Plakaty

326.
PRACA dla tysięcy przez Pożyczkę Inwestycyjną. [1935].
Szablowska I 598; Folga 322; Art deco 58. Plakat społeczny form. 73,7x55 cm, autorstwa spółki artystycznej Levitt-Him. Robotnicy z taczkami. Druk na papierze gazetowym. Plakat odbito w Drukarni "Nowoczesnej Spółki Wydawniczej" w Warszawie. Ślady złożenia, niewielkie ubytki na zgięciach. Nieczęste.
800.–
Sprzedano za: 1.000.–
327.
II KRAKAUER Muster Messe. II Krakowskie Targi Wzorów. 30 V-30 VI 1941. 1941.
Plakat targowy form. 70,2x49,9 cm, autorstwa M. Standé. Znak firmowy targów nawiązujący do herbu Krakowa. Ślady złożenia.
280.–
Sprzedano za: 360.–
328.
TYDZIEŃ Miłosierdzia 6-13.X 1946. Caritas, Kraków. 1946.
Plakat społeczny form. 70x49,9 cm, autorstwa Seweryna Jasińskiego (niesygn.). Dłonie wsuwające banknoty do puszki kwestarskiej. Nazwisko autora wpisane odręcznie ołówkiem na odwrocie. Ślady złożenia, niewielkie otwory w dolnych narożnikach.
220.–
Sprzedano za: 220.–
329.
CARITAS. W trosce o dziecko. 1946.
Wilanów 225. Plakat społeczny form. 100,4x70,5 cm, autorstwa Seweryna Jasińskiego. Zakonnica osłaniająca czule piątkę małych dzieci. Ślady złożenia, niewielkie ubytki marginesów. .
380.–
330.
CZYSTE jajo to czysty zysk. 1946.
Plakat form. 76,1x55,5 cm, autorstwa Bohdana Bocianowskiego. Moment wymiany czystego jajka na gotówkę. Plakat wydany na zlecenie Wydz. Mleczarsko-Jajczarskiego spółdzielni Społem. Ślady złożenia.
280.–
Sprzedano za: 900.–
331.
NA ZACHÓD. [1946].
Plakat propagandowy form. 82x58 cm, autorstwa Zdzisława Czaczko. Plakat odbito w Zakł. Graficznych "Styl" w Krakowie. Mapa "Ziem Odzyskanych" z zaznaczonymi zakładami produkcyjnymi, z godłem państwowym w lewym górnym narożniku i legendą w prawym dolnym. Wiele nazw miejscowych w dawnym brzmieniu (np. Lignica, Kładzko, Nisa, Rychbach (Dzierżoniów), Zgorzelice (Zgorzelec), Żądzbork (Mrągowo). Plakat naklejony na tekturowy podkład, widoczne naddarcia górnej i dolnej krawędzi, niewielkie otwory w narożnikach. Rzadkie.
2.600.–
Sprzedano za: 2.600.–
332.
TYDZIEŃ Ziem Odzyskanych 2-9.V.1946. 1946.
Plakat propagandowy form. 96,5x70 cm, sygn. "al. Krak.". Woj Chrobrego dmący wróg, w tle zarys mapy Polski zach. Plakat wydany przez Polski Związek Zachodni. Niewielki ubytek dolnego marginesu, ślady złożenia, naddarcia krawędzi. Zaplamienie farbą na odwrocie. Rzadkie.
800.–
Sprzedano za: 1.500.–
333.
BAGNETEM i pługiem budujemy - Przyszłość. [1947].
PWojsk 95. Plakat polityczny form. 66,7x46,4 cm, autorstwa Janusza Marii Brzeskiego (sygn. "Oracz"). Żołnierz i rolnik kroczący ramię w ramię ze wschodu ku Wrocławowi. Plakat wydany nakł. Woj. Urzędu Informacji i Propagandy w Krakowie. Sygnowany projekt plakatu oferowaliśmy w katalogu 79 aukcji "Rara Avis" pod nr. 253. Ślady złożenia, niewielki przetarcia na zgięciu.
600.–
Sprzedano za: 800.–
334.
CONGRÉS Mondial des Intellectuels pour la Paix. 1948.
Folga 622; Hryńczuk I 141. Plakat okolicznościowy form. 100x70,2 cm, autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Plakat odbity w Spółdzielni Pracy Przemysłu Graficznego w Warszawie (al. Jerozolimskie 51). Sylwetka intelektualisty z głową utworzoną z flag państwowych, w okularach, z wyniosłym drzewem w dłoni. Francuska wersja plakatu towarzyszącego Światowemu Kongresowi Intelektualistów w Obronie Pokoju, odbywającego się we Wrocławiu w VIII 1948. Impreza była częścią Wystawy Ziem Odzyskanych, mającej na celu wykazanie polskości Ziem Odzyskanych. Ślady złożenia, ubytki i naddarcia krawędzi (niektóre podklejone). Wymaga konserwacji. Nieczęste.
1.600.–
335.
DNI Krakowa. [1948].
Chomicz VI.2.13; KwP 15 (w obu przypadkach warianty z nadrukowaną datą). Plakat kulturalny form. 86,6x63,9 cm, autorstwa Witolda Chomicza. Stylizowany lajkonik na tle wieży mariackiej. Ślady złożenia.
240.–
Sprzedano za: 400.–
336.
JEDNOŚĆ. Kongres Zjednoczeniowy Studenckich Organizacyj Demokratycznych. 1948.
Plakat okolicznościowy form. 99,1x69,2 cm, autorstwa Witolda Kalickiego. Biało-czerwona flaga nad fragmentem widoku Wrocławia z mostami przerzuconymi nad Odrą. Kongres odbył się we Wrocławiu w dn. 17-18 VII 1948; cztery organizacje studenckie utworzyły Związek Akademicki Młodzieży Polskiej, wcielony dwa lata później do ZMP. Ślady złożenia. Nieczęste.
640.–
337.
ROK Chopinowski 1949 Polska. 1949.
Plakat muzyczny form. 88,8x65,4 cm, autorstwa Jerzego Karolaka. Profil Fryderyka Chopina w wieńcu, poniżej biało-czerwona szarfa i klawiatura fortepianu. Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciu.
320.–
Sprzedano za: 320.–
338.
WSPÓŁZAWODNICTWO pracy przyspieszy osiągnięcie dobrobytu mas pracujących. 1950.
Barwny plakat propagandowy form. 100x69 cm, autorstwa Leszka Haupta (sygnowany "Almah"). Tekst w formie flagi zawieszonej na przewodzie elektrycznym, w tle rozświetlone miasto. Pochwała elektryfikacji. Zapiski na odwrocie. Ślady złożenia, naddarcia krawędzi, załamania. Nieczęste.
300.–
Sprzedano za: 300.–
339.
AKTORZY w Elzynorze. 1951.
Plakat teatralny form. 99,2x68,3 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Plakat do sztuki wg dramatów Szekspira dla Państwowego Teatru Rapsodycznego w Krakowie (reż. M. Kotlarczyk, premiera 5 XII 1951). Zasłona i szpada. Jeden z najwcześniejszych plakatów R. Cieślewicza - studia artystyczne rozpoczął w 1949, plakat powstał zatem, gdy artysta, mając lat 21 był studentem II lub III roku krakowskiej ASP (biogram Cieślewicza w katalogu Hryńczuk II zawiera informację, że zaczął projektować plakaty dopiero od 1954). Ślady złożenia, podklejone drobne naddarcia, niewielkie ubytki poziomych krawędzi. Rzadkie.
420.–
Sprzedano za: 420.–
340.
BUDOWA socjalistycznej Warszawy dziełem pokoju. [1951].
Wilanów 285; Folga 550. Plakat polityczny form. 99x69 cm, autorstwa Witolda Chmielewskiego. Uniesiona dłoń z kielnią, w tle gołąbek pokoju i odbudowująca się Warszawa. Socrealizm! Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi. Rzadkie.
720.–
Sprzedano za: 1.500.–
341.
SPORT milionów. [1951].
Dydo II 171; Hryńczuk II 241. Plakat filmowy form. 99,5x67,9 cm, autorstwa Juliana Pałki i Zbigniewa Kai (niesygn.). Biegaczka na mecie. Dokumentalny film prod. NRD (oryg. "Sport der Millionen"). Reż. Bruno Kleberg. Ślady złożenia, naddarcia krawędzi. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 700.–
342.
8 LALEK i 1 miś. 1952.
Plakat teatralny form. 69,5x48,3 cm, autorstwa Zygmunta Kotlarczyka. Miś z piłką, trąbką i bębenkiem, bez lalek. Plakat do przedstawienia I. Jurgielewiczowej wystawianego w Państwowym Teatrze Lalek w Toruniu "Baj Pomorski" (reż. J. Piekarska, premiera 14 VI 1952). Pod tytułem dopisano odręcznie: "w sali kina Szczyrk, 19. 8. godz, 19.15". Ślady złożenia.
160.–
Sprzedano za: 170.–
343.
DS 70 nie działa. [1952].
Dydo II 190; Górka 4. P:lakat filmowy form. 98,5x67,5 cm, autorstwa Wiktora Górki (niesygn.). Dywersant na tle wielkiej koparki przemysłowej. Film czechosłowacki (oryg. "DS 70 nevyjzdi"). Reż. V. Slavinský. Wyst. R. Deyl, R. Vrchota, L. Struna. Ślady złożenia.
180.–
Sprzedano za: 180.–
344.
GĘSI Baby Jagi i inne rysunkowe bajki radzieckie. 1952.
Dydo II 192; Szemberg 144; Kowalski 83. Plakat filmowy form. 86,2x58,8 cm, autorstwa Olgi Siemaszkowej. Gęsi w locie ponad wioską. Animowany film radziecki (oryg. "Gusi - lebedi"). Reż. I. Iwanow-Wano. Ślady złożenia.
280.–
Sprzedano za: 420.–
345.
MAZOWSZE. Pierwszy kolorowy film polski. 1952.
Dydo II 288; Dydo IV 43. Plakat filmowy form. 99,5x68,5 cm, autorstwa Witolda Chmielewskiego i Lucjana Jagodzińskiego. Stylizowana tańcząca para w strojach ludowych. Polski film dokumentalny. Realiz. T. Makarczyński. Ślady złożenia.
240.–
Sprzedano za: 320.–
346.
MIĘDZYNARODOWA Konferencja w Obronie Dziecka. Wiedeń 12-16 kwietnia 1952. 1952.
Szemberg 41; Hryńczuk II 305; Górka 5. Plakat społeczny form. 100,3x70,2 cm, autorstwa Wiktora Górki. Wzniesiona dłoń z błękitnym sztandarem, poniżej czwórka małych dzieci. Ślady złożenia, niewielkie załamania arkusza. Nieczęste.
440.–
Sprzedano za: 460.–
347.
UMACNIAJMY zdobycze Polski Ludowej wywalczone krwią naszych braci! 1 czerwca 1952, Święto Ludowe. 1952.
Hryńczuk II 4. Plakat propagandowy form. 99,5x70,4 cm, autorstwa Wiktora Górki. Elegancko odziany mieszkaniec wsi z księgą zawierającą projekt konstytucji PRL. W tle scena tłumienia przez policję strajków chłopskich w 1932 i 1937. Ślady złożenia, załamania papieru, niewielkie zaplamienia. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 750.–
348.
WIELKI koncert. 1952.
Dydo II 194; Dydo IV 43. Plakat filmowy form. 99,7x68,5 cm, autorstwa Tadeusza Gronowskiego. Scena baletowa, w tle instrumenty muzyczne. Film radziecki (oryg. "Bolšoj koncert"). Wystąpili artyści Teatru Wielkiego w Moskwie. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi. Nieczęste.
420.–
Sprzedano za: 900.–
349.
A PO SOBOCIE - jest niedziela. 1953.
Plakat filmowy form. 86,5x61,4 cm, autorstwa Karola Ferstera (sygn. pseudonimem "Charlie"). Podmiejski piknik, w oddali kominy fabryczne. Film prod. NRD (oryg. "Saure Wochen - frohe Feste"). Reż. W. Schleif. Wyst. M. Prenzel, B. Ebinger, W. Heydel. Ślady złożenia.
160.–
Sprzedano za: 260.–
350.
DNI Morza 21-28 czerwca 1953. 1953.
Szemberg 23; Hryńczuk II 90. Plakat okolicznościowy form. 58,3x85,4 cm, autorstwa Witolda Chmielewskiego. Stoczniowiec, rybak i marynarz na tle dźwigów portowych. Ślady złożenia. Rzadkie.
480.–
Sprzedano za: 2.600.–
351.
NA ŁASKAWYM chlebie. [1953].
Dydo II 244; Świerzy 15; Kowalski 104. Plakat filmowy form. 86x61,4 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Mężczyzna w spiczastej czapce. Film radziecki (oryg. "Nachlebnik"), adaptacja sztuki I. Turgieniewa. Reż. W. Basow i M. Korczagin. Wyst. B. Czirkow, S. Kuriłow. Rozprasowane ślady złożenia, poza tym stan dobry.
480.–
352.
CENTRALNY Festiwal Zespołów Artystycznych - Szkół Zawodowych. 1954.
Hryńczuk II 380; Świerzy 25. Plakat festiwalowy form. 85x58,4 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Tańcząca para w strojach regionalnych. Ślady złożenia.
240.–
Sprzedano za: 380.–
353.
KOLEDZY, dołączcie do nas! Zamienimy odłogi w żyzne pola. [1954].
Szemberg 167; Hryńczuk II 265; Świerzy 31. Plakat propagandowy form. 98,5x67,6 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Dwoje młodych ludzi śmiało patrzących w przyszłość, obok traktor i godło Związku Młodzieży Polskiej. Socrealizm w pełnej krasie. Na odwrocie notatka ołówkiem "Maj 1955". Ślady złożenia, niewielkie naddarcia prawej krawędzi. Nieczęste.
1.200.–
Sprzedano za: 1.200.–
354.
NIEUMOCOWANY ładunek przyczyną wypadku. 1954.
Plakat bhp form. 67,2x49,5 cm, autorstwa Andrzeja (?) Kowalewskiego. Przestraszony robotnik obserwuje spadającą z ciężarówki cembrowinę. Ślady złożenia. Zapiski na odwrocie (prześwitujące nieco na drugą stronę).
140.–
Sprzedano za: 280.–
355.
POWRÓT na Stare Miasto. [1954].
Dydo II 313; Szemberg 8; Wilanów 288; Hryńczuk II 385; Kowalski 3. Plakat filmowy form. 86,3x58,5 cm, autorstwa Stefana Bernacińskiego. Kamieniczki odbudowanej warszawskiej starówki, tytuł filmu w formie ażurowego, ozdobnego szyldu. Polski film dokumentalny. Reż. J. Bossak. Ślady złożenia.
360.–
Sprzedano za: 440.–
356.
[22 LIPCA]. [1955].
Hryńczuk II 601; Oblicza soc. 135. Czteroczęściowy plakat form. 98,7x264 cm, autorstwa Wojciecha Fangora. Plakat bez tytułu, znany także jako "Robotnicy - budowa". Sylwetki pięciorga robotników (jedna kobieta i czterech mężczyzn) przy pracy na budowie. Plansza złożona z czterech sklejonych ze sobą standardowych arkuszy. W prawym górnym narożniku sygnatura artysty, w lewym dolnym stopka wydawnicza (drukarnia Domu Słowa Polskiego, cenzor B-6). Podklejone naddarcie lewej krawędzi, trzy pionowe załamania arkusza, niewielkie przetarcia na środkowym załamaniu, ślady złożenia. Bardzo rzadkie!
12.000.–
Sprzedano za: 110.000.–
357.
BO w świecie nic nie zastraszy rosnących szeregów naszych, bo miliard jest takich jak my. K. I. Gałczyński. 1955.
Szemberg 82; Folga 552; Hryńczuk II 41; Oblicza socrealizmu 284. Plakat propagandowy form. 67,2x97,8 cm, autorstwa Zbigniewa Kai. Twarze czterech robotników, pod nimi cytat z wiersza Gałczyńskiego. Tło ciemnoczerwone. Ślady złożenia, nieznaczny ubytek górnej krawędzi (ca 0,5x0,5 cm).
240.–
Sprzedano za: 260.–
358.
MISTRZ świata. [1955].
Plakat filmowy form. 58,6x84,5 cm, autorstwa Waleriana Borowczyka. Walczący zapaśnicy. Film radziecki (oryg. "Čempion mira"). Reż. W. Gonczukow. Wyst. W. Wołodin, W. Gulajew. Ślady złożenia.
180.–
Sprzedano za: 340.–
359.
OGÓLNOPOLSKA Wystawa Młodej Plastyki. Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. 1955.
Plakat wystawowy form. 99,5x67,3 cm, autorstwa Stefana Małeckiego i Tadeusza Kobaka. Warszawska syrena z mieczem w dłoni i z paletą malarską zamiast tarczy. Plakat towarzyszący jednej z najważniejszych wystaw sztuki w powojennej Polsce. Prace prezentowano w gmachu Arsenału w VII-IX 1955 w czasie trwania V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Wystawa - określana mianem "Arsenał 55" - dokonała udanej próby przełamania obowiązujących kanonów sztuki socrealistycznej. Innego zdania był J. Przyboś, pisząc w "Przegl. Kulturalnym": "Prowincjonalizm, ekspresjonizm, płytkie naśladownictwo awangardy, nowoczesnego malarstwa. Nie może ta wystawa stanowić przełomu, jak to na jej cześć naiwni głosili, bo nie pokazała ani jednego dzieła w pełni nowoczesnego" (cyt. za: M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989, s. 218). Rzadkie.
980.–
Sprzedano za: 980.–
360.
PÓŁNOCNY port. [1955].
Dydo II 334. Plakat filmowy form. 86x59,4 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Mężczyzna pod murem i światła nadjeżdżającego samochodu. Film czechosłowacki (oryg. "Severni pristav"). Reż. M. Makovec. Wyst. O. Korbelař, G. Heverle. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi.
280.–
Sprzedano za: 400.–
361.
TRAGEDIA optymistyczna. 1955.
Dydo III 60. Plakat teatralny form. 86x61,1 cm, autorstwa Józefa Rachwalskiego i Zbigniewa Rychlickiego. Ciężkie chmury na niebie. Plakat do sztuki W. Wiszniewskiego wystawianej w Teatrze Domu Wojska Polskiego (reż. L. Zamkow, premiera 7 XI 1955). Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi arkusza.
280.–
362.
WYSIŁKIEM całego narodu przekroczymy plan sześcioletni! 1955.
Hryńczuk II 113. Plakat polityczny form. 99,3x68,5 cm, autorstwa Wiktora Górki. Duża, czerwona szóstka, w tle symboliczny plac budowy, zakłady przemysłowe, odbudowane miasta i kombajn przy pracy. Ślady złożenia, nieznaczny ubytek górnego narożnika.
320.–
Sprzedano za: 550.–
363.
1 MAJ. [1956?].
Plakat propagandowy form. 49,7x35 cm, autorstwa zapewne Włodzimierza Buczka (niesygn., nazwisko wpisane odręcznie na odwrocie). Druk w kolorze niebieskim. Sylwetka warszawskiego Pałacu Kultury na tle cyfry 1. Budowę gmachu ukończono w VII 1955. Niewielkie załamania dolnej krawędzi, poprzeczny ślad złożenia.
240.–
Sprzedano za: 300.–
364.
22 LIPCA. 1956.
Hryńczuk II 618. Plakat propagandowy form. 96,4x67,4 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Stylizowane owocujące drzewo, w tle biały Orzeł. Niewielkie naddarcia krawędzi.
320.–
365.
BALET, śpiew, muzyka. Występy hinduskiego zespołu artystycznego. 1956.
Plakat muzyczny form. 85,1x57,8 cm, autorstwa Jerzego Srokowskiego. Egzotyczna tancerka przy pracy. Ślady złożenia.
240.–
Sprzedano za: 420.–
366.
CZERWONE łąki. 1956.
Kowalski 16; Cieślewicz 4. Plakat filmowy form. 85,6x58,5 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Kompozycja literniczo-geometryczna. Film duński (oryg. "De rode enge"). Reż. L. Lauritzen, B. Ipsen. Wyst. P. Reichardt, L. Movin. Ślady złożenia. .
320.–
Sprzedano za: 460.–
367.
JEGO rybki. 1956.
Dydo II 362; MPP MŚ 272; Folga 598. Plakat filmowy form. 82x57,5 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Twarz Bourville'a i kontur ryby. Film francuski (oryg. "Poisson d'avril"). Reż. G. Grangier. Wyst. Bourville, A. Cordy, P. Dux. Ślady złożenia, niewielki ubytek górnego narożnika, drobne zaplamienie.
280.–
Sprzedano za: 360.–
368.
KŁAMSTWO Judyty. 1956.
Dydo II 372; Folga 599; Zamecznik 86. Plakat filmowy form. 86,4x62 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (sygn. "WZ 56"). Minimalistyczna twarz kobiety o karminowych ustach. Film węgierski (oryg. "Gazolas"). Reż. V. Gertler. Wyst. I. Darvas, V. Ferrari. Ślady złożenia, papier nieco pożółkły. Nieczęste.
480.–
Sprzedano za: 850.–
369.
NIE pozwól by ogień pochłonął twój dobytek. 1956.
Plakat społeczny form. 84,7x58,9 cm, autorstwa Zbigniewa Waszewskiego. Wielkie płomienie nad nowoczesnym miastem. Ślady złożenia, niewielkie załamania prawej krawędzi.
240.–
370.
OPERACJA konieczna. 1956.
Dydo I 259; Dydo II 366; Wilanów 64; Cieślewicz 6. Plakat filmowy form. 61,1x86,4 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Chirurg z uniesionymi rękami. Film radziecki (oryg. "Syn pastucha"). Reż. R. Perelsztejn. Wyst. A. Karlijew, S. Muradowa. Ślady złożenia. Nieczęste.
280.–
371.
POEMAT pedagogiczny. [1956].
Dydo II 371; MPP MŚ 444; Starowieyski 7. Plakat filmowy form. 86x59,5 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego (niesygn.). Radziecki chłopiec w charakterystycznej czapce z czerwoną gwiazdą. Film radziecki (oryg. "Pedagogičeskaja poema") na podst. powieści A. Makarenki. Reż. A. Maliunkow i inni. Wyst. W. Jemieljanow, G. Jumatow. Na odwrocie wpisane ołówkiem nazwisko "Borowczyk" (błędnie). Ślady złożenia.
320.–
Sprzedano za: 360.–
372.
PRZEGLĄD filmów René Clair'a. [1956].
Schubert 127; Folga 690. Plakat filmowy form. 84,2x57,5 cm, autorstwa Juliana Pałki (niesygn.). Kataryniarz, tekst umieszczony na katarynce. Plakat do imprezy filmowej organizowanej przez Centralne Archiwum Filmowe "Iluzjon" w kinie Moskwa w dn. 9-24 XI 1956. Ślady złożenia.
320.–
Sprzedano za: 420.–
373.
KRZESŁA. 1957.
Plakat teatralny form. 49,8x69,6 cm, autorstwa Jana Lenicy (niesygn.). Kompozycja liternicza. Plakat do sztuki Eugene'a Ionesco wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (reż. L. René, premiera 25 VIII 1957). Stan bardzo dobry.
240.–
Sprzedano za: 420.–
374.
AIDA. 1958.
Dydo I 268; Dydo III 77; MPP MŚ 386; Schubert 183; Folga 629; PMŚ 199. Plakat teatralny form. 97,3x67,3 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka. Plakat do opery Giuseppe Verdiego wystawianej w Państwowej Operze w Warszawie. Dwa profile egipskie. Plakat wydany przez WAG, druk w WDA 2 w Warszawie. Stan bardzo dobry.
480.–
Sprzedano za: 1.200.–
375.
ANTYGONA. 1958.
Dydo III 73; Lenica 24. Plakat teatralny form. 85,2x58,8 cm, autorstwa Jana Lenicy. Zwrócone ku sobie twarze króla i tytułowej bohaterki. Plakat do sztuki Jeana Anouilha wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszaw. J. Rakowiecki, premiera 7 II 1958). Stan dobry.
300.–
Sprzedano za: 700.–
376.
PARADY. [1958].
Plakat teatralny form. 70,3x48,8 cm, autorstwa Władysława Daszewskiego (sygn. monogramem W. D.). Czworo pasażerów na staromodnym żaglowcu. Plakat do sztuki Jana Potockiego wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (reż. E. Bonacka, premiera 29 XI 1958). Ślady złożenia.
160.–
377.
WIZYTA starszej pani. 1958.
Dydo III 74; Wilanów 94. Plakat teatralny form. 86,2x60,8 cm, autorstwa Jana Lenicy. Dama w krynolinie, z ptasią głową na szyi i męską głową w dłoniach. Plakat do sztuki F. Dürrematta wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (reż. Ludwik René, premiera 7 III 1958) (na plakacie "luty 1958"). Ślady złożenia.
280.–
Sprzedano za: 460.–
378.
LATO siedemnastej lalki. 1959.
Plakat teatralny form. 67,5x47,6 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Teatralna kukiełka z odchyloną (oderwaną?) głową. Plakat do sztuki R. Lawlera wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (reż. A. Makarewicz, premiera 30 V 1959). Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi.
280.–
Sprzedano za: 380.–
379.
MELDUJĘ posłusznie. II część "Dobrego wojaka Szwejka". [1959].
Dydo II 430; MPP MŚ 64; Folga 717. Plakat filmowy form. 84,4x58,8 cm, autorstwa Jerzego Flisaka. Szwejk za kratami aresztu, z fajką i kuflem piwa. Film czechosłowacki (oryg. "Poslusne hlasim"). Reż. K. Steklý. Wyst. R. Hrusinecky, J. Marvan, F. Filipovsky. Ślady złożenia.
140.–
Sprzedano za: 260.–
380.
RODZINA człowiecza. The Family of Man. Wystawa fotografii. [1959].
Zamecznik 126. Plakat wystawowy form. 97,7x67,2 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (niesygn.). Kompozycja abstrakcyjna z fotografią pary w uścisku. Plakat towarzyszący słynnej wystawie fotografii przygotowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i prezentowanej w salach Teatru Narodowego w Warszawie. Ślady złożenia, niewielkie załamania krawędzi.
320.–
Sprzedano za: 500.–
381.
1 MAJA Pokój. 1960.
Tomaszewski 342. Plakat okolicznościowy form. 84x58,7 cm, autorstwa Wojciecha Fangora i Henryka Tomaszewskiego. Napisy i żółta tarcza słoneczna. Ślady złożenia.
360.–
Sprzedano za: 800.–
382.
DOBRZE gospodarować = oszczędzać w PKO. [1960].
Tomaszewski 341. Plakat reklamowy form. 83,8x57,8 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Kompozycja z cyfr i znaków matematycznych na tle żółtych pasów. Ślady złożenia.
260.–
Sprzedano za: 800.–
383.
KRAJOWA Wystawa Podzespołów Radiowych i Telewizyjnych. 1960.
Plakat wystawowy form. 58,9x84,5 cm, autorstwa Zygmunta Januszewskiego. Schematyczne przedstawienia elementów układów elektronicznych (potencjometr, tranzystor, opornik, lampa) na tle schematu radiowego. Wystawę prezentowano w II-III 1961 w salach Politechniki Warszawskiej. Ślady złożenia.
180.–
Sprzedano za: 200.–
384.
LENIN. Wystawa plakatu [...]. Muzeum Lenina. [1960].
Starowieyski 35a. Plakat wystawowy form. 97,3x65,5 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego (niesygn.). Druk. "Prasa". Twarz wodza rewolucji na tle rosyjskich gazet. Wystawę prezentowano w III-IV 1960. Załamania krawędzi, drobne naddarcia.
140.–
Sprzedano za: 140.–
385.
The WARSAW Autumn. The Fourth International Festival of Contemporary Music. 1960.
Plakat muzyczny form. 98,8x69 cm, autorstwa Jana Lenicy. Kompozycja z mniej lub bardziej regularnych czworokątów, głównie czarnych. Plakat towarzyszący czwartej edycji festiwalu Warszawska Jesień. Załamanie dolnego narożnika, nieznaczne załamania i naddarcia krawędzi.
300.–
Sprzedano za: 1.300.–
386.
WYSTAWA ceramiki Heleny i Lecha Grześkiewiczów . Wystawa tkanin Jolanty Owidzkiej. 1960.
Tomaszewski 342. Plakat wystawowy form. 84x57,8 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Kompozycja geometryczna złożona z dwóch kół, okręgu i kwadratu. Plakat towarzyszący wystawie w warszawskim CBWA prezentowanej w XI-XII 1960. Ślady złożenia, niewielkie załamania krawędzi.
240.–
Sprzedano za: 550.–
387.
1 MAJA święto ludzi pracy. 1961.
Plakat propagandowy form. 97,5x66,7 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Stylizowany budynek mieszkalny z zatkniętą czerwoną flagą, w tle uprawne pola. Stan bardzo dobry.
280.–
Sprzedano za: 600.–
388.
15 LAT ORMO. 1961.
Świerzy 162. Plakat okolicznościowy form. 98,3x67 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Sylwetki dwóch funkcjonariuszy z charakterystycznymi opaskami na rękawach. Plakat wydany z okazji Tygodnia Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w piętnastą rocznicę jej powołania. Ślady złożenia, naddarcia górnej krawędzi.
180.–
Sprzedano za: 320.–
389.
CAN-CAN. 1961.
Plakat teatralny form. 86,2x59,5 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Stylizowana postać kobieca tańcząca kankana. Plakat do operetki C. Portera wystawianej w Operetce Warszawskiej (reż. R. Sykała, premiera 24 VI 1961). Stan bardzo dobry.
180.–
Sprzedano za: 500.–
390.
JAGD in Polen. 1961.
Wilanów 189; Górka 51 (wersje angielskie). Plakat turystyczny form. 97,5x67,2 cm, autorstwa Wiktora Górki. Okazały jeleń w triumfalnej pozie nad leżącym myśliwym. Plakat ukazał się w kilku wersjach językowych. Ślady złożenia, niewielkie załamania prawej krawędzi.
160.–
Sprzedano za: 1.900.–
391.
LUDZIE z pociągu. 1961.
Plakat filmowy form. 83x57,8 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Stylizowana postać z rękoma uniesionymi do góry, w tle cień żołnierza z pistoletem maszynowym. Film polski. Reż. K. Kutz. Wyst. D. Szaflarska, J. Traczykówna, A. Fogiel. Stan bardzo dobry.
320.–
Sprzedano za: 320.–
392.
MIĘDZYNARODOWY Dzień Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. [1961?].
Plakat okolicznościowy form. 83,8x58,5 cm, autorstwa Bronisława Zelka. Dziewczynka puszczająca w powietrze papierowego "gołąbka". Stan bardzo dobry.
180.–
Sprzedano za: 280.–
393.
NIGDY sam. [1961].
Wilanów 169; Świerzy 161. Plakat reklamowy form. 68,4x47,7 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Uradowany chłopiec na parkowej ławce, obok odbiornik tranzystorowy. Reklama radioodbiorników szarotka, eltra i czar oferowanych przez sklepy ZURT-u. Ślady złożenia.
220.–
Sprzedano za: 460.–
394.
PAMIĘTNIK Anny Frank. [1961].
Plakat filmowy form. 85,8x60,7 cm, autorstwa Rosława Szaybo (niesygn.). Twarz młodej dziewczyny za kratami przesłonięta sześcioramienną gwiazdą. Film amerykański (oryg. "The Diary of Anne Frank"). Reż. G. Stevens. Wyst. M. Perkins, S. Winters. Ślady złożenia.
220.–
Sprzedano za: 440.–
395.
FRANK Lloyd Wright. Wystawa architektury. 1962.
Świerzy 180. Plakat wystawowy form. 98x67,1 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Czarno-biała impresja architektoniczna. Wystawę prezentowano w salach S.A.R.P. w Warszawie w III 1962. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi.
220.–
Sprzedano za: 1.900.–
396.
PRAHA, Berlin, Warszawa. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kolarski Wyścig Pokoju 2-17 maja 1962. 1962.
Wilanów 267; Tomaszewski 344. Plakat sportowy form. 66,2x97,8 cm, autorstwa Juliana Pałki i Henryka Tomaszewskiego. Różnobarwne kręgi i kompozycja typograficzna. Ślady złożenia.
420.–
Sprzedano za: 1.500.–
397.
18 OGÓLNOPOLSKA Wystawa Plastyki. 1963.
Plakat wystawowy form. 84,7x57,7 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka (niesygn.). Kompozycja liternicza i wkomponowane reprodukcje trzech prac. Wystawę prezentowano w Domu Esterki i Muzeum w Radomiu w I-II 1963. Piecz. na odwrocie. Stan bardzo dobry.
300.–
398.
1917. Wiecznie żywe idee Lenina zwyciężają. 1963.
Plakat propagandowy form. 97x67,2 cm, autorstwa Huberta Hilschera. Przemawiający Lenin, ze wzniesioną ręką. Tło czerwone, na nim biała sylwetka gołębia. Piecz. na odwrocie. Stan bardzo dobry.
220.–
399.
CZERWONE pantofelki. 1963.
Plakat teatralny form. 81,4x57,7 cm, autorstwa Henryka Chylińskiego. Czerwone pantofelki, w tle twarz z sumiastymi wąsami. Plakat do adaptacji scenicznej opowiadania J. C. Andersena (dokonanej przez P. Kestera) wystawianej w Teatrze Klasycznym w Warszawie (reż. B. Kilkowska, premiera 8 III 1963). Niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry.
180.–
400.
IWANOW. 1963.
Dydo III 126; Schubert 273. Plakat teatralny form. 84,5x58,4 cm, autorstwa Henryka Chylińskiego. Stylizowana męska postać z kwiatem w butonierce. Plakat do sztuki A. Czechowa wystawianej w Teatrze Rozmaitości w Warszawie (reż. A.Ziębiński, premiera 15 XI 1963). Stan bardzo dobry.
180.–
Sprzedano za: 320.–
401.
TYSIĄC oczu dr. Mabuse. [1963].
Plakat filmowy form. 82,7x55,5 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego. Zdjęcia dwojga bohaterów i czworo (z tysiąca) oczu. Film zachodnioniemiecki (oryg. "Die 1000 Augen des Dr Mabuse"). Reż. F. Lang. Wyst. D. Addams, P. van Eyck, W. Peters. Stan bardzo dobry.
360.–
Sprzedano za: 440.–
402.
JAZZ '64. Warszawa. 1964.
Świerzy 241. Plakat muzyczny form. 98,5x67,7 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Kompozycja abstrakcyjna żółto-brązowa. Plakat towarzyszący siódmej edycji festiwalu Jazz Jamboree. Niewielkie załamania i naddarcia krawędzi, dwa ubytki marginesów. Piecz. na odwrocie.
400.–
Sprzedano za: 1.050.–
403.
ŁAŹNIA wraz z fragmentami "Misterium-Buffo". 1964.
Plakat teatralny form. 82x57,8 cm, autorstwa zapewne Krzysztofa Pankiewicza (niesygn.). Stylizowana postać z dzwonkiem w dłoni i maszynerią w miejscu głowy. Plakat do sztuki W. Majakowskiego wystawianej w Teatrze Klasycznym w Warszawie (reż. B. Korzeniewski, premiera 29 II 1964). Scenografię opracował K. Pankiewicz, jego nazwisko wpisano ołówkiem na odwrocie plakatu. Stan bardzo dobry.
160.–
Sprzedano za: 200.–
404.
WYPRAWA po zielony metal. Komediobaśń o Nowym Bohaterze. [1964].
Starowieyski 60. Plakat teatralny form. 82,5x58,3 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Antyczna rzeźba przedstawiająca Herkulesa wspartego na maczudze i kilka drobnych elementów typograficznych. Plakat do sztuki Jerzego Jesionowskiego wystawianej w Teatrze Klasycznym w Warszawie (reż. Z. Sawan, premiera 19 XII 1964). Stan bardzo dobry.
320.–
Sprzedano za: 400.–
405.
UBU król. [1965].
Plakat teatralny form. 83,2x59,2 cm, autorstwa Adama Hoffmanna i Leszka Sobockiego. Bezgłowy król z pistoletem w dłoni. Plakat do sztuki A. Jarry wystawianej w Teatrze Groteska w Krakowie (reż. Z. Jaremowa, premiera 4 XII 1965). Piecz. na odwrocie. Niewielkie załamania lewej krawędzi, niewielkie poprzeczne załamanie arkusza.
180.–
406.
POLISH Airlines LOT Polskie Linie Lotnicze. 1968.
Plakat reklamowy form. 97,6x66,5 cm, autorstwa Jerzego Zbijewskiego. W górnej części samolot w locie, poniżej sześć białych i czerwonych kręgów otaczających liczbę 40. Plakat wydany na jubileusz 40-lecia Lot-u. Słabo widoczny odcisk palca (farbą drukarską), poza tym stan dobry.
320.–
Sprzedano za: 710.–
407.
VISUAL Art and Design. Projekt, Warsaw, Poland. 1974.
Plakat reklamowy form. 67,2x98 cm, autorstwa Huberta Hilschera. Wielobarwny, jaskrawy nosorożec (jak u Dürera) reklamujący dwumiesięcznik "Projekt" poświęcony sztuce wizualnej i projektowaniu. Drobne załamania krawędzi, niewielkie otwory w narożnikach.
240.–
Sprzedano za: 1.400.–
408.
REPLIKA. 1976.
Plakat teatralny form. 49,9x69,9 cm, autorstwa Józefa Szajny. Zarys ludzkiej głowy i ramion wypełniony zdjęciami ze spektaklu. Plakat do sztuki J. Szajny wystawianej w Teatrze Studio w Warszawie (reż. J. Szajna, premiera 8 X 1973). Pierwszym przedstawieniom towarzyszył plakat z kompozycją literniczą, tę wersję Szajna przygotował do późniejszych spektakli. Ślady złożenia, niewielkie przetarci ana zgięciach
"Replika" to jedno z najważniejszych przedstawień awangardowego Teatru Studio. Ukazuje świat po totalnym kataklizmie, świat w którym ocaleli z zagłady bohaterowie próbują odnaleźć w sobie resztki człowieczeństwa. Realizacja Szajny zespoliła w niezwykły sposób stronę literacką i plastyczną opowiadanej historii. "Replika" prezentowana była przez wiele lat na całym świecie uzyskując bardzo wysokie oceny.
140.–
Sprzedano za: 140.–
409.
300 LAT Wilanowa. 1677-1977. 1977.
Plakat okolicznościowy form. 97,7x66,5 cm, autorstwa Jerzego Czerniawskiego. Jan III Sobieski unoszący się na koniu ponad pałacem w Wilanowie. Druk na kredowym papierze. Widoczne niewielkie załamania arkusza.
140.–
410.
SOLIDARNOŚĆ. Polska '80. [1980].
Dydo I 426; Szablowska II 196; Folga 1063. Plakat form. 67,2x96,8 cm, autorstwa Jerzego Janiszewskiego. Plakat z okresu "pierwszej Solidarności", na którym po raz pierwszy użyto charakterystyczne, zaprojektowane przez J. Janiszewskiego liternictwo zwane solidarycą. Papier nieco pożółkły, niewielkie załamanie papieru (wada fabryczna), mimo to stan dobry.
300.–
Sprzedano za: 800.–
411.
AFFABULAZIONE. 1984.
Cieślewicz 99. Plakat teatralny form. 96,6x67,3 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Równoległe różnobarwne paski na tle portretu Pasoliniego. Plakat do sztuki P. P. Pasoliniego wystawianej w Teatrze Studio w Warszawie (reż. T. Łomnicki, premiera 5 VI 1984). Druk na kredowym papierze. Stan dobry.
240.–

Plakaty cyrkowe

412.
CYRK. 1962.
Schubert 211; PMŚ 396; Urbaniec 60. Plakat cyrkowy form. 67,5x47,4 cm, autorstwa Macieja Urbańca. Klaun unoszący się nad cyrkowym koniem. Przykład "plakatu cyklicznego" - kilka egzemplarzy umieszczonych obok siebie daje ciągłą kompozycję o powtarzających się motywach. Ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 420.–
413.
CYRK. [1962].
Plakat cyrkowy form. 68,4x47,7 cm, autorstwa Jerzego Srokowskiego (niesygn.). Treserka z płonącą obręczą w dłoni, tygrys w locie. Podklejone naddarcie, poprzeczny ślad złożenia.
140.–
Sprzedano za: 440.–
414.
CYRK. 1963.
Plakat cyrk. 13. Plakat cyrkowy form. 67x97,3 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Czterej cyrkowcy na wspólnym rowerze. Piecz. na odwrocie. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi.
180.–
Sprzedano za: 500.–
415.
CYRK. 1963.
Zamecznik 155. Plakat cyrkowy form. 98,2x67,7 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika (sygn. "WZ. 63") z wykorzystaniem fotografii F. Karasiewicza. Dwoje akrobatów zwisających z cyrkowego trapezu. Ślady złożenia, niewielkie ubytki lewej krawędzi.
180.–
Sprzedano za: 500.–
416.
CYRK. 1964.
Plakat cyrk. 17; Górka 73. Plakat cyrkowy form. 96,8x68 cm, autorstwa Wiktora Górki. Trzej akrobaci w układzie gimnastycznym. Piecz. na odwrocie. Stan bardzo dobry.
220.–
Sprzedano za: 750.–
417.
CYRK. [1965?].
Plakat cyrkowy form. 98,5x67,8 cm, autorstwa Huberta Hilschera. Artysta w cylindrze i fraku żonglujący dziesiątkami barwnych maczug. Niewielkie naddarcia i nieznaczny ubytek prawej krawędzi.
180.–
Sprzedano za: 550.–
418.
CYRK. 1967.
Plakat cyrk. 35; Górka 96. Plakat cyrkowy form. 97,5x67,5 cm, autorstwa Wiktora Górki. Akrobatka na linie, z wysoko uniesioną nogą. Stan dobry.
140.–
Sprzedano za: 600.–
419.
CYRK. [1967?].
Plakat cyrkowy form. 97,7x66,8 cm, autorstwa Liliany Baczewskiej. Pudel-dobosz i czerwona papuga. Nieznaczne załamania dolnej krawędzi.
240.–
Sprzedano za: 380.–
420.
CYRK. 1974.
Wilanów 245; Plakat cyrk. 77; Folga 956; PMŚ 278. Plakat cyrkowy form. 96,2x66,4 cm, autorstwa Jana Sawki. Trzej cyrkowcy na monocyklach. Stan dobry.
280.–
Sprzedano za: 280.–
* * *

Literatura tematu

421.
BOJKO Szymon – Polski plakat współczesny. Warszawa 1972. Agencja Autorska. 8, s. 167, [1]. brosz.
Stan dobry. Sylwetki kilkudziesięciu twórców plakatu i przykłady ich prac. Tekst po polsku, angielsku i niemiecku. Ilustracja na przedniej okł. została naklejona obrócona o 180 st.
100.–
Sprzedano za: 130.–
422.
[KATALOG]. Hochschule der Künste Berlin. Das polnische Plakat von 1892 bis heute. Aus den Sammlungen des Plakatmuseums Wilanów. Berlin 1980. 4, s. 192. brosz.
Stan dobry. Na początku teksty H. J. Kristahna, J. Białobłockiego, W. Makowieckiego, A. Rutkiewicz, J. Żylińskiego, M. Krampena. Od str. 164 wykaz 390 prac wraz z krótkimi notkami biograficznymi twórców plakatu. Ilustracje barwne i czarno-białe.
80.–
423.
[KATALOG]. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Zakład Widowisk Cyrkowych. Plakat cyrkowy. Warszawa-Wilanów, V-IX 1983. 8, s. [60]. brosz.
Stan dobry. Scenariusz wystawy i wybór ilustracji Ewa Kruszewska. Barwne reprodukcje 100 plakatów.
60.–
Sprzedano za: 60.–
424.
MROSZCZAK Józef – Polnische Plakatkunst. Wien-Düsseldorf [1962]. Econ-Verlag GmbH. Agencja Autorska. 4, s. [168]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko naddarta, poza tym stan dobry. Sylwetki twórców plakatu wraz z krótkimi notkami biograficznymi wraz z barwnymi i czarno-białymi przykładami ich prac. Tekst po niemiecku, reprod. 377 plakatów.
100.–
Sprzedano za: 100.–
425.
[VARIA]. Dwa maszynopisy powielane z tekstami dotyczącymi plakatu polskiego, odbite w latach 50.
Obie publikakcje na kartach form. A4. Zestaw zaw.:
1. Wiktor Korecki "Uwagi o plakacie polskim" - tłumaczenie artykułu z czasopisma "Iskusstwo" (k. 19), na końcu dodano kilka drobniejszych artykułów z prasy zagranicznej, m.in.: O wystawie grafiki polskiej we Francji w 1954 (k. 1), O wystawie plakatu polskiego w Chinach (k. 3)
2. Wykaz plakatów na wystawie "Polski plakat polityczny 1944-1959" w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w 1959 (k. 8).
Papier pożółkły, naddarcia krawędzi.
80.–
* * *