Druki konspiracyjne

Czasopisma

802.
DO BRONI! Organ Konfederacji Narodu. [Warszawa]. 8.
Nr 10: 17 VI 1942. s. 8.
Dobroszycki 145. Stan bardzo dobry. Numer nierozcięty. Czasopismo ukazujące się jako dwutygodnik w l. 1942-1944. Ten numer zaw. m.in.: Nowi ludzie do polityki!, Gdzie jest ziemia?, 25 przykazań żołnierza uderzenia.
60.–
Sprzedano za: 120.–
803.
GŁOS Wolności. Pismo informacyjne. [Krakowskie]. 4. numery luzem.
R. 1941: 25 I, 27 I, 28 I, 4 II, 7 II, 10 II, 11 II, 13 II, 14 II, 15 II, 17 II, 18 II, 19 II, 20 II, 17 III, 18 III, 19 III, 31 III, I IV, 2 IV, 3 IV, 4 IV, nr 53, 55-57, 24 IV.
Dobroszycki 237. Kilka numerów zaplamionych, ubytek jednego numeru, otarcia, zabrudzenia, załamania marginesów. Pismo wydawane codziennie w l. 1940-1941, bez numeracji (za wyjątkiem krótkiego okresu w IV 1941). Każdy numer obj. 2-4 s., za wyjątkiem ostatniego tu prezentowanego - liczył 10 s. Maszynopis powiel. Na winiecie pierwszych numerów wzniesione dłonie skute kajdanami, w późniejszych tytuł umieszczono na rozwiniętej fladze. Prezentowany tu zestaw zaw. 27 numerów. Nieczęste.
980.–
Sprzedano za: 1.400.–
804.
KURIER Powszechny. Kraków. [Stronnictwo Polskiej Demokracji i Delegatura Rządu]. 4. razem opr. ppł. z epoki.
R. 1, nr 1-44: 1944
R. 2, nr 45-49, 55-56: 1945.
Dobroszycki 395. Stan dobry. Czasopismo ukazywało się kilka razy w tygodniu od IX 1944 do I 1945. Prezentowany zestaw zaw. 51 różnych numerów plus 7 wariantowych. Do kompletu wydawniczego brak nr. 50-54, 57-58. Większość numerów drukowana, niektóre powielane. W tym egz. najpierw oprawiono numery drukowane, następnie powielane, przez co kolejność chronologiczna została zakłócona. Nr. 8, 31, 35, 40, 44 i 49 w dwóch różniących się treścią wariantach: drukowanym i powielanym. Nr 8 w 3 egzemplarzach różniących się notatką na ostatniej stronie (dotyczyła uchwały Polskiej Rady Ministrów o odwołaniu K. Sosnkowskiego ze stanowiska naczelnego wodza). W pierwszym egz. tekst jest podkreślony, w drugim bez podkreślenia, w trzecim tekst usunięto, a w jego miejscu wydrukowano słowo "skonfiskowano". W nr. 8 odręczny dopisek informujący, że autorką felietonu "Tu mówi Montelupich" jest Aleksandra Mianowska.
1.400.–
805.
ODWET. Biuletyn informacyjny. Tarnobrzeg. AK. 4. numery luzem.
R. 2, nr 30-48 [z brakami]: 21 VIII-31 XII 1941
R. 3, nr 1-50/51 [z brakami]: 1 I-25 XII 1942
R. 4, nr 1-26 [z brakami]: 1 I-30 VI 1943.
Dobroszycki 534. Brak numerów: r. 1: 31, 35, 38-39, 46-47, r. 2: 8 (nie ukazał się), 9, 27-28, 37-39, 42-43, 46, 48-49, 52, r. 3: 4, 15, 23, 25 (łącznie 22 braki). Naddarcia marginesów, przedarcia i zaplamienia kilkunastu numerów (wymagają konserwacji). Prezentowany zestaw zaw. 73 numery o obj. 8-12 s. Maszynopis powiel. (miejscami trudno czytelny). Po nr. 26 z 1943 pismo ukazywało się jako "Czyn. Biuletyn informacyjny" (Dobroszycki 134). Do zestawu dołączono rękopiśmienny tekst napisany przez Jana Wasiutyńskiego - wydawcę (drukarza?) pisma (półtorej strony form. A4):
"Początek pisma w organizacji 'Jędrusie' w Górach Świętokrzyskich w 1940 r. W roku 1940 lub w pierwszej połowie 1941 r. punkt powielarni wpadł w ręce niemców. Obsługa cała została wymordowana [...]. Dalszy ciąg był gdzieś pod Leżajskiem, ale też został spalony - [punkt] przeniesiono pod Przeworsk, gdzie również nie długo utrzymał się. Punkt przyjąłem do Lipnika pow. Przeworsk, gdzie wówczas mieszkałem [...] u mnie szedł dalszy ciąg pisma [...]. Do archiwum Inspektoratu co tydzień odsyłałem 2 egzemplarze i jak słyszałem nikt o nich nie wie i żadnych śladów nie ma".
2.400.–
Sprzedano za: 3.800.–
806.
ZEW. [Białystok. AK]. 4. brosz.
R. 1 [właśc. 2], nr 15: 27 V 1944. s. 10.
Dobroszycki 1048. Ślady złożenia, rdzawe zaplamienia przy zszywkach, niewielkie ubytki pierwszej i ostatniej karty, otarcia. Pismo ukazywało się co dwa tygodnie w 1943 i 1944. Maszynopis powiel.
60.–
Sprzedano za: 130.–
* * *

Druki ulotne

807.
DO OGÓŁU Społeczeństwa Polskiego! W bezprzykładnych zbrodniach i nieznanych dotąd w dziejach świata okrucieństwach, wróg nie ustaje. Mordowanie setek tysięcy ludzi bezbronnych [...], masowe zabijanie gazami trującymi milionów Żydów, w imię zbrodniczej teorii rasistycznej, stara się krzyżacki zbrodniarz maskować i ukrywać przed światem [...] w maskowaniu tym posuwa się tak daleko, że już obecnie wmawia świat [!], że Polacy współuczestniczą w mordowaniu i rabunkach dokonywanych na Żydach [...] apelujemy do wszystkich Polaków [...], by w obronie dobrego imienia Polski i Polaka, nieśli swą pomoc i okazywali serce wobec ludzi, [...] którzy ścigani - szukają wśród nas schronienia przed niechybną śmiercią [...]. Warszawa, VIII 1943. [Podp.] Polskie Organizacje Niepodległościowe.
Chojnacki I 1977. Druk jednostronny na ark. 23x14,8 cm. Ulotka nawołująca do pomocy ocalałym Żydom. Na końcu przestroga: "Każdy Polak, który w jakikolwiek sposób współdziała w [!] morderczą akcją niemiecką, czy to szantażując lub denuncjując Żydów [...] może być pewny, że już niedaleki czas, kiedy pociągnie go do odpowiedzialności sąd Odrodzonej Polski". Papier pożółkły, niewielkie naddarcie dolnego narożnika.
220.–
Sprzedano za: 420.–
808.
OBYWATELE! W nieustannym strachu przed powstaniem w Polsce uciekają się Niemcy do coraz nowszych prowokacji. Tchórzliwe Gestapo, chcąc uzasadnić konieczność swego bytowania zdala od frontu, poinformowało już swe władze o rzekomo zamierzonym w Krakowie wybuchu powstania w dniu 10. paźdz. i przygotowało już plan nowych aktów terroru i gwałtu [...] wierzę, że w hardym spokoju przetrzymamy ostatnie ciosy konającej bestii! Kraków, 7 X 1944. [Podp.] Okręgowy Delegat Rządu.
Chojnacki I 2438. Druk jednostronny na ark. 18,2x14,1 cm. Stan bardzo dobry.
120.–
Sprzedano za: 160.–
* * *

Książki i broszury

809.
CZERWONA gwiazda. [Warszawa 1944. Dep. Informacji Delegatury Rządu]. 16d, s. 15, [1]. brosz. wt.
Chojnacki I 137. Miejscami zaplamienia, naddarcia krawędzi kart. Konspiracyjny druk antysowiecki. Zaw.: Czerwona gwiazda, Batiuszka Stalin wielki mąż, którego czcić trzeba, Jak sobie posiejesz - tak ci zbiorą, Uwaga, towarzysz szpicel czuwa!, Dzieci, Katorga, Propaganda, Prawdziwa prawda.
80.–
Sprzedano za: 420.–
810.
[JANICZEK Jan, MIŁASZEWSKI Stanisław] – Antologia poezji współczesnej. Zebrał Narcyz Kwiatek [pseud. zbiorowy]. Warszawa 1937 [właśc. 1941]. [TZWZ]. 16d, s. 30. brosz.
Chojnacki I 17. Stan dobry. Antologia poetycka zaw. 32 wiersze podpisane pseudonimami. Przykładowe tytuły: Barykada, Ratusz, Alarm, Mogiłka na skwerze, Aleje Jerozolimskie, W Gostyniu, W Wawrze, Pieśń ciszy, List z Warszawy, Kriegsgefangenenpost, Dwudziesty czerwca 1940 r., Żołnierz do Matki. Autorami tych utworów byli m.in.: A. Słonimski, W. Hulewicz, H. Rostworowski, J. Zagórski. Zamieszczony tu wiersz A. Nowickiego "Kriegsgefangenenpost" został w skróconej wersji wykorzystany w przejmującej piosence Sławy Przybylskiej pod tym samym tytułem.
160.–
Sprzedano za: 650.–
811.
PIUS XII a wojna. [Warszawa, po VI 1943]. 16d, s. 15, [1]. brosz.
Chojnacki I 951. Papier nieco pożółkły, niewielkie rdzawe zaplamienia przy zszywce, poprzeczne załamanie bloku. Zaw. m.in.: Stosunek Papieża do hitleryzmu i faszyzmu, Pius XII a Polska.
64.–
Sprzedano za: 200.–
812.
[SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. Wilno [właśc. Warszawa] 1939 [właśc. 1943]. Instytut Wydawniczy [właśc. Towarzystwo Wydawnicze "Załoga"]. 8, s. 196. brosz.
Chojnacki I 1327. Okł. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Druk konspiracyjny przeznaczony do kolportowania wśród placówek oświatowych.
160.–
Sprzedano za: 160.–
* * *