Z księgozbioru Jarosława Dolińskiego

Jarosław Doliński (1881-1971)
inżynier chemik, profesor nauk technicznych; absolwent Politechniki Lwowskiej, wieloletni pracownik i wicedyrektor (1935-1952) krakowskiej Gazowni Miejskiej, redaktor „Czasopisma Krakowskiego Towarzystwa Technicznego” i periodyku „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, twórca i kierownik Centralnego Laboratorium Gazownictwa, autor wielu prac naukowych i popularyzatorskich; numizmatyk (swój bogaty zbiór przekazał Katedrze Historii UJ), bibliofil niezwykle czynny w międzywojennym Towarzystwie Miłośników Książki, kawaler Orderu Białego Kruka i członek kapituły tego odznaczenia. Gromadzony przez dziesięciolecia księgozbiór zawierał m.in. pierwsze wydania arcydzieł literatury polskiej XIX w., rzadkie edycje najważniejszych utworów literackich tego okresu, pamiętniki polskie XIX w., książki ilustrowane. Zlecał fachową konserwację uszkodzonych egzemplarzy, zamawiał kosztowne oprawy wykorzystując niekiedy unikatowe materiały, jak np. fragmenty wawelskich kurdybanów.
103.
BÉRANGER [Pierre Jean] – Piosenki ... Przekład Władysława Syrokomli i Wincentego Korotyńskiego. Z portretem i życirysem autora. Wilno 1859. Nakł. A. Assa Księgarza. 16d, s. LXXXVIII, 261, [1], tabl. 1. opr. późn. pperg. złoc. z zach. obu okł. brosz.
Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Polskie tłumaczenie popularnych, frywolnych lub politycznie zaangażowanych piosenek P. J. Bérangera (1780-1857) - poety, autora piosenek, dwukrotnie skazanego na karę więzienia, gorącego zwolennika rewolucji franc. i Napoleona I oraz przeciwnika Bourbonów, antyklerykała i liberała. Patrz też poz. 572.
320.–
Sprzedano za: 360.–
104.
BIBLIA Święta, to jest: wszystko Pismo Święte starego i nowego przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Berlin 1861. Drukiem Trowicza i Syna. 8, s. [4], 936
[oraz] NOWY Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. 8, s. [4], 304. razem opr. nieco późn. psk. złoc.
Grzbiet lekko odbarwiony, papier miejscami nieco zabrązowiony, skrajne marginesy kilku ostatnich kart podklejone paskami papieru przez introligatora, stan ogólny dobry. Piecz. i ekslibris J. i H. Dolińskich.
540.–
Sprzedano za: 600.–
105.
BIRKENMAJER Aleksander – Nobilitacja Szarffenbergerów. Kraków 1926. Druk. UJ. 16d, s. 24. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wydano 360 egz., ten nr 246. Druk dedykowany II Zjazdowi Bibliofilów Polskich.
80.–
Sprzedano za: 120.–
106.
BOROWY Piotr (Gazda z Orawy) – Sąd grzesznika sam nad sobą. Z drzeworytami Stanisława Jakubowskiego. Kraków 1933. Nakł. ks. F. Machaya. 8, s. 31. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grońska 283. Stan bardzo dobry. Obca dedykacja na karcie przedtyt. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Tekst w czerwonej ramce liniowej, czerwone inicjały drzeworytowe, czarne finaliki. Przed tekstem zasadniczym (pisanym wierszem) wstęp F. Machaya "Jak Gazda Borowy stał się pisarzem?".
180.–
Sprzedano za: 180.–
107.
CHRZANOWSKI Bernard – Na kaszubskim brzegu. Zwięzły przewodnik z sześciu krajobrazami i mapą. Wyd. II. Poznań 1920. Książnica Pol. 8, s. [4], 99, mapa 1
[oraz] tenże – Z wybrzeża i o wybrzeżu. Poznań 1920. Książnica Pol. 8, s. [8], 79, mapa 1. razem opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Na kartach tyt. piecz. księgarskie. Ekslibris J. i H. Dolińskich, podpis własn. ołówkiem. Ilustracje w tekście. W pierwszej pracy od str. 93 słownik kaszubsko-polski.
120.–
Sprzedano za: 280.–
108.
CORNISH J[ohn] [Charles] – Świat zwierząt. Wydanie polskie pod red. Jana Sosnowskiego. T. [1]-2. Warszawa [1911-1913]. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], VIII, 380, [1], tabl. barwnych 13; [4], 386, XVII, tabl. barwnych 12. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiety nadpęknięte, poza tym stan dobry. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Liczne czarno-białe ilustracje w tekście. Na str. tyt. nazwisko autora w wersji J. P. Cornish. T. 1:  Zwierzęta ssące. Z 13-tu kolorowemi rycinami i 550-ciu illustracyami w tekście; t. 2: Ptaki, gady, ryby itd. Z 13-tu kolorowemi rycinami i 600-et illustracyami w tekście. W t. 1 na tabl. barwnych: goryl. ocelot, lew i lwica, wilk, niedźwiedź, szop, zebry, bydło rogate, antylopa, żyrafa, daniele, hipopotam, kangur; w t. 2 na tabl. barwnych: kazuar, żóraw, kakadu, ara, bojownik, zimorodek, dudek, astryldy, łuszczaki, jaszczurki, pyton, ryba jadalna, kurek, łosoś, szrańcza, latarnik, krezus, rafa koralowa. Na końcu t. 2 alfabetyczny spis nazw i alfabetyczny spis rycin z obu tomów.
480.–
109.
ESSENWEIN A[ugust] – Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau. Leipzig 1869. F. A. Brockhaus. 4, [8], 186, XLIII, [1], tabl. 80 [litografie i miedzioryty]. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz.
Opr. otarta, miejscami zabrudzenia i zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Podstawowe - i pionierskie - dzieło poświęcone średniowiecznym zabytkom Krakowa opracowane przez A. Essenweina (1831-1892) - historyka sztuki, architekta, mediewisty. Szczególną wartość posiada 80 tablic ukazujących widoki (począwszy od najstarszego z 1493), detale architektoniczne, plany miasta i budynków.
800.–
Sprzedano za: 1.300.–
110.
GIEDROYĆ Fr[anciszek] – Warunki hygieniczne Warszawy w wieku XVIII. Ulice i domy. Warszawa 1912. Nakł. Tow. Miłośników Historyi. 8, s. 52, tabl. 3. opr. nieco późn. psk. złoc.
Grzbiet nieco otarty, poza tym stan dobry. Ekslibris J. i H. Dolińskich.
160.–
Sprzedano za: 550.–
111.
GLOGER Zygmunt – Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. Warszawa 1900-1903. Druk. P. Laskauera. 4, s. [4], 316; [2], II, 332; [2], 350; [2], II, 523, [5]. opr. oryg. pł. złoc.
Grzbiety nieco odbarwione, nadpęknięte wyklejki w t. 3-4, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Ukoronowanie bogatego dorobku naukowego wybitnego polskiego historyka, etnografa i krajoznawcy. Do dziś stanowi rzetelnie opracowany przewodnik po kulturze staropolskiej.
680.–
Sprzedano za: 1.600.–
112.
GRABOWSKI Ambroży – Cuda i osobliwosci natury i sztuki w różnych znayduiące się kraiach, z naynowszych i nayciekawszych podróży do wszystkich części świata zebrane, z wiadomościami o niektórych celnieyszych starożytności zabytkach z kopersztychami illuminowan. T. 1-2. Kraków-Berdyczów 1822-1825. Druk. J. Mateckiego; [Druk. XX. Karmelitów]. 16d, s. [10], 219, [3], tabl. 4 [w tym rozkł. 1]; [8], 206, [3], tabl. 3. opr. późn. pł.
Opr. lekko otarte, papier miejscami lekko zabrązowiony, zatarty podpis na karcie tyt. t. 1?, stan ogólny dobry. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wpis własn. w t. 2. Autor uwidoczniony po przedmowie. Tomy z różnych edycji: t. 1 z wydania "nowego", krakowskiego, t. 2 z drugiej edycji berdyczowskiej. Na kartach przedtyt. krótki tytuł: "Cuda natury". Tablice w miedziorycie, 2 z nich kolorowane. W t. 1 nadkomplet rycin: na końcu dodano 3 tablice należące do t. 2 (odbite w sepii). W t. 2 ryciny - te same - odbito na czarno. Na tablicach: Wezuwiusz, Ogrody i Pałace Cesarza Chińskiego w Pekinie, Mumie Egipskie, Jaskinie Mastrychtskie i skamieniała głowa Krokodyla. Zaw. m.in.: Podziemne miasto Herkulanum, Twierdza Gaeta, Kościół Sgo Piotra w Rzymie, Archipelag Liparyiski, a mianowicie Wulkan Stromboli, Góra Etna w Sycylii, Jezioro Chede i naywyższa w Europie góra Montblanc, Jaskinie stalaktyczne Gór Szkockich, Zorza Północna, Kości Mammuta, Katarakta na rzece Niagara, Chiński Mur, Piramidy Egipskie, Trąby Morskie. Nieczęste.
1.200.–
Sprzedano za: 1.600.–
113.
HOFFMAN K[arol] [Boromeusz] – Vademecum polskie. Zbiór wiadomości przydatnych Polakom. Paryż 1839. Druk. i Litogr. Maulde i Renou. 16, s. [4], II, [2], 235. opr. późn. pperg. z zach. okł. brosz.
Gocel 845. Egz. nieobcięty. Okł. brosz. podklejone, miejscami zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na karcie tyt. nazwisko autora w wariancie: K. A. Hoffman. Na początku: "Wypis pamiętniejszych zdarzeń w ciągu emigracyi polskiej od 1831-1838", następnie m.in.: "Rozkład szczegułowy pobierających rządowe wsparcie po dzień 1. stycznia 1828", "Pisma peryodyczne emigracyjne od 1832-1838", "Spis zmarłych wychodźców polskich od r. 1832-1838". Rzadkie.
K. B. Hoffman (1798-1875) - historyk, pisarz polityczny, od 1829 mąż Klementyny z Tańskich. "Po upadku powstania H. osiedlił się najpierw w Dreźnie, ale wydalony stamtąd przeniósł się do Paryża (1832). Związał się tam z obozem Czartoryskiego i nasiąkł konserwatywnymi jego ideami; wydał szereg broszur propagandowych [...] od r. 1837 był jednym z redaktorów 'Kroniki Emigracji Polskiej'. Z tego okresu pochodzą jego pisma polemiczne [...]. 'Vademecum polskie' to ostatnia [praca] zawierająca cenny zbiór materiałów do wielkiej Emigracji" (PSB).
480.–
Sprzedano za: 1.100.–
114.
[HOFFMANOWA Klementyna] – Książka do nabożeństwa dla Polek, przez autorkę Pamiątki po dobréj matce. Wyd. mniejsze. Kraków [imprim. 1851]. D. E. Friedlein. 16, s. [6], VII, [1], 455, tabl. 2 (staloryty). opr. późn. skóra złoc., obcięcie barwione.
Miejscami zabrązowienia papieru, na kilku kartach ślady kornika, stan ogólny dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Obca dedykacja i stare zapiski na tylnej wyklejce. Tablica - frontispis (z przyciętymi marginesami) przyklejona na odwrocie tablicy z wizerunkiem św. Stanisława. Oprawa wykonana zapewne w pocz. XX w.
320.–
115.
JAN III [Sobieski] – Listy krola Jana III, pisane do krolowey Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wieden w roku 1683. Wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Warszawa 1823. N. Glücksberg. 8, s. [6], IX, [1], 233, [1], mapa rozkł. 1, faksymile rękopisu na 4 kartach. oprawa późn. psk., futerał.
Stan bardzo dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Oprawa w ozdobny kurdyban (niesygnowana, wykonana przez Łukasza Kruczkowskiego zapewne w latach 40. XX w.). Tekst 30 listów Sobieskiego do Marysieńki z obszernymi komentarzami Raczyńskiego. Na końcu dołączono siedmiostronicowy dodatek autorstwa Jarosława Dolińskiego: "W tym pierwszym wydaniu 'Listów' - Raczyński zamieścił list IX tylko w kopji litografowanej. W drugim wydaniu, które wyszło w r. 1824, oprócz podobizny listu, tekst jego podano w druku, rzekomo z wiernym zachowaniem pisowni króla, a w istocie z bardzo wielu poprawkami. Ponieważ czytanie najważniejszego listu królewskiego z kopji jest trudne i niewygodne, dołączam tekst jego wydrukowany na ręcznej maszynce w jednym egzemplarzu. Starałem się wiernie zachować pisownię Jana III i nie wprowadziłem żadnych poprawek. J. D. 3. 1942". Rzadkie.
1.200.–
Sprzedano za: 1.700.–
116.
JAŻDŻEWSKI Wł[adysław], ERZEPKI B[olesław] – Zapiski archeologiczne poznańskie, wydawane przez Komisyą Archeologiczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, pod red. ... Zesz. 1-3. Poznań 1887. Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskie. folio, s. 36, tabl. 16. brosz.
Okł. nadkruszone, podklejone marginesy i grzbiet okł. Zaw. m.in.: O grodach wielkopolskich, Wykopalisko granowskie, Kilka uwag nad wykopaliskami z Czacza, Sulmierzyce, powiat Odolanowski, Wykopalisko monet średniowiecznych z pod Szeląga pod Poznaniem, Wykopalisko w Polskiej Przysiece, pow. Kościański, Bronzy przedhistoryczne, Wyspa na Lednicy, pow. Gnieźnieński, Szczątki fibul Italskich.
480.–
117.
KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1838. Paryż 1838. Księg. Pol. 16, s. 129, [3], tabl. rozkł. 1. opr. kart. z epoki.
Chojnaccy 1 706; Gocel kat. 3092. Grzbiet podklejony, opr. nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Na tabl. rokł.: "Kalendarz ścienny świąt rzymskich na rok 1838". Paryski kalendarz Wielkiej Emigracji; prócz kalendarium zaw. m.in. liczbę pielgrzymów polskich na tułactwie, adresy Polaków w Paryżu (w tym Mickiewiczów: "1-3 Val de Gráce" (str. 108), F. Chopina "38. Chaussée d'Antin"(str. 106)), informacje o organizacjach i stowarzyszeniach emigracyjnych, zapowiedzi wydawnicze.
260.–
Sprzedano za: 320.–
118.
[KATALOG]. Wystawa exlibrisów słowiańskich. Kraków [1930]. Tow. Miłośników Książki. 16d, s. 25, [2], tabl. 16. brosz.
Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wydano 300 egz. Wstęp S. Jakubowskiego, na przedniej okładce drzeworyt Stanisława Jakubowskiego. Katalog dedykowany Kazimierzowi Hałacińskiemu.
80.–
Sprzedano za: 170.–
119.
KIESZKOWSKI Jerzy – Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. 160 figur w tekście, 56 tabl. [...]. Poznań 1912. Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego. 8, s. [8], XXXVI, 930, tabl. 68. opr. w 2 wol. psk. złoc. z zach. okł. brosz.
Niewielkie otarcia opr., brak kilku bibułek przekładkowych, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Okładki brosz. projektował Jan Bukowski. Wydano 850 numerowanych egzemplarzy, ten nr 326. Oprawa Roberta Jahody: brązowy półskórek ze złoceniami na grzbietach i barwionym górnym obcięciem, sygnowana piecz. w górnym narożniku na tylnych wyklejkach. Praca "oparta o bogate źródła archiwalne i analizę zachowanych zabytków sztuki, nagrodzona przez AU na konkursie im. J. U. Niemcewicza w 1904, rozszerzona i wydana później" (PSB).
1.800.–
Sprzedano za: 3.000.–
120.
KONOPNICKA Marja – O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wyd. IV. Z 9-ma rycinami kolorowemi J[ózefa] Ryszkiewicza i winietami L[udomira] Illinicza. Warszawa 1913. Wyd. M. Arcta. 8, s. 260, [1], tabl. 8. opr. ppł. z epoki.
Grefkowicz 2124. Opr. lekko otarta, blok nadpęknięty i lekko poluźniony, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Obca dedykacja na karcie tyt. Osiem ilustracji na tablicach, jedna na przedniej okł.
220.–
Sprzedano za: 460.–
121.
[KRASICKI Ignacy] – Historya. Na dwie księgi podzielona. W Warszawie 1779. Nakładem y Drukiem Michała Grölla Księgarza Nadwornego J. K. Mci. 8, s. 235. opr. XX w. ppł.
E. 20, 221. Stan dobry. Stare zapiski własn. na karcie tyt. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Wyd. I. "Satyryczna powieść, rewidująca w duchu oświeceniowym tradycyjne wyobrażenia historyczne" (PSB).
860.–
Sprzedano za: 1.400.–
122.
MACFALL Haldane – Historya malarstwa. Dzieło zbiorowe z 300 barwnemi tablicami. Pod red. Tadeusza Piniego. Z oryginału angielskiego przeł. Jan Kasprowicz, Józef Ruffer i Władysław Witwicki. T. 1-9. Lwów [1912-1917]. Nakł. własnym. 4. s. XXIII, [1], 265, [3], mapa 1, tabl. barwnych 27; XVI, 234, [4], mapa 1, tabl. barwnych 28; XIX, [1], 269, [3], mapy 2, tabl. barwnych 28; XIX, [1], 263, mapy 2, tabl. barwnych 30; XXXI, [1], 263, tabl. rozkł. 1, tablic barwnych 31; XXI, [1], 335 mapa 1, tabl. rozkł. 1, tabl. barwnych 39; XX, 385, mapa 1, tabl. rozkł. 1, tabl. barwnych 34; XXIII, [1], 222, tabl. barwnych 22; XVI, 224, tabl. barwnych 29. opr. pł. złoc. z epoki.
W t. 5 brak stron: 57-80, [249]-263 - uzupełnione odpisem rękopiśmiennym oraz jednej tabl. w t. 7 (XXIV Hoppner "Portret kobiecy") - zastąpiona barwną ilustracją w większym formacie, brak też bibułki przekładkowej do tej tabl. Do kompletu wydawniczego brak planowanego kolejnego tomu, który miał być poświęcony malarstwu polskiemu (ukazały się jedynie trzy pierwsze zeszyty zawierające część pierwszego rozdziału "Malarstwo średniowieczne" autorstwa Władysława Podlachy i o obj. 120 str. i z 19 tabl.). Grzbiety i narożniki lekko otarte, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, stan ogólny dobry. Ekslibrisy F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Podpis własn. J. Dolińskiego ołówkiem na niektórych kartach przedtyt. Efektowny zestaw w eleganckiej oprawie z epoki. Oprawa: płótno w intensywnym kolorze zielonym, górne obcięcia barwione, grzbiety złocone, wyklejki marmoryzowane. Każdy tom bogato ilustrowany i opatrzony indeksem artystów. Zaw.: 1: Odrodzenie we Włoszech Środkowych; 2: Odrodzenie w Wenecyi; 3: Malarstwo hiszpańskie; 4: Malarstwo flamandzkie i niemieckie; 5: Malarstwo holenderskie; 6: Malarstwo francuskie; 7: Malarstwo angielskie; 8. Malarstwo XIX w., cz. 1; 9. Malarstwo XIX w., cz. 2.
2.400.–
Sprzedano za: 3.200.–
123.
[MORZYCKI Antoni] – Polska (dawna) jako naród i jako państwo. (Dzieje początkowe). Warszawa 1858. Nakł. autora. 8, s. 172. opr. nieco późn. pł.
Papier miejscami zabrązowiony, poza tym stan dobry. Piecz. własn.: "Biblioteka hr. Bielińskich", ekslibris J. i H. Dolińskich. Z przedmowy: "Polska, związana z Rossją stosunkiem krwi jednoplemiennej i rządu, powinna znać równie powołanie swoje, aby w tym stanie zdrowo rozwijała się w swojich jednostkach".
160.–
Sprzedano za: 180.–
124.
[PAWLIKOWSKI Józef] – Dzieło jenerała Kniaziewicza "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość". Edycja druga poprawna. Warszawa 1831. Wydane przez Jana Nepomucena Leszczyńskiego. 16d, s. XII, 71. opr. późn. pł. złoc.
Gocel. 1975. Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Drukowano w czasie powstania listopadowego. Autorstwo przypisywane także Karolowi Kniaziewiczowi i Tadeuszowi Kościuszce. Nieczęste.
360.–
Sprzedano za: 600.–
125.
PRAWO o Seymikach Trybunale Głównym Koron[nym] Compositi Judicii y Sądach Ziemskich na Seymie Grodzieńskim uchwalone. Roku Pańskiego 1793. W Lublinie 1794. Druk. J. K. Mci XX. Trynitarzów. 8, s. 152, tabl. rozkł. 2. opr. nieco późn. pł.
E. 25, 224. Grzbiet i wyklejki nadpęknięte, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. własn.: "Biblioteka hr. Bielińskich", ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na tabl. rozkł.: "Podział prowincyi Polski na woiewodztw dziesięc", "Tabella czyli Taxa Adjudikatów, i kar Sądowych".
600.–
Sprzedano za: 1.100.–
126.
REGESTR Poslow na Seym Extraordynaryiny Warszawski Na Dzien 19. Kwietnia 1773. Naznaczony z wyrażeniem Ich Rezydencyi gdzie kto stoi. Przez Kancellaryą Generalney Konfederacyi Koronney Spisany Y dla Publiczney wygody do Druku Podany. Roku 1773. 16, s. [12]. brosz., futerał kart.
E. 26, 158. Grzbiet oklejony papierem, futerał otarty, poza tym stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. 19 IV 1773 w Warszawie rozpoczął obrady sejm rozbiorowy, którego celem było zatwierdzenie decyzji zaborców o podziale Rzeczypospolitej. Podczas obrad protestowali niektórzy posłowie m.in. Tadeusz Reytan - wymieniony na str. [8] "Woiewodztwo Nowogrodzkie. Reytan Podkomorzyc Nowogrodzki w Kamienicy Gazdzickiey na Koziey ulicy".
T. Reytan (Rejtan, Reyten) herbu Rejtan (ur. 20 sierpnia 1742 w Hruszówce, zm. 8 sierpnia 1780 tamże) – szlachcic, w 1773 poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie. Jego bohaterski opór przeciw skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego uznawany jest za jedną z ostatnich pozytywnych prób zastosowania liberum veto. (Wikipedia).
360.–
Sprzedano za: 1.100.–
127.
[RZEWUSKI Henryk] – Mieszaniny obyczajowe, przez Jarosza Bejłę [pseud.]. [T. 1]-2. Wilno 1841-1843. T. Glücksberg. 8, s. XXXIV, 293, [1]; 219, [1]. razem opr. późn. pperg. złoc.
Opr. nieco przybrudzona, stare zapiski na pierwszej karcie tyt., stan ogólny dobry. Piecz. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Scena w księgarni Glücksberga, Szlachectwo, Mammona, Filozofia narodowa, Bardowie polscy, Szarmant prowincji, Popularność literacka; Arystokracja, Honor, Obmowy, Pasibrzuch, Gospodarz samochwał.
480.–
Sprzedano za: 1.900.–
128.
SIENKIEWICZ Henryk – W pustyni i w puszczy. Warszawa 1912. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 395, [2]. opr. oryg. ppł.
Grzbiet nadpęknięty, krawędzie opr. otarte, poza tym stan dobry. Na odwrocie przedniej wyklejki piecz. księgarska oraz wklejony wycinek prasowy z wizerunkiem Stasia i Nel z ryc. Piotra Stachiewicza. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Trzeci tysiąc pierwszego wydania najpoczytniejsze powieści Sienkiewicza dla młodzieży. Grefkowicz tego nakładu nie notuje (opisuje jedynie 1., 2., 4., 5. i 8. tysiąc).
180.–
Sprzedano za: 2.200.–
129.
STROOBANT F[rançois] – Starożytne gmachy Krakowa zdjęte z natury przez ... i objaśnione tekstem historycznym. (Sztuk 13). Kraków [1862]. Nakł. Litografi "Czasu". folio, k. [14], tabl. [13]. opr. pł. zdob. z epoki.
Banach 628. Przetarcia płótna na grzbiecie i narożnikach okł., drobne zaplamienia wewnątrz, załamania bibułek ochronnych. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Na przedniej okł. złocony tytuł dzieła, na obu okładkach tłoczone zdobienia. Album zaw. barwne litografowane tablice: Wchód do zakrystii w kościele NMP, Krużganek franciszkański, Brama i Rotunda Floryańska, Wnętrze kościoła Panny Maryi, Wchód do Biblioteki Jagiellońskiej, Wieże kościółka ś. Andrzeja, Wieża Ratuszna, Uliczka między kościołem P. Maryi z ś. Barbary, Kościółek ś. Barbary, Kościół archiprezbiteryalny Wniebowzięcia N. Panny Maryi, Dziedziniec Kolegium Jagiellońskiego, Kościół Ś. Trójcy po pożarze, Sukiennice. Plansze, za wyjątkiem jednej, zostały odbite bez podpisów i sygnatur. Jedynie widok Kościoła Mariackiego posiada nadruki pod kompozycją: "F. Stroobant del. et lith." i "Kraków. Nakł. Litografii 'Czasu'". Każdej tablicy towarzyszy karta z krótkim opisem zabytku. Rzadkie.
6.000.–
Sprzedano za: 8.500.–
130.
SZUJSKI Józef, PIEKOSIŃSKI Franciszek – Stary Kraków. W dziewięćsetną rocznicę jego narodowego charakteru. 57 rycin autentycznych przy końcu tekstu. Kraków 1901. Spółka Wydawnicza Pol. 8, s. 164, [2], tabl. 21. opr. ppł. z epoki.
Gruca 290. Stan dobry. Ekslibris F. Seiferta dla J. Dolińskiego. Zaw. m.in.: Najdawniejsze wiadomości o starym Krakowie, Topograficzno-historycznie przedstawia się Kraków, Zasadzenie Krakowa na prawie niemieckim, Bunt mieszczan i jego stłumienie, Odnowienie Uniwersytetu, Topografia miasta, Kwestya ludności, Wójt królewski, Policyjna czynność Rady, Handel średniowieczny, Cenzura obyczajowa, Dzieje Żydów w Krakowie, Majątek miasta w wieku XV, Monety z Krakowem w związku stojące.
120.–
Sprzedano za: 600.–
131.
ZALESKI Bronislas – La vie des steppes Kirghizes. Descriptions, récits & contes. Texte et illustrations à l'eau-forte par ... Paris 1865. J.-B. Vasseur. 4 podł., s. [4], 56, [11], tabl. 22. opr. psk. z epoki.
Banach 654. Okł. wyraźnie otarte i miejscami przebarwione, nadpęknięcia bloku, zaplamienia wyklejek, papier miejscami lekko zabrązowiony, niewielki ślad zawilgocenia na końcu. Odręczna dedykacja autora z 13 I 1865 (podpisana tylko imieniem) dla niewymienionego z nazwiska Gabriela.
B. Zaleski (1819-1880) - pisarz, rytownik, geolog i działacz emigracyjny; aresztowany za działalność patriotyczną na Uniw. w Dorpacie został skazany na 3-letnie zesłanie w głąb Rosji; znacznie dłuższy wyrok otrzymał w 1848 i przez kilka lat przebywał na wygnaniu w Orenburgu. Po zwolnieniu z zesłania uczestniczył w kilku wyprawach naukowych (m.in. poszukiwał złóż węgla kamiennego w zach. Kazachstanie). Od 1863 przebywał w Paryżu. Prezentowany album jest jego największym osiągnięciem rytowniczym. Na tablicach (akwaforty, sygnowane na płycie) ukazał krajobrazy i sceny z życia ludów kirgiskich.
2.600.–
Sprzedano za: 3.200.–