Pozostałe wydawnictwa

1228.
ALEKSANDROWICZ Antoni Z. – Sport żeglarski. Wydawnictwo oficjalne Polskiego Związku Żeglarskiego w Polsce. Wyd. II. Lwów 1939. Ossolineum. 8, s. 184, [1], tabl. 1, tabl. luzem 5. brosz. Bibliot. Wychowania Fizycznego i Sportu, nr 14.
Tylna okł. nieco otarta, papier pożółkły. Podpis własn. Zaw. m.in.: Jacht i łódź żaglowa, Konstrukcja i budowa jachtu, Zakup nowego i używanego jachtu, Teoria żaglowania, Zmiana halsu, Człek za burtą, Na mieliźnie, Instrumenty nawigacyjne, Meteorologia, Turystyka na wodach wewnętrznych, Turystyka na morzu, Zwyczaje jachtowe i klubowe żeglarskie, Regaty.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1229.
[APTEKA 1]. 35 lat. Magister A. Bukowski Sukc. Apteka, Laboratorjum Chemiczno-Farmac[eutyczne], Pracownie: Analiz lekarskich [...]. Warszawa [1933]. Zakł. Graf. Z. Manitius, Łódź. 16 podł., s. [2], 27, [1]. brosz.
Niewielkie załamanie przedniej okł., ostatnia karta luzem, stan dobry. Ilustrowany informator o działalności warszawskiej firmy farmaceutycznej.
80.–
Sprzedano za: 300.–
1230.
[APTEKA 2]. Cennik apteczny. Władysław Hoffman i S-ka. Warszawa, V 1911. 8, s. [4], 81. opr. oryg. pł.
Wyraźne zaplamienie przedniej okł., ślad zawilgocenia w narożniku kart. Podpis własn. Cennik warszawskiej firmy aptekarskiej (ul. Zielna 46). Większość wolnego, niezadrukowanego miejsca zajmują odręcznie wpisane wiersze różnej treści. Jest tu np. ballada Mickiewicza "Czaty", "Dzieło" tego samego autora, fragment "Szanfarów" Słowackiego, "Barkaroli" Korsaka, Godebskiego "Wiersz do płci pięknej", "Bez granic" Asnyka i wiele innych.
140.–
Sprzedano za: 440.–
1231.
[BEDERSKA Elżbieta] – "Dobra służąca", czyli "Co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie". Poradnik dla służących. Napisała E. B. [krypt.]. Poznań 1909. Druk. i Księg. św. Wojciecha. 16d, s. 133, [3]. opr. oryg. pł.
Otarcia krawędzi okł., wyklejki i skrajne karty zabrązowione. Zaw. m.in.: Służba domowa, Jak zachowywać się powinna służąca przy godzeniu, Jakie są obowiązki służącej w średnio-zamożnym domu, Zewnętrzne oznaki dobrego towaru, Co wiedzieć musi kucharka, Zajęcia poobiednie i mycie statków, Uprzątanie pokoi, Nakrycie stołu, Nakrycie stołu do kawy i herbaty, Strojenie potraw, Reguły przy wpuszczaniu gości, O praniu, Palenie w piecach, Lampy, Obowiązki służącej do dzieci, Oszczędność, Wolne niedziele, Zamążpójście, Kilka wskazówek hygienicznych, Niektóre praktyczne rady dla kucharek, Konieczne wiadomości prawne dla służących. Nieczęste.
320.–
Sprzedano za: 570.–
1232.
BIBLIA to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney, ułożone a teraz dla pożytku Zborów Polskich Ewangelickich podług Biblii Berlińskiey w Roku 1810 wydaney na nowo przedrukowane. Wrocław 1836. Drukiem W. B. Korna. 8, s. [2], 973, [5], 316, [1]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet nowy, miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. Nowy Testament z osobną kartą tyt. Wrocławskie wydanie Biblii protestanckiej.
640.–
Sprzedano za: 700.–
1233.
CENNIK 1936. R. Aleksandrowicz, Magazyn Papieru i Przyborów Piśmiennych, Kraków. Kraków 1936. R. Aleksandrowicz. 4, k. [1], 15, VII, wkładek reklamowych 5. brosz.
Okł. lekko otarte i zaplamione, stan dobry. Maszynopis powiel. W ofercie: kalka płócienna "Ozalid", papier światłoczuły "Negatyw", stół rysunkowy, krzywki z drzewa gruszkowego, trójkąty do ustawiania, suwaki japońskie "Sun", szablony literowe, rurki lejowe do szablonów, prawdziwy pergamin na dyplomy, rączki do piórek do tuszu, grafiony precyzyjne, gumy do wycierania i wiele innych.
140.–
Sprzedano za: 140.–
1234.
CO PALIĆ w roku 1931. Ilustrowany katalog Polskiego Monopolu Tytoniowego. B. m. 1931. Polski Monopol Tytoniowy. 8, s. [64]. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, poza tym stan dobry. Blok przewiązany sznurkiem. Publikacja reklamowa Polskiego Monopolu Tytoniowego. Zaw. m.in.: O czem sprzedawca powinien pamiętać?, Konserwacja wyrobów, O papierosach i ich wyrobie, O cygarach i ich wyrobie, Jak należy obchodzić się z cygarami?, Tytonie fajkowe, Tytonie przędzone, Tytonie do żucia. Na 12 całostronicowych barwnych tablicach pokazano wyroby tytoniowe: papierosy, cygara, tytonie, tabaki; towarzyszące im tabele podają informację o nazwie, jakości, cenie asortymentu tytoniowego. Katalog zawiera także obce reklamy: tutek papierosowych, fabryki papieru, zegarków Omega, koncernu IKC, Monopolu Zapałczanego. Nieczęste
180.–
Sprzedano za: 850.–
1235.
DELMONT Józef – Zwierzęta w filmie. Opowieści napisał ... łowca zwierząt, reżyser filmowy. Rysunki wykonał Antoni Gawiński. Warszawa 1928. M. Arct. 16d, s. 144. opr. oryg. ppł.
Krawędzie okł. nieco pożółkłe, stan dobry. Zaw. m.in.: Człowiek i zwierzęta, Dzikie zwierzę w filmie, Jack - mądry szympans, Tragiczna walka z kondorem, Walka z ośmiornicą, Jeffries - kangur-bokser, Jaguar z Mezöhegyes, Bunt małp.
120.–
Sprzedano za: 120.–
1236.
[DUNIN-WOLSKI Stefan]. Wiesław Sten [pseud.] – Sapere Ausuris. Tym, którzy będą mieli odwagę wiedzieć... Studjum biblijne. Warszawa 1929 [właśc. 1928]. Nakł. autora. 8, s. 280, [2], tabl. 20. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Zakreślony podpis własn. na stronie tyt. Tytuł okł.: "Astrologja starożytna w kultach religijnych (sapere ausuris)". Praca propagatora astrologii w Polsce międzywojennej, kontynuowana później w tomie "Jahwe w świetle astronomji i astrologji biblijnej" (1932). Zaw. m.in.: Astrologja jako uniwersalny fundament wszystkich religji, Historja Hebrajczyków w świetle Biblji i Archeologji, Kult Jahwy-Sebaoth u starożytnych Hebrajczyków, Jahwe teologji, Rodowód ptaak "IHV" i pokrewieństwo kosmogonji babilońskiej, egipskiej i żydowskiej, Bogowie Egiptu, Krzyże w dobie przedchrześcijańskiej, Litery "alfa" i "omega" na pomnikach chrześcijańskich. Na końcu "atlas" z blisko 240 rysunkami.
120.–
1237.
FRÜHLING Bronisław – Przepisy o ruchu pojazdów na drogach publicznych. Wyjaśnienia, przepisy związkowe. Kraków 1938. Księg. Powszechna. 16d, s. VI, 138. opr. oryg. pł. Biblioteka Tekstów Ustaw, t. 32.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. .
120.–
Sprzedano za: 120.–

Gastronomia

1238.
ALBINOWSKA Juliuszowa – Dom oszczędny. Trzecie znacznie uzupełnione wydanie. Lwów [przedm. 1921]. Wyd. "Kultura i Sztuka". 8, s. 368, [4]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, drobne zaplamienia. Zaw.: Prowadzenie domu, Potrawy zwykłe, Potrawy kuracyjne, Potrawy jarskie. Na końcu dodatek "Matka i dziecię".
140.–
Sprzedano za: 140.–
1239.
A.W. [krypt.?] – Nektar. Wyrób płynnego owocu sposobem domowym. Poznań 1938. Ostoja. 16d, s. 112. brosz.
Stan dobry. Obca dedykacja. Podpis własn.
50.–
Sprzedano za: 160.–
1240.
BALLING Karol J. N., LÜDERSDORF [Friedrich Wilhelm], KELLER – Cukromierz i kwasomierz jako próbki zacierowe opisane. Lwów 1856. H. W. Kallenbach. 16d, s. [4], 33, [3]. brosz.
Zaplamienia okł., ślad zawilgocenia. Egz. nierozcięty. Zaw. artykuły trzech autorów (ich nazwiska uwidoczniono w spisie treści): Opisanie i zastosowanie do naszych gorzelni i piwowarni procentowego sacharometru czyli cukromierza [...], Oxymeter czyli kwasomierz zacierowy, Thermo-alkoholometr, Próbka zacierowa, Kwasomierz zacierowy i drożdżowy. Bardzo rzadkie.
100.–
Sprzedano za: 650.–
1241.
BIER Leonard – Jak żywić się w czasie wojennym? Wykład wygłoszony staraniem Prezydyum Miasta Krakowa w sali "Sokoła" [...]. Kraków 1915. Księg. S. A. Krzyżanowskiego. 16d, s. 23, tabl. 1. brosz. Odb. z "Czasu".
Stan dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Końcowa konkluzja: "Sprawa tak codzienna jak żywienie, jeśli ma nas uchronić od wielu przykrości musi być opartą na zdobyczach nauki, że ludność na przebycie ciężkich klęsk społecznych już w czasach normalnych i pokoju winna być przygotowywaną przez odpowiednie wychowanie w stworzonych na ten cel instytucyach".
48.–
Sprzedano za: 100.–
1242.
CIESIELSKI T[eofil] – Miodosytnictwo. Sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyd. V. Lwów 1925. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. [8], 103. brosz.
Zaplamienie narożnika kart, odbarwienia części przedniej okł. Zaw. m.in.: Miody sycone, Miody owocowe, Wina owocowo-miodowe, Piwo miodowe, Zaczynianie fermentu, Napełnianie beczek, Dojrzewanie napojów, Poprawianie napojów, Jabłecznik i wina owocowe, Napoje bezalkoholowe.
80.–
Sprzedano za: 360.–
1243.
[CIUNDZIEWICKA Anna] – Gospodyni litewska czyli nauka porządnego utrzymywania domu i zaopatrywania go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie, tudzież hodowli bydła, nierogacizny i ptactwa. Według sposobów wypróbowanych i doświadczonych, a razem najtańszych i najprostszych. Wyd. XI poprawione. Drukowane z wydania 1898 roku. Wilno 1914. Księg. J. Zawadzkiego. 8, s. 460. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Zaw. m.in.: W folwarku i gumnie, W kuchni, W pokojach, O utrzymywaniu krów i wołów, O owcach, O trzodzie chlewnej, O hodowaniu i utrzymywaniu ptastwa (tu m.in. Jak żydzi rozkarmiają swe gęsi na szmalec), O przechowywaniu, wędzeniu i soleniu rozmaitych gatunków mięs i ryb, Rozmaite sekrety i wiadomości apteczkowe, O zaprawianiu wódek i likierów, tudzież o przyrządzaniu win rozmaitych, O przyrządzeniu mleczywa, biciu masła i robieniu serów, Drzewo na meble, Porcelanę i szkło czyścić, Mole wygubiać, Farbowanie i bielenie włóczek, Środek na piegi. Nieczęste.
280.–
Sprzedano za: 550.–
1244.
CO MAM ugotować? Poznań [1935]. Maggi. 16d, s. 112. brosz.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Zaw. m.in.: Potrawy na surowo, Potrawy na letniska i wycieczki, Potrawy dla chorych, Kompoty, Leguminy, Pieczywo domowe, Praktyczne wskazówki jak: sposób parzenia kawy i herbaty, pranie bielizny, pielęgnowanie rąk i t. d., Zaprawy i konserwy. Dołączono broszurkę reklamową "Maggi-ego sos do pieczeni".
64.–
Sprzedano za: 160.–
1245.
DISSLOWA Marja – Jak gotować. Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Przejrzała i uzup. pani Elżbieta [Kiewnarska]. 261 ilustracyj jedno- i wielobarwnych [...]. Poznań [1931]. Wyd. Polskie R. Wegnera. 8, s. XII, 870, [1]. opr. oryg. pł. zdob.
Opr. nieco zabrudzona, poza tym ładny egzemplarz. Ilustracje na tablicach w ramach paginacji.
280.–
Sprzedano za: 400.–
1246.
IDEAL, maszynka do lodów. Olkusz [193-?]. Fabryka naczyń emaljowanych "Olkusz". 8, s. [2], 12. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł. Maszynopis powiel. Omówienie zasady działania urządzenia oraz przepisy na lody.
64.–
Sprzedano za: 140.–
1247.
MAKOSIŃSKI Jan – Przepisy do przyrządzania wódek, rozolisów, rumów, araków, likierów, cognaców, essencyi pończonych, krupników i grogu na zimnej drodze. Oprac. i wydał ... Kraków 1911. Druk. Literacka. 8, s. 44. brosz.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Notatki na tylnej okł. Miejscami niewielkie zaplamienia. Piecz. Autor pełnił funkcję "kierującego piwnicznego" firmy J. Federowicz. Książka zaw. 110 receptur (zawsze na 100 litrów).
120.–
Sprzedano za: 260.–
1248.
MARICKI Ludomir, WISSER Mieczysław – Wina, octy, miody, piwa, likiery i t.p. Jak wyrabiać sposobem domowym. Z ilustracjami. Warszawa 1936. Księg. Popularna. 8, s. [1], 70, [5]. opr. wsp. ppł. Praktyczna Bibljot. Gospodarstwa Domowego.
Podklejenia pierwszej karty, niektóre karty podklejone w grzbiecie, poza tym stan dobry. Główne rozdziały: Wina owocowe, Wady i choroby win oraz ich usuwanie, Przepisy na poszczególne wina, Wino ze słodu jęczmiennego, Octy, Miody, Piwo domowe, Likiery, Likiery-nalewki. Nieczęste.
100.–
Sprzedano za: 260.–
1249.
NIKLEWICZ Konrad – Domowa fabrykacya wódek, likierów, kremów, rumów i araków. Przewodnik dla wszystkich obejmujący najnowsze przepisy fabrykacyi wszelkich gatunków likierów, rumów, araków, ponczowych esencyi, syropów, ratafii, koniaków, etc. Wyd. II poprawione. Warszawa 1899. Druk. S. Niemiry Synów. 16d, s. 171, V. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.
200.–
Sprzedano za: 950.–
1250.
NIKLEWICZ Konrad – Kiperstwo. Z licznemi drzeworytami. Warszawa 1895. Nakładem autora. 8, s. [4], [257]-359, [1], II. brosz. Gospodarstwo Piwniczne, cz. 6-7.
Okładki broszurowe zakurzone, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Ostatni zeszyt serii, zawierający cz. 6 (Sztuczne wina) i cz. 7 (Wina naturalne).
160.–
Sprzedano za: 460.–
1251.
NIKLEWICZ Konrad – Wina owocowe i miody. Fabrykacya win owocowych i miodów. Wyd. III pomnożone i poprawione. Warszawa 1898. Druk St. Niemiry Synów. 16d, s. VIII, [9]-99, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. zaplamione, miejscami zażółcenia papieru. Podpis własn.
140.–
Sprzedano za: 1.200.–
1252.
PRADEL Robert – Wino domowego wyrobu. Przepisy do wyrobu win ze wszystkich owoców i jagód. Kraków [1936]. M. Pradel. 16d, s. 71, [1]. brosz.
Niewielkie załamania tylnej okł., stan dobry. Podpis własn. Tytuł okł.: "Wina domowe. Najnowsze sposoby wyrobu".
80.–
Sprzedano za: 340.–
1253.
SZEYBLEROWA Zofia Wilhelmina z Koblanków – Doświadczona gospodyni i kucharka doskonała dla wszystkich stanów czyli Nauka gotowania, smażenia i pieczenia smacznym sposobem wszelkiego mięsa, drobiu, zwierzyny, ryb i jarzyn; robienia melszpeyzów, pieczenia ciast, zaprawiania rozmaitych napojów [...]  i robienia rozmaitych kiełbas, kiszek, salcesonów i t. d. Podług osmego wydania niemieckiego na język polski przełożona. Wrocław 1835. W. B. Korn. 16d, s. XXVI, 286. opr. nieco późn. bibliot. ppł.
Otarcia okł., wyklejki podklejone w grzbiecie, nieznaczny ślad zawilgocenia na początku, stan dobry. Wyd. I. Książka zaw. 1.013 przepisów. Nieczęste.
1.600.–
Sprzedano za: 2.600.–
* * *
1254.
[GRUPA Towarzystw Naftowych "Małopolska"]. [Kalendarz na rok 1939]. Lwów. Dział Propagandy Grupy Tow. Naft. "Małopolanin". Druk. "Poligrafia". 16 podł., s. 184. opr. oryg. pł.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Kalendarz dla automobilistów, reklamujący oleje Galkar rozprowadzane przez spółkę "Karpaty". Prócz kalendarium i reklam zaw. tabele do odnotowania wymiany oleju w silniku, skrzyni biegów i w tylnym moście, uzupełnienia płynu hamulcowego, kosztów zakupionych części i akcesoriów samochodowych, remontów i napraw, rachunków garażowych, wydatków na szofera. Najwięcej miejsca zajmuje "Dziennik jazd" (s. 20-145). Na końcu wykaz "błękitnych stacyj zaopatrzenia" na terenie całego kraju i taryfa pocztowa.
240.–
Sprzedano za: 320.–
1255.
GÂÇON-DUFOUR [Marie Armande] – Dziełko doręczne dla gospodyń mieyskich i wieyskich tudzież dla służących folwarcznych; z przyłączonymi sposobami leczenia chorób bydlęcych, i przydanym zbiorem praktycznym gospodarstwa wieyskiego i domowego: napisane w języku francuzkim przez Panią ... a teraz na polski język przełożone. Wyd. nowe znacznie poprawne. Wrocław 1816. W. B. Korn. 16d, s. X, [11]-352, tabl. 2. opr. wsp. psk.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia, stan dobry. Ekslibris, podpis własn. Bibliografia XIX w. (E. XIX 8, 19) lokalizuje tylko 2 egz. tego wydania. Poradnik gospodarski napisany w formie listów do znajomej. Zaw. m.in.: Kupno bydła, Zasadzanie drzew na bagnach, Sposób zyskania sobie poważania u sąsiadów i wieśniaków okolicy, Ulepszenie i pomnożenie lasu, Wybór w nabyciu owiec, Urządzenie folwarku, obór, koszar domowych, mleczarni, pralni, kurnika, dołów na gnóy, Bielenie lnu i konopi, Staranie o łąkach, Chodowanie świń prośnych, Zatrudnienie starców i dzieci, Sposób pewny zbierania rojów pszczolnych, Zbiór miodu i wosku, Starania względem kotów, aby je uczynić łownymi, Robota masła i sera na zimę, Szczepienie drzew owocowych, Solenie wieprzowiny, Wybór baranów dla ulepszenia trzody, Starania w kurniku, O kuchni gospodarskiey przez rok cały, O piwnicy i zachowaniu wina, O kuchni ekonomiczney wieyskiey i mieyskiey, Pieczenie chleba, O kwiatach pożytecznych i przyjemnych, O wychowaniu psów folwarcznych i owczarskich, Pszczoły i pasieka, Sposób obeyścia się bez kawy i cukru, za pomocą rzeczy do nich jak naypodobnieyszych, Sposób naśladowania herbaty. W "Zbiorze praktycznym gospodarstwa", umieszczonym na końcu książki, liczne przepisy kuchenne: Konfitury z wiśni, Konfitury ze śliwek zwanych Mirabelle, Konfitura z winnych gron, Galareta z jabłek ("Bierze się dwieście sztuk jabłek renetów..."), Paszteciki z owoców rozmaitych, Ogórki zimowe, Owoce chowane w wódce, Ratafija z goździków i wanilii, Wódka kirszenwasser zwana, Wino naśladujące Bordegalskie, Napóy chłodzący, Cykoryja, Ciasto suche z szafranem, Cielęcina naśladująca rybę morską, Szynka na wzór Mogunckiey, Smalec, Wielki pigment czyli Pieprz swoyski długi, Sposób przyprawienia jabłek renetów, aby miały smak Ananasów. Na tablicach miedziorytowy portret autorki i widok pieca kuchennego. Rzadkie.
1.400.–
Sprzedano za: 3.800.–
1256.
HALE Wiliam J. – Dobrobyt świta. (Prosperity beckons). Nowa era alkoholowa. Kutno [1938]. Zakłady Chemiczne Kutno S. A. 16d, s. 232, [1], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco zabrudzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Autor upatruje poprawę sytuacji gospodarczej świata w dynamicznym powiększeniu produkcji spirytusu. Ma on zastąpić paliwa kopalne, wobec faktu, że "zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych grożą szybkim wyczerpaniem". "Autor książki omawia też i inne możliwości zastosowania spirytusu". Na tablicy reklama zakładów w Kutnie, ukazująca asortyment produkowanych przez nie towarów.
100.–

Harcerstwo

1257.
GRAŻYŃSKI Michał – 50 lat harcerskiej służby. Londyn 1960. Naczelnictwo ZHP. 8, s. 28. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście.
M. Grażyński (1890-1965) – działacz niepodległościowy, społeczny i harcerski, doktor filozofii i prawa, długoletni wojewoda śląski.
48.–
Sprzedano za: 80.–
1258.
GRAŻYŃSKI Michał – Z moich wędrówek i przygód. Katowice-Warszawa 1936. Nakł. "Na Tropie". 16d, s. 60, tabl. 10. brosz.
Błażejewski 1378. Zaplamienie przedniej okł., stan dobry. Ilustracje Stanisława Klimowskiego. Zaw. rozdziały: Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać, Jak znalazłem pstrągi w Czarnym Stawie Gąsienicowym, Jak mnie i moich towarzyszy znalazła ekspedycja ratunkowa w dolinie Pięciu Stawów, Wycieczka nad jezioro Narocz, Harcerstwo a przyroda, Szczupak mściciel, Nero, Na morskim brzegu, O Polskę skrzydlatą.
120.–
Sprzedano za: 130.–
1259.
GRODECKA Ewa – Rzeka. Bieg górny. Ilustrował Tadeusz Orłowicz. Wyd. II. Warszawa 1939. Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na Tropie". 16d, s. 168. brosz. Szkoła Instruktorska Harcerstwa Żeńskiego, nr 2.
Błażejewski 1380. Niewielkie otarcia tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Reportaż z życia zastępu dziewczęcego. Okładka sygn. "Barczyński 39".
100.–
Sprzedano za: 190.–
1260.
HARCERSKIE Zeszyty Historyczne. Londyn 1975. Koło Harcerzy i Harcerek z lat 1910-1945. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydawniczo zebrane zeszyty składające się na "Historię harcerstwa" t. 1: Lata 1910-1921 ze spojrzeniem w lata późniejsze w ostatnim zeszycie. Zaw. w kolejności: zesz. wstępny bez numeru (s. [2], 14), 1/1: Początki ruchu harcerskiego (s. 40), 3/2: Nasze dzieje. geneza harcerstwa (s. IX, 37, [2]), 4/3: Harcerstwo na Ukrainie i w Rosji 1912-1920 (s. 40), 5/4: Harcerze w bojach 1914-1921 (s. 40), 2/9: Losy młodzieży harcerskiej pod komunistycznymi rządami w P. R. L. (s. 60).
120.–
Sprzedano za: 120.–
1261.
ŁOŚ Stefan – Czendż. Wspomnienia z wielkiej wyprawy na Jamboree. Poznań 1929. W. Krakowiecki. 8, s. 86. brosz.
Błażejewski 1430. Okł. lekko otarte, brak karty przedtyt. Ekslibris. Praca dedykowana w druku S. Sedlaczkowi i M. Łowińskiemu. Okładka F. Klemińskiego, ilustracje w tekście W. Czarneckiego, liczne fotografie ze zlotu skautowego w Arrowe Park w okolicach Birkenhead w Wielkiej Brytanii.
120.–
Sprzedano za: 340.–
1262.
ZAŁUSKI Stefan – Wędrówki górskie. Warszawa 1939. Zakł. Graf. J. Dziewulskiego. 16d, s. VII, [1], 219, [3]. brosz.
Błażejewski 1199. Stan dobry. Na początku wklejona informacja wydawcy o książce i blankiet przekazu pocztowego. Górski poradnik wycieczkowy dla harcerzy. Okładka Władysława Czarneckiego.
80.–
Sprzedano za: 80.–
* * *
1263.
[HARTMAN Seweryn Albert]. Sebastjan Arhens [pseud.] – Kodeks towarzyski. Jak się powinien zachować człowiek wytworny w domu i po za domem. Podręcznik dobrych obyczajów towarzyskich według ostatnich wymagań wychowania i życia. Wyd. V. Warszawa [1932]. Wydawnictwo Księgarni Popularnej. 16d, s. 80. brosz.
Otarcia i wyraźne zabrudzenia okł., niewielki ślad zawilgocenia na początku. Zaw. m.in.: Czystość, Dom człowieka wytwornego, Ranna toaleta pani domu, Śniadanie, Obiad, Wieczór w wytwornym domu, Noc, Na ulicy, W lokalu publicznym, tramwaju i na kolei, Bal, wieczorek i modny dancing, Oficjalne wizyty, O ustępowaniu miejsca, Czy całować kobiety w rękę, Czy kodeks towarzyski obowiązuje w małżeństwie, Składanie wizyt, Wizerunek człowieka źle wychowanego.
120.–
Sprzedano za: 140.–
1264.
JABŁCZYŃSKA-JĘDRZEJEWSKA H – Narciarstwo. W opracowaniu ... przy współudziale W. Czarnockiej-Karpińskiej, A. Heinricha, S. Leszczyckiego, St. Żytkowiczowej. Warszawa 1935. Główna Księgarnia Wojskowa. 16d, s. XIV, 306, [2]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. Wychowanie Fizyczne Kobiet, tomik 3.
Stan dobry. Pecz. Państw. Seminarium Ochroniarskiego im. S. Jachowicza. Okładka Wiktorii J. Goryńskiej.
100.–
Sprzedano za: 160.–
1265.
KALBARCZYK Janusz – Łyżwiarzem może zostać każdy. Warszawa 1947. Trzaska, Evert i Michalski. 16d, s. 86, [2], tabl. 6. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania krawędzi jednej tablicy.
80.–
Sprzedano za: 80.–
1266.
KATALOG wzorów. Wyroby z surowców odpadowych. Lublin 1975. Biuro Technologiczno Konstrukcyjne P. T. "Boter". 4, k. [43]. brosz.
Stan dobry. Zapiski na tylnej okł. Ponad 40 pomysłów jak wykorzystać technologiczne materiały odpadowe (blachę ażurową, pręty zbrojeniowe, rurki stalowe, krążki z blachy, płyty paździerzowe i pilśniowe, "okleinę - odpady krajowe"). Ich wykaz, cenę oraz dostępną ilość wraz z nazwami zakładów produkcyjnych podaje tabela na końcu katalogu. Na tablicach m.in. wzory żyrandoli i kinkietów, świecznik, wieszak, taborety, półko-regały, wieszak na ręczniki, serwetnik, taca, koszyczki na szklanki. Zwraca uwagę "urządzenie do przechylania samochodów osobowych" (w dwóch wersjach) oraz "prowadnica sznura żelazka do prasowania".
80.–
1267.
[KATALOG firmowy 1]. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, Weterynaryjnych i Wyrobów Stalowych Ostrych Alfons Mann. Katalog narzędzi weterynaryjnych. Warszawa [1931]. Druk. P. K. O. 4, s. 56. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Narzędzia do sekcji i anatomji, Narzędzia i przybory do badań mikroskopowych, Przyrządy do badania mięsa, Przyrządy do ujarzmiania zwierząt, Trójgrańce, Narzędzia do puszczania i tamowania krwi, Podręczne narzędzia operacyjne, Przybory do przypalania, Katetery i narzędzia do kastracji, Narzędzia akuszeryjne. Dołączono cennik zawartych w katalogu obiektów (na jednej karcie luzem).
180.–
Sprzedano za: 180.–
1268.
[KATALOG firmowy 2]. Skład Aparatów i Przyborów Fotograficznych Władysław Borzemski, Lwów, Sykstuska 11. Cennik aparatów powiększających i projekcyjnych. Lwów [191-?]. Wyd. "Miesięcznika Fotograficznego". 4, s. 78. brosz.
Okł. nieco otarte, zakurzone i zaplamione, załamanie narożnika ostatnich kart. Piecz. Na okł. dodatkowo nadruk "Cennik Nr. 5". Katalog ofertowy lwowskiej firmy fotograficznej zawierający projektory, kinematograf ("najnowsza i najbardziej polecenia godna konstrukcja"), lampy do aparatów projekcyjnych, powiększalniki, obiektywy, bogaty wybór przeźroczy.
200.–
Sprzedano za: 200.–
1269.
KNEIPP Sebastian – Moje leczenie wodą. Przełożył Jan Walicki. Warszawa 1939. Księgarnia J. Przeworskiego. 8, s. 383, [1], tabl. 8. brosz., obw.
Obw. nieco otarte, stan dobry. Egz. nierozcięty. Obwoluta T. Piotrowskiego, członka K.A.G.R.-u.
120.–
Sprzedano za: 180.–
1270.
[KOLEJNICTWO]. OČERK sovremennago sostojanija i dejatelnosti za pervoe pjatiletie moskovsko-vindavskoj žel[eznoj] dor[ogi] 1901-1906 gg. [Moskva 1907?]. 8, s. [4], 145, tabl. 1, mapy rozkł. 3. opr. oryg. kart.
Otarcia okł., nadpęknięcie grzbietu, wewnątrz stan dobry. Trzy tabl. (w tym jedna rozkł.) w ramach paginacji. Tytuł okł.: "Očerk linii Moskva-Vindava 1901-1906". Historia budowy i stan obecny kolei łączącej Moskwę z Windawą (Kurlandia). Liczne ilustracje w tekście i na tablicach (dworce i zabudowania dworcowe, rzuty budynków stacyjnych, schematy rozjazdów kolejowych), zestawienia statystyczne, tabele.
140.–
Sprzedano za: 280.–
1271.
KONARSKI Szymon – Jak rolę uprawiać należy? Dla użytku gospodarzy rolnych podał ... Praca nagrodzona na konkursie "Gazety Rolniczej". Warszawa 1914. Drukarnia i Litografia Jana Cotty. 16d, s. 71. opr. oryg. ppł.
Zaplamienia marginesu przedniej okł., stan dobry. Wyd. III. Kilka ilustracji w tekście.
100.–
Sprzedano za: 140.–
1272.
KOWNACKA Marja – Teatrzyk kukiełek. W opracowaniu J[ędrzeja] Cierniaka, M[arji] Kownackiej, J[oanny] Landy, A[leksandra] Palińskiego, W[itolda i Heleny] Ulanowskich, pod red. ... Z rysunkami i tablicami w tekście. Warszawa 1935. Nasza Księgarnia. 8, s. 123, tabl. 4. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty. Ilustracje W. Telakowskiej i A. Siemaszko. Na tabl.: Konstrukcja teatru lalkowego, Szopka mniejsza, Półki dla kukiełek, Projekt dekoracji do teatrzyku kukiełek. Zaw. m.in.: W. Ulanowski "Jak i z czego robi się kukiełki", H. Ulanowska "Kukiełki 'Bi-ba-bo'", M. Kownacka "Teatrzyk 'Bi-ba-bo" w domu", "O widowiskach", "O warsztatach", "Organizacja pracy w teatrzyku kukiełek".
120.–
Sprzedano za: 120.–
1273.
KRAUSHAR Alexander – Aeronauci francuzcy w Warszawie w r. 1831. Warszawa 1908. Druk. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16d, s. 27. brosz. Miscellanea Historyczne, [nr] 29.
Stan bardzo dobry. Opis pokazów balonowych zorganizowanych w Warszawie przez słynną francuską rodzinę baloniarzy Garnerinów i ich zabiegów o wykorzystanie militarne swego statku powietrznego.
40.–
Sprzedano za: 130.–
1274.
KUROWSKI Jan Nepom[ucen] – O potrzebie i możności zaprowadzenia w naszym kraju jedwabnictwa oraz Krótka nauka hodowania jedwabnic i drzewa morwowego. Z najnowszych zagranicznych dzieł. (Z 3 tablic rycin). [Cz. 1-3]. Warszawa 1836. Nakł. autora. 16d, s. [14], XXVIII, [6], 72; [8], [73]-160, tabl. 3; [16], 161-223, tabl. 1. razem opr. kart. z epoki.
Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego (którego autor był członkiem-korespondentem) i powstałej w 1924 Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej H. i S. Witaczków w Milanówku; podpis własn. "Rościszewski". Zapiski inwentarzowe. Na początku dwustronicowe "Uwiadomienie", w którym autor podaje powody powstania książki. Na stronie przedtyt.: "O uprawie jedwabiu i hodowaniu drzewa morwowego". Każda część z osobnym spisem treści. Rzadkie!
J. N. Kurowski (1783-1866) - publicysta, działacz gospodarczy, rolnik, twórca polskiego czasopiśmiennictwa rolniczego. Był autorem wielu podręczników i poradników gospodarskich, często prekursorskich na naszych ziemiach, dzięki czemu "swoją działalnością wywarł wielki wpływ na stan rolnictwa polskiego" ("Wielkopolski słownik biograficzny", War. 1983, s. 396).
3.600.–
Sprzedano za: 3.600.–
1275.
[LĄDOWANIE na Księżycu]. Dwie publikacje okolicznościowe z 1969 poświęcone misji Apollo 11 i pierwszemu pobytowi ludzi na srebrnym globie.
Zbiór zaw.:
1. Life. Special edition: To the Moon and Back. folio, s. [88]. brosz.
2. Na księżyc i dalej. folio, s. [28]. brosz.
Naddarcie przedniej okł. pierwszej pozycji, lekkie otarcia okł. obu publikacji, niewielkie zaplamienie jednej strony "Life'u". W obu broszurach liczne zdjęcia dostarczone głównie przez NASA.
280.–
Sprzedano za: 280.–
1276.
LEWIŃSKI Jan Stanisław – Pieniądz, kredyt i ceny. Warszawa 1932. Nakł. Wyższej Szkoły Handlowej. 8, s. 551, tabl. rozkł. 2, portret 1. opr. wsp. psk. Bibliot. WSH.
Stan dobry. Skasowane piecz. m.in. biblioteki Komitetu Centralnego PPR i Centralnego Ośrodka Szkolenia Partyjnego PZPR. Wydana pośmiertnie praca wybitnego polskiego ekonomisty, profesora WSH. W pierwszej części zamieszczono rozważania teoretyczne, w drugiej - antologię tekstów od Arystotelesa do J. S. Milla.
150.–
1277.
MORACZEWSKI Maciej – O budowie zagród włościańskich. Dla użytku gospodarzy rolnych. Warszawa 1901. Wyd. z zapisu W. Pepłowskiego. 16d, s. [2], 127, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, stan dobry. Piecz. S. Chełchowskiego z Chojnowa. Zaw. m.in.: Największe wadliwości teraźniejszych budowli, Ogólny rozkład zabudowania, Chata, Budynki gospodarskie. Ilustracje w tekście. Na okł. ozdobna winieta z oraczem, wiatrakiem i sprzętami rolniczymi i gospodarskimi.
120.–
Sprzedano za: 160.–
1278.
MORIN Artur – Przewodnik praktyczny dla inżenierów, mechaników, budowniczych i artyllerzystów. Przetłomaczony i dopełniony późniejszemi doświadczeniami, tudzież zastosowaniami do dróg bitych, mostów, spławów, kolei żelaznych i rolnictwa [...] przez Bronisława Marczewskiego. Warszawa 1859. Nakł. tłomacza. 16d, s. [4], XVII, [1], 554, [3], tabl. 1. opr. ppł. złoc. z epoki, obcięcie złoc.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Na przedniej okł. złoc. orzeł carski. Na dodatkowej karcie dwujęzyczna dedykacja za celujący postęp w naukach. Zaw. m.in.: O wypływie wody, Ocenianie wody w rzekach, Prędkość wypływu wody na koła wodne, Urządzenie wodociągów do rozprowadzania wody, Rury w wodociągach warszawskich, Pompy, Osuszenie sadów, Kanały, O kolach wodnych, Urządzenie zakładów i silników wodnych, Wiatraki, Porownanie róznych rodzajów machin parowych, O zazębieniach, Przewożenie ciężarów, Szosy, Drogi adamizowane, Drogi brukowane, Koleje żelazne, Zasady do stawiania budynków gospodarskich (tu m.in.: Stodoły, Stajnie, Wozownie, Obory, Owczarnie, Lodownie). Ilustracje w tekście.
320.–
Sprzedano za: 1.400.–
1279.
OKAŻ nam Panie miłosierdzie Twoje. Książka do nabożeństwa. Zebrał i ułożył Ks. S. K. [krypt.?]. Kraków 1939. J. Cebulski. 16, s. 320, tabl. 1. opr. oryg. skóra złoc., oryg. futerał kart., obcięcie złoc.
Stan wyjątkowo bardzo dobry. Zachowana papierowa koszulka ochronna. Na przedniej okł. z czarnej skóry złoc. krzyż, na grzbiecie tytuł modlitewnika; dublura złoc. Druk na cienkim, biblijnym papierze. Modlitewnik zakończony tekstem "hymnu narodowego" "Boże, coś Polskę".
160.–
Sprzedano za: 360.–
1280.
PAWŁOWSKI Stanisław – Niektóre kanały spławne na ziemiach polskich. Lwów 1911. I Związkowa Drukarnia. 8, s. [2], 32, mapa 1. brosz.
Okł. nieco otarte, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Na mapie ukazano przebieg kanałów: berezyńskiego, Ogińskiego, królewskiego, augustowskiego i bydgoskiego.
80.–
Sprzedano za: 140.–
1281.
POSIEDZENIE publiczne Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego na obchód założenia iego przy rozpoczęciu nowego kursu nauk odbyte dnia 5. Października roku 1818 w Warszawie. Warszawa [1816]. Druk. Rządowa. 8, s. 44. brosz.
Niewielkie otarcia skrajnych kart, pionowe załamanie bloku. Zaw. "zagajenie" rektora i dwie rozprawy: S. Ciampi "De historia Ludorum Discendi synopsis" i F. Bentkowskiego "Co iest oświata, i iaki naród oświeconym nazwać można?".
180.–
1282.
RACIBORSKI Aleksander – Historya i psychologia szermierki. Lwów 1894. Nakł. autora. 8, s. [2], 51. brosz. Odb. z "Przewodnika Naukowego i Literackiego".
Podklejony ubytek narożnika przedniej okł., tylna okł. obca. "Szermierka jest sztuką używania broni, w ten sposób, ażeby samemu jak najlepiej się chronić od ciosów, przeciwnika zaś jak najskuteczniej razić".
80.–
Sprzedano za: 190.–
1283.
[RADOMIŃSKI Jan Alojzy] – Zasady arytmetyki, ułożone przez byłego professora matematyki w Szkole Departamentowey. Warszawa 1821. N. Glücksberg. 8, s. [4], IV, 324, [13]. opr. psk. z epoki.
Karta tyt. i przedtyt. w odbitce ksero, niewielkie ślady kornika, opr. mocno otarta - egz. używany. Skasowane piecz. bibliot. Zaw. m.in.: O działaniach głównych arytmetyki na liczbach całych i dziesiętnych, O działaniach głównych arytmetyki z ułomkami zwyczaynemi, O działaniach głównych z liczbami wielorakiemi czyli różnogatunkowemi, O formowaniu potęg i wyciąganiu pierwiastków, O stosunkach proporcyiach i postępach, O logarytmach. Na końcu rozkładane tabele przeliczeniowe miar, wag i monet. Pierwsze wydanie wielokrotnie wznawianego podręcznika arytmetyki.
320.–
Sprzedano za: 550.–
1284.
REUTER Ferdynand – O bydle w związku z rolnictwem czyli sposob jakby ilość i gatunek bydła mającego się trzymać w jakowym folwarku ustanowić; a oraz przynależytą dla niego paszę i do uzyskania teyże potrzebny grunt oznaczyć, podany dla Galicyi przez ... jako druga część dzieła: O rolnictwie [...]. z języka Niemieckiego na Polski przełożony przez Adama Kłodzińskiego. Warszawa 1822. N. Glücksberg. 16d, s. [8], 131, tabele rozkł. 2. opr. ppł. z epoki.
Wyraźne otarcia okł., pionowe załamanie przedniej okł., załamanie narożnika części kart, drobne zaplamienia. Praca dedykowana w druku Adamowi Czartoryskiemu. Zaw. m.in.: Co na iakim folwarku chować, rogaciznę czy owce?, Wiele i jakiey paszy potrzebuje bydło [...]?, Wiele jakich gruntów potrzeba na uzyskanie paszy wyrachowaney dla pewney ilości bydła [...]? Rzadkie.
1.100.–
Sprzedano za: 1.100.–

Rozrywki umysłowe i gra w karty

1285.
BARAŃSKI Franciszek – Rozrywki i gry umysłowe. Lwów 1931. Spółka Nakładowa "Odrodzenie". 16d, s. 166, [2]. brosz.
Załamania i naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty.
80.–
Sprzedano za: 200.–
1286.
BARAŃSKI Franiszek – Sztuczki i figle z kartami. Lwów 1931. Spółka Nakładowa "Odrodzenie". 16d, s. 176. brosz.
Otarcia górnej części przedniej okł., niewielki ubytek grzbietu. Egz. w znacznej części nierozcięty.
80.–
Sprzedano za: 200.–
1287.
[BYKOWSKI Piotr Jaxa] – Gry w karty dawniejsze i nowe. Dokładne sposoby ich prowadzenia, poprzedzone krótką historyą kart. Ułożył Stary Gracz [pseud.]. Warszawa 1888. Druk. S. Orgelbranda Synów. 16d, s. [2], III, [1], 160. opr. wsp. ppł.
Karta przedtyt. wyraźnie zabrudzona, niewielkie zaplamienia pozostałych kart. Opis 55 gier w karty, w tym 10 staropolskich, poprzedzony historią kart do gry, gier karcianych i dawnych kartowników produkujących karty do gry, opracowaną na podstawie starych źródeł archiwalnych i literackich.
160.–
Sprzedano za: 320.–
1288.
[BYKOWSKI Piotr Jaxa] – Gry w karty dawniejsze i nowe. Dokładne sposoby ich prowadzenia, poprzedzone krótką historyą kart. Ułożył Stary Gracz [pseud.]. Wyd. II poprawione. Warszawa 1893. Druk. S. Orgelbranda Synów. 16d, s. [2], III, [1], 145. opr. wsp. ppł.
Brak karty przedtyt., strona tyt. nieco zabrudzona, zapiski ołówkiem na ostatniej stronie. Wydanie powiększone o gry hazardowe (jak np. Halbik, Makao, Faraon, Lamorek).
160.–
Sprzedano za: 240.–
1289.
STEFANOWSKI B[ronisław] S[yrokomla] – Jak grać w brydża na turnieju. Warszawa [cop. 1935]. M. Arct. 16d, s. 47. brosz.
Tylna okł. zabrudzona, wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście.
60.–
Sprzedano za: 280.–
* * *
1290.
SIENICKI Stefan – Sklep detaliczny: sytuacja, projekty, meble, konstrukcje. Z przedmową b. ministra Czesława Klarnera. Lwów 1936. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych. 4, s. 137. brosz.
Okł. nieco otarte, ślady po taśmie w grzbiecie, wewnątrz stan dobry. 44 tablice w ramach paginacji. Zaw.: Historja rozwoju sklepu detalicznego, Sytuacja sklepu w osiedlu ludzkim, Elementy sklepu detalicznego, Projekty sklepów detalicznych, Konstrukcje mebli sklepowych.
160.–
Sprzedano za: 340.–
1291.
SKRYPT dla słuchaczy kursów samochodowych opracowany przez zespół autorów Ośrodka Szkolenia Motorowego. Warszawa [ca 1953]. P[olski] Z[wiązek] M[otorowy], Okręg Warszawski, Ośrodek Szkolenia Motorowego. 4, s. [1], 123, tabl. 4. brosz.
Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Maszynopis powiel. Wśród autorów: J. Kleber, Z. Maślankiewicz, A. Olkiewicz. Na tablicach znaki drogowe oraz test dotyczący pierwszeństwa przejazdu.
120.–
1292.
SMÓLSKA Natalia – Teorya rękawicznictwa. (Podręcznik dla uczących się). (Z tablicami i 26 rysunkami). Warszawa 1890. Gebethner i Wolff. 16d, s. 45, [2]. brosz.
Brak tylnej okł., przednia otarta i nadkruszona, grzbiet oklejony papierem. Zalecane zabiegi introligatorskie. Zaw.: Narzędzia do rękawicznictwa, O skórach, O kroju rękawiczek, O szyciu rękawiczek, Tresowanie rękawiczek. Rzadkie.
80.–
Sprzedano za: 170.–
1293.
STELLA-SAWICKI Jan – Hygiena panien. Z rysunkami w tekście. Warszawa 1907. Gebethner i Wolff. 16d, s. [4], 191, [1]. opr. pł. zdob. z epoki.
Opr. nieco otarta, blok nadpęknięty, kilka pierwszych kart nieco załamanych. Opr. sygn. na tylnej okł.: "Karol Wójcik - Introligator - Kraków". Zaw. rozdziały: Powietrze, Pomieszkanie, Ogrzewanie mieszkań, Pożywienie, Woda, Pokarmy zdrowe i fałszowane, Ubranie, Ruch i gimnastyka, Sen i odpoczynek, Pielęgnowanie skóry,  paznogci, włosów, zębów, oczu, słuchu, głosu. Kąpiele, Kosmetyki, Nerwowość, Rozwój życia na ziemi, Dojrzałość, Miłość i małżeństwo, Pomoc w nagłych przypadkach, Zachowanie się w czasie epidemii. Obsługa chorych. Desinfekcya, Pielęgnowanie niemowląt, Wychowanie.
120.–
Sprzedano za: 360.–
1294.
SWOBODÓWNA Józefa, HOROSZKIEWICZOWA Eugenia – I. O przyzwoitem zachowaniu się młodej panienki. II. O pielęgnowaniu zdrowia. Oprac.: ... Ilustr.: Marya Dankówna. Kraków 1913. Stow. Nauczycielek w Krakowie. 16d, s. 62. brosz.
Stan dobry.
64.–
Sprzedano za: 360.–
1295.
WINDAKIEWICZ Edward – Solnictwo. Sole kamienne, potasowe i solanki, ich własności, fizjografja, górnictwo i warzelnictwo. Cz. 1-4. Kraków 1926-1930. Skł. gł. Księg. Jagiellońska. 8, s. VII, [1], 183, mapa rozkł. 1; IV, [2], 91; VIII, 220, mapy rozkł. 4; XIII, [3], 650, [2]. opr. w 2 wol. wsp. pł.
Bloki obu woluminów lekko nadpęknięte, drobne i nieliczne zaplamienia. Oprawa amatorska. Cz. 1: Część ogólna, cz. 2: Sole potasowe, cz. 3: Sól i sole potasowe w Polsce. Miejsca wytwórczości, cz. 4: Poszukiwanie i wydobywanie soli kamiennej i potasowej, Przeróbka mechaniczna i fabryczna, Rafinowanie soli kuchennej [...]. Najdonioślejsze dzieło E. Windakiewicza (1858-1942) - inżyniera górnictwa, zdobywającego doświadczenie zawodowe w Wieliczce, Schodnicy, Stebniku i piastującego wysokie stanowiska w urzędach górniczych w Galicji. Kontynuacją prezentowanej tu pracy było jednotomowe "Warzelnictwo" wydane konspiracyjnie w czasie II wojny.
180.–
Sprzedano za: 180.–
1296.
WISNAR Juliusz – Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół średnich. Według ... oprac. Jan Piątek. Illustrował Władysław Witwicki. Wyd. II. Lwów 1913. Nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 16d, s. 46, tabl. 10. opr. oryg. miękka kart.
Otarcia okł., pionowe załamanie tylnej okł., zabrudzenie narożnika karty tyt. "Nie przybliżaj się zanadto do osoby, z którą mówisz; nie kaszlaj jej w twarz; patrz jej w oblicze!", "Nie dłubaj widelcem w zębach". I tym podobne.
64.–
Sprzedano za: 190.–
1297.
WSKAZÓWKI służbowe dla okręg. majstrów kominiarskich. Lemberg [ca 1943]. ZKW Druckereibetrieb II. 16d, s. [2], 52. brosz.
Stan dobry. Piecz. Tekst i tytuł także po niemiecku ("Dienstanweisung für Bezirksschornsteinfegermeister") i ukraińsku ("Službova instrukcija dlja komynjarskych majstriv (sažotrusiv) vlasnykiv rajoniv"). Nieczęste.
80.–
Sprzedano za: 120.–
1298.
[WYŚCIG Pokoju, program]. PROGRAM Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Warszawa-Praha-Warszawa. Warszawa 1948. 16d, s. 19, [1]. brosz.
Pionowe załamanie bloku, wyraźne otarcia okł., rdzawe zaplamienie przy zszywce. Zapiski ołówkiem. Program pierwszego w historii Wyścigu Pokoju rozegranego w dn. 1-9 V 1948 na trasie Warszawa-Praga-Warszawa. Zawody składały się z dwóch niezależnych wyścigów, z których pierwszy prowadził z Warszawy do Pragi, drugi w kierunku odwrotnym. W obu zwyciężyli reprezentanci Jugosławii. Program zaw. skład komitetu honorowego, wyciąg z regulaminu, nazwiska sędziów, opis poszczególnych etapów, skład reprezentacji uczestniczących krajów (osobno indywidualny i drużynowy). Dział reklamowy zachęcał: "Polski kolarz na polskim rowerze", "Rowery na raty dla świata pracy!!". Uwaga dla kolarzy: "Na punkcie odżywczym zawodnik winien zejść z roweru i sam zabrać torbę żywnościową i bidon z napojem". Rzadkie.
280.–
Sprzedano za: 420.–
1299.
Z DOŚWIADCZEŃ MO, SB. [4 tytuły serii wydawniczej]. Warszawa 1973-1974. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW. 8. brosz.
Okł. lekko otarte, zaplamienia wewnątrz poz. 2, poza tym stan dobry. Zestaw zaw.:
1. Kurczyński Stanisław – Niebezpieczna grupa przestępcza. s. 60, [4]
2. Czadowski Z., Skórecki S., Kończyk S. – Ujęcie nieletniego szantażysty. Czaszka ludzka w wagonie kolejowym. s. 38, [2]
3. Czmoch Henryk – Działania operacyjno-dochodzeniowe w sprawie o zabójstwo z pobudek seksualnych. s. 37, [2]
4. Nowicki Henryk, Tajer Jan – Kradzież broni z posterunku we Frampolu. s. 43, [1].
Publikacje opatrzone klauzulą poufności.
190.–
Sprzedano za: 300.–
1300.
Z DZIEJÓW rozwoju fizyki. Wypisy z dzieł oryginalnych. T. 1-2. Warszawa [1913-1914]. Zakł. Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 8, s. VIII, 353, tabl. 10; VI, 544, tabl. 7. opr. psk. z epoki.
Grzbiety otarte, wewnątrz stan dobry. Zebrali i opracowali: M. Grotowski, S. Landau, M. Sadzewiczowa, W. Werner. T. 1: Mechanika i dynamiczne własności materyi, Akustyka, Nauka o cieple; t. 2: Magnetyzm i elektryczność, Optyka, Jony i elektrony. Wypisy z dzieł fizycznych Archimedesa, Kopernika, Newtona, Pascala, Helmholtza, Celsiusa, Gay Lussaca, Lavoisiera, Joule'a, Olszewskiego, Wróblewskiego, Franklina, Volty, Ampere'a, Faraday'a, Huygensa, Fizeau. A także Michelsona i Morleya (niezależność prędkości światła od wyboru układu odniesienia), Einsteina (teoria względności!), Röntgena (nowy rodzaj promieniowania), Thomsona (promieniowanie katodowe), Rutheforda i Soddy'ego (odkrycie helu), Skłodowskiej (ciała radioaktywne).
180.–
Sprzedano za: 190.–
1301.
ŻAMEJĆ Jerzy – Jak należy tłumaczyć sen i jego dziwne objawy. Wilno 1931. Druk. Archidiecezjalna. 16d, s. 102, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Fragmenty tekstu zakreślone ołówkiem. Obszerny podtyt.: "Przyczyny snu i dziwnych zjawisk sennych, Sny, które się sprawdzają, Letarg, Somnambulizm, Ekstaza oraz dziwne zjawiska połączone z ekstazami Ludwiki Lateau i Teresy Neumann". Publikacja opatrzona kościelnym imprimatur.
80.–
Sprzedano za: 110.–