Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo

1.
BADECKI Karol – Średniowieczne ludwisarstwo lwowskie. Lwów 1921. Druk. W. Łozińskiego. 16d, s. 59. brosz. Uzupełniony przedruk z - "Gazety Lwowskiej".
Okł. zabrudzone, grzbiet z niewielkim ubytkiem, miejscami podkreślenia w tekście. Nieliczne ilustracje w tekście. Na przedniej okł. odręczny dopisek: "Część pierwsza".
60.–
Sprzedano za: 190.–
2.
BADECKI Karol – Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta I. Lwów 1921. Wyd. Ossolineum. Druk. W. Łoziński. 16d, s. 106, [5]. brosz. Odb. z "Gaz. Lwowskiej".
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. Na przedniej okł. odręczny dopisek: "Część druga". Wyd. 600 egz. num., ten bez numeru.
60.–
Sprzedano za: 130.–
3.
BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... Lwów 1922. Wyd. Muzeum Narod. 8, s. XIX, [1], 83, tabl. 30. opr. oryg. kart. z zach. okł. brosz., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Okładkę brosz. projektował Rudolf Mękicki. Opis bogatej kolekcji malarstwa, broni, porcelany, mebli, zegarów.
120.–
Sprzedano za: 360.–
4.
BROSIG Alfred – Materjały do historji sztuki wielkopolskiej. Oprac. ... Poznań 1934. Druk. Robotników Chrześc. 8, s. XX, 347, tabl. 8. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Ekslibris historyka sztuki Wandy Dreckiej. Zaw. m.in.: Dzieje poznańskiego bractwa malarskiego (1574-1779), Ratusz Poznański, Widoki i plany miasta, Obywatel poznański jako miłośnik sztuki. Na końcu słownik biograficzny artystów wielkopolskich.
140.–
Sprzedano za: 140.–
5.
BRZEZICKI Marian J. – Medale i odznaki polskie i Polski dotyczące bite poza Polską w latach 1939-1977. 50 stron ilustracji. Londyn 1979. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. 8, s. 375, [1]. brosz.
Załamanie narożnika obu okł., poza tym stan dobry. Karta tyt. również po angielsku. Opis i podobizny ponad 400 medali.
120.–
Sprzedano za: 320.–
6.
CENNIK wszelkich okuć do drzwi i okien żelaznych, mosiężnych i brązowych do pałaców, domów miejskich i wiejskich, oraz szkobli, kłódek i gwoździ maszynowych z Fabryki Roberta Eichler w Warszawie [...]. Warszawa [cenz. 1855]. Druk. J. Jaworskiego. folio, s. 4, tabl. 36. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, rozprasowane załamania narożników kart. Na okł. nadrukowana informacja: "Z początkiem każdego roku wychodzić będzie dalszy ciąg tablic nowych wzorów". Na pierwszych stronach tabele z wyszczególnieniem asortymentu produkowanego przez fabrykę, na tablicach wzory gwoździ, zawiasów, klamek, rygli, skobli, kłódek itp. Ceny na tablicach poprawione odręcznie czerwonym atramentem. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 480.–
7.
CZAJKOWSKI Bogusław – Portret z pamięci. Wrocław 1971. Ossolineum. 8, s. 211, [2], ilustr. 61. brosz.
Stan bardzo dobry. Obszerna biografia Wlastimila Hofmana oparta na wspomnieniach autora i materiałach źródłowych.
80.–
Sprzedano za: 80.–
8.
CZIHAK E[ugen] – Schlesische Gläser. Eine Studie über die schlesische Glasindustrie früherer Zeit nebst einem beschreibenden Katalog der Gläsersammlung des Museums schlesischer Altertümer zu Breslau. Verfasst und namens des Museums schlesisicher Altertümer hrsg. ... Breslau 1891. Verlag des Museums schlesisicher Altertümer. 8, s. VI, [2], 288, tabl. 6. opr. oryg. (?) ppł.
Narożnik jednej karty lekko naddarty, opr. zabrudzona i lekko uszkodzona, poza stan dobry. Ilustrowana monografia pośw. śląskiemu szkłu artystycznemu i użytkowemu z indeksem na końcu oraz wykazem hut szkła od XIV wieku. Ilustracje w tekście i na tablicach. Od str. 225 katalog kolekcji szkła śląskiego muzeum.
220.–
Sprzedano za: 261.–
9.
EHLICH Werner – Bilder-Rahmen von der Antike bis zur Romanik. Dresden 1979. VEB Verlag der Kunst. 8, s. 173, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Krótka, ilustrowana monografia poświęcona najstarszym ramom do obrazów.
100.–
Sprzedano za: 120.–
10.
ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Styl zakopiański. Wyd. II znacznie powiększone z licznemi ilustr. w tekście i na osobnych tablicach. Kraków 1901. Tow. Wydawnicze, Lwów. 8, s. [2], 59, tabl. 16. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. nieco otarta, kilka kart podklejonych w grzbiecie. Jedna z podstawowych monografii unikalnego zjawiska w polskiej sztuce użytkowej.
360.–
Sprzedano za: 4.800.–
11.
GŁOS Plastyków. Czasopismo ilustrowane poświęcone sztuce plastycznej. Organ ZZPAP. Warszawa. 4. brosz.
R. 8: XII 1947. s. 88, [3], tabl. 1.
Okł. nieco zakurzone, niewielkie załamania narożników kilku kart. Podpis własnościowy Marii Jaremy, która zamieściła w tym numerze artykuł o Henryku Wicińskim. Na przedniej okładce abstrakcyjna kompozycja Tadeusza Kantora. Na umieszczonej na początku numeru tablicy autolitografia Felicjana Szczęsnego Kowarskiego sygnowana na kamieniu. Zaw. m.in. artykuły autorstwa T. Czyżewskiego i jego dotyczące (np. tekst K. Wyki o "Pastorałkach"), teksty o L. Chwistku, wspomnienia o Witkacym.
240.–
Sprzedano za: 400.–
12.
GOTTLIEB Zygmunt – Fotochemigrafja. Praktyczny podręcznik wyrobu klisz jedno i wielobarwnych oraz reprodukcji w światłodruku, heljograwiurze i rotograwiurze. Z 56 rys. w tekście oraz 18 wkładkami ilustrującymi techniki reprodukcyjne. Warszawa 1924. Nakł. Tłoczni W. Łazarskiego. 8, s. 79, [5], tabl. 20. opr. ppł. z epoki. Bibljoteka Zawodowa Graficzna, nr 6.
Brak karty przedtyt, opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Podręcznik drukarskich technik reprodukcyjnych. Na końcu skorowidz oraz słowniczek wyrazów obcych.
100.–
Sprzedano za: 220.–
13.
GRAŻYŃSKI Michał – Czy istniała mennica tykocińska w latach 1545-1548? (Rewizya dotychczasowego poglądu). Kraków 1913. Tow. Numizmatyczne w Krakowie, Druk. "Czasu". 4, s. 12. brosz.
Stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 180.–
14.
GUMOWSKI Marian – Mennica bydgoska. Toruń 1955. PWN. 4, s. [6], 291, tabl. 24. opł. wsp. ppł. Roczniki Towarzystwa Naukowego, r. 58, z. 2.
Stan dobry. Opis działalności i opis wyrobów mennicy (ok. 1.500 monet) za panowania Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta, Jana III Sobieskiego. Indeksy, bibliografia, wykaz i rozwiązanie skrótów.
140.–
Sprzedano za: 200.–
15.
JANOSZANKA Michalina – Wielki tercjarz. Moje wspomnienia o Jacku Malczewskim. Poznań [1936]. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. 16d, s. 301, [3], tabl. 4. brosz. Kultura Katolicka, t. 13.
Brak obw., okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.
80.–
Sprzedano za: 170.–
16.
JASIEŃSKI Feliks, ŁADA CYBULSKI Adam – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ... Wyd. II. Pięćdziesiąt reprodukcyj najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. Lwów-Warszawa [1908]. Księg. H. Altenberga, E. Wende i Spółka. 4, [8], kart 51, tabl. 48. opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Brak 2 tablic: 6. W. Podkowiński "Szał", i 9. A. Grottger "Powitanie". Podklejone nadpęknięcie grzbietu, stan dobry. Barwne reprodukcje obrazów zamontowane na kartonowych podkładach, każdej planszy towarzyszy karta z tekstem objaśniającym. Na przedniej okł. w owalu scena z Matejkowskiego "Hołdu pruskiego". Oprawa w kolorze granatowym. Tytuł okł.: "Sztuka polska. Malarstwo w reprodukcyach kolorowych". Na początku przedmowa do wyd. z 1904.
280.–
Sprzedano za: 280.–
17.
JAWORSKA Jadwiga – Album wileńskie w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Warszawie. [Warszawa 1976. Muz. Narodowe w Warszawie]. 4, s. 213-403, [1]. opr. wsp. ppł.
Stan bardzo dobry. Wyimek z "Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie", t. 20, 1976. Najpełniejszy opis zawartości "Albumu wileńskiego"; autorka podała szczegółowe dane o 355 tablicach z tego wydawnictwa, zarówno dużych, widokowych, jak i niewielkich, będących obrazkami dewocyjnymi. Ilustracje w tekście.
64.–
Sprzedano za: 650.–
18.
[KATALOG firmowy]. BRACIA Borkowscy, Zakłady Elektrotechniczne, S.A. Świeczniki. Katalog nr 48. Warszawa 1939. 4, s. 79, [1]. brosz.
Otarcia okł., zaplamienia wewnątrz, załamania narożników. Bogato ilustrowany katalog żyrandoli, kinkietów, lamp biurkowych, opraw oświetleniowych.
180.–
Sprzedano za: 180.–

Katalogi

19.
Galeria Osobliwości. Jerzy Skarżyński. Ilustracje. Kraków, V 1996. 8, s. [12]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja artysty. Biogram, artykuł Z. Grzywacza (właściciela galerii) "Lustracja ilustracji", fragment tekstu J. Skarżyńskiego "Komiks" drukowanego uprzednio w "Projekcie".
48.–
Sprzedano za: 130.–
20.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa Stowarzyszenia Pol. Art.-Grafików "Ryt". Warszawa, XII 1935. 8, s. 20, [3]. brosz.
Grońska 42. Tylna okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry. Spis 120 prezentowanych prac, osiem oryginalnych odbitek drzeworytowych w tekście (E. Bartłomiejczyk, S. O. Chrostowski, T. Cieślewski syn, M. Dunin, W. Goryńska, W. Podoski, K. Srzednicki i L. Tyrowicz).
140.–
Sprzedano za: 500.–
21.
Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego. Warszawa, VI-IX 1939. 8, s. 42, [6], tabl. 8. brosz.
Odbarwienia części przedniej okł., poza tym stan dobry. Protektorat nad wystawą objął marszałek Rydz-Śmigły. Katalog wymienia 75 prac. Wśród autorów m.in.: T. Axentowicz, S. Batowski, M. Bylina, T. Czyżewski, A. Grottger, J. Jełowicki, J. Kossak, W. Kossak, P. Michałowski, W. Pawliszczak, J. Rosen, K. Sichulski, F. Smuglewicz, S. Wolski.
160.–
22.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. Warszawa 1975. 8, s. 201, [6], ilustr. 178 + 14. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko otarta i naddarta, poza tym stan dobry. Opis blisko 1.000 obiektów. Na końcu indeks osób portretowanych.
120.–
23.
Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. Katalog grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Toruń 2005. Oficyna Wydawnicza Kucharski. 8, s. 78, [2], płyta CD. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Publikacja przygotowana z okazji wystawy inaugurującej działalność Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu w Collegium Maximum (luty-marzec 2005). Do książki dołączono płytę CD zawierającą wszystkie grafiki (ok. 700) Konstantego Brandla znajdujące się w zbiorach sztuki Archiwum Emigracji.
80.–
Sprzedano za: 150.–
24.
Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog działu sztuki. Poznań 1929. 8, s. XIV, [2], 246, [2], 174. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. nieco otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wystawiono blisko 2.700 prac artystów końca XIX i pocz. XX w. Końcową część katalogu (ostatnie 174 s.) zajmują czarno-białe reprodukcje prac. Indeks nazwisk.
180.–
Sprzedano za: 650.–
25.
[Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych]. [Kazimierz Sichulski]. Spis karykatur 1917. [Kraków, X-XI 1917]. 8, s. [4]. brosz.
Niewielkie załamania  otarcia, poza tym stan dobry. Litografowany wykaz karykatur Kazimierza Sichulskiego prezentowanych na wystawie zorganizowanej przez TPSP w Krakowie. Prócz spisu prezentowanych obiektów katalog zawiera niewielkie ilustracje: głowa Fauna, kaczki, wrona, przewrócony dzban, żaba. Katalog wymienia 94 portrety, m.in.: K. T. Etmajer, Haller, Piłsudski, S. Ikorski i K. Ot, K. Endzior, Wł. T. Etmajer, L. E. O., W. Odzicki, Solski, Sichulski, Boznańska, Axentowicz, Mehoffer, Przybyszewski. Katalog wystawy prac Sichulskiego zorganizowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu odnotowuje tę wystawę (s. 37), lecz w żadnym miejscu nie powołuje się na towarzyszący jej katalog. Rzadkie!
200.–
Sprzedano za: 320.–
* * *
26.
KOZICKI Władysław – Sztuka polska. (Zarys rozwoju polskiego malarstwa i rzeźby). Warszawa 1920. Min. Sztuki i Kultury. 8, s. 18, 20, tabl. 16. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, tylna lekko zaplamiona, drobne zaplamienia wewnątrz. Tytuł i tekst również po francusku. Na okł. brosz. reprodukcja drzeworytu W. Skoczylasa. Oprawa wydawnicza Jana Recmanika (ślepy tłok na tylnej okł.: "Intr. J. Recmanik, Warszawa, Nowy Świat 55"). Katalog prac Recmanika sporządzony przez E. Pokorzyńską (w: "Jan Recmanik 1874-1949. Artysta introligator", Bydgoszcz 2014, s. 89-104) nie wymienia tego tytułu.
120.–
Sprzedano za: 400.–
27.
KOZIŃSKI Jerzy – Fotografia krakowska w latach 1840-1914. Zarys historii. Kraków 1978. Wyd. Literackie, Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 16d, s. 206. brosz. Kraków Dawniej i Dziś, nr 20.
Stan bardzo dobry. Ponad 60 ilustracji w tekście.
60.–
Sprzedano za: 60.–
28.
KRZYŻE polskie. Warschau [cenz. 1917]. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego w Królestwie Polskiem. 8, s. [52]. brosz.
Stan dobry. Podpis własn. Krótki wstęp i rysunki lub zdjęcia blisko 40 krzyży drewnianych, kamiennych i żelaznych, głównie przydrożnych. Na końcu apel o nadsyłanie informacji o podobnych zabytkach do Zbiorów Przemysłu Ludowego w Warszawie.
80.–
Sprzedano za: 280.–
29.
LEPSZY Leonard – Wspomnienia artysty. Illustrowane urywki z pamiętnika wydał ... Rysunki wykonał Edward Lepszy. Kraków 1895. Nakł. autora. 16, s. 160. opr. oryg. pł., górne obcięcie złoc.
Maliszewski 3702. Okł. nieco zakurzone, stan dobry. Ekslibris Z. Ziołowskiego "Svstine et abstine. Gvstavvs Avromontanvs. AD 1928"
L. Lepszy (1856-1937) - historyk sztuki; "Wspomnienia" zawierają własne reminiscencje autora oraz fragmenty opowiadań jego brata Edwarda z czasów studiów w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 80. XIX w.
100.–
Sprzedano za: 300.–
30.
LESZNER Tadeusz – O grafice dewocjonalnej i jej rozwoju w Polsce w latach ostatnich. Poznań-Szamotuły 1946. Drukarnia Nakł. J. Kawalera. 8, s. 24 brosz.
Stan dobry. Piecz. Wydano 50 egz., ten nr 26. W tekście cztery ilustracje: "Matka Boska z Dzieciątkiem" Henryka Gaczyńskiego - drzeworyt z 1946, "Bł. Jolanta" Marii Kulikowskiej - akwaforta z 1944, "Niepokalane Serce Najświętszej Marii Panny" Edwardy Przeorskiej z 1946 i "Św. Sebastian" Kazimierza Wiszniewskiego z 1926.
100.–
Sprzedano za: 600.–
31.
MACHNIEWICZ Stanisław – Estetyka życia codziennego. Zarysy estetyczne i zagadnienia sztuki współczesnej. Lwów 1934. Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych. 8, s. [6], 398. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko zakurzone, niewielkie zaplamienie dolnego obcięcia, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, mimo to stan dobry. Blisko 120 ilustracji w tekście. Zaw. m.in.: O dziele sztuki, O sztuce abstrakcyjnej, Futuryzm włoski i europejski, Wszechwładza stylowej brzydoty, Piękno maszyny, Sztuka fabryczna, Piękno ulicy wielkiego miasta, Estetyka plakatu i reklamy, Estetyka, sztuka i... handel.
140.–
Sprzedano za: 140.–
32.
[MAKOWSKI Tadeusz]. Tadeusz Makowski 1882-1932. Warszawa 1957. Państw. Instytut Sztuki. 8, s. 85, [1], tabl. 16. brosz. Odb. ze "Sztuki i Krytyki".
Okł. nieco otarte, ubytek grzbietu. Zaw. fragmenty "Pamiętnika" T. Makowskiego oraz artykuły W. Jaworskiej i J. Starzyńskiego, reprodukcje.
64.–
33.
MALCZEWSKI Jacek – Zatruta studnia. Tekst Lucyana Rydla. Kraków [1906]. Salon Malarzy Polskich. 4, s. [15], tabl. 6. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Zaw. 6 barwnych reprodukcji obrazów J. Malczewskiego. Każdej ilustracji towarzyszy karta z wierszowanym tekstem L. Rydla.
240.–
Sprzedano za: 600.–
34.
MEHOFFER Józef – O naturalizmie i historyzmie Matejki. Kraków 1939. Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 8, s. 21, tabl. 7. brosz. Bibliot. Krakowska, nr 99.
Otarcia i zaplamienia okł. Odręczna dedykacja autora dla Stanisława Zadębskiego, piecz. rodzinna tegoż. Okładkę projektował J. Mehoffer. Uczeń pisze o swym nauczycielu. Tyt. okł.: "O realizmie i historyzmie Matejki".
100.–
Sprzedano za: 850.–
35.
MOSSAKOWSKA Wanda – Dagerotypy w zbiorach polskich. Katalog. Wrocław 1989. Ossolineum. 16d podł., s. 338, [2], ilustr. 252. opr. oryg. ppł.
Przednia okł. lekko wygięta, stan dobry. Szczegółowy opis 442 obiektów, obszerny wstęp historyczny, indeks nazwisk. Opis obejmuje zawsze drobiazgowe omówienie utrwalonego na płycie wizerunku, dane dotyczące autora i osoby sportretowanej, datę powstania (dokładną lub przybliżoną), wymiary, rodzaj oprawy, szczegóły technologiczne, stan zachowania, właściciela obiektu, często także bibliografię. Podstawowa i niezastąpiona publikacja dla miłośników i kolekcjonerów dawnej fotografii
120.–
Sprzedano za: 220.–
36.
MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI St[anisław] – Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 24 ryc. w miedziodruku na osobnych tablicach. Lwów-Poznań 1928. Wyd. Polskie - R. Wegner. 8, s. XIX, [1], 287, [3]. tabl. 24. opr. oryg. pł. zdob.
Grzbiet nieco spłowiały, drobne zaplamienie przedniej okł., tylna wyklejka lekko nadpęknięta w grzbiecie, stan dobry. Druk i projekt Jana Kuglina. Oprawa w kolorze jasnozielonym, z brązowym szyldzikiem na grzbiecie i licu. Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun to najsłynniejsza malarka XVIII wieku. Była portrecistką królowej Francji Marii Antoniny. Malowała głównie portrety arystokracji europejskiej, w tym polskiej. Wśród portretowanych osób znalazły się m.in: H. Lubomirski jako "Genjusz sławy", Izabela z Czartoryskich Stanisławowa Lubomirska, Anna z Cetnerów Kajetanowa Potocka, ks. Adam Czartoryski, Pelagja z Potockich Franciszkowa Sapieżyna, Marja z Lubomirskich Protowa Potocka, Szczęsny Potocki junior, Feliks Woyna, król Stanisław August Poniatowski. Portrety zostały opisane z punktu widzenia historyka sztuki przez profesora UJ Jerzego Mycielskiego (1856-1929). Noty biograficzne portretowanych postaci opracował Stanisław Wasylewski (1885-1953) - pisarz i historyk, pracownik Ossolineum we Lwowie. Na końcu bibliografia i spis portretów polskich Elżbiety Vigée-Lebrun wraz z ich datą powstania, wymiarami, sygnaturą, danymi właściciela i znanymi kopiami.
240.–
Sprzedano za: 500.–
37.
NENTWIG Heinrich – Der gräfisch Schaffgotsch'sche Orden der Ritter und Damen von der Alten Hacke. Warmbrunn [= Cieplice Śl.] 1908. Selbstverlag. 8, s. [8], 56, tabl. 4. brosz. Mittelilungen aus dem Reichsgräfl. Schaffgotsch'schen Archive, Heft 4.
Stan bardzo dobry. Na tablicach zdjęcia zabytkowych szkieł.
80.–
Sprzedano za: 120.–
38.
PELIWO Stanisław – Drzeworytowe mapy ziem polskich z wydawnictw książkowych XVI w. Warszawa 1991. Bibliot. Narodowa. 8, s. 138, [1], tabl. rozkł. 3. brosz. Studia i Materiały z Historii Kartografii, [t.] 10.
Stan bardzo dobry. Publikacja pozwalająca identyfikować mapy Polski pochodzące z "Rudimenta Cosmographica" J. Hontera, "Geografii" i "Kosmografii" S. Münstera. Wydano 300 egz.
80.–
Sprzedano za: 260.–
39.
POTOCKI Antoni – Grottger. Lwów 1931. Nakł. i własność Księgarni H. Altenberga. 4, s. VIII, 216, tabl. 208 [w tym 6 barwnych]. opr. oryg. psk., górne obcięcie barwione.
Bardzo niewielkie otarcia grzbietu, stan bardzo dobry. Obszerna monografia poświęcona życiu i twórczości Grottgera. W przypisach autor przegląda dostępne źródła, literaturę przedmiotu i reprodukcje, z którymi się zetknął m.in. w prasie i bibliotekach zagranicznych. Obszerny indeks i spis ilustracji. Ok. 250 ilustracji w tekście i na tablicach.
A. Potocki h. Szeliga (1867-1939) - "krytyk o bardzo rozległej kulturze, szerokiej skali odczucia, trafnej intuicji, szczerym entuzjazmie i o dużym talencie pisarskim, odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury". (Wikipedia).
240.–
Sprzedano za: 700.–
40.
POTOCKI Antoni – Katalog dzieł Jana Ziarnki, malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII w. Z życiorysem artysty. Kraków 1911. Muzeum Narod. 8, s. [2], 68. brosz. Wydawnictwo Muzeum Narod., t. 8.
Stan dobry. Katalog prac graficznych wybitnego sztycharza pochodzącego ze Lwowa, lecz przez ponad 20 lat działającego w Paryżu, Jana Ziarnki (ok. 1575 - ok. 1630), znanego we Francji jako Jean le Grain Polonus. Zawiera szczegółowy opis 90 grafik artysty, poprzedzony jego życiorysem oraz opisem twórczości. Na początku wzory sygnatur Ziarnki.
80.–
Sprzedano za: 80.–
41.
PRZESMYCKI Zenon (Miriam) – Pro arte. Uwagi o sztuce i kulturze. Nieco z obyczajów, teatry, kabarety, muzyka, literatura. Sztuki plastyczne. Miejskie Muzeum Sztuki. [Warszawa 1914]. Nakł. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 16d, s. [4], 608, [2]. opr. ppł. z epoki, górne obcięcie barwione.
Stan dobry. Podpis własn. artysty-malarza Bronisława Małkowskiego, na grzbiecie złoc. jego inicjały. Zbiór studiów literackich, obyczajowych, krótkich esejów o sztuce, publikowanych uprzednio głównie w "Chimerze". Zaw. m.in.: Nadsceny i kabarety artystyczne, "Stara, barbarzyńska Japonia..." (o teatrze japońskim), Arcydzieło przyszłości, "Modernizm", Odrodzenie bajki, Wystawy zbiorowe, Sztuka stosowana, Karty pocztowe (pierwszy obszerniejszy artykuł na ten temat w naszym piśmiennictwie), Kolekcjonerstwo dzieł sztuki, Opieka nad zabytkami sztuki, Nowe polskie ex-libris'y artystyczne, Drzeworyt japoński, Nieznana rycina Jana Ziarnka, Miejskie Muzeum Sztuk Pięknych (w Warszawie).
140.–
Sprzedano za: 280.–
42.
RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w barwnych reprodukcyach art. mal. ... Warszawa 1918. Chlebowski i Michałowski. 16d podł., k. [1], tabl. 23. brosz.
Niewielkie zaplamienia karty tyt., poza tym stan bardzo dobry. Grzbiet przewiązany sznurkiem. Tytuł okł.: "Krajobrazy polskie". Na tablicach: Świt, Mgły poranne, Poranek, Poranek wiosenny, Brzask wiosenny, Wiosna, Jesienią, Staw wieczorem, Marzec, Wiosenny wieczór, Wschód księżyca, Zimowy wieczór, Wrzosy, Karczma, Strumień, Zła droga, Wschód księżyca, Wiatrak na Mazowszu, Wnętrze lasu, Moczar w lesie, Opuszczony młyn, O zmierzchu, Wrzosy.
120.–
Sprzedano za: 150.–
43.
RYCHTER-JANOWSKA Bronisława – Po za Rzymem. W tekście 10 ilustracyj. Kraków 1905. Nakł. autorki. 16d, s. 114. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Brak karty przedtyt., jedna karta luzem, zaplamienia wyklejek. Piecz. Powieść oparta na doświadczeniach autorki z pobytu we Włoszech - przejaw literackich ambicji artystki. W tekście 10 całostronicowych ilustracji.
80.–
Sprzedano za: 260.–
44.
[STYKA Jan]. Museo "Quo vadis". Opere di ... Capri - Villa Certosella. Napoli [przedm. 1922]. D. Trampetti. 16d podł., s. [4], ilustr. 33. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, niewielki ubytek krawędzi przedniej okł. Odręczna dedykacja Jana Styki dla dr. Kazimierza Surowieckiego, dat. 25 IX 1924 na Capri. Pamiątkowy album z czarno-białymi reprodukcjami cyklu obrazów Styki do powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis".
140.–
Sprzedano za: 850.–
45.
SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. II. Kraków 1905. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 8, s. CII, [2], 344, [1], tabl. 2. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Ślad zawilgocenia na końcu (karty pofałdowane). Zaw.: Historya Towarzystwa, Spis artystów polskich, których prace wystawiono, opatrzony wzmiankami biograficznemi, Uzupełnienia. Lektura obowiązkowa dla kolekcjonerów polskiego malarstwa XIX/XX w.
240.–
Sprzedano za: 480.–
46.
SZUMAN Stefan – Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie. 67 tablic ilustracyj, w tem 7 kolorowych. Poznań 1929. Fiszer i Majewski. 4, s. [12], 138, [2], tabl. 67. opr. oryg. kart.
Otarcia grzbietu, krawędzie okł. z ubytkami, wyklejki pęknięte w grzbiecie, tylna wyklejka miejscowo zabrązowiona, poza tym stan dobry. Egzemplarz nr 640. Karta tyt. również po francusku. Jedna z niewielu kompetentnych monografii tematu w naszym piśmiennictwie. Zaw. m.in.: Pochodzenie kilimu, Analiza ornamentu i typu dawnych kilimów, Kilim polski (pański, dworski), Technika kilimowa, Koloryt kilimów i farbowanie przędzy, Kompozycja kilimu, Lud jako twórca kilimów.
240.–
Sprzedano za: 460.–
47.
SZUMAN Stefan – O oglądaniu obrazów. Z 27 tablicami poza tekstem. Warszawa 1948. Instytut Wyd. "Sztuka". 8, s. 136, tabl. 27. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Z Zagadnień Sztuki, t. 2.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Piecz. własn. Na stronie przedtyt. wklejono gazetowy nekrolog autora z 1972. Na przedniej okł. odręczna anonimowa kompozycja z nazwiskiem autora, tytułem i pejzażem wiejskim.
80.–
Sprzedano za: 160.–
48.
SZYDŁOWSKI Tadeusz – Stanisław Wyspiański. Z 32 reprod. Warszawa 1930. Gebethner i Wolff. 8, s. 27, [5], tabl. 32. opr. kart. z epoki z zach. okł. brosz. Monografje Artyst.
Niewielki ubytek górnej części okleiny grzbietu, miejscami zażółcenia i zabrązowienia skrajnych kart. Egz z księgozbioru Gustawa Goldberga - ekslibris Zygmunta Ziołowskiego "Svstine et abstine. Gvstavvs Avromontanvs. AD 1928". Szyldzik na grzbiecie ze złoc. tytulaturą. Oprawa (niesygnowana) Aleksandra Semkowicza.
160.–
Sprzedano za: 160.–
49.
TKANINA. Ornamenty i wzory, używane na tkaninach od czasów starożytnych do początków w. XIX-go. Wstęp opracowany przez Ernesta Flemminga. Spolszczył Wacław Husarski. Warszawa-Kraków 1928. Towarzystwo Wydawnicze. 4, s. [6], XLIV, 320, tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia krawędzi grzbietu i narożników okł. Na 320 stronach przykłady zdobienia dawnych tkanin w czarno-białych reprodukcjach. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 500.–
50.
TRETER Mieczysław – Pawilon wenecki sztuki polskiej. Wystawy zagraniczne a propaganda i zagadnienie sztuki narodowej (fakty - opinje - dokumenty). Kraków-Warszawa 1933. Tow. Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych. 4, s. 41, [2]. brosz.
Stan dobry. Uzupełnione odbicie artykułu ze "Sztuk Pięknych". W tekście zdjęcia ukazujące aranżacje wystaw sztuki polskiej zagranicą.
100.–
Sprzedano za: 140.–
51.
WOLSKI-URBANKOWSKI Wacław – Bibliografia polskiej ceramiki szlachetnej. (Literatura polska i obca dotycząca Polski). Warszawa 1938. Wyd. "Godziemba". 4, s. 60, [1]. brosz.
Grzbiet reperowany, podklejony ubytek narożnika przedniej okł., załamanie krawędzi okł., przedarcie jednej karty podklejone taśmą (zażółcenia). Karta tyt. również po franc. Wydano 750 egz., ten nr 244. Obejmuje 521 poz. Indeks nazwisk. Okładkę projektował Teodor Kleindienst.
120.–
Sprzedano za: 120.–
52.
WZORY mebli zabytkowych i nowoczesnych. Z. 1-14. Kraków 1927-1932. Miejskie Muzeum Przemysłowe. 4. razem opr. oryg. pł. zdob.
Załamanie przedniej wyklejki w grzbiecie, stan dobry. Ostatnie trzy zeszyty o numeracji łączonej (9/10, 11/12, 13/14). Każdy zeszyt obj. 16-34 s., w każdym rysunki i zdjęcia dawnych i współczesnych mebli. Zaw. m.in. artykuły Mariana Padechowicza kierownika stolarni Muzeum Przemysłowego w Krakowie, fotografie mebli ze zbiorów publicznych i prywatnych, nowe projekty mebli z pracowni krajowych. Wydawca pisze w pierwszym zeszycie: "Chcąc powstrzymać napływ obcych wzorów meblarskich, które najłatwiej przenikają nasze pracownie stolarskie, dążymy [...] do zaspokojenia potrzeb najpilniejszych w sprzętarstwie".
480.–
Sprzedano za: 1.300.–
53.
[GEPPERT Eugeniusz, ŻURAWSKI Stanisław]. Zezwolenie wystawione Stanisławowi Żurawskiemu przez Eugeniusza Gepperta (pełniącego funkcję naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie) na malowanie na ulicach i w okolicy miasta Krakowa, dat. 18 VII 1945 w Krakowie.
Odręcznie wypełniony formularz (maszynopis powielany na ark. 29x20,6 cm) treści: "Zezwolenie. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego w Krakowie zezwala ob. --- artyście malarzowi, członkowi Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków na malowanie na ulicach i w okolicy miasta Krakowa". Poniżej ten sam tekst po rosyjsku. Data, imię i nazwisko odbiorcy wpisane odręcznie. Pod oboma tekstami podpis E. Gepperta, piecz. Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach.
120.–
Sprzedano za: 240.–
54.
MROŻEWSKI Stefan – Ukrzyżowanie. Drzeworyt kolorowany form. 42,1x30,2 na ark. 46,6x35,4 cm.
Mrożewski 219. Chrystus na krzyżu, w górnych narożnikach aniołowie, pod krzyżem Maria ze św. Janem i dwie niewiasty rozpaczające. Kolor kładziony ręcznie, częściowo przy pomocy szablonu. W lewym dolnym narożniku monogram wiązany M. S. i data 1939. Na dolnym marginesie odręczna ołówkowa sygnatura artysty z dopiskiem "Sudoł 1940". Papier wyraźnie pożółkły, załamanie poziomych marginesów (ok. 1 cm).
1.500.–
Sprzedano za: 1.500.–

Listy Zdzisława Beksińskiego do Andrzeja Urbanowicza oraz fotografie artysty i jego prac

Z. Beksiński (1929-2005) - malarz, grafik, fotograf (jeden z najwybitniejszych polskich twórców w tej dziedzinie); mieszkał w rodzinnym Sanoku, potem w Warszawie; jako malarz zdobył dużą popularność wypracowując swój własny turpistyczno-oniryczny styl; w późniejszym okresie zajął się grafiką komputerową. Zazwyczaj, artysta po ukończeniu pracy nad obrazem czy rysunkiem fotografował go, a w późniejszym okresie rejestrował także kamerą video (początkowo Panasonic M5). Tworzył w ten sposób archiwum swojej twórczości.
A. Urbanowicz (1938-2011) - malarz, grafik, performer; studiował w krakowskiej ASP, działał w Katowicach (był jednym z głównych przedstawicieli tamtejszego środowiska undergroundowego), w l. 1972-1991 mieszkał w USA.
Przyjaźń obu artystów datuje się od końca lat 60. Beksiński, z inspiracji Urbanowicza, zainteresował się wówczas religiami i filozofią Dalekiego Wschodu, co znalazło odzwierciedlenie w jego pracach z przełomu lat 60. i 70. XX w.
Fotografie prac Z. Beksińskiego i przez niego wykonane pochodzą ze zbiorów A. Urbanowicza. Fotografie te artysta wysyłał przyjacielowi "oczekując opinii o własnym wyborze prac na wystawy" lub prosząc o pomoc w sprzedaży prac. Sam Urbanowicz, będąc kuratorem, również dokonywał takiego wyboru, oczywiście w uzgodnieniu z Beksińskim ("Zdzisław Beksiński. Rysunki". Galeria Katowice PSP-ZPAP 29 XI-11-XII 1968).
M. Piasecki (1935-2011) - artysta niezależny, tworzył w Warszawie i Krakowie, od 1958 członek Grupy Krakowskiej", uczestnik II i III Wystawy Sztuki Nowoczesnej w 1957 i 1959. W 1967 wyemigrował do Szwecji. Zajmował się fotografią, określaną jako nadrealistyczną, grafiką, rzeźbą, wykazując związki z przedwojennym surrealizmem i neo-dadaizmem lat 60. XX w.
55.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 21 II 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 7 kartach form. A4. Artysta pisze m.in.: "Co do Tomka i kompleksu niższości. Ani mi przez myśl nie przyszło likwidowanie kompleksu niższości gdyż doceniam jego konstruktywną rolę. Mam zamiar tylko 'zatykać wentyle' przez które zbyt łatwo i bezcelowo ten kompleks się wyładowuje! Zupełnie nie zechciałeś zrozumieć o co mi idzie, a tak samo nadal nie znasz Tomka. Zaproponowanie mu takiej akcji automatycznie spowoduje zatkanie wentyla. On nikogo by nie zabił ani nożem ani lalką, tu nie chodzi o lęk przed konsekwencjami - zresztą wiem, on dziedziczy to po mnie. [...] Hippies. No wiesz. Jeśli idzie o sam ideał jaki stał u początku ruchu to jest on wzniosły lecz nie nowy (pustelnicy, sadhu, cynicy et c) i napewno potrafię go zrozumieć i podziwiać, ale czy naprawdę sądzisz, że są jacyś prawdziwi hippisi??? Mowa. To cały przemysł. Stroje, płyty, filozofia, nawet LSD. Przemysł jak wszystko w USA nakręcany przez Pieniądz. W USA nawet z Boga potrafili by zrobić durnia. To kraj, który wszystko tak zgłupi, że nic już potem nie zostaje. Naturalnie ta poczciwa młodzież zapewne wierzy. Ale młodzież wszędzie wierzy nie tylko w USA i nie tylko hippies. Bardziej tu mnie bawi lęk naszych wodzów duchowych, by im się coś takiego w Polszcze nie rozmnożyło". Nieczytelny podpis pod tekstem. Zachowana oryg. koperta ze znaczkiem i z odręcznym adresem. Zabrązowienia koperty (taśma), list w stanie dobrym.
700.–
Sprzedano za: 1.100.–
56.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. pierwszy dzień Wielkanocy [6 IV] 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 4 kartach form. A4. Artysta pisze m.in.: "Co do Banacha to stał się nieco natarczywy (o tym proszę dyskretnie). W pierwszym czy drugim liście opisałem mu moje przeżycia czy potrzeby erotyczne jako wyjaśnienie dla wysłanych reprodukcji rysunków. Wysłałem mu około 60 erotycznych rysunków w reprodukcjach. Potem on domagał się bliższych wyjaśnień niektórych szczegółów, a ja mu ich udzieliłem. Potem on zaczął mi zadawać tematy wypracowań: 'Pornografia jako sublimacja' et c. Potem w liście wytworzył wizję dzielnicy prostytutek w Amsterdamie przez którą idę pogrążony w interesach i nagle przez okno cud dzieweczka więc 'wchodzi pan i realizuje swoj pomysły z nocy czy dnia' (cytuję z pamięci) ale rzeczywistość wpływa na marzenia więc powstaje wypadkowa tego co się marzyło plus rzeczywistość plus marzenia wywołane rzeczywistością i korektura et c et c. I co pan na to. Więc pana już nieco krew zalała, bo nie był w Amsterdamie ani się tam nie wybiera, a poza tym szkoda mu dudków na kurwy, a poza tym nigdy w życiu nie spał z prostytutką więc brak technicznego obycia, czy na przód się płaci, ile się płaci i jak się do tego zabierać, czy tak jak w sklepie z wołowiną, czy może gadać, a jak tak to o czym et c.". Nieczytelny podpis pod tekstem. Zachowana oryg. koperta ze znaczkiem i z odręcznym adresem. Zabrązowienia koperty (taśma), list w stanie dobrym.
700.–
Sprzedano za: 800.–
57.
List Zdzisława Beksińskiego, dat. 18 IV 1969 w Sanoku.
Maszynopis jednostronny z odręcznymi poprawkami i dopiskami na 1 karcie form. A4. Artysta pisze m.in.: "Ogólnie natomiast mniej albo wogóle nie mogę czytać historyjek, w których udział biorą bądź Hindusi bądź nazwy hinduskie. To jest jakaś idiosynkrazja być może usprawiedliwiona odrażającym wyglądem fizycznym Hindusów (i niestety Hindusek), a być może jakimiś uprzedzeniami z okresu dzieciństwa. O ile gdzież zaczynają się jakieś mudry, czakramy itp to zbiera mi się dosłownie na wymioty!! Jeżeli jest we mnie rasista to właśnie Hindusi są tą rasą jaka wywołuje u mnie wstręt na podobieństwo żab czy glist. Bardzo mi przykro ale tak już jest i nie potrafię inaczej". Nieczytelny podpis pod tekstem. Dołączono kartę z odręcznym tekstem ołówkiem: "Może ci się przyda te parę płyt pilśń. do malowania". Stan dobry.
200.–
Sprzedano za: 480.–
58.
Zdjęcie czarno-białe obrazu 'Obserwator" (?) z 1969 roku. Fotografia form. 14,3x10,1 cm.
Stan dobry. Na odwrocie odręcznie wpisana cyfra jeden w kółku. Dołączono kartę form. 29,8x20,9 cm z odręcznymi zapiskami A. Urbanowicza wyszczególniającymi ceny prac Z. Beksińskiego po jakich ma je sprzedawać i w jakich obiekty sprzedał.
460.–
Sprzedano za: 550.–
59.
Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1968 roku. Fotografia form. 14,6x10,2 cm.
Stan dobry. Na odwrocie odręcznie wpisana liczba jedenaście w kółku.
380.–
Sprzedano za: 380.–
60.
Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1968 roku. Fotografia form. 19,8x14,1 cm.
Stan bardzo dobry.
380.–
Sprzedano za: 380.–
61.
Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1969 roku. Fotografia form. 11,7x13,7 cm.
Stan dobry. Na odwrocie odręcznie wpisana cyfra siedem w kółku.
380.–
Sprzedano za: 380.–
62.
Zdjęcie czarno-białe pracy "Bez tytułu" z 1969 roku. Fotografia form. 12,1x13,9 cm.
Stan bardzo dobry.
380.–
Sprzedano za: 380.–
63.
"Beksiński w pracowni w Sanoku" - fotografia autorstwa Marka Piaseckiego. Odbitka żelatynowo-srebrowa na papierze barytowym form. 16,5x23,5 cm, z końca lat 60. XX w.
Stan bardzo dobry. Na odwrocie fotografii piecz. autorska odbita zielonym tuszem. Zdjęcie zamontowane w passe-partout i czarnej ramie. Praca pochodzi ze zbiorów A. Urbanowicza.
UWAGA: Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata organizacyjna oraz opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50.000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
3.400.–
* * *