoesick. 16d, s. 143, [1]. brosz., obw. (Zabrudzenia i niewielkie ubytki krawędzi obw., miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 36,00

183*.BRZOSTOWSKA Janina — Giordano Bruno. Zdobiła drzeworytami M.Hiszpańska Neumann. War. 1953. Iskry. 8, s. 57, [3]. brosz. (Stan niemal b.dobry. Odręczna dedykacja autorki (poetki, najmłodszego członka grupy "Czartak"). Tom wierszy ozdobiony całostronicowymi drzeworytami, inicjałami, finalikami) cena: 80,00

184.BRZUSKA Marja — Puhar ze srebrnym kurkiem. Obrazek z przeszłości Warszawy. War. 1934. "Płomyk". 16d, s. 38, [1]. brosz. (Składki luzem, niewielkie zażółcenia okł. Książeczka ukazała się jako "Odcinek powieściowy III tomy Płomyka rok szkolny 1934/35") cena: 26,00

185*.BUCK Pearl S. — Błogosławiona ziemia. Wyd. nowe. Wr. 1946. L.Straszewicz. 8, s. 326, [1]. brosz. (Niewielkie ubytki przedniej okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 24,00

186.BUCZKOWSKI Marian Ruth — Warszawski dowcip w walce 1939-1944. Wyd.II powiększone. War. 1947. Geb. i Wolff. 8, s. 71, [1]. opr. oryg. kart. (Otarcia krawędzi grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Okł., ilustr. i oprac. groaf. L.Buczkowski. Rysunek na s.47: A.Uniechowski) cena: 31,65

187.BUDZYŃSKI Włodzimierz — Koń biały. War. 1862. Druk. Gazety Pol. 16d, s. [4], IV, 110, [1]. opr. ppł. z epoki. (Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Utwór poetycki) cena: 50,00

188.BUGAJSKI Ryszard — Przesłuchanie. Scenariusz filmowy. Paryż 1983. Inst. Lit. 8, s. 109. brosz. Bibl. "Kultury", t.385. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

189.BUKIET. Wydanie zbiorowe utworów belletrystycznych. Kr. 1890. Księg. S.A.Krzyżanowskiego. 16d, s. [4], 100. brosz. (Okł. luzem, grzbiet oklejony taśmą, blok pęknięty) cena: 33,76

190.BUNIKIEWICZ Witołd — Ballady. Lw. 1920. Wyd. Pol. 16d, s. [4], 90, [1]. brosz. (Przedarcia okł. podklejone taśmą, zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

191.BYRNE Donn — Messer Marco Polo. War.-Kr. 1927. J.Mortkowicz. 16d, s. [6], 142, [10]. brosz. (Otarcia okł., ubytki grzbietu, blok pęknięty, składki poluźnione. Egz. wymaga oprawy) cena: 12,00

192*.BYSTROŃ Jan Stanisław — Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego 1815-1831. Dwanaście portretów. Z 14 ryc. Lw.-War. 1938. Książnica-Atlas. 8, s. 272. brosz. (Okładki luzem, kruchy papier, ubytki okł., wewnątrz stan dobry. Egz. wymaga oprawy. Na okładce barwny drzeworyt S.Ostoi-Chrostowskiego. Treść: Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisłąw Kostka Potocki, Kajetan Koźmian, Ludwik Osiński, Franciszek Morawski, Aleksander Chodkiewicz, Ignacy Humnicki, Ferdynand Chotomski, Franciszek Salezy Dmochowski, Kajetan Jaksa Marcinkowski, Marcin Molski, Leon Newachowicz) cena: 46,00

193.BYSTRZYCKA Zofia — Zezem. Ilustr. K.Ferster. War. 1956. Czytelnik. 16d, s. 187, [3]. brosz. Bibl. satyry (Otarcia okł., ostatnia składka luzem) cena: 12,00

194.CAINE William — Anonim. Powieść. War. [1930]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 182. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., stan dobry) cena: 30,00

195.CALDERON de la Barca Pedro — Alkad z Zalamei. Nap. ... Tłum. L.H.Morstin. Rys. O.Axer. Wstępem opatrz. J.Iwaszkiewicz. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 145, [3], tabl. opr. ppł. z zach. okł. brosz. (Poza niewielkimi otarciami okł. stan b.dobry. Okł. i oprac. graf. J.S.Miklaszewski) cena: 31,65

196.CALDERON de la Barca Pedro — Alkad z Zalamei. Tłum. L.H.Morstin. Rys. O.Axer. Wstępem opatrz. J.Iwaszkiewicz. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 145, [3], tablice. brosz. (Stan b.dobry. Okł. i oprac. graf. J.S.Miklaszewski) cena: 32,00

197.CALDWELL Erskine — Druga Ameryka. Droga tytoniowa. Tarapaty lipcowe. Kr. 1949. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 8, s. 335, [2].. opr. późn. ppł. (Stan b.dobry. Ekslibris) cena: 40,00

198*.CHABROWSKI Wacław T. — Madonny. Wyd.II. Londyn 1965. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 44, [2], tablice. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., zaplamienia dolnego marginesu kilku ostatnich kart. Tom poezji) cena: 20,00

199.CHMIELOWIEC Michał — Bajki, prawdy, morały ... Londyn 1968. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 235, [4]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 30,00

200.CHODŹKO Ignacy — Domek mojego dziadka. Śmierć mojego dziadka. Lw.-War.-Kr. 1926. Ossol. 16d, s. VI, 57. brosz. Nasza Bibl., nr 10. (Przedarcie na grzbiecie, wewnątrz stan dobry) cena: 12,00

201.CHOJECKI Artur — Owoce Bożego sadu czyli Święta Anna Samosiódma. Opole 1947. Wyd. Św. Krzyża. 16d, s. 28, [3]. brosz. (Stan dobry. Obca dedykacja. Ilustr. Z.Kopycińska. Kierownictwo artyst. W.Chomicz) cena: 48,00

202.CHORA fontanna. (Wiersze futurystów włoskich). Przekład i esej wstępny Jalu Kurek. Posłowie H.Młynarska. Kr. 1977. Wyd. Literackie. 8, s. 87. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia i podklejenia obw., poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja tłumacza) cena: 60,00

203.CHORA fontanna. (Wiersze futurystów włoskich). Przekł. i esej wstępny Jalu Kurek. Posłowie H.Młynarska. Kr. 1977. Wyd. Lit. 8, s. 87. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia i przedarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

204.CHORĄŻUK Bogdan — Koncentracje. Kr. 1968. Wyd. Lit. 16d, s. 45, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. Z.Darowska) cena: 30,00

205.CHORĄŻUK Bogdan — Zegarmistrz światła. Olsztyn 1973. Pojezierze. 16d, s. 59. brosz. (Okł. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Tom poezji zaw. m.in. wiersz wykorzystany w popularnej piosence T.Woźniaka nagrodzonej na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972) cena: 50,00

206*.CHOROMAŃSKI Michał — Cztery sztuki bez znaczenia. War. 1959. Inst. Wyd. PAX. 16d, s. 493, [2]. brosz. (Naddarcia okł., wewnątrz stan dobry. Zaw.:Malatuli. Syrenie miasto. Szkoła marmuru. Przechadzka między dobrem a złem) cena: 12,00

207*.CHOROMAŃSKI Michał — Zazdrość i medycyna. Powieść. Poz. 1957. Wyd. Pozn. 16d, s. 281, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Okł proj. K.Sławiński) cena: 40,00

208.CHWALIBÓG Feliks — Aforyzmy, refleksje i nowe przysłowia. S.2. Kr. 1930. Skł. gł.: Geb. i Wolff. 16d, s. 32. brosz. (Stan dobry. Zaw. 137 aforyzmów i refleksji oraz 30 nowych przysłów, np. "9. Same w tem życiu zasadzki kto się prześliźnie, ten chwacki") cena: 18,00

209.CIECHANOWSKA Elżbieta. E.C. [krypt.] — Wiersze niemodne. I: Z Wilna. Kr. 1925. Nakł. autora. 16d, s. 39. brosz. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry) cena: 20,00

210.CIEKLIŃSKI Piotr — Potrójny z Plauta. 1597. Wyd. J.Czubek. Kr. 1891. AU. 8, s. [2], 151. brosz. Bibl. Pisarzów Pol., nr 18. (Ślady po taśmie na grzbiecie, blok pęknięty, okł. i składki luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 42,20

211.CLIFFORD Hugh — Wyprawa po złote runo. Tłum. J.Bandrowski. War. [1928]. Księg. E.Wende i sp. 16d, s. 176. opr. bibliot. ppł. (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 24,00

212*.COLONNA-WALEWSKI Stanisław — Rdzawe blaski. War. 1937. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 299, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn.) cena: 40,00

213*.CONDIVI Ascanio — Żywot Michała Anioła. Przeł. W.Jabłonowski. War. 1960. PIW. 16d, s. 118, [2]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca". (Stan b.dobry. Oprac. graf. F.Barącz. Okł. proj. D.Staszewska) cena: 20,00

214.CONRAD Joseph — Między lądem a morzem. War. 1924.Tow. Wyd. "Ignis". 8, s. IX, [1], 267, [7]. brosz. Pisma wybrane, t.13. (Blok pęknięty, składki luzem, ubytki grzbietu okł. Egz. wymaga oprawy) cena: 10,00

215.CORTHIS Andre — Przebaczę. Powieść. Przekł. autoryz. J.Zydlerowej. War. [1928]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 154, [6]. opr. oryg. ppł. (Stan dobry) cena: 21,32

216*.COSTER Karol de — Osobliwe przygody Dyla Sowizdrzała. Z przedm. R.Rollanda. Tłum. P.Smolik. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. XX, 484. brosz. (Blok pęknięty. Okł. proj. L.Tyrowicz) cena: 36,00

217.de CROISSET Francis — Syngaleska bajka. Podróż morzem. Z upow. autora przeł. M.Wańkowiczowa. War. 1937. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 218, [5]. brosz., obw. (Bardzo niewielki ubytek obw., poza tym stan b.dobry. Piecz. i zapiski własn.) cena: 50,00

218*.CROMER Martin — Polonia sive de situ, populis, moribus, magostratibus et Republica regni Polonici libri duo 1578. Wyd. W.Czermak. Kr. 1901. AU. 16d, s. XIII, [3], 160. opr. bibliot. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Bibl. Pisarzów Pol., t.40. (Otarcia, zaplamienia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 36,00

219*.CWIETAJEWA Maryna — Poezje. Oprac. i wstępem opatrzył. S.Pollak. War. 1968. PIW. 16d, s. 295, [4]. opr. oryg. kart. Bibl. Poetów. (Stan b.dobry) cena: 24,00

220.CZAJKA Henryk — Za dziewiątą górą, za dziewiątą rzeką. Bułgarskie baśnie ludowe. Wybór przekład i wstęp ... Ilustr. J.Stanny. War. 1964. LSW. 16d, s. 296, [6]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 36,00

221.CZAJKOWSKI Michał — Bułgarja. Powieść sławiańska. Lipsk 1872. F.A.Brockhaus. 16d, s. [8], 304. opr. oryg. pł., grzbiet złoc. Pisma ..., t.10, Bibl. pisarzy pol., t.64 (Stan dobry. Piecz., ekslibris) cena: 48,00

222.CZAJKOWSKI Michał — Koszowata i Ukrainki. Wyd. nowe. Lipsk 1899. F.A.Brockhaus. 16d, s. X, [2], 274. opr. oryg. pł. bordowe, grzbiet złoc. Pisma ..., t.7, Bibl. pisarzy pol., t.19 (Stan b.dobry) cena: 106,00

223.CZAJKOWSKI Michał — Owruczanin. Powieść historyczna z 1812 roku. Wyd. nowe. Lipsk 1898. F.A.Brockhaus. 16d, s. XVI, [2], 289.brosz. Bibl. pisarzy pol., t.16. (Brak tylnej okł. brosz., grzbiet oklejony paskiem papieru, blok pęknięty. Piecz. Egzemplarz wymaga oprawy) cena: 40,00

224*.CZAJKOWSKI Michał — Stefan Czarniecki. Powieść historyczna. Wyd.II, przejrzane i poprawione. Lipsk 1863. F.A.Brockhaus. 16d, s. XVII, [3], 369. opr. oryg. pł. złoc. Pisma M.Czajkowskiego, t.5. Bibl. Pisarzy Pol., t. 17. (Grzbiet nadpęknięty, miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry) cena: 100,00

225*.CZARNYSZEWICZ Florian — Wicik Żywica. Powieść. Buenos Aires 1953. Druk. Lasecki i Olsiewicz. 8, s. 310. brosz. (Okł. podniszczone: nadkruszenia krawędzi przedniej i tylnej okł., ubytki grzbietu, tylna okł. luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 40,00

226.CZARNY Jan — Fraszki. Ilustr. G.Miklaszewski. War. 1952. PIW. 8, s. 42, [4]. brosz. (Stan dobry) cena: 14,92

227*.CZARSKA Lidja — Królewna Kopciuszek. Powieść dla dorastających panienek. Łódź-Kat. [1925?]. L.Fiszer. 16d, s. 311, [1]. opr. oryg. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 30,00

228*.CZARTORYSKI Adam — Myśli o pismach polskich z uwagami nad sposobem pisania w rozmaitych materyach. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1860. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 124, [2], XIV, [4]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. brosz. zaplamiona, wewnątrz miejscami widoczne ślady zalania. Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 48,53

229.CZECHOWICZ Józef — Fraszki. Słowo wstępne J.Krzyżanowski. Lublin 1962. Wyd. Lub. 16d, s. 30, [1]. brosz., obw. (Stan dobry. Obw. proj. K.Kurzątkowski) cena: 50,00

230.CZECHOWSKI Stanisław — Rytm mego serca. Złoczów 1933. Nakł. autora. 16d, s. 46, [2]. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. cena: 40,00

231.CZEREŚNIEWSKI Wawrzyniec — Morze Jońskie. "Motywów greckich" zeszyt trzeci. Londyn 1964. Księg. Orbis. 8, s. 21. brosz. (Stan b.dobry. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego) cena: 54,00

232*.CZERKAWSKA Maryla — Poezye. Kr. 1908. Geb. i Wolff. 8, s. 124, [4]. opr. ppł. z epoki (Stan b.dobry. Piecz.) cena: 20,00

233.CZERKAWSKA M[aryla] — Sieci na wietrze. Kr. 1931. Krak. Sp. Wydawn. 16d, s. 79, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Poezje) cena: 30,00

234.CZERNECKI Konrad Adam — Przekłady z Heinego. Przedmowa (Do Księgi pieśni), Don Ramiro, Piosenka o skrusze, Donna Clara, Tannhauser, Piekło, Audjencja, Dobra rada. Kr. 1930. Nakł. tłumacza. 16d, s. 60, [1]. brosz. (Niewielkie odbarwienia okł., niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry) cena: 40,00

235.CZERNIEWSKA Jadwiga — Odnowa. Powieść. Łomża 1939. Bibl. Dobrych Książek. 16d, s. 232. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 40,00

236.CZERNY Anna-Ludwika — Antologja nowej liryki francuskiej. Lw.-War.-Kr. 1925. Ossol. 8, s. X, [2], 143. brosz. (Przednia okł. luzem zaplamiona, ubytki okł. i grzbietu, blok pęknięty) cena: 28,00

237.CZERNY Anna-Ludwika — Uwrocie. Lw. 1929. Tow. Wyd. Ateneum. 8, s. 96. opr. oryg. pł. (Wyraźny ślad wilgoci na oprawie, wewnątrz stan dobry. Podpis Jadwigi Czerny-Schmidtowej. Wyd. 500 egz., ten nr 111. Wiersze) cena: 43,00

238.CZERWIŃSKI Mieczysław, PASZKOWSKI Kazimierz — Warszawa bohaterska 1939-1946. Antologia poezji i prozy. Łódź 1946. Wyd. "Poligrafika". 4, s. 191, [1]. brosz., obw. (Niewielkie ubytki obw., poza tym stan dobry. Okł. proj. R.Szałas. Rysunki w tekście M.Puchalski) cena: 36,00

239.CZUBEK Jan — Poezya Filomatów. Wyd. ... T.1-2. Kr. 1922. PAU. 16d, s. VII, [1], 359; [2], 416. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. Archiwum Filomatów cz.3, 1-2. (Pierwsza karta tekstu t.1 w odbitce kserograf., miejscami podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. Na wewnętrznej stronie okł. brosz. odręczna dedykacja podpisana "J.C. 22/11 1922") cena: 84,40

240.CZUCHNOWSKI Marian — Cynk. Powieść. Kr. 1937. Nakł. autora. 16d, s. 223, [1]. brosz. (Okł. nieco zaplamiona, podklejone naddarcia i ubytki, blok nieco wygięty. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego) cena: 90,00

241.CZUCHNOWSKI Marian — Czarna koronka. Powieść. Londyn 1966. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 319. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. T.Orłowicz) cena: 36,00

242.CZYŃSKI Jan — Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudzińska czyli jakubini polscy. War. 1956. Czytelnik. 8, s. 454, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia i naddarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 21,32

243.CZYŃSKI Jan — Jakobini polscy. Powieść z czasów rewolucyi 1830 r. War. 1907. Geb. i Wolff. 16d, s. 408. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry) cena: 42,20

244.CZYŻEWSKI Tadeusz — Pastorałki. Dzreworyty T.Makowskiego. Kr.-Jędrzejów 1982. Znak. 4, s. 34, [6]. brosz., teka kart. (Stan b.dobry. Reprint wyd. z 1925 r. Egz. nr XXXV) cena: 60,00

245.DAMROTH Konstanty (Czesław Lubiński) — Z niwy śląskiej. Wiersze. Wyd.III zupełne. Mikołów [przedm. 1922]. K.Miarka. 16d, s. X, 210. opr. oryg. pł. (Stan dobry) cena: 37,98

246.DANILEWSKIJ G[rigorij] P[etrovic] — Katastrofa w Szlisselburgu. Romans historyczny. Przekł. E.Jezierskiego [pseud.; nazw..: Edmund Krüger]. War. [1929]. Bibl. Nowości. 16d, s. 171, [5]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. Bibl. Nowości w War., nr 64. (Niewielkie otarcia okł., papier pożókły. Okł. proj. H[enryk] N[owina] Czerny) cena: 20,00

247*.DANTE Alighieri — Boska komedia. Przeł. E.Porębowicz. War. 1975. PIW. 8, s. 658, [1], tablice. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry. Liczne ilustr.) cena: 48,00

248.DANTE Alighieri — Pieśniarz. Przeł. i uwagami opatrzył J.Feldhorn. Kr. 1926. Italica. 8, s. [2], III, 87, [2]. opr. późn. ppł. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 60,00

249.DAUDET A[lfons] — Listy z mojego wiatraka. Wybór opowiadań. War. 1961. Nasza Księg. 8, s. 70, [2]. opr. oryg. ppł. (Stan b.dobry) cena: 16,00

250.DĄBROWSKA Marja — Moja odpowiedź. Refleksje nad polemiką z "Rozdrożem". War.-Kr. 1938. J.Mortkowicz. 16d, s. [6], 111. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 36,00

251.DĄBROWSKA Marja — Tu i tam. Dwa opowiadania dla młodzieży. War.-Kr. 1938. Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. [4], 30, [2]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 10,00

252.DĄBROWSKI Ignacy — Chwila była przedwieczorna... Wrażenia. War. J.Fiszer. 8, s. [2], 112, [1]. opr. pł. z epoki. (Stan dobry. Szyldzik złocony na grzbiecie) cena: 50,00

253*.DEEPING Warwick — Zatrute studnie. Powieść. Kat. 1947. Wyd. Awir. 8, s. 304. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., niewielkie ubytki grzbietu. Okł. proj. J.Karolak) cena: 18,00

254.DEFOE Daniel — Roxana czyli szczęśliwa kochanka. War. 1954. Sp. Wyd. Czytelnik. 8, s. 258, [2], tabl. 16. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Ilustr. i obw. O.Axer) cena: 36,00

255*.DEMBY Stefan — Łany ojczyste. Wyjątki z pism autorów polskich. Książka dla młodzieży i dorosłych. Cz.1-2. Wyd.II. War. 1919. Wyd. M.Arcta. 16d, s. 271; [4], 275. razem opr. pł. z epoki. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 60,00

256.DEMCZYK Tadeusz Juljusz — Student z podwawelskiego grodu. Kr. 1931. Skł. gł. Dom Książki Pol. 8, s. 37, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 28,00

257.DESBILLONS Franciszek Józef — Wybór bajek. Tłumaczył S.Kazimierczyk [właśc. K.Zalewski]. War. 1942. b.w. 16, s. 21. brosz. (Chojnacki 160. Stan dobry. Druk konspiracyjny. Zaw. 20 bajek wierszem) cena: 40,00

258.DÉRY Tibor — Niki. Przekł. z węg. Z przedm. G.Herling-Grudzińskiego. Paryż 1959. Inst. Lit. 8, s. 93. brosz. Bibl. "Kultury", t.47. (Stan dobry) cena: 27,72

259.DIABLI wiedzą co ... Wiersze i opowiadania polskich pisarzy. Antologia. Wybór i oprac. M.Błaszczyk i B.Olszańska. War. 1972. Iskry. 16d, s. 665, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia oraz przedarcie obw., poza tym stan b.dobry. Graf. oprac. i różnościami ozdobił. B.Butenko) cena: 30,00

260*.DICKENS Karol — Dawid Copperfield. T.1-3. War. 1947. Spółdz. Wyd. "Książka". 8, s. 369, [2]; 352, [3]; 347, [2]. brosz. Z wyd. J.Mortkowicza. (Stan b.dobry. Okł. i ilustr. L.Buczkowski) cena: 80,00

261.DICKENS Karol — Klub Pickwicka. Wyd. nowe. T.1-4 [w 2 wol.]. War. 1947. PIW. 8, s. 394, [1]; 371, [1]. opr. oryg. ppł. z zach. okł. brosz. (Okł. otarte i zabrudzone, grzbiety nadpęknięte, wewnątrz stan dobry. Na okł sygnatury R.Szałas 46.) cena: 80,00

262*.DICKENS Karol — Opowieść o dwóch miastach. T.1-2. War. 1929. Bibl. Wielkich Pisarzy. 16d, s. 168, [1]; [172]-328, [1]. razem opr. bibliot. ppł. Dzieła (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 28,00

263*.DIDEROT — Kubuś Fatalista i jego pan. Przeł. i wstępem opatrzył T. Żeleński-Boy. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 276. brosz. (Stan b.dobry. Okł proj. M.Piotrowski) cena: 40,00

264.DIDEROT Denis — Paradoks o aktorze i inne utwory. Przeł. i wstępem opatrzył J.Kott. War. 1958. Czytelnik. 16d, s. 240, [4]. brosz., obw. Bibl. "Sympozjon". (Otarcia krawędzi obw., stan dobry) cena: 28,00

265.DŁUGOSZ Stanisław (Jerzy Tetera) — Przed złotym czasem... Z przedm. A.Struga. Kr. 1917. Nakł. rodziny. 8, s. XXIII, [1], 199, [5]. brosz. (Maliszewski 4005. Odbarwienia i zaplamienia okł., brak zdjęcia (?) przed przedmową. Zaw. m.in. "Urywki pamiętnika" dot. wydarzeń 1914-1915) cena: 48,53

266.DOBRACZYŃSKI Jan — Najeźdźcy. T.1-2. War. 1947. Oficyna Księgarska. 8, s. 447, [1]; 435. brosz. (Niewielkie naddarcia okł. na krawędziach grzbietu, poza tym stan dobry. Okł. proj. J.Knothe) cena: 40,00

267.DOBROWOLSKI Adam — Lećcie me pieśni. Poezye. Zaopatrzone portretem autora z przedm. J.Kasprowicza. Notatką biograficzną poprzedził i do druku przygotował J.Saloni. Lw. 1914. Księg. Gubrynowicza i syna. 16d, s. VII, [1], 239, tabl. 1. opr. późn. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

268.DOBROWOLSKI St[anisław] Ryszard — Spartakus. Dramat. War. 1947. Spółdz. Wyd. "Wiedza". 8, s. 135, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Egz. nierozcięty. Okł. i ozdobniki I.Witz) cena: 20,00

269.DOMANIEWSKI Bogusław — Za własnym żaglem. Powieść. War. 1939. Wyd. Ligi Morskiej i Kolonialnej. 8, s. 121, [2]. brosz. (Stan dobry. Obca dedykacja) cena: 40,00

270.DORGELÉS Roland — Wielka parada. Powieść o wojnie. Tłum. Z.Iwanowicz. Lw. 1930. Przygoda. 16d, s. [4], 403. opr. późn. pł. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 36,00

271.DOROSZEWICZ Bł.[!] — Sąd kalifa nad tancerką. Opowieść wschodnia. Na język polski przeł. i w przedm. zaopatrzył Wł[odzimierz] Rewski. Chełm Lubelski 1938. Druk. "Zwierciadło". 8, s. 23. brosz. (Stan dobry) cena: 29,54

272*.DOSTOJEWSKI Teodor — Biedni ludzie. War. 1929. Tow. Wyd. "Rój. 16d, s. 287, [1]. brosz. Dzieła, S.7 pod red. M.Wańkowicza. (Niewielkie otarcia i ubytki krawędzi okł., stan dobry. Całość składała się z 8 serii. Okł. w interesującym układzie typograficznym) cena: 85,00

273*.DOSTOJEWSKI [Teodor] — Skrzywdzeni i poniżeni. Powieść. War. 1929. Bibl. Rodzinna. 16d, s. 377, tablice. opr. oryg. pł. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Ilustr. J.Przeradzka) cena: 36,00

274*.DRDA Jan — Miasteczko na dłoni. Powieść. Kat. 1947. Wyd. Awir. 8, s. 287. brosz. (Niewielkie przedarcia okł. na krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Okł. proj. J.M.Brzeski) cena: 36,00

275.DUMAS Aleksander — Neron. Romans historyczny. War. [193-?]. E.Wende. 16d, s. 98, [1]. opr. późn. ppł. (Stan dobry) cena: 40,00

276.DUMAS Aleksander — Wicehrabia de Bragelonne. Powieść historyczna z XVII wieku. T.1-2. War. 1953. Iskry. 8, s. 597, [3]; 703, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. własn. Okł. proj. S.Töpfer) cena: 70,00

277.DUMAS Aleksander (ojciec) — Naszyjnik królowej. Powieść. T.1-7 [w 3 wol.]. War. [1925-1926]. E.Wende. 16d, s. 153, [5]; 156, [2]; 155, [3]; 159, [1]; 159, [1]; 127, [1]; 107, [3]. opr. ppł. z epoki. Pamiętniki lekarza (Stan dobry. Dalsze losy bohaterów kontynuowane były w powieści "Anioł Pitoux") cena: 40,00

278.DURINI M. Anioł — Wybrane poezye [...] o Stanisławie Konarskim. Spolszczył jeden ze Zgromadzenia XX. Pijarów. Kr. 1885. Zgromadzenie XX. Pijarów. 8, s. 29. brosz. (Okł. zabrudzone, ubytek narożnika przedniej okł. blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Podpis własn.) cena: 20,00

279*.DÜRRENMATT Friedrich — Kraksa, historia jeszcze możliwa. Przeł. A.Wirth. War. 1963. PIW. 16d, s. 61, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. D.Staszewska) cena: 20,00

280* .DÜRRENMATT Friedrich — Obietnica. Kraksa. Sędzia i jego kat. Grek szuka Gerczynki. War. 1979. PIW. 16d, s. 412, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Okł, obw. i strony tyt. proj. Z.Porada) cena: 36,00

281.DYGASIŃSKI Adolf — Zając. Powieść. War. [1927]. "Bibl. Groszowa". 16d, s. 193, [1]. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., blok lekko nadpęknięty) cena: 30,00

282.DYGAT Stanisław — Disneyland. War. 1965. PIW. 16d, s. 246, [1]. brosz., obw. (Otarcia i niewielkie przedarcia obw. na grzbiecie. Blok odszedł od okł., egz. wymaga podklejenia) cena: 18,00

283.DYGAT Stanisław — Karnawał. Ilustr. F.Starowieyski. War. 1968. PIW. 16d, s. 48, [6]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca". (Stan b.dobry) cena: 8,00

284.DYGAT Stanisław — Podróż. War. 1965. PIW. 16d, s. 274, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, stan dobry. Obw. proj. A.Stefanowski) cena: 30,00

285.DYNOWSKA M[aria] — Nasze rocznice. Wybór poezyj i prozy na obchody narodowe. Kr. [1925]. Tow. Szkoły Lud. 16d, s. IV, 204. brosz. (Niewielkie otarcia okł., miejscami zakreślenia w tekście. Stan dobry) cena: 42,00

286.DYNOWSKA M[aria] — Po złote runo. Kr. 1939. Księg. Nauka i Sztuka. 16d, s. 227. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz.) cena: 40,00

287.DYSKUSJA w kawiarni "Pod błędnem kołem". War. 1916. 16d, s. 14. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 36,00

288.[EILE Marian]. Bracia Rojek [pseud.] — Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika. Ilustr. M.Eile. War. 1959. Iskry. 16d, s. 262, [2]. brosz. Bibl. Stańczyka (Okł. nieco zakurzona, brak pocztówek w tylnej kieszonce) cena: 40,00

289.EJSMOND Juljan — Patrząc na moich synków. Dziecięcy światek. War. 1931. Nakł. Juljanowej Ejsmondowej. 8, s. 84, [3], tabl. 1. brosz. (Niewielkie załamania narożnika kart, stan bardzo dobry. Zaw. gł. wiersze dla dzieci) cena: 48,00

290.ELIKSIR zmartwychwstania. Powieść. Czerniowce 1925. Druk. J.Filipescu. 8, s. 209. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 33,76

291.EMILL Ewa — Parkowa 8. Powieść współczesna. Londyn 1974. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 310. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 32,00

292.ENKAEŃSKIE zwierciadło czyli na ciężkie czasy lekkich żartów wiązanka. Kr. 1916. Nakł. Komitetu. 8, s. 51. brosz. (Niewielkie przedarcie grzbietu, poza tym stan dobry. Zbiór wierszy satyrycznych pośw. NKN ozdobiony karykaturami K.Witkiewicza. Zaw. teksty m.in. I.Kowalskiej, S.Meyera, K.Ostrowskiego. Druk na prawach rękopisu) cena: 42,20

293.EPIKUR — Myśli. Wybór i przekł. L.Staffa. War. [1920]. Tow. Wyd. 16, s. 55. opr. oryg. kart. (Stan dobry) cena: 10,00

294.EPITAPHIUM Ignacego Maciejowskiego Sewera lat przeżytych Rzeczypospolitej powołanego pisarza na służbie ducha ku odrodzeniu narodu zaprzysięgłej zgoonem z legionu żywych pojmanego druchowie przyjaciele a bracia młodsi myślą prześcigłą za onym się oglądając we wieńcu nieśmiertelnych idącym zebrali i w księgę zwarli. Kr. 1902. Nakł. autorów, Druk. UJ. 4, s. 101, [4], tabl. 1. brosz. (Przednia okł. luzem, niewielkie ubytki okł. oraz grzbietu, stan dobry. Autorzy: M.Zdziechowski, M.Siedlecki, W.Reymont, T.Miciński, W.Tetmajer, K.Tetmajer, A.Lange, K.M.Górski, L.Rydel, W.Perzyński, S.Żeromski, J.Żuławski, S.Wyspiański, W.Feldman, A.Szymański) cena: 42,20

295.ERENBURG Ilja — Oblicze wojny. War. 1926. Skł. gł. Dom Książki Pol. 16d, s. 210, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 48,00

296.d'ESME Jan — Czerwone Bogi. Powieść. Czerniowce 1923. Druk. J.Filipescu. 8, s. 218. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 33,76

297.FADIEJEW A[leksander] — Młoda gwardia. Adaptacja sceniczna i inscenizacja L.René. Tłum. L.Zamkow. Wstępem opatrzył J.A.Szczepański. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 96, [3]. brosz. Bibl. świetlicowa, nr 50. (Stan dobry) cena: 10,66

298.FALEŃSKI Felicjan — Poezje wybrane. Wyboru dokonał, wstępem i notą opatrzył J.W.Gomulicki. War. 1980. LSW. 16d, s. 153, [2]. brosz. Bibl. poetów. (Otarcia okł., stan dobry) cena: 10,66

299.FANGRAT Tadeusz — Nas-troje. Ilustr. M.Berezowska. War. 1959. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 16d, s. 40, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora) cena: 30,00

300*.FANTASTYCZNE opowieści. Kr. 1975. Wyd. Lit. 16d, s. 471, [1]. brosz., obw. (Stan dobry. Wyd.II. Obw., strona tyt., ilustr. D.Mróz. Wśród autorów opowieści m.in.: Balzac, Dickens, Dostojewski, France, Irving, Poe, Tołstoj, Wells, Wilde. Tłum. m.in.: Jachimiecka, Mroczkowska, Pitera, Rogowicz, Traczewska) cena: 36,00

301.[FAUST Frederick] Brand Max [pseud.] — Nocny jeździec. Powieść. War. [1938]. Wyd. J.Kubickiego. 16d, s. 300, [1]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry) cena: 40,00

302.FELIŃSKI Alojzy — Barbara Radziwiłłówna. Tragedya w 5. aktach wierszem. Wyd. J.Turowskiego. Sanok 1855. K.Pollak. 16d, s. VII, [1], 72, II. opr. wsp. pł. (Niewielkie ślady zalania widoczne na górnym marginesie, poza tym stan b.dobry. Podpis własn. Ekslibris) cena: 50,00

303.FERRERO Guglielmo — Przemowy do głuchych. Przekł. autoryzowany J.Kuryłowicz. Poz. [1929]. Wyd. Pol. R.Wegner. 16d, s. [4], 116, [8]. brosz.Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry. Piecz. własn. cena: 30,00

304*.FEUCHTWANGER Lion — Odyseusz i wieprze czyli tarapaty z kulturą. Przeł. M.Wisłowska. Ilustr. A.Stefanowski. War. 1960. PIW. 16d, s. 53, [1]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry) cena: 8,00

305.FEUCHTWANGER Lion — Wojna żydowska. Powieść. Z upow. autora przeł. L.Belmont. War. 1933. Księg. M.Fruchtmana. 8, s. 396, [1]. opr. wsp. ppł. (Stan dobry. Ekslibris i piecz. własn.) cena: 40,00

306.FEVAL Paul — Kawaler de Lagardere. Przekł. i oprac. H.Popławska. War. 1965. Iskry. 8, s. 353, [3], tablice. brosz., obw. (Otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Obw. i karty tyt. proj. M.Kowalczyk. Na tabl. fotosy z filmu "Garbus" reż. A.Hunebelle) cena: 46,00

307*.FICOWSKI Jerzy — Ptak poza ptakiem. War. 1968. Czytelnik. 8, s. 106, [5]. brosz., obw. (Niewielkie zaplamienie tylnej obw., poza tym stan dobry. Obw. proj. W.Brykczyński) cena: 30,00

308*.FICOWSKI Jerzy — Śmierć jednorożca. War. 1981. PIW. 8, s. 120. brosz., obw. (Obw. nieco zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Obw. H.Tomaszewskiego) cena: 40,00

309.FIEDLER Arkady — Dziękuję Ci kapitanie. War. 1946. Czytelnik. 8, s. 236, [2], tablice. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 40,00

310.FIEDLER Arkady — Kanada pachnąca żywicą. Kr. 1946. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 8, s. 245, [1]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

311*.FIERLA Adolf — Kamień w polu. Czeski Cieszyn 1938. Śląski Zw. Lit.-Artystyczny w Czechosłowacji. 16d, s. 157, [2]. brosz. (Otarcia okł., zażółcenia papieru, stan dobry. Dedykacja autora) cena: 100,00

312.FIERLA Adolf — Kamień w polu. Czeski Cieszyn 1938. Śląski Zw. Lit.-Artystyczny w Czechosłowacji. 16d, s. 157, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry) cena: 60,00

313*.FIERLA Adolf — Przydrożne kwiaty. Frysztat 1928. Druk. Ludowa. 16d, s. 63. brosz. (Zaplamienia i niewielkie ubytki okł., wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

314.FIK Ignacy — Kłamstwa lustra. Kr. 1932. Geb. & Wolff. 8, s. 64, [2]. brosz. (Zabrudzenia okł., przedarcie fragm. grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

315.FIK Ignacy — Wiersze. War. 1954. PIW. 8, s. 91, [1], tabl. 1. brosz. (Okł. lekko odbarwione, poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty. Wyd.I. Wybrał i wstępem opatrzył A.Włodek) cena: 48,00

316*.[FILIPOWICZ January] — Posiedzenia wiejskie we IVch niedzielach. Wyd. F.Luty [pseud.]. Wilno 1856. J.Zawadzki. 16, s. 135. brosz. (Blok pęknięty, niewielki ubytek przedniej okł.) cena: 60,00

317*.FILIPOWICZ Kornel — Ulica Gołębia. Kr. 1955. Wyd. Lit. 16d, s. 319, [1]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. brosz. nieco zaplamiona. Odręczna dedykacja autora) cena: 100,00

318.FINK Georg — Jestem głodny. Z upow. autora przeł. M.Tarnowski. War. 1938. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 279, [8]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Ekslibris w formie piecz.) cena: 36,00

319*.FLAUBERT Gustaw — Salammbo. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 364, [3]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, stan niemal b.dobry) cena: 30,00

320*.FLETCHER J[oseph] S[mith] — Tajmenica dworu Markenmore. T.1-2. War. [1930]. Wyd. Alfa. 16d, s. 142, [2]; [145]-286, [1]. razem opr. wsp. ppł. (Miejscami podkreślenia w tekście, zapiski na parginesach. Piecz.) cena: 36,00

321.FLIS Zygmunt — Wybór twarzy. Toruń, X 1975. Studenckie Centrum Kulturalne "Od Nowa". 8, s. [18]. brosz. Wieczór poetycki [11]. (Stan b.dobry. Wydano 150 egz. Niskonakładowa seria poetycka, dziś coraz rzadsza) cena: 43,00

322.FLUKOWSKI Stefan — Horyzont Afrodyty. Kr. 1947. Spółdz. Krak. Czytelnik. 8, s. 156, [4]. brosz. Bibl. dramatyczna Nowy Teatr, nr 2. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

323.FLUKOWSKI Stefan — Oranżeria. Sztuka w 4 aktach. Kr. 1949. Spółdz. Pracy i użytkowników z O.U. "Placówka". 8, s. 56. brosz. Bibl. dramatyczna Nowy Teatr. (Stan dobry) cena: 20,00

324*.FORSYTH Fredrick — Psy wojny. Tłum. S.Wilkosz. War. 1977. Czytelnik. 16d, s. 382, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Obw. i okł. proj. A.Krauze) cena: 20,00

325*.FRACCARDI Arnoldo — Raj dziewcząt (Il Paradiso delle Fanciulle). Autoryzowany przekład z włoskiego W.Chotkowskiej. War. 1933. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 276, [4]. brosz. (Otarcia o niewielkie naddarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

326*.FRANCE Anatol — Bunt aniołów. Przeł. S.Flukowski. War. 1958. Czytelnik. 16d, s. 269, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. i kartę tyt. proj. J.S.Miklaszewski) cena: 20,00

327.FRANCE Anatol — Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. War. 1948. Spóldz. Wyd. "Wiedza". 8, s. 261. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Ilustr. i okł. M.Jurgielewicz) cena: 36,00

328*.FRANCE Anatol — Święty satyr. Tłom. St.Godlewski. War. [192-?]. Książki ciekawe. 16d, s. 79, [1]. opr. późn. pł. zdob. (Stan dobry) cena: 28,00

329.FRANCE Anatol — Zbrodnia Sylwestra Bonnard. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 183, [2]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry. Podpis własn. Okł. proj. M.Piotrowski) cena: 33,76

330.FRANCE Anatol — Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Tłum. J.Sten. War. 1959. Czytelnik. 16d, s. 193, [2]. brosz. (Otarcia i niewielkie naddarcia okł., niewielkie pęknięcie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Okł. proj. J.S.Miklaszewski) cena: 6,00

331.FRASIK Józef Andrzej — Łąkami w górę. War.-Kr. 1936. Okolica Poetów. 8, s. 46, [1]. brosz. Bibl. "Okolicy Poetów", t.5. (Niewielkie odbarwienia i ubytki okł., stan dobry. Na karcie tyt. zaklejone zapiski, poniżej odręczna dedykacja autora) cena: 46,00

332*.FREDRO Aleksander — Dzieła ... Wydał H.Biegeleisen. (Z portretem i podobizną poety). T.1-5 (w 3 wol.). Lw. 1897. Księg. Pol. 16d, s. 51; 238, [1], tabl. 1; [4], 209, [2]; [4], 211, [1]343, [1]; [2]233, [1]. opr. oryg. ppł. zdob. (Otarcia okł., brak portretu w t.1, w trzecim wol. (t.4-5) blok nadpęknięty, odszedł od oprawy. Ekslibrisy) cena: 100,00

333.FREDRO Aleksander — Nocleg w Apeninach. Operetka w jednym akcie. Lw. 1897. Księg. Pol. 16d, s. 43. brosz. (Okł. zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 16,00

334*.FREDRO Aleksander — Piczomira, królowa Branlomanii. Tragedia w trzech aktach. Łódź 1990. Wyd. Łódzkie. 16d, s. 67, [2]. opr. oryg. kart. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Proj. okł. i stron tyt. E.Laśkiewicz-Albińska. Ilustr. J.Opaliński) cena: 24,00

335.FREDRO Aleksander — Trzy po trzy. Pamiętnik z epoki napoleońskiej. Z przedm. A.Grzymały-Siedleckiego. Wyd. [...] H.Mościcki. Z 52 ilustr. w tekście i 8 na osobnych kartach. War. 1917. Geb. i Wolff. 4, s. L, 228. brosz. (Okł. brosz. luzem podniszczone: zaplamienia i ubytki, brak grzbietu, składki luzem, karty pofałdowane w wyniku wilgoci. Egz. wymaga oprawy. Ilustr. w ramach paginacji) cena: 120,00

336.FRENKEL Mieczysław R. — Minuta milczenia. Powieść. Lw.-War. 1932. Księg. Lwowska. 16d, s. 222, [1]. brosz. (Okł. zakurzona, jedna składka luzem. Na karcie przedtyt. dedykacja autora) cena: 36,00

337.FRONCZEK Zbigniew Włodzimierz — Spacer po linie. War. 1976. RSW "Prasa-Książka-Ruch". 8, s. 32, [1], tabl. 1. Arkusz 6. (Stan dobry. Wydano 217 egz., ten nr 74. Autograf autora) cena: 43,00

338.FRYDRYSIAK Bernard T[adeusz] — Poezje ... New York 1970. [b.n.]. 8, s. 56. brosz. (Niewielkie zaplamienie okł., stan dobry. Tomik poezji polskiego artsty malarza i grafika, członka grupy malarzy "Bractwa św. Łukasza" i grupu "Niezależnych" oraz członka polskich grafików "Czerń i Biel" w Warszawie ilustrowany reprodukcjami jego prac. Tomik wydany po śmierci artysty, słowo wstępne napisała jego siostra Maria Frydrysiak) cena: 36,00

339.FRYLING Jan — W osiemdziesięciu latach naokoło świata. Londyn 1978. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 216. brosz. (Odbarwienia grzbietu, blok nadpęknięty. Wspomnienia

J.Fryling (1891-1977) - prozaik, krytyk literacki, w czasie wojny członek rządu RP w Londynie, wieloletni prezes Inst. im. J.Piłsudskiego w Nowym Jorku, aktywny działacz emigracyjny) cena: 36,00

340.GAJEWICZ Leon — Triolety. Z marzeń, uczuć i nastrojów. War.-Łódź [1928]. Nakł. autora. 8, s. 119. opr. ppł. z okł. brosz. nakl. na lico opr. (Okł. otarte, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

341*.GALEWSKI Stefan — Jak żyć żeby długo żyć. [Londyn] 1971. Pol. Fund. Kult. 8, s. 62. brosz. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Ilustr. i projekt okł. B.Świderska) cena: 40,00

342.GALLET Ludwik — Kapitan Czart. Przygody Cyrana de Bergerac. War. 1949. Wydawn. "Ex Libris". 8, s. 416, [1]. brosz. (Otarcia okł., jedna składka luzem, stan dobry) cena: 40,00

343.GALSWORTHY John — Walka. Dramat socjalny w 3-ch aktach. War.-Kr. 1922 Wyd. "Epoka". 16d, s. 125, [3]. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 26,00

344.GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons — Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu. Kr. 1954. Wyd. Lit. 16d, s. 56, [2]. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Wyd.I. Ilustr. D.Mróz) cena: 50,00

345.GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons — Pieśni. War. 1965. Czytelnik. 16d, s. 21, [3]. opr. oryg. kart., obw. (Stan b.dobry. Ilustr. M.Stachurski) cena: 30,00

346.GAŁCZYŃSKI K[onstanty] I[ldefons] — Satyra, groteska, żart liryczny. Ilustr. H.Tomaszewski. War. 1955. Spółdz..Wyd. "Czytelnik". 16d, s. 406, [6], tabl. 1. opr. pł., obw. (Otarcia i ubytki obw., poza tym stan b.dobry) cena: 48,00

347.GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons — Ślubne obrączki. War. 1949. Czytelnik. 16d, s. 101, [3]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Obca dedykacja) cena: 48,00

348.GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons — Wiersze liryczne. War. 1952. Sp. Wyd-Ośw. Czytelnik. 8, s. 61, [3]. brosz. (Okł. nieco zakurzone, niewielkie zaplamienie widoczne w górnej części przedniej okł. i górnym marginesie kilku pierwszych kart, poza tym stan dobry. Okł. i ilustr. J.Lenica) cena: 60,00

349.GAŁCZYŃSKI K[onstanty] I[ldefons] — Wiersze. War. 1956. Czytelnik. 16d, s. 743, [1], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Obw. lekko otarta, poza tym stan b.dobry. Ekslibris) cena: 60,00

350*.GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons — Zaczarowana dorożka. War. 1966. Czytelnik. 16, s. 20. opr. oryg. kart. zdob. (Stan idealny) cena: 48,00

351.GAŁUSZKA Józef Aleksander — Gwiazda komandorji. War. 1925. Geb. i Wolff. 16d, s. 64. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., niewielkie naddarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Okł. Z.Król) cena: 21,10

352*.GAŁUSZKA Józef Aleksander — Ludzie bez twarzy. War. 1927. Geb. i Wolff. 16d, s. 64. brosz. (Okł. nieco załamane, poza tym stan dobry. Okł. J.Fedkowicz. Dedykacja autora. Tom poezji) cena: 40,00

353.GAŁUSZKA Józef Aleksander — Ludzie bez twarzy. War. 1927. Geb. i Wolff. 16d, s. 64. brosz. (Stan dobry. Egz. nierozcięty. Okł. J.Fedkowicz. Tom poezji) cena: 20,00

354.GAŁUSZKA Józef Aleksander — Uśmiechy Boga. Kr. 1922 [właśc. 1921]. Geb. i Wolff. 16d, s. 62, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Okł. otarta i zabrudzona, miejscami podkreślenia w tekście) cena: 24,00

355*.GARCZYŃSKI Stefan — Pisma ... Wyd.II pomnożone przez S.Skórzewskiego. Poz. 1860. Nakł. L.Merzbacha. 8, s. XIII, [7], 350, [2], tabl. 1. ([oraz] HOHOL [= GOGOL] M[ikołaj] W. - Powieści mniejsze. Z rossyjskiego. Lw. 1871. Sp. Wyd. "Bibl. Najciekawszych Powieści i Romansów". 8, s. 180. razem opr. bibliot. ppł.) cena: 180,00

356*.GARCZYŃSKI Stefan — Poezye. Lipsk 1860. F.A.Brockhaus. 16d, s. VI, [2], 199, [1]. opr. pł. z epoki. Bibl. pisarzy pol., t.1. (Otarcia okł., niewielkie przetarcia płótna na krawędziach okł., wewnątrz zażółcenia papieru) cena: 60,00

357*.GASZYŃSKI Konstanty — Poezje. Wydanie zupełne. Lipsk 1868. F.A.Brockhaus. 16d, s. XXVIII, 220. opr. oryg. pł. Bibl. pisarzy pol., t.52. (Miejscami zażółcenia papieru, ślady zalania okł. i na marginesach) cena: 38,38

358.GAUTIER Teofil — Stopa mumii i inne opowiadania fantastyczne. Wybrał i posłowiem opatrzył J.Parvi. Przeł. E.Bąkowska, K.Dolatowska, J.Parandowski. Ilustr. Stasys Eidrigevićius. War. 1980. PIW. 16d, s. 276, [3], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia i naddarcie obw., poza tym stan b.dobry. Okł., obw. i strony tyt. proj. W.Freudenreich. Na obw. ilustr. Stasysa Eidrigevićiusa) cena: 40,00

359.GAWALEWICZ Maryan — Preludyum Szopena. Obrazek dramatyczny w jednym akcie. War. 1907. Geb. i Wolff. 16d, s. 39. Teatr amatorski nr 87.

[oraz] GAWALEWICZ Maryan - Lekcya deklamacji. Fraszka sceniczna w 1-ej odsłonie. War. 1883. M.Orgelbrand. 16d, s. 32.

[oraz] PRZYBYLSKI Zygmunt - Banasiowa. Obrazek sceniczny w 1 akcie, osnuty na tle noweli Maryi Konopnickiej. War. 1908. Geb. i Wolff. 16d, s. 21. Teatr amatorski nr 98.

[oraz] PRZYBYLSKI Zygmunt - Bzy kwitną. Komedya w 1 akcie. Wyd.II. War. 1903. Geb. i Wolff. 16d, s. 26, [2].

[oraz] MAREK Andrzej - Wieczna bajka. Obrazek dramatyczny w 1 akcie. War. 1902. Geb. i Wolff. 16d, s. [2], 32. Teatr amatorski [nr] 65.

[oraz] DOMNIK Franciszek - Dzieci muzy. Wyd.III. War. 1908. Geb. i Wolff. 16d, s. 52. Teatr amatorski [nr] 31.

[oraz] MOSER Gustaw - Kusicielka. Komedya w 1 akcie. War. [cenz. 1900]. Geb. i Wolff. 16d, s. 59. Teatr amatorski [nr] 59.

[oraz] PRZYSŁUGA. Komedya w 1 akcie. Z franc. War. [cenz. 1892]. Geb. i Wolff. 16d, s. 56. Teatr amatorski, [nr 18].

[oraz] DWÓCH głuchych. Krotochwila w 1 akcie. Z franc. War. [cenz. 1904]. Geb. i Wolff. 16d, s. 36. Teatr amatorski nr 8.

[oraz] PRZYBYLSKI Zygmunt - Na przekór. Krotochwila w 1 akcie. Wyd.II. War. [cenz. 1900]. Geb. i Wolff. 16d, s. 29. Teatr amatorski, nr 10. razem opr. pł. z epoki. (Zabrudzenia okł., zapiski na wyklejkach, podkreślenia i zapiski w tekście. Egz. zakurzony. Piecz. i podpis własn.) cena: 30,00

360.GAWIŃSKI Antoni — Peregrynacje Andrzeja Wilczka. Powieść. Lw. 1937. Państw. Wyd. Książek Szkolnych. 16d, s. 196, [1], tablice. brosz. (Winietki tyt. wykonał autor. Okł. proj. W.Siemiątkowski) cena: 40,00

361*.GAWLIK Jan Paweł — Powrót do Jamy. Kr. 1961. WAG. 8, s. 191, [5], tabl. 17. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia i niewielkie ubytki obw., poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora. Ilustr. D.Mróz) cena: 32,00

362.GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) — Bem. Powieść historyczna z XIX w. Wyd.III. War. 1930. Dom Książki Pol. 16d, s. [4], 390, [6], tabl. 1. opr. bibliot. ppł. (Otarcia i zaplamienia okł., blok nadpęknięty, kilka kart luzem) cena: 40,00

363.GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) — Królobójcy. Łódź 1957. Wyd. Łódzkie. 8, s. 276, [3]. brosz. (Otarcia okł., ubytki grzbietu okł., blok pęknięty, egz. wymaga oprawy.Okł. proj. J.Krawczyk) cena: 24,00

364.GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) — Pigularz. War. 1957. Nasza Księg. 8, s. 304, [3]. opr. oryg. ppł. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry. Ilustr. K.M.Sopoćko) cena: 36,00

365*.[GĄSIOROWSKI Wacław] (Wiesław Sclavus) — Ugodowcy. Wyd.IV. War. 1920. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 16d, s. [4], 488. opr. bibliot. ppł. (Zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 28,00

366.GEMBARZEWSKI Miłosz — Pieśni Słowianina. War. 1930. F.Hoesick. 16d, s. 44, [3]. brosz. (Okł. lekko zakurzone, stan dobry) cena: 20,00

GENERACJE [seria wyd.]. War. 8. brosz., obw. (Stan dobry. Poetycka seria wydawnicza publikowana z okazji spotkań autorskich organizowanych w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki "Ruch" - Ściana Wschodnia przy współudziale DRN Warszawa-Śródmieście, ZG SZSP, Rady Nacz. ZSP. Staranny układ typograficzny, często na papierze czerpanym, w limitowanym nakładzie)

 

367.S.1, t.5: BALCERZAN Edward — Późny wiek. III 1972. s. 23, [1] (Autograf autora. Wydano 157 egz., ten nr 100) cena: 53,00

368*.S.2, t.5: [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yankowski - Rytmy miasta. Wybór i opracowanie A.K. Waśkiewicz. XII 1972. s. 29, [3]. (Stan b.dobry. 4 grudnia 1972 odbył się wieczór poezji Jerzego Jankowskiego. Wprowadzenie A.K. Waśkiewicz, czytał W.Siemion. Wydano 221 egz. numerowanych, ten egz. nr 200) cena: 85,00

369.S.3, t.2: WITKIEWICZ Tadeusz — Półroczne oprawy mijania. IV 1973. s. 29, [2] (Egz. nr 57 (z 221). Wstęp S.Czycza. Tom poezji wskrzesiciela Zakonu Białego Kruka, syna Kazimierza Witkiewicza) cena: 53,00

370.S.5, t.7: KOPERSKI Jerzy — Drzewa z próchna nie poznasz. (Wybór wierszy). 1980. s. 36 (Wydano 367 egz. na papierze białym i czerpanym, ten bez numeru, na papierze czerpanym - z dodawanym do egzemplarzy specjalnych zdjęciem córki poety, której tom jest dedykowany) cena: 53,00

371.GERMAN Juliusz — Mściciel. Dramat. Lw.-War. 1908. Księg. H.Altenberga, E.Wende. 16d, s. [6], 134. brosz. (Stan dobry, [odpis własn) cena: 24,00

372.GIRAUDOUX Jean — Bella. Powieść. War. 1929. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 216, [8]. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. zabrudzona i otarta, przetarcia płótna na grzbiecie, egz. zakurzony, miejscami zażółcenia papieru. Piecz.) cena: 24,00

373.GLAESER Ernest — Rocznik 1902. Z up. autora przeł. A.Wat. War. 1930. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 318, [1]. opr. późn. pł. (Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry) cena: 16,00

374*.GLIŃSKI Kazimierz — Bajki Niekrasickiego. War. 1910. J.Fiszer. 8, s. 159, [4]. opr. późn. pł. (Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 50,00

375*.GLUZIŃSKI Tomasz — Sonety zwrotne. Kr. 1972. Wyd. Lit. 8, s. 67, [1]. brosz. (Stan dobry. Notatki ołówkiem. Tom poezji poprzedzony mottami z Pascala i Brillouina, składający się z akrostychów: pierwsze litery kolejnych wersów każdego wiersza tworzą własne hasło (np. Kolacja z trocin, Po co ta pisanina, Złom dla Hasiora, A słowa jak ptaki, Fuga na długopis, Dupa dupa du, Gustaw Holoubek)) cena: 43,00

376.GODEBSKI Cyprian — Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799. Oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z.Kubikowski. Wyd.II, zmienione. Wr. 1953. Ossol. 16d, s. LVII, [1], 78, tabl. 2, mapa 1. brosz. Powieści Polskie XIX w. (Otaercia krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 30,00

377.GOETEL Ferdynand — Pątnik Karapeta. Wyd.II. War. 1930. Geb. i Wolff. 16d, s. 224, [1]. opr. późn. pł. (Stan dobry. Zaw.: Pątnik Karapeta, Kos na Pamirze, Komisja, Samson i Dalila) cena: 40,00

378*.GOETHE Jan Wolfgang — Cierpienia młodego Werthera. Tł. L.Staff z przedm. J.Muszkowskiego. Poz. [przedm.] 1920. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [2], XLI, [3], 138, [1]. brosz. Dilecta. Literatura niemiecka, t.1. (Stan dobry) cena: 28,00

379*.GOETHE Johann Wolfgang — Liryki i ballady. War. 1955. Nasza Księg. 16d, s. 130, [1]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry. Ilustr. S.Brzęczkowski) cena: 18,00

380*.GOJAWICZYŃSKA Pola — Dziewczęta z Nowolipek. T.1-2. Wyd.II. War. 1936. Rój. 16d, s. 241, [2]; 233, [6]. brosz. (Niewielkie ubytki krawędzi okł., stan dobry) cena: 37,98

381*.GOLDGERG Lea — Sonety. Przeł. z hebrajskiego Zew Szeps. Londyn 1971. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 66, [1]. brosz. (Stan dobry. Rysunki w tekście Autorki) cena: 36,00

382*.GOLDONI Carlo — Komedie. War. 1957. PIW. 16d, s. 699, [1]. opr. oryg. pł. (Okł. zabrudzona, miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry. Podpis własn. Zaw.: Sługa dwóch panów, Dziedzic, Mirandolina, Gruby, Awantura w Chioggi, Wachlarz.) cena: 30,00

383.GOLIŃSKI Leszek, FENIKOWSKI Franciszek — Odra szumi po polsku. Poz. 1946. Wyd. Zach. 88, s. 56. brosz. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 20,00

384.GOŁBA Kazimierz — Dusze w maskach. Powieść. War. 1939. Inst. Wyd. "Renaissance". 16d, s. 209, [3]. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę. (Stan niemal b.dobry. Okł. proj. Tomaszewski) cena: 40,00

385.GOŁBA Kazimierz — Wieża spadochronowa. Opowiadanie z 1939 r. Poz. 1947. Wyd. Zach. 16d, s. 170, [1]. opr. wsp. pł. Życie i Przygona, [nr] 5. (Brak karty przedtyt., stan dobry. Podpis własn. Ekslibris) cena: 32,00

386.GOŁĘBIOWSKI Stefan — Kłos słońca. War.-Kr. 1937. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 48, [3]. brosz. (Stan niemal b.dobry. Piecz. i zapiski własn. Tomik poezji) cena: 24,00

387*.GOŁUBIEW Antoni — Rozdroża. T.1-2. War. 1955. PAX. 8, s. 423; 520, [4]. brosz. Bolesław Chrobry. (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Obszerna dedykacja autora na karcie przedtyt. t.1) cena: 100,00

388.GOMULICKI Wiktor — Życie dla ojczyzny. Powieść. Wyd. IV. z rysunkami S.Bagieńskiego. War. 1931. M.Arct. 16d, s. 251, [3], tablice. opr. wsp. pł. (Stan dobry. Piecz.) cena: 48,00

389.GORBATOW Borys — Dusze nieujarzmione. Przeł. T.Zabłudowski. Moskwa 1945. Wyd. Lit. w Jęz. Obcych. 8, s. 122, [2]. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 21,32

390.GORCZYŃŚKI Bolesław — Inteligient. Scena z życia. War. 1905. M.Arct. 16, s. 36 + reklamy. brosz. Książki dla wszystkich, nr 326. (Grzbiet i okł. nadkruszone, karty luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 10,00

391.GORKIJ Maxym — Chan i jego syn. Przekł. S.Miłkowskiego. Kr. 1903. D.E.Friedlein. 16d, s. [4], 140. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 20,00

392.GORKIJ [Maksym], ANDREJEW [Leonidas], KOROLENKO [Włodzimierz] — Godziny więzienne. Zakazane utwory ... Przeł. Józef Mondschein. War.-Lw. 1906. Druk. P.Laskauera. 16d, s. 131, [4]. brosz. Książnica polska, t.2. (Otarcia i niewielkie zaplamienia okł., zaplamienia ostatniej czystej strony) cena: 52,75

393.GORKI M[aksym] — Matka. Przeł. H.Górska. Kijów-Lw. 1941. Państw. Wyd. Mniejszości Narod. USRR. 16d, s. 375, [1]. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., stan dobry. Piecz.) cena: 26,00

394.GORKIJ Maksym — Na stepie. War. 1936. Rój. 16d, s. 283, [2]. brosz. (Blok poluźniony, okł. otarta z ubytkami, wewnątrz stan dobry) cena: 29,54

395*.GORKI Maksym — Baśnie włoskie. War. 1950. Książka i Wiedza. 16d, s. 162, [2]. opr. oryg. kart., obw. (Stan b.dobry. Tłum. A.Stern) cena: 24,00

396.GORLITZ Rudolf — Precz z rozwodami! Lw.-War. 1931. Wyd. "Przyszłość". 8, s. 335, opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 40,00

397.GORZKOWSKI Maryjan — Księdzówna. Powieść galicyjska. Wyd.II. Kr. 1877. Nakł. autora. 8, s. 216. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., zabrudzenia i podklejene ubytków karty tyt., miejscami zażółcenia papieru. Na końcu dodano niekompletną (brak karty tyt. oraz s.9-14) współoprawną pozycję Julii Goczałkowskiej "Kobieta czyli historyja łzy i śmiechu") cena: 60,00

398*.GOSŁAWSKI Maurycy — Poezye ... Z przedm. przez L.Zienkowicza. Pierwsze wyd. zb. i zup. Lipsk 1864. F.A.Brockhaus. 16d, s. XXIII, [1], 311. opr. oryg. pł. Bibl. Pisarzy pol, t.24. (Stan dobry) cena: 51,17

399*.GOSŁAWSKI Maurycy — Poezye ... Z przedm. przez L.Zienkowicza. Pierwsze wyd. zb. i zup. Lipsk 1864. F.A.Brockhaus. 16d, s. XXIII, [1], 311. opr. późn. pł. Bibl. Pisarzy pol, t.26. (Otarcia i zaplamienia okł., ślady zalania, miejscami zażółcenia papieru, blok poluźniony. Piecz. własn., zapiski. Na grzbiecie omyłkowo wyzłocony autor "Gaszyński") cena: 48,00

400*.GOSZCZYŃSKI Seweryn — Dzieła zbiorowe .... Wyd. Z.Wasilewski. Lw.-War.-New-York. [1911]. H.Altenberg, Wende i Ska, The Polsh Book Imp. 8, s. XXXII, 579. opr. oryg. pł. zdob. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., blok poluźniony, ślady po taśmie w grzbiecie na s. XVI-XVII. Piecz. własn.) cena: 100,00

401.[GOSZCZYŃSKI Seweryn] — Sobótka . Z powieści pod napisem Kościelisko. Wr. 1852. Z.Schletter. 16d, s. [4], 40. brosz. (Przednia okł. zabrudzona, przedarta i luzem, tylna okł. zaplamiona. Blok pęknięty. Egz. lekko zakurzony, wymaga oprawy) cena: 48,00

402.GOULD Joanna — Gwiazda przewodnia. Powieść. Tłum. z ang. Z.Hartingh. Wyd. VI. War. 1927. Wyd. M.Arcta. 16d, s. 234, tablice. opr. oryg. ppł. (Niewielkie otarcia okł., karta przedtyt. oraz pierwsza tabl. luzem, blok lekko poluźniony, stan dobry. Obca dedykacja) cena: 30,00

403*.GOZDAWA Jan — Poezje niemodne. Londyn 1974. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 59, [4]. brosz. (Brak karty przedtyt., stan dobry. Rys. w tekście i na okł. S.Grabowski. Odbito w ilości 350 egz., ten nr 21) cena: 48,00

404*.GÓRSKI Artur — Przededniem. Opowiadania. War. [1918?]. Geb. i Wolff. 8, s. [4], 118, [1]. brosz. (Otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

405.GRABIAŃSKI Wacław (FEB) — Wojenny balonik. (Bajki i nie-bajki). War. 1916. E.Wende. 16d, s. 95. brosz. wt. (Egz. przygotowany do oprawy (z wszytymi wyklejkami)) cena: 18,00

406.GRABIŃSKI Stefan — Niesamowite opowieści. War. 1958. Czytelnik. 8, s. 291, [3]. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia obw., stan b.dobry. Zbiór opowiadań prekursora pol. literatury fantastycznej) cena: 40,00

407*.GRABIŃSKI Stefan — Salamandra. Powieść fantastyczna. Poz.-Lw. 1922. Wyd. Pol. 8, s. [4], 161, [2]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Podpis własn. Ekslibris) cena: 40,00

408.GRABOWSKI Ignacy — Sokół. Komedya heroiczna z czasów renesansu polskiego w 6 obrazach. [...] Z przedm. W.Rabskiego. Z portretem autora. War. i in. 1910. Geb. i Wolff. 16d, s. X, 182, tabl. 1. brosz., obw. (Niewielkie przedarcia skrzydełek obw., niewielkie ubytki krawędzi obw., wewnątrz stan dobry, egz. nierozcięty. Obw. proj. J.Bukowskiego) cena: 28,00

409.GRABOWSKI Zbigniew — Śpiew dziewcząt. Opowieść o dzieciństwie. Londyn 1964. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 158, [1]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. T.Orłowicz) cena: 30,00

410.GRABSKI Władysław Jan — Saga o Jarlu Broniszu. T.1-3. Wyd.III. Poz. 1957. Pallotinum. 8, s. 315, [1]; 306, [1]; 363, [1]. brosz. (Niewielkie zagięcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięte. Okł. J.Knothe) cena: 60,00

411*.GRABSKI Władysław Jan — Świat na podarunek. War. 1958. PAX. 16d, s. 46, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Obw., okł. i stronę tyt. proj. D.Rewkiewicz-Niemirska) cena: 16,00

412.GRAJNERT Józef — Dziwne przygody Lorka Ślązaka. Opowiadanie z 13-go stulecia. Wyd.II. War. 1920. "Księg. Pol." Pol. Macierzy Szkolnej. 16d, s. 36. brosz. (Niewielkie naddarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 40,00

413*.GRAVES Robert — Córka Homera. Tłum. W.Niepokólczycki. War. 1958. "Czytelnik". 8, s. 230, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Piecz. własn. Obw. proj. M.Stachurski) cena: 36,00

414*.GROCHOWIAK Stanisław — Haiku-images. War. 1978. PIW. 8, s. 43, [5]. brosz., obw. (Niewielkie przedarcie obw., poza tym stan b.dobry. Obw. i okł. proj. H.Tomaszewski. Wyd.I) cena: 58,00

415.GROCHOWIAK Stanisław — Kanon. War. 1965. PIW. 16d, s. 42, [1]. brosz. (Okł. lekko otarta i zakurzona, poza tym stan b.dobry. Proj. okł. D.Staszewska. Wyd.I) cena: 40,00

416*.GROCHOWIAK Stanisław — Menuet z pogrzebaczem. Kr. 1958. Wyd. Lit. 16d, s. 57, [1]. brosz. (Grzbiet nieco pożółkły, poza tym stan b.dobry. Okł. proj. Z.Włodarczyk. Drugi tom wierszy w dorobku poety) cena: 110,00

417*.GROCHOWSKI Stanisław — Wiersze i inne pisma co przebrańsze. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 8, s. [161]-340. brosz. Bibl. Pol., S. na r. 1859, z. 34-35. Wyd. K.J.Turowskiego. (Ubytki okł., blok pęknięty, miejscami zażółcenia papieru. Egz. wymaga oprawy) cena: 50,00

418.GRODZKI Kazimierz — Jadą ułani. War. [po tekście Wsielub, 1927]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 148. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., blok nadpęknięty) cena: 36,00

419*.GRONOWICZ Antoni — Melodia świtów. Poezje zebrane. War. 1939. Dom Książki. 16d, s. 144, [4]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, poza tym stan b.dobry. Obszerna dedykacja autora) cena: 25,58

420.GROŃSKI Ryszard Marek — Kołysanka na bębnie. War. 1970. Iskry. 16d, s. 125, [2]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Odbarwienia obw. i okł., wewnątrz stan b.dobry. Dedykacja autora. Okł. proj. Z.Lipińska. Oprac. graf. E.Lipiński) cena: 30,00

421.GRUBIŃSKI Wacław — Kochankowie. Dramat w trzech aktach. War. 1915. Skł. gł. Księg. E.Wende i Sp. 16d, s. 104. opr. oryg. kart. (Brak grzbietu, blok poluźniony. Piecz. Podpis własn.) cena: 30,00

422*.GRUSZECKI Artur — Tatarzy w Sandomierskiem.Kr. 1928. Tow. Szkoły Lud. 16d, s. 215. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Piecz.) cena: 30,00

423*.GRYDZEWSKI Mieczysław — Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji od "Bogu rodzicy" do chwili obecnej. Zebrał i ułożył ... Wyd.II przejrzane i uzup. Londyn 1948. Nakł. "Orbisu". 8, s. VIII, 351. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., niewielkie naddarcie krawędzi grzbietu, na karcie przedtyt. wklejony artykuł z 28 I 1951 r. pośw. M.Pawlikowskiej. Stan dobry. Ekslibris) cena: 80,00

424*.GUIN Ursula K. Le — Czarnoksiężnik z archipelagu. Przeł. S.Barańczak. Posłowiem opatrzył S.Lem. Kr. 1983. Wyd. Lit. 16d, s. 197, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. i str. tyt. W.Targosz. Ilustr. B.Ziembicka) cena: 40,00

425*.GUNNARSSON Gunnar — Ludzie z Borg. Powieść. Z up. autora przeł. L.Staff. War. [1930?] Inst. Wyd. "Renaissance". 8, s. 224. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Okł. brosz. wykonał K.Hiller. Ekslibris) cena: 80,00

426.GURANOWSKI Mieczysław — Madonna z Mantui. Bój o słońce. Paź. Natchnienie Beritoli. War. 1923. Stow. Pracowników Księgarskich. 4, s. 174. brosz. (Okł. otarta, zaplamiona i naddarta, wewnątrzblok nadpęknięty. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich. Okł. rys. M.Gajewski) cena: 30,00

427.GUTZKOW Karol — Uriel Akosta. Tragedia w pięciu aktach. Przekł. wolnym wierszem M.Bołoz Antoniewicz. Lw. 1881. I Zw. Drukarnia. 16d, s. VI, [2], 117. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., brosz., poza tym stan b.dobry) cena: 80,00

428.GUT-STAPIŃSKA Aniela — Inksy świat. War. 1949. Ex Libris. 8, s. 119, [1]. brosz. (Otarcia grzbietu, niewielkie ubytki okł. Okł. i ukł. graf. proj. J.Knothe. Opowiadania tatrzańskie spisane gwarą góralską) cena: 37,98

429.GWIŻDŻ Feliks — Kośba. War. 1921. Skł. gł. E.Wende i Ska. 16d, s. 66, [2]. brosz. (Niewielkie odbarwienia okł., stan dobry) cena: 21,10

430*.GWIŻDŻ Feliks — Obrazy na szkle. Nowele. Poz. [1926]. Księg. Wojciecha. 16d, s. 185, [2]. brosz. (Okł. uszkodzona: zabrudzenia, ubytki okł. oraz grzbietu, blok poluźniony) cena: 21,10

431.GWIŻDŻ Feliks — Zwyrtałowa bacówka pod wesołym wierchem. z przedm. W.Wnuka. Kr. 1986. KAW. 8, s. 129, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry) cena: 12,66

432.HALNY Jan — Przy polnej drodze. Kr. 1939. Druk. W.L.Anczyca. 8, s. [2], 64, [2]. brosz., obw. (Ubytki obw., blok pęknięty, poza tym stan dobry. Egz. wymaga oprawy. Odb. 250 egz. Okł. i układ graf. proj. Z.Kinastowski) cena: 40,00

433.HARASYMOWICZ Jerzy — Budowanie lasu. War. 1965. PIW. 16d, s. 50, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Odręczna dedykacja autora) cena: 65,00

434*.HARASYMOWICZ Jerzy — Budowanie lasu. War. 1965. PIW. 16d, s. 50, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Tom wierszy, m.in.: Budzenie się w górach, U rzeźbiarza Pecucha na Kasprusiach w Zakopanem, Bieszczady, Na połoninie, W górach) cena: 18,00

435.HARASYMOWICZ Jerzy — Córka rzeźnika. Łąka. Wyprzęgnięty tramwaj Europy. War. 1974. Czytelnik. 8, s. 79, [4]. brosz. (Niewielkie naddarcia obw., poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. J.Młodożeniec. Dedykacja autora) cena: 40,00

436.HARASYMOWICZ Jerzy — Madonny polskie. War. 1969. Czytelnik. 16d, s. 89, [3]. brosz., obw. (Obw. zabrudzona z niewielkimi naddarciami, wewnątrz tym stan b.dobry) cena: 24,00

437.HARASYMOWICZ Jerzy — Ma się pod jesień. War. 1962. PIW. 16d, s. 82, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. E.Frysztak-Witowska) cena: 43,00

438.HARASYMOWICZ Jerzy — Na cały regulator. Kr. 1985. Wyd. Lit. 16d, s. 60, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. B.Kurdziel) cena: 16,00

439.HARASYMOWICZ Jerzy — Pastorałki polskie. Kr. 1966. PWM. 4, s. 52, [3]. brosz. (Stan dobry. Oprac. graf. i fragmentami polskich drzeworytów ludowych ozdobił W.Dulęba) cena: 60,00

440.HARASYMOWICZ Jerzy — Pastorałki polskie. Kr. 1980. PWM. 4, s. 52, [3]. brosz. (Stan dobry. Oprac. graf. i fragmentami polskich drzeworytów ludowych ozdobił W.Dulęba) cena: 26,00

441*.HARASYMOWICZ Jerzy — Powrót do kraju łagodności. Kr. 1957. Wyd. Lit. 8, s. 40, [3]. brosz. (Okł. lekko odbarwione przy krawędziach, niewielkie załamanie marginesu pierwszych kart. Okł. J.Gawłowskiego i J.Gaja, ilustr. J.Gaj. Drugi tom poezji J.Harasymowicza) cena: 40,00

442.HARASYMOWICZ Jerzy — Pastorałki polskie. Kr. 1966. PWM. 4, s. 52, [3]. brosz. (Stan dobry. Oprac. graf. i fragmentami polskich drzeworytów ludowych ozdobił W.Dulęba) cena: 30,00

443.HARASYMOWICZ Jerzy — Wieża melancholii. Kr. 1958. Wyd. Literackie. 16d, s. 117, [1]. brosz. (Niewielkie odbarwienie grzbietu okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Ilustr. D.Mróz) cena: 48,00

444.HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC Jerzy — Banderia prutenorum czylichorągwie pruskie podniesione roku pańskiego 1410. W święto rozesłania apostołów pod Grunwaldem przeci królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone jak i cała moc niemiecka i przywiezione do Krakowa. Kr.1976. Wyd. Lit. 8, s. 122, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora. Wydano z okazji odbudowy pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w październiku 1976) cena: 48,00

445*.HARBOU Thea von — Metropolis. Przekł. autor. W.Zechentera. War. 1927. Skł. gł. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 253, [2], tablice. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Okł. brosz. J.Norblin) cena: 40,00

446.HARTEN Henryk St[anisław] (Harvey) — Ojciec zadżumionych i inne parodje polityczne. War. 1930. Nakł. tyg. "Placówka". Druk. "Ars". 8, s. 31, [1]. brosz. (Okł. zabrudzone, wewnątrz papier miejscami zabrązowiony.Zbiór satyr politycznych wierszem publikowanych uprzednio w "ABC", "Placówce" i "Żółtej Musze". Parodie m.in. "Ojca zadżumionych", "Pana Tadeusza", "Konrada Wallenroda") cena: 60,00

447.HARTWIG Julia — Czuwanie. War. 1978. Czytelnik. 16d, s. 63, [5]. brosz., obw. (Obw. lekko zagięta na krawędziach, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Obw. i okł. proj. A.Heidrich) cena: 50,00

448*.[HASZEK Jarosław]. Wędówki z Jarosławem Haszkiem. Tłum. z czeskiego S.Dębski. War. 1958. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 16d, s. 475, [1]. brosz. Bibl. Satyry. (Biewielkie otarci okł., poza tym stan b.dobry. Okł. proj. J.Młodożeniec) cena: 36,00

449.HAWTHORNE N. — Mity greckie. Spolszczyła M.J.Lutosławska. Wyd.II po wojnie. War.-Łódź. 1948. Bibl. Pol., St.Jamiołkowski i T.J.Evert. 8, s.185, [3], tabl. 3. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. i okł. J.Przeradzkiej) cena: 30,00

450.HEBBEL Fryderyk Chrystyan — Dzienniki. Wybrał i przeł. K.Irzykowski. Lw. 1911. B.Połoniecki. 16d, s. [4], 230, [6]. brosz. (Otarcia,i zabrudzenia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 37,43

451.HECZKO-MUSZYNA Bronisław — Pogodzeni. Powieść o dzieciach śląskich. War. 1937. Druk. Rotograw. Dom Prasy. 16d, s. 72. opr. bibliot. ppł. Odcinek powieściowy t.2 "Płomyka". (Egzemplarz wymaga oprawy. Piecz.) cena: 12,79

452*.HEIJERMANS Herman — Szczury wodne. Ezechiela Wildego osobliwa historja. Tłum. M.Bursowa. War.-Kr. [ca. 1924]. Skł. gł. Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. [4], 168. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., papier pożółkły, pierwsza karta pokreślona ołówkiem) cena: 40,00

453.HEINE H. — Intermezzo liryczne (1822-1823). Przeł. Profanus [pseud.] [Gustaw Wolff]. War. [1927]. Geb. i Wolff. 16d, s. 86,[1]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 32,00

454.HEMAR Marjan — Koń trojański. War. 1936. Wyd. J.Przeworskiego. 8, s. 191, [1]. opr. oryg. pł. (Brak obw., stan dobry. Wybór wierszy powst. w l. 1920-35. Tom dedykowany J.Tuwimowi "w hołdzie dla jego genjuszu". Okł. i rys. W.Daszewskiego (Pika)) cena: 106,00

455.HENRY O. — Rewolucja i miłość (Cabbages and kings). War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. [4], 306, [1]. opr. późn. ppł. (Okł. otarte i zabrudzone, miejscami niewielkie zażółcenia papieru. Stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

456.HERBERT Edwin — Utwory wybrane. Wybór i przedm. A.Rogalski. Poz. 1980. Wyd. Poz. 16d, s. 145, [1]. brosz., obw. (Stan dobry) cena: 12,66

457*.HERBERT Zbigniew — Barbarzyńca w ogrodzie. War. 1964. Czytelnik. 16d, s. 265, [2]. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

458*.HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw — Inny świat. Zapiski sowieckie. War. 1989. Czytelnik. 8, s. 324, [4]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. w tekście) cena: 20,00

459.HERTZ Benedykt — Bajki i satyry. War. 1911. Skł. gł. Księg. G.Centnerszwera i Ski. 4, ws. 103, [2]. brosz. (Zabrudzenia okł., niewielkie naddarcia i ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 60,00

460.HERTZ Benedykt — Bajki minionych dni 1914-1918. War.-Kr. 1919. Tow. Wyd. 16, s. 46, [10]. brosz. (Karty luzem, nadkrudszenia krawędzi okł. Egz. wymaga oprawy.) cena: 26,00

461.HERTZ Paweł — Małe ody i treny. War. 1949. Książka i Wiedza. 16d, s. 61, [3]. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 50,00

462.HETMAŃSKA Tamara — Myśli są różne. Toronto 1987. Futura Graphics. 8, s. 113, [3]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Odręczna dedykacja autorki. Tomik poezji) cena: 26,00

463.HETMAŃSKA Tamara — Zapomniane ścieżki. Toronto. 1981. Druk. Głosu Polskiego. 8, s. 163, [4]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, poza tym stan b.dobry. Odręczna dedykacja autorki. Tomik poezji) cena: 26,00

464.HEYSE Paweł — Wybór pism. [T.] 1: Sabinki. Tragedya w pięciu aktach. Przeł. K.Kaszewski. War. 1879. S.Lewental. 8, s. 97, [1]. brosz., wt. Bibl. najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura niemiecka. (Niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

465.HILTON James — Żegnaj Chips. Tłum. I.Tuwim. War. 1957. Czytelnik. 16d, s.93, [1]. brosz., obw. (Niewielkie odbarwienie obw., poza tym stan dobry. Ilustr. M.Stachurski) cena: 40,00

466.HOBART A[lice] T[isdale] — Rzeka przeznaczenia. Opowieść o Jangcykiangu. Lw.-War. [1938]. Książnica-Atlas. 8, s. 347. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Obca dedykacja) cena: 40,00

467*.HOESICK Ferdynand — Wenus i Amor w feljetonach literackich. War. 1926. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. VIII, 356. opr. bibliot. ppł. (Okł. lekko zabrudzona, usunięty ekslibris na przedniej wyklejce. Piecz.) cena: 40,00

468.HOFFMANN Bruno — Półsłówka z Krakowa i Rio de Janeiro. Tel-Aviv [195-?]. Druk. "Hadfus Haklali". 8, s. 125, [3]. brosz. (Okł. pożółkła, naddarta i załamana, wewnątrz stan dobry) cena: 42,20

469.HOFMANNSTAHL Hugo — Przygoda marszałka de Bassompierre. Przeł. I.Wieniewska. Lw. 1919. Wyd. Pol. 16d, s. [2], 114, [1]. opr. kart. z epoki z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry. Na tylnej wyklejce naklejona obca dedykacja

Hugo Hofmannstahl (1874-1929) - poeta, dramaturg, autor librett operowych dla Richarda Straussa, prozaik i eseista austriacki) cena: 44,00

470*.HOFMOKL-OSTROWSKI — Oficer sztabu. Powieść. War.-Kr. [1928]. Księg. J.Czerneckiego. 8, s. 160. brosz. (Blok pęknięty, składki luzem, okładki luzem, niewielkie zaplamienia narożnika. Egz. wymaga oprawy. Tyt. okł.: "Oficer sztabu i Żydówka. Romans. Na tke prawdziwego zdarzenia") cena: 30,00

471.HOŁUJ Tadeusz — Dom pod Oświęcimiem. Sztuka w 4 aktach. War. 1948. Inst. Wyd. "Sztuka". 8, s. 86, [1]. brosz. Bibl. teatralna "Sztuki", t.6. 8, s. 86, [1]. brosz. (Blok poluźniony, stan dobry) cena: 14,00

472.HOMER — Iliada. Przeł. oraz opatrzył wstępem i słowniczkiem imion własnych I.Wieniewski. Rys. T.Terleckiego. Londyn 1961. B.Świderski. 8, s. XXXII, 415, tabl. 1. opr. oryg. pł. złoc. (Stan b.dobry) cena: 80,00

473*.HOMER — Iliada. W przekł. F.K.Dmochowskiego. Objaśnił J.Korpanty. Kr. 1972. Wyd. Lit. 16d, s. 330, [2]. opr. oryg. pł. Bibl. Klasyki Polskiej i Obcej. (Stan b.dobry) cena: 24,00

474.HORDYŃSKI Jerzy — Rozmowy z Chopinem. Kr. 1961. Wyd. Lit. 16d, s. 35, [4]. brosz., obw. (Stan dobry) cena: 30,00

475*.HUGO Wiktor — Dzieła. Pod red. J.Iwaszkiewicza, ze słowem wstępnym J.Kaden-Bandrowskiego. War. [1928-1929]. Bibl. Arcydzieł Lit. 16d. opr. oryg. pł. zdob.

Nędznicy. T.1-10. s. 335, tablice.; 364, tablice.; 277, tablice.; 299, tablice.; 316, tablice. (Okł. otarte i zabrudzona, pęknięty grzbiet pierwszego wol., wewnątrz stan dobry. Pag. ciągła w obrębie wol.) cena: 60,00

476.HULEWICZ Witold — Lament królewski. War. 1929. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. 59, s. [4]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia i ubytki okł., wewnątrz stan dobry

Hulewicz Witold, pseud. Olwid - (1895-1914) literat i działacz kulturalny. Działalność literacką rozpoczął w Poznaniu, jako współzałożyciel (wraz ze starszym bratem Jerzym) ekspresjonistycznego czasopisma "Zdrój", w którym zamieszczał pierwsze swoje artykuły i szkice krytyczne (PSB)) cena: 50,00

477.HUMPERT Paweł — Krwawy siew. Dramat w 3 odsłonach z misyj indjańskich OO. oblatów w Górach Skalistych Póln. Ameryki. Z niem. przetłum. J.Pawołek. Krobia (Wielkopolska). [przedm. 1927]. Nakł. Klasztoru OO. Oblatów. 16d, s. 68. brosz. (Egz. z widocznym śladem zalania) cena: 32,00

478.HUSZCZA Jan — Łbem o ścianę. [Łódź] 1946. Książka. 8, s. 130. brosz. (Jedna składka luzem, stan dobry. Okł. proj. K.Grus) cena: 20,00

479*.HUXLEY Aldous — Po wielu latach. Powieść. War. [194-?]. Wyd. J.Kubickiego. 8, s. 351, [1]. brosz. (Otarcia okł. Podpis własn.) cena: 44,00

480.H.K. — Sen srebrny Salomei. Powieść ukraińska. Według utworu Juliusza Słowackiego opisała ... Kijów 1912. L.Idzikowski. Poz. F.Z.Pawłowski. 8, s. [2], 94. brosz. (Okł. zabrudzona, ubytki okł., papier pożółkły) cena: 48,00

481.H.Ł. — Z szarej przędzy. Jarosław 1907. L.Wiśniewski. 16d, s. 38. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

482.IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera — Poezje 1940-1954. War. 1954. PAX. 16d, s. 195, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 47,00

483*.IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera — Wiersze wybrane 1912-1947. Łódź-Poz. 1949. W.Bąk. 8, s. 286, [10]. brosz. (Okł. zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 40,00

484.IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera — Z rozbitego fotoplastikonu. War. 1957. PIW. 8, s. 77. brosz. (Stan b.dobry) cena: 24,00

485.INCZE Stefan — Płomień Meksyku. (Guadelupe). Powieść na tle prześladowań religijnych w Meksyku. Londyn 1958. Veritas. 8, s. 217. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 20,00

486.INFELD Leopold — Wybrańcy bogów... Powieść o życiu Ewarysta Galois. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 303, [2]. brosz. (Tylna okł. lekko zaplamiona, poza tym stan b.dobry) cena: 37,98

487.IREDYŃSKI Ireneusz — Wszystko jest obok. War. 1959. Iskry. 16d, s. 66, [2]. brosz. (Okł. nieco otarta, brak karty przedtyt. Debiutancki tom poetycki Iredyńskiego, wyróżniony nagrodą na Festiwalu Studenckim w Krakowie) cena: 80,00

488.IRZYKOWSKI Karol — Lżejszy kaliber. War. 1938. Tow. Wyd. "Rój".16d, s.254, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia oraz ubytki krawędzi obw., poza tym stan dobry. Piecz. i zapiski poprzedniego właściciela) cena: 40,00

489*.IRZYKOWSKI Karol — Pałuba. Sny Marii Dunin. Wstępem opatrzył K.Wyka. War. 1948. "Wiedza". 8, s. 378, [3]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. N.Hiszpańska) cena: 40,00

490.IRZYKOWSKI Karol — Słoń wśród porcelany. (Studja nad nowszą myślą literacką w Polsce). War. 1934. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 355, [2]. brosz., obw. (Przedarcia i niewielkie ubytki obw., ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 40,00

491.IWANIUK Wacław — Evenings on Lake Ontario. From My Canadian Diary. Toronto 1981. Hounslow Press. 8, s. [10], 60. brosz. (Niewielkie otarcia i załamania okł., stan dobry. Odręczna dedykacja autora) cena: 50,00

492.IWANIUK Wacław — Podróż do Europy. Opowiadania i szkice. Londyn 1982. Pol. Fund. Kult. 8, s. 118, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 36,00

493*.IWANIUK Wacław — Wybór wierszy. Paryż 1965. Inst. Literacki. 8, s. 106. brosz. Bibl. "Kultury", t.109. (Stan b.dobry) cena: 40,00

494*.IWASZKIEWICZ Jarosław — Czerwone tarcze. Ilustr. M.Szancer. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 278, [1], tablice. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Ilustr. na tablicach) cena: 36,00

495*.IWASZKIEWICZ Jarosław — Gawęda o książkach i czytelnikach. War. 1959. Czytelnik. 16d, s. 44, [4]. brosz., obw. (Niewielkie ubytki obw., poza tym stan b.dobry) cena: 17,06

496.IWASZKIEWICZ Jarosław — Krągły rok. Cykl wierszy. War. 1967. Czytelnik. 16d, s. 74, [4]. brosz., obw. (Niewielkie naddarcie obw., stan dobry) cena: 43,00

497*.IWASZKIEWICZ Jarosław — Legendy i Demeter. War. 1921. Tow. Wyd. Ignis. 16d, s. 119, [1]. brosz. (Brak karty przedtyt., poza tym stan bardzo dobry) cena: 80,00

498.IWASZKIEWICZ Jarosław — Ody olimpijskie. War. 1948. Spółdz. Wyd. Wiedza. 8, s. 47, [2]. brosz. (Niewielkie naddarcia i ubytki grzbietu okł., wewnątrz stan dobry. Oprac. graf. A.Rudziński) cena: 40,00

499*.IWASZKIEWICZ Jarosław — Pasje błędomierskie. Powieść. War. 1938. Geb. i Wolff. 16d, s. 323, [4]. opr. bibliot. ppł. (Mocne otarcia okł., grzbiet okł. nadpęknięty, ubytki narożnika tylnej okł. i kilu ostatnich kart, miejscami zażółcenia papieru. Powieść dedykowana C.Miłoszowi) cena: 40,00

500.IWASZKIEWICZ Jarosław — Warkocz jesieni i inne wiersze. War. 1954. PIW. 16d, s. 42, [2]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, z niewielkim zaplamieniem, wewnątrz stan dobry. Wyd.I) cena: 40,00

501.IWASZKIEWICZ Jarosław — Warkocz jesieni. War. 1955. PIW. 16d, s. 47. brosz. (Miejscami podreślenia w tekście, zapoiski na marginesach (ołówkiem), niewielkie zaplamienia ostatniej karty, stan dobry) cena: 20,00

502.IZDEBSKA Władysława z Rogozińskich — Jest to cnota nad cnotami trzymać język za zębami. Przysłowie w jednym akcie, prozą przez ... Wyd.II. War. 1914. M.Arct. 16d, s. 44. brosz. Teatrzyk dla dzieci i młodzieży, nr 43. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

503.JABŁONOWSKI A. — Z gimnazjalnego życia (szkice z niedawnej przeszłości). Tłum. z ros. M.Grabowska. Lw. 1904. Kurjer Lwowski. 16d, s. 248. opr. bibliot. ppł. (Zabrudzenia okł., papier pożółkły. Piecz.) cena: 21,32

504.JABŁONOWSKI Ludwik Grzymała — Złote czasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy XIX stulecia. Z przedm. S.Wasylewskiego. Lw. 1920. Wyd. Pol. 16d, s. XI, [1], 243, [1]. opr. bibliot. ppł. Gawędy o dawnym obyczaju [...]. (Niewielkie nadpęknięcie bloku, otarcia okł., niewielkie ślady zalania. Ekslibris, piecz. własn.) cena: 40,00

505.JABŁOŃSKI Zygmunt M. — Nad rzeką Amen niedaleko Prawdy i inne kłamstwa. Londyn 1966. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 160. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Okł. proj. D.Laskowska) cena: 32,00

506.JAGIEŁŁO Michał — Bez oddechu. War. 1981. Czytelnik. 16d, s. 135, [1].brosz., obw. (Otarcia obw., poza tym stan dobry) cena: 10,55

507.JAGIEŁŁO Michał — Obsesja. Kr. 1978. Wyd. Lit. 16d, s. 150, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 12,66

508.JAGIEŁŁO Michał — Studnia. War. 1985. Czytelnik. 16d, s. 186, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 12,66

509.JAMMES Francis — Romans zająca. Klara D'Ellebeuse. Almaida D'Etremont. Przeł. z franc. dr J.M. Przedm. opatrzył W.Moraczewski. 16d, s. XV, [2], 194, [1]. brosz. (Otarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty. Okł. rys. E.John) cena: 18,00

510.JANOSZANKA Michalina — Błękitny gazda. Opowieść. Miejsce Piastowe 1931. Tow. Św. Michała Archanioła. 16d, s. 172. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok nadpęknięty, kilka kart luzem. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich) cena: 20,00

511.JANOSZANKA Michalina — Szept głazów. Kr. 1931. Druk. "Powściągliwość i Praca". 16d, s. 203, tabl. 1. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Tomik poezji. Ilustr. ze zdjęć fot. P.W.Łukasiewicza) cena: 50,00

512.JANTA Aleksander — Flet i apokalipsa. Nowy Jork-Londyn-Paryż. 1964. Nakł. czytelników. 8, s. 342. brosz. (Stan dobry. Okł. A.Girsa. Zbiór opowiadań i powieści) cena: 73,85

513.JANTA Aleksander — Lustra i reflektory. Wybór i przedm. M.Sprusiński. War. 1982. Czytelnik. 16d, s. 530, [2], tablice. brosz., obw. (Stan dobry) cena: 12,00

514.JANTA Aleksander — Psalmy z domu niewoli. New York 1945. Nakł. autora. 16d, s. [49]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. J.Sękalski) cena: 36,00

515.JANTA Aleksander — Szaleńcze moje bezrobocie. Kr. 2001. Fundacja Monumentis Patriae. 8, s. 183, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Wybór wierszy poprzedzony wstępem M.Dłuskiej. Reprodukcje dwóch drzeworytów S.Gliwy, inicjały autora projektu S.Szukalskiego, zdjęcie autorstwa J.Kosińskiego. Wydano 740 egz., ten bez numeru) cena: 32,00

516.JANTA Aleksander — "Przyjemnie zapoznać". Londyn 1974. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 319, tablice. brosz. (Okł. nieco otarte, stan dobry) cena: 32,00

517.JAROSŁAWSKI Mieczysław — Szpital. Powieść. T.1. Sopot 1949. Księg. i Wyd. "Fregata". 8, s. 286. brosz. (Niewielkie naddarcia okł., poza tym stan dobry. Okł. proj. L.Kiernicki) cena: 30,00

518.[JARZYNA Stanisław] — Księga przysłów i cytatów zawierająca najwięcej używane przysłowia polskie, niemieckie, łacińskie, cytaty łacińskie, cytaty z różnych autorów i z Pisma świętego. Zebrał ks. S.J.S. Cieszyn [192-]. Nakł. autora. 8, s. 358, [1]. brosz. (Przedarcia i zabrudzenia i niewielkie ubytki okł., blok poluźniony. Podpis własn., na wewn. stronie karty tyt. zaklejona dedykacja) cena: 28,00

519.[JARZYNA Stanisław] — Księga złotych myśli z różnych źródeł zebrał i według treści uporządkował w 130 rozdziałach i dwóch tomach ks. S.J. [krypt]. Wyd.II przerob. i popr. Cieszyn [192-]. Nakł. autora. 8, s. V, [6]-538, II; 536, II. brosz. (T.1 z pękniętym blokiem i okł. przednią luzem, poza tym stan dobry, t.2 stan b.dobry. Egz. nierozcięte) cena: 120,00

520.JASICZEK Henryk — Humoreski beskidzkie. Kat. 1959. Wyd. "Śląsk". 4, s. 97, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco zabrudzona, poza tym stan b.dobry) cena: 60,00

521.JASIEŃCZYK Janusz (Janusz Poray-Biernacki) — Gwiaździsty szalik czyli Piotr Paweł detektywem. Dreszczowiec kryminalny. Londyn 1974. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 191. brosz. (Otarcia okł.) cena: 25,58

522.JASIEŃCZYK Janusz — Po Narviku był Tobruk ... War. [po tekście 1944]. TEiM. 8, s. 231. brosz. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

523*.JASENSKIJ Bruno — Slovo o Jakube Šele. Poemy i stichotvorenija. Perevod s polskogo. Moskva 1962. Gosud. Izd. Chudožestvennoj Literatury. 16d, s. 166, [1]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., stan dobry) cena: 20,00

524.JASIEŃSKI Bruno — Słowo o Jakubie Szeli. Łódź 1946. Wydz. Oś. i Kult. Zw. Młodz. Wiejsk. R.P. "Wici". 8, s. 52. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry poza zażółceniem okł. brosz. i niewielkim, kosnserwatorsko podklejonym fragnmentem karty tyt.) cena: 40,00

525.JASIEŃSKI Bruno — Utwory poetyckie. Wyboru dokonał i stępem opatrzył A.Stern. War. 1960. Czytelnik. 8, s. 246. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie zabrudzenia i nadkruszenia krawędzi obw., niewielkie ślady zalania widoczne na okł., wewnątrz stan b.dobry. Obw. i tłocz. proj. W.Brykczyński) cena: 30,00

526.JASIONOWSKA Irena — Przerwany lot. Poezje. Lublin 1939. Zakł. graf. J.Pietrzykowski. 8, s. 44, [1], tabl. 1. brosz. (Ubytki i zabrudzenia okł., stan dobry. Całkowity dochód ze sprzedaży pozycji przeznaczony był na L.O.P.P.) cena: 28,00

527*.JASTRUN Mieczysław — Barwy ziemi. War. 1951. PIW. 16d, s. 74, [4]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 10,00

528.JASTRUN Mieczysław — Błysk obrazu. Kr. 1975. WL. 16d, s. 67, [1]. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry) cena: 24,00

529.JASTRUN Mieczysław — Dzienniki i wspomnienia. War. 1955. Czytelnik. 16d, s. 221, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Okł., karta tyt., winiety J.Jaworowski) cena: 14,00

530.JASTRUN Mieczysław — Godła pamięci. War. 1969. PIW. 16d, s. 94, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. M.Urbaniec) cena: 50,00

531.JASTRUN Mieczysław — Gorący popiół. War. 1956. PIW. 16d, s. 62. brosz. (Okł. zakurzone, poza tym stan dobry. Okł proj. E.Lubelska-Frysztak) cena: 36,00

532.JASTRUN Mieczysław — Intonacje. War. 1962. PIW. 16d, s. 107, [1]. brosz., obw. (Obw. lekko zabrudzone, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. J.Wilkoń) cena: 53,00

533.JASTRUN Mieczysław — Poezja i prawda. War. 1955. Czytelnik. 16d, s. 126, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. proj. T.Wyszkowska) cena: 16,00

534.JASTRUN Mieczysław — [Poezje]. War. 1950. Zw. Literatów Pol. 8, s. 15, [1]. brosz. Arkusz poetycki, [nr] 2. (Stan dobry) cena: 30,00

535.JASTRUN Mieczysław — Rzecz ludzka. War. 1946. Spółdz. Wyd. "Książka". 8, s. 103, [3]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. proj. O.Siemaszkowa. Podpis własn. Na okł. piecz.: "Egzemplarz recenzyjny") cena: 18,00

536.JASTRUN Mieczysław — Sezon w Alpach i inne wiersze. Kr.w 1948. Sp. Wyd. "Książka". 16d, s. 119, [3]. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 17,06

537*.JASTRUN Mieczysław — W biały dzień. War. 1967. PIW. 16d, s. 79, [1]. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia krawędzi obw., wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I. Obw. proj. D.Staszewska) cena: 24,00

538.JASTRUN Mieczysław, POLLAK Seweryn — Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. Ułoż. i oprac. ... Posłowiem opatrz. L.Gomulicki. Z 24 portretami. War. 1947. Czytelnik. 8, s. XI, [1], 487, [1], tablice. brosz. (Blok jednostronnie odchodzi od okładki, poza tym stan dobry) cena: 40,00

539.JAWORSKI Jan — Akcjonariusze. Londyn [1969?]. Zakł. Z.Jaworskiego [Johannesburg]. 8, s. 192. brosz. (Stan dobry) cena: 20,00

540.JAWORSKI Jan — W kraju Springboka. Afryka Południowa. Londyn 1973. Zakł. Z.Jaworskiego. 8, s. 248. brosz. (Stan dobry. Ilustr. w tekście. Okł i ilustr. proj. rotmistrz H.Samoliński) cena: 36,00

541.JAWORSKI Jan — W kraju Springboka. Południowa Afryka. Johannesburg-War. 1992. Wyd. II, uzupe. i poprawione. Wyd. Mariańskie. 8, s. 226. brosz. (Stan dobry. Ilustr. w tekście. Okł i ilustr. proj. J.Mączkowska) cena: 36,00

542*.JAWORSKI Kazimierz Andrzej — Koniec seansu. Lublin 1970. Wyd. Lub. 16d, s. 410, [1]. brosz., obw. (Zabrudzenia i naddarcia obw., poza tym stan dobry. Dedykacja autora) cena: 10,00

543.JAWORZYN J. — Ramper, człowiek-zwierzę. Powieść osnuta na tle obrazu europejskiej produkcji "First National". War. [192-]. Druk. Bankowa. 16d, s. 127. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę. (Stan dobry) cena: 40,00

544.JAXA-RONIKIER Bogdan — Bezrobotni. Powieść. War. 1936. Druk. Artystyuczna. 8, s. 215, [1]. brosz. (Okł. otarta i zabrudzona, ubytki grzbietu, blok pęknięty, karty luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 30,00

545.JAZOWSKI Andrzej — Spotkanie z juhasem. Humoreski podhalańskie. War. 1980. LSW. 16d, s. 241, [1]. opr. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzona, stan dobry) cena: 8,44

546.JAZOWSKI Andrzej — Z legendą w góry. Kr. 1983. KAW. 16d, s. 114, [3]. brosz. (Stan dobry) cena: 10,22

547.JEROFIEJEW W. — Dach świata. (Podróż po Pamirze). Przekł. H.R.Winklan. T.1-2. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. Polska Druk. w Białymstoku. 16d, s. 126; 114, mapy 2. razem opr. oryg. ppł. (Otarcia narożników okł., stan dobry) cena: 68,00

548.JESKE-CHOINSKI T[eodor] — Paskarze. Powieść. War. [1920]. Nakł. i Druk. Synów St. Niemiry. 16d, s. 184. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., egz. zakurzony. Piecz.) cena: 36,00

549.JEŻ T[eodor] T[omasz] — Ci i tamci. Powieść z czasów kampanji węgierskiej. Cz.1-4. War. 1930. M.Arct. 16d, s. 115, [1]; 115, [1]; 131, [1]; 130, [1]. brosz. Wybór Dzieł, t.1-4. (Okł. lekko otarte i zabrudzone, niewielkie naddarcia krawędzi grzbietów, wewnątrz stan dobry) cena: 60,00

550.JEŻ Teodor Tomasz — Po ciemku. Powieść. Kr. 1893. Bibl. Domowa. 16d, s. 129. brosz. (Okł. lekko zabrudzonaniewielkie ubytki grzbiwtu, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 36,00

551*.JEŻ Teodor Tomasz — Uskoki. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny Południowej. War. 1956. Czytelnik. 8, s. 497, [3]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 36,00

552.JIRÁSEK Alojzy — Stare podania czeskie. Z ilustr. M.Aleŝa i A.Procházki. Przeł. M.Erhardtowa. War. 1955. PIW. 8, s. 289, [3], tabl. brosz. (Stan dobry) cena: 26,00

553.JIRÁSEK Alojzy — Stare podania czeskie. Z jęz. czeskiego przeł. M.Erhardtowa. Wstępem opatrzył W.Nawrocki. Kat. 1989. Wyd. "Śląsk". 8, s. 235, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia obw., poza tym stan dobry) cena: 10,55

554*.JOBSIADA. Epos komiczne doktora Karola Arnolda Kortuma. Przekładania M.Konopnickiej. War. 1913. Geb. i Wolff. 16d, s. [8], 152. brosz. (Stan dobry. Obca dedykacja) cena: 21,32

555.JOHANNSEN Ernst — Czwórka piechurów. (Front zachodni 1918). Powieść. Autoryzowany przekł. K.Bukowskiego. Lw. [192-?]. Wyd. "Globus". 16d, s. 167, [1]opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Okł. broszurowe przycięte, egz. z podkreśleniami (długopisem) w tekście z dopiskami pod tekstem. Zapiski i piecz. poprzedniego właściciela) cena: 24,00

556.JORDAN Wilhelm — Wdowa Agisa. Tragedya, w trzech aktach. Tłómaczył z niem. K.Kaszewski. War. 1874. S.Lewental. 8, s. 103. opr. psk. z epoki. (Otarcia okł., ślady kornika w grzbiecie, miejscami zabrązowienia papieru. Piecz. własn.) cena: 50,00

557*.JOYCE James — Utwory poetyckie. Przeł. M.Słomczyński. Oprac. graf. J.Wilkoń. Kr. 1972. Wyd. Lit. 4, s. [4], 68, 68. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie zabrudzenia obw., wewnątrz stan b.dobry. Tekst równoległy polski i ang., paginacja równoległa) cena: 26,00

558.JUNOSZA Klemens — Obrazki z natury. Niekosztowna kuracja, grabarz książek. War. 1908. M.Arct. 16, s. 52. brosz. Książki dla wsystkich, nr 413. (Okł. zabrudzona, blok luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 12,00

559.JUNOSZA-DĄBROWSKI Wiktor — Rekordy woli. Z przedm. gen. bryg. J.Olszyny-Wilczyńskiego. War. 1937. Gł. Księg. Wojsk. 16d, s. 112, tablice. brosz. (Ubytki grzbietu, blok pęknięty. Podpis własn. Egz. wymaga oprawy. Okł. Atelier Girs-Barcz) cena: 32,00

560*.JURANDOT Jerzy — Dzieje śmiechu. War. 1959. Iskry. 16d, s. 188, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Ilustr. J.Zaruba. Obw. proj. J.Stanny) cena: 26,00

561*.JURANDOT Jerzy — Moja tfurczość [!]. War. 1966. Iskry. 16d, s.280, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Niewielkie naddarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Ekslibris. Proj. obw. i ilustr. J.Stanny) cena: 24,00

562.JURANDOT Jerzy — Operacja "Sodoma" czyli dziewiąty sprawiedliwy. War. 1968. Iskry. 16d, s. 217, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Obw. lekko otarta, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. L.Zahorski) cena: 24,00

563.JURASZ Tomasz — Porzekadła. War. 1977. Nasza Księg. 16d, s. 154, [[4]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Ilustr. i oprac. graf. A.Boratyński) cena: 20,00

564.[KADEN Adam]. AKA [pseud.] — Fraszki. Kr. [spis treści 1917]. J.Czernecki. 16d, s. 157, [2]. brosz. (Otarcia okł., niewielkie naddarcia grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 50,00

565.KADEN-BANDROWSKI Juljusz — Miasto mojej matki. Wyd.III. Lw.-War.-Kr. [1934]. Ossol. 16d, s. 162, [2], tabl. 6. brosz. (Okł. luzem, ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Ilustr. i okł. rys. T.Gronowski) cena: 46,00

566.KADEN-BANDROWSKI Juljusz — Nad brzegiem wielkiej rzeki. Wyd.III. Lw. 1936. Ossol. 16d, s. 65, [2]. brosz. (Niewielkie naddarcia okł., stan dobry. Obca dedykacja. Piecz. i zapiski własn.) cena: 26,00

567.KADEN-BANDROWSKI Juljusz — Pióro, miłość i kobieta. War. 1931. Skł. gł. Ossol. 16d, s. 177, [2]. brosz. (Okł. nieco otarte, niewielkie naddarcie krzwędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 64,00

568.KADEN-BANDROWSKI Juljusz — Wianki. Winieta tytułowa M.Kołaczkowskiej. War. 1920. Druk. J.Maja. 8, s. 48, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

569.KADEN-BANDROWSKI Juljusz — W cieniu zapomnianej olszyny. Wyd.II. Lw. [1928]. Ossol. 16d, s. 259, [1], tablice. brosz. (Niewielkie przedarcia okł., poza tym stan dobry. Ilustr. T.Gronowski) cena: 20,00

570.KADEN Juljusz — Zawody. Nowele. Kr. 1911. Sp. Nakł. "Książka". 16d, s. [2], 158, [1] + dodatek "Literatura piękna. Wyjątek z katalogu Sp. Nakł. "Książka" w Krakowie. s. XXIX. razem opr. bibliot. ppł. (Okł. lekko otarte, blok poluźniony) cena: 24,00

571*.KAFKA Franz — Proces. Przeł. B.Schulz. War. 1971. PIW. 16d, s. 249, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Okł. i strony tyt. proj. J.Bokiewicz) cena: 30,00

572.KAJKA Michał — Zebrałem snop plonu ... Wybór utworów wydany w setną rocznicę urodzin poety. Oprac. i wstępem poprzedzili J.Jasiński i T.Oracki. War. 1958. LSW. 16d, s. 386, [1], tablice. opr. oryg. pł. (Okł. lekko zakurzona, wewnątzr stan b.dobry) cena: 24,00

573*.KAJZAR Helmut — Bez końca. Epitafia. Kr. 1980. Wyd. Lit. 8, s. 102, [2]. brosz., obw. (Stan dobry. Ilustr. D.Mróz) cena: 11,00

574.KAMIENSKIJ Anatol — Ludzie bez maski. (Ludzie). Tłum. A.Ambrożewicz. War.-Kr. 1928. Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. 165, [3]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., stan dobry) cena: 20,00

575.KAMIEŃSKA Anna — Odwołanie mitu. War. 1967. PIW. 16d, s. 97, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. E.Frysztak) cena: 24,00

576.KAMIEŃSKA Anna — Źródła. War. 1962. PIW. 16d, s. 124. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. E.Frysztak-Witowska. Tomik poezji) cena: 36,00

577*.[KAMIŃSKI Aleksander]. J.Górecki [pseud.] — Kamienie na szaniec. Wyd.III, pierwsze na obczyźnie. Z przedm. T.Arciszewskiego. Londyn 1945. Wyd. Światowego Związku Polaków zza granicy. 16d, s. VIII, 123, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., niewielkie naddarcie grzbietu, dwie karty podklejone taśmą, tsan dobry. Zapiski na karcie tyt. Ilustr. w tekście B.Horowicza) cena: 38,00

578.[KAMIŃSKI Aleksander]. J.Górecki [pseud.] — Kamienie na szaniec. Wyd.V. Kat. 1957. Wyd. "Śląsk". 8, s. 152, [8]. brosz. (Otarcia krawędzi grzbietu, stan dobry) cena: 20,00

579.KAMIŃSKI Bronisław — Obraz człowieka. Paryż 1947. Imp. Beresniak. 16d, s. 126, [1]. brosz. (Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Tom poezji. Autor znany także pod nazwiskiem Kamiński-Durocher) cena: 86,00

580.KAMIŃSKI-DUROCHER Bronisław — Rozmowa z czasem. War. 1960. PIW. 16d, s. 52, [3]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I. Dedykacja autora. Okł. proj. E.Frysztak. Tomik poezji) cena: 50,00

581.KAPENIAK Józef — Przeciw ludziom i żywiołom. War. 1957. Sport i Turystyka. 16d, s. 182, [2]. brosz. (Okł. zabrudzona, wewnątrz stan dobry) cena: 16,88

582.KAPENIAK Józef — Wierchowy wykrot. Kr. 1971. Wyd. Lit. 16d, s. 194, [2]. brosz., obw. (Stan dobry) cena: 16,88

583.KAPŁANOWA Stefania — W zielonej kolebce. Wybór, oprac., posłowie D.Niewiadomski. Lublin 1985. Wyd. Lub. 16d, s. 135. brosz. Bibl. Stow. Twórców Lud., t.20. (Stan b.dobry. Tom wierszy poetki spod Wadowic, zaw. m.in.: Wiosna w Beskidach, Wiosenny poranek w Beskidach) cena: 6,33

584.KARCZEWSKA Wanda — Notatnik liryczny. Bydgoszcz 1949. Arkona. 8, s. 63. brosz. Bibl. Arkony, t.1. (Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Oprac. graf. S.Brzęczkowski. Rysunki Wacława Taranczewskiego) cena: 33,76

585*.KARINTHY Frigyes — Grunt to dyskrecja. Przeł. T.Fangrat. War. 1959. Iskry. 16d, s. 121, [2]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

586*.[KARNOWSKI Jan]. Wôś Budzysz — Nôwotnê Spiéwě. (Wiersze kaszubskie). Poz. 1910. Nakł. autora. 16d, s. 62, [2]. brosz. (Otarcia okł., ślady zawilgocenia wewnątrz

J.Karnowski (1886-1939) - jeden z najlepszych poetów piszących po kaszubsku; "Nôwotnê Spiéwě" były jego debiutem poetyckim) cena: 64,00

587*.KARPOWICZ Tymoteusz — Znaki równania. War. 1960. PIW. 16d, s. 59, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Tomik poezji. Okł. proj. E.Frysztak Witowska) cena: 24,00

588*.KARPOWICZ Tymoteusz — Żywe wymiary. Szczecin 1948. "Polskie Pismo i Książka" . 8, s. 70, [2]. brosz. (Stan dobry. Rysunki i proj. okł. Guido de Reck. Tom poezji) cena: 24,00

589*.KASPROWICZ Jan — Ballada o słoneczniku i inne nowe poezye. Lw. 1908. Tow. Wyd. 16d, s. [4], 208. opr. bibliot. ppł. (Okł. podniszczona: otarcia lica, odklejony fragment płótna na grzbiecie, wewnątrz stan dobry) cena: 50,00

590.KASPROWICZ Jan — Chrystus. Poemat społeczno-religijny. Kr. [1904]. "Książka". 16d, s. 81. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Wyd. londyńskie, inicjowane i zrealizowane przez PPS, ukazało się w maju 1904, bez inkryminowanych rozdziałów. Przeważającą część nakładu sprowadzono do Krakowa i po dodrukowaniu nowej karty tyt. rozpowszechniono jako druk "Książki" [NK]) cena: 40,00

591*.KASPROWICZ Jan — Ginącemu światu. Lw. 1902. Tow. Wyd. 8, [4], 91. brosz. (Zabrudzenia i naddarcia okł., zażółcenia papieru, blok odszedł od okł. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich) cena: 48,00

592*.KASPROWICZ Jan — Księga miłości. War. 1922. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16d, s. [4], 274, [2]. opr. oryg. kart. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Podpis i piecz. własn.) cena: 48,00

593*.KASPROWICZ Jan — Mój świat. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle. Kr. 1930. M.Meisels. 16d, s. 180, [1]. opr. oryg. pł. Dzieła pod red. S.Kołaczkowskiego, t.18. (Stan dobry) cena: 29,54

594.KASPROWICZ Jan — Pieśń o Waligórze. Oprac. R.Loth. Kr. 1988. Wyd. Lit. 8, s. 39, [4]. opr. oryg. pł. zdob. (Stan b.dobry) cena: 26,00

595*.KASPROWICZ Jan — Utwory rozproszone. Kr. 1930. W.Meisels. 16d, s. 167, [1]. opr. oryg. pł. Dzieła pod red. S.Kołaczkowskiego, t.17. (Okł. lekko zakurzone, niejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Obca dedykacja) cena: 10,55

596.KASPROWICZ Jan — Wybór poezji. Ułożył L.Staff. Kr. 1948. Sp. Wyd. "Książka". 8, s. 144. brosz. (Niewielkie naddarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Okł. proj. Z.Rychlicki) cena: 48,00

597.KASPROWICZ Jan — Wybór poezji. Ułożył L.Staff. Kr. 1948. Sp. Wyd. "Książka". 8, s. 144. brosz. (Okł. otarte i zaplamione, ubytki okł. Zakreślone piecz. na okł. i wewnątrz) cena: 27,43

598*.KASPROWICZ Jan — Wybór poezyi. War. 1911. J.Mortkowicz. 16d, s. [6], 114, [4]. brosz. (Okł. otarte, niewielkie naddarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 50,00

599.KATAJEW Walentin — Samotny biały żagiel. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 295, [3]. opr. bibliot. ppł., okł. brosz. naklejona na lico oprawy. (Stan dobry. Obca dedykacja. Okł. proj. H.Tomaszewski) cena: 30,00

600.KATAJEW W[alenty] — Fatalna omyłka. Przekł. z ros. H.R.Winlan. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. [4], 146, [2]. opr. oryg. ppł. (Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Okł. A.Chorowicza) cena: 36,00

601.KEPPLER Paweł-Wilhelm — Więcej radości. Tłum. ks. A.Kuleszo. Poz. [impr. 1928]. Skł. gł. Księg. św.Wojciecha. 16d, s. [4], 250. brosz. (Przednia okł. luzem, ubytki okł. i grzbietu, ślady zalania. Egz. wymaga oprawy) cena: 20,00

602*.KERN Ludwik Jerzy — Bajki... Bajki... Bajki... Kr. 1963. Wyd. Lit. 16d, s. 151. brosz., obw. (Niewielkie ślad zalania i otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Ilustr. D.Mróz) cena: 26,00

603*.KERN Ludwik Jerzy — Najwyższe wykształcenie. Kr. 1969. Wyd. Lit. 16 podł., s. 189, [3]. brosz. (Okł. nieco otarte, stan dobry. Ilustr. D.Mroza. Satyry) cena: 36,00

604*.KERN Ludwik Jerzy — Podglądanie rodaków. Kr. 1972. Wyd. Lit. 16 podł., s. 207, [1]. brosz. (Otarcia krawędzi okł., poza tym sta dobry. Wyd.I. Ilustr. D.Mróz) cena: 20,00

605*.KERN Ludwik Jerzy — Powrót Ramony. War. 1961. Iskry. 16d, s. 162, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka (Obw. lekko otarta, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Skarżyńskiego (współbohatera jednego z wierszy: "Już wszystko zmierza ku lepszemu, świat taki pełen jest otuchy - tylko że mnie i Skarżyńskiemu róść zaczynają brzuchy"). Ilustr. J.Stanny) cena: 107,00

606.KERN Ludwik Jerzy — Tu są bajki. Kr. 1953. Wyd. Lit. 8, s. 131, [3]. brosz. (Stan dobry. Egz. recenzyjny (piecz.). Ekslibris. Ilustr. D.Mróz) cena: 25,58

607.KERN Ludwik Jerzy — Tu są bajki. Kr. 1954. Wyd. Lit. 8, s. 129, [3]. brosz. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Okł. proj. B.Gawdzik-Brzozowska. Ilustr. D.Mróz) cena: 16,00

608.KERN Maksymilian — Tajemnica wyspy Celebes. Opowieść z życia wychodźców. Oprac. dla młodzieży B.Wierusz-Kowalska. War. [191-?]. Tow. Akc. Wyd. Świat. 16d, s. [4], 100. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Na okł. cz.1, do kompletu brak cz.2) cena: 30,00

609.KESSEL J. — Armia cieni. Łódź 1947. Wyd. "Poligrafika". 8, s. 224. brosz. (Okł. nieco zakurzona, stan b.dobry) cena: 31,65

610.KEYSERLING E. — Parne dni. Przekł. autoryzowany z niem. Asten. War. [193-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 162. opr. oryg. ppł. (Niewielkie otarcia okł, stan dobry) cena: 30,00

611.KĘDZIORA Juliusz — Szymon syn Jony. Portret człowieka. Londyn 1957. Katol. Ośrodek Wyd. "Veritas". 16d, s. 285, [1]. opr. oryg. pł. Seria czerwona, t.33. (Stan dobry) cena: 42,00

612.KIEDRZYŃSKI Stefan — Żona i nie żona. Powieść. Poz. 1926. Wielkop. Księg. K.Rzepeckiego. 16d, s. 346. opr. oryg. pł. (Niewielkie oatrcia okł., wewnątrz stan dobry. Ilustr. K.Mackiewicza) cena: 37,98

613.[KIERSKI] Emil — Głosek czternaście o tem i owem. Skreślił Emil ...... Poz. 1867. J.K.Żupański. 8, s. 53, [2]. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz. (Podklejony niewielki ubytek tylnej okł. brosz., stan dobry. Zbiór poezji dedykowany "poczciwym córom naszej ziemi". Poszczególne utwory oznaczone literami, które układają się w hasło "Na krzyżu Polska") cena: 126,60

614.KIERSNOWSKI Ryszard — Zjazd w Nowogródku. Wiersze. Glasgow 1944. Nakł. "Dziennika Żołnierza". 16d, s. 36. brosz. (Niewielki ubytek górnej krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 30,00

615.KIERST Jerzy — Kalendarz liryczny. Dialogi z Wielką Niedźwiedzicą. War. 1956. PIW. 8, s. 120, [3]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Dedykacja autora) cena: 50,00

616*.KIM Ven Kieou. Romans anamicki. Przeł. wg tekstu franc. L.Masse'a dr H.W. Wat. 1929. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 136, [4]. brosz. (Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Zapiski i piecz. poprzedniego właściciela) cena: 36,00

617.KIPLING Rudyard — Stalky i towarzysze. Powieść. Przekł. autoryzowany Z.Popławskiej. T.1-2. War. [1927]. "Bibl. Groszowa". 16d, s. 155, [4]; 155, [5]. brosz. Bibl. Groszowa nr 202-203. (Okł. otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Okł. proj. S.Norblin) cena: 36,00

618*.KISCH Egon Erwin — Targ świata. Przekł. E.Grodzkiego. War. [193-?]. Wyd. Współczene. 16d, s. [4], 200. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Skasowana piecz. bibliot.) cena: 31,65

619*.KISIELEWSKI Stefan — Przygoda w Warszawie. Kr. 1989. Wyd. Lit. 16d, s. 163. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I) cena: 24,00

620.KISIELEWSKI Stefan (Staliński Tomasz) — Romans zimowy. War. 1989. Wyd. Pol. Pol. Dom Wyd. 8, s. 207. brosz. (Okł. lekko otarte, wewnątrz stan b.dobry) cena: 24,00

621.KISIELEWSKI Stefan — Sprzysiężenie. Powieść. War. 1947. Wyd. Panteon. 8, s. 367, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł. i naddarcia na krawędziach, stan dobry) cena: 48,00

622.KISIELEWSKI Stefan — Widziane z góry. War. 1989. Iskry. 8, s. 333, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., karta przedtyt. luzem, poza tym stan dobry) cena: 24,00

623.KISIELEWSKI Stefan — Wszystko inaczej. Powieść. War. 1986. Oficyna Liberałów. 8, s. 244. brosz. (Niewielki wygięcie bloku, stan dobry) cena: 24,00

624.KISIELEWSKI Zygmunt — Feliks Żwardoń. War. [1927]. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 127. brosz. Okł. proj. J.Pohoski. (Okł. lekko zabrudzona, niewielki ubytek grzbietu, blok jednostronnie odchodzi od okładki. Ekslibris w formie piecz., podpis własn.) cena: 40,00

625.KISIELEWSKI Zygmunt — Krwawe drogi. Kr. 1916. NKN. 16d, s. [6], 127. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Wymarsz strzelców z Krakowa, J.Piłsudski, Bitwa, Na wzgórzu śmierci, Jeniec, W Lubelskiem, Stanica kresowa, Golgota Legionów) cena: 40,00

626.KITSCHMANN Adolf — Moszek z Małki pięcz kawałki czyli dobry koniec to grunt. Lw. 1923. Bibl. Utworów Wesołych. 16s, s. 72. opr. późn. pł. (Okł. zabrudzona, stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

627.KLEINER Juljusz — Sztychy. Lw. 1933. Ossol. 8, s. 173, [3]. brosz. (Okładka lekko odbarwiona i nadkruszona, wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 40,00

628.KLESZCZYŃSKI Zdzisław — Podróż poślubna. Poemacik. War. 1920. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 29. brosz. (Okł. zabrudzone, przednia okł. luzem, wewnątrz stan dobry. Piecz. oraz podpis własn. "Odbito u Wł.Łazarskiego w Warszawie 1950 egz. na papierze zwyczajnym i 5 egz. numerowanych na papierze czerpanym w grudniu 1920 r.") cena: 24,00

629.KLĘSK A. — Zwierzenia histeryczki. Nowele i opowiadania. War.-Kr. [192-?]. Księg. J.Czerneckiego. 16, s. 129. opr. bibliot. ppł. z zach. fragm. okł. brosz. (Fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy. Podpis własn. i nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 32,00

630.KLONOWIC Sebastian Fabian — Worek Judaszow. Oprac. K.Budzyk, A.Obrębska-Jabłońska. Wr. 1960. Ossol. 8, s. 458, [2]. opr. oryg. pł. Bibl. Pisarzów Pol., S.B. nr 10. (Okł. otarte i poluźnione, grzbiet jednostronnie pęknięty) cena: 70,00

631*.KLUGMAN Aleksander — Powroty. Tel Awiw 1972. Druk. "Nowiny-Kurier". 16d, s. 158, [1]. opr. oryg. kart. (Niewielkie otarcia okł., blok pęknięty. Powieść) cena: 21,32

632.KŁOSIŃSKA Hanka — Drogą kobiecych serc. Nowele. Kr. 1930. Lud. Zw. Art. Liter. Promienistych. 16d, s. 49, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 16,00

633.KOCHANOWSKI Jan — Dzieła ... T.1-4. Kr. 1882-1883. K.Bartoszewicz. 16d, s. [4], 241, [2]; [4], 234, [1]; [4], 221, [2]; [4], 222, tabl. 1. opr. wsp. plast. ze złoc. z zach. okł. brosz. Wyd. K.Bartoszewicza t.6-9. (Okł. brosz. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry) cena: 120,00

634.KOCHANOWSKI Jan — Fraszki. Ilustr. M.Berezowskiej. War. 1990. Wyd. "Alfa". 8, s. 66, [5]. opr. oryg. kart. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 16,00

635*.KOCHANOWSKI Jan — Pisma polskie wybrane. War. 1914. E.Wende i S-ka. 16d, s. [4], 195. brosz. Wendego Bibl. Klasyków Pol. (Okł. zaplamione, niewielkie naddarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

636.KOCHANOWSKI Jan — Szachy. Wstęp napisał J.Krzyżanowski. War. 1966. Czytelnik. 16d, s. 64, [1]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 40,00

637.KOCHANOWSKI Jan — Utwory łacińskie. Przeł. J.Ejsmond. War. 1953. PIW. 8, s. 375, [3]. brosz. (Otarcia i niewielkie przedarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry) cena: 16,00

638*.KOCHANOWSKI Jan — Wiersze. War. 1954. Nasza Księg. 16d, s. 173, [3], tablice. opr. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan b.dobry) cena: 32,00

639*.KOCHANOWSKI Jan — Wybór utworów. Przyg. specjalnie do recytacji Zbigniew Bigo. Grudziądz 1930. Czcionkami Drukarni Rzemieślniczej. 8, s. 32. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Nad tytułem nadruk 1530-1930) cena: 26,00

640*.KOCHANOWSKI Jan — ... za Twe hojne dary. Liryka religijna Jana Kochanowskiego. Lublin 1984. Wyd. Kurii Biskupiej. 4, s. 78, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Wybór i posłowie R.Montusiewicz. Grafiki autorstwa: B.Bałdygi, G.Mazurka, Z.Strzałkowskiego, S.Bałdygi, M.Piątkowskiego, Z.Kopel-Szulc i H.Szulca) cena: 28,00

 

641*.KOCHOWSKI Wespazyan — Pisma wierszem i prozą. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 328

[oraz] tenże — Epigramata polskie, po naszemu fraszki. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 143

[oraz] tenże — Kamień świadectwa wielkiego w Koronie Polskiej senatora niewinności [...]. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 23

[oraz] tenże — Dzieło boskie, albo pieśni Wiednia wybawionego, i inszych tranzakcyj wojny tureckiej [...]. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 37

[oraz] tenże — Ogród panieński pod sznur Pisma świętego [...]. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 303

[oraz] tenże - Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa boskie dziękująca [...]. [Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol.]. 16d, s. 64

[oraz] tenże - Chrystus cierpiący, według textu Ewangelii świętej wierszem polskim wystawiony [...]. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 154

[oraz] tenże - Różaniec Najświętszej Panny Maryi, według zwyczaju kaznodziejskiego rytmem polskim wyrażony [...]. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 75. razem opr. kart. z epoki. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan niemal b.dobry) cena: 280,00

642*.KOCHOWSKI Wespazyan — Pisma wierszem i prozą. Wyd. K.J.Turowskiego. Kr. 1859. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 328. opr. ppł. z epoki. (Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, zażółcenia papieru) cena: 40,00

643.KOCZNUR Jan — Pieśń o zbójniku Proćpaku. Kr. 1945. Nakł. Druk. "Patria". 8, s. 38. brosz. (Stan dobry. Obca dedykacja. Okł. i ilustr. L.Górskiego) cena: 42,00

644.KOJO-WAKI — Pęk chwastów. [b.m. ok. 1930]. Druk. E.Mirek i S-ka w Dąbrowie. 16d, s. 35. brosz. (Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan b.dobry. Tomik poezji) cena: 60,00

645*.KOŁAKOWSKI Leszek — Klucz niebieski albo opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze. Ilustr. A.Stefanowski. War. 1965. PIW. 16d, s. 103, [2]. brosz., obw. (Otarcia obw., stan dobry) cena: 16,00

646.KOŁŁĄTAJ Hugo — I. Do Prześwietnej Deputacyi dla ułożenia projektu konstytucyi Rządu polskiego od sejmu wyznaczonej. II. O sprawach moralnych człowieka (Z dzieła p.n. "Porządek fizyczno-moralny") na uczczenie setnej rocznicy śmierci H.Kołłątaja oprac. M.Janik. Brody [1913]. Księg. F.Westa. 8, s. 75. brosz. Arcydzieła polskich i obcych pisarzy, t.82. (Okł. nieco otarte z niewielkimi ubytkami, wewnątrz stan dobry) cena: 28,00

647.KONARSKI Kazimierz — Krzywe Koło. Powieść na tle życia Warszawy w latach 1939-1944. War. 1946. "Nasza Księgarnia". 8, s. 159. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn. Ilustr. w tekście. Ilustr. K.Sopoćko) cena: 36,00

648.KONARSKI Stanisław — O skutecznym rad sposobie albo o utrzymaniu ordynaryinych seymów. T.1-4. Druk anastatyczny. War. 1923. Skład gł. w Antykwariacie Polskim H.Wildera. 16d, s. [2], 196, [3]; [4], 271, [4]; 361, [4]; [4], 309, [5]. brosz. (Okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Piecz. Reprint wyd. z l. 1760-1763) cena: 160,00

649.KONCZYŃSKI Tadeusz — Demostenes. Tragedya. War.-Kr. 1911. S.Orgelbranda synowie. 16d, s.177, [1]. opr. ppł. z epoki. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

650.KONCZYŃSKI Tadeusz — Pani Bella. Komedja w 4 aktach. War.-Kr. 1913. Tow. Akc. S.Orgelbranda Synów. 16d, s. 168, [2]. brosz.Otarcia i zabrudzenia okł., przednia okł. luzem, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. cena: 20,00

651.[KONDRATOWICZ Ludwik] Syrokomla Władysław [pseud.] — Chatka w lesie. Dziwactwo drammatyczne, w pięciu ustępach. Wilno 1855. Nakł. A.Assa. 16d, s. [8], VI, 88. opr. oryg. kart. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Niewielka naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Pierwsze dokonanie W.Syrokomli na polu dramatopisarstwa) cena: 190,00

652.[KONDRATOWICZ Ludwik] Syrokomla Władysław [pseud.] — Hrabia na Wątorach. Krotochwila wierszem, z XVI wieku. Wilno 1856. Czcionkami A.Marcinowskiego. 16d, s. [6], IV, [2], 108. opr. psk. z epoki (Okł. nieco otarta, podklejony niewielki ubytek karty przedtyt., miejscami zażółcenia papieru. Wyd.I. Piecz.: "Fabijan Szymko Dmiszewicz") cena: 210,00

653*.KONDRATOWICZ Ludwik (Władysław Syrokomla) — Poezye. Wyd. zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. T.3. War. 1872. Skł. gł. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 359, [1]. opr. psk. z epoki. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Zaw.: Stare wrota, Janko Cmentarnik, Królewscy lutniści, Najmłodszy z Toporczyków, Nocleg hetmański, Starosta Kopanicki, Ułas, Sejm Lubelski, Stara Niwa, Czarno i Biało, Szkolne czasy) cena: 60,00

654*.[KONDRATOWICZ Ludwik] Syrokomla Władysław [pseud.] — Stare wrota. Poemat. (Z drzeworytem). Wilno 1857. M.Orgelbrand. 16d, s. [2], VII, [2], [8]-132. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., okł. broszurowa zabrudzona, miejscami zażółcenia papieru. Brak tablicy z drzeworytem. Piecz., podpis własn. i ekslibris. Wyd.I) cena: 60,00

655.[KONDRATOWICZ Ludwik]. Syrokomla Władysław [pseud.] — Stella Fornarina. (Córka piekarza). Ustęp z życia Rafaela. Mińsk 1859 [właśc. 1858]. Nakł. Braci Bejlinów. 16d, s. 87. brosz. wt. (Stan dobry) cena: 52,75

656.SYROKOMLA Władysław (KONDRATOWICZ Ludwik) — Wiersze i gawędy. War. 1957. Nasza Księg. 16d, s. 244, [2]. opr. oryg. kart. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

657.SYROKOMLA Władysław (Kondratowicz Ludwik) — Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane. War. [192-]. Inst. Wyd. Bibl. Pol. 16d, s. 77, [2]. brosz. Wielka Bibl., nr 21. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 31,65

658.SYROKOMLA Władysław (KONDRATOWICZ Ludwik) — Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane a rytmem spisane przez W[ładysława] S[yrokomlę]. Wyd.IV. War. 1931. Geb. i Wolff. 16d, s. 88. brosz.. Bibl. Uniw. Ludowych i Młodz. Szkolnej, [nr] 93. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 20,00

659.KONDRATOWICZ Ludwik (Władysław Syrokomla) — Poezye. T.5. Wyd. zupełne. na rzecz wdowy i sierot autora. War. 1872. Skł. gł. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 317, [2] . opr. ppł. z epoki. (Stan dobry. Tom zaw.: Hrabia na Wątorach, Kalejdoskop jarmarkowy, Franciszek z Assisu, Kasper Karliński, Wiejscy politycy, Wyrok Jana Kazimierza, Bohdan, Natura wilka wyciąga z lasu, Marko) cena: 50,00

660.KONOPIŃSKI Lech — Amoreski. Oprac. graf. M.Berezowska. Poz. 1963. Wyd. Pozn. 16d, s. 70, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 20,00

661.KONOPIŃSKI Lech — Diabelskie sztuczki. Ilustr. M.Berezowska. Poz. 1968. Wyd. Poz. 16d, s. 50, tablice. brosz. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

662*.KONOPNICKA Marya — Dym. Nasza Szkapa. Głupi Franek. Z ilustr. S.Sawiczewskiego. War.-Kr. 1898. Geb. i Wolff, G.Geb. i Sp. 16, s. [4], 229, [2]. opr. ppł. z epoki. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 60,00

663.KONOPNICKA Marya — Głosy ciszy. War. 1906. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 153. opr. oryg. pł. (Okł. otarte, przednia wyklejka załamana. Podpis własn. na karcie tyt.) cena: 48,00

664.KONOPNICKA Marya — Imagina. Z przedmową A.Grzymały-Siedleckiego. Z wizerunkiem autorki [...]. War. [1912]. Geb. i Wolff. 16d, s. XII, 235, [1], portret 1. opr. oryg. pł. (NK 14, 335. Okł. nieco otarta, niewielki ślad wilgoci na marginesach. Wyd.I. Z przedm.: "Nie wiem ilu będzie Imagina miała czytelników, ale jestem pewny, że będzie miała czytelnikow wiernych") cena: 128,00

665.KONOPNICKA Marja — Nowele. Moskwa 1944. Zw. Patrjotów Pol. w ZSRR. 16d, s. 94, [2], tabl. 1. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 30,00

666*.KONOPNICKA Marya (Jan Sawa) — Śpiewnik historyczny (1767-1863). Wyd. nowe. War. [1919]. Geb. i Wolff. 16, s. [8], 208. opr. ppł. z epoki (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

667.KONOPNICKA Marya — Pan Balcer w Brazylii. Piąty tysiąc. War. 1910. Geb. i Wolff. 8, s. [4], 396. opr. oryg. psk. zdob. z zach. okł. brosz. (Zaplamienia i otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Ekslibris) cena: 385,00

668.KONOPNICKA Marya — Pan Balcer w Brazylii. Piąty tysiąc. War. 1910. Geb. i Wolff. 8, s. [4], 396. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz. (Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan b.dobry) cena: 170,00

669.KONOPNICKA Marya — Poezye w nowym układzie i Fragmenty. Wyd.II. War.-Kr. 1910. Geb. i Wolff, G.Geb. i Sp. 16d, s. [4], 191. opr. oryg. pł. zdob. (Stan b.dobry) cena: 60,00

670*.KONWICKI Tadeusz — Sennik współczesny. War. 1966. Iskry. 16d, s. 341, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko nadkruszona, poza tym stan dobry) cena: 12,00

671.KONWICKI Tadeusz — Wschody i zachody księżyca. London, IV 1982. Zapis. 8, s. [2],. 219, [3]. brosz. Zapis 21. (Stan b.dobry) cena: 40,00

672.KOPPENS Leon — Melodje Dalekiego Wschodu. Wiedeń 1922. Bibl. Międzynarodowa "Gemma". 16d, s. 108, [9]. brosz. wt. Kolekcya Polska "Gemmy", nr 1. (Stan dobry. Brak oryg. okł. Egz. przygotowany do oprawy (z wszytymi wyklejkami)) cena: 14,00

673.KORNEL Piotr — Cyd. Tragedya w 5 aktach wierszem. Przekł. L.Osiński. Oprac. J.Piątek. Brody 1907. Księg. F.Westa. 8, s. 72, tabl. 1. opr. bibliot. ppł. Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy. (Otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru, stan dobry) cena: 20,00

674*.KORNHAUSER Julian — Hurrraaa! Kr. 1982. Wyd. Lit. 16d, s. 49, [1]. brosz. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. A.Darowski. Na okł. reprod. obrazu M.Bieniasza) cena: 32,00

675*.KORNHAUSER Julian — W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów. Kr. 1973. Wyd. Lit. 16d, s. 68. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. J.Bruchnalski) cena: 53,00

676.KORNHAUSER Julian — Zasadnicze trudności. War. 1979. Czytelnik. 8, s. 61, [1]. brosz., obw. (Stan dobry. Wyd.I. Okł. A.Heidricha) cena: 32,00

677.KORNHAUSER Julian — Zjadacze kartofli. Kr. 1978. Wyd. Lit. 16d, s. 67, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Na okł. graf. K.Skórczewskiego) cena: 40,00

678.KORZENIOWSKI Józef — Dramata. Serya III. T.2. Petersburg 1853. B.M.Wolff. 16d, s. [4], 222, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., ubytki grzbietu, blok nadpęknięty. Zaw.: Klara. Drama w jednym akcie; Aniela. Tragedja w pięciu aktach) cena: 80,00

679.KORZENIOWSKI Józef — Dzieła. Wyd. zupełne pod kierunkiem Red. "Kłosów". T.9. War. 1873. S.Lewental. 16d, s. [8], 472. opr. psk. z epoki. (Okł. zniszczona: zabrudzona, skóra przetarta na grzbiecie oraz narożnikach, miejscami zażółcenia papieru. Egz. wymaga oprawy. Tom zaw.: Okno na pierwszym piętrze. Izabella d'Ayamonte. Piąty akt. Pani Kasztelanowa. Sąd przysięgłych, albi Pozory. Autorka. Gentile Bellini. Cyganie. Rokiczana. Stary mąż. Fabrykant. Panna mężatka. Pośredniczka. Majster i czeladnik. Okrężne) cena: 80,00

680.KORZENIOWSKI Józef — Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach. Wyd. A.Zawadzkiego. Wilno 1843. J.Zawadzki. 16d, s. 118. opr. ppł. z epoki. (Okł. podniszczona: przetarcia płótna na grzbiecie, otarcia okł., brak karty przedtyt., egz. ze śladami zalania,dwie pierwsze karty naddarte. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich. Podpis własn.) cena: 140,00

681.KORZENIOWSKI Józef — Karpaccy górale. Poz.-War. 1919. Księg. A.Cybulskiego, E.Wende i Sp. 16d, s. 109, [2], 6. brosz. Naród Sobie! [nr] 68. (Zabrudzenia i otarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Na okł. data: 1912) cena: 40,00

682*.KORZENIOWSKI Józef — Konkurent i mąż. Komedya we dwóch aktach. Wilno 1859. Nakł. J.Zawadzkiego. 16d, s. 72. brosz. (Brak przedniej okł., karta przedtyt. zakurzona, ubytki tylnej okł., poza tym stan dobry. Wyd.I) cena: 42,20

683*.KORZENIOWSKI Józef — Spekulant. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 192. opr. oryg. ppł. (Otarcia krawędzi okł., niewielkie zaplamienia przedniej wyklejki, stan dobry) cena: 30,00

684*.KORZENIOWSKI Józef — Spekulant. War. [193-?]. Bibl. prenumeratorów "Kuriera Porannego". 16d, s. 192. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Zabrudzenia okł., poza tym stan dobry. Piecz. własn.) cena: 28,00

685.KORZENIOWSKI Józef — Spekulant. Powieść z przedm. J.Wronieckiego. Lw. 1944. Wyd. M.Kowalski. 8, s. [2], IV, 295, [1]. brosz. (Okł. otarte na krawędziach, kilka składek luzem. Okł. proj. Z.Acedański. Piecz. własn.) cena: 30,00

686*.KOSIDOWSKI Zenon — Królestwo złotych łez. War. 1960. Iskry. 8, s. 441, [1]. opr. oryg. pł. (Niewielkie zabrudzenia okł, stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

687.KOSIŃSKI Kazimierz — Chrystus. Kr. 1912. Nakł. autora. 8, s. 31. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

688.KOSIŃSKI Kazimierz — Tomasz a Kempis. Poemat. Kr. 1913. Nakł. autora. 8, s. 31. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

689*.KOSSAK Zofia — Bez oręża. T.1-2. War. 1956. PAX. 16d, s. 451, [4]. razem opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry. Obw., okł., stronę tyt. proj. T.Niemirski) cena: 30,00

690*.KOSSAK Zofia — Bez oręża. T.1-2. War. 1957. PAX. 16d, s. 451, [4]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Okł. i stronę tyt. proj. T.Niemirski) cena: 20,00

691*.KOSSAK Zofia — Dziedzictwo. [Cz.1]. War. 1963. Inst. Wyd. PAX. 16d, s. 242, [5], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Obw. zabrudzona z ubytkami, poza tym stan dobry. Obw., okł. i kartę tyt. proj. T.Niemirski. Ilustr. J.Kossaka) cena: 24,00

692*.KOSSAK-SZCZUCKA Zofja — Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustr. Leli Pawlikowskiej. Kr. 1929. Krak. Sp. Wyd. 8, s. [4], 182, [2], tabl. barwnych 7. brosz. (Załamania narożnika jednej tabl., poza tym stan dobry) cena: 150,00

693.KOSZNICKI Leon — Pod skrzydłami d'Annunzia. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. [4], 235. opr. oryg. ppł. (Niewielkie otarcia okł., blok lekko poluźniony. Okł. A.Horowicza) cena: 30,00

694.KOTARBIŃSKI Józef — Ze świata ułudy. Z portretem autora. War. 1926. Geb. i Wolff. 16d, s. 357, [3]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia krawędzi okł., portret luzem, stan dobry) cena: 60,00

695.KOWALEWSKI Janusz — Miłość i hazard. Humoreski-eroteski. Londyn 1964. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 158, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. D.Laskowska) cena: 28,00

696.KOWALEWSKI Janusz — O żołnierzu ciułaczu. Londyn 1955. Orbis. Księg. Polska. 16d, s. 234, [5]. opr. oryg. pł. Bibl. Autorów Pol., [t.] 3. (Niewielkie odbarwienie grzbietu, stan dobry) cena: 40,00

697.KOWALEWSKI Stanisław — Czarne okna. War. 1985. Nasza Księg. 16d, s. 223, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. Z.Januszewski) cena: 8,44

698.KOWALIK Jan — Wiatr w gałęziach. Monachium 1948. Wydawn. Polsk. Klubu Liter. 16, s. 30. brosz. (Stan dobry. Tomik poezji) cena: 16,00

699*.KRASICKI Ignace — Bayki ... tłómaczone z polskiego na ięzyk francuzki przez L.Gravin [...]. Fables d'... traduites du Polonais en français par L.Gravin. Kalisz 1830. Druk. Poleskiego i Sp. 16d, s. [16], 237. brosz. (Przednia okł. brosz. we wsp. barwnej kopii, rozprasowane załamania narożników, zaplamienia. Podpis własn. Tekst równoległy pol. i franc.) cena: 280,00

700.KRASICKI Ignacy — Dzieła poetyckie. T.1. War. 1803. Nakł. F.Dmochowskiego. 16d, s. XLVIII, 387, [1]. opr. psk. z epoki. (Brak przedniej okł., ubytki grzbietu, ubytki narożników kart, zabrudzenia i ślady zalania. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich) cena: 120,00

701*.KRASICKI Ignacy — Pieśni Ossyana. Kr. 1882. K.Bartoszewicz. 16d, s. [2], 101. opr. późn. ppł. (Zażółcenia papieru, stan dobry) cena: 40,00

702*.KRASICKI Ignacy — Satyry i listy. Wyd. krytyczne L.Bernackiego. Z 11 podobiznami. Lw. 1908. Tow dla Popierania Kultury Pol. 8, s. [4], 252, [3], tabl. 11. opr. wsp. psk. (Stan b.dobry) cena: 120,00

703*.KRASICKI Ignacy — Satyry i listy. Wyd. krytyczne L.Bernackiego. Z 11 podobiznami. Lw. 1908. Tow. dla Popierania Nauki Polskiej. 8, s. [6], 252, [4], tabl. 11. opr. późn. ppł. (Stan dobry) cena: 50,00

704^.KRASIŃSKI Sigismondo — Iridione. Prima versione italiana di C.Garosci. Roma 1926. Publ. della Sezione Romana dell'Assoziazione "Adamo Mickiewicz". 16d, s. 230. brosz. (Ubytek grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 24,00

705.KRASIŃSKI Zygmunt — Dzieła. (Pisma wybrane). Układ i oprac. tekstu L.Piwiński. Przedm. M.Kridl. War. [193-?]. J.Przeworski. 8, s. XV, [1], 645, [5]. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. nieco otarte i zakurzone, ubytek narożnika jednej karty, poza tym stan dobry) cena: 100,00

706.[KRASIŃSKI Zygmunt] — Irydion. Nowe wyd. Naumburg 1861. J.J.Maurer. 16d, s. [2], 257, [2]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., niewielki ubytek karty tyt., zaplamienia pierwszych kart, niewielki ślad wilgoci w narożniku karty tyt. Częściowo zaklejona obca dedykacja. Piecz. własn.) cena: 191,00

707*.KRASIŃSKI [Zygmunt] — Listy do plenipotenta i oficjalistów. Zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Z.Suchodolski. War. 1994. PIW. 16d, s. 728, [1]. opr. oryg. pł., obw. Bibl. poezji i prozy. Korespondencja Z.Krasińskiego. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

708.KRASIŃSKI Zygmunt — Modlitwy. War. [1920]. Tow. Wyd. 16, s. 67. opr. oryg. kart. Panteon. (Stan dobry) cena: 10,00

709.KRASIŃSKI Zygmunt — Moja Beatrice. Kr. 1878. Druk. "Czasu". 8, s. 46, [1]. brosz. (Ubytki grzbietu, blok pęknięty, wewnątrz stan dobry) cena: 42,20

710.KRASIŃSKI Zygmunt — Pisma. Z portretem autora. T.3-4. Mikołów-Częstochowa 1912. K.Miarka. 16d, s. 382, [2]; 324. razem opr. oryg. pł. zdob. Nowa Bibl. Pisarzy Pol., t.11-12. (Otarcia i zabrudzenia okł. wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

711.KRASIŃSKI Zygmunt — Pisma. T.1-9. Mikołów [192-?]. Sp. Wyd. K.Miarki. 16d, s. 260, [1], tabl.1; 263; 241, [2]; 309, 277, [2]; 268, [1]; 203, [1]; 375, [1]362, [1]. opr. oryg. ppł. Bibl. Pisarzy Pol. Sp. Wyd. K.Miarki. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry. Do kompletu brak t.10) cena: 320,00

712.KRASIŃSKI Zygmunt — Pisma. Wyd., objaśnił i wstępami poprzedził J.Kallenbach. T.1-4. War. [1922]. Wyd. Dzieł. Wyborowych. M.Haskler. (16d, s. L, 217, [1], portret; 309, [2]; 323, [1]; 327. opr. oryg. ppł. Skarbnica Klasyków Pol.) cena: 140,00

713*.KRASIŃSKI Zygmunt — Poezje. T.1. ipsk 1883. F.A.Brockhaus. 16d,s. LIV, [2], 263. opr. oryg. pł. Bibl. pisarzy pol., t.23. (Niewielkie otarcia okł. Stan dobry) cena: 38,38

714.KRASIŃSKI Zygmunt — Poezye wybrane. W układzie S.Wyrzykowskiego. Kr. 1911. J.Mortkowicz. 16d, s. [6], 117, [5]. brosz. Pod znakiem poetów. (Otarcia okł. na krawędziach, blok poluźniony) cena: 48,00

715.KRASIŃSKI Zygmunt — Przedświt. Oprac. F.Walczak. Brody [1909]. Księg. F.Westa. 8, s. 75. brosz. Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy, t. 69. (Otarcia okł., ubytki grzbietu, blok pęknięty. Egz. wymaga podklejenia. Podpis własn.) cena: 36,00

716.[KRASIŃSKI Zygmunt] — Resurrecturis. Paryż [1852]. Księg. Pol. 8, s. 14. brosz. (NK 8, 152. Egz. po konserwacji: widoczne podklejenia okł. i marginesów niektórych kart. Wyd.II (pierwodruk w 1851 w Poznaniu jako druk ulotny). Tekst w ozdobnej ramce. Dołączona kartka z informacją, że dochód będzie przeznaczony na budynek dla Biblioteki Polskiej w Paryżu) cena: 255,00

717*.KRASZEWSKI Józef Ignacy — Czarna Perełka. Powieść. War. 1957. LSW. 8, s. 201, [2]. brosz. (Okł. otarte, wewnątrz stan dobry) cena: 8,44

718.KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] — Poeta i świat. Powieść. Złoczów [192-?]. Nakł. i druk. W.Zukerkandla, 16, s. VIII, [9]-296, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. Bibl. Powszechna, nr 1075-1081. (Otarcia i zabrudzenia okł., miejscami zażółcenia papieru. Piecz.) cena: 30,00

719.KRASZEWSKI Józef Ignacy — Ulana. War. 1953. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 16d, s. 157, [[1].

[oraz] tenże - Historia prawdziwa o Petrku Właście, palatynie, którego zwano Duninem. Opowiadanie historyczne z XII wieku. T.1-2. War. 1953. LSW. 16d, s. 175, [1]; [177]-326, [1]. razem opr. późn ppł. (Stan dobry) cena: 40,00

720*.KRASZEWSKI Kajetan — Chełmianie. Powieść historyczna. War. [1912]. Druk Synów St. Niemiry. 16d, s. 224.

[oraz] JAXA-BYKOWSKI Piotr - Chorągwie kmitów. Powieść z XVII-go wieku. War. [1911]. Druk Synów St. Niemiry. 16d, s. 240. razem opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn.) cena: 80,00

721.KRECHOWIECKI Adam — O tron. Powieść historyczna z XVII wieku. Cz. 1-2. Lw.-Poz. [1925]. Wyd. Pol. 16d, s. [4], 293, tabl. 1; [4], 328. opr wsp. pł. z zach. fragm. okł. brosz. (Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry Piecz.) cena: 60,00

722.KROK-PASZKOWSKI Jan — Bobuś żywy. Londyn 1972. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 319. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn. Okł. proj. M.Skibińska) cena: 30,00

723.KRÓLOWIE polscy z popiersiami. Wud.II. Paryż [nie przed 1869]. Księg. Luxemburgska. 16, s. 83, [1]. brosz. Bibl. lud. pol. (Okł. luzem, blok nadpęknięty) cena: 12,00

724.KRUCZKOWSKI Leon — Kordian i cham. Wyd.XI. Kr. 1952. Czytelnik. 8, s. 263, [1], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., stan b.dobry. Ilustr., okł. i obw. W.Daszewski) cena: 20,00

725*.KRUCZKOWSKI Leon — Młoty nad światem. Kr. 1928. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 16d, s. 37, [3]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia i naddarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

726.KRUMŁOWSKI Konstanty — Przewodnik tatrzański. Wodweil w 4 aktach z tańcami. Muzyka J.Tesarzika. Z ilustr. Kr. 1924. Księg. "Wiedza i Sztuka". 16d, s. 90, 16. opr. pł. z epoki. (Miejscami niewielkie zaplamienia, naddarcia) cena: 40,00

727.KRUMŁOWSKI Konstanty — Wolne Miasto. Obraz historyczno-ludowy w 7 odsłonach. Ilustr. wg zdjęć fotograficznych. Kr. [193-?]. Księg. "Wiedza i Sztuka". 8, s. 178. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, grzbiet podklejony, wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 50,00

728.KRUSZEWSKA Teresa — Historie świeże i niezwyczajne. Oprac. ... Ilustr. E.Markowski. War. 1961. 8, s. 185, [3]. opr. oryg. pł. obw. (Otarcia obw., poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Antypasty małżeńskie; Różne historyje z różnych wiarygodnych autorów wybrane: O dowcipnej przewrotności białogłowskiej, O złośliwej świegotliwości białogłowskiej, O sztucznym ułowieniu złodzieja nocnego; O nadobnej Paskwalinie, jako prze gładkość swą od Wenusa wiele ucierpieć musiała; Historyje świeże i nieświeże: Skromna Agnieszka między filutami, Polityka i amory, Niezwykłe przypadki Karola de Rochefort) cena: 46,00

729*.KRYNICKI Ryszard — Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. Rys. L.Sobocki. Kr. 1981. Wyd. ABC. 16, s. 44. brosz. (Federowicz 2673; Brzeski 2110. Stan dobry. Wyd.II zm. i popr. Wyd. drugiego obiegu) cena: 50,00

730*.KRYNICKI Ryszard — Organizm zbiorowy. Kr. 1975. Wyd. Lit. 16d, s. 143, [1]. brosz. (Niewielkie załamania okł., poza tym stan dobry. Tom poezji) cena: 40,00

731*.KRZĄSZCZ Walenty — Sfałszowany testament. Powieść z życia ludu cieszyńsko-śląskiego. Cieszyn 1920. Nakł. Dziedzictwa Bł. Jana Sarkandra dla ludu cieszyńskiego na Śląsku. 8, s. 110. brosz. (Zabrudzenia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 48,00

732*.KRZĄSZCZ Walenty — Z cieszyńsko-śląskiej wsi. Powieść chłopska. Cieszyn 1919. Wyd. "Republika". 16d, s. 91, [1]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł, miejscami zażółcenia papieru) cena: 40,00

733.KRZYKALSKI Piotr — Łzy z nad brzegów Dunajca. Nakł. drugi powiększony. Nowy Sącz 1947. Nakł. autora. 8, s. 124. brosz. (Przednia okł. i karta przedtyt. luzem, ubytki przedniej okł., przedarcie karty przedtyt., egz. wymaga oprawy) cena: 38,00

734.KRZYWICKI Ludwik — Takiemi będą drogi wasze! (Sic Itur ad Virtutem). Wyd.II. War. 1928. Zrzeszenie Uczestn. Studjum Pracy Społ.-Oświat. 16d, s. 50, [1]. opr. póżn. ppł. (Ostatnia strona zabrudzona, poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

735.KRZYWOSZEWSKI Stefan — Przywódca. Dramat w 3-ch aktach. War. [???]. Tow. Akc. S.Orgelbranda Synów. 16d, s. 82. opr. pł. z epoki. (Stan dobry. Piecz.) cena: 40,00

736.KRZYWOSZEWSKI Stefan — Szał. Sztuka w 4-ch aktach. War. 1921. Księg. F.Hoesicka. 8, s. 77. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., ubytki grzbietu, na górnych marginesach widoczne brązowe plamki. Okł. proj. H.Uziembło) cena: 36,00

737*.KSIĘGA nonsensu. Rozsądne i nierozsądne wierszyki wymyślone po angielsku przez E.Leara, L.Carrola, H.Grahama, J.H.P. Belloca, W. de la Mare'a, A.A.Milne'a, T.S.Eliota, napisane po polsku przez A.Marianowicza i A.Nowickiego. War. 1958. PIW. 16d, s. 139, 1. brosz., obw. (Stan b.dobry. Ilustr, oprac. graf., obw., okł. wykonała E.Frysztak-Lubelska) cena: 30,00

738.KSIĘGA nonsensu. Rozsądne i nierozsądne wierszyki wymyślone po angielsku przez Edwarda Leara, Lewisa Carrola, Williama Gilberta, Hilaire'a Belloca, Waltera de la Mare, Harry Grahama, Alana Milne'a, Thomasa S.Eliota i innych. Napisane po polsku przez A.Marianowicza i A.Nowickiego. Wyd.II zmienione. War. 1975. WAiF. 8, s. 134, [1]. opr. oryg. kart. lakierowana. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. J.Stanny) cena: 30,00

739.KUBIAK Tadeusz — Ballady i pieśni. Kr. 1950. Czytelnik. 16d, s. 67, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., blok odszedł od okł. Egz. wymaga podklejenia) cena: 16,00

740.KUBIAK Tadeusz — Ikaryjskie morze. War. 1964. PIW. 16d, s. 76, [4]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. E.Frysztak-Witowska) cena: 50,00

741.KUBIAK Tadeusz — Pierścienie. War. 1956. Czytelnik. 16d, s. 87, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Wyd.I. Okł. proj. M.Stachurski) cena: 30,00

742.KUBIAK Tadeusz — Ukrzyżowany na wiatraku. War. 1970. Iskry. 16d, s. 114, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Otarcia obw., poza tym stan dobry. Oprac. graf. J.Młodożeniec) cena: 24,00

743.KUBIAK Tadeusz — W skórze wesołego diabła. War. 1963. Iskry. 16d, s. 86, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Niewielkie naddarcia obw., wewnątrz stan dobry. Zapiski ołówkiem na marginesach. Ilustr. i obw. proj. J.Stanny) cena: 30,00

744.[KUBIK Wincenty] — Nuda, patronka szkoły wszechwładna bogini. Powieść z lat dawnych. Napiasł Nudzimir [pseud.]. Lw. 1907. Nakł. i Druk S.Bednarskiego, Skł. gł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. [8], 223, [1]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz. własn. i zapiski na karcie tyt.) cena: 42,20

745*.KUBISZ Paweł — Opowieść wydziedziczonych. Utwór dramatyczny. Czeski Cieszyn 1949. Wyd. SLA. 8, s. 77, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia i naddarcia krawędzi obw., wewnątrz stan b.dobry. Dedykacja autora. Okł. i ilustr. wykonał P.Zabystrzan) cena: 36,00

746*.KUBISZ Paweł — Przednówek. Wyd.II. Łódź 1946. Wyd. Oddz. Wiejskiego Związku Zaw. Literatów Polskich. 8, s. 92, [1]. brosz. (Stan dobry. Ilustr (sucha igła-miedź) wykonał F.Świder, okł. proj. W.Stańczykowski) cena: 24,00

747.KUCZYŃSKI Maciej — Wynalazek. War. 1978. Nasza Księg. 8, s. 142, [1]. brosz. (Stan dobry. Powieść dla młodzieży, akcja toczy się w Tatrach. Ilustr. K.Hałajkiewicz) cena: 14,77

748.KUCZYŃSKI Maciej — Wynalazek. War. 1983. Nasza Księg. 8, s. 142, [1]. brosz. (Stan dobry. Wyd.II. Ilustr. K.Hałajkiewicz) cena: 12,66

749.KUDELSKA Justyna — Synowa. Obrazek z życia. Lw. 1899. Nakł. autorki. 16d, s. 42. brosz. Odb. z "Przeglądu". (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 20,00

750.KUDLIŃSKI Tadeusz — Farbowane lisy. Powieść. Wr.-War. [1947-?]. Książnica-Atlas. 8, s. 259, [1]. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., stan dobry. Dedykacja autora) cena: 36,00

751.KULCZYCKI Zbigniew — Ucieczka myśli. (1939-1945). Wyd.II. Lubeka 1946. Wullenwever Druckverlag. 16, s. [4], 35. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

752.KULMOWA Joanna — Jonasz czyli miara epoki. War. 1967. Iskry. 16d, s. 94, [4]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Niewielkie zabrudzenia obw., poza tym stan dobry. Wyd.I. Oprac. graf. J.Młodożeniec) cena: 30,00

753*.KUNCEWICZOWA Maria — Dni powszednie państwa Kowalskich. Powieść radiowa. War. 1938. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. [2], VI, 294, [1]. brosz. (Niewielkie przedarcia okł., stan dobry) cena: 40,00

754*.KUNCEWICZOWA Marja — Dyliżans warszawski. War. 1935. Tow. Wyd. "Rój".16d, s. 198, [8]. brosz. (Blok lekko poluźniony, stan dobry) cena: 30,00

755.KUNCEWICZOWA M[aria] — Twarz mężczyzny. Powieść. War.-Kr. 1928. J.Mortkowicz. 16d, s. [2], 159, [1]. brosz. (Stan niemal b.dobry. Zapiski i piecz. własn) cena: 30,00

756.KURAŚ Ferdynand — Wiązanka z chłopskiej niwy. Poezye chłopa z nad Wisły. Lw. 1910. Nakł. Macierzy Pol. 16d, s. 100. Bibl. Macierzy Pol., t. 51.

[oraz] ORKAN Władysław - Miłość pasterska. Lw.-War. 1908. Tow. Wyd. E.Wende i Sp., H.Altenberg. 16d, s. [4], 142, [1]. razem opr. późn. ppł. (Fragm. oryg. okł. brosz. "Wiązanki..." naklejono na lico oprawy. Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

757*.KUREK Jalu — Boże mojego serca. Kr.-Wr. 1983. Wyd. Lit. 16d, s. 82, [1]. brosz. (Stan dobry. Tom poezji) cena: 14,77

758.KUREK Jalu — Grypa szaleje w Naprawie. Powieść. Wyd.II. War. 1935. Geb.i Wolff. 16d, s. 273, [2]. opr. wsp. ppł. (Brak karty przedtyt., miejscami zaplamienia. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego) cena: 260,00

759*.KUREK Jalu — Grypa szaleje w Naprawie. Powieść. Wyd.III. War. 1935. Geb. i Wolff. 16d, s. 273, [2]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz.) cena: 37,98

760*.KUREK Jalu — Grypa szaleje w Naprawie. Kr. 1967. Wyd. Lit. 16d, s. 258, [1]. brosz., obw. (Zabrudzenia i naddarcia obw., poza tym stan dobry) cena: 8,44

761*.KUREK Jalu — Janosik. T.1-3. War. 1958-1959. PAX. 16d, s. 546, [1]; 623, [1]; 342, [1]. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zaplamienia. Wyd.I. W t.1 odręczna dedykacja autora, w pozostałych dwóch jego autograf. T.1: Sława Głuchaczkom, t.2: Śpiew ściętej głowy, t.3: Wpiekło zstąpienie) cena: 130,00

762*.KUREK Jalu — Pisma wybrane. Poezje. Kr. 1980. Wyd. Lit. 16d, s. 598. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie naddarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora) cena: 40,00

763.KURNATOWSKI M. Ludwik — Tajemnica Belwederu. War. 1931. Rój. 16d, s. 171, [1]. brosz. wt. z zach. okł. oryg. (Otarcia okł. oryg., papier nieco pożółkły. Piecz. własn.) cena: 29,54

764*.KUŚNIEWICZ Andrzej — Czas prywatny. War. 1962. PIW. 16d, s. 63, [1]. brosz. (Okł. lekko zaplamione, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. E.Frysztak-Witowska) cena: 50,00

765.KUŚNIEWICZ Andrzej — Diabłu ogarek. War. 1959. PIW. 16d, s. 122, [1]. brosz. (Okł. nieco otarta, stan dobry. Wyd.I. Okł. proj. E.Lewandowska) cena: 43,00

766*.KWIATKI świętego Franciszka z Asyżu. W przekł. i ze wstępem L.Staffa. Oprac. graf. A.Kilian. War. 1959. Inst. Wyd. PAX. 16d, s. 385, [1]. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry) cena: 40,00

767.KWIATKOWSKI Remigiusz — Chiakunin-Izszu. Wyd.III. War.-Kr. 1922. Tow. Wyd. 16, s. 109. brosz. wt. (Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry) cena: 26,00

768.KWIATKOWSKI Remigjusz — Chryzopras ci szczęście wróży. Amulety miłości według wróżb perkich. War. [192-?]. Polska Zjedn. 16, s. 55. opr. oryg. kart. Wróżby miłości, nr 1. (Blok jednostronnie odchodzi od oprawy, poza tym stan dobry) cena: 30,00

769*.KWIATKOWSKI Remigjusz — Liście bambusu. Poezje chińskie. War. 1922. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 90, [2]. brosz. (Okł. otarta i zakurzona, niewielki ubytek grzbietu, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Okł. rys. T.Gronowski) cena: 24,00

770*.KWIATKOWSKI Remigjusz — Nie zaglądaj za parawan. Przymówki i rady wschodnie. War. [1928]. T-wo Wyd. "Polska Zjednoczona". 16, s. 90, [5]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 26,00

771*.KWIATKOWSKI Remigiusz — Parasol noś i przy pogodzie. War. 1959. Czytelnik. 16d, s. 265, [3]. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry. Oprac. graf. J.Jaworowski. Zaw. aforyzmy chińskie, japońskie, hinduskie, arabskie i perskie) cena: 36,00

772.KWIATKOWSKI Tadeusz — Dwie wieże. War. 1965. Iskry. 16d, s. 181, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Obe. lekko zabrudzona, poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora. Obw. proj. J.Jaworowski) cena: 46,00

773.KWIATKOWSKI Tadeusz — Gwiazda brazylijskiego nieba. War. 1953. Iskry. 16d, s. 216, [3]. brosz. (Stan dobry. Ilustr. J.Skarżyński. Okł. oprac. M.Kowalczyk) cena: 30,00

774.KWIATKOWSKI Tadeusz — Najlepsze skrzydło Brazylii. War. 1955. Nasza Księg. 8, s. 61, [2]. brosz. (Stan dobry. Wyd.II. Ilustr. J.Skarżyński) cena: 26,00

775.KWIATKOWSKI Tadeusz — Siedem zacnych grzechów głównych. War. 1968. Iskry. 8, s. 298, [2]. opr. oryg. kart. (Stan dobry. Ilustr. i okł. proj. J.Skarżyński) cena: 20,00

776.KWIATKOWSKI Tadeusz — Ten cudny Paryż. Powieść. Kr. 1962. Wyd. Lit. 16d, s. 236, [2]. brosz., obw. (Niewielkie ubytki krawędzi obw., poza tym stan dobry. Dedykacja autora. Okł. proj. D.Mróz.) cena: 40,00

777.LANDOR Walter Savage — Dyalogi fikcyjne. Z rozprawą W.E.Emersona. Przeł. i wstępem poprz. Marya Rakowska. Lw. 1911. Księg. Pol. B.Połonieckiego. 16d, s. XII, 240, [4]. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz. Sympozjon. (Zapiski ołówkiem na okł. brosz., poza tym stan b.dobry) cena: 120,00

778.LANGE Antoni — Gdziekolwiek jesteś. Rozmyślania. Wiersze różne. War.-Kr. 1931. J.Mortkowicz. 16d, s. [2], 184, [4], tabl. 1. brosz. Ostatni zbiór poezyj. Cz.1-2. (Niewielkie zabrudzenia okł., naddarcie tylnej okł., wewnątrz stan dobry) cena: 24,00

779*.LANGE Antoni — Księga sonetów poetów polskich. Wybrał i ułożył ... War. 1899. M.Arct. 16, s. 206, [1]. opr. bibliot. ppł. (Okł. lekko otarta, wewnątrz stan b.dobry) cena: 37,98

780.LANGE Antoni — Trzeci dzień. Wiersze pisane r. 1915-1923. Strofy na dzisiaj. Ze starych legend. Logos. Rzuty. War. 1925. Wyd. autora. 16d, s. 119, [3]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry) cena: 64,00

781.LASKOWSKI Kazimierz — Licytanci. Szkice z życia. War. 1900. Księg. T.Paprockiego i S-ki. 16d, s. 118, [1]. opr. oryg. pł. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., blok lekko nadpęknięty) cena: 40,00

782.LASKOWSKI Kazimierz — Wieś. W ojców ślady. Powieść. War. 1900. Księg. A.G.Dubowskiego. 8, s. [2], 143. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 36,00

783*.LASKOWSKI K[azimierz] (El.) — Wybór prac poetyckich. Z przedm. K.Przerwy-Tetmajera. T.5: "Pogrzeb" (Tryptyk sceniczny) i Fragmenty. War. 1909. Skł. gł. w Księg. M.Kuhnke i S-ka. 16d, s. 189. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. "Z Księgozbioru Łuniewskich w Gnoynie", skasowana piecz. bibliot.) cena: 30,00

784.LAZARUSÓWNA F. — Migawkowe zdjęcia. War. 1927. Księg. F.Hoesicka. 8, s. 183. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 40,00

785*.LECHOŃ Jan — Arja z kurantem. Przedm. S.Balińskiego. New York [1945]. Bibl. Pol. 8, s. 59, [2]. brosz. (Niewielkie zaplamienie i odbarwienie okł., wewnątrz stan b.dobry. Obca dedykacja. Tom wierszy) cena: 34,00

786*.LECHOŃ Jan — Poezje. Wybory dokonał i życiorysem poety poprzedził M.Toporowski. War. 1957. Czytelnik. 8, s. 202, tabl. 1. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Piecz. własn. Opr. i obw. proj. J.Jaworowski) cena: 40,00

787.LECHOŃ Jan — Rzeczpospolita babińska. Śpiewy historyczne. War. [1920]. Tow. Wyd. "Ignis". 8, s. 73, [3]. brosz. (Zaplamienie i odbarwienia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. K.A.Jaworskiego. Tom poezji. Wyd.I) cena: 86,00

788.LECHOŃ Jan — Srebrne i czarne. Wyd.II. War. 1928. J.Mortkowicz. 16d, s. 28, [12]. opr. oryg. pł. (Otarcia, zabrudzenia i odbarwienia okł., blok odchodzi od okł., ślady zalania. Na karcie tyt. zapiski długopisem oraz skreślenia czerwoną kredką) cena: 50,00

789.LEC Stanisław Jerzy — Fraszkobranie. War. 1966. Iskry. 16d, s. 94, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka (Stan b.dobry. Oprac. graf. J.Młodożeńca) cena: 50,00

790.LEC Stanisław Jerzy — List gończy. War. 1963. PIW. 16d, s. 98. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Wyd.I. Obw. proj. D.Staszewska) cena: 64,00

791.LEC Stanislaw J[erzy] — More Unkempt Thoughts. Transl. by J.Galazka. Illustr. by D.Pascal. New York [cop. 1968]. Funk & Wagnalls. 8, s. [4], 60. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia obw., wewnątrz stan b.dobry. Odręczna dedykacja ilustratora dla J.Skarżyńskiego) cena: 60,00

792.LEC Stanisław Jerzy — Nowe wiersze. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 47, [1]. brosz. (Otarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

793.LEC Stanisław Jerzy — Rękopis jerozolimski. War. 1956. "Czytelnik". 16d, s. 41, [3]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I) cena: 26,00

794.LEJA Emilia — Kilka próbek poetycznych. War. 1861. Druk. J.Ungra. 8, s. 104. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

795.LEMAŃSKI Jan — Nowenna czyli dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów o szczęściu. War.-Lw. 1906. Druk. P.Laskauera. 16d, s. 133, [3]. brosz. Książnica Polska, t.3. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 31,65

796*.LEMAŃSKI Jan — Satyra polska. Antologia. Oprac. i wstępem opatrzył ... T.2. War. [1914]. Tow. Akc. S.Orgelbranda Synów. 16d, s. 235, [1]. opr. oryg. pł. zdob. Muzy - bibl. lit.-artyst. (Stan dobry. Do kompletu brak t.1. T.2 zaw. utwory Jana Gorczyczewskiego, Kazimierza Brodzińskiego, Józefa Dyonizego Minasowicza, Antoniego Goreckiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza, Józefa Bohdana Zaleskiego, Wincentego Pola, Juljusza Słowackiego, Lucyana Siemieńskiego, Zygmunta Krasińskiego, Ryszarda Berwińskiegi, Antoniego Sowy (Edwarda Żeligowskiego), Wacława Szymanowskiego, Ludwika Kondratowicza, Kornela Ujejskiego, Cypryana Norwida, Leonarda Sowińskiego, Włodzimierza Zagórskiego, Mikołaja Biernackiego, Adama AsnykaWłodzimierza Pląskowskiego, Maryi Konopnickiej, Kazimierza Glińskiego, Wiktora Gomulickiego, Feliksa Szobera, Maryana Gawalewicza, Czesława Jankowskiego, Józefa Waśniewskiego, Kazimierza Laskowskiego, Andrzeja Niemojewskiego, Franciszka Nowickiego, Kazimierza Tetmajera, Artura Oppmana, Antoniego Orłowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Edwarda Słońskiego, Adolfa Nowaczyńskiego, Jana Lemańskiego) cena: 31,65

797*.LEM Stanisław — Dialogi. Kr. 1957. Wyd. Lit. 16d, s. 322, [1]. brosz. (Otarcia i niewielkie naddarcia grzbietu okł. Okł. proj. K.Mikulski) cena: 40,00

798.LENARTOWICZ Teofil — Cztery obrazy. Kr. 1848. F.Baumgardtena. Tarnów. 16d, s. 38. opr. pł. z epoki. (Otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Podpis własn. Poezje. Zaw. m.in.: Niewiasta, Rodzic, Wrogi, Sybir) cena: 60,00

799.LENARTOWICZ Teofil — Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustr. A.Zaleskiego. War. 1983. WAiF. 4, s. [2], 32, [1], tabl. 8. opr. org. kart. zdob. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Reprint wyd.: Poz. 1861. Księg. J.K.Żupańskiego) cena: 100,00

800*.LENGREN Zbigniew — Dwa pokolenia. War. 1964. Iskry. 16d, s. 79, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka (Stan dobry) cena: 20,00

801*.LESAGE [Alain René] — Diabeł kulawy. Przeł. i wstępem opatrzył T.Żeleński-Boy. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 230, [1]. brosz. (Zagięcia krawędzi okł, niewielkie naddarcie dolnej części grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. M.Piotrowski) cena: 30,00

802.LE SAGE [Alain René] — Przypadki Idziego Blasa. Przeł. J.Rogoziński. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 637, [1]. brosz. (Stan dobry. Okł.proj. A.Marczyński) cena: 30,00

803.LESZCZYŃSKI Edward — Radość samotna. War. 1923. Bibl. Pol. 16d, s. 144. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry) cena: 10,00

804.[LEŚNIEWSKI Władysław]. Oracz [pseud.] — Czynu! War. 1918. Druk. "Rola" J.Buriana. 8, s. 70, [3]. brosz. (Przednia okł. luzem, kilka składek luzem, ubytki grzbietu. Egz. wymaga oprawy) cena: 12,79

805.LEWIK Włodzimierz — Wiersze własne i przekłady. Wybór. War. 1964. PIW. 16d, s. 110, [2]. opr. oryg. kart. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Okł. proj. A.Stefanowski) cena: 20,00

806.LEWIN Leopold — Sny o powrocie. War.-Kr. 1948. Wyd. E.Kuthana. 8, s. 45, [2]. brosz. (Stan dobry. Tomik poezji) cena: 40,00

807.LEWIN Leopold — Żołnierska droga. Poemat. War. 1953. Wyd. MON. 16d, s. 37, [3]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Szatę graf. proj. W.Lewiński) cena: 12,00

808.[LIBELT Karol] — Dziewica orleańska. Ustęp z dziejów Francyi. Poz. 1847. Księg. J.K.Żupańskiego. 8, s. [2], 419, [2]. opr. nieco późn. bibliot. ppł. (Otarcia okł., brak karty tyt., niewielkie zaplamienia, papier miejscami wyraźnie zabrązowiony. Ślepy tłok własn.) cena: 120,00

809.LIBELT Karol — O miłości ojczyzny. Moskwa 1916. Nakł. Rady Zjazdu Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie. 16d, s. 125. brosz. (Okł. zabrudzona, przedarcia i niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru) cena: 30,00

810.LICHTENBERGER Andrzej — Ofiara. Przekł. z franc. M.H. War. 1903. Geb. i Wolff. 16d, s. 176. opr. bibliot. ppł. (Okł. zabrudzona i otarta, na wyklejce oraz trzech pierwszych kartachzabrązowienie papieru, poza tym stan dobry) cena: 20,00

811.LIEBERT Wacław — Wrony nad Moskwą. Londyn 1974. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 234, [6]. brosz. (Stan dobry) cena: 30,00

812.LIGOCKI Edward — Kuźnica Ilmarowa. Szkic dramatyczny w 5 obrazach. 8, s. 39. opr. bibliot. ppł. (Oprawa mocno otarta i zabrudzona, egz. zakurzony. Piecz.) cena: 20,00

813.LIGOCKI Edward — Laguna Morta. Powieść współczesna (nagrodzona pierwszą i jedyną nagrodą 1.000 rs. na konkursie "Bluszczu"). Wyd. nowe. War. 16d, s. [8], VIII, 404, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Okł. podniszczona: otarta i zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 26,00

814.LIGOCKI Edward — Noc na Palatynie. Powieść. War. 1923. Geb. i Wolff. 16d, s. 187, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. fragm. okł. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., płótno przetarte na grzbiecie, fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy, blok nadpęknięty. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 24,00

815.LIGOCKI Edward — Nowa legenda. War. 1921. "Bibl. Pol.". 8, s. 167, [1], mapa rozkł. 1. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., blok pęknięty, składki luzem. Egz. wymaga oprawy. Piecz. własn. Zaw. m.in.: Mare polonorum, Exegi monumentum harcerzom, Pułk 201-szy, Obrona Warszawy [w 1920]. Na końcu wybór materiałów źródłowych. Okł. proj. J.Mehoffera) cena: 48,53

816.LIGOCKI Edward — Poezye. Serya 2. Kr.-War.-Kijów. 1908. D.E.Friedlein, E.Wende i Ska, L.Idzikowski. 8, s. 44, [3]. brosz. (Zabrudzenia okł., niewielkie ubytki grzbietu, blok nadpęknięty. Egz. wymaga oprawy. Egz. nierozcięty. Okł. rys. W.Borkowski) cena: 40,00

817.LIGOCKI Edward — Pustkowie. Opowiadania. Kr. 1920. Kr. Sp. Wyd. 16d, s. [4], 112. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry) cena: 21,10

818.LIGOCKI Edward — Thalassa. Powieść współczesna. War. 1917. Geb. i Wolff. 16d, s. [6], 302. opr. bibliot. ppł. (Okł. zakurzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 30,00

819.LINDSAY Jack — Pastorałka. Przekł. B.Zielińskiego. Wiersze tłumaczył L.Staff. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 345, [3], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie naddarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Obw. i ilustr. O.Axer. Tłoczenia na oprawę i karta tyt. J.S.Miklaszewski) cena: 36,00

820.LIPIŃSKI Jerzy — Spotkamy was o świcie. Powieść morska osnuta na tle służby na kontrtorpedowcu w czasie ostatniej wojny. Gdynia 1947. Sp. Wyd. "Żeglarz". 8, s. 218, [3]. brosz., obw. (Niewielkie ubytki obw., załamania narożników pierwszych kart. Autor "w barwnej formie przedstawia losy bohaterskiej załogi kontrtorpedowca O.R.P. 'Mazur' [...]. Akcja powieści toczy się na Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym i w środowisku polskiej emigracji w Szkocji" (ze skrzydełka obw.)) cena: 65,00

821.LISIEWICZ Mieczysław — U 33. Kr. 1931. Tow. Miłośników Książki. 16d, s. 27. brosz. (Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan b.dobry) cena: 40,00

822.LOCKE William J. — Moordius i Ska. Przeł. z ang. W.Peszkowa. War. 1930. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 364, [4]. brosz. (Okł. leciutko otarte, poza tym stan b.dobry. Piecz. własn. Okł. proj. H.Czerny) cena: 30,00

823.LODWICH-LEDWA Ewald (Adam Kaszubski) — "Przyjacielu mój, bracie!" Przekłady liryki rosyjskiej. Działdowo 1947. Sp. Naucz. "Oświata". 16d, s. 64. brosz. (Stan dobry. Dedykacja autora) cena: 20,44

824.LOEBEL Bogdan — Uspokojenie. War. 1968. Czytelnik. 16d, s. 58, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Wyd.I. Obw. proj. A.Heidrich) cena: 36,00

825.LONDON Jack — Maleńka pani dużego domu. Autoryzowany przekł. W.Borudzkiej. War. 1928. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 417, [3]. opr. późn. pł. (Przetarcia płótna na grzbiecie, brak karty przedtyt., blok wygięty i poluźniony) cena: 20,00

826.LONDON Jack — Meksykanin. War. 1955. Nasza Księg. 8, s. 56. brosz. (Stan dobry. Ilustr. J.Skarżyński) cena: 20,00

827.LONDON Jack — Na szlaku. (The Road). Szkice autobiograficzne. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 168. opr. oryg. ppł. (Niewielkie zaplamienia tylnej okł., stan dobry. Tłum. S.Kuszelewskiej) cena: 36,00

828.LONDON Jack — Opowieści mórz południowych (South Sea Tales). War. 1923. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 244, [7]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Okł. brosz.rys. T.Gronowski) cena: 40,00

829.LONDON Jack — Przygoda (The Adventure). War. 1925. E.Wende i Sp. 16d, s. 303, [1]. opr. bibliot. ppł. (Zatarty na grzbiecie autor i tyt., wewnątrz stan dobry) cena: 50,00

830.LOTHAR Ernst — Ogród boży. Powieść. Autoryz. przekł. M.Tarnowskiego. War. 1935. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 204, [1]. opr. pł. z epoki (Zaklejone podpisy własn. na karcie przedtyt. i tyt. Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 20,00

831*.LOUYS Pierre — Przygody króla Pausola. Lw. 1921. Sp. Nakł. "Odrodzenie". 16d, s. 248. opr. późn. pł. (Zabrudzenia okł., miejscami zażółcenia papieru.. Stan dobry) cena: 30,00

832*.LOUYS Piotr — Zmierzch nimf. War. 1929. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 140, [3], tabl. 6. opr. pł. z epoki. (Zaplamienia okł., przetarcie płótna na grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Ilustr. J.Winiarz) cena: 30,00

833*.LÖNS Herman — Zwierzęta patrzą na nas. Cud lasu. Powieść. War. [193-?]. Inst. Wyd. "Renaissance". 16d, s. 163, [1], tablice. opr. późn. ppł. (Stan dobry) cena: 30,00

834.LUBICZ-ŁOZIŃSKI Władysław — Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Powieść z dawnych czasów. Wyd.III. Jerozolima 1944. Min. WRiOP. 16d, s. 218, [1]. brosz. Szkolna bibl. na Wschodzie, t.60. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry) cena: 25,58

835.LUDMIR Marjan — Drogi życia i śmierci. Poemat satyryczno-społeczny na tle wojny światowej. Cz.1-4. Kr. 1929-1932. Nakł. autora. 8, s. 214; [217]-424, 268, [1], 271. opr. t.1 bibliot. ppł., t.1-3 brosz. (W t.3 i 4 niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 60,00

836.LURCZYŃSKI Mieczysław — Gorzki urodzaj. Wiersze. Hove 1990. Caldra House. 8, s. 168. brosz. (Stan dobry. Odręczna dedykacja autora

M.Lurczyński (ur. 1907) - poeta, prozaik, tłumacz, artysta malarz, jako poeta debiutował w "Kamenie" w 1936, żołnierz AK, po wojnie współzałożyciel Wyd. Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze, osiadł w Paryżu) cena: 31,65

837.LURCZYŃSKI Mieczysław — Trzy siostry i inne opowiadania. Londyn 1989. Pol. Fund. Kult. 8, s. 178, tabl. 4. brosz. (Stan b.dobry. Odręczna dedykacja autora) cena: 33,76

838*.LURCZYŃSKI Mieczysław — Trzy sztuki. Londyn 1970. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 115. brosz. (Stan dobry) cena: 30,00

839*.LUTOSŁAWSKA Izabella — Córka. Powieść. Wyd.II. Poz. [przedm. 1938]. Wyd. S.Dippla. 16d, s. 271, [1]. brosz. (Niewielkie naddarcia okł. na krawędziach, poza tym stan b.dobry. Okł. proj. M.Świtek) cena: 12,00

840.ŁADA CYBULSKI Adam — Psyche polska w kabarecie. Pan Józef z pod figowego listka albo prof. Mehoffer nie jest intrygantem. Kr. 1911. Nakł. autora. 8, s. 36, [1]. brosz. (Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Ekslibris T.Kudlińskiego. Odręczna dedykacja autora dla tegoż. Miejscami podkreślenia w tekście) cena: 64,00

841*.ŁOBODOWSKI Józef — Demonom nocy, War. 1936. Księg. F.Hoesicka. 8, s. 85, [2]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 70,00

842.ŁOPALEWSKI Tadeusz — Przesławna peregrynacja Tomasza Wolskiego. Ilustr. A.Uniechowski. War. 1970. Nasza Księg. 16, s. 358, [2], mapa rozkł. 1. opr. oryg. ppł. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 36,00

843.ŁOZIŃSKA Konstancja — W rosterce. Powieść. War. 1902. Księg. S.Sikorskiego. 16d, s. 216. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., niewielkie naddarcia grzbietu, na kilu pierwszych kartach ślady zalania) cena: 30,00

844.ŁOZIŃSKI Walery — Czarny Matwij. Kr. 1954. Wyd. Lit. 8, s. 296, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Okł. proj. A.Młodzianowski) cena: 30,00

845*.ŁOZIŃSKI Władysław — Madonna Busowiska. Nowela ... Wyd.III. Lw. 1911. Księg. H.Altenberga. 16d, s. 110. opr. oryg. ppł. zdob. (Otarcia i zaplamienia okł. Piecz.) cena: 31,65

846*.ŁOZIŃSKI Władysław Lubicz — Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Powieść z dawnych czasów. Lw. 1937. Nakł. Macierzy Pol. 16d, 328, [1]. brosz. wt. (Stan dobry. Egz. przygotowany do oprawy, z wszytymi wyklejkami) cena: 12,00

847.ŁOZIŃSKI Władysław Lubicz — Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Powieść z dawnych czasów. War. 1950. R.Wegner. 8, s. 254, [2]. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. zakurzone, okł. brosz. zabrudzona, poza tym stan dobry. Okł. proj. E.Kuczyński. Superekslibris i ekslibris W.Biernackiego-Poray'a) cena: 20,00

848.ŁUKASZEWICZ Karol — Król oceanu. Ilustr. autora. Kr. 1948. L.J.Jaroszewski Księg. Wyd. 8, s. 35, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 21,32

849*.ŁUKASZEWICZ-PREIHS Katarzyna — Spotkanie z czasem. London 1984. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 68, [2]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 30,00

850.[ŁUSZCZEWSKA Jadwiga]. Deotyma [pseud.] — Sobieski pod Wiedniem. Cz.1-2. War. 1904. Druk. A.T.Jezierskiego. 16d, s. 175, [1]; 96. razem opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 42,20

851.ŁYSEK Paweł — Marynka, cera Gajdosza (powieść obyczajowa znad brzegów Olzy). Londyn 1973. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 256. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. I.Ludwig) cena: 32,00

852*.ŁYSEK Paweł — Przy granicy. Londyn 1966. Katol. Ośrodek Wyd. "Veritas". 16d, s. 203, [1]. opr. oryg. pł., obw. Seria czerwona, t.67. (Stan b.dobry) cena: 48,00

853.MACHEJEK Władysław — Leśne oczy. Wiersze partyzanckie. Kr. 1945. Czytelnik. 8, s. [32]. brosz. (Stan dobry) cena: 50,00

854.MACHIAVELLI Nicolo — Mandragola czyli napój zapładniający. Tłom. z włoskiego i wstępem opatrzył E.Boye. War. 1924. Druk. Wyd. J.Sidorowskiego. 16d, s. XXXI, [1], 78, [1]. brosz., obw. Bibl. włoska, t.5. (Brak skrzydełek obw., obw. zabrudzona i przedarta, widoczne zaplamienia okł. brosz. na grzbiecie, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy) cena: 28,00

855.[MACIEJOWSKI Ignacy]. Sewer [pseud.] — Bajecznie kolorowa. War. [1925]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 153, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Piecz. własn. Egz. nieobcięty) cena: 24,00

856.MACIEJOWSKI Józef — Ludzie niemeldowani Bogu. Powieść w dwóch częściach. War. 1929. Bibl. Romansów i Powieści. 16d, s. 224. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok poluźniony, miejscami zażółcenia papieru) cena: 40,00

857.MACIEJOWSKI Józef — Na obcej ziemi. Powieść historyczna. War. 1930. Bibl. Powieści i Podróży. 16d, s. 235. brosz. (Ostatnia składka luzem, poza tym stan dobry. Piecz. własn.) cena: 27,43

858.MACKIEWICZ Stanisław — Stanisław August. War. 1956. PAX. 16d, s. 333, [3]. opr. pł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan b.dobry. Okł. i stronę tyt. proj. T.Niemirski) cena: 30,00

859*.MACLEAN Alistair — Noc bez brzasku. Przeł. M.Derbień. War. 1977. KWA, RSW "Prasa-Książka-Ruch". 16d, s. 280, [3]. brosz. (Stan dobry) cena: 12,00

860.MACLEAN Alistair — Siła strachu. Tłum. M.Derbień. War. 1975. Czytelnik. 16d, s. 347, [4]. brosz. (Niewielkie naddarcie krawędzi grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. J.Musiałowicz) cena: 12,00

861.MACLEAN Alistair — Tylko dla orłów. Przeł. M. i A.Grabowscy. War. 1982. Iskry. 16d, s. 221, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 16,00

862.MAETERLINCK Maurycy — Intruz. Przeł. z franc. Z.Bytkowski. Lw. 1902. Księg. H.Altenberga. 16d, s. 46. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry) cena: 48,00

863.MAJAKOWSKI Włodzimierz — Dobrze! Poemat październikowy. Przeł. A.Sandauer. War. 1952. Książka i Wiedza. 16d, s. 159, [2]. opr. oryg. ppł. (Stan dobry) cena: 36,00

864*.MAJAKOWSKI Włodzimierz — Majakowski w przekładach Artura Sandauera. War. 1977. Czytelnik. 16d, s. 279. opr. oryg. kart., obw. (Stan b.dobry. Ilustr. i oprac. graf. J.Czerniawski) cena: 30,00

865*.MAJAKOWSKI Włodzimierz — Poezje. Pod red. M.Jastruna, S.Pollaka, A.Sterna, A.Ważyka. War. 1957. Czytelnik. 16d, s. 770. opr. oryg. pł. (Stan dobry) cena: 32,00

866*.MAJAKOWSKI Włodzimierz — Satyry. Wyb. i przeł. A.Sandauer. War. 1952. PIW. 16d, s. 93, [2]. brosz. (Niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 16,00

867.MAJAKOWSKI Włodzimierz — Wiersze i poematy. Wybór przekł. oprac. A.Ważyk. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 342, [4], tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

868*.MAJAKOWSKI [Włodzimierz] — Wybór wierszy. Dokonał wyboru i zaopatrzył wstępem A.Sandauer. War. 1953. Nasza Księg. 16d, s. 182, [2]. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry. Układ graf. Z.Rychlicki) cena: 24,00

869.MAKUSZYŃSKI Kornel — Bezgrzeszne lata. War. [1925]. Księg. Bibl. Dzieł. Wyb. 16d, s. 156, [4]. opr. oryg. ppł. Bibl. Dzieł. Wyb, R.2, t.12. (Otarcia okł., stan dobry) cena: 24,00

870.MAKUSZYŃSKI Kornel — List z tamtego świata. Z 11 ilustr. J.Czerwińskiego. War. 1946. Geb. i Wolff. 8, s. 354, [1]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia i zabrudzenia okł., niektóre karty pokreślone ołówkiem, poza tym stan dobry) cena: 80,00

871.MAKUSZYŃSKI Kornel — List z tamtego świata. Z 11 ilustr. J.Czerwińskiego. Wyd.II. War. 1949. Geb. i Wolff. 8, s. 354, [1]. opr. oryg. ppł. (Otarcia i zabrudzenia okł., blok poluźniony. Piecz.) cena: 30,00

872.MAKUSZYŃSKI Kornel — Moje listy. Wyd.II. War. 1923. Książki Ciekawe, Bibl. Dzieł Wyb. 16d, s. 137, [1]. brosz. Książki Ciekawe, nr 29. (Grzbiet reperowany, stan dobry. Podpis własn.) cena: 50,00

873.MAKUSZYŃSKI Kornel — Piąte przez dziesiąte. War. [1925]. Księgarnia Bibl. Dzieł Wyborowych. 16d, s. 173, [1]. opr. oryg. pł. Bibl. Dzieł Wyborowych, t.11. (Okł. otarte, blok poluźniony i nadpęknięty) cena: 30,00

874.MAKUSZYŃSKI Kornel — Piosenki żołnierskie. Poz. [1928]. Wyd. Pol. R.Wegnera. 16d, s. 156, [3]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Tom wierszy. Wyd.III) cena: 50,00

875.MAKUSZYŃSKI Kornel — Ponure igraszki. War. 1927. Geb. i Wolff. 16d, s. 283, [3]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł. wewnątrz stan b.dobry) cena: 40,00

876*.MAKUSZYŃSKI Kornel — Po mlecznej drodze. War. 1921. "Bibl. Pol.". 16d, s. 297. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Na okł. brosz. nadruk "Wyd. nowe") cena: 30,00

877.MAKUSZYŃSKI Kornel — Rzeczy wesołe. Wyd.IV. Lw. 1914. Księg. Pol. B.Połoniecki. 16d, s. [4], 177, [2]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok poluźniony, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn.) cena: 36,00

878*.MALCZEWSKI Antoni — Marja. Powieść ukraińska. Z illustr. W.Gersona. Lipsk-War. [cenz. 1883]. K.F.Köhler i F.Hösick. 16d, s. 101, tabl. 4. opr. oryg. kart. (Niewielkie otarcia okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Liczne winiety tytułowe i inicjały rys. W.Gersona) cena: 149,00

879*.MALCZEWSKI Antoni — Marja. Powieść ukraińska. Poz. 1855. Księg. J.K.Żupańskiego. 16d, s. 67. opr. późn. ppł. (Niewielkie naddarcie górnego marginesu 4 pierwszych kart, przednia okł. załamana, poza tym stan dobry) cena: 140,00

880*.MALCZEWSKI Jacek — Zatruta studnia. Tekst Lucyana Rydla. Kr. [1906]. Salon Malarzy Pol. 4, s. [15], tabl. 6. brosz. (Okł. otartei odbarwione, niewielkie naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. 6 barwnych reprod. obrazów J.Malczewskiego. Każdej ilustracji towarzyszy karta z wierszowanym tekstem L.Rydla) cena: 60,00

881.MALEWSKA Hanna — Wiosna grecka. War. 1933. Gł. Księg. Wojsk. 8, s. 92, [3], tabl. 5. opr. bibliot. ppł. (Okł. otarta i zaplamiona, dwie karty luzem, na kilku kartach widoczne zaplamienia, na pierwszej stronie tekstu skasowane piecz. bibliot. Ilustr. i układ graf. Alelier Graf. Girs-Barcz) cena: 36,00

882.MALISZEWSKI Aleksander — Antygona. Droga do Czarnolasu. Złote konie. Warszawianka. Utwory dramatyczne. War. 1966. PIW. 16d, s. 266, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia i niewielki ubytki obw., wewnątrz stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 20,00

883.MALISZEWSKI Aleksander — Czarna Beatrycze. War. 1929. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. 51, [4]. brosz. Bibl. Kwadrygi. (Okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Wiersze) cena: 20,44

884.MAŁACZEWSKI Eugeniusz — Koń na wzgórzu. Opowiadania. Wyd.V. War. 1939. Geb. i Wolff. 16d, s. 287, [1]. brosz. (Okł otarte, grzbiet z ubytkami, blok pęknięty, kilka składek luzem. Egz. wymaga oprawy. Podpis własn.) cena: 42,20

885.MANDELSTAMM Walenty — Hollywood, stolica filmu. Powieść. Tłóm. z franc. upow. przez autora B.Neufeldówna. War. 1927. Bibl. Dzieł. Wyb. 16d, s. 167, [1]. opr. oryg. reperowana ppł. (Grzbiet oklejony płótnem, niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 30,00

886.MANDELSZTAM Osip — Poezje. Oprac. i wstępem opatrzył R.Przybylski. War. 1971. PIW. 16d, s. 168, 6]. opr. oryg. kart. Bibl. Poetów. (Stan b.dobry) cena: 28,00

887.MANN Henryk — Młodość króla Henryka IV. T.1-2. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 280, [4]; 301, [3]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. A.Bernaciński) cena: 36,00

888.MANN Henryk — W krainie pieczonych gołąbków. Powieść z życia wyższych sfer. Tłum. W.Jedlicka. War. 1955. Czytelnik. 8, s. 409, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. i kartę tyt. proj. J.Jaworowski) cena: 32,00

889.MANN Tomasz — Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny. Powieść. T.1-2. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 369, [1]; 345, [1]. brosz. (Niewielkie załamania krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Z upow. autora przeł. E.Librowiczowa. Okł. proj. M.Hiszpańska) cena: 38,00

890.MARAT Jean Paul — Przygody młodego hrabiego Potowskiego. Powieść z czasów konfederacji barskiej. Przeł. i oprac. J.Łojek. War. 1969. Inst. Wyd. PAX. 16d, s. 285, [3], tabl. 6. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry) cena: 35,87

891*.MARCHLEWSKI Julian — Szkice o Tatrach. War. 1951. MON. 8, s. 38, [1], tabl. 5. brosz. (Otarcia okł., zaplamienie tylnej okł. Drzeworyty Z.E.Fijałkowskiej) cena: 23,21

892.MARCINOWSKA Jadwiga — Vox Clamantis. Powieść. War. 1913. Geb. i Wolff. 16d, s. [6], 277, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Okł. brosz. naklejona na lico oprawy, stan dobry. Piecz. i podpis własn) cena: 16,00

893*.MARCINOWSKA Jadwiga — Z głosów lądu i morza. War. 1911. Nakł. S.Orgelbranda Synów. 16d, s. [4], 377, [2]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

894.MARIANOWICZ Antoni — Bez pardonu. Ilustr. J.Lenica. War. 1951. Czytelnik. 8, s. 75, [5]. brosz. Bibl. Szpilek, [t.] 14. (Otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Okł. E.Lipińskiego. Wiersze satyryczne, m.in.: Gablotka zabawek Made in USA, Podżegacz o Korei, Na rzymski zjazd faszystów) cena: 16,00

895.MARIANOWICZ Antoni — Golibroda z czarcim wąsem. Ilustr. J.Młodożeniec. War. 1970. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 145, [3]. brosz., obw. Bibl. Satyry. (Niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan b.dobry) cena: 30,00

896.MATCE ... Kr. 1929. Wyd. Koła Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. 16d, s. 39, [1]. (Okł. nieco zakurzone, grzbiet nadpęknięty, wewnątrz stan dobry. Zaw.: A.E.Balicki - Odezwa, R.Bogdani - Co to jest "Dzień Matki", Konkurs na wiersz ku czci Matki, J.Birkenmajer - Listy Matczyne, M.Fedorowiczowa - Matka, J.A.Gałuszka - Matce, I.Lechowska - Star fotografja, W.Lewik - Matce, K.Skowroński - Hymn do matki, W.Zechenter - Matka, Garść pereł) cena: 21,32

897.MAUPASSANT Guy de — Opowiadania. War. 1949. "Czytelnik". 8, s. 277, [2]. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., na karcie tyt. i przedtyt. widoczne zażółcenia przy grzbiecie, poza tym stan dobry) cena: 20,00

898.MAUPASSANT Guy de — Zwierzenie kobiety i inne nowele. War. [192-?]. E.Wende i Sp. 16d, s. 158, [1]. opr. późn. kart. z zach. okł. brosz. (Stan dobry, okł. brosz. proj. M.Berezowska. Piecz. włąsn.) cena: 28,00

899*.MAURIAC Franciszek — Teresa Desqueyroux. Wyd.II. Z upow. autora przeł. M.Wańkowiczowa. War. 1936. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 203, [4]. brosz. (Okł. przedarte, blok poluźniony) cena: 14,00

900.MAURIER Daphne du — Generał jego królewskiej mości. Poz. 1949. Księg. Z.Gustowskiego. 4, s. 380, [4]. brosz. (Niewielkie ubytki krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Tłum. M.Szercha) cena: 29,54

901*.MAYEWSKI Paweł — Rzeka. Przeł. z ang. J.Kempka. Przedmowę napisał J.Wittlin. Londyn 1960. OPiM. 16d, s. 96, [3]. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł. Podpis własn. Tom opowiadań. Wydano 500 egz., ten nr 22) cena: 36,00

902.MEISSNER Janusz — Tajfun z południo-wschodu. War. 1955. Iskry. 16d, s. 243, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł. Odręczna dedykacja autora) cena: 100,00

903.MEISSNER Janusz — Wraki. War. 1953. Iskry. 8, s. 419, [3]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., brak obw. Odręczna dedykacja autora. Ilustr. M.Walentynowicza) cena: 107,00

904.[MEISSNER Janusz]. Porucznik Herbert [pseud.] — "L" jak Lucy. Edinburgh 1945. Składnica Księgarska. 8, s. 136, [4], tabl. 14. opr. oryg. pł. (Niewielkie uszkodzenie narożnika oprawy, wewnątrz stan b.dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd.I popularnej powieści lotniczej - dalsze losy bohaterów "Żądła Genowefy") cena: 130,00

905*.MELCER-RUTKOWSKA Wanda — Miasto zwierząt. Opowieść odznaczona pierwszą nagrodą. Z portretem autorki. Lw. i in. 1924. "Lektor". 16d, s. [4], 191. brosz. Nasi laureaci. (Blok poluźniony, stan dobry. Zapiski i piecz. własn.) cena: 40,00

906*.MELVILLE — Billy Budd. Przeł. B.Zieliński. Ilustr. E.Frysztak. War. 1966. PIW. 16d, s. 137, [3]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca". (Stan b.dobry) cena: 8,00

907.MELVILLE Herman — Weranda i inne równie prawdziwe opowieści. Przeł. K.Korwin-Mikke. Posłowiem opatrzył J.Kydryński. Kr. 1980. Wyd. Lit. 16d, s. 264, [2]. opr. oryg. pł. (Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry) cena: 10,00

908.MERCIER Armand — Zemsta bogini Kali. Przeł. z franc. J.Podoska. Lw. [192-]. "Lektor" Inst. Lit. 16d, s. 178, [1]. brosz. (Niewielkie naddarcie krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 40,00

909.MEREŻKOWSKI Dymitr — Carewicz Aleksy. Tragedja w 5 aktach. Przeł. z rękopisu W.Rogowicz. War. 1921. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16d, s. 122. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Na przedniej okł., na karcie tyt. oraz na ostatniej stronie tekstu ukośna pieczęć "Wzór") cena: 50,00

910*.MEREŻKOWSKI D[ymitr] — Dekabryści (14 grudnia). Powieść w trzech tomach. Tłum. z up. autora B.Bielecka. T.1-3. War. 1938. Wyd. "Kurier Polski". 16d, s. [4], 153, [1]; [4], 157, [3]; [4], 140, [1]. razem opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę. Bibl. Kuriera Polskiego, R.6, t. 56-58. (Stan b.dobry) cena: 40,00

911*.MERIMEE Prosper — Carmen. Czyścowe dusze. Tamango. Kolomba. Przeł. i wstępem opatrzył. T.Żeleński (Boy). War. 1951. Książka i Wiedza. 8, s. 263, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. proj. A.Uniechowski) cena: 30,00

912.MICHAELIS Karin — Metta Trap. War. 1927. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 228. opr. psk. z epoki. (Otarcia okł., przednia wyklejka wymieniona, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn.) cena: 48,00

913.MICHAELIS Karin — Spowiedź kobiety. War. 1929. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 288. opr. oryg. pł. (Stan dobry) cena: 48,00

914.MICHALSKI Stanisław, WARNIA S.J.Z. — Mord kapturowy. Ballada bohaterska. Montreal 1959. Zrzeszenie Poetów Prześladowanych im. Borysa Pasternaka. 8, s. 52. brosz. (Okł. zakurzona, wewnątrz stan b.dobry) cena: 30,00

915*.MICHELET Jules — Czarrownica. Przeł. M.Kaliska. Przedm. opatrzył L.Kołakowski. War. 1961. Czytelnik. 16d, s. 267, [5]. opr. oryg. pł.. zdob. (Stan b.dobry.Tłoczenia proj. J.Jaworowski) cena: 40,00

916*.MICIŃSKI Tadeusz — Wita. Powieść. War. 1930. Rój. 16d, s. [4], 415, [3]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan niemal b.dobry. Okł. proj. H.CzernyPodpis własn.) cena: 100,00

917*.MICKIEWICZ Adam — Artykuły Pielgrzyma Polskiego. Wyd.IV. Paryż [1866]. Księg. Luxemburgska. 16, s. 64. opr. późn. ppł. Bibl. Ludowa Polska, [z.4]. (Otarcia krawędzi okł., stan dobry. Na przedniej wyklejce piecz. "Oprawione Przez Uchodźców Polskich Ośrodka P.C.K. w Hyéres - Francja - 1941". Druk na grubym papierze, karta tyt. dwubarwna - czerwona i czarna) cena: 80,00

918.MICKIEWICZ Adam — Choix de poemes lyriques. Adaptation de Therese Koerner. Varsovie 1929. [b.w.]. 8, s. [4], 31. brosz. (Okł. zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Ukazało się 400 egz. numerowanych, ten nr 247) cena: 48,00

919.MICKIEWICZ Adam — Conrad Wallenrod. Légende historique d'apres les chroniques de Lithuanie et de Prusse. Trad. de l'un des Fils de l'Auteur. Avec introduction d'Armand Lévy et gravures sur acier d'apres Antoine Zaleski. Paris 1866. Libraire du Luxembourg. 4, s. [4], VIII, 78, [1], frontispis, tabl. 8. opr. bibliot. ppł. (Fragment okł. brosz. naklejono na lico oprawy, ślady zalania, miejscami zażółcenia papieru. Egz. wymaga odczyszczenia) cena: 633,00

920.MICKIEWICZ Adam — Dziadów część III w podobiźnie autografu. Wyd. J.Kallenbach. Kr. 1925. PAU, 4, s. VII, 126. brosz. (Brak karty przedtyt., niewielkie zabrudzenia i ubytki krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Faksymile autografu III części "Dziadów") cena: 60,00

921.MICKIEWICZ Adam — Dziady, część trzecia. Oprac. J.Kallenbach. Jerozolima 1944. Sekcja Wyd. A.P.W. 16d, s. 279, [1]. brosz. Szkolna Biblioteczka na Wschodzie, t.32. (Otarcia okł., blok poluźniony. Piecz.: "25 Pulk Ul. Wl.KP.") cena: 30,00

922*.MICKIEWICZ Adam — Dziady. Część I, II i IV. Z illustr. Cz.B.Jankowskiego. Lw. [nie przed 1896]. Nakł. Księg. H.Altenberga. folio, s. [4], 106, tabl. 17. opr. oryg. psk. zdob., brzegi kart złoc. (Wyraźne otarcia okł., grzbiet z niewielkimi ubytkami, blok poluźniony, miejscami zabrązowienia wewnątrz. Egz. wymaga interwencji introligatora. Na początku przedmowa do I wyd. z 1896) cena: 450,00

923.MICKIEWICZ Adam — Dzieła poetyckie. T.1-4. War. 1953. Czytelnik. 8, s. XVI, 520; 310, [2]; 490, [2]; 442, [1]. opr. oryg. w 2 wol. pł., obw. (Ubytki obw., blok jednego wol. nieco nadpęknięty. Piecz. własn. Tablice w każdym tomie. Osobne wydanie pierwszych czterech tomów Wydania Narodowego) cena: 50,64

924*.MICKIEWICZ Adam — Dzieła prozą. Wyd. T.Pini. Wyd. zupełne, z portretami i podobiznami autografów poety. T.1-5 (w 3 wol.). Nowogródek 1933-1934. Nakł. Komitetu Mickiewiczowskiego. 8, s. [6], 319, tablice; [4], 256, tablice; [4], 207; [4], 330, tablice; [4], 173. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., niewielkie zabrudzenie okł. t. 1, poza tym stan dobry. T.1-3 wyd. 1934, t.4-5 wyd. 1933) cena: 140,00

925.MICKIEWICZ Adam — Dzieła. Wyd. T.Pini. T.2: Literatura słowiańska, Wykłady lozańskie, Pisma historyczne. Lw. [1912?]. H.Altenberg. 8, s. XIII, [1], 565, portret 1. opr. oryg. pł. zdob. Bibl. klasyków pol., t.5. (Stan dobry) cena: 60,00

926.MICKIEWICZ Adam — Dzieła. T.1-4. Wydanie narodowe. Kr. 1949. Sp. Wyd. "Czytelnik". 8, s. XVI, 519, tabl. 1; 310, [1], tabl. 1; 489, 4], tabl. 1; 442, [1], tabl. 1. brosz. (Nieznaczne otarcia okł., poza tym stan b.dobry. T.1: Wiersze, t.2: Powieści poetyckie, t.3: Utwory dramatyczne, t.4: Pan Tadeusz) cena: 60,00

927.MICKIEWICZ Adam — Dzieła. T.1-16. War. 1955. Czytelnik. 8. opr. oryg. pł. złoc. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Wydano w setną rocznicę śmierci poety) cena: 220,00

928.MICKIEWICZ Adam — Grażyna. Konrad Wallenrod. Moskwa 1944. Nakł. Związku Patriotów Polskich w ZSRR. 16d, s. 107, [1], tablice. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

929*.MICKIEWICZ Adam — Księgi Narodu Polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Wyd.IV. Paryż [1866]. Księg. Luxemburgska. 16, s. 64. opr. późn. ppł. Bibl. Ludowa Polska, [z.1]. (Otarcia krawędzi okł., stan dobry. Na przedniej wyklejce piecz. "Oprawione Przez Uchodźców Polskich Ośrodka P.C.K. w Hyéres - Francja - 1941". Druk na grubym papierze, karta tyt. dwubarwna - czerwona i czarna) cena: 80,00

930.MICKIEWICZ Adam — Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Wydał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył S.Pigoń. Kr. 1911. Tow. "Eleusis". 16d, s. XLII, [2], 96, [1]. opr. wsp. ppł. (Stan dobry) cena: 30,00

931.MICKIEWICZ Adam — Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Oprac. S.Pigoń. Jerozolima 1943. Sekcja Wyd. Armii Polskiej na Wschodzie. 16d, s. 92. brosz. Szkolna Bibliot. na Wschodzie, t. 10. (Stan b.dobry) cena: 24,00

932.MICKIEWICZ Adam — Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Hanower 1945. Wyd. Pol. Zw. Wychodźctwa Przymusowego. 8, s. 31, [1]. brosz. (Niewielkie przedarcie grzbietu, poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

933.MICKIEWICZ Adam — Pani Twardowska. Tekst i podobizna autografu. Wyd. J.Kallenbach. Kr. 1928. Tow. Miłośników Książki. 4, s. 20, [11]. brosz. Odb. Z "Silva Rerum", 1927, t.3, z.8/9 powiększona podobizną całego autografu. (Okł. otarte i zabrudzone, niewielkie naddarcie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ukazało się 800 egz. numerowanych, ten 279) cena: 30,00

934*.MICKIEWICZ Adam — Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i 1812 r. Z illustr. E.M.Andriollego. Lw. [1882]. Księg. H.Altenberga. folio, s. [4], 294, [1], tabl. 25. opr. późn. pł., brzegi kart złoc. (Blok poluźniony, papier miejscami zabrązowiony, 2 karty przedarte i podklejone taśmą. Na tabl. drzeworyty na tincie, inicjały i finaliki wg rys. E.M.Andriollego, rytowane przez A.Zajkowskiego. Pierwsze ilustrowane wydanie "Pana Tadeusza" (nie licząc pierwodruku ozdobionego portretem i finalikami)) cena: 480,00

935.MICKIEWICZ Adam — Pan Tadeusz. Ilustr. T.Gronowskiego. War. 1950. Książka i Wiedza. 4, s. 405, [2], tablice. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry) cena: 80,00

936*.MICKIEWICZ Adam — Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. War. 1968. Czytelnik. 16, s. 385, [2], tabl. 1 opr. oryg. skóra zdob. (Stan dobry) cena: 60,00

MICKIEWICZ Adam — Pisma. Nowe wydanie zupełne. Lipsk. F.A.Brockhaus. 16d. opr. oryg. pł. złoc. Bibl. Pisarzy Polskich.

 

937.T.1. 1876. s. VIII, 271. (Otarcia okł., grzbiet luzem, miejscami zażółcenia papieru. T.1 zaw.: Ballady i romanse; Sonety; Sonety krymskie; Powiastki i bajki; Wiersze różne) cena: 80,00

938.T.2. 1876. s. [6], 230. (Otarcia okładki, przetarcia płótna na grzbiecie, miejscami zażółcenia papieru. T.2 zaw.: Wiersze różne) cena: 100,00

939.T.5. 1876. s. [6], 284. (Otarcia okładki, miejscami zażółcenia papieru, niewielkie ślady zalania widoczne na górnym marginesie. T.5 zaw.: Artykuły literackie) cena: 100,00

940.T.6. Pisma pośmiertne. 1877. s. [8], 196, [7]. (Otarcia i zaplamienia okł., miejscami zażółcenia papieru, ślady zalania) cena: 100,00

941.MICKIEWICZ Adam — Pisma. Wyd., objaśnił, wstępem poprzedził J.Kallenbach. T.1-7. Brody 1911. F.West. 16d, s. [4], XII, 229; [4], XII, 230; [4], XI, [1], 214, tabl. 1; [4], XV, [1], 413, tabl. 1; [6], XIII, [1], 348, tabl. 1; [4], IV, 277, [[2], tabl. 1; [4], IV, 245. opr. ppł. z epoki. Nasi wielcy pisarze. (Okł. otarte, na grzbietach długopisem wpisane numery tomów, wewnątrz miejscami niewielkie zazółcenia papieru. Ozdoby wedle rys. S.Pichora) cena: 160,00

942*.MICKIEWICZ Adam — Poezje. Reduta Ordona. Śmierć pułkownika. Pieśń żołnierza. Oprac. J.Czechowicz. War. 1939. Staraniem Spółdz. Dziennikarskiej. 16, s. 15, [1]. brosz. (Niewielkie odbarwienia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 24,00

943.MICKIEWICZ Adam — Sonety Adama Mickiewicza. Podobizna pierwodruku w 150 rocznicę 1826-1976. Wr. 1976. Ossol. 4, s. [4], 47, 4, 25, [2]. brosz. (Niewielkie odbarwienie grzbietu, poza tym stan b.dobry. Oprac. C.Zgorzelski) cena: 31,65

944*.MICKIEWICZ Adam — Sonety krymskie. Drzeworyty F.D.Konstantinow. War. 1954. Czytelnik. 16d, s. 33, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Okł. i kartę tyt. proj. M.Stachurski) cena: 40,00

945.MICKIEWICZ Adam — Sonety. Wiersze różne (Wybór). Oprac. dla użytku szkolnego H.Kopia. Brody 1904. Księg. F.Westa. 8, s. 171. opr. bibliot. ppł. Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy, t.24. (Otarcia okł., blok nadpęknięty. Piecz.) cena: 40,00

946.MICKIEWICZ Adam — The Great Improvisation. Translated by Louise Varese. New York 1956. Voyages. 8, s. [22]. brosz., obw. (Niewielkie odbarwienia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

947*.MICKIEWICZ Adam — Trybuna ludów. Wyd. i przedm. zaopatrzył W.Mickiewicz. Przeł. z franc. A.Krasnowolski. War. 1907. Wyd. "Bibjoteki Naukowej". 8, s. 331, [4]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 48,00

948.MICKIEWICZ Adam — Wiersze różne polityczne. Zdania i uwagi. Paryż [1866]. Księg. Luxemburgska. 16, s. 32. brosz. Bibl. Lud. Pol. (Zażółcenia papieru, blok poluźniony, niewielkie nadkruszenia okł.) cena: 12,00

949.MICKIEWICZ Adam — Wiersze. War. 1976. Czytelnik. 16, s. 507, tabl. 1. opr. oryg. skóra zdobiona. (Stan b.dobry) cena: 60,00

950.MIECZYSŁAWSKI Jan — Pochwała lutni. Kr. 1922. Sp. Nakł. "Fala". 16d, s. 59, [5]. brosz. (Grzbiet lekko nadkruszony, poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 20,00

951*.MIESIĄCZEK Wawrzyniec — Pogodki spod Lipowskiej. Kr. 1967. Wyd. Lit. 16d, s. 172, [3]. brosz., obw. (Stan dobry) cena: 21,10

952.MIĘDZYRZECKI Artur — Noc noworoczna. War. 1953. Czytelnik. 8, s. 63, [1]. brosz. (Stan dobry. Wyd.I. Okł. proj. J.Jaworowski) cena: 20,00

953*.MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard — Dopokąd. Olsztyn 1974. Pojezierze. 16d, s. 97. brosz. (Stan b.dobry. Okł. i str. tyt. proj. B.Jankowska) cena: 51,00

954*.MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard — Jesteś dla mnie taka umarła. Erotyki. Wr. 1974. Ossol. 16d, s. 41. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. R.Milczewski-Bruno) cena: 64,00

955.MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard — Nie ma zegarów. Poz. 1978. Wyd. Pozn. 16d, s. 166, [1]. brosz., obw. (Niewielkie przedarcia obw., stan dobry. Oprac. graf. A.Załecki. Ostatni (szósty) tom poezji wydany za życia autora) cena: 51,00

956.MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard — Poboki. Olsztyn 1971. Pojezierze. 16d, s. 76. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. A.Nowacki. Drugi tom poetycki w dorobku poety) cena: 64,00

957.MILLER Jan Nepomucen — Lacrimae rerum. Poezje. War. [1918]. E.Wende i Ska. 16d, s. 102. brosz. (Otarcia i załamania okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 20,00

958.MILLE Pierre — Święta kurtyzana. Powieść. Przeł. i wstępem opatrzył K.Bukowski. War. 1922. "Vita Nuova". 16d, s. 180, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zabrudzona i otarta, stan dobry) cena: 30,00

959.MIŁASZEWSKA W[anda], REMBIELIŃSKI J[an], MIŁASZEWSKI Stanisław — Chór wieków. Antologja poetycka w układzie ... Z przedm. J.Teodorowicza. Poz. 1936. Księg. św.Wojciecha. 8, s. XII, 447. brosz. (Okł. nieco nadkruszona, wewnątrz stan dobry) cena: 46,42

960.MIŁOCIŃSKI Szczęsny — Lilje, osty, stokrotki i niezabudki. Wiązanka symbolicznych wierszy, pięknych śpiewek, mądrych przysłów i aforyzmów, nadających się do wpisywania w pamiętniku lub do wygłaszania przy najrozmaitszych zabawach i okolicznościach. Wybrał z tradycji ludowej i z dzieł wybitnych i ulubionych, dawnych i dzisiejszych poetów i myślicieli ... Wyd.II zupełnie przerob. Kr. [192-?]. Nakł. Księg. "Wiedza i Sztuka". 16d, s. 96. brosz. (Okł. luzem, papier zabrązowiony, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

961.MIŁOSZ Czesław — Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze. Kr. 1980. Znak. 8, s. 144, tabl. 1. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I krajowe) cena: 60,00

962.MIŁOSZ Czesław — Moja wierna mowo. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył J.Kryszak. Toruń 1981. Oficyna drukarska Książnicy Miejskiej im. M.Kopernika. 8, s. 55, [2], tablice. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., poza tym stan b.dobry. Opr. graf. Z.Gardzielewski) cena: 40,00

963.MIŁOSZ Czesław — Traktat moralny. Lublin 1981. KAW. 4, s. 42, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Redaktor M.Józefacka. Opracowanie graficzne J.Kostka. Kaligrafia A.Kot. Autorzy grafik: H.Szulc, S.Bałdyga, K.Kurzątkowski, M.Korab-Piątkowski, J.Kostka, Z.Strzałkowski, B.Bałdyga, Z.Kopel-Szulc, A.Mazurek, A.Cwalina, M.Snoch, S.Górecki) cena: 60,00

964.MIŁOSZ Czesław — Zdobycie władzy. Kr. 1980. Wyd. KOS. 16, s. 159. brosz., obw. (Stan dobry. Książka stanowi przedruk z edycji Instytutu Literackiego "Kultura" w Paryżu.) cena: 40,00

965*.MIŁOSZ Czesław — Ziemia Ulro. Przedm. ks. J.Sadzika. Paryż 1977. Inst. Literacki. 8, s. 221. brosz. Bibl. "Kultury", t.280. (Stan dobry. Podpis własn. Wyd.I. "Eseje (bez tytułów) m.in. dot. W.Blake'a, F.Dostojewskiego, W.Gombrowicza, A.Mickiewicza, O.V.Miłosza, E.Swedenborga" (WPPiBL)) cena: 86,00

966*.MINKIEWICZ Janusz — Kazania i skargi. Z rys. J.Zaruby. War. 1946. Spółdz. Wyd. "Czytelnik". 8, s. 147, [4]. brosz. (Niewielkie odbarwienia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 16,00

967.MIRBAU O. — Życie neurastenika. Powieść. War. 1923. Wyd. LUX. 16d, s. 128. opr. bibliot. ppł. z zach. fragm. okł. brosz. (Ubytki płótna na grzbiecie. Fragm. okł. brosz. naklejono na oprawę. Stan dobry. Podpis własn. oraz naklejka bibliot. poprzedniego właściciela) cena: 24,00

968*.MISTRZ Piotr Pathelin (Maistre Pierre Pathelin). Tekst francuski z XV-go wieku spolszczył Adam Polewka. [...] ozdobił rysunkami Tadeusz Potworowski. Kr. 1938. Geb. i Wolff. 8, s. 95, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Na odpowiednich stronach wklejone reprodukcje 5 rys. T.Potworowskiego. Na okł. i początkowej karcie reprodukcje drzeworytów z inkunabułowego wydania francuskiego

T.Potworowski (1898-1962) - malarz, scenograf, członek grupy kapistów, uczeń J.Pankiewicza i F.Legera, jedna z najwybitniejszych indywidualności polskiego malarstwa XX w.) cena: 100,00

969.MISTRZ Piotr Pathelin (Maistre Pierrw Pathelin). Tekst francuski z XV-go wieku spolszczył Adam Polewka. [...] ozdobił rys. Tadeusz Potworowski. Kr. 1938. Geb. i Wolff. 8, s. 95, [1]. brosz. (Brak karty tyt., zachowany fragm. przedniej okł. brosz., okł. luzem. Niewielkie ubytki marginesów pierwszej i dwu ostatnich kart (bez szkody dla tekstu). Egz. wymaga oprawy. Reprodukcje 5 rys. T.Potworowskiego. Tłum. dedykowane Ludwikowi Pugetowi) cena: 40,00

970.MISTRZ Piotr Pathelin (Maistre Pierrw Pathelin). Tekst francuski z XV wieku spolszczył i przedmową poprzedził A.Polewka. War. 1953. PIW. 8, s. 95, [1], tabl. 1. brosz. (Stan dobry. Ekslibris. Egz. częściowo nierozcięty) cena: 24,00

971.MŁYNARSKI Wojciech — W co się bawić? Ilustr. J.Dudy-Gracza. Kr.-Wr. 1983. Wyd. Lit. 4, s. 129, [1]. brosz. (Niewielkie zaplamienie okł., wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I) cena: 24,00

972.M.MOSSWIDA Waitkuna przekład litewski pieśni "Te Deum laudamus" z r. 1549. Z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wyd. i obj. Z.Celichowski . Poz. 1897. Bibl. Kórnicka. 16d, s. 20, tabl. 9. brosz. (Blok pęknięty. Ekslibris. Piecz.) cena: 37,98

973.MNISZEK Helena — Ordynat Michorowski. Powieść. Wyd.II. Kijów 1911. Księg. L.Idzikowskiego. 16d, s. 368. opr. późn. ppł. (Karta tyt. zakurzona, przedarcia ostatniej karty podklejone, marginesy ostatniek karty wzmocnione paskami papieru, poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 60,00

974*.MNISZEK Helena — Ordynat Michorowski. Powieść. [Cz.] 1. War. 1937. Wyd. M.Arcta. 8, s. 149, [1]. opr. oryg. ppł. (Niewielkie otaria okł., poza tym stan dobry) cena: 60,00

975.MNISZEK Helena — Sfinks. Powieść. War. 1922. Stow. Pracowników Księg. 8, s. 285, [4]. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Na okł. brosz. data: 1923) cena: 40,00

976.MNISZEK Helena — Trędowata. Powieść. Sydney 1970. Vistula (Australia) Pty. Limited. 8, s. 412. ([oraz] Mniszek Helena - Ordynat Michorowski. Sydney 1970. Vistula (Australia) Pty. Limited. 8, s. 179. razem opr. oryg. pł., obw.) cena: 48,00

977.MNISZEK Helena — Zaszumiały pióra. Kijów 1911. L.Idzikowski. 16d, s. 311, [9]. opr. późn. ppł. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 48,00

978*.MOCZARSKI Kazimierz — Rozmowy z katem. War. 1978. PIW. 16d, s. 466, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., stan dobry) cena: 30,00

979.MOCZULSKI Leszek A[leksander] — Narzędzia i instrumenty. Ilustr. J.Sawka. Kr. 1978. Wyd. Lit. 8, s. 64. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 43,00

980.MOCZULSKI Leszek Aleksander — 70 widoków w drodze do Wenecji. Wybór poezji 1959-1990. Poz. 1991. Wydawn. a5 . 8, s. [114]. brosz. Bibl. poetycka Wydawnictwa a5 pod red. R.Krynickiego. (Stan b.dobry. Oprac. graf. J.Sawka) cena: 38,00

981.MODREVII Adreae Fricii — Orationes. Edidit Casimirus Kumaniecki. War. 1954. PIW. 8, s. 197, [4]. opr. oryg. pł. Opera Omnia, vol.2. (Stan b.dobry) cena: 30,00

982.MOLIÉRE Jan Poquelin — Mizantrop. Komedya w pięciu aktach wierszem (1666). Przekł. W.Szymanowskiego. War. 1882. S.Lewental. 8, s. 71. opr. psk. z epoki. Bibl. Najcelniejszych Utworów Lit. Europ. Lit. Francuska. (Otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 90,00

983.MOLIÉRE Jan Poquelin — Szkoła kobiet. Komedya w pięciu aktach wierszem. Przeł. K.Zalewski. War. 1875. Nakł. i Druk S.Lewentala. 16d, s. 80. opr. bibliot. ppł. (Okł. otarte, ślady wilgoci wewnątrz, brak karty przedtyt. Liczne piecz.) cena: 38,00

984.MONSARRAT Nicholas — Okrytne morze. Przeł. M.Boduszyńska-Borowikowa. T.1-2. War. 1962. MON. 8, s. 363, [1]; 310, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. W.Andrzejewski) cena: 30,00

985.MONTAIGNE Michał — Wybór dzieł. Przekł. z franc. S.Lacka. Lw. 1909. Księg. Pol. B.Połonieckiego. 16d, s. 254, [1]. brosz. Symposion. (Otarcia okł., przedarcia krawędzi grzbietu, ubytek dolnego marginesu karty tyt.. miejscami podkreślenia w tekście. Podpis własn. Tytuł okł.: "Wybór pism") cena: 40,00

986.MONTAIGNE Michał — Wybór dzieł. Przekł. z franc. S.Lacka. Lw. 1909. Księg. Pol. B.Połonieckiego. 16d, s. 254, [1]. opr. wsp. psk. złoc. z zach. okł. brosz. Symposion. (Okł. brosz. lekko zabrudzona, poza tym stan b.dobry) cena: 120,00

987*.MORAND Paul — New-York. War. [193-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. [2], 252, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Fragm. oryg. obw. naklejono na lico oprawy, oprawa otarta z ubytkami grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ekslibris w formie piecz.) cena: 20,00

988.MORAWSKI Marian — Wieczory nad Lemanem. Wyd.VII. Kr. 1923. Wyd. Księży Jezuitów. 16d, s. 244, [3]. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn) cena: 12,00

989.MORAWSKI Marian — Wieczory nad Lemanem ... Wyd.IX z dod. uwag krytycznych J.Overmans'a. War. 1938. Wyd. Księży Jezuitów. 16d, s. 287, [1]. opr. bibliot. ppł. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry) cena: 25,58

990.MORAWSKI Szczęsny — Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej z roku 1769. Wyd.II. Rzeszów 1924. Nakł. "Druk. Udziałowej". 16d, s. XIII, 14-356. brosz. (Stan dobry) cena: 140,00

991*.MORCINEK Gustaw — Duńskie serce. War. 1934. Geb. i Wolff. 16d, s. 58, [6], tabl. 2. brosz. Polska i Świat Współczesny, Bibl. Młodzieży, [nr] 23. (Przedarcie i niewielki ubytek grzbietu, stan dobry) cena: 36,00

992*.MORCINEK Gustaw — Duńskie serce. Wyd.III. War. 1948. Geb. i Wolff. 16d, s. 57, [7]. brosz. Polska i Świat Współczesny, Bibl. Młodzieży, [nr] 23. (Stan b.dobry) cena: 12,00

993*.MORCINEK Gustaw — Dziewczyna z Champs Elysées. Kat. 1947. Ognisko. 8, s. 231, [1]. brosz. (Okł. otarte, zabrudzone z ubytkami, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Piecz.) cena: 28,00

994*.MORCINEK Gustaw — Gwiazdy w studni. Powieść. Kat. 1946. Zw. Naucz. Pol. Okr. Śląskiego. 8, s. 236, [3]. brosz. (Niewielkie otarcia i ubytki grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja autora) cena: 80,00

995*.MORCINEK Gustaw — Listy spod morwy (Sachsenhausen - Dachau). Okł. proj. J.Gierczakowski. Wyd.II. Kat. 1946. Wyd. "Literatura Polska". 8, s. 95, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 36,00

996*.MORCINEK Gustaw — Listy spod morwy (Sachsenhausen - Dachau). Wyd.II. Rzym 1946. Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu. 16d, s. 124. brosz. Bibl. Orła Białego. (Stan dobry) cena: 31,65

997*.MORCINEK Gustaw — Listy z mojego Rzymu. Kat. 1947. Księg. św. Jacka. 8, s. 151. brosz. (Okł. zakurzone z niewielkimi naddarciami krawędzi, poza tym stan dobry) cena: 28,00

998.MORCINEK Gustaw — Pokład Joanny. War. 1952. Książka i Wiedza. 8, s. 349, [2]. opr. kart. z epoki., okł. brosz. naklejona na lico oprawy. (Stan dobry) cena: 32,00

999*.MORCINEK Gustaw — Pokład Joanny. War. [nie po 1961]. Iskry. 8, s. 462, [1]. opr. oryg. pł. Złota Biblioteka. (Zachowane fragm. obw., stan dobry. Podpis autora) cena: 64,00

1000*.MORCINEK Gustaw — Po kamienistej drodze. Kat. [1947]. Lit. Pol. 8, s. 260, [4]. brosz. (Podklejone naddarcie przedniej okł., niewielkie naddarcie pierwszych trzech kart. Okł. i ilustr. J.Mroszczaka. Odręczna dedykacja autora) cena: 80,00

1001.MORCINEK Gustaw — W zadymionem słońcu. Wyd.II. War. 1934. Geb. i Wolff. 16d, s. 64, tabl. 2. opr. bibliot. ppł. Polska i świat współczesny, Bibl. młodzieży. (Stan dobry. Piecz.) cena: 20,00

1002*.MORCINEK Gustaw — Wyorane kamienie. Wyd.II. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 273, [2]. opr. wsp. ppł. z zach fragm. okł. brosz. (Przednia okł., brosz. naklejona na lico oprawy, stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

1003.MORSTIN Ludwik Hieronim — Lilije. Dramat w 4 aktach, wierszem. Kr. 1912. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. [2], 136, [3]. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 24,00

1004.MORSTIN Ludwik Hieronim — Obrona Ksantypy. Dramat w 3 aktach. Kr. 1939. Geb. i Wolff. 8, s. 126, [1]. brosz. (Zabrudzenia okł., blok lekko poluźniony) cena: 36,00

1005.MORSTIN Ludwik Hieronim — Panteja. Dramat grecki w siedmiu odsłonach. Kr. 1937. Geb. i Wolff. 8, s. 100, [1]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 30,00

1006*.MOSTOWSKI Adolf — Poezje i monologi. War. 1890. Geb. i Wolff. 8, s. [4], 86, [2]. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 29,54

1007.MOSTWIN Danuta — Asteroidy. Londyn 1965. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 239, [1]. brosz. (Stan dobry. Okł. i rysunki w tekście I.Ludwig) cena: 21,32

1008.MROZOWSKI Wacław — Dobranoc ... dobranoc. War. 1936. Księg. F.Hoesicka. 8, s. 59, [2]. brosz. (Niewielkie naddarcia krawędzi okł., ubytki grzbietu, blok poluźniony. Obca dedykacja) cena: 18,00

1009.MROŻEK Sławomir — Opowiadania. Kr. 1964. Wyd. Lit. 16d, s. 271, [1]. opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco otarta, poza tym stan b.dobry) cena: 50,00

1010*.MROŻEK Sławomir — Półpancerze praktyczne. Kr. 1953. Wyd. Lit. 8, s. 147, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 48,00

1011.MROŻEK Sławomir — Przez okulary. War. 1968. Iskry. 16d, s. 79, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Stan dobry. Podpis własn. Obw. proj. S.Topfer. Zbiór rysunków satyrycznych) cena: 24,00

1012.MROŻEK Sławomir — Ucieczka na południe. War. 1961. Iskry. 16d, s. 196, [3]. brosz. Bibl. Stańczyka. (Stan dobry. Ilustr. autora. Ekslibris) cena: 36,00

1013.MUCHA Józef — Nawrócony. Obrazek z niedalekiej przeszłości. Cieszyn 1907. Wydawn. "Dziennika Cieszyńskiego". 16d, s. 30. brosz. (Okł. zabrudzona, okł. luzem, karty luzem) cena: 10,00

1014.MURGER Henryk — Sceny z życia cyganerii. Tłum. i wstępem opatrzył T.Żeleński (Boy). War. 1957. PIW. 8, s. 349, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Okł proj. M.Rudnicki) cena: 36,00

1015.MYŚL i Słowo. Lw. [192-?]. Staraniem Koła Tow. Szkoły Ludowej w Śniatynie. Druk. "Słowa Polskiego" we Lwowie pod zarządem J.Ziembińskiego. 8, s. 78, [2]. brosz. (Okł. zabrudzona, niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Komitet red.: T.Bosakowski, M.Markowski, Wł.Niemczewska, Wł.Solski, T.Zajączkowski. Dochód ze sprzedaży publikacji miał być przeznaczony na cele T.S.L. w Śniatynie) cena: 40,00

1016*.MY MŁODZI. Wybór poezji. Cz.1. Nowogródek 1937. Wyd. Świetlicy "Przyjaźń". 16d, s. 79. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Tomik zawiera poezje m.in. A.Mickiewicza, J.Słowackiego, K.Tetmajera, A.Pługa, A.Asnyka, C.Norwida, J.Kasprowicza, L.Staffa, K.Laskowskiego, M.Konopnickiej) cena: 36,00

1017*.NAGIEL Henryk — Tajemnice Nalewek. T.1-4. War. [1920?]. E.Wende i S-ka. 16d, s. 143; 127, [1]; 127, [1]; 107, [4]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok pęknięty, karty luzem. Egz. wymaga oprawy. Powieść sensacyjna, której akcja toczy się w środowisku Żydów warszawskich) cena: 24,00

1018.NAGÓRSKI Zygmunt — Migawki z kontynentu. Glasgow 1945. Książnica Pol. 8, s. 67. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. w tekście) cena: 46,42

1019.NAGRODZKA E. — Biała kolumnada. Powieść. Przetłum. C.Z. War. [192-?] Bibl. Groszowa. 16d, s. 163. opr. oryg. ppł. (Okł. otarte, blok lekko wygięty) cena: 36,00

1020.NALEPIŃSKI Tadeusz — Ave Patria! ... Opowieść z czasów Wielkiej Wojny, powracającej nam byt niepodległy. Ksiąg sześć i Intermezzo. War. 1939. Geb. i Wolff. 8, s. 188, [2]. brosz. (Zabrudzenia i odbarwienia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

1021.NALEPIŃSKI Tadeusz — Kazia. Powiastka o niegrzecznej pannie. War.-Kr. 1919. Tow. Wyd. 16d, s. [4], 199, [5]. opr. późn. pł. (Okł. zaplamione, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn.) cena: 40,00

1022.NAŁKOWSKA Zofja R[ygier] — Charaktery. Wyd.II. Lw.-War. [1938]. Książnica-Atlas. 16d, s. 82, [2]., brosz. (Stan b.dobry) cena: 36,00

1023.NAŁKOWSKA Zofja — Dom kobiet. Sztuka w 3-ch aktach. War. 1930. Geb i Wolff. 16d, s. 156. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., stan dobry. Piecz. własn.) cena: 36,00

1024.NAŁKOWSKA Zofja Rygier — Lustra. War. 1919. Księg. M.Arcta. 16d, s. [4], 154, [6]. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Na okł. brosz. jako wydawca figuruje "Spółka Nakładowa "Książka" Kraków", na karcie tyt. tenże wydawca zaklejony paskiem z nadrukiem "Księgarnia M.Arcta w Warszawie") cena: 36,00

1025*.NAŁKOWSKA Zofia — Niecierpliwi. Powieść. War. 1946. Spółdz. Wyd. Wiedza. 8, s. 240, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Okł. proj. I.Witz) cena: 24,00

1026.NAPIERSKI Stefan — Chmura na czole. War. [1938]. Druk. B-ci Drapczyńskich. 8, s. 82, [6]. brosz. Bibl. "Ateneum", nr 3. (Okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla niewymienionego z nazwiska K.A.Jaworskiego. Wydano 250 egz., ten nr 58.

S.Napierski (1899-1940) - poeta i prozaik, współpracownik "Wiad. Literackich", tłumacz z lit. niemieckiej, francuskiej i angielskiej, redaktor miesięcznika "Ateneum", zginął prawdopodobnie rozstrzelany w Palmirach; w życiu prywatnym szwagier J.Tuwima) cena: 86,00

1027.NASI wielcy. Wybór poezji Adama Mickiewicza, Juljusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego. War. 1911. Nakł. "Naszego Świata". 16d, s. 112. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Książka ukazała się jako Dodatek do "Naszego Świata" za IX 1911) cena: 28,00

1028.NEGRI Ada — Niedola. Burze. Przekład M.Konopnickiej. War. 1901. B.Natanson. 8, s. [2], 202. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. otarte, stan ogólny dobry. Piecz. Poezje w ładnej secesyjnej oprawie wydawniczej) cena: 190,00

1029.NEXÖ Marcin Andersen — Ditta. Powieść w pięciu aktach. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 617, [5]. opr. oryg. ppł. (Okł. lekko zakurzone i otarte, wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. H.Tomaszewski. Ekslibris) cena: 48,00

1030.NIEMCEWICZ J[uljan] U[rsyn] — Dzieła. T.1. Kr. 1883. K.Bartoszewicz. 16d, s. [6], 244, [3]. opr. późn. ppł. Wyd. K.Bartoszewicza, t.17. (Stan dobry. Tom zaw.: Powieści poetyczne, Pukiel włosów ucięty, Co się damom podoba, Różne wiersze) cena: 30,00

1031*.NIEMCEWICZ [Julian Ursyn] — Śpiewy historyczne ..., z uwagami Lelewela. Kr. 1835. Nakł. J.Czecha. 8, s. [8], XIII, [3], 485, [3]. opr. pł. z epoki z szyldzikiem (Okł. nieco zakurzone, miejscami niewielkie zażółcenia papieru i zaplamienia, ostatnie karta zaplamiona, z podklejonymi naddarciami - mimo to stan ogólny dobry. Czwarte, nieilustrowane wydanie "Śpiewów") cena: 400,00

1032.NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] — Śpiewy historyczne. T.1-6. Paryż [1868]. Księg. Luxemburgska. 16, s. [2], VIII, 56; 72; 71; 64; 51; 43, [1]. razem opr. bibliot. ppł. Bibl. Lud. Pol. (Otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru. Stan dobry) cena: 126,60

1033.NIEMCEWICZ Juljan Ursyn — Śpiewy historyczne. W oprac. i z przedm. Cz. Łukaszewicza. Kr. 1914. A.Machnicki. 16d, s. 113. brosz. Nowa Bibl. Polska. (Otarcia i zabrudzenia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 46,00

1034*.NIEMCZYC Adam — Betsabe. War. 1970. Czytelnik. 16d, s. 258, [1]. brosz., obw. (Odbarwienia i ubytki obw., poza tym stan b.dobry. Obw., okł. i rysunki autora) cena: 24,00

1035.NIEMOJEWSKI Andrzej — Któż ten mąż? (Widzenie księdza Piotra, Dziadów cz.III, scena V). Kr. 1903. Nakł. autora. 16d, s. 34. brosz. (Przetarcia i ubytki grzbietu, okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 36,00

1036.NIEMOJEWSKI Andrzej — Ludzie rewolucji. Kr. 1906. Księg. S.Kavki. 16d, s. 133, [2]. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Zaw.: Ptak. Zwidziska. Latawica. Maciej Bala. Święto. Święto wolności. Jur. Dziennikarz. Pan Jezus w Warszawie. Quovadisiana) cena: 48,00

1037.NIEMOJEWSKI Andrzej — Ziemia obiecana. Lw. 1895. Nakł. I Związkowej Druk. 8, s. 18, [1]. brosz. (Tylna okł. brosz. zmięta z ubytkami, przetarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Na okł. brosz. tytuł: Z cyklu "Polonia Irredenta" III. Ziemia obiecana) cena: 26,00

1038.NIEWIADOMSKA C[ecylia] — Z pieśni naszych. Zebrała i ułożyła ... Z przedm. I.Chrzanowskiego. Wyd.II uzup. War. 1922. J.Lisowska. 8, s. 389. brosz. (Okł. otarte i zaplamione z niewielkimi przedarciami, wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty. Antologia poetycka) cena: 48,53

1039.NIKLEWICZOWA Marja — Taniec poezji. War. 1922. Nakł. Księg. i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka. 16d, s. 173, [3]. opr. bibliot. ppł. (Stan b.dobry) cena: 10,00

1040.NIKOROWICZ Ignacy — Srebrny wóz. Poz. B.r. Księg. św.Wojciecha. 16, s. 93, [6]. brosz. (Stan b.dobry. Tomik poezji. Winieta okł. Z.Stanisławskiej. Piecz. własn.) cena: 36,00

1041.NIKOROWICZ Ignacy — Zimny wiatr. (Nowele). Tadeuszowi Rittnerowi. Wiedeń 1915. "Wiad. Kuryera Pol.". 16d, s. 38, [1]. brosz. Biblioteczka Pol., t.18. (Blok odszedł od okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. własn.) cena: 16,00

1042.NITTMAN Karol — Jan Kiliński. Opowieść historyczna. 7 ilustracyj w tekście. Lw. 1924. Księg. Naukowa. 8, s. 52. opr. oryg. kart. (Stan dobry) cena: 48,00

1043*.de NON Dominique Vivant — Chwila ulotna. Notę historyczną o autorze napisał Anatol France. Tekst według edycji z 1803, do druku przygotował i przedm. poprzedził R.Stephane. Przeł. J.Guze. Ilustr. F.Starowieyski. 16d, s. 59, [3]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca". (Stan b.dobry) cena: 8,00

1044*.NORWID Cyprjan Kamil — Autoportret. War. 1922. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 149, [4]. brosz. Książki Ignisa, t.2. (Otarcia i niewielkie ubytki okł. oraz grzbietu, blok poluźniony) cena: 40,00

1045*.NORWID Cyprjan Kamil — Czarne i białe kwiaty. Zebrał i posłowiem opatzrył R.Zrębowicz. Wyd. nowe i pomnożone. War.-Kr. 1922. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 316, [3]. opr. oryg. pł. (Otarcia i mocne zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

1046*.NORWID Cyprian Kamil — Dzieła ... (Drobne utwory poetyckie, poematy, utwory dramatyczne, legendy, nowele, gawędy, przekłady, rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem poprz. T.Pini. Z czterdziestu ilustr. w tekście i poza tekstem i pięciu podobiznami autografów. War. 1934. Sp. Wyd. "Parnas Polski". 8, s. XLVIII, 648, tablice. opr. oryg. ppł. Bibl. poetów pol. pod red. T.Piniego, t.5. (Grzbiet nadpęknięty, blok poluźniony, zamalowany znak własn.) cena: 74,00

1047*.NORWID Cypryan [Kamil] — Krakus. Książę nieznany. Tragedya. [War. 192-?]. J.Mortkowicz. 16d, s. [2], 80. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

1048*.NORWID Cyprian [Kamil] — Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył M.Jastrun. Teksty i chronologię ustalił J.W.Gomulicki. T.1-2. War. 1956. PIW. 16d, s. 241, [1]; 127, [4]. opr. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry) cena: 36,00

1049.NORWID Cyprian — Vade-mecum. Podobizna autografu. Z przedm. W.Borowego. War. 1947. Tow. Nauk. Warsz. 4, s. XXIII, [1], 127. brosz. (Otarcia, załamania i ubytki okł., podklejenia grzbietu. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich) cena: 64,00

1050*.NOWACZYŃSKI A[dolf] N[euwert] — Co czasy niosą. Z portretem autora. War.-Lw. 1909. Księg. St.Sadowskiego. 16d, s. [4], 151, [5], tabl. 1. brosz. Nowości literackie, t.13. (Otarcia okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Zaw.: Greckie tragedye St.Wyspiańskiego, Haiki, Odrodzenie Erynu, Arystofanes po polsku, Aryanie) cena: 46,00

1051*.NOWACZYŃSKI Adolf Neuwert — Facecye sowizdrzalskie o ludziach pióra, pędzla, nożyc dla ludzi pióra, pędzla, nożyc. Kr. 1903. Druk. Narod. 4, s. [6], 78. opr. oryg. pł. (Okł. mocno zabrudzona, przetarcia płótna na krawędziach grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 46,00

1052*.NOWACZYŃSKI Adolf — Facecje z Lodomerji. (Z cyklu "Małpie zwierciadło"). War. 1923. Lektor. 16d, s. [4], 200. opr. późn. pperg. z zach. okł. brosz. (Okł. nieco otarta, poza tym stan dobry. Zapiski i piecz. własn. Okł. proj. Z.Stryjeńska) cena: 36,00

1053*.NOWACZYŃSKI Adolf — Smocze Gniazdo albo wybawienie dyabła z szlacheckiej opressyi. Edycja wtóra przejrz. i popr. Dramat z czasów Zygmuntowych napisał. War. 1909. G.Centnerszwer i Sp. 16d, s. 164. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry) cena: 32,00

1054.NOWAKOWSKI Tadeusz — Obóz Wszystkich Świętych. Paryż 1957. Libella. 16d, s. [2], 462. brosz. (Okł. nieco otarta, wewnątrz stan dobry) cena: 33,76

1055.NOWAKOWSKI Tadeusz — Szopa za jaśminami. London 1948. Wyd. Polish Press Agency (Światpol). 16d, s. 125, [2]. brosz. (Stan dobry. Obszerna dedykacja autora dla Heleny Chrzanowskiej. Nieczęste) cena: 63,30

1056*.NOWAKOWSKI Zygmunt — Lajkonik. Lw.-War. 1938. Książnica-Atlas. 8, s. 166, [2]. brosz., obw. (Zabrudzenia i naddarcia obw., niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Okł. proj. Bartoszewicza. Zbiór felietonów) cena: 37,98

1057.NOWAKOWSKI Zygmunt — Stawiam bańki! ... War. 1936. Geb. i Wolff. 16d, s. 234, [5]. opr. późn. ppł. z zach, okł. brosz. (Okł. lekko zabrudzona, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Okł. i ilustr. kompozycji Charlie'go) cena: 30,00

1058.NOWAK Tadeusz — Obcoplemienna ballada. War. 1963. LSW. 16d, s. 171, [5]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw. na krawędziach, obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. J.Wilkoń) cena: 36,00

1059.NOWAK Tadeusz — Pacierze i paciorki. War. 1988. Czytelnik. 16d, s. 110. brosz., obw. (Niewielkie przedarcie obw. na krawędzi, poza tym stan b.dobry) cena: 34,00

1060.NOWAK Tadeusz — Psalmy na użytek domowy. Kr. 1959. Wyd. Lit. 16d, s. 116. brosz. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 51,00

1061*.NOWAK Tadeusz — Ziarenko trawy. War. 1964. LSW. 16d, s. 58, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. A.Boratyński) cena: 16,00

1062.NOWICKI Franciszek H. — Pieśni czasu. Poezye. Wyd.II powiększ. Tarnów 1904. Księg. Z.Jelenia. 16d, s. 126, [2]. brosz. (Okł. i 1 składka luzem, wewnątrz stan dobry) cena: 29,54

1063.NOWICKI Franciszek — Wybór poezji. Wyboru dokonała, wstępem, przypisami i notą wydawcy opatrzyła M.Podraza-Kwiatkowska. Kr. 1960.Wyd. Lit. 16d, s. 109, [1]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry) cena: 21,10

1064.OBERTYŃSKA Beata — Pszczoły w słoneczniku. Medyka 1927. Nakł. Bibl. Medyckiej. 16d, s. 77, [3]. opr. późn. ppł. Bibl. Medycka, opus 3. (Stan dobry. Wiersze) cena: 48,00

1065.OBRAZY i obrazki. Kr. 1906. Nakł. Administracyi "Naprzodu", Druk. J.Fiszera, Wyd. Z.Klemensiewicz. 16d, s. 293, [2]. opr. pł. z epoki (Przednia wyklejka rozdarta, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw.: Z.Woszczyński "Jawnogrzesznica", A.Wierzbicka "Obrazki z Moskwy", Ben. H. "Chłopy w raju", W.Panek "Na raty", Ben. H. "Wielkanoc", M.Arcybaszew "Zgroza", K. "Z twierdzy modlińskiej", T.B. "Na Broń!", Z.Woszczyńśki "Szubienica", M.Arcybaszew "Cypryan") cena: 40,00

1066.ODA do zgody na Sejm 18 Grudnia 1830 roku. Burza Europie straszliwa Całą zewsząd grozi mocą, Wschód się i zachód wyzywa, Południe huczy z północą [...]. [Warszawa] 1830 (Druk na 4 s. form. 23x13,5 cm. Anonimowy wiersz składający się z 12 zwrotek. Piecz. Niewielkie ubytki narożników) cena: 100,00

1067.ODOJEWSKI Włodzimierz — Zabezpieczanie śladów. Paryż 1984. Inst. Lit. 8, s. 127. brosz. Bibl. "Kultury", t.398. (Stan b.dobry) cena: 30,00

1068.ODYNIEC Antoni Edward — Tłómaczenia. T.2: Narzeczona z Abydos. Czciciele ognia. Lipsk 1838. Breitkopf i Haertl. 16d, s. [4], 216. opr. późn. pł. (Niewielkie ubytki płótna na grzbiecie, papier zabrązowiony) cena: 80,00

1069.ODYNIEC Antoni Edward — Tłómaczenia ... Wyd.II. T.4: Czciciele ognia. Peri i raj. Dziewica orleańska. War. 1874. Księg. Geb. i Wolffa. 16d, [8], 354, [1]. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., niewielkie przetarcia płótna na krawędziach grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

1070.OGNIEW N. — Pamiętniki Kosti Riabcewa. Przeł. z ros. H.R.Winlan. War. [193-]. Bibl. Groszowa. 16d, s. [4], 291. opr. pł. z epoki. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 36,00

1071.OKRZEWSKI Władysław, PANTA Witold — Słowa oczekiwane. Kr. 1938. Druk. "Literacka". 8, s. 55, [1]. brosz. (Zabrudzenia okł., niewielki naddarcie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Poezje) cena: 36,00

1072*.OKUDŻAWA Bułat — Jeszcze pożyjesz ... Przeł. Z.Fedecki. War. 1962. PIW. 16d, s. 108, [3]. brosz., obw. (Obw. otarta i lekko zabrudzona, stan dobry. Wyd.I. Obw. proj. D.Staszewska) cena: 20,00

1073*.OKUDŻAWA Bułat — Mersi, czyli przypadki Szypowa. Wodewil z myszką, zdarzenie prawadziwe. Przeł. W.Dąbrowski. War. 1974. PIW. 16d, s. 233, [1]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Obw. proj. H.Tomaszewski) cena: 30,00

1074.OLECHOWSKI Gustaw — Przodownicy. Powieść. War. 1919. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 16d, s. 248. opr. bibliot. ppł. z zach. fragm. okł. brosz. (Zabrudzenia okł., fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 28,00

1075.OLECHOWSKI Gustaw — U wrót Barbarji. Romans. War. 1921. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 16d, s. 196. opr. bibliot. ppł. z zach. fragm. okł. brosz. (Zabrudzenia okł., fragm. okł. brosz. naklejono na lico oprawy, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 24,00

1076.OLSZEWSKI Wacław — Wiersze w kontrataku. War. 1952. Czytelnik. 16d, s. 48, [3]. brosz. (Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Odręczna korekta ołówkiem. Zaw. m.in.: Rewolucyjna jesień, Nauka polska w walce o pokój, List do żołnierzy zza Oceanu, List do Episkopatu Niemiec, Kosmopolici, Na marginesie obniżki cen. Okł. proj. M.Rudnicki) cena: 40,00

1077.OLSZEWSKI Zdzisław — Michał od Cyganów. Kr. 1985. KAW. 8, s. 214, [2]. brosz. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan b.dobry. Zbiór opowiadań, zaw. m.in.: Maków, Nad Skawą i w szkole, Rabka - dwór) cena: 16,88

1078.O'NEILL Eugene — Księżyc nad Karybami. Przeł. H.Mysłakowska. War. 1934. Druk. Artystyczna. 8, s. 30, [2]. brosz. Bibl. "Drogi", nr 7. (Załamania, nadkruszenia i przebarwienia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Egz. recenzyjny (piecz.). Podpis i piecz. S.Helsztyńskiego, dedykacja jego ręką: "Ze zbiorów Mieczysława Grydzewskiego, redaktora 'Wiadomości Literackich' przekazuje recenzent przekładu H.Mysłakowskiej") cena: 56,00

1079*.OPATOSZU Józef — Dzień w Regensburgu. War. 1935. Wyd. M.Fruchtman. 16d, s. 160. opr. bibliot. ppł. (Ubytki grzbietu, okł. zabrudzona, wewnątrz stan dobry) cena: 46,00

1080.OPPMAN Artur (Or-Ot) — Hymn wolności. War. 1925. Geb. i Wolff. 16d, s. 170. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 40,00

1081.OPPMAN Artur — Kronika mieszczańska o Malchrze Gąsce rajcy warszawskim o pięknej Zofce córze Gąskowej i o Piórkosie z Francyej historya wielce żałosna lata pańskiego 1574. War. 1922. Geb. i Wolff. 8, s. 29. brosz. (Niewielkie ubytki okł., przedarcie grzbietu okł., wewnątrz stan dobry) cena: 27,43

1082*.OPPMAN Artur (Or-Ot) — Wybór poezyi. Wyd. nowe zmien. i powiększ. Z portretem autora. War. 1908. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 299, tabl. 1. opr. oryg. pł. (Blok nadpęknięty, stan dobry) cena: 40,00

1083.ORDĘGA Stefan — Gniazdo czarta. Powieść. Lw. 1925. Wyd. "Nowa Era". 16d, s. [4], 132. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Na grzbiecie naklejony pasek papieru, na nim naklejka bibliot. Piecz. własn. Odręczna dedykacja autora) cena: 42,20

1084.ORKAN Władysław — Herkules nowożytny i inne wesołe rzeczy. Wyd.II. Kr. [1907]. Sp. Nakł. "Książka". 16d, s. 155, [4]. opr. pł. z epoki. cena: 48,00

1085*.ORKAN Władysław — Kostka Napierski. Powieść z XVII wieku. War. 1925. "Bibl. Pol.". 16d, s. 310. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., ubytek narożnika karty przedtyt., niewielkie zaplamienia) cena: 31,65

1086.ORKAN Władysław — Pieśni czasu. Piotrków 1915. "Dziennik Narodowy". 8, s. 44, [2]. brosz. Bibl. "Dziennika Narodowego", t.1. (Blok pęknięty, składki luzem. Egz. wymaga oprawy. Zaw.: U bram wieku. Pieśń o buncie. Suplikacje. Inter Arma) cena: 28,00

1087.ORKAN Władysław — Skapany świat. Dramat w 4-ech aktach z epilogiem. Lw.-War. 1903. B.Połoniecki, E.Wende. 8, s. 70, tabl. rozkł. 1. brosz. (Okł. zabrudzone, grzbiet podklejony płótnem. Egz. nierozcięty) cena: 40,00

1088.ORKAN Władysław — Śleboda. Obraz sceniczny w 4 odsłonach. Na podstawie dzieł ... oprac. J.Mierzejewska. War. 1938. Inst. Teatrów Lud. 8, s. 129, [2], portret 1. brosz. (Krawędzie okł. nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 37,98

1089*.ORKAN Władysław — Z krainy Gorców. Nowele i obrazki. Kr. 1975. Wyd. Lit. 8, s. 279, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie ubytki obw., poza tym stan b.dobry) cena: 31,65

1090.ORVIETO Laura — Opowiadania z dawnych, dawnych czasów. Narodziny Rzymu. Z II wydania włoskiego przetłumaczyła z upoważnienia autorki i wydawców Helena Grotowska. Lw. 1931. PWKS. 8, s. 224, [2], tablice kolorowe. okł. oryg. kart. (Przetarcia i zabrudzenia okładki, na kilu ostatnich kartach ślad owadów, charakterystyczne zażółcenia papieru. Pieczątka własnościowa. Ilustracje Ezio Anichini) cena: 24,00

1091.ORZECHOWSKI Stanisław [Okszyc] — Rozmowa albo dyjalog około egzekucyjej Polskiej Korony i Quincunx w wyborze. (Z ryciną). War. [po 1919]. E.Wende i Ska. 16d, s. [4], 109, [2]. brosz. Wendego Bibl. Klasyków Pol. (Otarcia okł., brak ryciny, poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty. "Wyboru niniejszego pism Orzechowskiego dokonał i przypisami go opatrzył A.Boleski". Do książki dołączony list Księgarni E.Wende i S-kaz prośbą o rozdanie m.in. tego wydawnictwa polonistom. List dat. 31 X 1921 r.) cena: 42,00

1092*.ORZESZKOWA Eliza — Dobra pani. War. 1951. Czytelnik. 8, s. 108, [4]. brosz. Książka nowego czytelnika. (Stan b.dobry. Ilustr. A.Uniechowski) cena: 16,00

1093*.ORZESZKOWA Eliza — Patryotyzm i kosmopolityzm, studyum społeczne ... Wilno 1880. Druk. J.Blumowicza. 8, s.231. opr. pł. z epoki. Wyd. E.Orzeszkowej i S-ki. (Okł. otarta z niewielkimi ubytkami płótna na krawędziach grzbietu, ślady wilgoci widoczne na tylnej okł. i kilku ostatnich kartach, poza tym stan dobry. Piecz., podpis własn.) cena: 120,00

1094.ORZESZKOWA Eliza — Pieśń przerwana. Z ilustr. J.Maszyńskiego. War. 1896. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 233. opr. oryg. pł. zdob. (Niewielkie otarcia okł., blok lekko nadpęknięty) cena: 48,00

1095.ORZESZKOWA Eliza, ROMSKI Juliusz — Ad astra. Dwugłos. War. 1904. Geb. i Wolff. 8, s. [4], 324. opr. ppł. z epoki (Niewielkie otarcia okł., takież zaplamienia wewnątrz. Właśc. nazwisko współautora: Tadeusz Garbowski) cena: 128,00

1096.ORZESZKOWA Eliza, ROMSKI Juljusz — Ad astra. Dwugłos. War.-Grodno 1935. Tow. im. E.Orzeszkowej. 8, s. XXII, [4], 285, [2]. opr. pł. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry. Na grzbiecie złoc. tytuł i herb Szeliga. Właśc. nazwisko współautora: Tadeusz Garbowski) cena: 63,30

1097.ORZESZKOWA Eliza, ROMSKI Juljusz — Ad astra. Dwugłos. War.-Grodno 1935. Tow. im. E.Orzeszkowej. 8, s. XXII, [4], 285, [2]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. Ekslibris. Właśc. nazwisko współautora: Tadeusz Garbowski) cena: 50,00

1098.OSĘKA Janusz — Ucho żyrafy. Wybór utworów satyrycznych. War. 1958. Iskry. 16d, s. 156, [3]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Zaplamienia, ubytki i otarcia obw., poza tym stan dobry. Obw. i okł. proj. J.Stanny. Ilustr. J.Srokowski) cena: 24,00

1099.OSTROWSKA W. — Chłopcy malowani. (Wiersze z lat 1940-45). Kat. [1948]. Wyd. "Universum". 8, s. 53. brosz. (Stan b.dobry. Na karcie tyt. i karcie ochronnej proweniencja-suchy tłok) cena: 14,00

1100.OSTROWSKI Jerzy — Chorągiew na dachu. Powieść. War. 1925. Geb. i Wolff. 16d, s. 340. opr. bibliot. ppł. (Zabrudzenia okł., przedarcie karty (s. 59-60) podklejone ze śladami po taśmie, zaplamienia wewnątrz. Zaklejone piecz. oraz liczne piecz. i zapiski poprzedniego właściciela) cena: 24,00

1101.OSTROWSKI Krystyn — Nowe jamby. Kr. 1862. Księg. D.E.Friedlein. 16d, s. 78, [1]. opr. ppł. z epoki (Okł. lekko zakurzona, stan dobry) cena: 48,00

1102*.O PASTERZACH, maurach, damach hiszpańskie romance. Wybrała i przeł. Z.Szleyen. Drzeworytami zdobiła M.Hiszpańska-Neumann. War. 1960. Iskry. 16d, s. 122, [4]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Okł., obw. i stronę tyt. proj. J.Stanny) cena: 24,00

1103.OTWINOWSKI Stefan — Wielkanoc. Dramat w trzech aktach z prologiem. Kr. 1946. 8, s. 91, [5]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., poza tym stan dobry) cena: 16,00

1104.OVIDIUSZ — Kunszt miłosny. Tł. z łaciny J.Rościszewski. War. 1922. Sp. Wyd. "Vita Nuova". 8, s. 104. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Na karcie tyt. autoar: Publius Ovidius Naso. Zamalowany podpis własn.) cena: 28,00

1105.OŻÓG Jan Bolesław — Anegdoty wiejskie. Kr. 1954. Wyd. Lit. 16d, s. 51, [1]. brosz.Stan dobry. Dedykacja autora. Okł. i ilustr. J.Bruchnalski cena: 40,00

1106.OŻÓG Jan Bolesław — Jej Wielki Wóz. Kr. 1947. Zw. Zaw. Literatów Pol., Oddz. Wiejski. 8, s. 116. brosz. (Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego) cena: 54,00

1107*.OŻÓG Jan Bolesław — Kraj. Poezje. Kr. 1945. Zw. Zaw. Literatów Pol. 8, s. 30, [2]. brosz. (Niewielkie ubytki przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla J.Hordyńskiego. Okł. A.Wajdy i Z.Żurowskiego. Pierwszy powojenny tom poetycki Ożoga) cena: 48,00

1108.OŻÓG Jan Bolesław — Ogier i makolągwa. Kr. 1939. Druk. Secesja. 8, s. 48. brosz. Bibl. "Okolicy Poetów" t.10. (Zabrudzenia i niewielkie ubytki okł., wewnątrz stan dobry) cena: 35,87

1109.PACZKOWSKI Jerzy — Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa. Poprzedzone słowen wstępnym J.Lechonia oraz przedm. I.Gałęzowskiej z rysunkiem F.Topolskiego i podobizną autora. Londyn 1946. "Orbis". 16d, s. 68, tabl. 1. brosz., obw. (Zabrudzenia i otarcia obw., wewnątrz stan dobry. Skasowane piecz. bibliot.) cena: 28,00

1110.PADELLARO Giuseppe — Tryptyk sycylijski. Verga, Pirandello, Quasimodo. Przeł. Z.Ernstowa. War. 1973. PIW. 16d, s. 73, [2]. brosz., obw. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia obw., wewnątrz stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 16,00

1111.PAGACZEWSKI Stanisław — Gąbka i latające talerze. Kr. 1979. Wyd. Lit. 16d, s. 222, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Obw. i tłoczenia (z wykorzystaniem rys. A.Ledwiga) proj. J.Wysocki) cena: 20,00

1112*.PALMERICH F.M. — Skąd niema powrotu. War. 1934. Nakł. autora. 8, s. XI, [1], 91, mapa 1. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 30,00

1113.PARANDOWSKI Jan — Alchemia słowa. War. [1951]. Geb. i Wolff. 8, s. 365, [3], tablice opr. oryg. ppł., obw. (Obw. zniszczona z ubytkami, stan dobry. Obw. i okł. proj. K.Holewiński. Wyd.I) cena: 40,00

1114.PARANDOWSKI Jan — Dafnis i Chloe. Zdobił M.Jurgielewicz. Odbito w drukarni Omtur pod kierownictwem B.Lehmana. War. 1948. Sp. Wyd. Wiedza. 8, s. 127, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 36,00

1115.PARANDOWSKI Jan — Król życia. War. 1937. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 318, [1]. opr. późn. pł. (Okł. lekko zakurzona, brak karty przedyty., poza tym stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

1116.PARANDOWSKI Jan — Petrarka. War. 1956. Czytelnik. 16d, s. 192, [[3], tablice. brosz., obw. (Stan b.dobry. Wyd.I) cena: 18,00

1117*.PARANDOWSKI Jan — Przygody Odyseusza. Opowiadania dla młodzieży według Odysei Homera. War. 1946. TEiM. 8, s. 86, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Piecz. własn.) cena: 20,00

1118.PARANDOWSKI Jan — Trzy znaki zodiaku. War. 1939. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 244, [11]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, stan dobry) cena: 36,00

1119.PARVI Zenon — Rok 1794. (Berek Joselowicz). Dramat na tle historycznem w pięciu aktach, oryginalnie wierszem napisany przez ... Z winietą tytułową podług pastel. rysunku Stanisława Wyspiańskiego. Kr. 1904. Księg. D.E.Friedleina. 8, s. [4], 87, [4]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry

Zenon Parvi (1868-1910) - dziennikarz, dramaturg) cena: 60,00

1120.PARYLAK Piotr — Z górnych chwil życia. Poezye. Polskiej młodzieży - nadziei narodu poświęcam. Kr. 1906. Nakł. autora. 8, s. [2], 176, [2]. opr. oryg. pł. zdob. (Okładka zaplamiona, wewnątrz stan b.dobry) cena: 84,40

1121.PASSY de Fryderyk — Pogadanki dziadka z wnukami. [Cz.1-2]. War. 1906. Nakł. Red. "Przyjaciela Dzieci". 16, s. 151, [4], 153-295. opr. oryg. pł. (Egz. po interwencji introligatora: nowe wyklejki, uzupełniony niewielki fragment grzbietu w cz.2. W cz.1 brak karty przedtyt. Stan dobry) cena: 60,00

1122.PASTERNAK Leon — Figa z makiem z Pasternakiem. Wybór satyr (1936-1960). War. 1961. Iskry. 16d, s. 187, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., blok nadpęknięty. Wyd.II rozszerzone. Okł. proj.J.Stanny. Ilustr. M.Piotrowski) cena: 24,00

1123.PASTERNAK Leon — Rzeź niewiniątek. War. 1946. Czytelnik. 4, s. 127, [1]. brosz. (Niewielkie naddarcia krawędzi okł. oraz grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ilustr. M.Piotrowski. Tom poezji) cena: 40,00

1124.PASTERNAK Leon — Smutne ale prawdziwe. Rys. M.Piotrowski. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 56, [4]. brosz. (Niewielkie naddarcia krawędzi okł., stan dobry) cena: 17,06

1125.PASTORAŁKA. Misterjum ludowe w układzie Leona Schillera. Muzyka L.Schillera i J.Maklakiewicza. War. 1931. Inst. Teatrów Ludowych. 4, s. 204, [3]. brosz. (Okł. zabrudzone, wewnątrz stan b.dobry. Na okł. dopisek "Tekst") cena: 0,00

1126*.PAWLIKOWSKA Maria — Dancing. Karnet balowy. War. 1958. Czytelnik. 16d, s. 41, [4]. brosz., obw. (Obw. lekko otarta, wewnątrz stan b.dobry. Oprac. graf., obw. i rysunki J.Jaworowskiego) cena: 10,00

1127*.PEIPER Tadeusz — Powieści: Ma lat 22. Krzysztof Kolumb odkrywca. Kr. 1977. Wyd. Lit. 16d, s. 615. opr. oryg. pł., obw. Pisma. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1128*.PEIPER Tadeusz — Tędy. Nowe usta. Kr. 1972. Wyd. Lit. 16d, s. 442, [1], tablice. opr. oryg. pł., obw. Pisma. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia obw., poza tym stan dobry) cena: 40,00

1129.PERŁY humoru polskiego", zebrał i ułożył H.S. War. 1925. Zakł. Druk. F.Wyszyński i S-ka. s. 16d, s. 79, [1]. opr. późn. pł. (Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ilustr. K.Gruss i St. Biedrzycki) cena: 30,00

1130.PERZYŃSKI W[łodzimierz] — Do góry nogami. War. [1925]. Księg. Bibl. Dzieł. Wyb. 16d, s. 152, [7]. opr. oryg. ppł. Bibl. Dzieł Wyb., R.2, t.7 (ogólnego zb. s.2, t.21). (Stan dobry) cena: 24,00

1131.PETEANI Maria — Paź nr I z "Hotelu-Dalmasse". Kr. 1936. Nakł. "Ilustr. Kuryera Codziennego". 8, s. 187.

[oraz ] ŻEBROWSKA Zofja - Autobus na kredowej drodze. Kr. 1937. Nakł. "Ilustr. Kuryera Codziennego". 8, s. 221. razem opr. bibliot. ppł. (Okł. lekko otarte, stan dobry) cena: 20,00

1132*.PETRONIUSZ — Uczta Trymalchiona. Tłum. L.Staff. War. 1963. Czytelnik. 16d, s. 102, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. M.Stachurski. Ekslibris) cena: 20,00

1133.PETRY Maria — Struny. Jerozolima 1944. Nakł. autora. 16d, s. 78. brosz. (Stan dobry. Poezje. Okł. proj. Z.Kowalewski) cena: 43,00

1134.PIĄTKOWSKI Bolesław Pomian — Sosny i palmy. Opowiadania. Londyn 1968. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 235, [5]. brosz. (Blok odchodzi od okł., otarcia okł. Obca dedykacja) cena: 25,58

1135.PIECHAL Marjan — Elegje całopalne. War. 1931. Inst. Lit. 8, s. 55, [7]. brosz. (Zabrudzenia okł., przedarcie oraz ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

1136.PIECHAL Marian — Ogień i popiół. Łódź 1976. Wyd. Łódzkie. 8, s. 57, [2]. brosz. (Niewielkie odbarwienie grzbietu, poza tym stan b.dobry. Ekslibris) cena: 30,00

1137.PIEŚNI ludowe celtyckie, germańskie, romańskie. Oprac. E.Porębowicz. Ilustr. J.M.Szancer. War. 1959. LSW. 16d, s. 296, [8], tabl. 1. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 37,98

1138*.PIEŚŃ o ciemnej miłości. Pantuny. Przeł. z malajskiego R.Stiller. Ilustr. J.Stanny. Wr. 1959. Ossol. 16d, s. 224, [1]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona i nadkruszona, poza tym stan dobry) cena: 24,00

1139.PIEŚŃ o Rolandzie. Przeł. T.Boy-Żeleński. Rysowała M.Hiszpańska. War. 1952. Książka i Wiedza. 8, s. X, 142. brosz. (Blok pęknięty, wewnątrz stan b.dobry. Ekslibris) cena: 36,00

1140.PIETRZYCKI Jan — Pan Brzeżan. Fragment historyczny z czasów Zygmunta Wazy. Madonna Ponińska. Legenda z XVII stulecia. Lw.-War. 1909. Księg. L.Chmielewskiego, Księg. Pow. 8, s. 44, [4]. opr. ppł. z epoki. (Ubytki narożników okł., przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 42,20

1141*.PIETRZYCKI Jan — Włoskie madonny. Kr. 1928. Księg. S.A.Krzyżanowskiego. 16d, s. 48. brosz. (Stan dobry. Tomik poezji) cena: 16,00

1142.PIGWA Szymon — Freski. Poz. 1936. Księg. J.Dippel. 8, s. [60]. opr. wsp. pł. (Stan b.dobry. Poezje. Ekslibris) cena: 40,00

1143.PIRANDELLO Luigi — Czerwona książeczka i inne opowiadania współczesnych autorów włoskich w przekł. S.Olgierd. War. [1925]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 157, [3]. opr. późn. kart. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Brzegi kart barwione czerwoną farbą. Piecz. własn.) cena: 24,00

1144.PISARZE polscy Kresom Zachodnim. War. 1925. Zw. Obrony Kresów Zach. 8, s. 136. opr. oryg. ppł. (Blok odszedł od oprawy, okł. zabrudzona. Egz. zakurzony) cena: 37,98

1145.POGONOWSKA Anna — Węzły. War. 1948. SpólKsiążka. 8, s. 34, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, na okł. zapiski ołówkiem, poza tym stan b.dobry. Okł. proj S.Bernaciński. Poezje) cena: 12,00

1146.POLACZEK Jerzy Stanisław — Pochód olimpijczyków. Praga 1931. Druk. Zakł. Graf. Nakł. Ski. Akcyjnej "Orbis". 16d, s. 36, [4]. brosz., obw. (Miejscami zażółcenia papieru. Odbito 150 egz. na włoskim papierze "Umbria-Italia". Dedykacja autora) cena: 60,00

1147.POLANOWSKI Tadeusz — Taniec wśród łuków. Ilustr. J.Srokowski. War. 1957. Czytelnik. 16d, s. 159, [1]. brosz. Bibl. Satyry (Niewielki ubytek grzbietu, stan dobry) cena: 17,06

1148.POLEWKA Adam — Igrce w Barbakanie. Kr. 1953. Wyd. Lit. 16d, s. 92, [2], tabl. 1. brosz. (Niewielkie odbarwienia i zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. A.Młodzianowski) cena: 16,00

1149.POLLAKOWA Zofja — Impresje. War.-Kr. [ok. 1914]. Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. 95, [1], III, [2]. opr. wsp. ppł. miękka. (Egz. po interwencji introligatora, stan dobry. Okł. proj. T.Waśkowski. Wyd. 1200 egz., ten nr 688) cena: 40,00

1150.POLLATSCHEK Stefan — Dr Berghof przyjmuje od 2-4 pop. Powieść. Z upow. autora przeł. M.Tarnowski. War. [1940?]. Wyd. "Nowa Powieść". 16d, s. 320. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia i ubytki obw., blok poluźniony. Piecz. i podpis własn.) cena: 30,00

1151.POLSKIE wierszowane legendy średniowieczne. Wyd. i oprac. S.Wierczyński i W.Kuraszkiewicz ze współudziałem A.Sławskiej. Wr.-War.-Kr. 1962. Ossol. 4, s. 339, [1], ilustr. 44 + wkładka fototypiczna. opr. oryg. pł. Bibl. Pisarzów Pol., S.A. nr 2. (Stan dobry) cena: 60,00

1152.POLSKI łan 1918. Lw. 1918. Książnica Pol. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 43. brosz. (Przedarcie grzbietu okł., okł. lekko nadkruszone, tylna nieco uszkodzona, ostatnia karta przedarta. Zaw. wiersze m.in.: M.Konopnickiej, L.Benedyktynowicza, J.Jedlicza, J.Kasprowicza, W.Kozickiego, M.Wolskiej, H.Zbierzchowskiego) cena: 36,00

1153.POL Wincenty — Dzieła. T.1-3. Mikołów [192-?]. Sp. Wyd. K.Miarki. 16d, s. 228, tabl.1; 208; 233, [1]. opr. oryg. ppł. Bibl. Pisarzy Pol. Sp. Wyd. K.Miarki. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry) cena: 140,00

1154.[POL Wincenty] — Pieśń o domu naszym. Lw. 1866. Nakł. autora. 8, s. 155, [2]. brosz. (Brak przedniej okł. brosz., ubytki i uszkodzenia grzbietu oraz tylnej okł., zabrązowienia papieru, załamania narożników kilku kart. Egz. wymaga oprawy) cena: 46,00

1155.POL Wincenty — Pieśń o ziemi naszej. Wyd.II. Poz. 1852. Księg. J.K.Żupańskiego. 16d, s. 87. opr. pł. z epoki (Załamanie narożnika przedniej okł., odbarwienia tylnej wyklejki, miejscami niewielkie zabrązowienia papieru. Stan dobry. Naklejka: "Nagroda [...] za pilność i postępy w naukach". Piecz. własn.) cena: 85,00

1156.POL Wincenty — Pieśń o ziemi. (Powtóre). War. 1859. S.Orgelbrand. 8, s. 67. opr. późn. pł. (Wyraźne zaplamienia dolnego marginesu, ślad wilgoci w grzbiecie. Stan dobry. Podpis własn., piecz. "Pieśń o ziemi" jest okrojoną wg zaleceń cenzury wersją "Pieśni o ziemi naszej" (i jej wyd.III); w tym wyd. dodano autorski wstęp "Na jesieni") cena: 85,00

1157.POL Wincenty — Poezyje ... Mohort. Rapsod rycerski z podania. Wyd.II. Kr. 1855. Druk. Czasu. Nakł. autora. 8, s. 176, XLV. opr. ppł. z epoki. (Brak karty przedtyt. z tyt. "Poezye" i rokiem wyd., otarcia okł., wewnątrz zażółcenia i zabrązowienia papieru. Podpis własn.) cena: 60,00

1158.POL Wincenty — Poezyje ... Pachole hetmańskie. T.2. War. 1862. Księg. C.Lewickiego. 16d, s. 212. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. (Grzbiet odchodzi od okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 127,00

1159*.POL Wincenty — Poezyje. T.4. Nowe poprawne i powiększone wyd. Wiedeń 1857. Nakł. autora. 8, s. 214, [1]. opr. pł. z epoki. (Mocne otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru. Zaw.: Wit Stwosz.) cena: 100,00

1160.PORASKA Marya (Alita) — Na strunach złotych lir. Kr. 1910. Geb. i Wolff. 8, s. [8], 127. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., Stan dobry. Piecz. Ilustr. J.Małachowski) cena: 64,00

1161*.POŚWIATOWSKA Halina — Hymn bałwochwalczy. Kr. 1958. Wyd. Lit. 16d, s. 90, [1]. brosz. (Stan dobry. Tom poezji) cena: 46,00

1162*.POTOCKI Jan — Rękopis znaleziony w Saragossie. T.1-3. Wstęp napisał M.Toporowski, ilustr. A.Uniechowski. War. 1950. Spółdz. Wyd.-Ośw. 8, s. 313, [2]; 253, [2]; 268, [3]. opr. ppł. z epoki z zach okł. brosz. (Stan b.dobry. Na grzbietach wyzłocone autor i tytuł. Okł. proj. J.S.Miklaszewski, J.Jaworowski) cena: 120,00

1163.POTOCKI Wacław — Wojna Chocimska. Poemat w 10 częściach. Merkuryusz nawy. Pełna. Peryody. Wiersze drobne. War. 1880. S.Lewental. 16d, s. XXVIII, [29]-458, XXVI. opr. pł. z epoki. Bibl. Najcelniejszych Utworów Lit. Europ. Lit. Pol. (Otarcia okł., przetarcia płótna na krawędziach grzbietu, miejscami zażółcenia papieru) cena: 48,00

1164.PREVOST [Antoine Francois] — Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Przeł. i wstępem zaopatrzył T.Żeleński (Boy). War. 1948. Spółdz. Wyd. Wiedza. 8, s. 197, [2]. brosz. (Niewielkie naddarcie krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Ilustr. A.Uniechowski. Okł. i układ graf. A.Rudziński) cena: 24,00

1165.PRIETLEY J.B. — Słońce świeci w sobotę. War. 1948. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 8, s. 326, [1]. opr. późn. ppł., okł. brosz. naklejona na lico oprawy. Klub dobrej książki. (Stan b.dobry) cena: 32,00

1166.PRÓBA porównania. Kr. 1962. Wyd. Lit. 16d, s. 83. brosz. (Stan dobry. Wspólny tom poetycki Beaty Szymańskiej, Mieczysława Czumy, Wincentego Fabera i Leszka A. Moczulskiego (debiut). Okł. proj. J.Bruchnalski) cena: 53,00

1167*.PRUSINOWSKI Jan — Poezyje. War. 1856. S.Orgelbrand. 16d, s. [6], 278. opr. psk. z epoki. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 160,00

1168*.PRUS Bolesław — Dzieci. Powieść. War. 1909. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 384. opr. pł. z epoki. (Grzbiet odbarwiony, okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wyd.I samoistne (okrojone przez cenzurę w stosunku do publikacji w "Epoce" i "Tyg. Illustr.")) cena: 127,00

1169.PRUS Bolesław (Głowacki Aleksander) — Faraon. Powieść. T.1-3. War. 1935. Geb. i Wolff. 8, s. 257; 315, [2]; 269, [2]. brosz. Pod znakiem Polskiej Akademii Literatury, Pisma t.18-20. (W t.1 broszura wtórna, w pozostałych okł. oryg. Stan b.dobry, egz. nierozcięte) cena: 50,00

1170.PRUS Bolesław — Nawrócony. Osnabrück 1946. Wyd. I Obozu Polskiego. 8, s. 32. brosz.Niewielkie odbarwienia oraz przetarcia grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Maszynopis powiel. Książka ukazała się jako wydawnictwo I Obozu Polskiego, nr 5 cena: 40,00

1171.PRUS Bolesław — Pisma ... (Aleksandra Głowackiego). Nakł. hr. Krasińskiego i A.Osuchowskiego. T.1-4. Wyd.II. War. 1904. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], XXXI, [1], 351, [2], tabl. 1; [4], 312, [1]; [4], 345, [2]; [4], 383, [2]. opr. oryg. pł. Wyd. jubileuszowe. (Okł. nieco otarte, papier miejscami zabrązowiony, część grzbietu t.2 reperowana, ogólny stan zadowalający) cena: 105,50

1172.PRUS Bolesław — Wybór pism. Wydanie w dziesięciu tomach. Ze wstępem M. Dąbrowskiej. War. 1966. PIW. T.1-10. 16d. opr. oryg. pł. (Niewielkie odbarwienia grzbietów okł., niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. T.1-3: Nowele. T.4: Anielka, Placówka. T.5-6: Lalka. T.7-8: Emancypantki. T.9-10: Faraon) cena: 140,00

1173.PRUSZYŃSKI Ksawery — Droga wiodła przez Narvik. Powieść. Wyd.IV. War. 1946. Sp. Wyd. Wiedza. 8, s. 237. brosz. "Za wolność waszą i naszą", t.1. (Poza niewielkimi otarciami okł. stan b.dobry. Egz. nieobcięty) cena: 31,65

1174*.PRUTKOWSKI Józef — Cicha lipa. Kat. 1946. Wyd. AWiR. 8, s. 62. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. J.Mroszczak) cena: 17,06

1175.PRUTKOWSKI Józef — Na miejsca gotowi ... War. 1967. MON. 4, s. 54, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. i stronę tyt. proj. M.Wiśniewski. Całostronicowe, barwne ilustr. M.Berezowskiej. Wyd.I. Zaw. m.in.: Strofy olimpijskie. PKOl. Rekord świata. Dziesięciobój) cena: 40,00

1176.PRUTKOWSKI Józef — Wiersze niecenzuralne. War. 1968. Iskry. 16d, s. 107, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia obw., poza tym stan dobry) cena: 24,00

1177.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Bajeczny świat Tatr. Wydawnictwo popularne. War. [1928]. Bibl. Grosz. 16d, s. 154, [6]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, niewielki ubytek krawędzi grzbietu, poza tym stan niemal b.dobry) cena: 70,00

1178.[PRZERWA]-TETMAJER Kazimierz — Cienie. Kr. 1916. Centr. Biuro Wyd. NKN. 16d, s. 92, [1]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 63,30

1179*.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Hasła. Kr. 1901. Księg. D.E.Friedleina. 16d, s. [4], 69, [4]. opr. późn. ppł. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Piecz. własn. Ekslibris) cena: 40,00

1180.[PRZERWA]-TETMAJER Kazimierz — Koniec epopei. T.1-3. Wyd. nowe przejrzane przez autora. War. [1927]. Red. "Unji". 16d, s. 166, [1]; 156, [1]; 138, [1]. razem opr. bibliot. ppł. (Okł. otarta, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn. T.1: Człowiek Europy. T.2: Klęska. T.3: Śmierć bohaterów) cena: 40,00

1181.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Legenda Tatr. Powieść. Wyd. nowe, ilustr. i przejrzane przez autora. War. [wstęp 1927]. "Bibl. Groszowa". 16d, s. [2], 169, [7]; 186, [6]; 143, [1]. razem opr.pł. z epoki. (Okł. zabrudza, miejscami zażółcenia papieru. Ilustr. w tekście A.Świdzińskiego) cena: 36,00

1182.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Legendy Tatr. Cz.1-2. War. 1949. PIW. 4, s. 267; 259, [2]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry. Obca dedykacja. Piecz. własn. Cz.1: Maryna z Hrubego, cz.2: Janosik Nędza Litmanowski. Reprod. drzeworytów W.Skoczylasa. Okł. proj. A.Rudziński) cena: 60,00

1183.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Maryna z Hrubego. Powieść. "Legendy Tatr" cz.1. War. 1922. Bibl. Pol. 16d, s. [4], 318. opr. bibliot. ppł. (Egz. wyraźnie używany: otarcia zaplamienia, piecz. i zapiski własn. Wyd.III) cena: 16,88

1184*.[PRZERWA-]TETMAJER Kazimierz — Na Skalnem Podhalu. T.1-2. War. [1924 lub 1926]. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16d, s. 346; 318. opr. ppł. z epoki. (Brak kart przedtyt., stan dobry) cena: 25,32

1185.[PRZERWA]-TETMAJER Kazimierz — Na Skalnem Podhalu. Z rys. S.Norblina. T.1-2. War. [1926]. "Bibl. Groszowa". 16d, s. 158, [2]; 153, [7]. razem opr. bibliot. ppł. Bibl. Groszowa, nr [64-65]. (Stan dobry) cena: 42,20

1186.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Na Skalnym Podhalu. Wybór opowiadań. Rzym 1946. Polska YMCA. 16d, s. 264, [1]. brosz. (Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry) cena: 21,10

1187.[PRZERWA]-TETMAJER Kazimierz — Na Skalnym Podhalu. T.1-2. Ilustr. A.Stopka. Kr. 1967. Wyd. Lit. 16d, s. 258, [1]; 251, [2]. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry) cena: 12,66

1188.PRZERWA-TETMAJER Kazimierz — Poezje. Serja ósma. War. 1924. Bibl. Pol. 16d, s. 202. brosz. (Otarcia i ubytki krawędzi okł. oraz grzbietu, poza tym stan dobry. Obca dedykacja) cena: 25,32

1189*.[PRZERWA]-TETMAJER Kazimierz — W czas wojny. Nowele. Kr. [1916]. J.Czernecki. 16d, s. 195, [5]. brosz. Bibl. nowelistyczna, [t.] 13. (Niewielkie ubytki grzbietu. Egz. pochodzi z księgozbioru Józefa Teslara. Na okł. podpis własn.) cena: 40,00

1190.[PRZERWA]-TETMAJER Kazimierz — Z wielkiego domu. War. 1925. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 140, [1]. brosz. (Otarcia okł., niewielkie naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Zbiór opowiadań. Wyd.I) cena: 40,00

1191*.PRZERWA-TETMAJER Włodzimierz — Silva rerum. Kr. [1914]. J.Czernecki. 16d, s. [4], 154, [3]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 42,20

1192*.PRZYBORA Jeremi — Listy z podróży. Ilustr. JJ.Srokowski. War. 1964. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 95, [2]. brosz., obw. Bibl. Satyry. (Stan dobry) cena: 24,00

1193.PRZYBOROWSKI Henryk — Raport karny. Zbiór opowiadań. Londyn 1967. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 239, [1]. brosz. (Załamania okł. stan dobry. Okł. i rysunki w tekście I.Ludwig) cena: 30,00

1194*.PRZYBOŚ Julian — Narzędzie ze światła. War. 1958. PIW. 16d, s. 171, [1]. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

1195*.PRZYBOŚ Julian — Na znak. War. 1965. LSW. 16d, s. 65, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan b.dobry. Ilustr. i obw. proj. D.Kula-Przyboś) cena: 36,00

1196*.PRZYBOŚ Julian — Więcej o manifest. War. 1962. LSW. 16d, s.67, [[3]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Oprac. graf. D.Kula-Przyboś) cena: 12,00

1197*.PRZYBOŚ Juljan — Z ponad. Ułożył graficznie W.Strzemiński. Kr. 1988. Wyd. Lit. 8, s. 30, [3]. brosz. (Stan b.dobry. Reprint wyd. z 1930 z Cieszyna, Bibl. "a.r.", t.1) cena: 40,00

1198*.PRZYBYSZEWSKI Stanislaw — Polen und der heilige Krieg. München 1916. G.Müller. 8, s. 102, [10]. brosz. (NK 15, 321. Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. ("Strzembosz"). Wyd.III) cena: 64,00

1199.PRZYSIECKI Feliks — Śpiew w ciemnościach. War. 1921. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 51, [1]. brosz. (Okł. lekko zaplamiona i zakurzona, poza tym stan dobry. Okł. rys. T.Gronowski) cena: 50,00

1200.PUJMANOWA Maria — Igranie z ogniem. Powieść. War. 1949. Czytelnik. 8, s. 361, [2]. opr. późn. ppł., okł. brosz. naklejona na lico oprawy. Klub dobrej książki. (Stan b.dobry) cena: 30,00

1201*.PUSZKIN Aleksander — Dubrowski. Przeł. S.Pollak. Drzeworytami ozdobił W.Waśkowski. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 133, [2]. opr. oryg. plast., obw. (Stan b.dobry) cena: 32,00

1202.PUSZKIN Aleksander — Lutnia ... Wyb. i przeł. J.Tuwim. Kr. 1949. "Czytelnik". 8, s. 254, [1]. brosz. (Niewielki otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1203.RABELAIS Franciszek — Wielkie i nieocenione kroniki o potężnym a przeogromnym wielkoludzie Gargantui. Z starofranc. na j.polski przeł. J.Łęczyc. Kr. 1914. I.Łempicki. 16d, s. 64. brosz. (Niewielkie Naddarcia okł. i przedarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 24,00

1204.RADECKI Paweł — "W korcu maku". Tragikomedya w 1 akcie. War. [cenz. 1904]. J.Fiszer. 16d, s. 29. brosz. wt. Bibl. miłośników sceny, [nr] 42. (Stan dobry. Egz. przygotowany do oprawy, z wszytymi wyklejkami) cena: 10,00

1205.RADZIEJOWSKA Elżbieta — Kochanka wichrów. Kr. 1936. Księg. Nauka i Sztuka. 16d, s. 38, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Tomik poezji) cena: 21,32

1206.RADZYMIŃSKA Józefa — Bar pod Prometeuszem. Sceniczny obrazek symboliczny w jednej odsłonie. Buenos Aires 1958. Impr. "Gorrego". 16d, s. 31. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

1207.RAPACKI Wincenty (syn) — Humoreski. Z rys. J.Rapackiego. War.-Lw. 1907. Druk. P.Laskauera. 16d, s. 100, tabl. 1. opr. oryg. pł. Książnica, t.17. (Stan dobry) cena: 52,75

1208.RAPACKI Wincenty — Obrazki z przeszłości. War. [1912]. Druk. L.Bogusławskiego. 16d, s. [2], 127, [5]. opr. oryg. pł. Bibl. Dzieł Wyb., nr 748. (Blok lekko poluźniony, okł. otarte) cena: 25,58

1209.RAPACKI Wincenty (syn) — Romans pani majstrowej. Powieść. War. [192-?]. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 140, [1]. brosz. (Otarcia, zabrudzenia i ubytki okł., blok poluźniony. Egz. wymaga oprawy) cena: 12,00

1210.RAPACKI Wincenty (syn) — Tygrys Bengalski. (Humoreski). War. 1925. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 101, [3]. opr. bibliot. ppł. Bibl. Domu Pol., r.1, t.32. (Okł. nieco zaplamione i otarte. Piecz. własn.) cena: 25,58

1211.RAPACKI Wincenty — Wit Stwosz. Dramat w pięciu aktach. Z faktów dziejowych napisał ... War. 1874. Druk. J.Ungra. 16d, s. 139, [2]. opr. ppł. z epoki. (Otarcia okł., wewnątrz miejscami zażółcenia papieru. Piecz. własn.) cena: 100,00

1212.[RAPPAPORT Józef]. Raort W. [pseud.] — Grochem o ścianę. Lw. 1925. Wyd. Odrodzenie. 16d, s. 155, [5]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, blok poluźniony, stan dobry. Okł. proj. T.Różankowski) cena: 26,00

1213.[RAPPAPORT Józef]. Raort W. [pseud.] — Wesołe impertynencje. Z wstępem H.Zbierzchowskiego. Lw. 1921. Nakł. dyr. K.Grodkiego, Lud. Tow. Wyd. 8, s. 159, [1]. brosz. (Ubytki narożników okł. i grzbietu, blok poluźniony. Okł. wykonał Z.Kurczyński. Wnętrze książki zdobił K.Grus) cena: 31,65

1214*.RAWSKA-MROŻKIEWICZ Maria — Świętosława. Córka Mieszka I, żona, matka skandynawskich Konungów. Powieść historyczna. Londyn 1987. Oficyna Poetów i Malarzy. 8, s. 354, [6]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1215.RAYMOND Bruno — W poszukiwaniu ojczyzny (na szlaku romantyki). Powieść z cyklu Odyssea Lernesa. Łódź 1938. Druk. Polska. 8, s. 194, [1]. brosz. (Zabrudzenia i niewielkie naddarcia okł., niewielkie ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 31,98

1216*.REDLIŃSKI Edward — Awans. War. 1973. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 154, [2]. brosz., obw. Bibl. Satyry. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Obw. i okł. proj. T.Michaluk) cena: 30,00

1217.REDLIŃSKI Edward — Nikiformy. War. 1982. Czytelnik. 8, s. 321, [2]. brosz. (Stan dobry. Oprac. graf. Z.Czarnecki, J.Przybyszewski) cena: 30,00

1218.REED Jahn — Diesięć dni, które wstrząsnęły światem. War. 1959. Książka i Wiedza. 8, s. 438, [2]. brosz. Bibl. Powszechna. (Stan b.dobry. Okł. i kartę tyt. proj. A.Heidrich, rysunek na okł. J.Zbijewski) cena: 24,00

1219.REJ Mikołaj — Krótka rozprawa miedzy trzema osobami panem, wójtem a plebanem. Oprac. K.Górski i W.Taszycki. Wr. 1953. Ossol. 8, s. X, [2], 280, [3]. opr. bibliot. ppł. Bibl. Pisarzów Polskich, S.B, nr 1. (Otarcia okł., stan dobry. Notatki w tekście) cena: 60,00

1220*.REJ Mikołaj — Postylla. Cz.1-2. Oprac. K.Górski i W.Kuraszkiewicz (wstęp edytorski, oprac. językowe, objaśnienia) oraz I.Rostkowska (Bibliografia wydań), L.Zdancewiczowa i Z.Zierhofferowa (porównanie wydań), J.Klimaszewska (komentarz etnograficzny). 1965. 4, s. 321; [746]. opr. oryg. pł., obw. Bibl. Pisarzów Polskich, S.B, nr 14. (Obw. lekko zakurzona z niewielkimi naddarciami krawędzi, poza tym stan b.dobry) cena: 160,00

1221.REJ Mikołaj — Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych ... War. 1953. PIW. 4, s. 160, [3]. opr. oryg. pł. (Niewielkie odbarwienia okł., wewnątrz stan b.dobry. Wybór i oprac. A.Jelicz. Wstęp K.Budzyk. Ilustr. M.Berezowska) cena: 40,00

1222*.REMARQUE Erich Maria — Na zachodzie bez zmian. Z upoważnienia autora przeł. S.Napierski. Stalinogród 1956. Wyd. "Śląsk". 8, s. 203, [1]. opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry. Obw. wykonał M.Serwin Oracki) cena: 30,00

1223.REQUARK Emil Marjusz — Pod Troją bez zmian. Przeł. z upow. autora Mirandola. Kr. 1930. Udziałowa Sp. Wyd. 16d, s. [4], XIV, 156, [2]. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz.) cena: 36,00

1224.REUTER Christian — Schelmuffsky. Przedziwnych i bardzo niebezpiecznych podróży lądem i wodą opisanie. Z 59 rys. J.Hogenbartha. Kat. 1963. Wyd. "Śląsk". 4, s. 115, [1]. opr. oryg. pł., obw. (Obw. zakurzona z ubytkami krawędzi, poza tym stan dobry. Przeł. F.Konopka) cena: 31,65

1225.REUTTÓWNA Marja — Życie za wolność. Powieść historyczna dla młodzieży. Lw.-Poz. 1923. Wyd. Pol. 16d, s. [4], 216. opr. oryg. kart. (Grzbiet nadpęknięty, poza tym stan dobry. Liczne ilustr. w tekście) cena: 32,00

1226.REUTT-WITKOWSKA Z[ofia] — Pielgrzym. (Legenda Ossjaku). War. 1925. Geb. i Wolff. 8, s. 100, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 40,00

1227.REYMONT Władysław St[anisław] — Chłopi. Powieść współczesna. T.1-4. War. 1946. Spółdz. Wyd. "Książka". 8, s. 238; 260; 326; 272. brosz. (Okł. zabrudzone, niewielkie ubytki grzbietów, wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja.) cena: 60,00

1228.REYMONT Władysław St[anisław] — Na krawędzi. Opowiadania. War. 1907. Geb. i Wolff. 16d, s. [6], 261, [2]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz.) cena: 40,00

1229.REYMONT Władysław St[anisław] — Przysięga. War. [1925]. Księg. Bibl. Dzieł. Wyb. 16d, s. 191, [1]. opr. oryg. ppł. Bibl. Dzieł. Wyb., R.2, t.1 (ogólnego zb. s.2, t.14). (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 12,00

1230*.REYMONT Władysław St[anisław] — Ziemia obiecana. Powieść. Wyd.III. T.1-2. War. [1911]. Geb. i Wolff. 16d, s. [6], 441; [4], 410. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz.) cena: 60,00

1231.REY Miecislas — Etienne Marcel. Drame du temps de la révolution de Paris de l'an 1357. Illustré par P.Stachiewicz. Cracovie-Paris 1910. Éd. de l'auteur. 8, s. 262, tablice. brosz. (Otarcia okł., blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Egz. nierozcięty) cena: 30,00

1232.RILKE Rainer Maria — Ewald Tragy. Przeł. W.Wirpsza. Ilustr. M.Piotrowski. War. 1960. PIW. 16d, s. 77, [1]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry. Okł. proj. D.Staszewska) cena: 8,00

1233.RILKE Rainer Maria — Księga obrazów. Wiersze nowe. Za zezwoleniem autora tłumaczył i wstępem poprzedził W.Hulewicz. War. 1927. W.Hulewicz. 16d, s. 146, [5], tabl. 1. brosz. (Okł. zabrudzona, zaplamiona, blok pęknięty, składki luzem. Egz. wymaga oprawy, okładka wymaga odczyszczenia. Okł. rys. J.Hollak) cena: 40,00

1234*.ROBERT Henryk — Szach królowej. Marja Antonina. Przeł. W.Bełza. War. [192-?]. Inst. Wyd. "Renaissance". 16d, s. 272. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Obca dedykacja) cena: 26,00

1235.ROCHEFOUCAULD [Franciszek] la — Zdania i uwagi moralne. Przeł. L.Staff. Lw. 1910. B.Połoniecki. 16d, s. [8], 96. brosz. (Blok pęknięty, otarcia okł., ubytki grzbietu) cena: 30,00

1236*.RODA RODA Aleksander — Chłopiec o 13 ojcach. Przeł. M.Tarnowski. War. 1958. Iskry. 16d, s. 279, [1]. brosz., obw. Bibl. Stańczyka. (Obw. nieco otarta i zakurzona, stan dobry. Obw. i okł. proj. J.Stanny. Ilustr. E.Lipiński) cena: 24,00

1237*.RODZIEWICZÓWNA Marja — Barbara Tryźnianka. Powieść. Wyd.III. Lw.-Poz. 1925. Wyd. Pol. 16d, s. [4], 318, [5]. opr. oryg. pł. złoc. (Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, karta przedyt. naddarta, poza tym stan dobry) cena: 40,00

1238.[RODZIEWICZÓWNA Maria] Zmogas M. [pseud.] — Barcikowscy. Powieść. Kr. 1908. B.w. 16d, s. 319. opr. wsp. pł. (Stan dobry) cena: 36,00

1239.RODZIEWICZÓWNA Marja — Byli i będą. Powieść z niedawnej przeszłości. Poz. [1928]. Wyd. Pol. 16d, s. [4], 304. opr. oryg. pł. złoc. Pisma [...], t.21. (Niewielkie otarcia okł., niewielkie przedarcie karty tyt., poza tym stan dobry) cena: 40,00

1240.RODZIEWICZÓWNA Marja — Hrywda. Powieść. Wyd.IV. Lw.-Poz. 1922. Wyd. Pol. 16d, s. [2], 256. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry) cena: 24,00

1241*.RODZIEWICZÓWNA Marja — Ona. Powieść. Lw.-Poz. [1927]. Wyd. Pol. 16d, s. [4], 226. opr. oryg. pł. złoc. Pisma [...], t.8. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 40,00

1242.RODZIEWICZÓWNA Marja — Dewajtis. Londyn 1943. Bibl. Wolnej Polski ("Free Poland" Library). 8, s. 183. opr. pł. z epoki. (Otarcia i zabrudzenia okł., na karcie tyt. piecz.: Biblioteka Szpitala Wojennego nr 2, "S.E.F.A.") cena: 34,00

1243.ROGOSZ Józef — Marzyciele. Powieść historyczna z pierwszej poł. wieku XIX. T.1-2. Kr. 1901-1902. Red. "Głosu Narodu". 16d, s. VI, [7]-238; 245, [2]. razem opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., kilka kart luzem. Piecz.) cena: 42,00

1244*.ROGOSZ Józef — Stryj Atanazy. Powieść. Na tle stosunków galicyjskich osnuta. Gródek 1893. Nakł. i druk. J.Czaińskiego. 8, s. 243. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn.) cena: 36,00

1245*.ROLLAND Romain — Colas Breugnon. (Żyje jeszcze człowiek poczciwy). Przeł. F.Mirandola. Ilustr. J.M.Szancer. War. 1957. PIW. 8, s. 216, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Stan dobry) cena: 40,00

1246.ROMANOWICZOWA Zofia — Groby Napoleona. Londyn 1972. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 174. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. W.Szomański) cena: 30,00

1247.ROMANOWSKI Mieczysław — Wybór pism. T.1-2. Wyd. T.Pini. Lw. 1904. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s. 152; 128. brosz. (Krawędzie okł. nadkruszone, ubytki grzbietów, bloki nadpęknięty) cena: 48,00

1248.ROMANOWSKI Władysław — Zaginiony czas. Powieść australijska. Londyn 1978. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 192. brosz. (Niewielkie zaplamienie okł., stan dobry) cena: 32,00

1249.ROMANOWSKI Władysław — Zły znak. Londyn 1980. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 168. brosz. (Stan dobry. Piecz.) cena: 30,00

1250.ROMANOW Pantelejmon — Trzy pary jedwabnych pończoch (Towarzysz Kisljakow). Przeł. J.Łomżyński. T.1-2. War. 1931. Wyd. Współczesne. 8, s. 159, [1]; [161]-359, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia oprawy, okł. brosz. zdublowana, zabrudzona, wewnątrz ślady zalania, kilka kart przedartych, niektóre podklejone taśmą, miejcami zażółcenia papieru. Piecz. Ekslibris) cena: 46,00

1251.ROPPEL Leon — Wybór współczesnej poezji kaszubskiej. Gdańsk, XI 1967. Zarząd Gł. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 8, s. 76. brosz. (Niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Maszynopis powiel. Praca ukazała się jako dodatek do Biuletynu Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego R.4, nr 5) cena: 36,00

1252*.ROSENSTEIN Erna — Ślad. War. 1972. Czytelnik. 16d, s. 62, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Obw. proj. E.Rosenstein) cena: 40,00

1253*.ROSTWOROWSKI H[ubert] K[arol] — Antychryst. Tragedja w trzech aktach. Lw.-Poz. 1925. Nakł. Wyd. Pol. 8, s. [4], 143. brosz. (Stan niemal b.dobry) cena: 48,00

1254.ROSTWOROWSKI Jan — Nasi ludzie. Londyn 1965. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 159, [1]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. T.Orłowicz) cena: 30,00

1255.ROSTWOROWSKI Jerzy — Słoneczny rytm. Z przedm. Z.Nowakowskiego. Londyn, I 1946. J.Rolls Book. 16d, s. [8], 144. opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Ekslibris) cena: 42,20

1256.ROSTWOROWSKI Karol Hubert — Czerwony marsz. Wydał w 25-lecie pracy dramatopisarskiej ... swego długoletniego Prezesa Związek Zaw. Literatów Polskich w Krakowie. Kr. 1936. Skład gł. Gebethner i Wolff. 4, s. 54. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 74,00

1257.ROSTWOROWSKI H[ubert] K[arol] — Pod górę. Dramat w trzech obrazach. Kr.-War. 1910. G.Geb. i Sp., Geb. i Wolff. 8, s. VIII, 127. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan niemal b.dobry. Podpis własn.) cena: 28,00

1258.ROUQUETE L.F. — Wielka biała cisza. Powieść. Wyd.II. Przekł. E.Solskiej. War. 1949. S.Cukrowski. 8, s. 236, [4]. brosz. (Stan dobry) cena: 36,00

1259*.RÓŻEWICZ Tadeusz — Duszyczka. Kr. 1977. Wyd. Lit. 16d, s. 37, [1]. brosz., obw. (Stan dobry. Wyd.I. Ilustr. J.Gaja) cena: 28,00

1260*.RÓŻEWICZ Tadeusz — Przerwany egzamin. War. 1960. PIW. 16d, s. 148, [4]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry) cena: 32,00

1261*.RÓŻEWICZ Tadeusz — Rozmowa z Księciem. War. 1960. PIW. 8, s. 102, [4]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Ilustr. J.Tchórzewskiego) cena: 60,00

1262.RÓŻEWICZ Tadeusz — Równina. Kr. 1954. Wyd. Lit. 16d, s. 46, [2]. brosz. (Niewielkie ubytki narożników okł., zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis i piecz. własn. Wyd.I. Okł. i ilustr. A.Marczyńskiego) cena: 40,00

1263.RÓŻEWICZ Tadeusz — Srebrny kłos. War. 1955. Czytelnik. 16d, s. 63. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I) cena: 65,00

1264.RÓŻEWICZ Tadeusz — Twarz. War. 1964. Czytelnik. 8, s. 58, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I) cena: 43,00

1265.RÓŻEWICZ Tadeusz — Twarz. War. 1966. Czytelnik. 16d, s. 86, [4]. brosz., obw. (Niewielkieotarcia krawędzi obw., wewnątrz stan b.dobry. Wyd.II uzup.) cena: 40,00

1266*.RÓŻEWICZ Tadeusz — Uśmiechy. Ilustr. J.Tchórzewski. War. 1955. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 8, s. 149, [3]. brosz. Bibl. Satyry. (Stan dobry. Okł. proj. A.Radziejowski) cena: 40,00

1267*.RÓŻEWICZ Tadeusz — Wiersze i obrazy. War. 1952. Czytelnik. 16d, s. 59, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. A.Heidrich) cena: 58,00

1268*.RUFFER Józef — Posłanie do dusz. War. 1922. "Bibl. Pol.". 16d, s. 100, [3]. brosz. (Okł. otarta i zakurzona, wewnątrz stan dobry) cena: 32,00

1269*.RYCHLEWSKI Janusz — Człowiek z Gutaperki. War. 1949. Geb. i Wolff. 8, s. 280, [1]. opr. oryg. ppł., obw. (Niewielkie ubytki obw., poza tym stan b.dobry. Okł. i obw. proj. W.Manteuffel) cena: 40,00

1270.RYDEL Lucyan — Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna w pięciu aktach. War. 1900. Geb. i Wolff. 16, s. [8], 272, [1]. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Wyd.I samoistne) cena: 42,20

1271.RYDEL Lucyan — Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna w pięciu aktach. Wyd.IV z portretem autora i 12 ilustr. Kr.-War. 1910. S.A.Krzyżanowski, E.Wende. 16d, s. 293, tabl. 11. opr. ppł. z epoki (Niewielkie otarcia okł., brak portretu autora i 1 tabl., poza tym stan dobry) cena: 60,00

1272.RYDEL Lucyan — Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna w 5 aktach. Wyd.V z portretem autora i 12 ilustr. Kr.-War. 1910. S.A.Krzyżanowski, E.Wende. 16d, s. 293, tabl. 13. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. lekko zabrudzone, poza tym stan b.dobry. Ekslibris) cena: 80,00

1273.RYDZEWSKA Nina — Miasto. War. 1929. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. 54, [1]. brosz. Bibl. Kwadrygi. (Niewielkie przedarcia okł. na krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 40,00

1274.[RZEWUSKI Henryk] — Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, Cześnika Parnawskiego. Wyd.III. T.1-4. Paryż [nie przed 1868]. Księg. Luxemburgska. 16. razem opr. późn. ppł. Bibl. Lud. Pol. (Niewielki ślad wilgoci w narożniku kart. Do kompletu brak t.5-8. Każdy tom obj. ok. 60 s. Na przedniej wyklejce piecz. "Oprawione przez uchodźców polskich ośrodka P.C.K. w Hyeres-Francja 1941") cena: 40,00

1275.RZEWUSKI Wacław — Wiersz na siedm psalmów pokutnych. Przekład wolny przez ... wydany 1776 roku. Wyd.II. Kr. 1864. Wytł. u Z.J.Wywiałkowskiego. 16d, s. 23. brosz. (Brak okł. brosz., grzbiet oklejony papierem, niewielki ubytek górnego marginesu dwu ostatnich kart) cena: 16,00

1276*.SAAVEDRA Miguel de Cervantes — Intermedia. Kr. 1967. Wyd. Lit. 8, s. 193, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry. Przeł. Z.Szleyen, ilustr. J.Wilkoń) cena: 40,00

1277.[SACHSEN-COBURG-GOTHA Marie Aleksandra Victoria]. MARJA, królowa Rumunji [pseud.] — Głos na szczytach. Powieść. Z upow. autora przeł. z oryg. ang. Z.Rabska. War. [192-?]. Inst. Wyd. Renaissance. 16d, s. 214, [2]. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry) cena: 26,00

1278*.SADE Donatien Alphonse François de — Niedole cnoty. Przeł. i wstępem opatrzył J.Trznadel. War. 1972. Czytelnik. 16d, s. 178, [1]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Oprac. garf. A.Heidrich) cena: 36,00

1279.SADOWSKA Barbara — Moje. Kr. 1974. Wyd. Lit. 16d, s. 71, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 53,00

1280*.SADOWSKA Barbara — Słodko być dzieckiem Boga. Rys. i grafika A.Mizeracka. War. 1984. Warsz. Oficyna Poetów i Malarzy. 16d podł., s. 30. brosz. (Otarcia okł., przedarcia grzbietu, ślad zawilgocenia. Na tylnej okł. zdjęcie poetki z synem Grzegorzem Przemykiem. Wyd. drugiego obiegu) cena: 40,00

1281.SADOWSKA Barbara — Zerwane druty. War. 1959. Iskry. 16d, s. 99, [1]. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Podpis własn. Okł. proj. J.Cherka) cena: 53,00

1282.SADOWSKI Roman — Rzut oszczepem. War. 1948. Spółdz. Wyd. Wiedza. 8, s. 42, [4]. brosz. (Stan dobry) cena: 20,00

1283.SAINT-PIERRE Bernardin de — Paweł i Wirginia. Przeł. Boy. Kr. [Od tłumacza 1918]. J.Czernecki. 16d, s. XXI, [3], 177, [3]. opr. późn. kart. Bibl. Boy'a, t.43. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

1284.SAINT-PIERRE Bernardin de — Paweł i Wirginja. Przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). Wyd. nowe. War. [193-?]. Druk. M.Arcta. 8, s. 134. brosz. wt. Arcydzieła literatury francuskiej. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 20,00

1285*.SAMOZWANIEC Magdalena — Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer towarzyskich. Kr. 1922. Nakł. Krak. Sp. Wyd. 8, s. 88. brosz. (Blok luźny, egz. wymaga oprawy) cena: 36,00

1286*.SAMOZWANIEC Magdalena — Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer towarzyskich. War. [1926]. Nakł. Krak. Sp. Wyd. 16d, s. 113, [2]. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł, składki luzem. Egz. wymaga oprawy. Okł. rys. L.Jagodzińskiego) cena: 42,00

1287*.SAMOZWANIEC Magdalena — Pod siódmym niebem. Obw. i ilustr. M.Berezowska. War. 1960. MON. 16d, s. 154, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry) cena: 28,00

1288*.SAMOZWANIEC Magdalena — Wróg kobiet. War. 1938. Tow. Wyd. Rój. 16d, s. 221, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł. , wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

1289.SANDAUER Artur — Stanowiska wobec ... Kr. 1963. Wyd. Lit. 16d, s. 124, [1]. brosz., obw. (Obw. zakurzona, poza tym stan b.dobry.Okł. proj. K. i F.Bunsch) cena: 26,00

1290.SANDAUER Artur — Śmierć liberała. War. 1949. Książka i Wiedza. 16d, s. 177, [2]. brosz. (Papier nieco pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora) cena: 64,00

1291*.SANDECKI (Malecki) Jan — Ewangeliarz z początku XVI w. i dwa późniejsze druki polskie tegoż autora. Wyd. i wstępem poprz. J.Janow. Kr. 1947. PAU. 8, s. CLVIII, [2], 192, tabl. 2. brosz. Bibl. Pisarzów Pol., nr 87. (Brak przedniej okł., blok pęknięty. Piecz. T.Turkowskiego. Egz. wymaga oprawy) cena: 60,00

1292.SARNECKI Zygmunt — Czwarta dusza. Hallucynacya, Szklany domek, Chamka, Czy warto?, Nagroda konkursowa. War. 1914. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 287, [1], 32. opr. bibliot. ppł. (Okł. zakurzona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nalepka bibliot. właściciela książki) cena: 32,00

1293*.SAYSSE-TOBICZYK Kazimiera — Monte Adamello. Opowiadania z podobłocznych wyżyn. Biała śmierć. W orkanie. Kr. [1918?]. Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. 151, tabl. 1. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok lekko poluźniony. Piecz.) cena: 40,00

1294.SCHILLER Fryderyk — Ballady. Wybór w przekładach K.Brodzińskiego, W.Chłędowskiego, J.N. Kamińskiego, A.Mickiewicza. War. 1954. Nasza Księg. 16d, s. 60, [3], tablice. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry. Ilustr. J.Skarżyński) cena: 36,00

1295.SCHILLER Jan Krzysztof Fryderyk — Dymitr (Demetrius) ... Fragment dramatu, znaleziony po śmierci poety pomiędzy jego pracami. War. 1906. Skł. gł. Księg. Geb. i Wolff. 8, s. VIII, 82. brosz. (Blok pęknięty, okł. luzem, karty luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 48,00

1296*.SCHNITZLER Artur — Beata. Tłum. S.Korwin-Kochanowski. Lw. 1922. Wyd. Dzieł Pogodnych. 16d, s. [4], 105, [3]. brosz. (Niewielkie ubytki grzbietu, zapiski i piecz. poprzedniego właściciela) cena: 24,00

1297.SCHRÖDER Artur — Pani Rokicka. Epizod jednej nocy. Okł. wg rys. K.Stefanowicza, ułana I-go Pułku I.Brygady Legionów Polskich. Stanisławów-Wiedeń 1916. Księg. M.Hasklera, C.K. Nadworna Księg. M.Perlesa. 16d, s. [4], 85. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Niewielkie zaplamienie okł. brosz., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1298*.SEGAL Erich — Love Story czyli o miłości. Przeł. A.Przedpełska-Trzeciakowa. War. 1972. Iskry. 16d, s. 134, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 20,00

1299.SEGENY Marja — Niewolnicy złota. Powieść. T.1-2. War. [1926]. Skł. gł. Stow. Pracowników Księg. 16d, s. 125, [3]; 126, [2]. brosz. (Okł. naddarte z niewielkimi ubytkami, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn.) cena: 40,00

1300.SEJDA Kazimierz — CK dezerterzy. War. 1958. LSW. 16d, s. 376, [3]. brosz. (Poza niewielkimi otarciami krawędzi okł., stan b.dobry. Podpis własn. Oprac. graf. A.Radziejowski) cena: 40,00

1301*.SERAFINOWICZ Wacław — Dom na przedmieściu. Powieść. War. [1925]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 126. opr. oryg. ppł. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 36,00

1302.SHAKESPEARE W[illiam] — Romeo i Julia. Tragedya w pięciu aktach. Przekł. J.Korsaka. Złoczów [przedm. 1891]. O.Zukerkandl i Syn. 16d, s. 100, [2]. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., blok nadpęknięty. Piecz.) cena: 12,00

1303*.SHAKESPEARE William — Venus i Adonis. Z ang. przeł. J.Kasprowicz. War. 1923. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16, s. [4], 52. opr. oryg. pł. zdob. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

1304*.SHAW Bernard — Socyalista na ustroniu. Z ang. przeł. R.Jaworski. Lw. 1916. Wyd. "Ateneum". 16d, s. [4], 418. opr. bibliot. ppł. (Poza niewielkim nadpęknięciem w grzbiecie stan dobry) cena: 18,00

1305.SIENKIEWICZ Henryk — Bitwa pod Grunwaldem opisana w powieści "Krzyżacy" przez ... Lw. 1903. Komitet Wyd. Dziełek Lud. 16d, s. 62. opr. ppł. zdob. z epoki. (Otarcia okł., przetarcia płótna na grzbiecie, blok lekko odchodzi od okł.. Na okł. wyzłoc.: "Nagroda pilności". Na karcie przedtyt. dedykacja dla nagrodzonego) cena: 40,00

1306.SIENKIEWICZ Henryk — Bud stastna! Vyskov na Morave. 1932. Knihtiskarna F.Obziny. 4, s. 9, [4]. brosz. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1307.SIENKIEWICZ Henryk — Die Kreuzritter. Historischer Roman. Deutsch von S.Placzek. Regensburg [nie przed 1928]. J.Habbel. 16d, s. [4], 306, [16]. opr. oryg. ppł. Werke, Bd.5. (Niewielki ślad wilgoci. "Krzyżacy" w j. niem.) cena: 60,00

1308*.SIENKIEWICZ Henryk — L'Écrivain et le peintre de "Quo Vadis" Henryk Sienkiewicz et Jan Styka. Texte de l'album par Boyer d'Agen. Paris 1912. I.Lapina. 4, s. [2], 31, [1], tabl. 14. oryg. teka pł. (Teka nieco zaplamiona, pozbawiona troków, przebarwienia pierwszej karty tekstu. Część tekstowa nierozcięta. Album barwnych ilustracji J.Styki do "Quo vadis". Każdej planszy towarzyszy karta z odpowiednim ustępem powieści. Całość poprzedza tekst B. d'Agen ozdobiony 20 ilustr. tego samego artysty. Tytuł okł.: "Quo vadis de Henryk Sienkiewicz, en tableaux de Jan Styka") cena: 390,00

1309.SIENKIEWICZ Henryk — Na jasnym brzegu. Nowela. War. 1897. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 163. opr. ppł. z epoki (Otarcia okł., na grzbiecie naklejka bibliot., wewnątrz stan dobry) cena: 63,30

1310*.SIENKIEWICZ Henryk — Niewola tatarska. Urywki z kroniki szlacheckiej A.Zdanoborskiego. War. 1907. Geb. i Wolff. 16d, s. 53. brosz. Bibl. Uniw. Ludowych, [nr] 50. (Zabrudzenia okł., naddarcia grzbietu okł., wewnątrz stan dobry) cena: 16,00

1311.SIENKIEWICZ Henryk — Nowele w wyborze. Jerozolima 1944. Sekcja Wyd. A.P.W. 16d, s. 267, [1]. brosz. Szkolna Bibl. na Wschodzie, t. 39. (Niewielkie naddarcie grzbietu, blok lekko nadpęknięty. Podpis własn. Ekslibris) cena: 30,00

1312.SIENKIEWICZ Henryk — Opowiadania. War. 1953. Czytelnik. 8, s. 70, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. i proj. okł. J.S.Miklaszewski. Zaw.: Janko Muzykant, Jamioł, Latarnik, Nota o autorze) cena: 16,00

1313.SIENKIEWICZ Henryk — Quo Vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. War.-Kr. 1910. Geb. i Wolff, G.Geb. i sp. 4, s. [4], 218, tablice. opr. wsp. pł. z zach. fragm. okł. oryg. (Fragm. przedniej i tylnej okł. oryg. naklejono na lico oprawy. Stan dobry) cena: 360,00

SIENKIEWICZ Henryk — Pisma. War. 1899. Nakł. Red. Tygodnika Illustr. 16d. opr. oryg. pł. zdob. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł.)

1314.T.2: Hania (dokończenie). s. 161. (Blok jednostronnie odchodzi od okł.) cena: 36,00

1315.T.3: Listy z podróży: Wstęp. Pobyt w Londynie i podróż do Liwerpola. Z oceanu. Pobyt w New-Yorku. s. 174. cena: 36,00

1316.SIENKIEWICZ Henryk — Wybór pism. Wydanie w dwunastu tomach ilustrowane ze wstępem L.Kruczkowskiego. T.1-12. War. 1955. PIW. 16d. każdy tom ca obj. 500 s. opr. oryg. pł. (Okł. lekko zakurzone, poza tym stan b.dobry. Okł. i inicjały proj. A.Rudziński. Ilustr. W.Daszewski, J.M.Szancer, A.Marczyński, I.Kuczborska, M.Rudnicki. T. 1, 2 - Nowele, t.3, 4 - Krzyżacy, t.5, 6 - Ogniem i mieczem, t.7, 8, 9 - Potop, t.10 - Pan Wołodyjowski, t.11 - Quo vadis, t.12 - W pustyni i w puszczy) cena: 240,00

1317.SIEROSZEWSKI Wacław — Miłość samuraja. Powieść. War. 1928. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 225, [1]. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 40,00

1318.SIEROSZEWSKI Wacław (Sirko) — Na kresach lasów. Powieść. Wyd.II niezmienione. War.-Kr. 1898. Geb. i Wolff, G.Geb. i Sp. 16d, s. [4], 331. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., blok lekko nadpęknięty) cena: 36,00

1319.SIEROSZEWSKI Wacław — Ol-Soni Kisań. War. [1926]. E.Wende i Spółka. 16d, s. 187, [1]. brosz. Wendego Bibl. Egzotyczna. (Brak s.163-164. Blok poluźniony) cena: 25,58

SIEROSZEWSKI Wacław — Dzieła zbiorowe. War. [1931]. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 16d. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry)

1320.T.3: Nowele. s. [4], 306, [1]. (Zaw.: Brask. Puszcza Białowieska. Przepowiednia Wernyhory. Sclavus Saltans. Ukochana i nieśmiertelna. Wśród lodów. Latorośle. Pustelnia w górach. Grecka szczelina) cena: 30,00

1321.T.4: Nowele. s. [4], 372, [3]. (Blok lekko poluźniony. Zaw.:Risztau. Ol-Soni Kisań.) cena: 30,00

1322.T.6: Z fali na falę. s. [4], 495, [1]. cena: 30,00

1323.T.7: Nowele. s. [4], 376, [1]. cena: 30,00

1324.T.8: Na kresach lasów. Powieść. s. [4], 336. cena: 30,00

1325.SIEROSZEWSKI Wacław — Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory. Sclavus saltans. War. [1937]. Inst. Wyd. "Bibl. Pol.". 8, s. 32. brosz. (Stan dobry. Trzy utwory, z których ostatni z podtyt. "Wspomnienie z Syberji") cena: 42,20

1326.SIEROSZEWSKI Wacław — Wilk żelazny. Opowieść z końca bronzowego wieku. Z 14 ryc. i winietą okładkową J.Rembowskiego. Wyd.II. Lw. [ok. 1914]. Wyd. Pol. 4, s. [2], 192, [1], tabl. 13. opr. oryg. pł., zdob. (Niewielkie otarcia okł., niewielkie nadpęknięcie grzbietu, stan dobry. Brak (?) 1 tabl.) cena: 120,00

1327.SIEROSZEWSKI Wacław — Zamorski djabeł. Powieść. Z 54 rysunkami w tekście i na oprawie H.Minkiewicza. Wyd.II. Kr. 1912. Spółka Nakł. "Książka". 16d, s. [4], 258, [2]. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., tylna okł. luzem) cena: 40,00

1328.SŁOBODNIK Włodzimierz — Listy z Paryża. War. 1964. PIW. 16d, s. 81. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Obw. proj. D.Staszewska. Poezje) cena: 10,00

1329.SŁOBODNIK Włodzimierz — Sonety o Wicie Stwoszu i Trzy poematy. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 52, [3]. brosz. (Otarcia grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. zOkł. i oprac. graf. J.Lenica) cena: 28,00

1330.SŁOBODNIK Włodzimierz — W cieniu syreny i wierzby. War. 1963. LSW. 16d, s. 107, [4]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Oprac. graf. K.Syta) cena: 16,00

1331*.SŁOMCZYŃSKI Maciej — Sam przeciw Tebom. War. 1961. Czytelnik. 16d, s. 66, [1]. brosz., obw. (Obw. zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 16,00

1332.SŁOMCZYŃSKI Maciej — Zadanie porucznika Kenta. Łódź 1947. Księg. Nauk. 8, s. 224. brosz. (Otarcia i zaplamienia okł., blok nieco wygięty, załamania narożników pierwszych kart., ubytek grzbietu, grzbiet wzmocniony dużą ilością kleju. Druga wydana samoistnie powieść późniejszego tłumacza i autora powieści kryminalnych (pod pseud. Joe Alex)) cena: 36,00

1333.SŁONIMSKI Antoni — Godzina poezji. War. 1923. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 118, [2]. brosz. (Stan dobry. Piecz. K.A.Jaworskiego. Obca dedykacja. Okł. Tadeusza Gronowskiego) cena: 85,00

1334*.SŁONIMSKI Antoni — Teatr w więzieniu. Powieść. War. 1922. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 190. brosz. (Grzbiet pożółkły, ilustracja na przedniej okł. nieco pofałdowana. Naklejka z podpisem ochronnym autora. Podpis własn. K.A.Jaworskiego. Okł. rys. T.Gronowski) cena: 107,00

1335*.SŁONIMSKI Antoni — Wiersze 1958-1963. War. 1963. Czytelnik. 16d, s. 43, [1]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan b.dobry. Oprac. graf. A.Heidrich) cena: 43,00

1336*.SŁONIMSKI Antoni — Wieża Babel. Dramat w trzech aktach wierszem. War. 1927. F.Hoesick. 8, s. 118, [1]. brosz. (Tylna okł. obca, poza tym stan dobry. Piecz. K.A.Jaworskiego. Okł. proj. T.Gronowskiego) cena: 85,00

1337.SŁONIMSKI Antoni — Wspomnienia warszawskie. War. 1987. Czytelnik. 16d, s. 77, [1]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Oprac. graf. J.Młodożeniec) cena: 20,00

1338.SŁONIMSKI Michał — Inżynierowie. Powieść. War. 1952. Czytelnik. 8, s. 255, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł. stan dobry. Tłum. z ros. K.Truchanowski) cena: 12,00

1339*.SŁOŃSKI Edward — Ta, co nie zginęła ... Wybór wierszy ... o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. War. 1917. G.Geb. i Sp. 16, s. 208. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., niewielki ubytek płótna na grzbiecie, wewnątrz stan b.dobry. Okł. brosz. proj. F.Ruszczyc) cena: 40,00

1340.SŁOWACKI Juliusz — Dzieła. (Pisma wybrane). Układ i oprac. tekstu L.Piwiński. Przedm. M.Kridl. War. [1935 lub 1939]. J.Przeworski. 8, s. XIII, [3], 576. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. otarte i zakurzone, pierwsza karta luzem, poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 100,00

1341.SŁOWACKI Juliusz — Dzieła wszystkie pod red. J.Kleinera. T.15. Bibliogr. oprac. W.Hahn. Wyd.I. Wr. 1955. Ossol. 8, s. 568. opr. oryg. pł. Dzieła wszystkie, dz.2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej. (Stan dobry) cena: 20,44

1342.SŁOWACKI Juliusz — Dzieła wszystkie pod red. J.Kleinera. T.1-15 (w 17 wol.). Wr. 1952-1963. Ossol. 8. opr. oryg. pł. (Niewielkie odbarwienia grzbietów, stan dobry. Każdy t. obj. ca 300-400 s. T.1-7, 9-11 wyd.II, t.8, 12-15 wyd.I. Bibliografię oprac. W.Hahn) cena: 320,00

1343*.SŁOWACKI Juliusz — Genezis z ducha. Modlitwa z rękopisu ... dotąd niedrukowana. Lw.-Poz. 1872. Nakł. F.H.Richtera. 8, s. 35. brosz. (Okł. lekko nadkruszone i przybrudzone. Podpis własn.) cena: 32,00

1344*.SŁOWACKI Juliusz — Makryna Mieczysławska. Wyd. i objaśnił H.Biegeleisen. Z portretami przełożonej klasztoru i poety. Lw. 1902. Nakł. "Słowa Polskiego". 8, s. 120, tabl. 2. opr. oryg. kart., zdob. (Niewielkie zabrudzenia okł., grzbiet nadpęknięty, poza tym stan dobry) cena: 60,00

1345.SŁOWACKI Juliusz — Ojciec zadżumionych. Z słowem wstępnem biskupa Bandurskiego. Kr. 1909. Red. "Prawdy". 4, s. [2], 48, tabl. 8. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. (Okł. otarta i nieco zaplamiona, grzbiet odchodzi od okł., wewnątrz egz. zakurzony. Tytuł okł.:"1809-1909 Juliusz Słowacki") cena: 100,00

1346*.SŁOWACKI Juliusz — Pisma ... Zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora. Z przedm. i w układzie A.Górskiego. T.1-7. War. 1908. Geb. i Wolff. 16d. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., przednia okł. t.7 zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 240,00

1347.SŁOWACKI Juliusz — Poezye ... ogłoszone za życia poety. Wyd.II illustrowane, jubileuszowe. Przejrzał ks. K.J.Kantak. T.3-4. Mikołów-War. 1911. K.Miarka. 16d, s. 370, [1]; 375. razem opra oryg. pł. zdob. Nowa Bibl. Pisarzy Pol., t.7-8. (Otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 40,00

1348.SŁOWACKI Juliusz — Rozmowa z matką Mokryną Mieczysławską Bazylianką w Paryżu. Kr. 1896. G.Gebethner. 16d, s. 44. brosz. (Stan b.dobry) cena: 36,00

1349.SŁOWO o wyprawie Igora. W oprac. A.Obrębskiej-Jabłońskiej. War. 1954. PIW. 4, s. 175, [1], VIII, 46, [6]. brosz. (Niewielkie otarcia okł, blok odszedł od okł., wymaga podklejenia) cena: 40,00

1350.SŁOWO o wyprawie Igora. Przeł. J.Tuwim. Wstępem opatrzył D.Lichaczow. War. 1985. PIW. 8, s. 47, [1], tabl. 6. brosz., obw. (Niewielkie otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry. Ukł. graf. Z.Gardzielewski) cena: 36,00

1351.SŁUCKI Arnold — Ziemia jaśnieje. War. 1950. Książka i Wiedza. 16d, s. 52, [4]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Skasowana piecz. bibliot.) cena: 22,00

1352.[SMIŠKOVA Antonina] — Prawdziwa historyja o Szymku parobku i Zofce Pawelcównej. Napisała Antoszka [krypt.]. War. 1891. Druk J.Jeżyńskiego. 16d, s. 35. opr. wsp. ppł. (Podklejenia niewielkich naddarć., stan dobry. Druk jarmarczny) cena: 63,30

1353.SMOLARSKI Mieczysław — Gwiazdy Warny. Powieść. War.-Kr. [1922]. Wyd. Koziańskich. 16d, s. 183, [5]. brosz. (Przednia okł. oraz 4 pierwsze karty zaplamione, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ozdobił W.Borowski) cena: 26,00

1354*.SMOLARSKI Mieczysław — Poszukiwacz złota. Powieść z tajemnic polskiej alchemji. Ilustr. A.Gawiński. Poz. [1927]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. [4], 173, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Piecz.) cena: 30,00

1355*.SMOLARSKI Mieczysław — Spytek z Melsztyna. Powieść. War. [1927]. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 168. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 36,00

1356.SMOLARSKI Mieczysław — Warneńczyk. Powieść. War. [1921?]. Zakł. Graf. E. i Dra K.Koziańskich (dawniej Orgelbranda). 16d, s. 223, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia, niewielkie zaplamienia, ślady używania. Piecz.) cena: 40,00

1357.SOBOTKIEWICZ Stanisław — Czarnym szlakiem. Powieść historyczna. Londyn 1967. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 318. brosz. (Naddarcie krawędzi okł., niewielki ubytek karty przedtyt., poza tym stan dobry. Podpis własn. Okł. proj. I.Ludwig) cena: 36,00

1358.SOCHA-LISOWSKA Teresa — Dom urodzenia. Kr. 1963. Wyd. Lit. 16d, s. 74. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. M.Warzecha) cena: 14,00

1359.SOCHA-LISOWSKA Teresa — Tu, pod jałowcem. Kr. 1972. Wyd. Lit. 16d, s. 50, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Okł. proj. A.Korpak) cena: 10,00

1360.SOCHA-LISOWSKA Teresa — Wiersze. Kr. 1958. Wyd. Lit. 16d, s. 61, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Tomik poezji. Dedykacja autorki. Okł. proj. A.Haupt) cena: 26,00

1361.SOCHA-LISOWSKA Teresa — Ziemia jest rajem. Kr. 1969. Wyd. Lit. 16d, s. 61, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Tomik poezji. Dedykacja autorki. Okł. proj. Z.Darowska) cena: 24,00

1362.SOFIŚCI greccy. Wybór i przekł. L.Staffa. War. [1920]. Tow. Wyd. 16, s. 88. opr. oryg. kart. Panteon. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 16,00

1363.SOLSKI Wacław — Władza. Powieść historyczna. Londyn 1976. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 221. brosz. (Stan dobry) cena: 24,00

1364*.SOMADEWA — O cnocie i niecnocie niewieściej. Opowiadania z "Oceanu baśni" czyli "Katha Sarit Sagara" ... Wybrała i przeł. z sanskrytu H.Willman Grabowska. Wr. 1960. Ossol. 8, s. XXII, [2], 209, [1]. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia krawędzi obw. podklejono bibułką, poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty. Obw. i ilustr. proj. J.Stanny) cena: 40,00

1365*.SOMMER Piotr — Czynnik liryczny i inne wiersze (1980-1986). Ilustr. E.Kuryluk. Londyn 1988. Aneks. 8, s. [2], 100. brosz. (Stan b.dobry) cena: 21,32

1366.SPEŁNIENIE ostatniego proroctwa w narodzie izraelskim o zburzeniu Jerozolimy i rozproszeniu ludu po świecie. Z niemieckiego tłum. i wydał własnym nakładem ks. Bojarski. T.1-2. Gródek 1897. Nakł. tłumacza. Druk. J.Czaińskiego. 16d, s. 256; 206. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarca krawędzi okł., stan dobry) cena: 80,00

1367.SPINOZA Benedykt — Myśli. Przekł. L.Staffa. War. [1920]. Tow. Wyd. 16, s. 72. opr. oryg. kart. (Stan dobry) cena: 16,00

1368*.STAFF Leopold — Gałąź kwitnąca. Lw. 1908. B.Połoniecki. 16d, s. [4], 200, [1]. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan b.dobry. Obca dedykacja. Poezje. Wyd.I) cena: 120,00

1369.STAFF Leopold — Godiwa. Dramat w trzech aktach. Lw. 1906. B.Połoniecki. 16d, s. 157, [3]. opr. oryg. pł. (Zaplamienie grzbietu, niewielkie otarcia okł., blok lekko poluźniony. Obca dedykacja. Wyd.I) cena: 60,00

1370.STAFF Leopold — Igrzysko. Lw. 1909. B.Połoniecki. 16d, s. 168, [2]. opr. ppł. z epoki. (Miejscami delikatne zażółcenia papieru, poza tym stan dobry. Utwór sceniczny. Wyd.I) cena: 80,00

1371.STAFF Leopold — Najmłodsza pieśń polska. Wyd. ... Lw. 1903. Księg. Pol. B.Połoniecki. 16d, s. X, 280. opr. oryg. pł. zdob. (Niewielkie zaplamienia okł., zakreślony podpis własn., stan dobry. Antologia poetycka) cena: 100,00

1372.STAFF Leopold — Pieśń o skowronku. War.-Kr.1919. Tow. Wyd. 16, s. 72, [8]. brosz. (Ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

1373.STAFF Leopold — Ścieżki polne. Wyd.III. War.-Kr. 1933. J.Mortkowicz. 16d, s. [6], 161, [7]. brosz. Pisma [...] Pierwsze wyd. zb., t.16. (Niewielkie zabrudzenia okł., naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 40,00

1374.STAFF Leopold — Tęcza łez i krwi. Wyd.II. War. 1921. "Bibl. Pol". 16, s. 197, [3]. opr. bibliot. ppł. (Brak karty przedtyt., stan dobry) cena: 38,00

1375.STAFF Leopold — Ucho igielne. Wyd.III. War. 1928. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 106, [10]. opr. oryg. pł. Pod znakiem poetów. Serja nowa. (Grzbiet odbarwiony, niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

1376.STAFF Leopold — Ucho igielne. Wyd.IV. War. 1931. J.Mortkowicz. 16d, s. [2], 106, [4], VI, [5]. opr. ppł. z epoki. [Pod znakiem poetów. Serja nowa]. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 38,00

1377*.STAFF Leopold — Ucho igielne. Wyd.IV. War. 1931. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 106, [4], VI, [5]. brosz. Pod znakiem poetów. Serja nowa. (Zabrudzenia okł., ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 24,00

1378.STAFF Leopold — Wawrzyny. Wyd.II. War.-Kr. 1933. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 104. brosz. Pisma [...] Pierwsze wyd. zb., t.14. (Zabrudzenia i przedarcia okł., blok pęknięty, karty luzem. Egz. wymaga oprawy. Podpis własn.) cena: 24,00

1379.STAFF Leopold — Wiklina. War. 1954. PIW. 16d, s. 67, [3], tabl. 1. brosz. (Otarcia, załamania i ubytki okł. , wewnątrz stan dobry. Wyd.I) cena: 40,00

1380.STAFF Leopold — Wiklina. War. 1955. PIW. 16d, s. 71, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.II. Ilustr. O.Siemaszkowej) cena: 40,00

1381.STAFF Leopold — W cieniu miecza. Wyd. nowe. War. [nie przed 1922, nie po 1927]. Bibl. Pol. 16d, s. 184. opr. oryg. kart., imit. pperg. (Stan dobry) cena: 50,00

1382*.STAFF Leopold — Wysokie drzewa. War. 1932. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 121, [3]. brosz. Pod znakiem poetów, s. nowa (Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja) cena: 24,00

1383.STAFF Ludwik Marja (Jan Strzemię) — Zgrzebna kantyczka. Poezje. Z przedm. W.Berenta. War. [1922]. Bibl. Pol. 16d, s. 99. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry) cena: 30,00

1384.STAPIŃSKA Aniela Gut — Krokusy. War. 1956. PAX. 16d, s. 147, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Piecz. Zbiór opowiadań podhalańskich gwarą góralską) cena: 28,00

1385.[STARKIEL Juliusz] — Czarna skała. Ułomek z pod stóp "Beniowskiego". Lw. 1862. Z Druk. E.Winiarza. 8, s. 32. brosz. (Okł. podniszczona: naddarcia i zaplamienia, blok pęknięty, składki luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 50,00

1386.STARZEWSKI Jan — Wiersze wojenne. Kr. 1916. Nakł. autora. 16, s. 106, [4]. brosz. (Okł. zaplamiona, naddarcie grzbietu, blok pęknięty. Skasowana piecz. bibliot. Podpis własn.) cena: 24,00

1387.STEED Wickham — Zły człowiek. Opowiadanie dla młodzieży w każdym wieku. Jerozolima, VII 1944. W Drodze. 16d, s. [2], 205. brosz. (Niewielkie uszkodzenie przedniej okł., stan dobry) cena: 40,00

1388*.STERN Anatol — Alarm nocny. War. 1970. Czytelnik. 16d, s. 110, [2], tabl. 1. brosz., obw. (Niewielkie otarcia oraz ubytki obw., poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Obw. i okł. proj. K.Mackiewicz. Słowo wstępne R.Matuszewski) cena: 43,00

1389.STERN Anatol — Z motyką na słońce. War. 1967. Iskry. 16d, s. 183, [1]. brosz., obw. (Otarcia i niewielkie naddarcia obw., stan dobry. Obw. i rys. wykonała F.Themerson) cena: 30,00

1390*.STILLER Robert — Małpa i jej małżonek oraz inne stare i nowe opowieści ze świata malajskiego dla dorosłych. Kr. 1987. Wyd. Lit. 16d, s./ 270. brosz. (Stan dobry. Ilustr. J.Skarżyński) cena: 20,00

1391.STILLER Robert — Zwierzydełka. Kr. 1977. Wyd. Lit. 8, s. 52, [3]. brosz. (Stan dobry. Ilustr. D.Mróz. Wiersze) cena: 11,00

1392.STILLER Roman — Skamieniały statek. Baśnie malajskie. Ilustr. R.Opałka. War. 1976. Nasza Księg. 16d, s. 333, [2]. opr. oryg. kart. (Otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 50,00

1393.STRASBURGER Janusz — Z hiszpańskiego przekłady poezji. Drzeworyty Marii Hiszpańskiej-Neumann. War. 1956. Czytelnik. 8, s. 209, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 50,00

1394.[STROKOWA Jadwiga]. Jadwiga z Łobzowa — Przeczytam. Kilka gawęd z dawnych lat. Kr. 1907. Nakł. autorki. 16d, s. 51. brosz. (Otarcia okł., niewielkie naddarcia grzbietu, blok lekko poluźniony. Podpis własn.) cena: 20,00

1395*.STRUGACKI Arkadij, STRUGACKI Borys — Piknik na skraju drogi. Las. Przeł. I.Lewandowska. Posłowiem opatrzył S.Lem. Kr. 1977. Wyd. Lit. 16d, s. 287, [5]. brosz., obw. Stanisław Lem poleca. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Obw. i okł. J.Bruchnalski. Ilustr. J.Skarżyński) cena: 36,00

1396.STRUMPH-WOJTKIEWICZ St[anisław] — Płonę i blednę. (Trzy poematy). War. [1921]. Nakł. "Sonaty". 16, s. 47. brosz. (Otarcia okł., przedarcie grzbietu okł., miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn. Debiut książkowy pisarza) cena: 20,00

1397.STRZELEWICZ Konrad — Koce Kwakiutlów. Kr. 1974. Wyd. Lit. 16d, s. 179, [2]. brosz., obw. (Stan dobry. Zapiski na karcie przedtyt. adresowane do J.W.Gomulickiego. Obw. proj. B.Barszczewska-Wojda) cena: 15,00

1398.STWORA Stanisław — Ulica. Kr. 1917. Skł. gł. Księg. Geb. i Sp. 16d, s. 65, [6]. brosz. (Niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Dedykacja autora. Poezje) cena: 40,00

1399*.SUE Eugenjusz — Żyd wieczny tułacz. Powieść. T.1-4. War. 1929. Bibl. Rodzinna. 16d. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 84,40

1400.SURYNOWA-WYCZÓŁKOWSKA Janina — Jesień Gringi. Londyn 1976. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 196, [1]. brosz. (Stan dobry) cena: 30,00

1401.SURYNOWA-WYCZÓŁKOWSKA Janina — Koleżanka z ulicy Dobrej. Powieść. Londyn 1972. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 189, [3]. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn.) cena: 30,00

1402.SVENDSEN Ole — Bornholmskie baśnie. Wolny przekład L. Jaworskiego. Kr. 1911. Druk. Krakowska. 16d, s. 94, tablice. brosz. wt. (Stan dobry. Egz. przygotowany do oprawy (z wszytymi wyklejkami)) cena: 10,00

1403.SWIETŁOW Michał — Grenada i inne wiersze. Wybrał W.Woroszylski. Ilustr. D.Staszewska. War. 1961. PIW. 16d, s. 37, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry) cena: 30,00

1404.SWINARSKI Artur Marya — Achilles i panny. Komedia pozornie cyniczna w trzech aktach. Ilustr. M.Berezowska. War. 1956. Czytelnik. 16d, s. 137, [3]. brosz. Bibl. Satyry (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Ilustr. w tekście. Okł. proj. J.Młodożeniec) cena: 24,00

1405.SWINARSKI Artur Marya — Ararat. Komedia w trzech aktach. Ilustr. M.Berezowska. War. 1957. Czytelnik. 16d, s. 108, [4]. brosz. Bibl. Satyry (Blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. Na grzbiecie odręcznie wpisano autora i tytuł. Ilustr. w tekście. Okł. proj. J.Młodożeniec) cena: 28,00

1406.SWINARSKI Artur Marya — Legenda o mądrym mężu. Trzy akty prozą. Kr. 1948. Sp. Pracy i Użytkowników "Czytelnik". 8, s. 70, [8], tabl. 4. brosz. Bibl. dramatyczna, Nowy Teatr, nr 4. (Zabrudzenia okł., poza tym stan dobry. Podpis własn. Na tabl. rys. A.Uniechowskiego) cena: 30,00

1407.SWINARSKI Artur Marya — Parodie. Rys. J.Żebrowski. War. 1956. Czytelnik. 16d, s. 170, [6]. brosz. Bibl. Satyry (Okł. lekko otarta, poza tym stan dobry. Podpis własn. Ilustr. w tekście. Okł. proj. J.Młodożeniec) cena: 10,00

1408*.SWINARSKI Artur Maria — Powrót Alcesty. Mitologia w trzech aktach. Poz. 1958. Wyd. Pozn. 8, s. 88, [1], tablice. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Ilustr. S.Rozwadowski) cena: 20,00

1409.SWINARSKI Artur Maria — Satyry. Huragan. Kr. 1950. Czytelnik. 16d, s. 287, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 30,00

1410.SYMBOLIŚCI i akmeiści rosyjscy. Wybór oprac. i wstępem poprzedzili W.Dąbrowski, A.Mandalian, W.Woroszylski. War. 1971. PIW. 16d, s. 333, [5]. opr. oryg. kart. Bibl. Poetów. (Niewielkie zabrudzenie tylnej okł., poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

1411.SYNEZJUSZ z Cyreny — Pochwała łysiny. Przeł. i wstępem opatrzył L.Kotyński. Ilustr. J.Konarska. War. 1962. PIW. 16d, s. 71, [4]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca". (Stan b.dobry) cena: 8,00

1412.SZAJNOCHA Karol — Powieść o niewoli na wschodzie. Szkic historyczny. Kr. 1904. Krak. Tow. Oświaty Lud. 16d, s. 99. brosz. wt. (Otarcia karty tyt., podklejone narożniki dwóch ostatnich kart) cena: 42,20

1413.SZALAY-GROELE Walerja — W orlem gnieździe. Opowieść z dawnych czasów. Z winietą okładkową i 4 ilustr. W.Wolniewicza. Wyd.II. Poz. [1927]. Księg. św. Wojciecha. 16d, s. 124, tabl. 4. opr. oryg. ppł. (Brak przedniej wyklejki, poza tym stan dobry. Piecz. własn.) cena: 40,00

1414.SZALAY-GROELE Walerja — W orlem gnieździe. Opowieść z dawnych czasów. Z winietą okładkową i ilustr. W.Wolniewicza. Wyd.III. Poz.-War.-Lublin 1946. Albertinum, Księg. św. Wojciecha. 8, s. 124, tablice. brosz. (Okł. zakurzona, niewielkie naddarcie grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

1415*.SZANCER Jan Marcin — Curriculum vitae. War. 1969. Czytelnik. 16d, s. 298, [5]. brosz., obw. (Miejscami podkreślenia w tekście, stan dobry) cena: 32,00

1416*.SZANIAWSKI Jerzy — Łgarze pod Złotą Kotwicą. Kr. 1960. Wyd. Lit. 16d, s. 155, [2]. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia obw., poza tym stan b.dobry. Ilustr. D.Mróz) cena: 16,00

1417.SZANIAWSKI Jerzy — Miłość i rzeczy poważne. Powieść. War. [po 1923]. Księg. Bibl. Dzieł Wyb. 16d, s. 119, [1]. opr. oryg. ppł. (Brak karty przedtyt., okł. otarte, jednostronne nadpęknięcie w grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Pierwsza powieść J.Szaniawskiego) cena: 30,00

1418.SZANIAWSKI Jerzy — Miłość i rzeczy poważne. Powieść. Kr. 1961. Wyd. Lit. 16d, s. 94, [4]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. i ilustr. J.Umińska) cena: 18,00

1419*.SZANIAWSKI Jerzy — Profesor Tutka. Kr. 1985. Wyd. Lit. 16d, s. 199, [1]. brosz. (Stan dobry. Wyd.V. Ilustr. D.Mróz) cena: 12,79

1420.[SZANIAWSKI Klemens] Klemens Junosza [pseud] — Pająki. Powieść z życia warszawskiego. War. [1900]. Biesiada Literacka. 16d, s. 187. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry) cena: 42,00

1421*.SZANTROCH Tadeusz — Po czabańskim gościńcu. Kr. 1935. Tow. Miłośników Książki. 16d, s. 70. brosz. (Blok nadpęknięty, krawędzie okł. nadkruszone, poza tym stan dobry. Okł. proj. J.Książka. Tom wierszy, głównie o tematyce beskidzkiej, T.Szantrocha (1888-1942), jednego z twórców grupy poetyckiej "Czartak") cena: 40,00

1422.SZARZYŃSKI Mikołaj Sęp — Rytmy abo wiersze polskie. War. 1978. Czytelnik. 8, s. [40], XIV, [3]. brosz. (Brak okł. Reprint wydany z jedynego znanego egz., przechowywanego w Bibliotece Kórnickiej PAN w Kórniku) cena: 24,00

1423*.SZCZAWIEJ Jan — Antologia polskiej poezji podziemnej (1939-1945). War. 1957. "Wspólna Sprawa" - Wyd. Oświatowe. 8, s. 591, [1]. brosz. (Okł. nieco zabrudzone, egz. z niewielkimi śladami wilgoci, ogólny stan dobry) cena: 36,00

1424.SZCZAWIEJ Jan — Imię nam Polska. Antologia. War. 1958. "Wspólna Sprawa". 8, s. 348, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 10,40

1425.SZCZAWIEJ Jan — Miłość tworząca. Poezje. War. 1930. Zw. Wyd. Młodych. 16d, s. 68, [4]. brosz. (Przedarcia i ubytki grzbietu, ubytek dolnego narożnika przedniej okł. i 5 pierwszych kart, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Dedykacja autora dla Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Okł. proj. B.Surało) cena: 20,00

1426.SZCZYPIORSKI Andrzej — Portret znajomego. War. 1962. Iskry. 8, s. 193, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan b.dobry. Okł. proj. J.Młodożeniec) cena: 30,00

1427.SZELBURG-ZAREMBINA Ewa — Przedziwna historia Don Kichota z Manczy i jego autora. War. 1954. Iskry. 8, s. 65, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. i okł. proj. J.Skarżyński) cena: 30,00

1428.SZELBURG-ZAREMBINA Ewa — Wędrówka Joanny. Wyd.IV. War. 1947. Geb. i Wolff. 8, s. 327, [1]. opr. oryg. ppł. (Okł. odchodzi od oprawy, blok poluźniony) cena: 20,00

1429.SZENWALD Lucjan — W boju. Wiersze. b.m. 1946. Gł. Zarz. Polit.-Wych. W.P. 8, s. 35, [1]. brosz. Bibl. Żołnierza nr 35. (Odbarwienia i niewielkie ubytki okł., wewnątrz stan dobry) cena: 27,43

1430.SZERESZEWSKI Leon — Droga. Z notatnika żołnierza. Toruń-War.-Siedlce 1922. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. LV, [3]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 36,00

1431*.SZEWCZYK Wilhelm — Hanys. Poemat. Kat. 1938. Nakł. Kuźnicy. 8, s. 46, tabl. 1. Bibl. "Kuźnicy", t.1. (Stan dobry. Dwa drzeworyty P.Stellera na tabl. i na okł. Wyd. 500 egz.) cena: 46,00

1432*.SZEWCZYK Wilhelm — Posągi. Kat. 1945, Inst. Śląski. 8, s. 63. brosz. Współcześni pisarze Śląska, [t.] 2. (Brak okł., niewielkie zaplamienia. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego) cena: 65,00

1433*.SZOŁOCHOW Michał — Los człowieka. Przeł. I.Piotrowska. Drzeworytami ozdobił S.Wójtowicz. War. 1965. PIW. 8, s. 46, [1]. opr. oryg. kart., obw. (Przedarcie obw. podklejono taśmą papierową, poza tym stan b.dobry. Okł., obw. i stronę tyt. proj. A.Stefanowski) cena: 40,00

1434*.SZPALSKI Karol — Półsłówka. Kr. 1955. Wyd. Lit. 8, s. 144, [2]. brosz. (Stan dobry. Okł. i ilustr. G.Miklaszewski) cena: 25,58

1435*.SZTAUDYNGER Jan — Bajki. War. 1978. LSW. 16d, s. 54, [2]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry. Oprac. graf. A.Boratyński) cena: 12,00

1436*.SZTAUDYNGER Jan — Ballady i fraszki. Kat. 1963. Wyd. "Śląsk". 16d, s. 107, [1]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. M.Berezowska) cena: 28,00

1437.SZTAUDYNGER Jan — Krakowskie piórka. Kr. 1956. Wyd. Lit. 8, s. 51, [7]. brosz. (Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. Ilustr. J.Bruchnalskiego) cena: 24,00

1438.SZTAUDYNGER Jan — Krakowskie piórka. Kr. 1959. Wyd. Lit. 8, s. 68, [3]. brosz. (Stan b.dobry. Podpis własn. Wyd.III. Ilustr. J.Bruchnalskiego) cena: 24,00

1439*.SZTAUDYNGER Jan — Krople liryczne. Ilustr. M.Berezowska. War. 1959. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 110, [2]. brosz., obw. Bibl. Satyry. (Stan b.dobry) cena: 26,00

1440.SZTAUDYNGER Jan — Ludzie. Poz. 1931. Nakł. Druk. Mieszczańskiej. 8, s. 28, [1]. brosz., obw. (Obw. lekko naddarta, stan dobry. Egz. z księgozbioru Jalu Kurka, bez znaków własn. Wiersze pośw. m.in. S.Wysockiej, L.Solskiemu, J.Piłsudskiemu, J.Kasprowiczowi, F.Jasińskiemu, L.Wyczółkowskiemu, E.Zegadłowiczowi. Pojedyncza ilustr. J.Wronieckiego) cena: 85,00

1441*.SZTAUDYNGER Jan Izydor — Łatki na szachownicy. Łódź 1961. Wyd. Łódzkie. 16d, s. 147, [4]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Podpis własn. Wyd.I. Ilustr. i obw. M.Berezowska) cena: 26,00

1442*.SZTAUDYNGER Jan — Stare i nowe piórka. Wybór. Ilustr. M.Berezowska. War. 1957. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 189, [2]. brosz. Bibl. Satyry. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I) cena: 32,00

1443*.SZTAUDYNGER Jan — Supełki. Wybory fraszek dokonał i wstępem opatrzył W.Natanson. Kat. 1970. Wyd. "Śląsk". 16d, s. 106. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Obw., okł. i ilustr. A.Czeczot) cena: 20,00

1444.SZTAUDYNGER Jan — Wiórki. Kat. 1966. Wyd "Śląsk". 16d podł., s. 140, [4]. brosz. (Okł. nieco otarta, niewielkie naddarcie grzbietu. Ilustr. A.Uniechowskiego, okł. A.Czeczota) cena: 40,00

1445.SZTAUDYNGER Jan — Wojna grzybów. Z posłowiem A.Sztaudynger-Kaliszewicz. Ilustr. A.Wolińska. Łódź 1991. KAW. 4, s. 115, [1]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry) cena: 29,54

1446.SZUKIEWICZ Maciej — Na wymowie. Dramat z życia ludu w 4 aktach. Kr. 1937. Skł. gł. Księg. Fr. Eberta Wdowy. 8, s. 181. brosz. (Niewielkie zabrudzenia i naddarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 20,00

1447.SZYMAŃSKI Adam — Stolarz Kowalski, opowiadanie syberyjskie. Wyd.II. War. 1928. Geb. i Wolff. 16d, s. 31, [1]. brosz. Bibl. Uniwersytetów Lud. i Młodz. Szkolnej, [nr] 163. (Stan dobry. Podpis własn.) cena: 10,00

1448*.SZYMBORSKA Wisława — Ludzie na moście. War. 1986. Czytelnik. 16d, s. 44, [3]. opr. oryg. ppł. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I.Oprac. graf. A.Heidrich) cena: 30,00

1449*.SZYMBORSKA Wisława — Poezje. Przedm. J.Kwiatkowskiego. War. 1970. PIW. 16d, s. 169, [3]. opr. oryg. kart. Bibl. Poetów. (Zabrudzenia krawędzi okł., miejscami podkreślenia w tekście) cena: 36,00

1450*.SZYMBORSKA Wisława — Sto pociech. Wiersze. War. 1967. PIW. 16d, s. 58, [2]. brosz., obw. (Stan dobry. Nagroda nadzwyczjna MRN w Łodzi na Festiwalu Poezji w Łodzi. Wyd.I. Obw. i okł. proj. A.Stefanowski. Liczne podkreślenia ołówkiem w tekście) cena: 60,00

1451*.SZYMBORSKA Wisława — Wielka liczba. War. 1976. Czytelnik. 16d, s. 43, [2]. opr. oryg. kart. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. A.Heidrich) cena: 50,00

1452*.SZYMBORSKA Wisława — Wszelki wypadek. War. 1972. Czytelnik. 16d, s. 45, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, miejscami podkreślenia w tekście. Wyd.I. Oprac. graf. A.Heidrich) cena: 50,00

1453*.SZYMBORSKA Wisława — Wszelki wypadek. War. 1975. Czytelnik. 16d, s. 45, [2]. opr. oryg. kart. (Nieznaczne otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Oprac. graf. A.Heidrich) cena: 50,00

1454*.SZYMONOWICZ Szymon — Sielanki wybrane i Lutnia rokoszańska. War. [1920]. E.Wende i Sp. 16d, s. 79. brosz. Wendego Bibl. Klasyków Pol., [nr] 7. (Niewielkie zbrudzenia przedniej okł., poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 42,00

1455.ŚLIWIAK Tadeusz — Astrolabium z jodłowego drzewa. Poemat o Mikołaju Koperniku. Kr. 1953. Wyd. Lit. 16d, s. 50, [2]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry. Wyd.I. Ilustr. J.Skarżyńskiego) cena: 28,00

1456.ŚLIWIAK Tadeusz — Drogi i ulice. War. 1954. Czytelnik. 16d, s. 74, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. J.Jaworowski) cena: 20,00

1457.ŚLIWIAK Tadeusz — Solizman. War. 1981. PIW. 8, s. 70. brosz., obw. (Niewielkie zabrudzenia i otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Odręczna dedykacja autora. Obw. i okł. proj. H.Tomaszewski) cena: 40,00

1458.ŚLIWIAK Tadeusz — Żywica. War. 1964. Czytelnik. 16d, s. 67, [3]. brosz., obw. (Poza niewielkimi zabrudzeniami okł., stan b.dobry. Wyd.I. Okł. A.Heidricha) cena: 40,00

1459.ŚPIEWAK Jan — Anna. War. 1967. Czytelnik. 16d, s. 115, [4]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry. Obw. i okł. proj. A.Heidrich) cena: 32,00

1460.ŚPIEWNIK warchoła. [War.] 1979. Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa. Druk: Wolna Wałkowo-Walcowa Drukarnia Polowa im. J.P. 8, s. [2], 73, [1]. brosz. (Federowicz 5532; Brzeski 4569. Stan b.dobry. Na karcie przedtyt. nadruk: "Redakcja składa gorące podziękowania pracownikom Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, którzy swą wieloletnią, ofiarną pracą walnie przyczynili się do powstania naszego śpiewniczka") cena: 64,00

1461.ŚWIĄTKOWSKI Rudolf S. — Wśród wirów. (Na tle przeżyć 1. Brygady na froncie włoskim w roku 1917/18). Powieść. Tor. 1929. Nakł. autora. 8, s. 242, [1]. brosz. (Okł. zakurzona i naddarta, poza tym stan dobry. Ilustr. A.M.Wolińska) cena: 831,65

1462.ŚWIDERSKA Marja — Z krwawych dni (Opowiadanie z wieku XVIII). Kr. 1929. Tow. Szkoły Ludowej. 16d, s. 108. brosz. Pisma, t.5. (Okł. nieco zakurzona, stan dobry) cena: 31,65

1463.ŚWIDER Augustyn — Z głębi duszy polskiej syna ziemi górnośląskiej. Wiersze i pieśni. T.1. Miechowice 1920. Wyd. W.Polak. Druk. T.Piontka. 16d, s. 48. brosz. (Przednia okł. luzem, tylnej brak, egz. wymaga interwencji introligatora) cena: 31,65

1464.TAGORE Rabindranath — Księżyc przybierający. Przeł. R.Fajans. War. 1923. B.Rudzki. 16d, s. 74, [2]. brosz. (Okł. zaplamiona i naddarta na krawędziach, miejscami zażółcenia papieru. Okł. rys. E.John) cena: 30,00

1465*.TAGORE Rabindranath — Ogrodnik. Przekł. J.Dicksteinówny. War. 1921. Druk. S.Milewskiego w Suwałkach. 16. s. 137. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., miejscami niewielkie zażółcenia papieru. Ekslibris) cena: 30,00

1466*.TAGORE Rabindranath — Sadhana. Szept duszy. Zbłąkane ptaki. Przeł. J.Bandrowski. Lw.-Poz. 1922. Wyd. Pol. 8, s. XV, [1], 309, [11]. brosz. Bibl. laureatów Nobla, t.9. (Niewielkie otarcia okł., blok poluźniony, ostatnia składka luzem. Obca dedykacja) cena: 40,00

1467.TARKINGTON Booth — Książę krwi (Monsieur Beaucalre). War. [1928]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 122, [1]. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., blok nadpęknięty odchodzi od okł.) cena: 30,00

1468*.TEGNER Izajasz — Frytjof.(Z sagi islandzkiej pod tyt.: "Sagann af frithjofe Fräkna"). Poemat bohaterski we XXIV pieśniach, wierszem polskim przez J.Wernikowskiego opowiedziany. Petersburg 1861. Nakł. tłóm. 16d, s. XXVII, [5], 151. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., zażółcenia papieru, rdzawe plamki, ślady zalania. Podpis i piecz. własn.) cena: 64,00

1469.TEOKRYT — Utwory ... (Idylle i epigramaty). Przetł., wstępem i przypisami objaśnił K.Kaszewski. War. 1901. Druk. P.Laskauer i W.Babicki. 8, s. 172. opr. ppł. z epoki. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1470.TERAKOWSKA Dorota — Władca Lewawu. Ilustr. J.Skarżyński. Kr. 1989. Oficyna Cracovia. 8, s. 110, [1]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 20,00

1471.THACKERAY W[illiam] M[akepeace] — Targowisko próżności. Powieść bez bohatera. T.1-2. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 359, [1]; 458, [1]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie naddarcia obw., wewnątrz stan b.dobry. Okł. proj. P.Baro) cena: 40,00

1472.THEMERSON Stefan — Generał Piesc i inne opowiadania. Ilustr. F.Themerson. War. 1980. Czytelnik. 16d, s. 272, [2]. brosz., obw. (Stan b.dobry) cena: 24,00

1473.TOŁSTOJ Aleksy — Chleb. (Obrona Carycyna). War. [1950]. "Prasa Wojskowa". 8, s. 312, [3] , tabl.1. brosz. (Otarcia okł., stan dobry. Obca dedykacja. Tłum. W.Broniewski. Okł. proj. J.M.Szancer) cena: 24,00

1474.TOŁSTOJ Aleksy — Chleb. Obrona Carycyna. War. 1952. MON. 8, s. 257, [2], tabl.1. opr. oryg. pł. zdob. (Stan b.dobry) cena: 20,00

1475.TOŁSTOJ Lew — Anna Karenina. Powieść. T.1-4 (w 2 wol.). War. [1929]. Wyd. Gutenberga. 16d, s. 187, [1]; [189]-373, [1]; 226; [227]-374, [1]. opr. pł. z epoki. Dzieła, pod red. J.Tuwima. (Niewielkie otarcia okł., poza tym stan dobry) cena: 50,00

1476*.TOŁSTOJ Lew — Czyja wina? Powieść. Tłum. Z.Koskowa. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 164. opr. oryg. ppł. (Stan dobry) cena: 30,00

1477.TOMASZEWSKI Adam — Kowboje, apasze, mormoni. Londyn 1972. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 191, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., niewielkie ślady zalania. Okł. proj. T.Filipowicz) cena: 36,00

1478.TOMKIEWICZOWA Maria, TOMKIEWICZ Władysław — Dawna polska w anagdocie. Ilustr. A.Kilian. War. 1968. Wiedza Powszechna. 16d, s. 314, [2], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Obw. uszkodzona: otarcia i ubytki, poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

1479.[TOMKIEWICZ Stanisław] — Litwa. Dramat liryczny w czterech aktach na tle Lituanii Artura Grottgera oraz Kilka ulotnych wierszy napisał Arjam [pseud.]. Kr. 1878. Nakł. autora. 16d, s. 63. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., miejscami zażółcenia papieru. Egz. nierozcięty) cena: 50,00

1480.TOMKIEWICZ Władysław — Więzień kardynała. War. 1939. Rój. 16d, s. 248, [7]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Brak karty tyt., poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

1481.TOPORSKA [właść. Mackiewiczowa] Barbara — Na wschód od dzisiaj. Dwie powieści. Londyn 1970. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 239. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. B.Toporska) cena: 36,00

1482.TOPORSKA [właść. Mackiewiczowa] Barbara — Spójrz wstecz, Ajonie. Powieść. Londyn 1981. Pol. Fund. Kult. 8, s. 295. brosz. (Okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry) cena: 36,00

1483.TREMBECKI Stanisław — Poezye. War. 1909. K.Fiszler. 16d, s. [2], IV, 292, IV. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., podkreślenia ołówkiem w tekście i zapiski na marginesach. Stan dobry) cena: 33,76

1484.TRETIAK Józef — Mazurek Szopena. Nowella. Lw. 1877. Red. "Kroniki Codziennej". 16d, s. [4], 126. brosz. (Brak grzbietu i tylnej okł., egz. zakurzony. Na przedniej okł. piecz. "Skład Główny w księg. J.Leona Pordesa we Lwowie" na karcie tyt. piecz. "Drukarnia i Księgarnia W.Pisz w Bochni") cena: 48,00

1485*.TRIOLET Elza — Upiory pod bronią. Powieść. War. 1950. Geb. i Wolff. 8, s. 430opr. oryg. ppł., obw. (Niewielkie naddarcia i ubytki obw. na grzbiecie, poza tym stan b.dobry) cena: 40,00

1486.TRUCHANOWSKI Kazimierz — Zmowa Demiurgów. Powieść. Przedm. napisał K.Czachowski. Rysunki i winiety wykonał B.Linke. War.-Kr. 1947. Wyd. E.Kuthana. 8, s. [8], 233, [1]. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., egzemplarz z widocznymi śladami zalania) cena: 40,00

1487.TRZECIESKI Andrzej — Carmina. Wiersze łacińskie. Oprac., przeł. i wstępem poprz. J.Krókowski. Wr. 1958. Ossol. 8, s. XLVI, 710. opr. oryg. pł. Dzieła wszystkie [A.Trzecieskiego], t.1. Bibl. Pisarzów Pol., S.B, nr 8. (Stan dobry) cena: 80,00

1488*.TUWIM Julian — Bal w operze. Z ilustr. B.W.Linkego. Oprac. T.Januszewski. War. 1982. Czytelnik. 8, s. 46, [2]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I w tej edycji) cena: 20,00

1489.TUWIM Juljan — Cztery wieki fraszki polskiej. Wybór i wstęp ... Przedm. A.Brücknera. War. 1957. Czytelnik. 8, s. XXXI, [1], 531, [1]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie ubytki obw. podklejone papierem, poza tym stan dobry. Ukł. graf. K.Piekarskiego. Wykorzystano zdobniki będące na wyposażeniu drukarni staropolskich) cena: 80,00

1490.TUWIM Julian — Piórem i piórkiem. Ilustr. M.Piotrowski. War. 1957. Czytelnik. 16d, s. 214, [5]. brosz. Bibl. satyry. (Stan dobry. Wyd.II) cena: 40,00

1491*.TUWIM Julian — Polska nowela fantastyczna. Antologia. Zebrał ... Ilustr. J.M.Szancer. War. 1949. PIW. 8, s. 315, [2]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 46,00

1492*.TUWIM Juljan — Sokrates tańczący. Wyd.II. War.-Kr. 1920. Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. 140, [1]. brosz. (Ubytki krawędzi okł., grzbiet oklejony papieremb blok pęknięty, kilka składek luzem. Egzemplarz wymaga oprawy) cena: 50,00

1493.TUWIM Juljan — Wiersze zebrane. Wyd.V. War. 1939. Wyd. J.Przeworskiego. 16d, s. 411, [5], tabl. 1. opr, oryg. pł. (Okł. zabrudzone i otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 80,00

1494.TUWIM Julian — Wiosny i jesienie. Wiersze dawne i nowe. War. 1954. Iskry. 8, s. [4], 232, [3], tabl. 1. brosz. (Stan b.dobry. Obca dedykacja. Ilustr. M.Piotrowski) cena: 40,00

1495.TUWIM Julian — Z rosyjskiego. Wstępem opatrzył S.Pollak. T.1-3. War. 1954. PIW. 16d, s. XV, [1], 390, [1], tabl.1; 300, [3]; 485, [2]. opr. oryg. pł. (Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Wyd.I) cena: 64,00

1496*.TWAIN Mark — Tom Sawyer jako detektyw. Powieść. War. [1929]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 158. opr. oryg. ppł. (Otarcia i zabrudzenia okł., blok poluźniony) cena: 36,00

1497.TWARDOWSKI Samuel ze Skrzypny — Dafnis w drzewo bobkowe przemienieła się. Oprac. R.Pollak i S.Saski. Wr. 1955. Ossol. 8, s. 300, [3]. opr. oryg. pł. Dzieła wszystkie [S.Twardowskiego], t.2. Bibl. Pisarzów Pol., S.B, nr 6. (Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry) cena: 60,00

1498.TYRMAND Leopold — Gorzki smak czekolady lucullus. War. 1957. Czytelnik. 16d, s. 397, [2]. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., ubytki grzbietu. Wyd.I. Okł. J.Młodożeńca) cena: 42,00

1499.UJEJSKI Kornel — Maraton i Skargi Jeremiego. Oprac. M.Janik. Brody [1906]. Księg. F.Westa. 8, s. 72. brosz. Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy, t.50. (Blok pęknięty, okł. luzem. Egz. wymaga opr. Podpis własn.) cena: 40,00

1500*.UJEJSKI Kornel — Melodye biblijne. Lw. 1852. W komissie Księg. K.Wilda. 16d, s. 143. opr. miękka ppł. z epoki (Miejscami zażółcenia papieru, niewielkie zabrudzenia. Piecz., podpis własn. Wyd.I. Na przedniej wyklejce odręczna notatka: "Egzemplarz z biblioteki J.W.Gomulickiego" (bez jego znaków własn.)) cena: 128,00

1501.UJEJSKI Kornel — Melodye biblijne. Wyd.III pomnożone. Przemyśl 1893. Księg. Z.Jelenia i Langa. 16d, s. 102, [1]

[oraz] tenże — Wiersze różne. Wyd.II pomnożone. Przemyśl 1893. Księg. Z.Jelenia i Langa. 16d, s. 195, [5]. razem opr. wsp. ppł. (Stan dobry) cena: 40,88

1502.UJEJSKI Kornel — Poezje. T.2. Nowe wyd. z wyboru autora. Lipsk 1866. F.A.Brockhaus. 16d, s. VII, [1], 195. opr. oryg. pł. bogato złoc. Bibl. Pisarzy Polskich, t.43. (Stan dobry) cena: 80,00

1503*.[UJEJSKI Kornel] — Skargi Jeremiego. Wyd.II. Londyn [właśc. Paryż] 1848. b.w. 16d, s. [10], 96. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Grzbiet wypłowiały, okł. nieco zaplamione, blok poluźniony, wewnątrz czysty egz. Na okł. data 1847) cena: 126,60

1504.[ULANOWSKI Tadeusz] — Czapla. Carski poemat. Napisał Tadeusz --wski [pseud]. Kr. 1905. Sp. Nakł. "Książka". 8, s. [2], 53. brosz. (Przednia okł. luzem, pierwsza składka luzem. Egz. wymaga oprawy. Podpis własn.) cena: 20,00

1505.UŁASZYNÓWNA Zofja — Z tamtego brzegu. Poezje. Poz.-War. [nie przed 1914]. Księg. św. Wojciecha. 16, s. 63, [1]. opr. oryg. kart. (Niewielkie nadkruszenia krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 21,32

1506*.UNDSET Sygryda — Krystyna, córka Lawransa. Autoryz. przekład W.Kragen. [T.3]: Krzyż. War. 1929. "Rój". 16d, s. 449, [1]. opr. oryg. pł. zdob. (Niewielkie otarcia okł., miejscami zażółcenia papieru, stan dobry) cena: 44,00

1507*.UPIORNY narzeczony i inne opowieści z dreszczykiem. War. 1967. Iskry. 16d, s. 183, [4]. brosz. (Stan dobry. Okł. proj. M.Stachurski. Na okł. nadtyt. "Na mocne nerwy! Duchy, strachy, czary") cena: 12,00

1508*.URBANOWSKA Zofia — Księżniczka. Powieść uwieńczona nagrodą konkursową. Wyd.II. War. 1899. War.-Kr. Geb. i Wolff, G.Geb. i Sp. 16d, s. [4], 354. opr. pł. z epoki. (Otarcia i zaplamienia okł., grzbiet nadpęknięty, blok poluźniony. Podpis własn. W nadtyt. "Ku czci ś.p. Pauliny Krakowskiej") cena: 36,00

1509.URBAŃSKI Aureli — "Miatieź". Rok 1863. Wyd.II uzup. (Wyd.I na łamach feljetonu Dziennika Polskiego). Lw. 1893. Druk. Pol. 16d, s. [4], 122, [2]. brosz. (Ok. luzem, blok poluźniony. Egz. wymaga oprawy) cena: 25,32

1510.UZIEMBŁO Adam — W czas burzy. Opowiadania. War.-Kr. 1918. Geb. i Wolff. 8, s. 160, [1]. brosz. (Grzbiet oklejony płótnem, podklejenia przedniej okł., niewielkie naddarcie tylnej, wewnątrz stan dobry. Okł. rys. W.Winkler. Opowiadania legionowe) cena: 52,75

1511*.VIGNY Benno — Tragedja odmłodzonej kobiety (Nell John). Przeł. M.Halicz. Lw. 1929. "Lektor" Inst. Lit. 16d, s. [4], 197. brosz. (Blok pęknięty, składki luzem, niewielkie naddarcia grzbietu okł. Egz. wymaga oprawy. Okł. proj. J.St. Kilian) cena: 30,00

1512.VILLON Franciszek — Wielki testament. Przeł. T.Boy-Żeleński. Zdobiła drzeworytami M.Hiszpańska. War. 1950. Książka i Wiedza. 8, s. 157, [3]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 20,00

1513.VILLON Franciszek — Wielki testament. Przeł. i wstępem opatrzył T.Boy-Żeleński. War. 1954. PIW. 16d, s. 135. brosz. (Stan dobry. Proj. okł. M.Rudnicki, zdobiła drzeworytami M.Hiszpańska) cena: 20,00

1514*.VINCI Leonardo da — Pisma wybrane. Wybrał, przeł. i wstępem opatrz. L.Staff. War. 1958. Czytelnik. 16d, s. 333, [3]. brosz., obw. (Otarcia i niewielkie naddarcia obw. na krawędziach, poza tym stan dobry. Ekslibris) cena: 24,00

1515*.VOGLER Henryk — Opowiadania fantastyczne. Kr. 1971. Wyd. Lit. 16d, s. 218, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko otarta, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Obw., okł. i ilustr. proj. D.Mróz. Ilustr. w tekście) cena: 24,00

1516*.VONNEGUT Kurt — Pianola. Z angielskiego przeł. W.Niepokólczycki. War. 1977. Książka i Wiedza. 16d, s. 396, [1]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Okł., obw. i strony tyt. proj. J.Rozwadowski) cena: 30,00

1517*.VORAGINE Jakub de — Złota legenda. Wybór. Tłum. z J.Pleziowa. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył M.Plezia. Książkę zdobiła M.Hiszpańska-Neumann. Wyboru materiałów do reprod. dokonał i objaśnieniami zaopatrzył L.Kalinowski. Zdjęcia wielobarwne wykonał S.Kolowca. War. 1955. PAX. 8, s. LXXXVII, 766, [2], tablice. opr. oryg. pł. zdob., obw., etui kart. (Niewielkie naddarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 100,00

1518.WALEWSKA Cecylja — Salwa. Chwile, które były... (1914-1915 rok). War. 1917. Geb. i Wolff. 16d, s. 151, [1]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., grzbiet zniszczony, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru. Piecz. własn.) cena: 31,65

1519*.WALEWSKI Adolf — "Ach to Zakopane!!". Krotochwila w 3 aktach. Lw. 1922. Odrodzenie. 16d, s. 100, [2]. brosz. wt. Bibl. teatrów amatorskich, nr 108. (Miejscami zażółcenia papieru) cena: 21,10

1520.WALLACE Edgar — Drzwi o siedmiu zamkach (The Door with Seven Locks). Powieść. Z upoważnienia autora przeł. M.Tarmowski. War. [192-]. Inst. Wyd. "Renaissance". 16d, s. 227. opr. wsp. pł. (Zabrudzenia okł., marginesy karty tyt. wzmocnione paskami papieru, stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 16,00

1521.WALPOLE Hugh — Wizerunek człowieka rudego. Przeł. M.Lipska. Ilustr. J.Duda-Gracz. War. 1975. PIW. 16d, s. 236, [1]. opr. oryg,. pł., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 20,00

1522.WANDURSKI Witold — Od północy do świtu. Łódź 1967. Wyd. Łódzkie. 8, s. 7, [2], tabl. 1. brosz. (Stan b.dobry. Wydano 511 egz., z czego 55 numerowanych, ten nr 6. Wiersz W.Wandurskiego, na tabl. reprod. pracy K.Hillera, okł. proj. R.Prokulewicza) cena: 64,00

1523.WANDURSKI Witold — Wiersze i dramaty. War. 1958. PIW. 16d, s. 374, [5], tabl. 1. opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco zakurzona, poza tym stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 26,00

1524.WAŃKOWICZ Melchior — Dzieje rodziny Korzeniewskich. [B.m.: b.w. 1981]. 8, s. 28. brosz. (Stan b.dobry. Maszynopis powiel. Na okł. pod pęcioramienną gwiazdą trzy krzyże na łuku) cena: 24,00

1525.WAŃKOWICZ Melchior — Szczenięce lata. War. 1934. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 239. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., kilka kart luzem, papier lekko pożółkły. Okł. proj. T.Gronowskiego) cena: 24,00

1526.WAŃKOWICZ Melchior — Szpital w Cichiniczach. Opowiadanie. Wyd.II. War. 1935. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 174, [18]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry) cena: 50,00

1527.WAŃKOWICZ Melchior — Tworzywo. New York [cop. 1954]. Roy Publ. 8, s. 434. brosz. (Okł. lekko zakurzona, ubytki grzbietu, na początku i na końcu wklejone art. prasowe towarzyszące ukazaniu się książki, blok jednostronnie odchodzi od okł.) cena: 50,00

1528.WARSZAWIACY w Karpatach. Komedya w czterech aktach. (Zbioru utworów dramatycznych dla młodzieży)., Z.6. Lw. 1875. Druk. Ludowa pod zarządem St. Baylego. 8, s. [395]-450. brosz. (Okł. zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 60,00

1529.WARZECHA Andrzej — Rodzinny telewizor. Kr. 1977. Wyd. Lit. 16d, s. 54, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia okł., zakreślenia na marginesach (długopisem). Odręczna dedykacja autora) cena: 46,00

1530.WASILEWSKA Wanda — Ziemia w jarzmie. Powieść. War. 1949. Książka i Wiedza. 8, s. 273, [2]. opr. oryg. ppł. (Okł. lekko zabrudzona, stan dobry. Podpis własn.) cena: 24,00

1531.WASILEWSKI Antoni — Dryndą po Krakowie. Kr. 1976. Wyd. Lit. 16d, s. 209, [2], tabl. 1. brosz., obw. (Stan dobry. Liczne ilustr. w tekście. Obw. i okł. proj. autor) cena: 16,00

1532.WASILEWSKI Zygmunt — Pieśń w górach. War. 1930. Tow. Wyd. "Patria". 16d, s. 171, [1]. brosz. (Niewielkie załamania okł., ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

1533.WASOWSKI Józef — Herezje. War. 1930. F.Hoesick. 8, s. 249, [3]. brosz. (Okł. zabrudzona, niewielkie naddarcia grzbietu, blok lekko poluźniony) cena: 40,00

1534.WASSERMANN Jakób — Zemsta losu ("Ulryka Wojtych", część 2). Powieść. Z upow. autora przeł. D.Lazer. Kr.-War. [193-?]. Wyd. "Panteon". 16d, s. 249, [6]. opr. oryg. pł. (Okł. otarte i zabrudzone, blok lekko poluźniony) cena: 30,00

1535.WASYLEWSKI Stanisław — Ducissa Cunegundis. Powieść z wieku trzynastego. Lw.-War.Kr. 1923. Ossol. 16d, s. [4], 247. brosz. (Stan dobryNiewielkie zabrudzenia i naddarcia okł., wewnątrz miejscami zażółcenia papieru) cena: 36,00

1536.WASYLEWSKI Stanisław — Madame Zajączek. Lw. [192-]. H.Altenberg. 16, s. 91. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry. Piecz. własn.) cena: 27,43

1537.WASYLEWSKI St[anisław] — Na dworze króla Stasia. Lw.-Kr. 1919. Wyd. Pol. 8, s. [8], 262, [2], tablice. opr. oryg. kart. (Grzbiet luzem, okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry) cena: 36,00

1538*.WASYLEWSKI St[anisław] — Na dworze króla Stasia. Lw.-Kr. 1919. Wyd. Pol. 8, s. [8], 262, [2], tablice. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Górne marginesy kilku kart wzmocnione paskiem papieru, stan dobry) cena: 31,65

1539.WASYLEWSKI Stanisław — Na końcu języka. Poz. [1930]. Wyd. Pol. (R.Wegner). 16d, s. [8], 200. brosz. (Stan dobry. Piecz. i zapiski własn.) cena: 50,00

1540.WASYLEWSKI Stanisław — Na końcu języka. Wr. 1957. Ossol. 8, s. 131, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Okł. i kartę tyt. proj. S.A.Cyrano) cena: 24,00

1541.WASYLEWSKI Stanisław — O siedmiu duszach kobiety. Impertynencje współczesne. Wyd.II. Lw.-Poz. [1927]. Wyd. Pol. 16d, s. [6], 175, [6]. opr. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia i ślady zawilgocenia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Okł. i tyt. tys. E.Czerper) cena: 32,00

1542.WASYLEWSKI Stanisław — Romans prababki. Lw. 1920. Wyd. Pol. 16d, s. [8], 176, [3], tablice. opr. ppł. (Stan dobry) cena: 24,00

1543.WASYLEWSKI Stanisław — Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Zebrał i wyd. ... Ozdobiła J.Herland-Zajączkowska. Lw.-War. [przedm. 1921]. A.Altenberg i J.Mortkowicz. 16d podł., s. [2], 32, [138]. opr. oryg. kartonowa. (Niewielkie otarcia okł., blok lekko poluźniony, stan dobry) cena: 60,00

1544.WASYLEWSKI Stanisław — W srebrnym dworku z modrzewia. [Niemcy Zach. 1949]. Rybitwa. 8, s. 168. brosz., obw. (Niewielkie ubytki i zaplamienia obw., widoczne ślady zawilgocenia) cena: 40,00

1545.WASYLEWSKI Stanisław — Zerwana kokarda. Poz. [1927]. Wyd. Pol. 16d, s. [6], 165, [2]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Okł. proj. E.Czerpra. Gawędy hist. z czasów napoleońskich. Rozszerzone wyd. "Szambelanowej z Walewic") cena: 40,00

1546*.WAŚKOWSKI Antoni — Gwiazdy spadające. Powieść współczesna. War.-Kr. 1922. J.Czernecki. 16d, s. 179. brosz. wt. (Stan b.dobry. Egz. przygotowany do oprawy, z wszytymi wyklejkami) cena: 16,00

1547*.WAT Aleksander — Bezrobotny Lucyfer. Opowieści. War. 1927. F.Hoesick. 16d, s. 206. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 24,00

1548.WAT Aleksander — Wiersze. Kr. 1957. Wyd. Lit. 16d, s. 178, [1], portret 1. brosz. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Nagroda "Nowej Kultury" za 1957) cena: 51,00

1549*.WAŻYK Adam — Człowiek w burem ubraniu. War. 1930. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. 230, [3]. brosz. (Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu. Piecz. K.A.Jaworskiego. Zbiór opowiadań - nowatorskie prozatorskie eksperymenty formalne) cena: 130,00

1550*.WAŻYK Adam — Gra i doświadczenie. Eseje. War. 1974. PIW. 16d, s. 151, [4]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Obw., okł. i stronę tyt. proj. J.Bokiewicz) cena: 20,00

1551.WAŻYK Adam — Latarnie świecą w Karpowie. Powieść. War. 1933. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 207, [1]. brosz. (Zabrudzenia i ubytki krawędzi okł., brak grzbietu, składki luzem. Egz. wymaga oprawy) cena: 50,00

1552.WAŻYK Adam — Nowy wybór wierszy. War. 1950. Czytelnik. 8, s. 115, [1], portret 1. brosz. (Niewielkie naddarcia krawędzi okł. oraz grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 50,00

1553*.WAŻYK Adam — Serce granatu. Lublin 1944. Zw. Zaw. Literatów Pol. 8, s. 30, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 42,20

1554.WAŻYK Adam — Wagon. Wiersze. War. 1963. PIW. 16d, s. 39, [1]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona i naddarta, poza tym stan b.dobry. Wyd.I. Obw. proj. D.Staszewska) cena: 48,00

1555.WAŻYK Adam — Widziałem krainę środka. Rys. T.Kulisiewicz. War. 1953. Czytelnik. 8, s. 33, [1]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 40,00

1556.WAŻYK Adam — Wiersze zebrane. War. 1934. Księg. F.Hoesicka. 8, s. 77, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia, odbarwienia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 120,00

1557.WAŻYK Adam — Wiersze 1940-1953. War. 1953. Czytelnik. 8, s. 83, [1]. brosz. (Okł. nieco zabrudzone, niewielkie ślady wilgoci, poza tym stan dobry. Wyd.I. Okł. proj. J.Jaworski) cena: 64,00

1558.WAŻYK Adam — Zdarzenia. War. 1977. Czytelnik. 16d, s. 42, [2]. opr. oryg. kart. (Stan b.dobry. Wyd.I. Okł. proj. W.Brykczyński) cena: 43,00

1559.WELLS H[erbert] G[eorge] — Skradzione Ciało. War. 1929. Druk. Sz. Sikora. 16d, s. 125,[1]. brosz. Bibl. Romansów i Powieści (Egz. nieobcięty. Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

1560*.WELLS H[erbert] G[eorge] — Wojna światów. Przeł. H.Józefowicz. War. 1958. Iskry. 16d, s. 236, [4]. brosz. Klub Srebrnego Klucza. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Okł. proj. M.Kowalczyk) cena: 24,00

1561.WESOŁEK Jan — A tego pan jeszcze nie zna! Łódź 1932. K.Neumiller. 16d, s. 80. opr. ppł. (Stan dobry) cena: 48,00

1562.WESOŁE przygody leniwego smoka i inne opowiadania. Przeł. A.Frybesowa, B.Kopelówna, Z.Sroczyńska. Ilustr. E.Frysztak-Lubelska. War. 1960. PIW. 16d, s. 336, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry. Zbiór opowiadań chińskich) cena: 36,00

1563.WEYSSENHOFF Józef — Hetmani. Powieść współczesna. Poz. [193-]. R.Wegner. 16d, s. [6], 287, [9]. opr. oryg. pł. zdob. Bibl. autorów pol. (Okł. zabrudzone, miejscami niewielkie zażółcenia papieru, poza tym stan dobry) cena: 30,00

1564*.WEYSSENHOFF Józef — Unia. Powieść litewska. War.-Kr. 1910. Geb. i Wolff, G.Geb. i Sp. 16d, s. [2], 446. opr. późn. ppł. (Stan dobry. Podpis własn. Ekslibris) cena: 32,00

1565.WEYSSENHOFF Józef — Znaj pana. War. [1912]. Geb. i Wolff. 16d, s. [4], 165, [2]. brosz. (Okł. niece zakurzona, stan dobry. Nowele) cena: 32,00

1566.WĘGIERSKI Kajetan — Pisma wierszem i prozą. Lw. 1882. Księg. F.H.Richtera. 16d, s. [8], LXXXIII, [1], 201. opr. oryg. pł. Bibl. klasyków pol, t.6. (Karta przedtyt. luzem, blok jednostronnie odchodzi od okł. Piecz. i podpis własn. Egz. wymaga zabiegów introligatorskich) cena: 42,20

1567*.WIECHECKI St[efan]. WIECH [pseud.] — Cafe "Pod minogą". War. 1957. Iskry. 8, s. 198, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Ilustr. J.Zaruba) cena: 36,00

1568*.WIECHECKI St[efan]. WIECH [pseud.] — Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka. War. 1949. Geb. i Wolff. 8, s. 281, [2]. opr. oryg. ppł., obw. (Niewielkie naddarcia krawędzi obw., wewnątrz stan b.dobry. Ilustr. A.Uniechowski. Okł. i obw. kompozycji K.Holewińskiego) cena: 38,00

1569*.WIECHECKI St[efan]. WIECH [pseud.] — Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka. Ilustr. A.Uniechowski. War. 1956. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 16d, s. 132, [4]. brosz. Bibl. Satyry. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 24,00

1570.[WIECHECKI Stefan]. WIECH [pseud.] — Ksiuty z Melpomeną. Ilustr. J.Żebrowski. War. 1963. Czytelnik. 16d, s. 206, [4]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 30,00

1571.[WIECHECKI Stefan]. WIECH [pseud.] — Przez lufcik. Ilustr. K.Ferster. War. 1972. Czytelnik. 16d, s. 290, [3]. brosz., obw. (Stan b.dobry. Obw. i okł. proj. W.Brykczyński) cena: 20,00

1572*.WIECHECKI St[efan], WIECH [pseud.] — Spacerkiem przez Poniatoszczaka. Wyd.III. Kat. 1946. Wyd. AWiR. 8, s. 221, [2]. brosz. (Obw. nieco otarta, poza tym stan dobry) cena: 30,00

1573.WIECHECKI Stefan. WIECH [pseud.] — Śmiej się pan z tego. Wybór felietonów. T.1-2. War. 1956. PIW. 16d, s. 383, [1]; 527, [1]. opr. oryg. pł. (Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Podpis własn. Ekslibris. Okł. proj. A.Stefanowski. T.1: 1936-1939. T.2: 1946-1955) cena: 60,00

1574*.[WIECHECKI Stefan]. WIECH [pseud.] — Wariackie papiery. Ilustr. J.Zaruba. War. 1957. Spółdz. Wyd. Czytelnik. 8, s. 242, [5]. brosz. Bibl. Satyry. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 32,00

1575.WIECHECKI St[efan]. WIECH [pseud.] — Wiadomo - Stolica!. Kat. 1946. Wyd. AWiR. 8, s. 219, [2]. brosz., obw. (Otarcia i niewielki ubytki obw., poza tym stan dobry) cena: 42,20

1576.WIELOWIEYSKI J. — Śladami Post'a. War. 1936/7. Płomyk. 16d, s. 119, [1]

[oraz] KORCZAKOWSKA Jadwiga — "Chiński dwór". War. 1935/6. Płomyk. 16d, s. 165, [1]. razem opr. bibliot. ppł. (Okł. zniszczona, miejscami zabrudzenia wewnątrz. Egz. wymaga oprawy. Razem zebrane dwie powieści odcinkowe ukazujące się w "Płomyku") cena: 27,43

1577.WIERZBIŃSKI Maciej — Dwie kobiety. Akt dramatyczny. Poz.-War. 1920. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 55. brosz. (Zabrudzenia okł., blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy) cena: 24,00

1578*.WIERZYŃSKI Kazimierz — Granice światła. Opowiadania. War. 1933. Geb. i Wolff.16d, s. 222. opr. pł. z epoki. (Wewnętrzne strony okł. zaplamione. Liczne piecz.) cena: 36,00

1579.WIERZYŃSKI Kazimierz — Laur olimpijski. Wyd.III. War. 1928. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 24, [8]. opr. ppł. z epoki. Pod znakiem poetów, serja nowa. (Stan dobry. Obca dedykacja. Piecz. własn.) cena: 50,00

1580.WIERZYŃSKI Kazimierz — Laur olimpijski. Wyd.VI. War. 1937. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 25, [3]. brosz. Pod znakiem poetów, serja nowa. (Blok odszedł od okł., wymaga podklejenia, niewielkie naddarcia grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 36,00

1581*.WIERZYŃSKI Kazimierz — Wielka Niedźwiedzica. War. 1923. Ignis. 16d, s. 78, [2]. brosz. (Okł. zabrudzona, wewnątrz miejscami zażółcenia papieru. Piecz. Egz. nieobcięty. Okł. proj. Tadeusza Gronowskiego) cena: 50,00

1582.WIERZYŃSKI Kazimierz — Wiosna i wino. Wyd.III. War. 1921. Tow. Wyd. "Ignis". 16d, s. 95. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Okł. rys. T.Gronowski) cena: 50,00

1583*.WIERZYŃSKI Kazimierz — Wolność tragiczna. Lw.-War. 1936. Książnica- Atlas. 8, s. 60, [3]. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł., niewielkie naddarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Na okł. miejsce wyd. Lwów-Warszawa) cena: 50,00

1584.WIERZYŃSKI Kazimierz — Wróble na dachu. War. 1921. Ignis. 16d, s. 86, [2]. brosz. (Zabrudzenia okł., niewielkie ubytki fragm grzbietu, niewielkie przedarcie tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Okł. rys. B.Pniewskiego. Wyd.I. Tom poezji) cena: 120,00

1585*.WIKTOR Jan — Miłość wśród płonących wzgórz. T.1-2. War. 1959. LSW. 8, s. 412, [3], tabl. 1; 414, [2]. brosz., obw. (Grzbiet t.2 pożółkły, poza tym stan dobry. Wyd.I) cena: 48,00

1586.WIKTOR Jan — Orka na ugorze. Powieść. Wyd.V. Lw.-War. 1936. Książnica-Atlas. 8, s. 382. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty) cena: 14,00

1587*.WIKTOR Jan — Orka na ugorze. Powieść. Wyd.VIII. Wr.-War. 1948. Książnica-Atlas. 8, s. 303. brosz. (Otarcia i naddarcia okł. oraz grzbietu, poza tym stan dobry) cena: 5,00

1588.WIKTOR Jan — Orka na ugorze. War. 1954. PIW. 8, s. 318, [1]. brosz. (Niewielkie otarcia i zabrudzenia okł., poza tym stan dobry) cena: 7,00

1589*.WIKTOR Jan — Zwarjowane miasto. Powieść. Poz. [1931]. R.Wegner. 16d, s. [4], 372, [4], tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob. Bibl. autorów pol. (Stan dobry) cena: 60,00

1590*.WILDE Oscar — De profundis. Listy i impresje więzienne. W przekł. R.Centnerszwerowej. War. 1922. Sp. Wyd. "Vita Nuova". 16d, s. XX, [2], 160, [1]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Okł. zdobił E,Głowacki) cena: 40,00

1591.WILDE Oskar — Djalogi o sztuce. Przekł. M.Feldmanowej. War. 1923. Księg. F.Hoesicka. 16d, s. [4], 241. opr. ppł. z epoki. Pisma zebrane, t.4. (Otarcia i zabrudzenia okł., ubytki grzbietu, blok poluźniony. Egz. nieobcięty) cena: 32,00

1592*.WILDE Oskar — Salome. Tragedya ... Wyd.II. Tłum. W.Fromowicz. Kr. 1904. S.Fromowicz. 8, s. 53. brosz. (Stan dobry) cena: 40,00

1593.WILKOŃSKI August — Ramoty i ramotki ... T.1-3. Z popiersiem autora. Lw.-Złoczów [1891]. Nakł. W.Zukerkandla. 16, s. 71, [1]; 95, [1]; 80. razem opr. bibliot. ppł. (Okł. otarta, grzbiet pęknięty, zażółcenia papieru. Ekslibris) cena: 24,00

1594.WILLIAMSON M.C. — Widma zamku Dunulm. Przekł. J.Jaroszowej. Kr. 1932. IKC. 8, s. 173. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 32,00

1595.WINAWER Bruno — Alibi. War., IV 1939. Wyd, "Kuriera Pol.". 16d, s. 159. opr. oryg. ppł. Bibl. Kuriera Pol., r.7, t.129. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Felietony popularnonaukowe) cena: 36,00

1596.WINAWER Bruno — Boczna antena. Ostatnie biuletyny z frontów wieczystych. War. [1927?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 183, tablice. brosz. wt. (Stan dobry. Egz. przygotowany do oprawy (z wszytymi wyklejkami). Zaw. m.in.: Donkiszoterja współczesna - Dziesiąta muza czyli enfant gate - Telewizja, Kto właściwie jest matką wynalazku? - Radjo nie ma nic wspólnego z radium - Alchemicy współcześni - Fabrykacja złota, Dlaczego się opalamy? - Światło niewidzialne - Fizyk w roli detektywa, Kolory, zapachy, jedwabie - Niech żyje Edison!, Technika i sztuka - Radjo, Gutenberg, gramofon, kino, światopogląd helleński i przyszłość) cena: 24,00

1597*.WINAWER Bruno — Boczna antena. Serja druga. War. [192-?]. Bibl. Groszowa. 16d, s. 176, tablice. opr. bibliot. ppł. (Otarcia i zabrudzenia okł. Egz. zakurzony. Zaw. m.in.: W epoce rekordów. Inteligencja kwiatów. Groźna wojna w Ameryce. O błędach i zapoznanych genjuszach, o nowem złocie i kanałach na Marsie. Rezultaty najciekawszej olimpjady. Nowe źródła energji czyli kto będzie miał kółko w nosie. Bajeczki wigilijne. O burzach, cyklonach, huraganach. Pięć lat radjofonji) cena: 26,00

1598.WINAWER Bruno — Dług honorowy. Powieść. War. 1929. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 212, [4]. opr. wsp. pł. (Stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora) cena: 106,00

1599.WINAWER Bruno — Frydląd junjor. War. 1928. Bibl. Domu Pol. 16d, s. 128. opr. oprg. ppł. (Stan dobry) cena: 20,00

1600*.WINAWER Bruno — Ślepa latarka. Powieść. Lw. 1922. Pol. Wyd. "Nowa Era". 16d, s. 167. brosz. (Zabrudzenia i otarcia okł., ubytki grzbietu podklejone papierem, egz. ze śladami zawilgocenia) cena: 20,00

1601.WINAWER Bruno — Tematy i warjacje. War. 1921. 16d, s. 64. brosz. (Brak przedniej okł. brosz., tylna nieco nadkruszona, poza tym stan dobry) cena: 16,00

1602.WINCZAKIEWICZ Jan — Ballady wojenne. Wyd.II. Paryż 1946. Nakł. autora. 16d, s. [16]. brosz. (Stan b.dobry) cena: 36,00

1603*.WIRPSZA Witold — Drugi opór. Wiersze 1960-1964. War. 1965. Czytelnik. 16d, s. 96, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 43,00

1604.WIRPSZA Witold — Przesądy. War. 1966. PIW. 16d, s. 68, [2]. brosz. (Stan dobry. Okł. D.Staszewskiej) cena: 51,00

1605.WIRTA Mikołaj — Samotność. Powieść. War. 1949. Czytelnik. 8, s. 257, [2]. opr. ppł. z epoki. okł. brosz. naklejona na oprawę. Klub Dobrej Książki. (Stan b.dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

1606.WISEMAN M[ikołaj] — Fabiola. Opowieść z dziejów prześladowania chrześcian na początku IV. wieku. Oprac. dla młodzieży P.Brzozowski. Z 5 rycinami. Kr. [1914]. Nakł. autora. 16d, s. [4], 211, tabl. 5. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., blok nadpęknięty, kilka kart luzem) cena: 30,00

1607.WITKIEWICZ Stanisław — Utwory tatrzańskie. War. 1951. Książka i Wiedza. 8, s. XII, [2], 215, [3], tablice. brosz. (Otarcia okł., brak karty przedtyt., stan dobry) cena: 25,32

1608*.WITKIEWICZ Stanisław Ignacy — W małym dworku i Szewcy. Posłowie W.J.Dobrowolskiego. Kr. 1948. Czytelnik. 8, s. 127, [5], portret 1. brosz. Bibl. dramat. "Nowy Teatr", nr 3. (Okł. zabrudzone, widoczne ślady zalania. Na jednej z kart całostronicowe faksymile rękopisu "W małym dworku") cena: 40,00

1609.[WITKIEWICZ Stanisław]. Stanisława Witkiewicza ostatnie słowa. Wyjątki z listów do siostry, sierpień 1914 - sierpień 1915. Piotrków 1916. Wyd. "Wiadomości Polskich". 8, s. [4], 67, tabl. 1. brosz. (Niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry) cena: 30,00

1610*.WITTLIN Tadeusz — Trasa na Parnas. War. 1929. F.Hoesick. 16d, s. 40, [3]. brosz. wt. (Brak karty przedtyt., poza tym stan b.dobry. Wiersze. Egz. przygotowany do oprawy, z wszytymi wyklejkami) cena: 16,00

1611.WŁODEK Adam — Kleksy. War. 1967. Czytelnik. 16d, s. 40, [3]. brosz., obw. (Obw. zaplamiona, wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I) cena: 36,00

1612.WŁODEK Adam — Najcichszy sztandar. Kr. 1945. Sp. Księg. "Czytelnik". 8, s. [32]. brosz. (Okł. nieco odbarwione i nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Dedykacja autora) cena: 21,32

1613.WŁODEK Adam — Uważnie mijam. War. 1963. PIW. 16d, s. 55, [1]. brosz. (Stan b.dobry. Wyd.I. Obw. proj. Z.Geppert. Tomik poezji) cena: 20,00

1614.WŁODKÓWNA Bronisława — Tajemnica pana Kosty. Łomża 1938. Bibl. Dobrych Książek. 16d, s. 220, [3]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia i ubytki okł., wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

1615.WNUK Włodzimierz — Gawędy skalnego PodhalaKr. 1969. Wyd. Lit. 16d, s. 525, [1]. opr. oryg. pł. (Niewielkie odbarwienia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 31,65

1616.WODZYŃSKI Michał — Tam, śród gór. Sztuka ludowa w trzech aktach. Kat. 1947. Wyd. "Odrodzenie". 8, s. 46, [1]. brosz. (Odbarwienia i niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 4,22

1617.WOJCIECHOWSKI Piotr — Półtora królestwa. (Opowiadania bezkidzkie). Kr.-Wr. 1984. Wyd. Lit. 16d, s. 191, [2]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 16,88

1618.[WOLNIEWICZ Jan] — Kuba Kręty wielkopolski kronikarz powojennych czasów z roku 1921. Gawęda ludowa. Napisał. B.Boleszczyc [pseud]Poz. 1930. Nakł. własnym. 8, s. 96. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., przedarcie grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 31,65

1619.WOLSKI Roman — Kokota. Nowele i opowieści z prawdziwego zdarzenia. War. 1930. Skł. gł. Polskie Biuro Wyd. "Kresy" W.Guzowski. 16d, s. 155, [2]. brosz. (Niewielkie naddarcie okł., poza tym stan dobry. Dedykacja autora) cena: 40,00

1620*.WOLTER — Kandyd czyli optymizm. Przeł. Boy. War. 1951. Spółdz. Wyd. "Książka i Wiedza". 8, s. 137, [3]. brosz. Wolter Powiastki Filozoficzne, t.1. (Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan b.dobry. Egz. nierozcięty. Ilustr. A.Uniechowski, okł. i oprac. graf. A.Rudziński) cena: 24,00

1621.WOLTER — Prostaczek. Przeł. Boy. War. 1948. Spółdz. Wyd. Wiedza. 8, s. 291, [10]. opr. późn. ppł. (Stan b.dobry. Ilustr. A.Uniechowski) cena: 40,00

1622.WOLTER — Tak toczy się światek. Przeł. T.Żeleński Boy. War. 1953. PIW. 8, s. 218, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 28,00

1623.WOŁOSZYNOWSKI Juljan — Okulary. War. 1926. Geb. i Wolff. 8, s. 27, [4]. brosz. (Niewielkie naddarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry. Egz. nierozcięty. Zbiór wierszy) cena: 40,00

1624.WOŁOSZYNOWSKI Juljan — O Twardowskim synu ziemianki, obywatelu piekieł, dziś księżycowym lokatorze. Powieść. T.1-2. War.-Kr. 1927. J.Mortkowicz. 16d, s. [8], 140, [8]; [4], 129, [14]. razem opr. późn. pł. Bibl. beletrystyczna, R.1, książka 6-7 (Okł. zaplamione, zaplamienia wewnątrz. Piecz.) cena: 40,00

1625.WORCELL Henryk — Zaklęte rewiry. Wyd.II. War. 1939. Geb. i Wolff. 16d, s. 424, [1]. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 40,00

1626.WOROSZYLSKI Wiktor — Zagłada gatunków. War. 1970. Czytelnik. 16d, s. 56, [4]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw., poza tym stan b.dobry) cena: 51,00

1627.WOROSZYLSKI Wiktor — Z rozmów 1955. War. 1956. PIW. 16d, s. 40, [3]. brosz. (Stan dobry. Wyd.I. Okł. proj. D.Staszewska) cena: 36,00

1628.WÓJCIK Jan — Balcerowi następcy. Londyn 1975. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 196, [2]. brosz. (Załamanie narożnika tylnej okł., stan dobry. Okł. proj. I.Ludwig) cena: 36,00

1629.WÓYCICKI Kazimierz Władysław — Kurpie. Powieść historyczna ... Wyd. nowe uzup. w dwóch tomach. T.1-2. Lw. 1856. M.F.Poremba. 8, [2], 78; 115. razem zbrosz. (Blok nadpęknięty, niewielkie ubytki grzbietu, okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty, wymaga oprawy. Piecz.) cena: 120,00

1630.WSPÓŁCZEŚNI poeci francuscy. Wybór poezyi. Przekład K.Rychłowski. Kr. [ca 1925]. Druk. A.Rippera, skł. gł. Księg. G.Geb. i Sp. 8, s. 142. brosz. (Stan dobry. Egz. nieobcięty. Wśród autorów: S.Prudhomme, P.Verlaine, J.A.Rimbaud, M.Maeterlinck) cena: 40,00

1631*.WYBÓR nowel zagranicznych autorów. Tłómaczył Z.Kłośnik. Kr. 1903. Sp. Wyd. Pol. 16d, s. 254, [2]. opr. oryg. pł. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., poza tym stan dobry. Piecz. własn.) cena: 24,00

1632.WYGODZKA E[mma] — Niebezpieczny zbieg. Powieść o narodowej wojnie wyzwoleńczej w Indiach. War. 1950. Prasa Wojsk. 16d, s. 301, [3]. opr. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę. (Niewielkie otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpisy własn.) cena: 12,26

1633*.WYGODZKI Stanisław — Drzewo ciemności. Londyn 1971. Oficyna Poetów i Malarzy. 4, s. 72. brosz. (Niewielkie naddarcie grzbietu, wewnątrz stan b.dobry. Tom wierszy) cena: 50,00

1634.WYKA Jan — Pieśń o Saragossie. Rysunki T.Kulisiewicza. War. 1956. MON. 16d, s. 134, [1]. brosz. (Stan dobry. Dedykacja autora) cena: 36,00

1635*.WYKA Kazimierz — Z lat wojny. Poezja polska 1939-1945. Ułożył i wstępem zaopatrzył ... Kr. 1945. 4, s. 67, [3]. brosz. (Ubytki przedniej okł. oraz grzbietu, papier pożółkły, poza tym stan dobry. Maszynopis powiel. Jedna z pierwszych powojennych antologii poetyckich lat II wojny światowej. Zaw. utwory m.in. W.Broniewskiego, J.Czechowicza, A.Rymkiewicza, J.Przybosia, J.Putramenta, A.Słonimskiego, A.Ważyka, C.Miłosza, K.Baczyńskiego, T.Gajcego, J.Kurka, J.Tuwima) cena: 52,75

1636.WYSPIAŃSKI Stanisław — Achilleis. Sceny dramatyczne. Kr. 1903. Nakł. autora. 8, s. 174, [2]. opr. pł. z epoki (Brak karty przedtyt., okł. nieco otarte, miejscami zaplamienia wewnątrz. Piecz. Podpis własn. Wyd.I) cena: 150,00

1637.WYSPIAŃSKI Stanisław — Achilles. Sceny dramatyczne. Kr. 1903. akł. autora. 8, s. 174, [2].

[oraz] tenże - Daniel. Kr. 1908. Nakł. rodziny. 8, s. 46. [2]. razem opr. pł. z epoki. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan b.dobry. Achilles - Wyd.I, Daniel - Pisma pośmiertne) cena: 160,00

1638.WYSPIAŃSKI Stanisław — Daniel. Kr. 1921. Nakł. rodziny. 16d, s. 46, [1]. brosz. (Blok pęknięty, okł. luzem. Egz. nierozcięty, wymaga oprawy) cena: 30,00

1639.WYSPIAŃSKI Stanisław — Kazimierz Wielki. Kr. 1908. Nakł. Rodziny. 8, s. 43. brosz. (Okł. zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Wyd.III) cena: 48,00

1640.WYSPIAŃSKI Stanisław — Klątwa. Tragedya. Kr. 1920. Nakł. rodziny. 16d, s. 118.

[oraz] tenże - Sędziowie. Tragedya. Kr. 1916. Nakł. rodziny. 16d, s. 63. razem opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry) cena: 40,00

1641.WYSPIAŃSKI Stanisław — Lelewel. Dramat w pięciu aktach osnuty na tle wypadków sierpniowych w Warszawie 1831-go roku. Wyd.II. Kr. 1908. Druk. W.L. Anczyca. 8, s. 89, [3]. opr. oryg. pł. złoc. (Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, poza tym stan b.dobry) cena: 60,00

1642.WYSPIAŃSKI Stanisław — Lelewel. Dramat w pięciu aktach osnuty na tle wypadków sierpniowych w Warszawie 1831-go roku. Wyd.II. Kr. 1908. Druk. W.L. Anczyca. 8, s. 89, [3]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 48,00

1643.WYSPIAŃSKI Stanisław — Meleager. Tragedya. Kr. 1916. Nakł. rodziny. 8, s. 72, [3]. opr. oryg. pł. złoc. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 50,00

1644.WYSPIAŃSKI Stanisław — Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Wyd.IV. Jerozolima 1944. Min. OPiWR. 16d, s. 165. brosz. Szkolna bibl. na Wschodzie, t.37. (Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz) cena: 25,58

1645.WYSPIAŃSKI Stanisław — Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. Kr. 1907. Nakł. autora. 8, s. 108. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., przedarcie fragm. grzbietu, wewnątrz stan dobry. Wyd.I) cena: 80,00

1646.WYSPIAŃSKI Stanisław — Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wyd.II. Kr. 1901. Nakł. autora. 16d, s. 56.

[oraz] tenże - Meleager. Tragedya. Wyd.II. Kr. 1902. Nakł. autora. 16d, s. 72, [2]. razem opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 60,00

1647.WYSPIAŃSKI Stanisław — Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wyd.II. Kr. 1901. Nakł. autora. 8, s. 56. opr. wsp. ppł. za zach. okł. brosz. (Okł. brosz. nieco zakurzone, wewnątrz stan b.dobry) cena: 50,00

1648.WYSPIAŃSKI Stanisław — Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kr. 1910. Nakł. rodziny. 16d, s. 48.

[oraz] tenże - Lelewel. Dramat w pięciu aktach osnuty na tle wypadków sierpniowych w Warszawie 1831-go roku. Wyd.II. Kr. 1908. Druk. W.L. Anczyca. 8, s. 89, [3].

[oraz] tenże - Legion. Scen dwanaście. Kr. 1908. Nakł. rodziny. 16d, s. 137, [2]. razem opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 80,00

1649.WYSPIAŃSKI Stanisław — Wiersze. Fragmenty dramatyczne. Uwagi. Kr. 1910. Nakł. rodziny. 8, s. 241, [2]. brosz. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry) cena: 50,00

1650*.WYSZOMIRSKI Jerzy — Całopalenie. Wilno 1923. Nakł. i Druk. L.Chomińskiego. 16d, s. 80, [4]. brosz. (Okł. i kilka pierwszych kart luzem, egz. wymaga opr., wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

1651.ZAGAJEWSKI Adam — Drugi oddech. Kr. 1978. Znak. 16d, s. 145, [2]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan b.dobry. Wyd.I) cena: 36,00

1652.ZAGÓRSKI Jerzy — Rykoszetem. War. 1969. Czytelnik. 16d, s. 51, [4]. brosz., obw. (Stan dobry. Wyd.I. Okł. proj. W.Brykczyński) cena: 43,00

1653.ZAGÓRSKI Jerzy — Wiersze wybrane. Kr. 1951. Czytelnik. 8, s. 52, [3], tabl. 1. brosz. (Stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 10,00

1654.ZAHORSKA Stefania — Smocza 13. Dramat w 3 aktach. Londyn 1945. Nakł. "Nowej Polski". 16d, s. 71. brosz. (Stan dobry) cena: 10,00

1655.ZAHORSKA Stefania — Warszawa-Lwów 1939. Powieść. Londyn 1964. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 303. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Okł. proj. T.Orłowicz

S.Zahorska (1890-1961) - prozaik, felietonistka, historyk sztuki, współpracowniczka "Wiadomości Lit.", od 1940 przebywała w Anglii, aktywna uczestniczka życia literackiego londyńskiej emigracji, współzałożycielka Stow. Pisarzy Pol.) cena: 36,00

1656.ZAJDLER Ludwik — Atlantyda. War. 1963. Wiedza Pow. 8, s. 371, [1], tablice. opr. oryg. pł., obw. (Stan b.dobry. Obw., okł., wyklejka i karta tyt. A.Borecki) cena: 32,00

1657.ZAKRZEWSKA Helena — Pojednanie. Powieść o niedźwiedziu tatrzańskim. Wyd.IV. Kr. 1946. S.Kamiński. 8, s. 197, [2]. brosz., obw. (Otarcia, przedarcia i ubytki obw., wewnątrz stan dobry) cena: 30,00

1658.ZAKRZEWSKA Helena — Zasypana sztolnia. Kat. 1946. "Universum". 8, s. 48. brosz. (Niewielkie otarcie grzbietu, poza tym stan b.dobry. Okł. i rys. M.Orackiego-Servina) cena: 16,00

1659.ZALESKI J[ózef] B[ohdan] — Duch od stepu. Lw. 1877. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16, s. [4], 63. brosz. (Przednia okł. luzem, brak tylnej, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy) cena: 36,00

1660*.ZALESKI Józef Bohdan — Pisma ... Wyd. zbiorowe przejrz. przez autora. T.1-2. Lw. 1877. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s. [4], 280; [4], 302. razem opr. nieco późn. pł. (Stan dobry. Podpisy własn.) cena: 147,70

1661.ZANIEWICKI Zbigniew — "Oberschlesien". Niepowieść. War. 1930. Geb. i Wolff. 16d, s. 185, [2]. opr. późn. pł. (Zabrudzenia okł., podkreślenia w tekście i zapiski na marginesach. Piecz.) cena: 40,00

1662.ZAPOLSKA Gabryela — "A gdy w głąb duszy wnikniemy"... Powieść współczesna. Z przedm. W.Jabłonowskiego. T.1-3. War. 1904. Druk. J.Sikorskiego. 16d, s. 148, [4]; 147, [5]; 127, [9]. opr. oryg. pł. Bibl. dzieł wyb., nr 354-356. (Okł. poluźnione, podklejenia wyklejek (również taśmą). Wyd.I samoistne) cena: 85,00

1663*.ZAPOLSKA Gabrjela — Kobieta bez skazy. Powieść. War. 1923. Inst. Lit. "Lektor". 16d, s. [4], 388. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Wyd. zbiorowe dzieł., [t.8] (Stan dobry. Okł. E.Johna. "Rozwódka kokietuje profesora-donżuana, bawi się w kokotę, ale oddać się gotowa tylko za cenę ślubu, osiada też na koszu; przewrotne wyszydzenie cnoty kobiecej, jako fałszu i obłudy; autorka nie ma wyobrażenia o faktycznej nieskazitelności, a przystraja w jej barwy zwykłe stręczycielstwo przebiegłej samiczki" (L.)) cena: 36,00

1664.ZAPOLSKA Gabryela — Modlitwa Pańska. Lw. 1905. Pol. Tow. Nakł. 16d, s. [4], 179, tabl. 1. opr. ppł. z epoki. (Stan dobry) cena: 36,00

1665*.ZAPOLSKA Gabriela — Moralność pani Dulskiej. Tragikomedia kołtuńska w trzech aktach. War. 1955. PIW. 16d, s. 186, [1], tablice. brosz. (Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Wyd.II) cena: 12,00

1666.ZAPOLSKA Gabryela — Śmierć Felicyana Dulskiego. Opowiadanie. War. 1911. Geb. i Wolff. 16d, s. [2], 157. opr. ppł. z epoki. (Okł. nieco otarte, poza tym satn dobry) cena: 31,98

1667.[ZAPOLSKA Gabriela] — Tamten. Dramat współczesny w 5 aktach. Napisał Józef Maskoff [pseud.]. Kr. 1902. S.Gajewski. 16d, s. 128. opr. ppł. z epoki (Ślad wilgoci na tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Wyd.II) cena: 30,00

1668.ZAPOLSKA Gabryela — Teatr. [T.4]: Jojne Firułkes. War. 1903. Red. "Przegl. Tyg.". 16d, s. 143. brosz. (Przednia okł. luzem, niewielkie ubytki okł. oraz grzbietu. Egz. nierozcięty. W tym cyklu ukazało się 8 dramatów) cena: 46,42

1669.ZAREMBA-ADAMCZYK Marian — W rytmie granatowej maciejówki. Łódź 1936. Zarząd Koła POW. 16d, s. 93, [2]. brosz. (Niewielkie otarcia okł. Na przedniej okł. odręczna dedykacja autora dla W.Andrzejewskiej. Poezje legionowe) cena: 53,00

1670.ZAWIEYSKI Jerzy — Mąż doskonały. Dramat. Kielce 1948. "Jedność". 8, s. 83, [4]. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, jedna składka luzem, stan dobry) cena: 20,00

1671.ZAWIEYSKI Jerzy — Ocalenie Jakuba. Dramat w 3 aktach. War. 1947. Inst. Wyd. "Sztuka". 8, s. 62, [2]. brosz. Biel. teatralna "Sztuki, t.4. (Okł. otarte i zakurzone, przedarcie grzbietu, blok nadpęknięty) cena: 20,00

1672*.ZAWIEYSKI Jerzy — Rozdroże miłości. Dramat w 3 aktach. War.-Kr. [1947]. Wyd. E.Kuthana. 8, s. 114, [2]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry) cena: 36,00

1673.ZAWISTOWSKA Kazimiera — Poezye. Z rękopisów wydał i wstępem poprzedził S.Wyrzykowski. Z przedmową Miriama. War.-Kr. 1923. Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. 197, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob. (Wyklejki podklejone w grzbiecie, poza tym stan dobry. Na tabl. portret autorki. Obca dedykacja) cena: 60,00

1674.ZBIERZCHOWSKI Henryk — Kariera Pana Franciszka. Powieść. Lw. 1939. Księg. A.Krawczyński. 16d, s. 263. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz. (Stan b.dobry. Piecz.) cena: 60,00

1675.ZECHENTER Edmund — Smok. Z serji III "Z chłopskiej niwy". Kr. 1929. Nakł. autora. 8, s. 35. brosz. (Stan b.dobry) cena: 24,00

1676.ZECHENTER Edmund — Zawzięty Lasowiak ("Z chłopskiej niwy"). Kr. 1930. Tow. Wyd. "Polski Znicz". 16d, s. 255. brosz. (Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Dedykacja autora) cena: 32,00

1677.ZECHENTER Edmund — Z chłopskiej niwy. Rabsic, Przyżeniony, Spbek Kulas, Kwiatula, Czwarta żona, Zdyb, Józuś podpalacz, Dał Pan Jezus chłopaka! Z przedm. K.Przerwy-Tetmajera. Kr.-War. 1909. G.Geb. i Sp., Geb. i Wolff. 16d, s. VIII, 181, [2]. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł., brak karty przedtyt., stan dobry. Podpis własn.) cena: 40,00

1678*.ZECHENTER Witold — Fraszki. Kr. 1962. Wyd. Lit. 8, s. 55, [1]. brosz. (Stan dobry. Okł., ilustr. i układ graf. J.Bruchnalski) cena: 24,00

1679.ZECHENTER Witold — Godzina zmierzchu. Kr. 1976. Wyd. Lit. 16d, s. 93, [1]. brosz., obw. (Otarcia i zabrudzenia obw., poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora) cena: 60,00

1680.ZECHENTER Witold — Strzępy okupacji. Kr. 1945. S.A.Krzyżanowski. 8, s. 47, [1]. brosz. (Niewielkie ubytki i naddarcia krawędzi okł., stan dobry. Poezje) cena: 24,00

1681.ZEGADŁOWICZ Emil — Dziewanny. Księga czwarta: Powsinogi beskidzkie. War.-Kr. 1927. Wyd. J.Mortkowicza. 8, s. [6], 187-246, [1]. brosz. (Naddarcia okł., ubytki grzbietu, blok pęknięty. Egz. wymaga oprawy. Poetyckie opowieści o sześciu powsinogach: druciarzu kuternodze, śklarzu, sadowniku, świątkarzu, kamieniotłuku i piecarzu-zdunie) cena: 80,00

1682.ZEGADŁOWICZ Emil — Głaz graniczny. Dramat w trzech aktach. Z przedm. F.Siedleckiego. War. 1925. Nakł. "Życia Teatru". 16d, s. XVI, 78, [2]. brosz. Bibl. Dramat., t.2. (Stan dobry) cena: 30,00

1683.ZEGADŁOWICZ Emil — Łyżki i księżyc. Groteska straganowa w trzech aktach. Poz. 1957. Wyd. Pozn. 8, s. 174, [1]. brosz. (Stan dobry. Piecz. własn. Wyd.I z rękopisu. Ilustr. i okł. wykonał Z.Szpinger) cena: 106,00

1684.ZEGADŁOWICZ Emil — Nawiedzeni. Misterjum balladowe w trzech aktach. Wadowice 1925 [właśc. 1924]. Druk. F.Foltina. 4, s. 115, [2]. brosz. (Otarcia i niewielkie zabrudzenia okł., ślady zalania. Stan dobry. Okł. w drzeworycie L.Misky'ego) cena: 120,00

1685.ZEVACO Michał — Piekielna zemsta. Powieść historyczna. Przeł. z franc. J.Mściwój. War. [1930]. S.Cukrowski. 16d, s. 288. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Otarcia i zabrudzenia okł., blok nadpęknięty i poluźniony, miejscami zażółcenia papieru) cena: 48,00

1686.ZIELIŃSKI Stanisław — Kalejdoskop. War. 1955. Czytelnik. 16d, s. 281, [3]. brosz. (Okł. zakurzona, stan dobry. Okł. i rys. J.Jaworowskiego. Opowiadania) cena: 25,58

1687.[ZIELIŃSKI Władysław Kornel] — Flisacy. Opowiadanie. War. 1883. Księg. T.Paprockiego i S-ki. 16d, s. 56. brosz. (Stan dobry) cena: 20,00

1688.ZIELONE ucho. Nowele i opowiadania tyrystyczne. War. 1956. Czytelnik. 8, s. 344, [3]. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 14,77

1689.ZIEMBICKI Stanisław — Powrót do miasta. Poemat o Warszawie. War. 1947. Kat. Tow. Wyd. "Rodzina Polska". 4, s. 31, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan b.dobry. Okł.-drzeworyt J.Białostockiego) cena: 30,00

1690*.ZIENKOWICZ Leon — Wizerunki polityczne literatury polskiej. Kurs publiczny wykładany w Paryżu w okręgu towarzystw uczonych przez ... T.1. Lipsk 1867. F.A.Brockhaus. 16d, s. [8], 317. opr. oryg. pł. Bibl. pisarzy pol., t.50. (Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry) cena: 31,98

1691*.ZMORSKI Roman — Lesław. Szkic fantastyczny. Lw. 1870. Wyd. Mrówki. 16d, s. 78. brosz. wt. z zach. okł. oryg. Bibl. Mrówki, t.27; s.2, t.9. (Stan dobry. Egz. nierozcięty) cena: 25,58

1692.ZOLA Emil — Germinal. T.1-2. War. 1946. Spółdz. Wyd. "Wiedza". 8, s. 259, [2]; 188, [3]. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan b.dobry. Okł proj. M.Hiszpańska) cena: 40,00

1693.ZONSZAJN Jakub — Wiersze. Przeł. J.Ficowski, T.Karpowicz, K.Koszutski, T.Kowalczyk, A.Słucki. Słowo wstępne A.Słuckiego. War. 1963. Czytelnik. 16d, s. 95, [4]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Wyd.I) cena: 32,00

1694*.ZOSZCZENKO M[ichał] — Pająk i mucha. Z ros. przeł. H.Pilichowska. War. 1929. "Rój". 16d, s. 156, [4]. opr. bibliot. ppł. Bibl. powieściowa, nr 566. (Otarcia okł., poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 30,00

1695.[z] BRZEZIN Grzegorz Paweł — O rożnicach teraźniejszych to jest co o jednym ogu Ojcu i Synu Jego Jednorodzonym i o Duchu Świętym prawdziwie rozumieć mamy. Oprac. K.Górski i W.Kuraszkiewicz. Wr. 1954. Ossol. 8, s. VII, [1], 241, [2]. opr. oryg. pł. Bibl. Pisarzów Pol., S.B, nr 2. (Okł. zakurzona, piecz. "Egz. bezpłatny", wewnątrz stan b.dobry. Zaw. m.in. faksymile oryginału z 1564) cena: 80,00

1696.[z] KRAKOWA Jan Ursyn — Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis. O sposobie pisania listów wraz z wzorami listów i mowami. Przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzyła L.Winniczuk. Wr. 1957. Ossol. 8, s. XXX, [2], 208. opr. oryg. pł. Bibl. Pisarzów Pol., S.B, nr 7. (Brak ostatnich 6 kart ze spisem treści, poza tym stan dobry) cena: 80,00

1697*.ZWEIG Stefan — Pierwsze przeżycie. War. 1928. Tow. Wyd. Rój. 16d, s. 232. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., stan dobry. Podpis własn.) cena: 26,00

1698.ZYCH Jan — Pochwała kolibra. Kr. 1972. Wyd. Lit. 16d, s. 76, [1]. opr. oryg. kart. (Niewielkie załamanie narożnika okł., poza tym stan b.dobry. Okł proj. Z.Darowska) cena: 48,00

1699.ŻEROMSKI Stefan — Duma o hetmanie. War. 1908. Kasa Przezorności i Pomocy Warsz. Pracowników Księgarskich. 8, s. 217. opr. pł. z epoki (Grzbiet otarty i nadpęknięty, podklejenia i zaplamienia wewnątrz - egz. niezbyt świeży. Przekreślone liczne piecz. Na odwrocie karty tyt. wklejona marka ochronna proj. E.Okunia z odręcznym numerem (1700) i inicjałem S.Ż. ręką S.Żeromskiego. Wyd.I) cena: 215,00

1700.ŻEROMSKI Stefan — Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Przyg. do druku W.Borowy. War.-Kr. 1938. Wyd. J.Mortkowicza. 16d, s. VIII, 425, [3], tablice. opr. bibliot. ppł. (Okł. lekko otarte, niewielka dziura na karcie tyt. spowodowana usuwaniem znaków własn., poza tym stan dobry. Piecz. i podpis własn.) cena: 48,53

1701.ŻEROMSKI Stefan — Opowiadania i nowele ... Wydane w dziesiątą Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. T.1-4. War.-Kr. 1929. J.Mortkowicz. 16d, opr. oryg. pł. złoc. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., w t.1 blok nadpęknięty, poza tym stan dobry. T.1 zaw.: Rozdzibią nas kruki i wrony, Mogiła, listy i notatki, Żródło, Niedobitek, W sidłach niedoli. T.2 zaw.: Doktór Piotr, "Cokolwiek się zdarzy-niech uderza we mnie...", Ananke, Zmierzch, Złe przeczucie, Po Sedanie, Zapomnienie, Pokusa, Siłaczka, Oko za oko, Niedziela. T.3 zaw.: Na pokładzie, O żołnierzu tułaczu, "Tabu", Cienie, Kara, Legenda o "bracie leśnym". T.4 zaw.: Pomyłki, Złe spojrzenie, Pavoncello) cena: 60,00

1702.ŻEROMSKI Stefan — Organizacya inteligencyi zawodowej. War.-Kr. 1919. Tow. Wyd. 8, s. 35. brosz. (Papier miejscami zażółcony. Piecz. własn.) cena: 43,00

1703.ŻEROMSKI Stefan — O żołnierzu tułaczu. Hanower 1946. PoL. Zw. Wychodźctwa Przymusowego. 8, s. 48. brosz. (Stan b.dobry) cena: 24,00

1704.ŻEROMSKI Stefan — Pomyłki. War.-Kr. 1923. J.Mortkowicz. 16d, s. 131, [5]. opr. ppł. z epoki. (Otarcia okł., stan dobry. Wyd.I. Zaw.: Pomyłki, Złe spojrzenie, Pavoncello) cena: 85,00

1705.ŻEROMSKI Stefan — Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX. T.1-3. Wyd. nowe. War. 1912. Geb. i Wolff. 16d, s. [6], 362; [2], 385; [4], 377. opr. nieco późn. ppł. (W t.2 brak karty tyt., poza tym stan b.dobry) cena: 240,00

1706.ŻEROMSKI Stefan — Promień. War.-Kr. 1928. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 178. opr. bibliot. ppł. Powieści ... wyd. w dziesiątą Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry) cena: 40,00

1707.ŻEROMSKI Stefan — Sen o szpadzie. Nagi bruk, Nokturn, Zemsta jest moją, Nullo. Kr. 1915. Druk. Narod. 16d, s. 45, [2]. brosz. (Okł. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Zdobniki A.S.Procajłowicza) cena: 53,00

1708*.ŻEROMSKI Stefan — Sen o szpadzie i sen o chlebie. Zakopane 1916. Księg. Podhalańska (A.Z.Zembaty). 16d, s. [2], 94. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie otarcia okł., ubytki wyklejek, poza tym stan dobry. Piecz.) cena: 50,00

1709.[ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] — Słowo o Bandosie. Kr. 1908. Skł. gł. Księg. Altenberga we Lwowie. Druk. Wł. Teodorczuka w Krakowie. 8, s. 27. brosz. (Otarcia, zaplamienia i zabrudzenia okł., brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Podpis własn.) cena: 50,00

1710.ŻEROMSKI Stefan — Snobizm i postęp. Wyd.II. War.-Kr. 1926. J.Mortkowicz. 16d, s. [10], 191. brosz. Pisma ... Pierwsze wyd. zbiorowe. Utwory publicystyczne. (Stan dobry. Zapiski i piecz. własn.) cena: 36,00

1711.ŻEROMSKI Stefan — Syzyfowe prace. Ilustr. M.Żeromska. War. 1954. Czytelnik. 8, s. 271, [1], tablice. opr. oryg. pł. (Stan b.dobry) cena: 24,00

1712.ŻEROMSKI Stefan — Turoń. Dramat w trzech aktach. War.-Kr. 1923. J.Mortkowicz. 16d, s. 139, [5]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia i naddarcia okł., blok lekko poluźniony) cena: 36,00

1713*.ŻEROMSKI Stefan — Uroda życia. Powieść w dwóch tomach. T.1-2. Kr. 1912. Sp. Nakł. "Książka". 16d, s. [8], 259; [4], 256. opr. oryg. [?] pł. (Niewielkie zabrudzenia okł., wewnątrz stan dobry. Wyd.I. "Autor wyzyskał osobiste obserwacje dot. prześladowania unitów podlaskich, poczynione w okresie pobytów w domu H. i L.Radziszewskich w Białej i w czasie pracy guwernerskiej w Łysowie" (LPPE). Powieść dwukrotnie doczekała się ekranizacji (1921 i 1930)) cena: 120,00

1714.ŻEROMSKI Stefan — Utwory epickie ... Wydane w dziesiątą Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. T.1-5. War.-Kr. 1929. J.Mortkowicz. 16d. opr. oryg. pł. złoc. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. T.1 zaw.: Duma o Hetmanie. T.2 zaw.: Powieść o Udałym Walgierzu, Aryman mści się, Godzina. T.3 zaw.: Wisła, Międzymorze. T.4 zaw.: Sen o szpadzie i Sen o chlebie, Słowo o Bandosie. T.5 zaw.: Echa leśne, Wszystko i nic, Puszcza jodłowa) cena: 60,00

1715.ŻEROMSKI Stefan — Utwory powieściowe. War. 1898. Geb. i Wolff. 16d, s. 326, [1]. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz. (Brak grzbietu okł., brak karty tyt., okł. brosz. zabrudzona, wytarty znak własn. Książka zaw.: Na pokładzie, O żołnierzu tułaczu, Tabu, Cienie, Kara, Legenda o bracie leśnym, Promień) cena: 40,00

1716.ŻEROMSKI Stefan — Utwory publicystyczne ... Wydane w dziesiątą Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. T.1-2. War.-Kr. 1929. J.Mortkowicz. 16d. opr. oryg. pł. złoc. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., w t.1 blok lekko nadpęknięty przy grzbiecie, poza tym stan dobry. T.1: Snobizm i postęp. T.2: Bicze z piasku, Projekt Akademii Literatury Polskiej, Inter Arma) cena: 36,00

1717.ŻEROMSKI Stefan — Wiatr od morza. Wyd.II. War.-Kr. 1922. J.Mortkowicz. 16d, s. [8], 318. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia okł., blok nadpęknięty przy grzbiecie, ślad wilgoci na marginesach) cena: 85,00

1718.ŻÓŁKOWSKI Alojzy — Anegdoty i fraszki humorystyczne z "Momusa" i "Potpourri". Złoczów [ca 1911]. O.Zukerkandl i Syn. 16, s. 48, [2]. brosz. wt. (Niewielkie naddarcia okł., miejscami zażółcenia papieru) cena: 30,00

1719.ŻUKROWSKI Wojciech — Noce Ariadny. Opowiadania. Ilustr. A.Marczyński. War. 1968. PIW. 16d, s. 85, [5]. opr. oryg. kart. Bibl. "Jednorożca" (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan b.dobry) cena: 8,00

1720.ŻUŁAWSKI Jerzy — Eros i Psyche. Powieść sceniczna w siedmiu rozdziałach. Wyd.IV. Lw. 1904. H.Altenberg. 16d, s. [10], 256, [3]. opr. oryg. psk. (Nadpęknięcia i otarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry) cena: 100,00

1721.ŻUŁAWSKI Jerzy — Koniec Mesjasza. Dramat w IV aktach. Lw.-War. 1911. Tow. Wyd., E.Wende i sp. 16d, s. [6], 200, [1]. brosz. (Naddarcia krawędzi okł., ubytek grzbietu zaklejony bibułką, okł. lekko zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Na karcie tyt. piecz. "Egzemplarz gratisowy". Podpis własn.) cena: 28,00

1722*.ŻUŁAWSKI Jerzy — Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca. Ilustr. Stefana Żechowskiego. Kr. 1956. Wyd. Lit. 8, s. 340, [3], mapa 1. brosz. (Otarcia okł., poza tym stan dobry. 16 całostronicowych ilustr. S.Żechowskiego) cena: 44,00

1723.ŻUŁAWSKI Juliusz — Czas odzyskany. War. 1982. PIW. 16d, s. 103, [1]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia krawędzi obw., poza tym stan b.dobry) cena: 6,33

1724.ŻUŁAWSKI Juliusz — Wiersze z notatnika. War. 1957. PIW. 16d, s. 43, [1]. brosz. (Okł. zakurzona, niewielki ślad zalaniaw prawym górnym narożniku) cena: 16,00

1725.ŻYCKI-MAŁACHOWSKI Leonard — Zdobywcy przestworzy. Kr.-War. [1939]. Księg. Powszechna. 16d, s. [2], 284, [2], opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, brak tablic z ilustracjami Charlie'go (= K.Ferstera). Podpis własn. Powieść fantastyczna dla młodzieży) cena: 36,00

1726.ŻYLIŃSKA Jadwiga — Kapłanki, amazonki i czarownice. Opowieść z końca neolitu i epoki brązu 6500-1150 lat p.n.e.War. 1972. PIW. 16d, s. 309, [2]. brosz., obw. (Obw. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry) cena: 16,00

1727*.ŻYTOMIRSKI Eugenjusz — Bez w samolocie. Poezje. War. 1934. Literacki Inst. Wyd. 16d, s. 62, [2]. brosz. Bibl. "Kadry", t.3. (Podklejony margines tylnej okł., niewielkie zaplamienie przedniej. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego) cena: 65,00

1728*.ŻYTOMIRSKI Eugenjusz — Do przyjaciela. War. 1935. F.Hoesick. 16d, s. 22, [2]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan b.dobry. Dedykacja autora. Odbito 200 egz., ten nr 87) cena: 60,00

 

Wykorzystanie opisów katalogowych zawartych w niniejszym katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu "Rara Avis".

Strona główna