Tabela wyników 125 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 ALBUM malarstwa polskiego. Album de l'art polonais. 600 1 100
2 ARTHUR i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy, pamiętniki ilustrowane licznemi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty. Podali do druku Maryla Wolska i Michał Pawlikowski. T. 1-2. 240 240
3 BOJKO Szymon – Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do 1939 r. 100 160
4 CICHOWICZ Stanisław – Scriptualia. 80 80
5 [CIEŚLEWICZ Roman]. Zbiór 11 obwolut, okładek i drobnych druków zaprojektowanych przez Romana Cieślewicza w latach 50. i 60. XX w. 220 220
6 CIEŚLEWSKI Tadeusz syn – Władysław Skoczylas, inicjator i twórca współczesnego drzeworytu w Polsce. Tekst pióra ... Dane biograficzne, materjały do bibljografji, spis prac drzeworytniczych, 79 reprodukcyj w tekście i poza tekstem, 1 odb. z klocka oryginalnego. 360 -
7 CZAPSKI Józef – Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce. 100 170
8 DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka województwa śląskiego. L'art en Silésie Polonaise. 140 -
9 DUTKIEWICZ Józef E. – Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. Pod red. ... 80 80
10 DUTKIEWICZ Józef E., JELENIEWSKA-ŚLESIŃSKA Jadwiga, ŚLESIŃSKI Władysław – Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. 70 70
11 [FIJAŁKOWSKI Stanisław]. Stanislaw Fijalkowski, Polen. 1 200 1 200
12 FOURNIER-SARLOVÈZE – Les peintres de Stanislas-Auguste II, roi de Pologne. Bacciarelli, Antoine Graff, Norblin de la Gourdaine, Grassi, Alexandre Kucharski, Per Krafft et Bernardo Bellotto, Louis Marteau, Vincent de Lesseur, Daniel Chodowiecki, Joseph Pitschmann. 360 640
13 GRABOWSKI Tadeusz – Śląska szkoła plakatu. Oprac. ... 120 140
14 HERMANSDORFER Mariusz – Józef Gielniak. 140 320
15 HISTORJA sztuki. T. 1-2. 360 650
16 Institut Français. H. Berlewi. Retrospektive Ausstellung. Gemälde, Zeichnungen, Grafik, Mechano-Fakturen, Plastik von 1908 bis heute. 600 1 050
17 Muzeum Miejskie w Bydgoszczy. Katalog ilustrowany Miejskiej Galerji Obrazów i Rzeźb w Bydgoszczy. 60 -
18 Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog rycin Daniela Chodowieckiego znajdujących się w .... Oprac. Władysław Prajer. 120 -
19 Permafo, Galeria, Klub Związków Twórczych, Związek Polskich Artystów Fotografików. Permafo - suma. Prace Natalii LL - 1970-1973. 220 800
20 Ruchoma Wystawa Sztuki, Stowarzyszenie. Trzecia objazdowa wystawa. Katalog. [Warszawa] 1935. 16d, s. [31], tabl. 15. brosz. 80 -
21 KOBZDEJ Aleksander – [Próbka obrazu olejnego wraz z życzeniami na Nowy Rok 1967]. 600 1 400
22 LESUR Adrien – Les poteries et les faiences françaises. Partie 1-2. 480 -
23 LESZNER Tadeusz – Tadeusz Cieślewski syn (1895-1... 120 120
24 MADEYSKI Jerzy – Józef Szajna. 48 48
25 MADEYSKI Jerzy – Teresa Stankiewicz. 64 -
26 NIEMOJEWSKI Lech – Konstruktywizm w architekturze. Z 74 rysunkami. 100 185
27 [NUMIZMATYKA]. Katalog der Sammlung weil. Bischof Stupnicki. 980 980
28 1 KATALOG szkła gospodarczego. Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego "Vitropol". 120 120
29 [POLSKA Sztuka Stosowana]. Materjały. Z. 1-17. 980 1 500
30 PRZEWODNIK po zbiorach Muzeum Przemysłowego im. Dra A. Baranieckiego w Krakowie. 140 -
31 RODIN August – L'Art. Entretiens réunis par Paul Gsell. 140 140
32 ROVINSKIJ Dmitrij Aleksandrovič – Obozrenie ikonopisanija v Rossii do konca XVII veka. Opisanie fejerverkov i illjuminacij. 280 650
33 SLATER J[ohn] Herbert – Engravings and Their Value. A guide for the print collector. Illustrated with 30 plates and 300 facsimile reproductions of engravers' marks. Fourth Edition, revised and enlarged. 360 -
34 [STAŻEWSKI H.]. Henryk Stażewski. 120 170
35 STAŻEWSKI Henryk – [Kompozycja 1.]. 780 1 100
36 STAŻEWSKI Henryk – [Kompozycja 2.]. 720 720
37 STRONCZYŃSKI Kazimierz – Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300. Rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk oraz porównaniem typów menniczych objaśnione. 1 600 2 100
38 SZTUKA polska. Historja architektury, rzeźby i malarstwa od czasów najdawniejszych, aż do chwili obecnej. 180 -
39 SZUMAN Stefan – Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie. 67 tablic ilustracyj, w tem 7 kolorowych. 280 280
40 [TOPOLSKI Feliks 1]. Dwuczęściowy tekst Feliksa Topolskiego "Projekt Pamiętnik Stulecia" w rękopisie i maszynopisie, zapewne z 1988 oraz inne drobne materiały dotyczące tego artysty. 620 -
41 [TOPOLSKI Feliks 2]. Menu restauracji Rib Room w londyńskim Carlton Tower Hotel z reprodukcjami rysunków Feliksa Topolskiego, 1973. 80 -
42 TOWARZYSTWO Sztuk Pięknych we Lwowie członkom swym za lata wojny 1914-1918. 160 260
43 WARZECHA Marian – Dokumentacja metazbioru A. 200 200
44 WERNER-GAGNEBIN Murielle – Czapski. La main et l'espace. 280 -
45 WERNER Jerzy – Fotochemigrafia. Klisza kreskowa i siatkowa. 80 120
46 WOLANIN Thomas R. – Polish Charity Labels & Placards 1913-1924. The Wolanin Collection. 200 550
47 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scénes historiques, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs [...]. Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 1-3. [oraz] tenże — La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de ... Deuxiéme Edition. [T. 4]. 3 600 4 500
48 FORSTER Charles – Pologne. 640 1 100
49 Les FRANÇAIS. Costumes des principales provinces de la France, dessinés d'aprés nature par M.M. Gavarni, H. Emy, Pauquet, Ferogio, R. Pelez, Loubon, P. Saint-Germain etc. Lithographiés par M. A. Coindre. 6 000 -
50 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stara baśń. Powieść z dziewiątego wieku. Ilustr. E. M. Andriolli. Wyd. jubileuszowe z portretem autora. 600 1 300
51 MATEJKO Jan – Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki ..., tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski. 1 200 2 200
52 [MICKIEWICZ Adam]. La Brise du Nord. Keepsake polonais. Deuxieme Edition. 600 -
53 NOWY alfabet historyczny. 1 200 1 700
54 POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VII (ilustrowane III). 380 420
55 RYDEL Lucyan – Poezye. [T.] 1. Z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. 320 320
56 STRASZEWICZ Giuseppe – I Polacchi della rivoluzione del 29 novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell'ultima guerra dell'indipendenza polacca col Fac-Simile della loro firma eseguiti in litografia sopra disegni originali dai piu distinti artisti: SS. Grevedon, Maurin, Vigneron, Belliard, Deveria, Bazin, Desmadryl, Lecler, Desmaisons, Kuroskwi [!], officiale polacco, ec., ec. Accompagnati da una biografia per ... Prima Edizione Italiana. T. 1-2. 1 800 -
57 TAYLOR James – The Age We Live in: a History of the Nineteenth Century. From the Peace of 1815 to the Present Time. T. 1-5 [w 8 wol.]. 980 980
58 WILCZYŃSKI Albert – Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów. Opowiadanie ... Wyd. II z rysunkami E. Błotnickiego. T. 1-3. 420 -
59 WÓJCICKI Kaz[imierz] Wł[adysław] – Obrazy starodawne. Z drzeworytami Wincentego Smokowskiego T. 1-2. 1 600 3 400
60 [BIBLIA]. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład x. Jakuba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli [...]. Ozdobne 230 ilustracyami Gustawa Doré. 3 000 -
61 [BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. 1 200 1 700
62 CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 16 rysunkach ... 240 240
63 GROTTGER Artur – Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna. 1 200 -
64 HOMER – Homerowej Iliady Pomór, Gniew. 420 -
65 HORDYŃSKI Jerzy – Perpetuum mobile. [Illustr.] Jo Karl. 800 800
66 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. 1 200 1 500
67 KOTARBIŃSKI Janusz – Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez autora. 140 140
68 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Wydanie na pamiątkę pięćdziesiątej rocznicy zgonu wieszcza. 180 230
69 MICKIEWICZ Adam – Sonety krymskie. 140 220
70 RYDEL Lucyan – Królowa Jadwiga. 450 -
71 RYDEL Lucyan – Na zawsze. Dramat w 4 aktach. 240 240
72 SASNAL Wilhelm – Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. 800 -
73 SCHNITZLER Arthur – Reigen. Zehn Dialoge. 420 650
74 SIENKIEWICZ Henryk – Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. 3 200 4 400
75 [SOSZYŃSKI Jerzy] d'Ostoya – La ruée germanique sur la Pologne. 915-1915. Album de seize lithographie de ... Préface d'Antoine Potocki. 800 -
76 SUZKEVER Abraham – Sibir. A Poem. Illustrated by Marc Chagall. 1 800 -
77 TETMAJER Kazimierz – Na skalnem Podhalu. Wyd. jubileuszowe. Redakcja artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona Wyczółkowskiego. Rysunki i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. 720 720
78 TRETER Mieczysław – Sylwetki portretowe z czasów Stanisława Augusta. Album pięćdziesięciu dziewięciu sylwetek ze słowem wstępnem St. Wasylewskiego. Oprac. i wyd. ... 600 -
79 WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. 1 500 2 400
80 WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. 420 750
81 [BAUHAUS]. Staatliches Bauhaus, Weimar 1919-1923. 14 500 -
82 BERLEWI H[enryk] – Portraits et masques. Préface. de Jules Destrée. 1 200 2 000
83 BRAUN Jerzy – Kilka słów o "futuryzmie". 80 200
84 BRZĘKOWSKI Jan – Psychoanalityk w podróży. Powieść. 180 180
85 BRZĘKOWSKI Jan – Spectacle metallique. Avec un frontispice par Max Ernst. 1 600 -
86 ERENBURG Ilja – 10 HP. Życie auta. Z upoważnienia autora przeł. W. Broniewski. 360 660
87 EUROPA. Miesięcznik. 5 400 8 000
88 GŁOS Plastyków. Miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce plastycznej. 200 -
89 HULEWICZ Jerzy – Kain. Dramat ... 540 600
90 ILJIN M[ichaił] – Opowieść o wielkim planie. 840 840
91 JASENSKIJ Bruno – Bal manekenov. Pesa v trech aktach. 800 1 200
92 LINJA. Czasopismo awangardy literackiej. 400 520
93 [MONDSCHEIN Józef]. Czarny John [pseud.] – "Stawanie na głowie u podnóża Parnasu...". Parodye współczesnych poetów oraz przeraźliwie wielkich "tfurcuf". 1 800 -
94 [RIEFENSTAHL Leni]. Program kinowy do filmu "Olimpiada" w reż. Leni Riefenstahl z 1936. 80 110
95 [ŻARNOWERÓWNA Teresa]. [ZAREMBA Zygmunt] - Obrona Warszawy. Lud polski w obronie stolicy. (Wrzesień, 1939 roku). 800 1 100
96 ARCHITEKTURA SSSR. Organ Sojuz... [G. 1], nr 6: XII 1933. s. 53, [3]. 850 -
97 ARCHITEKTURA SSSR. Organ Sojuz... G. 3, nr 6: VI 1935. s. 71, [1]. 850 -
98 DREZINA. Eženedelnoe izdanie. Nr 2: V 1923. 300 -
99 DREZINA. Eženedelnoe izdanie. Nr 3: VI 1923. 300 -
100 DREZINA. Eženedelnoe izdanie. Nr 4: VI 1923. 300 300
101 KRASNYJ Student. Ežemesjačnyj literaturnyj, obščestvenno-političeskij i naučno-populjarnyj žurnal. 250 250
102 MAO. Ežegodnik Moskovskogo Architekturnogo Obščestva. 1 400 -
103 STROITELSTVO Moskvy. Ežemesjač... G. 7, nr 6: VI 1930. s [4], 39, [5]. 1 400 1 400
104 STROITELSTVO Moskvy. Ežemesjač... G. 7, nr 11: XI 1930. s. [4], 39, [5]. 1 400 -
105 TECHNIKA i Žizn. N. 5. [1924]. 1 200 1 200
106 TECHNIKA i Žizn. N. 10: 25 V 1925. 1 200 1 200
107 TECHNIKA i Žizn. N. 14: 11 VII [1925]. 1 200 1 800
108 TECHNIKA i Žizn. N. 15: 1 VIII [1925]. 1 200 1 800
109 CZEKALSKI Stanisław – Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego. 100 140
110 [KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu. Satyra antywojenna Mieczysława Bermana. 80 80
111 KATALOG Wystawy Nowej Sztuki. 200 -
112 [KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Satyra Mieczysława Bermana. 100 -
113 STERN Anatol, BERMAN Mieczysław – Mieczysław Szczuka. Oprac. ... 100 -
114 STERN Anatol, JASIEŃSKI Bruno – Ziemia na lewo. 240 240
115 STRZEMIŃSKI Władysław – Pisma. Zebrała, opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Zofia Baranowicz. 120 280
116 TUROWSKI Andrzej – Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. 160 200
117 WITZ Ignacy – Fotomontaże Mieczysława Bermana. 50 50
118 "CHEMERGON". Fabryka Przetworów Chemiczno-Farmaceutycznych, właść. aptekarz Leon Sikorski [...]. Cennik nr 30. VIII 1936. 80 -
119 NAJTAŃSZA w kraju Fabryka Pudełek Aptecznych, Perfumeryjnych i Wyrobów Papierowych oraz Drukarnia "Ekonomja". Cennik. [1931?]. 80 80
120 FABRYKA Pudełek Aptecznych, Perfumeryjnych i Wyrobów Papierowych oraz Drukarnia "Ekonomja" Cennik. [nie przed 1931]. 80 110
121 FABRYKA Pudełek Aptekarskich, Wyrobów Papierowych oraz Drukarnia N. Herman [...]. Cennik zniżony. [ca 1930]. 120 120
122 OPOHEMOGEN. Nowoczesny lek krwiotwórczy. Klawe. [1939]. 60 160
123 DOBROLIN. 1934. 48 320
124 [PERSIL]. Trzy ulotki zachwalające produkty piorące marki Persil. 1934. 160 200
125 SZYBKIE, prawidłowe, tanie pranie. 1938. 100 100
126 35 LAT Gazety Grudziądzkiej. [1929]. 48 120
127 RAZ, Dwa, Trzy... Wszyscy czytają najpiękniejszy i najpopularniejszy tygodnik sportowy Raz, Dwa, Trzy... [1931]. 48 -
128 KLUCZ do szczęścia i bogactwa. Los z najszczęśliwszej kolektury Braci Safier. [193-?]. 80 -
129 W DOBROBYCIE i spokoju... Życie jak w bajce... [późne lata 30.]. 70 -
130 W OSZCZĘDNOŚCI nasza siła. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa w Krakowie. 1933. 60 -
131 ETABLISSEMENTS Nationaux d'Aéronautique. National Aircraft Factory. 1932. 580 580
132 MECHANICZNA Stacja Doświadczalna Politechniki Lwowskiej na Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie. 1936. 80 -
133 "SEPEWE". Exportation des Produits de l'Industrie Polonaise. Pollish Industries Products Exporting Company. [nie przed 1937]. 580 650
134 STAL to siła i bezpieczeństwo. 1937. 64 -
135 JEDZ ryby morskie. 1936. 48 220
136 LECZNICZE wina magistra Krzysztoforskiego. 1937. 160 230
137 PIWO okocimskie to prawdziwy nektar. [1935]. 54 160
138 SUCHARD. Tango. [193-?]. 80 -
139 BO ON nosi krawat od Chojnackiego. [193-]. 80 160
140 BRACIA Jabłkowscy sp. akc. Dom towarowy. 40 sklepów pod jednym dachem. [193-?]. 420 1 011
141 NOWA  Moda, wiosna-lato 1938 r. 1938. 80 420
142 BUSKO Zdrój. Wody mineralne siarczano-słone. Województwo kieleckie, ostatnia stacja kolejowa "Kielce". [1936]. 120 -
143 SANATORJUM w Batowicach pod Krakowem, poczta Raciborowice [...]. Sanatorjum otwarte cały rok. [193-]. 48 240
144 CENNIK naczyń kuchennych ze szkła "Jena". 1935. 80 -
145 CO TO jest jedwab naturalny. [193-?]. 48 -
146 DRAKON. Kalka do maszyn do pisania. Carbon Paper [...]. 1932. 64 -
147 DRAKON. Kalka do maszyn do pisania. Carbon Paper [...]. [ca 1932]. 64 -
148 KAŻDY powinien kupić dobry i tani odbiornik "Silesia". 1936. 60 -
149 M.S. [Polski Monopol Spirytusowy]. [nie przed 1933]. 80 -
150 PROGRAM. Krakowski Turniej Automobilowy organizowany przez Krakowski Klub Automobilowy. 1929. 64 70
151 Z POWINSZOWANIEM Nowego Roku. 1925. 48 -
152 POLSKA Linja Lotnicza "Aerolot" S. A. Zarząd: Warszawa, Nowy Świat 24. Telefon 9-00. 100 120
153 POLSKA Linja Lotnicza "Aerolot" S. A. Zarząd: Warszawa, Nowy Świat 24. Telefon 9-00. 100 100
154 P.L.L. Polska - Linja - Lotnicza Aerolot. Z Warszawy do Krakowa. 150 150
155 P.L.L. Polska - Linja - Lotnicza Aerolot. Do. 150 260
156 POLSKA Linja Lotnicza. Komunikacja pasażerska. Przewóz poczty i towarów. Do Lwowa. 100 100
157 POLSKA Linja Lotnicza. Komunikacja pasażerska. Przewóz poczty i towarów. Do Gdańska. 100 150
158 POLSKIE Linie Lotnicze LOT. Polish Air Lines. 90 -
159 POLSKIE Linje Lotnicze LOT. Lignes Aériennes Polonaises. 50 70
160 PIWO Marcowe z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. 0,5 l. 30 -
161 PIWO Marcowe z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. 0,5 l. Reprezentacja St. Karpowicz Zakopane. 30 -
162 PIWO Słodowe z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. Poj. 0,5 l. Napełn.: A. Karpowicz - Zakopane. Na cukrze rafinowanym. 30 75
163 ZDRÓJ Żywiecki z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. Generalna reprezentacja Kraków Józef Baster. 30 30
164 "PRAZDRÓJ" Karwiński. Piwo jasne pełne z browaru i słodowni Dr. Jana Hr. Larish-Mönnicha w Karwinie. Pojemność 0,5 l. 30 -
165 PEŁNE Piwo Stołowe Sp-cow Wacława Zemana Brow. Parow w Łucku. Poj. o,5 l. 30 -
166 PIWO Dubeltowe. Browar Bawarski Śmigiel Wlkp. Prawdziwość gwarantuje miejsce przelewu. Pojemn. 0,3 Litr. 30 170
167 DLA ciebie i twego dziecka. Luksusowa mieszanka "Stella" zastępuje kawę naturalną. 50 -
168 MIĘDZYNARODOWE T-wo Wagonów Sypialnych i Ekspresów Europejskich Wagons-Lits. Wycieczki, bilety kolejowe, bilety sypialne, paszporty zagran. Wagons-Lits "Cook", Warszawa, Krakowskie Przedm. 42 i oddz. 50 -
169 NAJLEPIEJ zabezpieczy, oprocentuje i zatrudni wasze oszczędności K. K. O. w Mławie, ul. Chrobrego 1, 1 piętro, czynna dla wkładców od 8-2 i 5-7 po poł. 40 -
170 PROSZEK do pieczenia Liliput. 50 -
171 SKŁADAJ oszczędności w K. K. O. miasta Krakowa, ul. Szpitalna 15. 80 -
172 SKŁADAJ oszczędności w K. K. O. miasta Rybnika, Plac Wolności 7, przy dworcu autobusowym. 40 -
173 TROPIKA. Mydło hygieniczne do twarzy i kąpieli. Heza - Henryk Żak, Poznań. 50 -
174 TROPIKA. Mydło hygieniczne do twarzy i kąpieli. Heza - Henryk Żak, Poznań. 50 -
175 TURYŚCI baczność! Kuchenka spirytusowa "Emes" 3 zapewnia ciepłą strawę zawsze i wszędzie. 50 -
176 ŻĄDAJCIE wszędzie kapeluszy Schlee. 50 -
177 DENKOWSKI Zygmunt – Zeszyt do notowania stanu pogody (zachmurzenia, kierunku wiatru, opadów atmosferycznych, wykresu temperatury i ciśnień atmosferycznych). Oprac. ... Wyd. VI poprawione. 60 75
178 [DÜRRENMATT Friedrich]. Autograf Friedricha Dürrenmatta w programie Schauspielhaus w Zurychu na sezon 1983/1984. 200 360
179 [DYPLOM czeladniczy]. Dyplom wydany przez Urząd Starszych Zgromadzenia Krawców, potwierdzający przyjęcie Mieczysława Konarskiego w poczet czeladników, dat. 16 XI 1916 w Łowiczu. 160 300
180 [DZIENNIK przyrodniczy szkolny]. Dwa zeszyty do przyrody z IV i V klasy gimnazjalnej z lat międzywojennych. 180 240
181 FLIRT salonowy. 64 200
182 [KINO - programy filmowe 1]. Zbiór 57 polskich programów filmowych do 48 filmów produkcji polskiej z lat międzywojennych i czasów okupacji. 360 550
183 [KINO - programy filmowe 2]. Zbiór 165 programów do filmów amerykańskich i brytyjskich z lat międzywojennych. 650 650
184 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. Kosciuszko. 980 -
185 [KRAKÓW]. Architektoniczny "Projekt kościoła w Borku Fałęckim" z 1937. 2 000 -
186 [KSIĘŻA patrioci, Stowarzyszenie Pax]. Zbiór dokumentów dotyczących działalności krakowskiego oddziału Pax-u w l. 1954-1961. 640 640
187 LIST obywatelski wpisujący "Starozakonnego Samuela Wolffa" w poczet obywateli miasta Zdun, dat. 29 IV 1814 w Zdunach, z podpisem burmistrza. 220 -
188 [MICKIEWICZ Adam]. Adam Mickiewicz, Poëte Romantique Polonais, né en Lithuanie en 1798. 360 540
189 [MODLITEWNIK rękopiśmienny]. Pobożnej chrześcianki książka do nabożeństwa napisana MDCCCXLVIII [1848]. 2 900 -
190 [NKN]. Papier listowy (lub jego część) Naczelnego Komitetu Narodowego. 50 -
191 [NKN]. Pokwitowanie wpłaty wystawione przez Naczelny Komitet Narodowy, dat. 6 VIII 1915 w Krakowie. 60 -
192 [NOWAKOWSKI Zygmunt]. Zbiór 53 maszynopisowych listów Zygmunta Nowakowskiego do Tadeusza Białkowskiego w Krakowie i innych adresatów z l. 1940-1962. 2 400 2 400
193 [NUTY]. Song of the Polish Underground. 140 280
194 [PIŁSUDSKI Józef]. Tkanart. Tkanina artystyczna na jedwabiu. No 102 - Józef Piłsudski 1914-1924. 240 240
195 POCZET pisarzy polskich. Dwie tablice poglądowe z podobiznami 56 pisarzy, od Kadłubka do Wyspiańskiego. [191-?]. 220 -
196 [PONIATOWSKI Józef Antoni]. Le Prince Poniatowski. 120 -
197 [PONIATOWSKI Józef Antoni]. Poniatowski. 1 200 -
198 [SIENKIEWICZ Henryk].  Bilet wizytowy z nadrukiem: Henryk Sienkiewicz. 240 650
199 [SLASH, COHEN Avishai]. Autografy obu muzyków w programie Portu Literackiego Wrocław. 2008. 200 320
200 [SOŁTYKOWA Henrietta z Ankwiczów - wizytówka]. Bilet wizytowy Henrietty Sołtykowej z wyciśniętym herbem rodowym z lat 30. XIX w. 400 550
201 [SOSNOWIEC]. Materiały dotyczące rodziny Piątkowskich z Sosnowca i prowadzonej przez nich Kotlarni Sosnowieckej z lat międzywojennych i wcześniejszych. 600 1 100
202 [STANISŁAW August Poniatowski]. Stanislavs Avgvstvs D. G. Rex Poloniae [...]. 600 -
203 [STANISŁAW August Poniatowski]. Poniatowki [!] [oraz] Stanislas Auguste. Roi de Pologne. 180 -
204 [STANISŁAWÓW]. Rękopiśmienne wykazy nauczycieli publicznej 7-klasowej powszechnej szkoły im. Królowej Jadwigi w Stanisławowie w dziesięciu kolejnych latach szkolnych od 1930/1931 do 1939/1940. 240 -
205 [STAŃKO Tomasz, GARBAREK Jan]. Autografy obu muzyków w programie 10. Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. 2012. 200 200
206 [TEATR]. Program i afisz sztuki Tadeusza Różewicza "Białe małżeństwo" (hiszp. "Boda blanca") wystawianej przez Teatro Planeta z Buenos Aires podczas 5-o Festival Internacional de Teatro w Caracas (Wenezuela) w 1981. 240 -
207 [TETMAJER Kazimierz Przerwa]. Odręczny list dat. 9 X 1909 w Krakowie oraz karta pocztowa dat. 3 IV 1902 w Neapolu. 480 480
208 [TOMASZEWSKI Henryk]. Dwa programy Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego z 1957 i 1964. 80 -
209 [UNIWERSYTET Jagielloński po wojnie]. Zbiór odręcznych karykatur ukazujących m.in. studentów poszczególnych wydziałów uniwersyteckich w 1946. 220 500
210 WNIOSEK o przydział mieszkania. 100 -
211 [ZAPROSZENIE Zielonego Balonika]. Kochany --- Wiesz, że na święty Józef, 18 marca b.r. u Michalika w lokalu "Zielonego Balonika" Piknik "Bébé"? [...]. 240 550
212 [ZAPROSZENIE Zielonego Balonika]. Pod protektoratem Patryarchy Sceptyckiego [...] ku wesołej, a pożytecznej rozrywce wszech stanów ścieśnionych do reprezentantów "doborowej society" [...] ku nawiązaniu [...] świetnej tradycyi uciech "Zielonego Balonika" odbędzie się 14 lutego (1914 [...]) w Jamie Michalikowej Maskarada "Jako drzewiej bywało" [...]. 300 550
213 [ZAPROSZENIE Zielonego Balonika]. Staraniem Towarzystwa "Miłośników Terpsychory i Bachusa" na szlachetny cel zapomnienia golizny współczesnej [...] pod protektoratem Jasno Oświeconego Pana Jana Apolinarego Michalika rozpocznie się 24 lutego 1914, a ukończy, aż ostatni uczestnik runie bezwładny [...] Tradycyjna Reduta [...]. Wstęp tylko osobom dziwnie ubranym [...]. Niespodzianki sami Goście dostarczą swojem zachowaniem. 200 480
214 [ZAWIEYSKI Jerzy]. Zbiór 6 odręcznych listów Jerzego Zawieyskiego w Warszawie do Alfreda Woycickiego w Krakowie z l. 1957-1967. 360 360
215 [ZECHENTER Witold]. Rękopiśmienny wiersz okolicznościowy Witolda Zechentera z jego podpisem i podpisami Ignacego Fika, Kornela Filipowicza i trzech innych osób, dat. 8 V 1942 w Krakowie. 160 -
216 [ZEGADŁOWICZ Emil]. Odręczna dedykacja Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry "Fredreum" dla Emila Zegadłowicza, dat. 12 I 1930 w Gostyniu. 200 200
217 [ZEJSZNER Ludwik]. Dwa odręczne listy Ludwika Zejsznera z l. 1857 i 1866. 360 1 105
218 [ZJAZD Nauczycielski]. Materiały dotyczące I i II Ogólnopolskiego Zjazdu Artystycznego Nauczycieli w Krakowie organizowanego na przełomie 1947/1948 i 1948/1949. 240 -
219 Wiersz "Elegia" T. Kotarbińskiego napisany w Warszawie w 1942 dla Janiny Kamińskiej + przepisany przez T. Kotarbińskiego wiersz wg Leonardo da Vinci po polsku i łacinie + list J. Kamińskiej do prof. Jerzego Pelca z l. 50. XX w. 160 400
220 List do Janiny Kamińskiej (późniejszej żony), dat. 6 VIII 1946 w Łodzi, wysłany do Karpacza. 120 240
221 List do Janiny Kamińskiej (późniejszej żony), dat. 6 VIII 1946 w Łodzi, wysłany do Łodzi. 80 80
222 List do Janiny Kamińskiej (późniejszej żony), dat. 24 IX 1946. 100 200
223 Wiersz bez tytułu T. Kotarbińskiego napisany dla żony 20 X 1947, bądź 20 X 1952. 100 280
224 Życzenia z okazji urodzin. Tekst żony do T. Kotarbińskiego, dat. 31 III 1948. 100 140
225 Życzenia Janiny i Tadeusza Kotarbińskich z okazji Świąt Wielkiej Nocy, dat. 5 IV 1953 w Warszawie. 80 150
226 List odręczny T. Kotarbińskiego do żony z okazji urodzin i szóstej rocznicy ślubu, niedatowany [X 1953 w Warszawie]. 180 320
227 Życzenia z okazji dziewiątej rocznicy ślubu. Wiersz T. Kotarbińskiego dla żony, dat. 20 X 1956. 120 280
228 Życzenia z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. "Preludium" T. Kotarbińskiego dla żony, dat. 20 X 1957. 120 140
229 List odręczny T. Kotarbińskiego do żony, dat. 26 VI 1958 w Brukseli. 120 170
230 Wiersz bez tytułu T. Kotarbińskiego napisany dla Zofii z okazji imienin, niedatowany [V, zapewne l. 60. XX w.]. 80 300
231 Życzenia z okazji dwudziestej rocznicy ślubu. Tekst T. Kotarbińskiego dla żony, dat. 20 X 1967. 100 150
232 Życzenia T. Kotarbińskiego w formie wyciągu z pamiętnika, dla syna Adama i jego żony z okazji ich 25. rocznicy ślubu, niedatowany. 80 150
233 Życzenia z okazji dwudziestej piątej rocznicy ślubu. Wiersz T. Kotarbińskiego dla żony, dat. 20 X 1972. 150 260
234 Życzenia z okazji urodzin. Tekst T. Kotarbińskiego dla żony, bez daty [20 X 1975]. 80 120
235 Podziękowania T. Kotarbińskiego za otrzymane życzenia świąteczne, wysłane 2 I 1978 w Warszawie. 60 60
236 List z życzeniami świątecznymi T. Kotarbińskiego, dat. 17 XII [koniec l. 70. XX w.] w Warszawie. 60 80
237 Wiersz "Powrót" T. Kotarbińskiego, niedatowany [koniec l. 70. XX w.]. 80 170
238 Karta pocztowa J. i T. Kotarbińskich do dr Zofii Lamprecht w Żyrardowie, dat. 8 II 1980 w Warszawie. 60 110
239 Bojki. 200 -
240 Górale karpaccy na pasterstwie w Przedgórzach. 200 380
241 Hucuły. 200 470
242 Krakowiacy. Ubiór codzienny. 200 320
243 Krakowiacy. Ubiór świąteczny. 200 -
244 Kurpie. 200 -
245 Litwini. 200 200
246 Mazury. 200 -
247 Podolanie. 200 330
248 Ukraińcy. 200 320
249 Wielkopolanie. 200 555
250 FABRIQUE Autrichienne de Bonnets Turcs. Theodor Pollak, Biala près Bielitz. 140 -
251 FABRIQUE Autrichienne de Bonnets Turcs. Theodor Pollak, Biala près Bielitz. 140 -
252 FABRIQUE Autrichienne de Bonnets Turcs. Theodor Pollak, Biala près Bielitz. 140 140
253 FABRIQUE Autrichienne de Bonnets Turcs. Theodor Pollak, Biala près Bielitz. 140 -
254 FABRIQUE Autrichienne de Fez. Theodor Pollak, Biala près Bielitz. 140 -
255 FABRIQUE Autrichienne de Fez. Theodor Pollak, Biala près Bielitz. 140 -
256 THEODOR Pollak, Biala près Bielitz. 140 -
257 [FRANCISZEK Józef, cesarz]. [191-?]. 120 160
258 [HALABARDNICY włoscy]. [192-?]. 48 -
259 [KRAKUSI]. [191-?]. 220 220
260 [STRAŻ pożarna - galicyjska?]. [191-?]. 100 150
261 [STRAŻ pożarna]. [1973?]. 80 130
262 [TEATRZYK cieni]. Théâtre d'Ombres avec Silhouettes animées. [zapewne koniec XIX w.]. 320 1 300
263 [ŻOŁNIERZE albańscy]. [191-?]. 60 80
264 [ŻOŁNIERZE austriaccy - saperzy]. [191-?]. 120 270
265 [ŻOŁNIERZE austro-węgierscy - landwehra]. [191-?]. 60 60
266 [ŻOŁNIERZE austro-węgierscy - orkiestra]. [191-?]. 220 220
267 [ŻOŁNIERZE austro-węgierscy - orkiestra]. [191-?]. 300 480
268 [ŻOŁNIERZE austro-węgierscy]. [197-?]. 180 -
269 [ŻOŁNIERZE francuscy]. [191-?]. 100 -
270 [ŻOŁNIERZE pruscy - gwardia]. [191-?]. 180 420
271 [ŻOŁNIERZE pruscy - orkiestra]. [192-?]. 320 600
272 [ŻOŁNIERZE pruscy - ułani]. [191-?]. 100 300
273 [ŻOŁNIERZ pruski - ułan lejbgwardii]. [191-?]. 48 80
274 [ŻOŁNIERZE pruscy]. [191-?]. 360 550
275 [ŻOŁNIERZE rosyjscy - piechota]. [191-?]. 120 270
276 [ŻOŁNIERZE tureccy]. [191-?]. 140 200
277 DLA DZIECI szkolnych we Lwowie. 1917. 40 40
278 DZIEŃ Szkoły Polskiej. Kielce. 1905-1916. 40 40
279 INTERNAT T. O. n. D. Ceglana 7. 40 -
280 NA BIEDNYCH 1917. Jan III. 100 [marek polskich]. 50 -
281 NA BIEDNYCH 1917. Józef Poniatowski. 5 [marek polskich]. 50 -
282 NA BIEDNYCH 1917. Stefan Batory. 30 [marek polskich]. 50 -
283 NA BIEDNYCH 1917. Tadeusz Kościuszko 1746-1817. 15 [marek polskich]. 50 50
284 NA BIEDNYCH 1917. Władysław Jagiełło. 60 [marek polskich]. 50 -
285 NA BURSĘ praską. 40 110
286 NA DOM polskiej młodzieży szkół średnich. 20 hal[erzy]. 40 40
287 NA "GNIAZDO". 40 40
288 NA KOLONJE letnie. Dla dzieci szkół ludowych. 40 40
289 NA KOLONJE letnie dla Dzieci Warszawy. 40 80
290 NA POLSKIE Gimnazjum w Gdańsku. 40 85
291 NA SIEROTY i ubogich domu pracy. 1000 M[are]k p[olskich]. 40 40
292 NA SZKOŁĘ polską. 40 75
293 NA SZKOŁĘ Zawodową Żeńską w Lublinie. 40 110
294 NA SZKOŁY polskie. 3 Maja 1916 r. 40 120
295 NA SZKOŁY polskie na obczyźnie. 1905-1930. 10 gr. 48 110
296 NA SZKOŁY polskie na obczyźnie. 1905-1930. 20 gr. 36 110
297 NA UBOGICH uczniów. 40 40
298 OFIARA na cele "Odrodzenia Narodowego Młodzieży". Warszawa 1918. 10 fen[igow]. 40 120
299 P M S. 40 125
300 PAMIĘTAJ o rodakach na obczyźnie. Opieka polska nad rodakami na obczyźnie. 40 92
301 PODZAMCZE-LWÓW, stacya posiłkowa. 48 80
302 POMOC biednym. T. A. 40 80
303 POMOŠČ bednym. Pomoc biednym. T. A. 40 100
304 RADA zdrowia m. Radomia na kolonje dla chorych dzieci. 40 85
305 RATUJCIE dzieci! 40 -
306 RATUJCIE dzieci. 40 40
307 RATUJCIE dzieci. 40 40
308 RATUJCIE dzieci. 1916. 40 40
309 RATUJMY dzieci. 1918. 40 -
310 T. O. M. "Tydzień Dzieci". 40 40
311 TOWARZYSTWO Przyjaciół Dzieci w Krakowie. 20 groszy. Dzieci na wieś! 40 40
312 WIELKA kwesta ogólnokrajowa. 1916. Ratujcie dzieci. 40 -
313 ZAKŁAD św. Teresy dla ubogich dzieci Powiśla. 40 40
314 ZBIORKA na Zakład Wychow. biednych chłopców we Lwowie, ul. Leona Sapiehy 79, filia Zakładu Miejsce Piastowe. 40 75
315 ZBIÓRKA na cele opieki nad katol. młodzieżą pozaszkolną. 40 40
316 1.000 M[arek] p[olskich]. na wykupno kościoła św. Agnieszki w Krakowie, na Stradomiu, ul. Dietla L. 36. Za komitet: Prezes: Ks. O. M. Paszkiewicz przeor OO. Paulinów na Skałce. Skarbnik: Jan Matyasik redaktor "Głosu Narodu". Sekretarz: Ignacy Sarna urzędnik sąd. 40 200
317 CEGIEŁKA 10 groszy. Pamiątka złożonej ofiary na odnowienie Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. 40 100
318 CEGIEŁKA na rozbudowę kościółka kolejowego w Nowym Sączu. 20 gr[oszy]. 40 60
319 KOMITET budowy pomnika Najśw. Serca Pana Jezusa w Poznaniu pod protektoratem J. Em. X. kardynała prymasa Augusta Hlonda. 40 80
320 NA BUDOWĘ kaplicy św. Teresy w Rabce. 10 gr[oszy]. 40 60
321 NA BUDOWĘ kościoła kat. w Ludwipolu na pograniczu wschodniem - Wołyń. 10 groszy. 40 40
322 NA DALSZĄ budowę kościoła Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie. 40 90
323 NA ROZBUDOWĘ Kościoła w Krynicy. 10 gr[oszy]. 40 60
324 PAMIĄTKA złożonej ofjary na odnowienie kościoła św. Krzyża [w Łodzi]. 40 80
325 ZJAZD Katolicki w Warszawie. 1926. 40 -
326 ZJAZD Katolicki w Warszawie. 1926. 10 m[are]k. 40 -
327 GRUŹLICA. Polski Związek Przeciwgruźliczy 1938/39. 10 groszy. 48 -
328 NA INSTYTUT Radowy Imienia Marii Skłodowskiej Curie. 10 gr. 100 -
329 NA WALKĘ o trzeźwość narodu! 40 40
330 POLSKI Czerwony Krzyż. 1941. 60 160
331 POLSKI Związek Przeciwgruźliczy 1931-1932 [przestemplowany na 1938]. 10 gr. 40 40
332 KOBIETY, przyszłość wasza w ręku waszem! Powszechny Wiec Kobiet. Piotrków, d. 17/ V 1917 .r. 40 110
333 KOŁO Polek. Na flotę polską. 1M[ar]k[a]. 40 70
334 LIGA Kobiet N. K. N. na inwalidów 20 h[alerzy]. 40 85
335 LIGA Kobiet P. W. 40 110
336 LIGA Kobiet P. P. W. na II gospodę dla wojskowych. 40 40
337 NA CZOŁÓWKĘ "Koło Polek". 40 110
338 TOW. POMOCY w Doskonaleniu się Zawodowem Kobiet Pracujących. 40 -
339 [BEZ tytułu. Czapka ułańska]. 40 110
340 [BEZ tytułu. Orzeł legionowy]. 40 40
341 BON jednokoronowy na wełnę dla legionistów r. 1916-17. 190 320
342 CZEŚĆ Naczelnikowi Państwa. 19. III. 1919. 40 320
343 DLA OFIAR pocisków hajdamackich. 40 160
344 2 KR. na P. O. W. Walka o niepodległość. 130 130
345 22 I 1863 - 1916. Łódź. 40 -
346 29 XI 1830 - 1916. 40 155
347 GWIAZDKA dla legjonistów. 1916. 40 120
348 JEŃCOM Polakom. Polski Komitet Opieki nad Jeńcami. 40 100
349 JÓZEF Piłsudski 19/3 1918. 40 40
350 KOMITET pomocy dla inwalidów wojennych. 40 65
351 KOMITET Pomocy dla Internowanych Legionistów poświadcza, że otrzymał 1 jedną koronę jako ofiarę narodową na rzecz internowanych legionistów. 240 -
352 LEGIONISTOM polskim. 2 h[alerze]. 80 -
353 LEGIONISTOM polskim. 5 h[alerzy]. 80 -
354 LEGIONISTOM polskim. 10 h[alerzy]. 80 -
355 LEGIONISTOM polskim. 20 h[alerzy]. 80 -
356 NA CELE humanitarne Legionów i Samarytanina. 16. VIII. 1914. 2 hal[erze]. 50 -
357 NA GWIAZDKĘ dla legjonistów. Grudzień 1916 r. 40 -
358 NA KOPIEC im. Marszałka Piłsudskiego w Krakowie i uwiecznienie pamięci Komendanta na miejscowym cmentarzu wśród grobów poległych żołnierzy. 40 40
359 NA POLSKI fundusz wdów i sierót wojennych. 40 40
360 NA POLSKI fundusz wdów i sierót wojennych. 40 110
361 NA POMOC Jeńcom powracającym z Rosji. 40 40
362 NA WDOWY i sieroty po poległych żołnierzach. 20 hal[erzy]. 40 -
363 NA WIGILJĘ dla żołnierza polskiego. 1918. 40 220
364 NA ŻOŁNIERZA w polu. Kraków 16-19 listopada 1919. 40 -
365 NIECH ŻYJE Józef Piłsudski. 40 40
366 NIECH żyje Józef Piłsudski. 6. VIII. 1914-1917. 40 40
367 OPIEKA Legionowa. 48 50
368 POLSKI Skarb Wojskowy potwierdza niniejszem odbiór 1 korony na poparcie walki przeciw Rosyi o niepodległość Polski. W Krakowie 1914. 90 -
369 STRAŻ mogił polskich bohaterów. Lwów. 40 125
370 III ROCZNICA 6 Sierpnia 1914 roku. 40 -
371 TYDZIEŃ dla żołnierza polskiego. Tow. Pom. dla Żołnierza Polsk. 40 125
372 1914 - 1916. 40 40
373 ZWIĄZEK b. wojskowych Polaków 1914-1918. 40 40
374 POCZTA Ob. Of. IIC. Dopłata. 10 [fenigów]. 48 48
375 POCZTA Ob. Of. IIC. Dopłata. 20 [fenigów]. 48 48
376 POCZTA Obozu IID. 5 [fenigów]. 64 64
377 NA OCHRONKĘ T. S. L. i odbudowę sokolni w Kleparowie. 40 140
378 TOWARZYSTWO Szkoły Ludowej. 2 halerze. 50 -
379 3. MAJA TSL. 40 120
380 TSL 1. Kor[ona]. 40 -
381 TSL. 3 V. 40 180
382 TSL. 50 M[arek] p[olskich]. 40 110
383 TSL. 500 m[arek] p[olskich]. 40 -
384 TSL. Król Jagiełło. 1410-1910. 50 110
385 TSL. Książę Witold. 1410-1910. 50 50
386 TSL. "Niechaj żywi nie tracą nadziei"... 40 140
387 TSL. 20 hal[erzy]. 40 -
388 WALNY zjazd delegatów Tow. Szkoły Ludowej we Lwowie. 28-29 wrześ. 1912. TSL. 40 140
389 3 MAJA. TCL 1791-1920. 40 125
390 5000 m[are]k. Cegiełka na przytulisko w starości dla służby żeńskiej. 40 110
391 DLA RANNEGO żołnierza i wygnańców z Wołynia. 40 40
392 DOM starców. Łódzkie Chrześciańskie Towarzystwo Dobroczynności. 40 40
393 GÓRNY Śląsk. 1921. 10 f. 40 -
394 GÓRNY Śląsk. 1921. 40 f. 40 -
395 GÓRNY Śląsk. 1921. 60 f. 40 -
396 JUSTICE for Poland. 64 -
397 KOM[ITET] Fl[oty] Nar[odowej]. Dar szkoły polskiej. F.O.M. 5 gr. 42 -
398 LOPP. Budowa szkoły lotniczej pracowników KKO. 10 gr. 48 48
399 LOPP. Budowa szkoły lotniczej pracowników KKO. 20 gr. 48 -
400 NA DOM Ludowy w Górze. Św. Małgorzaty 1919. 40 40
401 NA SCHRONISKO dla dzieci i przytułek dla starców w Łowiczu. 40 70
402 OPŁATA administr. Zarząd Miejski, Paczków. 10 zł. 80 -
403 OPŁATA administr. Zarząd Miejski, Paczków. 20 zł. 90 -
404 OPŁATA administr. Zarząd Miejski Paczków. 100 zł. 120 -
405 POLISH War of Independence 1831-1931. Dr. Paul F. Eve. 48 -
406 POLSKIE Towarzystwo Opieki nad Kresami. Ratujmy Kresy. Kwesta na Kresy Wschodnie. Cena 1000 m[are]k. 40 140
407 REPATRJANTOM. 40 140
408 SOKÓŁ. Składka miesięczna. 70 80
409 TYDZIEŃ Wielkopolski na sieroty, starców i okaleczałych. 40 70
410 WARSZAWA - Kraków - Poznań - Lwów - Gdańsk - Chełm - Wilno - Wrocław - Cieszyn. 40 40
411 WOJEWÓDZKI Zarząd Straży Pożarnych, Stanisławów. 5 gr. 40 75
412 SKARBOWA Sprzedaż Trunków. Butelka do 1 litra. [okres międzywojenny]. 50 -
413 SKARBOWA Sprzedaż Trunków. Butelka do 1 litra. [okres międzywojenny]. 50 -
414 PAPIEROSY. 10 sztuk. Podatek 300 marek za 1000 sztuk. [okres międzywojenny]. 120 -
415 PAPIEROSY. 10 sztuk. Klasa podatkowa 1A1. [okres międzywojenny]. 120 -
416 PAPIEROSY. 20 sztuk. Klasa podatkowa 1A2. [okres międzywojenny]. 120 -
417 PAPIEROSY. 50 sztuk. Klasa podatkowa 1B. [okres międzywojenny]. 120 -
418 PAPIEROSY. 100 sztuk. Klasa podatkowa 1F. [okres międzywojenny]. 120 -
419 PODATEK od tutek. 3 złote. Zarząd Miejski w Stoł. Król. M. Krakowie. [okres międzywojenny]. 80 -
420 TYTOŃ. 25 gr. Klasa podatkowa 2E. [okres międzywojenny]. 90 -
421 TYTOŃ. 50 gr. Klasa podatkowa 2C. [okres międzywojenny]. 90 -
422 TYTOŃ. 50 gr. Klasa podatkowa 2E. [okres międzywojenny]. 90 -
423 AKCYZA. 1 kopiejka od pudełka, zawierającego do 75 sztuk zapałek. CiK Zarząd Wojskowy w Polsce. [przed 1918]. 50 -
424 K. D. Gen. Gouv. Warschau. Streichholz-Steuer. [1917]. 50 -
425 PODATEK od zapałek. [okres międzywojenny]. 50 -
426 PODATEK od zapałek. [okres międzywojenny]. 50 -
427 AKCYZA od kart do gry. 750 zł. [początek lat 50. XX w.]. 190 -
428 "HISTORIA zapałki". Plansza z krótkim tekstem przedstawiającym dzieje produkcji zapałek na świecie i na ziemiach polskich oraz z zamontowaną jedną z najstarszych polskich etykiet zapałczanych. 300 -
429 WYRÓB galicyjski. Flaming. M. Adlersberg, Bolechów. 150 -
430 WYRÓB galicyjski. Najlepsze parafinowane zapałki szwedzkie. M. Adlersberg w Bolechowie, Galicyi. 150 -
431 WYRÓB galicyjski. Zapałki szwedzkie, najlepsze parafinowane. M. Adlersberg, Bolechów. 150 -
432 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Habelschwerdter Zündwarenfabrik Carl Grübel G. m. b. H. 100 -
433 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Habelschwerdter Zündwarenfabrik Carl Grübel G. m. b. H. Imprägniert. 100 -
434 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Ohne Schwefel, Ohne Phosphor. Habelschwerdter Zündwarenfabrik. Zünden nur an der braunen Streichfläche. 100 -
435 DEUTSCHE Turban. Sicherheits-Zündhölzer. 100 -
436 JÓZEF Sowiński. 300 -
437 KRASZEWSKI. 300 -
438 "SILESIA". Towarzystwo Akcyjne dla Wyrobu Zapałek w Czechowicach (Śląsk). 250 -
439 DZIEDICE [!] Tändsticksfabriken A. B. Paraffinerade säkerhets-tändstickor. Made in Pol. Silesia. Average contents fifty matches. Impregnerade. 100 -
440 ESPEN Zündhölzer. Imprägniert. Zündhölzfabrik in Tschechowitz. Durchschnittlich 48 Stück. Preis 8 Gr. 100 -
441 "POPULÄR". Zündhölzfabrik Tschechowitz. Durchschnittlich 30 Stück. Preis 5 Groschen. 100 -
442 "POPULÄR". Zündhölzfabrik Tschechowitz. Durchschnittlich 30 Stück. Preis 5 Groschen. 100 -
443 SICHERHEITS Zündhölzer. Imprägniert. Zündhölzfabrik in Tschechowitz. 100 -
444 CZĘSTOCHOWSKA Fabr. Zapałek, Tow. Akc. Fabr. Zap. W. A. Łapszyn. Zapałki bezpieczne. 150 -
445 ZAPAŁKI częstochowskie. Polskie Towarzystwo Przem. Zapałcz. S. A. 150 -
446 ZAPAŁKI częstochowskie. Tow. Akc. W. A. Łapszyn. 150 -
447 ZAPAŁKI częstochowskie. Tow. Akc. W. A. Łapszyn. 150 -
448 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Danziger Zündwaren Fabrik C. Bunkowski. 200 200
449 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Danziger Zündwaren Fabrik C. Bunkowski. 200 -
450 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Danziger Zündwaren Fabrik C. Bunkowski. 200 -
451 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Ohne Schwefal, ohne Phosphor. 150 -
452 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Ohne Schwefal, ohne Phosphor. 150 -
453 DEUTSCHE Sicherheits-Zündhölzer. Ohne Schwefal, ohne Phosphor. 150 -
454 DEUTSCHE Zündholzfabriken A. G. Lauenburg i/Pom. Priester-Hölzer. Geruchlose Sicherheits-Zündhölzer. 100 -
455 NIETRUJĄCE zapałki "Merkur". Kupiecka Akcyjna Fabrika [!] Zapałek w Lipniku. 190 -
456  WAWEL. Wyrób krajowy Kupieckiej Akcyjnej Fabryki Zapałek w Lipniku. 100 -
457 WYRÓB krajowy. Kupiecka Akcyjna Fabryka Zapałek w Lipniku. 100 -
458 MSZCZONÓW. Fabryka Zapałek Szwedzkich Nowakowski, Czerski i S-ka w Mszczonowie, Ziemi Warsz. 190 -
459 MSZCZONÓW. Zjednoczone Polskie Fabryki Zapałek "Błonie", "Mszczonów" i "Br. Stabrowscy" Sp. Akc. 190 -
460 BOHATERKI i królowe polskie. A. Tomaszewska. 300 -
461 BOHATERKI i królowe polskie. Kunegunda Ogińska (Plater). 300 -
462 BOHATERKI i królowe polskie. Tekla z Ratomskich, matka T. Kościuszki. 300 -
463 TYPY ludowe z okolic Krakowa i Galicyi. 300 -
464 W TATRACH jeno świat górala. W Tatrach ptak i góral doma. Tam wirch każdy - każda hala Jest mi swoje i znajoma. 300 -
465 GZOŁO [!] z blizny starej śladem, Wąs jak mleko - czerstwa twarz. Już sześćdziesiąt lat z okładem Liczy stary dziedzic nasz. 300 -
466 ZAMEK Królewski w Krakowie. 250 -
467 POMNIK A. Mickiewicza w Krakowie. 250 -
468 KOŚCIÓŁ Panny Maryi w Krakowie. 190 -
469 GŁÓWNY rynek w Krakowie. 250 -
470 KRAJOWE zapałki szwedzkie. Marka Drzewo. Bez siarki i fosforu. 100 -
471 KRAJOWE zapałki szwedzkie. Najlepsza jakość. Bez siarki i fosforu. 100 -
472 KRAJOWE zapałki szwedzkie. Bez siarki i fosforu. Impregnowane. 100 -
473 ZÜNDWAAREN-FABRIK mit Dampfbetrieb.August Kolbe & C-o, Zanow in Pommern. 190 -
474 FABRYKI Regina w Sidzinie pod Krakowem. 200 -
475 J. F. FISCHER w Krakowie, Rynek Linia A-B. Handel papieru oraz towarów kolonialnych, hurtowny i cząstkowy, założony w roku 1799. 200 -
476 RUDOLF Herliczka w Krakowie, pl. Maryacki L. 1. Fabryka Tutek Cygaretowych. 200 -
477 WYRÓB polski. Fabryka "Regina" w Sidzinie. 200 -
478 SKOLER Taendstikfabriks Prima paraffinerede sikkerheds taendstikker. Ch. H. Lipschütz Skole. 150 -
479 WYRÓB galicyjski. Skean Flaming Vestas. Marka ochronna Ch. H. Lipschütz, Skole. 150 -
480 WYRÓB galicyjski. Zapałki szwedzkie. Marka ochronna Ch. H. Lipschütza w Skolem, Galicya. Impregnowane. 150 -
481 WYRÓB galicyjski. Zapałki z nożem. Marka ochronna Ch. H. Lipschütza w Skolem, Galicya. 150 -
482 WYRÓB galicyjski. Flaming. Marka ochronna. Tow. Akc. dla Wyr. Zap. "Helios", Fabryka w Skolem. 150 -
483 "WESTA". Fabryka Zapałek, Stanisławów. Wyrób galicyjski. 150 -
484 "WESTA". Fabryka Zapałek, Stanisławów. Wyrób galicyjski. 150 -
485 "WESTA". Fabryka Zapałek w Stanisławowie. Wyrób galicyjski. 50 -
486 SOKÓŁ. Czołem, na zdar. J. Lipschütz w Stryju. 500 -
487 WYRÓB galicyjski. Żywiecka Fabryka Zapałek. 400 -
488 FABRYKI Zapałek Tow Akc. w Beszterczebanyi. Impregnowane. 100 -
489 PIERWSZA Piekarnia Elektryczna Fr. Tabaczyńskiego. Lwów, Bogusławskiego 3. 300 -
490 PRAWDZIWE i najlepsze zapałki słowiańskie. Bez siarki i fosforu. Fabryka Loštice na Morawach. 150 -
491 [RIAZAŃ - obóz]. Zbiór dokumentów ukazujący tragiczne losy członka lubelskiej Delegatury Rządu na Kraj i aresztowanych wraz z nim przez NKWD towarzyszy z AK w pierwszych latach po zakończeniu II wojny. 2 400 3 100
492 [WORKUTA - obóz]. Ręcznie wykonana w Workucie walizka Mieczysława Zabierowskiego - zesłańca. 600 600
493 [WORKUTA - obóz]. Zielnik "Flora Workuty" wykonany przez Piotra Adasia w l. 1954-1956 i towarzyszący mu album Józefa Krypajtisa ze zdjęciami z Workuty z tego samego czasu. 3 600 3 600
494 [HISTORIA fotografii lwowskiej - winiety]. 9 900 -
495 [BRODZISZ Adam - fotografia portretowa z podpisem artysty]. 80 80
496 [CONTI Witold - fotografia portretowa z podpisem artysty]. 100 100
497 [CORMON Fernand - w paryskiej pracowni malarskiej - fotografia sytuacyjna]. 140 340
498 [FILM - Steven Spielberg i Kate Capshaw podczas pobytu w Krakowie związanym z kręceniem zdjęć do filmu "Lista Schindlera" - fotografie portretowa i sytuacyjna z odręczną dedykacją aktorki i podpisem reżysera]. 600 600
499 [FOTOGRAFIA portretowa - portret chłopca]. 180 -
500 [GDYNIA - obchody Święta Morza - fotografie sytuacyjne]. 120 120
501 [KONIE - ze stadniny w Swisłoczy - fotografia sytuacyjna]. 60 -
502 [KRAKÓW - ulica Pijarska - fotografia sytuacyjna]. 60 -
503 [KRAKÓW - Rynek z pomnikiem Adama Mickiewicza - fotografia sytuacyjna]. 54 -
504 [KRAKÓW - zwiedzanie Wawelu - fotografia sytuacyjna i widokowa]. 120 120
505 [KRAKÓW - przystań żeglugowa - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 120 120
506 [KRAKÓW - Lajkonik - fotografia sytuacyjna]. 60 -
507 [KRAKÓW - grobowiec Kazimierza Wielkiego na Wawelu]. 120 120
508 [LECHOŃ Jan - fotografia portretowa z odręczną dedykacją]. 300 650
509 [LUBLIN - ulica Szambelańska - fotografia widokowa]. 80 80
510 [LWÓW - dworzec kolejowy - fotografie sytuacyjne]. 280 2 100
511 [LWÓW - kaplica Boimów - fotografia widokowa]. 100 100
512 [ŁEBA - fotografie widokowe]. 120 -
513 [MARIENWERDER = KWIDZYN - fotografia widokowa]. 54 -
514 [MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa z odręczną dedykacją Władysława Mickiewicza]. 980 980
515 [ORŁOWICZ Mieczysław - fotografia portretowa]. 80 80
516 [PIŁSUDSKI Józef - w latach młodzieńczych - fotografia portretowa w owalu]. 80 220
517 [PIŁSUDSKI Józef - wizyta naczelnika we Francji - fotografia sytuacyjna]. 140 360
518 [PIŁSUDSKI Józef - i wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 140 400
519 [PIŁSUDSKI Józef - z oficerami - fotografia pozowana]. 100 100
520 [PIŁSUDSKI Józef - fotografia portretowa]. 80 370
521 [PIŁSUDSKI Józef - delegacja niemiecka w kondukcie pogrzebowym - fotografia sytuacyjna]. 180 -
522 [SKORUPKA Ignacy ksiądz - fotografia portretowa]. 60 60
523 [TEATR - sceny z przedstawienia tragikomedii "Cyd" Pierre'a Corneille'a podczas gościnnych występów aktorów z Théâtre National Populaire w Krakowie]. 240 -
524 [TEATR Rozmaitości w Krakowie - sceny z przedstawienia "Dallas w samo południe"]. 160 -
525 [TEATR Rozmaitości w Krakowie - scena z przedstawienia "Strach i nędza III Rzeszy" Bertolda Brechta]. 60 60
526 [TEATR Rozmaitości w Krakowie - sceny z przedstawienia "Dwanaście krzeseł" Ilji Ilfa i Eugeniusza Pietrowa]. 160 -
527 [TOWARZYSTWO Gimnastyczne "Sokół" w Łowiczu - mężczyzna w stroju "sokolim" - fotografia portretowa]. 60 -
528 [TOWARZYSTWO Gimnastyczne "Sokół" w Łowiczu - fotografia pozowana 1]. 80 -
529 [TOWARZYSTWO Gimnastyczne "Sokół" w Łowiczu - fotografia pozowana 2]. 100 260
530 [WILNO - Zaułek Bernardyński]. 200 260
531 [WILNO - cerkiew św. Ducha]. 100 160
532 [I WOJNA światowa - odczytanie 8 XI w Sali Rady miejskiej w Krakowie proklamacji 5 listopada 1916 roku z obietnicą powstania Królestwa Polskiego - fotografie sytuacyjne]. 340 340
533 [I WOJNA światowa - zniszczenia wojenne we Francji - fotografie sytuacyjne]. 320 320
534 [WOJSKO Polskie - przysięga wojskowa w 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich na rynku w Gnieźnie - fotografia sytuacyjna]. 120 -
535 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - msza polowa na pl. Saskim w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 100 190
536 [WOJSKO Polskie - harcerze z Krakowskiego Harcerskiego Baonu 201/V - fotografia sytuacyjna]. 200 250
537 [WOJSKO Polskie - gen. Juliusz Tarnawa-Malczewski we Lwowie - fotografia zbiorowa]. 100 170
538 [WOJSKO Polskie - ppłk Edmund Schäffer - dowódca 8. Dywizjonu Taborów - fotografia pozowana]. 100 -
539 [WOJSKO Polskie - uroczystości obchodów święta 3 Maja w Krakowie - fotografia sytuacyjna]. 100 -
540 [WOJSKO Polskie - prezydent RP Ignacy Mościcki podczas wizyty - fotografia sytuacyjna]. 80 80
541 [WOJSKO Polskie - w 24. Pułku Piechoty w Łucku - fotografia pozowana]. 80 -
542 [WOJSKO Polskie - 1. Pułk Piechoty Legionów - Szkoła Podoficerska - fotografia zbiorowa]. 100 260
543 [WOJSKO Polskie - oficerowie i dowódca 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich - fotografia sytuacyjna]. 120 120
544 [WOJSKO Polskie - attaché wojskowi podczas obchodów piętnastej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na Polu Mokotowskim w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 100 100
545 [WOJSKO Polskie - święto żołnierza w 2. Dywizji Kawalerii - fotografia sytuacyjna]. 160 280
546 [WOJSKO Polskie - zawody hippiczne 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotografia sytuacyjna]. 120 190
547 [WOJSKO Polskie - scena z przedstawienia teatralnego Amatorskiego Teatru Wojskowego 2. Pułku Piechoty Legionów z Sandomierza - fotografia pozowana]. 100 130
548 [WOJSKO Polskie - rodzina wojskowa 2. Pułku Piechoty Legionów z Sandomierza - fotografia pozowana]. 80 80
549 [WOJSKO Polskie - szwadron 1. Pułku Strzelców Konnych w okolicach Nasielska - fotografia sytuacyjna]. 120 340
550 [WOJSKO Polskie - marszałek Edward Śmigły-Rydz na trybunie podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 240 240
551 [WOJSKO Polskie - gen. Władysław Sikorski - fotografia portretowa]. 200 200
552 [WOJSKO Polskie - gen. Władysław Sikorski podczas wizyty brytyjskiej pary królewskiej króla Jerzego VI i królowej Elżbiety w 1. Korpusie Polskim w Wielkiej Brytanii - fotografia sytuacyjna]. 80 -
553 [WOJSKO Polskie - gen. Władysław Sikorski podczas podróży inspekcyjnej do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie - fotografia sytuacyjna]. 80 150
554 [SIKORSKI Władysław gen. - z córką Zofią Leśniowską w Anglii]. 100 170
555 [II WOJNA światowa - kawiarnia w Auschwitz]. 120 120
556 [po II WOJNIE światowej - odzyskiwanie polskiego mienia - fotografie sytuacyjne]. 200 500
557 [WOJSKO Polskie - album pamiątkowy niezidentyfikowanego marynarza o imieniu Henryk ilustrujące przebieg jego służby wojskowej na ORP Conrad + zdjęcia prywatne z czasów służby i po - fotografie sytuacyjne]. 1 600 -
558 [ZAWODY narciarskie - prezydent RP Ignacy Mościcki na otwarciu Międzynarodowych Mistrzostw Świata Federacji Narciarskiej FIS w Zakopanem - fotografia sytuacyjna]. 180 190
559 [ZAWODY narciarskie - prezydent RP Ignacy Mościcki obserwuje Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Federacji Narciarskiej FIS w Zakopanem - fotografia sytuacyjna]. 160 -
560 [ZAWODY narciarskie - prezydent RP Ignacy Mościcki na Międzynarodowych Mistrzostwach Świata Federacji Narciarskiej FIS w Zakopanem - fotografie sytuacyjne]. 140 -
561 [ZAWODY narciarskie - Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Federacji Narciarskiej FIS w Zakopanem - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 120 -
562 MANIFEST do ludów Moich! Zdarzenia na dniu 15. Maja w Wiedniu zaszłe, wraziły we Mnie to smutne przekonanie, że fakcya anarchii z pomocą legii akademickiej, po większej części obcym wpływem uwiedzionej [...] chciała Mi wydrzeć wolność w działaniu, aby tym sposobem gwałtem za sobą pociągnąć prowincye Cesarstwa [...] skłoniłem się do spokojnej niekrwawej alternatywy, uchodząc w kraj gór, słynny [...] z niezachwianej wierności [...]. To miałem do wynurzenia ku wszelkiemu zaspokojeniu ludów Moich, które odjazd Mój z Wiednia wprawił w trwożliwą niepewność; przyczem chciałem tymże przywieść na pamięć, jako w ojcowskiej miłości zawszem był gotów przyjąć synów, którzy się zbłąkali, lecz znowu się do mnie nawrócili. 480 -
563 MY FERDYNAND Pierwszy, z Bożej łaski Cesarz Austryacki [...] nawał wypadków, nieomylna i nieodzowna potrzeba wielkiej i objętnej odmiany w kształtach Rządu naszego, którejto potrzebie w [...] Marcu roku tegoż odpowiedzieć [...] usiłowaliśmy, utwierdziły w Nas przekonanie, że młodszych sił potrzeba, aby to wielkie dzieło popierać [...] postanowiliśmy niniejszem: Zrzec się uroczyście Tronu Cesarstwa Austryackiego [...]. 640 1 200
564 NA DOCHÓD Tow. Szkoły Ludowej. Sala Kasyna w Bochni. W niedzielę 12 listopada 1911 wystąpi Stanisław Bursa, artysta śpiewak z prelekcyą "Pieśń polska w artystycznym rozwoju" illustrowanym wykonaniem pieśni. Łaskawy współudział przyrzekła W. Panna Marya Ossolińska [...]. Karty wstępu [...] do nabycia w drogueryi Wgo Michnika. 220 -
565 STARANIEM i na dochód Koła T. S. L. w Bochni odbędzie się w niedzielę dnia 9 czerwca 1912 r. na Plantach salinarnych Loterya artystyczna z Koncertem Orkiestry salinarnej pod batutą p. Jana Krudowskiego [...]. 220 -
566 BACZNOŚĆ Górnicy i Kolejarze! W niedzielę 14 lipca b. r. [...] odbędzie się w lokalu "Czytelni Robotniczej" przy ulicy Sądeckiej zgromadzenie publiczne [...]. Referuje tow. Tadeusz Reger, poseł do Rady Państwa [...]. Jawcie się jak najliczniej! 160 260
567 POLACY! Stoimy u wrót wypadków, które mogą zmienić mapę Europy, na długie lata przesądzić granice państw, rolę i prawa narodów, a których głównym teatrem będą ziemie polskie. Pod grozą utraty nietylko honory narodowego [...] nie możemy w tej chwili pozostać ani obojętni, ani bezczynni [...]. Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym nad wszystkiem zapanuje na ziemiach polskich jedno słowo - wojna! Do tej wojny staniemy jako siła czynna! [...]. Dziś w tak doniosłej chwili odwołuje się K. S. S. N. do wszystkich patryotów w trzech zaborach Polski, w pierwszym zaś rzędzie do rodaków w rosyjskim zaborze, by się skupili pod jej sztandarem i spełnili swój obowiązek. 60 130
568 ODEZWA. Obywatele! Rodacy! Nadeszła chwila, jakiej nie zna historja, nie notują wieki. Naród polski od 120 lat jęczy w niewoli carskiej i znosi knut rosyjskiego stupajki [...]. Odziedziczyliśmy obowiązek wywalczenia wolności, chwyćcie za broń i zgłaszajcie się tłumnie [...] do komendy placu wojsk polskich w Sławkowie [...]. 120 -
569 KARTA na pobór mydła, proszku mydlanego i zawierających tłuszcze środków do mycia i szorowania [...]. [nie przed 1914, nie po 1918]. 50 -
570 [NAKLEJKA okienna bez tytułu]. 60 160
571 OBYWATELE! Prezydyum miasta Krakowa pragnąc skierować objawy rozpaczy i bólu, wynikłe z powodu krzywdzącego nas pokoju brzeskiego na tory odpowiadające powadze chwili [...] zdołało doprowadzić do zorganizowania honorowej straży obywatelskiej, której obowiązkiem będzie utrzymywać na ulicach miasta ład i porządek [...]. 160 -
572 OBYWATELE, Rodzice i Opiekunowie! Przy obejmowaniu przez nas władzy bezpieczeństwa publicznego spostrzegliśmy z ubolewaniem, że mieszkańcy Krakowa pozwalają dzieciom marnotrawić czas na zbiegowiska, krzyki i ekscesy! Stan taki jest bardzo niepożądany! [...] Dopóki nie wróci spokój - Straż Obywatelska wzywa Was do niewypuszczania dzieci na ulicę bez towarzystwa osób starszych po godzinie 7-ej wieczorem [...]. 140 -
573 OSTRZEGAMY przed prowokatorami którzy niestety w wielkiej liczbie po naszem mieście grasują. Obywatele! ktokolwiek przyłapie prowokatora [...], niech go natychmiast [...] odda straży obywatelskiej. Dla dobra narodu i ojczyzny wstrzymajmy się od wykroczeń. 140 -
574 ŻOŁNIERZE polscy! Do broni! Jako zastępca komendanta Józefa Piłsudskiego, minister wojny i naczelny dowódca wojsk Polskej Republiki Ludowej wzywam wszystkich Polaków [...], wszystkich żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej by w najbliższych polskich komendach stawali do szeregu. Burza wojenna kona [...], z bagnetów wał ochronny trzeba tworzyć - fortecę Republiki Polskiej! [...] Okażmy, że godni jesteśmy losu, który nam pozwala zwać się żołnierzami Republiki Polskiej! 160 340
575 DO OGÓŁU robotników m. Lublina. Towarzysze i Towarzyszki! Rok minął od czasu, gdy proletarjat lubelski zbiorowym wysiłkiem powołał Radę Delegatów Robotniczych [...]. Atoli klasa robotnicza [...] musi prowadzić dalej wytężoną walkę, celem utrzymania uzyskanych zdobyczy [...]. Wzywamy więc proletarjat lubelski do wzięcia masowego udziału w wyborach [...] w poszczególnych Związkach Zawodowych [...]. Wszystkie wybory odbywają się na podstawie 5-cio przymiotnikowego prawa wyborczego. 64 64
576 PIEŚŃ nowa o wojnie europejskiej. Jeszcze Polska nie zginęła, jest w Bogu nadzieja, Polscy bracia Polski bronią, będzie Polska żyła. Cztery lata wojowali, szedł piąty rok krwawy, Inne państwa pokój chciały, Niemiec nie chciał zgody [...]. Tarnów, [ca 1920]. Nakładem księgarni Karola Kwiczali w Tarnowie [...], z Drukarni Józefa Pisza w Tarnowie. 80 80
577 DO ŻOŁNIERZY Polskich. List 28. Czy ma się zjawić nowy Żeligowski? [...]. Wkrótce wśród pomocników i przyjaciół pana Żeligowskiego na nastąpić w Wileńszczyznie nowy 'bunt' [...]. Ma powstać nowy 'rząd', który [...] wymówi posłuszeństwo rządowi polskiemu [...]. 80 -
578 SKUTKI zakazu sprzedaży alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Zarząd Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców ze względu na projekty zmiany naszej ustawy o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych - uważa za wskazane wydać [...] artykuł w sprawie skutków zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w Stanach Zjednoczonych [...]. 80 -
579 TOWARZYSTWO Polskiego Żałobnego Krzyża. Poległym cześć! Opieka nad Grobami Bohaterów. 60 260
580 W ROK po traktacie. Przeżyliśmy rocznicę dnia 18 marca 1821 r. Warto na dzieło tego dnia  spojrzeć z oddali roku, który nas od niego dzieli. Mógłby to był być dzień wielki i radosny [...]. A cośmy pozyskali? Granice, pozostawiające za sobą ogromny szmat ziemi, wydartej nam kiedyś przemocą [...], linję graniczną, niezdolną obronić nas ani przed zbrojną, ani przed "pokojową" akcją wroga [...]. Słowem, zgodnie z naszą historyczną tradycją, odniósłszy zwycięstwo na polach bitew, zostaliśmy sromotnie pobici przy zielonym stole [...]. Dzisiaj [...] każdy się odżegnywa od odpowiedzialności za warunki traktatu ryskiego. Niema winnych [...]. 80 200
581 ODEZWA. Koledzy Robotnicy i Robotnice! Akt złączenia Wileńszczyzny z Polską powitał Naród cały niekłamaną radością, albowiem każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że złączenie to następuje na podstawie wiekami uświęconych praw historycznych i kulturalnych [...]. Krzywdę wyrządzają socjaliści robotnikowi polskiemu, namawiając go do usunięcia się od obchodu [...]. Judasze! Chcecie nas sprzedać za srebrniki! [...] Niech żyje Wilno! [...] Niech żyje cały Naród! 100 100
582 ODEZWA Do Ogółu Robotn. i Robotnic Przem. Włóknistego. Robotnicy i Robotnice! Stała się rzecz smutna dla klasy robotniczej [...]. Związki: Narodowej Partji Robotniczej "Praca" i Chrześcijańskiej Demokracji zdradziły Waszą akcję zarobkową i przyjęły warunki przemysłowców [...]. Dla panów Harasza, Kaźmierczaka, Kalczyńskiego i im podobnych [...] robotnik nie powinien więcej zarabiać, bo by mu było za dobrze [...]. Głodowe płace robotników w przemyśle włókienniczem muszą być podwyższone [...]. Hańba zw. "Praca" i chadekom! Niech żyje bezpartyjny związek klasowy! 64 -
583 "NIEPODLEGŁOŚCIOWA" polska reforma walutowa. Wstęp. Czynniki, niezbędne dla normalnego i prawidłowego funkcjonowania przyszłego banku emisyjnego, mianowicie: 1) zdrowa gospodarka skarbowa i równowaga budżetowa państwa, 2) jego czynne bilanse handlowe lub płatnicze, 3) odpowiedni stan ekonomiczny i walutowy [...], 4) trwały pokój i rozbrojenie, - kształtowały się dotąd przeważnie jeszcze ujemnie [...]. 80 -
584 KOMITET Uczczenia s.p. Gabryela Narutowicza, Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod wstrząsającym wrażeniem zbrodni, której ofiarą padł Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej, w różnych dzielnicach kraju i w wielu środowiskach zrodziło się samorzutnie gorące pragnienie uczczenia pamięci Najwyższego Dostojnika Polski, który w okresie ostrych starć wewnętrznych stanął na czele Państwa [...]. Padł na stanowisku jak żołnierz w obronie ładu i prawa. Jego śmierć domaga się od narodu zadośćuczynienia i skłania nas do szukania symbolu dla wyrażenia naszego hołdu [...]. 64 110
585 DO CZŁONKÓW i Sympatyków Zw. Lud.-Narodowego. Cztery i pół lat rządziła w Polsce lewica. Za czasów lewicowych rządów rozpanoszyło się żydostwo: do wojska i urzędów naprzyjmowano moc żydów, w biurach i urzędach natworzono moc posad niepotrzebnych dla uposażenia agitatorów i protegowanych; rozpanoszyła się w straszny sposób korupcja [...]. Mało brakowało, by Polska stała się Judeo-Polską [...]. Wobec powyższego, my, narodowcy musimy się zrzeszać [...] oraz niedopuścić , by w Polsce zaczęły się znów rządy mniejszości narodowych i opierającej się na nich lewicy [...]. "Polska dla Polaków". 80 130
586 W OBCYCH szponach. W ostatnich czasach zaszły u nas wypadki, które wskazują, że są one wynikiem pewnego planu, tylko nie polskiego... Prochownia w cytadeli wylatuje w powietrze... W dniu 6 listopada na ulicach Krakowa podburzeni socjaliści zdradziecko z za płotów i drzew mordują ułanów pułku im. ks. Józefa Poniatowskiego [...]. A "polska lewica", wykonywując ułożone poza Polską ruchy, myśli, że walczy z obozem narodowym w imię "postępu" i "demokracji". Niech te dowody otworzą oczy, zbałamuconym przez socjalistów robotnikom. 80 80
587 DO OGÓŁU społeczeństwa! Na taktykę syonistów w ostatnich czasach złożyły się dwa różne czynniki, które obszerniej wyłuszczyć należy, by ostatnie wypadki na terenie galicyjskim, a szczególnie lwowskim mogła należycie zrozumieć tak ludność chrześciańska, jak i żydowska [...]. Z powodu ostatnich zajść uchwalono na wydziałach towarzystw burszowskich przez 14 dni każdego członka naszego towarzystwa spotkanego na ulicy, obić [...]. A my, jak obecnie, tak nadal czuwać będziemy nad wybrykami syonistów. 120 -
588 DO GNIAZD Sokolstwa Polskiego. Druhowie! Gniazdo nasze dzierżawi od kilku lat parcelę położoną obok budynku "Sokoła", którą zamieniło na boisko gimnastyczne. Właściciel tej parceli zamierza obecnie ją sprzedać [...]. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do ofiarnych serc kochanych Druhów [...] by wspomóc i wesprzeć nasze usiłowania [...]. Przesyłajcie śpiesznie wszelkie datki na czek, który Wam w załączeniu ślemy. Czołem! 80 -
589 CELE "Święta Morza". Od zarania istnienia Państwa Polskiego walczyli Niemcy o odcięcie nas od Bałtyku, aż wreszcie "Wielki Fryderyk" ukoronował grabieżcze dzieło kilku stuleci pierwszym rozbiorem Polski [...]. Dziś [...] musimy sobie postawić za zadanie: na atak niemiecki odpowiedzieć generalnym, potężnym kontratakiem [...]. Warszawa, V 1933. [W nagłówku] Liga Morska i Kolonjalna [...]. [Podp.] Za Komitet Wykonawczy "Święta Morza" Gen. Dywizji Gustaw Orlicz-Dreszer, Prezes. Salezjańska Szkoła Graf. [...]. 80 220
590 POLSKA Podziemna domaga się kary na kata Michałowskiego. Druk nr 2. System pomajowy w Polsce trwa. Istotą tego systemu są rządy dyktatorskie, do niedawna Piłsudskiego, obecnie jego kliki. Klika jest sprytna i chce naśladować swojego mistrza [...]. Żądamy kary śmierci przez powieszenie dla Michałowskiego! 80 80
591 POLSKA Podziemna demaskuje ministra Becka! Druk nr 3. Dwie skandaliczne afery są rezultatem zbliżającego się 10-lecia dyktatury faszystowskiej w Polsce. Pierwsza dotyczy resortu sprawiedliwości, który pod rządami Michałowskiego stał się resortem nierządu i bezprawia, uprawianego jawnie i bez obsłonek. Druga dotyczy polityki zagranicznej, którą kieruje Beck, zaufany adjutant Piłsudskiego [...]. Żądamy surowego ukarania zdrajcy Państwa i sprzedawczyka. 80 220
592 OBYWATELE! Polski Komitet Opiekuńczy Miasta Krakowa [...] przystępuje do zbiórki starej odzieży i obuwia na rzecz najbiedniejszej ludności m. Krakowa [...]. Niechaj w tym wyścigu obywatelskiej ofiarności nie brakuje nikogo, komu nie obojętny jest los naszych rodaków [...] często na pół nagich i bosych dzieci [...]. 48 -
593 KONIEC tragedii warszawskiej. W dniu 2 października w placówce bojowej dowódcy niemieckiego podpisano warunki złożenia broni [...]. Czy tragedia Warszawy ma się stać tragedią wszystkich Polaków? Zastanów się nad tym! 300 1 000
594 KOOPERACJA to wyraz utęsknień świata pracy za nowym ładem społecznym, opartym na braterstwie i sprawiedliwości. 64 -
595 AUTOSTOPEM do Szczecina na Festiwal Młodych Talentów [...]. Gra - jedyny w Polsce zespół rock'n rollowy Czerwono-Czarni. Trzydniowy koncert big-beatu [...]. 240 240
596 RUDOLF Gołębiowski zaprasza uprzejmie do Muzeum Teatralnego w Warszawie [...] na igraszki nie tylko kabaretowe - czyli przedstawienie zbiorów własnych tyczących polskiej rozrywki dnia 23. X. 1978 r. [...]. Staw się tedy niezawodnie Oczekiwany Gościu [...]. 180 -
597 TATRZAŃSKI Klub Motocyklowy w Zakopanem urządza [...] dwie emocjonujące imprezy motocyklowe: [...] Wyścigi żużlowe na motocyklach oraz [...] Konkurs zręczności jazdy na motocyklach (gymkhana) z udziałem najlepszych zawodników [...]. 220 -
598 W RAMACH programu Święta Lotniczego i Tygodnia Ligii Lotniczej w Rzeszowie Rzeszowskie Towarzystwo Kolarzy i Motocyklistów organizuje Motocyklowy Raid na 226 km [...]. Raid poprzedzi próba zrywu i hamowania na 300 m [...]. Po raidzie o godz. 16-tej wyścigi na przestrzeni 1 km na szosie Rzeszów-Tyczyn [...]. 180 180
599 SEKCJA Sportowo-Motorowa Gdynia przy Z.Z.T. R.P. Oddział Automobilistów w Gdyni urządza [...] na Stadionie Miejskim w Gdyni Wielki Trójmecz Motocyklowy Grudziądz - Gdańsk - Gdynia. W zawodach biorą udział czołowi żużlowcy Polski [...]. 150 -
600 K.S. "TURMAS" przy Zakładach Budowy Maszyn i Turbin [...]. W dniu 25 b. m. [...] odbędą [!] się [...] Uroczyste Otwarcie Sezonu Sekcji Motorowej z Mszą św. w kościele św. Pawła [...]. 80 -
601 W NIEDZIELĘ dnia 2-go maja [...] w Pucku odbędą się Wielkie Zawody Motocyklowe o Mistrzostwo Drużynowe Polski w kategorii żużlowej. O tytuł Mistrza Polski walczyć będą najlepsi kierowcy m.in.: Dąbrowski, Żymirski, Wikaryjczyk, Bruhn, Draga, Najdrowski i wielu innych [...]. 120 120
602 POD PROTEKTORATEM Ob. Antoniego Dudy-Dziewierza, Przew. Woj. Rady Narodowej, G.K.M. Gdańsk - Sekcja Mot. "Gedanii" organizują Wielkie Jesienne Wyścigi Motocyklowe na trawie. Udział biorą czołowi zawodnicy Polski i Wybrzeża. Dochód przeznaczony na odbudowę Warszawy [...]. 120 -
603 SEKCJA Motocyklowa K.S. "Jedność" urządza [...] dnia 26. IX. 48 r. [...] Uliczny Wyścig Motocyklowy o nagrody. Start i meta na Placu Stalina [...]. Udzial biora zawodnicy woj. Wroclawskiego i Poznanskiego [...]. Na zakonczenie wielka zabawa w sali "Resursy" gdzie nastapi rozdanie nagród zawodnikom [...]. 120 -
604 POZNAŃSKI Okręgowy Związek Motocyklowy urządza Wyścigi Motocyklowe. Finały o mistrzostwa Ligi żużlowej z udziałem drużyn Motoklubu Rawicz, LKM Leszno, Klubu Motoc. Ostrów, Motoklubu Gniezno i Chodzieży [...]. 140 140
605 STADION Miejski. Wyścigi motocyklowe na żużlu o wejście do I. ligi państwowej z udziałem Pogoń Katowice, Lechia Poznań, Polonia Bydgoszcz [...]. 100 -
606 STADION Miejski w Czeladzi. Telegram! Wyścigi motocyklowe na torze żużlowym z udziałem zawodników: Sosnowca, Dąbrowy-Górniczej, Śląska i Czeladzi. 180 -
607 Z.S. "Gwardia" Katowice. Stadion K.S. "Gwardia" Muchowiec. Międzynarodowy mecz żużlowy z udziałem zawodników reprezentacji Holandii i Polski [...]. 220 220
608 S.M. "WŁÓKNIARZ" Piła, Motoklub "Unia" Piła urządza na Stadionie Miejskim (Z.Z.K. Polonia) wielkie wyścigi motocyklowe na torze żużlowym, startują najlepsi zawodnicy: Bydgoszcz, Gorzów, Poznań, Nakło n/N, oraz sąsiednie kluby [...]. 180 -
609 Z.K.S. "WŁÓKNIARZ", Sekcja Motorowa urządza [...] 24 września 1950 r. [...] w ramach mistrzostw Ligi Okręgowej na torze żużlowym Wyścigi Motocyklowe z udziałem: ZS. Gwardia Poznań, ZKS. Kolejarz Poznań, ZKS. Włókniarz Piła [...]. 140 -
610 SEKCJA Motorowa ZKS "Budowlani" Gdańsk organizuje w Gdyni Uliczne Wyścigi Motocyklowe. I eliminacja raidowa o Mistrzostwo Polski pod hasłem: "Motocykliści w walce o Pokój i Plan 6-cio letni". Udział w wyścigu bierze około 150 zawodników [...], na czele: z Jankowskim, Brunem, Żymirskim i Dąbrowskim [...]. 200 -
611 SPORTOWCY motorowi - realizatorzy Planu 6-letniego. Uliczne wyścigi motocyklowe o Wielką Nagrodę Okręgu Opolskiego PZM 1951 r. 140 -
612 WSZYSCY sportowcy w szeregach Narodowego Frontu walki o Pokój i Plan 6-letni! Boisko WOSS - Droga Dębińska 10. Wyścigi motocyklowe na żużlu o mistrzostwo ligi okręgowej. Udział biorą: Unia-Poznań, Stal-Gorzów, Gwardia-Poznań [...]. 140 -
613 ZKS. "WŁÓKNIARZ" Piła organizuje na boisku własnym [...] w ramach rozgrywek towarzyskich wyścigi motocyklowe na żużlu [...]. Rozgrywki lekkoatletyczne i statkówka. 140 -
614 SEKCJA Motorowa Zrzeszenia Sportowego "Stal" Gdynia organizuje [...] Uniwersalny-Okręgowy Raid Motocyklowy pod hasłem "Stoczniowcom - budowniczym Polski Ludowej na morzu" [...]. 150 -
615 SPORTOWCY motorowi pozdrawiają Młodych Przodowników - Budowniczych Polski Ludowej. Sekcja Motorowa K.S. "Ogniwo" w Nysie organizuje pod hasłem: "Naprzód na Zlot Młodych Przodowników - Budowniczych Polski Ludowej" uliczne wyścigi motocyklowe, II eliminacje Mistrzostw Okręgu Opolskiego P. Z. Mot. [...]. 140 -
616 P.Z.M. [nie przed 1953, nie po 1956]. 640 -
617 DNIA 2. VI. 1957 r. [...]. Uliczny wyścig motocyklowy z udziałem zawodników Klubów Motorowych Z.P. L.P.Ż. z Elbląga, Malborka i Tczewa [...]. Wstęp 5 zł - kasy lotne [...]. 100 -
618 ŚCIANA emocji. Sensacyjna i brawurowa jazda na motocyklach po 6-cio metrowej pionowej ścianie. Pierwszy raz w Polsce gościnne występy bułgarskich sportowców-artystów Mimi Sokolova, Bone Sokolov. Popisy brawurowej jazdy, wywołujące emocję, pozostawiają niezatarte wrażenia oraz wiele innych atrakcji [...]. 140 -
619 RAID Braterstwa i Przyjaźni szlakiem bojowym Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego. 18.V-9.VI 1958. 1958. 480 480
620 35 LAT pracy dla sportu motorowego. Międzynarodowe wyścigi motocyklowe na trawie XVI Złoty Kask na torze trawiastym Poznań-Wola (Ławica) [...]. Organizator: Motoklub "Unia" Poznań [...]. 140 -
621 W RAMACH Obchodu Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Miesiąca Odbudowy Warszawy Liga Przyjaciół Żołnierza [...] organizuje w dniu 30. IX. 1958 r. [...] na boisku "Gwardii" Poznań-Golęcin Kryterium Asów. Indywidualne zawody na żużlu o Puchar Przechodni ZW TPPR [...]. Na bilety premiowane [...] wygrać można: aparat radiowy "Stolica" [...]. 140 140
622 SAMOCHODOWE i Motocyklowe Mistrzostwa Polski. Opole, 7. VI. 1959 r. 1959. 440 -
623 MOTOKLUB "Unia" Poznań. Międzynarodowe Wyścigi Motocyklowe XVII Złoty Kask. Tor trawiasty Poznań-Wola. 140 -
624 MOTOKLUB Unia Poznań urządza doroczne Wyścigi Motocyklowe na trawie o nagrodę Motoklubu Unia. Wyścigi odbędą się na torze trawiastym P.S.O. Sieraków [...]. 120 -
625 KLUB Sportowy Kolejarz Opole. Stadion sportowy przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu. Wielkie zawody żużlowe pomiędzy RKS Górnik Rybnik - KS Kolejarz Opole [...]. 200 -
626 STADION G.K.S. "Olimpia" Poznań-Golęcin. Atrakcyjne zawody żużlowe Wrocław - Poznań [...]. Udział biorą czołowi zawodnicy Polski z aktualnym Mistrzem Polski na rok 1960. 140 220
627 MOTOKLUB "Unia" Poznań, Z.F.S. "Budowlani", Redakcja Gazety Poznańskiej. Międzynarodowe Wyścigi Motocyklowe XIX Złoty Kask, CSRS - Dania - NRD - Polska. Tor trawiasty Poznań-Wola. [...]. 140 140
628 TROCHĘ nauki - a wiele przyjemności. 1964. 220 220
629 MOTOCROSSOWE Mistrzostwa Świata [...]. Kielce, Polska, 27. czerwca 1965 r. 1965. 280 -
630 MOTOCROSSOWE Mistrzostwa Świata [...]. Klasa 250 ccm. Szczecin, 19 VI 1966. 1966. 220 -
631 KAŻDY może zdobyć "Puchar Polski". [1967]. 120 120
632 ORGANIZATOR WSM "Legia". 30.7.67, godz. 15.00. Strzelnica na Bielanach. Motocross zaliczony jako II eliminacja do Zespołowych Mistrzostw Polski [...]. 1967. 220 220
633 42 MIĘDZYNARODOWA Sześciodniówka Motocyklowa. Zakopane, 17-22 września 1967 r. SHL pozdrawia zawodników na trasach 6-dniówki. 1967. 180 -
634 42 MIĘDZYNARODOWA Sześciodniówka Motocyklowa. Zakopane, 17-22 września 1967 r. SHL zdobywcą 14 złotych medali. 1967. 180 -
635 STADION Sportowy ZKS "Unia" w Tarnowie-Zachodnim. Zawody żużlowe 20-to biegowe o "Złoty Kask". W zawodach bierze udział 16 zawodników I i II ligii wytypowanych przez Główną Komisję Żużlową [...]. 140 140
636 STADION Sportowy ZKS "Unii" w Tarnowie-Zachodnim. Zawody żużlowe o mistrzostwo I ligi. Włókniarz Częstochowa - Unia Tarnów [...]. 140 140
637 WHAT! "A Wilson" only $ 50! [ca 1875]. 640 -
638 STETTIN. Verkehrs-Verein. 1907. 3 000 -
639 CHUDOŽESTVENNAJA Vystavka. Wystawa [...]. [ca 1908]. 360 -
640 [W NIEDZIELĘ d. 1. marca odbędzie się w sali Starego Teatru Reduta Prasy [...]. [1908]. 300 -
641 [WYSTAWA Dzieł Artystów Morawskich i Polskich w Hodoninie na Morawach urządza Związek Artystów Morawskich [...]]. 1909. 480 -
642 [DYWANY perskie, grużone, tkane, materye, brokaty, kapy [...]. Józef Sperling, ul. Szczepańska 7 [...]]. [1910]. 360 -
643 [NOWOŚCI Literackie]. [ca 1910]. 220 -
644 [I-SZY BAL Akad. Związ. Esperantystów pod protektoratem [...] rektora Uniw. [...] Augusta Witkowskiego, Prezydenta Miasta [...] Juliusza Leo [...] odbędzie się w dniu 14 stycznia 1911 r. w salach Starego Teatru [...]]. 1911. 800 -
645 [NOWO założona Drukarnia i Zakład Art. Litograficzny "Polonia"]. [1913]. 1 600 -
646 GDYNIA. Nowy port nad Bałtykiem. [1926]. 4 000 8 500
647 ZACZEKAJCIE! chwilę, zaraz się zagotuje. [193-?]. 380 380
648 PODRÓŻUJCIE do Ameryki i Kanady wyłącznie polskimi okrętami. Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe Sp. Akc. Linja Gdynia-Ameryka [...]. [1934]. 4 800 5 000
649 WYSTAWA Sztuki Węgierskiej. 1939. 800 -
650 KRWAWE fale bolszewizmu. [1944]. 800 1 100
651 1. OGÓLNOKRAJOWY Kongres Stronnictwa Demokratycznego. 13-14-15-VII-1946. 1946. 1 200 -
652 CARRIE kłamie. 1947. 680 680
653 MALI detektywi. 1948. 940 940
654 MŁODZI idą. Wspaniała parada sportowa w ZSRR. 1948. 1 450 -
655 PIROGOW. 1948. 900 -
656 UCZENNICA 1-ej A. 1948. 1 200 -
657 GDZIEŚ w Europie. 1949. 950 -
658 KARIERA. 1949. 900 1 400
659 SKARB. 1949. 2 700 -
660 [BEZ tytułu]. 1950. 140 -
661 CÓŻ to takiego, sir? Obiecaliście ubrać mnie według najnowszej amerykańskiej mody, a okazało się, że jest to stary model berliński z 1941 roku. 1950. 340 -
662 DWIE brygady. 1950. 880 -
663 HISTORIA jednego wynalazku. 1950. 750 -
664 LEŚNA opowieść. [1950]. 650 -
665 MŁODOŚĆ świata. 1950. 1 200 -
666 PSIAKREW! Jakoś nie dają się niczym zastraszyć!... 1950. 340 340
667 RAJNIS. 1950. 850 -
668 ŚLĄSK. [195-?]. 160 380
669 TAK zabezpiecz. [195-]. 140 550
670 TORPEDOWIEC "Nieugięty". 1950. 980 -
671 TRAVEL by M/S Batory. GAL - Gdynia America Line - PLO. [195-?]. 3 000 4 100
672 WSPÓŁZAWODNICTWO pracy przyspieszy realizację Planu Sześcioletniego. 1950. 720 -
673 WSPÓŁZAWODNICTWO pracy skróci termin wykonania Planu Sześcioletniego. 1950. 720 -
674 GO Home. [1952]. 880 -
675 NIECH żyje 22 Lipca. 1952. 140 140
676 PEŁNĄ parą. 1952. 1 100 -
677 PRZEŁOM Ławrieniewa, [cz. 2]. 1952. 1 380 -
678 ARENA śmiałych. 1953. 1 650 -
679 CHORZY na Odrę. [1953]. 680 -
680 INDIE. [1953?]. 1 150 1 150
681 JUTRO będzie się wszędzie tańczyć. 1953. 650 -
682 KOBIETA dotrzymuje słowa. 1953. 800 -
683 LAS. 1953. 880 -
684 LUBOW Jarowaja. Część II. 1953. 900 -
685 MAŁŻEŃSTWO Kreczyńskiego. 1953. 780 -
686 NA ŁASKAWYM chlebie. [1953]. 750 -
687 NOC niespodzianek. [1953]. 900 1 100
688 STATEK-PUŁAPKA. [1953]. 680 -
689 UŚMIECHNIĘTY kraj. [1953]. 780 -
690 CZYTAJMY radzieckie dzienniki i czasopisma. [1954]. 140 220
691 GŁOSUJEMY za szczęściem naszych dzieci. 1954. 340 480
692 MARYNARKA Wojenna wierna straż naszych morskich granic. 1954. 680 1 100
693 POMYSŁOWY sprzedawca. 1954. 850 -
694 UCZTA Baltazara. [1954]. 480 -
695 ZAKAZANE piosenki. [1954]. 680 -
696 1917-1955. 1955. 280 280
697 CZUWAMY. [1955]. 360 650
698 DZIECIŃSTWO Gorkiego. [1955]. 220 -
699 NA STRAŻY pokoju. 1955. 540 640
700 NIEDZIELNY poranek. 1955. 780 780
701 POKÓJ światu - wolność ludom. 1955. 280 320
702 ZWIEDZAJCIE XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie. 3-24 lipiec 1955. 1955. 340 650
703 ARMIA radziecka strzeże pokoju, 1918-1956. 1956. 540 -
704 [BEZ tytułu]. 1956. 400 -
705 JEŹDZIŁ na złączu... 1956. 280 280
706 NIE BĄDŹ sobie grabarzem, pracuj prawidłowo. 1956. 120 120
707 ORBIS. K polskému moři zve Vás "Orbis". 1956. 1 200 1 200
708 W KWADRACIE 45. [1956]. 680 -
709 40 LAT władzy radzieckiej. [1957?]. 380 380
710 EXPOSITION Photographie artistique polonaise. 1957. 140 140
711 PRZESTRZEGAJ przepisy BHP. 1957. 200 200
712 1943-1958. Bojownikom getta Warszawy. 1958. 400 400
713 CÓRECZKA. 1958. 480 480
714 DZIEJE Tristana i Izoldy. 1958. 240 -
715 MARYNARZU, strzeż się! [1958]. 800 -
716 MOTYL z nefrytu. [1958]. 140 320
717 O JEDNO życzenie za wiele. [1958]. 600 -
718 OKNO na podwórze. 1958. 1 200 2 000
719 OPOWIEŚCI o Leninie. [1958]. 400 -
720 PRZEGLĄD filmów włoskich 25-30 III 58. 1958. 320 320
721 PRZEGLĄD filmów włoskich 25-30 III 58. 1958. 320 320
722 ZADZWOŃCIE do mojej żony. 1958. 140 140
723 1 MAJA. Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! 1959. 340 340
724 ADMIRAŁ Uszakow. 1959. 680 -
725 DOŁÓŻ cegiełkę na pomnik Tysiąclecia. 1959. 140 -
726 JAK lepiej gospodarować dowiesz się z pism rolniczych. Zamawiajcie u listonoszy. 1959. 340 -
727 MARZENIE. [1959]. 850 -
728 MUMU. [1959]. 850 -
729 URZECZONA. 1959. 1 480 2 100
730 W SAMO południe. 1959. 1 800 -
731 ŻOŁNIERZE. 1959. 480 -
732 LIST do ludożerców. Poezja współczesna: Miron Białoszewski, Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Różewicz, Jerzy Waleńczyk. 1960. 160 260
733 MILION. [1960]. 750 -
734 DZIEŃ Stoczniowca. 2 lipca 1961. 1961. 940 940
735 MANNEKEN Pis. 1961. 180 180
736 PRZECIWKO bogom. [1961]. 550 -
737 SOS Titanic. 1961. 3 600 -
738 VARŠAVA dřive a nyni. 1961. 280 420
739 GANGSTERZY i filantropi. 1962. 480 -
740 GWIAZDY w południe. [1962]. 450 -
741 PRZYGODA. [1962]. 1 200 -
742 TRZY światy Guliwera. [1962]. 750 -
743 WIECZÓR poezji i jazzu. Poezja i muzyka buntu. Wykonawcy: muzyka: Jan Byrczek, S. Czani Stanczew, Wiktor Perelmuter, recytacja: Teresa Lipowska, Maria Pabiś [...], Paweł Unrug. 1962. 280 -
744 ZABAWNA buzia. 1962. 680 -
745 CICHY wspólnik. [1963]. 120 120
746 MARSZ żałobny. [1963]. 700 -
747 OSTATNI kurs. [1963]. 400 -
748 SAMOTNOŚĆ długodystansowca. [1964]. 480 -
749 JUTRO. [1966]. 160 220
750 CHEWSURSKA ballada. [1967]. 140 160
751 DELEGAT floty. [1967]. 160 240
752 KARABINY. [1967]. 160 220
753 LA POLOGNE. Paradis des pêcheurs! 1967. 360 360
754 ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. 1967. 280 480
755 ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967]. 280 620
756 ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967]. 280 550
757 ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967]. 240 550
758 APOCALYPSIS cum figuris. 1968. 280 280
759 JAZZ Jamboree 68. 1968. 670 -
760 SKRZYDŁA października. 1968. 220 -
761 WŁASNĄ drogą. [1968]. 140 270
762 ROZŚPIEWANE wakacje. [1969]. 200 240
763 3 MIĘDZYNARODOWE Biennale Plakatu. 1970. 360 -
764 FRANK V. (Opera banku prywatnego). [1970]. 220 220
765 KAPITAN Florian z młyna. 1970. 180 180
766 CEPELIA. 1971. 120 120
767 CYRK. 1971. 150 240
768 CZERWONY Kapturek. 1971. 140 -
769 ANAWA. 1972. 120 -
770 BISTOR. 1974. 140 -
771 LA TERRE de la grande promesse. [1975?]. 180 180
772 CZARNA karawana. 1977. 120 -
773 CZŁOWIEK z marmuru. [1977]. 60 -
774 BUFFALO Bil i Indianie. 1978. 150 180
775 ANNA Karenina. [1979?]. 160 -
776 PINOKIO. 1979. 140 -
777 PODRÓŻ na koniec świata. [1979]. 160 -
778 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 240
779 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 460
780 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 280 460
781 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 360
782 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 300
783 ZOO zaprasza. 1979. 200 320
784 The AMERICAN Clock. 1980. 480 480
785 BARON cygański. 1980. 140 -
786 KNIAŹ Igor. 1980. 150 -
787 WYKORZYSTAJ urlop na zerwanie z paleniem! 1981. 60 60
788 MAMY tylko jedną Polskę. [1982]. 160 -
789 PEŁNOMETRAŻOWY film dokumentalny o strajku w Stoczni Gdańskiej "Robotnicy '80". [1982]. 120 280
790 SOLIDARNOŚĆ Lives. 1982. 200 450
791 POLISH Poster Art. Frank Fox Collection. 1985. 240 -
792 [POLSKA]. Mapa samochodowa Polski. 540 540
793 [POLSKA]. Poloniae Regni amplissimi in quo abondantiam Silvarum, paradisum Venatorum nec non naturae ac Vetustarum civitatum amoenissimos prospectus [...]. 120 900
794 [POLSKA]. This Is Poland - Polska - C'est la Pologne. Mapa barwna na ark. 56,8x44,2 cm. 100 320
795 [ŚLĄSK]. Rud. Kobera mapa Śląska Austryackiego. Do użytku szkół polskich zastosował Popiołek Franciszek. Mapa barwna form. 122x177 cm. 560 560
796 [TATRY]. Tatry Polskie. Mapa środkowej części Tatr. Mapa barwna form. 53,5x79,4 cm. 220 -
797 [KRAKÓW - Swoszowice]. [Bez tytułu]. Mapa rękopiśmienna form. 67,3x53,5 na ark. 106,2x64,1 cm. 700 1 200
798 [KRAKÓW]. [Plan bez tytułu]. Plan barwny form. 39,7x66,4 cm. 140 360
799 [KUROZWĘKI]. Kurozwęki. Litografia tonowana form. 33,8x48,5 cm. 1 200 -
800 BALDAEUS Philippus – Wahrhaftige Ausführliche Beschreibung Der Berühmten Ost-Indischen Kunsten Malabar Und Coromandel, Als auch der Insel Zeylon: Samt dero angräntzenden und untergehörigen Reichen, Fürstentühmen, Ländern, Städten [...]. Durchgehends verzieret mit neuen Landkarten und Abbildungen der vornehmsten Städte, Festungen, Trachten, Thiere, Früchte etc. so in India selbst nach dem Leben gezeichnet und folgends mit Fleiss zu Kupfer gebracht. Benebst einer Umständlichen und Gründlichen Entdeckung der Abgötterey der Ost-Indischen Heyden, Malabaren, Benjanen, Gentiven, Bramones &c [...]. Anitzo aber aus dem Niederländischen ins Hochteutsche mit Fleiss übergesetzt [...]. 8 400 -
801 [DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery] – Vom Entstehen und Untergange der Polnischen Konstitution vom 3-ten May 1791. Zweyter Theil. 800 -
802 GRUBER Teodor – Mysli przebrane z Kaznodzieiow rożnych Przednieyszych Francuskich y Niemieckich ułozone na Kazania o Taiemnicach Nayświętszey Maryi Panny przez X. Teodora Grubera [...] po rożnych Ambonach w Miastach Stołecznych Opowiadane. A teraz z pozwoleniem Zwierzchności Drugi raz wydrukowane. 860 860
803 GUTOWSKI Waleryan – Panegiryczne niektore dyskvrsy dvchowne, y rozne insze kazania Przy Celnieyszym y obfitszym Audytorze, w Kośćiołach zwłaszcza Krakowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego ... Franciszkanina. Náuk Wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktora, Prowincyey Polskiey Oycá, y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kustosza. [...] podane. 4 000 -
804 HOMER – Iliada Homera przekładania Franciszka Dmochowskiego. T. 1-2. 1 200 -
805 JELEŃSKI Gedeon – Mowa Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana ... starosty sądowego powiatu mozyrskiego [...] Prezyduiącego w Sądach J. K. Mci Assesorskich W. X. L. w Grodnie, Przy pożegnaniu tychże Sądow Roku 1778 Miesiąca Kwietnia 27 Dnia miana. 360 850
806 [KARPIŃSKI Franciszek] – Piesni nabożne. 2 400 8 500
807 [KOŁŁĄTAJ Hugo] – O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791. [Cz. 1-2]. 2 000 3 400
808 [KRASICKI Ignacy] – Kalendarz obywatelski przez X. B. W. [krypt.]. 980 -
809 [KRASICKI Ignacy] – Listy i pisma różne X. B. W. [krypt.]. T. 1-2. 2 800 -
810 [KRASICKI Ignacy] – Satyry. 3 200 3 200
811 LEOPOLIEN. Informatio Super Dubio Utrum Constet de Jure quaesito Universitatis Cracoviensis, ad Scholam Metropolitanam Leopoliensem, uti & tanquam Coloniam suam Academicam, nunquam in controversiam vocato? 320 320
812 LIST powtórny Do Wielebnych OO. Jezuitów Collegium Lwowskiego. Z Reflexyami na Skrypt o Erekcyi pretendowaney we Lwowie Akademii przez Ich swieżo wydany Roku 1761. 640 -
813 [MIROWSKI Paweł] – [Młotek Duchowny w sercach ludzkich tor Chrystusow dreluiacy. W Krakowie censurowany. 2 000 -
814 MONTANUS Johannes Baptista da – Explicatio eorvm, qvae pertinent, tvm ad qvalitates simplicivm medicamentorum, tum ad eorundem compositionem. A Vincentio Casali Brixiano exceptvs ex Ioannis Baptistae Montani, physici Veronensis decretis. 3 200 3 200
815 [NARUSZEWICZ Adam] – Dyaryusz podrozy Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta krola polskiego na Ukrainę i bytnosci w Krakowie aż do powrotu do Warszawy dnia 22 lipca roku 1787. 900 2 000
816 OWIDIUSZ – P. Owidivsza Nasona Metamorphoseon, To iest Przeobrażenia, Ksiąg Piętnaście. Przekładania Iakvba Zebrowskiego. 6 000 6 000
817 [POPE Aleksander] – Listy Heloizy y Abeilarda z francuzkiego J. P. Colardeau na polskie przetłomaczone przez ***. 1 600 1 600
818 PROPUGNATIO Jurium, Privilegiorum et Praerogativarum Generalis Regni Scholae Universitatis Cracoviensis, adversus praetensam Erectionem Academiae in Collegio Leopoliensi RR. Patrum Societatis Jesu A. D. 1759. 480 480
819 Tissot [Szymon Andrzej] – Rada dla literatow, sedentaryuszow y tych wszystkich, ktorzy przywiazanemi do urzędu swoiego, pracami rozumu zdrowie swoie wycieńczaią. Przez P. Tyssot Doktora y Professora Medycyny w Akademii Lauzanskiey Wydana. A dla pożytku publicznego z Francuzkiego na język Oyczysty Przełozona. przez X. Joachima Karwowskiego S. P. 980 980
820 TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Eja Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. 1 400 4 100
821 ATENEUM Wileńskie. Czasopismo ... R. 1: 1923, nr 1. s. III, [1], 115, tabl. 4, mapa 1. brosz. 80 80
822 ATENEUM Wileńskie. Czasopismo ... R. 4: 1927, z. 12: s. [2], 234, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. 90 -
823 BIULETYN Praski. 40 65
824 CHATA Rodzinna. Pismo tygodniowe ilustrowane. 280 480
825 CZASOPISM Naukowy Księgozbioru... R. 2, zesz. 2. 1829. 100 420
826 CZASOPISM Naukowy Księgozbioru... R. 3, zesz. 4. 1830. 100 130
827 CZASOPISM Naukowy Księgozbioru... R. 7, zesz. 1-4. 1834. 220 400
828 [JEDNODNIÓWKA]. "SPOŁECZEŃSTWO - Strażakowi". Jednodniówka wydana na pamiątkę 2-go Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży Pożarnych w Warszawie w czasie 15, 16 i 17 sierpnia 1924 r. 120 170
829 [JEDNODNIÓWKA]. NASZA Droga. Jednodniówka. 60 60
830 KALENDARZ Dziecka i Matki na lata 1929 i 1930. Pod red. Wandy Borudzkiej. 64 -
831 [KALENDARZ]. Józefa Ungra kale... [...] na rok zwyczajny 1858. 140 185
832 [KALENDARZ]. Józefa Ungra kale... [...] na rok zwyczajny 1859. 140 340
833 KALENDARZ Kombatantów Okręgu Krakowskiego na rok 1936. 80 80
834 [KALENDARZ]. Na Pogotowie Ratunkowe w Warszawie. Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny na rok zwyczajny 1906. Wydawnictwa rok 6. 180 270
835 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 1: 1876. 160 420
836 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 2: 1877. 140 240
837 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 3: 1878. 140 500
838 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 4: 1879. 140 420
839 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 5: 1880. (Z 6 rycinami w tekście, 1 tabl. litogr. i 3 autografowanemi). 140 420
840 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 6: 1881. (Z 3 tabl. kolor., 3 tabl. litogr., 3 tabl. autogr. i drzeworytami). 140 420
841 KOSMOS. Czasopismo Polskiego T... R. 7: 1882. 140 440
842 KURIER Świąteczny. Red. i wyd. A[dam] Łaszczyński. 420 550
843 KURJER Poranny. Warszawa. folio. brosz. Wydanie jubileuszowe: 60 lat służby publicznej: I 1939. 120 160
844 MAGAZYN Mód. Dziennik Przyjemnych Wiadomości redagowany przez Joannę Widulińską. [Tygodnik]. 3 000 3 000
845 OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny. Red. G[abriel] Korbut, za red. L[eon] Niemyski. 2 400 -
846 PAMIĘTNIK Fizyjograficzny wydawany staraniem E. Dziewulskiego i Br. Znatowicza. 320 650
847 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 11: 1846. 200 650
848 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 12: 1847. 200 340
849 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 13: 1847. 200 320
850 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 15: 1848. 220 220
851 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 16: 1849. 8, s. [2], 568, [4] [oraz] T. 17: 1849. 320 320
852 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 18: 1850. 220 320
853 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 19: 1850. 220 550
854 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 20: 1851. 220 -
855 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 21: 1851. 200 -
856 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 24: 1853. 220 220
857 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 25: 1853. 220 220
858 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 26: 1854. 220 220
859 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 27: 1854. 220 -
860 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 28: 1855. 200 -
861 PAMIĘTNIK Religijno-moralny, c... T. 29: 1855. 220 -
862 PORADNIK dla Spółek. Organ Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na W. Ks. Poznańskie i Prusy Zachodnie. 240 650
863 PRAVDA. Organ Centr. Kom., Mos... Nr 107: 19 V 1920. s. 4. 250 -
864 PRAVDA. Organ Centr. Kom., Mos... Nr 113: 27 V 1920. s. 2. 250 -
865 PRAVDA. Organ Centr. Kom., Mos... Nr 199: 9 IX 1920. s. 2. 250 -
866 PRAVDA. Organ Centr. Kom., Mos... Nr 203: 14 IX 1920. s. 2. 250 -
867 PRZYRODA i Przemysł. Tygodnik ... R. 1: 1872. 320 950
868 PRZYRODA i Przemysł. Tygodnik ... R. 2: 1873. 280 320
869 PRZYRODA i Przemysł. Tygodnik ... R. 3: 1874. 320 750
870 PRZYRODA i Przemysł. Tygodnik ... R. 4: 1875. 320 750
871 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 1: 1817. 160 160
872 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 2: 1817. 140 -
873 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 3: 1818. 160 -
874 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 4: 1819. 160 -
875 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 5: 1820. 160 160
876 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 6: 1821. 160 -
877 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 7: 1822. 160 260
878 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 8: 1823. 160 220
879 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 9: 1824. 160 -
880 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 10: 1825. 140 220
881 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 11: 1826. 160 270
882 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 12: 1827. 160 240
883 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 13: 1829. 60 190
884 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 14: 1831. 140 140
885 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... T. 15: 1833. 160 160
886 SAD i Owoce. Miesięcznik poświęcony sprawom produkcji owoców, warzyw i ziół, przechowalnictwa, przetwórstwa i handlu [...]. 180 180
887 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... [T. 1]. Z 4 tabl. litografowanemi. 1867. 140 480
888 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... [T. 2]. Z mapą autografowaną. 1868. 140 480
889 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 3. 1869. 140 480
890 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 4. 1870. 160 500
891 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 5. 1871. 160 1 100
892 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 6. 1872. 160 750
893 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 7. Z mapą litografowaną. 1873. 120 450
894 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 8. (Z 2 tablicami litografowanemi  a 1 drukowaną). 1874. 140 500
895 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 9. (Z 4 tablicami litografowanemi). 1875. 140 550
896 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyograf... T. 10. (Z 1 tablicą litografowaną). 1876. 160 800
897 TEATR i Życie Wytworne. Czasopismo ilustrowane. 60 250
898 TYGODNIK Illustrowany. Serya 2, t. 13, nr 314-339: 3 I-27 VI 1874. 480 850
899 TYGODNIK Illustrowany. Serya 3, t. 4, nr 80-105: 7 VII-29 XII 1877. 420 850
900 WIADOMOŚCI Zielarskie. Miesięc... R. 4: 1936. 240 260
901 WIADOMOŚCI Zielarskie. Miesięc... R 5: 1937. 240 260
902 WIEŚ. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom myśli i kultury wiejskiej. 320 480
903 BADECKI Karol – Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografja bibljograficzna. Z słowem wstępnem Aleksandra Brücknera i 200 podobiznami w tekście. 300 480
904 BANACH Andrzej – Polska książka ilustrowana 1800-1900. 120 120
905 BIELSKA Krystyna – Bibliografia starych druków kaliskich do końca XVIII w. 80 80
906 BURY Ryszard de – O miłości do ksiąg, to jest Philobiblon, traktat łaciński. Spolszczył J. Kasprowicz. 100 100
907 ESTREICHER Stanisław – Jak mój ojciec pracował nad bibljografją. 60 95
908 EXLIBRIS. Czasopismo poświęcon... T. 7, zesz. 1. 240 -
909 EXLIBRIS. Czasopismo poświęcon... T. 7, zesz. 3. 80 -
910 [FRYCZ Modrzewski Andrzej]. Andrzej Frycz Modrzewski. Bibliografia zestawiona przez Pracownię Bibliografii Staropolskiej IBL. 80 -
911 [HETZEL J. & C-ie]. Plansza reklamowa paryskiego wydawnictwa J. Hetzel & C-ie na rok 1890. 2 900 -
912 JĘDRZEJOWSKA Anna – Książka polska we Lwowie w XVI w. 150 150
913 KATALOG aukcyjny pierwszej aukcji ze zbiorów własnych Inż. J[ózefa] Tuleji. 120 150
914 [KATALOG]. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Oddz. Warsz. Tow. Przyjaciół Książki. Sztuka polskiej książki literackiej 1918-1939. Oprac. katalogu: H. Makowska, J. Straus. 60 110
915 LIBERT Feliks – Materjały do bibljografji wojny polsko-sowieckiej. 120 120
916 MALISZEWSKI Edward – Bibliografja pamiętników polskich i Polski dotyczących. (Druki i rękopisy). 240 280
917 OPAŁEK Mieczysław – Echa bibljofilstwa w poezji. 64 -
918 PILARCZYK Franciszek – Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. 60 -
919 PIROŻYŃSKI Marjan – Co czytać? Poradnik w sprawie lektury religijnie uświadamiającej dla maturzystów szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich. Cz. 1: Filozofia, teologia, historia kościoła, czasopisma. 60 -
920 PUŁASKI Franciszek – Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948. Z przedm. Kamila Gronkowskiego. 80 145
921 ROSIAK Stefan – Księgarnia "E. Orzeszkowa i S-ka" w Wilnie 1879-1882. 60 220
922 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 300 -
923 SIENNICKI Stanisław – Dawna Drukarnia Jasney Góry Częstochowskiey (MDCXXVIII-MDCCCLXIX). Wyd. II uzupełnione, ozdobione ryciną i 8-ma Fac-simile pisma i niektórych ornamentów drukarskich z drugiej połowy XVII wieku i początku XVIII stulecia. 300 300
924 SMOLIK Przecław – O książce pięknej. 70 85
925 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Książka. 64 -
926 ZIEMBA Ryszard – Pasje mojego życia. 150 490
927 ZUBRZYCKI Dyonizy – Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi. 220 300
928 BRONIEWSKI Władysław – Poezje. 100 150
929 BRONIEWSKI Władysław – Wybór poezji. 100 100
930 GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Wiersze liryczne. 320 600
931 GINCZANKA Zuzanna – O centaurach. 120 1 200
932 HEMAR Marjan – Ballada o białym byku. Z rysunkami E. Hamunta [= Henryka Mundta]. 1 200 -
933 HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. 540 1 100
934 IWASZKIEWICZ Jarosław – Dionizje. 140 220
935 KAMIEŃSKA Anna – Bicie serca. 140 140
936 KERN Ludwik Jerzy – Wiersze i wierszyki. Książkę ilustrował Marian Eile. 60 60
937 [KONOPNICKA Maria]. Jan Sawa [pseud.] – Śpiewnik historyczny 1767-1863. 160 270
938 KONOPNICKA Marya – Italia. Z portretem autorki. 120 -
939 KOZIKOWSKI Edward – Koniec Hortensji Europy. Poezje ... 180 240
940 KOZIKOWSKI Edward – W towarzystwie wierzby. 64 64
941 KOZIKOWSKI Edward – Wymarsz świerszczów. Poezje beskidzkie. 120 -
942 LECHOŃ Jan – Srebrne i czarne. 160 320
943 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. 300 600
944 LEŚMIAN Bolesław – Sad rozstajny. 280 560
945 LEŚMIAN Bolesław – Wiersze rosyjskie. Przeł. Marian Pankowski. 80 170
946 LOEBL Bogdan – Kwiaty rzeźne. 70 -
947 ŁOBODOWSKI Józef – Demonom nocy. 80 320
948 ŁOBODOWSKI Józef – Gwiezdny psałterz. 140 240
949 ŁOBODOWSKI Józef – Jarzmo kaudyńskie. 80 -
950 ŁOBODOWSKI Józef – Pieśń o Ukrainie. Z przekładem na język ukraiński Światosława Horodynskiego. 80 130
951 ŁOBODOWSKI Józef – Rozmowa z ojczyzną. 80 -
952 ŁOBODOWSKI Józef – Słońce przez szpary. 100 500
953 ŁOBODOWSKI Józef – Uczta zadżumionych. 80 -
954 ŁOBODOWSKI Józef – W przeddzień. 180 -
955 ŁOBODOWSKI Józef – Złota Hramota. (Drzeworyty - Jurij Kulczyćkyj). 140 140
956 MALISZEWSKI Aleks[ander], SEBYŁA Władysław – Poezje. 120 260
957 RÓŻEWICZ Tadeusz – Czerwona rękawiczka. 80 80
958 RÓŻEWICZ Tadeusz – Nic w płaszczu Prospera. 60 -
959 RÓŻEWICZ Tadeusz – Pięć poematów. 80 80
960 RÓŻEWICZ Tadeusz – Poemat otwarty. 60 80
961 RÓŻEWICZ Tadeusz – Równina. 80 80
962 RÓŻEWICZ Tadeusz – Srebrny kłos. 60 -
963 RÓŻEWICZ Tadeusz – Wiersze i obrazy. 60 60
964 SEBYŁA Władysław – Koncert egotyczny. 64 64
965 STAFF Leopold – Autunaj agordoj. Trad. Juljan Tuwim. 220 500
966 STAFF Leopold – Wiersze wybrane. 540 -
967 TUWIM Juljan – Biblja cygańska i inne wiersze. 100 -
968 TUWIM Juljan – Słowa we krwi. 80 190
969 WAŻYK Adam – Wiersze zebrane. 80 -
970 ZAWISTOWSKA Kazimiera – Poezye. Z rękopisów wydał i wstępem poprzedził Stanisław Wyrzykowski. Z przedmową Miriama. 80 -
971 ZEGADŁOWICZ Emil – Podsłuchy. 160 280
972 ZEGADŁOWICZ Emil – Pokosy. Wybór poezyj 1907-1932. Układu dokonał, wstępem oraz bibljografją zaopatrzył Kazimierz Foryś. 120 120
973 AMBRAŠKA J., LAZAUSKAS J. – Mano knygelé. Elementorius ir pirmieji skaitymeliai. 120 180
974 [BAŁUCKI Michał] – Tajemnice Krakowa spisane przez samego Lucypera i dewotkom krakowskim w dowód uznania ich zasług dedykowane. 360 500
975 BAUDELAIRE Karol – Drobne poezye prozą. Tłum. Helena z Sienkiewiczów Żuławska. Z portretem autora i z przedm. Jerzego Żuławskiego. 140 260
976 BAUDELAIRE Karol – Kwiaty zła. Przełożył Bohdan Wydźga. 120 140
977 BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyk... Tomik 1-10: KRASICKI Ignacy - Dzieła ... Z portretem autora. T. 1-10. 840 1 500
978 BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyk... T. 17-21: KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła ... Z popiersiem autora. T. 1-5. 380 480
979 BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyk... T. 22-23: KLONOWICZ Fabian Sebastyan - Dzieła ... Z popiersiem autora. T. 1-2. 220 360
980 BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyk... Tomik 24-25: TREMBECKI Stanisław - Poezye ... Z popiersiem autora. T. 1-2. 220 420
981 BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyk... Tomik 26: SZYMANOWSKI Józef - Pisma ... Z popiersiem autora. 240 420
982 BIELOWSKI August – Antoni Malczewski, jego żywot i pisma ozdobione popiersiem. Wydał ... 480 480
983 BRODZIŃSKI Wiesław – Pisma rozmaite. T. 1. 160 -
984 BYRON Jerzy Gordon – Don Juan. Przekład E. Porębowicza. Wydanie nowe przerobione. 800 800
985 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska polskie. Wyd. II poprawione i rozszerzone. 100 100
986 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. 120 120
987 CZAJKOWSKI Michał – Bułgarja. Powieść sławiańska. [Wyd. nowe]. 80 80
988 CZAJKOWSKI Michał – Dziwne życia Polaków i Polek. Dzieło po pierwszy raz wydane. [Wyd. nowe]. 80 80
989 CZAJKOWSKI Michał – Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. Wyd. nowe. 80 80
990 CZAJKOWSKI Michał – Kirdżali. Powieść naddunajska. Wyd. II, przejrzane i poprawione. 80 80
991 CZAJKOWSKI Michał – Koszowata i Ukrainki. Wyd. nowe. 80 80
992 CZAJKOWSKI Michał – Nemolaka. Powieść sławiańska. 80 80
993 CZAJKOWSKI Michał – Powieści kozackie i gawędy. Wyd. II przejrzane i poprawione. 80 80
994 ESTREICHER K[arol] – Szwargot więzienny. Zestawił ... 120 460
995 FALSKI Marian – Elementarz. Ilustr. Jerzy Karolak. 140 140
996 GODEBSKI Cypryan – Dzieła wierszem i prozą ... Pułkownika Dowódzcy Pułku 8go Piechoty Woysk Księstwa Warszawskiego [...], poległego pod Raszynem d. 19 Kwietnia 1809 r. Po śmierci autora zbierane po większey części drukiem nieogłoszone. Cz. 1-2. 800 1 100
997 [GOSZCZYŃSKI Seweryn] – Sobótka. Z powieści pod napisem Kościelisko. 120 150
998 HŁASKO Marek – Opowiadania. 120 -
999 HŁASKO Marek – Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. 150 -
1000 HOMER – Iliada Homera przekładania Franciszka Dmochowskiego. T. 3 zamykający wiadomość o życiu Homera, iego dziełach, tłumaczach, i uwagi nad Iliadą. 480 570
1001 IRZYKOWSKI Karol – Pałuba. Sny Maryi Dunin. 700 -
1002 IRZYKOWSKI Karol – Walka o treść. Studja z literackiej teorji poznania. 1: Zdobnictwo w poezji. 2: Treść i forma. 180 -
1003 IWASZKIEWICZ Jarosław – Księżyc wschodzi. 120 160
1004 IWASZKIEWICZ Jarosław – Legendy Demeter. 120 -
1005 IWASZKIEWICZ Jarosław – Zenobja Palmura. Powieść poetycka. 100 320
1006 [JATOWT Maksymilian] – Kaukaz czyli ostatnie dni Szamyla. Powieść historyczna przez J. Gordona [pseud.]. 100 -
1007 KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Rubikon. 120 120
1008 KŁOSY i kwiaty. Książka zbiorowa. 240 -
1009 KONOPNICKA Marya – Pan Balcer w Brazylii. Piąty tysiąc. 220 -
1010 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Agay-Han. Powieść historyczna oryginalnie napisana przez A. K. [pseud.]. 2 400 2 600
1011 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Noc letnia. 980 2 100
1012 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Kamienica w Długim Rynku. Powieść. 140 420
1013 ANDERSEN H[ans] [Christian] – Bajki. Wybrał [Edmund Krüger] Edmund Jezierski [pseud.]. Ilustracje Haliny Krüger. 240 650
1014 ARTYNIEWICZ Krystyna – O ziemniaczku obieżyświatku. Ilustrował Witold Chmielewski. 64 110
1015 BRZECHWA Jan – Kaczka Dziwaczka. Rysunki Franciszki Themerson. 100 100
1016 BRZECHWA Jan – Ptasie plotki. Ilustrował Eryk Lipiński. 120 -
1017 CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Pogadanki z dziećmi. 100 100
1018 CROTTOLINA Erasmo – Przygody Mikroba. Z upoważnienia autora przeł. z włoskiego H. Grotowska. Z rycinami Antoniego Gawińskiego. 64 -
1019 HERMANOWICZ Anna – Dzień dobry, Albercie! 240 450
1020 KARWICKA J. – Gwiazda Przewodnia. Opowiadania dla młodzieży. 64 -
1021 KONOPNICKA Maria – W domu i w świecie. Książka dla dzieci od lat 10 do 12. Z 17 illustracyami H. Benneta. 280 1 000
1022 KONOPNICKA Marja – Wesołe chwile małych czytelników opisała ... Z 17 obrazkami H. Benneta. 180 600
1023 KONOPNICKA Marya – O Janku Wędrowniczku. Dzieciom opowiedziała ... 480 1 500
1024 KSIĄŻĘ Świniarek i inne bajki. Przeł. Fr. Mirandola. 100 100
1025 KÄSTNER Eryk – Emil i detektywi. Powieść dla dzieci. 100 100
1026 LASKOWSKI Wojciech – Plutonowy Brzdąc. Opowieść z powstania warszawskiego. 80 80
1027 MAKUSZYŃSKI Kornel – Bezgrzeszne lata. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. 64 -
1028 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Pan Twardowski. Z ilustracjami Wacława Oppmana. 80 160
1029 [POTOCKA Anna Zofia] – Ofiara dziatek. Przez An. Zof. [krypt.]. 60 320
1030 ROGOSZÓWNA Zofia, ROGOSZ-PIEŃKOWSKA Józefa – W słoneczku. Poezye dla dzieci i młodzieży. Illustrowała Zofia Lubańska-Stryjeńska. 140 240
1031 TUWIM Julian – Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio. Ilustrował Jan Marcin Szancer. 160 160
1032 UMIŃSKI Władysław – Krwawy chleb. Przygody młodego tułacza. 120 240
1033 ŁOZIŃSKI Władysław – Opowiadania jmć pana Wita Narwoja, rotmistrza konnej gwardyi koronnej. A. D. 1760-1767. Spisał ... 120 260
1034 MACKIEWICZ Józef – Kontra. 150 340
1035 MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Sobranie sočinenij v četyrech tomach. Pod red. L. J. Brik i P. K. Luppola. T. 1-4. 500 -
1036 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. 1 200 4 800
1037 MICHNIK Adam – Wściekłość i wstyd.. 100 130
1038 MICKIEWICZ Adam – Histoire populaire de Pologne par ... Publiée avec préface, notes et chapitre complémentaire par Ladislas Mickiewicz. 240 -
1039 MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich przez ..., w Petersburgu w r. 1828 za pozwoleniem cenzury wydana. 2 400 8 500
1040 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. 5 000 17 000
1041 MICKIEWICZ Adam – Pisma ... na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 4. 980 -
1042 MICKIEWICZ Adam – Wiersz do matki Polki. Przełożył z polskiego na francuski i niemiecki język R. M. K. [krypt. wdawcy]. Na korzyść internowanych. 140 320
1043 MICKIEWICZ Adam – Żywila. Powiastka z dziejów litewskich. Odszukana i wydana z tłómaczeniem francuzkiem przez Władysława Mickiewicza. Ozdobiona ryciną. 140 -
1044 [MICKIEWICZ Adam]. PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umieiętności. 800 -
1045 [NIEMCEWICZ Julian Ursyn] – Giermkowie krola Jana. Komedya w jednym akcie z pieśniami, naśladowana z Francuzkiego i z odmianami do Teatru Narodowego przystosowana przez J. U. N. [krypt.]. Reprezentowana pierwszy raz w miesiącu grudniu na Teatrze Warszawskim. 280 280
1046 NIKOROWICZ Ignacy – Krwią i łzami. Powieść z zarania nowego szczęścia Ojczyzny. 80 130
1047 NORWID Cyprian Kamil – Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Przez autora Pieśni społecznej czterech stron [pseud.]. 6 000 10 500
1048 NORWID Cypryan – Pisma z... T. A, cz. 2: Krąg "Quidam". 150 160
1049 NORWID Cypryan – Pisma z... T. C: Pism dramatycznych ... dział pierwszy. 150 150
1050 NORWID Cypryan – Pisma z... T. E: Pism prozą ... dział pierwszy obejmujący legendy i nowele. 150 170
1051 PNIEWSKI Władysław – Język polski w dawnych szkołach gdańskich. 80 -
1052 POPE Alexander – Wiersz o człowieku. Z angielskiego przełożony przez L[udwika] Kamińskiego. 220 -
1053 POTOCKI Stanisław – O wymowie i stylu. T. 4. 360 -
1054 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. 160 160
1055 RÓŻEWICZ Tadeusz – Kartki z Węgier. 80 80
1056 [RZEWUSKI Henryk] – Pamiątki starego szlachcica litewskiego. 480 -
1057 SAINT-EXUPÉRY Antoni de – Nocny lot. Przedmowa A. Gide'a. Przekład autoryzowany M. Czapskiej i St. Stempowskiego. 140 380
1058 SAMOZWANIEC Magdalena – Dodatek nadzwyczajny. Kartki z pamiętnika młodej mężatki. 80 210
1059 SAPIŃSKI Stanisław – Garść ziemi obcej. 120 -
1060 SCRIBE [Eugène] – Szpital wariatów, opera w jednym akcie, z francuskiego P. ... Muzyka i przekład Andrzeia Listowskiego. 480 850
1061 SEELIGER E[wald] G[erhard] – Błękitna flota. 160 212
1062 SIENKIEWICZ Henryk – Bez dogmatu. Powieść w trzech tomach. T. 1-3. 400 -
1063 SIENKIEWICZ Henryk – Krzyżacy. Powieść. Z przyzwoleniem autora dla ludu przerobił B. M. T. 1-6. 1 200 1 200
1064 SŁOWACKI Juljusz – Balladyna. Tragedija w 5 aktach. 3 200 6 000
1065 SŁOWACKI Juljusz – Piękne rodzinne miasto Juljusza Słowackiego, z listów i poezji wybór. Wybór Emilja Kornaszewska. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. Wyd. II uzupełnione. 100 100
1066 [SUFFCZYŃSKI Kajetan] – Rodzina konfederatów. I. Pan starosta warecki. II. Pan marszałek łomżyński. Obrazki historyczne przez K. S. Bodzantowicza [pseud.]. 120 -
1067 SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilja – Zarys piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich. 80 100
1068 SZCZEPAŃSKI Jan Julian – Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez ... T. 2: Wybór pism różnych autorów. 180 280
1069 SZCZEPAŃSKI Jan Julian – Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez ... T. 6: Wybór przekładów i naśladowań różnych autorów. 180 180
1070 ŚWIĄTKOWSKI Stanisław – Novyj rossijsko-polskij bukvar. Nowy rossyysko-polski elementarz, ułożony przez ... Teraz na nowo przedrukowany, z dodaniem przy końcu małego Słowniczka. 480 850
1071 TIMMERMANS Rudolf – Lwy Alkazaru. Opis bohaterskich zmagań obrońców toledańskiej twierdzy. 80 80
1072 TISCHNER Józef – Etyka solidarności. 120 120
1073 TISCHNER Józef – Spowiedź rewolucjonisty. Czytając "Fenomenologię ducha" Hegla. 100 100
1074 TRIPPLIN [Teodor] – Dwa duchy. Powieść Dra Tripplina. T. 1-2. 140 240
1075 TUROWICZ Jerzy – Kościół nie jest łodzią podwodną. (Wybór publicystyki z lat 1964-1987). Wybór i redakcja Józefa Hennelowa. 80 80
1076 TURSKI J[an] K[anty] – Ostatnia wola. Powieść z życia ludu górskiego. 100 170
1077 VOLTAIRE [Arouet Franciszek Maria] – Meropa. Tragedya w piąciu aktach. Z francuzkiego tłumaczona przez Jana Drozdowskiego. 800 -
1078 WAJDA Andrzej – Podwójne spojrzenie. 100 180
1079 WAŃKOWICZ Melchior – Polacy i Ameryka. 120 200
1080 WITWICKI Stefan – Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne. T. 1-2. 120 -
1081 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Paryż 1892-Kraków 1897. 360 850
1082 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 280 400
1083 ZACHARJASIEWICZ Jan – Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach. 80 160
1084 ZALESKI Hilary Leonowicz – Mieczysław, xiążę polski. Trajedja oryginalna w pięciu aktach wierszem. Z przydaniem rozmaitych poezyi i pism niewiązaną mową. 80 -
1085 ZBIÓR piosnek rozmaitych wraz z krakowiakiem po ś.p. Xięciu Józefie Poniatowskim i pieniem żałobnym, pogrzebowym tegoż Xięcia. 180 -
1086 ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. 1 200 -
1087 [ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Słowo o Bandosie. Wyd. II. 980 980
1088 ALBUM skorowidz Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego. Kadencja 1935-1940. 480 600
1089 ARCHIWA polskie zagrożone. 80 -
1090 ASKENAZY Szymon – Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Z 22 ryc. i heliograwiurą wg portretu Grassiego. 200 -
1091 BALIŃSKI Michał – Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta. T. 1-2. 800 1 900
1092 BARTOSZEWICZ Kazimierz – Radziwiłłowie. Początek i dzieje rodu. Typy i charaktery. Rycerze, zdrajcy, pobożni, filantropi, dziwacy. Obrazy z życia domowego. Kobiety Radziwiłłowskie. Upadek Nieświeża i jego odrodzenie. 160 420
1093 BERGER Robert J. – The Vis Pistol. 100 320
1094 BETARDI Józef – Repatriacja na księżyc. 120 160
1095 BIBLIOTECZKA Cyganologii Polsk... T. 1: CZACKI Tadeusz - Rozprawki ... Ze wstępem Andrzeja Mirgi. 120 150
1096 BIBLIOTECZKA Cyganologii Polsk... T. 2: DANIŁOWICZ Ignacy - O Cyganach wiadomość historyczna. Ze wstępem Lecha Mroza. 120 150
1097 BOGDALSKI Czesław – Bernardyni w Polsce 1453-1530. T. 1-2. 220 -
1098 BOROWSKI Stanisław – Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów. Wydał ... 180 260
1099 CHODŹKO Ignacy – Obrazy litewskie. Serya 3. Pamiętniki kwestarza. Wydanie nowe poprawne. [oraz] tenże – Serya 4. Jubileusz. Duch Opiekuńczy. Autor Swatem. Panna Respektowa. Wydanie czwarte poprawne. 180 -
1100 CHRZANOWSKI [Wojciech] – Rys taktyki zastosowanej jazdy tudzież szyki szwadronu, pułku i brygady. 240 550
1101 [CZACKI Michał] – Rozprawa o rozwodach. 150 370
1102 CZACKI Tadeusz – Czy prawo rzymskie było zasadą praw litewskich i polskich? I czy z połnocnemi narodami mielismy wiele wspolnych praw i zwyczaiow? Rosprawa czytana w Krzemieńcu na otwarciu roku szkolnego 1808. w Gimnazyum Wołyńskiem. 800 1 800
1103 CZARTORYSKA Izabella – Listy Księżny Izabelli z hr. Flemmingów Czartoryskiej do starszego syna Księcia Adama, zebrała Seweryna Duchińska. 120 320
1104 CZERMAK Wiktor – Plany wojny tureckiej Władysława IV. 120 120
1105 DANGEL Stanisław – Rok 1831 w Mińszczyźnie. 100 -
1106 DEBATY polskie w parlamencie W. Brytanii. Cz. 1: grudzień 1945-maj 1946. 200 290
1107 DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. V. 180 -
1108 DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. VII - według wydania czwartego ze słowem wstępnym Tadeusza Bieleckiego. 50 -
1109 DMOWSKI Roman – Niemcy, Rosya i kwestya polska. 160 160
1110 DOMICZEK Andrzej – Opowiadania marynarskie. Z ilustracjami. 80 160
1111 BOSZKO W[ładimir] I. – Od Bałtyku do Morza Czarnego. O Wielkim Dnieprze. Przetłumaczył z języka białoruskiego A. Horawski. 120 200
1112 FASZYZM, niebezpieczeństwo wojny i zadania partyj komunistycznych. (Tezy, przyjęte przez XIII Plenum Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej). 120 180
1113 [FRONT rewolucyjny robotników i chłopów]. 160 220
1114 HISZPANIA wzywa pomocy! Hiszpania woła o jedność akcji! 80 80
1115 MOŁOTOW W[iaczesław] M[ichajłowicz] – O polityce zagranicznej Związku Radzieckiego. Referat wygłoszony na nadzwyczajnej V sesji Rady Naczelnej ZSRR w dniu 31-ym października 1939 roku. 120 460
1116 RONKOWSKI J. – Trockizm wrogiem wolności i pokoju. 80 80
1117 UCHWAŁY V Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partji Polski. (Styczeń 1929). 160 220
1118 Z POLA Walki. Pismo poświęcone historji ruchu rewolucyjnego w Polsce. 120 180
1119 DUPIN Charles – Observations sur la puissance de l'Angleterre et sur celle de la Russie, au sujet du parallèle établi par M. de Pradt entre ces puissances. Deuxième édition. 600 -
1120 24 PUŁK Ułanów. Lwów - 6 VII 1920, Niemcy - 6 VII 1945. XXV. 220 220
1121 DYWIZJA Lwów. Wspomnienia żołnierskie z Z.S.R.R. i z Iraku 1941-1943. 160 200
1122 DZIENNIK Praw z roku 1842. 360 -
1123 DZIEWANOWSKI Władysław – Uzbrojenie w rozwoju dziejowym. Z 30 tablicami rysunków. 80 110
1124 GALL Anonim – Chronicon. Recensuerunt Ludovicus Finkel et Stanislaus Kętrzyński. 150 420
1125 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Rok 1863 na Rusi. Ukraina, Wołyń, Podole. 140 320
1126 GIBBON Edw[ard] – Rys historyczny prawa rzymskiego. Przełożył z angielskiego i uwagami Gustawa Hugona powiększył J[an] H. S. Rzesiński. 240 240
1127 GIERTYCH Jędrzej – Tragizm losów Polski. T. 1. 180 -
1128 GLUZIŃSKI Tadeusz – Sprawa ukraińska. 80 120
1129 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 80 80
1130 GOLDSMITH [Oliver] – Historya rzymska od założenia Rzymu do upadku cesarstwa na Zachodzie [...] napisana przez doktora ... [...] na polski przez M. O[lszewskiego] i A. M[arcinowskiego] przełożona. T. 1-2. 320 480
1131 GRODECKI Roman – Kongres krakowski w roku 1364. 120 120
1132 HASSELBLATT A[rnold], OTTO G[ustav] – Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Bearb. von ... 480 -
1133 JARUZELSKI Wojciech – Starsi o 30 lat. 80 80
1134 JELLENTA Cezary – Dostojny profesor na Zamku Królewskim. 80 -
1135 BRAFMANN [Jakov] – Żydzi i kahały. Z objaśnieniami Teodora Jeske-Choińskiego. 100 180
1136 GASTE Fryderyk To – Prawda o żydowskich mordach rytualnych. 64 750
1137 GŁOS Gminy Żydowskiej. Organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 140 140
1138 [GOŁOWIŃSKI Matwiej] – Protokóły mędrców Syonu. 80 80
1139 GURION Dawid Ben, TABENKIN Icchak – Odpowiedź Bevinowi w sprawie Palestyny. 64 130
1140 [KANN Maria] – Na oczach świata. 80 900
1141 NELKEN Halina – Pamiętnik z getta w Krakowie. Z przedm. G. Hausnera. Wstępem i przypisami opatrzył [...] S. Wcisło. 80 360
1142 Z OTCHŁANI. Poezje. [Red. [Tadeusz Sarnecki] Jan Wajdelota [pseud.]]. 240 600
1143 [KALENDARZ] Legionista polski. Kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na rok 1916. 50 130
1144 KALENDARZ "Legionów Polskich" na Rok Pański 1915. Zestawił Antoni Chmurski. 100 130
1145 KARŁOWICZ Mieczysław – Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie. Oprac. ... Listy Chopina do rodziny i rodziny do niego. Listy pani Sand i jej córki. Listy Wodzińskich. Listy uczennic i znajomych Chopina. Korespondencja panny Stirling. Rozmaitości. 140 140
1146 KNÖTEL [Richard] – Uniformfibel. Von Geschichtsmaler Knötel d. J. 120 260
1147 KODEX kar głównych i poprawczych. Uloženie o nakazanijach ugolovnych i ispravitelnych. 640 640
1148 [KONI Fedor Aleksiejewicz] – Życie Fryderyka Wielkiego, króla pruskiego. Z 12 rycinami. 380 380
1149 KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Szlachta polska pochodzenia żydowskiego. 240 650
1150 KOSTRZEWSKI Józef, LUBICZ-NIEZABITOWSKI Edward, JAROŃ Bronisław – Osada bagienna w Biskupinie w pow. żnińskim. Tymczsowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych Instytutu Prehistorycznego U. P. w latach 1934 i 1935. 120 270
1151 KREISSCHREIBEN des k. k. galizischen Landesguberniums. Regulaminy i instrukcyje dla Władz Galicyjskiego Stanowego Instytutu kredytowego. 160 -
1152 LELEWEL Joachim – Pisma pomniejsze geograficzno-historyczne. 1. Historja geografji, 2. Wiadomość historyczna, o starożytnych miarach długości, 3. Wiadomość o narodach, aż do wieku dziesiątego we wnętrzu Europy będących, 4. Stosunki handlowe Fenicjan, potem Karthagów z Grekami, 5. Opis Skythji Herodota. 360 650
1153 LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. 460 -
1154 LELEWEL Joachim – Pojedynki w Polszcze. 200 240
1155 LISTA strat Legionu Polskiego ... Od 1 maja do 1 lipca 1915. 100 -
1156 LISTA strat Legionu Polskiego ... Do kwietnia 1915. 80 -
1157 LISTA strat Legionu Polskiego ... Od lipca do października 1915. 80 -
1158 LISTA strat Legionu Polskiego ... V Lista [...]. 60 -
1159 ŁĘTOWSKI Ludwik – Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T.1-4. 640 640
1160 MARDKOWICZ Aleksander – Synowie zakonu. (Kilka słów o Karaimach). 80 180
1161 MARYLSKI Eustachy – Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków. 400 600
1162 MEYZNER Józef – Krakowiaki historyczne. 120 -
1163 MIŁKOWSKI Zygmunt (T. T. Jeż) – Sylwety emigracyjne. 100 100
1164 MOSBACH August – Godysław-Paweł, dwóch imion dziejopisarz polsko-łaciński wieku trzynastego. 60 -
1165 MOWY przy installacyi Kuratora Jeneralnego Instytutów Naukowych w Krolestwie Polskiem na dniu 19 Lipca 1823 Roku odbytey. 80 -
1166 MROCZKOWSKI Włodzimierz – Wojna polsko-sowiecka i jej bohaterowie. 1918-1921. Praca zbiorowa pod red. ... 400 850
1167 MUSIAŁEK Józef M. – Rok 1914. Przyczynek do dziejów brygady Józefa Piłsudskiego. 120 120
1168 MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI St[anisław] – Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 24 ryc. w miedziodruku na osobnych tablicach. 220 340
1169 NEUE Polenlieder 1914-1915. Gesammelt von St[anisław] Leonard. Erstes Bändchen. 80 -
1170 [NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan] – 63 Days. The Story of the Warsaw Rising. Speech delivered at the Caxton Hall [...] by Jan Novak, Lieutenant, Polish Home Army, at a meeting arranged by the British League for European Freedom. Foreword by Rose Macaulay. 80 500
1171 O AKTACH Stanu Cywilnego. 100 220
1172 OETTINGER Eduard-Marie – Moniteur des Dates, contenant un million de renseignements biographiques, généalogiques et historiques publiè sous le patronage de Sa Majesté le Roi de Prusse. T. 1-4. 640 -
1173 OKÓLNIK Nr 14. 80 150
1174 [OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo Niemowa *** [pseud.] – Podnieśmy ją wzwyż. T. 1: Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. 240 340
1175 [OPĘCHOWSKI Antoni Zenon] – Kulisy propagandy czeskiej czyli Jakie błędy popełnili propagandyści czescy? Napisał Czarny Lew [pseud.]. 50 50
1176 OSTASZEWSKI Józef – Genealogja Mazurów pruskich. 60 95
1177 PERETIATKOWICZ Antoni – Współczesna encyklopedja życia politycznego z uwzględnieniem życia gospodarczego. Podręczny informator dla czytelników gazet. Wyd. III przejrzane i rozszerzone. 120 120
1178 PIĄTKOWSKI Henryk – Bitwa o Monte Cassino. 140 150
1179 PIECZAR W. – Budienny, wódz czerwonych Kozaków. 48 140
1180 PIOTROWICZ Wiktor – Wschodnie zagadnienia wyznaniowe. 64 64
1181 PISMA polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. Wyd. Jan Czubek. T. 1-3. 360 360
1182 [PLATEROWIE]. Zbiór pięciu broszur dotyczących rodziny Platerów, 1973-1983. 160 -
1183 POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. 3 600 -
1184 POLSKI słownik biograficzny. T. 19: Machowski Wawrzyniec-Maria Kazimiera. 240 320
1185 POLSKI słownik biograficzny. T. 20, zesz. 1: Maria Józefa-Mathy Ignacy. 70 130
1186 POLSKI słownik biograficzny. T. 20, zesz. 2: Mathy Ignacy-Mellerowa Zofia. 70 100
1187 POLSKI słownik biograficzny. T. 21: Mieroszewski Sobiesław-Morsztyn Władysław. 240 320
1188 PRAWA Książąt Mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Przedruk homograficzny z kodeksu puławskiego wykonał A[dam] Piliński. 160 240
1189 PRZEPISY o powinnościach żołnierzy i podoficerów Legionów Polskich (dla piechoty). 50 50
1190 PRZEPISY o znaku honorowym, niemniey lista imienna generałow, officerow wyższych i niższych, oraz urzędnikow woyskowych, tak w służbie będących, jako też dymissyonowanych, znakiem honorowym ozdobionych w roku 1830. 360 550
1191 RACZYŃSKI Edward – Rogalin i jego mieszkańcy. 100 220
1192 [SADKOWSKI Zbigniew] – Honor i Ojczyzna. 120 360
1193 SAWASZKIEWICZ L[eopold]-L[eon] – Tableau de l'influence de la Pologne sur les destinées de la revolution française et de l'Empire. Troisiéme édition. 80 80
1194 SMOLKA Stanislaw – Polnische Annalen bis zum Angange des vierzehnten Jahrhunderts. Eine Quellen-Untersuchung. 120 -
1195 SOSNOWSKI Jerzy Jan – Prawda dziejowa 1914-1917. 240 -
1196 [SOZAŃSKI Antoni] – Bez polityki nie dorobimy się nowej Polski, a dawna Polska ciągle będzie na katafalku. Napisał Tłumacz Machiavella [pseud.]. W dodatku umieszczono zdania mężów stanu różnych narodów. 80 -
1197 SPIS posłów na Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej. 80 80
1198 SPRAWOZDANIE stenograficzne z 1-10 posiedzenia II. Sejmu Śląskiego [...]. 200 -
1199 SPRAWOZDANIE stenograficzne z 1-49 posiedzenia III. Sejmu Śląskiego [...]. 320 -
1200 SPRAWOZDANIE ze zbiórki pierwszego miljona złotych Funduszu na Walkę ze Szpiegostwem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie czasu od dn. 19 marca do dnia 11-go listopada 1929 roku. 70 95
1201 STANISŁAW August Poniatowski – Pamiętniki ... Z autografu francuzkiego przełożone przez Bron. Zaleskiego. 140 140
1202 STARCZEWSKI Eugenjusz – Widma przeszłości. Szkice historyczne. Wyd. pośmiertne z przedmową Bolesława Lutomskiego. 100 300
1203 [STOLARZEWICZ Ludwik]. Stefan Hincza [pseud.] – Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Polski. Z 34 ilustr. i 4 mapami. 400 460
1204 STRUMPF Edward – Obrazy Kaukazu. Kartki z podróży. Z przedmową Juliana Ochorowicza. (Z ilustracyami). 80 -
1205 STRUTYŃSKI Juljusz – Miscellanea. 480 1 300
1206 STRZELECKI Władysław – Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armji. 160 440
1207 STYPUŁKOWSKI Zbigniew – Polska na progu 1958 r. 60 240
1208 SZKOŁY wyższe Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. II. 100 -
1209 SZLAKIEM wielkości. Odtworzony warsztat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w Łodzi. 80 -
1210 [ŚWIĘCICKI Juljan Adolf] – [Rocznik weteranów 1863 (z kalendarzem na 1925 rok. Na dochód Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy uczestników Powstania 1863 r.). Pod red. ...]. 180 340
1211 TARAN. Jednodniówka Podchorążych Broni Pancernej. 200 200
1212 TARNOWSKI Jan – Badania historyczne jaki wpływ mieć mogły mniemania i literatura ludow wschodnich na ludy zachodnie, szczególniey we względzie poezyi [...]. 240 -
1213 TYMIENIECKI Bohdan – Na imię jej było Lily. Z przedm. gen. W. J. Bobińskiego. 80 -
1214 WACEK Rudolf – Wspomnienia sportowe. 80 80
1215 WALEWSKI Antoni – Filozofija dziejów polskich i metoda ich badania. 120 -
1216 WAŃKOWICZ Melchior – Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3. 600 600
1217 Z KATAKUMB wspomnień. Książka pamiątkowa z uroczystości ekshumacyjnych w Kościanie. Materiał zbiorowy opracowany przez Wydział Propagandy Powiatowego Komitetu Ekshumacyjnego w Kościanie. 100 100
1218 ZAKRZEWSKI Paweł Wyskota – Pamiętnik wielkopolskiego powstańca z 1863 roku. 80 80
1219 ZAŁUSKI Józef – Wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim gwardyi Napoleona I przez cały czas od zawiązania pułku w r. 1807 aż do końca w roku 1814 przez ... byłego jenerała brygady w głównym sztabie wojska polskiego [...]. Wyd. "Biblioteki Pol.". 160 550
1220 [ZAREMBA Zygmunt] – Obrona Warszawy. Wrzesień 1939 roku. Wyd. II. 60 85
1221 ZBIÓR przemówień wygłoszonych przez działaczy polskich i czeskich na cześć Pana Marszałka Raczkiewicza, Prezesa Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie, w czasie Jego pobytu w Czechosłowacji od dnia 18 do 20 II 1933. Stenografował i zestawił: Teofil Urbaniec. 160 -
1222 ZEISSBERG Heinrich – Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. 280 -
1223 ZESZYTY do historii Narodowych Sił Zbrojnych. Zesz. 1-3. 240 380
1224 ŹWIERCIADŁO polskie. Pismo zbiorowe. 180 -
1225 ŻÓŁKIEWSKI Stanisław – Historya woyny moskiewskiey aż do opanowania Smoleńska, (Z rękopisma współczesnego). 400 860
1226 [ŻYSKAR Józefat Fryderyk]. X. Ahasfer [pseud.] – Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło 150-ciu księży, oparte na wspomnieniach naocznych świadków i odnośnych dokumentach. 120 275
1227 AFTANAZY Roman – Dzieje rezydencji na dawnych k... 1 800 1 800
1228 ALBUM N. Sącza. 120 240
1229 ANCZYC Wacław – O dawnym Zakopanem. 60 70
1230 BARTSCH Henryk – Wspomnienia z podróży do Kairu i Jerozolimy w roku 1861. 120 320
1231 BEDNARSKI Stanisław – Geneza Akademji Wileńskiej. 60 180
1232 BIELIŃSKI Józef – Stan nauk matematyczno-fizycznych za czasów Wszechnicy Wileńskiej. Szkic bibliograficzny. 80 650
1233 BUŁHAK J[an] – Album ostrobramskie. Podług zdjęć ... Tekst pióra M. Limanowskiego. 80 170
1234 CHODYNICKI Ignacy – Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraźnieyszych. 320 500
1235 MALCZEWSKI Rafał – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Tatry i Podhale. 160 -
1236 WASYLEWSKI Stanisław – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Lwów. 140 -
1237 CZUBEK Jan – Z przeszłości Podhala: Początki i nazwa Zakopanego, Bitwa pod Nowym Targiem 1670 r. 64 160
1238 DOBROWOLSKI Henryk – Filipika ojca miasta Krakowa "pro i contra" znanemu skąpcowi i kupcowi spod Sukiennic. 60 130
1239 DUCHAUSSOIS Piotr – Wśród lodów polarnych u Indjan i Eskimosów. Z [...] oryginału francuskiego [...] tłumaczyła J. Korzeniowska. 219 Ilustracy [!]. 80 80
1240 DZIEŚLEWSKI Waleryan – W sprawie kolejki góralskiej z Zakopanego pod Świnnicę. 64 130
1241 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Góry srebrne w Tatrzech otwarte R. P. 1502. W czterechsetną rocznicę / opisał Stanisław Woyciech Eliasz z Radzikowa Ogończyk Radzikowski. 80 110
1242 GIERTYCH Jędrzej – Kajakiem po Niemczech. Listy z podróży. 220 1 400
1243 GOETEL Walery – Po latach dziesięciu. O turystyce, góralszczyźnie i ochronie przyrody gór. 60 -
1244 GRABOWSKI Ambroży – Groby, trumny i pomniki królów polskich w podziemiach i wnętrzu Katedry krakowskiej na Wawelu. Pisma do tego przedmiotu stosowne zabrał i kosztem swoim wydał [...] ... Wyd. II znakomicie pomnożone. 140 170
1245 GRABOWSKI Ambroży – Kraków i jego okolice, opisał historycznie ... Wyd. II. 800 2 200
1246 HEINE Henryk – Obrazy z podróży. Przekład L. Kaczyńskiej. T. 1-4. 120 120
1247 HOLEWIŃSKI Józef – O przyszłość Zakopanego. 54 110
1248 HORA Ernest – Małopolska Wschodnia i Wołyń zapraszają turystów. Przewodnik informacyjno-turystyczny P.B.P. "Orbis". 80 220
1249 JAROSŁAW. 120 -
1250 [KARWICKI Józef Dunin]. Józef Włast [pseud.] – Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów. 80 400
1251 KASPROWY. 80 80
1252 KRZYŻANOWSKI Juljan – Kazanie zbójnickie. 48 48
1253 KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu pierwszego dziesięciolecia Odrodzonej Ojczyzny. 180 180
1254 KSIĘGA pamiątkowa uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego wydana staraniem i nakładem młodzieży akademickiej ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu przekształcenia dawnej Szkoły Kaźmierzowskiej na Uniwersytet Jagielloński. 140 185
1255 LENIEK Jan – Książka pamiątkowa ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy założenia gimnazyum św. Anny w Krakowie. Oprac. ... 180 200
1256 LIBERAK M[arian] A[dam] – Ginące skarby Podhala. 48 90
1257 LWÓW i Ziemia Czerwieńska. 120 120
1258 ŁĘKAWSKI Teofil – Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa. Monografja [...] z rycinami według zdjęć fotograficznych ks. kanclerza Józefa Wiejowskiego. 240 -
1259 MATLAKOWSKI Władysław – Wspomnienia z Zakopanego. 80 130
1260 [MORELOWSKI Marian] – [Zarysy syntetyczne sztuki wileńskiej od gotyku do neoklasycyzmu z przewodnikiem po zabytkach od Niemna do Dźwiny]. 360 360
1261 PAMIĘTNIK jubileuszu trzydziestolecia Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Oddziale Zakopiańskim P. T. T. 60 60
1262 PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańskiego. 6 400 6 400
1263 PASTERSTWO Tatr Polskich i Podhala. Red. W. Antoniewicz. T. 1-8. 480 750
1264 PIOTROWSKI Henryk – Informator leczniczy i przewodnik zdrojowo-turystyczny 1930-31. Pod red. ... 160 -
1265 POLACZEK-KORNECKI Tadeusz – Zarys monografji komunikacji wewnętrznej miasta Krakowa, opracowany z okazji XXII-go Kongresu Międzynarodowego dla spraw tramwajownictwa, kolejnictwa dojazdowego i komunikacji autobusowej w Warszawie [...]. 100 100
1266 BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. 180 180
1267 BAŁABAN Majer – Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa. Z 13 ryc. w tekście [...], z 2 planami. 120 260
1268 BIEROŃ Władysław – Huta im. Lenina i Nowa Huta. Przewodnik z planem miasta. 60 180
1269 ELJASZ[-RADZIKOWSKI] Walery – Illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin [...], z 23 illustracyami, 2 planami i mapą Tatr. Wyd. III. 480 480
1270 GADOWSKI W[alenty] X. – Przewodnik po Pieninach. Z mapką dróg i ścieżek. Wyd. III. 64 160
1271 ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie z informatorem, z wykazem ulic i planem orientac. miasta. Egzemplarz bezpłatny wydany z okazji imprez 1937. 80 100
1272 NAWRATIL E[lfryda], TRYBOWSKI Cz[esław] – Rabka i okolica oraz krótki przewodnik po Beskidzie Wyspowym i Gorcach. Z mapką turystyczną, planem Rabki i 29 ilustr. 80 80
1273 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Wschodnich Karpatach Galicyi, Bukowiny i Węgier. Z 50 ilustr. i obrazem kolorowym w tekście. 120 150
1274 ORŁOWICZ Mieczysław, MORSZTYN Roger – Przewodnik automobilowy po Polsce. 200 380
1275 OSOBLIWOŚCI miasta Poznania w ilustracji plastycznej. Zdjęcia fotograficzne: R. S. Ulatowski. 80 -
1276 PRZEWODNIK ilustrowany po c.k. austr. kolejach państwowych [...]. Wiedeń [ca 1895]. Steyermühl. 16d. razem opr. psk. z epoki. Zesz. 28: [...] na szlakach: Kraków-Sucha, Sucha-Żywiec-Zwardoń, Skawina-Oświęcim. Wedle wskazówek c.k. Gen. Dyr. [...] zredagował i napisał G. Smólski. s. 104, plan 1 [oraz] Zesz. 29: [...] na szlakach: Kraków-Tarnów, Kraków-Wieliczka, Tarnów-Stróże, Stróże-Nowy Sącz, Nowy Sącz-Muszyna-Krynica-Orłów, Sucha-Nowy Sącz. Wedle wskazówek c.k. Gen. Dyr. [...] zredagował i napisał G. Smólski. s. 111, [1] [oraz] Zesz. 30: [...] na szlakach: Tarnów-Dębica-Rzeszów-Przemyśl, Dębica-Rozwadów-Nadbrzezie, Rzeszów-Jasło, Stróże-Jasło-Nowy Zagórz, Zagórzany-Gorlice, Jarosław-Rawa ruska, Przemyśl-Chyrów-Zagórz-Łupków, Chyrów-Drohobycz-Stryj, Drohobycz-Borysław. Wedle wskazówek c.k. Gen. Dyr. [...] zredagował i napisał Oswald Obogi. s. 99, [1] [oraz] Zesz. 31: [...] na szlakach: Przemyśl-Lwów, Lwów-Stryj-Ławoczne, Stryj-Dolina-Stanisławów, Dolina-Wygoda, Lwów-Rawa ruska-Sokal, Rawa ruska-Belzec. Wedle wskazówek c.k. Gen. Dyr. [...] zredagował i napisał Oswald Obogi. s. 126, [2] [oraz] Zesz. 32: [...] na szlakach: Lwów-Krasne-Podwołoczyska, Krasne-Brody, Lwów-Stanisławów-Kołomyja-Śniatyn-Czerniowce, Kołomyja-Słoboda rungurska, Kołomyja-Kniażdwór, Stanisławów-Buczacz-Husiatyn, Stanisławów-Woronienka, Koleje Podolskie. Wedle wskazówek c.k. Gen. Dyr. [...] zredagował i napisał Adolf Inlender. s. 98, [2]. 240 600
1277 RAPAPORT Zygmunt, ROZWADOWSKI Miecz[ysław] – Przewodnik po Tarnowie. 64 155
1278 SONNENSCHEIN M. – Przewodnik po Lwowie. Rocznik I. 80 80
1279 STIASNY Bronisław – Cieszyn i Zaolzie. Ilustrowany przewodnik. 80 80
1280 ZIMOWSKI Kazimierz – Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy. Z mapą. Oraz przegląd firm kupieckich. 120 -
1281 ZWOLIŃSKI Tadeusz, ZWOLIŃSKI Stefan – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapką przeglądową Tatr w podziałce 1:200.000, planem Zakopanego i ilustracjami ze zdjęć ... Wyd. III przejrzane i uzupełnione. 140 140
1282 RAJCHMAN Bronisław – Wycieczka na Łomnicę odbyta pod wodzą prof. dra T. Chałubińskiego. 140 300
1283 SARYUSZ-ZALESKI Wojciech – Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929 ze szczególnem uwzględnieniem historji rozwoju S. A. L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper. Wydawnictwo z okazji 125-letniego jubileuszu. Z przedmową Franciszka Bujaka. 320 650
1284 SCHNEIDER Antoni – Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 r. 80 80
1285 SEKCJA Narciarska Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1936/37. 64 220
1286 SIEDLECKI Michał – Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uniwersytetu Wileńskiego. 48 130
1287 SIEMIRADZKI Józef – Na kresach cywilizacji. Listy z podróży po Ameryce Południowej odbytej w roku 1892. 160 160
1288 SMOCZYŃSKI Wincenty – Wspomnienia o Polskiej Pielgrzymce do Rzymu w roku 1888 na Jubileusz J.Ś. Leona XIII Papieża. 120 120
1289 SOSNOWSKI Paweł – Karpaty, nasze góry graniczne. Obraz geograficzny z 22 rys. i 5 mapkami. Wyd.II przejrzane i uzupełnione. 60 85
1290 SOYSAL Abdullah Zihni – Z dziejów Krymu. Polityka, kultura, emigracja. 80 250
1291 STASZIC Stanisław – O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. 1 800 5 500
1292 STASZIC Stanisław – [Mapa do dzieła "O ziemiorodztwie Karpatow"]: Carta Geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae, et partis Hungariae, et Valachiae. 4 000 9 000
1293 STASZIC Stanisław – O ziemiorodztwie gór dawniey Sarmacyi, a późniey Polski. Pierwsza rozprawa o równinach tey krainy; o pasmie Łysogór; o części Beskidów; i Bielaw. Czytana na posiedzeniu publicznem Tow. Warsz. przyiaciół Nauk, dnia 13. Grudnia 1805 przez ... Członka tegoż Towarzystwa. 600 5 500
1294 SZAFLARSKI J[ózef] – Nowoodkryta panorama Tatr z roku 1719. 64 160
1295 SZCZOTKA Stanisław – Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782. 80 170
1296 SZUMOWSKI Władysław – Józef Dietl, pierwszy prezydent miasta Krakowa, znakomity lekarz, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrjota polski. W 50-tą rocznicę śmierci. Pod red. ... 120 120
1297 ŚWIDERSKI Bohdan – Geomorfologia Czarnohory. Z barwną mapą geomorfologiczną. 100 -
1298 TOMKOWICZ Stanisław – Zamek w Pieskowej Skale. Z planem i 10 ilustracyami w tekscie. 64 90
1299 WĄSOWICZ Zygmunt – Krynica i jej środki lecznicze. 100 100
1300 WIŚNIEWSKI Jan – Miasto Skała i Grodzisko w Olkuskiem. 64 64
1301 WIŚNIEWSKI Jan – Ojców i Pieskowa Skała. 64 64
1302 WOŁŁOSOWICZ Stanisław – Ziemia Wileńska. 60 60
1303 WYDAWNICTWA Muzeum Tatrzańskie... Nr 4. KRZYŻANOWSKI Juljan– Pieśniarz krainy kęp i wiecznej nędzy. Rzecz o Władysławie Orkanie. 60 -
1304 WYDAWNICTWA Muzeum Tatrzańskie... Nr 5. MODELSKI Teofil Emil – Spory o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spisza (w. XIII-XVIII). Z mapą. 80 80
1305 WYDAWNICTWA Muzeum Tatrzańskie... Nr 6-7. SEMKOWICZ Władysław – Materjały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy. Cz. 1-2. 180 300
1306 WYDAWNICTWA Muzeum Tatrzańskie... Nr 8. REYCHMAN Jan, REYCHMAN Stefan – Przemysł wiejski na Podhalu. (Folusz, tartak, młyn, olejarnia, gonciarnia, browar). Z 54 ryc. 80 90
1307 ZALEWSKI St[anisław] – Abecadło gdańskie. 64 -
1308 ZAREWICZ Ludwik – Lanckorona. Monografia historyczna. Według źródeł archiwalnych skreślił ... Z czterema illustr. i dwoma planami Zamku. 80 500
1309 ZDROJOWISKA i uzdrowiska polskie. Przewodnik ilustrowany. Rocznik 3 na r. 1927. 180 220
1310 ZIMOROWICZ Bartłomiej – Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi i Lodomeryi stolicy; z opisaniem dokładnem okolic i potróynego oblężenia. Przez ... Konsula niegdyś tegoż Miasta od najdawniejszych czasów aż do roku 1672, po łacinie napisana i bez wszelkiego użytku przez 162 lat w rękopisie zakątnym ukryta, a teraz na żądanie powszechne pracą Marcina Piwockiego [...] na język Polski przełożona i tegoż nakładem z dodanym wizerunkiem Lwowa i wysokiego zamku jeszcze przed rokiem 1600 w Kolonii wyciśnionym wydana. 440 1 300
1311 AUFGEPASST im Strassenverkehr. Uwaga w ruchu ulicznym. 60 130
1312 BIAŁECKI Bohdan – Nauka o zawodzie hotelarskim. Dyrekcje odnośnych hoteli i pensjonatów powinny wymagać od swoich pracowników gruntownego zaznajomienia się z treścią niniejszego skryptu. 240 1 900
1313 BIBLIA to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney, ułożone a teraz dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich podług Biblii Berlińskiey w Roku 1810 wydaney na nowo przedrukowane. 820 -
1314 BIER Leonard – Choroby zakaźne w Polsce. Ustęp - a obronność państwa. Referat zgłoszony na 11-ty Zjazd Higienistów Polskich w Lublinie w dn. 30 czerwca 1938 r. 50 50
1315 BREYER Stanisław – Lekarz domowy. Opis ciała ludzkiego, zasady zdrowia, pokarmy, rośliny lecznicze i inne środki domowe i zabiegi lecznicze, wodolecznictwo, światło i powietrze, gimnastyka. Przyczyny, objawy i leczenia wszelkich chorób. 150 190
1316 BRZOZOWSKI Stanisław – Wieczny ogród owocowy i polskie ogrody formowe. 100 160
1317 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Księga imion w Polsce używanych. 70 70
1318 CIBOROWSKI Tadeusz – Jedwabnictwo. Hodowla jedwabników i morw. 136 rys. w tekście. Z przedm. J. Prüffera. 80 270
1319 FILIŃSKI Bolesław – Park Dra Jordana i kilka uwag o wychowaniu. (Z portretem założyciela parku [...] i dziewięcioma wizerunkami znakomitych Polaków). 64 64
1320 FITZPATRICK Robert – Olympic Art Festival. 120 -
1321 BARRET – Wino Saint-Raphael. Studjum doktora de Barret'a. 60 160
1322 BREYEROWA Janina – Jarska kuchnia witaminowa Janiny Breyerowej. Z wstępem: Jak się odżywiać należy? dra med. Stanisława Breyera. 80 170
1323 GAŁECKA M[aria], KULZOWA Halina – Kuchnia polska. Ilustrowała H. Żerańska. 220 300
1324 KATALOG win importowanych. 64 300
1325 KUCHNIA wzorowa. Przepisy praktyczne przyrządzania wszelkich potraw wykwintnych i skromnych, między niemi wiele nowych; różnych mięsiw, wędlin, chleba, ciast zwykłych i wielkanocnych, lukrów, soków, konfitur, konserw, lodów, galaret, kremów, sorbetu i ponczu. Poprzedzone układem obiadów na wszystkie dni roku, śniadań i wieczerzy, ubraniem stołów, doborem napojów pokarmom odpowiednich i wielu praktycznemi wskazówkami. Ułożyła Doświadczona Gospodyni. Wyd. II znacznie poprawione i pomnożone. 220 440
1326 [NIEWIAROWSKA] Florentyna, [MAŁECKA] Wanda – Kucharka polska czyli szkoła gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów zebrana przez Florentynę i Wandę [krypt.]. Cz. 1. Wyd. VIII rozszerzone i udoskonalone. 120 120
1327 [NIEWIAROWSKA Florentyna, MAŁECKA Wanda] – Praktyczne przepisy pieczenia ciast świątecznych a mianowicie: bab, babek, mazurków, pierników i tortów oraz strucli, kołaczów, chleba, bułek, rogali i różnych przysmaczków do kawy, herbaty i czekolady zebrane przez Florentynę i Wandę [krypt.]. Wyd. VII pomnożone i udoskonalone. 140 380
1328 TARNAWSKA R., TARNAWSKI A. – Kosowska kuchnia jarska. I: Przepisy. Napisała R. Tarnawska [...]. II: Objaśnienia higjeniczne. Podał A. Tarnawski. 120 300
1329 GREULICH Stefan – Gospodarski chów owiec. Z 58 rys. 80 -
1330 BADEN-POWELL Robert – Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorję skautingu. Napisał sir ... (Skaut Naczelny). Przełożył z upow. autora Stanisław Sedlaczek. 120 -
1331 BERGER Józef – Druga wycieczka harcerzy śląskich na Spiż dokonana w sierpniu 1927. Kwestję językową opracował Rudofl [!] Zdzisław Kobiela. Opisał wycieczkę i zredagował ks. ... 320 320
1332 BOROWSKI Stanisław, HOPPE Jan – Myśli o kursach w drużynie harcerskiej. 60 60
1333 DASZKIEWICZ-CZAJKOWSKA Stanisława – Przyjaciele Harcerstwa. 60 360
1334 DOBRZE-NAM! Doświadczenia I-go Zlotu Starszego Harcerstwa na Huculszczyźnie w 1934 r. Praca zbiorowa. 60 480
1335 KAMIŃSKI Aleksander (Juliusz Górecki) – Kamienie na szaniec. Wyd. V [właśc. VII]. 140 140
1336 KAMIŃSKI Aleksander – Krąg rady. 80 95
1337 KĄCZKOWSKA Marja – Życie zuchów. Pogadanki religijne. Rysunki wykonał Michał Tetmajer "Szopa". 80 140
1338 MAŁKOWSKI Andrzej – Jak skauci pracują. 120 210
1339 MARESZ Tadeusz – Letnie obozy i kolonje harcerskie. Instrukcja obowiązująca w oprac. Harcmistrza Rzeczypospolitej ... 60 80
1340 NASZ harcerski śpiew. Cz. 1. Zebrał i oprac. Imieliński Hufiec Harcerzy. 120 120
1341 ROCZNIK Harcerski. Zawiera zbiór przepisów obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego. 100 260
1342 UHARCERZAMY społeczeństwo! Program pracy kół harcerzy z czasów walk o niepodległość. 70 460
1343 WASILEWSKI Antoni – W obozie harcerskim. Urządzenia, zwyczaje, pokazy. 70 -
1344 ZAŁUSKI Stefan – Wędrówki górskie. 60 60
1345 INSTRUKCJA obsługi motocykla "Junak" M10. 80 112
1346 JEDZIEMY... 70 70
1347 JURA Albin – Zagadnienie bekonowe ze stanowiska rolnictwa. 60 -
1348 KAPITANIAK Lucjan – Działanie i obsługa samochodu. Wyd. II uzup. 80 220
1349 KATALOG części zamiennych. FSO Warszawa 204, 204 P. 120 120
1350 KLEMENSIEWICZ Z[ygmunt] – Turystyka wysokogórska. 80 110
1351 KOŻUCHOWSKI Jerzy – Bekasy. Szkic ornitologiczno-myśliwski. 48 110
1352 KWIECIŃSKI Henryk – Grafologia sądowa. (Zasady ekspertyzy dokumentów i analizy pisma). Z 121 rycinami. Wyd. II. 80 170
1353 LASKOWSKI Feliks – Zasady lotnictwa. Objaśnione licznemi rysunkami w tekście. 150 260
1354 LOMBROSO C[esare] – Geniusz i obłąkanie w związku z medycyną sądową, krytyką i historyą. Z 4-o wydania włoskiego przełożył J. L. Popławski. 140 140
1355 ŁAPCZYŃSKI Kazimierz – Flora Litwy w Panu Tadeuszu. 80 280
1356 MODLITWY dla Zgromadzenia Wielebnych Siostr Miłosierdzia. 200 420
1357 NAUKOWA organizacja pracy. Pierwszy Zjazd Polski 1924. 120 -
1358 PRZEMYSŁ naftowy w Polsce. Zarys historji wraz z opisem techniki pracy w przemyśle naftowym. Uzupełniony przewodnikiem po Pawilonie Naftowym P.W.K. 64 120
1359 RACZYŃSKI Jerzy – Przyczynki do historji ciesielskich konstrukcyj dachowych w Polsce. 120 200
1360 REJESTR jachtów 1983. Wyd. II. 100 -
1361 ROŚCISZEWSKI Mieczysław – Tańce salonowe. Praktyczny przewodnik dla tancerzy i wodzirejów uwzględniający tańce najnowsze i najmodniejsze. Z illustracyami. 120 220
1362 [ROZKŁAD jazdy 1]. Amtliches Kursbuch für die Eisenbahnen im österr.-ungar. nördlichen Okkupationsgebiete [...]. Hierzu eine Uebersichtskarte. Gültig vom 1. Mai 1916. 100 260
1363 [ROZKŁAD jazdy 2]. Urzędowy rozkład jazdy i lotów z załącznikiem. Ważny od 15 maja 1936 r. do 2 września 1936 r. Zawiera rozkłady jazdy Polskich Kolei Państwowych i kolei prywatnych, rozkłady lotów w komunikacji wewnętrznej i z zagranicą, oraz przybrzeżnej komunikacji morskiej. 100 380
1364 RYL Henryk – Marionetka. 80 -
1365 SCHREIBER Witołd – Twórcy bogów. Z tajemnic wierzeń ludów pierwotnych. Z 78 illustracyami w tekście. 100 -
1366 SCHWARTZ Jan Wilhelm – Opis nieba czyli powszechnie użyteczna nauka o ciałach niebieskich, które do tych czas są odkrytemi, dla tych, którzy o nich bez matematycznych wiadomości oświeceni bydź pragną. Tłóm. z niem. Z rycinami. 400 700
1367 SPIS abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy). 600 2 050
1368 STEFAŃSKI St[anisław] – Co i jak zrobić ze słomy oraz materjałów podobnych. 80 240
1369 III MIĘDZYNARODOWY Wyścig Tatrzański. 24. VIII. 1930. III Course Internationale de Tatra. 80 110
1370 TYRMAND Leopold – U brzegów jazzu. 540 540
1371 USTAWY dla uczniów szkół publicznych. 100 -
1372 VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Zasady i nakazy dobrego wychowania. Według zwyczajów współczesnych oprac. ... Zwyczaje życia codziennego, etykieta [...], wizyty, przyjęcia i zabawy [...], obyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne, strój obowiązujący, sprawy honorowe, korespondencja. Wyd. III. 64 180
1373 VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Zasady i nakazy dobrego wychowania. Według zwyczajów współczesnych oprac. ... Zwyczaje życia codziennego, etykieta [...], wizyty, przyjęcia i zabawy [...], obyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne, strój obowiązujący, sprawy honorowe, korespondencja. Wyd. IV. 80 80
1374 VOGEL E[rnst] – Podręcznik fotografii praktycznej. Przewodnik dla amatorów i zawodowców. Oprac. [...] Stanisław Szalay. Ze 119 ryc. w tekscie i 15 tabl. 140 -
1375 WILCZYŃSKA Helena z Russockich – Dobry ton. Przewodnik towarzyski i salonowy. Według dzieła pani d'Alq napisała ... 120 300
1376 WODZICKI Jerzy z Granowa – W Górach Niebiańskich (Tien-Szan). Wspomnienia z polowań na koziorożce i dzikie barany. Z 64 ilustr. według zdjęć fotograficznych autora. 160 420
1377 WYKŁADY o poszukiwaniu, wydobywaniu i przeróbce ropy naftowej. Kurs zorganizowany dla pracowników przemysłu naftowego w mies.: lutym i marcu 1934 r. 80 -
1378 WYSOCKI Wawrzyniec – Tablice początkowego liczenia i poznawania miar krajowych dla zaczynających naukę rachunków, przez ... Na fundusz Jnstytutu Warszawskiego Głuchoniemych. 1 900 1 900
1379 ZUBRZYCKI Jan Sas – Cieślictwo polskie. Uzupełnienie Polskiego budownictwa drewnianego. Z rysunkami. 300 480
1380 ZUBRZYCKI Jan Sas – Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla stylu nadwiślańskiego i stylu Zygmuntowskiego w utworze kształtu. Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych. 360 460