Księgoznawstwo

521.
BIRKENMAJER Aleksander – Typograficzny zasób drukarni Akademii Zamojskiej w roku 1617. Kraków 1936. Druk. Krakowska. 8, s. 57, [1]. brosz.
Stan dobry. Egz. nr 280.
80.–
Sprzedano za: 130.–
522.
DRUKARNIA Narodowa w Krakowie 1895-1935. Kraków 1935. Nakł. własny. 4, s. 281, [1], CXXVIII, tabl. 15, mapa 1. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko otarte, drobne przetarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Na pierwszej tablicy oryginalna akwaforta Józefa Ratzki. Bogato ilustrowana księga jubileuszowa wydana na 40-lecie Drukarni. Zaw. m.in. wspomnienia, bibliografię wydawnictw DN, 128 tablic wzorników czcionek. Układ graficzny (m.in. fotomontaże) J. Ratzki. Na przedniej okładce stylizowany orzeł w stylu art deco. Oprawa w kolorze niebieskim.
280.–
Sprzedano za: 420.–
523.
KOPERA Felix – Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie. Kraków 1900. Nakł. hr. Emerykowej Hutten-Czapskiej. 4, s. [10], szp. 232, s. [7]. opr. oryg. (?) pł.
Niewielkie nadpęknięcie grzbietu, stan dobry. Liczne ilustracje w tekście (reprodukcje kart tytułowych, sygnetów drukarskich, rycin, inicjałów, fragmentów tekstu). Katalog bogatej kolekcji starodruków polskich wydany po śmierci właściciela i twórcy zbioru, staraniem wdowy. Opis bibliograficzny 329 starych druków z lat 1475-1572, opatrzony fachowymi, często obszernymi komentarzami. Elegancki, niezwykle staranny układ typograficzny.
300.–
Sprzedano za: 320.–
524.
MUSZKOWSKI Jan – Życie książki. Wyd. II ilustrowane i rozszerzone. Kraków 1951. Wiedza, Zawód, Kultura - T. Zapiór. 8, s. 467, [1], tabl. 9. opr. oryg. pł. zdob., górne obcięcie barwione, futerał kart.
Stan bardzo dobry. Na przedniej wyklejce odręczna dedykacja wydawcy T. Zapióra dla niewymienionego z nazwiska "weterana PWN-owskich walk produkcyjnych ze zdradliwymi typografami". Dołączony bilecik z podpisem wydawcy. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1936. Zgromadzony w niej materiał podzielono na trzy rozdziały: Drogi rozwoju książki, Produkcja i obieg książki, Użytkowanie książki. Nieczęste w tak znakomitym stanie.
240.–
Sprzedano za: 320.–
525.
PIĄTEK Jan – Księgarz-wydawca i warunki jego pracy. Warszawa 1939. [Tymczasowa Rada Księgarska]. 4, s. [2], 53. brosz.
Stan dobry. Maszynopis powiel. Piecz. Zaw. m.in.: Rola księgarza-wydawcy, Wydawca i twórca, Umowa wydawnicza, Kalkulacja, Propaganda, Wysyłkownia, Wydawca i wydawnictwa (nieco statystyki). Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 160.–
526.
PIEKARSKI Kazimierz – Nie odkryty fragment nieznanego urywku niedrukowanego Sowizdrzała w zaginionym tłumaczeniu czeskiem lub polskiem : drobny przyczynek do Bibljografji Polskiej. Kraków 1925. Druk. Ossolineum, Lwów. 16d, s. [2], 1. brosz. Odb. z "Marginaliów", zesz. 7.
Odcięty fragment ostatniej czystej karty, poza tym stan dobry. Publikacja składa się z 10 kart, z czego zadrukowano tylko pierwsze 3. Chyba jedyna istniejąca w rzeczywistości publikacja wymieniona w słynnym trzynastym numerze "Przewodnika Bibliograficznego" z 1925. Skatalogowano w nim fikcyjne prace przypisane realnym autorom, czasem złośliwie, czasem prześmiewczo, zawsze z humorem.
120.–
Sprzedano za: 120.–
527.
RUDNICKA Jadwiga – Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim. Dokumenty. Oprac. ... Wrocław 1988. Ossolineum. 8, s. 347, tabl. 8. brosz. Archiwum Literackie, t. 26.
Stan bardzo dobry. Materiał archiwalny podzielony na działy: Pomieszczenie, Personel, Zbiory, Korespondencja, Sprzedaż biblioteki. Na końcu indeks tytułów książek z biblioteki królewskiej i indeks nazwisk. Wydano 650 egz.
50.–
Sprzedano za: 70.–
528.
SEMBRZYCKI J[an] K[arol] – Krótki przegląd literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlązaków od r. 1670. Ułożył ... Na wsi [= Cieszyn] [1888]. Nakł. Redakcyi "Przyjaciela Ludu". 16d, s. 84, [1]. opr. nieco późn. ppł.
Podklejony niewielki ubytek karty tyt., stan dobry. Podpis własn. Nieczęste.
180.–
Sprzedano za: 380.–
529.
SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1988. Pax. 8, s. 267, [2]. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Fachowy opis i fotografie 112 dawnych polskich superekslibrisów, w tym superekslibrisów królewskich.
100.–
Sprzedano za: 300.–
530.
SKOCZEK Józef – Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Oprac. ... Lwów 1939. Tow. Naukowe. 8, s. [2], 485. opr. ppł. z epoki. Zabytki Piśmiennictwa Polskiego, t. 9.
Okł. nieco zaplamione, stan dobry. Piecz. na stronie tyt. Obszerny wstęp historyczny i spis ksiąg 42 renesansowych księgozbiorów lwowskich. Dziwnie nieczęste
140.–
Sprzedano za: 460.–
531.
SZCZEPANIEC Józef – Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792. Wrocław 1998. Uniw. Wrocławski. 8, s. 355, [1], tabl. 6. brosz.
Stan bardzo dobry. Obszerna praca poświęcona Drukarni Wolnej Jana Potockiego czynnej w Warszawie w czasie obrad Sejmu Czteroletniego. "W tym niezmiernie ważnym dla narodu polskiego okresie oficyna odegrała rolę znaczącą, koncentrując swoje wysiłku na wydawaniu literatury, która tematycznie związana była głównie z problematyką obrad sejmowych" (ze wstępu).
80.–
Sprzedano za: 220.–
532.
SZCZEPAŃSKI Władysław – Nowy indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo. Rzecz o nowym indeksie i komentarz do konstytucyi Leona XIII: "Officiorum ac munerum". Kraków 1903. Nakł. autora. 8, s. [4], XX, 388. opr. wsp. ppł. z epoki.
Niewielki otarcia grzbietu i okł., przedarcia dolnej części karty tyt., poza tym stan dobry. Brak jednej karty (s. 63-64), została zastąpiona wsp. kopią (podobny mankament wystąpił w innym egzemplarzu sprzedanym na aukcji Rara Avis (aukcja 129, poz. 682)). Dublet bibliot. (piecz.). Zaw. m.in.: O zakazanych książkach apostatów, heretyków, innowierców i innych pisarzy, O książkach sprośnych, O niektórych książkach szczególnej treści, O pozwoleniu na czytanie i przechowywanie książek zakazanych, O zwierzchnikach uprawnionych do cenzury książek, O drukarzach i wydawcach książek.
180.–
Sprzedano za: 320.–
533.
WITTYG Wiktor – Ex-libris'y bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. Warszawa 1903 [właśc. 1902]. Druk. J. Sikorskiego. 4, s. [2], 96, [4]
[oraz] tenże – Ex-libris'y bibliotek polskich, XVI-XX wiek. Warszawa 1907. Druk. J. Sikorskiego. 4, s. [6], 97-194, [7]. razem opr. pł. z epoki .
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Na obu kartach tyt. naklejono znaczek kwestarski. Podpis własn. Na stronach przedtyt.: "Ex-libris'y polskie". Rzadki komplet bogato ilustrowanych prac W. Wittyga poświęconych najstarszym polskim ekslibrisom. Omawia i reprodukuje ponad 250 znaków własnościowych, podaje informacje o właścicielach i dziejach księgozbiorów. .
480.–
Sprzedano za: 1.200.–
534.
WYSTAWA lwowskich druków ukraińskich XVI-XVIII ww. w Ukraińskim Nacjonalnem Muzeum we Lwowie, dla uczestników uroczystości 100-lecia Ossolineum, Zjazdu Bibljotekarzy i Bibljofilów polskich urządzona. Lwów 1928. Druk. "Diło". 8, s. 6. brosz.
Stan dobry. Piecz. Zaw. artykuł Swiencickiego "Charakterystyka druków lwowskich ukraińskich XVI-XVIII ww.".
64.–
Sprzedano za: 120.–
535.
WZORY pism. Zakłady Graficzne A. Hurkiewicz i Sp. w Warszawie. Warszawa [1914?]. Zakł. Graf. A. Hurkiewicz i Sp. 4, k. [57]. brosz.
Stan dobry. Naklejka inwentarzowa na przedniej okł. Wzornik czcionek i możliwości drukarskich warszawskich zakładów graficznych. Na kartach wzory czcionek, przykłady tekstów złożonych różnymi krojami pisma, układy typograficzne wizytówek, reklam, listów urzędowych, reprodukcje fotografii i rysunków.
220.–
Sprzedano za: 500.–