Stare druki

454.
BIBLIA to iest Księgi Starego y Nowego Testamentv, wedłvg łacinskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textv zydowskiego y greckiego, y z wykładem Katholickim trudnieyszych mieysc [...] Przez D. Jakvba Wvyka z Wągrowca [...]. W Krakowie 1599. W Drukarni Łazarzowey. folio, s. [36], 1479, [55]. opr. perg. z epoki, metalowe okucia i zapinki, obcięcie barwione.
E.13, 15. Podklejone fachowo marginesy kilkunastu kart (w większości na końcu księgi), podklejony ubytek narożnika ostatniej karty, niewielkie zaplamienia dwóch kart, stan bardzo dobry. Brak, jak niemal we wszystkich zachowanych egzemplarzach, ryciny frontispisowej. Na pięciopolowym grzbiecie ze zwięzami odręczny tytuł umieszczony w epoce: "Biblia". Na obu okładkach złocony owalny zdobnik z postacią króla Dawida z cytrą. W narożnikach obu okładek trójkątne okucia z okrągłymi guzami. Dwie zdobione mosiężne zapinki na pergaminowych paskach.
Zawartość w kolejności: dwubarwna, czarno-czerwona karta tytułowa zamknięta, tak jak pozostałe karty, podwójną ramką liniową; na odwrocie drzeworytowy herb z orłem w otoczeniu licznych herbów, z sentencją "Virtus unita" (zjednoczona siła); trzystronicowa dedykacja dla Zygmunta III podpisana "Kapłani zakonu Sociertais Iesu"; przedmowa Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego "Czytelnikowi łaski Bozey" na 8 stronach; dwudziestostronicowy tekst Wujka "Przygotowanie do pozytecznego czytania Pisma S." (tu m.in.: O trzech ięzykach, któremi pismo S. iest napisane, O Bibliach haeretyckich, O Bibliach Polskich y innych pospolitych ięzyków, Jako ma bydź czytane pismo S., Sprawa o wydaniu y tłumaczeniu tey Bibliiey); wykaz skrótów użytych w tekście i "Porządek ksiąg" obu części (przy nazwie niemal każdej księgi dopisano ręczne numer strony, na której się rozpoczyna); kolejne księgi Starego Testamentu (s. 1-1100); kartę tytułową Nowego Testamentu z krótkimi objaśnieniami na odwrocie; księgi Nowego Testamentu (s. 1103-1479), początek ewangelii wg św. Mateusza w ozdobnej drzeworytowej bordiurze; "Reiestr Rzeczy przednieyszych y potrzebnieyszych" na stronach nieliczbowanych; na ostatniej karcie errata ("Omyłki szkodliwsze tak poprawisz") i na odwrocie rejestr arkuszy drukarskich.
Pierwsze całościowe wydanie Biblii w przekładzie Jakuba Wujka, wielokrotnie wznawiane aż do XX w. Ukazało się jako odpowiedź na protestancką Biblię Radziwiłłowską (wspomina o niej Wujek w przedmowie), która pod względem językowym przewyższała jedyny ówczesny polski przekład Pisma Świętego autorstwa Leopolity z 1563. Edycję nowego przekładu rozpoczęła publikacja "Nowego Testamentu" w 1593 (rok później ukazało się wyd. II poprawione), która poprzedziła "Psałterz Dawidowy" z 1594. Cały tekst Biblii wydano po śmierci tłumacza, do druku przygotowała ją specjalna komisja jezuicka. "Przekład Biblii przyjęty został bardzo przychylnie. Był on bowiem znakomity tak pod względem językowym, jak i merytorycznym. W tłumaczeniu Wujek oparł się na Wulgacie [...] starał się Wujek oddać jasno myśl zachowując w miarę możności dosłowność tekstu" ("Podręczna encyklopedia biblijna", t. 1-2, Poz. 1960). "Jego przekład [...] przewyższał wszystkie dotychczasowe i wywarł ogromny wpływ na język i na uformowanie się pol. stylu biblijnego" (LPPE). Biblia Wujka "była i prawdopodobnie pozostanie wydarzeniem epokowym w dziejach polskich przekładów tej księgi" (M. Kossowska "Biblia w języku polskim", t. 1-2, Poz. 1968-1969). Rzadkie.
42.000.–
Sprzedano za: 80.000.–
455.
GAUHE Johann Friedrich – Historisches Helden- und Heldinnen-Lexicon, in welchem das Leben und die Thaten derer Generalen, Admiralen, Feldmarschalle, Obristen, Capitains, wie auch anderer Personen männlichen und weiblichen Geschlechts von allen Nationen, die sich von denen ältesten biss auf gegenwärtige Zeiten in den Kriegen zu Wasser und Lande [...] durch Tapfferkeit einen besondern Ruhm erworben. In Alphabetischer Ordnung mit bewährten Zeugnissen vorgestellet werden. Nebst einer nöthigen Vorrede und Register, heraus gegeben. Leipzig 1716. Bey Joh. Friedrich Gleditsch und Sohn. 4, s. [22], szp. 1824, [1], s. [1], tabl. rozkł. 1. brosz.
E. 17, 40 (opis zdawkowy). Brak okł., brak frontispisu, niewielki ślad zawilgocenia na dolnym marginesie, załamania narożników kilku kart. Egz. nieobcięty i niemal w całości nierozcięty. Na końcu miedziorytowy portret konny Jakuba Henryka Flemminga, generała artylerii konnej w służbie Augusta II (sygn. "Krügner sc."). Słownik biograficzny obejmujące liczne polskie osobistości (np. Bogdan Chmielnicki (jako Chmielnieski), Mikołaj Firlej, Walenty Kalinowski, Stanisław Koniecpolski (jako Koniepolski), Stanisław Lubomirski, Jan Sobieski, Jan Zamoyski, Stanisław Żółkiewski). Estreicher przy swoim opisie umieszcza komentarz: "Jesttu poczet biografii rossyjs., czeskich i polskich".
1.200.–
456.
[GUSTAW III - król Szwecji] – O niebespieczenstwie wagi polityczney, albo wykład przyczyn, które zepsuły równoważność na Północy, od wstąpienia na Tron Rossyiski Katarzyny II. W Warszawie 1790. Nakładem i Drukiem Michała Grölla. 8, s. 150. brosz. wt.
E. 17, 474. Podklejony niewielki ubytek narożnika karty tyt., karta tyt. nieco zakurzona. Podpis własn. (J. Jedliński), piecz. (W. Schick). Anonimowo opublikowany i przełożony na jęz. polski traktat, który odegrał rolę w propagandzie politycznej stronnictwa reform Sejmu Wielkiego.
600.–
Sprzedano za: 850.–
457.
LIBANORI Antonio – Ferrara d'Oro imbrvnito dall' abbate ... Pars 1-3. In Ferrara 1655-1674. Per Alfonso, e Gio. Battista Maresti, Nella Stampa Camerale. folio, s. [18], 174; [12], 128, [34]; [16], 324. razem opr. pperg. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia okł., niewielki ubytek górnej krawędzi grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz, załamane marginesy kilkunastu kart. Księga herbów utytułowanych osobistości w Ferrarze. Zaw. setki drzeworytowych podobizn herbów wraz z biogramem jego posiadacza. Herby odbite w drzeworycie, na stronach tytułowych, drukowanych w czerwieni i czerni, umieszczono miedziorytowy herb kard. Rinaldo d'Este (w cz. 1-2) i drzeworytowy herb kard. Carla Pio di Savoia.
3.000.–
458.
MAGAZIN für die neue Historie und Geographie. Anelegt von Anton Friedrich Büsching. Halle. J. J. Curt. 4. opr. psk. z epoki., obcięcie barwione.
Theil 9. 1775. s. [12], 612, tabl. 1.
Otarcia okł., ślad zawilgocenia w narożniku pierwszych kart. Ekslibris herald. Zaw. m.in.: Beschreibung der zwoten Gesandschaft, welche Joachim Scultetus [...], 1675 nach Russlands angetreten; Nachricht von dem Aufruhr und den Frevelthaten des donischen Kosaken Stenka Rasin, aus einem russischen Chronikenschreiber damaliger Zeit, gezogen; Handel der Stadt Riga, Von der russischen Kriegsflotte; Politische Verfassung von Ost-Preussen; Politische Verfassung von West-Preussen. Na s. 519-536 tekst traktatu sankcjonującego I rozbiór Polski podpisany przez delegację sejmową: Traité entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi et la Republique de Pologne conclu a Varsovie le 18. Septembre 1773.
800.–
459.
PRAUN Michael – Das Adeliche Europa und Das noch viel Edlere Teutschland samt dessen sieben Heer-Schilden, Reichs-Landsassen, und Stadt-Adel, wie auch Einen vor ausgestellten Discurs von dem Adel ins gemein, entworffen von D. Michael Praun, Com. Palat. Caes. und Hochfl. B. Durchl. Hofrath. Speyer 1685. In Verlegung Christoph Olffen. 8, s. [30], 880, LXXIX, tabl. 1. opr. perg. z epoki.
Niewielkie pęknięcie górnej krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Karta tyt. dwubarwna czarno-czerwona (nieco zbyt mocno obcięta prze introligatora), na tablicy miedziorytowy portret autora. Obraz utytułowanych rodów europejskich pod koniec XVII w.: opis poszczególnych rodzin (czasem z tablicą genealogiczną); o Polsce mowa na str. 340-362.
1.000.–
460.
ROSSET Pierre Fulcrand – L'Agriculture. Poëme. A Paris 1774. De l'Imprimerie Royale. 4, s. [12], LVI, 277, [1], tabl. 7
[oraz] tenże – L'Agriculture. Poëme. Dédié au Roi. Seconde partie. A Paris 1782. De l'Imprimerie Royale. 4, s. XVI, 128. razem opr. skóra złoc. z epoki, obcięcie złoc.
Brak jednej tablicy w części pierwszej, poza tym stan bardzo dobry. Pięknie wydany i starannie oprawiony dwuczęściowy poemat poświęcony pracy na roli. W pierwszej części 7 całostronicowych miedziorytowych ilustracji oraz 7 mniejszych winiet w tekście. Całość poprzedza dedykacja dla króla Francji oraz rozprawa "Discours sur la poësie géorgique". Oprawa: ciemnoczerwony marokin, okładki zamknięte delikatną złoc. bordiurą, grzbiet 6-polowy, ze zwięzami i bogatym złoceniem.
640.–
461.
RÖSSLER Balthasar – Speculum Metallurgiae Politissimum. Oder: Hell-polierter Berg-Bau-Spiegel. Darinnen zu befinden: Wie man Bergwerck suchen ausschürffen mit Nutzen bauen [...] soll. Allen Berg-Bau-liebenden [...] beschrieben von ..., in Druck gegeben und mit Kupffern gezieret durch dessen Enckel Johann Christoph Goldbergen h.t. Königl. Pohln. und Churfl. Sächs. Berg-Meistern [...]. Dresden 1700. Bey Johann Jacob Wincklern. folio, s. [12], 168 S., [54], tabl. 25. opr. kart. z epoki, obcięcie barwione.
Okł. i grzbiet otarte, blok lekko nadpęknięty, niewielkie zabrązowienia części kart. Dawne wpisy własn., skasowane piecz. bibliot. Naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Karta tytułowa dwubarwna, czerwono-czarna. Podręcznik metalurgii i górnictwa z końca XVII w. Został wydany pośmiertnie przez wnuka Balthasara Rösslera (1605-1673) - niemieckiego górnika, mierniczego i wynalazcy, działającego w Saksonii i Czechach. Na tablicach ukazano sposoby pozyskiwania rudy, urządzenia górnicze, urządzenie huty. .
1.800.–
Sprzedano za: 3.800.–
462.
SENECA Lcius Anneus – Luciusza Anneusza Seneki O krótkości życia, o życiu szczęśliwym, o opatrzności, o pokoiu duszy, o stałości mądrego ksiąg pięcioro. Przekładania X. Dawida Pilchowskiego. W Wilnie 1771. W Drukarni J. K. Mci i Rzeczy-pltey Akademickiey Soc: Jesu. 8, s. [24], 407, [6]. opr. późn. ppł.
E. 27, 378. Ubytek dolnego marginesu karty tyt. (usunięty podpis własn.), drobne zaplamienia i zabrązowienia papieru. Przekład dedykowany Ignacemu Tadeuszowi Dąbrowskiemu, generalnemu pułkownikowi pow. wiłkomierskiego. Na pierwszej karcie tytuł "L. A. Seneki ksiąg pięcioro".
480.–
Sprzedano za: 3.000.–
463.
TASSO Torquato – Goffred abo Jervzalem wyzwolona. Przekładania Piotra Kochanowskiego. Gwoli Szlachetnemu Rycerstwu zabawie przedrvkowana. W Krakowie 1687. W Drukarni Franciszka Cezarego [...]. 8, s. [16], 654, [1]. opr. nieco późn. psk. złoc.
E. 31, 57. Wyklejki podklejone paskami papieru, opr. lekko otarta, niewielkie ślady kornika, stan ogólny dobry. Zapiski własn. Wyd. III. Na szczególną uwagę zasługuje zachowana karta przedtyt. "Historia Obozowa". Na odwrocie strony tyt. drzeworytowy herb Szreniawa. Przekład dedykowany przez drukarza Franciszkowi i Jerzemu Lubomirskim. Na grzbiecie złoc. ornament, tytulatura i nazwisko autora przekładu. Epos rycerski w przekładzie bratanka poety z Czarnolasu.
2.800.–
Sprzedano za: 7.500.–
464.
TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Ego Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. V Sanktpeterburge 1793. V Imperatorskoj Tipografii. 4, s. 21. brosz.
E. 31, 278. Skrajne karety podklejone w grzbiecie, stan dobry. Tekst równoległy rosyjski i francuski. Pod tekstem imię carycy Katarzyny i nazwisko Jeana Ostermanna (kontrsygnatariusza). Świadek jednego z najtragiczniejszych momentów w dziejach I Rzeczypospolitej. Tekst traktatu podpisanego przez deputację sejmu grodzieńskiego - ostatniego i najbardziej burzliwego w tamtych czasach, obradującego pod lufami wojsk rosyjskich. Traktat sankcjonował II rozbiór Polski i pełne uzależnienie państwa polskiego od Moskwy.
1.800.–
Sprzedano za: 1.800.–
465.
VICTOR Sextus Aurelius – Historia Romana, cum notis integris Dominici Machanei, Eliae Vineti, Andreae Schotti, Jani Gruteri, nec non excerptis Frid. Sylburgii & Annae Fabri Filiae. Curante Joanne Arntzenio. Amstelodami, Trajecti Batav. 1733. Apud Janssonio-Waesbergios, Jacobum a Poolsum. 4, s. [48], 668, [134], tabl. 1. opr. skóra z epoki, obcięcie barwione.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Wsp. ekslibris na początku. Na stronie tytułowej odręczna notatka donacyjna treści: "Comes de Moszyński Starosta Inowłodzki donavit Patri Hieronymo Vogel", poniżej data: "Lipisiae die 30 7bris 1744". Tom zapewne został podarowany księdzu Hieronimowi Voglowi przez spadkobierców Jana Kantego Moszyńskiego (zm. 1737) - podskarbiego wielkiego koronnego, starosty ujskiego, gostynińskiego i inowłodzkiego, przez małżeństwo z hr. Cosel (nieślubną córką króla) zięcia Augusta Mocnego. Żywoty cesarzy rzymskich autorstwa Sekstusa Aureliusza Wiktora, historyka łacińskiego z IV w., oraz dwie prace mylnie mu przypisywane, a także drobne prace innych autorów. Obszerne indeksy. Książkę zdobi frontispisowa tablica miedziorytowa i kilkadziesiąt miedziorytowych podobizn antycznych monet z portretami władców.
1.800.–
Sprzedano za: 1.800.–
466.
Der WEINJUDE, oder Nachricht an das betrogene Publikum, von den sträflichen Weinverfälschungen gewin[n]süchtiger Weinjuden, und den Mitteln, hinter ihre schändliche Betrügereyen zu kommen, somit sich vor Schaden und Nachtheil an seinem Beutel und seiner Gesundheit zu hüten. Von einem Menschenfreunde [pseud.]. Wien 1781. Bei Joseph Edlen Kurzbeck. 8, s. 40. opr. późn. kart.
Otarcia krawędzi okł., miejscowe zażółcenia papieru. Dotyczy nagannego i powszechnego procederu fałszowania wina.
360.–
Sprzedano za: 950.–