Antykwariat "Rara Avis" w Krakowie

raraavis@raraavis.krakow.pl

Mapy ziem polskich

 

M175

[POLSKA]. La Pologne Dressée sur ce qu'en ont donné Starovolsk, Beauplan, Hartnoch [!], et autres Auteurs. Rectifice par les Observations d'Hevelius etc [...].

Miedzioryt kolorowany 47,7x62,1 cm. Mapa Polski, Litwy i Ukrainy oprac. i wydana w Paryżu przez Guillaume'a del'Isle'a (Delisle'a). Czwarty stan płyty powstały w Paryżu nie przed 1708. Rokokowy kartusz tytułowy w lewym dolnym narożniku, w centrum nad dolną ramką 4 podziałki liniowe we wspólnym kartuszu. Kolor liniowy i powierzchniowy. Verso czyste - odręczny napis atramentem "La Pologne". Rozprasowane ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia na zgięciach. Notatki z epoki na lewym marginesie, jedna wewnątrz mapy. (8599/2)

Lit.: Imago Pol. K37/3

4.100.-

M198

[POLSKA]. Nouvelle carte du Royaume de Pologne, divisée selon ses palatinats et ses provinces, avec des remarques historiques pour l'intelligence de 'histoire.

Miedzioryt 45x58 cm. Druga mapa Polski Henri Abrahama Châtelaina pochodząca z jego "Atlas historique", t.4, Amsterdam 1714. Tytuł nad górną ramką mapy zamknięty dodatkową ramką liniową. W lewym górnym narożniku tekst "Remarque Historique", w lewym dolnym: "Table des palatinats, chatelains et villes [...]", wykaz kontynuowany na całej szerokości mapy pod jej dolną ramką. W centrum nad dolną ramką dwie podziałki liniowe. W prawym górnym narożniku "Tome 4, No 21". Verso czyste. Ślady złożenia, podklejone naddarcie na zgięciu. (9175/1)

Lit.: Szykuła 46; Mojski Polska 110

1.900.-

 M123

[POLSKA]. La Pologne.

Miedzioryt kolorowany 21,5x28,4 cm (w świetle passe-partout). Mapa Polski wydana w Paryżu przez Georgesa Louisa Le Rouge w 1748 (stan pierwszy). Mapa wchodziła w skład atlasu "Atlas nouveau portatif". W prawym górnym narożniku scena bitewna, pod nią tytuł i adres wydawniczy. W prawym dolnym narożniku pojedyncza podziałka liniowa. Kolor liniowy i powierzchniowy. Wsp. ramka, passe-partout. Stan dobry. (7639/20)

Lit.: Imago Pol. K12/7

1.500.-

M177

[POLSKA]. Mappa Geographica Regni Poloniae ex novissimis quotquot sunt mappis specialibus composita et ad LL. stereographicae projectionis revocata [...].

Miedzioryt kolorowany 45,7x53,7 cm. Stan pierwszy drugiej płyty mapy Polski Tobiasza Mayera z 1750 (taka data w kartuszu) opublikowany w Norymberdze w oficynie Spadkobierców Homanna. Mapa samoistna, spotykana również w wielu homannowskich atlasach. Łącznie sporządzono aż sześć płyt do tej mapy w ciągu ponad 60 lat. Tytuł w prawym górnym narożniku, w kartuszu ozdobionym motywami roślinnymi i monetą (Polnischer Tympfe). Nad górną ramką drugi tytuł "Carte des Etats de la Covronne de Pologne [...]". W lewym dolnym narożniku dwie tarcze herbowe: herby Polski i Litwy na jednej tarczy, na drugiej herb Wettinów. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusz bez koloru). Verso czyste. Stan dobry. (8599/4)

Lit.: Imago Pol. K44/2

3.250.-

M003

[POLSKA]. Le Royaume de Pologne, divise en ses Duches et Provinces, et subdivise en Palatinats.

Miedzioryt kolorowany 47,9x53,5 cm. Mapa polityczna Polski sporządzona przez Roberta de Vaugondy w r. 1752 (taka data w kartuszu). Funkcjonowała jako mapa samoistna, włączana była również do atlasów (np. "Atlas universel", Paryż 1757, 1792). Kolor liniowy. Verso czyste. Centralna załamanie, stan dobry. (5610/2)

Lit.: Imago Pol. K47/2; Mojski Król. Pol. 159

2.321.-

M005

[POLSKA]. La Pologne Suivant les degres de l'Academie des Sciences de Paris.

Miedzioryt 14,2x18 cm. Mapa Polski i Litwy pochodząca z "Geographie universelle" P.Buffera (Bruksela 1764). Nad górną ramką z lewej "pag. 245". Prawdopodobnie wykorzystaną wcześniejszą (Paryż 1741) płytę ryt. przez F.Desbruslinsa (widoczny ślad zatartej sygnatury) (Mojski Król. Pol. 144). Verso czyste. Ślad złożenia, stan dobry. (4996/1)

Lit.: Imago Pol. K51/7; Peliwo I 86

430.-

M179

[POLSKA]. Le Royaume de Pologne.

Miedzioryt kolorowany 49x61,3 cm. Czwarty stan mapy Polski Didiera Roberta de Vaugondy wydany w Paryżu po 1772 przez C.F.Delamarche. Tytuł w rokokowym kartuszu w lewym górnym narożniku. W kartuszu informacja o przywileju z 1767. W lewym dolnym narożniku ramka z czterema podziałkami liniowymi oraz barwnymi oznaczeniami granic pierwszego rozbioru. Z prawej strony mapy tabela ukazująca podział terytorialny Korony Polskiej. Kolor liniowy. Verso czyste. Niewielkie pionowe załamanie arkusza, poza tym stan dobry. (8599/6)

Lit.: Imago Pol. K48/7

2.400.-

M008

[POLSKA]. Mappa Geographica Regni Poloniae ex novissimis quot quot sunt mappis specialibus composita [...].

Miedzioryt kolorowany 44,2x51,1 cm. Mapa Polski Tobiasza Mayera z 1773 r. wydana w Norymberdze przez Spadkobierców Homanna. Mapa samoistna, spotykana również w atlasach (np. "Maior atlas scholasticus"). Nad górną ramka drugi tytuł: "Carte des Etats de la Covronne de Pologne [...]". Kolor powierzchniowy i liniowy. Pod dolną ramką z lewej oznaczenie koloru granic pierwszego rozbioru. Verso czyste. Załamania papieru, zaplamienie górnego marginesu, niektóre miejscowości podkreślone atramentem. (5101/6)

Lit.: Imago Pol. K44/9; Krassowski 40

2.300.-

M199

[POLSKA]. Le Royaume de Pologne, divisé selon les Partages faits en 1772, 1793 et 1795, entre la Russie, la Prusse et l'Autriche.

Miedzioryt kolorowany 47,7x53,3 cm. Mapa Polski (trzeci stan) Gillesa i Didiera Roberta de Vaugondy z zaznaczonymi trzema rozbiorami, wydana w Paryżu po 1795 przez Hyacinthe Langlois. Tytuł w lewym górnym narożniku, w kartuszu zwieńczonym herbem królewskim Wettinów. W lewym dolnym narożniku cztery podziałki liniowe i objaśnienie kolorów granic. Kolor liniowy. Verso czyste (ręcznie wpisany numer 22). Ślad zawilgocenia górnej części mapy, środkowe złożenie. (9175/2)

Lit.: Imago Pol. K47/4

2.300.-

M180

[POLSKA]. Polen nach seiner ersten, und letzten, oder graenzlichen Theilung.

Miedzioryt kolorowany 46,8x58,6 cm. Mapa Polski Johanna Walcha (czwarty stan płyty) wydana w Augsburgu w 1807 (taka data w kartuszu). Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, tamże oznaczenie kolorów granic poszczególnych zaborów. W lewym górnym narożniku w prostokątnej ramce trzy podziałki liniowe i legenda. Pod dolną ramką z prawej nadruk "entworfen u. gest. v. F.X.Hutter". Kolor liniowy. Verso czyste. Mapa po konserwacji (8599/7)

Lit.: Imago Pol. K55/10

2.400.-

 M124

[POLSKA]. Poland.

Miedzioryt kolorowany 22,4x29,4 cm. Mapa Polski Jamesa Wylda wydana w Edynburgu po raz pierwszy w 1819 przez firmę John Thomson & Co. Wchodziła w skład "General Atlas" (Edynburg 1819). Tytuł w prawym górnym narożniku, poniżej podziałka liniowa. W lewym dolnym narożniku niewielka (2,5x6 cm) panorama Gdańska podpisana wewnątrz ramki "View of Dantzick". Pod dolną ramką sygn. autorów: kartografa J.Wylda i rytownika N.Hewitta oraz informacja o wydawcy. W prawym dolnym narożniku, przy ramce nr "XVII". Stan bardzo dobry. (7639/19)

Lit.: Imago Pol. K60/21

 980.-

M114

[POLSKA]. Carte physique, hydrographique et routiPre de la Pologne dans ses anciennes limites et avec ses partages successifs: embrassant les pays limitrophes entre la mer Noire; et entre Vienne et Moscou.

Staloryt kolorowany 67,4x90,8 cm. Mapa ziem polskich autorstwa A.Dufoura i M.Wrotnowskiego wydana w Paryżu w 1850 przez Dufoura. Mapa stała się podstawą atlasu Polski opracowanego przez tych samych autorów. Tytuł w lewym górnym narożniku, z prawej w ramce legenda i trzy podziałki liniowe. Mapa zamknięta miedziorytową ramką. Kolor liniowy. Mapa rozcięta w epoce na 18 sekcji podklejonych wspólnie na płótnie. Niewielkie zaplamienie atramentem, stan dobry; zaplamienia płótna. (7436/1)

980.-

M162

[GOSTYŃSKI pow.]. Pow. gostyński gub. warszawskiej.

Litografia barwna form. 26,7x18,7 cm. Plansza z "Atlasu geograficznego illustrowanego Królestwa Polskiego" autorstwa J.M.Bazewicza, wydanego w Warszawie w 1907 r. Druk. w lit. B.A.Bukaty. Pod mapą widok ruin zamku w Gostyninie. Na dolnym marginesie numer planszy (5). Mapa w stanie dobrym. (5593/21)

103.-

M020

[KRAKOWSKIE, LUBELSKIE]. Woiwodschaft 2. Kalisch, 3. Krakau, 4. Sandomir, 5. Lublin und R.K. Die Rep. Krakau.

Litografia (?) kolorowana form. 19,7x26,2 cm. Niezidentyfikowana mapa wydana zapewne w l. 1840-tych (?). Nad górną ramką nadruk "Polen". Kolor liniowy. Egz. po konserwacji, stan bardzo dobry. Wsp. drewniana ramka, passe-partout. (4009/6)

317.-

M140

[LITWA]. Charte de la Lithuanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witepsk, de Miscislaw, et une partie de ceux de Polock et de Minsk cédés par la Pologne á la Russie.

Miedzioryt kolorowany 54,8x44 cm (Krassowski 62. Kopia wydanej w oficynie Spadkobierców Homanna w 1775 mapy części Litwy, która po I rozbiorze została poza granicami Polski autorstwa Franza Ludwiga Güssefelda. Mapa, datowana w 1776 (taka data w kartuszu) została wydana w Wenecji przez P.Santiniego i Giuseppe Antonio Remondiniego (to drugie nazwisko dorytowane na dole kartusza). Mapa wchodziła w skład atlasu "Atlas universel" (Wenecja 1784). Tytuł w owalnym, rokokowym kartuszu (bez koloru) w lewym dolnym narożniku, obok z prawej legenda i dwie podziałki liniowe. W prawym dolnym narożniku nadruk "Le mot See, Signifie Lac". Wewnątrz ramek okalających mapę wpisane nazwy stron świata. W prawym dolnym narożniku, wewnątrz ramki nadruk "P. I. 50". Kolor liniowy. Verso czyste. Stan bardzo dobry. (8206/2)

Lit.: Krassowski 62

1.200.-

M017

[LITWA]. Des Grossherzogthums Litauen ostsüdlicher Theil.

Miedzioryt kolorowany form. 23,3x29,4 cm. Mapa pd.-wsch. części Litwy pochodząca z atlasu "Schauplatz der fünf Theile der Welt" wydanego w Wiedniu przez J.Reilly w l. 1789-1791. Pod tytułem nadruk "Nro 47". Kolor liniowy. Verso czyste. Stan bardzo dobry. (5294/8)

507.-

M018

[LITWA]. Des Grossherzogthums Litauen nordöstlicher Theil.

Miedzioryt kolorowany form. 23,2x29,5 cm. Mapa pn.-wsch. części Litwy pochodząca z atlasu "Schauplatz der fünf Theile der Welt" wydanego w Wiedniu przez J.Reilly w l. 1789-1791. Pod tytułem nadruk "Nro 48"; ten sam numer powtórzono z prawej poza ramką. Kolor liniowy. Verso czyste. Stan bardzo dobry. (5294/9)

507.-

M156

[MAŁOPOLSKA]. Województwo krakowskie, Powiat Tarnów, mapa administracyjna i komunikacyjna w skali 1:100.000. Rozmieszczenie 8 kl. szkół pow. w powiecie.

Mapa 66,6x49,3 cm. Mapa powiatu tarnowskiego odbita z Zakł. Graf. Główn. Urz. Pomiarów Kraju w Warszawie nie przed 1950. Odręcznie wklejone symbole ukazujące rozmieszczenie szkół w poszczególnych latach szkolnych od 1946/47 do 1949/50. Ślady złożenia, ślady zawilgocenia. (7178/19)

120.-

M201

[POMORZE]. Delineatio et Situs Montower Spitze [...] [oraz] Exquisita Delineatio Fluvii Nogat [...].

Miedzioryt z akwafortą form. 24,7x31,2 na ark. 35,5x42 cm. Dwie mapy na wspólnej planszy (okolice Szpicy Mątawskiej i ujście Nogatu) pochodzące z pracy Samuela Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo [...]” (Norymberga 1696). Całość otoczona dekoracyjną ramką miedziorytową. Wewnątrz ramki, w prawym dolnym narożniku „N. 26”. Plansza po konserwacji, rozprasowane środkowe załamanie arkusza. (9198/148)

Lit.: Heyduk 71

 

280.-

M173

[POMORZE]. Das Herzogthum Pommern nach seiner jetzigen Abtheilung aus den besten Hülfsmitteln Und den neuesten astronomischen Beobachtungen entworfen […].

Miedzioryt kolorowany 43,5x60,7 cm. Mapa Pomorza Przedniego i Tylnego oprac. przez Franza Ludwiga Güssefelda na podstawie mapy Davida Gilly’ego i wydana w Norymberdze w oficynie Spadkobierców Homanna w 1792. Tytuł w skromnym kartuszu w prawym dolnym narożniku, w lewym dolnym tabela przedstawiająca podział administracyjny Pomorza. Kolor liniowy. Verso czyste. Mapa obcięta do ramki, ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia. (8385/7)

Lit.: Stelmach 72

700.-

M138

[PRUSY]. Prussiae Descriptio ante aliquot annos ab Henrico Zellio edita, ab eoq[ue] D. Joanni Clur, Ciui. Gedanensi dedit. Johann bussemecher excudit Coloniae.

Miedzioryt 18,5x26,5 cm. Mapa Prus pochodząca z pracy M.Quada "Fasciculus geographicus complectens praecipuarum totius orbis regionum [...]" (Kolonia 1608) (CKZK I 129). Zmniejszona wersja pierwszej szczegółowej mapy Prus H.Zella wydanej po raz pierwszy w 1542 i wielokrotnie przedrukowywanej. Orientacja wschodnia. Kartusz tytułowy z lewej strony, na tle Bałtyku. Wzdłuż całej prawej ramki podziałka liniowa. Na odwrocie tekst łac. "Prvssia" i pag. 18. Papier nieco pożółkły, stan dobry (8067/14)

1.800.-

M060

[PRUSY]. La Prusse divisee en Prusse Royale et Prusse Ducale laquelle a ete erigee en Royaume par l'Empereur Leopold en faveur de Frederic I Elect. de Brandenbourg [...].

Miedzioryt kolorowany 48,7x61,4 cm. Mapa Prus wydana w Paryżu przez Roberta de Vaugondy. Płytę ryt. G.Delahaye (sygn. w lewym dolnym narożniku). Mapa wchodziła w skład "Atlas universel" (Paryż 1757). Kartusz tytułowy (z datą 1751) pod górną ramką w centrum. Kolor liniowy i powierzchniowy (lasy, kartusz). Verso czyste z nr 75. Niewielkie załamanie papieru, stan dobry. (5949/8)

2.300.-

M163

[SZCZUCZYŃSKI pow.]. Pow. szczuczyński gub. łomżyńskiej.

Litografia barwna form. 26,7x18,7 cm. Plansza z "Atlasu geograficznego illustrowanego Królestwa Polskiego" autorstwa J.M.Bazewicza, wydanego w Warszawie w 1907 r. Druk. w lit. B.A.Bukaty. Pod mapą widok kościoła w Szczuczynie. Na dolnym marginesie numer planszy (47). Mapa w stanie dobrym. (5593/11)

103.-

M130 

[ŚLĄSK]. Dvcatvs Silesiae tabvla geographica prima, inferiorem eivs partem, seu novem principatvs, quorum insignia hic adjecta sunt, secundum statum recentissimum complectens. Ad mentem Hasiani avtographi majoris legitime delineata [...].

Miedzioryt kolorowany 39,5x55,3 cm. Mapa Dolnego Śląska J.M.Haasa datowana w kartuszu na 1745, wydana w Norymberdze przez Spadkobierców Homanna. Jej nieco zmieniona wersja z dodanym tekstem weszła w skład "Atlas Silesiae" z 1750 (Wytyczak 25; różnice w treści mapy: tu jest "Lie-bau" w wersji atlasowej "Li-ebau"). Nad górną ramką drugi tytuł: "La Basse Silesie, qui comprend les Principautes de Schweidnitz [...]". Kartusz tytułowy w prawym górnym narożniku, zamknięty 9 herbami księstw śląskich. wewnątrz kartusza także dwie podziałki liniowe. Obok kartusza z lewej legenda na tkaninie podtrzymywanej przez putto. W prawym dolnym narożniku poza ramką cyfra 2. Kolor liniowy i powierzchniowy (kartusz bez koloru). Verso czyste. Niewielkie zaplamienia. (7641/5)

Lit.: Timann 561

1.280.-

M154

[ŚLĄSK]. Karte des Kerises Neustadt, O/S [= Prudnik]

Mapa w trójbarwnej litografii 33,4x41,1 cm. Mapa powiatu prudnickiego oprac. i litografowana przez Paula Barona w Legnicy, wydana w Prudniku przez Verlag v. Franz Heinisch’s Buchhandlung w latach 1910-tych (?). Tytuł w ramce w prawym górnym narożniku, tamże dane wydawnicze, skala (1:125.000) oraz podziałka liniowa. W lewym górnym narożniku legenda w ramce. Ślady złożenia, niewielkie zaplamienia i naddarcia marginesów, odwrocie zakurzone. (7168/9)

80.-

M091

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu brzeskiego, Dolny Śląsk.

Mapa form. 38,2x55,4 cm. Mapa opracowana przez miejscowy Pow. Referat Pomiarów w II 1947 r., wydrukowana w Zakł. Kartograf. GUPK we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Na odwrocie fragment niemieckiej barwnej mapy ściennej. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, stan dobry. (6469/2)

60.-

M083

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu kamiennogórskiego, Dolny Śląsk.

Mapa form. 48x38,2 cm. Mapa opracowana przez Pow. Referat Pomiarów w Jeleniej Górze w II 1947 r., wydrukowana w Zakł. Kartograf. GUPK we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Na odwrocie fragment niemieckiej mapy historycznej. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, stan dobry. (6469/2)

60.-

M081

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu lubańskiego, województwo wrocławskie.

Mapa form. 49x41,2 cm. Mapa opracowana przez miejscowy Pow. Referat Pomiarów w IX 1947 r., wydrukowana w Prac. Reprod. GUPK we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, niewielkie zaplamienie, załamania arkusza. (6469/2)

60.-

M095

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu lwóweckiego, Dolny Śląsk.

Mapa form. 63,2x54,2 cm. Mapa opracowana przez miejscowy Pow. Referat Pomiarów w VIII 1946 r., wydrukowana w P.Z.Graf. nr 2 we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, stan dobry. (6469/2)

60.-

M084

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu trzebnickiego, województwo wrocławskie.

Mapa form. 47,8x51,1 cm. Mapa opracowana przez miejscowy Pow. Referat Pomiarów w VI 1947 r., wydrukowana w Zakł. Kartograf. GUPK we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, papier pożółkły, otarcia. (6469/2)

60.-

M087

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu wołowskiego, Dolny Śląsk.

Mapa form. 47,5x58,4 cm. Mapa opracowana przez miejscowy Pow. Referat Pomiarów zapewne w 1946 lub 1947 r., wydrukowana w Zakł. Kartograf. GUPK we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Na odwrocie fragment barwnej niemieckiej mapy ściennej. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, niewielkie zaplamienia.  (6469/2)

60.-

M088

[ŚLĄSK]. Mapa powiatu wrocławskiego, Dolny Śląsk.

Mapa form. 57x61,7 cm. Mapa opracowana przez miejscowy Pow. Referat Pomiarów  w II 1947 r., wydrukowana w Państw. Zakł. Graf. nr 2 we Wrocławiu na zlecenie Gł. Urzędu Pomiarów Kraju, Wydz. Pomiarów Urzędu Woj. Wrocławskiego. Skala 1:100.000. Skasowane piecz. biblioteczne. Ślady złożenia, niewielkie otarcia.  (6469/2)

60.-

M158

[TATRY]. Mapa hydrograficzna Tatr Wysokich.

Mapa barwna 31,8x22,4 na ark. 47,5x50 cm. Mapa załącznikowa do pracy „Hydrografia Tatr Wysokich” wydanej w Krakowie w 1970 przez Inst. Geografii PAN. Rys. M.Klimek, oprac. K.Wit-Józwik. Ślady złożenia, część arkusza nieco pożółkła. (5539/20)

17.-

Ceny w złotych polskich (PLN)

Cytowana literatura

Zobacz też Widoki miast polskich