Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne

Książki XIX-wieczne

64.
ALMANAC historique, généalogique pour l'année 1808. Avec figures. Leipsic. [C. W.] Ettinger. 16, s. [54], 112, [20], 108, [4], tabl. rozkł. 1, tabl. 11. opr. kart. z epoki, obcięcie złoc., futerał kart.
Futerał nieco zaplamiony i podklejony, poza tym stan bardzo dobry. Jeden z roczników słynnych "Almanachów gotajskich" zawierających "między innymi zbiór wiadomości ogólnych oraz genealogie rodzin panujących i arystokracji z tytułem książęcym [...] (w tym niemalże wszystkie polskie rody książęce) oraz informacje ważne dla dyplomacji (np. wykaz świąt narodowych i państwowych)" (Wikipedia). W tymże 1808 rocznik zmienił tytuł na "Almanac historique, généalogique pour l'année ..." i miejsce wydania z Gothy na Lipsk. Tablice w miedziorycie - portrety: "Napoleon", '"Prince Murat", "Pitt", "Nelson"; sceny i widoki miast: Gaeta, Paryż, Petersburg, Karlsbad.
1.200.–
65.
BEŁZA Władysław – Antologia polska. Wybór najcelniejszych utworów poetów polskich. Zestawił Władysław B. Z 12 illustracyami Andriollego, Brandta, Gersona, Kossaka, Lessera, Pillatego i Żmurki. Wyd. II, znacznie pomnożone. Lwów [i in.] [cenz. 1881]. F. H. Richter [i in.]. 8, s. XVI, 486, tabl. 12. oprawa oryg. pł. zdob., obcięcie złocone.
Ślady po taśmie w grzbiecie trzech kart, drobne zaplamienia wewnątrz, miejscami zażółcenia papieru. Oprawa w kolorze brązowym, wykonana w firmie Hübel & Denck w Lipsku (naklejka na tylnej wyklejce). Tytuł okł.: "Antologia poetów polskich". Tablice odbite w drzeworycie, klocki przygotowano w znacznej części w Drzeworytni Warsz.
220.–
Sprzedano za: 440.–
66.
[BEŁZA Władysław] – Kobieta w poezyi polskiéj. Głosy poetów o kobiecie. Przez Autora Antologii polskiej [pseud.]. Z 8-ma rysunkami E. Andriollego. Kraków-Warszawa 1885. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. XV, [1], 333, tabl. 8. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Otarcia narożników okł., nieznaczny ubytek dolnej krawędzi grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Oprawę wykonał G. Fritzsche z Lipska (naklejka na tylnej wyklejce).
280.–
Sprzedano za: 800.–
67.
BOBROWICZ Jan Nep[omucen] – Kronika malownicza Napoleona Bonapartego czyli Obrazy bitew i czynów wojennych Bohatera; 100 rycin na stali podług malowideł w Muzeum Wersalskiem i innych pomników z dodatkiem historycznych objaśnień [...]. Wyd. II powiększone opisem pogrzebu Cesarza w Paryżu. Lipsk 1841. Nakł. Breitkopfa i Haertela. 16d, s. 286, 61, tabl. 99 [w tym jedna rozkł.]. opr. psk. z epoki.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., brak przedniej wyklejki, miejscami zabrązowienia papieru. Taką ilość tablic (99) podaje także E. XIX 2, 392.
320.–
Sprzedano za: 1.900.–
68.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou [scénes] historique, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs Polonais [...]. Seul ouvrage publiée [...] L'Émigration Polonaise. T. 1-3. Paris 1835-1842. Au Bureau Central. 4, s. [4], 480, tabl. 60, frontispis; [4], 480, tabl. 60, frontispis; [4], 480, tabl. 58, frontispis. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Banach 229, 253, 273. Papier miejscami zabrązowiony i pożółkły, stan dobry. Ekslibrisy R. Smolorza. Na grzbietach czarne szyldziki ze złoc. tytułem i numerem tomu, w górnej i dolnej części grzbietów złoc. ornamenty, pozostałą część grzbietów wypełniają ślepo tłoczone gotyckie łuki. W tomie 3 pomylona (wydawniczo) paginacja w obrębie stron 193-216 (jest 353-376) oraz zamiast tabl. "L'Eglise de Saint-François d'Assises a Cracovie" jest ryc. "Tombeau de Boleslas le Pudique" (w tymże kościele). Tekst drukowany dwuszpaltowo, tablice w stalorycie i akwatincie (łącznie 178 tablic i 3 frontispisy). Ozdobne frontispisy autorstwa dwóch rytowników: tytuł z dedykacją dla Francji wyrytował Antoni Marcinkiewicz, a scenę uścisku dłoni dwóch starych wiarusów z sentencją w języku francuskim "Polacy i Francuzi przyjaciółmi po wsze czasy" narysował i wyrytował Antoni Oleszczyński.
Leonard Chodźko w 1835 wraz z Ignacym Stanisławem Grabowskim rozpoczął publikowanie "La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque". Na wzór popularnych w tym okresie w Europie ilustrowanych wydawnictw prezentujących zabytki, krajobrazy i mieszkańców poszczególnych krajów, Chodźko postanowił przybliżyć Francuzom kraj, z którego pochodziła największa grupa politycznych emigrantów. Dzieło zostało zadedykowane Francji. Chodźko deklarował: "Dwa bowiem walne są cele Polski Malowniczej: naprzód aby przez upowszechnienie znajomości naszego kraju zostawić trwały ślad i pamiątkę naszego pielgrzymstwa na gościnnej Franków ziemi. Powtóre: przynieść pomoc najbardziej jej potrzebującym Tułaczom". Chodźko zapraszał rodaków do współpracy - płacił za teksty, płacił za pozyskiwanie francuskich subskrybentów wydawnictwa. Po przekroczeniu 5.000 subskrybentów (ta liczba gwarantowała zwrot kosztów) planował przeznaczenie dodatkowych zysków na pomoc najbiedniejszym wychodźcom. Redaktorzy bardzo dobitnie podkreślali w prospektach reklamowych, że wydawnictwo nie zamierza się mieszać w bieżącą politykę. Liczyli na zainteresowanie i poparcie wszystkich, często poróżnionych ze sobą środowisk emigracyjnych. Dzieło odniosło wielki sukces. Skłócenia nie uniknęli niestety jego wydawcy, co znalazło odbicie w wyglądzie kart tytułowych poszczególnych wydań.
Ilustracje dzieła Chodźki przedstawiają dużą wartość dokumentalną, sentymentalną i artystyczną. Część rycin w dziele Chodźki rytowana jest przez Polaków: Antoniego Oleszczyńskiego i Antoniego Pilińskiego oraz Francuzów Augusta F. Alesa i Emila Rouargue reprezentuje niezły poziom artystyczny. Większość z nich weszła na stałe do polskiej ikonografii. Są to w szczególności widoki miast, pałaców, zabytków i pejzaży. Na pozostałych planszach ukazano liczne portrety, sceny historyczne, stroje a także kilka map i planów oraz nut. Mało jest znanych w Polsce miejscowości lub zabytków, których widoków Chodźko by nie zamieścił. Na rycinach widnieją między innymi: Ojców, Pieskowa Skała, Tyniec, Częstochowa, Puławy, Troki, Nowogródek, Czorsztyn, Kazimierz nad Wisłą, Lublin, Zarzecze, Żółkiew, Kowno, Trembowla, Iłża, Olesko, Lwów, Łysa Góra, Zalesie, Wilno, Poznań, Kruszwica, Kalisz, Gdańsk, Lanckorona, Zator, Balice, Wieliczka, Łańcut i Krasiczyn. Warszawa i okolice ukazana jest na 14 rycinach (m.in. atrakcyjne widoki Banku Polskiego i Teatru Wielkiego), na licznych rycinach widnieje także Kraków. Teksty w "La Pologne" są w dużej części autorstwa samego Chodźki i jego żony Olimpii. Dotyczą one wszystkich aspektów życia polskiego. Teksty między innymi pisali znani pisarze i publicyści: Ksawery Godebski, Feliks Wrotnowski, Ludwik Mierosławski, artykuły o polskiej muzyce napisał Wojciech Albert Sowiński.
3.200.–
Sprzedano za: 7.500.–
69.
CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Redigée par une Société de Littérateurs, sous la direction de ..., ancien éleve de l'Université de Wilna [...]. Troisième edition. Paris 1843. Au Bureau Central. 4, s. [8], 472, XXXII, tabl. 45, mapa rozkł. 1. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Banach 309. Brak tylnej wyklejki, niewielki ślad zawilgocenia w narożnikach kilku tablic, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. "Club Lisbonense", ekslibris. Tekst w układzie dwuszpaltowym, tablice w stalorycie i akwaforcie (pięć kolorowanych - mapa, plan bitwy i trzy układy parlamentu). Wyklejki marmoryzowane. Kompletny egzemplarz w atrakcyjnej oprawie. Jeszcze przed zakończeniem edycji trzytomowej (patrz wyżej) wskutek skłócenia wydawców Chodźko wraz z żoną opracowali wydanie jednotomowe pod zmienionym nieco tytułem ("pittoresque" zostało zastąpione przez "illustrée"), z treścią koncentrującą się na historii najnowszej Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do okresu napoleońskiego i lat późniejszych. Osobny rozdział poświęcony jest republice krakowskiej w latach 1815-1840. Wydanie jednotomowe (uważane przez Banacha za czwarty tom poprzednio opisanego wydawnictwa) zyskało wielką popularność i do roku 1847 miało sześć wydań. Ryciny ukazują, podobnie jak wydawnictwo trzytomowe, widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, pomniki, m.in. piękną panoramę Krakowa, Teatr Wielki w Warszawie, wybrzeże Bałtyku, Napoleona oglądającego dom Kopernika w Toruniu, kościół w Malatyczach, plan bitwy pod Kliszowem, podkolorowaną wydawniczo rozkładaną mapę Polski, portrety księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, Puławskiego, Kniaziewicza, Jana Henryka Dąbrowskiego i wiele innych. W tekście znajduje się kilka ładnych winiet w drzeworycie. Na końcu tomu 32-stronicowa lista nazwisk subskrybentów polskich i francuskich drukowana w trzech kolumnach. Obejmuje ponad 6.000 nazwisk.
700.–
Sprzedano za: 1.000.–
70.
FORSTER Charles – Pologne. Paris 1840. Firmin Didot Fréres Éditeurs. 8, s. [4], 348, tabl. 55. opr. oryg. psk. złoc. L'Univers Pittoresque, t. 10.
Banach 282. Stan bardzo dobry. Piecz. T. Maczugi. Tekst w układzie dwuszpaltowym. Na tablicach 55 stalorytów, w tym rozkładana mapa Polski. Ładny egzemplarz z kompletem grafik.
Pod obco brzmiącym nazwiskiem kryje się polski pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz, wydawca i działacz emigracyjny Karol Forster (1800-1879). Jego życie i twórczość doczekały się obszernej monografii autorstwa Romana Jaskuły, wydanej w Krakowie w 2002. Treść dzieła: L'ancienne Pologne 800-1796 (Dawna Polska), Partages de la Pologne (Rozbiory Polski), Moeurs et coustumes (Zwyczaje i ubiory), Civilisation (Dorobek cywilizacyjny), La Pologne Renessainte (Polska odrodzona), Revolution Nationale 1830 -1831 (Powstanie narodowe), La Pologne, Province Russe 1831-1840 (Polska jako prowincja rosyjska). Staloryty na tablicach odbite w pracowni Lemaitre'a przedstawiają widoki miast i pojedynczych zabytków, sceny historyczne, portrety, stroje regionalne itp. Warszawa i Wilanów figurują na 10 planszach (m.in. kolumna Zygmunta, Teatr Narodowy, Łazienki, Pałac Namiestnikowski, Bank Polski), Kraków i Wieliczka na 12 planszach (m.in. panorama miasta, Kopiec Kościuszki, Katedra na Wawelu, pomniki królów). Wśród innych tematów jest alegoria rozbiorów Polski (słynny 'kołacz królewski'), szarża pod Somosierrą, widoki Kalisza, Malborka i Zatora, portrety Batorego, Zamojskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Kościuszki.
800.–
Sprzedano za: 1.200.–
71.
HISTORISCH Genealogischer Calender auf das Jahr 1795. Mit Genehmhaltung der Königl. Academ. d. Wissenschaften. Berlin. Gedruckt bey Christian Sigism. Spener. 16, s. [14], 105, [147], mapa rozkł. 1, tabl. 5. opr. kart. z epoki, obcięcie złoc.
Brak tablic ilustracyjnych. Otarcia okł., brak fragmentów wyklejek, miejscami marginalia kredką i ołówkiem, stan ogólny dobry. Na tabl. portrety w miedziorycie - "Louise Ulrique. Reine de Suede", "Ulrich Friedrich von Suhm", "Dietrich von Kayserling", "Maria Franz Arouet von Voltaire", "Peter Ludwig Moreau von Maupertuis". Mapa rozkł.: "Der Königsbergische Creis entworffen von D. E. Sotzmann".
600.–
72.
HISTORISCH-genealogischer Kalender auf das Jahr 1802. Darstellung des Luxus und Lebensgenusses. Berlin. Bei J[ohann] Fr[iedrich] Unger. 16, s. [26], 180, [171], tabl. 11. opr. kart. z epoki, obcięcie złoc.
Otarcia okł., poza tym stan dobry. Tablice w miedziorycie - sceny: "Der orientalische Tabaksraucher", "Punschbole des Admirals Russel", "Die orientalischen Opiumesser", "Ein ostindischer Harem", "Ein morgenländisches Weiberbad", "Armenisches Gastmahl", "Sicilianisches Gartenbad"; portrety: "Maréchal de Richelien", "Ninon de Lenclos", "Monsicur de St. Evremond, "Madame Deshoulieres".
600.–
73.
[KRASIŃSKI Józef Wawrzyniec] – Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie, contenant, la description des principales villes [...], des maisons de plaisances, sites, lieux pittoresques etc. [...]. Varsovie 1820. N. Glücksberg. 8, s. [2], 111, tabl. 9, mapa 1. opr. oryg. kart.
Banach 81. Stan dobry. Brak jednej tablicy (Krakowskie Przedmieście w Warszawie) i planu Warszawy. Egz. nieobcięty, zachowane obie okł. brosz. Ryciny (akwaforty z akwatintą) wykonane przez Fryderyka K. Dietricha wg rys. J. Sokołowskiego, sygnowane na płycie, przedstawiają Warszawę (5), Kraków, Arkadię, Puławy, Lublin (po 1). Na końcu umieszczono rozkładaną mapę: "Karta dróg pocztowych Królestwa Polskiego" (ręcznie kolorowana liniowo) (Szaniawska II 311). Polski przekład "Przewodnika" ukazał się rok później, z rycinami odbitymi w innym kolorze. W 1822 wydano wersję rosyjskojęzyczną. Nieczęste.
1.200.–
Sprzedano za: 2.000.–
74.
ORZESZKOWA Eliza – Meir Ezofowicz. Powieść z życia Żydów. Z 26 illustracyami M. Andriollego. Warszawa 1879. Nakład i druk S. Lewentala. 4, s. [4], 242, tabl. 23. opr. psk. z epoki.
Banach 758. Brak trzech tablic, wyraźne otarcia okł. i grzbietu, podklejone nadpęknięcia grzbietu, okł. poluźnione, brak tylnej wyklejki, miejscami zabrudzenia wewnątrz. Piecz., ekslibrisy (m.in. prof. Aleksandra Krawczuka). Jedna z najgłośniejszych powieści polskiego pozytywizmu i jedno z najlepszych dzieł ilustratorskich Andriolliego (drzeworytowe ilustracje odbite na tablicach). "Meir Ezofowicz" uważany jest za jedną z najlepszych powieści wybitnej powieściopisarki pozytywizmu. Orzeszkowa przeprowadziła własne, dość szerokie studia nad judaizmem i problemami gmin żydowskich. W powieści porusza problem antysemityzmu i nawołuje do współpracy, prosi o wyciągnięcie ręki do wszystkich "Ezofowiczów". Powieść była tłumaczona na wiele języków i wydawano ją często z reprodukcjami ilustracji Andriolliego. Świetne technicznie drzeworyty według jego rysunków wyrytowali Edward Gorazdowski, Teofil Konarzewski i Jan Krajewski.
360.–
Sprzedano za: 1.700.–
75.
POCZET świętych polskich mieszczący sześćdziesiąt stalorytów wykonanych w fabryce obrazków Krakowskich założonej przy wydawnictwie dzieł katolickich. Kraków 1862. Księgarnia i Wydawnictwo dzieł katolickich. 16, s. [119], tabl. 58. opr. oryg. pł. złoc., obcięcie złoc.
Wyklejki pęknięte w grzbiecie, miejscami zabrązowienia papieru, brak tablicy nr 2 i 3 (św. Wojciech i św. Stanisław). Naklejka księgarska Seyfartha i Czajkowskiego na tylnej wyklejce. Tablice z wizerunkami świętych i błogosławionych wykonano wg rysunków W. Leopolskiego, rytował na stali W. Hohneck w Dreznie. Wszystkie staloryty ręcznie kolorowane. Każdej tablicy towarzyszy karta z "rysem życia" i stosowną modlitwą.
480.–
Sprzedano za: 1.900.–
76.
POL Wincenty – Mohort. Rapsod rycerski z podania. Z 24 illustracyami Juliusza Kossaka. Lwów [1883]. Nakł. Księgarni F. H. Richtera (H. Altenberga). folio, s. [4], 199, [1], tabl. 6. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc.
Banach 792. Grzbiet reperowany, przebarwienia tylnej okł., otarcia krawędzi okł., niewielkie zabrudzenia kart. Na przedniej okł. barwna kompozycja ukazująca ułana przy koniu na tle namiotu; całość zamknięta szeroką bordiurą geometryczno-florystyczną. Tekst drukowany w ozdobnych ramkach liniowych, każda pieśń rozpoczęta rozbudowanym inicjałem. Ilustracje Juliusza Kossaka w tekście (18) i na tablicach (6) odbito w drzeworycie, klocki rytował Z. Szymański i A. Zajkowski. Na końcu objaśnienia do trzeciego wydania, nuty, kilkunastostronicowy tekst dotyczący koni (wyścigów, umaszczenia, odmian itp.). Druk u Brockhausa w Lipsku.
800.–
Sprzedano za: 3.400.–
77.
REYBAUD Louis – Jérome Paturot a la recherche de le meilleure des républiques. Édition illustrée par Tony Johannot. Paris 1849. M. Lévy Frères. 4, s. [4], 580, [4], tabl. 30. opr. psk. zdob. z epoki.
Nieznaczne otarcia krawędzi okł., mimo to stan bardzo dobry. Zachowana we fragmencie naklejka księgarska na przedniej wyklejce. Bogato ilustrowane (30 tablic i ok. 200 drzeworytów tekstowych) wydanie głośnej satyry społecznej Louisa Reybauda (1799-1879) - francuskiego pisarza polityka i ekonomisty. W wydanym po raz pierwszy w 1848 dziele w sposób humorystyczny krytykował zyskujące coraz większą popularność idee republikańskie. Oprawę oferowanego tomu wykonał polski introligator działający w Paryżu Wincenty Kisiel (niewielka złoc. sygnatura w dolnej części grzbietu: "Kisiel"). Oprawa: półskórek czerwony, grzbiet wyokrąglony, 5-polowy, każde pole czterokrotnie obwiedzione złoc. liniowym, w drugim polu nazwisko autora i tytuł dzieła. Pola rozdzielone szerokimi płaskimi zwięzami ze złoc. ornamentem geometrycznym. Papier okleinowy i wyklejki marmoryzowane. O nieznanym wówczas z imienia introligatorze wspomina A. Semkowicz: "potomek wojewodów, uprawiał z powodzeniem introligatorstwo [w Paryżu], a wyroby jego były nawet wśród Francuzów bardzo cenione" ("Introligatorstwo", Kr. 1948, s. 183), informację za nim powtarza A. Kłossowski w "Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki", Wr. 1984, s. 53. Najwięcej informacji o działającym na obczyźnie polskim artyście-introligatorze przytacza W. Łysiak w "Empireum" (s. 116-138).
480.–
Sprzedano za: 950.–
78.
STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt – Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślone piórem i rylcem. Dzieło ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury zdiętemi i rylcem na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860. Księg. Dzieł Katolickich. 8, s. [16], 160, [8], tabl. 80. opr. wsp. pł.
Banach 591. Nieznaczne zaplamienie okł., skrajne karty z podklejonymi niewielkimi ubytkami marginesów i krawędzi, miejscami zabrązowienia papieru, stan ogólny dobry. Piecz. własn. Klasyka literatury tatrzańskiej, dająca m.in. pierwszy artystyczny całościowy opis Doliny Kościeliskiej i zawierająca rysunkową dokumentację miejsc odwiedzanych przez autora oraz słowniczek gwary góralskiej. Pierwsza wersja książki składającej się z 24 poematów opisowych gotowa była już w 1846, uległa jednak zniszczeniu podczas rzezi galicyjskiej. Autor odtworzył tekst z pamięci w późniejszych latach. Zawarte w "Tatrach" myśli dotyczące korzyści płynących z turystyki górskiej pozwoliły niektórym badaczom uznać Stęczyńskiego za "prekursora dwudziestowiecznych koncepcji ideologicznych taternictwa" (J. Kolbuszewski "Tatry w literaturze pol.", Kr. 1982, s. 145).
800.–
Sprzedano za: 3.200.–
79.
WILKOŃSKI August – Ramoty i ramotki ... Wydanie nowe i zupełne z życiorysem autora przez W. Szymanowskiego. Z popiersiem autora. T. 1-4. Warszawa 1873. Nakł. J. Ungra. 16d, s. XLVIII, 272, [1]; 326, [1]; 293, [2]; 292, [3]. opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Banach 719. Do kompletu brak t. 5. Grzbiety lekko odbarwione, niewielkie nadpęknięcie w grzbiecie w t. 3, poza tym stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce t. 1 obca dedykacja dla Edwarda (Kozikowskiego?). Zbiór obrazków obyczajowych ozdobiony blisko 100 całostronicowymi karykaturami Franciszka Kostrzewskiego. Zaw. m.in.: Wspomnienia szkolne, O kołowaciźnie literackiej, Napoleon i żydki swarzędzkie, O potrzebie założenia u nas bibliotek [...] w każdym powiecie, Salon literacki, Sympliciusz Rzeszotko, O piorunach, O medycynie i o lekarzach, O owcach i owczarzu, Z życia mojego dziadka, Słów kilka o pannach.
640.–
Sprzedano za: 1.100.–
80.
WIZERUNKI książąt i królów polskich od VI do XVIII wieku podług najdawniejszych rysunków i pomników zebrane a teraz w drzeworytach wydane. Kraków [1852]. Nakł. D. E. Friedleina. 8, s. 4, tabl. 51. teka oryg. ppł.
Banach 462. Zaplamienia okł., od tab. 34 powiększający się ku końcowi ślad zawilgocenia. Piecz. Numeracja tablic: 2-52 (i tak w E. 5, 114), Banach podaje mylnie ilość tablic. W tekście wykaz wizerunków i źródła ich pochodzenia.
320.–
Sprzedano za: 600.–
* * *

Książki XX-wieczne

81.
BRECHT Bertold – Matka Courage i jej dzieci. Kronika z wojny trzydziestoletniej. Ilustrował Tadeusz Kulisiewicz. Kraków 1965. Wyd. Literackie. 4, s. 188, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Przekład S. J. Leca. Niezwykle starannie wydany tekst sztuki w układzie graf. Zofii Darowskiej.
100.–
Sprzedano za: 330.–
82.
DANTE Alighieri – Życie nowe. Przełożył i własnym nakładem wydał Edward Porębowicz. Florencja 1934. Złożył i odbił ręcznie [...] Tyszkiewicz we Florencji. 8, s. [12], 78, [3]. opr. oryg. kart.
Stamperia 1/17. Oryg. celofanowa koszulka ochronna pęknięta przy krawędzi przedniej okł., poza tym stan bardzo dobry. Dwunasta publikacja oficyny Tyszkiewicza. Wydano 225 egz., ten nr 153 (jeden ze 111 egz. na "gładkim papierze z wodnym znakiem oficyny"). Na początku podpis tłumacza Edwarda Porębowicza, na końcu, pod kolofonem podpis Samuela Tyszkiewicza. W tekście całostronicowy drzeworytowy portret Dantego. Liczne czerwone inicjały otwierające poszczególne części książki. "Tę pracę, do druku której Tyszkiewicz po raz pierwszy użył czcionki Sinibaldi, wielu uważa na najpiękniejszy druk Oficyny" (Stamperia, Uzupełnienie, s. 18). Podobnie pisze M. Szypulski: "Młodzieńczy poemat Dantego Alighieri 'Vita Nuova' z lat 1283-1292, wydany przez Tyszkiewicza w 1934 roku, oceniany jest jako najpiękniejszy ze wszystkich jego druków" (M. Szypulski "Magister Samuel Typographus", Kr. 2004, s. 92).
800.–
Sprzedano za: 2.400.–
83.
DYGASIŃSKI Adolf – Gody życia. Opowieść. Wyd. II. Warszawa 1910. Wyd. M. Arcta. 8, s. 176, tabl. 12. opr. oryg. pł. zdob., obw.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Ilustracje Antoniego Gawińskiego w tekście i na tablicach.
180.–
Sprzedano za: 550.–
84.
GILGAMESZ. Powieść starobabilońska. Podług transkrypcji G. E. Burckhardta w języku polskim oddana przez Józefa Wittlina. Rysunki Ludwika Lillego. Lwów 1922. Wyd. "Monsalwat". 4, s. 67, tabl. 3. opr. pł. z epoki z zach. elementów okł. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., skrajne karty podklejone w grzbiecie. Tylna okł. brosz. zachowana w całości, fragment przedniej, z wydrukowanym tytułem, naklejono na dodatkową kartę. Druk dwubarwny czerwono-czarny. Na uwagę zasługują umieszczone na tablicach trzy nowoczesne, ekspresjonistyczne ilustracje Ludwika Lille'go.
220.–
Sprzedano za: 500.–
85.
JAKUBOWSKI Stanisław – Bogowie Słowian. Warszawa 1933. Druk. "Powściągliwość i Praca". 4, s. 58, [1], tabl. 21. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejone na oprawę.
Grońska 282. Stan bardzo dobry. Na obu okł. naklejono oryginalne okładki broszurowe z drzeworytami Jakubowskiego. Odręczna dedykacja autora dla prof. Stanisława Kutrzeby, poniżej dopisek dedykacyjny Franciszka Goca "wydawcy tego dzieła". Inicjały, winietki i tablice w drzeworycie Stanisława Jakubowskiego. Tytuł i tekst w jęz. polskim, francuskim i angielskim. Wydano 3.000 egz. Na tablicach stylizowane wizerunki bożków pogańskich i świętych miejsc, odbite w precyzyjnym drzeworycie na żółtej tincie: Światowit, Swarożyc, Radgost, Bielboh i Czarnboh, Trigław, Rugiewit, Jarowit, Żywia, Prowe, Porenut, Łada, Marzana, Perun, Dażboh, Stryboh, Wełes, Chors, Mokosz, Simargł, Perepłut, Arkona. W tekście i na karcie tytułowej czarne winiety i finaliki oraz czerwono drukowane ozdobne inicjały. Łącznie "Bogowie Słowian" zawierają 132 ryciny: drzeworyt tytułowy na przedniej okładce broszurowej (posąg Światowita), winietę "Retra, słowiański Akropol" na karcie tyt., 43 czarne winietki i finaliki, 66 czerwonych inicjałów drzeworytowych oraz 21 tablic. Tekst (trójjęzyczny) oparty na bogatej literaturze przedmiotu (bibliografia obejmuje 19 pozycji polskich i obcych).
S. Jakubowski (1888-1964) - malarz, grafik, profesor ASP, artysta książki.
340.–
Sprzedano za: 500.–
86.
KADEN-BANDROWSKI Juljusz – W cieniu zapomnianej olszyny. Ilustrował Tadeusz Gronowski. Lwów [1926]. Ossolineum. 8, s. 250, [1]. tabl. 5. opr. oryg. (?) pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. Na karcie przedtyt. dodatkowo: "(Z cyklu: 'Miasto mojej matki')". Na tablicach czarno-zielone ilustracje Tadeusza Gronowskiego. Na obu okł. ślepo tłocz. zdobnik roślinny, na grzbiecie złoc. tytulatura.
100.–
Sprzedano za: 120.–
87.
KASPROWICZ Jan – Marchołt gruby a sprośny. Jego narodzin, życia i śmierci misterjum tragikomiczne w obrazach czterech zamknięte. Lwów 1920. Gubrynowicz i Syn. 8, s. [2], 287, [1]. opr. wsp. psk. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Okł. brosz. i zdobienia wewnątrz Władysława Jarockiego.
140.–
Sprzedano za: 140.–
88.
KOWALSKI Leon. Pendzlem i piórem. Kraków [1934]. Druk. "Czasu". 8, s. 178, [1]. brosz.
Grońska 331; Skrzypek 795. Niewielkie załamania krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wstęp Jana Wiktora. Wspomnienia krakowskiego malarza i grafika ozdobione licznymi autorskimi drzeworytami w tekście.
L. Kowalski (1870-1937) - malarz i grafik, uczeń W. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego w krakowskiej ASP, studiował także w Monachium i Paryżu, współzałożyciel Grupy Zero, Sztuki Rodzimej i Krakowskiego Koła Grafików.
120.–
89.
KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. Kraków [1921]. Spółka Wyd. "Fala". 4, s. 55. opr. oryg. ppł.
Stryjeńska MNK VI.I.I.12; SPKL 370. Nieznaczne załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Wydano 1.100 egz., ten nr 509. Siedem całostronicowych barwnych tablic wg rysunków Zofii Stryjeńskiej, mniejsze czarno-białe ilustracje tego samego autorstwa w tekście.
480.–
Sprzedano za: 1.000.–
90.
LENART Bonawentura – Piękna książka jako zespół czynników materjalnych, papieru, czcionek, ilustracyj światłodrukowych, druku i oprawy. Wilno 1928. Polska Drukarnia Nakładowa "Lux". 8, s. 29. opr. kart. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie zabrązowienia marginesu kart, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris Zygmunta Ziołowskiego dla Gustawa Goldberga "Svstine et abstine. Gvstavvs Avromontanvs. AD 1928". Charakterystyczna kartonowa oprawa Aleksandra Semkowicza (bez sygnatury) z papierowym szyldzikiem.
600.–
Sprzedano za: 2.000.–
91.
MATEJKÓWNA Helena – O zegarach mistrza Andrzeja i inne opowieści mieszczańskie, rycerskie i mnisze. Wilno 1929. Sumptem typographa L. Chomińskiego. 8, s. [6], 156, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielki ubytek grzbietu, blok nieco poluźniony. Wydano 1.000 egz. na papierze żeberkowym. Inicjały projektowała autorka, sygnet drukarza oraz układ graficzny całości opracował Gracjan Achrem-Achremowicz.
120.–
Sprzedano za: 150.–
92.
MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Tekst na podstawie pierwszego wydania. Przedmowa M. Kridla. Z 24 ilustracjami E. M. Andriollego. Warszawa 1937. Wydawnictwo J. Przeworskiego. 8, s. XXII, [4], 11-359, [1], tabl. 24. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry. Podpis własn. Tytuł okł.: "Pan Tadeusz 1834-1934". Oprawa wzorowana na edycjach z II poł. XIX w.
220.–
Sprzedano za: 650.–
93.
PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. Poznań 1926. Wielkopolska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego. folio, s. 245, [15], tabl. 17. opr. oryg. pł. zdob.
Maliszewski 358. Niewielkie zaplamienie tylnej okł., mimo to stan bardzo dobry. Jako materiał ilustracyjny wykorzystano kompozycje Jana Lewickiego wydane w jego albumie do pamiętników Paska, odbitym w Paryżu w l. 1850-1853.
300.–
Sprzedano za: 650.–
94.
[PAWLIKOWSKI Michał] – Jagnieszka Abo o Pannie na niedźwiedziu iako iachała w Krakowie miescie histhoria osobliwa przed wiekami mnogimi zasłychanay spomniona [...] przez M. & A. Medicevsow [pseud.]. Medyka 1925. Sumptem "Bibliot. Medyckiej". Druk. W. Łazarskiego, Warszawa. 4, s. [44], tabl. 6. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. Bibliot. Medycka, opus 1.
Tylna okł. częściowo spłowiała, stan dobry. W opisie powyżej podano tytuł okł.; na karcie nadrukowano: "A tu syę powtarza raz wtory iż xięgi tey titul iest Jagnieszka [...]". Ukazało się w nakł. 600 num. egz., ten nr 124. Barwne ilustracje Anieli (Leli) Pawlikowskiej na wklejkach.
320.–
Sprzedano za: 320.–
95.
RACZYŃSKI St[anisław] – Kraków. 6 drzeworytów ... [Kraków, późne lata 40. XX w.?]. 4, tabl. 6. oryg. teka kart.
Niewielkie naddarcia teki. Ryciny w oryg. papierowych passe-partout. Wszystkie drzeworyty sygnowane ołówkiem przez artystę i przez niego opisane tytułowo. Teka zaw. plansze: Dziedziniec zamkowy, Wawel - Kurza Stopka, Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej, Barbakan, Wieże Katedry, Ołtarz Wita Stwosza.
220.–
Sprzedano za: 400.–
96.
RACZYŃSKI Stanisław – Warszawa w grafice. 6 oryginalnych plansz. B. m. [nie przed 1955]. folio, k. [1], tabl. 6. oryg. teka kart.
Stan dobry. Sześć oryginalnych drzeworytów sygnowanych przez artystę ołówkiem, zamontowanych wydawniczo w papierowym passe-partout (nieco pożółkłym). Na przedniej okł. teki spis tablic: Rynek Starego Miasta, Pomnik Mickiewicza, Łazienki - Pałac na Wodzie, MDM - Plac Konstytucji, Pałac Kultury i Nauki, Kościół św. Anny.
980.–
Sprzedano za: 2.100.–
97.
RADZIKOWSKI Walery Eljasz – Rok polski w obrazach. Illustrował i napisał ... Kraków [1905]. Salon Malarzy Polskich. 8, s. 38. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan ogólny dobry. Oprawa w kolorze jasnobrązowym z Orłem Białym na przedniej okł. Zaw. wiersze i pogadanki historyczne na każdy miesiąc roku: Legiony polskie we Włoszech, Wojsko polskie z r. 1831, Tadeusz Kościuszko, Król Zygmunt I, Kazimierz Wielki, Stefan Czarniecki, Władysław Jagiełło, Zygmunt August, Jan III Sobieski, Królowa Jadwiga, Król Stefan Batory, Ksiądz Augustyn Kordecki. Przy każdym miesiącu wklejono barwną kompozycję symboliczną Eljasza Radzikowskiego.
280.–
Sprzedano za: 550.–
98.
TETMAJER Kazimierz – Jak baba djabła wyonacyła. Obrazki Zofji Stryjeńskiej. Kraków [1921]. "Fala" Sp. Wyd. 8, s. 45, [2]. opr. oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
SPKL 373; Stryjeńska MNK V.1.1.11. Niewielkie naddarcie grzbietu, niewielki otwór w przedniej wyklejce, okł. brosz. i karcie przedtytułowej, mimo to stan bardzo dobry. Wydano 1.100 egz., ten nr 810. Zaw. 7 barwnych całostronicowych rycin w ramach paginacji, ilustracje w tekście. "Tekst upoważniał artystkę do stosowania tutaj mocnych środków, toteż z całą ochotą i werwą dała upust swemu temperamentowi. Nie wiadomo, co w tych ilustracjach wysuwa się na plan pierwszy: radosna barwność [...], znakomite uchwycenie sytuacji i ruchu, czy dowcip i humor zabarwiony góralską rubasznością. Zręczne winiety również celnie zdobią tę jedyną w swoim rodzaju książeczkę starannie wykonaną na japońskim papierze" (M.Grońska "Zofia Stryjeńska", Wr. 1991, s. 16).
1.200.–
Sprzedano za: 2.000.–
99.
WILDER E[lisabeth] – The Unfinished Monument by Andrea del Verrocchio to the Cardinal Niccolo Forteguerri at Pistoia. Florence 1932. Maryla and Samuel Tyszkiewicz Private Press. folio, s. [4], 74, [1], 23-43, [4], tabl. 32. opr. wsp. skóra z zach. okł. brosz.
Stamperia 1/10 i 4/5. Stan bardzo dobry. Siódma publikacja Oficyny Tyszkiewicza. Studium o rzeźbach w Pistoi autorstwa Andrei del Verrocchio - ucznia Donatella, nauczyciela Leonarda. "W pracy tej, tak jak w poprzednich, Tyszkiewicz pokazał możliwości architektonicznej konstrukcji książki: papier, rozmiar czcionki, odstępy, marginesy, paginacje, układ karty tytułowej i innych stronic, oznakowanie rozdziałów, wszystko nadzwyczaj dokładnie przemyślane, wiąże się w całość, tworząc książkę - dzieło sztuki" (Szypulski 84). Egzemplarz zaw. w kolejności: okładkę broszurową z angielskim tytułem, dwubarwną angielską kartę tytułową, wykaz publikacji serii Studies in the History and Criticism of Sculpture, kolofon (egz. nr 181, podpis S. Tyszkiewicza), karta z polskim tekstem Marka Szypulskiego informującym o losach tekstu i szczegółach niniejszej edycji, angielski tekst książki (s. 5-74), kartę z nadrukiem "Documents 1474-1754", 12 kart czystych, dwubarwną polską kartę tytułową: "O niedokończonym pomniku przez Andrzeja del Verrocchio dla kardynała Mikołaja Forteguerri w Pistoi", z datą 1932, kartę z tytułem serii "Badania historyczne i krytycyzm w rzeźbie", t. 7, 12 kart czystych, tekst polskiego tłumaczenia (s. 23-43), kartę z polskim spisem 32 tablic, 32 tablice z naklejonymi oryginalnymi odbitkami fotograficznymi (form. ca 26x17 cm) przedzielonymi 8 kartami z nadrukami tematycznymi (np. "Chrystus jako odkupiciel", "Górny anioł po lewej stronie", "Dolny anioł po prawej stronie", "Wiara, "Nadzieja", "Tablica z napisem"), tylną okładkę broszurową bez nadruków. Zdjęcia wykonał Clarence Kennedy, profesor historii sztuki w Smith College w Northampton w USA. Planowany, limitowany do 10 egzemplarzy polski przekład nigdy się nie ukazał w całości. Bardzo rzadkie.
4.800.–
Sprzedano za: 5.000.–
100.
WISZNIEWSKI Kazimierz – Ex-librisy z widokami Warszawy. 10 odbitek z oryginalnych klocków. Przedmowa Tadeusza Lesznera. Szamotuły 1946. Druk. Nakładowa J. Kawalera. 4, s. 11, tabl. 10. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 50 egz., ten nr 33 (jeden z 25 egz. na papierze bezdrzewnym zwykłym). Zaw. drzeworytowe ekslibrisy dla T. Cieślewskiego syna, A. Banacha, E. Banach, A. Rafalskiego, J. Bończa-Tomaszewskiego, S. Sierpińskiej, T. Lesznera, A. Ryszkiewicza, K. Wiszniewskiego i E. Chwalewika. Odbitki wykonane przez artystę, sygnowane przez niego ołówkiem. Nieczęste.
140.–
Sprzedano za: 340.–
101.
ZEGADŁOWICZ Emil – Podkowa na progu. Florencja 1932. W Oficynie florenckiej Tyszkiewiczów. 4, s. [105], tabl. 14. opr. wsp. pperg. zdob.
Stamperia 1/12. Stan bardzo dobry. Wyd. 100 egz., ten bez numeru. Siedem całostronicowych drzeworytów Maryli Tyszkiewiczowej i dodatkowy drzeworyt (stożek i jego przekroje) powtórzony siedmiokrotnie na początku każdego rozdziału. Tom wierszy. Z kolofonu: "Ósma publikacja florenckiej oficyny Tyszkiewiczów via Giordani 7, złożona kursywą Nicolas Cochin i odbita manu propria et antiquo modo na własnym szmacianym papierze z wodnym znakiem oficyny [...]". Na początku dedykacja wydawcy: "Poeto, za obcowanie z pięknem słów - za muzykę mowy rodzinnej z kart twoich płynącą w wieczory florenckie - za myśli głęboko prawdziwe i chwile szczerego wzruszenia w szare dni roboty codziennej i jednostajnej - za odbiegnięcie radosne od obcych przepychów do bliskiej sercu troski naszej, polskiej - dzięki ci składa z głębi serca Oficyna".
2.800.–
Sprzedano za: 2.800.–
102.
ŻEROMSKI Stefan – Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński. Warszawa-Kraków 1926. Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze. 4, s. [4], 67, [3]. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
SPKL 191. Stan dobry. Całostronicowe ilustracje, winiety, inicjały Zygmunta Kamińskiego. Powieść historyczna Żeromskiego z czasów panowania Bolesława Chrobrego. Po raz pierwszy ukazała się w 1906. Akcja, mimo dużej odległości w czasie, posłużyła autorowi do skomentowania aktualnej sytuacji politycznej. Książka opowiada o legendarnej postaci Walgierza Udałego. Walgierz pojął za żonę piękną Helgundę, przywiezioną z Francji. Zabił ją oraz jej kochanka Wisława za zdradę małżeńską. Żeromski przedstawia niezwykłe, stylizowane ujęcie tego tyniecko-wiślickiego podania o zbuntowanym przeciw Chrobremu, Walgierzu, który poznawszy cierpienie i ból zrozumie ludzką i humanitarną postawę króla.
240.–
* * *