Nowa sztuka, nowa literatura

132.
[BERLEWI Henryk]. Situationen 60 Galerie. Mechano-Fakturen. Dokumentation b 1-63. Berlin 1963. 8, s, [4], k. [1], tabl. rozkł. 2, oleat 1. oryg. teczka kart.
Berlewi 102-104. Stan dobry. Odręczna dedykacja Henryka Berlewiego, dat. w II 1969 w Paryżu. Wydawnictwo towarzyszące wystawie Berlewiego w berlińskiej galerii. Na teczce i pojedynczej karcie umieszczono dane biograficzne, fotografie i głosy prasy, na rozkładanych tablicach wydrukowano czarno-białe geometryczne serigrafie Berlewiego, jedną z nich powtórzono na przeźroczystej folii.
1.200.–
133.
[BERLEWI Henryk]. Zaproszenie (Einladung) na wystawę prac Henryka Berlewiego "Mechano-Fakturen" w berlińskiej Situationen 60 Galerie, prezentowaną od 21 X do 21 XII 1963.
Druk jednostronny na ark. 20,8x21 cm. Odręczna dedykacja Henryka Berlewiego dla Georgesa Hugneta z rodziną, dat. 26 XII 1963 (po planowanym zamknięciu wystawy). Dołączono mapkę lokalizującą siedzibę galerii oraz kartę z informacją o innej wystawie, nie powiązanej z Berlewim. Stan bardzo dobry.
320.–
134.
[BERLEWI Henryk]. Berlewi. Temoignages. Paris, VI 1965. Centre d'Art Cybernetique. Éditions de Beaune. 8, s. [16]. brosz.
Berlewi 111-112. Stan dobry. Odręczna dedykacja Henryka Berlewiego dla Georgesa Hugneta (autora jednego z tekstów). Publikacja towarzysząca paryskiej wystawie prac Henryka Berlewiego "Mecano-factures. Oeuvres anciennes et recentes". Przedmowa Niny Kandinsky, 10 tekstów poświęconych artyście (autorstwa m.in. N. Strzemińskiej, N. Baudy, R. Hausmanna, R. Massata, G. Hugneta). W tekście 15 czarno-białych reprodukcji kompozycji Berlewiego z lat 1922-1924 i 1960-1963. .
480.–
135.
[BERLEWI Henryk]. Drian Galleries. Historically Important XXth Century Masters. London, VIII-IX 1965. 16d podł., s. [4]. brosz.
Niewielkie załamania okł., stan dobry. Odręczna dedykacja Henryka Berlewiego. Katalog wystawy zbiorowej prezentującej prace H. Berlewiego, H. J. Closona, F. Kupki, J. Lacasse, D. Portway'a, C. Stephenson i L. Zacka. Przedmowa H. Nałęcz, polskiej malarki, kolekcjonerki i właścicielki londyńskiej Drian Galleries.
380.–
136.
[BERLEWI Henryk]. Maszynopisowy list Henryka Berlewiego do Georgesa Hugneta, dat. 31 VII 1965 w Paryżu.
Maszynopis jednostronny na dwóch kartach form. 26,9x21 cm. List dotyczy głównie katalogów, których Berlewi nie wysłał Hugnetowi, mimo wcześniejszych obietnic. Nadawca tłumaczy się nawałem pracy związanych z przygotowaniem wystawy. W końcowewj części listu prosi o uwagi na temat katalogu swojej wystawy "Témoignages". Pierwsza część listu napisana na papierze firmowym Archives de l'Art Abstrait et de l'Avant-Garde Internationale zaprojektowanym przez Henryka Berlewiego (Berlewi 97: "Dla archiwum zaprojektował Berlewi papier firmowy utrzymany w duchu typografii funkcjonalnej. Forma graficzna listownika nawiązuje do projektów Kurta Schwittersa i El Lissitzkiego z lat dwudziestych"). Pod tekstem odręczny podpis nadawcy.
800.–
Sprzedano za: 800.–
137.
HULEWICZ Jerzy – Joachim Achim. Dramat w trzech zjawach. Kościanki 1922. Druk. F. Foltina, Wadowice. 8, s. 95, [1]. brosz.
Grońska 257. Grzbiet z niewielkimi ubytkami i odbarwiony, krawędzie okł. nieco załamane, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Edwarda Kozikowskiego. Na przedniej okł. brosz. data wyd.: 1923. Pod ekslibrisem wpisany odręcznie nr: 77, zapewne ręką autora. Okładka i ekslibris w drzeworycie Jerzego Hulewicza.
300.–
Sprzedano za: 500.–
138.
KUREK Jalu – II śpiewy o Rzeczypospolitej. Kraków 1932. Druk. "Powściągliwość i Praca". 8, s. 45. brosz.
Okł. pożółkła, niewielki ubytek grzbietu. Odręczna dedykacja autora dla Heleny Wielowieyskiej. Na odwrocie strony tyt. nadruk: "Odbito w ograniczonej ilości egzemplarzy". Przed tekstem wydrukowano notę: "Wiersze poniższe nie są pełnym wyrazem poetyckich przekonań autora; stanowią tylko dorywczą przykładową ilustrację zamieszczonego na wstępie manifestu". Na początku: "Manifest poetycki (wydany w grudniu 1929 w Krakowie)".
440.–
Sprzedano za: 700.–
139.
KUREK Jalu – Mohigangas. Warszawa 1934 [właśc. 1933]. F. Hoesick. 8, s. 34, [1]. brosz. Bibljot. Poetycka, nr 73.
Okł. pożółkłe, podklejony narożnik przedniej okł. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Heleny Wielowieyskiej "amazonki awangardy" - aktorki, dziennikarki, redaktorki "Gazety Artystów" i "Nowego Wyrazu". Tom poezji.
160.–
Sprzedano za: 240.–
140.
PEIPER Tadeusz – Raz. Poezje. Warszawa 1929 [właśc. 1928]. Księg. F. Hoesicka. 4, s. 59, [4]. brosz.
Okł. nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Tom wierszy. Wyd. I.
360.–
Sprzedano za: 380.–
141.
PEIPER Tadeusz – Skoro go niema. Utwór teatralny w trzech aktach. Warszawa 1933. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 94, [1]. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, tylna lekko zaplamiona, stan dobry. Na wewnętrznej stronie przedniej okł. notatka (zapewne ręką autora): "Skoro go niema? Ale przecież on jest, to znaczy ja". Sztuka napisana po głośnych wypadkach krakowskich w XI 1923, gdy w starciach robotników z wojskiem i policją śmierć poniosło ponad 20 osób. Sztuka nie doczekała się premiery przed wybuchem wojny; prapremiera odbyła się dopiero w 1973.
320.–
Sprzedano za: 320.–
142.
STERN Anatol – Anielski cham. Warszawa 1924. Nakł. Almanachu Młodej Sztuki. 8, s. 32. brosz. Bibljoteka Nowej Sztuki, [nr] 1.
Ubytki krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora dla Edwarda Kozikowskiego. Tom poezji. Okładka funkcjonalna, czarno-czerwona - układ typograficzny autorstwa prawdopodobnie Mieczysława Szczuki (wg katalogu "Druk funkcjonalny", Łódź, IX 1975, poz. 18). Nieczęste.
A. Stern (1899-1968) - poeta, prozaik, krytyk filmowy i literacki, tłumacz. Współtwórca polskiego futuryzmu, w latach 1921-1923 redagował wraz z J.Iwaszkiewiczem pismo "Nowa Sztuka", publikował w jednodniówkach futurystycznych, a także w czasopismach "Skamander", "Zwrotnica", "Wiadomości Literackie".
800.–
Sprzedano za: 3.200.–
143.
ZWROTNICA. Czasopismo. Kierunek: sztuka teraźniejszości. Kraków. Red. T. Peiper. 4. brosz. wt.
Nr 8: VI 1926. s. [207]-215, [1].
Rypson I 25; Czas. BJ 9, 377. Jeden numer (z 12 wydanych w l. 1922-1927) programowego pisma polskich futurystów i formistów redagowanego i wydawanego przez T. Peipera. "Zwrotnica uważnie śledziła przejawy sztuki awangardowej w kraju i za granicą. W swoim stanowisku zbliżała się do konstruktywizmu [...]. Redakcja przywiązywała dużą wagę do oryginalnych rozwiązań i eksperymentów typograficznych" (LPPE). Ten numer zaw. m.in. teksty T. Peipera "Wczesność", J. Przybosia "Człowiek w rzeczach", J. Brzękowskiego "Fragment powieści filmowej". Okładkę projektował Kazimierz Podsadecki. Grzbiet reperowany, rozprasowane załamania krawędzi, drobne zaplamienia.
1.600.–
Sprzedano za: 5.000.–

Literatura tematu

144.
STRZEMIŃSKA Nika – Katarzyna Kobro. Warszawa [cop. 1999]. Wyd. Naukowe Scholar. 8, s. 150, [2]. brosz.
Stan dobry. Zaw.: Życie mojej matki Katarzyny Kobro, Teksty Katarzyny Kobro, Losy rzeźb, Malarstwo - spis prac, Rysunki - spis prac, Prace Katarzyny Kobro, Bibliografia. Na początku wstęp B. Kowalskiej "Katarzyna Kobro. Szkic o prekursorstwie".
80.–
Sprzedano za: 160.–
145.
TUROWSKI Andrzej – Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. Kraków 2000. Universitas. 4, s. 414. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Autor "w pierwszej monografii tendencji modernistycznych w Polsce ukazuje awangardę w jej uwikłaniu historycznym i politycznym" (z tekstu drukowanego na obwolucie).
180.–
Sprzedano za: 300.–
* * *

Rosjanie

146.
ARKIN D[avid] – Architektura sovremennogo Zapada. Obščaja redakcija i kritičeskie stati ... Moskva 1932. Izogiz. 4, s. 185, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. z niewielkimi ubytkami, podklejona w wielu miejscach taśmą, skrajne stronice pożółkłe, poza tym wewnątrz stan dobry. Obwoluta, okładka i tytułu rozdziałów zakomponowane przez El Lissitzky'ego. Zbiór tekstów poświęconych nowoczesnej architekturze Zachodu. Zaw. rozdziały dotyczące Le Corbusiera, B. Tauta, J. Ouda, F. L. Wrighta, W. Gropiusa, Moholy-Nagy'a, R. Neutry. Liczne ilustracje w tekście. Nieczęste.
Oryg.: Давид Аркин – Архитектура современного Запада.
1.300.–
147.
ART russe moderne. Préface par André Salmon. Paris 1928. Éditions Laville. 4, s. 93, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, tylna okł. obca, poza tym stan dobry. Na s. 9-19 wstęp A. Salmona, na s. 22-85 czarno-białe reprodukcje ok. 120 prac 41 współczesnych artystów rosyjskich (Annenkowa, Chagalla, Dejneki, Ekstera, Gonczarowej, Łarionowa, Lebiediewa, Lipchitza, Soutine'a, Sterlinga, Zadkina i wielu innych). Na okładce kompozycja J. Annenkowa.
360.–
Sprzedano za: 360.–
148.
ASEEV N[ikolai] – Izbran. Stichi 1912-1922. Moskva-Peterburg 1923. Krug. 8, s. 128, [4]. brosz.
Ubytki grzbietu, załamania i niewielkie ubytki krawędzi okł., ślad zawilgocenia na końcu. Egz. nierozcięty. Podpis własn. Na obu okładkach i na grzbiecie czarno-czerwone kompozycje typograficzne Aleksandra Rodczenki. Na karcie przedtyt. i na tylnej okł. godło wydawcy projektu J. Annekowa. Tom wierszy M. Asiejewa (1889-1963) - rosyjskiego poety, współtwórcy rosyjskiego futuryzmu, bliskiego przyjaciela W. Majakowskiego.
Oryg.: Николай Асеев – Избрань. Стихи.
1.600.–
149.
BUKA russkoj literatury. Moskva 1923. Tip. CIT. 16d, s. 44, [4]. brosz.
MoMA 462-463. Okł. nieco otarte - po fachowej konserwacji, uzupełniony ubytek narożnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Okładka Natalii Nagorskiej, ilustracje w tekście Iwana Kljuna. Tom zaw. cztery teksty poświęcone Kruczonychowi: Siergieja Tretiakowa "Buka russkoj literatury", Dawida Burluka "Jadopolnyj", Tatiany Tołstej "Sljuni černogo genija" i Siergieja Rafałowicza "Kručenych i dvanadcat". Publikacja firmowana przez awangardową grupę rosyjskich futurystów "41 gradus".
Oryg.: Бука русской литературы.
500.–
Sprzedano za: 500.–
150.
CHLEBNIKOV V[elimir] – Izbornik stichov s posleslovem rečjarja. 1907-1914 gg. [Petersburg 1914]. EUY. 8, s. 48, [32]. brosz.
MoMA Russ. 91. Załamania krawędzi okł., ubytek narożnika tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Podpisy własn., piecz. Drugi zbiór poezji W. Chlebnikowa. W pierwszej części zamieszczono wiersze już publikowane, w drugiej - pierwodruki. Na przedniej okł. portret Chlebnikowa rysowany przez W. Majakowskiego (wbrew informacji na okładce twierdzącej, że autorem jest "Nad. Bulruk"). W tekście reprodukcja rysunku Kazimierza Malewicza. Na końcu, na 16 jednostronnie zadrukowanych kartach kaligrafowany tekst i 11 ilustracji Pawła Fiłonowa odbitych w "Tipo-Litografii, Nevskij 13b". Wydano 1.000 egz.
Wydawnictwo EUY zostało założone przez A. Kruczonycha w 1912 jako wydawnictwo kubofuturystów skupionych w grupie Hylaea (ros. Gileja).
​​​W. Chlebnikow (1885-1922) - rosyjski poeta i prozaik okresu srebrnego wieku, przedstawiciel futuryzmu, teoretyk kubofuturyzmu, wywarł wielki wpływ na nowoczesną poezję rosyjską, zwłaszcza na twórczość W. Majakowskiego.
Oryg.: Велимир Владимирович Хлебников – Изборник стихов с послесловием речаря. 1907-1914.
5.500.–
151.
CHLEBNIKOV Velimir – Zapisnaja knižka ... Sobral i snabdil primečanijami A. Kručenych. Obložka V. Kulaginoj-Klucis. Moskva 1925. Vserossijskij Sojuz Poetov. 16d, s. 30, [2], tabl. 1. brosz.
MoMA Russ. 598. Okł. nieco otarte, niewielkie rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Podpis własn. Pośmiertnie wydany "Notes" W. Chlebnikowa zaw. szkice wierszy, drobne notatki, dłuższe fragmenty poetyckie. Na końcu dodano "Vospominanija o Chlebnikove" Tatiany Wieczerkiej. Na przedniej okładce jednobarwna kompozycja literniczo-geometryczna Walentyny Kułaginy-Kłucis. Na tablicy portret autora.
Oryg.: Велимир Владимирович Хлебников - Записная книжка.
700.–
152.
ČASY. 1. Čas pervyj. Peterburg 1922. R.V.C. Voen. Tip. 16, s. 88. brosz.
Załamanie przedniej okł., otarcia obu okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Almanach literacki z okładką Władimira Miłoszewskiego. Zaw. teksty m.in. W. Chlebnikowa, M. Kuzmina, I. Ewerta, W. Szkłowskiego.
Oryg.: Часы. Час первый.
480.–
Sprzedano za: 480.–
153.
ČUDO v pustyne. Stichi. [Odessa] 1917. Tip. S. O. Rozenštraucha. 8, s. 80, [4]. opr. wsp. pł.
MoMA Russ. 149. Papier pożółkły, niewielki ubytek narożnika karty tyt., strona tyt. nieco zakurzona. Piecz. własn., podpis własn. Almanach poetycki obejmujący wiersze Eduarda Bagrickiego, Isidora Bobowicza, Włodzimierza Majakowskiego, Piotra Storicyna, Siergieja Tretjakowa, Anatolija Fioletowa, Georgija Cagareli, Wadima Szerszeniewicza. Większość utworów była uprzednio publikowana, zbiór zawiera także pierwodruki przekładów dokonanych przez Majakowskiego, Tretjakowa i Szerszeniewicza. Brak okładki broszurowej projektowanej przez Sandra Faziniego.
Oryg.: Чудо в пустыне. Стихи.
2.100.–
154.
EFREMIN A[leksandr] – Demjan Bednyj i iskusstvo agitki. Moskva-Leningrad [1927]. Zemlja i Fabrika. 16d, s. 71, [1]. brosz.
Grzbiet nieco przetarty, niewielkie naddarcia krawędzi przedniej okł. Podpis własn. Publikacja poświęcona agitacyjnej twórczości Diemiaja Biednego - rosyjskiego pisarza mocno zaangażowanego w komplementowanie ustroju sowieckiego. Okładka W. Sachnowskiego.
Oryg.: Александр Владимирович Ефремин – Демьян Бедный и искусство агитки.
500.–
155.
FIŠ Genadij – Kontrolnye cifry. Stichi. Leningrad 1929. Priboj. 16d, s. 61, [3]. brosz. Sovremennaja Proletarskaja Literatura.
Krawędzie okł. lekko nadkruszone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Tom wierszy wydany w serii prezentującej współczesną poezję proletariacką. Anonimowa kompozycja geometryczna na obu okł.
Oryg.: Геннадий Фиш – Контрольные цифры: Стихи.
460.–
156.
GRUZINOV Ivan – Zapadnja snov. Lirika. Moskva 1921. Imažinisty. 16d, s. [10]. brosz.
Stan dobry. Tom wierszy I. Gruzinowa (1893-1941) - poety związanego z grupą imażynistów i z S. Jesieninem, wielokrotnie aresztowanego i więzionego przez władze sowieckie.
Oryg.: Иван Грузинов – Западня снов. Лирика.
180.–
157.
KAMENSKIJ Vasilij – Emeljan Pugačev. Poema ... Risunki Borisa Titova. [Moskva] 1932. Federacija. 4, s. 157, [3]. opr. oryg. kart.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Drugie wydanie poematu o kozackich powstaniach chłopskich. Ilustracje wykonał B. Titow (1897-1951), związany początkowo z konstruktywistami.
W. Kamieński (1884-1961) - rosyjski poeta, prozaik, malarz, współtwórca rosyjskiego futuryzmu i kubofuturyzmu, przedstawiciel poezji wizualnej (autor "poematów z żelazobetonu"), jeden z pionierów rosyjskiego lotnictwa. Urodził się na parostatku na rzece Kamie, w pierwszej dekadzie XX w. publikuje swoje pierwsze utwory, poznaje Burluka i Chlebnikowa. Od 1911 uczy się pilotażu na zachodzie Europy, później także w warszawskim Towarzystwie "Awiata". W 1912 przeżył (wbrew doniesieniom prasowym) poważną katastrofę lotniczą pod Częstochową. Wprowadził do języka rosyjskiego słowo "samolot" zastępujące dotychczasowy "aeroplan". Nie porzucając pracy literackiej zajmował się projektowaniem aparatów latających (m.in. "aerosań"). Współpracował z Majakowskim i jego "Lef-em". W latach 30. ciężko chorował, co skutkowało amputacją obu nóg. W ostatnich lata życia był dotknięty paraliżem.
Oryg.: Василий Васильевич Каменский – Емельян Пугачев. Поэма.
380.–
158.
KAMENSKIJ Vasilij – Zvučal vesnejanki. Stichi. Moskva 1918. Kitovras. 4, s. 160. brosz.
MoMA Russ. 205. Okł. uszkodzona, zaplamiona, z podklejonym ubytkiem, ubytki grzbietu, załamania narożników części kart. Podpis własn. Na wewnętrznej stronie przedniej okł. nadruk: "Kolokol v svoju molodost -". Tom wierszy.
Oryg.: Василий Васильевич Каменский – Звучаль веснянки. Стихи.
1.400.–
159.
KRUČENYCH A[leksej] – Apokalipsis v russkoj literature. Moskva 1923. MAF. 16d, s. 46, [2]. brosz. Serija teorii, nr 3.
MoMA Russ. 489-490. Okł. nieco otarte i zaplamione, grzbiet oklejony papierem. Podpisy własn. Eseje Aleksieja Kruczonycha (1886-1968) - rosyjskiego poety i teoretyka okresu srebrnego wieku, związanego z kubofuturyzmem i futuryzmem. Tematem pracy jest obecność wątków apokaliptycznych i wizji końca świata w literaturze rosyjskiej. Książka wydana przez MAF - Moskiewskie Stowarzyszenie Futurystów (Moskovskaja - v buduščem Meždunarodnaja - Associacija Futuristov) w nakładzie 2.000 egz. Zaw.: Čort i rečetvorcy, Tajnye poroki akademikov, Slovo kak takovoe, Deklaracii. Dwubarwna kompozycja typograficzna na przedniej okł. Wewnątrz całostronicowa reprodukcja kompozycji Natalii Nagorskiej.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных – Апокалипсис в русской литературе.
920.–
160.
KRUČENYCH A[leksej] – Čort i rečetvorcy. [St.-Peterburg 1913]. Tipo-Litografija T-va "Svet". 8, s. 16. brosz.
MoMA Russ. 41-42. Zaplamienie narożnika obu okł., krawędź przedniej okł. nieco nadkruszona, papier pożółkły. Egz. nierozcięty. Odręczna dedykacja autora. Na przedniej okładce litografowana symboliczna kompozycja Olgi Rozanowej przedstawiająca diabła (o rysach podobnych do Kruczonycha) pożerającego swą ofiarę - mówcę-literata (tytułowego "rečetvorcę"). Jedna z najbardziej radykalnych książek Kruczonycha. Rozprawia się tu z rosyjską tradycją literacką od romantyzmu do współczesności, a nawet z kulturą dawnej Rosji. Tekst, jak wspominał autor, konsultowany był z Chlebnikowem, który dokonał niewielkich uzupełnień.
O. Rozanowa (1886-1918) - rosyjska malarka, poetka i teoretyczka sztuki, związana z ruchem suprematystów i kubofuturystów. Przyjaciółka Chlebnikowa i Kruczonycha (od 1916 jego żona), członkini grupy "Supremus" kierowanej przez Malewicza.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных – Чорт и речетворцы.
2.600.–
161.
KRUČENYCH A[leksej] – Kalendar. Vstuplenie Borisa Pasternaka. Produkcija N-o 133. Moskva 1926. Izdatelstvo Vserossijskogo Sojuza Poetov. 16d, s. 16. brosz.
Grzbiet nieco przetarty, podklejony od spodu. Pierwsze wydanie tomu wierszy Kruczonycha poprzedzone wstępem Borysa Pasternaka (w formie listu do autora). Na przedniej okładce zdjęcie Kruczonycha. Wydano 1.000 egz.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных – Календарь.
600.–
Sprzedano za: 600.–
162.
KRUČENYCH A[leksej] – Liki Esenina od cheruvima do chuligana. Esenin v žizni i portretach. Produkcija No 137. Portrety risovany V. Kulaginoj. Moskva 1926. Izdanie avtora. 16d, s. 24. brosz.
Egz. po konserwacji: uzupełniono ubytek narożnika przedniej okł., karty podklejone w grzbiecie. W tekście trzy portrety Jesienina rysowane przez Walentynę Kułaginę, jedną z ważniejszych przedstawicielek rosyjskiej awangardy konstruktywistycznej.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных – Лики Есенина. От херувима до хулигана. Есенин в жизни и портретах.
500.–
163.
KRUČONYCH A[leksej] – Ironiada. Lirika. Maj-ijun 1930 g. Moskva 1930. Izdanie avtora. 16d podł., k. 17. brosz.
MoMA Russ. 873. Brak tylnej okł., przednia nieco otarta, naddarcie ostatniej karty. Podpis własn. Jeden z ostatnich poematów lirycznych Kruczonycha i jednocześnie końcowy akord jego działalności awangardowej. Kompozycja okładkowa Iwana Kljuna, całostronicowa reprodukcja rysunku Igora Terentiewa. Całość (okładka, tekst i ilustracja) odbita w litografii. Wydano 150 egz.
I. Kljun (1873-1943) - rosyjski malarz awangardowy, pedagog pracujący dla Narkomprosu i Wchutemasu.
Oryg.: Алексей Елисеевич Кручёных – Ирониада. Лирика.
5.600.–
164.
KUSIKOV Aleksandr – Al-Barrak. Oktjabrskie poemy. Izdanie vtoroe dopolnennoe. Berlin-Moskva 1923. Nakanune. 16d, s. 79. brosz.
MoMA Russ. 453. Okł. nieco zakurzone, załamanie przedniej okł. i narożnika pierwszych kart.Drugie, uzupełnione wydanie tomu wierszy, z okładką Aleksandra Arnsztajna (pegaz unoszący się nad ziemskim globem). Wydanie pierwsze ukazało się rok wcześniej w Moskwie. Na 130. aukcji Rara Avis prezentowaliśmy egzemplarz z tego samego wydania, w którym zaczerniono słowa "Moskwa" na stronie tyt. Tu pozostawiono je czytelne.
A. Kusikow (1896-1977) - poeta, jeden z najbardziej aktywnych członków grupy imażynistów, powieściopisarz, przyjaciel S. Jesienina, twórca oficyny wydawniczej "Czichi-Pihi", współwłaściciel (z Jesieninem i Szerszeniewiczem) słynnej księgarni "Ławka Poetów", aresztowany na krótko w 1920 wraz ze swoim bratem i Jesieninem, od 1922 na emigracji, początkowo w Berlinie, później przez wiele lat w Paryżu. W latach 30. przestaje tworzyć.
A. Arnsztajn (1880-1969) - grafik, ilustrator, scenograf i filmowiec działający początkowo w Rosji, później na emigracji w Niemczech i Francji.
Oryg.: Александр Борисович Кусиков –  Аль-Баррак. Октябрьские поэмы.
460.–
165.
KUSIKOV Aleksandr,  ŠERŠENEVIČ Vadim – Korobejniki sčastja. Kiev 1920. Knižnaja lavka poetov. 16d, s. [54]. brosz.
MoMA Russ. 287. Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Wspólny tom poetycki dwóch wybitnych imażynistów. Na przedniej okł. portrety obu autorów wykonane przez Borysa Erdmana.
Oryg.: Александр Борисович Кусиков, Вадим Габриэлевич Шершеневич – Коробейники счастья.
240.–
Sprzedano za: 340.–
166.
MAJAKOVSKIJ [Vladimir] – Ljublju. Moskva 1922. Izd. Vchutemas. 16d, s. 47. brosz. MAF, serija poetov, N-o 1.
MoMA Russ. 426-427. Okł. po konserwacji, wewnątrz stan dobry. Tom wierszy wydany przez MAF - Moskiewskie Stowarzyszenie Futurystów (Moskovskaja - v buduščem Meždunarodnaja - Associacija Futuristov) w nakładzie 2.000 egz. Dwubarwna kompozycja typograficzna na przedniej okł., czarno-biała kompozycja typograficzna na tylnej okł.
Oryg.:  Владимир Владимирович Маякoвский – Люблю.
1.200.–
167.
[MAJAKOVSKIJ Vladimir]. Vladimir Majakovskij. Moskva [ca 1932]. Gosudarstvennoe Izdatelstvo Izobrazitelnych Iskusstv. 4, s. 287. brosz., obw.
Brak oryg. obwoluty (dodano jej wsp. kopię), okł. podniszczona, naklejona na sztywny papier, zaplamienia dwóch kart, poza tym wewnątrz stan dobry. Praca pod red. Wasilija Katanjana poświęcona twórczości plastycznej zmarłego w 1930 Majakowskiego. Krótki wstęp "Majakovskij - chudožnik" pióra O. M. Brika. Na dalszych jednostronnie zadrukowanych kartach czarno-białe reprodukcje portretów malowanych przez artystę, jego projektów scenograficznych, plakatów (m.in. słynnych "Okien Rosta"), karykatur, rysunków satyrycznych, okładek. Książka zaw. także kilka tekstów Majakowskiego poświęconych sztuce.
Oryg.: Владимир Маяковский.
600.–
168.
[MAJAKOWSKI Włodzimierz, pocztówka 1]. Pocztówka fotograficzna z portretem Włodzimierza Majakowskiego wykonanym w 1926 przez Aleksandra Rodczenkę, wydana w 1936.
Na zdjęciu uśmiechnięty Majakowski w białej koszuli, z psem na rękach i papierosem w ustach. Strona korespondencyjna na odwrocie pozostała niezapisana. Wg nadruków informacyjnych pocztówkę wydał Izogis, zamówienie złożono 14 I 1936, a nakład wyniósł zaledwie 250 egz. Była to zapewne seria próbna, okazowa, na podstawie której składano zamówienia na większą ilość egzemplarzy. Pisarz na większości zdjęć jest poważny, często w majestatycznej pozie. Tu widzimy go w nietypowym ujęciu - z uśmiechem. Rzadkie.
2.000.–
169.
[MAJAKOWSKI Włodzimierz, pocztówka 2]. Pocztówka fotograficzna z portretem Włodzimierza Majakowskiego na tle swoich plakatów wykonanym w 1930, wydana w 1936.
Na zdjęciu poeta na swojej jubileuszowej wystawie. Strona korespondencyjna na odwrocie pozostała niezapisana. Wg nadruków informacyjnych pocztówkę wydał Izogis, zamówienie złożono 14 I 1936, a nakład wyniósł 5.800 egz. Niewielkie pionowe załamanie.
500.–
Sprzedano za: 500.–
170.
[MAJAKOWSKI Włodzimierz, pocztówka 3]. Pocztówka fotograficzna z portretem Włodzimierza Majakowskiego na tle swoich plakatów wykonanym w 1930, wydana w 1934.
Na zdjęciu poeta na swojej jubileuszowej wystawie (zdjęcie skadrowane nieco ciaśniej niż powyżej). Druk w sepii. Strona korespondencyjna na odwrocie pozostała niezapisana. Wg nadruków informacyjnych pocztówkę wydał Izogis, nakład wyniósł 20.000 egz. Pocztówka ukazała się w serii "Sovremennye pisateli". Niewielkie załamanie narożnika.
400.–
171.
MARIENGOF Anatolij – Razočarovanie. [Moskva] 1922. Imažinisty. 16d, s. [16]. brosz.
MoMA Russ. 381. Pionowe załamanie obu okł., otarcia tylnej okł. Podpis własn. Tom wierszy Anatolija Marienhofa (1897-1962) - rosyjskiego poety i dramatopisarza, jednego z głównych przedstawicieli imażynizmu. Kompozycja okładkowa Georgija Eczeistowa.
Oryg.: Анатолий Мариенгоф – Разочарование.
2.600.–
172.
NEJŠTADT Vladimir – Čužaja lira. Perevody iz odinnadcati sovremennych nemeckich poetov. Zametki ob ekspressionizme. Biografičeskie i bibliografičeskie primečanija. Sem portrertov raboty L. Mejdnera i O. Kokoški i dr. Moskva-Peterburg 1923. Krug. 8, s. 160, [8]. brosz.
Otarcia i załamania krawędzi okł., niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Antologia wierszy 11 współczesnych poetów niemieckich przełożonych przez W. Nejsztadta. W tekście 7 całostronicowych portretów, z czego trzy wykonał Ludwig Meidner (urodzony na Śląsku niemiecki malarz pochodzenia żydowskiego, przedstawiciel ekspresjonimzu), dwa - Oskar Kokoschka (austriacki ekspresjonista, członek berlińskiego ugrupowania Der Sturm). Na końcu artykuł pośw. m.in. niemieckiemu ekspresjonizmowi. Okładka Georgija Eczeistowa. Nakład 3.000 egz.
Oryg.: Владимир Ильич Нейштадт – Чужая лира. Переводы из одиннадцати современных немецких поэтов. Заметки об экспрессионизме. Биографические и библиографические примечания. Семь портретов работы Л. Мейднера, О. Кокошки и др.
420.–
Sprzedano za: 420.–
NOVYJ Lef. Žurnal levogo fronta iskusstv. Moskva. Gosizdat. Red. V. V. Majakovskij. 8.
Pismo stanowiło kontynuację zawieszonego w 1925 "Lefa". Okładki projektował Aleksander Rodczenko, zwykle z wykorzystaniem własnych fotogramów. Ukazywało się w latach 1927-1928.
173.
[G. 1], nr 1-6: I-[VI] 1927. razem opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł., blok poluźniony, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. "Prosmotreno". Egz. nieco obcięty przez introligatora. Okładki pierwszego numeru naklejone na oprawę, pozostałe okładki zachowane wewnątrz woluminu. Sześć pierwszych numerów pisma. Każdy numer obj. 48 s., w każdym dwie tablice. Na okładkach i na tablicach zdjęcia gł. Aleksandra Rodczenki, a także reprodukcje dwóch plakatów filmowych Sternbergów, kadry z filmów radzieckich, realizacje scenograficzne Rodczenki.
Oryg.: Новый ЛЕФ : Журнал левого фронта искусств.
3.000.–
174.
[G. 2], nr 12: XII 1928. s. 48, tabl. 2.
Przetarcia grzbietu. Na tablicach zdjęcia Aleksandra Rodczenki.
Oryg.: Новый ЛЕФ : Журнал левого фронта искусств.
1.300.–
175.
OSTROGLAZOV G. I. – Novye točki na karte SSSR. Moskva 1933. Ogiz - Molodaja Gvardija. 8, s. 222, [2]. opr. oryg. kart.
Grzbiet uszkodzony, z ubytkami, otarcia krawędzi okł., zabrązowienia wyklejek i skrajnych kart. Okładka Iwana Carewicza, układ graficzny Salomona Telingatera. Opowieści o 35 wielkich budowach ZSRR, liczne fotografie w tekście.
Oryg.: Остроглазов Г.И. – Новые точки на карте СССР.
700.–
176.
[PAPERNAJA Ester, ROZENBERG Aleksandr, FINKEL Aleksandr] – Parnass dybom. Pro: kozlov, sobak i veverleev. II-e dopolnennoe izdanie. Sostavili: E.S.P., A.G.R., A.M.F. [krypt.]. Charkov 1926. Kosmos. 16d, s. 82, [2]. brosz.
Naddarcia ostatnich dwóch kart. Podpis własn. Tom parodii wierszy i prozy gł. współczesnych autorów rosyjskich (m.in. A. Błoka, W. Majakowskiego, S. Jesienina, I. Erenburga), ale także Homera, Dantego, Kryłowa. Wyd. pierwsze ukazało się w 1925.
Oryg.: Паперная Эстер Соломоновна, Розенберг Александр Григорьевич, Финкель Александр Моисеевич – Парнас дыбом.
280.–
177.
PARNACH Valentin – Naberežnaja. Le quai. [Paryż 1919]. 8, s. 15, [1]. brosz.
Pierwsza karta naklejona na arkusz papieru, uzupełnione ubytki i podklejone naddarcia ostatniej karty, niewielkie naddarcia górnej krawędzi kart, drobny ślad zawilgocenia przedostatniej karty, poza tym wewnątrz stan dobry. Całość odbita w litografii. Na obu okładkach kompozycje Michaiła Łarionowa: na przedniej mężczyzna w cylindrze i tytuł francuski (nazwisko autora w brzmieniu "Parnak"), na tylnej - kobieta siedząca na tle zacumowanego okrętu i tytuł rosyjski. Na przedniej okł. odręczna dedykacja autora (częściowo uszkodzona - brak imienia obdarowanego, widoczne nazwisko: Tałow). Tom poetycki zawierający wiersze powstałe w l. 1912-1915, głównie w Paryżu, gdzie autor przebywał 6 lat (od 1916). Trzy wiersze Parnach dedykował Michaiłowi Łarionowowi, jeden Natalii Gonczarowej (żonie Łarionowa). Rzadkie.
W. Parnach (1891-1951) - rosyjski muzyk i choreograf (pracował m.in. dla Teatru Meyerholda), pionier radzieckiego jazzu (koncertował z własną orkiestrą "First Eccentric Orchestra"), poeta, tłumacz z literatury hiszpańskiej.
Oryg.: Валентин Яковлевич Парнах – Набережная.
3.000.–
Sprzedano za: 18.000.–
178.
PARNACH Valentin – Vstuplenie k tancam. Izbrannye stichi. Portret avtora raboty Pablo Pikasso. Moskva 1925. Rževskaja Tipografija UIK. 16d, s. 80, [2], tabl. 1. brosz.
Niewielkie zaplamienie okł., rozprasowane załamania narożników kilku kart. Podpisy własn. Tom wierszy W. Parnacha ozdobiony reprodukcją jego portretu rysowanego przez P. Picassa. Wydano 1.000 egz.
Oryg.: Валентин Яковлевич Парнах – Вступление к танцам.
1.400.–
Sprzedano za: 1.400.–
179.
SAJANOV Vissarion – Kartonažnaja Amerika. Poema. Leningrad 1929. Priboj. 16d, s. 80, [3]. opr. oryg. kart.
Okł. lekko zakurzone, niewielkie załamania krawędzi okł., mimo to stan dobry. Podpis własn. na końcu. Zbiór wierszy wydany w nakł. 3.000 egz. Anonimowa kompozycja geometryczno-liternicza na okładce.
Oryg.: Виссарион Михайлович Саянов – Картонажная Америка. Поэма.
230.–
180.
SELVINSKIJ Ilja – Pao-pao. Moskva 1933. Sovetskaja Literatura. 4, s. 132, [4]. opr. oryg. kart.
Grzbiet i okł. otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Cztery całostronicowe dwubarwne ilustracje Władimira Roskina (1896-1984), współpracownika słynnych okien ROSTA. Satyryczny dramat o uczłowieczeniu małpy, która dzięki ideom komunizmu wyzbywa się cech zwierzęcych i burżuazyjnych instynktów. W 1956 autor zmienił realia sztuki, przenosząc jej akcję do Niemiec lat 20. XX w.
Oryg.: Илья Львович Сельвинский – Пао-пао.
280.–
181.
SELVINSKIJ Ilja – Zapiski poeta. Povest. Moskva-Leningrad 1928. Gosudarstvennoe Izdatelstwo. 16d, s. 91, [3], tabl. rozkł. 1. opr. oryg. miękka kart.
MoMA Russ. 750. Okł. nieco otarte, załamania krawędzi, niewielki ślad zawilgocenia w narożniku przedniej wyklejki, reperowane naddarcia i załamania tablicy. Podpis własn. Nieliczna zapiski ołówkiem. Tom wierszy. Wydano 3.000 egz. Odręczna dedykacja autora dla Wiery Inbier (1890-1971) - rosyjskiej poetki związanej z grupą konstruktywistów, której przewodził I. Sielwiński. Okładka projektu El Lissitzky'ego (sygn. na dolnej części tylnej okł.). Na przedniej okł. fotomontaż przedstawiający Hansa Arpa na tle pisma dadaistycznego "391" - jako bohatera książki, Jewgienija Neja. Kompozycja powstała w 1924, gdy Arp i Lisstizky pracowali nad książką "Die Kunstismen". Pytanie czemu artysta umieścił portret Arpa na okładce książki Selwinskiego pozostaje bez odpowiedzi.
Oryg.: Илья Львович Сельвинский – Записки поэта. Повесть.
1.400.–
182.
SOVETSKOE Foto. Ežemesjačnyj chudožestvenno-tvorčeskij i naučno-techničeskij žurnal. Moskva. Red. J. O. Zinevič. 8. brosz.
Nr 2: II 1935. s. 48.
Uszkodzony margines jednej karty, poza tym stan dobry. Podpis własn. Numer radzieckiego miesięcznika fotograficznego. Zaw. m.in. zdjęcia G. Pietrusowa, M. Prechnera, E. Langmana, M. Nappelbauma (m.in. jego portret Tatlina), A. Rodczenki.
Oryg.: Советское фото. Ежемесячный художественно-творческий научно-технический журнал.
600.–
183.
SPERANSKIJ V. D. – Majakovskij futurizm. Moskva 1925. Kooperativnoe Izdatelstvo "Mir". 16d, s. 93, [2]. brosz. Istoriko-kritičskie Materialy po Literature, vypusk 3.
Zaplamienia przedniej okł., okł. otarte, ślad zawilgocenia na końcu. Tom prac poświęconych związkom Majakowskiego z rosyjskim futuryzmem. Zaw. m.in.: Suščnost russkogo futurizma, Majakovskij - sam, Tvorčestvo Majakovskogo, Futurizm i revoljucija, Sociologičeskoe obosnovanie futurizma.
Oryg.: В.Д. Сперанский – Маяковский футуризм.
400.–
184.
ŠKAPSKAJA Marija – Jav. Poema. Moskva-Peterburg 1923. Krug. 16d, s. 26, [5]. brosz.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Okładka i dwie ilustracje w tekście Lwa Bruni (1894-1948),  godło wydawnictwa Krug projektował J. Annenkow. Ukłon M. Szkopskiej (1891-1952, poetki i dziennikarki) w stronę ekspresjonizmu. Wydano 3.000 egz.
Oryg.: Мария Шкапская – Явь. Поэма.
1.600.–
185.
VESENNEE kontragentstvo muz. Sbornik. Moskva. Vesna 1915. Red. D. Burluk, S. Vermel. 4, s. 107, [5], tabl. 2. brosz.
MoMA Russ. 106. Brak tylnej okł., przednia nadkruszona, uszkodzone górne krawędzie pierwszych kart, blok luźny. Wymaga konserwacji. Okładka Aristarcha Lentułowa, na barwnej tablicy reprodukcja jego projektu scenograficznego do sztuki Majakowskiego. Almanach futurystów rosyjskich, zaw. m.in. utwory Asiejewa, Burluka, Wermela, Kamieńskiego, Majakowskiego, Pasternaka, Chlebnikowa.
Oryg.: Весеннее контрагентство муз. Сборник.
1.400.–
Sprzedano za: 2.600.–
186.
[ZSRR na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939]. Kompletny zestaw 8 pocztówek "Pavilion of the U.S.S.R. New York World's Fair, 1939".
Pocztówki odbite w sepii, z nadrukiem objaśniającym na odwrocie (po angielsku i rosyjsku). Ukazują m.in. granitowy pomnik Lenina, relief z portretem Stalina, pełnowymiarową kopię stacji moskiewskiego metra, widok ogólny radzieckiego pawilonu. Zachowane oryginalne papierowe etui z tytułem zestawu. Etui otarte, pocztówki w bardzo dobrym stanie.
700.–
* * *