Regionalia, podróże

1130.
ALBUM Lwowa. Heljotypje artystyczne. Kraków [pocz. lat 20. XX w.?]. Salon Malarzy Polskich. 16d podł., k. [1], tabl. 15. brosz.
Stan dobry. Zaw. w kolejności: Plac Marjacki z pomnikiem Mickiewicza, Wały Hetmańskie, Teatr Wielki, Rynek, Uniwersytet Jana Kazimierza, Pomnik Jana III Sobieskiego, Gmach Politechniki, Katedra św. Jura, Plac Halicki, Pomnik Kilińskiego, Kościół św. Elżbiety, Kościół Dominikanów, Cerkiew wołoska, Kopiec Unii lubelskiej, Kaplica Orląt.
140.–
Sprzedano za: 200.–
1131.
BAŃKA Józef – Dekanat pszczyński w czasie reformacji protestanckiej i odrodzenia katolickiego na tle stosunków kościelnych Śląska. Rozprawa doktorska [...]. Chorzów 1937. Nakł. autora. 8, s. 104, [1]. brosz.
Okł. nieco nadkruszone, z niewielkimi ubytkami, papier nieco pożółkły.
80.–
1132.
BARYCZ Henryk – Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków 1935. Nakł. UJ. 8, s. XVI, 762. opr. nieco późn. ppł.
Tylna okł. lekko wygięta, ślad po usuniętym ekslibrisie. Odręczna dedykacja autora.
140.–
Sprzedano za: 220.–
1133.
BĄKOWSKI Klemens – Dom Długosza. (Z widokiem). Kraków 1897. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 16d, s. 16, tabl. 1. brosz. Bibliot. Krakowska, nr 2.
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Najrzadszy tom ukazującej się od ponad stu lat serii wydawniczej.
120.–
Sprzedano za: 240.–
1134.
BEŁZA Stanisław – Obrazy Korsyki. Warszawa 1897. Gebethner i Wolff. 16d, s. [8], 232, tabl. 31. opr. psk. z epoki.
Niewielki ubytek dolnej krawędzi grzbietu, miejscami zażółcenia papieru. Zaw. m.in.: Droga na Korsykę, Marsylia, Kto założył Ajaccio?, Miasto kobiet, Typy uliczne, Jak się podróżuje po Korsyce?, O bandytach i bandytyzmie, Z życia rozbójników, Baśń o trzech rzekach Korsyki, Świat czarów, poezyi i legend, Czy tu urodził się Krzysztof Kolumb?
320.–
Sprzedano za: 320.–
1135.
BEYZYM Jan – O. Jan Beyzym T. J. i trędowaci na Madagaskarze. Tekst objaśniony fotodrukami. Kraków 1901. Druk. "Czasu". 8, s. 192. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę. Odb. z "Missyj Katolickich".
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Data wydania podana na okł. brosz., tamże nadruk "Wydanie drugie w dwójnasób pomnożone. Tekst objaśniony cynkotypami". Wybór listów polskiego jezuity pracującego wśród trędowatych na Madagaskarze, w opracowaniu, wyborze i z przedmową Marcina Czermińskiego.
120.–
1136.
BOGACIEWICZ Karol – Jasło od najdawniejszych do najnowszych czasów. Jasło 1931. Druk. "Wisłoka". 8, s. 23, [1]. brosz.
Przetarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1137.
[BROSZURY turystyczne]. Zbiór 38 broszur reklamujących walory turystyczne różnych miast i regionów RP. Warszawa [1935-1936?]. Min. Komunikacji. 16d. razem opr. pł. z epoki.
Okł. nieco zakurzone i zaplamione, na przedniej okł. złoc.: "Broszury turystyczne Min. Komunikacji 1935-36". Każdy tytuł obj. 8-48 s. Na okładce każdej pozycji schematyczna mapka Polski z zaznaczonym omawianym miejscem oraz godło Min. Komunikacji, na ostatniej stronie z reguły mapa lub plan. Zbiór zaw.: Tatry, Pieniny, Żywiecczyzna, Podhale, Powiat limanowski, Ziemia Sanocka, Powiat leski, Dolina Oporu, Gorgany, Huculszczyzna, Warszawa, Kraków, Wilno, Poznań, Lwów, Gdynia, Grudziądz, Toruń, Częstochowa, Sandomierz, Kazimierz-Puławy, Kalisz i Gołuchów, Pułtusk, Kielce i Chęciny, Lublin, Płock, Wieliczka, Podole, Okolice Krakowa, Góry Świętokrzyskie, Kórnik i Rogalin, Biskupin, Okolice Warszawy, Łowicz, Augustów-Suwałki, Ziemia Kurpiów, Polesie, Białowieża. Trzy broszury o nieco odmiennej szacie graficznej i innym wydawcy (Powiat limanowski, Kalisz i Gołuchów, Kórnik i Rogalin).
320.–
Sprzedano za: 800.–
1138.
BUŁHAK J[an] – Album ostrobramskie. Podług zdjęć ... Tekst pióra M[ieczysława] Limanowskiego. Wilno 1927. Księg. Stow. Nauczycielstwa Pol. 16d podł., s. [8], tabl. 20. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Kompozycja okładkowa odbita złotą farbą, zdjęcia drukowane w sepii.
100.–
CUDA Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów. Poznań. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8. opr. oryg. pł. zdob.
Tomy międzywojennej serii krajoznawczej prezentującej walory turystyczne poszczególnych miast i regionów Polski. Każdy tom, prócz starannie opracowanego tekstu, zawiera liczne ilustracje. W serii ukazało się 14 tytułów.
1139.
JANOWSKI Aleksander – Warszawa. [1930]. s. 189, [3].
Stan bardzo dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
160.–
Sprzedano za: 160.–
1140.
KILARSKI Jan – Gdańsk. [1937]. s. 252, [7].
Stan bardzo dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
160.–
Sprzedano za: 340.–
1141.
ŁOPALEWSKI Tadeusz – Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogródzka. Posłowie - Antoniego Bogusławskiego. Londyn 1955. Wyd. Polskie, Tern (Rybitwa) Book. s. [4], 256.
Blok lekko wygięty, stan dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnoczerwonym.
180.–
Sprzedano za: 200.–
1142.
MALCZEWSKI Rafał – Tatry i Podhale. [1935]. s. 206, [9].
Blok lekko wygięty, stan dobry. Zachowana przednie część obw. z barwmną kompzoycją R. Malczewskiego. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
160.–
Sprzedano za: 400.–
1143.
MORCINEK Gustaw – Śląsk. Przedmowę napisał Eugenjusz Kwiatkowski. [1933]. s. XIII, [3], 181, [3].
Okł. lekko zakurzone, załamanie przedniej wyklejki. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
160.–
Sprzedano za: 260.–
1144.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. [1936]. s. 229, [2].
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, stan dobry. Brak obw. Nieliczne zapiski na przedniej wyklejce. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
240.–
Sprzedano za: 320.–
1145.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Karpaty i Podkarpacie. [1939]. s. 258, [2].
Stan dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze szaroniebieskim.
240.–
Sprzedano za: 600.–
1146.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Polesie. [1934]. s. 206, [2].
Drobne zaplamienie tylnej okł., otarcie górnej krawędzi grzbietu, mimo to stan dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
160.–
Sprzedano za: 280.–
1147.
OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Puszcze polskie. [1936]. s. 234, [6].
Odcięty narożnik przedniej wyklejki, zakreślone podpisy własn. Brak obw. Oprawa w kolorze szaroniebieskim. Zaw.: Dawne puszcze, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska, Puszcza Zielona i Biała.
180.–
Sprzedano za: 600.–
1148.
PATKOWSKI Aleksander – Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Przedmowę napisał Eugeniusz Kwiatkowski. [1938]. s. [4], 238, [2].
Przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, otarcie narożnika przedniej okł. Brak obw. Oprawa w kolorze szarym.
180.–
Sprzedano za: 750.–
1149.
REMER Jerzy – Wilno. [1934]. s. [6], 210, [5]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
220.–
Sprzedano za: 300.–
1150.
SMOLEŃSKI Jerzy – Morze i Pomorze. [1928]. s. XVI, 139, [3].
Okł. nieco zakurzone i otarte, niewielkie zabrudzenie wewnątrz. Stan średni... Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1151.
SMOLEŃSKI Jerzy – Wielkopolska. [1930]. s. 156, [4].
Stan bardzo dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
160.–
Sprzedano za: 320.–
1152.
WASYLEWSKI Stanisław – Lwów. [1931]. s. 172, [4].
Stan dobry. Brak obw. Oprawa w kolorze ciemnobeżowym.
140.–
Sprzedano za: 280.–
1153.
CZERMIŃSKI Marcin – Na górze Athos. Wśród mniszej republiki. Tekst objaśniony 57 rycinami i mapą Athosu. Kraków 1908. Red. "Misyj Katolickich". 16d, s. 278, [1]. opr. oryg. pł.
Niewielkie zaplamienia obu okł., wewnątrz stan dobry. Relacja z podróży nad Morze Egejskie publikowana uprzednio w "Misjach Katolickich".
140.–
Sprzedano za: 220.–
1154.
CZERNECKI Jan – Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. Lwów 1905. 8, s. [4], 109, [2]. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. brosz. lekko zaplamiona, blok nieco nadpęknięty. Ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: Założenie Brzeżan, Ogólny krajobraz, Krótka wiadomość o Sieniawskich i ich następcach, Zamek, kościół zamkowy i pomniki, Rynek, Ratusz i gimnazyum, Okolice Brzeżan, Statystyka miasta i widoki Brzeżan na przyszłość.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1155.
DROHOJOWSKI Stanisław – Wrażenia z gór. Kraków 1902. Nakł. autora. 16d, s. 126. brosz.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. (Maria i Walerian Reutt), podpis własn. (Walerian Reutt). Tom sonetów poświęconych Tatrom i Pieninom. Styl wierszy Drohojowskiego pozostawia wiele do życzenia; Kolbuszewski pisał: "przykładem siły oddziaływania wzorców młodopolskich była nieustająca tatrzańska 'sonetomania', opadająca już do poziomu grafomańskiego w 'Wrażeniach z gór'" ("Tatry w literaturze polskiej", Kr. 1982, s. 487), zauważając jednak w innym miejscu, że co prawda "są to wiersze całkowicie pozbawione wartości artystycznej (przedruk w 'Osobliwościach i sensacjach tatrzańskich', Kr. 1977), ale mają istotną wartość dokumentu socjologicznego" (tamże, s. 577).
64.–
1156.
DUNIN-KARWICKI Stanislas – Le château de Łazienki. Apologie d'un roi sans souci. Varsovie 1927. Gebethner & Wolff. 16, s. 20, [3], tabl. 12. opr. oryg. (?) pł.
Stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1157.
DUNIN-KARWICKI St[anisław] – Pałac łazienkowski w Warszawie. Z przedmową Mieczysława Tretera. 12 rycin w tekście. Lwów-Warszawa 1930. Książnica-Atlas. 16d, s. 65, [2]
[oraz] tenże – Promenade à travers le château de Łazienki. Lwów-Warszawa 1930. Książnica-Atlas. 16d, s. 70, [1]. razem opr. pł. z epoki.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Opis pałacu w Łazienkach we francuskim oryginale i w polskim tłumaczeniu.
100.–
Sprzedano za: 260.–
1158.
FISCHER Stanisław – Kazimierz Wielki, jego stosunek do Bochni i bocheńszczyzny. Bochnia 1934. Tymcz. Wydział Powiatowy. 8, s. 91, [4], tabl. 18. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora.
80.–
1159.
GALICZ Jan – Turystyka polska w Beskidzie Śląskim. Cieszyn 1929. Nakł. "Znicza". 4, s. 16. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. Odb. z "Księgi o Śląsku".
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla prof. Edmunda Klicha.
80.–
Sprzedano za: 130.–
1160.
GLOGER Zygmunt – Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Warszawa 1903. Nakł. F. Hösicka. 4, s. [4], 218, [1]. opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Opisane z autopsji dorzecza wielkich rzek przedwojennej Polski (Niemna, Wisły, Bugu, Biebrzy), miasta, miasteczka, osady i spotykani w podróży ludzie.
Z. Gloger (1845-1910) - wybitny archeolog, etnograf, historyk, krajoznawca.
220.–
Sprzedano za: 250.–
1161.
GORSKI Stefan – Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne. Łódź 1904. Rychliński i Wegner. 16d, s. 177, [1], IV, [1]. brosz.
Załamanie przedniej okł. Kilka piecz. Na stronie tyt. podano także pseud. autora: Michał Nałęcz. Zaw. m.in.: Oszczędność przedewszystkiem, Sklepy eleganckie i kramiki podrzędne, Giełda w cukierniach, Letni salon w Helenowie, Pałace przemysłowców, Życie miasta nad ranem i w nocy, Żydzi i stosunki narodowościowe w Łodzi, Obserwacja psychologiczna na usługach handlu, Potęga kredytu, Tańcująca dobroczynność, Jak w Łodzi znają się na sztuce?, Fikcyjne bankructwa, Sprzeniewierzenie i "damy" z tingl-tanlu, Trochę o moralności robotnic i potrzebie walki z handlem żywym towarem, Skromna bibljografja ruchu wydawniczego, Pesymizm księgarzy, Wpływ kolei chińskich na rozwój rynków zbytu, Zakłady przemysłowe Karola Schreibera, Tygodniowy budżet robotnika, Jedyne wielkie miasto bez wodociągów i kanalizacji. Okładka Wacława Przybylskiego.
140.–
Sprzedano za: 1.100.–
1162.
GÓRSKI Konrad – Tatry i Podhale w twórczości Jana Kasprowicza. Zakopane 1926. Skład gł. w Księg. L. Zwolińskiego, Muz. Tatrz. 8, s. 52, [1], tabl. 2. brosz. Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego, nr 2.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora ("Panu Edwardowi Kozikowskiemu w poczuciu duchowego pokrewieństwa naszych dążeń i pragnień [...]"). Zaw. m.in.: Obrazy i nastroje tatrzańskie, Życie Podhala i charakter ludu, Refleksje filozoficzne i moralne pod wpływem gór.
90.–
1163.
GRUNDMANN Karl – Das Deutsche Haus in Warschau. Im Auftrage des Distriktchefs Gouverneur Dr. Fischer, hrsg. von der Abt. für Volksaufklärung und Propaganda [...]. Bearb. von ... Warschau [1941]. N. K. W. Druck. 8, s. [32]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Publikacja przygotowana na otwarcie w I 1941 Deutsche Haus urządzonego w Pałacu Namiestnikowskim, siedzibie Rządu II RP. Miał stanowić "centralną placówkę społeczno-kulturalną Niemców w Warszawie [...]. W skrzydłach bocznych pałacu urządzono luksusowy hotel i restaurację, a w pomieszczeniach dawnej stajni radziwiłłowskiej - piwiarnię w stylu niemieckim" (Wikipedia). Na końcu 15 fotografii odnowionego budynku.
80.–
Sprzedano za: 110.–
1164.
GUMOWSKI Marian – Herby i pieczęcie miejscowości wojew. śląskiego. Z 438 ryc. Katowice 1939. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. 8, s. 343, [8]. opr. pł. z epoki. Pamiętnik Instytutu Śląskiego, [t.] 12.
Niewielkie zarysowania okł., stan dobry. Piecz.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1165.
JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. Wilno 1921. Nakł. i druk. L. Chomińskiego. 8, s. VI, 60, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Zaw.: Rzut oka na przeszłość wszechnicy Wileńskiej, Roztrząśnięcie upowszechnionych poglądów na uniwersytet w Wilnie.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1166.
JAREMCZE. Kołomyja [191-?]. Wyd. E. T. Jurkiewicza. Druk. M. Bilousa. 16 podł., leporello, k. [12]. opr. oryg. ppł.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Na okładce Hucuł ze strzelbą. Na kolejnych kartach umieszczono reprodukcje 12 zdjęć E. T. Jurkiewicza: Zakład hydropatyczny, Willa prywatna, Chata huculska, Most na Prucie, Wodospad Prutu, Wodospad Prutu widziany z góry, Kamień Dobosza, Tunel i kamień Dobosza, Ujście tunelu z otoczeniem, Kamień Kraterowski, Kapliwiec, Wodospad Żonki. Zdjęcia podpisane po polsku, francusku, niemiecku i rosyjsku.
120.–
Sprzedano za: 258.–
1167.
KONTNY P[iotr] – Stosunki gospodarcze na połoninach wschodnio-karpackich (Beskidy Huculskie). Maszynopis. B. m. [nie przed 1929]. 4, k. [1], 77, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Stosunki własności, Stosunki komunikacyjne, Góry jako specjalne środowisko gospodarcze, Okres pasterski w górach, Organizacja pracy na połoninach, Kosarzysko, Koliba, Warunki wypasu, Dzierżawa lasu, Dzień na połoninie, Higjena mleka i jego przetworów, Stosunki własności podług narodowości, Połoniny karpackie poza granicami Polski, Materjały do programu zmiany stosunków gospodarczych na połoninach huculskich. Maszynopis pochodzi z początku lat 30., nie udało się nam ustalić, czy tekst był publikowany.
220.–
Sprzedano za: 301.–
1168.
KOPFF Wiktor – Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej. Wyd. Stanisław Estreicher. Kraków 1906. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 8, s. XXI, [1], 158, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob. Bibliot. Krakowska, [nr 31].
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, stan bardzo dobry. Piecz. pensjonatu E. Burzyńskiej w Krynicy. .
180.–
Sprzedano za: 180.–
1169.
KRETOWICZ Bronisław – O czem szumi Dewajtis... Opowieść litewska. Warszawa 1929. Towarzystwo Wydawnicze "Rój". 16d, s. 217, [5]. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia okł. Zaw.: W starym dworku, Św. Antoni, Wesele, Polowanie.
120.–
1170.
LENARTOWICZ Stanisław, ORŁOWICZ Mieczysław – Sprawy Tatr. Rozwój Podhala i Zakopanego. (Ochrona przyrody i turystyka, sprawy komunikacyjne, szkolne, postulaty kulturalne, plan rozwoju Zakopanego i innych letnisk i uzdrowisk w powiecie nowotarskim). Protokół ankiety [...]. Oprac. ... Warszawa 1930. Ministerstwo Robót Publicznych. 16d, s. 382. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, wyklejki pożółkłe, poza tym stan dobry.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1171.
LICHOCKI Filip – Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794. Wyd. II. Kraków 1891. Nakł. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. 97, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Maliszewski 714; Gruca 11. Niewielkie zaplamienia okł. i kart wewnątrz. Piecz. Wklejone 3 ilustracje, w kilku miejscach odręczne dopiski uzupełniające tekst.
F. Lichocki (1749-1806) zaczął pisać pamiętnik w czasie insurekcji kościuszkowskiej i doprowadził go do ostatnich dni kwietnia 1794. Pamiętnik nie posiada wartości dla dziejów powstania, jednakże maluje fragmentaryczny obraz miasta i ludzi tej epoki. Był często uważany za sfałszowany, do czasu odkrycia jego rękopisu przez K. Bartoszewicza ok. 1908.
80.–
1172.
LUKOMSKIJ G[eorgij] K[reskentevič] – Galicîja v eja starině. Očerki po istorîi architektury XII-XVIII vv. i risunki ... Petrograd 1915. Izd. T-va R. Golike i A.Vilborg. 4, s. [2], 125, [4], tabl. 15. opr. oryg. kart.
Niewielkie naddarcie przedniej wyklejki w grzbiecie, wewnątrz stan bardzo dobry. Na okł. i frontispisie tytuł "Starinnaja architektura Galicii". Bogato ilustrowana praca poświęcona architekturze Galicji. Na rycinach zabytki m.in. Krakowa, Lwowa, Przemyśla, Żółkwi, Biecza, Tarnowa. Obszerna bibliografia. Rzadkie.
2.200.–
1173.
MALINOWSKI Bronisław – Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobriandzkich Brytyjskiej Nowej Gwinei. Słowem wstępnym poprzedził Havelock Ellis. 97 rycin i rysunków w tekście. Warszawa 1938. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. L, [2], 503, [1], tabl. 47. opr. oryg. (?) pł., futerał kart.
Brak 4 tablic (zastąpiono je ilustracjami z innego wydania), poza tym stan bardzo dobry. Pierwsze polskie wydanie najgłośniejszej pracy B. Malinowskiego będącej plonem wyprawy do Nowej Gwinei przedsięwziętej w l. 1914-1918. Edycja wyposażona w przedmowę autora napisaną specjalnie do tego wydania. Pierwodruk angielski ("The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia") ukazał się w 1929. Zaw. m.in.: Mężczyzna i kobieta w życiu plemiennym, Udział kobiety w magii, Życie miłosne młodzieży, Cudzołóstwo i zazdrość, Przedmałżeńskie stosunki płciowe, Rozwód i rozwiązanie małżeństwa przez śmierć, Ciąża i poród, Zwyczajowe formy swobody seksualnej, Życie miłosne i psychologia erotyki, Sny i fantazje erotyczne, Dziki mit kazirodztwa.
140.–
Sprzedano za: 550.–
1174.
MAŃKOWSKI Tadeusz – Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna. Londyn 1974. Nakł. Fund. Lanckorońskich i Polskiej Fundacji Kulturalnej. 4, s. 422, [1]. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiet lekko odbarwiony, poza tym stan bardzo dobry. Jedno z najobszerniejszych opracowań kultury artystycznej i sztuki Lwowa. Druk na papierze kredowym. Liczne ilustracje, indeksy.
240.–
Sprzedano za: 260.–
1175.
MAUCLAIR Camille – Florencja. Przekład autoryzowany Leopolda Staffa. Z 75 rycinami. Lwów-Poznań [1926]. Wydawnictwo Polskie. 8, s. IX, [1], 255, [1], tabl. 75. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Piecz. własn. Na ostatniej stronie piecz. introligatora W. Januszewskiego z Torunia.
180.–
Sprzedano za: 300.–
1176.
MECISZEWSKI Hilary – Uwagi o teatrze krakowskim. Kraków 1843. Nakł. S. Gieszkowskiego. 8, s. 192. opr. wsp. ppł.
Ślady wilgoci i miejscami charakterystyczne zabrązowienia papieru wewnątrz, poza tym stan dobry. Pierwsze obszerne i syntetyczne opracowanie na temat teatru w Krakowie, pióra H. Meciszewskiego (1803-1855) - znanego publicysty, dziennikarza, tłumacza i teatrologa. Kompendium informacji o ludziach kultury, aktorach, wystawianych spektaklach, strojach, dekoracjach oraz szczegółach działalności tego teatru w pierwszych dekadach XIX wieku. Książka ta utorowała autorowi drogę do objęcia dyrekcji najstarszego teatru krakowskiego, który w latach 1843-1845 zreorganizował, formułując jego program jako instytucji narodowej, wprowadzając funkcję inspicjenta, dbając o rozwój kunsztu aktorów oraz wierność realiom historycznym. Jego dyrekcję stawiano później za wzór. Ważna i wartościowa źródłowo pozycja z zakresu historii teatru w Polsce.
160.–
Sprzedano za: 200.–
1177.
[MICHNA Wojciech] – Przemyśl i jego okolice. Opisał historycznie ksiądz Wojciech z Zaleszan [pseud.]. Nowy-Sącz 1872. Nakł. autora. Drukiem J. Pisza. 8, s. 35. brosz.
Skrajne strony zaplamione i nieco otarte. Część dochodu przeznaczono na działalność stowarzyszenia rzemieślniczego "Gwiazda" w Przemyślu.
70.–
Sprzedano za: 170.–
1178.
MIENICKI Ryszard – Stanisław Dowojno, wojewoda połocki. Wilno 1937. 8, s. [4], [405]-481, tabl. 3. brosz.  Odb. z "Ateneum Wileńskiego".
Stan dobry.
50.–
Sprzedano za: 50.–
1179.
MONOGRAFJA powiatu kosowskiego. Maszynopis. B. m. [nie przed 1929]. 4, k. [1], 52, [1]. brosz.
Stan dobry. Forma zewnętrzna maszynopisu przypomina pracę P. Kontnego oferowaną w tym katalogu (poz. 1167), co wskazywać może na jego autorstwo niniejszej monografii. Zaw. m.in.: Zarys historyczny, Powiat kosowski w wolnej Polsce, Opis fizjograficzny powiatu, Ludność, Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Osiedla, Emigracja, Rzeczy godne widzenia. Nie udało się nam ustalić, czy tekst był publikowany.
240.–
Sprzedano za: 440.–
1180.
MORELOWSKI Marjan – Pałac Piłsudskich w Mosarzu. (Z 19 reprodukcjami rysunków i fotografij). Kraków 1927. Nakł. Druk. Lit. 16d, s. 34, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, załamanie narożnika przedniej okł. Liczne całostronicowe ilustracje w ramach paginacji.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1181.
NA SZLAKACH. Biuletyn Koła P. T. T. K. przy Fabryce Maszyn Elektrycznych. Cieszyn. 8. brosz.
R. 4, nr 1 (16): 1962. s. 28, tabl. 2.
Okł. otarte. Maszynopis powielany. Numer wydany w 40. rocznicę powstania schroniska na Stożku. Wydano 500 egz.
64.–
Sprzedano za: 64.–
1182.
NARTOWSKI Wacław – Karty z przeszłości Białej. Zebrał ... Biała Podlaska 1927. Red. tygodnika "Podlasiak". 16d, s. 69, [3]. brosz. Bibljoteczka Bialska, nr 1.
Okł. otarte. Zapiski inwentarzowe. Tytuł okł.: "Karty z przeszłości Białej Podlaskiej", na okł. data 1928. Zaw. m.in. teksty wyjęte z pism J. I. Kraszewskiego, K. W. Wójcickiego, M. Balińskiego, J. Piłsudskiego.
90.–
Sprzedano za: 130.–
1183.
NOWAKOWSKI Janusz Ferd[ynand] – Ambroży Grabowski. Wspomnienie z Krakowa. Warszawa 1869. Nakł. autora. 8, s. [4], III, [1], 39, [4]. opr. psk. z epoki.
Zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Ukazało się po śmierci A. Grabowskiego (1782-1868) - historyka, księgarza, bibliofila, archeologa i antykwariusza.
100.–
Sprzedano za: 260.–
1184.
O ZIELEŃCACH i zwierzyńcu w Katowicach. Katowice 1929. Nakł. Magistratu. 8, s. 16, 41. brosz.
Stan dobry. Zaw. artykuły P. R. Sallmanna i J. W. Kobylańskiego. Ilustracje w tekście.
70.–
Sprzedano za: 150.–
1185.
[OKOCIM]. Zakłady Przemysłowe Okocim. Browar, Fabryka Drożdży Spirytusowych, Rafinerja Spirytusu. Okocim 1927. Zakł. Graf. "Drukarnia Secesja", Bochnia. 16d podł., s. [2], 32, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco zaplamione, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Zaw. 15 rysunków i zdjęć (w tym 3 barwne) głównie browaru okocimskiego z krótkim opisem. Na kolejnych tablicach: Widok Warzelni podług obrazu Tondosa (kol.), Widok warzelni, Wnętrze warzelni, Wnętrze warzelni wedle obrazu Tondosa (kol.), Kadzie fermentacyjne, Beczki składowe, Widok bednarni wedle obrazu Tondosa (kol.), Skład klepek, Słodownie, Wnętrze słodowni pneumatycznej, Wnętrze słodowni ręcznej, Hala maszyn, Kotłownie, Rafinerja spirytusu, Dom urzędniczy.
100.–
Sprzedano za: 180.–
1186.
PACHOŃSKI Henryk – Geografia Galicyi. Z 85 rycinami w tekście. Kraków 1912. Nakł. autora. 8, s. [2], II, 140. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Piecz. Odręczna dedykacja autora. Na przedniej okł. złoc. numer inwentarzowy.
240.–
Sprzedano za: 340.–
1187.
PASZKOWSKI Franciszek – Mowa miana przy założeniu podstawy mogiły, za pomnik Tadeuszowi Kościuszce na górze Bronisławy dnia 16-go Października 1820 przez ... Kraków [1820]. Druk. J. Mateckiego. 16d, s. 12. brosz.
Niewielkie zaplamienia. Przemówienie wygłoszone podczas rozpoczęcia budowy Kopca Kościuszki w Krakowie
F. Paszkowski (1778-1856) - gen. brygady WP, pisarz, biograf i spadkobierca T. Kościuszki, po sprowadzeniu zwłok na czele komitetu organizującego uroczystości pogrzebowe T. Kościuszki, inicjator sypania kopca w Krakowie.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1188.
[PIWNICZNA]. Rękopiśmienny, ozdobiony oryginalnymi fotografiami opis dwumiesięcznych wakacji spędzonych w Piwnicznej w 1893.
Staranny rękopis w zeszycie liniowanym form. 21x17 cm, k. 136 (w tym 57 czystych), opr. oryg. ppł. Manuskrypt zaw.: Nasze wakacje w Piwnicznej 1893 r. (k. 61 - z podrozdziałem Sierpień 1893 (k. 35)), Do mojej drogiej siostrzyczki Jadwini (k. 5 - wiersze), Rok 1895 (k. 13). Autorka, młoda panna, pozostaje anonimowa (być może nazywała się Jadwiga Mińska, na co wskazywałaby piecz. na pierwszej stronie). Pochodziła z Krakowa.
Na przedniej wyklejce umieszczono akwarelę z mottem autorstwa J. Dietla ("Idźcie za szmerem zdrojów ojczystych..."). Zasadnicza część rękopisu zawiera barwny opis kilku tygodni letniego pobytu autorki, jej matki, "pani Rogowskiej" i "ojca Adolfa" w Piwnicznej. Krótki tekst wstępny zawiera relację z poszukiwań miejsca na letnisko przedsięwziętych w IV 1893. W dalszej części autorka skrupulatnie odnotowuje wydarzenia każdego dnia wakacyjnego wypoczynku od 1 VII do 1 IX 1893. Opisuje m.in. wynajęty od p. Marciszewskich dom, spacery i kąpiele w Popradzie, wycieczki w góry, koncerty na przysłanym (z Krakowa?) pianinie, lektury (np. listy Kremera), wizytę u bacy Żrotki we wsi Walczaki ("w zamiarze napicia się rzętycy"), wycieczki do Rytra, Lubowni, Łomnicy, Krynicy, Żegiestowa i Starego Sącza, wyprawę na Wielki Rogacz, jarmark w Piwnicznej ("Znacznem to było, że żydzi tutaj główny rej wodzą i większą część produktów mają w swoim ręku").
Na osobną uwagę zasługują zdjęcia wklejone na karty rękopisu. Zeszyt zawiera ich 30, z tego 22 w części poświęconej Piwnicznej. Z tekstu wynika, że ich autorem jest Teofil Piotrowski z Krakowa (był inicjatorem wyprawy do Starego Sącza: "zachciało [mu] się wody destylowanej potrzebnej do fotografii", na jarmark w Piwnicznej "wybrał się z aparatem i robiąc zdjęcia budził ciekawość we wszystkich, którzy nierozumiejąc znaczenia tego patrzyli z podziwem na śmieszny instrument"). Wykonane przez niego dobitki form. od 5,3x7,5 do 14,8x10,8 cm przedstawiają m.in. dom letników, altanę w ogrodzie, widok z okna, rynek w Piwnicznej, Cyganięta, Cygana Maćka, most pod Hanuszowem, "gazdowe pociechy", panoramę Piwnicznej. Wszystkie zdjęcia odręcznie podpisane, ozdobione ręcznie wykonanymi ramkami (tusz, tusz i akwarela).
Opis letnich wakacji 1895 spędzonych w Klęczanach ogranicza się w zasadzie do relacji z dwudniowej wyprawy do Szczawnicy i wycieczki w Pieniny oraz do opisu odwiedzin Piwnicznej. Wklejone tu zdjęcia (8 szt.) przedstawiają wyłącznie krajobrazy (wg odręcznych podpisów: Kościół w Szczawnicy, Przechodki wielkie, Cukrowa góra, Sokolica, Facimiech i in.), wszystkie w form. 6x9,4 lub 9,4x6 cm. Zostały zakupione w szczawnickim sklepie. Grzbiet zeszytu lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry.
Rękopis stanowi interesujący dokument życia społecznego końca XIX w. Pokazuje codzienne życie krakowskich mieszczan podczas letniego wypoczynku, ich zajęcia, stosunki z miejscową ludnością, zainteresowania. Stan dobry.
2.200.–
Sprzedano za: 2.600.–
1189.
POKUTYŃSKI F[ilip] [Roman] – Willa w Piekarach. Wydanie autograficzne przez ... W 14 tablicach. Kraków 1865. W Druk. i Litogr. "Czasu" W. Kirchmayera. folio, s. [2], tabl. 14 (litografie). brosz.
Okł. brosz. luzem, naddarcia górnej krawędzi jednej tablicy, poza tym wewnątrz stan dobry. Na pierwszej tablicy widok perspektywiczny Willi w Piekarach (projekt i wykonanie F. Pokutyński, rysował M. Mamczyński), na pozostałych planszach rzuty i przekroje budynku, detale architektoniczne, plany. Rzadkie.
F. R. Pokutyński (1829-1879) - wybitny architekt polski XIX w., profesor Instytutu Technicznego w Krakowie, członek AU. Projektował monumentalne budowle o formach historyzujących, m.in. gmach Towarzystwa Naukowego w Krakowie (PAU), pałacyk Mieroszewskich i Potulickich w Krakowie. Był prekursorem rysunku inwentaryzacyjnego obiektów zabytkowych.
Pałac w Piekarach - istniejący do dziś w gminie Liszki, powstał w l. 1857-1865 sumptem właściciela Piekar Alfreda Milieskiego. Wybudowany we włoskim stylu neogotyckim stanowił ozdobę rozległego zespołu pałacowo-parkowego. "W latach II wojny światowej pałac był siedzibą władz niemieckich, na mocy reformy rolnej z 1944 po wojnie majątek [...] upaństwowiono pierwotnie mieściła się w pałacu szkoła, a później szpital" (Wikipedia).
3.000.–
Sprzedano za: 3.000.–
1190.
POLKOWSKI Bolesław – Rocznik statystyczny Gdyni 1937-1938. Redagował ... Gdynia 1938. Komisariat Rządu w Gdyni. 4, s. XV, [1], 136. brosz. wt.
Brak oryg. okładki i karty przedtyt. Piecz. dawnej Politechniki Lwowskiej. Tytuł i tekst także po francusku. Kopalnia wiedzy o międzywojennej Gdyni dla tych, którym nie straszne tabele statystyczne.
180.–

Przewodniki

1191.
BEREZOWSKI Stanisław – Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Z 144 ilustr. i 29 mapami i planami miast oraz z mapą podręczną województwa śląskiego i ziem sąsiednich. Katowice 1937. Wyd. Instytutu. Śląskiego. 16d, s. 447, map i planów rozkł. 4, mapa rozkł. luzem 1. opr. oryg. miękka pł. złoc.
Złocenia na przedniej okł. nieco zatarte, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście.
200.–
Sprzedano za: 200.–
1192.
CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. [Cz.] 1: Część ogólna, Tatry Zachodnie. Z mapą. Lwów 1907. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s. [6], III, [1], 166, mapa rozkł. 1. opr. oryg. miękka pł.
Okł. nieco otarta, stan dobry. Pierwszy z czterech tomów wysoko cenionego profesjonalnego przewodnika po Tatrach. Był to pierwszy w tatrzańskiej literaturze przewodnik dla taterników, a nie tylko dla zwykłych turystów [...], był pozycją przełomową w tatrzańskiej literaturze przewodnikowej i odegrał wielką rolę nie tylko w rozwoju taternictwa, ale również i w poznawaniu topografii Tatr, ustalaniu ich nazewnictwa i terminologii topograficznej" (WET 145).
140.–
Sprzedano za: 150.–
1193.
FÜHRER durch Bad Landeck i Schl. und Umgebung. Nebst Plan des Bades. V Aufl. Würzburg-Wien [przedm. 1892]. Verlag von Leo Woerl. 16d, s. 27, [5], plan rozkł. 1. brosz. Woerl's Reisehandbücher.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. podpis własn. Przewodnik po Lądku Zdroju i okolicy z przełomu wieków.
100.–
Sprzedano za: 120.–
1194.
ILUSTRITA gvidlibro tra Pollando kaj Libera Urbo Danzig (Gdańsk). Eldonita de Pollanda Esperanto-Delegitaro. Kraków 1927. Druk. Narod. 16d, s. 115, [1] + [12]. brosz.
Okł. nieco zaplamione, poza tym stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Tytuł okł.: "Pollando kaj Gdańsk". Przewodnik po Polsce w jęz. esperanto. Ilustracje w tekście.
60.–
1195.
KRUKIEREK Józef – Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy. Krosno 1936. Nakł. autora. 16d, s. 89, [11]. brosz.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Ilustracje w tekście.
120.–
Sprzedano za: 240.–
1196.
ŁUKASZKIEWICZ J[ulian] A[ntoni] – Przewodnik po Włoszech ze szczególniejszem uwzględnieniem Rzymu. Kraków 1897. Nakł. X. J. Siedleckiego. 16d, s. 230, mapa 1, plan 1. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. nieco zakurzone, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Ilustracje w tekście. Na końcu krótki słowniczek polsko-włoski.
100.–
Sprzedano za: 100.–
1197.
MEDYŃSKI Aleksander – Lwów. Ilustrowany przewodnik dla zwiedzających miasto. Wyd. II przejrzane i uzupełnione. Lwów 1937. Nakł. autora. 16d, s. [8], 214, [8], plan rozkł. 1. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Ukazało się na XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników (nazwa zjazdu złoc. na przedniej okł.).
140.–
Sprzedano za: 460.–
1198.
MIDOWICZ W[ładysław] – Beskidy Wysokie. Babia Góra, Pilsko, Wielka Racza. Kraków 1938. Polski Związek Narciarski. 16d, s. 47, [1], mapa rozkł. 1. brosz. Przewodnik Narciarski po Karpatach i Tatrach, t. 2.
Niewielkie ubytki obu okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
80.–
Sprzedano za: 190.–
1199.
MIKULSKI A[dam] – Przewodnik po Ziemi Śląskiej (województwo śląskie). Tekst polski oprac. ... Warszawa 1935. Polska Agencja Telegraficzna. 8, s. 60. brosz.
Otarcia okł., brak części tylnej okł. Tytuł i tekst także po francusku i niemiecku. Zaw. m.in.: Informacje statystyczne, Górnośląskie Zagłębie Przemysłowe, Zabytki sztuki, Komunikacja, Uzdrowiska, Śląsk Czarny, Katowice, Bielsko.
160.–
Sprzedano za: 300.–
1200.
ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. Lwów-Warszawa 1924. Książnica Polska. 16d, s. 575, plany rozkł. 2, mapa barwna rozkł. 1. opr. oryg. miękka pł. Polska Bibljot. Turystyczna, nr 7.
Stan dobry.
160.–
Sprzedano za: 380.–
1201.
RABKA, Polska. Zimowisko, raj narciarzy. Zdrojowisko górskie, raj dzieci. Kraków [193-]. Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa na zlecenie Komisji Zdrojowej w Rabce. Folder form. 57,2x40,4 cm (po złożeniu 19,2x13,5 cm).
Otarcia i niewielkie zabrudzenia. Nieliczne dopiski atramentem. Tekst po polsku, niemiecku i francusku. Zaw. podstawowe informacje o uzdrowisku, schematyczny plan miasta, rysowaną przez Jana Sarnickiego panoramę Rabki i okolicy.
80.–
Sprzedano za: 160.–
1202.
SOSNOWSKI Kazimierz – Przewodnik po Beskidach Zachodnich od Krynicy po granicę Moraw łącznie z Pieninami i terenami narciarskiemi. Wyd. II znacznie rozszerzone i uzupełnione. Z kilkudziesięciu ilustracjami. Kraków 1926. Księg. Geograficzna "Orbis". 16d, s. 442 [jest mylnie 142], [6], tabl. 1. opr. oryg. miękka pł.
Okł. lekko otarte. Tytuł okł.: "Przewodnik po Beskidach Zachodnich i Pieninach z terenami narciarsk.". Wyd. I ukazało się w 1914. "Doskonały, pionierski przewodnik [...]; przywrócone w nim zostały dawne polskie nazwy tam, gdzie poprzednio uległy zniemczeniu" (WET, s. 1122).
120.–
Sprzedano za: 120.–
1203.
SOSNOWSKI Kazimierz – Przewodnik po Beskidach Zachodnich od Krynicy po granicę Moraw, łącznie z Pieninami i terenami narciarskiemi. Wyd. III z 85 ilustracjami i najnowszemi uzupełnieniami. T. 1-2. Kraków 1930. Księg. Geograf. "Orbis". 16d, s. 234, tabl. 1; 22, 235-442 [jest mylnie 142], [6]. brosz.
Okł. nieco pożółkłe, poza tym stan dobry.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1204.
ŻMIGRODZKI Józef – Nowogródek i okolice. Nowogródek 1927. Nowogródzki Oddz. Pol. Tow. Krajoznawczego. 16, s. 102, [2], tabl. 22, plan 1, mapa 1. brosz.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1205.
ŻNIŃSKI Ignacy – Grudziądz. Grudziądz 1913. Druk i nakł. W. Kulerskiego. 16d, s. 80, [4], plan rozkł. 1. brosz.
Ślady wilgoci na górnym marginesie, poza tym stan dobry. Piecz. Ilustracje w tekście.
80.–
Sprzedano za: 220.–
* * *
1206.
PUTEK Józef. O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-opolskiego. Z 74 ilustr. Kraków 1938. Druk. Przem. 8, s. VIII, 263, tabl. 64. brosz.
Załamania narożników ostatnich kart, stan dobry. Okładka brosz. projektu Wincentego Bałysa (1909-1939, rzeźbiarza z Wadowic, rozstrzelanego przez Niemców), przedstawiająca zamek w Zatorze. Rozdziały: I. Śląsk Oświecimski, starodawne granice śląsko-polskie i nowsze podziały polityczne, II. Pionierzy osadnictwa. Polacy, Niemcy, Czesi, Włosi i Rusini na Śląsku Oświęcimskim, III. O dawnych zakonach, plebanach, dziesięcinach, patronatach i podrobionych dokumentach, IV. Barwałdczyzna i Żywiecczyzna, V. Średniowieczne zamki, twierdze i czartaki, VI. Starodawne pomniki prawa, VII. Walasi jako pasterze, zbójnicy, zarębnicy i grajkowie na Śląsku Oświęcimskim, VIII. O żydach, neofitach, frankistach, karaitach i oświęcimskiej Jerozolimie. Obszerne przypisy i kilkustronicowa bibliografia.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1207.
SAPIEHA Leon – Wulkany Kivu. Wspomnienia z podróży. Kraków 1934. Druk. W. L. Anczyca. 4, s. [2], 235, [2], mapa rozkł. 1. opr. oryg. ppł.
Miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Wspomnienia z wyprawy do Afryki wsch. Zaw. m.in.: Przez Sudan, Na Nilu, Nad Jeziorem Edwarda, Wulkany Kivu, Ruanda, Polowanie na goryla, Przez kraj Tanganyika i Zanzibar. Liczne ilustracje w tekście.
320.–
Sprzedano za: 2.000.–
1208.
SAVOIA Luigi Amedeo di – "Stella Polare" na Oceanie Lodowatym Północnym 1899-1900. Z 186 rysunkami. Przekład polski pod kier. Jana Sztolcmana. Warszawa 1905. Akc. Tow. S. Orgelbranda Synów. 8, s. [8], 582, tabl. 1. opr. wsp. pł. z zach. elementami opr. oryg.
Stan dobry. Na nową oprawę naklejono płótno oryginalnych obu okładek i grzbietu. Relacja z wyprawy polarnej: "W okresie 1899-1900 książę Luigi Amedeo dowodził 20-osobową ekspedycją, która ówcześnie rekordowo zbliżyła się do bieguna północnego. Najpierw badacze dopłynęli na statku 'Stella Polare' do Ziemi Franciszka Józefa (należącej do Rosji) i po zimowaniu na wyspie Rudolfa ruszyli ku pn. (jednak Luigi stracił w wyniku odmrożeń dwa palce u rąk i nie mógł uczestniczyć w jeździe saniami). 11 marca zaufany towarzysz Luigiego Amedea z wielu wypraw, kpt. Umberto Cagni na czele kilkuosobowej ekipy wyruszył na zaprzężonych w psy saniach w stronę bieguna i 25 kwietnia 1900 roku dotarł do 86° 34' szer. geogr. północnej (nieco dalej ku północy niż dotychczasowy rekord Nansena z roku 1895, ok. 86° 14´ N). Grupa ta powróciła w dramatycznych okolicznościach po 104 dniach. Ekspedycja zbadała także pn. wybrzeża wyspy Rudolfa oraz dwie inne wyspy. Jedna z większych wysp archipelagu została później oficjalnie nazwana Wyspą Luigiego" (Wikipedia). Książka powstała przy współudziale Umberto Cagni i A. Cavalli Molinelli.
240.–
Sprzedano za: 400.–
1209.
SKUP Władysław – Warszawskie Liceum Królewskie (1804-1806). Warszawa 1911. Druk A. Ginsa. 4, s. 42. brosz. Odb. z "Bibliot. Warszawskiej".
Okł. nieco pożółkła, wewnątrz stan dobry. Na okł. data 1910.  Odręczna dedykacja autora na przedniej okł. (nieco wyblakła). Piecz.
48.–
1210.
SMOLEŃSKI M. – Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościele i plebanach z dodatkiem o Domosławicach. Kraków 1888. Nakł. autora. 8, s. 150, [5]. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Początek, wzrost i upadek zamku, O panach Melsztyna, O kościele, O szkole, Proboszczowie, O kaplicy, kościele, szpitalu i szkole w Domosławicach. Książka zaw. także 4 tablice genealogiczne w ramach paginacji: Melsztyńskich, Jordanów i Zborowskich, Tarłów, Lanckorońskich.
140.–
Sprzedano za: 160.–
1211.
STOPKA A[ndrzej] – Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodye. Kraków 1897. L. Zwoliński i Sp. 16d, s. [6], 140, tabl. 1, k. nut 7. opr. pł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, uzupełniony ubytek barwnej krajki na grzbiecie. Piecz. Odręczne notatki na tablicach z nutami. Praca dedykowana w druku J. Czubkowi. "W rozwoju rodzimego piśmiennictwa tatrzańsko-podhalańskiego podstawowe znaczenie miała jego [Stopki] książka 'Sabała'" (WET).
140.–
Sprzedano za: 240.–
1212.
SYGAŃSKI Jan – Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI i XVII wieku. (Z 15 rycinami). Lwów 1904. Nakł. autora. 8, s. [6], 225. opr. ppł. z epoki.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., podklejone naddarcie karty tyt. Materiały źródłowe do dziejów klasztoru w Starym Sączu. Ilustracje na końcowych kartach. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 440.–
1213.
SZUKIEWICZ Wamdalin – Niektóre wierzenia, przesądy i zabobony ludu naszego, legendy i podania. Wilno [1910]. Księg. Stow. Nauczycielstwa Polskiego. 8, s. [87]-124. brosz. Odb. z "Kwartalnika Litewskiego".
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Piecz. Dotyczy ludu białoruskiego i litewskiego dzielnic nadniemeńskich.
64.–
Sprzedano za: 110.–
1214.
SZUMOWSKI Władysław – Galicya pod względem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego, pierwszego protomedyka 1772-1783. Z portretem Krupińskiego. Lwów 1907. Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 4, s. [4], 367, [1], tabl. 1. brosz. Archiwum Naukowe, dz. 1, t. 4., zesz. 1.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
140.–
Sprzedano za: 220.–
1215.
SZYDŁOWSKI Tadeusz – Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem. Z 186 ilustracjami i mapką orjentacyjną. Kraków 1928. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 192, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Załamanie górnego narożnika oprawy i kart, zarysowanie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ekslibris. Liczne ilustracje w tekście. Monografia pośw. najwcześniejszym zabytkom architektonicznym Ziemi Krakowskiej i Kieleckiej. Zaw. m.in.: Początki budownictwa kamiennego - przyswajanie romańskiego stylu, Stulecie budownictwa klasztornego - okres przejścia od romańskiego stylu do gotyckiego, Budownictwo świeckie i rozkwit gotyku za Kazimierza Wielkiego.
280.–
Sprzedano za: 360.–
1216.
SZYDŁOWSKI Tadeusz – Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Z 227 rycinami i mapką orjentacyjną. Lwów [przedm. 1919]. Druk. Narodowa, Kraków. 4, s. VII, [1], 213, [2]. opr. nieco późn. pperg. z zach. okł. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł. brosz., stan dobry. Ekslibris. Nazwisko autora i tytuł złoc. na przedniej okł. i drukowany na grzbiecie. Bogato ilustrowana monografia poświęcona zniszczeniom pałaców, dworów, kościołów i innych zabytków kultury materialnej w Małopolsce i na Ukrainie. Książka uzmysławia ogrom strat poniesionych przez Polskę w latach I wojny światowej. Kazimierz nad Wisłą, uznawany obecnie za perłę polskiej urbanistyki renesansowej, stanowi doskonały przykład niepowetowanych i niemożliwych do odtworzenia ubytków w zabytkowym zasobie dziedzictwa narodowego.
360.–
Sprzedano za: 650.–
1217.
[TATRY]. The Kościuszko Foundation Ball "A Night in the Tatras". Pittsburgh 1939. The Pittsburgh Committee of the Kosciuszko Foundation. 4, s. [8], 16, [8]. brosz.
Grzbiet reperowany, otarcia okł. Program uroczystego balu zorganizowanego przez Fundację Kościuszkowską pod hasłem "Noc w Tatrach". Na przedniej okładce barwna sylwetka Janosika skaczącego ponad tatrzańskimi szczytami (kompozycja W. T. Bendy). Zaw. m.in. skład komitetu organizacyjnego, program balu (otworzy go opowieść o Janosiku, nazwanym tu "Polish Robin Hood") , artykuły: "The Tatra Mountains", "Zakopane - a Health Resort and Sportman's Paradise",  "The Tatras - Artists' Paradise", "The Mountaineers and Their Characteristics", "Art and Architecture", "Janosik and His Band of Outlaws", "Janosik in Polish Art", "Music and Dances of the Mountaineers", liczne zdjęcia tatrzańskie, liczne reklamy firm polsko-amerykańskich.
140.–
Sprzedano za: 160.–
1218.
TRUSKAWIEC. Zakład zdrojowo-kąpielowy, inhalacyjno-solankowy i stacya klimatyczna. Drohobycz 1893. Zakład zdrojowy-kąpielowy. 16d, s. 35, mapa 1, tabl. rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko zakurzone, wewnątrz stan dobry. Krótki informator uzdrowiskowy, zaw. omówienie walorów leczniczych bijących tam źródeł, ich działania na organizm, sprawozdanie za rok 1892. Na tablicy 10 czarno-białych fotografii z Truskawca form. pocztówkowego.
80.–
Sprzedano za: 550.–
1219.
TUR Ludwik – Uniwersytet Wileński i jego znaczenie. Z 59 ryc. i dwiema tabl. kolorowanemi. Lwów 1903. Macierz Pol. 8, s. 102, tabl. 2. brosz. Wyd. Macierzy Pol., nr 79.
Grzbiet oklejony papierem, załamania krawędzi okł., stan dobry. Zaw. m.in. biogramy i podobizny ponad 70 osób związanych z Uniwersytetem.
100.–
Sprzedano za: 140.–
1220.
URBAŃSKI Antoni – Pro memoria. 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych. 165 ilustr. w tekście. Warszawa 1929. Nakł. autora. 8, s. VIII, 151, [4]. brosz.
Otarcia okł., ubytek grzbietu, blok luźny. Stan niezbyt dobry. Czwarty i ostatni tom niezwykle cennej pracy poświęconej utraconym zbiorom sztuki i zniszczonym pomnikom architektury polskiej na kresach wschodnich.
100.–
Sprzedano za: 300.–
1221.
VINCENZ Stanisław – Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. [Cz. 1]: Prawda starowieku. Warszawa 1936. Tow Wyd. "Rój". 8, s. 719, [1]. brosz.
Brak obwoluty (zachowane jedynie jej oba skrzydełka, tylne przyklejone do tylnej okł.), załamania i niewielkie naddarcia okł., wewnątrz stan dobry. Na przedniej okładce kompozycja Edmunda Bartłomiejczyka. Na końcu przegląd piśmiennictwa dotyczącego podobnej problematyki i słowniczek huculski. Pierwsza część cyklu huculskiego i jedyna, która ukazała się przed wojną. Jedna z ważniejszych publikacji dotyczących Huculszczyzny w naszej literaturze. Egzemplarz tej książki był eksponowany na wielkiej wystawie huculskiej "Na Wysokiej Połoninie" w Krakowie w 2011.
120.–
Sprzedano za: 850.–
1222.
WAŃKOWICZ Melchjor – W kościołach Meksyku. Warszawa 1927. Towarzystwo Wyd. "Rój". 16d, s. 180, [12], tabl. 8. opr. wsp. psk. Bibljot. Powieściowa.
Drobne zaplamienia. Piecz. Do niedawna jedyne wydanie reportażu Wańkowicza z podróży po Meksyku.
100.–
Sprzedano za: 180.–
1223.
WOJ Sław [krypt.?] – Światła na zboczach jarów. Z rozmyślań nad niedolą zapomnianych zamków na Podolu. Gawędy rytmiczne. Trembowla [192-?]. Druk. J. Gellesa. 16, s. 31, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KaRo) nie notuje ani jednego egzemplarza. Zaw. m.in.: Zbaraż, Sława kniazia Wasyla, Duch zakochany, Znikł cień Jaremy, Buczacz piękny, Przyjaciele zamków, Pałac króla Stasia, Zamek w łaskach, Ośmiu Sieniawskich.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1224.
ZALESKA M[aria] J[ulia] – Przygody młodego podróżnika w Tatrach. Z dziennika Kazia przepisała ... Z 15-ma drzeworytami. Warszawa 1882. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. [4], 192, tabl. 3. opr. oryg. pł. zdob.
Boczar 3958. Zaplamienia i przebarwienia okł., miejscami zaplamienia wewnątrz; dwie karty (s. 1/2, 15/16) i jedna tablica (po s. 112) we wsp. kopiach. Podpis własn. Wyd. I. Trzy drzeworyty na osobnych tablicach, pozostałe całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Powieść dla młodego czytelnika, ozdobiona 15 urokliwymi drzeworytami (Widok na Giewont z Krupówek w Zakopanem, Wejście na Gerlach, Zwóz mleka w Tatrach, Brama Kraszewskiego w dolinie Kościeliskiej, Kominy Dudowe w dolinie Kościeliskiej, Dolina Kościeliska - Skała Pisana, Trudne przejście na Gerlach (ta tablica w kopii), Wielki Staw w dolinie Pięciu Stawów, Siklawa - wodospad od Pięciu Stawów polskich, Morskie Oko (Rybie), Pod Giewontem w Tatrach, Widok z hali Królowej na Turnie Świnnicy, Czarnych ścian i Granatów, Wodospad zimnej wody, Altana lodowa w grocie Dobszyńskiej).
"'Przygody młodego podróżnika w Tatrach' to [...] ten typ prozy [...], którego głównym celem było rozbudzanie miłości do ojczystego krajobrazu [...]. Opis wycieczki w młodzieżowej powieści tatrzańskiej Zaleskiej ma nie tylko relacjonować górskie wyprawy i związane z nimi przeżycia, ale także spełniać określone funkcje poznawczo-propagandowe i ideowe [...]. Autorzy książek o tematyce przyrodniczej nie umieli na ogół zafrapować czytelnika. Maria Julia Zaleska, obdarzona prawdziwym talentem popularyzatorskim, należy tu do nielicznych wyjątków [...]. Powieść Zaleskiej odegrała dość ważną rolę w rozwoju dziecięcej prozy o Tatrach, stanowiła bowiem dla następców autorki coś w rodzaju wzoru i źródła inspiracji [...]. Główną jednak zasługą Zaleskiej było, że potrafiła w swym utworze wyłożyć w sposób niemal encyklopedyczny ogrom wiedzy dotyczącej roślin, zwierząt i minerałów. Przekazała też małemu odbiorcy sporo wiadomości geograficznych, etnograficznych, budząc w ten sposób krajoznawcze zainteresowania i kształcąc emocjonalny stosunek do przyrody ojczystej i zabytków narodowych" (P. Kuleczka "Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży do r. 1939", Zielona Góra 1994, s. 82-85).
400.–
Sprzedano za: 1.300.–
1225.
ZERBONI di Sposetti August Wilhelm von – Aus Galizien. Leipzig 1851. Costenoble und Remmelmann. 16d, s. VIII, 327, [1]. brosz.
Otarcia i załamania okł., niewielkie miejscowe zażółcenia papieru. Wspomnienia autora z pobytu w Galicji.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1226.
ZIMOROWICZ Bartłomiej – Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi i Lodomeryi stolicy; z opisaniem dokładnem okolic i potróynego oblężenia. Przez ... Konsula niegdyś tegoż Miasta od najdawniejszych czasów aż do roku 1672, po łacinie napisana i bez wszelkiego użytku przez 162 lat w rękopisie zakątnym ukryta, a teraz na żądanie powszechne pracą Marcina Piwockiego [...] na język Polski przełożona i tegoż nakładem z dodanym wizerunkiem Lwowa i wysokiego zamku jeszcze przed rokiem 1600 w Kolonii wyciśnionym wydana. Lwów 1835. Wyciśnięto krotłami Józefa Schnaydera. 16d, s. XIV, 508, tabl. rozkł. 1. opr. nieco późn. ppł.
Otarcia oprawy i grzbietu, niewielkie ubytki płótna na grzbiecie, brak przedniej wyklejki, podklejony niewielki ubytek karty tyt., zaplamienia narożnika części kart, nieznaczne naddarcie tablicy. Na zachowanej - a często brakującej - rycinie kopia widoku Lwowa Brauna-Hogenberga z polskim tekstem i tytułem: "Lwow, Rusi południowey miasto stołeczne, główny skład towarow wschodnich".
440.–
Sprzedano za: 550.–
1227.
ŻUREK Franciszek – Powiat krasnostawski w walce o wolność. Z przedmową Heleny Radlińskiej. Warszawa 1937. Inst. J. Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. 4, s. VIII, 296, tabl. 25. brosz.
Otarcia okł., podklejone naddarcie przedniej okł. i kilku pierwszych kart. Piecz. Dotyczy okresu od powstania styczniowego do odzyskania niepodległości. Indeks nazwisk na końcu.
140.–